YENi TTK Yeni TTK için Yol Haritanız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENi TTK Yeni TTK için Yol Haritanız"

Transkript

1 Yeni TTK için Yol Haritanız LOGO nun İş Uygulamaları ile Yeni Düzene Uyum Sağlamak Şimdi Daha Kolay

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Hayatımıza Girecek Değişiklikler Vergi Usul Kanunu ndan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na geçişle birlikte uygulamada neler değişecek? Hangi değişiklikler muhasebenizi ve finansal yönetiminizi nasıl etkileyecek? Ana hatlarıyla yeni Türk Ticaret Kanunu ile gündeme gelmesi beklenen değişiklikler... iş dünyasında uluslararası standartların işlerlik kazanmasını sağlayan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), bugün her yöneticinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurumsal yönetim, şeffaflık, dürüstlük ilkelerine dayanan ve uluslararası standartlarda kuralları olan bir ticaret ortamının oluşturulması için 50 yıl sonra gündeme gelen yeni yasa, çarpıcı değişiklikler içeriyor. TTK nın yeni hükümleri ile tüm sermaye şirketlerinin UFRS raporlama (Türkiye için uyarlanmış şekliyle TFRS), bağımsız denetim ve şeffaf yönetim için özellikle kurumsal yönetim alanında önemli düzenlemeler yapması gerekecek. Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesi için güçlü ve yeni bir kulvar açan yasa 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girdiğinde mevcut TTK nın uyuşmazlıklarda yetersiz kalması gibi birçok sorun ortadan kalkacak. Ayrıca Avrupa Birliği ne uyum süreci içinde Türk işletmelerinin küresel arenadaki rakipleriyle aynı dili konuşmasını sağlayacak. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda işletmenizi ilgilendirebilecek bazı değişiklikler özetle şöyle: Yeni TTK tasarısı ile gerek anonim gerekse limited ortaklıklar için finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olan Türk Muhasebe Standartları na (TMS) göre hazırlanması zorunluluğu getiriliyor. Ticari Sicil kayıtları elektronik olarak takip edilirken bu bilgiler tam bir şeffaflık içinde erişime açık olacak. Anonim ortaklıklar icin tedrici kuruluş tamamen kaldırılmakta bunun yerine sermayenin bir kısmının kuruluştan sonra 2 ay içinde halka arz edilmesi modeli getirilmektedir. Anonim şirket modelinde tek kişilik ortaklık kurulması veya mevcut şirketin tek ortaklı şirkete dönüştürülmesi mümkün hale geliyor. Halka açık olmayan anonim ortaklıklar da tıpkı SPK ya tabi şirketler gibi kayıtlı sermaye sistemine girebilecek. Yeni yasa ile limited ortaklıklarda asgari sermaye tutarı 25,000 TL olarak belirlendi. Aynı sermaye olabilecek hususlar düzenlenerek örneğin, fikri mülkiyet haklarının da (elektronik ortamlar, alan adları vb. gibi) ayni sermaye olarak konabileceği hükmü getirildi. Yönetim ve ortaklık kurulları tek bir kişiden oluşabilecek. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görme zorunluluğu getirildi. Yönetim ve temsil yetkilerinin kullanımı ve devrine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Limited ortaklıklarda çoğunluk oranı, sermayenin yarısından fazlası yerine ortaklar genel kurulunda temsil edilen oyların yarısından fazlası şeklinde değiştirildi. Buna karşılık kanunun ve ana sözleşmenin öngördüğü önemli kararlar için üçte iki olumlu oy şartı aranıyor. Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkün hale geliyor. Her ortaklığın bir web sitesi kurması ve bu yolla menfaat sahiplerini bilgilendirmesi zorunlu hale gelecek. Gerektiği gibi işlemeyen denetçilik (murakıplık) organı kaldırılmakta bunun yerine tüm ortaklıkların finansal denetiminin bağımsız dış denetçiler tarafından yapılması zorunlu kılındı. Bu denetimden geçmeyen finansal tablolar ve yıllık rapor düzenlenmemiş sayılacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu daha birçok düzenleme getiriyor. Gerek Türk Ticaret Kanunu yla ilgili haberleri almak, gerekse LOGO nun size sunduğu kampanyalar ve yeni fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfamızdaki formdan faydalanabilirsiniz. LOGO işletmeniz için Türk Ticaret Kanunu ndaki değişiklikleri hayata geçirebileceğiniz güçlü yazılımlar sunuyor. İş dünyasının nabzını tutan LOGOnomi Haber Bülteni mizle yeni gelişmelerden haberdar olmak için formu eksiksiz doldurmayı unutmayınız.

3 TFRS ile Gündeme Gelen Her Türlü Değişiklik, LOGO ile Elinizin Altında! Yasayla gelen değişiklikleri hayata geçirmek isteyenler için, LOGO yazılımlarında sunduğu yeni bağlantı ve arayüzlerle yeni değişiklikleri çok seri ve etkili bir şekilde uygulamayı sağlıyor. Türkiye nin en yaygın kullanılan iş uygulamaları olan LOGO yazılımları, yeni yasal düzenlemeleri anında içerik ve fonksiyonlarına yansıtan yeni sürümleri ile çeyrek yüzyıldır yöneticilerimizin işini kolaylaştıran ürünler olarak haklı bir üne sahiptir. Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte gündeme gelen bir çok yasal değişiklik, yürürlüğe girer girmez LOGO ürünleriyle birlikte şirketlerimizde anında uygulanabilecek; LOGO yazılımları, yeni mevzuata ve hesaplama yöntemlerine uyum sağlama sürecinde işletmelerin yanında olacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ortaya çıkan yeni uygulamalar, LOGO yazılımlarına şu çözümler çerçevesinde yansımaktadır. Stok değer düşüklüklerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi Sabit kıymetler için TFRS ye uygun amortisman tabloları ve düzeltme kayıtları Çek ve senetler için Vergi Usul Kanunu (VUK) ve TFRS ye göre reeskont hesaplamaları ve aradaki farklar için düzeltme kayıtları Satın alma giderleri ve satış gelirlerinin TFRS ye göre değerlenerek muhasebeleştirilmesi Otomatik olarak hesaplanamayan düzeltme kayıtlarının kullanıcı tarafından girilebilmesi Kıdem tazminatı ve izin karşılıklarının aktüeryal yönteme göre hesaplanması

4 Bu çözümlerden LOGO kullanıcıları nasıl faydalanabilecek? Yeni yasa ile birlikte gündeme gelen ve yukarıda sayılan LOGO çözümlerine kullanıcılar; iki farklı yoldan erişebilecekler. Artık tüm muhasebe kayıtları TFRS standartlarında tutulduğu için LOGO yazılımlarının Muhasebe program bölümlerinde TFRS İşlemler başlığı yer alıyor. UFRS İşlemler başlığı altında şu seçenekleri göreceksiniz. Toplu Reeskont Düzeltmelerini Oluştur Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur Stok Değerleme Düzeltmeleri Kıdem ve İzin Muhasebeleştirme Ayrıca, UFRS Muhasebe Bağlantı Kodları bölümünde TFRS muhasebe kodlarını gireceğiniz seçenekler yer alıyor. Söz konusu bağlantı kodları; Satış Gelirleri, Satınalma Giderleri, Gerçekleşmemiş Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme), Faiz Geliri (Satış Gelirleri Düzeltme), Reeskont Faiz Gider (Ticari Alacaklar), Finansal Kiralama Gideri (Satınalma Giderleri Düzeltme), Finansman Gider (Satınalma Giderleri Düzeltme), Reeskont Faiz Geliri(Ticari Borçlar) ve gibi bir dizi seçenekten oluşuyor. Yaklaşık 50 yıl sonra gündeme gelen TTK değişiklikleri, anonim ve limited şirketlerin çalışma şartlarında yeni düzenlemelere neden olurken şirketlerin yeni yasayla web sitesi sahibi olma zorunluluğu LOGO kullanıcıları için sorun olmaktan çıkıyor. LOGO ürünlerinde yer alan WebMaster (Site Hazırlama Sihirbazı) ile firmalar teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ve herhangi bir ek maliyet ödemeden internet sitesi kurabildiği gibi gelecekte zorunluluk olacak uygulama kapsamında mali tablolarını da site üzerinden yayınlayabilecekler. Ayrıca, LOGO urunlerinde yer alan bilgilerin internet sitesi üzerinden doğrudan yayınlanmaları mümkündür. LOGO çeyrek yüzyıldır olduğu gibi bundan sonra da yasal mevzuattaki her türlü değişikliği kurumunuza yansıtırken gelişmiş teknolojisi ile işleri sizin için kolaylaştırmayı sürdürecek.

5 Raporlar ve Mali Tablolar Genel Mizan (UFRS) Genel mizan hesapların son (güncel) durumunu görmek ve kontrol etmek için kullanılan rapor seçeneğidir. Genel mizanda hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının son durumu izlenir. Genel Mizan raporu UFRS kapsamında yapılan düzenlemelere ait düzeltme fişlerini de kapsayacak şekilde de alınır. Bunun için Genel Muhasebe program bölümünde Hesap Durumları menüsü altında yer alan Genel Mizan (UFRS) seçeneği kullanılır. Bu rapor ile UFRS kapsamında kesilen düzeltme fişleri dikkate alınır ve VUK a ait toplamlar, düzeltme kayıtları ve UFRS toplamları raporlanır. Finansal Tablolar UFRS ye uygun olarak alınması gereken mali tablolar, Bilanço Tablosu Kar/Zarar Tablosu Nakit Akış Tablosu Başlıklarını taşır. Bu mali tablolar düzeltilmiş değerler ile alınacağı zaman rapor filtre seçenekleri arasında yer alan -Düzeltilmiş Değer Basımı -Düzeltme tarihi filtre seçenekleri kullanılır.

6 Türk Ticaret Kanunu ndaki Değişiklikler Kapsamında LOGO Uygulamaları STOKLAR Bilanço tarihinde işletmenin varlığı olarak elinde bulunan stokların gerçeğe uygun değeriyle gösterilebilmesi ve dönemsel gelirle ilgili doğru tespitin yapılabilmesi, işletme için maliyetler ile gelirlerin gerçek anlamda belirlenebilmesini sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yer alan TMS 2 (TFRS - Türk Muhasebe Standartları) uyarınca, genel olarak, stokların tarihi maliyet esasına göre muhasebeleştirilmesiyle ilgili konuları da belirlemekte ve açıklamaktadır. Standartta, stoklara ilişkin belirli tanımlamalar yapılmakta, stokların değerlemesi, stokların maliyeti satın alma ve dönüştürme maliyetleri, birleşik ve yan ürün, direkt maliyetleme, stok değerleme yöntemleri, net gerçekleşebilir değer ve raporlanacak bilgiler açıklanmaktadır. LOGO ürünlerinde Stok Değerlemesi, Stok Değerleme Düzeltmeleri başlığı altında gerçekleştiriliyor. Geçerli olması gereken koşullar kullanıcı tarafından belirlenerek istenilen malzemeler için toplu olarak değerleme işlemi yapılırken değer düşüklüğü düzeltmeleri için geçerli olacak muhasebe hesapları, muhasebe bağlantı kodları ile verilerek işlemin muhasebeleştirilmesi sağlanıyor. Stok değer düşüklüğü işleminin fiş olarak saklanması ve geriye yönelik raporlanması da mümkündür. MADDi DURAN VARLIKLAR Yeni Türk Ticaret Kanunu nda TMS 16 olarak ifade edilen bu standart, işletmenin maddi duran varlıklara (amortismanlar) olan yatırımı ile bu yatırımdaki değişiklikleri finansal tablo kullanıcılarının bilgisine en doğru şekliyle sunma ve maddi duran varlıklara ilişkin muhasebe işlemlerini düzenleme amacını hedeflemektedir. Standardın amacı maddi duran varlıkların ilk defa mali tablolarda kayda alınması ve takip eden dönemlerde muhasebeleştirme ilkelerinin belirlenmesidir. TMS 16 için, faydalı ömür değişiklerinden dolayı amortisman süreleri ve oranları farklılık gösterebilmektedir. LOGO ürünlerinde, bu standart için kullanılacak amortisman tablosu parametreleri UFRS Amortisman Tablosu Parametreleri başlığı altında ayrı olarak girilir. Aynı şekilde amortisman tablosu da UFRS Amortisman Tabloları ile alınır. Bu tablo kendine ait parametreleri kullanarak hesaplamaları yapar. UFRS Düzeltmeleri gerek amortisman tablosu üzerinden gerekse UFRS İşlemler bölümünden toplu olarak yapılabilir. Ayrıca, Özel Maliyetler ve Hakları başlığı altında yapılan düzenlemeye göre VUK kapsamında maddi olmayan duran varlık olup UFRS ye göre maddi duran varlık olarak takip edilen kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulmaktadır.

7 REESKONT HESABI Reeskont hesabı, alacakların raporlama dönemindeki değerlerine indirgenmesidir. Vergi Usül Kanunu, sadece senetli alacakların reeskont yapılmasına izin verirken (VUK ), UFRS (Türkiye için uyarlanmış şekliyle TFRS) kapsamında raporlama yapan şirketlerde ise, şirketin her türlü alacağı bir finansal varlık olduğundan bu alacakların tamamı reeskonta tabidir. VUK a göre reeskont doğrusal yöntem ile hesaplanırken UFRS ye göre raporlama yapan şirketler iç verim oranı (IRR) metodunu kullanılır. LOGO ürünlerinde UFRS düzeltme kayıtları, VUK için oluşturulmuş kayıtlar üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir. Genel Muhasebe bölümünde, UFRS Reeskont Düzeltmeleri yapılacak kayıt türleri seçilir. Reeskont düzeltmeleri Çek /Senet, Satış Gelirleri, Satınalma Giderleri için toplu ya da ayrı ayrı yapılabilir. Toplu Reeskont Oluşturma ile satış reeskontları muhasebe hesapları üzerinden oluşturulur. Düzeltme işleminde kullanılacak muhasebe kodları, UFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları başlığı altında tanımlanır. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER TMS 19 standartı, bir işletmenin, sunmuş olduğu hizmetler karşılığında gelecekte çalışanlara sağlayacağı faydalara ilişkin olarak borç ; çalışanlara sağlanan faydalar karşılığında çalışanların sunmuş olduğu hizmetler sonucunda ortaya çıkan ekonomik faydanın işletme tarafından kullanılması durumunda gider olarak muhasebeleştirmesini zorunlu tutuyor. LOGO ürünlerinde TMS 19 standardı kapsamında, kıdem tazminatı yükümlülüğü ve izin karşılıklarının ayrılması işlemlerine ait muhasebe fişleri VUK a göre oluşturulurken, UFRS ye göre karşılık ayrılıyor. VUK ve TFRS için muhasebe bağlantı kodları da ayrı ayrı belirtiliyor. OTOMATİK OLARAK DÜZELTİLEMEYEN KAYITLAR Bazı durumlarda UFRS ye ve VUK a göre oluşturulması gereken muhasebe kayıtları birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Böyle durumlarda farklılık, çeşitli işlemler sonucunda oluşan düzeltme kayıtları ile giderilebiliyor. LOGO ürünlerinde de otomatik olarak oluşturulamayan düzeltme kayıtlarının kullanıcılar tarafından ayrıca girilmesine olanak sağlanmıştır. İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU Yeni Türk Ticaret Kanunu, her şirkete internet sitesi kurma ve sitenin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine ayırma zorunluluğu getirmiştir. Bu yenilik ile birlikte LOGO ürünlerinde yer alan Webmaster (Site Hazırlama Sihirbazı) fonksiyonu firmaların teknik bir altyapıya ihtiyaç duymadan ve ek bir maliyet ödemeden bir internet sitesi kurarak mali tablolarını, ürün ve kampanya bilgilerini buradan yayınlamalarına olanak sağlıyor.

8 Merkez/Kampus Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli - TÜRK YE Tel: Marmara Bölge Müdürlü ü Kayışdağı Mah. Atilla Cad. No:1 Yılmaz İş Merkezi Ataşehir/İSTANBUL Tel: Fax: Anadolu Bölge Müdürlü ü ve AR-GE Merkezi Cyberpark Cyberplaza C Blok 3. Kat No: 328 Ankara - TÜRK YE Tel: Ege Bölge Müdürlü ü fiair Eflref Bulvar Montrö fl Merkezi No: 35/1 Montrö zmir - TÜRK YE Tel: DESTEK MERKEZ Güncel sistem ihtiyaçlar n z için LOGO Destek sayfas n adresinden ziyaret edebilirsiniz. Uluslararas sat fl ofislerimiz için adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Mart 2012 İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu...4 Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/TFRS)...4 Logo Ürünlerinde Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler (BİREYSEL) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)..2-3 (BİREYSEL) KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 (BİREYSEL) NAKİT

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.06.2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.06.2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU POLİSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.06.2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı