NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü"

Transkript

1

2

3 ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız Web Sayfası Yatırımı Çevre Duvarları Yatırımı Göletlere Su Takviyesi Yatırımı Göletlere Su Havalandırma Sistemi Yatırımı Göletlerden Su Tahliye Sistemi Yatırımı Fosseptik Tahliye Yatırımı Yangın Hidrantları Yatırımı Kullanma Suyu Sistem Yatırımı Güvenlik Birimi, Donanım Yatırımı Yönetim Binaları Yatırımı Yol Süpürme Makinası Alımı Traktör ve Ekipman Alımı IP Network Sistemi Yatırımı Motosiklet Alımı Ortak Alan Asfalt Yol Yatırımı Ortak Alan Bordür ve Yağmur Suyu Kanalet Yapım Yatırımı Ortak Alan Granit Küp Taş Yolların Yapım Yatırımı Muhasebe Sisteminin Đyileştirilmesi Bilgisayar Donanım Yatırımı Genel Faaliyetlerimiz Site Çevresi Yol Çalışmaları Çöp Toplama ve Taşıma Hafriyat Kamyonları Şehir Şebeke Suyu Havai Elektrik Hatları Elektromanyetik Alan Đncelemesi Maden Davası Cendere Deresi Islahı Trafik ve Güvenlik Konusu Sosyal ve Đdari Hizmetler Bölümü Halkla Đlişkiler Birimi Arşiv Birimi Kriz Yönetim Merkezi Eğitim Salonu Postane Birimi 43

4 4. Muhasebe Bölümü Muhasebe Bölümü Faaliyetleri Cari Hesaplar Bölümü Faaliyetleri Muhasebe Personeli Faaliyetleri Đnsan Kaynakları Personeli Faaliyetleri Satın Alma Sorumlusu Faaliyetleri Depo Sorumlusu Faaliyetleri Hukuk Müşavirliği Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Bölümü Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Bölümü Faaliyetleri Sert Alan Bakım Onarım Faaliyetleri Yeşil Alan Bakım Onarım Faaliyetleri Ortak Alan ve Yapı Blokları Temizlik Faaliyetleri Faaliyet Alanlarına Göre Sert ve Yeşil Alan Temizlik Peyzaj Çalışmaları Personel Performans Analizi Bölgelere Göre Bitki Dağılımı Teknik Servis Bölümü Teknik Servis Bölümü Faaliyetleri Bina ve Garaj Bakım Faaliyetleri Ortak Alan Faaliyetleri Ortak Alan Pis Su ve Yağmur Suyu Hizmetleri Sulama Suyu Sistemleri Ev Servisi Hizmetleri Bakım ve Rutin Kontroller Teknik Servis Bölümü Personel Performans Analizi Faaliyet Alanlarına Göre Performans Analizi Ekiplere Göre Performans Analizi Kalite Yönetim Kalite Yönetim Faaliyetleri Haşere Đlaçlama Hizmetleri Sosyal Merkez Hizmetleri Havuz Tenis Kortları Çocuk Oyun Parkı Köy Meydanı Restoran Sinema S.O.S International Acil Sağlık Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Đtfaiye Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri 131

5 - 1 -

6 Kemer Country Mahalle Yönetimi, Mahalle Temsilciler Kurulu nun aldığı kararlar doğrultusunda sitemizin temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. MĐSYONUMUZ Kemer Country Mahalle Yönetimi olarak site sakinlerimize güvenilir, üstün kaliteli ve artı değerleri olan hizmetler vermek, sosyal ve fiziksel çevremizi özenle korumak, bunların yanında sakinlerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak öncü ve yaratıcı çözümlerle yaşamlarına değer katan hizmetler sağlamak, mahalle sakinlerimizin gurur duyduğu bir yönetim olmaktır. VĐZYONUMUZ Site yöneticiliği alanında etkin ve teknolojik çözümler üretmek için, yenilikleri sürekli takip ederken, sakinlerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak, yüksek nitelikli personel ile sürekli gelişme ve iyileşmeye açık olmaktır

7 YÖNETĐM KADROMUZ GENEL MÜDÜR HUKUK MÜŞAVĐRĐ MALĐ MÜŞAVĐR GENEL MD. YRD. (SOS. VE ĐD. ĐŞLER) GENEL MD. YRD. (TEKNĐK VE BAKIM ĐŞLERĐ) MUHASEBE MÜDÜRÜ TEKNĐK SERVĐS MÜDÜRÜ : HÜSEYĐN TAVOZAR : ONAT YILDIRIM : BURHAN KARA : IŞIL IŞIL ARICI : ENVER DARICIOĞLU : AYŞE ÇANKAYA : ÖMER MUHARREM KILIÇ SERT VE YEŞĐL ALAN TEM. PEY. MD. : ÖZLEM YETKĐN ĐDARĐ AMĐR (GÜNDÜZ) ĐDARĐ AMĐR (GECE) HALKLA ĐLĐŞKĐLER SORUMLUSU KALĐTE YÖNETĐM TEMSĐLCĐSĐ GENEL EVRAK-ARŞĐV SORUMLUSU : YÜKSEL BAŞ : OSMAN NURĐ KARACA : FATOŞ SAFDĐL : ALĐYE AYDOĞDU : GAMZE BAKANKUŞ - 3 -

8 1.YATIRIMLARIMIZ 2006 Yılı Đşletme Projesi nde Yapımı Gerçekleşen Yatırımlar 1) WEB Sayfası Yatırımı 2) Çevre Duvarları Yatırımı 3) Göletlere Su Takviyesi Yatırımı 4) Göletlerin Su Havalandırma Sistemi Yatırımı 5) Göletlerden Su Tahliye Sistemi Yatırımı 6) Fosseptik Tahliye Yatırımı 7) Yangın Hidrantları Yatırımı 8) Kullanma Suyu Sistem Yatırımı 9) Güvenlik Birimi, Donanım Yatırımı 10) Yönetim Binaları Yatırımı 11) Yol Süpürme Makinası Alımı 12) Traktör ve Ekipman Alımı 13) IP Network Sistemi Yatırımı 14) Motosiklet Alımı 15) Ortak Alan Asfalt Yol Yapım Yatırımı 16) Ortak Alan Bordür ve Yağmur Suyu Kanalet Yapım Yatırımı 17) Ortak Alan Granit Küp Taş Yolların Yapım Yatırımı 18) Muhasebe Sisteminin Đyileştirilmesi 19) Bilgisayar Donanım Yatırımı - 4 -

9 1.1 ) WEB SAYFASI YATIRIMI Kemer Country Mahallesi Sakinleri ve sitede oturmayan ev sahiplerine yönelik olarak hazırlanan adresli web sitesi, yüklenici firma Young New Media ile koordineli çalışılarak hazırlanmıştır. Amacı, Kemer Country Mahallesi Sakinlerinin Mahalle Yönetimi ve birbirleri ile olan iletişimlerini kolaylaştırmak olan internet sitesinde, her hane yetkilisi, aylık ekstresini görebilmekte ve geriye dönük raporlara bakabilmekte, ayrıca istediğinde kredi kartı ile ödeme yapabilmektedir. Bu iki işlem için siteye bir VPOS bağlantısı entegre edilmiş ve Mahalle Yönetimi nin mevcut cari hesaplarının tutulduğu yazılımla entegrasyon sağlanmıştır. Web sitesi içerisinde Mahalle Yönetimi tarafından yetkilendirilen kişinin güncelleyebileceği alanlar yaratılmış, haberler başlığı altında Mahalle Sakinleri ne yapılan duyurular yerleştirilmiştir. Ayrıca site içerisinde kayıtlı üyelere web e-postanın yanı sıra aciliyet içeren durumlarda SMS gönderim alt yapısı da hazırlanmıştır. Đnternet sitesinde, Kemer Country Mahallesi ndeki aktiviteler ve mahalle genelini ilgilendiren fikirler hakkında yorumların yapılabileceği, moda, siyaset, vs. konularında görüşlerin sunulabileceği ve tartışılabileceği bir forum alanı oluşturulmuş, ana yöneticinin kontrolünde yetkilendirilen moderatörlerin de dahil olabileceği farklı forumlar yaratılmıştır. Ayrıca, Mahalle Yönetim Kurulu, Mahalle Temsilciler Kurulu ve Mahalle Denetçiler Kurulu Üye listesi ve Kemer Country Mahallesi Yöneticiliği nin vermiş olduğu hizmetler ile bu hizmetlerden site sakinlerinin faydalanabilmesi için ulaşılacak birimler hakkında bilgiler, çevremizdeki restoran, sinema, klinik, vb. gibi yerlerin bilgilerinin yer aldığı telefon rehberi sitede yer almıştır. Bunun dışında site içerisinde reklam ve tanıtım amaçlı etkinliği ölçülebilir (tıklama ve görüntülenme sayısı ile) bir banner alanı oluşturulmuştur. Web sitesi düzenlemesinde, 2006 yılı Đşletme Projesi ortak giderleri olarak ,00 YTL lik iş tamamlatılmıştır. Ayrıca, yatırımlar bütçesinden 187,40 YTL harcama yapılmış, 2007 yılında web sitesi yatırımını tamamlayabilmek için ,60 YTL emanete alınmıştır. Web Sitesi nin görünümü - 5 -

10 1.2) ÇEVRE DUVARLARI YATIRIMI Makro güvenlik planı kapsamında sitemiz çevre güvenliğini sağlamak maksadıyla Çevre Duvarları Yatırımı başlığı altında, a) Kemerboyu b) Sedir Evleri c) Yalıkonaklar d) Lale Kasrı Sedir Evleri arası f) Đstanbul Caddesi-Golf Sahası Sınır Duvarı mahallerinde yapılması planlanan çevre duvarları ile ilgili olarak, aşağıda detayları verilen çalışmalar yapılmıştır: a) Kemerboyu Çevre Duvarları: Kemerboyu nda yürütülen çevre duvarı yapım çalışmaları sonucunda, Kemerboyu girişi ile mevcut su kanalı arasında kalan bölüme, 2005 yılında yapılmış olan Yalıkonaklar-Kemerboyu arasındaki taş duvar ile uyum sağlayacak nitelikte 39,65 m. uzunluğunda taş duvar; su kanalı ile kapalı menfez arasında kalan bölüme, olası su taşkınlarını da önlemek amacıyla kanalet boyunca 1,00 x 1,00 m. boyutlarında, 124,35 m. uzunluğunda L formunda betonarme perde; kapalı menfez ile pompa yeri arasında kalan bölüme ve su kemeri yanına 2,00 m. yüksekliğinde ve 81,40 m. uzunluğunda betonarme perde imalatları ,36 YTL bedel ile yaptırılmıştır. Kemerboyu Taş Duvar - 6 -

11 Kemerboyu L betonarme perde Kemerboyu kapalı menfez ile pompa yeri arası betonarme perde Kemerboyu su kemeri yanı betonarme perde - 7 -

12 b) Sedir Evleri Çevre Duvarları: Sedir Evleri mevcut çevre duvarı yüksekliğinin, bazı noktalarda çevre ve can güvenliğinin sağlanması yönünden yetersiz olduğu tespit edilmiş, mevcut betonarme perde yüksekliğine ilave yapılması planlanarak yatırımlara dahil edilmiştir. Sedir Evleri ndeki mevcut betonarme perdelerin üzerine, her iki yüzeye kimyasal ankraj yöntemi uygulanmak kaydıyla 121,80 m. uzunluğunda 1,50 m. yüksekliğinde, 141,34 m. uzunluğunda 1,00 m. yüksekliğinde ve 24,10 m. uzunluğunda 0,50 m. yüksekliğinde olmak üzere 3 bölgede betonarme perde yükseltmesi ,39 YTL karşılığında yaptırılmıştır. Sedir Evleri çevre duvarı eski görünümü Sedir Evleri çevre duvarı yeni görünümü - 8 -

13 Yalıkonaklar Çevre Duvarları: Yalıkonaklar sonunda yer alan mevcut betonarme perdesi devamı olarak dere boyunca, 73,27 m. uzunluğunda, 20 cm. genişliğinde ve 2,00 metre yüksekliğinde betonarme perde ,46 YTL bedel ile yaptırılmıştır. Yalıkonaklar çevre duvarı Lale Kasrı Sedir Evleri Arası Çevre Duvarları: Lale Kasrı Sedir evleri arasındaki mevcut tel örgü, sitemiz çevre güvenliğini sağlayacak nitelikte olmadığından, bu bölgeye 50,19 m. uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 2,00 metre yüksekliğinde betonarme perde 9.475,87 YTL bedel ile yaptırılmıştır. Lale Kasrı Sedir Evleri arası çevre duvarı - 9 -

14 e) Lale Kasrı Çevre Duvarlarına Dekoratif Panel Çit Yaptırılması: Lale Kasrı mevcut çevre duvarlarında da yüksekliğin bazı noktalarda çevre ve can güvenliği açısından yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, mevcut betonarme perde üstüne ilave bir betonarme perde yapılmasının yoğun bitki örtüsüne zarar verebileceği de göz önünde tutularak bu bölgedeki mevcut Lale Kasrı Betonarme çevre perdeleri üzerine 99,00 m. uzunluğunda, 250 cm aks aralığında H = cm açılı 50*50*2 mm kutu profil direkler ile H = 200 cm yüksekliğinde 50*150 mm göz aralıklı, 4,5 mm kalınlıkta Galvaniz Üzeri Polyester Boyalı dekoratif panel çit ve 3 sıra dikenli tel montajı 7.593,30 YTL bedel ile yaptırılmıştır. Lale Kasrı çevre duvarlarına yaptırılan dekoratif panel çit

15 Đstanbul Caddesi- Golf Sahası Sınır Duvarı: tarih ve 2006/002 sayılı Kemerköy Mahallesi Temsilciler Kurulu kararı gereğince, Đstanbul Caddesi ile golf sahası sınırına yaptırılan taş duvar imalatı ,00 YTL tutarla çevre duvarları yatırım bütçesine ilave edilmiştir. Đstanbul Caddesi- Golf Sahası sınırı taş duvarı 1.3 ) GÖLETLERE SU TAKVĐYESĐ YATIRIMI Sitemiz içerisindeki göletler için gerekli olan su ihtiyacını daha ekonomik yoldan karşılamak amacıyla 2005 yılında başlatılan kuyu açma çalışmaları devam etmiş, 2006 yılında da 4 kuyu ,40 YTL bedel karşılığında açtırılmıştır. Ayrıca Kemerboyu ve Lale Kasrı ndaki kuyu bağlantıları için 2.377,26 YTL harcama ile kuyulardan göletlere suyun aktarılması sağlanmıştır

16 1.4 ) GÖLETLERE SU HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ YATIRIMI Tüm göletlerimizin havalandırılması ve kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla, 2006 Yılı Đşletme Projesi çerçevesinde, Teknik Servis elemanlarımızca, Lineer Park ta 1 adet, Yalıkonaklar da 3 adet ve Kemerboyu nda 2 adet olmak üzere toplam 6 adet fıskiye ,55 YTL karşılığında yapılmıştır. Yalıkonaklar gölet fıskiye sistemi Kemerboyu gölet fıskiye sistemi

17 1.5 ) GÖLETLERDEN SU TAHLĐYE SĐSTEMĐ YATIRIMI Kemerboyu ve Yalıkonaklar da sıklıkla yaşanan, yoğun yağışlarla taşan göletlerin neden olduğu su baskınlarının önlenebilmesi amacıyla, 2006 Yatırım Bütçesi dahilinde, 2 adet su tahliye pompası satın alınmıştır. Bunlardan, 600 m 3 /saat kapasiteli elektrikli ve römorklu pompanın, Kemerboyu gölet kenarına montajı yapılmıştır yılı sonundaki aşırı yağışlar sırasında, bu pompanın gölet seviyesini düşürmesi ile site sakinlerimizin konutlarında meydana gelebilecek su baskınları önlenmiştir. Ayrıca, göletlerimizdeki su seviyelerini kontrol altında tutabilmek üzere yönlendirme ve sirkülasyon sistemi kurularak geri tepme riski ortadan kaldırılmıştır. Sitemiz genelinde acil durumlarda olası su baskınlarını önlemek maksadıyla, 1 adet 100 m 3 /saat kapasiteli Dizel motorlu ve römorklu su tahliye pompası da satın alınmıştır. Bu yatırımla ilgili olarak ,45 YTL harcanmıştır. 600 m 3 /saat kapasiteli gölet tahliye pompası 100 m 3 / saat kapasiteli mobil dizel su tahliye pompası

18 1.6 ) FOSSEPTĐK TAHLĐYE YATIRIMI Kemerboyu girişindeki fosseptik çukurunun taşma ve geri tepme riskini ortadan kaldırmak amacıyla 1 adet 50 m 3 /saat kapasiteli kendinden emişli atık su pompası satın alınarak monte edilmiş ve otomatik olarak çalışması için sistem bağlantıları yapılmıştır. Montajı yapılan pompanın arıza yapma ihtimaline karşılık ikinci bir pompa da satın alınarak yedeklenmiştir. Bu yatırımla ilgili olarak 9.921,64 YTL harcanmıştır. 50 m3/ saat kapasiteli fosseptik tahliye pompası Fosseptik yedek tahliye pompası

19 1.7 ) YANGIN HĐDRANTLARI YATIRIMI Teknik Servisimiz tarafından tespit edilen ve faal durumda olmayan 1.Faz da 9 adet, 2.Faz da 12 adet, 3.Faz da 5 adet ve Yeni Burgaz Evleri nde 1 adet olmak üzere 27 adet yangın hidrantı satın alınarak yüklenici firma tarafından yer üstü yangın hidrantları ile değiştirilmiştir. Ayrıca, 3 adet yangın hidrantı Teknik Servis deposunda yedeklenmiştir. Yangın hidrantları yatırımı için ,86 YTL lik harcama yapılmıştır. Arızalı yangın hidrantı Montajı yapılan yeni yangın hidrantı

20 1.8 ) KULLANMA SUYU SĐSTEM YATIRIMI Kullanma suyumuzda oluşan, askıda katı atık maddeleri filtre etmek üzere satın alınan ARKAL marka 55 mikronluk diskli tip standart model otomatik su filtresi, kullanma suyu ana hattına monte edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Hidrofor Dairesindeki su depolarına suyun daha iyi klorlanmasında kullanmak üzere 2 adet Ø 150 PVC mikser sistemi kurulmuştur. Teknik Servisimizce su borularındaki patlak ve kaçakların tespitinde kullanılmak üzere ESUDESAN marka su dedektörü satın alınmıştır. Kullanma suyu sistem yatırımı ile ilgili ,06 YTL lik harcama yapılmıştır. Arkal marka su filtre sistemi Esudesan marka dedektör

21 1.9 ) GÜVENLĐK BĐRĐMĐ, DONANIM YATIRIMI Güvenlik Birimi ve Donanım Yatırımı kapsamında Sedir Evleri ve Şantiye Kapı girişlerine 2 adet ahşap güvenlik kulübesi yaptırılmıştır. Yönetim Kampüsü nün güvenliğini sağlamak üzere, Teknik Servis elemanlarımız ve yüklenici desteği ile kampüs girişine 1 adet güvenlik kulübesi, Kemerboyu sonu, Yeni Burgaz Evleri sonu ve Eski Đstanbul Yolu na ise 1 er adet olmak üzere toplam 3 adet yeni güvenlik mobosu yerleştirilmiştir. Ayrıca, güvenlik kulübelerinde kullanılmak üzere masa, dolap vb. donanımlar temin edilerek Güvenlik Birimi nin daha sağlıklı ortamda hizmet vermesi sağlanmıştır. Güvenlik Birimi, Donanım yatırımı için ,20 YTL harcama yapılmıştır. Şantiye Kapı girişine yaptırılan ahşap güvenlik kulübesi Sedir Evleri girişine yaptırılan ahşap güvenlik kulübesi

22 Yönetim Kampüsü girişi güvenlik kulübesi Yeni Burgaz sonuna yerleştirilen güvenlik mobosu Eski Đstanbul Yolu na yerleştirilen güvenlik mobosu Kemerboyu sonuna yerleştirilen güvenlik mobosu Güvenlik kulübelerine yaptırılan donanımlar

23 1.10 ) YÖNETĐM BĐNALARI YATIRIMI Sitemiz hizmetinde kullanılmakta olan kuka (vidanjör) ve itfaiye araçlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla, Yönetim Kampüsü içinde Kuka ve Đtfaiye araçlarımız için ayrı ayrı olmak üzere iki sundurma inşaatı yükleniciye yaptırılmıştır. Ayrıca, Sosyal Merkez de bulunan havuz duşları için 2 adet doğalgaz şofbeni satın alınmış, Teknik Servis elemanları tarafından gerekli bağlantılar yapılarak, havuz duşlarına sıcak su verilmesi sağlanmıştır. Yönetim Binaları yatırımı için ,68 YTL lik harcama yapılmıştır. Kuka aracı sundurması Đtfaiye araçları sundurması Sosyal Merkez Havuz duşları doğal gaz şofbenleri ve sıcak su tesisatı

24 1.11 ) YOL SÜPÜRME MAKĐNASI ALIMI Asfalt yolların temizlik işlerinde kullanılmak üzere BOBCAT marka ve granit taş yolların temizlik işlerinde kullanılmak üzere de MÜSAN marka yol süpürme makinaları satın alınmış ve sitemiz yol temizlik işlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, BOBCAT marka yol süpürme makinasına, kazı ve yükleme işlerinde kullanılmak üzere kazıcı ve yükleyici ataşmanı da satın alınarak sözkonusu makinanın imkan ve kabiliyeti arttırılmıştır. BOBCAT marka yol süpürme makinası (kazıcı ve yükleyici ataşmanları dahil) ,61 YTL, MÜSAN marka yol süpürme makinası da ,32 YTL bedel ile alınmış, toplamda bu yatırım için ,93 YTL lik harcama yapılmıştır. Bobcat marka yol süpürme makinası Bobcat yükleyici ataşmanı Bobcat kazıcı ataşmanı Müsan marka yol süpürme makinası

25 1.12 ) TRAKTÖR VE EKĐPMAN ALIMI 50 HP New Holland TT 50 model traktör ile birlikte 5 ton kapasiteli römork ve Tesviye Küreği (kar temizleme vb. işlerde kullanılmak üzere) ,00 YTL bedel ile satın alınmış, peyzaj, temizlik ve inşaat işlerimizde kullanılmaya başlanmıştır. Traktör ve Römork Traktör Tesviye Küreği

26 1.13 ) IP NETWORK SĐSTEMĐ YATIRIMI Yönetimimiz tarafından 2006 yılında site giriş kapılarına yapımı planlanan Otomatik Geçiş Sistemi için resmi kurum ve kuruluşlardan yasal iznin alınamaması nedeniyle, giriş kapılarının birbiriyle koordinasyonunu sağlayacak IP Network Sistemi yatırımının yapılmasından vazgeçilmiştir. Söz konusu ,00 YTL lik yatırım bütçesi, Ortak Alan Asfalt Yol Yatırım bütçesine aktarılmıştır ) MOTOSĐKLET ALIMI Posta dağıtım görevlileri için 2 adet ve telefon teknisyeni için de 1 adet olmak üzere toplam 3 adet LĐNGKEN marka motosiklet 4.800,24 YTL bedel ile satın alınmıştır. Telefon Teknisyeni & Posta Dağıtım Görevlileri motosikletleri

27 1.15 ) ORTAK ALAN ASFALT YOL YATIRIMI Sitemiz yollarının asfaltlama çalışmaları başlangıç aşamasında, maliyet ve süre bakımından tercih edilen 2 tabaka Gripfiber ( 13 mm kalınlığındaki harçlı soğuk kaplama ) yöntemi uygulamasına, Mimar Sinan Caddesi ndeki, Kemer Kapı ile Sevgi Sokak arasında başlanılmış; ancak mevcut asfalt yollardaki satıh ve profil deformasyonunun giderilemediği ve yüzey görünümünün düzgün olmadığı görülmüş, yüklenici ile yapılan görüşmeler neticesinde sıcak asfalt uygulaması için karar alınmıştır. Sıcak asfalt uygulamasına geçildikten sonra, Finişer makinası ile m 2, finişer makinası ile çalışma olanağının bulunmadığı alanlarda, robot ve el ile serim yöntemi kullanılarak 1350 m 2 yol, asfaltla kaplanmıştır. Ayrıca, sitemiz giriş kapı önleri ve Yönetim Kampüsü otoparkı olmak üzere 1342 m 2 lik alana da sıcak asfalt uygulanmıştır. Böylece sitemiz genelinde m 2 lik alanda, 4800 ton civarında sıcak asfalt kullanılmıştır. Yenilenen asfalt yollarımızda, mazgallar ve bacaların yeni asfalt kotuna getirilmesi gerektiğinden, 199 adet yuvarlak baca, 48 adet kare ve dikdörtgen baca ile 104,93 m. uzunluğundaki mazgallar yeni asfalt kotuna yükseltilmiştir. Site sakinlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak üzere asfalt yollara, 15 adet DUR, 39 adet YAVAŞ ve 108 adet 30 uyarı yazısı yazdırılmıştır. Atlı spor Lale Kasrı Mimar Sinan Caddesi Kavşağı na ve Kemer Kapı girişinden sonraki ağaçlı orta refüj asfalt yol üzerine, güvenli trafik akışını sağlamak üzere yönlendirme okları çizdirilmiş, trafik uyarı levhaları yerleştirilmiştir. Asfalt yolların yapılması için 2006 yılında ,00 YTL harcama yapılmıştır. Ayrıca, Kemerboyu nda tamamlanamayan asfalt yol için de tahmini keşif tutarı ,00 YTL emanete alınarak 2007 yılında yaptırılması planlanmıştır. Finişer Makinası ile yaptırılan asfalt yollar

28 El ile sıcak asfalt serimi Asfalt yollarda yaptırılan baca yükseltme çalışması

29 Asfalt yollara yazdırılan uyarı yazıları Asfalt yollardaki yönlendirme çizgileri ve kavşak düzenleme çalışması

30 1.16 ) ORTAK ALAN BORDÜR VE YAĞMUR SUYU KANALET YAPIM YATIRIMI Yatırımlar bütçesinde planlanan Bordür ve Yağmur suyu kanalet işleri, yüklenici firmalar tarafından tamamlanmıştır. Kemerboyu nda, 1.414,50 m. beton bordür, 300,50 m. beton yağmur oluğu ve 53,45 m. granit taş yağmur oluğu söktürülmüş, gerekli düzenlemeler ile 1.243,10 m. beton bordür ve 615,85 m. granit taş yağmur oluğu döşenmiştir. Ayrıca, Kemerboyu nda aşırı yağışlardan dolayı biriken su göllenmelerini önlemek ve yol üzerindeki yağmur suyu tahliyesini sağlamak üzere, 30 m. uzunlukta betonarme kanal, 13,25 m. uzunlukta betonarme kanalet yaptırılmış, Đstanbul caddesi üzerinde 2 adet ızgaralı rögar ve Kemerboyu giriş kısmı boyunca mazgal yaptırılmıştır. Yine, aşırı yağışlardan dolayı dereden gelebilecek ters su akıntısına karşılık gölet tahliye perde yüksekliği artırılmıştır. Kemerboyu nda yaptırılan bu imalatlar için ,87 YTL ödeme yapılmıştır. Yeni Burgazlar da, 381,95 m. beton bordür, 9,20 m. granit taş yağmur oluğu söktürülmüş ve mevcut düzenleme korunarak 381,95 m. beton bordür ve 9,20 m. granit taş yağmur oluğu döşenmesi için 4.336,76 YTL ödeme yapılmıştır. Yalıkonaklar da, 1.468,90 m. beton bordür, 362,20 m. beton yağmur oluğu ve 236,10 m. granit taş yağmur oluğu söktürülmüş, gerekli düzenlemeler ile 1.467,10 m. beton bordür, 372,20 m. beton yağmur oluğu ve 226,10 m. granit taş yağmur oluğu döşenmesi için ,00 YTL ödeme yapılmıştır. 1.Faz da, 3.399,30 m. beton bordür, 2.947,40 m. granit taş yağmur oluğu söktürülmüş, gerekli düzenlemeler ile 3.401,50 m. beton bordür ve 2.947,40 m. granit taş yağmur oluğu döşenmesi için ,50 YTL ödeme yapılmıştır. 2.Faz da, 1.595,20 m. beton bordür, 1.425,50 m. granit taş yağmur oluğu söktürülmüş, mevcut düzenleme korunarak 1.595,20 m. beton bordür ve 1.425,50 m. granit taş yağmur oluğu döşenmesi için ,79 YTL ödeme yapılmıştır. 3.Faz da, 467,05 m. beton bordür söktürülmüş ve mevcut düzenleme korunarak 467,05 m. beton bordür döşenmesi için 5.952,08 YTL ödeme yapılmıştır. Lale Kasrı nda, 375,70 m. beton bordür söktürülmüş, gerekli düzenlemelerden sonra 386,50 m. beton bordür döşenmesi için 4.326,80 YTL ödeme yapılmıştır. Sedir Evleri nde, 796,40 m. beton bordür söktürülmüş ve mevcut düzenleme korunarak 796,40 m. beton bordür döşenmesi için 9.367,43 YTL ödeme yapılmıştır. Sonuç olarak;bordür döşemesi ve yağmur suyu kanalet imalatları için yüklenicilere toplam ,23 YTL ödeme yapılmıştır

31 Bordür döşenmesi Beton yağmur olukları döşenmesi Granit taş yağmur olukları döşenmesi

32 Kemerboyu nda yaptırılan kanal çalışması Kemerboyu nda yaptırılan kanalet çalışması Kemerboyu girişinin su baskınındaki durumu Kemerboyu girişine yaptırılan mazgal

33 1.17 ) ORTAK ALAN GRANĐT KÜP TAŞ YOLLARIN YAPIM YATIRIMI Çeşitli nedenlerle bozulan ve çöken granit taş yolların yeniden yapılması kapsamında Ana Kapı ile Köy Meydanı arasında Mimar Sinan Caddesi boyunca 968,89 m 2 lik granit taş yol, Kemerboyu sonundaki alanda da 150 m 2 lik granit taş yol yükleniciye yaptırılmıştır. Ormantepe 8 önündeki alanda 180 m 2, Başak Sokak ta 180 m 2, Lale Kasrı nda 900 m 2 ve diğer bölgelerde 800 m 2 olmak üzere, toplam m 2 granit taş yol yenilenmesi, bünyemizde bulunan taş ustası tarafından gerçekleştirilmiştir. Kemerboyu giriş kısmında, yolun her iki tarafındaki mevcut bordürlerin bir kısmı sökülmüş ve yeşil alanların bir kısmı da yol alanına dahil edilerek granit taş yol genişletilmesi inşaat ekibimiz ile yüklenici firma tarafından gerçekleşmiştir. Mal ve can güvenliği yönünden düzenli trafik akışı için, gereken trafik uyarı ve yönlendirme levhaları yerleştirilmiştir. Yeni Burgaz Evleri önündeki tretuvarların, yeni yapılan asfalt yol kotuna göre düşük kalması nedeniyle, baskı beton uygulaması yaptırılarak tretuvarlar yükseltilmiştir. Lale Kasrı nda ve Sedir evleri ile Lale Bayırı arasında da granit taş yol görünümlü baskı beton uygulaması ile 2 adet yürüyüş yolu yaptırılmıştır. Granit taş yolların yenilenmesi ve söz konusu diğer işler için toplam ,08 YTL harcama yapılmıştır. Ana Kapı Köy Meydanı arasında yaptırılan granit taş yol yenileme çalışması

34 Kemerboyu Granit Taş Yol Yenileme çalışması Kemerboyu nda yenilenen granit taş yol Ormantepe 8 önü granit taş yol yenilemesi Başak Sokak ta granit taş yol yenilemesi

35 Lale Kasrı yenilenen granit taş yol Yeni Burgaz tretuvarlarına baskı beton uygulaması Lale Kasrı nda baskı beton uygulaması ile yaptırılan yürüyüş yolu Sedir Evleri Lale Bayırı arasına baskı beton uygulaması ile yapılan yürüyüş yolu

36 1.18 ) MUHASEBE SĐSTEMĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ Sitemiz muhasebesine ait işlem ve hesaplamaların takibi, sekreterya işlemleri, Teknik Servis tamir bakım gelir ve giderleri, rapor ve yazışmaları; üye ve fax adreslerine yönlendirme gibi operasyon takiplerinin tek bir program üzerinde izlenmesi, veri girişlerinin en az iş gücü ile sağlanması, hızlı, sağlıklı raporlamalar ile sistemin kontrol edilmesi hedeflenerek muhasebe sisteminin iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bu operasyonların takibi için, kullanılmakta olan özel bir yazılım olan Kemer Programı ve Genel muhasebe takibi için Link Programı arasında entegrasyon bulunmamasından kaynaklanabilecek mükerrer veri girişlerinin önlenmesi, raporlamaların alınabilmesi ve tüm operasyonların Logo Tiger programı üzerinden izlenmesi amacıyla IMC Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile tarihinde sözleşme imzalanarak, konu ile ilgili çalışmalara 2006 yılı içerisinde başlanmış, bitim aşamasına gelinmiştir yılının Mart ayında sistem faal hale gelecektir. Toplam bedeli ,00 YTL olan bu yatırımın ,22 YTL lik kısmı ödenmiş, geriye kalan ,78 YTL 2007 yılında tamamlanmak üzere emanete alınmıştır. Logo Tiger Programı ndan bir görüntü

37 1.19) BĐLGĐSAYAR DONANIM YATIRIMI Bu yatırım dahilinde; 10 KVA güç kaynağı alınmıştır. 500 GB kapasiteli harici yedekleme ünitesi eklenmiştir. Tüm bilgisayarlarda bellek artırılmıştır. Tüm CRT ekranların 17" LCD ekran ile değişimi yapılmıştır. 3 adet yeni bilgisayar alınmıştır. Özelliğini yitirmiş bilgisayarların klavye ve mouse değişimi yapılmıştır. ACAD 2007 LT lisans alımı yapılmıştır. Gerekli görülen bilgisayarların RAM leri arttırılmıştır. UPS ler yenilenmiştir. Link Programının yeni versiyonu yüklenmiştir. 2 adet yeni printer alınmıştır. Toplam bedeli ,00 YTL olan bu yatırım ile ilgili ,43 YTL harcama yapılmış, geriye kalan 2.209,57 YTL, 2007 yılında tamamlanmak üzere emanete alınmıştır. Yenilenen printer Yenilenen monitör, klavye ve mouse lar Yenilenen UPS ler

38 2.GENEL FAALĐYETLERĐMĐZ 2.1 ) SĐTE ÇEVRESĐ YOL ÇALIŞMALARI ) ĐSTANBUL CADDESĐ Göktürk Belde Belediyesi tarafından tarihinde ihaleye çıkarılan Đstanbul Caddesi asfalt kaplama işi için alınan teklifler ihale kurulunca değerlendirilmiş ve söz konusu asfalt işi Haziran 2006 da bitirilmiştir ) HASDAL /KEMERBURGAZ YOLU VE KAVŞAĞI A-Hasdal/Yassıören Yolu; Karayolları 1.Bölge nin sorumluluğunda olan yol hakkında bilgi alınması için bizzat Genel Müdür ile görüşülmüş ve yazılı olarak da bilgi talep edilmiştir. Aktarılan bilgi aynen aşağıdaki gibidir: 44 km uzunluğunda, 11 km bölünmüş, 33 km 1A (bölünmemiş, 12 metre genişliğinde) yol standartlarındaki Hasdal-Yassıören yol proje bedeli YTL olup, 2005 sonu itibariyle YTL si harcanmış, 8 km bölünmüş yol standartlarında ve aşınma seviyesinde, 3 km bölünmüş yolun sağ taşıma yolu ise binder seviyesinde yapılmıştır. Kalan proje tutarı YTL olup, 2006 ödeneği ( YTL) 3 km bölünmüş yolu aşınma seviyesinde ve 8 km lik yolun muhtelif kesimlerinin üstyapı onarımları yapılmış ve konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 3km. lik sol taşıma yolunun ise beton plak olarak bu yıl içinde yapımı hedeflenmiştir YTL lik ek ödeme verilen 3 km lik 1A yolunun yapımı tamamlanmış ve yol trafiğe açılmıştır. B-Hasdal Kavşağı;Bu konuda ikili bir çalışma vardır; Genişletme çalışması: Gerek TEM den gelen ve gerekse Alibeyköy den gelen trafiğin tünel girişinde genel trafiği kesintiye uğrattığı ĐBB yetkilileri tarafından tespit edilmiş, bu trafiği kısmen rahatlatmak için Askeri Garnizon Ekmek Fabrikası karşısında genişletme çalışmaları yapılmıştır. Hasdal Kavşağı nın yeniden düzenlenmesi: Hasdal Kavşağı nın yetersiz olması nedeniyle ĐBB-Karayolları ile birlikte araç trafiğini rahatlatmak amacıyla kavşak düzenlemesi yapılmıştır

39 C-Hasdal/Yassıören Yolu Aydınlatma ; Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü. Otoyollarda bile sadece kavşaklarda ve şehiriçi geçişlerinde 400 mt. aydınlatma yapmakla sorumlu olduğunu belirterek, otoyol değil bölünmüş yol olan ve şehiriçi yol niteliğindeki bu yolun aydınlatmasından ĐBB nin sorumlu olduğunu aktarmıştır. Ancak Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ a bu konuda gerekli yazının yazılarak gereğinin yapılacağını ifade etmiştir. 2.2) ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ĐSTAÇ Genel Müdür ü Osman Akgül le önce makamında görüşülmüş ve bilahare bölgemizdeki 11 site yöneticisinin katılımıyla, Yönetim Ofisi nde ĐSTAÇ yetkilileri tarafından bir brifing verilmiş ve çöp tesisleri gezilerek durum tarafımızdan yerinde tespit edilmiştir. Đstanbul genelinde, ton/gün çöp toplanmaktadır. Bunun ton/gün ü Odayeri ne gelmekte, kalan çöp Şile deki depolama tesisine gitmektedir. Çöpler dünya normlarında ayrıştırılarak toplanmadığı için işlem yerinde ciddi bir külfete ve geri dönüşümlerde kayba neden olmaktadır de yapılan ve 2013 de tamamlanması öngörülen proje uyarınca; yerinde ayrıştırılmış çöpün toplanması ve tesislerde değerlendirilmesi projesi bazı pilot semtlerde başlamış ve projenin yıllar itibariyle tüm Đstanbul da hayata geçirileceği aktarılmıştır. A-Tesis 1-Tıbbi Atık Đmha: Günlük tonluk tıbbi atıklar (atılabilir plastik ve metal alaşımlı malzemeler dahil) burada yakılmakta ve kül halinde depolama tesislerinde depolanmakta ve çıkan zararlı gazlar atmosfere verilmeden 1200 C de yakılarak kullanılabilir enerjiye dönüştürülmektedir. B-Tesis 2-Kompost: Özel olarak biyolojik çöpün yoğun olduğu yerlerden toplanan çöpler, katı atıklarından ayrıştırılarak bekleme tanklarında 8 günlük işlemden geçerek kompost hale getirilmekte ve ĐBB nin firması AĞAÇ A.Ş. de değerlendirilmektedir. Aynı şekilde katı atıklar preslenip hurda olarak pazara intikal ettirilmektedir. C-Tesis 3-Depolama ve atık su arıtma: Depolama ve atık suyu: Özel olarak toplanmayan her çöp bu alana gelmekte, yer altı su ve toprağın atıklardan kirlenmesini önleyecek şekilde belirlenmiş membranlı sahaya dökülmekte, üzeri toprak ile bastırılarak depolanmaktadır. Bu sahanın içine açılan drenaj ile ortaya çıkan çöp suları, arıtma tesisine gelmekte ve arıtılmaktadır. Ancak bu arıtma yeterli olmadığı için ĐSTAÇ, 2.arıtma tesisinin de ihalesini yapmaktadır. Bu tesisin de işletmeye alınacağı ve çıkan suyun tarla vs. sulama suyu olarak geri kazanımının sağlanacağı yetkililerce tarafımıza aktarılmıştır

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ

SUNUŞ ESKĐŞEHĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ SUNUŞ Eskişehir 2010 Stratejik Planı doğrultusunda, hayallerimizdeki Eskişehir i yaratabilmek için, hiç bitmeyen heyecanımızla son derece verimli çalıştığımız bir yılı daha geride bıraktık. Eskişehir Büyükşehir

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN. Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Göksupark Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. A BAKIM VE ONARIM

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Kıymetli Manisalı hemşerilerim, Değerli Meclis Üyeleri;

Kıymetli Manisalı hemşerilerim, Değerli Meclis Üyeleri; Kıymetli Manisalı hemşerilerim, Değerli Meclis Üyeleri; Manisa Halkının oyuyla göreve geldiğimiz bu kutsal makamda iki yılımızı geride bıraktık. Bir yıl öncede belirttiğimiz gibi şeffaf, sorgulanabilir,

Detaylı