İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012"

Transkript

1 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

2 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri Çalışma Takvimi Çalışma Takvimi Bilgileri Çalışma Günleri Çalışma Günü Tanım Bilgileri İzin Planlama Kayıtları İzin Planlama Bilgileri Planlayan Bilgileri İzin Planı Süre Bilgileri İzin Detay Bilgileri İzin Kayıtları İzin Formu İzin Planlama Kaydı Üret İzin Planlama Kaydı Üret İzin Planlama Kaydı Bilgileri İzin Planlama Kaydı Üret Filtre Seçenekleri İzin Devri Hesaplama Raporlama Sistemi Rapor bilgileri Rapor Tasarımları Tasarım Genel Parametreleri Tasarım Bilgileri Rapor Bölümleri Rapor Alanları Veri Alanı Özellikleri Alan Tür ve içerik bilgileri Alan gösterim ve biçim özellikleri Parametre Bilgileri Kullanıcı Tanımlı Alanlar Tanım bilgileri Formül kullanımı Tanım bilgilerinin değiştirilmesi Tanımlı Alanların Kullanımı Tanımlı Filtreler Filtre Tanım Bilgileri Tanım bilgileri Güncelleme ve gösterim bilgileri Metin ve metin aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri İzin Yönetimi 2/59

3 Listeden seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri Grup seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri Tanımlı Filtrelerin Kullanımı Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanımı Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı Rapor Filtreleri Rapor Üniteleri Ekran Ünite Özellikleri Yazıcı Ünite Özellikleri Tablo Ünite Özellikleri Tablo Raporları Rapor Çıktıları Raporlar İzin Tanımları Listesi İzin Grup Tanımları Listesi İzin Planlama Kayıtları Listesi İzin Defteri İzin Yönetimi 3/59

4 İzin Yönetimi İzin Yönetimi, personelin kullandığı izin kayıtların girildiği, izinlerin tiplerine göre tanımlandığı ve raporlandığı bölümdür. İzin Yönetimi menü seçenekleri şunlardır: Tanımlar: İzinlerin ve izin gruplarının tanımlandığı menü seçeneğidir. Kurum çalışma takvimi de bu bölümde tanımlanır. Kayıtlar: Personele ait izin kayıtlarının ve izinlerin girildiği menü seçeneğidir. İşlemler: Personele ait izin planlarının ve izin kayıtlarını toplu olarak üretildiği, izin devri hesaplama işlemlerinin kaydedildiği bölümdür. Raporlar: İzin tanım ve işlemlerinin raporlandığı menü seçeneğidir. İzin Yönetimi 4/59

5 İzin Tanımları İzin Planlama kayıtlarında kullanılacak izin tanımlarının kaydedildiği seçenektir. İzin Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni izin tanımlamak ve kayıtlı tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni izin tanımlamak için kullanılır. Değiştir Kayıtlı izin bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İncele İzin tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Çıkar İzin tanımını silmek için kullanılır. Kopyala Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır. İzin Yönetimi 5/59

6 İzin Bilgileri İzin bilgileri, İzin Tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kurum: İzin tanımının hangi kurum için geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Kayıtlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Kodu: İzin tanım kodudur. Açıklama: İzin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. İzin Tipi: Kuruma ait izinler tip belirtilerek kaydedilir. Bu alanda kayıtlı tipler listelenir ve ilgili tip seçilir. İzin tip tanımları Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan İzin Tipleri seçeneği ile kaydedilir. İzin Süre Birimi: İzin süresinin hangi birim üzerinden geçerli olacağını belirtir. İzin süresi gün ve saat olarak iki seçeneklidir. En Az Süre: İzinin en az kaç gün süreceği bu alanda belirtilir. Eğer bir izinin, izin planlama kayıtlarında izin planları yapılırken bir alt süre limiti var ise kullanılacak bir alandır. Mesela çalışanlar 7 günden daha kısa süreli yıllık izine çıkamaz gibi bir kural var ise burada 7 gün bilgisi girilmelidir. İzin planları yapılırken bu izin grup tanımıyla ilgili 5 günlük bir plan yapıldığında kaydetme aşamasında kullanıcı uyarılır. En Fazla Süre: İzinin en fazla kaç gün süreceği bu alanda belirtilir. İzin planları yapılırken herhangi bir izin grubuyla ilgili üst sınır söz konusu olup bu sınır aşıldığında uyarı verilmesi isteniyorsa kullanılır. Kişi birbirini takip eden 5 günden fazla raporsuz hastalık izni kullanılamaz gibi bir kontrol isteniyorsa mesela buraya 5 bilgisi girilmelidir. İzin Yönetimi 6/59

7 Süre bilgileri izin planlama kayıtlarında önem taşır. İzin tanımında belirtilen gün bilgileri ile izin plan satırındaki süre bilgisi karşılaştırılır. Süre eğer en az gün bilgisinden küçük veya en fazla bilgisinden büyük ise; Süre bilgisi izin tanımındaki gün bilgileri ile uyumsuzdur mesajı ile kullanıcı uyarılır. İzin Devri: İznin bir sonraki döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu alanda belirlenir. İzin tanımında ilişkilendirilen kurum çalışma parametresinin izin durumu izne eklenecek ise önem taşır. Personelin bu izin karşılığında hak ettiği izinlerin hak edildiği yılda kullanılmaması durumunda bir sonraki yıla devredip etmeyeceği bu seçenekle tanımlanır. İzin Günlerine Etkisi: Bu alan izin tanımının, izin tiplerinden biri olması durumunda ücretli izinlerin işlem ve raporlara ne şekilde yansıyacağını belirlemek için kullanılır. Etkisiz Artıracak Azaltacak seçeneklerini içerir. Etkisiz seçiminde; İzin devir hesaplama ve izin durum raporlarında bu izin satırlarındaki gün sayısı dikkate alınmaz. İzin planlama kayıtlarında, izin satırlarında bu izin seçildiğinde izin defterine aktarım alanının öndeğeri Aktarılmayacak olarak gelir. Artıracak seçiminde; tanımlanan izin, izin planlama kayıtlarında plan satırına seçildiğinde izin defterine aktarım seçeneği öndeğeri "evet" olarak gelir. İzin devir hesaplama ve izin durum raporları basılırken bu izin satırlarındaki gün sayısı kadar gün mevcut izin gün sayılarını artırır. Böylece ilişkilendirilen firma çalışma parametresinin izin durumuna bakılmaz. Azaltacak seçiminde; tanımlanan izin, izin planlama kayıtlarında plan satırına seçildiğinde izin defterine aktarım seçeneği öndeğeri "evet" olarak gelir. İzin devir hesaplama ve izin durum raporları basılırken bu izin satırlarındaki gün sayısı kadar gün mevcut izin gün sayılarını azaltır. Böylece ilişkilendirilen firma çalışma parametresinin izin durumuna bakılmaz. Çalışma Süresine Etkisi: İzin tanımının çalışma süresine etkisini belirtir. İzne esas sürenin hesaplanmasında kullanılır. İzne esas süre hesaplanırken çalışılmayan ve ücretsiz izinlerin izin süresi hesaplanırken dikkate alınmamasını sağlar. Bu alan; Belirtilmemiş Artıracak Azaltacak seçeneklerini içerir. Azaltacak seçilirse; İzin planlama satırlarındaki çalışma süresine etkisi azaltacak seçilmiş olan, izin durumu gerçekleşti, bordro durumu uygulandı olmayan izin satırlarının başlangıç bitiş tarihleri arasındaki süreler ile Puantaj kartlarında çalışma süresini azaltacak işaretleri günlerin toplamı ve ücretsiz izinler dikkate alınır. Bulunan sürelere izne esas başlangıç tarihine eklenir. İzin Yönetimi 7/59

8 Bordro Bilgileri İzin tanım kartının bu bölümündeki alanlarda tanımlanan iznin puantaj hesaplarında hangi mesai satırları ile ilişkilendirileceği belirtilir. Eğer izin, hiç bir şekilde puantajla ilişkilendirilmeyecek ise bu grupta hiç bir tanımlama yapılmamalıdır. Bordroya Yansıması: İzne ait işlemlerin bordroya yansıma durumunu belirtir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda bordro hesaplarında hangi çalışma parametresi ile ilişkili olarak hesaplanacağı ve bunun için hangi kurum çalışma parametresinin geçerli olacağı diğer alanlarda belirlenir. Puantaja yansıtılacak ücretli, ücretsiz izin, fazla mesai uygulamalarında bordroya yansıması evet seçilip puantajda hangi satıra bu izin ile ilgili süre ve tutar bilgileri girilecekse o satırın çalışma parametresi seçilmelidir. Dönem bilgileri, puantaj kartı üret ve puantaj kartı üzerinden izin aktarımı işlemi yapıldığında bu tanımlardaki süre ve çalışma parametreleri dikkate alınır. Süre hesaplanırken, çalışanın izin plan kartlarında, bordro durumu uygulanacak statüsünde olan ve bordro uygulama tarihi puantajın başlangıç tarihinden önce olan süreler dikkate alınır. İlişkili Ödeme/Kesinti: Bu bölümdeki bilgiler, izne karşılık olan çalışanın puantajına yansıtılacak ödeme veya kesintileri olması durumunda kullanılır. İzin ile ilişkili ödeme ve kesintilerin bordro hesaplarına yansıma durumunu belirtir. Bu alan; Evet Hayır Üst sınır aşılırsa hepsi Üst sınırı aşan seçeneklerini içerir. İlişkili ödeme ve kesintilerin puantaj hesaplarına yansıması için Evet seçimi yapılır. bordro hesaplarında hangi çalışma parametresi ile ilişkili olarak hesaplanacağı ve bunun için hangi kurum çalışma parametresinin geçerli olacağı diğer alanlarda belirlenir. Üst sınır aşılırsa Hepsi seçiminde izin ile ilişkili ödeme ya da kesintilerde izin tanımında belirtilen en fazla gün sayısı dikkate alınır. Bu iznin tüm günlerine ait ödeme ve kesintiler puantaj hesaplarına yansıtılır. Üst sınırı aşan seçiminde izin ile ilişkili ödeme ya da kesintilerde izin tanımında belirtilen en fazla gün sayısı dikkate alınır ve yalnızca bu sınırın üstüne çıkan günlere ait ödeme ve kesintiler puantaj hesaplarına yansıtılır. İzin Yönetimi 8/59

9 İzin Grup Tanımları İzin gruplarının kaydedildiği seçenektir. İzin Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. İzin grup tanımları çalışanlar arasında izin hesaplarında farklılıkların olması durumunda kullanılır. Yeni grup tanımlamak ve kayıtlı izin grupları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir İncele Çıkar Kopyala Yeni izin grubu tanımlamak için kullanılır. Kayıtlı grup bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İzin grup bilgilerini incelemek için kullanılır İzin grup tanımını silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır. İzin Yönetimi 9/59

10 İzin Grup Tanım Bilgileri İzin grup tanımı, İzin Grupları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kodu: İzin grup tanım kodudur. Açıklama: İzin grubunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Aralık Tipi: İzin grubunun hangi zaman aralığını kapsayacağını belirtir. Burada oluşturulan grup tanımlarından sonra, hangi çalışan hangi gruba ait ise, o ilişkilendirme sicil kartı üzerinden yapılır. Sicil kartında seçilen izin grubunda, nasıl bir tablo oluşturulmuş ise, o tabloya göre, çalışanın hak ettiği izin gün sayısı hesaplanmış olur. Eğer, izin grup tanımı uygulamaları yok tüm çalışanlar iş kanunun belirlediği tabloya göre izin hak ediyorsa ya da bazı kişilerin izin hakları iş kanununa göre hesaplanacak ise, bu durumda o sicil kartlarındaki izin grubu alanı boş bırakılır. Bu alan; Belirtilmemiş Çalışma Süresi(Ay) Çalışma Süresi (Yıl) Yaş seçeneklerini içerir. Belirtilmemiş: Bu seçenek seçilmiş ise filtrelerde seçilmiş olan seçeneklere göre bir uygulama yapılacağı anlamına gelir. Her satırda sağ fare düğmesi ile o satırda yazılı olan esas gün rakamının hangi personel için izin gün sayısı anlamına geldiği filtreler yardımıyla tanımlanır. Örneğin pozisyonlara göre bir izin hakkı söz konusu ise a pozisyonundakiler 12, b pozisyonundakiler 18 gün yıllık izin hakkına sahip olsun. Bu durumda izin grup tanımında aralık tipi = boş, tabloda ilk satırda esas gün 12 filtrelerden a pozisyonu seçilir, ikinci satırda esas gün 18 yazılır ve sağ klik filtrelerden b seçilir. İzin Yönetimi 10/59

11 Çalışma süresi ( ay) : Kişinin işe girdiği tarih ile işlem tarihi arasındaki ay farkı dikkate alınarak bulunan çalışma süresinin tabloda karşılık geldiği değer personelin izin hakkını gösterir. Çalışma süresi (yıl) : Kişinin işe girdiği tarih ile işlem tarihi arasındaki yıl farkı dikkate alınarak bulunan çalışma süresinin tabloda karşılık geldiği değer personelin izin hakkını gösterir. Yaş: Personelin doğum tarihi ile işlem tarihi arasındaki sürenin tablodaki esas gün karşılığı personelin izne esas gününü gösterir. İzin grup tanımında satırlarda Başlangıç, Bitiş ve Esas Süre alanlarından izin bilgileri kaydedilir. Her satırda sağ fare düğmesi ile o satırda yazılı olan esas gün rakamının hangi personel için izin gün sayısı anlamına geldiği filtreler yardımıyla tanımlanır. Devir Bilgileri İzin Devri: İzin grubu için izin devri durumunun belirlendiği alandır. Bu alan Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Eğer izin devri uygulaması var ise izin devri seçeneği evet seçilmelidir. Bu gruba bağlı olan personelin hak ettiği izin gün sayısı hesaplanırken sadece içinde bulunulan yıldan hak ettiğine değil, daha önceki yıllardan kullanmadığı izinlere de bakılır, bunların toplamı hak edilen gün sayısını oluşturur. Eğer devretme ile ilgili bazı kısıtlamalar var ise örneğin; önceki yıllardan devir en fazla 10 gün olabilir şeklinde bir uygulama var ise Üst sınır (Gün) alanına = 10 yazılmalıdır. Eğer 3 yıldan daha önceki yıllara ait izin hakları 4.yıla devretmez gibi bir uygulama var ise bu durumda Üst Sınır (Yıl) = 3 bilgisi girilmelidir. İzin Kullanımı: Çalışanların izin kullanımında izin hakkının nasıl azaltılacağı izin kullanımı seçeneği ile tanımlanır. Kişinin 2009 yılından 10 gün izin hakkı kalmış olsun, 2010 yılında 15 gün izin talep ettiğinde eğer önce 2009 yılının 10 gününün işleme katılıp daha sonra kalan 5 günün 2010 yılındaki haklarından düşürülmesi isteniyorsa baştan sona doğru seçeneği seçilmelidir. Aksi durumda yani önce 2010 yılından işleme başlanılıp eğer 2010 yılında hak ettiğinden fazla bir izin talebi var ise bunun için 2009 yılındaki izin hakkı alınmak isteniyorsa sondan başa doğru seçeneği işaretlenmelidir. İzin Yönetimi 11/59

12 Çalışma Takvimi Firmanın ya da firmaya bağlı işyerleri ve bölümler için çalışma takviminin kaydedildiği seçenektir. İzin Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Çalışma takvimi tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve diğer işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Kopyala Yeni çalışma takvimi kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı takvim bilgilerin, güncellemek için kullanılır. Takvim tanımını silmek için kullanılır. Takvim bilgilerini incelemek için kullanılır. Takvim bilgilerini kopyalamak için kullanılır. İzin Yönetimi 12/59

13 Çalışma Takvimi Bilgileri Kuruma ya da kuruma ait işyerleri ve bölümler için geçerli olacak çalışma zamanları Çalışma Takvimi seçeneği ile kaydedilir. Çalışma takvimi listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: Kodu: Çalışma takvimi kayıt kodudur. Açıklama: Çalışma takvimi adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kurum/İşyeri/Bölüm: Çalışma takviminin hangi kurum, işyeri ya da bölüm için geçerli olacağı bu alanlarda belirlenir. Her üç alandan da kayıtlı tanımlar listelenir. Çalışma takviminin geçerli olacağı kurum, işyeri, bölüm seçilir. Takvim bölümünde; çalışılacak gün ve bu gün için geçerli olacak çalışma zaman aralığı kaydedilir. Çalışma günleri seçeneği ile kaydedilen bilgiler takvime otomatik olarak yansır. Çalışma günlerinde işaretlenmeyen günler takvimde gri olarak yer alır. Sistem tarihini belirten hücre ise kırmızı renktedir. Çalışma sürelerinin kaydedileceği ay ve yıl ilgili alanlarda seçilir. Seçilen gün için firma, işyeri ve/veya kurumun çalışma durumu ise Saat Aralığı bölümünde, Mesai alanında başlangıç ve bitiş değerleri ile kaydedilir. Bu çalışma zamanı birden fazla gün için de geçerli olacaksa ilgili günler CTRL tuşu ve fare ile seçilerek işaretlenir. İzin Yönetimi 13/59

14 Saat Aralığı bölümünde; Kurumun mesai saatleri ve öğle arası tatil süresine ait bilgileri girilir. İzin kayıtlarında, saat tipinde kaydedilen izin süresi Öğle Arası alanında belirtilen başlangıç-bitiş saati dikkate alınarak hesaplanır. Çalışma durumu alanında ise belirtilen saat aralığında çalışma durumu belirlenir. Evet: Bu sürede çalışılacağını belirtir. Hafta Tatili: Bu sürenin hafta tatili olduğunu belirtir. Resmi Tatil: Bu sürenin resmi tatil olduğunu belirtir. Öndeğer: Çalışma günleri menü seçeneği ile kaydedilen çalışma günlerinin geçerli olacağını belirtir. İzin planlarındaki süre hesaplanırken hem çalışma günleri hem de çalışma takvimi dikkate alınarak işlem yapılır. İzin Yönetimi 14/59

15 Çalışma Günleri Kurumun çalışma günlerinin kaydedildiği seçenektir. İzin Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir İncele Çıkar Kopyala Kayıt Bilgisi Yeni çalışma günü tanımlamak için kullanılır. Çalışma günü bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çalışma günü bilgilerini incelemek için kullanılır. Çalışma gününü silmek için kullanılır. Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır. Çalışma gününün ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. İzin Yönetimi 15/59

16 Çalışma Günü Tanım Bilgileri Çalışma günü tanımlamak için Çalışma Günleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Haftalık Çalışma gün sayısı, izin sürelerinin tespitinde kullanılacak olan bir parametredir. Örneğin; kişinin bağlı olduğu grupta çalışma günleri olarak Cumartesi ve Pazar tatil olarak belirtilmiş olsun. İzin planlarında kişi için izin başlama-bitiş tarihleri verildiğinde verilen tarih aralığında, kişinin zaten tatil olan günleri çıkartılıp, kullanmış olduğu izin gün sayısı tespit edilir. Ayrıca çalışanın çalışmadığı günler için bir izin plan satırı kaydedilmek istenirse kullanıcıya uyarı verilir. İzin plan satırının başlangıç tarihi ile çalışma günü tarihi kontrol edilir. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kodu: Çalışma günü tanım kodudur. Açıklama: Çalışma günü adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Günler bölümünde haftanın günler yer alır. Kurumun çalıştığı günler işaretlenir. Programda öndeğer olarak Cumartesi ve Pazar dışındaki günler çalışma günü olarak seçilidir. Saatler: Belirlenen günlerde hangi saatler arasında çalışılacağı ise Saatler bölümünde Başlangıç ve Bitiş zaman aralığı belirtilerek kaydedilir. İzin Yönetimi 16/59

17 İzin Planlama Kayıtları Kurumda çalışan her elemana ait izin planlarının kaydedildiği seçenektir. Kişinin tüm iş hayatı için sadece bir kayıt açılarak tüm yıllardaki izin planları aynı kayıt üzerinden gerçekleştirilebilir. İzin Yönetimi program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Değiştir Çıkar İncele Ara Kopyala Filtrele Listelenen Kayıt Sayısı Yeni izin planı kaydetmek için kullanılır. Kayıtlı plan bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İzin planı kaydını silmek için kullanılır. İzin planı bilgilerini incelemek için kullanılır Sicil numarası ya da ad-soyada göre sıralı izin planlama kayıtları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır. İzin planı bilgilerini başka bir kayda kopyalamak için kullanılır. İzin planlama kayıtları listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. İzin planlama kayıtları listesindeki kayıt sayısını görüntüler. İzin Yönetimi 17/59

18 İzin Planlama Bilgileri Personele ait izin planı bilgileri İzin Planlama Kayıtları listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. İzin planlama kayıtlarında planın ait olduğu personel ile birlikte Planlayan kişi bilgileri de kaydedilir. İzin planında yer alacak her bir izin ile ilgili bilgiler ayrı ayrı kaydedilir. Personelin kurumdaki tüm çalışma süresi için sadece bir kayıt açılarak tüm yıllardaki izin planları aynı kayıt üzerinden gerçekleştirilebilir. Bunun için Listeleme alanında yapılacak seçim önemlidir. Planlanan Bilgileri Bu bölümde izin planı yapılan personele ait bilgiler; Sicil Numarası Adı Soyadı alanlarında kaydedilir. Her üç alandan da kayıtlı sicil kartları listelenir ve zaman planı yapılacak personel seçilebilir. İzin Yönetimi 18/59

19 Planlayan Bilgileri Bu bölümde izin planını yapan personele ait bilgiler Sicil numarası Adı Soyadı alanlarında kaydedilir. Her üç alandan da kayıtlı sicil kartları listelenir ve zaman planı yapılacak personel seçilebilir. Planlama Tarihi: İzin planlama kayıt tarihidir. Durum Bilgileri ve Genel Açıklama İzin planlama kaydına ait durum kayıt penceresinde Durum alanında belirlenir. Bu alan; Plan İptal Ertelendi Yürürlükte Tamamlandı seçeneklerini içerir. İzin planının durumu ilgili seçenek seçilerek belirlenir. Açıklama: İzin planına ait genel açıklama bilgisidir. İzin Planı Süre Bilgileri İzin planının hangi periyot için yapıldığı Listeleme alanında yapılacak seçimle belirlenir. Listeleme şekline göre istenen tarihler Takvim alanında belirlenir. Bu alan; Günlük Aylık Yıllık Tamamı seçeneklerini içerir. Günlük : Takvimde seçilen gün + ay + yıl bilgisine göre bu tarihte başlayan izinler, izin listesinde yer alır. Aylık : Takvimde seçilen ay + yıl bilgisine göre bu tarihte başlayan izinler listelenir. Yıllık : Takvimde seçilen yıl bilgisine göre bu yılda başlayan izinler listelenir. Tamamı : Tarih bilgisinden bağımsız olarak tüm izinler listelenir. Saat dilimlerin herhangi birinden çift tıklanarak o saat dilimi için bir izin planı eklenmek isteniyor ise listelemede günlük seçilmelidir. İzin Yönetimi 19/59

20 Listelemede herhangi bir seçenek üzerindeyken ekle tuşuna basıldığında o anda işaretli olan gün + ay + yıl bilgisine göre başlangıç ve bitiş tarihleri öndeğer olarak gelecek şekilde bir izin satırı açılır. İzin Detay Bilgileri İzin planı yapılırken yer alacak izinlerin her birisine ait bilgiler, kayıt penceresinde Ekle seçeneği ile ayrı ayrı kaydedilir. İzin Kayıtları İzin planında yer alacak izinler, İzin Planlama kaydı penceresinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır: Kod: İzin planında yer alacak izin tanım kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen izin tanımın adı ve tipi açıklama ve izin tipi alanlarına otomatik olarak aktarılır. Planlayanın Bilgileri İzin planlayan kişiye ait bilgiler Planlayanın bölümünde; Sicil Numarası Adı Soyadı İzin Yönetimi 20/59

21 alanlarında belirtilir. Bu alanların tümünden kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. zaman planlama kaydı üzerinde planlayan bilgileri girilmişse bu bilgiler öndeğer olarak gelecektir. Onaylayanın Bilgileri İzni onaylayan kişiye ait bilgiler Onaylayanın bölümünde; Sicil Numarası Adı Soyadı alanlarında belirtilir. Bu alanların tümünden kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Değerlendirme Tarihi: Zaman Planının değerlendirme tarihidir. Onay: Zaman planının değerlendirme durumudur. Bu alan; Değerlendirilmesi Kabul Edildi Reddedildi seçeneklerini içerir. Açıklama: Onaylama ile ilgili genel açıklamadır. İzin Detay Bilgileri İzin planında yer alacak izin ile ilgili detay bilgiler izin planı kayıt penceresinde İzin Detay Bilgileri bölümünde kaydedilir. Başlangıç: İzin başlangıç tarihidir. Bitiş: İzin bitiş tarihidir. Süre: İznin belirtilen tarihler arasında kapsayacağı süreyi belirtir. Süre gün ve saat olarak verilir. Süre alanının doldurulması sırasında çalışma takvimi tanımlarında tanımlanmış olan çalışma günü bilgileri kontrol edilir. Belirlenen tarih aralığında kaç iş günü var ise ona göre izin süresi hesaplanır ve alana yazılır. (İzin planlaması yapılan çalışanın çalışma takvimi tanımına göre işlem yapılır. Çalışma takviminde tatil günleri olarak hangi günler belirtilmiş ise, buradan izin süresi tespit edilmiş olur. Örneğin izin başlangıç-bitiş tarihleri verilmiş olsun, burada gün farkı 7 olmasına rağmen, izin kullanacak olan kişinin, izin grup tanımında cumartesi ve pazar tatil olarak tanımlamış ise ve tatile denk geldiğinden izin süresi 5 gün olacaktır.) Masraf Merkezi: Puantaj kartlarına izin aktarımında kullanılacak masraf merkezidir.... düğmesi tıklanarak kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. İzin Durumu: İzin durumunun belirlendiği alandır. Durum alanı; Plan Gerçekleşti İptal Ertelendi İzin Yönetimi 21/59

22 Onaylanmadı seçeneklerini içerir. İzin Defterine Aktarım: Bu alana öndeğer olarak izin tanımlarında izin günlerine etkisi alanında yapılan seçim sonucu yansır. İzin tanımında izin günlerine etkisi artıracak ya da azaltacak olacak seçilmişse bu alanın öndeğeri Evet olarak gelir. Etkisiz seçiminde alanın öndeğeri Hayır olacaktır. Bu bilgi gerekirse değiştirilebilir. İzin defterine aktarım seçeneğinde evet seçilmesi durumunda bu izin ile ilgili bilgiler izin defteri raporuna yansıtılır aksi takdirde işlem yapılmaz. Bordro Durumu ve Uygulama Tarihi: Bordro uygulama tarihi ve bordro durumu iznin puantaja yansıtılması işleminin söz konusu olduğu durumlarda anlamlıdır. Örneğin; Çalışma parametresi ücretsiz izin olsun ve aynı isimli izin tanımında bu parametre seçilmiş olsun. Dönem bilgileri üzerinden izin aktarımı işlemi başlatıldığında puantaj kartı üretilecek olan çalışan için izin planlama kayıtlarına bakılır. İzin planlama kayıtları içerisindeki izin plan kartlarından bu iznin seçili olduğu kayıtların süre bilgileriyle işlem yapılır. Bulunan izin kayıtlarından bordro durumu = uygulanacak ve iznin durumu = gerçekleşti olanlarla işlem yapılır. Bordro Uygulama Tarihi <= puantaj dönem başlangıç tarihi olmalıdır. Bu kontrollerden geçen kayıtların süre bilgileri toplamı alınarak puantaja yansıtılır. Sicil kartı sağlık bilgilerinden izin tanımı seçilerek oluşturulan bir sağlık işlemi kaydı ile ilgili otomatik olarak bir izin plan satırı oluşturulur. Eğer personelin bir izin planlama kaydı yok ise izin plan satırı oluşturulamaz ve bununla ilgili uyarı verilir. Daha sonra oluşturulan bu ilişkili kayıtlardan herhangi birinde bir değişiklik yapılırsa ilişkili kayıtta güncellenir. İki kayıttan biri silinirse diğeri de otomatik olarak silinir. İzin Yönetimi 22/59

23 İzin Formu Personel izin formunun hazırlandığı ve seçilen rapor ünitesinden alındığı seçenektir. Personele ait izin formunu almak için İzin Planlama Kaydı ekranında İzin Listesi bölümünde F9-sağ fare menüsünde yer alan izin Formu seçeneği kullanılır. İzin formu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Filtre Rapor Tarihi Değeri Tarih Girişi İzin Yönetimi 23/59

24 İzin Planlama Kaydı Üret İzin planlama kayıtlarının belirlenecek kriterlere göre topluca açılmasını ya da veya mevcut izin planlama kayıtlarına izin kaydının toplu biçimde eklenmesini ya da çıkarılmasını sağlayan seçenektir. İzin Planlama program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Üretim işleminin yapılacağı kayıt tipi (izin planlama ya da izin) Kayıt Tipi alanında belirlenir. İzin planlama ya da izin kaydının ekleneceği ya da silineceği ise İşlem tipi alanında belirlenir. İzin Planlama Kaydı Üret penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kayıt Tipi: Üretim işleminin hangi kayıt tipi için yapılacağının belirlendiği alandır. Kayıt tipi alanı; İzin Planlama Kaydı İzin Kaydı seçeneklerini içerir. İzin planlama kaydı seçeneği ile seçilecek personele ait izin planlama kayıtları toplu olarak eklenir ya da çıkartılır. İzin kaydı seçeneği ile seçilecek personele ait izin kayıtları toplu olarak eklenir ya da çıkartılır. İzin Yönetimi 24/59

25 İşlem Tipi: Üretilecek kayıtlar için geçerli olacak işlem tipidir. Bu alan; Ekle Çıkar seçeneklerini içerir. Ekle seçiminde izin planlama kaydı üret filtre seçenekleri ile belirlenen koşullara uygun personel için izin planlama ya da izin kayıtları eklenir. Çıkar seçiminde ise izin planlama kaydı üret filtre seçenekleri ile belirlenen koşullara uygun personel için izin planlama ya da izin kayıtları silinir. Ekleme işleminde Filtreler seçeneği ile açılan pencerede yer alan İzin Planlama Kaydı Bulunursa filtre satırında yapılacak seçim önemlidir. İzin Yönetimi 25/59

26 İzin Planlama Kaydı Bulunursa filtre satırı; Mevcut kayıt silinerek yeni kayıt eklenecek Mevcut kayıt korunarak yeni kayıt eklenecek İşlem yapılmayacak seçeneklerini içerir. Kayıt silinerek yeni kayıt eklenecek seçiminin yapılması durumunda, formda verilen bilgilere uyan izin planlama kayıtları silinir ve yenileri eklenir. Kayıt korunarak yeni kayıt eklenecek seçiminde formda verilen bilgilere uyan izin planlama kayıtları silinmeden yenileri eklenir. Çıkarma işleminde ise izin planlama kaydı, planlayan bilgileri gruplarında girilen bilgilere ve sicille ilgili filtrelere göre bulunan izin planlama kayıtları çıkarılır. İzin Planlama Kaydı Bilgileri İşlem penceresinin İzin Planlama Kaydı bölümünde yer alan alanlardan durum ve açıklama bilgileri kaydedilir. Bu alanlardan kaydedilen bilgiler İzin Kaydı üretiminde filtre olarak kullanılır ve hangi izin planlama kaydına izin ekleneceği ya da çıkartılacağı saptanır. Durum: Eklenecek ya da çıkarılacak kaydın durum bilgisidir. Bu alan Plan İptal Ertelendi Yürürlükte Tamamlandı seçeneklerini içerir. Açıklama : İzin planlama kaydına ilişkin açıklama bilgisidir. Planlayan Bilgileri Bu bölümde yer alan alanlardan planlayan kişi bilgileri kaydedilir. Sicil numarası/adı/soyadı: Bu alanlardan kayıtlı sicil kartları listelenir ve planlamayı yapan personel seçilir. Planlama Tarihi: Planlamanın yapıldığı tarihtir. İzin Yönetimi 26/59

27 İzin Bilgileri İzin planlama kaydında yer alacak izin bilgileridir. Kod: Kayıt türü ve işlem tipi alanlarında yapılan seçime göre izin planlama kaydında yer alacak ya da izin planlama kayıtlarına eklenecek ya da çıkartılacak izin kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Seçilen izin tanımında kaydedilen açıklama, bordro durumu ve bordro uygulama tarihi bilgileri ilgili alanlara aktarılır. Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: İznin başlangıç ve bitiş tarihleridir Süre: İzin süresinin gün ya da saat olarak belirlendiği alandır. İzin Durumu: İzin durumunun belirlendiği alandır. Bu alan; Plan Gerçekleşti İptal Ertelendi Onaylanmadı seçeneklerini içerir. Onaylayan Bilgileri İzin kaydı ekleme işleminde onaylayan bilgileri bu bölümde yer alan alanlardan kaydedilir. Sicil numarası, adı, soyadı : Bu alanlardan kayıtlı sicil kartları listelenir ve izin ekleme işlemini onaylayan personel seçilir. Değerlendirme Tarihi: İznin değerlendirmeye alındığı tarihtir. Onay: İzin onay durumudur. Bu alan; Değerlendirilmesi Kabul edildi Reddedildi seçeneklerini içerir. İzin planlama ya da izin kartı üretme işleminin hangi personel için yapılacağı ve parametrelere bağlı olarak yapılacak kontroller Filtreler seçeneği ile belirlenir. İzin Yönetimi 27/59

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

Raporlama Sistemi LOGO

Raporlama Sistemi LOGO Raporlama Sistemi LOGO Kasım 2009 İçindekiler Raporlama Sistemi... 3 Rapor Bilgileri... 3 Rapor Filtreleri... 4 Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları... 4 Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları...

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012

GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 GO Plus Fatura LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 10 Fatura Bilgileri... 11 Fatura Başlık Bilgileri...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı