İş Sağlığı ve Güvenliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Sağlığı ve Güvenliği"

Transkript

1 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu KIG103 Genel Kimya Zorunlu Bilgisayar I Zorunlu KIG115 Matematik Zorunlu KIG117 Temel Hukuk Zorunlu Genel ve Teknik İletişim Zorunlu KIG129 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu KIG131 Makine ve Teçhizatta I Zorunlu TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu KIG216 İşletme Yönetimi Zorunlu TOPLAM : YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT182 KIG116 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu İş Hukuku Zorunlu Endüstriye Dayalı Eğitim(30 İş Günü) Zorunlu KIG118 İstatistik Zorunlu KIG132 Araştırma ve Raporlama Teknikleri Zorunlu Kimyasallar ve Tehlikeleri Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku I Zorunlu TUR182 Türk Dili II Zorunlu YDL184 Yabancı Dil II Zorunlu Bilgisayar II Zorunlu Makine ve Teçhizat II Zorunlu TOPLAM :

2 3. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS İlk Yardım Zorunlu KIG231 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu KIG229 Yangından Korunma Zorunlu KIG233 KIG213 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku II Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli Seçmeli Seçmeli Süreç Yönetimi Seçmeli Proje Uygulamaları I Seçmeli Ergonomi Seçmeli İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli İş Tabanlı Bilgisayar Uygulamalrı Seçmeli Eğitim Yönetimi Seçmeli Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları Seçmeli KIG219 Taşıma ve Depolama Seçmeli İş Psikolojisi Seçmeli Hata Türü ve Etkileri Analizi Seçmeli Üretim Planlama ve Kontrol Seçmeli Spor ve Medya Seçmeli Habercilik Seçmeli Kitle İletişim Tarihi Seçmeli TOPLAM : NOT : Seçmeli Derslerden 5 Tanesi Seçilecektir. 2

3 4. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ KIG234 İş Sağlığı ve Güvenliği III Zorunlu KIG232 Acil Durum ve Risk Analizi Zorunlu AB de İş Sağlığı ve Güvenliği AKTS Seçmeli Proje Uygulamaları II Seçmeli İş Hijyeni Seçmeli İş Etiği Seçmeli Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli KIG220 Etiketleme ve İşaretleme Seçmeli Çevre Yönetim Sistemleri Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Uygulamaları Seçmeli Problem Çözme Teknikleri Seçmeli İş Etüdü Seçmeli Bilgisayarlı Kontrol Seçmeli Spor Muhabirliği Seçmeli Temel Gazetecilik Seçmeli TOPLAM : NOT : Seçmeli Derslerden 5 Tanesi Seçilecektir. 3

4 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English ATA101 Ders (saat/hafta) Lecture Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. I Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli Assist. Prof. Muzaffer Ürekli Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. The aim of the course is to enable the students to comprehend Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the political developments in the process of establishment of the new state. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

5 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel özellikleri. Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı. M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali. İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları. Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Antlaşmaları Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması. 10 ARA SINAV MIDTERM Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları. Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi. Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri. Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi. Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas about Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of the Turkish Revolution. Internal and External Causes of the Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual Movements in Constitutional Era Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice The condition of the country against the occupation Useful and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to Samsun. M. Kemal's decision-national Struggle, Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses. Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to arrive in Ankara, The acceptance of National Pact. The opening of National Assembly, internal revolts, their causes and consequences. Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of Moscow and Kars The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the Treaty of Gümrü. South Side-Ankara Agreement, the Western Front- I. İnönü, the London Conference, II. İnönü, Eskişehir-Kütahya Wars. Battle of Sakarya, Mudanya Armistice. The Treaty of Lausanne Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and evoluation of its decisions according to National Pact 5

6 Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel kavramları açıklar. Ders Öğrenme Çıktıları At the end of this course, the students; 1) Explain Principles of Atatürk and main concepts related to Revolution history. 2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar. 2) Explain the concepts of Reform/Revolution. 3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler. 3) Describe the concept of National Forces. 4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar. 4) Explain the concepts of Republic/Democracy. 5) İdeoloji kavramlarını tanır. 5) Recognize the concept of Ideology. 6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 6) Explain the main points of the period related to Turkish War of Independence and foundation of the Turkish State. 7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri açıklar. 7) Explain the developments at Ottoman Empire before Turkish Revolution. 6

7 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 7

8 8

9 Dersin Adı Türkçe /Turkish İş Course Sağlığı Title ve Güvenliği İngilizce / English Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities KMY101 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Genel Kimya Basic Chemistry Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS I.Yarıyıl Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı, öğrencilere Genel Kimya nosyonunu vererek kimya biliminin önemini kavratmak ve bölümün temel alan derslerine destek sağlamaktır. The aim of this course is to give general chemistry concepts,by getting the students to comprehend the importance of science of chemistry, and to provide supportive skills for the core matter courses of the department. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

10 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS MADDENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜMÜ: Kimyanın amacı, bilimsel yöntem, maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, maddenin ölçümü, bilimsel ölçümlerde belirsizlikler, anlamlı rakamlar ATOMLAR VE ATOM KURAMI: Kimyada ilk buluşlar ve atom kuramı, electroktronlar ve atom fiziğinde diğer buluşlar.periyodik çizelgeye giriş, Kimyasal elementler, and atom kütleleri. ATOMUN ELEKTRON YAPISI : Electromanyetik ışıma, atom specktrumları, Kuantum Kuramı, Bohr atom modeli, dalga mekaniği, kuantum sayıları ve elektron orbitalleri,hidrojen atomunda orbitallerin yorumu ve gösterimi, elektron spini, çokelektronlu atomlar, elektron dağılımları ve periyodik tabloya giriş. PERİYODİK ÇİZELGE VE BAZI ATOMLARIN ÖZELLİKLERİ: Elementlerin Sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve bunların iyonları, atom ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler ve elementlerin periyodik özellikleri. KİMYASAL BAĞ I: Lewis Kuramı, Lewis yapılarının yazılması, resonans, Bağ çeşitleri (kovalent bağlanma, polar kovalent bağlanma,iyonik bağlanma...). Moleküllerarası kuvetler. ' KİMYASAL BAĞ II : Oktet kuralından sapmalar, moleküllerin biçimleri, bağ derecesi ve bağ uzunlukları, bağ enerjileri. Değerlik bağ kuramına giriş, atomik orbitallerin melezleşmesi, katlı kovalent bağlar. 7 Alıştırmalar ve ara değerlendirme Exercises and evaluation. 8 KİMYASAL BİLEŞİKLER I: Kimyasal bileşiklerin bileşimi, formülleri ve çeşitli inorganik ve organik bileşiklerin formüllerinin hesaplanmaları. MATTER-IT'S PROPERTİES AND MEASUREMENT: The scope of chemistry, the scientific method, properties and classification of matter, measurement of matter, uncertainties in scientific measurement, significant figures. ATOMS AND THE ATOMIC THEORY: Early chemical discoveries and the atomic theory, electrons and other discoveries in atomic physics. Introduction to periodic table, chemical elements, and atomic masses. ELECTRON IN ATOMS: Electromagnetic radiation, atomic specktra, quantum theory, the Bohr atom, wave mechanics, quantum numbers and atomic orbitals, interpreting and presenting the orbitals of hydrogen atoms, electron spin, multielectron atoms, electron configurations and introduction to periodic table. THE PERIODIC TABLE AND SOME ATOMIC PROPERTIES: Classifying the elements: The atomic law and periodic table, metals and nonmetals and their ions, the size of atoms and ions, ionization energy, electron affinity, magnetic properties and other periodic properties of the elements. CHEMICAL BONDING I: Lewis theory, writing Lewis structures resonance,types of bonding (covalent bonding, polar covalent bonding,ionic bonding...). CHEMICAL BONDING II: Exceptions to the Octet rules,the shape of molecules, bond order and bond lengths, bond energies. Introduction to the valancebond theory, hybridization of atomic orbitals, multiple covalent bonds. CHEMICAL COMPOUNDS I: Types of chemical compounds, their compositions and calculation of formulas for inorganic and organic compounds. 10

11 Moleküllerin bileşimi,formül ve hesaplamaları KİMYASAL BİLEŞİKLER II: Mol kavramı ve avagadro sabiti kavramları ile bunların hesaplanmaları. KİMYASAL TEPKİMELER: Kimyasal tepkimeler ve kimyasal eşitlikler, Kimyasal eşitlik ve stokiyometri, çözeltide kimyasal tepkimeler,sınırlayıcı bileşenin belirlenmesi, tepkime stokiyometrisinde diğer konular,yüzde verim. SULU ÇÖZELTİLERDE TEPKİMELER : Sulu çözeltilerin doğası; Sulu çözeltilerde molarite, molalite ve normalite kavramları, çökelme tepkimeleri,asit-baz tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve sulu çözeltilerin stokiyometrisi: Titrasyonlar. GAZLAR: Gazların özellikleri: Gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal gaz ve genel gaz denklemleri ve uygulamaları, kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik ve moleküler kuramı ve bu kuramlara bağlı gaz özellikleri, gerçek(ideal olmayan) gazlar. 'TERMOKİMYA: termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin 1. yasası, tepkime ısısı ve belirlenmesi : Hess yasası, standart oluşum entalpisi. ' Reaksiyon Kinetiği: Kimyasal reaksiyonun hızı ve ölçümü, derişimin tepkime hızlarına etkisi; hız yasası, sıfırıncı dereceden tepkimeler, birinci dereceden tepkimeler, ikinci dereceden tepkimeler, reaksiyon kinetiği, sıcaklığın tepkime hızına etkisi, kataliz ve tepkime mekanizmaları. Compositions of molecules, their formulizations and calculations. CHEMICAL COMPOUNDS II : The concept of the mole and the Avagadro constant and their calculations. CHEMICAL REACTIONS: Chemical reactions and chemical equations, chemical equations and stoichoimetry, chemical reactions in solution, determining the limiting reactant, other practical matters in reaction stoichoimetry. Percent yield calculations. REACTIONS IN AQUEOUS SOLUTIONS: The nature of aqueous solutions,the concept of molarite, normalite, molalite in aqueous reactions,precipitation reactions, acid-base reactions, oxidation reduction reactions and stoichoimetry of reactions in aqueous solutions: Titrations. GASES: Properties of gases: Gas pressure, the simple gas laws, the ideal and general gas equation and their application, gases in chemical reactions, mixtures of gases, kinetic-molecular theory of gases and gas properties related to its theories, non-ideal gases. THERMOCHEMISTRY: Some therminology in thermo chemistry, heat, heats of reaction and calorimetry, work, first law of thermodynamics, heats of reaction and determination: Hess s Law, standard entalpies of formation. CHEMICAL KINETICS: The rate of chemical reaction, measuring reaction rates, effect of concentration on reaction rates; rate law, zero order reactions, first order reactions, second order reactions, reaction kinetics, effect of temperature on reaction rates, reaction mechanisms and catalysis. 11

12 1) Kimyanın temel prensip ve yöntemlerini uygulayarak, mühendislik problemlerinin çözümünü uygun birim ve anlamlı sayı cinsiden ifade eder. 2) Madde ve maddenin yapısal özellikleri arasındaki bağlantıyı kavrar. 3) Atomun yapısı yardımıyla periyodik cetveli ve sistematiğini kavrar. 4) Atomların elektron düzeylerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar. 5) Kimyasal reaksyon ve hesaplamalarını kavrar ve alanıyla ilgili konuları analiz edebilir. 6) Edindiği bilgileri kullanarak sulu çözelti problemlerini formülize eder. 7) Gazlar, sıvılar ve katıların ayıt edilebilir özelliklerini kavrar. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Apply fundamentals and methods of chemistry in the soluion of engineering problems and express the result in terms of significant numbers and appropriate unit system. 2) Identify the relationship between matter and ıts structural properties. 3) Recognize the periodic table and its systematic with the help of the atomic structure 4) Define the chemical bonds depending on the electrons of atoms. 5) Manipulate chemical reactions and calculations and will be able to analyze the releated field issues. 6) Formulate aqueous solution problems by using the gained theoretical information. 7) Recognize the distinguishing features of gases, liquids and solids. 8) Kimyasal termodinamik kanunlarını kullanır. 9) Projeler yürütür, bilgiye veritabanları veya diğer kaynaklar yoluyla ulaşır ve mühendislik alanında etkili sonuçlara varır. 10) İnşaat Mühendisliği alanındaki problemlerin çözümünde uygun metodları seçer. 8) Use the laws of chemical thermodynamics. 9) Conduct projects, access knowledge via databases or other sources of information and reach to conclusion effectively in engineering fields of Enginerring. 10) Select appropriate methods for the solution of the problems in the field of Civil Engineering. 12

13 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English FZK101 Fizik Ders (saat/hafta) Lecture Physics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin temel amacı Mühendislik öğrencilerine temel fiziğin mekanik ile ilgili kısmını lisans düzeyinde öğreterek ileride alacakları dersler için temel oluşturmanın yanı sıra analitik düşünmeyi geliştirerek öğrencilerin problemlere farklı açılardan bakmalarını sağlamayı amaçlar. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The aim of this couse is to teach the related subjects of mechanics of the Physics to the engineering students as bechelor degree, in order to gain them required basic knowledge of Physics for related engineering courses and to obtain useful and different point of view for the problems in which they will be encountered. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Birimler, Fiziksel nicelikler ve Vektörler Units, phsical quantities and vectors 2 Düz bir doğru boyunca hareket Linear movement 3 İki ve üç boyutta hareket Two and three dimentional movement 4 Newton yasaları The Newton Laws 5 Newton yasalarının uygulamaları Application of the Newton laws 6 İş ve kinetik enerji Work and kinetical energy 7 Potansiyel enerji ve enerji korunumu Potential energy and it's censervation 8 Momentum, itme ve çarpışmalar Momentum, impuls and collisions 9 Katı cisimlerin dönme hareketi Rotation of the solid bodies 10 Katı cisimlerin dönme dinamiği Rotational dynamics of the solid bodies 11 Denge ve elastiklik Equilubrium and elastisity 12 Akışkanlar mekaniği Fluid mechanics 13 Yerçekimi Gravitation 14 Periodik hareket Periodical movement 15

16 1) Vektör kavramını ve bunun fizikteki yerini anlar. 2) Newton mekaniğinin temel prensiplerini anlar. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Realize the vectors and their applications in Physics. 2) Realize the basic principles of Newtonian mechanics. 3) Enerji korunumunu anlar. 3) Reralize the conservation of the energy. 4) Momentum korunumu anlar. 4) Realize the conservation of momentum. 5) Dönen cisim dinamiğini anlar. 5) Realize the totating body dynamics. 6) Denge ve elastikliği anlar. 6) Realize equilubrium and elastisity. 7) Analitik düşenceyi geliştirir. 7) Develop the analytical thinking. 8) Problemlere farklı açılardan bakma becerisi kazanır. 9) Çevresinde olan fiziksel olayları matematiksel bir tabana oturtup analiz eder. 10) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 8) Gain different point of wiev for the problems. 9) Analyze the physical problems arround using mathematical tools. 10) Inform the individuals and the institutios about the related engineering subjects, states personal opinions and solution proposals both orally and in written form. 16

17 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

18 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English MAT-101 Ders (saat/hafta) Lecture Matematik Mathematics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı, öğrencileri analizin temel kavramları ( limit, süreklilik, türev ) ile tanıştırmak ve bu kavramları kullanabilir düzeye getirmek, analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmaktır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria The aim of this course is to introduce the engineering students to the basic concepts of the Calculus such as limit, contiunity and differential and evolve them to an expertise level and to provide the students with the properties of analytical thinking, discussion and evaluation. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

19 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Fonksiyonlar ve özellikleri Functions, and properties 2 Limit kuralları, Sandviç teoremi Limit rules, Sandwich tthorem 3 Süreklilik Contiunity 4 Sürekli fonksiyonların özellikleri, düzgün süreklilik. 5 Türev Differential 6 Max min problemleri, konkavlık, ekstrem değer Properties of conntinued functions Extremity problems, extrem values 7 Yüksek mertebden türevler, zincir kuralı Higher order differentials, chain rule 8 Uygulamalar Applications 9 Türev uygulamaları Applications on the differentials 10 Türev uygulamalarının devamı ve fonksiyon grafiklerinin çizimi Drawing the graphs of the functions 11 Belirsiz şekillerin hesabı Calculation of the undefinite shapes 12 Belirsiz İntegral tanımı Undefinite ıntegrals Belirsiz İntegral ve integral alma kuralları, değişken dönüşümü, kısmi integrasyon Belirsiz İntegral ve integral alma kurallarına devam. Integration rules Application of the integration 19

20 1) Fonksiyon özelliklerini bilir, limit alabilmeyi ifade eder. Ders Öğrenme Çıktıları 1) Realize the properties of functions and determine the limits. 2) Türev kavramını açıklar. 2) Describe the concept of differentiation. 3) Verilen bir fonksiyonun grafiğini çizebilir. 3) Construct the graph of a given function. 4) Belirsiz integral kavramını tanır. 4) Recognize the undefinite integrals. 5) Fonksiyonların limit ve sürekliliğini tanımlar. 5) Define the limits and the contiunity of the functions. 6) Türev kavramı, Ortalama Değer Teoremi ve sonuçlarının analiz ve sentezini yapar. 7) Fonksiyonların eksramumlarını inceleyip grafiklerini çizer. 8) Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi kazanır. 9) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 6) Analyse and synthesis the concepts of differentials and mean value theorem and their results. 7) Inspect the extremes of the functions and draw the graphs. 8) Analyse the problems that are encountered in the engineering disciplines. 9) Inform the individuals and the institutios about the related engineering subjects, states personal opinions and solution proposals both orally and in written form. 10) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 10) Share personal opinions and proposals about the related engineering area with the expert and nonexpert sides, supporting them qualitative and quantitative data. 20

21 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

22 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Türkçe /Turkish İngilizce / English KIG117 Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Temel Hukuk Basic Law Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı hukuk kavramını,hukukun tarihi sürecini ve temel hukuk kurallarını öğretmektir. The aim of this course is to teach historical evolution of the concept law and the basic rules of law. Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

23 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Hukuk kavramı ve hukuk dalları The concept of law and branches of law 2 Hukuk sistemleri, temel hukuk ilkeleri Legal systems, the basic principles of law 3 Hukukun kaynakları The sources of law 4 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri, yasama, yürütme 5 (Dönem ödevinin verilmesi) Judicial systems 6 7 Yargı sistemleri Hukuki olay, hukuki ilişki, hukuki fiil, hukuki işlem The basic characteristics of the Republic of Turkey, the legislative, executive (Giving the term papers) Legal event, the legal relationship, the legal act, legal action The concept of right 8 Hak kavramı Law of the People 9 Kişiler hukuku Law of succession 10 Miras hukuku Relationship between debt 11 Borç ilişkisi (Delivery of term papers) 12 (Dönem ödevinin teslimi) The performance of debt Borçların ifası Sözleşme türleri, satış sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi Types of contract, sales contract, property exchange agreement Forgiveness agreement, lease agreement 23

24 1. Hukuk kavramını ve tarihi süreci hatırlayabilme. Ders Öğrenme Çıktıları 1. Recall of law and the concept of the historical process. 2. Hukukun kaynaklarını sıralayabilme. 2. Sort of law resources. 3. Hakların korunması,kazanılması ve kaybedilmesi kavramlarını tanımlayabilme. 4. Borç ilişkisi ve sözleşme türlerini ifade edebilme. 3. Identify protection of rights, the concepts of acquisition and loss. 4. Express debt the relationship and contract types. 24

25 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 DÖÇ-9 DÖÇ-10 P.Ö.Ç. 1 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 2 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 X X X X X X X X X X P.Ö.Ç. 7 X X X P.Ö.Ç. 8 X X P.Ö.Ç. 9 X X X P.Ö.Ç. 10 X X X P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 X X X X X P.Ö.Ç. 15 X X X X X P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 X X X X P.Ö.Ç. 18 X X X X P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç

26 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Türkçe /Turkish İngilizce / English AYT203 İlk Yardım First Aid Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 2/3 1 1 (1 1)2 3 Türkçe Turkish Seçmeli Elective AKTS ECTS Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Dersin amacı İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. The aim of the course situations to gain qualifications related to the basic principles of first aid, basic life support, first aid injuries, fractures, dislocations and sprains, first aid, first aid and other emergency transportation Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Uygulama-Alıştırma Sorun/Problem Çözme Lecture Discussion Question and Answer Case Study Problem Solving Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) 2 %50 1 %50 26

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER : KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi REPUBLIC OF TURKEY / GİRESUN UNIVERSITY ESPİYE VOCATIONAL SCHOOL / PROPERTY PROTECTION AND SAFETY DEPARTMENT CIVIL DEFENCE AND FIRE BRIGADE PROGRAM COURSE INFORMATIONS I.YEAR / I.SEMESTER TURKISH LANGUAGE-I

Detaylı