ÜLKEDE ÖZGÜR GÜNDEM 29 temmuz Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım: Savaşa ve Barajlara Karşı Kadın Muhalefeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEDE ÖZGÜR GÜNDEM 29 temmuz 2006. Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım: Savaşa ve Barajlara Karşı Kadın Muhalefeti"

Transkript

1 ÜLKEDE ÖZGÜR GÜNDEM 29 temmuz 2006 Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım: Savaşa ve Barajlara Karşı Kadın Muhalefeti Maggie Ronayne Küresel Kadın Grevi ve Irlanda Ulusal Üniversitesi, Galway, Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde dünyaya karşı yürütülen savaşta yalnız küreselleşme ve askeri yöntemler değil, kalkınma projeleri de araçsallaştırılıyor. Bu kârlı projeler çok sayıda insanı yerinden ederken, kültürel ve çevresel anlamda yıkıcı etkileri de beraberinde getiriyor. Askeri ya da diğer araçların neden olduğu çevresel yıkımlarda yaşamı tekrar kurmaya çalışan, çevre kirlenmesi ve silahlardan kaynaklanan radyoaktif kirlenme sonucu hastalanan insanların bakımını sağlayan veya bir baraj nedeni ile yerinden edilip yoksulluğa mahkum edilenler ise genellikle kadınlar oluyor. Amerikan ve Avrupalı şirketlerin ve hükümetlerin işin içinde olduğu (öyle görünüyor ki bu işe İsrailli şirketler de dahil) GAP kalkınma projesi bunun en iyi örneği. Ben bir arkeolog ve akademisyenim. Aynı zamanda 60 ın üzerinde ülkede siyasi partilerden bağımsız biçimde kadınların örgütlediği taban hareketlerinin oluşturduğu bir ağ olan Küresel Kadın Grevi aktivistiyim. Küresel Kadın Grevi Öldürmeye Değil Yaşatmaya Yatırım başlığı altında eylemler örgütlüyor dan bu yana yürüttüğüm akademik çalışmam Ilısu barajının ve GAP projesindeki diğer barajların kültürel ve çevresel etkilerinin incelenmesini ve barajlardan etkilenen topluluklarla, özellikle de köylü kadınlarla yaptığım görüşmeleri içeriyor.

2 Köylü kadınların çevre hakkında söyleyebilecekleri ne olabilir ki, ya da onlar kültür veya miras hakkında ne bilebilirler ki? gibi ifadeleri hep duyarız. Fakat gerçek şu ki onlar kültür ve çevre hakkında oldukça fazla şey biliyorlar. Genellikle her yerde ailelerinin bakımını üstlenenler öncelikli olarak kadınlardır; kadınlar toplumda ve evde muazzam bir iş yükünün altına herhangi bir ücret almadan girmektedirler. Ve dünyanın çoğu yerinde ailelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için toprağı işleyip yiyecek elde eden ve hayvanların bakımını üstlenenler yine kadınlardır. Dolayısı ile barajlar ya da savaş nedeniyle köyünü ve toprağını terk etmek zorunda bırakılmanın ne demek olduğu konusunda uzman olanlar onlardır. Türkiye de kadınlar, özellikle de Kürt kadınlar çatışma nedeni ile korkunç, fazladan bir yük ile karşı karşıya kalmışlardır. Herkesin bekası için gösterdikleri çabayla kadınlar kültüre temel bir katkı sunmaktadırlar. Gösterilen bu çaba olmadan kültürün varlığından da bahsedemeyiz. Ben bunu yaşatma kültürü olarak adlandırıyorum ve barajlar tam da kültürün bu en önemli parçasını tehdit etmektedirler. Bir arkeolog ve akademisyen olarak benim çalışmamı şekillendiren kadınlara ve kadınların ürettiği kültüre yönelik bu ilgim Küresel Kadın Grevi içerisinde oluştu. Barajlar özelinde bu ilgi kadınların bu projelere ve barajlar ve çatışmanın kendileri ve bakımını üstlendikleri yakınları üzerindeki etkilerine neden karşı çıktıklarını, bunlardan dolayı neden endişe duyduklarını ortaya çıkarmak ve bu bilgiyi kamusallaştırmak olarak kendini gösteriyor. Arkeolojik kurtarma projeleri için tarihi mekânları kazmıyorum birçok köylü bunu hiçbir şekilde istemiyor. Haklı olarak bu kazıları barajların devamına yönelik çalışmalar olarak görüyorlar. Bunun yerine, ben bir arkeolog olarak kabiliyetlerimi suların altına gömülecek olan "yaşatma kültürü" de dahil, tarihi ya da günümüze ait kültürel mirasın değeri hakkında değerlendirme yapmakta kullanıyorum. İşte bu arkeolojik değerlendirmeler barajların yıkım tehdidine karşı bu yıkımların etkilediği toplulukları destekliyor. Geçenlerde, köylü kadınlarla fikir alışverişi içinde, Kadın Grevi ile birlikte bir raporun değerlendirmesini hazırladım: Ilısu Barajı nın Çevresel Etki

3 Değerlendirmesinin Güncellemesi. Değerlendirmemizi, projeye fon vermeyi düşünen İsviçre, Almanya ve Avusturya hükümetlerine gönderdik. Şirketler ve hükümetler siyasi desteği ve fonu güvence altına almak için böyle raporlara ihtiyaç duyarlar. Fakat dünyanın her yerinde topluluklar kendi haklarında yazılan belgelerin veya raporların, doğrudan etkilenen insanların görüşleri alınmadan hazırlandığına şahit oldular. Ya da bu belgelerin ve raporların durumu saptırdığını gördüler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, raporun önceki 2001 versiyonu ile nerede ise aynı olduğunu gördüm; Aynı kapak, aynı bilgi eksikliği ve temel standartların ihlal edilmesi söz konusuydu. Rapor başta kadınlar ve onların etraflarındaki insanları yaşatmaya çalışırken ürettikleri kültürü, köylerini, toprakla ilişkilerini ve onun üzerindeki tüm kaynakları olmak üzere köylülerin kültürlerini ve miraslarınıgörmezden gelmektedir. Ve raporda barajın Kürt kültürüne etkisinden bahsetmekten özellikle kaçınılmaktadır. Köylü kadınlar ve Kadın Grevi ile birlikte Ilısu ve diğer baraj bölgelerinde kadınların taleplerini görünür kılmak için çok çaba sarf ediyoruz. Bu talepler savaşa ve yoksulluğa karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir parçası. Yetkililer ve barajları yapanlar kadınların taleplerini duymak istemiyorlar ve tabii çoğu zaman STK lar ve siyasi partiler de. Barajları yapanlar ve zarar tespiti yapan bilirkişiler nihayet bugünlerde raporlarında kadınlardan bahsediyorlar fakat yalnızca yoksullukları barajlara devam edilmesi için bir bahane olarak kullanılan kurbanlar olarak. Bu belgelere inanacak olursanız, barajların özellikle kadınlar için mucizeler yaratması gerekirdi. Tabii ki bu sözler hiçbir somut plan ya da fonla desteklenmiyor; dolayısıyla da barajların pek bir yerel faydası yok. Suçeken (Kürtçe adı Şikefta olan) köyündeki kadınlar soruyor: Bizim sorumuz şu: bize zarar verecek mi?. Fakat bu soruya

4 doğru bir cevap almayı bir yana bırakın, bu raporlar hakkında kayda değer bir bilgi dahi elde edebilmiş değiller. Bizim gözden geçirdiğimiz raporda kadınların yaşatma işi ile topluma yaptıkları katkı hakkında herhangi bir değerlendirme yoktu. Raporda yaşatma işini üstlenenlerin barajlardan faydalanacaklarına dair bir ifade ile de karşılaşmadım. Ve büyük bir ihtimalle, eğer baraj yapımı devam ederse artan yoksulluk koşullarında kadınlar daha ağır bir yük üstlenecekler. Barajlar nedeni ile yerlerinden edilmiş kadınlara yönelik olarak geliştirilen eğitim ve gelir üretimi ni arttırmayı amaçlayan proje teklifleri de gerektiği gibi bütçelendirilmemiş. Ve raporda STK ların ve özel sektörün nasıl dahil edileceğinden bahsediliş biçimine bakarsak, bu programlar için ayrılacak para kadınların kendilerine değil yoksullara yardım eden profesyonellere gidecek gibi görünüyor. Çatışmanın etkilerinden bahsedilmiyor bile. Halbuki Suçeken deki köylü kadınlar geçenlerde bize şunları söyledi :"Asıl sorun savaş. Yoksulluğumuzun temel nedeni bu savaş. En çok istediğimiz şey savaşın son bulması. Profesyonellerin böyle raporlar yazıp bu projeleri uygulamaları çok çirkin bir şey. Fakat yerel cemaatlere karşı kendilerini daha sorumlu hisseden, en azından onlara karşı sessiz kalamayan profesyoneller de var. Yetkili Çevreci James Ramsay diğer projelerinin yanında Dünya Bankası nın projelerine de dahil olmuş deneyimli bir zarar tespit bilirkişisi. Kendisi Ilısu hakkında fikrimi almak için benimle iletişim kurdu ve onun ilginç fikirlerini de yorumumuza ekledik: "Ilısu Barajı nın Çevresel Etki Değerlendirme Raporu na (ÇEDR) 1997 nin Nisan ve Mayıs aylarında olası bir ekip lideri olarak dahil oldum ve tüm sürecin gülünçlüğü ortaya çıktığında ayrıldım. O dönemde uluslararası ÇEDR için çevre ekibini oluşturmakla sorumlu olan İsviçreli-Alman mühendis bazı şeyleri açıklığa kavuşturdu. Güvenilir bir alan çalışması ve danışma için gerekli kaynaklar ve izin sağlanmayacaktı ve ÇEDR nin projeye önemli bir etkisi olmayacaktı. Dolayısı ile proje, etki değerlendirme raporu olsa da olmasa da yürütülecekti."

5 Avrupa hükümetleri baraj projesini bu koşullar altında nasıl destekleyebilir? Başka yerlerde kazanılanlardan öğrenecek çok şey var. Bu yılın başında Küresel Kadın Grevi delegelerinden biri olarak Venezüella daydım. Siyah ve Yerli halkın çoğunluğu yoksulluk içinde yaşarken çokuluslu şirketler ve Amerikan destekli Beyaz seçkinler yıllardır Venezüella nın petrol gelirini çalıyordu. İlk ağızdan, yani taban hareketlerinden şimdi petrolden doğan servetin nasıl topluluklara iade edildiğini duyduk. Ayrıca Venezüella da en alttaki kadınların bugüne kadar ücretsiz olan emeklerine anayasada değer biçildi ve bir devlet bankası da en alttaki kadınların ekonomik inisiyatiflerini finanse etmek için görevlendirildi. Kadınlar gecekondu bölgelerine tapu vermek için arazi etütleri yaptılar. Bu arada (önceden toprak ağalarına ya da çokuluslu şirketlere ait olan) boş arazilerin yeniden dağıtımı da kadınların geçindirdiği ailelere öncelik veren bir yasa ile desteklendi. Biz oradayken Venezüella Cumhurbaşkanı Hugo Chávez en yoksulundan başlayarak yarım milyon kadının evlerinde yaptıkları iş için ücretlendirileceğini açıkladı. Ve Mayıs itibari ile dünyanın her yanındaki kadınların bu fantastik zaferi uygulanmaya başladı. Venezüella anayasası yaşatma kültürüne ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Madde 88 şöyle diyor: Devlet ev içindeki işi katma değer yaratan ve toplumsal refah ve zenginlik üreten ekonomik bir faaliyet olarak tanır. Ev kadınlarına aynı zamanda sigorta hakkı da verilir. Zenginlik halktır yaşatma kültürünün ürettiği de budur. GAP ve Ilısu planları ise bu kültüre değer vermemekle kalmıyor, bunu yok etme girişiminde bulunuyor. Aslında bunlar kadınlara, onların bakımını üstlendikleri insanlara, kadınların nesiller boyu yürüttükleri ve bugün hâlâ sürdürdükleri "yaşatma işlerine" karşı bir saldırıdır. Diğerlerinin kadınların yaşatma işlerini yapan tek kişi olmanın ağır yükünü hafifletmesini önermiyorlar. Kadının sorumlu olduğu kişilere saldırmak için kadına

6 ve onun yaptığı işe saldırıyorlar. Bu nedenle kadınların yaşatma işine saldırı politik öneminin ölçüsüdür. Maggie Ronayne a şu adresinden ulaşabilirsiniz: 2006 da Suçeken köyündeki kadınlarla iletişime geçmemize yardım ettiği ve çevirileri ile destek oldukları için Ayşan Sönmez ve Feminist Kadın Çevresi ne çok teşekkür ederiz. Küresel Kadın Grevi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Kürtçe ve Türkçe materyalleri de içeren siteye şu adresten ulaşabilirsiniz: Maggie Ronayne temmuz 2006 HOME

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük

Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük 5 5. BÖLÜM Sosyal içerme gücü olarak gönüllülük Arap devletlerinde temel politik değişim yaratmada halk hareketlerinin başarısını gördük. Şimdi ise sırada daha güç ve daha ayrıntılı bir iş var; daha kapsayıcı

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç 19 Temmuz 2010 Devrim Sevimay/Soru Cevap Türkiye de bazı gruplar eşitsizliğin hem sosyoekonomik hem de ayrımcılık türlerinden payını sonuna kadar alıyor...

Detaylı

KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı ve GENİŞLEYEN BAĞIMSIZ DENETİMİN İLK TECRÜBESİNİN ARDINDAN

KPMG Türkiye Denetim Bölüm Başkanı ve GENİŞLEYEN BAĞIMSIZ DENETİMİN İLK TECRÜBESİNİN ARDINDAN DENETİM ÖZEL DOSYASI GENİŞLEYEN BAĞIMSIZ DENETİMİN İLK TECRÜBESİNİN ARDINDAN Yeni Türk Ticaret Kanunu nda ilk yıl geride kaldı. Sürecin nasıl geliştiği, şirketlerin bu sürece nasıl cevap verdiği gibi konular

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu REDE Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu Sayın Emre Kocaoğlu, Sayın Büyükelçi, Ekselansları, Sayın Milletvekilleri, Sevgili Spengler! Bu akşam Türk Demokrasi Vakfı ve Konrad Adenauer Vakfının ortaklaşa

Detaylı

ORADA BİR GERZE VAR. Ayşe ÇAKIR. Bilgisayar Mühendisi ayse.ckr@gmail.com

ORADA BİR GERZE VAR. Ayşe ÇAKIR. Bilgisayar Mühendisi ayse.ckr@gmail.com ORADA BİR GERZE VAR UZAKTA Ayşe ÇAKIR Bilgisayar Mühendisi ayse.ckr@gmail.com Yaklaşık üç yıldır devam eden ama daha çok geride bıraktığımız yılın yaz aylarında sesini duyuran Gerze Direnişi ni, bu direnişin

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu

Detaylı

AB ye HAYIR! ama AEB ye 1 EVET! Hasan Gürak www.hasmendi.net hasmendi@gmail.com 1 AEB (Avrupa Ekonomik Bölgesi): AB ve EFTA nın oluşturduğu ekonomik işbirliği bölgesi. 1 AB Avrupa Birliği İkinci Dünya

Detaylı

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI Önsöz Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Bizler, diğer ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın, kısacası benim şirketokrasi

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

Denizciler Bülteni. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu

Denizciler Bülteni. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Denizciler Bülteni Türkçe no.28/2014 Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu Denizcilik Çalışma Sözleşmesi: şu ana kadar her şey yolunda mı gitti? Bu yılki sayıda: Cephe hattından öyküler Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? EĞİTİM BROŞÜRÜ DİZİSİ 1 2011 SENDİKA NEDİR? SENDİKA FEDARASYONU, SENDİKA ENTERNASYONALİZMİ NE DEMEKTİR? İşçilerin bir sınıf olarak burjuvaziye karşı örgütlü direnişi,

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı