USD $ ( TL)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)"

Transkript

1 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN BEDELİ USD $ ( TL) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu Mahallesi Koor. Sırası : Sağa, Yukarı Türü : UTM, Ölçek Fak. : 6 derecelik Datum D.O.M. Zone : ED50 : 27 : 35 İSKELE KOORDİNATLARI NOKTA NO 1 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE I SAĞA (Y) YUKARI (X) , , , , , , , , , , , ,983

2 Koor. Sırası : Enlem, Boylam Türü : Coğrafi Datum : WGS 84 İSKELE KOORDİNATLARI NOKTA NO ENLEM BOYLAM : : : : : : İskele Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ ( Tarih ve Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi KAPSAMINDAKİ YERİ Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek1 Listesi Madde 10 bent b) DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), kapsamında yer almaktadır. NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI YETERLİK BELGESİ NOSU, TARİHİ NİHAİ ÇED RAPORUNUN HAZIRLANIŞ TARİHİ (GÜN, AY, YIL) ENÇEV ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI ve DANIŞMANLIĞI HARİTACILIK İMAR İNŞ. A.Ş MAHATMA GANDİ CAD. NO:92/23467 G.O.P. /ÇANKAYAANKARA TEL : (312) FAKS : (312) II

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ İÇİNDEKİLER LİSTESİ... III TABLOLAR DİZİNİ...XI ŞEKİLLLER DİZİNİ... XIV KISALTMALAR... XVI BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, İstihdam Edilecek Kişi Sayısı, Yatırım ve İşletme Süresi Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Dolgu ve Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Teknik Özellikleri Proje Kapsamında Yer Alan Kıyı Yapılarının Boyutları, Adetleri, Özellikleri, Kapasitesi, Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar Yapılması Planlanan Rıhtımı Bir Yılda Kullanacak Gemi Sayısı, Ebatları ve Özellikleri Yapılması Planlanan Rıhtımın Yıllık Yükleme ve Boşaltma Kapasitesi, Taşınacak Yük Tipleri ve Miktarı Rıhtımlara Ait Teknik Özellikler (Rıhtım tipi ve inşaatı, rıhtım en ve boy kesitleri, iskele projesi vb.) Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Boyutları Ve Yapım Teknikleri (dolgunun kaplayacağı alan (m2) ve hacim (m3) belirtilmeli, dolgu sahasının koordinat bilgileri vaziyet planı üzerinde işlenmeli, bütün faaliyetleri gösteren İş Akım Şeması verilmelidir) Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Miktarı (m3 ve ton), Analiz Sonuçları, Dolgu Malzemesinin ve Proje Kapsamında Kullanılacak Diğer Malzemenin Deniz Ortamı İle KısaOrtaUzun Vadede Etkileşimi, Korozyona Karşı Dayanıklılığı, Gerekli Çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.) İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar (bu bölümde dolgu malzemesinin mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz suyuna dayanıklılığı, deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal içermemesi, DLH Teknik Şartnamesinde belirtilen standartlara uygunluğu v.b. özellikleri hakkında bilgi verilmelidir) Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği (ocakların ruhsat durumu ve ÇED belgeleri hakkında bilgi verilmeli), vaziyet planı üzerinde koordinatlarıyla birlikte işletme sahası üzerinde hangi noktalarda kazı yapılacağı belirtilmelidir), Dolgu Malzemesinin Temin Edileceği Ocakların Rezerv Kapasiteleri, Faaliyet Alanına Uzaklığı, Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken İzlenecek Yol Güzergâhı (ocaklar belirlendikten sonra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görüşünün alınması) Proje Alanı İçindeki Su Ortamında Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip Taraması vb. İşlemin Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse; Nerede (Koordinatlarıyla Birlikte), Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı ve Bu İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Malzemenin Miktarları, Bu Maddelerin Analiz Sonuçları Ve Bertaraf Yöntemleri (dip taraması yapılacak alanın koordiant bilgileri vaziyet planı üzerinde işaretlenmelidir. Ayrıca dip III

4 tarama sonucu çıkarılacak malzemenin, tehlikelilik özelliğinin ve atığın niteliğinin belirlenmesi amacı ile atığın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (EkIII/B) sinde yer alan analiz doğrultusunda eşik konsantrasyonlarının belirlenmesi, EkIV Atık Listesinde yer alan koduyla tanımlanması, ortaya çıkan malzemenin düzenli depolama tesislerinde depolanması düşünülüyor ise hangi atık lotunda depolanacağının anlaşılması için de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek11 A ya göre Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik almış kurumlarca son altı ay içinde analizleri yapılmalıdır), Nereye Taşınacağı veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacağı, Su Ortamında Yapılacak Kazıklar Üzerinde İnşaat vb. İşlemler, Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda Yapılacağı, İnşaat Tekniği, İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar, Proje Kapsamında Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Verilecek İse; Depolanacak Yakıt Türü ve Miktarı, Depolama Birimlerinin Boyutu, Özellikleri, Adedi ve İkmal Sistemi Projede Kullanılacak Hammaddeler, Kimyasal Maddeler, Boya, Solvent, Yağ vb. Maddeler, Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi ParlayıcıPatlayıcı Maddeler, Kullanım Miktarları, Depolanması ve Taşınması İle İlgili Bilgiler Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin ve Teknolojinin Seçiliş Nedenleri ile Alternatif Alanların Elenme Kriterlerinin Belirtilmesi Projeye İlişkin FaydaMaliyet Analizi Projeye İlişkin Politik, Yasal Ve İdari Çerçeve Söz Konusu Proje ile İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin (inşaatişletme, planlama süreci, ÇED, meri mevzuat uyarınca uygulanan cezai işlemler vb.) Kısaca Açıklanması Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu Projeye İlişkin Finans Kaynakları BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje Alanı Ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan Yerleşim Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık Kuruluşlarının, Ulaşım Ağının, Proje Alanının Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların ve Kıyı Yapılarının, Tarım Alanları vb. Alanların Üst Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoramik Fotoğraflandırılması Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Uygulama İmar Planı (aslının aynıdır onaylı) veya Plan Teklifleri Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Bilgi ve Belgeler Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel Statülü Alanların (Turizm Merkezi/Alanı, Ramsar Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, Milli Parklar, AvYaban Hayatı Koruma Alanı, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıkları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları ve Koruma Altına Alınmış Diğer IV

5 Alanlar vb.) Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Mesafeleri ve Olası Etkileri, Koruma Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi (Proje alanı içerisinde tabiat varlığı ve doğal sit bulunup bulunmadığına dair Çanakkale Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak resmi yazı Rapor Ekinde yer almalıdır.) Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kültür Varlıklarının Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Mesafeleri, Bu Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi ve Bu Alanlarda Yapılan veya Yürütülmekte Olan Çalışmalar ve Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi, Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) Olup Olmadığı Ulaşım ve Karayolu Bilgileri Proje Alanının Etrafındaki Karayollarına Olan Uzaklığı İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Yollar, Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda İyileştirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise kim tarafından yapılacağı belirtilmeli, proje ile ilgili Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü nden alınan görüş rapora eklenmelidir ayrıca anayola bağlantı güzergahı imar planına işlenmelidir) BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki hava, su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmeli, deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri uyarınca Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik belgesi almış laboratuvarlarca son altı ay içinde yapılan analiz sonuçları raporda yer almalıdır.) Proje Alanı ve Etki Alanının Özellikleri Bölgesel Jeoloji (çalışma alanının işaretlendiği 1/ ölçekli genel jeoloji haritası eklenmelidir) Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000 ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır) Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları (onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan yerleşime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın tarih ve 373 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak, imar planına esas jeolojikjeoteknik etüt raporlarının ilgili kuruma onaylatılması gerekmektedir) Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su baskını, çığ, kaya düşmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.) V

6 3.4.2.Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremlerden kısaca bilgi verilerek, Türkiye deprem bölgeleri haritası rapora eklenmeli, diri fay haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.) Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemler Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000 lik Topografik Haritada Gösterimi Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri ve Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000 lik Topografik Haritada Gösterimi Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Bu Koşulların Yapımı Planlanan Proje Alanına Etkileri Yönünden İrdelenmesi, Rüzgâr Gülü Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Yaşam Alanları (bu bölümde arazide gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı belirtilmesi, arazi çalışmasının vejatasyon döneminde yapılması, alanda bulunan balık türlerinin endemizm durumlarının verilmesi, IUCN tehlike kategorilerine göre değerlendirme yapılması, Bern Sözleşmesi EK1 ve EK2 kapsamında da türlerin değerlendirilmesi, kumul bitki örtüsü ve deniz ekosisteminin ayrıca değerlendirilmesi, önemli bitki alanlarına ilişkin bilgi verilmesi, yapılan literatür çalışmalarında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi nin/tübives kullanılması gerekmektedir) Kara ve Deniz Ortamındaki Fauna ve Yaşam Alanları (arazide ve sucul ortamda gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı belirtilmesi, alanda bulunan balık türlerinin endemizm durumunun verilmesi, fauna açısından önemli alanların verilmesi, Koruma Statüleri nin RDB (Kırmızı Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir) Proje Alanı ve Etki Alanındaki Su Ürünleri ve Balıkçılık Faaliyetleri (proje alanı ve etki alanı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında su ürünleri istihsal sahası açısından irdelenmeli, ekonomik balık türleri ve yoğunluğu, bölgedeki balıkçılık faaliyetleri, balıkçı teknesi sayısı ve balıkçı kuruluşları hakkında bilgi verilmelidir) Proje Alanı Etrafındaki Tarım Alanları ve Tarımsal Faaliyetler, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3083 Sayılı Sulama alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Proje Alanının Orman Alanı İçerisinde Olup Olmadığı Orman Alanı İçinde Olması Halinde Proje Sahasının Bulunduğu Orman alanı Miktarı (m2) Proje Sahasının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Meşçere Haritası VI

7 Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümünde Ağaç Kesilip Kesilmeyeceği, Kesilecekse Bu Ağaçların Meşçere Tipi, Kapalılığı vb Proje Sahasının Bulunduğu Orman Alanlarında Meşçere Tipi, Kapalılığı vb Sayılı Orman Kanunu ve 5192 Sayılı Kanun ile Değişik 17/3. Maddesi Uyarınca Yapılacak İş ve İşlemler Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü Orman Alanı Dışında Olması Halinde Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası (www.shodb.gov.tr adresinde belirtilen Hidrografik Harita Standartları'na uygun ve örneği verilen rapor ile birlikte) Proje Sahası ve Civarının Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçlan İle Grafiksel Değerlendirmeler Deniz Tabanının Yatay ve Düşey Yöndeki Devamlılığının Tespitine Yönelik Jeolojik ve Jeofiziksel (Sismik veya Sondaj Uygulamaları ile yandan taramalı sonar ile) Çalışma Sonuç ve Değerlendirmeler Deniz Tabanının Yüzey Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin Değerlendirmeler İle Sahanın Sediment Dağılım Haritası Bölgenin Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluksıcaklıkyoğunluk vd.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeleri İçeren Bilgiler Bölgede Dalga ve Akıntı Koşulları Neticesinde Oluşabilecek Olası Kumlanma Hareketinin İncelenmesine İlişkin Bilgiler Sosyo Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) Yaratılacak İstihdam İmkânları ve İşsizlik Beklenen SosyoEkonomik Değişiklikler BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar Katı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, inşaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj atığı, tıbbi atıklar vb.), Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı VII

8 atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir), Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli sıvı atık, sintine, balast suyu, kimyevi ve petrol atıkları, iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.) Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır) Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (mevcut arıtma tesisinin kapasitesi, revize edilip edilmeyeceği, vaziyet planı üzerinde gösterimi, izin belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksu parametreleri standart değeri, atıksu analiz raporları, nereye deşarj edileceği veya nerede kullanılacağı) tarih ve sayılı Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Doğrultusunda Verilecek Hizmetler ve Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler, Gemilerden Alınacak Atıkların Cinsi (Sıvı, Katı vb.), Miktarı ve Bertaraf Yöntemi, Deşarj Edileceği Ortamlar, Mevcut Atık Kabul Tesisinin Yeri, Tesisin Vaziyet Planında Gösterimi, Revize Edilip Edilmeyeceği, Alınacak İzinler, Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL) kapsamında yapılacak iş ve işlemler vb İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü ve Titreşimin Değerlendirilmesi İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi Arka Plan Gürültü Ölçümleri İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi Kontrol Tedbirleri ve Gürültü konusunda alınacak önlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği (bu kapsamda alınacak izinler ile protokollerin rapora ilave edilmesi), Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı (kaynağın debisi ve analiz sonuçları verilmelidir) ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faliyet kapsamında kullanılacak su miktarı, tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazda ayrı ayrı hesaplanmalı, suyun kullanıldığı ünitekullanım amacıkullanım kaynağıkullanım miktarı parametrelerini gösteren bir tablo şeklinde sunulmalıdır) İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Deniz Ortamına Olabilecek Etkiler (dolgu malzemesi için patlatma yapılması halinde olabilecek etkiler ve alınacak önlemler bu bölümde verilmelidir) ve Alınacak Önlemler (deniz ortamında kullanılacak dolgu malzemesinin deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal içermemesi, deniz ortamında yayılarak bulanıklığa ve deniz kirlenmesine neden olmayacak şekilde beton perde ve anroşman gibi yapısal önlemlerin alınması vb.), Su Sirkülasyonunda ve Kıyı Formasyonunda Beklenen Değişimler Projenin, İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Etrafından Bulunan ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve Diğer Kıyı Kullanımlarına Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna Üzerine Etkiler (Deniz ve kıyı ekosistemi, sucul florafauna, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde yoğunlaşılarak irdelenmelidir) ve Alınacak Önlemler Projenin, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar Üzerine Etkileri (Deniz ekosistemi, kıyı ekosistemi, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde yoğunlaşılarak irdelenmelidir), Alınacak Önlemler VIII

9 4.11. Projenin İşletme Döneminde Oluşabilecek Atıkların, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi Faaliyet alanında, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler Söz Konusu Proje İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Aşamalarındaki Araç Yükünün Hesaplanması (araç cinsi ve araç sayısı) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin İrdelenmesi, Kaza Riski ve Alınacak Önlemler Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına Giriş ve Çıkışlarda Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler (konu ile ilgili Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü nün görüşü alınmalı, malzemelerin taşınması sırasında karayollarının kullanılması durumunda 2918 Sayılı Trafik Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerden ve alınacak izinlerden bahsedilmeli, malzeme taşınması sırasında yollara zarar verilmesi durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır) İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Arazilere (sit alanları, yerleşim alanı, hastane, okul vb.) Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel Statülü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları Doğrultusunda Depreme ve Sıvılaşma Riskine Karşı Alınacak Önlemler (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemler) Projenin İnşaat ve İşletme Aşamaları ile İşletme Sonrasında Mevcut Yeraltı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve Alınacak Önlemler Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun un Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında çıkarılan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (Tebliğ no:2007/3) gereğince hazırlanacak Risk Değerlendirmesi ve Acil Durumlarda Müdahale Planı Revizyonu (Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmalıdır) Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Mevcut Deniz Trafiğine Olabilecek Etkileri ile Denizde Seyir, Can, Mal ve Çevre Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Alınacak Tedbirler Tesisin İnşaatı ve İşletilmesi Sürecinde Tesiste Çalışanların Sağlık ve Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler IX

10 4.24. Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler, Ekonomik Değişiklikler vb. ve Beklenen SosyoEkonomik Değişiklikler Projenin Başlangıç, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları İşletme Sonrası Proje Alanının Rehabilitasyon Programı BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI Halkın Katılımı Toplantısına İlişkin Bilgiler, Halkın Projeye İlişkin Görüşleri, Toplantı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler BÖLÜM 6: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ EKLER NOTLAR VE KAYNAKLAR X

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1 Türkiye Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Yıllık Gelişimi...3 Tablo 2 Türkiye İhracatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%)...4 Tablo 3 Türkiye İthalatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%)...4 Tablo 4 Yıllar İtibariyle Dünya Deniz Ticareti Rakamları (Milyon Ton)...6 Tablo 5 Cenal iskelesi gemi yanaşma yeri özellikleri...7 Tablo 6 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi...10 Tablo 7 Dizayn gemi özellikleri...11 Tablo 8 Gemi özellikleri ( DWT)...11 Tablo 9 Gemi özellikleri ( DWT)...11 Tablo 10 Yük taşınması sırasında kullanılması planlanan ekipmanlar...12 Tablo 11 Kazıklı İskele Yaklaşık Keşif Çalışması...14 Tablo 12 Yanaşma yeri özellikleri...15 Tablo 13 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi...22 Tablo 14 Tüpraş403 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri...24 Tablo 15 Projenin Maliyetini Gösteren Keşif Tablosu...26 Tablo 16 İzin Süreci...28 Tablo 17 Projeye ilişkin zamanlama tablosu...28 Tablo 18 Cenal Enerji Santrali İskelesi etrafındaki karayollarına olan uzaklıkları...41 Tablo 19 NO2 Ölçüm Sonuçları...46 Tablo 20 SO2 Ölçüm Sonuçları...46 Tablo 21 HCL Ölçüm Sonuçları...46 Tablo 22 HF Ölçüm Sonuçları...46 Tablo 23 VOC Ölçüm Sonuçları...47 Tablo 24 Çöken Toz Ölçüm Sonuçları...47 Tablo 25 Ortam Havası Solunabilir Toz Ölçüm Sonuçları...48 Tablo 26 Proje Sahası ndan Alınan Deniz Suyu Analiz Sonuçları...49 Tablo 27 Proje Sahası Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Analizi...50 Tablo 28 Zemin Grupları...65 Tablo 29 Yerel Zemin Sınıfları...66 Tablo 30 Eurocode 8 de Vs30 a Göre Zemin Sınıfları...66 Tablo 31 Spektral Büyütmelere Göre Mikro bölgeleme Ölçütleri (Ansal ve diğ.,2001)...66 Tablo 32 Deniz Sondaj Bilgileri...70 Tablo 33 Deniz Sondaj Bilgileri...71 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri...77 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri...77 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri...78 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Bağıl Nem Değerleri...79 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Buharlaşma Değerleri...80 Tablo Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler...81 Tablo Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri...81 Tablo Yılları Arası Esme Sayıları Toplamı...82 Tablo Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı...83 Tablo Yılları Arası Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızları...88 Tablo Yılları Arası Aylık Ortalama Rüzgar Hızları...92 Tablo 45 Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü...93 XI

12 Tablo Yılları Arası Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları...94 Tablo 47. Flora Listesi...97 Tablo 48 Fitoplankton Türleri Tablo 49 Zooplankton Türleri Tablo 50 Fauna Tablosu/ Kuş Türleri Listesi Tablo 51 Fauna Listesi/ Balık Türleri Listesi Tablo 52 Zooplankton türleri Tablo 53 Makrobentik türler Tablo 54 Çanakkale İli Su Ürünleri Üretim Miktarları ve Değerleri Tablo 55 Türkiye de İnsan Gıdasına Yönelik Su Ürünleri İşleyen Ya Da Pazarlayan Firmalara Ait Bazı Bilgiler Tablo 56 Yan Taramalı Sonar Hattı Bilgileri Tablo 57 Sismik Hat Mevkii Bilgileri Tablo 58 Sediman Numune Nokta Bilgileri Tablo 59 Sediman Numunelerinin Sınıflandırılması Tablo 60 Sediman Numunelerinin Tane Boyu Yüzdeleri Tablo 61 CTD Ölçümleri İstasyon Bilgileri Tablo 62 CTD1 Noktası Ölçümleri Tablo 63 CTD2 Noktası Ölçümleri Tablo 64 CTD3 Noktası Ölçümleri Tablo 65 CTD1 Noktası Ölçümleri Tablo 66 CTD2 Noktası Ölçümleri Tablo 67 CTD3 Noktası Ölçümleri Tablo 68 Çanakkale İli 2012 Nüfus Durumu Tablo 69 Çanakkale İli 2012 Nüfus Artış Hız ve Yoğunlukları Tablo 70 Cenal enerji santrali iskelesi projesi inşaatı kapsamında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı Tablo 71 Cenal enerji santrali iskelesi projesi işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı Tablo 72 Cenal enerji santrali iskelesi inşaat aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu miktarı Tablo 73 Tipik Evsel Nitelikli Atık Su Kirleticileri ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 74 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 75 Cenal enerji santrali iskelesi işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu miktarı Tablo 76 SKKY Tablo Tablo 77 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 78 Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri Tablo 79 Proje Sahasında İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar ve Motor Güçleri Tablo 80 Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo 81 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı Tablo 82 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri Tablo 83 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri Tablo 84 İnşaat Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Ses Basınç Düzeyleri Tablo 85 Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri XII

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.

PRD ÇEVRE YATIRIMLARI PLANLAMA VE İNŞAAT LTD. ŞTİ. P R O J E S A H İ B İ GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. KIRKPINAR SOKAK NO:18/5 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 409 45 60 Faks: (312) 409 45 81 P R O J E A D I KARADAĞ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ

DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ Turan Güneş Bulv. 15. Cad. No:11 Çankaya / Ankara Tel : (312) 492 0306 Faks : (312) 490 9451 DĐNAR RÜZGAR ENERJĐ SANTRALI (60 MW) PROJESĐ PROJE TANITIM DOSYASI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Öveçler

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı