ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014"

Transkript

1 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında hazırlanan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. En son 2011 yılında Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Çeltik ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 191 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 950 metredir. İlçenin, kuzeyinde Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi, güneyinde Yunak, batısında Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi ve doğusunda Ankara ili Polatlı ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 590,83 km² dir. İç ve Batı Anadolu eşiği üzerinde kurulmuş olan ilçenin kuruluş yeri ve arazisi düz bir ovadır. Akgöl bataklığından ayrılan iki koldan birisi ilçe içinden diğeri ise doğusundan geçmektedir. Ayrıca Akgöl ün devamı olan kanal suları vardır. İlçeye yakın olarak Küçük Hasan Gölü vardır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Çeltik Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Konya (%) Çeltik Alan Kullanım/ 28. Orta Anadolu TR52 Türkiye Havzası (%) (%) (İle düşen) Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Tarım ,30 66, ,60 55, ,8 31,00 1,75 1,57 2,10 0,16 Arazisi Çayır-Mera ,00 18, ,70 18, ,3 18,65 1,43 1,04 1,22 0,07 Orman 0,00 0, ,00 13, ,0 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer 8.828,64 14, ,65 13, ,9 23,04 1,66 1,26 2,95 0,05 Toplam , , , ,45 1,19 1,84 0,08 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Çeltik ilçesi kullanım alanı ,94 ha olup, Konya kullanım alanının %1,45 ini oluşturmaktadır. Toplam kullanım alanının %66,58 i tarım arazilerine, %18,48 i çayır-mera alanlarına ayrılmıştır. Tarım Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 2

4 arazisi oranı, Konya (%55,08) ve Türkiye (%31)tarım arazileri oranlarına göre yüksektir. İlçede orman varlığı mevcut değildir. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Zayıf Yok 1.2. Su Gücü Yok Yok 1.3. Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Yok Yok 1.6. Biyokütle Var-Orta Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar Çayır ve Mera hektar çayır-mera alanı vardır. Hayvan otlatma. Ak Göl, Akgöl Sazlığı, Küçük Hasan 2.3. Sulak Alanlar Gölü, Torunlar Sazlığı, Sakarya Sulama, Balıkçılık Nehri 2.4. Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Yok Yok 3. Toprak İlçede yaygın şekilde ince taneli 3.1. Toprak kumlu çakıllı killerden oluşan Tarım alüvyon çökeller mevcuttur. 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Yok Yok 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Yer altı su kaynakları ile büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Sulama 4.3. Akarsular Sakarya Nehri 4.4. Göller ve Göletler Akgöl Balıkçılık, Sulama 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Manyezit, Kalker Kalker Ocağı 5.2. Metalik Madenler Yok Yok 5.3. Enerji Madenleri Yok Yok 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler Taş, Ariyet, Kum Ariyet Ocağı, Kum Ocağı *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi veri tabanı Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 3

5 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS İlçe nüfus değerleri son 3 yılda azalma göstermiştir. İlçenin 2013 yılı itibariyle nüfusu olup, Konya nüfusunun %0,50 sini oluşturmaktadır. İlçe Nüfus Durumu İlçe Nüfusu Konya Toplam Nüfus İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu (%) TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) , , , , , ,45 * TÜİK ( ADNKS) İlçe nüfusunun %64,43 ü çalışan nüfus olarak nitelendirilen yaş grubu içerisindedir. Çeltik te bu yaş grubunun oranı, Konya ve Türkiye ortalamasına göre düşüktür. Buna karşın, 0-14 yaş grubu (%26,60) ve 65 yaş üstü grubu (%10,13) oranları Konya ve Türkiye ortalamasından büyüktür. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı YILLAR Çeltik İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Konya İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,60 64,41 9,00 26,47 66,01 7,51 26,32 66,00 7, ,38 64,11 9,52 26,08 66,20 7,72 25,92 66,20 7, ,44 64,43 10,13 25,65 66,46 7,89 25,48 66,47 8,06 * TÜİK ( ADNKS) Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 4

6 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Çeltik ilçesinin ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Çeltik İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu Çeltik Konya İşlenen Arazi İşlenen Arazi İşlenen Arazi Türü (dekar) (%) (dekar) (%) Çeltik İşlenen Arazi/ Konya İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi , ,2 2,3 1,9 Nadas , ,8 1,0 1,0 Sebze , ,9 1,9 1,1 Meyve , ,0 0,9 0,5 Süs bitkileri 0 0, ,0 0,0 0,0 Toplam , ,0 1,9 1,6 İlçede toplam da işlenen arazi bulunmaktadır. Bu alan, Konya işlenen arazinin %1,9 unu, Bölgenin işlenen arazisinin ise %1,6 sını oluşturmaktadır. İlçedeki toplam işlenen arazinin %81 ini tarla arazileri, %17 sini nadas alanları kaplamakta iken, sebze ve meyve üretim alanı oldukça azdır. İlçenin tarla arazileri, Konya tarla arazilerinin %2,3 ünü, Bölgenin tarla arazilerinin ise %1,9 unu oluşturmaktadır. Çeltik Arazi Sulama Durum Tablosu Konya Türkiye Çeltik Arazi/ Çeltik Sulama Sulama Sulama Sulama Konya TR Orta Anadolu Türkiye Durumu Durumu Durumu Durumu Arazi Arazi Havzası (İle Arazi (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (%) (%) düşen) Arazi (%) (%) Sulu Arazi ,0 51, ,0 23, ,0 22,31 3,90 2,99 31,29 0,37 Kuru Arazi ,3 48, ,5 76, ,8 77,69 1,11 1,04 1,48 0,10 Toplam , , , ,75 1,57 2,89 0,16 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 28 Nolu Orta Anadolu Havzasında bulunmaktadır. Çeltik arazilerinin %51,29 u sulu arazi niteliğinde iken, %48,71 i kuru arazi niteliğindedir. İlçe sulu arazi oranı, Konya (%23,03)ve Türkiye (%22,31)sulu arazi oranının 2 katından fazladır. İlçenin sulu arazileri, Konya sulu arazilerinin %3,90 ını, TR52 Bölgesi sulu arazilerinin %2,99 nu, Orta Anadolu Havzası sulu arazilerinin ise %31,29 unu oluşturmaktadır Bitkisel Üretim Bölgenin ekonomisi tamamen tarım üstünedir. Türkiye nin dekar alanda tohum üretimi en fazla yapılan yerdir. Aynı zamanda Türkiye de en fazla şeker pancarı üretebilecek yeri konumunda olan bölge, Türkiye nin yer altı suyu bakımından en zengin bölgesi konumundadır metre arası su alınabilen bölgede su eksilmesi sorunu gözükmemektedir. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 5

7 Çeltik İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Çeltik Tarla Arazisi Ekim Türü Buğday (Durum) Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) , , Buğday (Diğer) , , Mısır (Dane) 968 0, , Arpa (Diğer) , , Şekerpancarı , , Diğer , ,71 Toplam , ,00 İlçede buğday, arpa, şeker pancarı olmak üzere çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Toplam da tarla arazisinin %73,29 unda buğday üretimi yapılmaktadır. İlçedeki buğday Konya buğday ortalama verimi ile aynı düzeydedir. Ancak şeker pancarı (7.769 kg/da) Konya şeker pancarı ortalama veriminden yüksektir. İlçenin yer altı sularının yüksek olması bitkisel ve hayvansal üretimde bazı alternatif ürünlerin yer almasında etkili olmaktadır. Türkiye nin önemli hibrit(haşhaş, ayçiçeği, hububat) tohum üretim merkezlerinden birisi olabilir. Çeltik İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Çeltik Konya Sebze Arazisi Ekim Ekim Alanı Toplam Dekar Ekim Alanı Toplam Dekar Türü Ürün Ürün Verim Verim Da % Miktarı Miktarı Kg/Da Da % Kg/Da (Ton) (Ton) Soğan (Kuru) Kavun Sebze(Diğer) Toplam İlçede da sebze üretim alanında başta soğan (kuru) ve kavun olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. İlçede yetiştirilen kuru soğanın verimi kg/da olup, Konya kuru soğan veriminden yüksektir. Ancak kg/da olan kavun verimi Konya kavun veriminden düşüktür. Çeltik İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü Çeltik Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Verim Da % Miktarı Kg/Da Da % (Ton) KONYA Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Elma 200 5, , ,63 796, Vişne ,91 126, , , Meyve (Diğer) , , Bağ ,15 442, Toplam , , Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 6

8 Çeltik te bulunan da meyve üretim alanında elma ve vişne başta olmak üzere çeşitli meyveler yetiştirilmektedir. İlçedeki meyve arazilerinin %71,91 inde vişne yetiştirilmektedir Hayvansal Üretim Konya ili Çeltik ilçesi TR52 bölgesi içerisinde Orta Anadolu Havzası nda yer alan bir diğer yerleşim yeridir. İlçe ha çayır-mera alanı bulunmakta olup ilçede hiç orman alanı bulunmamaktadır. İlçenin çayır-mera alanı Konya ilinin %1,43 ü, TR52 bölgesinin %1,04 ü ve Orta Anadolu Havzası nın ise %1,22 sini oluşturmaktadır. Çeltik Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Çeltik Konya Çeltik/ (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) TR52 (%) Çayır-Mera ,7 58,5 1,43 1,04 Orman 0 0, ,0 41,5 0,00 0,00 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçede yem bitkileri ekiliş alanı fazla değildir. Ekiliş alanlarındaki bu azlık kırsal alanda üreticilerde yem bitkileri ekimi ile ilgili alışkanlığın olmamasından kaynaklanmaktadır. İlçede toplam da yem bitkileri ekilişi bulunurken bu alanın %13 ünde yonca, %84,9 unda silajlık mısır ve %2,2 sinde ise fiğ ekilmektedir. Çeltik Yem Bitkileri Durum Tablosu Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Çeltik Ekim Alanı KONYA Ekim Alanı Da % Da % Yonca , ,5 Silajlık Mısır , ,5 Fiğ 288 2, ,9 Toplam Yem Bitkisi Alanı , ,0 Çeltik ilçesinde yem bitkileri için ayrılan alan, Konya ili toplam yem bitkisi alanın %2,5 ini, TR52 bölgesi yem bitkileri alanının %2,0 sini kapsamaktadır. Çeltik Yem Bitkileri Genel Durum Karşılaştırması Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Çeltik / Konya (%) TR52 (%) Yonca 0,9 0,7 Silajlık Mısır 5,4 4,4 Fiğ 0,2 0,2 Toplam Yem Bitkisi Alanı 2,5 2,0 İlçenin hayvan varlığı incelendiğinde; ilçenin büyük baş hayvan potansiyelinin baş olduğu ve bunun hepsinin sığır varlığından oluştuğu görülebilir. İlçede bulunan sığır varlığının yarısından çoğu saf kültür ırkı sığırlardır. Sığır varlığı içinde kültür melezi sığırların oranı %22,51 iken yerli sığır cinslerinin oranı %14,59 civarındadır. Toplam büyükbaş hayvan varlığında 2011 yılına göre rakamsal olarak bir artış mevcuttur. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 7

9 Çeltik Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Çeltik Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM İlçenin büyükbaş hayvan varlığının il ve bölge genelindeki oransal dağılımı incelendiğinde ise; ilçenin büyükbaş hayvan varlığının Konya toplam büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki payı %0,63 iken, bu oran TR52 bölgesi için %0,58 olarak hesaplanmıştır. Hayvan Cinsi Çeltik Büyükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Sığır (Saf Kültür) 0,73 0,56 0,63 0,68 0,52 0,58 Sığır (Kültür Melezi) 0,70 0,54 0,47 0,63 0,49 0,43 Sığır (Yerli) 1,40 1,08 1,21 1,37 1,06 1,18 Manda TOPLAM 0,78 0,60 0,63 0,72 0,56 0,58 İlçenin küçükbaş hayvan varlığı incelendiğinde; ilçenin küçükbaş hayvan potansiyelinin baş koyun ve keçiden oluştuğu görülebilir. Mevcut koyun varlığının %51 i yerli koyun ırklarından oluşurken, %49 u merinos koyun ırkından oluşmaktadır. İlçede az da olsa kıl keçisi bulunmaktadır. Çeltik Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Çeltik Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi İlçe küçükbaş hayvan varlığının il ve bölge içindeki payları incelendiğinde ise; ilçenin toplam koyun varlığının Konya ilinin %1,40 ına, TR52 bölgesinin %1,18 ine denk geldiği görülebilir. İlçe özellikle Merinos koyun varlığı bakımından ise Konya ilinin %6,51 ini ve TR52 bölgesinin %4,09 unu barındırmaktadır. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 8

10 Çeltik Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Çeltik Küçükbaş Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) Koyun (yerli) 0,71 0,71 0,80 0,61 0,61 0,70 Koyun (merinos) 5,83 5,35 6,51 3,58 3,45 4,09 Toplam Koyun 1,19 1,17 1,40 0,99 0,98 1,18 Kıl Keçisi 0,21 0,20 0,23 0,13 0,13 0,14 Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Keçi 0,20 0,20 0,22 0,12 0,12 0,14 İlçe kanatlı hayvan potansiyeli bakımından il ve bölge içinde önemli bir konuma sahip değildir. İlçenin toplam tavuk varlığı adet olup hepsi yumurtacı ırk tavuklardır. İlçede tavuk, hindi, ördek ve kaz olmak üzere toplam kanatlı hayvan bulunmaktadır. Çeltik Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Çeltik Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Hindi Ördek Kaz Toplam Kanatlı Hayvan İlçenin kanatlı hayvan potansiyelinin il ve bölge bazında oransal dağılım incelendiğinde ise; ilçenin yumurtacı tavuk sayısı Konya ilinin %0,04 ü kadardır. Çeltik Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Çeltik Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) Et Tavuğu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yumurta Tavuğu 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 Hindi 1,13 0,92 0,11 1,05 0,87 0,11 Ördek 3,97 4,17 4,23 3,56 3,76 3,82 Kaz 2,74 2,90 0,48 2,55 2,68 0,44 Toplam Kanatlı Hayvan 0,06 0,06 0,04 0,05 0,06 0,04 İlçede bal üretiminin tamamı yeni usul kovanlarla yapılmaktadır. İlçede toplam 115 adet ise yeni usul kovan bulunmaktadır. İlçenin yıllık bal üretimi yaklaşık kg dır. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 9

11 Çeltik Arıcılık Durum Tablosu Çeltik Konya TR Arıcılık yapan köy sayısı(adet) Arıcılık yapan işletme sayısı(adet) Yeni kovan sayısı Eski kovan sayısı Toplam kovan Bal üretimi (ton) 1,5 1,55 1, ,84 911,06 928, , , ,24 Balmumu üretimi (ton) 0,1 0,12 0,13 61,987 63,942 62, , ,074 98,416 İlçenin arıcılık faaliyetinin il ve bölge bazında oransal dağılımı incelendiğinde ise; ilçedeki mevcut yeni usul kovan varlığının Konya ili içerisindeki oranı %0,16 iken bu oran TR52 bölgesi için %0,10 dur. Bal üretiminin il bazındaki oranı ise %0,16 olup, bu oran TR52 bölgesi için %0,10 dur. Çeltik Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Çeltik/ Konya (%) TR52 (%) Arıcılık yapan köy sayısı(adet) 0,59 0,96-0,47 0,74 - Arıcılık yapan işletme sayısı(adet) - - 0, ,07 Yeni kovan sayısı 0,13 0,16 0,16 0,08 0,10 0,10 Eski kovan sayısı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam kovan 0,12 0,15 0,15 0,08 0,10 0,09 Bal üretimi (ton) 0,13 0,17 0,16 0,08 0,10 0,10 Balmumu üretimi (ton) 0,16 0,19 0,21 0,08 0,11 0,13 Çeltik ilçesinde 2013 yılında ton süt üretimi yapılmıştır. Süt üretiminin yaklaşık %91 i büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Keçi sütü üretimi yok denecek kadar azdır. Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Süt (Büyükbaş)/Ton Çeltik Süt Üretim Miktarı Konya Süt Üretim Miktarı TR52 Bölgesi Süt Üretim Miktarı Süt (Koyun)/Ton Süt (Keçi)/Ton Toplam Süt (Ton) İlçede üretilen sütün il ve bölge bazındaki oransal dağılımları incelendiğinde ise; ilçe süt üretimini Konya ilinin sadece %0,73 ünü karşılarken, bu oranın TR52 bölgesi için %0,67 olduğu görülmektedir. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 10

12 Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Hayvan Cinsi Çeltik Süt Üretim Miktarı/ Konya (%) TR52 (%) Süt (Büyükbaş) 0,98 0,80 0,74 0,90 0,74 0,69 Süt (Koyun) 0,84 0,83 0,73 0,72 0,71 0,62 Süt (Keçi) 0,19 0,11 0,10 0,11 0,07 0,06 Toplam Süt 0,96 0,79 0,73 0,87 0,73 0,67 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Çeltik ilçesinde diğer madencilik ve taş ocakçılığı faaliyet kolunda bir adet faaliyet gerçekleşmektedir. Çeltik Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,58* 0,53* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede, Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı başlığında imalat faaliyeti bulunmaktadır. İlçe, tarımsal ürün üretimi konusundaki yüksek potansiyeline rağmen tarıma dayalı imalat sanayi konusunda tesisleşmenin olmadığı bir ilçe konumundadır. Çeltik Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı ,65 0,37 *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Çeltik ilçesinde küçük çaplı tarım ve orman makineleri faaliyet kolunda bir faaliyet söz konusudur. Çeltik Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Rev.2- Tarıma Bağlı Sanayi Kolları TR* C İMALAT Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve 28 ekipman imalatı Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde Sayısı (TR52) Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı ,0008* 0,0008* Adet * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Diğer İmalat Sanayi Çeltik ilçesinde diğer imalat sanayi kollarına ilişkin olarak ta herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 12

14 3.3.HİZMETLER EĞİTİM İlçede okuma yazma bilmeyenler %6,09 luk dilimi kapsamaktadır. Okuma yazma bilmeyen kesim nüfusun genelde 65 yaş ve üstü kısmını oluşturmaktadır. Nüfusunun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Çeltik ilçesinde okuma yazma bilen fakat hiçbir okula gitmeyen kesimin nüfusa oranı % 23,10 dur. Bu durum ilçede okuma yazma seferberliği neticesinde yapılan faaliyetlerin olumlu bir sonuç verdiğinin önemli göstergesidir. İlçe Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Çeltik Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen 579 6, , , ,86 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , , ,45 İlkokul Mezunu , , , ,81 İlköğretim Mezunu , , , ,94 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 449 4, , , ,11 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,58 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 304 3, , , ,76 Yüksek Lisans Mezunu 24 0, , , ,78 Doktora Mezunu 2 0, , , ,22 Bilinmeyen 197 2, , , ,48 * ADNKS Çeltik ilçesinde nüfusun %32,06 sı ilkokul mezunudur. Yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunları ise nüfusun yalnızca %3,47 sini oluşturmaktadır. Oysa bu oran Konya için %9,18, Bölge için %9,13 ve Türkiye için %10,76 dir. Görüldüğü üzere, zorunlu ilköğretim sürecinden sonra ilçede eğitim sürecinde oldukça keskin bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum yoğun olarak tarımla uğraşan ilçenin işgücü ihtiyacını karşılamak için erken yaşta eğitime ara verip tarım sektöründe çalışma zorunluluğunun doğmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka sebebi ise ilçede yaşanan yoğun göçtür. Okul çağındaki nüfus giderek azalmaktadır. Çeltik İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Derslik Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Öğrenci Sayısı İlköğretim ,6 Ortaöğretim ,07 Çeltik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 Çeltik ilçesinde 10 adet ilköğretim okulu, 2 adet ortaöğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretimde 67 öğretmenle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 27,6 dır. Ortaöğretimde ise 15 öğretmen ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13,07 dir. İlköğretim için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kriteri ele alındığında durum Türkiye, Konya ve TR52 bölge ortalamasının oldukça üzerinde seyir etmektedir. Özellikle ilköğretimde bu negatif tablonun hem fiziki açıdan hem de öğretmen sayısı açısından ele alınarak hızla ülke ve bölge standartlarına ulaşması gerekmektedir. Çeltik ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu İlköğretim Ortaöğretim Kurumlar Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlçe , ,07 Konya , ,9 TR , ,8 Türkiye , ,5 * Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Eğitim Verileri Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 13

15 Çeltik ilçesinde; mesleki ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 1 adet Çıraklık Eğitim Merkezi ile mesleki eğitim verilmektedir. Bunun dışında Çeltik ilçesinde, ne ortaöğretim ne yüksekokul düzeyinde mesleki eğitim veren herhangi bir okul bulunmamaktadır TURİZM İlçenin turizm potansiyeli zayıftır. Çeltik Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları I Nolu Tümülüs (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik II Nolu Tümülüs (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik III Nolu Tümülüs (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik Kapaklı Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik Samıt Tümülüsü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik Seyfiören Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik Tümülüs (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Çeltik Büyükhasan Köyü Mezarlığı Mezarlık Çeltik Küçükhasan Köyü Mezarlığı Mezarlık Çeltik Tarihi Yapılar Küçükhasan Köyü Camii Cami Çeltik Ulu (Çarşı) Camii Cami Çeltik Çarşıiçi Camii Cami Çeltik Tabiat Alanları Tarihi Şahsiyetler Yöresel Değerler * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, TİCARET Çeltik ilçesinde; Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 52 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (18), Toptan Ticaret (12), Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (6) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir. Çeltik Ticaret Durum Tablosu NACE KODU NACE FAALİYETİ ÇELTİK A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 7 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 6 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 1 B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 1 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 1 C İMALAT 5 10 Gıda ürünlerinin imalatı 2 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 2 Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 14

16 NACE KODU NACE FAALİYETİ ÇELTİK 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 1 F İNŞAAT 1 41 Bina inşaatı 1 G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 18 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 3 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 3 K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 4 64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 1 66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 3 R KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR 1 93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 1 TOPLAM 52 Kaynak: Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası 2011 Ayrıca, Çeltik ilçesinde 1 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odaya kayıtlı toplam 212 adet esnaf ilçede faaliyet göstermektedir. ODA İSMİ KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI Çeltik Esnaf ve Sanatkârlar Odası 212 TOPLAM 212 Kaynak: Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2011 Bölgede üretilen tarımsal ürünler Afyon, Polatlı, Ilgın ve Eskişehir e satılmaktadır. Coğrafi konum olarak iline en uzak ilçe konumunda yer alan ilçenin ticari faaliyetleri bu nedenle çok merkezli olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca bölgede üretilen tarımsal ürünlerin üreticilerinin büyük kısmının ilçe dışından olması elde edilen gelirlerin de ilçe dışına transfer olması sonucunu doğurmaktadır. Bu da ticari hayatın gelişmesini engellemektedir. 3.4 DİĞER İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. İlçe, Kadınhanı üzerinden Afyonkarahisar-Konya karayoluna kavuşmaktadır. Kadınhanı ilçesine 118 km uzaklıkta olan ilçenin Konya şehir merkezine uzaklığı 191 km dir. Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar a da karayolu bağlantısı mevcut olup, en yakın havalimanına uzaklığı 195 km dir. İlçeye bağlı (2) adet belde ve (6) adet köy bulunmaktadır. İlçenin bütün köy ve beldelerinde içme suyu bulunmaktadır. İlçede kanalizasyon sistemi henüz tamamlanmamış olup, belde ve köylerde kanalizasyon yoktur. İlçe merkezinde ve beldelerde Sağlık Ocağı mevcut olup, toplam (3) Doktor ve (12) yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Ayrıca İshakuşağı köyünde Sağlık Evi bulunmakta fakat personeli bulunmamaktadır. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 15

17 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 1.DOĞAL YAPI Yerleşim alanının dağınık bir şekilde olması Türkiye de iline en uzak ilçe olması Sulama imkanlarını geniş olması 2.DEMOGRAFİK YAPI Kişi başı gelirin yüksek olması İlçenin asayişinde herhangi ciddi bir sıkıntının olmaması Sosyal bir tesisin varlığı 3.EKONOMİK YAPI 3.1.TARIM Hububat üretiminin yapılması Sulanabilir tarım arazilerinin çokluğu Mısır ve ayçiçeği tohumculuğunun yapılması Güçlü tarım ekipmanlarının bulunması Tarım yönünden şekerpancarı üretiminde güçlü olunması ve üretilen şekerpancarında şeker oranının ortalamadan yüksek olması Gençlerin yurtdışına gitme eğilimleri ve eğitime önem vermemeleri İlçede adli teşkilatın olmaması sebebiyle, tüm adli olaylar için ilçe dışına gidilmek zorunda olunması Var olan sosyal tesisin yalnızca memurların kullanması sebebiyle çok aktif çalışmaması ve nüfus azlığı nedeni ile kültürel faaliyetlerin düzenlenebileceği ortamların bulunmaması Çiftçinin bilinçsiz üretim yapmasından dolayı ürünlerin kalitesinin düşmesi Tarımsal girdilerin yüksek olması Çiftçilerin eğitimsiz olması Avrupa'daki ekonomik kriz nedeni ile yurtdışına göçün azalması Hububat tesisinin mevcut olması Hayvancılığın gelişmesi Süt satışının ve kesimhanenin olmaması Yem bitkileri ekiminin desteklenmesi Yöre halkının özellikle Belçika olmak üzere yurtdışına göç etmesi Anız yangınlarının yaygın olması ve yer altı suyunun hoyratça kullanılması Şeker pancarı kotasının çiftçileri zor durumda bırakması Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 16

18 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 3.2.SANAYİ Tarımsal üretim potansiyelinin yüksek olması 3.3.HİZMETLER Bölgenin turizm potansiyelinin zayıf olması Okuryazar oranının yüksek olması Üniversiteye giriş sınavında başarılı olan genç nüfus oranının yüksek olması İlçede tarıma dayalı imalat sanayi tesislerinin olmaması Coğrafik olarak anayol üzerinde bulunmaması sebebiyle ulaşım sıkıntısının yaşanması Türkiye de iline en uzak ilçe olması Bölgeye tarıma dayalı sanayinin kurulması Çeltik Akgöl Projesi Eğitimde boş norm kadro sayısının artması ve stajyer öğretmen sayısının artması Gençlerin yurtdışına gitme eğilimlerinden dolayı eğitime gereken önemi vermemeleri Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunun olmaması Meslek yüksekokulu olmayışı Tohumculuk Araştırma Enstitüsü Sosyal tesis eksikliği İlçede sağlık kurumlarının yetersiz olması Ticaret potansiyelinin olmayışı ve pazarlama sıkıntısının yaşanması İmar ve yapılaşmada sıkıntıların var olması Memur kadrolarının çok sık değişmesi nedeniyle kurumlarda sürdürülebilirliğin sağlanamaması İlçenin diğer merkezlere uzak olması nedeni ile acil müdahalelerde geç kalınması Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 17

19 TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri Çeltik İlçe Faaliyetleri Sonuç Notları 1. İlçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, toprak analizi, sulanabilir alanların arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda örgütlü hareket edilmesine yönelik faaliyetler desteklenmelidir. 2. Bölgede nisbi karlılığı yüksek baklagiller (nohut ve mercimek) ile ayçiçeği üretimi teşvik edilmeli bunun yanında tahıl ekimi ve şeker pancarı ekimi devam etmelidir. Bölgenin özellikle tohum yetiştiriciliği konusunda gelişimine yönelik planlamalar yapılmalıdır. 3. Tohumculuk potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine yönelik yatırımlar desteklenmelidir. Bu noktada bölgedeki diğer ilçelerinde tohumculuk potansiyelleri göz önüne alınmalı ve yatırımların bölgeye dengeli dağılımına ilişkin planlamalar yapılmalıdır. 4. Bölgede hayvancılığın gelişmesine yönelik projeler desteklenmelidir. Çeltik İlçe Raporu, 2014 Sayfa 18

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ

ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Temmuz, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011 ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KULU İLÇE RAPORU 2014

KULU İLÇE RAPORU 2014 KULU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

YENİ PAZAR KASIM 2012 1

YENİ PAZAR KASIM 2012 1 YENİ PAZAR KASIM 2012 1 İçindekiler Genel Görünüm... 3 Coğrafya ve İklim... 3 Tarih... 3 İdari Yapı... 3 Ulaşım... 4 Nüfus... 4 Eğitim... 5 Ekonomik Görünüm... 6 Tarım... 6 Hayvancılık... 6 Sanayi... 7

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2014

KARATAY İLÇE RAPORU 2014 KARATAY İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014 ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ. İlçe Yazı İşleri Müdürü. İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili

MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ. İlçe Yazı İşleri Müdürü. İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili 1-GİRİŞ MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ İlçe Stratejik Gelişme komisyonu: Kaymakam Tuzlukçu Belediye Başkanı İlçe Yazı İşleri Müdürü İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İl Genel Meclis

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

ŞABANÖZÜ İLÇE ANALİZİ

ŞABANÖZÜ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ŞABANÖZÜ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN SENİHA ÇETİNEL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına altlık

Detaylı

1. Genel Görünüm. 1.1. Coğrafya ve İklim 1. 1.2. İdari Yapı

1. Genel Görünüm. 1.1. Coğrafya ve İklim 1. 1.2. İdari Yapı ORHANELİ 2012 İçindekiler 1. Genel Görünüm... 2 1.1. Coğrafya ve İklim... 2 1.2. İdari Yapı... 2 1.3. Tarih... 3 1.5. Sosyal Yapı... 5 1.5.1. Eğitim... 5 2. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 6 2.1. Genel... 6 2.2. Turizm...

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ

PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN SENİHA ÇETİNEL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına altlık

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı