KARAR NUMARASI: Ö(K-I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, TC Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ile görüşmek ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Aralık 2015 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara ya gidecek Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Mustafa Ziyaettin, Hizmetiçi Eğitim Görevlileri Ayşe Batıgün ve Beste Kal ın belirtilen tarihlere bağlı olarak temin edilecek Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GÖÇMEN EVLERİNE İLİŞKİN E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ VE GÖÇMENKÖY DE GÖÇMENEVİ SATIŞI (Önerge No:2327/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Göçmenköy Yamanbey Sokak No: 254 adresinde bulunan Rıza Şadın adına tahsisli olan göçmenevinin, şahsın vefatı nedeniyle rayiç bedeli üzerinden eşi Zehra Sonay Şadın adına satışının yapılmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. Göçmenköy deki göçmen evlerinin satışına ilişkin, E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının tadil edilerek, karar ekindeki Göçmenköy/Ortaköy listesinin 61. sırasında Rıza Şadın ve Zehra Sonay Şadın adına olan Göçmenköy/Ortaköy P/H E1 Blok E de kain 1020 (71 H eski parsel no) ( ) (48 m²) konutun, Rıza Şadın ın vefat etmesi dolayısıyla, eşi Zehra Sonay Şadın adına satışının yapılması; 2. Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenen 700.-TL (%2 lik arsa değeri) + 65,000.-TL (Bina Değeri) olmak üzere toplam 65,700.-TL (Altmış Beş Bin Yedi Yüz Türk Lirası) bedel ve gerekli her türlü vergi, resim ve harcın Zehra Sonay Şadın tarafından ödenmesine müteakip sözkonusu satış işleminin yapılması; 3. Yukarıdaki şartlar yerine getirilmek şartı ile, koçan ve tapu kayıtlarının bu şekilde düzenlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi nin yetkili kılınması. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) İSVEÇ TE DÜZENLENEN CITTASLOW GENEL KURULU NA KATILIM (Önerge No:2334/2015) (T.B.) Bakanlar Kurulu, Uluslararası Cittaslow Birliği nden yapılan davet üzerine 6-8 Kasım 2015 tarihleri arasında İsveç in Falköping şehrinde gerçekleşen genel kurula, Cittaslow bayrağı ve katılım belgesi almak üzere Lefke Belediyesi ni temsilen katılan iki kişinin uçak biletleri bedeli 3,600.TL nın Turizm Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Turizm Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE İŞİTME KAYBI TESBİT EDİLEN HASTALARIN İŞİTME CİHAZLARI İLE KOKLEAR İMPLANT PİL VE ARA KABLO TEMİNİ VE/VEYA TAMİRİNİN SAĞLANABİLMESİ (Önerge No:2340/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Kurulu kararı ile işitme kaybı tesbit edilen hastaların, işitme cihazları ile koklear implant, pil, ara kablo temini ve/veya tamirinin sağlanabilmesi amacıyla, önergeye ekli sunulan Sağlık Bakanlığı ile aşağıda isimleri belirtilen firmalar arasında imzalanan protokolleri onaylayarak, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı nda yapılan fiyat pazarlığı neticesinde belirlenen fiyatlardan ve sözkonusu protokollerde belirtilen koşullarda, tarihlerini kapsayan süre zarfında temin edilecek cihaz ve malzemeler tutarının, satın alındıkları firmalara ödenebilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. 1. Hear- Life İşitme Cihazları Ltd. 2. Kıbrıs-Ses İşitme Cihazları Ltd. Şti. 3. Ata Hançer Bilişim Teknolojileri Ltd. 4. Hatice Eğitmen 5. Medaid Medical Technologies 6. Siser İşitme Cihazları Ltd. Sağlık Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SALTZMAN AND EVINCH, P.C. HUKUK FİRMASI NA YAPILACAK ÖDEME (Önerge No:2344/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC aleyhine ABD de devam eden hukuk davalarında ülkemizin savunmasını yapmakta olan Saltzman and Evinch, P.C. Hukuk Firmasının 16 Ekim Ağustos 2015 tarihlerini kapsayan ve önergeye ekli faturalarda detaylandırılan hizmet karşılığı olan 58, ABD Doları nın lık 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Siyasi Tanıtma Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

6 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU NUN (TÜK) BORÇLANDIRILMASI (Önerge No:2353/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2015 yılı tahıl ürün bedellerinin kısmen ödenebilmesi için gereksinim duyulan 10,000,000.-TL tutarında ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar, % 12 faizli geri ödemeli Toprak Ürünleri Kurumu nun borçlandırılmasına yönelik olarak; Değiştirilmiş Şekliyle 40/1982 Sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası tahtında yürürlükte bulunan Genel Tarım Sigortası Fonu Mali İşler Tüzüğü nün 32 nci maddesi uyarınca, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında almış olduğu aşağıdaki 87/2015 sayılı kararını onayladı. "Karar 87/2015 Fon Yönetim Kurulu 40/1982 ve 47/1995 Sayılı Genel Tarım Sigortası Yasası nın tahtında yürürlükte bulunan Genel Tarım Sigortası Fonu Mali İşler Tüzüğü nün 32 nci maddesi uyarınca kendisine verilen yetkiyi kullanarak Toprak Ürünleri Kurumu nun 2015 yılı tahıl ürün bedellerinin ödenebilmesi için gereksinim duyduğu 10,000,000-TL tutarında ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar % 12 faizli geri ödemeli olarak Toprak Ürünleri Kurumu nun borçlandırılması konusunun Bakanlar Kurulu nun onayına sunulmasına ve tüm alacaklarını teminat altına almak amacıyla iki kurum arasında protokol imzalanmasına karar verdi." Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC KALKINMA BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILMASI (Önerge No:2355/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, 45/1992 sayılı KKTC Kalkınma Bankası Yasası nın 27(3) maddesi uyarınca boş bulunan KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Erçin Tekakpınar ın atanmasına karar verdi. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE AĞIL YERİ AYRILMASI (Önerge No:2113/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Değirmenlik Köyü nde Pafta/Harita: S.30.b.25.c.3, Ada 117 de 140 ve 141 numaralı parsellerin KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1) (b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı nca ağıl yeri olarak kullanılmak üzere İçişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) İSKELE-ÇAYIROVA BÖLÜNMÜŞ ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN KALECİK TE ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2293/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan İskele-Çayırova bölünmüş anayolu yol güzergahı içerisinde kalan İskele kazasına bağlı Kalecik köyünde kain olup özel mülkiyette bulunan taşınmaz malın/malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Ulaştırma Bakanlığı İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:2314/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, meydana gelen adli meseleler ile ilgili olarak elde edilen emareler üzerinde Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü nde ileri tetkik ve DNA testi yaptırmak maksadıyla, 7 Aralık 2015 tarihinde görevli olarak günübirlik Ankara ya giden Polis Memuru Murat Arkoy ve Mehmet Kutlu nun Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

11 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ANKARA DA DÜZENLENEN REKABET HUKUKU İLE İLGİLİ KURUL KARARLARI SEMPOZYUMU-VI KONULU SEMPOZYUMA KATILIM (Önerge No:2316/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, TC Rekabet Kurumu ve Uluslararası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı) nın 3 Aralık 2015 tarihinde Ankara da düzenlediği Rekabet Hukuku ile İlgili Kurul Kararları Sempozyumu-VI konulu sempozyuma KKTC Rekabet Kurulu nu temsilen katılan Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Figen Yeşilada, Kurul Üyesi Kubilay Sepetçioğlu ve Kurul Üyesi Av. Sezi Sıdal ın Ercan-Ankara gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile iaşeibate giderlerinin Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Rekabet Kurulu Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) OSMAN HAYRİBETOĞLU NUN TAZMİN EDİLMESİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2319/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, Yol Yapımı Nedeniyle Evi Yıkılacak Osman Hayribetoğlu nun Tazmin Edilmesi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K- I) sayı ve tarihli kararda belirtilen Osman Hayribetoğlu na verilecek 90,000.- TL tutarındaki katkının 80,000.- TL olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Ulaştırma Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC LONDRA TEMSİLCİSİ OYA TUNCALI NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:2320/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC Londra Temsilcisi olarak atanan Müdür/Temsilci Oya Tuncalı nın 10 Şubat 2016 tarihinde sona erecek görev süresinin, 10 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KAMULAŞTIRMA EMRİ (ODTÜ KALKANLI KAMPÜS ALANI) (Önerge No:2322/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, kamu yararı için gerekli olan Güzelyurt Kazası na bağlı Kalkanlı Köyü nde, ODTÜ Kalkanlı Kampüs Alanı içerisinde kain olup özel mülkiyette bulunan P/H 1314, Ada No: 109, Parsel 247 sayılı özel arazinin tümünden oluşan taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı.,, Milli Eğitim Bakanlığı İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC LONDRA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM VE KÜLTÜR ATAŞESİ KADROSUNA ATAMA (Önerge No:2323/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Oğuz Veli Ortaokulu Müdür Muavini Gülgün Baytaroğlu Özçelik in, 55/2002 sayılı Yurtdışı Uygulama Birimlerinde Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası nın ilgili maddeleri ile 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın ilgili maddelerine atfen, boş bulunan KKTC Londra Temsilciliği Eğitim-Kültür Ataşesi mevkiine görevlendirilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC NE GELENHARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ RIZA ÖZTÜRKMEN İN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2324/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası nın Bilirkişilik, Toprak Kullanımı ve Toprak Koruma konularında birlikte düzenledikleri eğitimde ziraat mühendislerine eğitim vermek üzere, 3-5 Aralık 2015 tarihleri arasında KKTC ne gelen Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Urfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Rıza Öztürkmen in Gaziantep-Ercan geliş-dönüş uçak bileti bedeli, iaşe-ibate giderleri, plaket, ve ilan giderlerinin Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TARIMSAL İLAÇLAR DENETİM KURULU NUN YENİDEN OLUŞTURULMASI (Önerge No:2325/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 64/1987 sayılı Tarımsal İlaçlar Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak oluşturulan ve görev süresi dolan Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu nun iki yıllık süre için aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına ve Tarım Dairesi nden Ayşe Bahar Gökhan ın Mukayyit olarak atanmasına karar verdi. TARIMSAL İLAÇLAR DENETİM KURULU: 1. Emine Solyalı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi Başkan 2. Nazife Arap Adak Tarım Dairesi Temsilcisi Üye 3. Yeşim Rehber Tarımsal Araştırma Enstitüsü Temsilcisi Üye 4. Doğan Paşa Veteriner Dairesi Temsilcisi Üye 5. Serap Konde Devlet Laboratuvarı Temsilcisi Üye 6. Ayşe Gökyiğit İlaç ve Eczacılık Dairesi Temsilcisi Üye 7. Yeşim Gümüşdağ Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Üye Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU NDA MÜTERCİM/TERCÜMAN OLARAK GÖREV YAPAN HAMİT SAKALLI NIN (YUNANCA) GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:2328/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile görev süresi uzatılan Taşınmaz Mal Komisyonu nda sözleşmeli Yunanca Mütercim/Tercüman olarak görev yapan ve sözleşmesi tarihinde sona erecek olan Hamit Sakallı nın görev süresinin hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl uzatılmasına karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPTIRILAN LABORATUVAR TETKİKLERİ VE ALIMI YAPILAN İŞİTME CİHAZI VE PROTEZ FATURA ÖDEMELERİ (Önerge No:2330/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Kurulu Kararı uyarınca, önergeye ekli listelerde isimleri belirtilen hastalara temin edilen işitme cihazları için Siser İşitme Cihazları na 23,506.50TL, Medaid e 14,300.-TL, Hatice Eğitmen e 49,855.-TL, Kıbrıs Ses e 13,900.- TL ödeme yapılması; temin edilen protezler için K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği ne 33,000 TL ödeme yapılması; Ayrıca hastalar tarafından laboratuvarlara ödenen fatura tutarlarının hastalara ödenebilmesi için gerekli 23, TL olmak üzere toplamda KDV dahil 157, TL tutarın Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden, hastalar tarafından yurtdışında ödenen laboratuvar tutarlarının ödenebilmesi için gerekli toplam KDV dahil 18,333.-TL nın ise Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanması hususunda, Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TC UYRUKLU MAHKUM CAN ŞELEOĞLU NUN TC DEVLETİ NE İADE EDİLMESİ (Önerge No:2331/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun verilen TC uyruklu mahkum Can Şeleoğlu nun 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen, TC Devleti ne iade edilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TC UYRUKLU MAHKUM TARHAN DÜŞGÜN ÜN TC DEVLETİNE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:2332/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, geri verilme isteminde bulunan ve geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen TC uyruklu mahkum Tarhan Düşgün ün 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye atfen, TC Devleti ne geri verilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU METİN ÇELİKOĞLU NUN TC DEVLETİ NE GERİ VERİLMESİ (Önerge No:2333/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 Sayılı Yasa ile onaylanan TC ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşmenin 44 üncü maddesi uyarınca, 17 Kasım 2015 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından TC ne iade edilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan ve geri verilme isteminde bulunan; geri verilme istemi Hukuk Dairesi nce uygun görülen geçici tutuklu TC uyruklu Metin Çelikoğlu nun 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı, Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası nın 3 üncü maddesinin (2) inci fıkrası uyarınca TC Devleti ne geri verilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KKTC NE GELEN SEYAHAT VE TURİZM YAZARI THOMAS BREATHNACH IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2335/2015) (T.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm Bakanlığı nın onayı ile ülke turizmini geliştirmek amacıyla, Karpaz bölgesi ve eko turizm çalışmalarını konu alan bir yazı hazırlamak üzere, Aralık 2015 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden İrlanda nınönde gelen yayın kuruluşlarından Irish Independent in Weekend dergisi seyahatve turizm yazarı Thomas Breathnach ın uçak bileti bedeli 360.-Stg. (Üçyüz Altmış Sterlin) ve iç ulaşım masrafı olan 320.-TL nın Turizm Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Turizm Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TATLISU BELEDİYESİ NİN KULLANIMINA BİNA VERİLMESİ (Önerge No:2336/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC adına kayıtlı Tatlısu P/H VI/61 köyde kain 578 numaralı parsel üzerinde bulunan binanın, KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin 1(b) ve 3 üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4 (1) maddesi uyarınca, kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Tatlısu Belediyesi ninkültürel amaçlı çalışma binası olarak kullanımına verilmek üzere, İçişlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2338/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 23 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli izinin verilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TAŞINMAZ MAL İZİNLERİNE İLİŞKİN KARARLARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2339/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC nden taşınmaz mal satın almaları için gerekli satın alma izni verilen ve aşağıdaki tabloda Bakanlar Kurulu kararları, kararların önergesine ekli liste sıra numaraları ve önergeye ekli tabloda taşınmaz mal referansı ve istenilen taşınmaz mal referans değişiklikleri belirtilen 4 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izinlerinin tadil edilmesine karar verdi. Sıra Bakanlar Kurulu No Kararı Karar Tarihi Liste Sıra No 1. K K Ö(K-I) Ö(K-I) İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI YAPILMASI (Önerge No:2341/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Tezel Karaman a 35,000.-TL ve hasta Hüseyin Aktöre Özşen e 15,000.-TL tutarında tedavi amaçlı katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) SAĞLIK SERVİSLERİNDE GEREKSİNİM DUYULAN BİYOKİMYA KİT VE SOLÜSYONLARIN TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:2342/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Sağlık Servislerinin Biyokimya Laboratuarlarında kullanılmak üzere gereksinim duyulan, Biyokimya kit ve solüsyonların teminine yönelik sözleşme imzalanan ve sözleşmesi sona eren Phamed Medical Cyprus Ltd. firmasından, ihalenin sonuçlanıp yeni cihazlar kurulana dek mevcut cihazlarda kullanılan kit ve solüsyonların sözleşmede belirtilen fiyatlardan ve kit tutarının%5 oranında mal fazlası vermek kaydıyla, 70,011.60USD karşılığında temin edilebilmesi ve ödemenin Sağlık Bakanlığı Sağlık Fonu hesabından yapılabilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı Sağlık Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) OLİMPİK SKEET ATICISI ELİT SPORCU ALİ ÇELER E KATKI YAPILMASI (Önerge No:2345/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, elit sporcularımızdan Olimpik Skeet Atıcısı Ali Çeler in kamp, turnuva, yarışma ve antrenman (ulaşım ve konaklama dahil) masraflarının karşılanmasına yönelik fatura karşılığı 5,000.-TL katkının lığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Elit Sporcuların Faaliyetleri Projesi kaleminden karşılanmasınakarar verdi.

30 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ANTALYA DA DÜZENLENEN 7. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU NA KATILIM MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2346/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, TC Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Krimonoloji Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu ana temalı 7. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu na Polis Genel Müdürlüğü nü temsilen katılan Başmüfettiş Kerem Kadiroğulları, Müfettiş İlhan Kuş ve Müfettiş Özcan Dönmezer in 10 Aralık 2015 tarihli Ercan-Antalya gidiş, 14 Aralık 2015 tarihli Antalya-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli ile yurtdışında görevli olarak kaldıkları süre için yurtdışı görev ödeneklerinin, Polis Genel Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

31 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ELİT SPORCU ELİZ MALONEY E KATKI YAPILMASI (Önerge No:2347/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ülkemiz elit sporcularından Eliz Maloney in kamp, turnuva, yarışma, antrenman, ulaşım ve konaklama masraflarının karşılanmasına yönelik olarak fatura karşılığı TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin lığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Elit Sporcuların Faaliyetleri Projesi kaleminden karşılanmasına karara verdi.

32 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) KÜLTÜR DAİRESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİNDE ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:2348/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu,Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kültür Varlıkları Alımı Giderleri kaleminden 5,500.-TL nın Telefon, Abonelik ve Kullanım Ücretleri kalemine; ayrıca Yakacak Alımları kaleminden 13,000.-TL nin aşağıda ödenek adı ve analitik bütçe kodu belirtilen kalemlere, karşılarında belirtilen miktarda aktarma yapılmasına karar verdi. Kırtasiye Alımları ,000.-TL Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,000.- TL Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları ,000.- TL Yolcu Taşıma Giderleri ,000.- TL Baskı ve Cilt Giderleri ,000.- TL Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri ,000.-TL Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) RESMİ GAZETE ÜCRETLERİ (Önerge No:2349/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin KDV dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi. 1 Adet Resmi Gazete : 5 TL 3 Aylık Abone Ücreti : 135 TL 6 Aylık Abone Ücreti : 215 TL 1 Yıllık Abone Ücreti : 370 TL Tereke İlanları : 60 TL

34 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) AV RUHSATI HARÇLARI (Önerge No:2350/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası nın 9(5) maddesi uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Av Ruhsatları ile ilgili harçların aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi. - Bir Av Ruhsatı : 106.-TL - Av Ruhsatı Sureti : 16.-TL

35 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) ATLASJET HAVACILIK A.Ş. DEN ALINAN TEMİNAT MEKTUBUNUN KIRDIRILMASININ ERTELENMESİ İÇİN VERİLEN SÜRENİN UZATILMASI (Önerge No:2351/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Aralık 2015 tarihinde hitam bulacak biçimde uzatılmış olan 5,000,000.-TL tutarındaki teminat mektubunun kırdırılmasının, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı aleyhine getirilen dava ve/veya davaların neticelenmesine kadar ve her halükarda 30 Haziran 2016 tarihini geçmeyecek bir süre için ertelenmesi hususunda İçişleri ve Çalışma Bakanlığı nın yetkilendirilmesine karar verdi. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) MOTORLU ARAÇLAR (ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİGORTASI) MAL ZARARLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER TÜZÜĞÜ (Önerge No:2352/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Mal Zararlarına İlişkin Yükümlülükler Tüzüğü nü onaylayarak,resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi.

37 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) E-DEVLET EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA KULLANILACAK DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN TEMİN EDİLMESİ (Önerge No:2354/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, E-Devlet Projesi kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamalarına geçiş amacıyla, projeyi yürüten Türksat tarafından kamu personeline uygulanacak hizmet içi eğitimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 25 adet diz üstü bilgisayarın, en uygun teklifi veren Tekbim Ltd. firmasından birim fiyat 390 $ (ABD Doları) (%16 KDV) olmak üzere toplam 11,310.-$(ABD Doları) [9,750.- $ + 1,560.- $ (%16KDV)] karşılığında temin edilmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca lığın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin lık 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kamu Net Gelişim Projesi, Bilgisayar Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

38 KARAR NUMARASI: Ö(K-I) TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK HENTBOL GENÇLER TÜRKİYE YARI FİNAL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINA KATILACAK HENTBOL GENÇ (KIZ-ERKEK) KAFİLELERİNE AİT GİDERLERİN KARŞILANMASI (Önerge No:2337/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Aralık 2015 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Gaziantep te düzenlenecek Hentbol Gençler (Kız-Erkek) Yarı Final Birinciliği ne katılacak 2 idareci, 2 çalıştırıcı, ve 28 sporcu öğrencinin Ercan-Gaziantep gidiş, Adana-Ercan dönüş uçak biletleri bedeli, 2 idareci ve 2 çalıştırıcının mevzuat gereği dış görev yollukları, 28 sporcu öğrencinin günlük 55 TL harçlık tutarı ve belirtilen tarihler arasında Gaziantep te yapılacak müsabakalarda oluşacak ulaşım ücreti 2,270.- TL tutarın Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)774-2015 INTERPA 9. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI İÇİN YAPILAN HARCAMALARIN KARŞILANMASI (Önerge No:2233/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-14 Ekim 2015

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)950-2015 BAYRAK RADYO TELEVİZYON KURUMU (BRTK) MÜDÜRÜ NÜN GÖREVDEN ALINMASI (Önerge No:1020/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 50/1983 sayılı Bayrak Radyo Televizyon

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)867-2014 K-329-84 SAYI VE 12.3.1984 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:881/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K-329-84

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 28-06-2017 Karar Sayısı : 111/2017 Dosya No : 10-17/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 12-06-2017 Katılan ler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)341-2015 LAPTA BELEDİYESİ KULLANIMINDA BULUNAN HALK PLAJI, RESTORAN VE YAN TESİSLERİNE GİDEN YOLUN TAPU HARİTA VE KAYITLARINA İŞLENMESİ (Önerge No:354/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2015 HEMEN-KAZAN OYUN KARTI BASIMI (Önerge No:1228/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Spor Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Piyangolar Birimi nin satışa sunduğu ve mevcudu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)998-2015 BALIKÇI BARINAKLARI ALTYAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK CRIS 2009/227-362-01 NO LU AB PROJESİNE FİNANSMAN SAĞLANMASI (Önerge No:1058/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 19 EK III 26 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı: 62 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 16 Aralık 2008

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2384-2014 ELEKTRİK İNKİŞAF (DEĞİŞİKLİK) NİZAMNAMESİ (Önerge No:2490/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Elektrik İnkişaf Yasası nın 44 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU

REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU REKABET KURULU (İHALE İTİRAZ MAKAMI) KARAR FORMU Toplantı Tarihi : 26-05-2017 Karar Sayısı : 85/2017 Dosya No : 10-13/2017 Başvuru Kayıt Tarihi : 25-04-2017 Katılan Üyeler : Selim ALTINCIK (Başkan) Doç.Dr.

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2014 ATRİAL FİBRİLASYON KALP ARİTMİ AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GETİRİLEN CİHAZA GEÇİCİ İTHAL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:637/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)99-2015 PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. NE ATEŞLİ SİLAH ÖZEL İZNİ VERİLMESİ (Önerge No:1540/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2157/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 18.08.2012 tarihinden yürürlükten kalkacaktır.) Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 25.11.1999

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:2034/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası nın Aktarma Kuralları ve Yöntemine ilişkin 7(5) maddesi uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)210-2015 GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEDE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:227/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. e araç

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı