2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ"

Transkript

1 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1.1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunun 12. maddesine istinaden, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam vergisine tabidir. Daimi ilanlar yıllık tarife üzerinden her yılın Ocak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. a-) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) 23,10 b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) c-) Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metre karesinden (7 gün için) d-) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher metre kare için (yıllık) e-) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için f-)mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher metrekaresi 9,45 TL 2,31 TL 34,65 TL 0,02 TL 0,02 TL 1.2-EĞLENCE VERGİSİ 1

2 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 21. maddesinde belirtilen Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri, Eğlence Vergisine tabidir. Eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler verginin sorumlusudur Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 12,60 TL 1.3-İŞGAL HARCI 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52. maddesi; Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 53. maddesi; İşgal harcını, işgali harca tabi yerlerin 52 inci maddesinde yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir. 1.3.A) 52 nci maddenin 1 inci bentlerinde yazılı Pazar Yerleri İşgal Harcı Belediyenin belirlediği semt pazarı alanı içersinde bulunan ayakkabı, konfeksiyon vb her türlü gıda ve temizlik maddesi mal satışları için ayrılan mahallerdeki işgallerden tezgah açan müstecirler için günde (Belediye encümenince belirlenen ücret alınır.) 1.3.B) 52 nci maddenin 2 inci bentlerinde yazılı Yol, Meydan, kaldırım, gibi Umuma aityerleri İşgal Harcı a.)şirketlerden beher m2 günlük b.)diğerlerinden beher m2 günlük c.)belediyemize yeni bağlanan mahalle statüsündeki köyler ile uygulama imar planı bulunmayan alanlarda beher m2 günlük 1.3.C) 52 nci maddenin 1 inci bentlerinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde: Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,31 TL 0,52 TL 0,57 TL 0,57 TL 2

3 Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1,15 TL 2.1- NİKAH MUAMELE ÜCRETİ 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aile cüzdanı düzenlenmesini talep edenlerden aşağıdaki ücretler alınır. a) Evlilik Cüzdanı Ücreti (Kaymamlık ilçe mal müdürlüğünce belirlenen uluslarası alile cüzdanı ücreti alınır.) b) Nikah muamelesi sair evrak ücreti 3. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.1. BELEDİYE WEB SAYFASINA REKLAM VERME 52,50 TL 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği belediyemiz resmi web sayfasında reklam yayınlanmasını talep edenlerden aşağıdaki ücretler alınır. a)reklamın alanı 512 kbyte kadar aylık... 63,00 TL b)reklamın alanı 1024 kbyte kadar aylık 126,00 TL b)reklamın alanı 1024 kbyten fazlası aylık 210,00 TL 3.2- BİLGİ EDİNDİRME GELİRLERİ A3 ve A4 boyutlu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği belediyemizden bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgi almak isteyenlerden aşağıdaki ücretler alınır. Yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için ücret alınmayacaktır. İlk on sayfadan sonra her sayfa için talebe göre a) Siyah beyaz yazma,tarama ve kopyalama sayfa başına b) Rekli yazma,tarama ve kopyalama sayfa başına 4.-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0,52 TL 1,05 TL 3

4 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. a) Yaprağını döken ağaçlardan (her yaş için) b) İğneli ağaçlar (her yaş için) c) Çim ve çiçek alanlarının düzenlenmesi (m²) d) Fidan çukuru açma (saati) e) Kurumuş ağaç kesme ve budama (saati) 5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.1-İŞ MAKİNELERİ TAHSİS ÜCRETLERİ 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. (saatlik) 21,00 TL 26,25 TL 31,50 TL 52,50 TL 52,50 TL a) Kepçe,kazıyıcı ve yükleyici 262,50 TL b) Greyder 262,50 TL c) Mini loder 231,00 TL d) Yol çizgi Makinası, Asfalt kesme makinası 262,50 TL e) Tır 262,50 TL f) Silindir 262,50 TL g) Kamyonlar (Şehir içi) 210,00 TL h) Su arazözü 210,00 TL ı) Cenaze aracı şehrimiz sınırları içerisinde ücretsiz verilir.(şehir dışına çıkması istenildiğinde) km başına 0,84 TL j) a,b,c,d,e,f,g,h maddelerinde belirtilen araçlar Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dışında ise; (gidiş+geliş) mesafesinin 1/10 miktarı saat ücreti ile çarpılır. NOT bir saatin altındaki iş makinaları çalışma süreleri bir saat üzerinden ücretlendirilir 5.2-YOL ve KALDIRIMLARIN TAHRİBAT ÜCRETLERİ 4

5 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. a) Belediyemize ait asfalt,karo,parke vb.yolları ve kaldırımları kazınmasına müteakip eski hale getirilmesi için muktezi masraf bayındırlık birim fiyatları üzerinden kazıyı yapan ilgiliden tahsil edilir. b) Belediyemize ait asfalt,karo,parke vb.yol ve kaldırımların eski,tedaş,doğalgaz,türksat ve telekom vb. kurum ve işletmeler tarafından kazı işlemi yapılması belediyemizle yapılacak protokol çerçevesinde olacak ve ücretlendirilecektir. c) Aykome tarafından belirlenen süreler dışında yol ve kaldırım tahribatı yapılması durumunda yol ve kaldırım tahribat ücreti olarak m2 başına 225,00 TL ücret alınır. 5.3-CURUF VE MOLOZ DÖKME ÜCRETİ 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. a) Kalorifer binalardan daire başına yıllık olarak 4,20 TL b) Devamlı sıcak su tesisatı olan binalardan konut başına yıllık olarak 6,30 TL c) Meskenler dışında kalan, d maddesindeki işyerleri hariç curufların kaldırılması kamyon başına d) Hamam, fırın vb. devamlı katı yakıt kullanan işletmelerden yıllık olarak 273,00 TL 5.4- TOPRAK HARFİYAT DÖKÜM YERİ GÖSTERME ve YÜKLEME - TAŞIMA ÜCRETİ 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. a.şahısların veya Kurumların(Tedaş,Telekkom,Doğal gaz vb.) belediyemiz sınırları içinde, kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, Kazıdan çıkan harfiyatın belirli bir yerde toplanması amacı ile hafriyat belediyenin göstereceği bir alana dökülmesi esastır. b.şahısların veya Kurumların(Tedaş,Telekkom,Doğal gaz vb.)belediyemiz sınırları içinde yapacakları kazılarda, Kazıdan çıkan harfiyatın belediyenin göstereceği bir alana taşınması belediyece yapılması durumunda. yükleme işi talepte bulunanlara ait olmak üzere Hafriyat Döküm Yerine Nakliye ücreti her bir sefer için 5

6 c) Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin belediyece yapılması durumunda. Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır. d) Harfiyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi alabilmek için d-1) Firma için d-2) Her araç başına 5.5 İNŞAAT ARTIĞI VE ÇÖP DIŞINDA KALAN ATIKLARIN TAŞINMASI (beher kamyon için) 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmeti talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretl belediyemizce tahsil edilir a) İşyerleri 160,00 TL b) Konutlar 129,00 TL 5.6- YIKIM ÜCRET HARCI (Elektrik ve su idaresinden ilişiksiz yazısı) 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmeti talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretl belediyemizce tahsil edilir. Beher m2 için 1,05 TL 5.7- İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği belediyemizden iş bitirme belgesi talep edenlerden bu hizmet karşılığında belirlenen ücretler alınır. Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam bedelinin (onbinde üçü) % ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 6.1-TESİSİ KÜŞAT HARCI 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin 3.Fıkrasına göre aşağıda unvan ve sınıfları belirtilen meslek erbabından karşılarında gösterilen miktarlarda küşat harcı alınır. OTEL VE GAZİNOLAR İçkili lokantası bulunanlardan 262,50 TL 31,50 TL 2.992,50 TL 6

7 Lüks sınıflardan LAHMACUN-PİDE KEBAPÇI VE LOKANTALARDAN İçkili lokantalardan Lüks sınıflardan İŞKEMBECİ ÇORBACI CİĞERCİ VE EMSALİ YERLERDEN Lüks sınıflardan BİRAHANE MEYHANE VE EMSALİ YERLERDEN PASTIRMACI PASTAHANE TATLICI DONDURMACI ÇAY BAHÇ.VE EMSALİ YERLERDEN Lüks sınıflardan BAKKAL BÜFE DETERJAN SATICISI VE EMSALİ YERLER Büfelerden seyyanen KAHVEHANE KIRAATHANE VE EMSALİ YERLERDEN Oyunlu kahvehanelerden 1.149,75 TL 919,80 TL 759,15 TL 598,50 TL 1.686,30 TL 274,05 TL 169,05 TL 338,10 TL 274,05 TL 211,05 TL 169,05 TL 3.370,50 TL 549,15 TL 274,05 TL 211,05 TL 249,90 TL 192,15 TL 153,30 TL 144,90 TL 1.628,55 TL 766,50 TL 307,65 TL 7

8 Çay ocaklarından HAMAM VE SAUNALARDAN Çay ocaklarından SİNEMA DASDİNG VE EMSALİ YERLERDEN FIRINLAR PASTA TATLI SÜT YOĞURT İMALATI VE EMSALİ YERLERDEN Ekmek fabrikalarından Pişirim fabrikaları (simit puaça vb.) İmalathanelerden(süt yoğurt vb.) İmalat ve satş yeri aynı kişilere ait olan işyerlerinden satış yeri için % 100,imalathane için % 50 oranında küşat harcı alınır ERKEK BERBER VE KUAFÖRLERDEN Lüks sınıflardan BAYAN BERBER VE KUAFÖRLERDEN Lüks sınıflardan ÜTÜCÜ,KOLACI, LEKECİ, BOYACI VE EMSALİ YERLERDEN Ütücü,kolacı ve lekeci (el emeği ile faaliyet gösteren) Mekanik kuru temizleme ve boyacılardan Boyacılardan(Lostra salonu) Ayakkabı tamircilerinden KOMİSYONCULAR Kabzımallardan 249,90 TL 192,15 TL 766,50 TL 498,75 TL 383,25 TL 307,65 TL 1.686,30 TL 598,50 TL 368,55 TL 368,55 TL 274,05 TL 211,05 TL 1.054,20 TL 948,15 TL 549,15 TL 73,50 TL 274,05 TL 73,50 TL 64,05 TL 8

9 Emlak komisyoncularından Oto komisyoncularından KUYUMCULARDAN Oltu taşı ve tesbih imalatçılarından Kuyumcu tamircilerinden ŞİRKETLERDEN Sermayesi onmilyara kadar olan Sermayesi onmilyardan fazla olan FABRİKALARDAN TOPTANCILARDAN SANAYİ İŞYERLER VE EMSALİ YERLERDEN Kaporta Döşeme torna ve motorcular Oto eleltrik ve boyacılardan Oto lastik tamircilerinden Oto lastik kaplamacılarından Oto Malzeme satıcılarından Tam teşekküllü oto servislerinden Tali servislerden Oto yıkama servislerinden Hurdacılardan OTO GALERİCİLERİ 1.686,30 TL 1.370,25 TL 1.054,20 TL 275,05 TL 275,05 TL 1.054,20 TL 1.370,25 TL 2.743,65 TL 1.370,25 TL 1.054,20 TL 274,05 TL 338,10 TL 274,05 TL 338,10 TL 72,45 TL 1.370,25 TL 1.054,20 TL 9

10 TÜPGAZ BAYİLERİ SİGORTA ACENTALARINDAN MATBAACILARDAN TABELACILARDAN TERMİNAL YAZIHANELERİ İNŞAAT MALZEMELERİ VE SIHHİ TESİSATÇILAR KONFEKSİYONCULAR TUHAFİYE VE ZÜCCACİYECİLER AYAKKABICILAR 958,65 TL 613,20 TL 498,75 TL 613,20 TL 958,65 TL 766,50 TL 613,20 TL 613,20 TL 1.533,00 TL 958,65 TL 613,20 TL 1.054,20 TL 1.054,20 TL 549,15 TL 274,05 TL 549,15 TL 338,10 TL 10

11 KIRTASİYE VE KİTAPÇILAR 549,15 TL BAHARATÇILAR 549,15 TL ELEKTRİK MALZEMESİ SATIŞ YERLERİ 948,15 TL 549,15 TL Elektrik tamircilerinden 249,90 TL TERZİHANELER 307,65 TL 249,90 TL 153,30 TL MAHRUKATÇILAR VE KÖMÜR DEPOLARI 460,95 TL AKARYAKIT BAYİLERİ 3.228,75 TL TAKSİ DURAKLARI 498,75 TL NAKLİYE AMBARLARI SOĞUK HAVA DEPOLARI GARAJLAR 863,10 TL ELEKTRONİK EŞYA TAMİRCİLERİ GÖZLÜKÇÜ VE PARFÜMERİ SATICILARI ŞARKÜTERİLER DÜĞÜN SALONLARI M2 arası 863,10 TL M2 arası 1.575,00 TL m2 arası 2.625,00 TL üzeri m2 arası 4.200,00 TL FOTOĞRAFÇILAR 11

12 DAYANIKLI TÜKETİM SATICILAR Ana bayilerden Tali bayilerden Halıcılardan ET VE ET MAMÜLLERİ SATICILAR MARKETLER PERDECİ VE YORGANCILAR SÜPERMERKETLER HİPERMERKETLER GROSSMARKETLER MEŞRUBAT DEPO VE BAYİİLER KURU YEMİŞÇİLER TEKEL BAYİİLER KASET CD VE DVD SATICILARI KERESTECİLER HIZAR ATELYELERİ MARANGOZ VE DEMİR DOĞRAMACILAR KAYNAK VE EMSALİ TAMİRCİLER 498,75 TL 383,25 TL 249,90 TL 2.108,40 TL 549,14 TL 1.494,15 TL 2.992,50 TL 3.570,00 TL 1.370,25 TL 1.955,10 TL 948,15 TL 1.054,20 TL 498,75 TL 498,75 TL 124,95 TL 12

13 SICAK DEMİRCİ MOBİLYA ATÖLYELERİ DEKORATÖR VE DUVAR KAĞITÇILAR BRİKET TUĞLA VE KİREÇ SATICILARI MOZAİK VE MERMER ATELYELERİ NALBURİYELER NAYLON PLASTİK İMALATÇILARI ŞAHMENDARCILAR HALI SAHALAR ATARİ VE İNTERNET SAALONLARI BİLGİSAYAR SATICILARI TIBBİ MALZEME SATICILARI TOPTAN YUMURTA SATICILARI HALI YIKAMA FABRİKALARI ÇİÇEKCİLER BİLARDO SALONLARI TELEFON SATICILARI ÖZEL HASTAHANE VE POLİKLİNİKLER Poliklinik Özel hastahane OYUNCAKCILAR GANYAN VE İDDİA BAYİLERİ ŞEKER İMALATÇILARI GÜZELLİK SALONLARI DÖVİZ BÜROLARI DERSHANE VE ÖZEL OKULLAR DOKTOR VE DİŞ MUAYEHANELERİ 124,95 TL 383,25 TL 549,15 TL 1.054,20 TL 383,25 TL 2.108,40 TL 1.260,00 TL 1.791,30 TL 1.791,30 TL 1.897,35 TL 549,15 TL 1.968,75 TL 5.250,00 TL 498,75 TL 1.050,00 TL 958,65 TL 1.265,25 TL 3.795,75 TL 4.141,20 TL 1.968,75 TL 13

14 ECZANE 1.968,75 TL ECZA DEPOLARI 5.250,00 TL AVUKAT BÜROLARI 1.968,75 TL LABORATUVARLAR 1.299,90 TL ÖĞRENCİ YURTLARI 2.310,00 TL TELEFON BAYİİ VE FATURA ÖDEME MERKEZLERİ 649,95 TL SÜRÜCÜ KURSLARI 708,75 TL SPOR MALZEMESİ SATIŞ YERLERİ 649,95 TL KARGO ŞUBELERİ 649,95 TL EMLAKÇILAR 649,95 TL PİKNİK YERLERİ 2.148,30 TL NOT: Listede belirtilmeyen işyerlerinden emsalleri dikkate alınarak küşat harcı alınır İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 2464 sayılı kanunun 81.Maddesi gereği belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir Beher m2 kare için işin mahiyetine göre, ancak bu miktar hiçbir suretle 5000m2 ye isabet edecek tutarı aşamaz. 1,00 TL 6.3- KAYNAK SULARI HARCI 2464 sayılı kanunun 63.Maddesi özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.(1) Bir litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan Bir litrreden büyük şişe vebenzeri kaplardan (Bir litre dahil) 6.4- SAĞLIK BELGESİ HARCI 2464 sayılı kanunun 83.Maddesi gereği yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir 0,02 TL TL 14

15 Sağlık belgesi harcı 6.5- MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 2464 sayılı kanunun 82.Maddesine istinaden Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir. Muayene ruhsat ve rapor harcı 6.6-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 2464 sayılı kanunun 76.Maddesi gereği ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir. Aşağıdaki tarifeye göre ücretlendirilir a) Tartı ağırlıklarının her birinden 1,50 TL b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,50 TL c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 3,00 TL d) El terazilerinden 6,00 TL e) Normal masa terazilerinden 9,00 TL f) Otomatik (ibreli) terazilerden 12,00 TL g) Elektronik terazilerden 15,00 TL g) Kantar ve basküllerden 6.7- MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 13,00 TL 25,00 TL 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği bu belgenin düzenlenmesini talep edenlerden mesul müdürlük belgesi ücreti tahsil edilir. Mesul Müdürlük Belgesi düzenleme ücreti 94,50 TL 6.8-TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 2,25 TL 15

16 2464 saylı kanunun 58.Maddesi gereği Hafta tatili ve bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi tatil günleri çalışma ruhsat harcına tabidir.bu harç işin mahiyetine göre aşağıdaki tarifeye göre yıllık olarak alınır. Büfeler Çay Ocakları Bakkallar Manavlar Marketler 250 m2 Marketler m2 Marketler m2 Marketler 1001 m2 ve üzeri Süpermarketler Hiper ve Gros marketler Turistik Oteller (5 yıldız) Turistik Oteller (4 yıldız) Turistik Oteller (3 yıldız) Turistik Otel (2 yıldız) Oteller Resturantlar Lüks lokantalar Birinci sınıf lokantalar Lokantalar Kebapçılar Spor salonları Spor malzemesi satış yerleri Halı sahalar Oyunlu kahvehaneler Kahvehaneler 52,50 TL 52,50 TL 78,75 TL 210,00 TL 315,00 TL 525,00 TL 630,00 TL 735,00 TL 800,00 TL 800,00 TL 735,00 TL 630,00 TL 525,00 TL 315,00 TL 735,00 TL 525,00 TL 315,00 TL 157,50 TL 440,00 TL 157,50 TL 525,00 TL 157,50 TL 16

17 İnternet playstatıon salonları (150m m2) İnternet playstatıon salonları (151m ve m2 üzeri) Yurtlar Poliklinikler Özel hastaneler Tekel bayiiler Akaryakıt ve petrol istasyonları Sinemalar Sürücü Kursları Eğitim Kurumları Oto; kiralama,yıkama ve tamircileri Düğün salonları 500 m2 Düğün salonları m2 Düğün salonları m2 Düğün salonları 2001 m2 ve üzeri Fırınlar 200 m2 Fırınlar 201 m2 ve üzeri Hamamlar Unlu mamüller (imalat) Kasaplar ve sakadatçılar Halı Yıkama yerleri Pastahaneler Kuru yemişçiler Hediyelik eşya satıcıları Matbaalar Bürolar Sıhhi tesisat ve doğalgaz Elektrikçiler Erkek Kuaförler Bayan Kuaförler 157,50 TL 210,00 TL 577,50 TL 800,00 TL 567,00 TL 800,00 TL 525,00 TL 525,00 TL 210,00 TL 157,50 TL 525,00 TL 630,00 TL 735,00 TL 800,00 TL 157,50 TL 210,00 TL 210,00 TL 157,50 TL 52,50 TL 26,25 TL 52,50 TL 17

18 Berberler Terziler Ayakkabı satıcıları Ayakkabı tamircileri Detarjancılar Halı mobilya üreticileri ve satıcıları Konfeksiyon giyim mağazası (İş merkezleri) konfeksiyon giyim mağazaları ve diğerleri Demir doğramacılar İnşaat malzemeleri satıcıları Beyaz eşya satıcıları Kuyumcular Oto lastik tamircileri Eczaneler Ecza depoları NOT: Listede belirtilmeyipde hafta tatilinde açık bulundurulan işyerlerinden emsalleri dikkate alınarak ücret alınır. 7.- İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 7.1-BİNA İNŞAAT HARÇLARI : 26,25 TL 26,25 TL 26,25 TL 26,25 TL 210,00 TL 262,50 TL 52,50 TL 26,25 TL 210,00 TL 210,00 TL 620,00 TL 26,25 TL 210,00 TL 735,00 TL 2464 sayılı kanunun ek 1.Maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir. A) Konut İnşaatı : (m2 Başına) a) 100m2. ye kadar b) m2 kadar c) m2 kadar d) m2 kadar e) 200m2 den yukarı 0,75 TL 1,50 TL 2,25 TL 3,00 TL 3,75 TL 18

19 B) İşyeri İnşaatı :İnşaat Alanı :(m2 Başına) a)25m2. ye kadar b) 26-50m2 kadar c) m2 kadar d) 100 m2.den yukarı 7.2- İMAR HARÇLARINA AİT LER: A- Kayıt ve Suret Harçları: 3,00 TL 4,50 TL 6,00 TL 7,50 TL 2464 sayılı kanunun 79.Maddesi gereği belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir. a) Her sayfa başına b) Harita, plan ve krokilerin beher metre karesinden B- İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı) 2464 sayılı kanunun 80.ve 97.Maddelerine istinaden İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur Konut a) İlk Parselasyon Harcı (beher metre kare için) 0,09 TL b.) İfraz ve Tevhit Harcı (beher metre kare için) c.) Plan ve Proje Tasdik Harcı (beher inş. Met. Karesi için) Ticaret a.) İlk Parselasyon Harcı (beher metre kare için) b.) İfraz ve Tevhit Harcı (beher metre kare için) c.)plan ve Proje Tasdik Harcı (beher inş. Met. Karesi için) C- Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı: Konut a)toprak (beher metre küp için ) b) Kanal (beher metre kare için ) 0,75 TL 8,00 TL 0,09 TL 0,09 TL 0,12 TL 0,12 TL 0,12 TL 0,30 TL 1,10 TL 19

20 Ticaret a)toprak (beher metre küp için ) b) Kanal (beher metre kare için ) D- Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı: Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı (beher inşaat metre karesi için) (Konut) Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı (beher inşaat metre karesi için) (Ticaret) E- Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı F- Plaka Harcı( Sokağa açılan her bağımsız bölüm için) G- Toprak döküm harcı ( m3/5x( 1,25x3,98)) H- Yol Harçamalarına Katılım Payı Harcı ( arsa m2x arsanın emlak değerix Tarife değeri) I- İmar durumu ve aplikasyon talep edenlerde beher m2 si için J- İmar plan tadilatı yaptıranlardan beher m2 si için K- Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi imar planlarından imar plan tadilat harcı beher m2 için L- Belediye sınırları içinde uygulama imar planlarımızın dışında yapılacak olan mevzi 7.3- FENNİ imar planlarından MUAYENE VE aplikasyon PROJE ONAYLARINDA harcı beher m2 için ALINACAK ÜCRETLER 0,35 TL 1,30 TL 0,09 TL 0,11 TL 13,00 TL 14,70 TL 4,18 TL 0,02 TL 1,05 TL 4,20 TL 0,53 TL 0,25 TL 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği 2011 yılı gelir tarifesinin ( )maddelerinde yer alan hizmetleri talep edenlerden aşağıda hizmet karşılığı belirlenen ücretler tahsil edilir. a) Merkezi ısıtma sistemi ve 1-K.cal/h ısı kaybı için b) Havalandırma tesisatı (m3/h) Proje onaylarında 1 m3 hava için c) Soğutma ve klima tesisatı (K.cal/h) Proje onaylarında 1 K.cal/h ısı değeri için d) Elektrik tesisatı (sorti) d1) 1000 sortiye kadar her bir sorti için d2) 1001 sorti ve fazlasından her bir sorti için e) Elektrik Motorları (hp) 8,40 TL 67,20 TL 19,95 TL 1,27 TL 0,89 TL 20

21 e1) 1000 hp'ye kadar her bir hp için e2) 1001 hp ve fazlası her bir hp için f) Elektrik jeneratörleri (K.W.A) 1 K.W.A için g) Kaynak makinaları indiksiyon ocakları ve redresörler (K.W.A) g1) 5 K.W.A'ya kadar g2) 5.1 KW.A'dan daha fazlası h) Elektrik rezistanslı cihazlar (K.W.A) h1) 1000 K.W.A'a kadar her bir K.W.A için h2) 1001 K.W.A'dan fazlasında her bir K.W.A için ı) Kaynak jeneratörleri (K.W.A) ı1) 5 K.W.A'ya kadar ı2) 5.1 K.W.A'dan fazlası için i) Yük ve insan asansörleri (kg) her bir kg için j) Yemek asansörleri için seyyanen k) Asansör bakım ve kontrol ücreti k1) Konutlar (TMMOB Mak.Müh.Oda.Erz.il temsilciliği İle yapılacak protokoldeki ücret tahsil edilecek) k2) İşyerleri (TMMOB Mak.Müh.Oda.Erz.il temsilciliği İle yapılacak protokoldeki ücret tahsil edilecek) l) Yürüyen merdiveler beher merdiven için m) Vinç, kreyn ve forklift (ton) m1) 10 ton'a kadar her bir ton için m2) 10,1 ton ve fazlasında her bir ton için m3) Beher forklift için n) Otoklavlar ve kızgın yağ kazanları her biri için o) Kantarlar o1) 0-20 ton'a kadar o2) 20,1 ton ve fazlası için ö) Kompresörler (hava tankları) m3 ö1) 0-0,25 m3 için ö2) 0,26-0,50 m3 için ö3) 0,51-1,00 m3 için 13,65 TL 10,50 TL 8,40 TL 33,60 TL 67,20 TL 5,25 TL 2,62 TL 42,00 TL 84,00 TL 1,27 TL 506,10 TL 42,00 TL 33,07 TL 168,00 TL 219,45 TL 590,10 TL 842,10 TL 58,80 TL 84,00 TL 195,30 TL 21

22 ö4) 1,01-2,00 m3 için ö5) 2,01 m3 ve fazlası için p) Yakıt tankları (m3) p1) 0-0,25 m3 için p2) 1,01-3,00 m3 için p3) 3,01-10,00 m3 için p4) 10,01-20,00 m3 için p5) 20,01 m3 ve fazlasında her bir m3 için r) Buhar kazanları ve buhar jeneratörleri (m2) r1) Her bir buhar jeneratörü için r2) 1,00-25,00 m2 buhar kazanı için r3) 25,01-50,00 m2 buhar kazanı için r4) 50,01-100,00 m2 buhar kazanı için r5) 100,01-150,00 m2 buhar kazanı için r6) 150,01 m2 ve fazlası için s) Yangın tesisatı (m2) s1) 1000 m2'ye kadar her bir m2 için s2) 1001 m2 ve fazlasından her bir m2 için 7.4- KAT MÜLKİYETİ TESİS ÜCRETİ (Konutlarda her bağımsız bölüm için) a) Her bir bağımsız bölüm için 7.5- TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ Konutlarda her bağımsız bölüm için İşyerlerinden 7.6- HALİ HAZIR HARİTA ONAMA ÜCRETİ 338,10 TL 506,10 TL 42,00 TL 100,80 TL 252,00 TL 51,45 TL 80,85 TL 161,70 TL 242,55 TL 324,45 TL 405,30 TL 567,00 TL 0,60 TL 0,45 TL 21,00 TL 36,75 TL 78,75 TL 22

23 a) Pafta başına 1/500 ölçekli b) Pafta başına 1/1000 ölçekli c) Pafta başına 1/5000 ölçekli 7.7- TESİSAT PROJE ETÜD (PROJELERİN TEKNİK VE FENNİ UYGULAMALARDA RAPORLARDAN ALINACAK ÜCRETLER a) Merkezi ısıtma sistemi ve 1-K.cal/h ısı kaybı için a1) İşyerlerinden a2) Meskenlerden b) Havalandırma tesisatı ve klima tesisatı (Kullanılan beher 1 m3 hava için) c) Soğutma tesisatı (Her tür soğutma tesisatında 1 K.cal/h ısı değeri için) d) Havagazı, Doğalgaz Sıhhi tesisat d1) Meskenlerde daire başına d2) Dükkanlarda beher m2'si için d3) İşyerlerinde toplma inşaat alanı beher m2 için d4) Otelde her bağımsız oda için d5) Yangın dolabının beheri NOT: Bir daire alanı 200 m2'yi geçerse iki kat ücret alınır e) Elektrik Tesisatı (Sorti) e1) 1-10 sorti için e2) sorti için e3) sorti için e4) 50'den fazla beher sorti için e5) Dükkan, işyeri ve eğlence yerlerinde beher sorti için f) Elektrik motoru ve jeneratörler (Hp) f1) 0-1 Hp'ye kadar 1 Hp dahil f2) 1-5 Hp'ye kadar 5 Hp dahil f3)5 Hp'den büyük beher fazlası g) Yük ve insan asansörleri (kg) g1)meskenlerde 67,20 TL 84,00 TL 100,80 TL 0,70 TL 0,55 TL 0,76 TL 0,16 TL 33,08 TL 0,60 TL 0,60 TL 60,06 TL 25,53 TL 1,50 TL 0,30 TL 0,37 TL 0,23 TL 0,31 TL 16,52 TL 36,18 TL 3,31 TL 23

24 g1-1) Kg olanlardan g1-2) Kg olanlardan g1-3) 481'den büyük olanlardan g2) İşyerlerinde g2-1) Kg olanlardan g2-2) Kg olanlardan g2-3) olanlardan g2-4) 601 Kg'dan büyük olanlardan g2-5) Yemek asansörleri için g2-6) Yürüyen merdivenler için h) Paratoner tesisatı ı) Her türlü tank ı1) 5 m3'e kadar ı2) 5 m3'den fazla beher m3 için i) Uydu anteni maktuen j) Isı yalıtım projeleri j1) Meskenlerde j1-1) Kalorifersiz beher daire için j1-2) Kaloriferli beher daire için j2) İşyerlerinde j2-1) Kalorifersiz beher m2 için j2-2) Kaloriferli beher m2 için NOT: Her türlü dubleks vb. villa tipi meskenlerden yukarıdaki ücretlerin iki katı alınır. k) Listede bulunmayan techizat ve tesisatlardan için emsali dikkate alınarak ücretlendirilir FEN ELEMANLARI(Mühendis,Mimar,Şehir Plancısı)KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ a) Fen elemanları yeni kayıt belge ücreti 151,20 TL 210,00 TL 252,00 TL 210,00 TL 252,00 TL 294,00 TL 338,10 TL 168,00 TL 506,10 TL 33,03 TL 10,06 TL 42,00 TL 12,61 TL 25,53 TL 0,46 TL 0,91 TL 178,50 TL 24

25 b) Fen elemanları kayıt yenileme belge ücreti(yıllık) 7.9- MÜTEAHHİT ve SÜRVEYANLARIN YENİ KAYIT veya KAYIT YENİLEME ÜCRETİ : a) Müteahhit yeni kayıt belge ücreti b) Müteahhit kayıt yenileme belge ücreti YAPI DENETİM BELGE TASDİK ÜCRETİ : a) Belge tasdik ücreti b)yapı Denetim Şirketi İlk kayıt ücreti c) Yapı Denetim Şirketi belge yenileme ücreti İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN Başvurunun yapıldığı yılın bayındırlık fiyatları baz alınmak kaydıyla bitirilen işin toplam AVM lerinde geçici olarak kurulan tanıtım stantlarından kürşat harcı olarak 115,50 TL 367,50 TL 283,50 TL 68,25 TL 525,00 TL 367,50 TL % AİLE ÇAY BAHÇESİ 8.1-:ÜCRET Sİ 2464 saylı kanunun 97.Maddesi gereği aşağıda belirtilen hizmetleri talep edenlerden bu hizmetler karşılığında belirlenen ücretler alınır. a)tek Kişilik Çay (Demlik) b)iki Kişilik Çay (Demlik) c)üç Kişilik Çay (Demlik) d)dört Kişilik Çay (Demlik) e)beş Kişilik Çay (Demlik) f)büyük Semaver (Adet) 5,00 TL 6,50 TL 7,50 TL 8,50 TL 10,00 TL 13,50 TL 25

26 g)küçük Semaver (Adet) h)meşrubat (Adet) ı)meyve Suyu (Adet) i)dondurma Kase (Kase) j)maden Suyu (Adet) k)su (Adet) 11,50 TL 2,00 TL 4,50 TL 4,50 TL 1,50 TL 1,00 TL 26

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYI NIN 1.TOPLANTISI NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K AR A R I D I R KARAR NO: 2015/77 KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZÜ: 2016 Mali Yılı

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarife i RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Harç 2464 S.K. 81. md. İşyeri Açma ve çalışma Ruhsat Harcı (beher m 2 için) m² 0,85 01.6.9.54 Harç 2464 S.K. 81. md. Muayene,

Detaylı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı

1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Bakanlar kurulu kararı Resmi gazete 10 Şubat 2014 Sayı:5896)1Mart(28928) sayılı YII TAFS 2013 Yılı elir Tarifesi 5393 sayılı Belediye anunu ve 2464 Sayılı Belediye elirleri anunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tarifede yer alan elirlerin "Tahakkuk" ve "takibinden"

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü

YILI GELİR TARİFESİ. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü YILI GELİR TARİFESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü Türü Adı Madde 1 2464 s.k. - 97. md. Merdivenli itfaiye aracı kira ücreti Saat 270,00 2464 s.k. - 97. md. Çok maksatlı

Detaylı