AMBALAJ ATIKLARI VERİ KAYIT SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMBALAJ ATIKLARI VERİ KAYIT SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU"

Transkript

1 AMBALAJ ATIKLARI VERİ KAYIT SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU 2014

2 I-GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMALAR Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. II-TANIMLAR Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan bazı tanımlar aşağıda belirtilmiştir. II 1.Ekonomik İşletmeler: Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri, II 2.Ambalaj Üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, II 3.Piyasaya Süren: Bir ürünü bu yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, II-4.Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları, II 5.Satış Ambalajı: Satın alma noktasında, nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı, II 6.İkincil Ambalaj: Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalajı, II 7.Nakliye Ambalajı: Belirli sayıda satış ambalajlarının veya ikincil ambalajların taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek, ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolunda kullanılan konteynırlar hariç kullanılan ambalajı, ifade eder. AMBALAJ ÜRETİCİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU Ambalaj Üreticilerinin yükümlülükleri Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer almaktadır. a) Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay, en ekonomik ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmekle, b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla, c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmakla ve bu faaliyetlere katkıda bulunmakla, ç) Ek-4 te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca Ek-5 te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla, d) Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek 4 te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için ise Ek- 5 te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne göndermekle, e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla, f) Ambalajları 14 üncü ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak üretmekle, g) Üretilen ambalajlarda işaretlemenin tercih edilmesi halinde ambalajlarını, üretim esnasında 16 ncı maddede belirtilen şekilde işaretlemekle, yükümlüdürler. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2

3 TEDARİKÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tedarikçilerin yükümlülükleri Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer almaktadır. a) Ek-6 da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formu nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla, b) Bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ek-6 da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, yükümlüdürler. PİYASAYA SÜRENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer almaktadır. a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu nu internet aracılığıyla doldurabilmek için bulunduğu ilin il müdürlüğüne müracaat ederek internet erişim şifresi ile kullanıcı kodu almakla, b) Miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5 te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle, III-BİLGİSAYAR PROGRAMINA GİRİŞ III 1 Program Ana Giriş Sayfası Genel Görünümü 1-Veri kayıt sistemine adresinden ulaşılmaktadır. 2-Bu adrese girdiğinizde Resim 1 deki sayfa açılacaktır. 3-Açılan sayfada Müdürlüğünüze verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile Çalışma Yılı nı seçiniz. 4- TAMAM butonuna bastığınızda Resim 2 de görülen İl Müdürlüklerine ait ara yüz açılacaktır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3

4 Kullanıcı Adı Şifre Çalışma Yılı Seçim Butonu TAMAM Resim 1: Program Giriş Ekranı IV 4 FİRMANIN KULLANICI KODU (ADI) VE ŞİFRESİ İLE PROGRAMDAN VERİLERİNİ GİRMESİ Kod ve şifresini kullanarak programa giriş yapan firma için Resim 2 açılacaktır. Firma bu sayfada Genel başlığına tıkladığında Firma Güncellemeyi seçerek: Şifre değişikliği, vergi numarası, telefon ve faks numaraları, adres E-Posta ve Çevre Sorumlusunun Adı-soyadı gibi bilgilerde Güncelleme yapma yetkisine sahiptir. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4

5 Resim 2: Programın ilk giriş sayfası. Piyasaya Süren Müracaat Formları; Ek- 5 A, Ek- 5 (B-1) (B-2),Ek-5 C ve Ek-5 D olmak üzere 5 sayfadan oluşmaktadır. Ek 5 A: Firma ile ilgili bilgileri içermektedir. (adres, telefon, sorumlu kişi vb.) Ek 5 B-1: Firmanın bir önceki yıl kullanmış olduğu ambalajların grubu (plastik, metal, cam, kâğıtkarton, kompozit) ve tiplerine (satış, dış ve nakliye) göre Kg. cinsinden dağılımını gösteren tabloyu içermektedir. Ek 5 B-2: Bir önceki yıl piyasaya sürülen ve geri kazanım/bertarafı bu yönetmelik dışında yapılacak ambalajların (Tehlikeli Atık, Atık Yağ, Tıbbi Atık vb.) toplam miktarı (kg) nın girileceği tabloyu içerir. Ek 5 C: Bir önceki yıl depozito sistemi ile piyasaya sürülen ve toplanan toplam ambalaj miktarı (kg) nın girileceği tablodur. Ek 5 D: Firmanın bir önceki yıl kullanmış olduğu ambalajları temin ettiği ambalaj üreticilerine ait isim adres bilgileri ile satın alınan ambalajların Kg. cinsinden dağılımını gösteren tabloyu içermektedir. Ek 5 Piyasaya Süren Müracaat Formları Piyasaya Süren İşletmeler tarafından elektronik yazılım programı üzerinden doldurularak her yıl şubat ayı sonuna kadar gönderilmelidir. Bu yolla gelen formların Ek 5 A sında işletmeye ait Kod Numarası yazmaktadır. Piyasaya süren firmanın ilk ara yüzünde 4 menü bulunmaktadır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 5

6 1-Genel (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Güncelle çıkmaktadır.) Resim 3: Genel Menüsü Görünümü, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 6

7 Resim 4: Genel Menüsü altında yer alan firma güncelle görünümü, aynı zamanda Ek-5 A ya ait bilgileri içermektedir 2-Bildirim Doldur (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Piyasaya Süren çıkmakta bu menünün üzerine gelindiğinde de önce Ek 5 B altında Ek 5 C ve Ek 5 D çıkmaktadır. Firma hem piyasaya süren hem de ambalaj üreticisi konumundaysa bu menüde birinci alt menü olarak Ambalaj Üreticisi ikinci alt menü olarak da Piyasaya Süren çıkacaktır. Ambalaj Üreticisi menüsüne gelindiğinde önce Ek 4 B ve altında Ek 4 C, Piyasaya Süren menüsüne gelindiğinde Ek 5 B, Ek 5 C ve altında Ek 5 D çıkmaktadır. Tedarikçi menüsüne gelindiğinde Ek 6 B, Ek 6 C ve altında Ek 6 D çıkmaktadır Bu bölümde firmalar bir önceki yıl kullandıkları ve satın aldıkları ambalajlara ait bilgileri formlara gireceklerdir. Örneğin: 2013 yılında kullandıkları ve satın aldıkları ambalajlara ait bilgileri (2014 çalışma yılını seçerek) formlara gireceklerdir. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 7

8 Resim 5: Bildirim Doldur Menüsü Görünümü. 3-Raporlar (Bu menüye basıldığında alt menü olarak Firma Durum Raporu ve Firma Raporları menüleri çıkmaktadır.) Firma Raporları bölümünde alt menü olarak Piyasaya Süren ve; EK 5(B-1), EK 5(B-2) {:piyasaya sürülen ve geri kazanım/bertarafı bu yönetmelik dışında yapılacak ambalajları olmayanlar Ek-5(b- 2) formunu doldurmayacaktır}, EK 5(C), EK 5(D) çıkmaktadır. Firmalar doldurdukları formların bir örneğini bu menüden alacaklardır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 8

9 Resim 6: Raporlar Menüsü Görünümü. Firma Bildirim Doldurmak için önce Bildirim Doldur menüsünün altındaki Piyasaya Süren menüsüne geldiğinde açılan Ek- 5(B-1) ye bastığında Resim 7 açılacaktır. Açılan bu sayfada ambalaj grubu ve ambalaj tipini seçerek bir önceki yıl kullandığı ambalajlarla ilgili verileri 4 sütunu da dikkate alarak doldurmalıdır. Çalışılan Ambalaj Grubu ile ilgili bilgiler girildikten sonra Kaydet Sonrakine Geç butonuna basılmalıdır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 9

10 Resim 7: Bildirim Doldur EK 5(B-1) görünümü. Ambalaj Grubu: Plastik, Ambalaj Tipleri: Satış Ambalajı olarak seçilip veriler girildikten sonra Kaydet Sonrakine Geç butonuna basıldığında aşağıdaki sayfa açılır. Resim 8: Bildirim Doldur EK 5(B-1) ambalaj tipleri. Açılan bu sayfada Ambalaj Grubu değişmemiş ancak Ambalaj Tipleri: İkincil Ambalaj olarak gelmiştir. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 10

11 Ek 5(B-1) doldurulduktan sonra; işletmenize ait bir önceki yıl kullanmış olduğunuz ambalajları temin ettiğiniz ambalaj üreticilerine ait isim adres bilgileri ile satın alınan ambalajların Kg. cinsinden dağılımını girebilmek için tekrar Bildirim Doldur menüsüne ardından da Piyasaya Süren menüsüne gelmeli ve Ek- 5(D) ye basmalıdır. Resim 9 açılacaktır. Bu bölümde işletme Satın Aldığı Firma bölümüne ambalajı satın aldığı firmanın adını yazmalı ve Bul ikonuna basmalıdır. Resim 9: Bildirim Doldur EK 5(D) görünümü. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11

12 Ambalajın satın alındığı firma programda kayıtlıysa firma adı ve kod numarası çıkacaktır. İşletme Ambalaj Cinsi ni seçtikten ve Satın Alınan Ambalaj Miktarını (kg.) cinsinden yazdıktan sonra Kaydet butonuna basmalıdır. Her bir ambalaj için bu işlemi yaptığında Resim 10 görünecektir. Bilgilerin yanlış girilmesi halinde Sil butonuna basılarak veri silinmelidir. Programda aynı isme sahip birçok firma bulunabilir. Bu nedenle firmanın adını yazıp bul dedikten sonra altta çıkan firma ismi firma kodu ve firma pozisyonu dikkatlice incelenmelidir. Çıkan bu bilgilerin yanındaki ikona basıldığında bu isme sahip programdaki tüm firmalar listelenecektir. Firma Kodu olan firmanın seçilmesine dikkat edilmelidir. Resim 10: Programda kayıtlı Ambalaj Üreticilerine ait verilerin girilmesi Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 12

13 Programda satın alınan firma bulunulamaması halinde Yeni Firma Ekle butonuna basılmalıdır. Resim 11 açılacaktır. Burada firmaya ait bilgiler girilmeli ve Kaydet butonuna basılmalıdır. Resim 11: Programda kayıtlı olmaya Ambalaj Üreticilerinin programa eklenmesi DENEME A.Ş.firması tarafından programa yeni eklenen DENEME AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. isimli firma listeden seçilmeli, satın alınan ambalaj cinsi ve satın alınan ambalaj miktarı yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basılmalıdır. Firma adı, ambalaj cinsi ve alınan miktar aşağıdaki listede yer alacaktır. V Firmanın İnternetten Doldurduğu Ek 5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Göndermesi Ek 5 B ve Ek 5 D formlarını dolduran işletme, internetten doldurduğu Ek 5 formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermesi için önce, Raporlar menüsüne ardından açılan alt menüdeki Firma Durum Raporu na basmalıdır. Bu işlemler sonucu Resim 12 açılacaktır. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 13

14 Resim 12: Ek 5 A, Ek 5 B, Ek 5 C ve Ek-D nin İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi. Gönder butonuna bastığında Resim 13 açılacaktır. Açılan ekrana Şifresini girmeli ve Devam Et butonuna basmalıdır. Resim 13: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14

15 Resim 12 ve 13 de Durumu sütununda GÖNDERİLMEDİ yazarken; Resim 13 deki işlem sonucu firma internetten doldurduğu Ek 5 formunu internet ortamında il müdürlüğüne göndermiş ve Durumu sütunundaki ifade Resim 14 de görüldüğü gibi GÖNDERİLDİ/ONAY BEKLİYOR olarak değişmiştir. Resim 14: Formun İnternet Ortamında İl Müdürlüğüne Gönderilmesi İşleminin Tamamlanması. Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 15

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

T.C. TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU T.C. SATIŞ BELGESİ İŞLEMLERİ EĞİTİM NOTLARI 2014 1 İÇİNDEKİLER 1) TAPDK e-belge SİSTEMİ (5) 2) SİSTEME ULAŞILMASI (6) 3) AÇILIŞ EKRANI ve ANA MENÜ SEÇENEKLERİ: (8) a) Yeni Başvuru Formu (9) b) Kayıt Arama

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) İçerik 1. 2. 3. 4. 5. Atık Taşımaya İlişkin Mevzuat Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ Tebliğ kapsamında görev,

Detaylı

ATIK YÖNETİM UYGULAMASI

ATIK YÖNETİM UYGULAMASI ATIK YÖNETİM UYGULAMASI (TABS, MOTAT, KDS) Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Veri Değerlendirme Şube Müdürlüğü Atık Veri Döngüsü Atık Üreticileri (TABS) Lisanslı Atık Geri Kazanım ve

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK 6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir.

Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir. Öncelikli Olarak E-Uygulamalar Giriş Sayfamızdaki Duyuruları Takip Etmeniz Gerekmektedir. SORU 1. Sisteme mevcut şifremle giriş yapamıyorum, ne yapabilirim? CEVAP Sisteme beş defadan az girişi denemiş

Detaylı

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce

g) Atık taşıma firma lisansı: Bu Tebliğile belirlenen esaslara uygun olarak ilgili il müdürlüğünce Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğinamacı;

Detaylı

a) Ömrünü tamamlamış araçlar, maden atıkları ile radyoaktif atıkların taşınmasını,

a) Ömrünü tamamlamış araçlar, maden atıkları ile radyoaktif atıkların taşınmasını, 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Amaç TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU

GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU GSS TİTUBB WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ: 3 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının kullanım amacı ve Kapsamı: 3 TITUBB SÜREÇ AÇIKLAMALARI: 5 HUAP Projesi, EKAP

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti

Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti Arvena Salesman Kullanım Kılavuzu Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Esentepe Kampüsü A Blok Z11 Z12 Serdivan / Sakarya Telefon: +90 264

Detaylı

ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 05/07/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10.

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10. DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI 2012 VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI Revizyon no:007 ---------- 04.10.2012 1 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı