IŞIL TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ TEKSTİL FABRİKASI; KUMAŞ BOYAMA, TERBİYE VE BASKI İŞLEMLERİ PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IŞIL TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ TEKSTİL FABRİKASI; KUMAŞ BOYAMA, TERBİYE VE BASKI İŞLEMLERİ PROJESİ"

Transkript

1

2 PROJE SAHİBİNİN ADI IŞIL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ ADRESİ Çamlık Mahallesi, Asfalt Boyu, Küme Evler, No:16, Ulaş, Çorlu/TEKİRDAĞ TEL NO VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI Tekstil Fabrikası (Kumaş Boyama, Terbiye ve Baskı) için Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE TL Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesi, Çamlık Mahallesi, Asfalt Boyu, Küme Evler, No:16, F19A24C Pafta, 206 Ada- 1 parsel ve 510 parsel Datum ED50 WGS84 Türü UTM COĞRAFİ Projeksiyon 6 Derece Derece- Kesir DOM ZONE Nokta No Y X Enlem Boylam 1/ o o / o o / o o / o o / o o o o o o o o o o o o PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) Tekstil Fabrikası, Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren (R.G. Değişik tarih ve sayı) ÇED Yönetmeliği, Ek-I Listesi, Madde 27- Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri) kapsamında değerlendirilmiştir. PTD RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI BİOFORUM ÇED VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. PTD RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI ÇED BAŞVURU DOSYASI SUNUM TARİHİ Muhittin Mah. Omurtak Cad. Peksoy Apt. No:89 Kat:5 D:20 Çorlu/Tekirdağ T: , F:

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 5 I.1. Proje konusu, yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği 6 I.2. Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması. 37 I.3. Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon ve benzeri.) 40 I.4. Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş nedenlerinin belirtilmesi 42 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 43 II.1. Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler. 44 BÖLÜM III: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 46 III.1. Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerek şekilde açıklanması 47 BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 64 IV.1. Önerilen projenin aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanıtımı. (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) 65 IV.1.a. Proje için kullanılacak alan, 65 IV.1.b. Doğal kaynakların kullanımı, 65 IV.1.c. Kirleticilerin miktarı, (atmosferik koşullar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu. 69 IV.2. Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanıtımı 76 IV.3. Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemlerin tanıtımı. 76 BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI 81 BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ 83 EKLER Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri, Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmış izin, onay, ruhsat veya ilgili kurumlardan alınmış belgeler vb., Proje için seçilen alana ilişkin arazi kullanım durumu. 91 NOTLAR VE KAYNAKLAR 92 YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAYAN ÇALIŞMA GRUBUNUN TANITIMI 92 2

4 TABLOLAR Tablo tarih ve 4171 sayı numaralı Kapasite Raporuna Göre Üretim Miktarları Tablo tarih ve 4171 sayı numaralı kapasite raporuna göre kullanılan hammadde miktarları Tablo tarih ve 4171 sayı numaralı kapasite raporuna göre kullanılan makine listesi Tablo 4. Bölgenin Depremsellik Durumu Tablo 5. Deprem Dağılımları Tablo 6. Türkiye de ve Tekirdağ İlinde Sulanan Arazi Varlığı ve Sulama Yapısı Tablo 7. Tekirdağ İli Sulama Gölleri Tablo 8. Su Tüketimi Olan Makine Listesi Tablo 9. Su Kullanım Yerleri ve Miktarları Tablo 10. İşletme Aşamasında Oluşan Tıbbi Atıklar Tablo 11. Tesiste oluşacak tehlikeli atıklar ve tahmini miktarları Tablo 12. İşletme Aşamasında Oluşan Tehlikeli Atıklar Tablo 13. Tesiste Mevcut Durumda Oluşan Atık Yağ Miktarları Tablo 14. Tesiste oluşan toplam atıksu miktarı Tablo 15. Tesiste meydana gelen tehlikesiz atıklar Tablo 16. Emisyon Kaynakları ve Kirleticiler ŞEKİLLER Şekil 1. Ham Kumaş Depo Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 2. Merserizasyon Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 3. Kontinü Kasar Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 4. Boyahane Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 5. Baskı Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 6. Kuru Bölüm Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 7. Sevkiyat Ünitesi İş Akım Şeması Şekil 8. Boyahane Ünitesine Ait Fotoğraf Şekil 9. Laboratuvar Bölümüne Ait Fotoğraf Şekil 10. Baskı Ünitesine Ait Fotoğraf-1 Şekil 11. Baskı Ünitesine Ait Fotoğraf-2 Şekil 12. Baskı Ünitesine Ait Fotoğraf-3 Şekil 13. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-1 Şekil 14. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-2 Şekil 15. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-3 Şekil 16. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-4 Şekil 17. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-5 Şekil 18. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-6 Şekil 19. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-7 Şekil 20. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-8 Şekil 21. Kuru Bölüm Ünitesine Ait Fotoğraf-9 Şekil 22. Faaliyet Alanı Fotoğrafı-1 Şekil 23. Faaliyet Alanı Fotoğrafı-2 Şekil 24. Faaliyet Alanı Fotoğrafı-3 Şekil 25. Yer Bulduru Haritası Şekil 26. Faaliyet Alanı Uydu Fotoğrafı-1 3

5 Şekil 27. Faaliyet Alanı Uydu Fotoğrafı-2 Şekil 28. Deprem Haritası EKLER EK-1 Tapu Senedi ve Adres Değişikliği Yazısı EK-2 Tesisin Koordinatları EK-3 Buhar Alım Sözleşmesi, Buhar Alım Faturası, Doğalgaz Faturası, Elektrik Faturası EK-4 Kapasite Raporları EK-5 Malzeme Güvenlik Formları ve SEVESO Bildirimi EK-6 Vaziyet Planı EK-7 Makine Yerleşim Planı EK-8 Kurum Görüşleri EK-9 1/ ve 1/ Ölçekli Çevre Düzen Planı EK-10 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Lejant Paftası EK-11 1/1.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Lejant Paftası EK-12 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita EK-13 Tesise ait Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi, Komşuluk Hakkı Su Sözleşmesi ve Dystar Firmasının Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi EK-14 Ulaş Belediyesi Katı Atık Toplama Yazısı EK-15 Tıbbi Atık Çıkışına Ait Belge EK-16 Tesisin Eren Kağıt San. Ve Tic. A.Ş. ve Ulaş Geri Dönüşüm Teks. İnş. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Yaptığı Ambalaj Atığı Alım Sözleşmesi, Teslim Makbuzu ve Piyasaya Süren Bildirimi EK-17 Tehlikeli Atık Alım/Satım Sözleşmeleri, U.A.T.F. Örnekleri, Tehlikeli Atık Beyanı ve Atık Yönetim Planı EK-18 Taşeron Firma ile Yemek Sözleşmesi, Bitkisel Atıkyağ Alım Sözleşmesi ve U.A.T.F. Örnekleri EK-19 Atıkyağ Beyan Formu, Atıkyağ Kategori Analiz Raporu, Ataberk Firması ile Yapılan Sözleşme ve U.A.T.F. Örnekleri EK-20 Atıksu Arıtma Tesisine Ait İş Akım Şeması ve Açıklaması, Atıksu Analiz Raporu, Tesise Ait Atıksu Arıtma Tesisin 2005/5 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Genelgesine göre 27/04/2004 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge EK-21 Tehlikesiz Atık Beyanı, Tehlikesiz Atık Alım/Satım Sözleşmesi ve Tehlikesiz Atık Çıkış Faturaları EK-22 Emisyon Ölçüm Raporu ve İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı EK-23 Temiz Üretim Planı EK-24 Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası Hazırlayanların Tanıtımı 4

6 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 5

7 I.1. Proje konusu, yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği I.1.1 Proje Konusu Proje konusu faaliyet; Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesi, Çamlık Mahallesi, Asfalt Boyu, Küme Evler, No:16, F19A24C Pafta, 206 Ada- 1 parsel ve 510 parsel de m 2 yüzölçümlü alanın, m 2 yüzölçümlü kapalı alanda bulunan, Işıl Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çorlu Şubesi tarafından işletilmekte olan Tekstil Fabrikasıdır. Tesiste, Kumaş Boyama, Terbiye ve Baskı işlemleri yapılmaktadır. I.1.2 Yatırımın Tanımı Proje konusu faaliyet; Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesi, Çamlık Mahallesi, Asfalt Boyu, Küme Evler, No:16, F19A24C Pafta, 206 Ada- 1 parsel ve 510 parsel de m 2 yüzölçümlü alanın, m 2 yüzölçümlü kapalı alanda bulunan, Işıl Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çorlu Şubesi tarafından işletilmekte olan Tekstil Fabrikasıdır. Tesiste, Kumaş Boyama, Terbiye ve Baskı işlemleri yapılmaktadır. Işıl Tekstil, 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Bugün ise firma, son teknoloji ile donatılmış tesislerinde, profesyonel kadrosuyla her çeşit örme kumaş üretimi ve ihracatı yapan Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biridir. Özellikle örme kumaş konusunda uzmanlaşan Işıl Tekstil, Kumaş Boyama, Terbiye ve Baskı alanlarındaki yatırımlarını tamamlayarak entegre bir kumaş üreticisi ve tüm Dünya da tanınıp takip edilen lider bir marka haline gelmiştir. Merkez ofisi İstanbul da bulunan firma, iplik fabrikasını Niğde de, Kumaş Boyama, Baskı ve Terbiye tesislerini ise Çorlu da konumlandırmıştır. Tesis, ISO , OEKO TEX Class I ve II, GOTS (Global Organic Textile Standard), Purewear ve Nanosphere Kalite Belgelerine sahiptir. Tesisin Tapu Senedi EK-1 de, Koordinatları da EK-2 de verilmiştir. Proje, Tarih ve Sayılı (R.G. Değişik tarih ve sayı) Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren ÇED Yönetmeliği nin, Ek-1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 27. Maddesine Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri) girmekte olup, aynı yönetmeliğin Ek-3 formatına göre bu rapor hazırlanmıştır. Tesiste kumaş boyama, Terbiye ve Baskı işlemleri yapılmakta olup, tesis prosesine ait detaylı bilgiler I de verilmiştir. 6

8 I Projenin İş Akım Şeması ve Açıklaması Tesiste kumaş boyama, terbiye ve baskı işlemlerine ait detaylı anlatım 7 üniteye bölünerek aşağıda verilmiştir. I Ham Kumaş Depo Ünitesi Bu ünitede müşteriden gelen ham kumaşların depolanması ve açılması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ham Kumaş Depo Ünitesi İş Akım Şeması ve Açıklaması: TESİSE GELEN HAM KUMAŞ ÇIKTILAR AMBALAJ ATIKLARI (NAYLON VE ROLİK) HAM KUMAŞ DEPOLAMA ÜNİTESİNDE DEPOLAMA GİRDİLER ELEKTRİK AÇILIMIŞ HAM KUMAŞ HAM MAL AÇMA VE PARTİLEME PAKETLİ HAM KUMAŞ MERSERİZE ÜNİTESİ BOYAHANE ÜNİTESİ BASKI ÜNİTESİ Şekil 1: Ham Kumaş Depo Ünitesi İş Akım Şeması Ham Kumaş Depo Ünitesi İş Akım Şeması Açıklaması: Tesise gelen ham kumaşlar ham kumaş depo ünitesine sevk edilir. Müşterinin talep ettiği siparişe göre kalite kontrol ünitesi ham kumaş mal açma makinelerinde açılır ve ters çevirme makinesinde çevrilir. Ham kumaş mal açma işlemleri sırasında hem kumaşın yüzeyi kontrol edilir hem kumaş müşteri sipariş etmiş olduğu kilolara göre partilere ayrılır..ham Kumaş Depo Ünitesindeki Girdiler: 1- Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: Bu ünitede herhangi bir ürün üretim işlemi gerçekleştirilmemektedir. Tesise gelen ham kumaşların depolama işlemi ve kumaş açma ve partileme işlemi yapılmaktadır. 1- Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: Bu ünitede herhangi bir ikincil ve/veya yardımcı maddeler kullanılmamaktadır. 2- Diğer Girdiler: Elektrik 7

9 Ham Kumaş Depo Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: Bu ünitede herhangi bir ürün üretim işlemi gerçekleştirilmemektedir. Tesise gelen ham kumaşların depolama kumaş açma ve partileme işlemi yapılmaktadır. 2- Atıklar: Ambalaj Atığı (Naylon ve Rolik) 3- Deşarjlar: Bu ünitede atıksu kaynağı bulunmamaktadır. 4- Enerji: Bu ünitede makineler elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. I Merserizasyon Ünitesi Bu ünitede müşteriden gelen ham kumaşların merzerize işlemi gerçekleştirilmektedir. ÇIKTILAR MERSERZE İŞLEMİ GÖRMÜŞ KUMAŞ KUMAŞ AÇMA İŞLEMİ GİRDİLER HAM KUMAŞ ATIKSU KONTAMİNE AMBALAJLAR (TEHLİKELİ ATIK) AÇIK EN MERSERİZE MAKİNASI KURUTMA İŞLEMİ SU KİMYASAL MADDELER (SUDKOSTİK, ISLATICI, ASETİK ASİT) BOYAHANE ÜNİTESİ SANFOR MAKİNASI ELEKTRİK BASINÇLI HAVA BUHAR Şekil 2: Merserizasyon Ünitesi İş Akım Şeması Merserize Ünitesi İş Akım Şeması Açıklaması: Tesise gelen ham kumaş mal açma makinasında açıldıktan sonra açık en merserize makinasında merserizasyon işlemi görmektedir. Merserizasyon her zaman uygulanmayan, ön terbiye işlemlerine, daha çok yüksek kaliteli mamullerde ( bluzluk ve üst giyim poplinlerde ) veya boyalı ve baskılı malların boya verimini arttırmak üzere ilave edilen bir prosestir. Merserize prosesi, pamuğun makinede bir yandan gerilim altında tutulurken bir yandan da yüksek konsantrasyonda kostik çözeltisiyle muamele edilerek, pamuğun parlaklaştırılması ve dayanıklılaştırılması için yapılan işlemlerdir. Buradan çıkan kumaşlar müşteri siparişine göre boyahane, baskı ya da sevkiyat ünitesine gönderilir. Merserizasyon Ünitesindeki Girdiler: 1. Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Pamuklu Kumaş 8

10 - Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: - Sudkostik (48 o Be) - Islatıcı - Asetik Asit (%80) 3- Diğer Girdiler: - Elektrik - Basınçlı Hava - Buhar - Su Merserize Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: - Merserize İşlemi Görmüş Pamuklu Kumaş - Merserize İşlemi Görmüş Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Atıklar: - Kontamine Ambalaj (tehlikeli atık) 3- Deşarjlar: Bu ünitede merserize makinalarında kumaşa kumaşa verilen su ve kimyasal maddeler sonucu atıksu oluşmaktadır. Oluşan atıksular tesise ait biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 4- Enerji: Bu ünitede makineler basınçlı hava, elektrik enerjisi ve buhar ile çalışmaktadır. 9

11 I Kontinü Kasar Ünitesi Bu ünitede ham kumaşa kasar ( beyazlatma ) işlemi gerçekleştirilmektedir. HAM KUMAŞ DEPO KONTİNÜ KASAR MAKİNASI MAL AÇMA KISMI ÇIKTILAR BOYALI KUMAŞ ATIKSU KONTAMİNE AMBALAJLAR (TEHLİKELİ ATIK) KONTİNÜ KASAR (BEYAZLATMA) SIKMA KURUTMA ÜTÜ HAM KUMAŞ SU GİRDİLER KİMYASALLAR (SUDKOSTİK, ISLATICI, STABİLİZATÖR, YAĞ SÖKÜCÜ, HİDROJEN PEROKSİT) ELEKTRİK PAKET BASINÇLI HAVA BUHAR SEVKİYAT ÜNİTESİNE SEVK Şekil 3: Kontinü Kasar Ünitesi İş Akım Şeması Kontinü Kasar Ünitesi İş Akım Şeması Açıklanması: Müşterinin talep ettiği kumaşın ağartılması yani beyazlatılması işlemi için ham kumaşlar direkt kontinü kasar ünitesine sevk edilir. Kontinü kasar makinesine verilen kumaşlar makineye ait mal açma makinelerinde açılırken aynı anda kontinü kasar makinesinin içine hatlar vasıtasıyla makineye halat şeklinde girer. Kasar makinesine gelen kumaş kuru jbox a alınır. Buradan saturatöre gelen kumaş kimyasal alır. Kimyasal (Mahlul) verilen kumaş yaş jbox a geçer. Yaş jbox ta kumaş buharlanır ve belli bir süre bekletilerek kostik, peroksit ve diğer kimyasallarla reaksiyona tabi tutulur. Daha sonra yıkanır. Yıkanan kumaş banyolara gelir, ilk üç banyoda yıkama işlemleri yapılır. Dördüncü banyoda ph oranını ayarlamak için asit verilir. Beş ve altıncı banyolardan sonra kumaşa hava verilerek açılır ve sıkılarak sallamaya gelir buradan boş kasar arabasının içine alınır. Kasar makinesinde her 30 dakikada bir titrasyon yapılır. Titrasyon ile ana kimyasal tankı ve her kimyasal tankının içindeki kimyasalın dozaj miktarı ölçülür. Kasar makinesinden çıkan kumaş öncelik olarak balon sıkmadan geçirilerek yüzeyleri açılır. Daha sonra kurutma makinesinden geçirilerek kumaşın yüzeyi buhar vasıtasıyla kurutulur. 10

12 Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra tüp sanfor makinesine alınarak, kumaşın buhar ve sıcaklık vasıtasıyla eni, gramajı, çekmezliği ve ütüsü yapılır. Tüp sanfordan çıkan ürünlere aynı anda o bölümde çalışan personel tarafından hem yüzey kontrolü hem de paketleme işlemi yapılır. Paketlenen kumaşlar sevkiyat ünitesine sevk edilir. Kontinü Kasar Ünitesindeki Girdiler: 1. Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Pamuklu Kumaş - Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2. Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: - Sudkostik - Islatıcı - Stabilizatör - Yağ Sökücü - Hidrojen Peroksit 3. Diğer Girdiler: - Elektrik - Basınçlı Hava - Buhar - Su Kontinü Kasar Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: - Kasarlanmış Pamuklu Kumaş - Kasarlanmış Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Atıklar: - Kontamine Ambalaj (tehlikeli atık) 3- Deşarjlar: Baskı Ünitesinde kumaşa uygulanan baskı ve yıkama işlemlerinden kaynaklı açığa çıkan atıksu kanal ve ızgaralar vasıtasıyla biyolojik atıksu arıtma tesisine gönderilerek arıtılmaktadır. 4- Enerji: Bu ünitede makineler elektrik enerjisi ve buhar ile çalışmaktadır. 11

13 I Boyahane Ünitesi: Bu ünitede ham kumaşa boyama işlemi gerçekleştirilmektedir. 12

14 GİRDİLER BOYA KAZANINA GİRİŞ HAM KUMAŞ SU ÇIKTILAR BOYALI KUMAŞ SU ATIKSU ÇIKIŞI SU HT BOYAMA (ÖN AĞARTMA- REAKTİF BOYAMA-POLYESTER BOYAMA) REAKTİF YIKAMA (YIKAMA VE ATIKSU ÇIKIŞI BALON SIKMA MAKİNESİNE SEVK KİMYASAL İLAVE MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE POLYESTER YIKAMA VE REDÜKLEME SU TÜP KESME ATIKSU ÇIKIŞI BOYA VE KİMYASAL İLAVE BOYA VE KİMYASALLAR (REAKTİF BOYA, SUDKOSTİK, ISLATICI, İYON TUTUCU,SODYUM SİLİKAT, HİDROJEN PEROKSİT, YAĞ SÖKÜCÜ, KIRIK ÖNLEYİCİ, ASETİK ASİT, PEROKSİT ENZİMİ, SODYUM KARBONAT, TUZ, SABUN, KATYONİK YUMUŞATICI, SİLİKON YUMUŞATICI,DİSPERS BOYA, PH TAMPONLAYICI, DİSPERGATÖR, HİDROSÜLFİT ) ELEKTRİK BASINÇLI HAVA ATIKSU KONTAMİNE AMBALAJLAR (TEHLİKELİ ATIK) KURU BÖLÜM ÜNİTESİNDE RAM MAKİNESİNE SEVK MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE KURUTULDUKTAN SONRA BASKI ÜNİTESİNE SEVK BUHAR Şekil 4: Boyahane Ünitesi İş Akım Şeması 13

15 Boyahane Ünitesi İş Akım Şeması Açıklaması: Depo ünitesinden gelen ham kumaşlar, müşterinin talep ettiği siparişe göre kumaş hazırlama ünitesinde kumaş açma makinelerinde açılır. Ham kumaş mal açma işlemleri sırasında hem kumaşın yüzeyi kontrol edilir hem de kumaş müşteri sipariş etmiş olduğu kilolara göre partilere ayrılır. Kumaşın mal açma işlemi tamamlandıktan sonra kumaş, partilenen kiloya göre ilgili boya kazanına alınır. Boyahane ünitesindeki boyama kazanlarında %80 civarında pamuklu kumaş boyama yani reaktif boyama işlemi, %20 pamuk-polyester karışımı kumaş boyama işlemi yapılmaktadır. Pamuklu kumaşın tamamına ön kasar işlemi yapılırken, polyester kumaşa ön kasar işlemi yapılmaz direk boyama işlemi uygulanır. Müşterinin talep etmiş olduğu kumaş cinsi pamuklu ise kumaşa boyama kazanında öncelik olarak yüzeyindeki yağ, mum, pektin ve bazı safsızlıkların giderilmesi için ön kasar işlemi yapılır. Ön ağartma işlemi sırasında işletmede hazırlanan reçetelere göre kazanlara kimyasal verilir. Ön ağartma işlemi tamamlandıktan müşteri siparişi doğrultusunda hazırlanan reçetelere göre kazanlara boya ve kimyasal ilave edilir. Ve kumaşa reaktif boyama işlemi yapılır. Boyaması tamamlanan kumaşlara üzerindeki bağlanmamış boyayı alabilmek ve kumaşı yumuşatabilmek için reaktif yıkama ve yumuşatma işlemi yapılır. Bu işlem sırasında da işletmede hazırlanan reçetelere göre kazanlara kimyasal verilir. Müşterinin talep etmiş olduğu kumaş cinsi pamuk-polyester karışımı ise kumaşa öncelikle pamuk kısmı için ön ağartma işlemi yapılır. Ön ağartma işlemi tamamlandıktan sonra müşteri siparişine göre hazırlanan boya ve kimtasal ilave edilerek kumaşa reaktif boyama işlemi uygulanır. Boyaması tamamlanan kumaşlara üzerindeki bağlanmamış boyayı alabilmek ve kumaşı yumuşatabilmek için reaktif yıkama ve yumuşatma işlemi yapılır. Daha sonra kumaşın polyester kısmı için hazırlanan boya ve kimyasallar ilave edilerek kumaşa dispers boyama işlemi uygulanır. Boyaması tamamlanan kumaşlara üzerindeki bağlanmamış boyayı alabilmek için hazırlanan kimyasallar da eklenerek polyester yıkama ve redükleme işlemi yapılır. Boya kazanlarında işlemleri tamamlanan kumaşlar; müşteri siparişine göre açık en kumaş ise tüp kesme makinesinden geçirilerek kumaş may çizgilerinden kesilerek eni açılır. Oradan da kuru bölüm ünitesinde bulunan ram makinesine sevk edilir. Müşteri siparişinde kumaşın enini tüp olarak istemişse kumaş direk kuru bölüm ünitesindeki balon sıkma makinesine gönderilerek kumaşın kurutmaya girmeden önce balon sıkmadan geçirilerek tüp kumaşların kurutma makinesinden rahat geçirilmesi sağlanır. Buradan da kumaş tüp ise direk kuru bölüm ünitesindeki kurutma makinesine açıken ise önce tüp kesmeye giderek eni açılır oradan da kuru bölüm ünitesindeki ram makinesine sevk edilir. Daha sonra müşteri siparişine göre baskı ünitesine sevk edilir. Boyahane Ünitesindeki Girdiler: 1. Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Pamuklu Kumaş - Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2. Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: - Sudkostik (48 o Be) 14

16 - Islatıcı - Stabilizatör - Yağ Sökücü - Hidrojen Peroksit - Reaktif Boya - Iyon Tutucu - Sodyumsilikat - Kırık Önleyici - Asetik Asit (%80) - Sabun - Katyonik yumuşatıcı - Silikon Yumuşatıcı - Dispers Boya - ph Tamponlayıcı - Dispergatör - Hidrosülfit 3. Diğer Girdiler: - Elektrik - Basınçlı Hava - Buhar - Su Boyahane Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: - Boyalı Pamuklu Kumaş - Boyalı Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Atıklar: - Kontamine Ambalaj (tehlikeli atık) 3- Deşarjlar: Bu ünitede boyama kazanlarında kumaşa boyama ve yıkama işlemleri sonucu atıksu oluşmaktadır. Oluşan atıksular tesise ait biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 15

17 4- Enerji: Bu ünitede makineler basınçlı hava, elektrik enerjisi ve buhar ile çalışmaktadır. I Baskı Ünitesi Bu ünitede kumaşa baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. ÇIKTILAR BASKILI KUMAŞ ATIKSU KONTAMİNE AMBALAJLAR (TEHLİKELİ ATIK) EMİSYON (CO 2, NOX, SO2, TOZ VE VOC) RAM KENARI KUMAŞ KIRPINTISI (TEHLİKESİZ ATIK) SU ATIK SU ÇIKIŞI SU ATIK SU ÇIKIŞI BASKI ALTI İŞLEMİ GÖRMÜŞ KUMAŞ BASKI MAKİNESİ BUHARLAMA YIKAMA RAMDA KURUTMA RAMDA APRELEME KİMYAS AL VE BOYA İLAVE KİMYAS AL İLAVE GİRDİLER BASKI ALTI İŞLEMİ GÖRMÜŞ KUMAŞ SU BOYA VE KİMYASALLAR (Reaktif Boya, Üre, Alginat(%3), Sentetik Kıvamlaştırıcı, Sodyum Karbonat, Ludigol, White Sprite) ELEKTRİK BASINÇLI HAVA BUHAR DOĞALGAZ KALİTE KONTROL ÜNİTESİNE SEVK Şekil 5: Baskı Ünitesi İş Akım Şeması Baskı Ünitesi İş Akış Şeması Açıklaması: Baskı bölümüne gelecek kumaşlar için, öncelikle müşteriden isteğine göre renk ve desen çalışması yapılıp, onaylanır. Baskı işlemi için şablonlar hazırlanır ve kumaşa baskı işlemi gerçekleştirilir. Tesiste reaktif, rotasyon ve varak baskı çeşitleri yapılmaktadır. Yapılacak baskının çeşidi kumaş türüne ve müşteri talebine göre seçilmektedir. Reaktif-Dispers Baskı, hassas kumaşlar üzerine yapılmaktadır. Kumaşa baskı altı işlemlerinin yapılması için kumaş Boyahane Ünitesine oradan da Ram olması için Kuru Bölüme aktarılır. Baskıya hazır olan kumaşa Baskı Makinelerinde Baskı işlemi yapıldıktan sonra boyanın fikse olması için Buharlama makinesine, yıkama ve kurutma işlemleri için Yıkama ve Kurutma Makinesine aktarılır. Kurutma Makinesinden çıkan kumaşın, gramaj ve çekmezlik işlemlerinin tamamlanması için Kuru Bölüm ünitesine sevk edilir. 16

18 Baskı Ünitesindeki Girdiler: 1- Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Baskı Altı İşlemi Görmüş Polyester Kumaş: Sentetik Kumaş - Baskı Altı İşlemi Görmüş Pamuklu Kumaş - Baskı Altı İşlemi Görmüş Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: - Reaktif Boya - Üre - Alginat (%3) - Sentetik Kıvamlaştırıcı - Sodyum Karbonat - Ludigol - White Sprite 3- Diğer Girdiler: - Elektrik - Basınçlı Hava - Buhar - Su - Doğalgaz Baskı Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: - Baskılı Pamuklu Kumaş - Baskılı Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Atıklar: - Kontamine Ambalaj (tehlikeli atık) - Ram Kenarı Kumaş Kırpıntısı (Tehlikesiz Atık) 3- Deşarjlar: Baskı Ünitesinde kumaşa uygulanan baskı ve yıkama işlemlerinden kaynaklı açığa çıkan atıksu kanal ve ızgaralar vasıtasıyla biyolojik atıksu arıtma tesisine gönderilerek arıtılmaktadır. 4- Enerji: Bu ünitede makineler doğalgaz, elektrik enerjisi ve buhar ile çalışmaktadır. 17

19 I en, gramaj) işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kuru Bölüm Ünitesi: Bu ünitede kumaşa terbiye ( kurutma, apreleme, 18

20 BOYAHANEDE BASKI ALTI İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ KUMAŞLAR BOYAHANEDE BOYANMIŞ VE BASKI İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ AÇIKEN KUMAŞLAR MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE BALON SIKMA KURUTMA TÜP SANFOR BASKI ÜNİTESİNE SEVK ŞARDON TERS RAM TRAŞ ŞARDON FIRÇA RAM APRE KİMYASA APRE KİMYASALLARI MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE GİRDİLER BOYALI/BASKILI/KASARLI KUMAŞ KİMYASALLAR (Katyonik Apre, Nonionik Apre, Silikon Apre, Katyonik Yumuşatıcı, Nonionik Apre Maddesi, Silikon Yumuşatıcısı) ELEKTRİK ÇIKTILAR PAKETLEMEYE HAZIR BOYALI VE/VEYA BASKILI KUMAŞ KONTAMİNE AMBALAJLAR (TEHLİKELİ ATIK) EMİSYON (CO 2, NOX, SO2, TOZ VE VOC) RAM KENARI KUMAŞ KIRPINTISI (TEHLİKESİZ ATIK) AÇIKEN SANFOR KALİTE KONTROL SEVKİYAT ÜNİTESİNE SEVK Şekil 6: Kuru Bölüm Ünitesi İş Akım Şeması BASINÇLI HAVA BUHAR DOĞALGAZ 19

21 Kuru Bölüm Ünitesi İş Akım Şeması Açıklaması: Boyahane ünitesinden gelen boyalı kumaşlar bu ünitede tüp ve açıken olmak üzere 2 farklı proses ile işlem görmektedir. Tüp Kumaşlar: Boyahaneden gelen tüp kumaşlar, öncelik olarak balon sıkmadan geçirilerek yüzeyleri açılır. Daha sonra kurutma makinesinden geçirilerek kumaşın yüzeyi buhar vasıtasıyla kurutulur. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra müşteri siparişine göre şardon talep ettiyse şardon makinesine, şardon istemediyse direk tüp sanfor makinesine gönderilir. Şardon makinesinde kumaşın arka yüzeyine yoğun tüylendirme efekti işlemi yapılır. Şardon işlemi tamamlanan kumaş ters çevirme makinesinden geçirilerek kumaşın tüylü kısmı içeride kalacak şekilde çevrilir. Ters çevrilme işlemi tamamlanan kumaşlar ya da müşteri talebine göre direk tüp sanfor olacak kumaşlar tüp sanfor makinesine alınarak, kumaşın buhar ve sıcaklık vasıtasıyla eni, gramajı, çekmezliği ve ütüsü yapılır. Tüp sanfordan çıkan ürünlere aynı anda o bölümde çalışan personel tarafından hem yüzey kontrolü hemde paketleme işlemi yapılır. Paketlenen kumaşlar sevkiyat ünitesine sevk edilir. Açıken Kumaşlar: Boyahaneden yada baskı ünitesinden gelen açıken kumaşlar, eni, gramajı çekmezliği, müşterinin kumaşın yüzeyine istemiş olduğu özellikleri sağlamak, kumaşın kenar kesmesinin yapılması ve kurutulması için ramdan geçirilir. Ramdan ürün geçirilirken müşterinin siparişte vermiş olduğu özel efektleri sağlamak için (yanmazlık, buruşmazlık, ipeksi apre, kenar kola, su iticilik apresi vb) kumaşın yüzeyine değişik oranlarda apre kimyasalları verilir. Ramdan çıkan ürün müşteri talebi doğrultusunda şardon, fırça, traş ya da açıken sanfora alınır. Fırçada kumaşa hafifi tüylendirme (ayva tüyü) işlemi yapılarak kumaş süet görüntüsünü alır. Şardon da ise; kumaşa yoğun tüylendirme efekti işlemi yapılır. Traşta ise kumaşın ön ve arka yüzeyindeki topaklanmaları ve uzun şardon tüyleri kesilir. Fırça, şardon ve traş işlemi bitmiş kumaş tekrar ramdan geçirilerek yüzeyindeki kırışıklığı düzeltme işlemi yapılır. İşlemleri tamamlanan kumaşlar açıken sanfor makinesine alınarak; kumaşın buhar ve sıcaklık vasıtasıyla çekmezliği sağlamlaştırılarak kumaşın yüzeyi ütülenir. Açıken sanfordan arabalara konulan kumaşlar kalite kontrolden geçirilerek ambalajlanır ve müşteriye sevk edilir. Boyahane ünitesinde baskı altı olarak hazırlanan kumaşlar bu ünitede kurutma makinesinden geçirilerek yüzeyleri kurutulur. Buradan kumaş üzerine baskı yapılmak üzere baskı ünitesine sevk edilir. Kuru Bölüm Ünitesindeki Girdiler: 1- Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Boya Baskı -Kasar İşlemi Görmüş Pamuklu Kumaş - Boya Baskı -Kasar İşlemi Görmüş Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: - Silikon Apre Maddesi - Islatıcı - Yanmaz Apre Maddesi - Yanmaz Apre Katalizörü 20

22 - Buruşmaz Apre Maddesi - Buruşmaz Apre Katalizörü - Nonyonik Apre Maddesi - Antibakteriyel Apre Maddesi 3- Diğer Girdiler: - Elektrik - Basınçlı Hava - Buhar - Doğalgaz Kuru Bölüm Ünitesindeki Çıktılar: 1- Ürünler: - Paketlemeye Hazır Boyalı - Baskılı Kasarlı Pamuklu Kumaş - Paketlemeye Hazır Boyalı - Baskılı Kasarlı Polyester-Pamuk Karışımı Kumaş 2- Atıklar: - Kontamine Ambalaj (tehlikeli atık) - Ram Kenarı Kumaş Kırpıntısı (Tehlikesiz Atık) 3- Deşarjlar: Bu ünitede atıksu kaynağı bulunmamaktadır. 4- Enerji: Bu ünitede makineler doğalgaz, elektrik enerjisi ve buhar ile çalışmaktadır. 21

23 I IŞIL TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ Sevkiyat Ünitesi Bu ünitede kuru bölüm ünitesinden, boyahaneden ve baskı ünitesinden gelen açıken kumaşların sarım ve paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra müşteriye gönderilmek üzere hazır hale getirilme ve sevkiyat işlemleri gerçekleştirilmektedir. KURU BÖLÜM ÜNİTESİ AÇIK EN SANFORDAN GELEN KUMAŞLAR BASKI ÜNİTESİNDEN GELEN KUMAŞLAR GİRDİLER ÇIKTILAR SEVKİYATA HAZIR BOYALI VE/VEYA BASKILI KUMAŞ KALİTE KONTROL AMBALAJLAMA PAKETLEMEYE HAZIR BASKILI VE/VEYA BOYALI KUMAŞ AMBALAJ NAYLONU MÜŞTERİYE SEVK AMBALAJ ROLİĞİ ELEKTRİK Şekil 7: Sevkiyat Ünitesi İş Akış Şeması Sevkiyat Ünitesi İş akış Şeması Açıklaması: Boyahane ve baskı ünitelerinde kalite kontrol ve diğer işlemlerini tamamlamış kumaşlar burada müşteriye sevk edilmek üzere hazırlanır. Sevkiyat Ünitesindeki Girdiler: 1- Ürün İçin Kullanılan Hammaddeler: - Paketlemeye hazır baskılı ve/veya boyalı kumaş - Ambalaj Naylonu - Ambalaj Roliği 2- Prosesde Kullanılan İkincil/Yardımcı Maddeler: Bu ünitede herhangi bir ikincil ve/veya yardımcı maddeler kullanılmamaktadır. 3- Diğer Girdiler: - Elektrik 22

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, ULAŞ BELDESİ, ÇAMLIK MAHALLESİ, ASFALT BOYU KÜME EVLER NO:16, F19A2AC PAFTA, 206 ADA, 1 NOLU VE 510 NOLU PARSEL DE YER ALAN IŞIL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK KURULU

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Mehmet KANIK Tekstil Müh. Ali RÜZGAR Avrupa Birliği Girişimcilik Teşvik Ödüllerinde National Winner 2014 NATIONAL WINNER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

: 5.000.000 EURO. Koor. Sırası Datum Türü D.O.M. Zon Ölçek Fakt.

: 5.000.000 EURO. Koor. Sırası Datum Türü D.O.M. Zon Ölçek Fakt. Proje Sahibinin Adı Adresi : : EMBOSAN EMPRİME BOYA SAN. VE TİC. A.Ş Misinli Köy Yolu, Büyükkarıştıran Mevkii, Ergene-1 OSB Çorlu / Tekirdağ Telefon ve Faks Numarası : (282) 675 15 20 / (282) 675 15 31

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1) Atık üreticisinin(sanayicinin) iletişim bilgileri - Adı Soyadı : ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LTD. ŞTİ. - Adres

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi 1984 yılından bu yana, tekstil terbiye sektöründe boya baskı - terbiye makineleri alanında dünyanın önde gelen markalarının Türkiye mümessili olan İnter Tekstil

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. GÜLCEMAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. İPLİK VE KUMAŞ BOYAMA, APRE VE TERBİYE ÜNİTESİ İLAVE BASKI TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MART-2014 BURSA PROJE SAHİBİNİN

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİRTEKS BOYA DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAVLU, KUMAŞ DOKUMA, BORNOZ, HAVLU ÜRETİMİ, BOBİN, HAVLU, KUMAŞ BOYAMA, APRE, EMPRİME TESİSİ İLAVE KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI (KUMAŞ BOYAMA BÖLÜMÜ) DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, YASSIHÜYÜK BELDESİ, 101 ADA, 6 PARSEL ÇED RAPORU TEMMUZ-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak

Detaylı

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :...

OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU. 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİLER 1.1-MÜESSESENİN (MERKEZ) * a-adı :... ÜRETİM SEKTÖRÜ b-adresi :... c-telefon/fax No :... ALT SEKTÖR ADI... PARAMETRELER...

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

4 ) TEKSTİL BOYACILIĞI

4 ) TEKSTİL BOYACILIĞI 4 ) TEKSTİL BOYACILIĞI İÇİNDEKİLER A) TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜ KAPASİTE KRİTERİ ELYAF, İPLİK, KUMAŞ, GİYİM EŞYASI AĞARTMA, BOYAMA İŞLEMİ KUMAŞ TERBİYE İŞLEMİ KUMAŞ VE PARÇA KUMAŞ ÜZERİNE BASKI VE TAŞ YAPIŞTIRMA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BEZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI (KUMAŞ BOYAMA BÖLÜMÜ) DENİZLİ İLİ, ACIPAYAM İLÇESİ, YASSIHÜYÜK BELDESİ, 101 ADA, 6 PARSEL NİHAİ MAYIS-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330.Sokak

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1-Atık Üreticisinin İletişim Bilgileri: - ADI SOYADI : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık,

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT

FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT FEZA Bandırma Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tanıtım Dosyası ALMATY INVESTMENT Mayıs, 2015 Edincik, Bandırma 1 İçindekiler İçindekiler... 2 Yönetici Özeti... 3 1 TESİS GENEL TANITIMI... 4 1.1 Tesis

Detaylı

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4 Çevre danışmanlık firması veya İşletme logosu (varsa) SANAYİİ A.Ş. /İSTANBUL Tesis genel fotoğrafı İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4../../2014. Çevre Görevlisi. Çevre Görevlisi Çevre Danışmanlık Firmasının veya

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

ÖZYURT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZYURT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKSTİL FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI DANIŞMANLIK MÜH. LTD. ŞTİ. HÜRRİYET MAH. ÇAMLIBEL CAD. KILIÇOĞLU DANIŞ VİZYON NO:17 4-A BLOK KAT:4 D:21 ÇORLU/ TEKİRDAĞ Tel : 0 282 692 53 00 Fax : 0 282 692 44 74 info@emagrupdanismanlik.com

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE DĐLOVASI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Dilovası OSB sınırlarında Pafta No:., Ada No:., Parsel No:. olan taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren. ünvanlı firmamızın.. konulu faaliyet için Deşarj Kalite

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı