BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 BİR KONTEYNIR TERMİNALİNDE TAŞIYICI ARAÇ TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Osman KULAK 1 M. Egemen TANER 1 M. UlaĢ KOYUNCUOĞLU 1 H. Bülent CERĠT 2 1. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Kınıklı, Denizli (258) (258) Ġstanbul Teknik Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Maçka, Ġstanbul ÖZET Konteynır terminallerinde taģıma operasyonlarının etkinliği taģıma araç türü ve sayısına bağlıdır. Bu nedenle, konteynır terminali operasyonlarının yönetiminde, taģıma araçlarının türü ve sayısının belirlenmesi önemli bir karar problemidir. Bu çalıģmada, Türkiye de faaliyet gösteren orta ölçekli bir konteynır terminali incelenmiģ ve bu terminal için taģıma operasyonlarını analiz eden bir simülasyon modeli geliģtirilmiģtir. GeliĢtirilen model yardımıyla terminal içerisindeki taģıma araç türleri (kamyonlar, dolu konteynır forkliftleri ve otomatik kılavuzlu araçlar) ve sayıları analiz edilmiģtir. Bu analiz yapılırken, toplam konteynır elleçlemesi, modellenen terminal için ana performans kriteri olup farklı parametreler altında elde edilen sonuçlar ANOVA testleri ile değerlendirilmiģtir. ÇalıĢma sonucunda en etkin taģıma aracı türü ve sayısı incelen terminal için belirlenmiģtir. Anahtar Kelimeler: Konteynır taģıma araçları, konteynır terminali, simülasyon 1. GİRİŞ Konteynır terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynırların geçici olarak depolanıp taģınma biçimlerinin değiģtirildiği iģletmelerdir. Uluslararası ticaret hacmindeki artıģ ve geliģen teknoloji beraberinde konteynır gemilerinin kapasitelerindeki artıģ konteynır terminallerinin önemini arttırmıģtır. Konteynır taģımacılığı; diğer taģımacılık yöntemlerine karģı daha hızlı ve daha güvenilir olması, birim yük haline getirmeden sağlanan maliyet avantajı gibi sebeplerle tercih edilmektedir. YaĢanılan ekonomik kriz nedeniyle dıģ ticaret hacmindeki son düģüģe rağmen, konteynır taģımacılığı son 40 yıldır tüm kargo taģıma sistemleri içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip olmuģtur. Konteynır terminallerini, kullandıkları ekipman teknolojileri bakımından, otomatikleģtirilmiģ (automated) ve otomatikleģtirilmemiģ (non-automated) olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. OtomatikleĢtirilmiĢ terminaller konteynır bilgi teknolojisine ve otomatik kontrol teknolojisine sahiptirler. Bu yüzden bu terminaller, diğer terminallere göre daha verimlidirler ve bu terminallerin maliyetleri de diğer terminallere göre daha düģüktür. Operasyonlarda kullanılan araçların çoğu insansız olarak

2 çalıģmaktadır. Bu tip terminaller iģgücünün pahalı olduğu Batı Avrupa ülkelerinde kurulmuģlardır. OtomatikleĢtirilmemiĢ terminallerde ise operasyonlar insan kontrolünde gerçekleģtirilmektedir. Bu tip terminaller ise iģgücünün ucuz olduğu Güneydoğu Asya ülkelerinde kurulmuģlardır (Stenken ve diğerleri, 2004). Terminallerde, konteynır ticaret Ģekillerine göre 3 tipte hizmet gerçekleģtirilmektedir. Bu hizmetler; gemi ile gelip terminal kapısından çıkıģ yapacak olan konteynırlar için ithalat, terminal kapısından harici bir taģıyıcı araç ile giriģ yapıp gemi ile terminalden çıkıģ yapacak olan konteynırlar için ihracat ve gemi ile terminale giriģ yapıp baģka bir gemi ile terminalden çıkıģ yapacak olan konteynırlar içinse transit hizmetleridir. Söz konusu hizmetler gerçekleģtirilirken farklı ekipmanlar kullanılmaktadır. ġekil 1 de bir konteynır terminalinde gerçekleģen hizmetler, taģıma ve elleçleme operasyonları ile terminalde kullanılan genel taģıma ekipmanları gösterilmiģtir. Terminallerde temel olarak 3 tip ekipman kullanılmaktadır. Bu ekipmanlar; gemiye/gemiden konteynır yüklenmesinde/boģaltılmasında kullanılan rıhtım vinci, ara stok sahasında kullanılan istif vinci ve bu vinçler arasındaki taģıma operasyonlarını gerçekleģtiren taģıyıcı araçlardır. İthalat İhracat Transit Rıhtım Kara Rıhtım Vinci Demiryolu Bağlantısı Ara Stok Sahası Terminal Kapısı Gemi Depoları TaĢıma Araçları Ġstif Vinci Karayolu Bağlantısı ġekil 1. Terminal Hizmetleri, Operasyonları ve Genel TaĢıma Ekipmanları Konteynır terminalleri, uluslararası ticaretteki geliģmelerle birlikte son yıllarda birçok bilimsel araģtırma çalıģmalarına konu olmaktadırlar. Özellikle, terminallerdeki lojistik yönetimi konuları bilimsel literatürde önemli bir yayın zenginliğine sahiptir (Stahlbock ve Voss, 2008). Vis ve De Koster (2003), Steenken ve diğerleri (2004), Stahlbock ve Voss (2008). Murty ve diğerleri (2005) çalıģmalarında konteynır terminallerindeki günlük operasyonlar sırasında ortaya çıkan karar problemlerini ele almıģlardır. Terminal operasyonları ile ilgili daha kapsamlı bir çalıģma Gunther ve Kim (2006) tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Literatürde simülasyon kullanılarak terminal performans analizi yapılan birçok çalıģma mevcuttur. Shabayek ve Yeung (2002), Nam ve diğerleri (2002), Evers ve Koppers (1996) tarafından gerçekleģtirilen çalıģmalar bunlardan önemli olanlarıdır. Terminallerdeki taģıma sistemlerinin simülasyon yöntemi kullanılarak karģılaģtırılmasında ise Liu ve diğerleri (2002), Yang ve diğerleri (2004), Vis ve Harika (2004), Duinkerken ve diğerleri (2006), Vis (2006), Wallace (2001), Van der Heijden ve diğerleri (2002) çalıģmaları mevcuttur. Bu çalıģmada; Türkiye deki orta ölçekli bir konteynır terminali incelenerek, terminal içi taģıma operasyonları analiz edilmiģtir. Yapılan analizlerle, incelenen terminal için, taģıyıcı araç tipleri

3 karģılaģtırılarak optimum araç tipinin ve sayısının belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu amaçla Arena 10.0 simülasyon yazılımı kullanılarak bir simülasyon modeli geliģtirilmiģtir. 2. KONTEYNIR TERMİNALLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR Konteynır terminallerinde, rıhtım-ara stok sahası ve ara stok sahası-kapı olmak üzere iki yönlü taģıma operasyonları mevcuttur. Rıhtım-ara stok sahası taģıma operasyonları terminal içi taģıyıcı araçlarla (internal trucks) gerçekleģtirilirken, ara stok sahası-kapı taģıma operasyonları terminal dıģı özel taģıyıcı araçlarla (external trucks) gerçekleģtirilmektedir. ÇalıĢma kapsamında terminal içi taģıma operasyonları incelenmiģtir. Konteynır terminallerinde gerçekleģtirilen iģlemler ġekil 2 de gösterilmiģtir. Bir konteynır terminalinde rıhtıma yanaģacak olan her gemi, rıhtıma ulaģmadan belli bir süre önce boģaltacak olduğu konteynırların sayısını ve pozisyonlarını terminal yönetimine bildirir. Ġlgili gemiye yüklenecek olan konteynırların sayısı ve ara stok sahasındaki pozisyonları ise, terminal yönetimi tarafından tespit edilir. Geminin rıhtıma yanaģması sonrasında, konteynırlar, daha önceden belirlenmiģ olan sıra ile rıhtım vinçleri tarafından gemiden boģaltılmaya baģlanırlar. BoĢaltılan konteynırlar, rıhtımdan terminal içi taģıyıcı araçlarla ara stok sahasındaki istif vinçlerine taģınırlar. BoĢaltma operasyonlarının sona ermesinden sonra, yüklenecek konteynırlar belirlenmiģ olan sıra ile istif vinçleri kullanılarak istiflerden alınıp terminal içi taģıyıcı aralara yüklenerek rıhtım vinçlerine taģınırlar. BoĢaltma Planı Gemi Gelişleri Geminin Yanaşması ve Rıhtım Vinci Hazırlıkları Boşaltma İşlemleri Yükleme İşlemleri Rıhtım Vinçlerinin Gemiyi Yüklemesi ve Boşaltması Konteynırların Terminal İçi Taşınması Konteynırların İstif Alanında İstif Vinçleriyle Depolanması Yükleme Planı Harici Taşıyıcı Araçlarla Terminale / Terminalden Nakil ġekil 2. Konteynır Terminallerinde GerçekleĢtirilen ĠĢlemler Terminal içerisindeki taģıma operasyonlarını gerçekleģtirmek için farklı tiplerde taģıyıcı araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlardan bazıları; Forklift, Dolu Konteynır Forklifti (Reach Stackers), Terminal Ġstif TaĢıyıcıları (Straddle Carriers), Treyler, Çoklu Treyler, OtomatikleĢtirilmiĢ Kılavuzlu Araçlar (Automated Guided Vehicles AGV) ve Kamyonlardır. Bahsedilen taģıma araçlarından ilk dört tip (forklift, dolu konteynır forklifti, terminal istif taģıyıcıları ve Ģasiler) rıhtım ve ara stok sahası arasında ya

4 da sadece ara stok sahasında kullanılırlar. Büyük terminallerde bu iki fonksiyon genellikle ayrılmaktadır. Çoklu treyler ve otomatik kılavuzlu araçlar ise sadece rıhtım ile ara stok sahası arasında kullanılmaktadırlar (Yüksel ve Çevik, 2006). 3. İNCELENEN KONTEYNIR TERMİNALİ ÇalıĢma kapsamında Ġstanbul daki orta ölçekli bir konteynır terminali incelenmiģtir. OtomatikleĢtirilmemiĢ türde olan bu terminal, rıhtımların ara stok sahasının 3 yanına dik bir Ģekilde dizilmesi ile de benzersiz bir yerleģime sahiptir. Söz konusu terminale ait yerleģim ġekil 3 te gösterilmiģtir. Ġncelenen terminalde 3 adet rıhtım bulunmaktadır. Bu rıhtımlarda 4 tane raylı rıhtım vinci ve bir tane lastik tekerlekli mobil vinç hizmet vermektedir. Rıhtım-1 e ve Rıhtım-2 ye ikiģer tane raylı rıhtım vinci (RMQC-Rail Mounted Quay Crane), Rıhtım-3 e ise bir tane lastik tekerlekli mobil vinç (RTQC- Rubber Tired Quay Crane) yerleģtirilmiģtir. Ara stok sahası 9 hat içermektedir ve her bir hat iki bloğa sahiptir. Bu hatlar 4 konteynır geniģliğindedir. Ġstifleme sahasında bir bloğun istif kapasitesi en fazla (4 konteynır yüksekliğinde) 608 TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) dur. Ġstif sahasının toplam kapasitesi ise (18 blok X 608 TEU) TEU kadardır. 9 adet lastik tekerlekli istif vincinin (RTG-Rubber Tired Gantry) hizmet verdiği ara stok sahasında, istif vinçlerinin her biri bir hatta hizmet edecek Ģekilde atanmıģtır. Terminal içi taģıyıcı araçlarla yapılan taģıma operasyonları ise filo büyüklüğü 30 adet olan kamyonlarla gerçekleģtirilmektedir. 300 m Gemi RIHTIM 2 RIHTIM 1 RMQC 3 RMQC 4 11 m 17 m RIHTIM 3 RMQC 1 RMQC 2 1B RTG 1 2B 3B 4B RTG 4 5B 6B RTG 6 7B 8B 9B RTG 9 Kamyon RTQC RTG 3 RTG 5 2 RTG 2 RTG m. Çift Yön Tek Yön RTG m. 520 m BOġ KONTEYNIR ALANI BLOK 1A BLOK 2A BLOK 3A BLOK 4A BLOK 5A BLOK 6A BLOK 7A BLOK 8A BLOK 9A TERMĠNAL KAPISI ġekil 3. Ġncelenen Konteynır Terminalinin YerleĢimi

5 4. GELİŞTİRİLEN SİMÜLASYON MODELİ Ġncelenen terminalin simülasyon modelinin geliģtirilmesinde kullanılan Arena 10.0, olaylara ve süreçlere modelleme mantığıyla yaklaģan bir simülasyon yazılımıdır. Siman Benzetim Dili ni ve animasyon sistemlerini kullanan Arena yazılımı, animasyon öğelerinin simülasyon modülleri ile entegrasyonuna izin vermektedir. Her Siman modülü gerçek sürecin bir faaliyetini temsil etmektedir. Arena nın animasyon özellikleri kurulmuģ olan modelin doğrulanması için çok uygundur Verilerin Toplanması Ġncelenen terminalden, oluģturulacak olan simülasyon modelinde kullanılmak üzere toplanan veriler; Gemi GeliĢleri, Gemi Cinslerine Göre Yükleme-BoĢaltma Sayıları Gemi Cinslerine Göre Yükleme-BoĢaltma Operasyon Süreleri Blokların Birbirlerine ve Rıhtımlara Olan Mesafeleri Kamyonların Yük Durumlarına Göre (Dolu BoĢ) Hızları Ġstif Vinçlerinin Terminal Ġçi ve Terminal DıĢı Kamyonlara Hizmet Süreleri dir. Toplanan bu veriler içerisindeki gemi geliģleri verisi ile gemi cinslerine göre yükleme ve boģaltma sayıları verisi, terminalin yıllarındaki aylık olarak gelen toplam gemi sayısı ve elleçlenen konteynır sayısı kayıtlarından elde edilmiģtir. Toplanan veriler Input Analyzer 10.0 yazılımında analiz edilmiģ ve yazılımdaki testler yardımıyla kabul edilebilir hata oranları ile dağılımlar oluģturulmuģtur. OluĢturulan dağılımlardan önemlileri Tablo 1 de gösterilmiģtir. Tablo 1. Toplanan Verilerden Elde Edilen Önemli Dağılımlar İşlem Dağılım Birim Gemiler arası geliģ Üstel (14.6) Saat Gemi yükleme Normal (118, 31) TEU Gemi boģaltma 259 Beta (1.31, 1.43) TEU Rıhtım vinci elleçleme Üçgensel (1, 2.6, 4) Dakika Ġstif vinci elleçleme Üçgensel (2.1, 4.8, 7.6) Dakika Kamyonların dolaģım süresi (Hız: 12 km/h boģken; 8 km/h doluyken) Mesafe / Kamyon Hızı Dakika 4.2. Simülasyon Modeli Yapısı GeliĢtirilen simülasyon modelinde varlık olarak gemiler ürettirilmektedir. Modelin ilk aģamasında gelen gemilerin özellikleri (yükleme ve boģaltma miktarları, gemi cinsi) atanmakta ve rıhtımlara atamaları yapılmaktadır. Modelin ikinci aģaması rıhtımda gerçekleģen operasyonları içermektedir. Bu kapsamda gelen gemilerdeki konteynırların yükleme ve boģaltma iģlemleri, gemiden boģaltılan konteynırların ara stok alanına atanmaları ve terminal içi taģıyıcı araç tahsisi gerçekleģtirilmektedir. Terminal içi araç tahsis edilmesinde En Yakın Araç Kuralı (Nearest Vehicle Rule) kullanılmaktadır. Modelin üçüncü ve son aģaması ise ara stok sahasındaki istif vinçleri ile gerçekleģtirilen operasyonları kapsamaktadır. Modellemede yapılan varsayımlar ise Ģu Ģekildedir: Kurulan model tüm konteynırları 20 ft. (1 TEU) olarak kabul etmektedir. Kamyonlar aynı anda sadece bir konteynır taģıyabilmektedirler. Gerçek sistemde kullanılan kamyonlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler; ancak geliģtirilen simülasyon modelindeki tüm araçlar aynı özelliklere sahiptirler. Modelde operasyonların hava Ģartlarından etkilenmediği kabul edilmiģtir. Gemi geliģleri çizelgelemeye dayalı değildir ve bu yüzden gemi geliģleri ile ilgili elde edilen veriler değiģkenlik göstermektedir. Ġstif alanındaki vinçlerin zamanla zemin üzerinde oluģturduğu bozulmalar sebebiyle operasyonların gerçekleģtirilmesi esnasında yaģanan gecikmeler dikkate alınmamıģtır. TaĢıma operasyonları sırasında yaģanacak olan trafik sıkıģıklığı geliģtirilen modelde göz ardı edilmiģtir. Kurulan simülasyon modeline ait performans kriterleri; yıllık konteynır elleçleme miktarı (TEU/yıl ana performans kriteri), kaynak (rıhtım ve istif vinçleri ile taģıyıcı araçlar) kullanım oranları (%) ve gemilerin terminalde ortalama servis görme süresi (saat) olarak belirlenmiģtir.

6 ÇalıĢma kapsamında gerçekleģtirilen simülasyon deneyleri 5 tekrar altında, bir yıllık simülasyon süresi ile gerçekleģtirilmiģtir Simülasyon Sonuçları Ġncelenen terminalin taģıma operasyonlarının analiz edilmesi amacıyla farklı filo büyüklükleri ve 3 farklı tipte taģıyıcı araç için terminalin performans kriterleri incelenmek istenmiģtir. Bu kapsamda araçlık filo büyüklüklerine sahip ve taģıma araçlarının kamyon, dolu konteynır forklifti, otomatik kılavuzlu araçlar olduğu simülasyon modelleri kurulmuģtur. Kurulan modellerde mevcut durum ile 5 senaryo analiz edilmiģtir Mevcut Durum Mevcut durum analizi için gerçekleģtirilen simülasyon çalıģmalarının sonuçları Tablo 2 de gösterilmiģtir. Tablo 2. Mevcut Durum Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,79 95,31 90,41 90,67 92,59 89,79 90,98 90,93 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 90,45 90,56 88,55 88,15 87,00 83,05 81,01 78,76 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 98,03 98,04 98,97 97,86 97,74 98,27 97,70 98,21 32,12 32,28 33,06 33,28 33,82 34,16 34,87 35,91 Mevcut durum analizi sonuçları incelendiğinde, rıhtım vinçlerinin taģıyıcı araçları beklemelerinden ötürü bu araçlarla beraber darboğaz yarattıkları ortaya çıkmıģtır Senaryo 1 Senaryo 1 de terminal içi taģıyıcı araç tipi olarak dolu konteynır forkliftleri (Reach Stackers) kullanılmıģtır. Bu sistemde; rıhtım ve istif vinçleri taģıyıcı araçlardan bağımsız olarak geçici stok alanlarında boģaltma ve yükleme operasyonlarını gerçekleģtirmektedirler. Konteynırlar, terminal içi taģıyıcı araçlar tarafından bu alanlara bırakılıp, bu alanlardan alınmaktadırlar. Bu sistem için geliģtirilen modelde, geçici stok alanı büyüklüğü her blok için 5, her rıhtım için 10 konteynır kapasitelidir. GeliĢtirilen modeller aynı filo büyüklüklerinde tekrar çalıģtırılarak, simülasyon sonuçları Tablo 3 te gösterilmiģtir. Tablo 3. Senaryo 1 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 61,26 60,99 60,95 60,62 60,76 60,29 60,21 59,95 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 96,08 95,66 95,59 96,17 94,86 95,02 94,61 93,87 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 93,24 93,39 93,41 95,54 95,83 95,98 96,02 97,04 27,81 28,02 28,10 28,94 29,06 29,62 30,12 30,25 Sonuçlar incelendiğinde; rıhtım vinçlerinin mevcut duruma göre kullanım oranları azalırken, istif vinçlerinin kullanım oranları %95 civarındadır. Dolayısıyla darboğaz noktalarının istif vinçleri olduğu aģikârdır. Bunun sebebi; istif vinci sayısının, rıhtım vinci kapasitesine göre yetersiz kalmasıdır Senaryo 2 Senaryo 2 de terminal içi taģıyıcı araç tipi olarak otomatik kılavuzlu araçlar (Automated Guided Vehicles AGV) kullanılmıģtır. Bu sistemin, mevcut durumdan tek farkı AGV lerin belirlenmiģ rotaların dıģına çıkamamalarıdır. AGV ler terminal içerisinde herhangi bir kavģak noktasında karģılaģtıklarında, En yakın araç (Closest) kuralına riayet ederek, kavģağa en yakın olan araç öncelikli olarak kavģaktan geçmektedir. Terminal yerleģimi bu sistem için tekrar düzenlenerek ġekil 4 te gösterilmiģtir. Simülasyon modeli düzenlenerek, aynı filo büyüklüklerinde tekrar çalıģtırıldığında elde edilen sonuçlar Tablo 4 te verilmiģtir.

7 300 m. Gemi RIHTIM 2 RIHTIM 1 RMQC 3 RMQC 4 11 m 17 m RTG 4 RMQC 1 RMQC 2 1B 2B RIHTIM 3 RTG 1 3B 4B RTG 3 5B 6B RTG 5 7B 8B 9B 2 RTG 2 RTG 7 RTG 6 2 RTG m. RTG 8 RTQC AGV 295 m. BoĢ Konteynır Alanı BLOK 1A BLOK 2A BLOK 3A BLOK 4A BLOK 5A BLOK 6A BLOK 7A BLOK 8A BLOK 9A Terminal Kapısı ġekil 4. Ġncelenen Terminal YerleĢimin AGV Rotalarının Uygulanması Tablo 4. Senaryo 2 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 92,65 93,46 90,87 90,23 91,54 90,79 90,85 90,96 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 87,05 86,66 85,69 84,51 83,11 82,05 81,56 79,98 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 97,01 97,49 97,61 98,36 98,81 98,39 98,85 98,24 32,12 32,28 32,75 33,34 33,78 34,44 34,88 35,91 Tablo 4 incelendiğinde, AGV lerin hızları mevcut durumda kullanılan kamyonlara göre daha yüksek olsa da takip ettikleri rotalar bakımından dezavantaja sahip oldukları için elleçleme miktarı mevcut durumdan daha az çıkmıģtır Senaryo Senaryo 1 de ve Senaryo 2 de oluģan darboğazları aģabilmek için istif vinci sayısı artırımına gidilmiģtir. Ġstif vinci sayısı 18 yapılarak, her vincin bu sayede her bir hat yerine her bir bloğa hizmet edecek Ģekilde atanması sağlanmıģtır. Simülasyon modeli tekrar düzenlenerek terminal içi taģıyıcı araçların her 3 tipi için de Senaryo 3 (taģıyıcı araç tipi kamyon), Senaryo 4 (taģıyıcı araç tipi dolu

8 konteynır forklifti) ve Senaryo 5 (taģıyıcı araç tipi otomatik kılavuzlu araçlar) oluģturulmuģtur. GeliĢtirilen modellerden elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 5 de, Tablo 6 da ve Tablo 7 de verilmiģtir. Tablo 5. Senaryo 3 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 89,16 88,54 89,65 89,79 89,49 89,14 89,69 90,65 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 69,84 68,35 67,99 67,74 67,49 66,96 65,07 53,36 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 56,13 58,37 70,38 69,66 81,94 84,29 89,23 92,65 25,29 25,88 26,22 26,39 26,98 27,89 29,12 29,97 Tablo 6. Senaryo 4 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,91 91,82 90,01 89,49 89,27 88,64 88,16 87,61 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 73,10 72,88 71,85 71,75 70,98 70,45 69,49 69,62 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 27,86 30,00 32,60 40,43 35,45 45,55 52,62 64,67 24,87 25,08 25,59 25,93 26,01 27,88 27,94 28,02 Tablo 7. Senaryo 5 Elleçleme Miktarı (TEU/yıl) Rıhtım Vinci Kullanım Oranı (%) 91,59 91,44 91,09 90,68 89,31 90,62 88,25 88,64 Ġstif Vinci Kullanım Oranı (%) 72,66 72,16 72,03 71,88 70,55 70,04 69,50 69,13 TaĢıyıcı Araç Kullanım Oranı (%) 90,82 92,47 94,07 94,56 95,45 96,29 96,63 96,94 22,87 23,08 23,72 23,98 24,11 24,78 26,88 28,87 Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde; terminalin yıllık konteynır elleçleme miktarı mevcut duruma göre %50 nin üzerinde artıģ göstererek TEU nun üzerine çıkmıģtır. Bu durumda yeni darboğaz noktası olarak rıhtım vinçleri gözükmektedir. UlaĢılabilecek diğer bir sonuç ise; otomatik kılavuzlu araçların en etkin performansa sahip olduğudur. Dolu konteynır forkliftleri ya da otomatik kılavuzlu araçlar terminal içi taģıma operasyonlarında kullanıldıklarında, darboğaz yaratan rıhtım vinçlerinin sayıları arttırılmadan bu araçların sayıları azaltıldığında, terminalin yıllık konteynır elleçleme miktarı belli bir düzeyde devam etmektedir Sonuçların Karşılaştırılması Mevcut sistemde 30 adet kamyon kullanıldığı için tüm senaryolarda bu sayıya karģılık gelen sonuçlar Varyans Analizi ile karģılaģtırılmıģtır. Tekrar Sayısı Mevcut Durum Tablo 8. Varyans Analizi Senaryo1 Senaryo2 Senaryo3 Senaryo4 Senaryo

9 Ortalama Gruplar Arası Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi ANOVA Testi Kareler Ortalaması F Anlamlılık 3,879E ,757E ,570,000 Grup İçi 1,049E ,371E+7 Toplam 3,889E GerçekleĢtirilen %5 önem seviyesindeki tek yönlü varyans analizi sonucuna göre anlamlılık değeri 0 çıkmaktadır. Yani analiz edilen senaryolardaki yıllık elleçleme miktarları arasında anlamlı bir Ģekilde fark olduğu söylenebilmektedir. Bu farklılığın neden kaynaklandığını bulmak için de ANOVA Testi yapılan verilere Tukey HSD çoklu karģılaģtırma testi uygulanmıģtır (Tablo 9). Senaryolar Mevcut Durum Senaryo N Tablo 9. Tukey HSD Çoklu KarĢılaĢtırma Testi Homojen Alt Gruplar Senaryo Alt Gruplar İçin alfa = Senaryo Senaryo Senaryo Tukey HSD çoklu karģılaģtırma testinde, gerçekleģtirilen 6 farklı çalıģma 4 grupta toplanmıģtır. Test sonucunda; Mevcut Durum ile Senaryo 2 ve Senaryo 4 ile Senaryo 5 arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, en iyi elleçleme miktarının taģıyıcı araç tipi olarak otomatik kılavuzlu araçların kullanıldığı Senaryo 5 olduğu ortaya çıkmıģtır. 5. SONUÇ Bu çalıģmada, bir konteynır terminalinde taģıyıcı araç tiplerinin karģılaģtırılması ve optimum araç sayısının belirlenmesi için geliģtirilen simülasyon modelinden yararlanılmıģtır. Kurulan simülasyon modelleriyle aynı zamanda konteynır terminallerindeki taģıyıcı araçların sayısı ve tipinin, belirlenmiģ terminal performans kriterleri üzerindeki etkileri de araģtırılmıģtır. Yapılan analizler sonucunda, incelenen konteynır terminali için en etkin araç tipi otomatik kılavuzlu araçlar olduğu tespit edilmiģtir. KAYNAKLAR Duinkerken, M.B., Dekker, R., Kurstjens, S.T.G.L., Ottjes, J.A., Dellaert, N.P., Comparing Transportation Systems for Inter-Terminal Transport at the Maasvlakte Container Terminals. OR Spectrum 28, Evers J.J.M., Koppers S.A.J., Automated guided vehicle traffic control at a container terminal, Transportation Research A 30 (1), 1996, s Gunther, H.O., Kim, K.H., Container Terminals and Terminal Operations. OR Sprectrum 28, Liu, C.I., Jula, H., Ioannou, P.A., Design, Simulation, and Evaluation of Automated Container Terminals. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 3(1),

10 Murty, K.G., Liu, J., Wan, Y., Linn, R., A Decision Support System for Operations in a Container Terminal. Decision Support Systems 39, Nam, K. C., Kwak, K.S., Yu, M.S., Simulation Study Of Container Terminal Performance. Journal Of Waterway, Port, Coastal And Ocean Engineering 128(3), Shabayek, A.A., Yeung, W.W., A Simulation Model for the Kwai Chung Container Terminals in Hong Kong. European Journal of Operational Research 40, Stahlbock, R., Voß, S., Operations Research at Container Terminals: A Literature Update. OR Spectrum 30, Stenken, D., Voß, S., Stahlbock, R., Container Terminal Operation and Operations Research A Classification and Literature Review. OR Spectrum 26, Van der Heijden M., Ebben M., Gademann N., Van Harten A., Scheduling vehicles in automated transportation systems: algorithms and case study, OR Spectrum 24, 2002, s Vis, I.F.A., de Koster, R., Transshipment of Containers at a Container Terminal: An Overview. European Journal of Operational Research 147,1-16. Vis, I.F.A., Harika, I., Comparison of Vehicle Types at an Automated Container Terminal. OR Spectrum 26, Vis, I.F.A., A Comparative Analysis of Storage and Retrieval Equipment at a Container Terminal. International Journal of Production Economics 103, Wallace A., Application of AI to AGV control-agent control of AGVs, International Journal of Production Research 39(4), 2001, s Yang, C.H., Choi, Y.S., Ha, T.Y., Simulation-Based Performance Evaluation of Transport Vehicles at Automated Container Terminals. OR Spectrum 26, Yüksel, Y., Çevik, E., Liman Mühendisliği. Deniz Mühendisliği Serisi 3,125

BĐR KONTEYNIR TERMĐNALĐNDE TAŞIMA OPERASYONLARININ SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ

BĐR KONTEYNIR TERMĐNALĐNDE TAŞIMA OPERASYONLARININ SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ BĐR KONTEYNIR TERMĐNALĐNDE TAŞIMA OPERASYONLARININ SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ Osman KULAK M. Egemen TANER Olcay POLAT Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü,

Detaylı

KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ

KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ KONTEYNIR TERMĐNALĐ STOK ALANI YERLEŞĐM DÜZENLERĐNĐN SĐMÜLASYON ĐLE ANALĐZĐ Osman KULAK Özge ELVER Olcay POLAT Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusu

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 343 İZMİR LİMANINA YAPILACAK EK KONTEYNER TERMİNALİNİN DEPOLAMA VE ELLEÇLEME KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hüseyin CEYLAN Nesrin BAYKAN Soner HALDENBİLEN Halim CEYLAN

Detaylı

KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ

KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 621 - KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ Adem EREN, Dilay YILDIRIM, Ümit GÖKKUŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR KONTEYNER TERMİNALİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN META SEZGİSEL YÖNTEMLER KULLANARAK ÇİZELGELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU Anabilim Dalı: Endüstri

Detaylı

II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ

II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ II. ULUSAL LOJĐSTĐK VE TEDARĐK ZĐNCĐRĐ KONGRESĐ KONTEYNER TERMĐNALĐ PROJELERĐNDE YÜK OPERASYONLARININ SĐMÜLASYON YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bayram Bilge SAĞLAM 1 ve Soner ESMER 2 1 Araş.Gör. Dokuz Eylül

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2 II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0024 ÖZET LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ A. Zafer ACAR 1 ve Pınar GÜROL 2 Liman ekipman ve altyapı yatırım

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu İlay GÜLER Celal ÖZKALE İpek AYRANCI Muhammet KAHRIMAN Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yalın Üretim Malzeme

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Demir-Çelik ve enerji sektörünün ön plana çıktığı, Türkiye Ham Sıvı Demirinin %48 nin üretildiği, BTC ve Kerkük Petrol Boru Hattının bulunduğu,

Detaylı

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI SERDÜMEN YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI İZMİR ALSANCAK LİMANI VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ Hazırlayan: Hitay BARAN İZMİR, Haziran 2006 1 İZMİR ALSANCAK LİMANI ve ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ İzmir, yüzyıllardır sadece Anadolu nun değil,

Detaylı

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI Baki Orçun ORGÜL, Mustafa Latif KOYUNCU, Sertaç DĠLEROĞLU, Harun GÖKÇE Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org

E-POSTA : bursa.ikk@tmmob.org.tr WEB: http://bursakentsempozyumu.org TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akademi Cad. No:8 A1 Blok Kat2-3 Nilüfer / BURSA TEL : 0 224 453 62 00 FAX : 0 224 453 62 12

Detaylı

DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ. Hacer UYARLAR

DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ. Hacer UYARLAR DEMĠRYOLU ALTYAPISI ve LOJĠSTĠĞĠ Hacer UYARLAR 05.03.2011 SEKTÖRDE YÜK TAġIMA ORGANĠZASYONLARI YAPAN BĠR ĠġLETMENĠN SAHĠBĠ OLARAK; TAġIMA ORGANĠZASYONU HĠZMETLERĠNĠ YERĠNE GETĠRĠRKEN KARġILAġTIĞIMIZ SORUNLAR

Detaylı

RO-RO TERMĠNALLERĠ ĠÇĠN SĠMÜLASYON MODELLEMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Selim AKSOY

RO-RO TERMĠNALLERĠ ĠÇĠN SĠMÜLASYON MODELLEMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Selim AKSOY ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ RO-RO TERMĠNALLERĠ ĠÇĠN SĠMÜLASYON MODELLEMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Selim AKSOY Anabilim Dalı : Deniz UlaĢtırma Mühendisliği Programı : Deniz UlaĢtırma

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSE BAŞVURAN OLGULARIN ÖZELİKLERİ. AKTAŞ Ekin Özgür* KOÇAK Aytaç* ZEYFEOĞLU Yıldıray*,

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSE BAŞVURAN OLGULARIN ÖZELİKLERİ. AKTAŞ Ekin Özgür* KOÇAK Aytaç* ZEYFEOĞLU Yıldıray*, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSE BAŞVURAN OLGULARIN ÖZELİKLERİ AKTAŞ Ekin Özgür* KOÇAK Aytaç* ZEYFEOĞLU Yıldıray*, SOLAK İlhami** AKSU Haşim** *Ege Ünv. Tıp Fak. Adli

Detaylı

LİMAN YÖNETİMİ VE RIHTIM ATAMA PROBLEMİ

LİMAN YÖNETİMİ VE RIHTIM ATAMA PROBLEMİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (1) 2008: 243-256 LİMAN YÖNETİMİ VE RIHTIM ATAMA PROBLEMİ PORT MANAGEMENT AND BERTH ALLOCATION PROBLEM Yrd. Doç. Dr. Deniz TÜRSEL ELİİYİ, İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Detaylı

Zaman Dilimi Türkiye saati UTC/GMT+2 dir. Gün ıģığından daha fazla yararlanmak için Mart ile Ekim arası UTC/GMT+3 tür. Dock Crane Capacity

Zaman Dilimi Türkiye saati UTC/GMT+2 dir. Gün ıģığından daha fazla yararlanmak için Mart ile Ekim arası UTC/GMT+3 tür. Dock Crane Capacity isdemir LİMANI'NA HOŞGELDİNİZ Ġsdemir Liman Hizmetlerinin uluslararası standartlara ve emniyet kurallarına uygun bir Ģekilde yapılmasını sağlamak hedefi doğrultusunda hazırlanan bu kılavuz, liman hizmetleri

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR

TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞLAR TÜRK ÖZEL LİMANLARININ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ, VOLKAN ÇAĞLAR,2012 PROBLEM Ülkemiz limanlarda etkinlik ve verimlilik

Detaylı

5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU

5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU 5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr ÖZET: GeliĢen teknolojilerin en büyük eksikliği

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAġIMACILIĞI ve TAġIMACILIKTA MARKA UTĠKAD: öncelikle sizlere derneğimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum UTĠKAD - Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği,

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA ANTREPO KAPASİTEMİZ REFERANSLARIMIZ ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2002 yılında lojistik sektöründe hizmete başladık. Yılların tecrübesini de kullanarak 2013 yılında TARIK LOJİSTİK Tahmil- Tahliye firmasını kurduk. Firmamız, lojistik hizmetleri kapsamındaki,

Detaylı

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Yusuf DĠLAY 1, Adem ÖZKAN 1, Cevat AYDIN 2 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Karaman 2 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri

Detaylı

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15

Park Hopa Limanı. Temel bilgiler. Tahıl Terminali. Balıkçı Rıhtımı. Yıllar İtibarıyla Yük hareketi (ton) +%15 Park Hopa Limanı W E 28 498,37 32,292 465,745 29 583,813 28,96 555,717 21 Tahıl Terminali +%15 Balıkçı Rıhtımı 582,795 3,24 552,555 211 858,186 62,5 794,885 212 874,23 28,647 845,376 213 İşletmeci: PARK

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

Lojistik Bilişim Çözümleri. ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım

Lojistik Bilişim Çözümleri. ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım Lojistik Bilişim Çözümleri ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım 15 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikimi ile 2002 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konumuz Lojistik Bilişim Çözümleri

Detaylı

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ

İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ İZMİR LİMANLARININ DURUMU VE İZMİR TİCARET ODASI NIN GÖRÜŞLERİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AĞUSTOS 2014 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks:

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 149 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Osman ORMAN ÖZET Bu çalıģmada, geliģen teknoloji karģısında Eshot Genel Müdürlüğü nün tüm bilgi ve iletiģim teknolojilerini; kaliteli hizmet sunmak, harcama yetkilileri ve

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği

Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği 551 (1) Türkiye de Konteyner Limanlarının Geleceği Öğr. Gör. Soner ESMER (1) ve Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer ORAL (1,2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kaynaklar Yerleşkesi,

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Rüzgar Türbinleri Taşıması ve Montajı Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2012) 07-08 Kasım 2012 İstanbul Gündem Giriş ve Amaç Bulgular ve Tartışma Planlama

Detaylı

KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ

KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 635 - KUZEY EGE KONTEYNER TERMİNALİ KONTEYNER KAPASİTESİ Ümit GÖKKUŞ, Begüm Yurdanur VAROL, Adem EREN Celal Bayar Üniversitesi, Müh.Fakültesi, İnşaat Müh. Böl., Manisa

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 2013 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi OCAK 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL

Detaylı

FORKLIFT EĞİTİM PROGRAMI

FORKLIFT EĞİTİM PROGRAMI FORKLIFT EĞİTİM PROGRAMI Hedef platformları multigear bir forkliftin Detaylı program SİMÜLASYON ACREOS Forklift HEDEFLER Güvenli ve gerçek bir üretim durumda bir forklift sürücü Öğrenme.Simülasyon modülleri

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 212 359 6407, + 90 212 359 7076 Fax : + 90 212 265 1800 Cep Telefonu : 05333574923 E - mail Posta Adresi : turkogullari@ttmail.com

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI

KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0039 KONTEYNER TERMİNALİNE YAPILACAK OPTİMUM YATIRIMIN SEÇİMİNDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON MODELLEMESİNİN KULLANIMI ÖZET Ergün DEMİREL 1 Mücahit ŞİŞLİOĞLU

Detaylı

İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 399 İZMİR ALSANCAK LİMANI YÜK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Derya BARTAN Didem YILMAZER Esin ÇEVİK Yalçın YÜKSEL İnş. Müh. Araş. Gör. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. YTÜ

Detaylı

MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0018 MEGA KONTEYNER GEMİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ VE LİMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET Volkan ÇAĞLAR 1, Soner ESMER 2, Anıl BİLGİN 3 Tedarik zincirleri

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ

DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ DEPO OPERASYONLARININ KÜMELENDĠRME ESASLI GENETĠK ALGORĠTMALAR ĠLE YÖNETĠLMESĠ Yusuf ġahġn Osman KULAK Hasan AKYER Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampusu

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI TREYLER SEKTÖRÜ Türkiye deki treyler parkı TÜĠK kayıtlarına göre 10 senede 75.000 adetten 230.000

Detaylı

Doğu Akdeniz de Konteyner Potansiyeli: Đskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti Dr. Ersel Zafer ORAL (1) ve Dr. Soner ESMER (1,2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Kampüsü Buca

Detaylı

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo

İçerik. Turkish Airlines. Turkish Cargo İçerik Turkish Airlines Turkish Cargo Küresel Sıralama 1. Toplam Yolcu (Türkiye) 1. Dunyada en çok ülkeye uçan havayolu 4. Varış noktası (Dünya) 6. Toplam Yolcu (Dünya)* *: IATA 2013 Toplam Uçuş Nokta

Detaylı

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf

Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Elif NEBĠOĞLU 1990/Çanakkale Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Buğra TUĞRUL 1990/Erzurum Ġstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3.sınıf Nurullah GÜLEÇ 1990/Safranbolu Ġstanbul Üniversitesi

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ

EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ EGE BÖLGESİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜ NÜN GELECEĞİ 5. İzmir İktisat Kongresi 3o Ekim 1 Kasım 2013 Kenan YAVUZ SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Başkan/CEO Ege Bölgesi Lojistik Sektörü Lojistik sektörü dünyada hızlı büyüme

Detaylı

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Tarık Efe Kendir

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Tarık Efe Kendir GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Tarık Efe Kendir Liman tesisinin vizyonu nedir? STS ve MHC Tip Vinçlerin Karşılaştırılmaları Elleçleme genellikle sadece bir yük tipi

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ

DEPO TASARIMI. Mehmet TANYAŞ DEPO TASARIMI Mehmet TANYAŞ Hiyerarşik Depo Tasarımı Hiyerarşik depo tasarımı metodolojisinde; Depo tasarımı problemleri stratejik, taktik ve operasyonel olarak 3 hiyerarşik seviyede ele alınmıştır. Her

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30)

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30) ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ Ödev 1. Bir projede A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 faaliyet vardır. Projenin tamamlanması için bu faaliyetlerin sırası ile yapılması gerekmektedir. Her faaliyetin tamamlanması

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 216 6261050 Dahili: 2521 Fax : + 90 216 6261131 E - mail Posta Adresi B. ÖĞRENİM : turkogullari@ttmail.com : Marmara

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Intralojistikte AGV Kullanımı

Intralojistikte AGV Kullanımı Intralojistikte AGV Kullanımı Yalçın Eroğlu 13.11.2013 Intralojistik Tüm endüstriyel alanlarda, dağıtım ve üretim bölgelerinde, dahili malzeme ve bilgi akışının organizasyonu, kontrolü, yürütülmesi ve

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarık Efe KENDİR 1

GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Tarık Efe KENDİR 1 II. Ulusal Liman Kongresi doi: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0021 ÖZET GANTRY TİP VİNÇLER İLE MOBİL LİMAN VİNÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Tarık Efe KENDİR 1 Bir liman tesisi için en önemli parametrelerden bir

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 HĠZMET SEKTÖRÜNDEKĠ VERĠTABANLI PAZARLAMA ARAġTIRMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Özet Selçuk Burak HaĢıloğlu * Mete Sezgin ** Ahmet Bardakcı *** Hizmet sektöründe

Detaylı

ENM 316 BENZETİM. Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30)

ENM 316 BENZETİM. Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30) ENM 316 BENZETİM ÖDEV 1: Bir projede A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 faaliyet vardır. Projenin tamamlanması için bu faaliyetlerin sırası ile yapılması gerekmektedir. Her faaliyetin tamamlanması için gereken

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLERLEME RAPORU ĠSVEÇ TRAFĠK ÇATIġMALARI TEKNĠĞĠNĠN TÜRKĠYE'DE KULLANILMASI (Pursaklar'daki önlemler öncesi ve sonrası araģtırmalar ve Çankırı'daki bir pilot araģtırma dahil)

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES

LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES LOJĠK KAPILAR ĠÇĠN BĠR EĞĠTĠM ARACI AN EDUCATIONAL TOOL FOR LOGIC GATES ġerif Fatih AKKAĞIT, M.E.B. Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Ahmet TEKĠN, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

LATEK LOJĠSTĠK TĠCARET A.ġ

LATEK LOJĠSTĠK TĠCARET A.ġ LATEK LOJĠSTĠK TĠCARET A.ġ SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU 1. RAPOR DÖNEMİ Faaliyet raporu dönemi

Detaylı

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri

RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI. www.rehau.com.tr Otomotiv Endüstri RELAZZO KOMPOZĠT ZEMĠN KAPLAMASI www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri WPC REHAU DAN ĠNOVATĠF BĠR ÜRÜN Rehau için, çevrenin korunması ve hammaddelerin çevre bilinciyle ele alınması, en az REHAU ürünlerinin

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU

KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KONTEYNER TERMİNALİ STOK SAHASI OPTİMİZASYONU SERAP YALÇIN 2501010469 TEZ DANIŞMANI: DOÇ.

Detaylı

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 133. HANKOKTOPLANTISI 10 Kasım 2006 Sunu kapsamı YID Projeleri Kiralama Projeleri Devam eden Projelerden Bazıları Ekim ayı sonu itibariyle istatistiki bilgiler Devlet Hava Meydanları

Detaylı

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ

BÖLÜMLER. Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ. İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI. Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ARKA PLANI, GELİŞİMİ, GÜNCEL UYGULAMALARI BÖLÜMLER Birinci Bölüm TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İkinci Bölüm DIŞ KAYNAK KULLANIMI Üçüncü Bölüm ENVANTER YÖNETİMİ Dördüncü Bölüm

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 4.Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Antalya,2002 DÜNYA LİMAN ÖRNEKLERİ İLE TÜRKİYE LİMANCILIK POLİTİKASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL(YTÜ), Doç. Dr. Esin ÇEViK (YTÜ) Yıldız Teknik Ünivesitesi,İnşaat

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0061-3. MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0061-3. MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0061-3 MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) SEVİYE 3 REVİZYON NO:02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) ÖNSÖZ

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler

KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU ĠYĠLEġTĠRME VE KARAYOLU TASARIMI RAPORU Tasarım Esaslarındaki Düzeltmeler ve Değişiklikler Haziran 2000 Önsöz Trafik Güvenliği Projesi Teknik ġartnamesi doğrultusunda,

Detaylı