DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU"

Transkript

1 DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Kuruluşu 2 yıl önce olan bir şirkete, proje teklifinden 1 ay önce yeni ortaklar alınmış ise bu durum proje başvurusuna herhangi bir engel teşkil eder mi? Şirketin tüzel kişiliğinde bir kesinti olmaması koşuluyla, devir işleminin ne zaman yapılmış olduğu önemli değildir. Başvuru Sahibinin, Başvuru Rehberinde yer alan diğer tüm uygunluk kriterlerini de karşılamaları halinde başvuru yapılabilir. Başvuru Rehberi Gerçek kişiler proje başvurusunda bulunabilir mi? KOBİ tanımına uyan tüzel kişiliği olmayan işletmeler Başvuru Rehberi de belirtilmiş olan diğer kriterleri sağlamaları koşulu ile 2011 yılı Sektörel Gelişme Mali Destek Programına proje başvurusunda bulunabilirler. Başvuru Rehberi TRC3 Düzey 2 Bölgesi dışındaki bir ilde kurulu olan bir firma faaliyetlerini bu bölgede gerçekleştirmek kaydıyla imalat sektöründe bir proje sunulabilir mi? Başvuru Sahiplerinin uygunluğunda, TRC3 Düzey 2 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde kayıtlı olması şartı aranmamaktadır. Bölge dışında yer alan firmalar proje faaliyetlerinin bölge içerisinde gerçekleşmesi kaydıyla uygun Başvuru Sahibi olabilmektedirler. Faaliyette bulunacağınız sektörün faaliyeti gerçekleştirmek istediğiniz ilde desteklenen sektörler arasında yer alıp almadığını Başvuru Rehberinin "uygun proje konuları" başlığı altında inceleyebilirsiniz. Başvuru Rehberi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak sunacağımız projeler için Ajans desteği alabilir miyiz? Kar amacı güden ve KOBİ tanımına uyan kooperatifler, Sektörel Gelişme Mali Destek Programı Başvuru Rehberi de yeralan diğer koşulları da sağlamaları halinde uygun başvuru sahibi olarak kabul edilir. Program rehberinde yer alan konularda proje başvurusu yapabilirler. Başvuru Rehberi 2.1.1

2 5 Sunduğumuz projeler kapsamında karşılamamız gereken koşullar nelerdir? Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu, Projelerin Uygunluğu, Maliyetlerin Uygunluğu. Bu uygunluk kriterlerinin içerik ve detaylarını rehberlerinizden inceleyebilirsiniz. Başvuru Rehberi Yılı Mali Destek Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansından destek almış bulunmaktayız. Projemiz devam ederken bu mali destek programında tekrar proje sunabilir miyiz? Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamazlar. PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Nakliyecilik sektörüyle ilgili bir proje desteği neden yok? Nakliyecilik sektörü TRC3 Düzey 2 Bölgesi nde çok sayıda kişiye istihdam sağlayan rekabetçi sektörlerden biridir. Ancak bu sektördeki faaliyetler genellikle araç alımı, yakıt alımı ve taşımacılıkla sınırlıdır. Dolayısıyla programın Başvuru Rehberinde yazılı olan özel amaçları nakliyecilik sektörü ile ilgili bulunmamaktadır. Ajansımız nakliyecilik sektöründe yaşanan sorunların tespiti ve çözümü için mali destek programı dışında da çalışmalar yapmaktadır. Nisan 2011 de Mardin de gerçekleştirilen Lojistik Sektörü İhtiyaç Analizi toplantısında Bölge deki lojistik faaliyetlerinin kolaylaştırılabilmesi için bir lojistik üs kurulmasına ihtiyaç olup olmadığı konusu ele alınmıştır. Aynı şekilde sınır kapılarının etkin kullanımı için sınır ticaret merkezlerinin kurulumu için araştırmalar yapılmaktadır. Bu konudaki çalışmalar ilgili fizibilitelerin yapılmasıyla devam edecek ve Ajans kaynaklarının lojistik sektörünü en etkin şekilde destekleyebilmesi için uygun kullanımı bu şekilde sağlanacaktır. Başvuru Rehberi İki ayrı alanda, enerji ve metal eşya sektöründe proje sunabilir miyiz? Başvuru Sahibi, Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Rehberinde belirlenmiş olan uygun proje konuları içerisinden en fazla iki proje için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir proje için destek alabilir. Dolayısıyla iki ayrı alanda proje sunmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

3 3 Fabrikamız için ek bina yapabilir miyiz? Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sunmuş olduğunuz uygun konulu projenizde, projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan destek tutarının %30 unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Ancak proje sadece inşaat işlerinden ibaret olmamalıdır. 4 Temizlik ürünleri üreten bir firmayız. Organize Sanayi Bölgesinden yer alıp fabrika inşaatını yaparak üretime devam etmeyi düşünüyoruz. İnşaata verilen destek hangi mali destek programı içerisinde yer alıyor? Destek oranları nedir? Kar amacı güden işletmeler yalnızca Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibi olabilir. Bu program kapsamında yeni bina inşaatı, yeni bir tesis kurulması ve yalnızca inşaat işlerinden ibaret olan projeler uygun değildir ve Ajanstan destek alamaz. Ancak başvuru rehberindeki uygun proje konuları içerisinde yer alan bir projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30 unu geçmeyen yapım işleri (inşaat, tadilat, onarım, vb.), uygun maliyet olarak kabul edilebilir Ajanstan hayvancılık ve inşaat yatırımları için destek alabilir miyiz? Yüzme okulu, 2011 yılı Mali Destek Programlarında uygun proje konusu mudur? Mevcut üzüm işleme tesisimde 1 yıldır insan gücüyle açtırdığım mağaraları turizme kazandırmak istiyorum. Planladığım şekliyle bir bölümü şarap evi, bir bölümü şarap tadım yeri ve bir bölümü de mahzen olarak düşünüyorum. Bu projeme destek alabilir miyim? Kilit taşı üreticisiyim, kilit taşı ile ilgili makine alımına destek verilecek mi? 2011 yılı Mali Destek Programlarımızda hayvancılık ve inşaat yatırımları uygun proje konuları arasında yer almamaktadır. Yüzme okulu, Sektörel Gelişme Mali Destek Programında uygun proje konuları arasında yer almamaktadır. Sektörel Gelişme Mali Destek Programında desteklenen sektörler arasında Turizm sektörü de yer almaktadır. Ancak turizm sektöründeki destekler konaklama tesislerine (oteller) yöneliktir. Böyle bir proje, uygun konular arasında yer almamaktadır. Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında inşaat malzemeleri üretimi desteklenecek sektörler arasında yer almaktadır. Bu alanda, Başvuru Rehberinde yer alan Programın genel amacı ve özel amaçlarına uygun bir konuda Ajans desteğine başvuruda bulunulabilir. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olmaları ve piyasa fiyatlarına uygun olmaları koşuluyla yeni makine ekipman, alımı uygun maliyet olarak kabul edilir

4 9 Süt ürünleri üretiminde birincil hayvancılık faaliyetleri neden destek dışında bırakılmıştır? Bölgesel gelişme alanında kamu tarafından kullandırılan kaynakların etkin kullanımı için farklı kurumlar tarafından projelere aktarılan kaynakların birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan ve İl Müdürlükleri aracılığı ile yürütülen Kırsal Kalkınmayı Desteklenme Programı nda birincil hayvancılık faaliyetleri ve süt sağım ünitelerinin kuruluşu ve modernizasyonuna destek sunulmaktadır. Bu nedenle 2011 yılında Dicle Kalkınma Ajansı bu desteği tamamlayıcı mahiyette süt işleme tesislerine ve ürün çeşitlendirmeye destek sunmuştur. 10 Yurt dışında mevcut bir tesise bağlı yeni bir üretim tesisi kurulabilir mi? Projelerin, Ajansın faaliyet gösterdiği TRC3 Düzey 2 Bölgesi nde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) gerçekleştirilmesi koşuluyla kurulabilir. 11 Cizre de strafor, kartonpier ve dış cephe strafor kaplamaları ve yalıtım amaçlı strafor üretim tesis açmayı planlıyoruz. Bize bu projede verilecek desteklerinizi nelerdir? Ayrıca projeyi uygulayacağımız yer ile ilgili bir desteğiniz olabilir mi? Strafor, kartonpier ve strafor kaplama uygun proje konuları arasında yer almakta olup, diğer uygunluk kriterlerini de karşılamak kaydıyla ilgili konularda başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak proje faaliyetlerinizi gerçekleiştireceğiniz mekan ile ilgili Ajansın herhangi bir mali desteği bulunmamaktadır Yenilebilir enerji projelerine destek veriliyor mu? Batman ilinde sahip olduğum binayı yurt veya otel olarak faaliyete açmak istiyorum. Bu konuda Ajans desteğine başvurabilir miyim? Batman'da çuval üretimi yapan bir firmamız var. Eksik olan makinelerimiz için Ajans desteğine başvurabilir miyiz Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında enerji başlığı altında yalnızca güneş pili ve paneli üretimi ile Mini HES kurulumuna destek verilmektedir. Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek proje konuları arasında mevcut bir binanın yurt ya da otele dönüştürülmesi bulunmamaktadır. Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında çuval üretimi uygun proje konusu olarak kabul edilmektedir. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Başvuru Rehberi 1.3 ve NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

5 1 2 3 Projelerimize verilecek olan desteğin haricinde, proje sahibinin üstlendiği eşfinansmanın arazi, gayrimenkul şeklinde sunulması kabul edilir mi? Danışmanlık firması önerecek misiniz? Danışmanlık firmasına ödenecek tutarın ne kadarını karşılayacaksınız? Makine alımlarında faaliyet tarihinden kaynaklı kur farkı oluşursa destek miktarında değişim olur mu? Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, işgücü, makine ve ekipman katkıları ayni katkı olarak değerlendirilir. Ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Dolayısıyla bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmez. Danışman firmalardan destek alıp almamak Başvuru Sahiplerinin tercihi olup Dicle Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahipleri'nin danışmanlara ihtiyaç duymadan proje hazırlayabilmeleri için Yatırım Destek Ofisleri aracılığı ile proje hazırlama eğitimleri ve sonrasında yardım masaları hizmetlerini ücretsiz olarak sunacaktır. Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri sorularını, Ajansımıza e-posta veya faks aracılığıyla iletebilecekler ve bu soruları için cevaplar en geç on gün içerisinde Ajansımızın internet sitesinde yayımlanacaktır. Danışman firmalardan destek alarak proje hazırlayacak olan Başvuru Sahipleri için proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen destek miktarının % 1,5 ini geçmeyen danışmanlık maliyeti faturasının başvuru esnasında Ajansa sunulması şartıyla uygun maliyet olarak kabul edilecektir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ajans yalnızca milli para birimi cinsinden sözleşme düzenleyebilir ve destek sağlayabilir. Ancak ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alınır. Her halükarda uygun maliyetler için tavan niteliğinde olan bütçe tutarları esas alınır. Destek Yönetimi Klavuzu

6 4 Makine alımında kendi seçtiğimiz veya tercih ettiğimiz firma ile çalışabilir miyiz? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esaslarına ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama ve satın alma rehberlerinde yer almaktadır. (http://www.dika.org.tr/?g1=proje-uygulama-rehberi) Başvuru Rehberi Cizre Silopi yolu üzerinde bulunan Briket, Bims Blok, Asmolen üretimi yapan fabrikamızın hali hazırda olan üretiminin artırılması için, 1. Kaliteli mal ve seri üretim için yeni makine 2. Üretilen malın stok ve yüklenmesinde kullanılan forklift 3. Bims, Briket ve Asmolen bloklarında kullanılan ponza ham maddesini taşıması ve bunkerlere doldurulmasında kepçe ihtiyacımızın karşılanması için başvuruda bulunabilir miyiz? Briket, bims ve asmolen üretimi uygun proje konuları arasında yer almakta olup, bu alanda makine alımı uygun olan maliyetler olarak kabul edilmektedir Bulgur fabrikası kurulumuna destek veriyor musunuz? Batman ilinde susamdan tahin ve tahin helvası yapılması ve paketlenmesi uygun proje konusu mudur? Mardin ilinde hurda camdan cam mozaik yapılması uygun proje konusu mudur? Bulgur fabrikası kurulumu uygun proje konusu değildir Susamdan tahin/tahin helva yapılması, paketlenmesi "Gıda" başlığı altında desteklenebilecek konular arasındadır. Hurda camdan cam mozaik yapılması "İnşaat Malzemeleri ve Yapı Kimyasalları" başlığı altında desteklenebilecek uygun alanlar arasındadır.

7 9 10 Mali destekler kapsamında üretimi artırmak için başvuru yapmayı düşünüyorum ancak gerekli alana sahip değilim. Arsa temini için verilen hibeden yaralanabilir miyim? Ürettiğim malın kalite belgesi (TSE) bazı ihalelerde isteniliyor. Ajans desteğine başvurarak laboratuar analizi vs. harcamaları için hibe alabilir miyim? Arazi/ bina alımları, istimlak bedelleri uygun maliyet kabul edilmemektedir. Kalite belgesi alımı uygun maliyet olup, laboratuar analizi belge alımına dahil olduğu takdirde belge alımı maliyeti içinde gösterilebilir. Laboratuar analizi aşaması belge alımına dahil değilse, bütçenin ilgili başlığı altına alt başlık olarak açılarak ayrı olarak maliyetlendirilmelidir. Başvuru Rehberi, EK B EK B 1 11 Daha önceden işletme halinde olup durdurulan bir iş yeri için 2. el bir fabrikanın alımında destek veriliyor mu? Bina alımları ve ikinci el makine ve ekipman alımları uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir Bütçede makine alımlarına bağlı olarak ortaya çıkacak sigorta, nakliye vb. maliyetleri gösteribileceğimiz bir yer var mı? Proje kapsamında sadece makine alımı yapılabilir mi? Proje için öngörülen teknik destek hizmet alımını nereden gerçekleştirebiliriz? Makine alımlarında proforma faturanızı sunarken tüm ücretler (nakliye, montaj vs.) dahil fiyat alınmalı, uygulama sürecinde ihaleye çıkıldığında da teklifler aynı şekilde alınmalıdır. Makine alımından doğan nakliye, montaj, sigorta vb. giderler başka kalemler altında ayrıca yazılamaz. Başvuruda bulunduğunuz konunun uygu proje konuları içinde yer alması koşuluyla sunduğunuz konuda makine alımı uygun maliyet kabul edilmektedir. Bununla beraber sunacağınız projede uygun maliyetler sadece makine alımından ibaret değildir. Hangi maliyetlerin Ajans desteğinden karşılanacağını Başvuru Rehberinin bölümünden inceleyebilirsiniz. Uygun maliyetler arasında yer alan teknik destek hizmet alımı kapsamında; En az lisans mezunu olan İhale dökümanlarını ve uygulama ürecinde sunulacak raporları hazırlama konusunda en az en az 1 yıllık deneyime sahip olduğunu belgeleyebilecek durumda olan ve Ek V ( Teknik Destek Hizmet Alımı Sözleşmesi)'de yer alan diğer kriterleri de karşılayan gerçek ya da tüzel kişilerden teknik destek alımı gerçekleştirilebilir. EK B EK B-1

8 15 Proje yazımı aşamasında Ajans'tan destek alabiliri miyiz? Dağıtılacak destekler yarışma usüyle kullandırıldığından eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereğince Ajans proje yazımına katkıda bulunmaz. Ancak proje yazımı ile ilgili teknik destek Ajans tarafından sağlanır. Dicle Kalkınma Ajansı, Başvuru Sahipleri'nin danışmanlara ihtiyaç duymadan proje hazırlayabilmeleri için proje hazırlama eğitimleri ve sonrasında yardım masaları hizmetlerini ücretsiz olarak sunacaktır. Ayrıca potansiyel Başvuru Sahipleri her türlü sorularını, Ajansımıza e-posta veya faks aracılığıyla iletebilecekler ve bu soruları için cevaplar en geç on gün içerisinde Ajansımızın internet sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca proje yazımı için hizmet alımı yapmak isteyen Başvuru Sahipleri için proje bütçesinden karşılanmak üzere "Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen destek miktarının % 1,5 ini geçmeyen danışmanlık maliyeti" uygun maliyet olarak belirlenmiştir. Bu maliyetin proje bütçesinden karşılanabilmesi için başvuru sırasında ilgili fatura örneğinin ve dekontun Ajans a sunulması gerekmektedir. GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 İşletmeler için dağıtılacak olan TL olarak belirttiğiniz kaynağın illere ayrı ayrı tahsis edilmesinin sebebi nedir? 2010 yılı KOBİ Mali Destek Programında dağıtılan destek miktarından Mardin %45, Batman %42, Siirt %7 ve Şırnak %6 oranında destek alabilmişlerdir. En temel amaçlarından biri bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak olan Dicle Kalkınma Ajansı, TL'lik kaynağın geçen yılki destekten faydalanma oranları da göz önünde bulundurarak Mardin ve Batman için TL, Şırnak ve Siirt için ise TL ayrılmasına karar vermiştir. İllerin kendileri için ayrılan kaynağı kullanamamaları durumunda ise artan kaynak -illere ayrılan limitler gözetilmeksizin- başarılı olmasına rağmen destek almaya hak kazanamayan projeler arasından puan sıralamasına göre en üstte yer alan projeden başlayarak kullandırılır. Başvuru Rehberi 1.3

9 Yılı Mali Destek Programına başvuru yaptıktan sonra projemizin başarılı olması durumunda makine alımını ne zaman gerçekleştirebiliriz? Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerinin yazılı bilgilendirilmesi için Ajansın planladığı tarih dur. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir. Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmasının ardından makina alım faaliyetiniz, projede öngörülen faaliyet planına göre, gerekli satınalma usul ve prosedürleri gözetilerek gerçekleştirilecektir. Başvuru Rehberi Projemiz için verilecek olan mali desteğin ödeme şekli ve dağılımı nasıl olacaktır? Hazırlayacağım projenin uygun maliyetinin % 25 ile %50 arasında bir tutar Ajans tarafından karşılanacağına göre geri kalan tutar nasıl karşılanacak? Yatırım teşviği alan şirketlerimizin, KDV den muaf olan yatırımları için Ajanstan destek alınabilir mi? Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40 ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra, (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40 ı ve son ödemede %20 si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan hiçbir ödeme yapılmaz. Sektörel Gelişme Mali Destek Programında, Ajans tarafından verilecek destek tutarları TL ile TL arasında olup sağlanan destek, toplam uygun maliyetinin % 25'i ile % 50 si arasındadır. Bu destek tutarları ve oranları dışında kalan kısım Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak karşılanmalıdır. " tarih ve 2011/1597 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki tarihinden itibaren destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz." Bu maddeden anlaşılacağı üzere yatırımcı iki destekten birini seçecektir. Başvuru Rehberi 2.5 Başvuru Rehberi 1.3 Başvuru Rehberi 2.1.1

10 6 Kiralık bir işyerinde üretim yapmaktayız. Mülkiyetin kendimize ait olmaması Ajansa proje başvurusu yapmamızda herhangi bir engel yaratabilir mi? Yararlanıcının, projeyi gerçekleştireceği arsanın hazine tarafından tahsis edildiğine dair belgeyi yada kira olması durumunda en az 3 yıllık kira sözleşmesinin sözleşme esnasında sunulması gerekmektedir. Başvuru Rehberi Hali hazırda üretim yapan tesis için DİKA desteği ile makine alındığında, sonrasında sorun oluşması halinde işletmenin daha önce var olan makinelerini DİKA ipotek altına alabilir mi? Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Dolayısıyla Ajans kurum/kuruluşunuzun hali hazırda var olan ekipmanına ipotek koyma hakkında sahip değildir. Bununla beraber yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Başvuru Rehberi Proje konusunun içinde bulunduğu sektöre göre hibe edilen miktar değişiklik gösteriyor mu? Bölgenin temel sıkıntısı olan vasıflı eleman eksikliği sorununa yönelik olarak yardımlarınız olabilir mi? Hibe tutarları sektör bazında değişmemeketedir. Başvuru Rehberi 1.3 Sektörel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında istihdamın ve işgücü niteliklerinin artırılmasına olanak sağlayan projeler öncelikli olarak desteklenecek projeler arasındadır. Ancak Ajansın, istihdamın yasal boyutu veya vasıflı eleman bulma hususunda herhangi bir yönlendirmesi bulunmamaktadır. Başvuru Rehberi 1.2

11 10 Başvuru formları ve eklerinin çok anlaşılır olmadığını düşünüyorum. Başvuru formunu daha iyi öğrenmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Ajansın bu konuda ne gibi yardımları olabilir, başvurumuzun daha kaliteli olması için neler tavsiye edersiniz? Başvuru Formu ve ekleri mevzuat çerçevesinde standart formatta olup, projenizin değerlendirilmesi için gerekli temel birtakım bölümlerden oluşmaktadır. Formu ve ekleri doldururken karşılaşabileceğiniz problemler ve sorularınız için Ajans proje hazırlama eğitimleri ve sonrasında yardım masaları hizmetlerini ücretsiz olarak sunacaktır. Ayrıca Ajansa iletilen her türlü soru (eposta, faks vb.) en geç on gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Bununla beraber proje hazırlama hususunda teknik danışmanlık hizmeti almak isteyen potansiyel Başvuru Sahipleri için proje bütçesinden karşılanmak üzere "Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen destek miktarının % 1,5 ini geçmeyen danışmanlık maliyeti" uygun maliyet olarak belirlenmiştir. EK B EK B-1 11 Gıda sektöründe bir proje sunmak istiyorum. Ancak faaliyet alanlarım arasında gıda yok. Faaliyet alanımı değiştirebilir miyim? Değiştirirsem üç ay koşulunu ihlal etmiş olur muyum? Faaliyet göstermediğiniz bir alanda, ticaret sicili gazetesi kaydınızda yaptıracağınız faaliyet alanı değişikliğiyle başvuruda bulunmanız mümkündür. Faaliyet alanı değişikliği için 3 ay koşulu aranmamaktadır. Başvuru Rehberi 2.1.1

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK

DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM DOĞU ANADOLU KALK NMA A ANS ÇL İRİŞİMCİLİK MALİ D ST K RO RAM 2 ılı Teklif Çağrısı Başv r Reh eri Referans No: TRB2/14/GMDP S T S S T T S III PROGRAM KÜNYESİ Program Adı

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en

Detaylı

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 - İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI (TR51/15/İLTEK) ÖNEMLİ UYARI İLTEK MDP kapsamında Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu Çukurova Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular I S.N. Soru Cevap Referans Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu 1 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı