BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Osman KULAK 1 M. Egemen TANER 1 M. UlaĢ KOYUNCUOĞLU 1 H. Bülent CERĠT 2 1. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Kınıklı, Denizli (258) (258) Ġstanbul Teknik Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Maçka, Ġstanbul ÖZET Konteynır terminallerinde taģıma operasyonlarının etkinliği taģıma araç türü ve sayısına bağlıdır. Bu nedenle, konteynır terminali operasyonlarının yönetiminde, taģıma araçlarının türü ve sayısının belirlenmesi önemli bir karar problemidir. Bu çalıģmada, Türkiye de faaliyet gösteren orta ölçekli bir konteynır terminali incelenmiģ ve bu terminal için taģıma operasyonlarını analiz eden bir simülasyon modeli geliģtirilmiģtir. GeliĢtirilen model yardımıyla terminal içerisindeki taģıma araç türleri (kamyonlar, dolu konteynır forkliftleri ve otomatik kılavuzlu araçlar) ve sayıları analiz edilmiģtir. Bu analiz yapılırken, toplam konteynır elleçlemesi, modellenen terminal için ana performans kriteri olup farklı parametreler altında elde edilen sonuçlar ANOVA testleri ile değerlendirilmiģtir. ÇalıĢma sonucunda en etkin taģıma aracı türü ve sayısı incelen terminal için belirlenmiģtir. Anahtar Kelimeler: Konteynır taģıma araçları, konteynır terminali, simülasyon 1. GİRİŞ Konteynır terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynırların geçici olarak depolanıp taģınma biçimlerinin değiģtirildiği iģletmelerdir. Uluslararası ticaret hacmindeki artıģ ve geliģen teknoloji beraberinde konteynır gemilerinin kapasitelerindeki artıģ konteynır terminallerinin önemini arttırmıģtır. Konteynır taģımacılığı; diğer taģımacılık yöntemlerine karģı daha hızlı ve daha güvenilir olması, birim yük haline getirmeden sağlanan maliyet avantajı gibi sebeplerle tercih edilmektedir. YaĢanılan ekonomik kriz nedeniyle dıģ ticaret hacmindeki son düģüģe rağmen, konteynır taģımacılığı son 40 yıldır tüm kargo taģıma sistemleri içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip olmuģtur. Konteynır terminallerini, kullandıkları ekipman teknolojileri bakımından, otomatikleģtirilmiģ (automated) ve otomatikleģtirilmemiģ (non-automated) olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. OtomatikleĢtirilmiĢ terminaller konteynır bilgi teknolojisine ve otomatik kontrol teknolojisine sahiptirler. Bu yüzden bu terminaller, diğer terminallere göre daha verimlidirler ve bu terminallerin maliyetleri de diğer terminallere göre daha düģüktür. Operasyonlarda kullanılan araçların çoğu insansız olarak

2 çalıģmaktadır. Bu tip terminaller iģgücünün pahalı olduğu Batı Avrupa ülkelerinde kurulmuģlardır. OtomatikleĢtirilmemiĢ terminallerde ise operasyonlar insan kontrolünde gerçekleģtirilmektedir. Bu tip terminaller ise iģgücünün ucuz olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinde kurulmuģlardır (Stenken ve diğerleri, 2004). Terminallerde, konteynır ticaret Ģekillerine göre 3 tipte hizmet gerçekleģtirilmektedir. Bu hizmetler; gemi ile gelip terminal kapısından çıkıģ yapacak olan konteynırlar için ithalat, terminal kapısından harici bir taģıyıcı araç ile giriģ yapıp gemi ile terminalden çıkıģ yapacak olan konteynırlar için ihracat ve gemi ile terminale giriģ yapıp baģka bir gemi ile terminalden çıkıģ yapacak olan konteynırlar içinse transit hizmetleridir. Söz konusu hizmetler gerçekleģtirilirken farklı ekipmanlar kullanılmaktadır. ġekil 1 de bir konteynır terminalinde gerçekleģen hizmetler, taģıma ve elleçleme operasyonları ile terminalde kullanılan genel taģıma ekipmanları gösterilmiģtir. Terminallerde temel olarak 3 tip ekipman kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar; gemiye/gemiden konteynır yüklenmesinde/boģaltılmasında kullanılan rıhtım vinci, ara stok sahasında kullanılan istif vinci ve bu vinçler arasındaki taģıma operasyonlarını gerçekleģtiren taģıyıcı araçlardır. İthalat İhracat Transit Rıhtım Kara Rıhtım Vinci Demiryolu Bağlantısı Ara Stok Sahası Terminal Kapısı Gemi Depoları TaĢıma Araçları Ġstif Vinci Karayolu Bağlantısı ġekil 1. Terminal Hizmetleri, Operasyonları ve Genel TaĢıma Ekipmanları Konteynır terminalleri, uluslararası ticaretteki geliģmelerle birlikte son yıllarda birçok bilimsel araģtırma çalıģmalarına konu olmaktadırlar. Özellikle, terminallerdeki lojistik yönetimi konuları bilimsel literatürde önemli bir yayın zenginliğine sahiptir (Stahlbock ve Voss, 2008). Vis ve De Koster (2003), Steenken ve diğerleri (2004), Stahlbock ve Voss (2008). Murty ve diğerleri (2005) çalıģmalarında konteynır terminallerindeki günlük operasyonlar sırasında ortaya çıkan karar problemlerini ele almıģlardır. Terminal operasyonları ile ilgili daha kapsamlı bir çalıģma Gunther ve Kim (2006) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Literatürde simülasyon kullanılarak terminal performans analizi yapılan birçok çalıģma mevcuttur. Shabayek ve Yeung (2002), Nam ve diğerleri (2002), Evers ve Koppers (1996) tarafından gerçekleģtirilen çalıģmalar bunlardan önemli olanlarıdır. Terminallerdeki taģıma sistemlerinin simülasyon yöntemi kullanılarak karģılaģtırılmasında ise Liu ve diğerleri (2002), Yang ve diğerleri (2004), Vis ve Harika (2004), Duinkerken ve diğerleri (2006), Vis (2006), Wallace (2001), Van der Heijden ve diğerleri (2002) çalıģmaları mevcuttur. Bu çalıģmada; Türkiye deki orta ölçekli bir konteynır terminali incelenerek, terminal içi taģıma operasyonları analiz edilmiģtir. Yapılan analizlerle, incelenen terminal için, taģıyıcı araç tipleri

3 karģılaģtırılarak optimum araç tipinin ve sayısının belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu amaçla Arena 10.0 simülasyon yazılımı kullanılarak bir simülasyon modeli geliģtirilmiģtir. 2. KONTEYNIR TERMİNALLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR Konteynır terminallerinde, rıhtım-ara stok sahası ve ara stok sahası-kapı olmak üzere iki yönlü taģıma operasyonları mevcuttur. Rıhtım-ara stok sahası taģıma operasyonları terminal içi taģıyıcı araçlarla (internal trucks) gerçekleģtirilirken, ara stok sahası-kapı taģıma operasyonları terminal dıģı özel taģıyıcı araçlarla (external trucks) gerçekleģtirilmektedir. ÇalıĢma kapsamında terminal içi taģıma operasyonları incelenmiģtir. Konteynır terminallerinde gerçekleģtirilen iģlemler ġekil 2 de gösterilmiģtir. Bir konteynır terminalinde rıhtıma yanaģacak olan her gemi, rıhtıma ulaģmadan belli bir süre önce boģaltacak olduğu konteynırların sayısını ve pozisyonlarını terminal yönetimine bildirir. Ġlgili gemiye yüklenecek olan konteynırların sayısı ve ara stok sahasındaki pozisyonları ise, terminal yönetimi tarafından tespit edilir. Geminin rıhtıma yanaģması sonrasında, konteynırlar, daha önceden belirlenmiģ olan sıra ile rıhtım vinçleri tarafından gemiden boģaltılmaya baģlanırlar. BoĢaltılan konteynırlar, rıhtımdan terminal içi taģıyıcı araçlarla ara stok sahasındaki istif vinçlerine taģınırlar. BoĢaltma operasyonlarının sona ermesinden sonra, yüklenecek konteynırlar belirlenmiģ olan sıra ile istif vinçleri kullanılarak istiflerden alınıp terminal içi taģıyıcı aralara yüklenerek rıhtım vinçlerine taģınırlar. BoĢaltma Planı Gemi Gelişleri Geminin Yanaşması ve Rıhtım Vinci Hazırlıkları Boşaltma İşlemleri Yükleme İşlemleri Rıhtım Vinçlerinin Gemiyi Yüklemesi ve Boşaltması Konteynırların Terminal İçi Taşınması Konteynırların İstif Alanında İstif Vinçleriyle Depolanması Yükleme Planı Harici Taşıyıcı Araçlarla Terminale / Terminalden Nakil ġekil 2. Konteynır Terminallerinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler Terminal içerisindeki taģıma operasyonlarını gerçekleģtirmek için farklı tiplerde taģıyıcı araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlardan bazıları; Forklift, Dolu Konteynır Forklifti (Reach Stackers), Terminal Ġstif TaĢıyıcıları (Straddle Carriers), Treyler, Çoklu Treyler, OtomatikleĢtirilmiĢ Kılavuzlu Araçlar (Automated Guided Vehicles AGV) ve Kamyonlardır. Bahsedilen taģıma araçlarından ilk dört tip (forklift, dolu konteynır forklifti, terminal istif taģıyıcıları ve Ģasiler) rıhtım ve ara stok sahası arasında ya

4 da sadece ara stok sahasında kullanılırlar. Büyük terminallerde bu iki fonksiyon genellikle ayrılmaktadır. Çoklu treyler ve otomatik kılavuzlu araçlar ise sadece rıhtım ile ara stok sahası arasında kullanılmaktadırlar (Yüksel ve Çevik, 2006). 3. İNCELENEN KONTEYNIR TERMİNALİ ÇalıĢma kapsamında Ġstanbul daki orta ölçekli bir konteynır terminali incelenmiģtir. OtomatikleĢtirilmemiĢ türde olan bu terminal, rıhtımların ara stok sahasının 3 yanına dik bir Ģekilde dizilmesi ile de benzersiz bir yerleģime sahiptir. Söz konusu terminale ait yerleģim ġekil 3 te gösterilmiģtir. Ġncelenen terminalde 3 adet rıhtım bulunmaktadır. Bu rıhtımlarda 4 tane raylı rıhtım vinci ve bir tane lastik tekerlekli mobil vinç hizmet vermektedir. Rıhtım-1 e ve Rıhtım-2 ye ikiģer tane raylı rıhtım vinci (RMQC-Rail Mounted Quay Crane), Rıhtım-3 e ise bir tane lastik tekerlekli mobil vinç (RTQC- Rubber Tired Quay Crane) yerleģtirilmiģtir. Ara stok sahası 9 hat içermektedir ve her bir hat iki bloğa sahiptir. Bu hatlar 4 konteynır geniģliğindedir. Ġstifleme sahasında bir bloğun istif kapasitesi en fazla (4 konteynır yüksekliğinde) 608 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) dur. Ġstif sahasının toplam kapasitesi ise (18 blok X 608 TEU) TEU kadardır. 9 adet lastik tekerlekli istif vincinin (RTG-Rubber Tired Gantry) hizmet verdiği ara stok sahasında, istif vinçlerinin her biri bir hatta hizmet edecek Ģekilde atanmıģtır. Terminal içi taģıyıcı araçlarla yapılan taģıma operasyonları ise filo büyüklüğü 30 adet olan kamyonlarla gerçekleģtirilmektedir. 300 m Gemi RIHTIM 2 RIHTIM 1 RMQC 3 RMQC 4 11 m 17 m RIHTIM 3 RMQC 1 RMQC 2 1B RTG 1 2B 3B 4B RTG 4 5B 6B RTG 6 7B 8B 9B RTG 9 Kamyon RTQC RTG 3 RTG 5 2 RTG 2 RTG m. Çift Yön Tek Yön RTG m. 520 m BOġ KONTEYNIR ALANI BLOK 1A BLOK 2A BLOK 3A BLOK 4A BLOK 5A BLOK 6A BLOK 7A BLOK 8A BLOK 9A TERMĠNAL KAPISI ġekil 3. Ġncelenen Konteynır Terminalinin YerleĢimi

5 4. GELİŞTİRİLEN SİMÜLASYON MODELİ Ġncelenen terminalin simülasyon modelinin geliģtirilmesinde kullanılan Arena 10.0, olaylara ve süreçlere modelleme mantığıyla yaklaģan bir simülasyon yazılımıdır. Siman Benzetim Dili ni ve animasyon sistemlerini kullanan Arena yazılımı, animasyon öğelerinin simülasyon modülleri ile entegrasyonuna izin vermektedir. Her Siman modülü gerçek sürecin bir faaliyetini temsil etmektedir. Arena nın animasyon özellikleri kurulmuģ olan modelin doğrulanması için çok uygundur Verilerin Toplanması Ġncelenen terminalden, oluģturulacak olan simülasyon modelinde kullanılmak üzere toplanan veriler; Gemi GeliĢleri, Gemi Cinslerine Göre Yükleme-BoĢaltma Sayıları Gemi Cinslerine Göre Yükleme-BoĢaltma Operasyon Süreleri Blokların Birbirlerine ve Rıhtımlara Olan Mesafeleri Kamyonların Yük Durumlarına Göre (Dolu BoĢ) Hızları Ġstif Vinçlerinin Terminal Ġçi ve Terminal DıĢı Kamyonlara Hizmet Süreleri dir. Toplanan bu veriler içerisindeki gemi geliģleri verisi ile gemi cinslerine göre yükleme ve boģaltma sayıları verisi, terminalin yıllarındaki aylık olarak gelen toplam gemi sayısı ve elleçlenen konteynır sayısı kayıtlarından elde edilmiģtir. Toplanan veriler Input Analyzer 10.0 yazılımında analiz edilmiģ ve yazılımdaki testler yardımıyla kabul edilebilir hata oranları ile dağılımlar oluģturulmuģtur. OluĢturulan dağılımlardan önemlileri Tablo 1 de gösterilmiģtir. Tablo 1. Toplanan Verilerden Elde Edilen Önemli Dağılımlar İşlem Dağılım Birim Gemiler arası geliģ Üstel (14.6) Saat Gemi yükleme Normal (118, 31) TEU Gemi boģaltma 259 Beta (1.31, 1.43) TEU Rıhtım vinci elleçleme Üçgensel (1, 2.6, 4) Dakika Ġstif vinci elleçleme Üçgensel (2.1, 4.8, 7.6) Dakika Kamyonların dolaģım süresi (Hız: 12 km/h boģken; 8 km/h doluyken) Mesafe / Kamyon Hızı Dakika 4.2. Simülasyon Modeli Yapısı GeliĢtirilen simülasyon modelinde varlık olarak gemiler ürettirilmektedir. Modelin ilk aģamasında gelen gemilerin özellikleri (yükleme ve boģaltma miktarları, gemi cinsi) atanmakta ve rıhtımlara atamaları yapılmaktadır. Modelin ikinci aģaması rıhtımda gerçekleģen operasyonları içermektedir. Bu kapsamda gelen gemilerdeki konteynırların yükleme ve boģaltma iģlemleri, gemiden boģaltılan konteynırların ara stok alanına atanmaları ve terminal içi taģıyıcı araç tahsisi gerçekleģtirilmektedir. Terminal içi araç tahsis edilmesinde En Yakın Araç Kuralı (Nearest Vehicle Rule) kullanılmaktadır. Modelin üçüncü ve son aģaması ise ara stok sahasındaki istif vinçleri ile gerçekleģtirilen operasyonları kapsamaktadır. Modellemede yapılan varsayımlar ise Ģu Ģekildedir: Kurulan model tüm konteynırları 20 ft. (1 TEU) olarak kabul etmektedir. Kamyonlar aynı anda sadece bir konteynır taģıyabilmektedirler. Gerçek sistemde kullanılan kamyonlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler; ancak geliģtirilen simülasyon modelindeki tüm araçlar aynı özelliklere sahiptirler. Modelde operasyonların hava Ģartlarından etkilenmediği kabul edilmiģtir. Gemi geliģleri çizelgelemeye dayalı değildir ve bu yüzden gemi geliģleri ile ilgili elde edilen veriler değiģkenlik göstermektedir. Ġstif alanındaki vinçlerin zamanla zemin üzerinde oluģturduğu bozulmalar sebebiyle operasyonların gerçekleģtirilmesi esnasında yaģanan gecikmeler dikkate alınmamıģtır. TaĢıma operasyonları sırasında yaģanacak olan trafik sıkıģıklığı geliģtirilen modelde göz ardı edilmiģtir. Kurulan simülasyon modeline ait performans kriterleri; yıllık konteynır elleçleme miktarı (TEU/yıl ana performans kriteri), kaynak (rıhtım ve istif vinçleri ile taģıyıcı araçlar) kullanım oranları (%) ve gemilerin terminalde ortalama servis görme süresi (saat) olarak belirlenmiģtir.

6 ÇalıĢma kapsamında gerçekleģtirilen simülasyon deneyleri 5 tekrar altında, bir yıllık simülasyon süresi ile gerçekleģtirilmiģtir Simülasyon Sonuçları Ġncelenen terminalin taģıma operasyonlarının analiz edilmesi amacıyla farklı filo büyüklükleri ve 3 farklı tipte taģıyıcı araç için terminalin performans kriterleri incelenmek istenmiģtir. Bu kapsamda araçlık filo büyüklüklerine sahip ve taģıma araçlarının kamyon, dolu konteynır forklifti, otomatik kılavuzlu araçlar olduğu simülasyon modelleri kurulmuģtur. Kurulan modellerde mevcut durum ile 5 senaryo analiz edilmiģtir Mevcut Durum Mevcut durum analizi için gerçekleģtirilen simülasyon çalıģmalarının sonuçları Tablo 2 de gösterilmiģtir. Tablo 2. Mevcut Durum Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,79 95,31 90,41 90,67 92,59 89,79 90,98 90,93 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 90,45 90,56 88,55 88,15 87,00 83,05 81,01 78,76 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 98,03 98,04 98,97 97,86 97,74 98,27 97,70 98,21 32,12 32,28 33,06 33,28 33,82 34,16 34,87 35,91 Mevcut durum analizi sonuçları incelendiğinde, rıhtım vinçlerinin taģıyıcı araçları beklemelerinden ötürü bu araçlarla beraber darboğaz yarattıkları ortaya çıkmıģtır Senaryo 1 Senaryo 1 de terminal içi taģıyıcı araç tipi olarak dolu konteynır forkliftleri (Reach Stackers) kullanılmıģtır. Bu sistemde; rıhtım ve istif vinçleri taģıyıcı araçlardan bağımsız olarak geçici stok alanlarında boģaltma ve yükleme operasyonlarını gerçekleģtirmektedirler. Konteynırlar, terminal içi taģıyıcı araçlar tarafından bu alanlara bırakılıp, bu alanlardan alınmaktadırlar. Bu sistem için geliģtirilen modelde, geçici stok alanı büyüklüğü her blok için 5, her rıhtım için 10 konteynır kapasitelidir. GeliĢtirilen modeller aynı filo büyüklüklerinde tekrar çalıģtırılarak, simülasyon sonuçları Tablo 3 te gösterilmiģtir. Tablo 3. Senaryo 1 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 61,26 60,99 60,95 60,62 60,76 60,29 60,21 59,95 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 96,08 95,66 95,59 96,17 94,86 95,02 94,61 93,87 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 93,24 93,39 93,41 95,54 95,83 95,98 96,02 97,04 27,81 28,02 28,10 28,94 29,06 29,62 30,12 30,25 Sonuçlar incelendiğinde; rıhtım vinçlerinin mevcut duruma göre kullanım oranları azalırken, istif vinçlerinin kullanım oranları %95 civarındadır. Dolayısıyla darboğaz noktalarının istif vinçleri olduğu aģikârdır. Bunun sebebi; istif vinci sayısının, rıhtım vinci kapasitesine göre yetersiz kalmasıdır Senaryo 2 Senaryo 2 de terminal içi taģıyıcı araç tipi olarak otomatik kılavuzlu araçlar (Automated Guided Vehicles AGV) kullanılmıģtır. Bu sistemin, mevcut durumdan tek farkı AGV lerin belirlenmiģ rotaların dıģına çıkamamalarıdır. AGV ler terminal içerisinde herhangi bir kavģak noktasında karģılaģtıklarında, En yakın araç (Closest) kuralına riayet ederek, kavģağa en yakın olan araç öncelikli olarak kavģaktan geçmektedir. Terminal yerleģimi bu sistem için tekrar düzenlenerek ġekil 4 te gösterilmiģtir. Simülasyon modeli düzenlenerek, aynı filo büyüklüklerinde tekrar çalıģtırıldığında elde edilen sonuçlar Tablo 4 te verilmiģtir.

7 300 m. Gemi RIHTIM 2 RIHTIM 1 RMQC 3 RMQC 4 11 m 17 m RTG 4 RMQC 1 RMQC 2 1B 2B RIHTIM 3 RTG 1 3B 4B RTG 3 5B 6B RTG 5 7B 8B 9B 2 RTG 2 RTG 7 RTG 6 2 RTG m. RTG 8 RTQC AGV 295 m. BoĢ Konteynır Alanı BLOK 1A BLOK 2A BLOK 3A BLOK 4A BLOK 5A BLOK 6A BLOK 7A BLOK 8A BLOK 9A Terminal Kapısı ġekil 4. Ġncelenen Terminal YerleĢimin AGV Rotalarının Uygulanması Tablo 4. Senaryo 2 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 92,65 93,46 90,87 90,23 91,54 90,79 90,85 90,96 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 87,05 86,66 85,69 84,51 83,11 82,05 81,56 79,98 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 97,01 97,49 97,61 98,36 98,81 98,39 98,85 98,24 32,12 32,28 32,75 33,34 33,78 34,44 34,88 35,91 Tablo 4 incelendiğinde, AGV lerin hızları mevcut durumda kullanılan kamyonlara göre daha yüksek olsa da takip ettikleri rotalar bakımından dezavantaja sahip oldukları için elleçleme miktarı mevcut durumdan daha az çıkmıģtır Senaryo Senaryo 1 de ve Senaryo 2 de oluģan darboğazları aģabilmek için istif vinci sayısı artırımına gidilmiģtir. Ġstif vinci sayısı 18 yapılarak, her vincin bu sayede her bir hat yerine her bir bloğa hizmet edecek Ģekilde atanması sağlanmıģtır. Simülasyon modeli tekrar düzenlenerek terminal içi taģıyıcı araçların her 3 tipi için de Senaryo 3 (taģıyıcı araç tipi kamyon), Senaryo 4 (taģıyıcı araç tipi dolu

8 konteynır forklifti) ve Senaryo 5 (taģıyıcı araç tipi otomatik kılavuzlu araçlar) oluģturulmuģtur. GeliĢtirilen modellerden elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 5 de, Tablo 6 da ve Tablo 7 de verilmiģtir. Tablo 5. Senaryo 3 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 89,16 88,54 89,65 89,79 89,49 89,14 89,69 90,65 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 69,84 68,35 67,99 67,74 67,49 66,96 65,07 53,36 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 56,13 58,37 70,38 69,66 81,94 84,29 89,23 92,65 25,29 25,88 26,22 26,39 26,98 27,89 29,12 29,97 Tablo 6. Senaryo 4 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,91 91,82 90,01 89,49 89,27 88,64 88,16 87,61 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 73,10 72,88 71,85 71,75 70,98 70,45 69,49 69,62 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 27,86 30,00 32,60 40,43 35,45 45,55 52,62 64,67 24,87 25,08 25,59 25,93 26,01 27,88 27,94 28,02 Tablo 7. Senaryo 5 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,59 91,44 91,09 90,68 89,31 90,62 88,25 88,64 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 72,66 72,16 72,03 71,88 70,55 70,04 69,50 69,13 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 90,82 92,47 94,07 94,56 95,45 96,29 96,63 96,94 22,87 23,08 23,72 23,98 24,11 24,78 26,88 28,87 Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde; terminalin yıllık konteynır elleçleme miktarı mevcut duruma göre %50 nin üzerinde artıģ göstererek TEU nun üzerine çıkmıģtır. Bu durumda yeni darboğaz noktası olarak rıhtım vinçleri gözükmektedir. UlaĢılabilecek diğer bir sonuç ise; otomatik kılavuzlu araçların en etkin performansa sahip olduğudur. Dolu konteynır forkliftleri ya da otomatik kılavuzlu araçlar terminal içi taģıma operasyonlarında kullanıldıklarında, darboğaz yaratan rıhtım vinçlerinin sayıları arttırılmadan bu araçların sayıları azaltıldığında, terminalin yıllık konteynır elleçleme miktarı belli bir düzeyde devam etmektedir Sonuçların Karşılaştırılması Mevcut sistemde 30 adet kamyon kullanıldığı için tüm senaryolarda bu sayıya karģılık gelen sonuçlar Varyans Analizi ile karģılaģtırılmıģtır. Tekrar Sayısı Mevcut Durum Tablo 8. Varyans Analizi Senaryo1 Senaryo2 Senaryo3 Senaryo4 Senaryo

9 Ortalama Gruplar Arası Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi ANOVA Testi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 3,879E ,757E ,570,000 Grup İçi 1,049E ,371E+7 Toplam 3,889E GerçekleĢtirilen %5 önem seviyesindeki tek yönlü varyans analizi sonucuna göre anlamlılık değeri 0 çıkmaktadır. Yani analiz edilen senaryolardaki yıllık elleçleme miktarları arasında anlamlı bir Ģekilde fark olduğu söylenebilmektedir. Bu farklılığın neden kaynaklandığını bulmak için de ANOVA Testi yapılan verilere Tukey HSD çoklu karģılaģtırma testi uygulanmıģtır (Tablo 9). Senaryolar Mevcut Durum Senaryo N Tablo 9. Tukey HSD Çoklu KarĢılaĢtırma Testi Homojen Alt Gruplar Senaryo Alt Gruplar İçin alfa = Senaryo Senaryo Senaryo Tukey HSD çoklu karģılaģtırma testinde, gerçekleģtirilen 6 farklı çalıģma 4 grupta toplanmıģtır. Test sonucunda; Mevcut Durum ile Senaryo 2 ve Senaryo 4 ile Senaryo 5 arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, en iyi elleçleme miktarının taģıyıcı araç tipi olarak otomatik kılavuzlu araçların kullanıldığı Senaryo 5 olduğu ortaya çıkmıģtır. 5. SONUÇ Bu çalıģmada, bir konteynır terminalinde taģıyıcı araç tiplerinin karģılaģtırılması ve optimum araç sayısının belirlenmesi için geliģtirilen simülasyon modelinden yararlanılmıģtır. Kurulan simülasyon modelleriyle aynı zamanda konteynır terminallerindeki taģıyıcı araçların sayısı ve tipinin, belirlenmiģ terminal performans kriterleri üzerindeki etkileri de araģtırılmıģtır. Yapılan analizler sonucunda, incelenen konteynır terminali için en etkin araç tipi otomatik kılavuzlu araçlar olduğu tespit edilmiģtir. KAYNAKLAR Duinkerken, M.B., Dekker, R., Kurstjens, S.T.G.L., Ottjes, J.A., Dellaert, N.P., Comparing Transportation Systems for Inter-Terminal Transport at the Maasvlakte Container Terminals. OR Spectrum 28, Evers J.J.M., Koppers S.A.J., Automated guided vehicle traffic control at a container terminal, Transportation Research A 30 (1), 1996, s Gunther, H.O., Kim, K.H., Container Terminals and Terminal Operations. OR Sprectrum 28, Liu, C.I., Jula, H., Ioannou, P.A., Design, Simulation, and Evaluation of Automated Container Terminals. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 3(1),

10 Murty, K.G., Liu, J., Wan, Y., Linn, R., A Decision Support System for Operations in a Container Terminal. Decision Support Systems 39, Nam, K. C., Kwak, K.S., Yu, M.S., Simulation Study Of Container Terminal Performance. Journal Of Waterway, Port, Coastal And Ocean Engineering 128(3), Shabayek, A.A., Yeung, W.W., A Simulation Model for the Kwai Chung Container Terminals in Hong Kong. European Journal of Operational Research 40, Stahlbock, R., Voß, S., Operations Research at Container Terminals: A Literature Update. OR Spectrum 30, Stenken, D., Voß, S., Stahlbock, R., Container Terminal Operation and Operations Research A Classification and Literature Review. OR Spectrum 26, Van der Heijden M., Ebben M., Gademann N., Van Harten A., Scheduling vehicles in automated transportation systems: algorithms and case study, OR Spectrum 24, 2002, s Vis, I.F.A., de Koster, R., Transshipment of Containers at a Container Terminal: An Overview. European Journal of Operational Research 147,1-16. Vis, I.F.A., Harika, I., Comparison of Vehicle Types at an Automated Container Terminal. OR Spectrum 26, Vis, I.F.A., A Comparative Analysis of Storage and Retrieval Equipment at a Container Terminal. International Journal of Production Economics 103, Wallace A., Application of AI to AGV control-agent control of AGVs, International Journal of Production Research 39(4), 2001, s Yang, C.H., Choi, Y.S., Ha, T.Y., Simulation-Based Performance Evaluation of Transport Vehicles at Automated Container Terminals. OR Spectrum 26, Yüksel, Y., Çevik, E., Liman Mühendisliği. Deniz Mühendisliği Serisi 3,125

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA

ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA ÜRETĠM ETKĠNLĠĞĠNĠN ARTTIRILMASINDA SĠMÜLASYON YAKLAġIMI VE BĠR ÜRETĠM ATÖLYESĠNDE UYGULAMA Semih Çörekçioğlu Doç.Dr.Bülent Sezen** ÖZET Günümüzde bilgisayar destekli simülasyon yöntemi birçok alanda yaygınca

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Keywords: Barter system, Tourism marketing, Functions of marketing JEL Classification: M31

ÖZET ABSTRACT. Keywords: Barter system, Tourism marketing, Functions of marketing JEL Classification: M31 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA DEPARTMANI YÖNE- TİCİLERİNİN BARTER SİSTEMİNİN PAZARLAMA FONKSİYONUNA ETKİSİNE İLİŞKİN TUTUMLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA Funda CENGİZ 1 Engin ÜNGÜREN 2 Emre CENGİZ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey Volume 3 Number 2 2012 pp. 97-109 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi Oya Korkmaz a Özet: Bu çalışmada, Türkiye deki limanlara 2004-2010

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı

THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON FIRM VALUE: AN INVESTIGATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE)

THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON FIRM VALUE: AN INVESTIGATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE) FĠNANSAL RASYOLARIN FĠRMA DEĞERĠNE ETKĠSĠ: BORSA ĠSTANBUL (BĠST) DA BĠR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Osman ULUYOL * Öğr. Gör. Veysel Eren TÜRK ** Özet Finansal rasyolar, uzun yıllardan beri firmaların gerek

Detaylı

AKADEMĠK YAKLAġIMLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES KIġ 2011 CĠLT:2 SAYI:2 WINTER 2011 VOLUME:2 ISSUE:2

AKADEMĠK YAKLAġIMLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES KIġ 2011 CĠLT:2 SAYI:2 WINTER 2011 VOLUME:2 ISSUE:2 HALKA ĠLK KEZ ARZ EDĠLEN HĠSSE SENETLERĠNĠN KISA DÖNEM FĠYAT PERFORMANSLARI ĠLE FĠYAT PERFORMANSINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ, ĠMKB DE BĠR UYGULAMA Özet Fikret OTLU 1 Sibel ÖLMEZ 2 Bu çalıģmanın

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ

ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ ROBOTĠK GAZALTI KÖġE KAYNAK ĠġLEMĠNĠN TAGUCHI YONTEMĠ ĠLE ENĠYĠLENMESĠ Arş. Gör. Dr. A. Gamze ÇİFTÇİ AYTEKİN ÖZET Günümüzde iki veya daha çok yanıtı beraber analiz ederek ürünün kalitesi üzerindeki etkileri

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri İ. GÖÇER Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri İsmet GÖÇER * Özet Bu çalışmada Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Makine Mühendisi

ÖNSÖZ. Makine Mühendisi ÖNSÖZ Bu çalıģmada portföy optimizasyonu probleminde parametrelerin veriden belirlenmesi konusuna ağırlık verilmiģtir. ÇalıĢma süresince bana çeģitli konularda yol gösteren tüm hocalarıma, bu çalıģmada

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KURULUM SÜRECĠ VE BĠR VAKA ÇALIġMASI Mustafa Cahid ÜNĞAN * ve Melih MET Özet Kurumsal

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2008, CĠLT XXIV, SAYI 1 TÜRKĠYE DE KURUMSAL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY OLUġTURURKEN GÖSTERDĠKLERĠ DAVRANIġ ġekġllerġne ĠLĠġKĠN BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) UYGULAMASI

SEYAHAT ACENTASI YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) UYGULAMASI SEYHT ENTSI YÖNETİİLERİNİN BKIŞ ÇISIYL EN UYGUN OTEL SEÇİMİ: BİR NLİTİK HİYERRŞİ PROSESİ (HP) UYGULMSI Nuri Özgür OĞN * Seda GENN ** ÖZ Karar verme, alternatifler arasından en uygun olanının seçilmesi

Detaylı