UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {"

Transkript

1 i istanbul TicARET ODASı Yayın No: UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989

2 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK HAZIRLAYANLAR ATIF TEZERTEN Etüt ve Araştırma Şubesi- Müdürü TAMER KAYACIKLI Dış Ticaret Araştırma Servisi Şefi İSTANBUL 1989

3

4 içindekiler Sayfa No TABLOLAR LisTESi... V ÖNSÖZ... VII ÖZET VE SONUÇLAR... ix BiRiNCi BÖLÜM TRANSiT TAŞıMACıLıK VE TÜRKiYE I. TRANSiT TAŞıMACılıK Tanım ve Kavramlar Transit Taşımacılığın Gelişimi ve Avrupa'da Transit Taşımacılık Transit Taşımacılığın Gelişimi Avrupa'da Transit Taşımacılık... 5 ii. TÜRKiYE'DE TRANSiT TAŞıMACılıK Transit Taşımacılığı Doğuran Nedenler Transit Taşımacılığın Altyapısı Limanlar Karayolları Demiryolları Havayolu Boru Hatları Transit Taşımacılığın Gelişimi ikinci BÖLÜM LiMANLARIMIZOAN ORTADOGU ÜLKELERiNE TRANSiT TAŞıMACılıK iii. ALTYAPı..., Limanlar Karayolları Demiryolları IV. MEVZUAT Ulusal Mevzuat Karayollarına ilişkin Mevzuat Karayolları Trafik Kanunu Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları ,1.3. Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Uygulama, Güvenlik işlerine Ait Yönetmelik Gümrük Rejimi Transit Rejimi Diğer Transit Çeşitleri... :... 29

5 2. Uluslararası Mevzuat T.I.R. Sözleşmesi C.M.R Konvansiyonu Çoklu Taşıma Konvansiyonu V. TAŞıMALARıN YAPıSı Taşımalarda Yeralan Aktörler ihracatçı... : Deniz Taşıtanı Acenta ithalatçı Forwarder Karayolu Taşıyanı Taşımaların Organizasyonu Limanlar Karayolu Taşımacılığı Yapan Firmalar Komisyoncular Vi. TAŞıMALARıN GElişiMi Vii. Vııı. TAŞıMALARıN GELECEKTE ALACAGI BiçiMLER VE TÜRKiYE'NiN BEKLENTiLERi Taşımaların Gelecekte Alacağı Biçimler Türkiye'nin Transit Taşımacılıktan Beklentileri TRANSiT TAŞıMALARıN GElişTiRiLMESi için ALINMASI GEREKli ÖNLEMLER Mevzuata ilişkin Önlemler Uluslararası Sözleşmelere ilişkin Olanlar iç Mevzuata ilişkin Olanlar Serbest Bölge'ye ilişkin Olanlar iktisat Politikasına ilişkin Önlemler Altyapının iyileştirilmesi Tarifelerin Düzenlenmesi Hizmetlerin Hızlandırılması Taşımaların Organizasyonuna ilişkin Önlemler YARARLANıLAN KAYNAKLAR IV

6 TABLOLAR LİSTESİ şayfa No 1. Devlet ve İl Yolları 8 2. Taşıt Parkı 9 3. Firmalar, Araçlar ve Kapasite Araçlar ve Yaş Durumları Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Döviz Girdisi ve Türk Araçlarının Payı Uluslararası Kara Taşımacılığı Döviz Girdisinin Taşıma Türleri İtibariyle Dağılımı Limanlann Teorik Gemi Kabul Kapasitesi Limanların Teorik Yük Elleçleme Kapasitesi Limanların Teorik Depolama Alanı Kapasitesi Rejimlerine Göre Yıllarına Ait Gerçekleşen Yük Trafiği Rejimlerine Göre Yıllarına Ait Gerçekleşen Yük Trafiği Transit Yük Trafiğinin Yıllanndaki Seyri İran ve Irak'a Transit Taşımalar Bazı Güzergâhlar İçin Navlunlar Limanlarımızdaki Transit Taşımalara Ait Tahminler Limanlanmızdan Taşımalarda 1987 ve 1988 Yıllan Karşılaştırması 44

7

8 ÖNSÖZ Odamız, bilindiği gibi iktisadi hayatın hemen tüm aianlannda özel sektörün ve genel olarak ülkemiz ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu koşullan ve durumu saptamak, sorunları tespit etmek ve çözümler önermek amacıyla sürekli çalışmalar yapmaktadır Bu kez de, özellikle 1980'li yılların başında büyük iktisadi önem kazanan ve bu önemini korumaya devam eden transit taşımacılık sektörünün limanlarımızdan Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen bölümü üzerine bu çalışma hazırlanmıştır Çalışma görevli personelin limanlarımızda yaptığı incelemeler, ilgili firmalarla görüşmeleri ve çok çeşitli dokümanın incelenmesi şeklinde hazırlanmıştır Çalışmayı hazırlayan kişilere teşekkür eder, yayının üyelerimize ve tüm ilgililere hayırlı olmasını dilerim. Prof.Dr.İsmail Özaslan Genel Sekreter

9

10 ÖZET VE SONUÇLAR Transit taşımacılık dışarıdan gelerek, bir memleketin içinden başka bir memlekete giden malların taşınması olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda, tarihin ilk çağlarından bu yana bilinen ve uygulanan bir taşıma cinsidir. Türkiyemizin, coğrafi konumu dolayısıyla, bu ilk zamanlardan itibaren de muhtelif ulaşım yollarının kesiştiği bir bölgede yeralmış olması, bu toprakları canlı bir ticaret yolu ve geçit haline getirmiştir. 1970'li yıllarda petrol fiyatlarının artışının yarattığı ani gelir yükselmesinin yarattığı talep ve 1980'li yıllarda Körfez'de patlak veren savaşın sebep olduğu dışalım ihtiyaçlarının artması ve altyapının tahribinin ortaklaşa etkisi Türkiye'nin yeniden transit taşımacılıkta ön plana çıkmasına neden olmuştur. Hatta, bir ara, Türkiye'nin "rakipsiz" ve "tekel" konumu dahi vurgulanmıştır. Tabii ki bu son derece yanlış ve tehlikeli bir durumdur. Nitekim olayların gelişmesi bu düşüncenin geçersizliğini ortaya koymuştur. Transit taşımacılığın altyapısını limanlar, karayolları, demiryolları, havayolu ve boru hatları oluşturmaktadır. Ancak ülkemizde limanlar ve karayolları ön planda gelmektedir. Diğer taşımacılık sistemleri, ne yazık ki, gelişmemiştir. Limanlarımız ise uzun yıllar ekipman yetersizliği çekmiş; yeni donanımla teçhiz edilmelerine ise 1980'li yılların ikinci yarısında başlanmıştır. Transit karayollarının da uluslararası standartlara yükseltilmesine çalışılmaktadır. Transit taşımacılık kanununda Türkiye "T.I.R. Konvansiyonu" adıyla bilinen uluslararası sözleşmeye katılmış, ancak çok önemli bir diğer uluslararası anlaşma olan "CMR Konvansiyonu"na henüz imza koymamıştır. İç mevzuat ise olayların izlenmesi ve denetlenmesi amacına yönelik olarak geliştirilmektedir. Transit taşımacılıkta, ülkemiz açısından, en önemli rol taşıma firmaları ile liman işletmelerine aittir. Ancak her iki tür aktörün de organizasyonları itibariyle olması gerekli düzeyde hizmet arzını başaramadıkları gözlenmiştir. Liman işletmelerinin TCDD ve TDİ gibi değişik amaçlı KİT'lere verilmiş olamsı, bürokratik yapıları gereken hız ve esneklikte kararların alınıp uygulanmasını engellemektedir. C 2 Kartı uygulamanın kaldırılmış olması da taşımacı firmaların kapasitelerini doğru tahmin etme imkânlarını ortadan kaldırdığından, üstlendikleri ihalelerin her an akamete uğraması sözkonusudur. Keza, güzergâh ve bölgeye göre değişen bazı yerel faktörlerde istikrarsızlığı arttırıcı yönde baskı yapmaktadır. Limanlarımızdan gerçekleşen transit taşımaların seyri incelendiğinde ise, 1970'lerde artmaya başlayan trafiğin yılları arasında azami noktaya ulaştığı, daha sonraki yıllarda azaldığı gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında İran ve Irak'ın ithalat hacminin düşmesi, alternatif limanlar ve yolların ortaya çıkması, Türkiye parkurunun kendine özgü zorlukları belirtilebilir. Ancak, önümüzdeki yıllarda. Tuna ve Avrupa Kanallan'nın işletmeye alınmaları. Körfez Savaşı'nın sona ermesinin ardından onarım amaçlı harcamaların artma olasılığı gibi etkenler, transit trafiğinin hacminde artışı beraberinde getirecektir. Yeni parkurlar, yeni olanaklar, bu talebi karşılamak amacıyla, sürekli devreye alınmaktadır. Türkiye'nin de transit taşımacılıktan beklediği gelir, katma değer, istihdam yaratılması, bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi gibi unsurların ışığında şimdiden olması gereken önlemleri belirlemesi ve uygulamaya koyması zorunludur. Bunlar, mevzuat, ikti-

11 sat politikaları ve taşımaların organizasyonu esaslan bakımından ele alınmalıdır Sonuç olarak, Türkiye'nin transit taşımacılıktan büyük iktisadi ve sosyal faydalar sağlaması mümkündür. Ancak, gerekli tedbirlerin alınması ve bu sırada 21. yüzyılın getireceği yeniliklerin izlenmesi zorunlu görülmektedir. Aksi halde ise 1988 yılındaki durumun, yani boş limanlar, atıl araçlar ve birbiri ardına ticareti terkeden firmalar manzarasının sürekli olacağı bilinmelidir.

12 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSİT TAŞIMACILIK VE TÜRKİYE

13

14 I. TRANSIT TAŞIMACILIK 1. Tanım ve Kavramlar: Transit ve transit taşımacılık nedir? Türk Hukuk Lügatı'nda "transit" deyimi şöyle tanımlanmaktadır: "Dışarıdan gelecek bir memleketin içinden başka bir memlekete giden malların ithalat resmi ödemeden geçirilmesi ve bu suretle geçirilen mallardır." Taşımacılık açısından ise bir ülkenin sınırları dışında başlayan ve biten bir taşımanın bir kısmı bir ülke üzerinden geçerek tamamlanıyorsa, bu taşımaya "transit taşıma", bu taşımanın yarattığı trafik akımına da "transit trafik" adı verilir. Tanımın önemli özellikleri şöylece sıralanabilir: a) Transit taşımacılık kara, deniz ve demiryolu gibi taşıma sistemlerinden birisiyle, veya birkaçı ile kombine olarak yapılabilir. Havayolu ile transit taşımacılık ise "transit" kavramının dışında kalmaktadır. b) Transit taşımacılığa konu olan şey ticari mallardır. Ancak, taşıtın kendisi de transit taşıma kavramı içindedir. c) Transit taşımanın geçilen ülke açısından özelliği geçişin vergisiz olmasıdır. Eskiden transit geçişlerde vergi alınmaktaydı. Ancak bugün>bu uygulama terkedilmiş olmasına rağmen, transit trafik bir ülkeye ekonomik açıdan önemli bazı yan çıkarlar da sağlamaktadır. d) Transit geçiş vergisiz olmasına rağmen, geçilen ülke araçlardan "geçiş ücreti (service charge)" başlığı altında değişik paralar almaktadır. Bunlar daha çok altyapının kullanılmasından ve yararlanılan hizmetlerden doğmaktadır. Transit taşımacılık uygulamada değişik şekillerde gerçekleştirilmektedir. Ulaşımın çeşitlenmesi ve artış göstermesi transit türlerini de geliştirmiştir. i) Taşıma sistemlerine göre: - Basit Transit: Tek taşıma sistemi ile, örneğin: - Karayolu, - Denizyolu, - Demiryolu ile yapılanlar, - Kombine Transit: Birden fazla taşıma sistemi ile, örneğin: - Denizyolu + Karayolu - Demiryolu + Karayolu ile yapılanlar ii) Gümrük Rejimlerine göre: - Adi Transit ki demiryolu dışındaki taşıtlarla yapılır; - Milletlerarası Transit ki sadece demiryolu ile yapılır. İÜ) Teknoloji muhtevasına göre: - Geleneksel-klasik transit: Kara, deniz ve/veya demiryolları ile yapılan basit ve/veya kombine transit taşımalardır. - Yeni-modern Transit: Ro/Ro, konteyner gemisi, çekici/treyler bileşimi ve/veya boru hatları (pipe line) ile gerçekleştirilen transit taşımalardır.

15 2. TRANSİT TAŞIMACILIĞIN GELİŞİMİ VE AVRUPA'DA TRANSİT TAŞIMACILIK 2.1. Transit Taşımacılığın Gelişimi: Tarihin ilk zamanlanndan beri uygarlıklann geliştikleri yörelerde canlı bir ticaret hayatının da varlığı bilinmektedir Yapılan arkeolojik kazılar ve tarihi araştırmalar, eski çağlarda yaşamış farklı uygarlıklar arasındaki bağlann sanılandan daha sıkı olduğunu ortaya koymaktadır. Yine, tarihi olayların bu yönden daha dikkatli bir incelemeye tabi tutulması da pek çok siyasal ve askeri çatışmanın esasında, özellikle uluslararası değeri olan, ticaret yollarının denetimini ele geçirmek için yapıldığını gözler önüne sermektedir İlkçağda Akdeniz çevresinde bulunan uygarlıklar ile Hint, İran ve Çin uygarlıklarının birbirleriyle ticaretleri belli, başlı güzergahlar üzerinden sürdürülmüştür. Denizden Hint Okyanusu'ndan gelen yol Basra Körfezi'nin kuzey ucunda sona ermekteydi. Buradan Doğu Akdeniz limanlarına ya da Anadolu üzerinden Efes'e gelinirdi. Daha sonra Yunanistan ve Avrupa'nın önemli merkezlerine ulaşımda yine denizyolu kullanılmaktaydı. Ayrıca Asya içlerinden ve İran'dan gelen İpek Yolu Anadolu'dan geçerek Efes Limanında sona enyordu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra ise Suriye ve Mısır'dan gelen ticaret, mallarına karşı adeta bir blokaj uygulaması sonucunda Doğu ve Batı arasındaki tüm transit ulaştırma yollarının İstanbul'da toplandığını görmekteyiz. Ancak, Ortadoğu'nun ve hatta Batı ve Orta Asya^nın Araplarca fethedilmesinden sonra transit taşımacılığın yeniden bu bölgeye kaydığı görülmektedir. Emeviler ve Abbasiler devirlerini kapsayan bu dönemde Irak, Suriye ve Mısır kentleri büyük gelişmeler göstermiş; Hint Okyanusu'nda çok sayıda gemisi olan armatörler ve büyük kervanlarla seferler düzenleyen tüccarlar ortaya çıkmıştır. XI. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Haçlı seferleriyle Hıristiyanlar Suriye ile Antakya çevresini ele geçirince, Basra ile İran yönlerinden gelen transit mallar Doğu Akdeniz limanları ile Mısır'a yöneldi. Daha sonra Haçlılann Mısır'ı dize getirmek amacıyla abluka uygulamaları ise Çukurova-Sivas-Tebriz yolunu yeniden hareketlendirmiştir. Bu olay ayrıca Karadeniz sahillerindeki limanların, özellikle, Trabzon'un İran ticaretindeki önemini arttırmıştı. Tarihçiler Anadolu Selçuklu Devleti'nin esas gücünü, belirtilen, transit yollardan ve milletlerarası ticaretten elde ettiği kazançların teşkil ettiğinde görüş birliği içindedirler. Ortaçağlarda, bilhassa Alman Hanse Ligi'nin gayretleri sonucu Avrupalıların Novgorod yoluyla Rusya içlerine ilerlemeleri Doğu-Batı ticaretinde Baltık Denizi ile Karadeniz arasında da bir rakip yolun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Artık, uluslararası transit taşımacılığında dört yol ortaya çıkmıştır: Bunlar, Süveyş berzahına sahip olan Mısır (İskenderiye), Basradan gelen yolların ulaştığı Kuzey Suriye Limanları, İran'dan Anadolu üzerinden geçerek gelen yolların birleştiği Bursa şehri ve Karadeniz'den gelen yolların birleştikleri Karadeniz-Baltık arasındaki bölge. 15 ve 16. yüzyıllardaki coğrafi keşifler ise transit yollarını değiştirdi. Böylece, Orta ve Yakın Doğu ülkelerinin transit ulaşımındaki payları, 1960'lı yıllara kadar önemsiz bir derecede kaldı. Dünya'da transit ulaştırmasının seyrini düzenleyen ilk uluslararası hukuki metin ise, 20 Nisan 1921 tarihinde Barcelona'da imzalanan "Transit Serbestisi Konusunda Statü ve Konvansiyon"dur Konvansiyona 41 ülke katılmış; Osmanlı İmparatorluğu imzalamamıştır.

16 Bu ülkeler haberleşme ve transit serbestisinin sürdürülmesi ve korunması isteğinden yola çıkarak 10 Mart 1921'de toplanmışlar; yaklaşık bir buçuk aylık çalışma sonunda sözkonusu Konvansiyon'u oluşturmuşlardır. Onbeş maddeden ibaret olan Konvansiyon'a Türkiye'de 27 Haziran 1933 tarihinde katılmıştır. Konvansiyon kişilerin, bagaj, eşya ve gemilerin veya muhtemel diğer ulaşım araçlarının Konvansiyon'a taraf olan ülkelerin himaye ve hükümranlığındaki ülke sınırları içinde transit işlemi yapabileceğini öngörür. Transit işleminin içine aktarma, depolama, istifleme, bir ulaşım sisteminden diğerine transfer gibi ana transit işleminin parçası sayılabilecek ikincil işlemler de dahil edilmiştir. Transit taşımacılık, günümüze gelene değin, coğrafi yapıdan kaynaklanan birtakım değişiklikler geçirmiştir. Önceleri kara ülkelerini birbirine bağlayan güzergâhlar boyunca sağlanan hizmet, daha sonra kara ülkelerinin denizle bağlantısını sağlamak biçimine dönüşmüştür. Günümüzde ise coğrafi yakınlığı gerçekleştirme şeklini almıştır. Kara ülkelerini doğrudan en yakın deniz limanına bağlamak şeklindeki görülen bu eğilimin sonucunda Trieste ile Venedik Avusturya ile İsviçre'nin hem nefes borusu hem de ticaretini yürüttüğü limanları haline gelmişlerdir. Akdeniz'e kolayca inebilmek amacıyla Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'ın Selanik'i, kullanmaları da bu eğilime bir örnek oluşturmaktadır. Günümüzde ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin giriş-çıkış noktası olarak Hong Kong da bunlara eklenmiştir. Dünya ticaretinin ana ortam olarak denizler aracılığı ile sürdürülmesi karasal devletlerin denizlere olan ilgisini uyandırmış; önceleri Akdeniz'de başlayan sonraları da Kuzey Avrupa'ya sıçrayan serbest limanlar ve transit serbest bölge akımı görülmüştür. Transit taşımacılığın gelişmesine paralel olarak da uluslararası yollar üzerinde hızlı transit bölgeler kurulmaya başlanmıştır Avrupa'da Transit Taşımacılık: Yirminci yüzyılda yolcu ve eşya trafiği bin kat artmıştır. Avrupa Kıtası'nda yeralan belli başlı transit ülkelerde transit trafik hacmi her dört veya beş yılda iki katına çıkmaktadır. Demiryolu ile taşınan eşya hacmi son onbeş yılda % 300'den fazla artmıştır. İç suyollarının payı nispeten düşük ve taşıma kapasitesindeki artış çok az ise de Avrupa Kanalının tamamlanması halinde bu taşıma türünün de gelişmesi öngörülmektedir. Fiilen, transit yük trafiğindeki artışı karşılayan karayolu sistemi olmuştur. Bu olgunun transit trafik üzerinde doğrudan bir etki yapması kaçınılmazdı; nitekim özellikle Batı-Doğu güzergâhında taşımacılığın nispeten az sayıdaki transit yolda yoğunlaşması darboğazların belirmesi ve artışını da beraberinde getirmiştir. Avrupa ülkelerini transit taşımacılık açısından üç gruba ayırmak mümkündür: a) Avrupa'nın kıyısında kaldıkları için transit trafikten etkilenmeyen, fakat bu trafiğin meydana gelmesine neden olan ülkeler (Hollanda, Norveç gibi.) b) Coğrafi açıdan ara durumda bulunan ve dağ sırası ya da içsular gibi bir veya daha fazla sayıda coğrafi engel ihtiva eden ülkeler (Danimarka, Avusturya gibi); c) Coğrafi açıdan merkezi durumda bulunan, ancak dikkate değer bir coğrafi engele sahip bulunmayan ülkeler (Batı Almanya, Fransa gibi). Bazı Avrupa ülkelerinin transit taşımacılık açısından durumları ise, anahatları itibariyle, aşağıda gözden geçirilmektedir:

17 Danimarka'da temel kapasite problemi İskandinavya ile Avrupa kıtası arasıdaki trafiğe aittir. Hernekadar hacim itibariyle, gemi ile taşıma ağırlıklı ise de karayolu ve demiryolu ile taşımalar bir dereceye kadar işlenmiş ve dolayısıyla, yüksek değerli yarı mamulleri kapsamaktadır. Avusturya'da ise komşu ülkelerin iktisadi büyüme hızlarına bağlı olarak transit hacminin 2000 yılına kadar, 1961 yılına göre 6 ile 9 kat artması öngörülmektedir. Demiryollarının giderek düş.en payının arttırılması için transit taşıma zamanının düşürülmesi hedef alınmıştır. Batı Almanya'da ise transit trafiğin toplam trafik içindeki payı oldukça düşük olmakla beraber, önümüzdeki yıllarda giderek artması öngörülmektedir. Demiryolu taşımacılığının giderek azalan payanın ise hızlı bir artış göstermesi beklenmektedir AVRUPA KANALI: İçsuyolları Batı ve Orta Avrupa ile Sovyetler Birliği'nde etkin ulaştırma sistemlerinden biridir. Özellikle kitle taşımacılığına olanak vermesi ve maliyet açısından ucuz taşıma sistemleri arasında yeralışı, içsuyollarının Avrupa'da önem kazanmasına yol açmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde içsuyollarının önem kazanmasının nedenleri olarak, gerek navlun değerinin düşüklüğü ve taşıma kapasitesinin büyüklüğü,gerekse el emeğinin az oluşu ve çok kategorili malların tertip ve tanziminde sağlanan kolaylık ve üstünlükler belirtilebilir. Doğu ve Batı Avrupa ekonomilerinin büyümesi her iki kesimdeki içsuyolları ulaşım şebekesinin bağlantı kurmasını zorunlu kıldığından, bir tek Avrupa içsuyolu şebekesi oluşturacak şekilde Doğu ve Batı Avrupa şebekelerini birbirlerine yüksek kapasiteli kanallarla bağlamak konusu etüd edilmiştir. Avrupa Toplulukları içinde 1960 yılında kurulan "Dahili Taşıma Komitesi"nin uzmanlar grubunun 1965 yılında yaptığı toplantıda Rhein-Main-Tuna, Elbe-Oder-Tuna ve Dnieper- Vistula-Oder içsuyolları bağlantıları üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırdı. Çalışmaların önemli bir kısmı datuna'nın Karadeniz'e dökülmeden önce bir kanal ile daha kısa mesafeden aynı denize dökülmesini sağlayacak bir kanal yapılmasına ayrıldı. Dünya Bankası tarafından, geçtiği yerlerin ileri derecede sanayileşmiş bölgeler olması ve talep düzeyinin yüksek olacağı savıyla, Elbe-OderTuna bağlantısına daha büyük önem verildiği ifade edilmektedir. Öte yandan, 1970'lerin başında ele alınan Main-Tuna bağlantısını gerçekleştirecek olan kanalın yapımı da ilerlemektedir. Kanalın en erken 1992 yılında hizmete girmesi öngörülmektedir. Tuna nehrini Karadeniz'e bağlayan ve 64,2 km uzunluğa sahip olan Kanal ise 1984 yılında hizmete girmiştir. 11. TÜRKİYE'DE TRANSİT TAŞflVÎACILIK 1. Transit Taşımacılığı Doğuran Nedenler: Türkiye, daha doğru bir anlatımla, Anadolu Yarımadası, Tarih boyunca Doğu ile Batı arasında bir köprü niteliği taşımıştır. Son yıllarda hızla değişen iktisadi ve siyasal koşulların sonucu olarak Türkiye'nin yeniden transit ticaret ve taşımacılıkta önemli bir konuma yükseldiğini görmekteyiz. Özellikle 1973 Petrol Krizi'nin ardından Ortadoğu'nun bilhassa petrol üreticisi ülkelerin ellerine geçen dövizler ve sonuç olarak da, ithalatlarında büyük artışlar olmuştur.

18 Adeta bir patlama biçiminde ortaya çıkan büyük mal trafiği tarihi transit yollarının yeniden önem kazanmasına yol açmıştır. Doğal olarak bu malların şu yollardan taşınabilmeleri sözkonusudur: a) Türkiye üzerinden karayolu, demiryolu, denizyolu -ı- karayolu ve denizyolu + demiryolu ile; b) Sovyetler Birliği üzerinden demiryolu ile (sadece İran için); c) Basra Körfezi limanları vasıtasıyla denizyolu ile (sadece İran için); d) Basra Körfezi limanları vasıtasıyla karayolu ile (Irak ve diğer körfez ülkeleri için); e) Suriye ve Lübnan limanlarından istifade ederek, denizyolu + karayolu veya denizyolu -I- demiryolu ile; f) Ürdün'ün Akabe limanından karayel uile (Irak için). Bu seçeneklere, çok pahalı olmasına rağmen, özel durumlarda başvurulabilecek olan havayolu taşımalarını da katmak mümkündür. Türkiye'nin transit taşımacılığında hinterlandının Ortadoğu ülkelerine yönelik olduğu anlaşılmaktadır; Avrupa ile Yakın ve Orta Doğu ülkelerini kapsamaktadır. Ancak beş temel etken bilhassa yıllarında birlikte aynı yönde etki yapmıştır; Türkiye'nin transit taşımacılıkta adeta bir tekel konumuna yükselmesini sağlamışlardır. Bunlar: a) Petro-dolar zenginliği ki yukanda belirtildiği üzere yatınm, mal ve dolayısıyla ulaştırma talebinde bir patlamaya yol açmıştır; b) Petrol fiyatlarındaki artış, yıllarında ham petrol fiyatının varil başına ABD $ gibi olağanüstü bir düzeye yükselmesi yukarıdaki etkeni kuvvetlendirmiştir; Türkiye'nin avantajlı olabileceği transit taşımacılık türleridir Ancak, bu trafiğin Türkiye üzerinden geçirilmesi, Türkiye'de karayolu ve/veya demiryolu gibi ulaşım türlerinin ve yükün elleçleneceği limanlann arzettikleri hizmetlerin niteliğine, bir diğer deyişle, altyapıya bağlı olacaktır. 2. Transit Taşımacılığın Altyapısı: Transit taşımacılık yönünden altyapı denilince liman, terminal, karayolu ve demiryolu ağları, limanlarda elleçleme (handling) ve depolama olanakları anlaşılır. Daha önceki sayfalarda Türkiye'nin altyapısının komşularına nisbeten daha gelişmiş olduğunu ve bunun sonucunda bir köprü niteliğini kazandığını belirtilmiştir. Şimdi altyapı oluşturan parçalar sırasıyla incelenecektir. 2.1 Limanlar: Liman, malların bir ülkeye girip çıktığı bölgedir. Buralarda mal gemilerden boşaltılır; depolanır; gemiye yüklenir; aktarma hizmetleri yapılır. Türkiye'nin stratejik durumu nedeniyle limanlar yöresel, ulusal ve uluslararası trafik için kara-deniz ulaşımının bir parçasını oluşturur. Türkiye'de deniz ulaştırmasının belkemiğini oluşturan birimlerden biri olan limanlar: onbiri esas olmak üzere 20 liman, 11 yat limanı, 58 iskele, 36 balıkçı limanı ve 26

19 balıkçı barınağı ile toplam 151 üniteden oluşmaktadır. Türkiye limanları entegre bir patlamaya uygun tarzda inşa edilmediklerinden, çok maksatlı fakat iş verimliliği yönünden tatmin edici değillerdir. Halen limanlanmızın kurulu kapasiteleri üç vardiyada 44 milyon ton civanndadır. Türkiye'de transit taşımacılıkta kullanılan limanların en önemlileri Akdeniz'de Mersin ve İskenderun, Karadeniz'de Samsun ve Trabzon'dur. Talebin arttığı dönemlerde de Hopa ve Giresun limanlan da, sırasıyla, Trabzon ve Samsun'a ilave olarak kullanılmaktadır Karayolları.\ Türkiye üzerinden yapılmakta olan transit taşımaların içinde şüphesiz ki en büyük pay karayollarına aittir. Türkiye'de karayollarına ait belli başlı veriler şöylece gösterilebilir: TABL0~1 DEVLET VE İL YOLLARİ Asfalt, beton, parke (km) Stabilize, kırmataş, toprak tesviye ve ham (km) Kaynak: TC. Merkez Bankası Karayollarında 1950'den bu yana sağlanan gelişmeyi belirlemek için devlet ve il yolları toplamının 1950 yılında yarısına yakınını toprak tevsiyeli ham yollar iken 1985 yılında bu oranın % 10 civarında olduğu belirtilmektedir. Özellikle hız/zaman kazancı sağlaması ve araç işleme maliyetlerini düşürmesi nedeniyle daha Iktjsadi olan üst yapılı yolların payı ise hızla artmıştır yılı İtibariyle, yüktaşımalannın % 82.6'sının, yolcu taşımalannın ise % 59.3'ünün karayolları ile yapıldığı tahmin edilmektedir. Ortadoğu ülkelerinin son yıllarda artan yatırımları ve ithalatları, tüm ulaştırma sistemlerinde olduğu gibi, karayollanmızda da talep artışına yol açmıştır. Ayrıca, süregelen Iran-Irak çatışmasının da ek yükler getirdiği belirtilmelidir. Transit taşımaların trafiğin zaten en fazla olduğu güzergâhlarda yapılması, bu arada kullanılan araçların ağırlık, uzunluk ve hız farklılıklarının doğurdukları sorunlar, öncelikle çözümlenmesi gereken bir durum yaratmıştır. Ülkenin genişliğinin yanısıra, iklim koşullarının sertliği ve arazinin engebeli olmasının karayollarında altyapının yapım ve onarım işlerinde güçlükler yarattığı bilinmektedir. Diğer yandan da trafiğin, özellikle ağır taşımaların giderek artan bir hızla artışı ve yollarda gözlenen bozulmalar bugüne kadar büyük çabalarla gerçekleştirilen karayolu ağımızın tamamlanan kerimlerinin bile kısa sürede onarımını zorunlu kılmaktadır. Karayolunun transit yol olma niteliği yolun yapı ve özelliinden değil, kullanma amacından; bağladığı şehir, liman, ülkeler ile ifa ettiği fonksiyondan kaynaklanmaktadır.

20 1970'lerden sonraki dönemde Türkiye'den geçen transit yolları başlıca dört grup etrafında toplayabiliriz. 1 Kapıkule-Gürbulak yolu Bu yol Batı Avrupa'dan İran a giden en kısa güzergâhtır. Ekli haritadan da görüleceği gibi. yaklaşık olarak 1896 km.dir. Yol, Kapıkule'den başlayarak İstanbul-Ankara- Erzurum-Ağrfdan geçmekte ve Gürbulak'a ulaşmaktadır. Buradan sonra yol, Mako-Tebriz yönünden Tahrana bağlanmaktadır. 2 Kapıkule-Cilvegöz yolu Bu yol, Batı Avrupa'dan Suriye, Lübnan ve Ürdün'e ulaşan en kısa güzergâhtır. Yaklaşık olarak 1357 km.dir. Bu yol Kapıkule'den başlamakta, Istanbul-Ankara-Ceyhan'dan geçerek Cilvegöz'e ulaşmaktadır. Ceyhan'dan sahili izleyen ve güneyde Yayladağ'a varan ikinci bir kol daha mevcut olup, Lübnan'a ulaşmakta ve uzunluk 1364 km'yi bulmaktadır. Birinci kol Cilvegöz üzerinden Suriye'ye ve buradan Halep'e varmaktadır. 3 Kapıkule-Habur yolu Bu yol Batı Avrupa'dan Irak'a ulaşan en kısa güzergâhtır. Ekli haritadan da görüleceği gibi yaklaşık olarak 1936 km.dir. Yol, Kapıkule-İstanbul-Ankara-Ceyhan-Urfa-Diyarbakır-Mardin-Cizre'den geçmekte ve Zaho'dan Irak sınırına girmekte ve Kerkük üzerinden Bağdat'a ulaşmaktadır. Bu yol ayrıca Basra Körfezi ile de bağlantı halindedir. 4 Trabzon-Erzurum-Gürbulak yolu Ülkemizin en eski ve geleneksel transit yolu olup uzunluğu 650 km.dir. İran'ı Karadeniz'e bağlamaktadır. Kapıkule-Gürbulak yolu açılmadan bu güzergâh çok işlekti. Karayolu taşımacılığf gelişince bu yolun nisbi önemi düşmüştür. Bugün de deniz bağlantılı taşımalar için kullanılmaktadır Demiryolları: Mevcut demiryolu şebekemiz ise karayollarına nazaran çok daha olumsuz durumdadır. Şebekenin büyük kısmı çağdaş standartların çok gerisinde olup, bu durum işletmecilik yönünden de büyük.sorunlar yaratmaktadır. Halen TCDD tarafından işletilmekte olan demiryolu toplam anahat uzunluğu (2. ve 3. hatlarla birlikte) 8439 km. olup, bunun sadece 392 km. kadarı elektriklidir. Ray ağırlığı bakımından % 87'si standart altı rayla, ray yaşı bakımından % 59'u 30'dan yaşlı rayla döşelidir. Travers yönünden ise % 20'si beton, % 80'i ise ahşap ve çelik traverslidir. Taşıt parkının son beş yıllık gelişmesi ise Tablo 2'de sunulmuştur. TABLO 2 TAŞIT PARKI Lokomotif Elektrikli dizi Yolcu vagonu Kaynak: TC. Merkez Bankası, TC. Ulaştırma Bakanlığı

21 2.4. Havayolu: Türkiye'de transit taşımacılık açısından uçak yetersizliği ve mevzuat nedeniyle havayolunun önemli bir rolü yoktur. Oysa, hava ulaşımının çok rahat ve süratli oluşu sayesinde, uçakla yük ve yolcu taşımacılığı hem stratejik hem de ekonomik yönlerden büyük değer taşımaktadır Türkiye'de halen 16 havaalanı bulunmaktadır (askeri amaçlı olanlar hariç). Bunlardan beşi (Atatürk, Esenboğa, Cumaovası, Antalya, Adana) uluslararası havalimanı statüsündedir 2.5. Boru Hatları: Boru hatları, başta ham petrol olmak üzere büyük hacimli sıvı veya sıvılaştınimış maddeleri nakletmek üzere kullanılmaktadır Boru hattı taşımacılığı tabiat ve iklim şartlarına bağımlı olmaksızın, yaz-kış ve gece-gündüz devamlılık arzeden bir taşımacılık türüdür. İlk yatırım açısından diğer taşımacılık sistemlerine göre daha pahalı olmasına rağmen, işletme ve bakım/onarım maliyetleri daha düşüktür. ABD ve Avrupa'da oldukça yaygın olan boru hatları ile taşımacılık, Türkiye'de de son yıllarda büyük bir atılım içindedir. Türkiye'deki boru hatları şöyledir: a) Irak-Türkiye Boru Hattı Irak'ın Kerkük kenti ile Türkiye'de Yumurtalık arasında olup, 641 km. Türkiye'de olmak üzere, 986 km. uzunluğundadır. Kapasitesi başlangıçta 35 milyon ton/yıl iken, 1984 yılında tevsi edilerek, 46.5 milyon ton/yıl düzeyine çıkartılmıştır yılında ise aynı güzergahta ikinci bir boru hattı inşasına başlanmış olup, hattın yapımı 1987 yılı ortalannda tamamlanmıştır. Böylece hattın kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl seviyesine ulaşmıştır. b) Orta Anadolu Rafinerisi Boru Hattı Kırıkkale'de tesis edilmiş bulunan Orta Anadolu Rafineisi'nin ham petrol ihtiyacını karşılamak amacıyla Kırıkkale-Yumurtalık arasında döşenmiş olup, 447 km. uzunluğundadır. Boru hattının kapasitesi 5 milyon ton/yıl'dır c) Doğal Gaz Boru Hattı Sovyetler Birliğinin doğal gazının Türkiye'de kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen boru hattının uzunluğu Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Malkaçlar Köyü'nden Ankara'ya kadar, 842 km.'dir. Başlangıçta 700 milyon m^/yıl olması öngörülmüştür d) Batman-Dörtyol ve Batman-Şelmo Boru Hatları Türkiye'nin Diyarbakır, Siirt ve Batman bölgelerinde üretilen ve Batman Rafinerisi'nde kullanılmayan ham petrolün İskenderun Körfezi'ne nakledilmesi için kurulan Batman-Dörtyol boru hattı 494 km. uzunluğunda olup, 35 milyon ton/yıl kapasitesindedir Ayrıca, şelmo sahası'nda üretilen ham petrolün Batman'a, Batman-Dörtyol boru hattına taşınması için kurulan boru hattı da 42 km. uzunluğundadır; kapasitesi ise 800 bin ton/yıl'dır 3. Transit Taşımacılığın Gelişimi: Sanayileşmiş ülkeler ile kalkınma çabaları içinde bulunan Ortadoğu ülkeleri ara-

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı

Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı DIŞ TİCARETİMİZDE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Dündar Uçar İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı Dış Ticaret Derneğinin hazırladığı bu toplantının konusu olan "Dış Ticaret ve Ulaştırma Seminerin"de

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

KONYA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI İÇİN VERİ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Haziran, 2017 www.kto.org.tr 1. GİRİŞ 27.05.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2004/8336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Azerbaycan parsiyel nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye Azerbaycan'a lojistik taşı m alarınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Dosya PETROL BORU HATLARININ ÇUKUROVA'YA KATKILARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Hüseyin ERKUL Yrd. Doç. Dr., İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü herkul@inonu.edu.tr Yeliz AKTAŞ POLAT Arş. Gör., İnönü

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2014 2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

2014 YILI AĞUSTOS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI AĞUSTOS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Eyllüll 2014 2014 YILI AĞUSTOS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Haziirran 2014 2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur.

Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur. 4.3.2. Türk Deniz Taşımacılığı ve Gelişimi Türk deniz taşımacılığının gelişimi ve mevcut durumu ile ilgili veriler aşağıda alt başlıklar halinde sunulmuştur. 4.3.2.1. Denizyolu Dış Ticaret Yüklerinin Son

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ Hazırlayan: Hitay BARAN İZMİR, Haziran 2006 1 İZMİR ALSANCAK LİMANI ve ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İzmir, yüzyıllardır sadece Anadolu nun değil,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Demir-Çelik ve enerji sektörünün ön plana çıktığı, Türkiye Ham Sıvı Demirinin %48 nin üretildiği, BTC ve Kerkük Petrol Boru Hattının bulunduğu,

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı