Satın Alma Hüküm ve Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satın Alma Hüküm ve Şartları"

Transkript

1 Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri tarafından Accenture a sağlanan tüm tedarikleri ve kiralananları hüküm altına alacak ve bunlara uygulanacaktır. Accenture ın temin edilmesini veya kiralanmasını talep ettiği hususlar aşağıda hükümleri belirtilen satın alma veya kiralama sipariş formunda düzenlenecektir. İşbu Şartların kabulü, amacı ürünlerin veya hizmetlerin satışı veya kiralanması olan bütün gelecek siparişler için de buradaki hükümlerin geçerli ve yürürlükte olacağının kabulü anlamına gelecektir. Gerekli olduğu takdirde, ürünlerin satışının bir bölümü olarak Accenture ayrıca, örneğin satın alınan ürünlerin devamı, yardımcı servisler, vb. gibi ilişkili servislerin sağlanmasını da talep edebilir. "Accenture" kayıtlı şirket merkezi RBS Binası Tamburi Ali Efendi Sokak No:13 Etiler, İstanbul Türkiye adresinde bulunan, vergi numarası olan, İstanbul Ticaret Sicili ne numarası ile kayıtlı Accenture Danışmanlık Limited Şirketi veya Sipariş te yer alan diğer bir Accenture kuruluşu anlamına gelmektedir (Bundan sonra Accenture olarak geçecektir). Accenture tanımı şirketin temlik alanlarını ve haleflerini de kapsamaktadır. Ürünler ilgili Sipariş kapsamında Tedarikçi tarafından sağlanan tüm ürünler anlamına gelmektedir. Fikri Mülkiyet Hakları tüm dünya üzerinde, buluşlar, patentler, tasarımlar, faydalı modeller, telif hakları, markalar, veri tabanları, topoğrafyalar, know how, teknik bilgi veya ticari sırlar ve benzer mahiyettekiler üzerindeki, kayıtlı olan veya olmayan, korunan veya korunmayan, tescil veya koruma için başvuru hakkı da dahil, bir sınır olmaksızın tüm hak veya menfaatler, dahil tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları anlamına gelmektedir. Sipariş Accenture tarafından düzenlenmiş ve talep edilen ilgili Ürün ve Hizmetleri gösteren yazılı veya sözlü (tüm sözlü Siparişlerin arkasından yazılı Sipariş verilmesi koşuluyla) sipariş formu anlamına gelmektedir. Taraflar Accenture ve Tedarikçi anlamına gelmektedir. Hizmetler Tedarikçi tarafından ilgili Sipariş kapsamında sağlanan hizmetler anlamına gelmektedir. Özellikler Ürünlere ve Hizmetler e uygulanacak özellikler ve kriterler anlamına gelmektedir. Özellikler in Ürünler ve/veya Hizmetler e ilişkin açıklama, fonksiyon ve performans kriterinin Sipariş te belirtilmesi veya Accenture tarafından yazılı olarak kabul edilen başka bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Tedarikçi Sipariş in verildiği kişi veya kurumlar anlamına gelmektedir ve bu kişi veya kurumların hak ve yükümlülüklerini usulüne uygun olarak devrettiği diğer kişiler ve haleflerini de kapsar. Şartlar/Sözleşme İşbu Satış Hüküm ve Şartları anlamına gelmektedir. Accenture ve Tedarikçi ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. 1. Sipariş: Sipariş, Accenture tarafından talep edilen Ürünler ve/veya Hizmetleri belirtecektir ve Tedarikçi, Sipariş kapsamında sağlanan Ürünler ve/veya Hizmetlerin işbu Şartlar a tabi olacağını kabul eder. Taraflar, elektronik yollarla yapılan işlemlerin sadece elektronik biçimde olmalarından dolayı hukuken geçersiz veya etkisiz olmayacaklarını taahhüt ederler. İşbu Şartlar ı imzalayarak Taraflar, herhangi bir Sipariş veya Sipariş i kabulünün geçerliliğine, sadece elektronik yollarla gönderildikleri için muhalefet etme haklarından feragat

2 ederler. Şüpheye mahal vermemek adına Taraflar, işburada elektronik biçimde gönderilen siparişlerin de hukuken bağlayıcı oldukları konusunda mutabıktırlar. Eğer Accenture, Sipariş in kabulüne dair özel bir teyit mesajının belirli bir adrese posta ile gönderilmesini talep ederse ve Tedarikçi bu durumda, kendi yetkilisi tarafından usulüne uygun olarak imzalan Sipariş sayfasını da içeren yazılı kabulü göndermediyse, Sipariş önceki paragraflarda belirtilen şartlara uygun olarak teslim alınmış olsa dahi, bu şekildeki bir Sipariş, Accenture nezdinde herhangi bir yükümlülük doğurmayacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme ile birlikte Sipariş dokümanının Sipariş teki Ürünler ve/veya Hizmetlere ilişkin olarak aralarındaki tüm ve tek anlaşmayı oluşturduğu ve diğer bir sipariş, konformasyon, fatura, ödeme fişi veya Tedarikçi ile ilgili diğer ilgili dokümanların işbu Sözleşme kapsamı dışında kaldığı konusunda mutabıktırlar. Sipariş lerin kabulü konusunda, işbu Sözleşme de öngörülen yollarla gerçekleştirilen Siparişler; sözleşmedeki usule uygun olarak hazırlanmış olmaları koşulu ile tamamen geçerli addedilecek ve Tedarikçi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Ya da gönderilmelerinden itibaren 5 iş günü içerisinde Accenture, Sipariş de Talep Eden veya benzeri bir kişiye hitap eden ve ona gönderilen aksine yönelik yazılı bir bildirim almaz ise veya Tedarikçi aynı süre içerisinde Accenture tarafından e-posta, faks veya normal posta yoluyla, daha önce gönderilen Sipariş in iptaline yönelik herhangi bir bildirim almaz ise Siparişler yine aynı şekilde, sözleşmedeki usule uygun olarak hazırlanmış olmaları koşulu ile tamamen geçerli addedilecek ve Tedarikçi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 2. Teslim: 2.1 Tedarikçi, işbu Sözleşme ve ilgili Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu kabul eder ve onaylar. Ürünler ve/veya Hizmetler, ilgili Sipariş de belirtilen tarih ve yerde teslim edilecek veya ifa edilecektir. 2.2 Accenture tarafından aksi açıkça kabul edilmedikçe, Ürünler ve/veya Hizmetler Accenture ın normal çalışma saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslim ile ilgili masraf ve giderler ve bu Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin sağlanması ile ilgili diğer her türlü masraf ve gider, ilgili Sipariş te aksi açıkça öngörülmedikçe Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 2.3 Accenture ın teslim tutanağı üzerine atacağı imzası veya Ürünler ve/veya Hizmetler in teslimi ile ilgili imza için sunulan herhangi diğer bir belgedeki imzası yalnızca teslim alınan paketlerin sayısı ile ilgili delil oluşturur, ve hiçbir koşulda Accenture ın Ürünler veya Hizmetler i veya Ürünler ve/veya Hizmetler in miktarını, kalitesini veya durumunu kabul ettiği yönünde bir delil teşkil etmemektedir. 3. Özellikler: 3.1 Tedarikçi nin Sipariş te belirtilmiş Ürünleri tasarlaması, geliştirmesi veya imal etmesi gerekmesi durumunda Tedarikçi, Accenture a önceden onayını almak için prototip, örnek ve/veya plan gönderecektir. Talep edilen işe başlamadan önce, Tedarikçi Accenture dan gönderilen bu prototip, örnek ve/veya planın Accenture tarafından kabul edildiğine ve Ürünlerin üretimine başlanabileceğine ilişkin yazılı onay almak zorundadır. Accenture, Tedarikçi nin bu yazılı onayın alınmasından önce doğmuş olan herhangi bir ücreti, masrafı, harcaması veya diğer bir giderini ödemek yükümlülüğünde olmayacaktır. 3.2 Ürünler ve Hizmetler, Özellikler e her açıdan uyumlu olmak zorundadır. Ürünlerin ve/veya Hizmetler in tümü hatasız ve düzgün maddelerden, hatasız bir işçilik ve tasarım ile yapılmalı ve Accenture a sağlanmış ve/veya Accenture tarafından kabul edilmiş prototip, örnek ve/veya plana uygun olmalıdır. Tüm Hizmetler profesyonel ve ustaca bir tutumla ve gerekli beceri ve ihtimam gösterilerek yerine getirilmelidir. Ürünler ve/veya Hizmetler tasarım ve kurulumla ilgili kusurlar da dahil her türlü kusurdan ari olmalı ve bu Ürünler ve/veya Hizmetler in sağlanması ve teslimine uygulanabilir olan ilgili tüm mevzuata, kurallara ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

3 3.3 Tüm Ürünler ve Hizmetler, Accenture ın kabulüne tabidir. Accenture, Özellikler i taşımayan veya Şartlar ve işbu Sözleşme altındaki diğer gereklilikleri sağlamayan Ürünler veya Hizmetler i iade etmeye yetkilidir. Şayet, Ürünler veya Hizmetler in doğası gereği herhangi bir kusur, ayıp veya aykırılık (gerekli muayenelerin yapılmasına rağmen) üretim veya kullanımdan belli bir süreden önce açığa çıkmaz ise Accenture bu Ürünler veya Hizmetleri kullandıktan sonra veya bu Ürünler veya Hizmetler ile ilgili ödemeleri yaptıktan sonra dahi, Türk Ticaret Kanunu Madde 25 deki sürelere bağlı olmaksızın, teslim tarihinden itibaren bir ay içerisinde bunları reddetme hakkına sahiptir. 3.4 Accenture tarafından reddedilen Ürünler veya Hizmetler, Accenture ın açık talebi üzerine, masraf ve giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere Tedarikçi tarafından değiştirilecek veya tekrar ifa edilecektir. Alternatif olarak Accenture, kendi takdirinde olarak söz konusu Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm Sipariş i ve/veya Sipariş kapsamındaki (eğer varsa) kalan Ürünler ve/veya Hizmetler i iptal etmeyi seçebilir. Böyle bir iptal durumunda, Accenture ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kabul edilmeyen tüm Ürünler ve/veya Hizmetler teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde masraf ve giderleri Tedarikçi tarafından karşılanacak şekilde Tedarikçi ye iade edilecektir. Böyle bir iade veya red üzerine Tedarikçi, Accenture a iade edilen Ürünler ve Hizmetler için Accenture tarafından kendisine ödenmiş tüm meblağları ilgili faizleri ile birlikte iade edecektir. Bu durumda, Accenture ın sözleşme ve kanun kapsamında sahip olduğu diğer tüm haklar saklıdır. 3.5 Sipariş de aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Tedarikçi, Accenture a temin ettiği tüm ürünler için iki yıl boyunca sınırsız garanti sağlayacaktır. 4. Denetim: Tedarikçi, makul süre öncesinden yapılacak bir bildirim üzerine, Ürünler ve/veya Hizmetleri üretim, sağlama, depolama ve diğer aşamalar sırasında denetleyebilmek için Accenture ın her zaman kendisinin veya yüklenicilerinin binalarına makul şekilde erişimine izin verecektir. Bu denetim sonucunda Accenture kendi takdirinde ve makul bir nedenle bu Ürünleri ve/veya Hizmetleri in Sipariş veya Şartlar a uygun olduğu konusunda tatmin olmaz ise, Tedarikçi ye bu durumu yazılı olarak bildirecektir ve Tedarikçi mümkün olan en kısa süre içerisinde Ürün ve Hizmetlerin söz konusu şartlara uygun hale getirilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacak ve işlemleri yapacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, her durumda, Accenture ın denetimi veya bildirimi Tedarikçi nin Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini bertaraf etmemekte ve onu sorumluluktan kurtarmamaktadır. 5. Ücretler ve Ödeme: 5.1 Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm ücretler, masraflar, fiyatlar ve vergiler Sipariş te belirtilen gibi olacaktır. İlgili Sipariş te aksine bir düzenleme olmadıkça, bu tutarların Türk Lirası üzerinden olacağı kabul edilir. 5.2 Sipariş te açıkça yer verilmemiş ise fiyatlar, ücretler, masraflar ve vergilerde herhangi bir artırımda bulunulamaz. 5.3 Tedarikçi, faturaları Accenture ın Sipariş te belirtilmiş departmanına veya görevlisine gönderecektir. Faturaların en azından sipariş numarası, sıra numarası ve Ürün ve/veya Hizmetler in tam açıklamasını içermesi gerekmektedir ve faturalar Ürün ve/veya Hizmetler Accenture a teslim edildikten ve Accenture tarafından kabul edildikten sonra düzenlenecektir. Tedarikçi, faturada belirtilen meblağları kanıtlamak için Accenture tarafından talep edilen tüm dokümanları ve makbuzları sağlayacaktır. Accenture faturalandırılmış tutarı doğru ve usulüne uygun hazırlanmış faturanın ve burada belirtilmiş diğer gerekli dokümanların Accenture a tesliminden itibaren otuz (30) gün içerisinde Tedarikçi ye ödeyecektir.

4 6. Gecikme: Tedarikçi nin gecikmesi veya kendi kontrolü dışındaki sebeplerle Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, Accenture a bu durumu derhal yazılı olarak bildirecektir. Böyle bir bildirimin ulaşması üzerine, Tedarikçi nin Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini Accenture tarafından belirlenen ve Tedarikçi ye bildirilen makul bir süre içerisinde tamamlayamaması durumunda, Accenture ın ilgili Sipariş in tamamını veya bir kısmını iptal etme konusunda takdir yetkisi vardır. Böyle bir iptal Accenture için herhangi bir tazminat yükümlülüğü veya başka bir sorumluluk doğurmayacaktır. 7. Mülkiyet ve Zarar Rizikosu: Ürünler e ilişkin mülkiyet ve zarar rizikosu Ürünler ve/veya Hizmetler Accenture a teslim edilene kadarki dönemde Tedarikçi üzerinde olacaktır ve bu Ürünler ve/veya Hizmetler in Accenture tarafından kabul edilmemesi durumunda Tedarikçi üzerinde kalmaya devam edecektir. 8. Fikri Mülkiyet Hakları: Tedarikçi tarafından Accenture için Sipariş ve işbu Şartlar doğrultusunda hazırlanmış tüm maddi ve gayri maddi materyaller yalnızca ve münhasıran Accenture ın mülkiyetindedir ve Tedarikçi işbu belge ile (buluşlar, patentler, telif hakları, işleme, çoğaltma ve dağıtım ile umuma yayma hakları, ticari sırlar, markalar ve tasarım hakları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) bu Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili tüm haklarını Accenture a devreder. Tedarikçi, söz konusu hakların Accenture a devri ile ilgili gerekli olabilecek tüm yazılı belgeleri/sözleşmeleri imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi ayrıca, söz konusu fikir veya buluşun işbu Sözleşme süresince ve işin yerine getirilmesi sırasında gerçekleşmiş koşulu ile, Sipariş ile ilgili çalışan işçilerinin ve temsilcilerinin bu işle ilgili olarak yaptığı tüm buluşları, icatları, fikirleri ve teknikleri ( İcatlar ) Accenture a beyan edecektir. Tüm bu İcatlar ve ürünler Accenture ın münhasır mülkiyetinde olacaktır. Tedarikçi, Sipariş ile ilgili işleri yürüten çalışanları ve temsilcilerinden Accenture ın işbu belgede belirlenmiş hakları ilgili çalışan ve temsilcilerin herhangi bir iddia ve talebine maruz kalmaksızın devir alabilmesi için gerekli olan tüm işlemleri yapacak ve bu hakları ilgili kişilerden alacaktır. Tedarikçi, söz konusu hakların devir edilebilmesi için gerekli belgeleri imzalayacak veya bu dokümanları kendi adına imzalaması için Accenture ı vekili tayin edecek ve bu Bölüm altındaki hükümlerin yerine getirilmesi için Accenture ın makul olarak ihtiyaç duyabileceği diğer yardımları da sağlayacaktır. Tedarikçi nin işbu belge kapsamında sağladığı Ürün ve/veya Hizmetler i veya İcatlar ı kullanma hakkı devam etmeyecektir ve Tedarikçi bu iş veya İcatlar ile ilgili Accenture veya onun iştiraklerinin mülkiyet haklarının geçerliliğine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, burada aksi açıkça belirtilmedikçe, Taraflar a mülkiyet veya bir ayni hak veya diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını kullanması için lisans hakkı vermemektedir. İşbu Bölüm kapsamında her bir Taraf ın hak ve yükümlülükleri bu Sözleşmenin ve ilgili Sipariş in herhangi bir nedenle feshi veya süresinin sona ermesi gibi durumlarda geçerli olmaya devam edecektir. 9. Gizlilik: Tedarikçi, Accenture ve/veya onun iştirakleri ile temsilcileri, onunla sözleşmeye girenler veya müşterilerinin geçmiş, mevcut veya gelecekteki araştırma, geliştirme, veya iş ile ilgili faaliyetleri ve mülkiyete ilişkin haklar, materyaller, hizmetler, veya teknik bilgi ile ilgili olabilecek ve gizli veya mülkiyete ilişkin olarak kabul edilebilecek bilgilere ("Gizli Bilgi") erişebilirler. Gizli Bilgiler aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır: (a) Gizli Bilgi, Tedarikçi tarafından yalnızca Tedarikçi ye Ürün veya Hizmetler ile ilgili olarak yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir; (b) Tedarikçi, Gizli Bilgi nin gizliliğini kendi bu şekildeki gizli bilgilerini koruduğu tutum ve ihtimam ile koruyacaktır ve bu ihtimam her halükarda makul bir özen ölçüsünden daha az olamaz;

5 (c) Gizli Bilgi ye erişim, Tedarikçi ve onun çalışanları için bilinmesi gereken miktar ile sınırlı tutulacaktır ve Tedarikçi, Gizli Bilgi yi üçüncü kişilere açıklayamaz; ve (d) Tedarikçi, çalışanlarını bu bilgilerin gizli niteliği ve işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülükleri konusunda bilgilendirecektir; (e) Gizli Bilgi, Accenture ın önceden yazılı onayı alınmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Gizli Bilgilere ilişkin olarak İzinsiz bir kullanım veya açıklama olduğunda Tedarikçi, Accenture ı derhal durumdan haberdar edecektir. Yukarıdaki sınırlamalar; (a) Tedarikçi nin yazılı kayıtları ile kanıtlayabildiği kadarıyla, herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmaksızın Tedarikçi tarafından daha önceden bilinen bilgiler; (b) Tedarikçi tarafından, Tedarikçi nin bilgisi dahilinde Accenture a karşı gizlilik yükümlülüğüne tabi olmadığı bilinen üçüncü kişilerden öğrendiği bilgiler; (c) Tedarikçi nin açıklamada bulunmadan önce Accenture ı yazılı olarak bilgilendirmek için gereken tüm makul çabayı göstermiş olması koşulu ile, yargı yetkisine sahip mahkemenin emri üzerine veya kanuni bir zorunluluk sonucunda Tedarikçi tarafından açıklanmak zorunda olunan bilgiler, veya (d) İşbu Sözleşme nin Tedarikçi tarafından herhangi bir ihlali olmaksızın halka açıklanmış veya açık hale gelmiş bilgiler için uygulanmayacaktır. Accenture tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Tedarikçi ye sağlanan tüm Gizli Bilgi, kopyaları ile birlikte, Sipariş in veya işbu Sözleşme nin feshi veya Accenture tarafından talep edilmesi üzerine Accenture a iade edilecektir. İşbu belgede sayılı yükümlülükler işbu Sözleşme nin ve Sipariş in feshi veya süresinin bitiminden itibaren de geçerliliğini sürdürecektir. 10. Bağımsız Yüklenici: Tedarikçi, bağımsız bir yüklenicidir ve bağımsız yüklenici olduğunu kabul eder ve onaylar. Buradaki hiç bir hüküm, vergi ve işçi hakları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir sebeple Taraflar arasında bir ortak girişim, ortaklık, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. Tedarikçi, ilgili iş ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan vergiler ve sigorta primleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi faaliyetleri ile ilgili tüm vergi ve sigortaların ödenmesinden tek başına sorumlu olacaktır. Tedarikçi, Accenture ın talebi üzerine, Accenture ı tatmin edecek bir şekilde ve tutumda düzenlenmiş belgeler ile bu bölümdeki yükümlülüklerine uygun davrandığını belgelendirmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme ve Siparişlerdeki hiç bir hüküm herhangi bir Tedarikçi çalışanı ile Accenture arasında iş ilişkisi yaratmayacaktır. Tedarikçi, çalışanları hiç bir koşulda ve hiç bir amaçla Accenture ın kiralanmış, devamlı, mevsimlik veya diğer bir şekilde işçisi sayılmayacaktır. Tedarikçi, çalışanlarına yapılacak onların ücret, komisyon, ödenek, ve diğer ücret ve menfaatler, sosyal güvenlik primleri de dahil ödemelerden ve bunlar üzerinden tahakkuk edecek ilgili vergilerin kesilmesinden tek başına sorumludur. Tedarikçi, çalışanlarını Accenture dan herhangi bir menfaate hak kazanmadıkları hususunda bilgilendirecektir. Tedarikçi ve çalışanlarına açık veya zımni şekilde Accenture adına bir yükümlülük yaratma veya beyanda veya taahhütte bulunma konusunda herhangi bir hak veya yetki verilmemiştir. Tedarikçi nin Personeli nin amaçları ve programı Sipariş lerde tanımlanacaktır ve bunlar Accenture tarafından her bir sipariş için değiştirilebilecektir. İş ile ilgili faaliyetler, Accenture ın veya Accenture ın nihai müşterilerinin tesislerinde gerçekleştirilecektir. Bu konu ile ilgili net bilgi muhtelif zamanlarda yazılı olarak temin edilecektir. Tedarikçi, tesislerde geçerli olan emniyet ve güvenlik ilkelerine saygı göstereceğini ve Personeli nin de işini ifa ederken bu emniyet ve güvenlik ilkelerine saygı göstermesini sağlayacağını taahhüt eder. İşbu şartların ihlali halinde veya Hizmet faaliyetlerinin düzgün bir şekilde ve zamanında sağlanması amacıyla Accenture, Personel den bir veya daha fazla kişinin, eş değerde profesyonel geçmişe, deneyimlere ve yeteneğe sahip başka kişiler ile değiştirilmelerini talep edebilir. Bu durumda Tedarikçi, işbu talebin sunulmasından itibaren 5 (beş) gün içinde yerine getirmelidir. Bu hüküm, zararların ödenmesi konusunda herhangi bir hakkı etkilemeyecektir.

6 Tedarikçi, Sipariş dahilinde gerçekleştirilen hizmetlerin devamlılığını temin edeceğini ve herhangi bir neden ile devamsızlık gösteren Personel i, Accenture a göndereceği taahhütlü mektup ve önceden göndereceği faks ile zamanında yapacağı bildirim yoluyla, aynı profesyonel geçmişe, deneyimlere ve teknik yeteneklere sahip başka kişiler ile değiştireceğini taahhüt eder. Eğer Tedarikçi, Personel inden birinin belirli bir tarihte müsait olmayacağını önceden öğrenirse Accenture a, yukarıda belirtilen yollarla, Personel in mevcut olamayacağı günden en az 10 (on) gün önce bildirimde bulunacaktır. Tedarikçi, değişim sebebiyle Personel in değiştirilen elemanınca çalışılan günler adına veya değişiklik sonucu çalıştırılan elemanca çalışılan günler adına ödeme almaya hak kazanmayacaktır. Eğer Tedarikçi, devamsızlık gösteren Personel i, ilk devamsızlığından itibaren 5 (beş) gün içerisinde denk özelliklere sahip başka Personel ile değiştirmezse, Accenture, Personel in devamsızlığının ilk günden başlayarak, daha önce Tedarikçi ile kararlaştırılan ve Sipariş de açıkça ifade edilen (Ücret Zaman&Adam yöntemleri ile kararlaştırıldıysa) veya Şipariş in geçerliliği süresinden anlaşılan (Ücret Sonuça Bağlı olarak kararlaştırılmışsa) ücretin üç katı değerinde ücreti günlük ceza olarak fatura ve talep etmeye hak kazanır. İşbu devamsızlık 15 (onbeş) iş gününden fazla sürerse Accenture, zararlarına yönelik olarak tazminat alma hakkını saklı tutarak ilgili Sipariş i iptal edebilir. Taraflar işburada Tedarikçi ve Tedarikçi nin Hizmetler ile ilgili olan faaliyetleri gerçekleştirmek adına çalıştırılan Personel Kaynakları ile olan ilişkisi herhangi bir sebeple sona ererse, Tedarikçi Personel i veya Personelleri aynı profesyonel geçmişe, deneyimlere ve teknik yeteneklere sahip başka kişiler ile değiştirmeyi ve Accenture a önceden yazılı bildirimde bulunmayı, bu durumda görevlerin, işin devamında herhangi bir kesintiye veya yavaşlamaya neden olmadan devredileceğini taahhüt eder. Bunun için gerekli giderleri karşılamak Tedarikçi nin yükümlülüğündedir. Tedarikçi, Personel e uygun ücret ve gerekli karşılıkları ödeyeceğini ve Personel in kanun, yönetmelik ve yürürlükteki iş sözleşmelerine uygun olarak gereken tüm medeni, mali ve sosyal güvenlik haklarını alacaklarını taahhüt eder. Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmelikler gereğince ödenmesi gereken, Sosyal güvenlik konusundaki ödemelerde bulunmak, iş kazası primleri ve üçüncü kişi sorumluluk sigortası primlerini ödemek ve diğer kanun ve/veya yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulmaması halinde doğacak olan harcama ve ödemeler münhasıran Tedarikçi nin yükümlülüğündedir. Tedarikçi ayrıca, gerek Tedarikçi nin Personel i ile direkt olarak veya iş ilişkisi dahilinde sosyal güvenlik kurumları ile veya üçüncü kişilerle çeşitli taahhütler veya personelin yaptığı işin devri gibi konulardan veya yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırılık ve benzeri durumlardan dolayı doğabilecek tüm zararlardan, Sipariş in geçerlilik süresi dışında olsa dahi, Accenture ı korumayı ve Accenture ın bu nedenlerle doğabilecek zararlarını tazmin edeceğini taahhüt eder. Tedarikçi ayrıca, ücret ve sosyal güvenlik katkılarına dair ödemeleri zamanında yaptığına dair ilgili belgeleri, Accenture tarafından talep edilmesi halinde 7 (yedi) gün içerisinde veya eğer söz konusu belgeler henüz üçüncü kişiler tarafından düzenlenmediyse kararlaştırılacak olan diğer bir sürede, ilgili çalışanların işbu belgelerin iletimine dair önceden onayları alınmış olmak kaydıyla, Accenture a sunarak kanıtlayacağını taahhüt eder. Taraflar dan her biri, kendi personelinin diğer Taraf a karşı yapabileceği tüm iddialardan dolayı sorumlu olacaktır. Her halükarda Taraflar, Himetlerin ifasının, Taraflardan birinin personeli ile diğer Taraf arasında kalıcı bir iş ilişkisi meydana getirmeyeceği konusunda mutabıktırlar. Tedarikçi, Sipariş in konusunu teşkil eden görevleri azami özenle ve yüksek seviyede kaliteyle, Sipariş den kaynaklanan bütün yükümlülükleri iyi niyetle ve ilgili konulara yönelik tüm teknik mevzuatı da gözeterek, tam ve eksiksiz olara olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

7 Tedarikçi, ilgili bütün kanun ve düzenlemelere uygun hareket edecektir ve herhangi bir mevzuata aykırılık halinde Tedarikçi söz konusu aykırılılardan münferiden sorumlu tutulacaktır. Tedarikçi ayrıca, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, kişisel verilerin korumasına ve işyeri sağlığı ve güvenliğine dair bütün düzenlemeleri de gözetecektir; ve ayrıca tüm bu düzenlemelerin Hizmetler i görmek üzere çalıştırılan personel ve işçiler tarafından da gözetilmesini sağlayacaktır. Tedarikçi, önceden Accenture ın yazılı onayını almadan, Accenture ın adını Tedarikçi nin organizasyonu haricinde Hizmetler e veya başka bir amaca yönelik olarak kullanmayacaktır. Bu yöndeki iznin verilmesi Accenture ın kendi takdirindedir. Tedarikçi, şayet işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak verdiği teklif cevabında varsa orada tarif edilmiş olan, İş Devamlılığı Planı nın ( İDP ) yürürlükte olduğunu ve bu İDP nin işbu Sözleşme süresince muhafaza edileceğini garanti eder. Tedarikçi, İDP sini her takvim yılında en az bir kere test etmelidir ve Accenture a yazılı olarak işbu testin yapıldığını bildirmelidir. Ayrıca, (a) eksiklikleri listelemeli, veya (b) hiçbir eksiklik olmadığını teyit etmelidir. Tedarikçi, İDP yi büyük ölçüde değiştirmek veya sona erdirmek niyetindeyse, Accenture a en az altmış (60) gün öncesinde yazılı bildirimde bulunacaktır. Tedarikçi nin, (a) işbu Sözleşme nin Yürülülük Tarihi nde geçerli olan bir İDP sinin olmaması halinde, (b) teklif cevabı sunmamış olması halinde, veya (c) işbu Sözleşme ile ilişkili olarak teklif cevabına İDP eklememiş olması halinde; Tedarikçi detaylı bir İDP hazırlayacak ve bunu işbu Sözleşme nin Yürülülük Tarihi ni takip eden otuz (30) günü aşmamak kaydıyla Accenture a sunacaktır ve işbu İDP Accenture ın yazılı onayına tabi olacaktır. Onayı müteakip, bu İDP, işbu bölümde bahsedilen İDP olarak değerlendirilecektir ve yukarıda anılan şartlara tabi olacaktır. Buna ek olarak, her bir takvim yılında üç aydan fazla olmamak kaydıyla, Accenture ın talebi üzerine Tedarikçi, işlerin normal seyri çerçevesinde normalde kendisi tarafından tutulan ve Accenture tarafından makul surette talep edilebilecek olan finansal rapor veya belgeleri Accenture a sunarak finansal güvenilirliğine dair teminatta bulunacaktır. 11. Tazminat ve Sigorta: 11.1 Tedarikçi, Accenture ve onun iştiraklerini, ve onların müşterilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (i) Tedarikçi veya çalışanlarının ihmali veya kasıtlı davranışı veya kusuru veya onların işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlali ile ilgili; (ii) Tedarikçi veya çalışanlarının Accenture ın bağımsız yüklenicileri olmadığı iddiası ile ilgili; (iii) Accenture ın kasıt veya ağır ihmali hariç, Tedarikçi nin çalışanlarının talepleri ile ilgili; (iv) herhangi bir İcat, çıktı, döküm, iş ürünleri, veya işbu Sözleşme altında teslim edilen veya diğer bir şekilde sağlanan Ürünler veya Himzetlerin veya Accenture ın bunları kullanımının herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi ile ilgili; veya (v) Tedarikçi veya Çalışanlarının ilgili kanun, kural veya yönetmelikleri ihlali ile ilgili her türlü iddia, talep, kayıp, sorumluluk, zarar veya masraftan koruyacak ve bunlardan dolayı tazmin edecektir. İşbu Sözleşme veya herhangi bir Sipariş kapsamında ödenecek olan tazminatlar sözleşme veya kanun ile Accenture a tanınan haklara ek olacak ve hiçbir şekilde Accenture ın sahip olduğu diğer sözleşmesel veya kanuni hakların yerine geçmeyecektir Tedarikçi, masraf ve harcamaları kendine ait olmak üzere, itibarlı ve yetkili bir sigorta firmasına Sipariş veya Sözleşmenin hükümlerine göre makul kapsamda bir sigorta yaptıracak ve bu sigortayı Sözleşme süresince geçerli şekilde devam ettirecektir. Tedarikçi, Sipariş veya Sözleşme ile ilgili ve bu kapsamda yaptırdığı sigortaları kanıtlayan dokümantasyonu talep üzerine Accenture a sunacaktır.

8 12. Veri Gizliliği İşbu Sözleşme kapsamındaki işlerin ifası amacıyla, kişisel verilerin toplanması, kullanılması, devri veya işlenmesinin gerekli olması halinde Tedarikçi, ilgili kişilerin verilerinin toplanması, işlenmesi ve devredilmesi konusunda bu kişilerden önceden yazılı izin alınmasından sorumlu olacaktır. Eğer Accenture, Tedarikçi nin söz konusu izinleri almaması veya ilgili kişilerin haklarının ihlal edilmesi nedeniyle herhangi bir kayba veya zarara uğrarsa Tedarikçi, üçüncü kişilerin tazminat talepleri de dahil olmak üzere Accenture ın maruz kalacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 13. İş Etiği Kuralları 13.1 Accenture işlerini hukuka aykırı, etik olmayan veya hileli faaliyetlerden uzak olarak yürütmeyi taahhüt etmiştir. Tedarikçiler in hukuka aykırı, etik olmayan veya hileli faaliyetleri derhal bildirmek de dahil olmak üzere, Accenture Tedarikçi Davranış Standartları nda ifade edilen etik ve profesyonel standartlara uygun bir şekilde davranması beklenmektedir. Tedarikçiler Davranış Standartları nın bir kopyasına accenture.com/supplierstandartsofconduct altından ulaşılabilinir. Accenture, standartların ihlallerinin bildirilmesi için bildirim mekanizmaları geliştirmiştir ve standartların ihlallerinin bildirilmesi durumunda misilleme yapılmasını veya başka benzer negatif faaliyetleri yasaklamaktadır. Ciddi bir endişeyi bildirmek için lütfen haftada yedi gün, günde 24 saat açık olan Accenture İş Etiği Hattını (ödemeli aramada bulunabilirsiniz) arayınız veya https://businessethicsline.com/accenture şifreli/güvenli sitesini ziyaret ediniz. Etik hattını ancak iyi niyetli bir iddianın varlığı halinde arayınız. Accenture bütün ihbarları ciddiye almaktadır Tedarikçi aşağıdakileri beyan etmektedir: (a) Türkiye de uygulanan bütün yolsuzlukla mücadele mevzuatının içeriğinden haberdar olduğunu ve söz konusu mevzuat dahilinde cezayı gerektiren, suç oluşturabilecek davranışlardan kaçınacağını; (b) İşbu Genel Hüküm ve Şartları imzalamadan önce, Accenture şirketleri tarafından kabul edilen ve üçüncü kişilere internet adresinden sağlanan İç Organizasyon Modeli nin (Model) Genel Bölüm ünü incelediğini ve Model de belirtilen ilkelere saygı göstereceğini ve Siparişler in kapsadığı dönem süresince veya Tedarikçi nin Accenture ile işbirliği süresince Tedarikçi nin davranışlarını söz konusu ilkelere uygun hale getireceğini taahhüt eder. Tedarikçi nin yukarıda a) ve b) de belirtilen hükümlere aykırı davranması veya Tedarikçi nin Türkiye deki yolsuzlukla mücadele hükümlerine aykırı davranmakla suçlanması (suçlu bulunması) önemli bir olay teşkil etmektedir ve bu durum Taraflar arasındaki ilişkiye zarar vermesinin yanı sıra Genel Şartlar ın da ihlalini oluşturacaktır, ve bütün Sipariş ve bunlarla bağlı anlaşmaların iptal edilmesine temel oluşturacaktır. Bu durumda Accenture, söz konusu anlaşmaları derhal geçerli olmak üzere ve Tedarikçi ye sadece basit yazılı bir bildirimde bulunarak fesih edebilme hakkında sahip olacaktır. Bu durum, Accenture ın ilave zararlarını veya hukuken sahip olduğu diğer haklarını Tedarikçi den talep etme hakkına halel getirmez Sipariş lerin, Tedarikçi nin 13.1 ve Maddelerinde öngörülen hükümlere aykırı hareket etmesi sonucu meydana gelmesi, benzeri şekilde Taraflar arasındaki (Accenture için diğer grup şirketlerini de kapsamak üzere) diğer tüm sözleşme, anlaşma, taahhüt veya sözün de (ne ad altında olursa olsun), derhal etkili olmak üzere fesih edilmesine karar verme hakkını verecektir. Böyle bir durumda, ilave zararların tazminini talep veya hukuken sahip olunan diğer haklar saklıdır. 14. Diğer Hükümler: 14.1 İşbu Sözleşme ve Sipariş Tedarikçi ye özeldir ve Tedarikçi Sipariş i, işbu Sözleşme yi veya bunlar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini diğer bir kişi veya kuruluşa Accenture ın önceden yazılı iznini almaksızın

9 üçüncü kişilere devredemez veya bu konuda alt sözleşme yapamaz. Alt-sözleşme imzalanması halinde Tedarikçi, Accenture a karşı yükümlülüklerinden kurtulmuş sayılmayacaktır ve Accenture a karşı, altyüklenicinin çalışanlarına ve/veya ortaklarına ve iş ve sosyal güvenlik kurumlarına karşı yerine getirmediği yükümlülükleri de dahil olmak üzere, tüm hareketlerinden veya ihmallerinden sorumlu olmaya devam edecektir. Accenture, Sipariş i veya bu Sözleşme yi tamamını veya bir kısmını önceden Tedarikçi ye haber vererek üçüncü kişilere devredebilir Taraflar ın işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu yetki, hak veya çözümleri kullanmaması veya kullanmada geç kalması bu yetki, hak veya çözümlerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir İşbu Sözleşme, Taraflar yazılı olarak bu hususta anlaşmadıkça değiştirilemez veya tadil edilemez. İşbu Sözleşme veya Sipariş in hükümlerinden herhangi birisinin yetkili bir makam tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, işbu Sözleşme veya Sipariş in diğer hükümleri geçerli olarak yürürlüğünü devam ettirecektir Tedarikçi, işbu Sözleşme veya Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir ilanda bulunmayacaktır ve Accenture ın ve/veya iştiraklerinin veya onların temsilcileri, çalışanları veya müşterilerinin isimleri, markaları, alan adları, hizmet markaları, logo veya diğer bir fikri mülkiyet haklarını kullanmayacak veya açıklamayacaktır Tedarikçi, her bir Tedarikçi çalışanının sağladığı Hizmetleri veya teslim ettiği Ürünleri de gösteren, zaman çizelgeleri ve bunlarla ilgili oluşan masrafların ayrıntıları (bunlar ile ilgili geçerli fişler ile birlikte) da dahil güncel defter ve kayıtları tutacak ve bunların kopyalarını Accenture a sağlayacaktır. Ayrıca, Accenture ın makul bir süre önceden yapacağı bildirim ile normal çalışma saatleri içerisinde bu defter ve kayıtlara erişebilmesini sağlayacaktır Taraflardan herhangi birinin diğerine yapması gereken veya izin verilen bildirimler diğer Taraf ın işbu Sözleşme nin birinci paragrafında belirtilmiş kayıtlı merkez adresine yollanacaktır. Her iki Taraf da önceden diğer tarafa bildirimde bulunmak koşulu ile başka bir adres belirleyebilir. Tarafların adreslerinde meydana gelen bir değişiklik diğer Taraf a yazılı olarak bildirilmedikçe işbu Sözleşme nin birinci paragrafında belirtilmiş kayıtlı merkez adresine yapılacak olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu bildirimler; (a) şahsen teslim durumunda teslim anında; veya (b) iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği durumlarda gönderim gününden bir gün sonra geçerli olarak yapılmış kabul edilecektir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu nun 20. maddesinin 3. fıkrası kapsamındaki bildirimler (özellikle, temerrüt ve feshe ilişkin bildirimler) sadece yetkili bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla veya taahhütlü mektupla gönderilmiş ve teslim belgesi alınmış olması kaydıyla usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır ve bu durumda da Türk hukukuna göre uygun olan bildirimin gönderilmiş olduğu gün itibariyle geçerli olarak yapılmış sayılacaktır Accenture, işbu Sözleşme yi ve/veya herhangi bir Sipariş i herhangi bir sebep olmaksızın en az 1 (bir) ay önceden Tedarikçi ye bildirimde bulunarak tek taraflı olarak feshedebilir. Bu şekilde tek taraflı fesih durumunda Accenture, Tedarikçi ye fesih tarihine kadar sunulan ve Accenture tarafından kabul edilmiş olan tüm Ürün ve Hizmetler için doğan ödemeleri yapacaktır. Accenture ayrıca, Sipariş in bir kısmını veya tamamını veya Sipariş e bağlı olarak yapılan sevkiyatı, eğer söz konusu Sipariş, Sipariş de ve işbu Sözleşme de belirtilen talimat ve şartlara uygun olarak yerine getirilmediyse, basit yazılı bir bildirimde bulunarak feshetme hakkını saklı tutar. Accenture ın, Tedarikçi nin temerrüdünde Sipariş leri feshetme hakkı her halükarda geçerli olarak kalacaktır. Fesih, 15 gün önceden Türk noteri aracılığıyla yapılacak yazılı bildirimler veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleşecektir. Accenture ın, Sipariş in belirli bir kısmını veya tamamını feshetmesi halinde Accenture, ilgili hizmet veya ürünleri benzeri özellik ve kalitede, üçüncü kişilerden satın alma veya kiralama hakkına sahiptir. Bu durumda Tedarikçi, Accenture ın talebi üzerine Sipariş in iptal edilmesi nedeniyle doğabilecek ilave masraflardan dolayı, Sipariş de belirtilen ücretten daha yüksek olan ücret de dahil olmak üzere, Accenture ı tazmin edecektir.

10 Eğer, (i) Tedarikçi bir icra iflas prosedürü ile karşı karşıya ise veya Tedarikçi nin temsilcisine ve/veya yöneticilerine karşı kanuni bir takibat başlatılmış ise; (ii) Tedarikçi nin kontrolü devredildiyse, Tedarikçi nevi değiştirdi ise, bölündü veya birleştiyse, veya Tedarikçi nin Sipariş i gerçekleştiren bölümü veya şubesi satıldıysa; Accenture ın yukarıda paragraflarda düzenlendiği şekilde Sipariş i fesih etme hakkı olduğu açıkça kabul edilmektedir Taraflar, işbu Sözleşme ve bunun kapsamındaki yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkları öncelikle dostane şekilde çözmeye çalışacaklardır. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında yorumlanacak ve uygulanacaktır. İşbu Sözleşmenin imzalanması, yorumlanması, uygulanması veya feshedilmesi ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlık hakkında İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yargı yetkisine sahiptir İşbu Sözleşme ve Sipariş, Taraflar arasında bu konu ile ilgili olarak yapılmış olan tek anlaşmayı oluşturur. Sözleşme ile Sipariş bir bütündür. İşbu Sözleşme, konusu ile ilgili olarak daha önceden yapılmış veya eşzamanlı tartışmalar, anlaşmalar, müzakereler, beyanlar ve tekliflerin tamamını ortadan kaldırmıştır Tedarikçi, işbu Sözleşme ve Sipariş e sadece kendi ile ilgili olarak taraf olduğunu ve üçüncü bir kişi lehine taraf olmadığını kabul eder. Taraflardan her biri tecrübeli birer kuruluş olduklarını ve bu Sözleşme ye taraf olurken seçeceği danışmanlara danışma imkanı olduğunu kabul eder İşbu Sözleşme ve Sipariş arasında bir uyuşmazlık veya uygunsuzluk olması durumunda, yalnızca o Sipariş için ilgili siparişin belirli şart ve koşulları geçerli olacaktır Taraflar, işbu Sözleşme nin veya Siparişler in herhangi birinin imzalanması sebebiyle doğabilecek damga vergisi yükümlülüklerinin eşit olarak karşılanacağını kabul ederler. Accenture Danışmanlık [ ] Limited Şirketi adına adına [İsim] [İsim]

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları Genel Satın Alma Şart ve Koşulları [İşbu genel satın alma şart ve koşulları ( Şart ve Koşullar ) Siparişin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, satın alım sözleşmesinin özel şart ve koşullara

Detaylı

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME. . Ve HiVale her biri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır. SÖZLEŞME İşbu sözleşme bir taraftan merkezi 4. Levent Sanayi Sitesi Beyazıt Cad. No:15./ İstanbul adresinde bulunan GURU BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle Hivale olarak

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR 1 ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone: SMS hizmetleri sunan ADUM Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Sanayi ve

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

Genel İşlem Şartları

Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti 1. Genel Olarak: Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. (aşağıda bundan böyle TÜV olarak anılacaktır) 1.1

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA

HİZMET SÖZLEŞMESİ. : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE-1 : TARAFLAR İşi Yapan Adres Telefon / Fax : 0312 553 12 12 Yetkili : : PRO TEST KONTROL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. : İnönü Mah. Rajiv Gandhi Cad. No:43 Batıkent Yenimahalle ANKARA Vergi

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Protokol No : 4250759 0000004250759 İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNU KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Madde 1-Taraflar Bu Protokol Kamu İhale Kurumu (bundan

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORGANİZASYON Spina Bifida nın önlenmesi ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Spina Bifida Derneği yararına İzmir Alaybey Lions

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı