2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B. Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimler tarafından hazırlanacaktır A- Üstünlükler Değerlendirme B- Zayıflıklar - Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER (Örnek) EKLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Ek 1: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

4 SUNUŞ (Harcama Yetkilisi) BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Dünyada gelişen küresel olaylar ve ekonomik krizler toplumların bilimsel ve teknolojik bilgi üretimine olan ihtiyaçlarını tüm insanlığa açıkça göstermektedir. Mevcut küresel üretim mekanizmaları gittikçe artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldikçe de bu tür sıkıntılar artacaktır. Bu sorunların görünürdeki tek çaresi bilim ve teknolojiyi günlük hayatımıza indirgeyerek kullanmaktır. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak üretim ancak bilim ve teknoloji kullanılarak sağlanabilir. Temel bilimcilerin ürettikleri bilgileri insanlar tarafından kullanabilir hale getirmek, yani teknolojiyi üretmekte mühendislerin görevidir. İnsanlığın gelecekteki kurtuluşunu sağlayacak tek yol üretimdir ve bunu da ancak mühendisler yapar. Çağımız bilim ve teknoloji çağıdır. Bilim ve teknolojilerini kendileri üretemeyen toplumlar, üretenlere boyun eğmeye mahkûm olurlar. Günümüz dünyasında bunun örneklerini açıkça görmekteyiz. Bu durum, fen ve mühendislik eğitiminin insanlık ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İlk kez eğitim öğretim yılında Kimya ve Makine Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alarak eğitim ve öğretim hizmeti vermeye başlayan fakültemiz 17 Mart 2006 tarihinde Hitit Üniversitesi kuruluncaya kadar Gazi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Bu süre içinde devletin sağladığı sınırlı bütçe olanaklarına ek olarak en az o kadar da yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri ve yardımsever Çorum halkı ile kurulan sıcak ilişkiler sayesinde sağlanan yerel imkânlar ile ülkemiz koşullarına göre mümkün olan en iyi eğitimi vermeye çalışmıştır eğitim öğretim yılında ek yerleştirmeyle Gıda Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim yılında da Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Su an 1327 öğrenci vardır. Endüstri Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri de açılmış olup öğretim elemanı ihtiyacı giderildikten sonra eğitimöğretime başlayacaktır. Bu bölümlere öğretim üyesi ve elamanı alımları devam etmektedir. Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans ile Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği doktora eğitimi verilmektedir. Şuan 173 öğrenci vardır. Rektörlüğün desteği ile Makine, Kimya, Gıda, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerine 2 adet ilave öğrenci laboratuarları yapılmıştır. Fakültemizde Kimya ve Makine Mühendislikleri lisansüstü eğitim yapmaktadır. Fakültemiz bünyesinde TL ile tahıl ve unlu mamuller laboratuarı kurulmuştur ve yemekhanelere ekmek hizmeti ve Gıda Mühendisliği öğrencilerine uygulama fırsatı sunmaktadır TL destekle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin uygulama ihtiyaçları için altyapı alımları devam etmektedir. Yine Makine Mühendisliği TL, Kimya Mühendisliği TL ve Gıda Mühendisliği TL altyapı için destek verilmiş ve devam etmektedir euroluk Training for Rehabilitation Doctors Focused on Biomechanical Assesment Methodologies ( TR1-LEO ) yenilik transferi projemiz (TOI) kabul edilmiştir. Üniversite sanayi işbirliği adına Farklı Dental ve Ortopedik İmplantların Tasarımlarının Yapılması, Üretimi, Mekanik Analizi, Yüzey Kaplaması ve Bitirme İşlemleri ile Biyouyumluluklarının İncelenmesi ve Pazara Sunulması isimli TL lik TÜBİTAK TEYDEB kabul edilmiştir.."sülfoalkillenmiş Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu" isimli TL lik Proje (3001-Başlangıç 1

5 Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı) destek almaya hak kazanmıştır. Engelliler Civciv engelli aracı üreterek bir ilke imza attık ve patent çalışmalarımız devam etmektedir Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Öncü AKYILDIZ a ait Çekme Gerilimi Altındaki Çok Taneli İnce Filmlerin Yüzeylerinin, Bir Arada Gerçekleşen Yüzey ve Tane Sınırı Yayılımı ile Yeniden Yapılanmasının Modellenmesi ve Bilgisayar Benzetimi isimli TL lik TÜBİTAK 1001 Projesi kabul edilmiştir. Yine Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hümeyra MERT BALABAN a ait Sülfoalkillenmiş Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu isimli TL lik TÜBİTAK/KBAG 3001 Projesi kabul edilmiştir. 18 adet BAP Projesi kabul edilmiştir. Makina ve Kimya Mühendisliği Bölümlerimiz MÜDEK kapsamında akreditasyona başvurmuş ve 2 yıllık akredite olmuştur. Araştırma altyapısı ve mevcut öğrenci laboratuar alanlarının daha iyi donatmak ve yeni, modern cihazlar alarak kalitesini daha da artırmaktır. Öğretim Üyesi sayımız 38 tir. Fakültemiz rektörlük desteğiyle tadilat edilerek yenilenmiştir. Tüm bu ideallerimizin akademik ve idari personelimizin üstün gayretleri ve Sayın Rektörümüzün ve Devletin Yetkili Organlarının destekleri ile gerçekleşeceği açıktır. Prof. Dr. Halil AYKUL DEKAN V. 2

6 GENEL BİLGİLER Daha önce 19 Mayıs Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Çorum Mühendislik Fakültesi tarih ve 3837 Sayılı Kanunla Gazi Üniversitesi ne bağlanmıştır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı teklifi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı teklifi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerine eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasına karar verilmiş ve bu bölümlere öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra eğitim-öğretim yılında her iki bölüme de ikinci öğretim yoluyla öğrenci alınmaya başlamıştır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı teklifi ile tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Mühendislik Fakültesi 17 Mart 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5467 sayılı Yasayla kurulan Hitit Üniversitesi ne bağlanmıştır Eğitim-Öğretim yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne ek yerleştirmeyle öğrenci alınarak bu bölümde öğretime başlanmıştır. Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve /2642 sayılı teklifi ile tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Polimer Mühendisliği Bölümünün açılmasına; yine Hitit Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve sayılı teklifi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında İnşaat Mühendisliği Bölümü açılmasına karar verilmiştir. Mühendislik Fakültesi lisans düzeyinde, aşağıda belirtilen bölümlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim-öğretim yapmakta, branşlarında mühendis yetiştirmek üzere faaliyetini sürdürmektedir. 3

7 Mevcut bölümlerin durumu: Bölüm Adı Açıldığı Tarih Eğit.-Öğretime Başladığı Tarih (YÖK Kabul Tar.) Öğr. Kont. (2014) Açıklama Kimya Müh Dönemi 57 Normal Öğretim Faal Makina Müh Dönemi Dönemi 57 Normal Öğretim 57 İkinci Öğretim Faal Gıda Müh Dönemi 57 Normal Öğretim Faal Met.ve Malz. Müh Normal Öğretim Faal Endüstri Müh Henüz öğrenci alınamamıştır. Polimer Müh Henüz öğrenci alınmamıştır. Elektrik Elektronik Müh Henüz öğrenci alınmamıştır. Bilgisayar Müh Henüz öğrenci alınmamıştır. İnşaat Müh Henüz öğrenci alınmamıştır. 4

8 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesini ilke edinmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırmacı, mesleki etik değerlere bağlı, insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, problemleri tanımlayıp akılcı mühendislik çözümleri geliştiren mühendisler yetiştirmek, üniversite-sanayi işbirliği her zaman destekleyerek ürettiği bilgi ve teknoloji ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak. Vizyon Misyonu doğrultusunda her dönem çağdaş mühendisler yetiştiren, bilim ve teknoloji üretimine katkısını daha artırmış, sanayi ile tam bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve önde gelen, tüm bölümleriyle tercih edilebilirliğini ve bilimsel kalitesini artırmada sürekliliği güvence altına almış bir fakülte konumuna gelmek. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar -Fakültemizin öncelikli görevi ülkemize kendi branşlarında ve söz sahibi mühendisler yetiştirmek, ülkemizde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyacı karşılamak, ve çağın gereklerine, ülke ihtiyaçlarına uygun lisans düzeyinde eğitim vermek olan fakültemiz, bu amaçlarını üniversitemizin vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Yukarıda bahsedilen misyonu yürütme görevi başta Fakülte Dekanı olmak üzere ilgili bölümlerin bölüm başkanları ve öğretim elemanlarınındır. Harcama Yetkilisi Fakülte Dekanı, Gerçekleştirme Görevlisi ise Fakülte Sekreteridir. 5

9 C- Birim/İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Fakültemiz Çorum İl Merkezinde Üçdutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No:8 KUZEY KAMPÜSÜ adresinde olup m 2 kapalı alana sahiptir. 3 katlı idari bina, 3 katlı derslikler ve 1 katlı kantin olmak üzere üç bloktan oluşan binada hizmet vermektedir. Ayrıca bina içerisinde iki bilgisayar laboratuarı, bir yabancı dil sınıfı, bölüm öğrenci laboratuarları ve atölyemiz bulunmaktadır Eğitim Alanları Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) 0-50 (Kişi) Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) Amfi 4 Sınıf 3 6 Atölye 1 Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar 13 3 TOPLAM

10 Tablo X. Eğitim Alanı (Derslikler) Yüzölçümü (m2) Eğitim Alanı Kapasitesi 0-50 (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) (Kişi) (m²) Amfi 869,02 Sınıf 173,50 706,81 Atölye 120,44 Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvar 170, ,71 TOPLAM 1.537,43 706,81 869, Taşınmazlar Yeri Tablo X. Taşınmaz Bilgileri Toplam Arsa/Arazi Alanı (m²) Toplam Bina/Tesis Alanı (m²) Mühendislik Fak Toplam Taşınırlar Tablo X Yılında Satın Alınan Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu Dayanıklı Taşınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm Girişler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Taşıtlar Grubu Adet Demirbaşlar Grubu Adet Toplam Sosyal Alanlar 7

11 Tablo X. Sosyal Alanlar Alan Adı Adet Kapalı Alan Kapasite (Kişi) (m2) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 1 308, Kantin / Kafeteryalar 1 407, Lojmanlar Toplam 2 709, Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Adet Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Üzeri Toplam 2 2 Kapasite Alan (m2) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Üzeri Toplam

12 Spor Alanları Birim Adı Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Mühendislik Fakültesi Spor Dalı Adet Alan (m2) Spor Adet Alan (m2) Dalı Genel Amaçlı Salon Toplam Hizmet Alanları Alan Adı Adet Kapalı Alan (m2) Kapasite (Kişi) Akademik Personel ,54 70 İdari Personel 9 168,47 15 Toplam , Arşiv/Depo Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları Alan Adı Adet Alan (m 2 ) Arşiv 4 51,86 Depo 2 208,19 Ambar 3 150,00 Toplam 9 409,05 9

13 2- Örgüt Yapısı Fakülte Organları: a) Dekan, 2547 sayılı yasanın 16.maddesine göre rektörün üniversite içinden veya dışından önereceği üç profesör arasından Yüksek Öğretim Kurulu nca üç yıl süre ile seçilir ve atanır. Süresi bitince yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Dekan Yardımcısı olarak seçer. Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. b)fakülte Kurulu: 2547 sayılı yasanın 17. maddesine göre dekan, bağlı bölüm başkanları, (varsa) bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri, üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Görevi, fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini düzenlemek ve bununla ilgili plan, program yapmak, fakülte yönetim kurulu ve senatoya üye seçmektir. c)fakülte Yönetim Kurulu : 2547 sayılı yasanın 18. maddesine göre dekan, üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Görevi, fakültenin eğitim-öğretim plan, program ve takvimini yapmak; yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamaktır. Fakültemizin teşkilat şeması aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 10

14 Teşkilat Şeması 11

15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Teknolojik Kaynaklar Sunucular Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Tablet Bilgisayar 1 Cep Bilgisayar Toplam Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Toplam Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Optik Okuyucu Barkod Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyon Tarayıcı Müzik Sistemi Mikroskop Yazıcı Akıllı Tahta

16 3.4- Kütüphane Kaynakları 2014 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Toplam Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser Toplam İnsan Kaynakları Tablo X. Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Akademik Personel ,70 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel ,88 Sözleşmeli İdari Personel Toplam , Akademik Personel Akademik Personelin Kadro Dağılımı Personel Sınıfı Tablo X. Personel Sayıları Yılının Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%) Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Profesör Doçent Yrd. Doçent ,70 Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi ,70 Uzman Toplam ,70 13

17 Akademik Personelin Dolu Kadrolarının Birimlere Göre Dağılımı Birimler Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Mühendislik Fakültesi Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Hizmet Aralığı K E Toplam K E Toplam 0-3 Yıl ,50 62, Yıl ,86 57, Yıl ,33 66, Yıl ,75 81, Yıl Üzeri ,38 84, Toplam Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Tablo X. Akademik Personelin Yaşa Göre Dağılımı Kişi Sayısı Yüzde (%) Yaş Aralığı K E Toplam K E Toplam 25 Yaş ve Altı Yaş ,67 58, Yaş ,43 28, Yaş Yaş ,29 85, Üzeri Toplam

18 Akademik Personel Atamaları/Ayrılmaları Üniversite İçerisinden Atanan Üniversite Dışından Atanan Tablo X Yılında Atanan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman Araştırma Uzman Toplam Doçent Görevlisi Görevlisi Toplam Yılında Ayrılan Akademik Personel Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Emeklilik İsteğe Bağlı Yaş Haddinden Naklen Ayrılma İstifa 2 2 Görev Süresi Bitenler Vefat Atamasından Vazgeçilen Diğer Sebepler Toplam Üniversitemiz Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri 2014 yılı itibariyle 2547 sayılı Kanun un 39. maddesi uyarınca kongre, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmak, araştırma inceleme gezileri yapmak üzere; yurt dışında görevlendirilen akademik personel sayısı 77, yurt içinde görevlendirilen akademik personel sayısı ise 102 dir. 15

19 Yılı İtibariyle Akademik Personelin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 2547/33 Yurt Dışı Yurt İçi 2547/39 Yurt Dışı Yurt İçi / /40-a 2547/40-b 2547/40-c Toplam İdari Personel İdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Dolu Kadro Boş Kadro Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı K E Toplam K E Toplam K E Toplam Genel İdari Teknik Sağlık Eğitim - Öğretim Avukatlık Din Yardımcı Toplam

20 İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Hizmet Aralığı Dolu 17 Kişi Sayısı Boş Toplam 17 Kadro Doluluk Oranı (%) Yılı İtibariyle İdari Personelin Birimlere Göre Kadro Dağılımı Birim Adı Genel İdari Teknik Sağlık Eğt.-Öğrt. Avukatlık Din Yardımcı Toplam Hizmetler Hizmetler Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetler Mühendislik D B D B D B D B D B D B D B D B Fak Toplam İdari Personel Atamaları / Ayrılmaları Tablo X. Atanan İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Açıktan Nakil Diğer Toplam Genel Teknik Sağlık Yardımcı 1 1 Toplam İdari Personel Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Tablo X. Ayrılan İdari Personel Sayısının Hizmet Sınıfına Ve Ayrılma Nedenlerine Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Emekli Ölüm İstifa Nakil Diğer Toplam Genel 1 1 Teknik 2 2 Sağlık Yardımcı Toplam

21 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 11,76 17,65 17,65 52, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 29,41 11,76 11,76 11,76 17,65 17,65 31/12/2014 tarihi itibariyle İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 5,88 23,53 11,76 17,65 35,29 5,88 31/12/2014 tarihi itibariyle 5- Sunulan Hizmetler 5.1.Eğitim Hizmetleri FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARA GÖRE LİSANS PROGRAM SAYILARI Fakülteler/Yüksekokullar Lisans Program Sayısı Mühendislik Fakültesi 4 Toplam eğitim öğretim dönemi ile eğitim öğretim dönemi öğrenci sayılarına yer verilmiştir. 18

22 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam Mühendislik Fakütesi Toplam EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi Döneminin Dönemine Göre Artış/Azalışı (%) Mühendislik Fakütesi ,69 Toplam ,69 SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler Hazırlık 1.Sınıf Toplam Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Mühendislik Fak Toplam Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E Toplam K E Toplam K E Toplam Mühendislik Fakültesi Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Mezun Olan ve Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUN ÖĞRENCİ VE YENİ KAYITLAR Öğretim Düzeyi Yeni Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Yeni Mezun Kayıt Kayıt Kayıt Kayıt Mühendislik Fakütesi Toplam

23 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI Öğretim Düzeyi K E Toplam K E Toplam K E Toplam Mühendislik Fakültesi Toplam Engelli Öğrenci Sayısı Engelli Öğrenci Sayıları Öğrenim Düzeyi Mühendislik Fakültesi 2 1 Toplam 2 1 Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayıları YATAY VE DİKEY GEÇİŞLE ÜNİVERSİTEYE GELEN ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Düzeyi Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı K E Toplam K E Toplam Mühendislik Fakültesi Toplam Birim Tablo X. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğr. Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Yarı Yıl Uzaklaş tırılan 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaş tırılan Kınama Uyarma Toplam Mühendislik 2 2 Fakültesi Toplam 2 2 Tablo X. Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Birim Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Toplam Toplam Öğrenci Diğer Sayısı Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Mühendislik Fakültesi Toplam

24 Öğrenci Kontenjanları Tablo X. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSYM Kontenjanı Yerleşen Kayıt Yapan Boş Kalan Doluluk Oranı Mühendislik ,18 Fakültesi Toplam ,18 Beslenme Hizmetleri YILLAR İTİBARİYLE YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYILARI Yıllar Yemek Hizmeti Olarak Verilen Öğün Sayısı Yemek Hizmeti Verilen Öğrenci Sayısı ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA GİDEN/GELEN ÖĞRENCİ SAYILARI Dönemler Giden Öğrenci Sayısı Gelen Öğrenci Sayısı Öğrenim Staj Toplam Öğrenim Staj Toplam Hitit Üniversitesi Yayın Sayıları İNDEXLİ YAYIN SAYISI Birimler Öğretim Üye Sayısı SCI SSCI AHCI Toplam Mühendislik Fakültesi Toplam

25 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yönetim ve İç Kontrol Sistemi aşağıdaki gösterildiği şekilde yürütülmektedir. Dekan : Tüm akademik ve idari birimlerin işleyişini yönetmek ve denetlemek durumundadır. Dekan Yardımcısı : Eğitim-Öğretim hizmetleri, disiplin işlerinin yürütülmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin organizasyonu ve bölüm işlerinin koordinasyonunda dekana yardımcı olur. Dekan Yardımcısı :İdari ve Mali Hizmetlerin yürütülmesine dekana yardımcı olur. Fakülte Sekreteri : Fakültemizin sekreterya, idari ve mali hizmetleri ile teknik hizmetlerin yönetimi ve denetiminden sorumludur. Fakülte Kurulu : Fakülte Kurulumuz; Dekanın başkanlığında, Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile iki doçent temsilcisi ve bir yardımcı doçent temsilcisinden oluşur. Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim Kurulumuz; Dekanın başkanlığında, Fakülte kurulu tarafından seçilmiş üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşmaktadır. Görev Tanımları 1-Dekanlık Özel Kalemi nin Görev Tanımı 1. Dekanın haftalık ve/veya günlük çalışmalarının-görüşmelerinin-toplantılarının programını hazırlar ve uygulanmasını sağlar. 2. Dekanın, dekan yardımcılarının haftalık ders çizelgelerini edinir, üst yöneticilerin toplantı-izin-görev durumlarını izleyerek soranlara, bilgi edinmek/görüşmek isteyenlere gerçekçi bilgiler verir/yardımcı olur; bu doğrultuda aldığı notları da yöneticilere iletir. 3. Üst yöneticilere telefon aracılığı ile iletişim hizmeti sunar; bu bağlamda yanlış anlamalara/algılamalara fırsat vermemek için özenli davranır. 4. Üst yöneticilerle yüz yüze görüşmek isteyenlere aracı olur; bilgilendirir, uygunluk görüşüne göre izler ve görüşmenin yapılmasını sağlar. 5. Üst yöneticilerce verilen yazıları yazar, gereğini yapar. 6. Üst yöneticilerin yerine vekâlet edilmesi ile ilgili olarak birimleri bilgilendirir. 7. Faks iletileri ile ilgili işlemleri yapar, yerine ulaştırır. 8. Kullandığı, üst yöneticilerin kullandıkları makine ve araçların temizliği ve bakımı ile ilgilenir; onarımlarını yaptırır. 9. Kurul odasının, yöneticilerin odalarının bakımını temizliğini denetler, sorunları giderir. 22

26 10. Yazı ve Kurul İşleri Birimiyle işbirliği yapar. 11. Kendi birimiyle ilgili periyodik aralıklarda üst yönetime rapor verir. 12. Dekanlığın verdiği diğer işleri yapar. Fakülte Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur. 2-Mali İşler Birimi Görev Tanımı Kadromuzda olan personelin; aylık (maaş), emekli kesintisi, yolluk işlemleri, fazla çalışma ücreti, ek ders okutanların ücretleriyle ilgili işlerin yürütüldüğü birimin etkin biçimde hizmet üretmesi bağlamındaki yönetim ve denetim etkinliklerini kapsar. 1. Akademik ve idari personelin aylık (maaş) işlemlerini yapar. 2. Emekli keseneklerini hazırlar. 3. Geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin işlemleri yürütür. 4. Ek ders ve sınav ücreti ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür. 5. Birim ile ilgili dosyalama ve arşiv işlerini yapar. 6. Birime gelen ve giden yazıların dosyalama işlemini yapar. 7. Yangına ve iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 8. Kendi birimiyle ilgili periyodik aralıklarda üst yönetime rapor verir. 9. Dekanlığın verdiği diğer işleri yapar. Fakülte Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur. 3-Satın Alma - Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisinin Görev Tanımı 1. Fakültenin ihtiyacı olan malzemelerin alınması ve ödemeleri ile ilgili işlemleri yapar. 2. Taşınır kayıtlarının tutulmasını güncelleştirilmesini yapar. 3. Satın alınan malın/malzemenin irdelemesini yapan MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU nda üye olarak bulunur. 4. Kabul edilen malın/malzemenin taşınır kayıtlarına geçirilmesini - düzenlenmesini, düzenli biçimde depolanmasını yapar. 5. Demirbaş kayıtlarına göre demirbaş eşyanın numaralandırılmasını yapar. 23

27 6. Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisinin verilmesini bildirdiği mal ve malzemelerin taşınır çıkış işlemlerini yaparak ilgili birimlere teslim yapar. 7. Demirbaş malzemelerin zimmet belgelerini hazırlar, listelerini odalarına asar. 8. Demirbaş eşyanın satışı veya imha edilmesi ile başka bir kuruma devriyle ilgili işlemleri yapar. 9. Fakültede üretilen veya devir ya da bağış yoluyla gelen demirbaş eşyadan ederi belli olmayanların ederinin belirlenmesi ve taşınıra kazandırılması işlemlerini yapar. 10.Kırılan ve/veya kaybolan demirbaş eşya/donanım malzemesi bedellerinin kusuru olanlara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yapar. 11. Yılsonunda demirbaş eşya ve donatım malzemeleri ile tüketim mallarının sayımını yapan kurulda görev alır. Sayım sonrasının işlemlerini yapar. 12. Kalorifer yakıtının ve Jeneratör için alınan mazotun kurallara uygun olarak işlerini yapar, depolara doldurulmasını sağlar. 13. Akaryakıt Emanet Mal Çeklerinin, Ulaşım Hizmetleri Birimi ne ve İstemde bulunan bölümlere verir, kayıtlarını tutar. 14. İdari personelin giyecek yardımları ile ilgili iş ve işlemlerini yapar. 15. Ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar. 16. Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 17. Kendi birimiyle ilgili periyodik aralıklarda üst yönetime rapor verir. 18. Dekanlığın verdiği diğer işleri yapar. Fakülte Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur. 4-Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanımı 1. Öğrenci İşlerinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenler. 2. Öğrenci İşlerine yönlendirilen yazı ve evraklar ilgili birimce gereğini en kısa zamanda işleme tabii tutulur. 3. Personel birimde yazılan yazıları Fakülte Sekreteri ne sunar. 4. Çeşitli günlük yazışmaları yapar. 5. Aktif öğretimde okuyan tüm öğrencilerin otomasyon kapsamında kullanılan bilgisayar programına gerekli bilgilerin girişi sağlanır. 24

28 6. Öğrenci İşlerinde yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, Fakülte Sekreterine ve/veya ilgili Dekan Yardımcısına bilgi verir. 7. Mezun öğrencilerin gerekli olan bilgileri diploma bilgilerini deftere işler. 8. Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen diplomaların yazım kontrollerini yapar, hatalı olanları düzelttirmek üzere geri gönderir. 9. Mezun olanlardan isteyenlere Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmesi için gerekli olan ilişik kesme belgesini hazırlar. 10. Mezun öğrencilerin diplomalarını imza karşılığı teslim eder. 11. Öğretim üyelerinin/görevlilerinin kullandıkları not giriş programı ile ilgili sözlü ve/veya yazılı yönelttikleri sorularını yanıtlar, programın kullanılmasına ilişkin açıklamalar yapar. 12. Kullanılan bilgisayar programındaki verileri kontrol eder, oluşan hataları belirler ve düzelttirir, Programın kullanım amacına göre geliştirilmesini sağlar, 13. Bölüm Başkanlıklarının açılacak dersler ve şube sayılarına ilişkin önerilerinin kontrolünü yapar ve Rektörlük Makamı na sunulmasını sağlar, Personel Mali İşleri, Özlük İşleri Şefliklerine fotokopilerini verir. 14. Öğrenciyle ilgili istatistikleri tutar. 15. Ara sınıf kayıt yenileme tarihlerini ve kurallarını belirler, panolara asılmasını ve duyurulması için Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesini sağlar. 16. Ara sınıf kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin soruları yanıtlar, sorunlarını çözmeye çalışır. 17. Fakülte Yönetim Kuruluna öğrencilerin istekleri ile ilgili evrak hazırlar, kararlarla ilgili işlem yapar. 18. Burslarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yürütür. 19. Sınıflarının ilk %10 una giren öğrencilerin belirlenmesini ve Rektörlük Makamı na sunulmasını sağlar. 20. Öğrencilere ilişkin belgeleri imzalar ve/veya paraflar. 21. Üst Yönetimin oluruyla Emniyet ve MİT ten gelen görevlilere öğrencilerle ilgili bilgi verir, sorularına yazılı yanıtlar verir. 22. Öğrenci velilerinin, diğer üniversite öğrencilerinin ve bilgi isteyenlerin sorularına yanıt verir. 23. Otomasyon çalışmaları kapsamında ilgili dairesi başkalığınca yapılan toplantılara katılır. 24. Kendi birimiyle ilgili periyodik aralıklarda üst yönetime rapor verir. Fakülte Sekreterine karşı birinci derecede sorumludur. 25

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı