Microsoft E x c e l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft E x c e l 2 0 1 0"

Transkript

1 Microsoft E x c e l

2 GĠRĠġ Merhabalar, Günümüzde hesaplarınızı tablolamak ve çeģitli finansal iģlemlerinizi planlayıp takip etmek, önemli olduğu kadar zaman alması yönüyle de ön plana çıkıyor. Onlarca değiģik formattaki veriyi bir arada tutabilmek, hesapları görüntüleyebilmek, mali ve matematiksel birtakım iģlemler yapabilmek hem zorunluluk hem de gereklilik artık. Bu iģlerin tümünü birden aynı platformda çözümleyebilmek için üretilmiģ pek çok program olmasına karģın, gerek kolay kullanımı, gerekse tüm dünyada yaygınlığı bakımından Microsoft Excel 2010 öncelikli bir uygulamadır. Bu eserde programımızın kullanımı ve iģlevsel yönleri üzerine bilgi aktarımını amaçladık. Bunu yaparken olabildiğince sade ve akıcı bir dille, kafa karıģtırmadan öne çıkması gereken her konuyu, yer yer örneklerle birlikte olmakla beraber, rahat ve kolay eriģebileceğiniz bir ortamda derlemeye gayret ettik. ĠĢ hayatında verilerle çalıģmak, hesaplarınızı tablolamak ve grafiklendirmek en önemli ihtiyaçlarınızdan olmuģtur. Günümüzde de bu ihtiyaç giderek artan önemini korumaktadır. Pratik bir ara yüze sahip olması ve hızlı çözümler üretebilmesi, sayısal sonuçları renkli ve 3 boyutlu grafiklere dönüģtürebilmesi sayesinde dünyanın en yaygın olarak kullanılan hesap tablolama programı haline gelmesine sebep olmuģtur. Programın özelliklerinin neler olduğunu, pratik bir Ģekilde nasıl kullanılabileceğinizi, sizlere aktarmaya çalıģtık, umarız sizin içinde keyifli bir deneyim olur. Esen kalın. 2

3 MĠCROSOFT EXCEL 2010 a GĠRĠġ Microsoft Excel 2010, öncekine sürümlerine oranla bilgileri analiz etmeye, yönetmeye ve paylaģmaya daha fazla imkân tanıyor. Dosyalarınızı kolaylıkla internet ortamındaki alanlara yükleyebilir ve çevrimiçinde diğer insanlarla eģzamanlı olarak çalıģabilirsiniz. Ayrıca yeni veri analizi ve görselleģtirme araçları ile bilgilerinizi daha rahat özetleyebilir, raporlar alabilirsiniz. Esnek ve kiģiselleģtirilebilir bir ara yüz üretilmesi amaçlanarak tasarlandığından, programın ihtiyaçlar dahilinde birtakım özelliklerini kiģiselleģtirebilmenin önü açılmıģ. Böylelikle herkesin yüksek öncelikli ihtiyaçlarını menülerde ön plana çıkarabilmesi sağlanmıģ. Önceki Excel sürümlerindeki yazılardan oluģan liste biçimindeki menülerin yerini görsel tabanlı simgelerden oluģan bir menü almakta. Ġlk etapta kafa karıģtırıcı gibi gelse de çok kısa sürede bu menü biçimine adapte olup, hangi butonun ne iģe yaradığını kavrayıp akılda tutabiliyorsunuz. ġerit menünün bir diğer güzel özelliği de gizlenebilir bir yapıda olması, böylelikle bazı acil durumlarda ekranda daha fazla alanı yazıyı içeren kağıda paylaģtırabiliyorsunuz. Ad Kutusu ve Formül Çubuğu gibi araçlarla oldukça rahat bir Ģekilde hücre adreslerini ve formülleri denetlemek, düzenlemek mümkündür. ÇeĢitli tuģ kombinasyonları sayesinde çalıģma kitabı içinde hareket edebilme yeteneğinize de zenginlik kazandırılmıģ durumda. NE, NEREDE? Ekranımızda Microsoft Excel 2010 programı açıldığında çeģitli kısımlarının birbirinden ayrıģacak renklerde ya da sınırlandırılmıģ olduğunu görürüz. Basitçe söz etmek gerekirse en tepede yer alan kısma BaĢlık Çubuğu, onun altında menülerin yer aldığı kısma ġerit, altındaki satırdaki araçlara Ad Kutusu ve Formül Çubuğu, ekranda açık olan dosyaya Kitap, sayfalarına ÇalıĢma Sayfası, altta kalan kısma ise Durum Çubuğu diyoruz. Bu alanların her biri çeģitli iģlemleri yapmak için araçlar barındırırken, bazı kısımlarında da yazı ve renkleri kullanarak bilgilendirme görevi de üstlenirler. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Excel 2010 ile Excel dosyalarımıza parola koymak Kurumsal platformlarda çalıģırken genelde fiyat teklifi, sözleģme vb. düzenlenmemesi gereken bilgileri içeren Excel kitaplarımız olacaktır. Bu dokümanların formüllerinin baģka çalıģanlar tarafından görülmesini istemediğimiz zamanlar Ģifreleme yaparak kitabın korunmasını sağlayabiliriz. Dosya ġerit menü baģlığında Bilgi sekmesinde ÇalıĢma Kitabını Koru baģlığından Parola ile ġifrele seçeneğini kullanarak dosyanızı Ģifreleyebilirsiniz. Bu durumda dosya simgesini açmak için çift tıkladığımızda Ģifre sorma ekranı karģımıza gelecek ve dosya Ģifreyi bilmeyen personele açılmayacaktır. Bir diğer metot ise dosyayı farklı amaçlarla iki değiģik Ģifre ile birden Ģifrelemek olacaktır. Bunun için Dosya Ģerit menü baģlığından Farklı Kaydet seçilir ve Kaydet butonunun solunda yer alan Araçlar butonundan Genel Seçenekler tıklatılır. 8

9 KarĢınıza gelecek Genel Seçenekler penceresinden Açma ve DeğiĢtirme parolası vererek iki farklı Ģifre ile Ģifreleme yapabilmektesiniz. Bunlardan ilki olan Açma parolası dosyayı sadece açıp görüntüleyebilme yetkisini kiģiye verecekken, değiģtirme parolası ise dosya üzerinde yapılan değiģiklikleri dosya üzerine kaydedebilme yetkisini sağlayacaktır. Bu sayede tam / kısmi yetkili personeller üreterek çok boyutlu çalıģma ortamları sağlayabilirsiniz. FORMÜLASYON EĞER Formülü ve Türevleri TEMEL EĞER FORMÜLÜ KULLANIMI =EĞER(A10=100,TOPLA(B5:B15), ) Teknik açılımını Ģöyle irdeleyebiliriz: =EĞER(KOġUL; KOġUL SAĞLANIYORSA FORMÜLE YAPTIRTMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠġLEM; KOġUL SAĞLANMIYORSA FORMÜLE YAPTIRMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠġLEM) ġayet yaptırmak istediğiniz iģlemler Excel hücresine bir Ģey yazdırtmak ise yazdırtmak istediklerinizi içerisinde yazmanız gerekir. ALÇAK, TAMAM, YÜKSEK, KRĠTĠK gibi... Örneğin; A5 hücresinde bir satıģ rakamı yazıyor olsun: 4500 B5 hücresinde bu satıģın 3500 den büyükse VERĠMLĠ SATIġ, değilse VERĠMSĠZ SATIġ Ģeklinde uyarı vermesini istiyorsunuz. Bu durumda B5 hücresinin içerisine yazacağınız formül: =EĞER(A5>3500; VERĠMLĠ SATIġ ; VERĠMSĠZ SATIġ ) Ģeklinde olmalıdır. ġayet yaptırmak istediğiniz iģlemler Excel hücresine bir Ģey yazdırtmak değil de bir hesaplama yaptırtmak ise hesaplama iģlemini iģaretlerini kullanmadan yazmanız gerekir. B4*3 ya da A5-A9 ya da (A5*15%) gibi... BĠRDEN FAZLA KOġULUN BĠRLĠKTE GERÇEKLEġMESĠ Ġki tipte yaklaģım sergilenebilir. Katı YaklaĢım durumunda farklı alanlardaki koģulların birlikte gerçekleģmesinin sonuç üretmesi gerekiyor olabilir. Bu durumda Eğer formülündeki koģulları birbirlerine VE bağlacı yardımıyla bağlayabiliriz. =EĞER(VE(A1>500;C4<650); sipariģ ver ; sipariģ verme ) Ġkinci yaklaģım olan esnek yaklaģımda ise koģullardan en az birinin gerçekleģiyor olması durumu sonuç üretmeye yeterli olabilir. Bu durumda YADA bağlacı koģulları bağlamakta kullanılacaktır. =EĞER(YADA(A1>500;C4<650); sipariģ ver ; sipariģ verme ) 9

10 EĞERSAY Bir veri aralığındaki değerlerden koģula uyanların sayısını veren formüldür. Formül söz diziminde belirtilen aralıkta; belirtilen kıstasa uyan veri elemanlarını sayar ve adet cinsinden sonuç döndürür. Söz dizimi: =EĞERSAY(ARALIK; ÖLÇÜT ) Ölçüt kısmında yer alan kriter bir değer, metin, sayı, >, >=, <, <=, = vb. olabilir. Tümü de TIRNAKLAR içinde yazılmalıdır. Ancak bir formül yardımıyla bulunabilecek bir değere ölçütte bakılacaksa bu durumda formül tırnağın dıģına yazılmalı ve & iģareti ile ölçüte bağlanmalıdır. ETOPLA Bir veri aralığındaki değerlerden koģula uyanların toplamını veren formüldür. Formül söz diziminde belirtilen aralıkta; belirtilen kıstasa uyan veri elemanlarını sayar ve toplam aralığı olarak belirtilen diğer bir aralıktan toplam tutar cinsinden sonuç döndürür. Söz dizimi: =ETOPLA(ARALIK; ÖLÇÜT ;TOPLAM ARALIĞI) Ölçüt kısmında yer alan kriter bir değer, metin, sayı, >, >=, <, <=, = vb. olabilir. Tümü de TIRNAKLAR içinde yazılmalıdır. Ancak bir formül yardımıyla bulunabilecek bir değere ölçütte bakılacaksa bu durumda formül tırnağın dıģına yazılmalı ve & iģareti ile ölçüte bağlanmalıdır. 10

11 =EĞERSAY(A4:A14; ARIBĠLGĠ ) A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki ARIBĠLGĠ ifadesini içeren hücrelerin sayısını verecektir. =EĞERSAY(A4:A14; ĠSTANBUL )+EĞERSAY(A4:A14; ĠZMĠR ) A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki ĠSTANBUL ve ĠZMĠR kelimelerini içeren hücrelerin toplam adedini verecektir. =EĞERSAY(A4:A14; >1500 ) - A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki 1500 den büyük değer içeren hücrelerin adedini verecektir. Formül BağlanmıĢ KoĢul Ġle Aratmak =EĞERSAY(A4:A14; > &ORTALAMA(A4:A14)) - A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki A4 ten A14 e kadar olan hücrelerin ortalamasından büyük değer içeren hücrelerin adedini verecektir. =EĞERSAY(A4:A14; ARIBĠLGĠ ;B4:B14) A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki ARIBĠLGĠ ifadesini içeren hücrelere denk gelen B4 ten B14 e kadar olan hücrelerdeki sayıların toplamını verecektir. =EĞERSAY(A4:A14; ĠSTANBUL ;B4:B14)+EĞERSAY(A4:A14; ĠZMĠR ;B4:B14) A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki ĠSTANBUL ve ĠZMĠR kelimelerini içeren hücrelere denk gelen B4:B14 aralığından toplam değerini verecektir. =EĞERSAY(A4:A14; >1500 B4:B14) - A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki 1500 den büyük değer içeren hücrelere denk gelen B4:B14 aralığından toplam değerini verecektir. 11

12 =EĞERSAY(A4:A14; > &ORTALAMA(A4:A14);B4:B14) - A4 ten A14 e kadar olan hücre aralığındaki A4 ten A14 e kadar olan hücrelerin ortalamasından büyük değer içeren hücrelere denk gelen; B4:B14 aralığındaki değerlerin toplamını verecektir. DÜġEYARA Önceden hazırlanmıģ referans bir tabloda, belirtilecek bir veriyi aratıp, ilgili veriye denk gelen referans tablodaki baģka bir sütundaki değeri sonuç olarak döndüren formüldür. Referans tablonun önceden hazırlanmıģ olması, ileride formülün çoğaltılması ihtimali varsa formülde alan adı ile sabitlenmesi, önemlidir. Söz dizimi: =DÜġEYARA(ARANAN DEĞER; ARANILACAĞI ALAN; ÇEKĠLECEK VERĠNĠN SÜTUN SIRA NUMARASI; DOĞRU / YANLIġ) DOĞRU (TRUE) : YaklaĢık EĢleĢme Yöntemiyle Sonuç Üretmek Ġstenen Durumlarda YANLIġ (FALSE) : Tam EĢleĢme Yöntemiyle Sonuç Üretmek Ġstenen Durumlarda Kullanılır. 12

13 HATA MESAJLARI ##### hatasının anlamı nedir? Bir hücreye girilen sayısal değer, hücrede görüntülenmek için çok geniģ olabilir. Sütun baģlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek, sütunu yeniden boyutlandırarak sayının tamamını görüntülenebilir kılabilirsiniz. Hücredeki formül, hücreye uymak için çok uzun olan bir sonuç veriyor olabilir. Sütun baģlıkları arasındaki sınırı sürükleyerek sütunun geniģliğini değiģtirebilir veya hücrenin sayı biçimini değiģtirebilirsiniz. #BÖL/0! hatasının anlamı nedir? #BÖL/0! hata değeri, bir formül 0 a (sıfır) bölme iģlemi yapmaktaysa, ortaya çıkar. BoĢ bir hücreye veya böleni sıfır olan bir hücreye olan hücre baģvurusunu kullanma. (Bir iģlenen boģ bir hücreyse, Microsoft Excel boģu, sıfır olarak yorumlar.) Hücre baģvurusunu değiģtirebilir veya bölen olarak kullanılan hücreye sıfırdan baģka bir değer girebilirsiniz. Bölen olarak baģvurulan hücreye #YOK değerini girebilirsiniz; bu iģlem, formülün sonucunu, bölen değerinin kullanılamadığını belirtmek için, #YOK tan #BÖL/0! a değiģtirecektir. Sıfır ile belirtilen bölme içeren bir formül girme; örneğin, =5/0. Böleni, sıfırdan farklı bir sayıya değiģtiriniz. #BÖL/0! değerini veren bir iģlev veya formül içeren bir makroyu çalıģtırma. ĠĢlevdeki veya formüldeki bölenin sıfır veya boģ olmadığından emin olun. #YOK hatasının anlamı nedir? #YOK hata değeri, formülde kullanılan bir değer, bir iģlevde veya formülde kullanılamaz türden ise ortaya çıkar. ÇalıĢma sayfanızdaki belirli hücreler, henüz kullanılamayan veriler içeriyorsa, bu hücrelere #YOK girin. Bu hücrelere baģvuran hücreler, bir değer hesaplamayı denemek yerine #YOK verecektir. #YOK değeri veren bir iģlev giren makroyu çalıģtırma. ĠĢlevdeki bağımsız değiģkenlerin doğru olduğundan ve doğru konumda bulunduğundan emin olun. #AD? hatasının anlamı nedir? #AD? hata değeri, Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman ortaya çıkar. Formülde kullanılan bir adı silmek ya da var olmayan bir adı kullanmaya kalkıģmak. Formülde kullandığınız Ad ın bir hücre aralığına ya da hücreye verilmiģ olduğundan emin olun. Ekle menüsünden Ad ı seçin, sonra Tanımla yı tıklatın. Ad listelenmemiģse, Tanımla komutunu kullanarak adı ekleyin. Adı yanlıģ yazmak durumunda yazımınızı düzeltin. Formüle doğru adı eklemek için, adı formül çubuğunda seçebilir, Ekle menüsünden Ad ı seçebilir ve sonra YapıĢtır ı tıklatabilirsiniz. Ad YapıĢtır iletiģim kutusunda, kullanmak istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam ı tıklatın. 13

14 Bir iģlevin adını yanlıģ yazmanız durumunda yazımınızı düzeltin. Formüle doğru iģlev adını ekleyin. ÇalıĢma sayfası iģlevi, bir eklenti programın bir parçasıysa, eklenti programın yüklenmesi gerekir. Bir formüle, iģaretlerini kullanmadan metin girmek durumunda girdinizi bir metin olarak kullanmayı istemiģ olsanız bile, Microsoft Excel girdinizi bir ad olarak yorumlamaya çalıģır. Formüldeki metni, iģaretleri içerisinde kullanılacak Ģekilde yeniden düzenleyin. #BOŞ! hatasının anlamı nedir? #BOġ! hata değeri, kesiģmeyen iki alanın bir kesiģimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar. YanlıĢ bir aralık seçimi veya yanlıģ bir hücre baģvurusu kullanma durumunda kesiģmeyen iki alana baģvurmak için, birleģim iģaretini, yani noktalı virgül (;) kullanın. Örneğin, formül iki aralığı topluyorsa, iki aralığın bir virgülle ayrıldığından emin olun =TOPLAM(A1:A7;D1:D7) #SAYI! hatasının anlamı nedir? #SAYI! hata değeri, bir formüldeki veya iģlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun ortaya çıktığında oluģur. Sayısal bir bağımsız değiģken gerektiren bir iģlevde kabul edilemez bir bağımsız değiģken kullanmanız durumunda iģlevde kullanılan bağımsız değiģkenlerin, doğru tür bağımsız değiģkenler olduğundan emin olunuz. #BAŞV! hatasının anlamı nedir? #BAġV! hata değeri, bir hücre baģvurusu geçerli olmadığı zaman ortaya çıkar. BaĢka formüllerin baģvurduğu hücreleri silme veya taģınan hücreleri, baģka formüller tarafından baģvurulan hücrelerin üstüne yapıģtırma durumlarında formülleri değiģtirin veya hücreleri sildikten veya yapıģtırdıktan hemen sonra, Geri Al simgesini tıklatarak çalıģma sayfasındaki hücreleri geri yükleyiniz. #DEĞER! hatasının anlamı nedir? #DEĞER! hatası, yanlıģ tür bir bağımsız değiģken veya iģlenen kullandığında veya Formül Otomatik Düzelt özelliği formülü düzeltemediğinde ortaya çıkar. Formül, bir sayı veya DOĞRU veya YANLIġ gibi mantıksal bir değer gerektirdiğinde metin girmeniz durumunda Microsoft Excel, metni, doğru veri türüne çeviremez. Formülün veya iģlevin, gereken iģlenen veya bağımsız değiģken için doğru olduğundan ve formülün baģvurduğu hücrelerin geçerli değerler içerdiğinden emin olunuz. 14

15 Bir dizi formülü girme veya düzenleme ve sonra ENTER tuģuna basmanız durumunda dizi formülünü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçiniz, formülü düzenlemek için F2 tuģuna basın, sonra Ctrl+Shift+Enter tuģlarına basınız. TAHMĠN (FORECAST) Periyodik bir değer dizisinden sonra gelen sıradaki değeri tahminlemeye yarar. Söz dizimi: =TAHMĠN(BULUNACAK OLANIN SIRA NUMARASI;ELĠMDEKĠ VERĠLER;ELĠMDEKĠ VERĠLERĠN SIRA NUMARASI) 15

16 EĞĠLĠM (TREND) Periyodik bir değer dizisinden sonra gelen, sıradaki periyodun elemanlarını tahminlemeye yönelik bir formüldür. Bir alan formülüdür. Yazılmadan önce sonuç üretilecek hücrelerin hepsi birlikte seçilmelidir. F2 tuģuna basıldıktan sonra formül yazılır. Bitiminde Ctrl + Shift + Enter kombinasyonu ile onaylanır. Tek formülden tüm hücrelere sonuç doğmuģ olur. Söz dizimi: =EĞĠLĠM(ELĠMDEKĠ VERĠLER;ELĠMDEKĠLERĠN SIRASI;BULUNACAK OLANLARIN SIRASI) FĠNANSAL FORMÜLLER DEVRESEL_ÖDEME Fonksiyonuyla Ġpotek Ödemelerini Hesaplama Yıllık yüzde 6 faiz oranıyla TL tutarındaki 30 yıllık bir ipoteğin aylık ödemesini hesaplamak için DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunu kullanın: =DEVRESEL_ÖDEME(6%/12;30*12;180000) / PMT Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =DEVRESEL_ÖDEME(oran; ösay; bd; [gd]; [tür]) / (rate; nper; pv; [fv]; [type]) Not KöĢeli parantez [ ] içindeki bağımsız değiģkenler isteğe bağlıdır. Fonksiyonun çalıģması için bu bağımsız değiģkenler için değer belirtmeniz gerekmez ancak isteğe bağlı bağımsız değiģkenler sonuçları değiģtirebilir. DEVRESEL_ÖDEME bağımsız değiģkenleri: Oran faiz oranıdır; 6%/12 (ay). Ösay ödemelerin sayısıdır; 30*12 (ay). Bd bugünkü değerdir; TL. Gd gelecek değerdir; sıfır (0). Sıfırdan farklı olmadığı sürece isteğe bağlı bağımsız değiģkenin doldurulması gerekmez. Tür ödeme tarihinin türüdür; ayın ilk veya son günü. Ġsteğe bağlı bir bağımsız değiģkendir ve varsayılan sıfır (0) değeri son güne karģılık gelir; ilk gün için bir (1) değeri girilmelidir. KiĢisel Bir Borcu Ödemenin Ne Kadar Süreceğini TAKSĠT_SAYISI Fonksiyonuyla Hesaplama TL tutarındaki bir kiģisel borcun; yüzde 5 yıllık faiz oranıyla ve ayda 150 TL ödeyerek ne kadar sürede kapatılacağını hesaplamak için TAKSĠT_SAYISI fonksiyonunu kullanın: =TAKSĠT_SAYISI(5%/12;-150;2500) / NPER Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =TAKSİT_SAYISI(oran; ömik; bd; [gd]; [tür]) TAKSĠT_SAYISI bağımsız değiģkenleri: Oran faiz oranıdır; %5/12 (ay). Ömik ödeme miktarıdır; 150 TL. Bd bugünkü değerdir; TL. Gd gelecek değerdir; sıfır (0). Sıfırdan farklı olmadığı sürece isteğe bağlı bağımsız değiģkenin doldurulması gerekmez. Tür ödeme tarihinin türüdür; ayın ilk veya son günü. Ġsteğe bağlı bir bağımsız değiģkendir ve varsayılan sıfır (0) değeri son güne karģılık gelir; ilk gün için bir (1) değeri girilmelidir. 16

17 DEVRESEL_ÖDEME Fonksiyonuyla; Sıfırdan BaĢlayarak Ne Kadar Tasarruf Yapılacağını Hesaplama 3 yılda TL birikim yapmak üzere; yıllık yüzde 6 faiz oranıyla her ay ne kadar tasarruf yapmanız gerektiğini hesaplamak için DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunu kullanın: =DEVRESEL_ÖDEME(6%/12;3*12;0;60000) Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =DEVRESEL_ÖDEME(oran; ösay; bd; [gd]; [tür]) DEVRESEL_ÖDEME bağımsız değiģkenleri yukarıda listelenmiģtir. Not Sıfırdan baģladığınız için bd (bugünkü değer) bağımsız değiģkeninin değeri 0'dır. Bu formülü; ikinci bir virgül girerek sıfırı kullanmadan da yazabilirsiniz: =DEVRESEL_ÖDEME(6%/12;18*12;;60000) BD Fonksiyonuyla BaĢlangıçta Gereken Tasarruf Bakiyesini Hesaplama Yıllık yüzde 6 faizle her ay 100 TL tasarruf yaparak 18 yılın sonunda TL birikim sahibi olmak üzere ne kadar bir miktarla baģlamanız gerektiğini hesaplamak için BD fonksiyonunu kullanın: =BD(6%/12;18*12;-100;60000) / PV Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =BD(oran; ösay; ömik; [gd]; [tür]) BD bağımsız değiģkenleri: Oran; Ösay; Ömik; Gd; Tür Bu bağımsız değiģkenlerin tümü; yukarıda diğer fonksiyonlarda açıklanmıģtır. BD Fonksiyonuyla PeĢinat Miktarını Hesaplama Yıllık yüzde 2;9 faiz oranıyla ve her ay 350 TL ödeyerek; TL'lik bir otomobili üç yılda ödemek üzere ne kadar peģinat gerektiğini hesaplamak için BD fonksiyonunu kullanın: =19000-BD(2,9%/12;3*12;-350) Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =BD(oran; ösay; ömik; [gd]; [tür]) Not =BD(2;9%/12;3*12;-350) fonksiyonu; kendi koģullarınızla ne kadar borçlanabileceğinizi hesaplar. Bu miktarı satın alıģ fiyatından çıkararak gereken peģinat bulunur. GD Fonksiyonuyla Zaman Ġçinde Tasarruflarınızı Hesaplama 500 TL baģlar ve yıllık yüzde 6 faiz oranıyla her ay 200 TL yatırırsanız; 10 ay sonunda ne kadar tasarruf yapacağınızı hesaplamak için GD fonksiyonunu kullanın: =GD(6%/12;10;-200;-500) Fonksiyon bu örneğin rakamlarını içerir. Fonksiyonun yapısı: =GD(oran; ösay; ömik; [bd]; [tür]) Not Sıfırdan baģladığınızda tasarruflarınızı hesaplamak için; sondaki -500 değerini atarak aynı formülü kullanabilirsiniz. GD bağımsız değiģkenleri: Oran; Ösay; Ömik; Bd; Tür Bu bağımsız değiģkenlerin tümü; yukarıda diğer fonksiyonlarda açıklanmıģtır. Not Bu örnekte sıfırdan baģladığınız için; Bd isteğe bağlı bir bağımsız değiģkendir. 17

18 FORMÜL KULLANARAK TARĠHLERĠ HESAPLAMA Microsoft Excel'de tarihler; Microsoft Windows için 1 Ocak 1900 tarihini temsil eden 1 sayısıyla baģlayan seri numaraları olarak depolanır. Bu; takvimin baģladığı tarihtir. Bundan sonraki her gün sıralamaya bir sayı daha ekler. Örneğin 1 ġubat 1900 tarihi 32 olarak depolanır. Tarihlerin seri numarası olarak depolanması Excel'de tarihler üzerinde aritmetik iģlem yapılmasına olanak verir. Excel; iki tarih arasındaki gün sayısını bulmak için bir seri numarasından diğerini çıkarır. Hangi yüzyıldan söz ettiğinizi Excel'in anlamasını sağlamak için yılı dört basamaklı girin. Not: Windows için Excel'de ilk yıl 1900; Macintosh için Microsoft Excel'de ise ilk yıl 1904'tür. Windows için Excel'de çalıģıyorsanız ve Macintosh için Excel'de oluģturulmuģ bir belgeyi açarsanız; belgeyi açtığınızda 1904 tarih sistemi otomatik olarak seçilir. Tarih sistemini değiģtirebilirsiniz. Dosya Sekmesi Seçenekler - Gelişmiş tıklatıp 1904 Tarih sistemi onay kutusunu seçin veya temizleyin. Excel Tarihleri Nasıl Tanır Excel'in bilgiyi tarih olarak tanıyıp seri numarası olarak depolaması için; tarihin bölümlerini eğik çizgi veya tire kullanarak ayırın: 22/8/2005 ve 22-Ağu-2005 giriģlerinin ikisi de seri numarası olarak depolanır. Excel 22 Ağustos 2005 değerini de tarih olarak tanır. Ancak 22; Ağustos; 2005 veya 22;8;05 değerlerini tarih olarak tanımaz. Excel bu gibi bilgileri seri numarası olarak değil; düz metin olarak depolar. Excel'in tanımadığı biçimde bir tarih yazarsanız; bu bilgiyi tarih formüllerinde kullanamaz; Hücreleri Biçimlendir iletiģim kutusunu kullanarak bunlara tarih biçimi uygulayamazsınız. Örneğin 22;8;2005 yazdıysanız; Excel'in bunu tarih olarak tanıyabilmesi için eğik çizgi veya tire kullanarak yeniden yazmanız gerekir. Excel bilgileri tarih olarak tanıdığında; GiriĢ Sekmesi - Sayı Grubu - Kategori listesinde Tarih öğesini ve Tür listesinde de bir biçimi tıklatarak; baģka tarih biçimi seçebilirsiniz. Not: Formül sonucu yerine #DEĞER! hatası görüntüleniyorsa; formüldeki tarihlerin doğru biçimlendirilip biçimlendirilmediğini denetleyin. Formülleri Doğru Yazma Excel formüllerinin tam olarak gösterildiği gibi yazılması gerekir. Bir virgül veya parantezin eksik olması; fazladan boģluk eklenmesi veya fonksiyon adının yanlıģ yazılması hatalara neden olur. Örneğin; fonksiyon adında yazım hatası yapılması #AD? hatasına neden olur. Fonksiyon adlarını tümüyle büyük harf yazmanız gerekmez. Excel bu adları sizin için tümüyle büyük harfe dönüģtürür. Formülleri yazmaya eģittir iģaretiyle (=) baģlayın. Formül çalıģmıyorsa; eģittir iģaretinden önce boģluk bırakmadığınızdan emin olun. ĠĢlev bağımsız değiģkenleri arasına parantezler koyun. Parantez içindeki bağımsız değiģkenleri virgülle ayırın. Ġki Tarih Arasındaki Günlerin Sayısını Bulma Excel çalıģma sayfasında; A1 ve A2 hücrelerine; Ģekilde gösterildiği gibi örnek baģlangıç ve bitiģ tarihlerini yazın. Ardından; boģ bir hücreye =A2-A1 formülünü yazın; bunun sonucu 73 gündür. Ġki Tarih Arasındaki ĠĢ Günlerinin Sayısını Bulma Excel çalıģma sayfasında; A1 ve A2 hücrelerine; Ģekilde gösterildiği gibi örnek baģlangıç ve bitiģ tarihlerini yazın. Ardından; boģ bir hücreye =TAMĠġGÜNÜ(A1;A2) / NETWORKDAYS formülünü yazın; bunun 18

19 sonucu 53 gündür. Belirli Sayıdaki ĠĢ Gününden Sonra Gelen Tarihi Bulma Excel çalıģma sayfasında; A1 ve A2 hücrelerine; örnek baģlangıç tarihini ve tamamlanma için geçecek iģ günü sayısını yazın. Sonra; A1 ve A5 arasındaki hücrelere resimde gösterildiği gibi tatilleri girin; boģ bir hücreye =ĠġGÜNÜ(A1;A2) / WORKDAYS formülünü yazın; bunun sonucu 26/4/2005'tir. Belirli Bir Sayıdaki Aydan Sonra Gelen Tarihi Bulma Excel çalıģma sayfasında; Ģekilde gösterildiği gibi A1 hücresine örnek tarihi; B1 hücresine de ay sayısını yazın. Ardından; boģ bir hücreye =TARĠH(2007;6+B1;9) / DATE formülünü yazın; bunun sonucu 9/7/2009'dur. Belirli Bir Sayıdaki Yıl; Ay Ve Günden Sonra Gelen Tarihi Bulma Excel çalıģma sayfasında; Ģekilde gösterildiği gibi A1 hücresine örnek tarihi; B1 ile B3 arasındaki hücrelere de yıl; ay ve gün sayısını yazın. Ardından; boģ bir hücreye TARĠH(2007+B1;6+B2;9+B3) formülünü yazın; bunun sonucu 14/1/2009'dur. Günün Tarihini Ekleme GüncelleĢtirilmeyecek statik bir tarih eklemek için: 1.BoĢ bir hücre seçip CTRL+; (noktalı virgül) tuģ bileģimine basın. 2.ENTER tuģuna basın. ÇalıĢma sayfasını her açtığınızda veya formülü yeniden hesapladığınızda günün tarihiyle güncelleģtirilecek bir tarih eklemek için: 1.BoĢ bir hücreye =BUGÜN() / NOW yazın. 2.ENTER tuģuna basın. BUGÜN fonksiyonunu kullanarak; doğduğunuz günden bu yana kaç gün geçtiğini bulabilirsiniz. BoĢ bir hücreye =A1-A2 yazın ve sonucu görüntülemek için ENTER tuģuna basın. FORMÜLLERĠ KULLANARAK METNĠ DÜZENLEYĠN, DÜZELTĠN VE SAĞLAMA YAPIN Hızlı BaĢvuru Kartı Formülleri Doğru Yazma Excel çok kesin yönergelere gerek duyar; bunun anlamı formüllerin tam olarak gösterildiği gibi yazılması gerektiğidir. Bir virgül veya ayracın eksik olması, fazladan boģluk eklenmesi veya fonksiyon adının yanlıģ yazılması hatalara neden olur. Örneğin, iģlev adında yazım hatası yapıldığında, formülün sonucu yerine #AD? hatası üretilir. ĠĢlev adlarını tümüyle büyük harf yazmazsanız, Excel bu adları tümüyle büyük harfe dönüģtürür. Formülleri yazmaya eģittir iģaretiyle (=) baģlayın. ĠĢlev bağımsız değiģkenleri arasına parantezler koyun. Parantezlerin içindeki birden çok bağımsız değiģkeni virgül kullanarak ayırın. 19

20 Büyük Harfleri DeğiĢtirme Ġlk harfi büyük harf yapmak için (NeĢe Doğan), B1 hücresinde =YAZIM.DÜZENĠ(A1) yazın. Harfleri tümüyle büyük harf yapmak için (NEġE DOĞAN), B1 hücresinde =BÜYÜKHARF(A1) yazın. Metni hiç büyük harf içermeyecek Ģekilde değiģtirmek için (neģe doğan), B1 hücresinde =KÜÇÜKHARF(A1) yazın. Fazla BoĢlukları Silme Sözcükler arasındaki tek boģluklar dıģında kalan tüm boģlukları kaldırmak için, B1 hücresinde =KIRP(A1) yazın. ĠPUCU: Tek adımda hem büyük harf değiģikliğini yapmak hem de fazla boģlukları silmek için, B1 hücresine iç içe bir formül yazın: =YAZIM.DÜZENĠ(KIRP(A1)) veya =KIRP(YAZIM.DÜZENĠ(A1)) Hücredeki Karakterleri Sayma B1 hücresinde =UZUNLUK(A1) yazın. Ad Ve Soyadları Bir Hücrede BirleĢtirme C1 hücresinde =A1&" "&B1 yazın. Sonuçta C1 hücresinde "NeĢe Doğan" görüntülenir. Formüldeki tırnak iģaretleri arasında bırakılan boģluk, iki ad arasına bir boģluk ekler. Adların sırasını değiģtirmek için, =B1&", "&A1 yazın. Sonuçta C1 hücresinde "Doğan, NeĢe" görüntülenir. Formüldeki tırnak iģaretleri arasına eklenen virgül ve boģluk, adlar arasına virgül ve boģluk ekler. Not: BĠRLEġTĠR iģlevini kullanarak da metin birleģtirebilirsiniz: =BĠRLEġTĠR(A1," ",B1); ama yalnızca ve iģaretleri yazmak çok daha kolaydır. C1 hücresinde =ÖZDEġ(A1,B1) yazın. Sonuçlar DOĞRU (hücreler özdeģtir) veya YANLIġ olur. Örnekte, soyadları arasındaki yazım farklılığı nedeniyle C1 ve C3 hücrelerinde sonuçlar YANLIġ olur. Soldaki Karakterleri Ayırma B1 hücresinde =SOLDAN(A1,5) yazın. "10249" sonucu, A1 hücresinden alınan ilk 5 karakterdir. Sağdaki Karakterleri Ayırma B1 hücresinde =SAĞDAN(A1,9) yazın. "27,90 YTL" sonucu, A1 hücresinden alınan son 9 karakterdir. 20

21 Bir Hücredeki Ġki Sözcükten Ġlkini Ayırma B1 hücresinde =SOLDAN(A1,BUL(" ",A1)-1) yazın. "NeĢe" sonucu, boģluğun solunda kalan tüm karakterlerdir. Bir Hücredeki Ġki Sözcükten Ġkincisini Ayırma B1 hücresinde =SAĞDAN(A1,UZUNLUK(A1)-BUL(" ",A1)) yazın. Sonuç "Doğan" olur. Formül kopyalama Kopyalamak istediğiniz formülü içeren hücreyi seçin. Siyah artı iģareti (+) görünene kadar fare iģaretçisini hücrenin sağ alt köģesinde tutun ve dolgu tutamacını sütun boyunca aģağı veya satır boyunca yana sürükleyin. Not: Dolgu tutamacını ancak, formülü (yatay veya dikey olarak) yan yana olan hücrelere kopyalamak için sürükleyebilirsiniz. Formül sonuçlarını silmeden formülü silme 1. Formülleri içeren bilgileri seçin. 2. Standart araç çubuğunda Kopyala düğmesini tıklatın. 3. Standart araç çubuğunda yer alan YapıĢtır düğmesinin sağındaki oku tıklatın ve sonra da Değerler'i tıklatın. 4. YapıĢtırma modundan çıkmak için ESC tuģuna basın. Microsoft Excel'deki işlev tuşları ĠĢlev ÜST CTRL+ ÜST ALT+ ÜST tuģu KARAKTER CTRL ALT KARAKTER KARAKTER F1 Yardım'ı veya Office Yardımcısı'nı görüntüleme Bu Nedir? Grafik sayfası ekleme Yeni bir çalıģma sayfası ekleme F2 Etkin hücreyi düzenleme Bir hücre açıklamasını düzenleme Farklı Kaydet komutu Kaydet komutu F3 Formüle bir Formüle bir ad yapıģtırma iģlev yapıģtırma Bir ad tanımlama Satır ve sütun etiketleri kullanarak adlar yaratma F4 Son iģlemi yineleme Son Bul'u yineleme (Sonrakini Pencereyi kapatma ÇıkıĢ 21

22 Bul) F5 Git Bul iletiģim kutusunu görüntüleme Pencere boyutunu geri yükleme F6 Sonraki bölmeye taģınma Önceki bölmeye taģınma Sonraki çalıģma kitabı penceresine taģınma Önceki çalıģma kitabı penceresine taģınma F7 Yazım Kılavuzu komutu Pencereyi taģıma F8 Bir seçimi geniģletme Seçime ekleme Pencereyi yeniden boyutladırma Makro iletiģim kutusunu görüntülem e F9 Bütün açık çalıģma kitaplarındaki bütün sayfaları hesaplama Etkin çalıģma sayfasını hesaplama ÇalıĢma kitabını simge durumuna küçültme F10 Menü çubuğunu etkinleģtirme F11 Grafik yaratma Kısayol menüsünü görüntüleme Yeni bir çalıģma sayfası ekleme ÇalıĢma kitabı penceresine ekranı kaplatma veya pencereyi önceki boyutuna getirme Bir Microsoft Excel 4.0 makro sayfası ekleme Visual Basic Düzenleyici si'ı görüntülem e F12 Farklı Kaydet komutu Kaydet komutu Aç komutu Yazdır komutu 22

23 MAKROLAR Makro sık yapılan iģleri otomatikleģtirir. Eğer Microsoft Excel de belirli bir iģi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu iģi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin her ay sonu yaptığınız iģlemler. Makro, belli bir iģi yapmak üzere her istediğinizde çalıģtırabileceğiniz bir Visual Basic modülü içerisine depolanmıģ komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Makro Türleri Makroları, oluģturma yöntemine göre iki grupta toplayabiliriz. Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluģturma. Visual Basic Editörü ile makro oluģturma. Makro kaydetmek tıpkı bir kasete müzik kaydetmeye benzer. Bir kez kaydedilen müzik nasıl tekrar tekrar çalınabiliyorsa bir kez kaydedilen makro da tekrar tekrar çalıģtırılabilir. Makro kaydetmeye ya da yazmaya baģlamadan önce makronun yapacağı iģe göre kullanılacak komutlar ve adımlar planlanmalıdır. Çünkü özellikle kayıt makrosu oluģturulurken bir hata yapılırsa hatayı düzeltme adımları da kaydedilecektir. Her yeni bir makro kaydediģinizde; makro, çalıģma kitabına eklenen bir modül sayfasına saklanır. Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalıģma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiģtirebilirsiniz. Basit yolla bir makro oluģturmak için ille de Microsoft Visual Basic programlama dilini bilmeniz gerekmez. Amacınıza hizmet edecek türde bir makroyu, internet üzerinde yapacağınız basit bir arama sayesinde keģfedebilir, daha sonra yazılı olduğu internet sitesinden seçerek, Ctrl + C ile kopyalayabilirsiniz. Ardından Görünüm Ģerit menü baģlığında Makrolar butonundan Makro Kaydet düğmesine basarak bir makro oluģturursunuz. Daha sonra aynı menü içerisinden Kaydı Durdur a tıklayarak içi boģ bir makro üretmiģ olursunuz. ġimdi sıra geldi bu makronun içini düzenlemeye. Bu noktada Makrolar baģlığından Makroları Görüntüle düğmesine tıklayarak makroların karģınıza listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bu ekranın sağ tarafında Düzenle butonunu 23

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A

ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A ENF182 Temel Bilgisayar Bilimleri Ö Ğ R. G Ö R. G Ö K H A N K U T L U A N A F O N K S Ġ Y O N L A R Temel Fonksiyonlar Matematiksel Fonksiyonlar Ġstatiksel Fonksiyonlar Metinsel Fonksiyonlar Tarih Fonksiyonları

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÖZELLEġTĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime iģlemci programının daha etkin kullanımını artıracak seçenekleri kullanabileceksiniz. ARAġTIRMA Belge özelleģtirme

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI. GRAFĠK OLUġTURMA

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI. GRAFĠK OLUġTURMA Microsoft Excel Ders Notları - 2 GRAFĠK OLUġTURMA Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki iliģkinin anlaģılmasını kolaylaģtırmak üzere sayısal veri serilerini grafiksel biçimde

Detaylı

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu

EXCEL 2007 DERS NOTLARI. Office düğmesi Hızlı EriĢim Çubuğu BaĢlık Çubuğu Formül Çubuğu EXCEL 2007 DERS NOTLARI Excel bir hesap tablosu programıdır. Excel programı, her türlü veriyi tablolar ya da listeler halinde tutar ve bu verilerle ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 4. SAYFA YAPISI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda hazırlamıģ olduğunuz belgenin özelliğine göre sayfa yapısı ve yazdırma ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA

Detaylı

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR

FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR C FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR Konuya Hazırlık 1. Excel de formül kullanmanın faydalarını açıklayınız. Formüller, bir sayfadaki verileri kullanarak işlem yapan denklemlerdir. Bir formülde, aynı sayfadaki

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ MİCROSOFT WORD 2007 ÇALIŞMALARI 1 2 3 Microsoft Office Word Belgesinde çalışmamızı tamamladıktan sonra simgesine tıkladığımızda açılan menüde dosyamızı kaydedebiliriz veya yazıcıdan çıktısını alabiliriz. Çalışmamızda değişiklik yapmak

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

HESAP TABLOSU PROGRAMLARI

HESAP TABLOSU PROGRAMLARI HESAP TABLOSU PROGRAMLARI BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA YARATILAN ELEKTRONĠK ÇALIġMA SAYFALARI 1 HESAP TABLOSU PPROGRAMLARI Lotus 1-2-3 Quattro Pro MS Excel Girilen veriler, tablolar halinde düzenlenerek iģlem

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOİLERİ VE YAZILIM DERS NOTLARI (6. SINIFLAR) MİCROSOFT PUBLISHER

BİLİŞİM TEKNOLOİLERİ VE YAZILIM DERS NOTLARI (6. SINIFLAR) MİCROSOFT PUBLISHER MİCROSOFT PUBLISHER Microsoft Publisher programı, MS Office içerisinde sunulan bir Masaüstü Yayıncılık programıdır. Microsoft Publisher; içinde binlerce tasarlanmış şablonla birlikte gelen, bir yayımı

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL 2007 Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR I- MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR ÇARPIM: Bağımsız değiģken olarak tüm sayıları çarpar. =ÇARPIM(A2;B2) A2 hücresindeki sayı ile B2 hücresindeki sayıyı çarpar. =ÇARPIM(2;3) 2 ile 3 sayılarını çarpar. =ÇARPIM(A2:B4)

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Bu öğrenme faaliyeti içerisinde, sizlere gerekli ortam sağlandığında çalıģma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Günümüzde sıkça kullanılan sunu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak.

Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Amaçlarımız 2 Ġşlem tablosu kavramını tanımlamak ve işlem tablolarının işlevlerini öğrenmek. Ġşlem tablolarının temel kavramlarını tanımlamak. Microsoft Excel 2010 da bilgi girişi yapabilmek. Excel de

Detaylı

Microsoft Excel 1.BÖLÜM

Microsoft Excel 1.BÖLÜM Microsoft Excel 1.BÖLÜM Dersin Amacı İş hayatını ve günlük yaşamı kolaylaştırmada yardımcı olan işlem tabloları hakkında bilgi vermek. Bu işlem tablolarından en yaygın olarak kullanılan Excel programını,

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSAYAR KURSU UYGULAMA SORULARI GEÇMĠġ UYGULAMA SORULARINDAN DERLENMĠġTĠR. WINDOWS SORULARI SORU 1: Bulunduğunuz dizindeki (klasördeki) birinci harfi A ikinci harfi K olan dosyaların listesini veren komutu giriniz.

Detaylı

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Çalışma Kitapları Oluşturmak OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Var olan verilerinizin hiçbiriyle ilişkili olmayan verileri toplamak ve depolamak istediğinizde, yeni bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI MICROSOFT EXCEL 2007 Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluģturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama iģlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit iģlemler olabileceği

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ SLAYT ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile slayt iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Temel sunu iģlemleri nelerdir? AraĢtırınız. Sunu ve slayt kavramları arasındaki fark

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI 1.EXCEL E GĠRĠġ VE EKRAN ÖĞELERĠ Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeģitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

CTRL + Page Up. CTRL + Page Down. Önceki Sayfa. Sonraki Sayfa

CTRL + Page Up. CTRL + Page Down. Önceki Sayfa. Sonraki Sayfa 1.EXCEL E GĠRĠġ VE EKRAN ÖĞELERĠ Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeģitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Elektronik Tablo - Excel Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel -

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE

EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE EXCEL 2007 ELEKTRONİK ÇİZELGE Excel, Microsoft Office paketinde yer alan ve iş hayatında en sık kullanılan programlardandır. Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri)

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

Bölüm-6 Excel XP - 1 -

Bölüm-6 Excel XP - 1 - Bölüm-6 Excel XP - 1 - EXCEL PROGRAMININ BAŞ LATILMASI VE ÖZELLİ KLERİ Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Hesap tablosu programları pek çok hesaplamanın bir tablo üzerinde yapılmasını Sağlar.

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

İleri Seviye Excel Çözümleri

İleri Seviye Excel Çözümleri İleri Seviye Excel Çözümleri Excel'de size özel sayı formatları : Excel de hücrelere sayı biçimi verirken, size sunulan seçenekler dışında kendi isteğinize bağlı formatlar da oluşturabilirsiniz. Bu formatları

Detaylı

=A3*15..A3 hücresindeki sayı ile 15 in çarpımı ) =a3-b2..a3 hücresindeki sayıdan b2 hücresindeki sayıyı çıkar.

=A3*15..A3 hücresindeki sayı ile 15 in çarpımı ) =a3-b2..a3 hücresindeki sayıdan b2 hücresindeki sayıyı çıkar. MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI 1 Excel in dosya uzantısı xls dir.(2007 sürümü için xlsx dir.) Excelde temel olarak üç işlem yapılır.tablo,grafik,hesaplama Excel satır ve sütunlardan oluşur. Satırlar

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları Microsoft Excel Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015

Excel Formüller ve Fonksiyonlar. Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel Formüller ve Fonksiyonlar Yusuf MANSUROĞLU Mühendislik Hizmetleri Müdür Yardımcısı 11.02.2015 Excel de Yapabileceklerimiz Temel aritmetik işlemler (4 işlem) Mantıksal karşılaştırma işlemleri (>,>=,

Detaylı

Satır, sütun ya da hücre silmek için;

Satır, sütun ya da hücre silmek için; MICROSOFT EXCEL 97 Kullanım Kılavuzu Microsoft Excel 97 Nedir? Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI MĠCROSOFT EXCEL

BİLTEK AKADEMİ EXCELL DERS NOTLARI MĠCROSOFT EXCEL MİCROSOFT EXCEL 1 MĠCROSOFT EXCEL Excel, Microsoft firması tarafından yazılmıģ bir uygulama programıdır. Excel elektronik Hesaplama, Tablolama, ve grafik programıdır. Excel de çalıģılan dosyalara Kitap

Detaylı

Zoru Kolay Yapmak İçin...

Zoru Kolay Yapmak İçin... Zoru Kolay Yapmak İçin... 3308 Mesleki Eğitim Okullarında Öğrenci Takip Programı KURULUM Programı http://www.cetasey.com/userfiles/file/setup.exe adresinden bilgisayarınıza indirip kurun. Daha sonra programın

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI MİCROSOFT OFFİCE EXCEL SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 5. 6. HAFTA KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI (MİCROSOFT WORD) Kelime İşlemi Programı Nedir? Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir.

Detaylı

5. FORMÜLLER Formül Girişi Hesaplama Operatörleri

5. FORMÜLLER Formül Girişi Hesaplama Operatörleri 5. FORMÜLLER Elektronik tablolama programını, kelime işlemci programlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, elektronik tablolama programının formül yardımıyla karmaşık hesaplamaları yapabilmesidir.

Detaylı

Windows Live Mail Programı Kurulumu ve Ayarlanması

Windows Live Mail Programı Kurulumu ve Ayarlanması Windows Live Mail Programı Kurulumu ve Ayarlanması MEB in e-posta hizmetine Internet sitesi üzerinden girildiğinde sistemin çok yavaş çalıştığı veya açılmadığı gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenlerle

Detaylı

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ

EXCEL PROGRAMININ ARAYÜZÜ Ofis Düğmesi EXCEL NEDİR? NEDEN EXCEL? Excel tablo oluşturmanızı, verileri hesaplamanızı ve çözümlemenizi sağlayan bir yazılımdır. Bu türden yazılımlara elektronik tablo yazılımları adı verilir. Excel

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

Microsoft Word 2010 Uygulama 1

Microsoft Word 2010 Uygulama 1 Microsoft Word 2010 Uygulama 1 1. Bulunduğunuz bilgisayarın Belgelerim klasörü altında adına kendi numaranızı verdiğiniz bir klasör oluşturun. Uygulamaya başlamadan önce Elektronik Destek Sisteminde bulunan

Detaylı

Temel Excel Kullanım Bilgisi

Temel Excel Kullanım Bilgisi Temel Excel Kullanım Bilgisi Excel Fonksiyonları Başlangıç Microsoft Excel in en zevkli olan formül kısmı hakkında kısa kısa bilgileri ve bazı formüllerin nasıl yazıldığını burada bulacaksınız.

Detaylı

GRAFĠKLER. WORD PROGRAMI KULLANARAK GRAFĠK OLUġTURMA EĞĠTĠCĠ KILAVUZU. HAZIRLAYAN Mehmet KUZU

GRAFĠKLER. WORD PROGRAMI KULLANARAK GRAFĠK OLUġTURMA EĞĠTĠCĠ KILAVUZU. HAZIRLAYAN Mehmet KUZU GRAFĠKLER WORD PROGRAMI KULLANARAK GRAFĠK OLUġTURMA EĞĠTĠCĠ KILAVUZU HAZIRLAYAN Mehmet KUZU GRAFİKLER GRAFİKLER Grafik Nedir? Grafik nasıl oluģturulur? Word de ne tür grafikler oluģturulur? Derse giriş

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA YAZARLAR BÜŞRA TÜFEKCİ/ e-mail busratufekci@anadolu.edu.tr FERİDE NUR ŞAHİN/ e-mail fns@anadolu.edu.tr MAYIS 2013 ÖNSÖZ Bu kılavuz Microsoft Office Excel

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı