K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12."

Transkript

1 SAYI :345 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve 9812 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Encümeninin tarih ve 340 sayılı kararı ile incelemeye alınan ve daha sonra tarih ve 343 sayılı kararı ile komisyon raporları henüz hazır olmadığından incelemenin devamına karar verilen, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün, Aşağı Ceyhan Ovası Sulaması İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğüne bağlı, Osmaniye İşletme ve Bakım Başmühendisliğinin tarih ve 386 sayılı yazılarında, yetki sahalarında yer alan ve 4373 sayılı Taşkın Dereleri kapsamında bulunan Karaçay Deresinden kaçak stabilize malzeme alımı ile ilgili yapılmış olan yazılı başvurusu üzerine dere yatağında tarihinde yapılan gözlem ve inceleme sonucunda; Sel suları ile birlikte akarak gelen kum-çakıl malzemesinin dere yatağında küçük tepecikler oluşturduğu, yatağındaki su akışına engel oluşturduğu gözlemlenmiştir. Toprakkale Belediyesince adı geçen dere yatağında oluşmuş olan bu tepeciklerin taban taraması yapılarak dere yatağındaki su akışının rahatlaması sağlanmıştır. Bu çalışma ile birlikte aşırı yağışlar sonucu oluşabilecek sel ve taşkınlara sebep olan birikinti halindeki kum-çakıl malzemesinin temizlendiği, dere yatağının düzenlendiği görülmüştür. Taban taraması sonucu alınan malzemelerin ise sık sık trafik kazalarına sebep olan Toprakkale-Osmaniye yolu genişletme çalışmalarında kamu yararında kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Yukarıda açıklanan sebepler neticesinde, Toprakkale Belediyesi kendi imkanları kullanılarak adı geçen dere yatağındaki oluşmuş olan bu tepeciklerin taban taramasını yaparak, dere yatağı kenarında bulunan Belediyeye bağlı Mahallelerin sel felaketine maruz kalmamaları için önlemler aldığı, Taban taraması sonucu alınan malzemelerin ise sık sık trafik kazalarına sebep olan ve Belediye imkanları ile yaptırılan Toprakkale-Osmaniye yolu genişletme çalışmalarında kamu yararında kullanıldığından, Dere yatağından malzeme alınan sahada yapılan gözlem, inceleme ve tekrardan mahallinde yapılan ölçüm sonucunda, ekli rapor ve çizelgede belirtildiği üzere 400,94.m3 kum-çakıl malzemesinin alındığı, 1 m3 kum çakıl malzemesinin 1.75.Ton olduğu ve toplam alınan malzemenin X1.75= m3/Ton olarak hesaplandığı, 2014 yılı kum-çakıl malzemesinin, Osmaniye İl sınırları içerisinde geçerli ocak başı satış bedelinin /Ton olarak belirlendiğinden, Toprakkale Belediyesine X 8.57 = idari para cezası verilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

2 SAYI :346 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan İlimiz Merkez Raufbey Mahallesi, Şair Abay Konanbay caddesinde bulunan CITY 328 konutlarından 16 adet konut ile Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi 1032 parsel de kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat meskenin, ekli listede bahsedilen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince Açık teklif usulüyle ihale ilanına çıkarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı. İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan İlimiz Merkez Raufbey Mahallesi, Şair Abay Konanbay caddesinde bulunan CITY 328 konutlarından 16 adet konut ile Toprakkale İlçesi Dağıstan Mahallesi 1032 parsel de kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat meskenin, ekli listede bahsedilen muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince Açık teklif usulüyle ihale ilanına çıkarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde bulunan CITY 328 Konutlarından 23 adet konut niteliğindeki, aşağıda isimleri ve muhammen bedelleri yazılı bulunan taşınmazların; Sıra No Blok No Kat No Daire No Alanı (m²) Binadaki Ortak Paylı Daire Alanı Oda Sayısı Banyo Sayısı Balkon Sayısı Niteliği MUHAMMEN BEDELİ ( ) 1 B1 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 2 B3 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 3 B4 ZEMİN ,00m² KONUT ,00 4 A2 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 5 A3 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 6 A4 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 7 B2 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 8 B3 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 9 B4 ZEMİN ,50m² KONUT ,00 10 A1 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 11 A2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 12 A2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 13 A3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 14 A3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 15 B2 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 16 B3 4.KAT m² Teras DUBLEKS ,00 S.NO İLİ/İLÇİSİ ADA/PARSEL BİNA (m2) ARSA (m2) Muhammen bedeli 1 OSMANİYE/TOPRAKKALE ,00 Yukarıda belirtilen konutlar ile Toprakkale İlçesi 1032 parselde kayıtlı 165 m2 bina ve 777 m2 arsası ile birlikte muhammen bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine Çarşamba günü saat da İl Encümenince ilan sırasına göre ayrı ayrı ihalesinin yapılmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ihale ilanı ve gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü) gönderilmesine İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

3 SAYI : 347 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Birliğin muhtelif giderlerinde kullanılmak üzere, Yedek ödenekler harcama kaleminden toplam ,00 ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine, Birliğin muhtelif giderlerinde kullanılmak üzere, Yedek ödenekler harcama kaleminden toplam ,00 ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince Birliğin muhtelif giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği harcama kalemine, İlimize bağlı, Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince Birliğin muhtelif giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin de Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliği harcama kalemine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince toplam ,00 ödeneğin aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

4 SAYI : 348 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 18 ada, 75 parsel, 2084 ada, 1 parsel ve 2085 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine kat karşılığı yaptırılan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Konut inşaatına ait kesin kabulünün yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile teklif edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 18 ada, 75 parsel, 2084 ada, 1 parsel ve 2085 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine kat karşılığı yaptırılan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Konut inşaatına ait kesin kabulünün yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; İl Özel İdaresi ile yüklenici firma Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ve tarihinde tamamlanarak tarihinde ise geçici kabulü yapılan mezkur iş için yüklenici firma olan Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. nin kesin kabul yapılmasını talep etmesi ile oluşturulan kesin kabul komisyonu tarafından hazırlanan ve dosyasında bulunan kesin kabul tutanağı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; yüklenici firma tarafından yapılmış olan imalatların; fen ve sanat kurallarına, sözleşme, proje ve eklerine uygun olarak yapıldığı, eksikliklerin yüklenici tarafından giderildiği, Kesin kabul yapılmasında herhangi bir engelin olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 18 ada, 75 parsel, 2084 ada, 1 parsel ve 2085 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine kat karşılığı yaptırılan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Konut inşaatı için kesin kabulünün onaylanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

5 SAYI : 349 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Değirmendere Köyü, Söğütoluğu mezrasına ait yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile teklif edilen, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Değirmendere Köyü, Söğütoluğu mezrasına ait yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu, İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Değirmendere Köyü, Söğütoluğu mezrasına ait yerleşik alan ve civarı haritasının, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından e- içişleri sisteminde yayınlanan Mülki İdareler birimi envanter listesinde Kadirli İlçesi Değirmendere Köyüne bağlı Söğütoluğu adı altında bağlının envarterde yer aldığı, bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6/b Maddesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4/4. Maddesi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Genel Müdürlüğünün tarih ve 9537 sayılı genelgesi hükümleri gereği; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Değirmendere Köyü, Söğütoluğu Mezrasına ait yerleşik alan ve civarı haritasının onaylanmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (Plan ve Proje Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

6 SAYI : 350 konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter

7 SAYI : 351 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 352

8 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B4 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B4 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 353

9 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A2 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A2 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 354 konut niteliğindeki A3 Blok Zemin Kat 1 nolu

10 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A3 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A3 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 355 konut niteliğindeki A4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden,

11 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 356 konut niteliğindeki B2 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi

12 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B2 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B2 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 357 konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale

13 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 358 konut niteliğindeki B4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

14 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B4 Blok Zemin Kat 1 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 359 konut niteliğindeki A1 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

15 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A1 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A1 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalesine talipli olarak Musa EZİCİ katılmıştır. İhale dosyasında sunduğu evraklar incelenmiş olup, evraklarının noksansız olduğu tespit edilmiştir. Musa EZİCİ taşınmazı ,00 ye satın alabileceğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine; İlimiz Merkeze ada, 1 parselde site (CİTY 328) içerisinde bulunan A1 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks taşınmazı; Musa EZİCİ (T.C No ); ,00 ye satılmasına, bu doğrultuda tapu devir işlemlerinin yapılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 17/12/2014 Alp Eren YILMAZ Vali V. SAYI : 360 konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

16 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalesine talipli olarak Erdal KÖYLÜOĞLU katılmıştır. İhale dosyasında sunduğu evraklar incelenmiş olup, evraklarının noksansız olduğu tespit edilmiştir. Erdal KÖYLÜOĞLU taşınmazı ,00 ye satın alabileceğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine; İlimiz Merkeze ada, 1 parselde site (CİTY 328) içerisinde bulunan A2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks taşınmazı; Erdal KÖYLÜOĞLU (T.C No ); ,00 ye satılmasına, bu doğrultuda tapu devir işlemlerinin yapılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 17/12/2014 Alp Eren YILMAZ Vali V. SAYI : 361 konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

17 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A2 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks Konutun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalesine talipli olarak Rukiye GEDİK katılmıştır. İhale dosyasında sunduğu evraklar incelenmiş olup, evraklarının noksansız olduğu tespit edilmiştir. Rukiye GEDİK taşınmazı ,00 ye satın alabileceğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine; İlimiz Merkeze ada, 1 parselde site (CİTY 328) içerisinde bulunan A2 Blok 4.Kat 10 nolu Dubleks taşınmazı; Rukiye GEDİK (T.C No ); ,00 ye satılmasına, bu doğrultuda tapu devir işlemlerinin yapılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 17/12/2014 Alp Eren YILMAZ Vali V. SAYI : 362 konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 8 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

18 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 8 nolu Dubleks Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 8 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 363 konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

19 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki A3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 364 konut niteliğindeki B2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

20 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B2 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 365 konut niteliğindeki B3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

21 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine her hangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B3 Blok 4.Kat 9 nolu Dubleks Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle yapılan ihalesine herhangi bir talipli olmadığı ve katılmadığından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince tarihine kadar pazarlıkta bırakılmasına İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 366 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Dağıstan Mahallesi 1032 parselde kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat meskenin ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

22 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile ait, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Dağıstan Mahallesi 1032 parselde kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat meskenin ,00 muhammen bedel üzerinden,2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Çarşamba günü yapılan ihalesine 1 adet talipli katılmıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Dağıstan Mahallesi 1032 parselde kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat meskenin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılan ihalesine talipli olarak Kemal COŞKUN katılmıştır. İhale dosyasında sunduğu evraklar incelenmiş olup, evraklarının noksansız olduğu tespit edilmiştir. Kemal COŞKUN taşınmazı ,00 ye satın alabileceğini daha fazla artırımda bulunamayacağını beyan etmesi üzerine; İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Dağıstan Mahallesi 1032 parselde kayıtlı 777 m2 arsa üzerinde bulunan 165 m2 bodrum+zemin kat mesken taşınmazı; Kemal COŞKUN (T.C No ); ,00 ye satılmasına, bu doğrultuda tapu devir işlemlerinin yapılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter İş bu karar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince tasdik olunur. 17/12/2014 Alp Eren YILMAZ Vali V. SAYI : 367 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Bucak mevkii 199 parselde kayıtlı Haruniye Kaplıcası ve Berke HES tesislerinde bulunan taşınır demirbaş ve müştemilatının ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale ilanına çıkarılması ile ilgili görüşülerek karara bağlanması.

23 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Bucak mevkii 199 parselde kayıtlı Haruniye Kaplıcası ve Berke HES tesislerinde bulunan taşınır demirbaş ve müştemilatının ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale ilanına çıkarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Bucak mevkii 199 parselde kayıtlı Haruniye Kaplıcası ve Berke HES tesislerinde bulunan taşınır demirbaş ve müştemilatının ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile taliplilerine Çarşamba günü saat da İl Encümenince ihalesinin yapılmasına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ihale ilanı ve gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine İl Encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 368 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Dervişiye Köyü, 111 ada, 212 ve 213 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait tevhid işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde;

24 İlimiz Merkeze bağlı, Dervişiye Köyü, 111 ada, 212 ve 213 parsellerde kayıtlı taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız alanlar İmar Yönetmeliğinin 62.maddesine göre parseller üzerinde tevhit işleminin yapılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Dervişiye Köyü, 111 ada, 212 ve 213 parsellerde kayıtlı taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız alanlar İmar Yönetmeliğinin 62.maddesine göre parseller üzerinde tevhid işleminin yapılmasında her hangi bir sakıncasının bulunmadığına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 369 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Yeniköy sınırları içerisinde, Ceyhan nehri kıyısından Kaçak Kum- Çakıl malzemesi aldığı tespit edilen Ali YALMAN'a 8.875,00 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde;

25 İlimiz Merkeze bağlı, Yeniköy sınırları içerisinde, Ceyhan nehri kıyısından Kaçak Kum-Çakıl malzemesi aldığı tespit edilen Ali YALMAN'a 8.875,00 idari para cezası verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimiz Merkeze bağlı, Yeniköy sınırları içerisinde, Ceyhan nehri kıyısından Kaçak Kum-Çakıl malzemesini 432F seri numaralı ve üzerinde Yalman Hafriyat yazısı olan, Beko-Loder lastikli kepçe iş makinesı ile sürücü Hayrullah ve Saadet oğlu doğumlu T.C: nolu Ali YALMAN tarafından 345,20 ton malzeme aldığı tarihli tutanakla tespit edildiğinden, Hayrullah ve Saadet oğlu doğumlu T.C: nolu Ali YALMAN a Maden Kanununun 1(a) grubu madenleri ile ilgili uygulama yönetmeliğinin 18.maddesine istinaden, İlimizde 1(a) grubu Kum-Çakılın ocak başı satış bedeli 8,57 olduğundan, 345,20 tonx8,57 x3 =8.875,00 idari para cezası uygulanmasına, uygulanan idari para cezasının Ali YALMAN dan tahsil edilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 370 ÖZÜ: İlimize bağlı, Sumbas İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sumbas-Akdam Höyük grup içme suyu tesisi yapım işi hakediş ödemesinden dolayı 3.466,80 damga vergisi ve ,13 olmak üzere toplam ,93 'nin ödene bilmesi için yedek ödenekler harcama kaleminden, birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ödeneğin İlçesine gönderilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karar bağlanması.

26 Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Sumbas İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sumbas-Akdam Höyük grup içme suyu tesisi yapım işi hakediş ödemesinden dolayı 3.466,80 damga vergisi ve ,13 olmak üzere toplam ,93 'nin ödene bilmesi için yedek ödenekler harcama kaleminden, birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ödenegin İlçesine gönderilmesi ile ilgili talebin talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Sumbas İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sumbas-Akdam Höyük grup içme suyu tesisi yapım işi hakediş ödemesinden dolayı karşılanan 3.466,80 damga vergisi ve ,13 olmak üzere toplam ,93 nin Sumbas Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödene bilmesi için İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /05/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden / /05/05.3 Birliklere yapılacak harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına ve ödeneğinin İlçesine gönderilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 371 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi Özel İdare İşhanı 6.kat 2 nolu işyerinde kiracı olarak bulunan Kıvanç ERMEYDAN'a ait kira sözleşmesinin fesh edilmesi ve talipli çıkması halinde yeniden ihaleye çıkarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile

27 İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi Özel İdare İşhanı 6.kat 2 nolu işyerinde kiracı olarak bulunan Kıvanç ERMEYDAN'a ait kira sözleşmesinin fesh edilmesi ve talipli çıkması halinde yeniden ihaleye çıkarılması ile ilgili talebin talebin talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi Özel İdare İşhanı 6.kat 2 nolu işyerinde kiracı olarak bulunan Kıvanç ERMEYDAN'a İl Encümeninin tarih ve 68 sayılı kararı ile yıllık 1.250,00 bedelle 3 yıllığına kiraya verilen ve kira süresi 2015 yılına kadar olan kira bedelinin tahsili yapılmış olup, adı geçen kiracı tarafından İdareye verilen tarihli dilekçesine istinaden, Kadirli İlçesi Özel İdare İşhanı 6.kat 2 nolu işyerine ait Kıvan ERMEYDAN a ait kira sözleşmesinin fesh edilmesine, talipli olması halinde İl Encümenine teklif edilmesine karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 372 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, İl Özel İdare İşhanında bulunan 7.katın tamamını Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne 3.000,00 bedel üzerinden kiraya verilmesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde;

28 İlimiz Merkeze bağlı, İl Özel İdare İşhanında bulunan 7.katın tamamını Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne 3.000,00 bedel üzerinden kiraya verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesinde; Bahse konu; İlimiz Merkezde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Eski hizmet binasında bulunan 7.katın tamamını kiralama talebinde bulunan Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün Kamu Kurumu olması ve Kamu Hizmeti vereceğinden dolayı, elektrik, su ve ortak kat giderlerinin Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından karşılanması kaydı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Valilik İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 3 yıllığına 3.000,00 ye kiraya verilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 373 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesine / /05/06.7 harcama kalemi ile proje açılarak, Valilik bünyesinde oluşturulan A.B. Projeler Koordinasyon Merkezinin bakım, onarım ve tefrişat giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin yeni açılan harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM, ve nun huzuru ile

29 İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ile eklerinin yapılan tetkikinde; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesine / /05/06.7 harcama kalemi ile proje açılarak, Valilik bünyesinde oluşturulan A.B. Projeler Koordinasyon Merkezinin bakım, onarım ve tefrişat giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin yeni açılan harcama kalemine aktarılması ile ilgili talebin talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesine / /05/06.7 harcama kalemi ile proje açılarak, Valilik bünyesinde oluşturulan A.B. Projeler Koordinasyon Merkezinin bakım, onarım ve tefrişat giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesine / /05/06.7 harcama kalemi adı altında proje açılarak, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin / /05/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden ,00 ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince yeni açılan harcama kalemine aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter SAYI : 374 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: Mali Hizmetler Müdürlüğünce, Yedek ödenekler harcama kaleminden, yazı ekindeki tabloda kurumsal, fonksiyonel, finans ve ekonomik kadları belirtilen harcama kalemlerine ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR ve Musa DOĞAN ve Mehmet YILDIRIM ın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesiyle verilen ödeneklerden; yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemeleri karşılamayacağı anlaşılan ekli listedeki kurumsal, fonksiyonel, finans ve ekonomik kadları belirtilen harcama kalemlerine, yedek ödenekler harcama kaleminden toplam ,84 ödeneğin aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde;

30 Bahse konu; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesinde yıl sonuna kadar yapılacak olan harcamalarda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan; HARCAMA KALEMİ EKSİLEN EKLENEN Yedek Ödenek , Diğ.Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları 944, Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , Memur SGK Primi Ödemeleri , İşçi SGK Primi Ödemeleri , Yolluklar , Görev Giderleri , Gelirlerden Ayrılan Paylar , Mrkz.Yarpuz Köyü. Sul.Suyu Tes.Yap.İşi 2, Hizmet Alımları , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımları 454, Diğer Day. Mal ve Malzeme Alımları , Hizmet Alımları 487, Bina Bakım ve Onarım Giderleri ,70 TOPLAM , ,84 Yukarıdaki harcama kalemlerine Yedek ödenekler harcama kaleminden ,84 ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince ilgili harcama kalemlerine aktarılmasına İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter (İzinli) (İzinli) SAYI : 375 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden Birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR ve Musa DOĞAN ve Mehmet YILDIRIM ın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden Birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesinin / /05/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden, Kadirli İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel

31 giderlerinde kullanılmak üzere ,00 ödeneğin / /05/05.3 Birliklere yapılacak harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına ve ödeneğinin İlçesine gönderilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter (İzinli) (İzinli) SAYI : 376 KARAR TARİHİ : ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden Birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter Mehmet YANIK ın başkanlığında, üyeler Hanifi İSPİR ve Musa DOĞAN ve Mehmet YILDIRIM ın huzuru ile İl Özel İdaresinin tarih ve sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel giderlerinde kullanılmak üzere yedek ödenekler harcama kaleminden Birliklere yapılacak harcama kalemine ödenek aktarılması ile ilgili talebin görüşülmesinde; Söz konusu; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı gider bütçesinin / /05/09.6 Yedek ödenekler harcama kaleminden, Bahçe İlçesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca birliğin genel

32 giderlerinde kullanılmak üzere ,00 ödeneğin / /05/05.3 Birliklere yapılacak harcama kalemine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.maddesi gereğince aktarılmasına ve ödeneğinin İlçesine gönderilmesine İl Encümenimizce karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyanın İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Sekreter (İzinli) (İzinli) SAYI : 377 KARAR TARİHİ : konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması. içerisindeki (CİTY 328) konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 Teklif Usulü ile yapılan ihalesine herhangi bir talipli katılmadığından, İl Encümeninin

33 tarih ve 350 sayılı kararı ile tarihine kadar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi gereğince pazarlıkta bırakılan konut ihalesine herhangi bir talipli katılmamıştır. Söz konusu, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkeze bağlı, Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, 2085 konut niteliğindeki B1 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden yapılan, gerek Açık teklif usulü, gerekse pazarlık usulü ile yapılan ihalelerine herhangi bir istekli katılmadığından, İl Encümenimizce ihaleden kaldırılmasına karar verilmiş olup, ona göre gereği yapılmak üzere kararın tasdikli bir sureti ile dosyasının İl Özel İdaresine (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Kerem AL Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Vali Genel Sekreter (İzinli) Mehmet YILDIRIM SAYI : 378 KARAR TARİHİ : konut niteliğindeki B3 Blok Zemin Kat 2 nolu Konutu ,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık usulü ile taliplilerine ihale edilmesinin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Kerem AL ın başkanlığında, üyeler Genel Sekreter Mehmet YANIK, Hanifi İSPİR, Musa DOĞAN, Mehmet YILDIRIM ve nun huzuru ile tarihinde saat da toplandı.

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 08.02.2013 tarih ve 878 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :154 KARAR TARİHİ :13.02.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşçu Köyü, Pürenli Su Kaynağında bulunan suyun Q=1,00 lt/sn'lik kısmı hayvan içme suyu olarak İl Encümeninin 14.03.2012 tarih ve 93

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde

SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde SAYI :84 ÖZÜ:Toprakkale İlçesi, Kısıkbogazı mevkiinde KARAR TARİHİ : 07.03.2012 bulunan yaklaşık 80.000 Ton bazalt kaya malzemesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Lütfi ÖZKAN Mustafa DEMİREL Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 253 KARAR TARİHİ : 03.07.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı; Bahçe İlçesi Nohut Köyü sınırları içerisinde, 349 parselde kayıtlı 20871 m2 taşınmaz içerisinde bulunan Sondaj Kuyu Suyunun 64800 ton/yıllık kısmının

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 29.09.2015 tarih ve 8293 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 224 KARAR TARİHİ : 02.10.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, 233 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden çıkarılan Plansız Alanlar İmar

Detaylı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

K A R A R. Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Mustafa DEMİREL Musa MEZDEKİ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 174 KARAR TARİHİ :06.03.2013 ÖZÜ:İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Halitağalar Köyünde bulunan, 101 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2 kısma ifraz işleminin yapılması ile ilgili incelemenin

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 135 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesi, 2084 ada,1 parsel KARAR TARİHİ : 01.08.2011 nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan 18 adet işyerinin, belirlenen 9.450.000,00

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 01.03.2011 tarih ve 1385 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 31 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesinde KARAR TARİHİ :02.03.2011 bulunan,mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2085 Parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve işmerkezi inşaatı alanı içerisinde kalan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 326 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi.

Gereği için Karar örneğinin, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine oybirliği ile karar verildi. KARABÜK İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.03.2012 K arar No: 23 ler: Seyfettin DİKMEN -A hm et SÖZEN Musa ŞEREFLİ - İsmail ALPASLAN Yılmaz ARAT- İsmail AYDIN Nurten DURSUN Kararın Özeti: 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih : 05 / 01 / 2016 Sayı : 10 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Belediyemiz Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 03 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 2012 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 05/01/2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Meydan Mahallesi Erdek Apartmanı altında bulunan

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI

İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI İL GENEL MECLİSİNİN 2012 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI ZABIT VE KARARLARI Birleşim : 1 Karar Tarihi : 03.09.2012 Karar No : 187 Konusu: Düziçi İlçesi, Alibozlu Köyü, Hemenler Mahal lesi 3 Km, Dereobası Mahallesi

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/01/2015 KARAR NO 1 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ın, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti nedeniyle

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.04.2016 Karar No : 100 Konu: Ġdaremize ait asfalt plentinde BSK sıcak asfalt üretim çalıģmaları esnasında ortaya çıkan mıcır filler tozunu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 (g) maddesi

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 18.09.2015 2015/526 18.09.2015 2015/527 1- RAPOR/GÜNDEM NO 01: Özel Kalem Müdürlüğünün Afşin İlçesinde yeni düzenlenen meydan Şehit Er Ömer ERÜSTÜN ün, Andırın İlçesinde

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 10.11.2015 tarih ve 352 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 09.11.2015 tarih ve 9746 sayılı yazısı ile teklif

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA KARAR NO:002 KARAR TARİHİ:18.05.2009 muz İl Genel Meclisimizin 07.05.2009 tarih ve 2009/56 sayılı kararı doğrultusunda 15/05 ve 18/05/2009 tarihlerinde toplanmıştır. İl Genel Meclisimize verilen yazılı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2013 YILI İL ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ İL ENCÜMENİNİN 03/01/2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 1- Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Dedik Köyünde I23c4, I23d3 nolu paftalarda, 4781,17 hektar ruhsat

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 57 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR-Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN- İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON

1- GENEL BİLGİLER. A. MİSYON ve VİZYON MİSYON 1- GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON MİSYON Belediyemize ait gayrimenkulleri ilçe sakinlerinin yararını gözeterek, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesini hızlandırmak ve mevcut alanların

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarihli toplantıda Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 06.04.2015 tarih ve 2715 sayılı yazı ile teklif edilen,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Eylül TOPLANTI GÜNÜ Salı BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 01/09/2015 KARAR NO 274 Özü: nin 2015 yılı Eylül ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ BİRİM : Arsa Satışı İçin Yetki.

KAVAKYOLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ BİRİM : Arsa Satışı İçin Yetki. KARAR NO : 7 KARAR KONUSU : Arsa satışı için yetki KARAR TARİHİ : 06.04.2010 GİLİ : Arsa Satışı İçin Yetki. ÜYE... : ŞAHİN BOZDAŞ ÜYE... : MURAT ZENGİN ÜYE... : NURETTİN BULUT ÜYE... : MEHMET DÜNDAR ÜYE..:

Detaylı