ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ"

Transkript

1 ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU

2 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1- İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 3-2) Kadastro tutanakları 3-3) 2'nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanağı 3-5) Şekli ve hukuki noksanlıkları düzeltme tutanağı 3-6) Sonuçlandırma tutanağı

3 1 Tutanak Defteri sayfa No : 2 İLANLAR Bakanlı Olurunun tarihi: Sayısı Radyo haber bültenlerinin tarihi : Mutad vasıta ( Belediye hoparlörü-ilan tahtası) ile yapılan ilanı tevsik eden belgelerin Adı: Tarihi: Sayısı : İlgili beldede/köyde yapılan işe başlama ilanın tarihi : Bitişik belde ve köylerde yapılan işe başlama ilanının : 1-) Köyü : Tarihi 2-) Köyü : Tarihi 3-) Köyü : Tarihi 4-) Köyü : Tarihi 5-) Köyü : Tarihi 6-) 7-) Sınırlamanın ve 2'nci madde uygulamalarının bittiğini ve ilgili beldede/köyde ilan edildiğine dair askı mazbatasımn tarihi:

4 1 Tutanak Defteri sayfa No : 3 TEKNİK BİLGİLER A) İlgili haritalar: 1-1/ Ölçekli 2-1/ Ölçekli 3-1/5.000 den büyük ölçekli : B-) Kullanılan ortalama ölçekli hava fotoğrafının: Film No: Şerit No: Resim No: C-) Kullanılan ölçü aletinin cinsi, numarası: D-) Orman sımr noktalarına verilen numaralar: 1- Ormanın dış ve iç sınırını teşkil eden poligonlara : ( ) numaradan ( ) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir, 2-2/B Maddesi uygulanan yerlerin sınırını teşkil eden poligonlara : (2001) Numaradan ( ) numaraya kadar müteselsil numara verilmiştir.

5 1 Tutanak Defteri sayfa No : 4 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO: 1 Orman Bakanlığının tarih ve 6 sayılı olurları, Orman Genel Müdürlüğünün B OGM Kom.29/ sayılı iş emri ile Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırlan içinde bulunan ormanların 3402 Sayılı Kadastro Kanununun uygulamalarına esas olmak üzere 6831 Sayılı Orman Kanununa göre orman sınırlarının tespiti ve aynı kanunun 2/B madde uygulaması çalışmaları yapmak üzere komisyonumuz görevlendirilmiştir. Komisyonumuzda Orman Bakanlığınca atanan Komisyon Başkanı Ali ERDOGAN'nın, Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK'ın, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU'nu ayrıca Ziraat Odası Başkanlığının gün ve 95 sayılı yazıları ile görevlendirilen Temsilci Üye Hasan PETEK'in, Bucakalan Muhtarlığının tarihli sayılı yazılan ile görevlendirilen Bucakalan köyü Temsilci Üyesi İlker PETEK'in iştiraki ile 6831 Sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca komisyonumuzun kanuni kuruluşu tamamlanmış bulunmaktadır. Komisyonumuzda bilirkişi olarak görevlendirilen Bucakalan köyünden 1933 doğumlu Mustafa KURTBL'in hazır bulunduğu bilirkişi olarak görev yapmasına mani bir halin bulunmadığı görüldü. Komisyonumuzca ilgili Bucakalan Muhtarlığına gün ve 52 sayılı yazı ile tarihinden sonra işe başlanacağı ilgilerim mahallinde gerekli belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerektiği bildirildi. Kanuni kuruluşunu tamamlayan komisyonumuz Bucakalan köyünde işe başladığına dair bu tutanak mahallinde tarafımızdan düzenlendi NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ali ERDOĞAN İmza Ziraat Odası Tem. Üyesi Hasan PETEK Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU Bilirkişi Mustafa KURTEL ÇALIŞMA KADASTRO TUTANAĞI (Dış Sınır) TUTANAK NO:2 Tutanak Defteri sayfa No :5 Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü içinde kalan ormanlann orman kadastrosunu yapmak üzere; Komisyon Başkanı Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de dahil edilerek Bucakalan köyü Topraklıkk mevkiinde işe başlandı. Komisyonumuzun Akseki Tapu Sicil Müdürlüğüne hudutname talebi ile ilgili olarak yazmış olduğu yazıya Sicil Müdürlüğünce ve sayılı yazı ile cevap vererek Bucakalan köyüne ait hudutnameyi gönderdiği, Kadastro Müdürlüğünce; daha önce orman kadastrosu yapılıp kesinleşen Büyükalan ve Dikmen köylerine ait orman kadastro sınırlarına uyulduğu ve komisyonumuzca tespit edildiğinden orman kadastro çalışmalarına TopraMıkk mevkiindeki Büyükalan- Belenalan ve Bucakalan köyleri kadastro çalışma ortak alan sınmnın bulunduğu sabit kayaya 1 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Bucakalan köyü tapulama sınır dışı ( Belenalan köyüne ait) sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam olmak üzere

6 5 takiple Hüseyin KURTEL tarlasının orman ve çalışma alanı sınırındaki kuzeybatı köşesindeki yerli kayaya 2 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf Hüseyin KURTEL tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 3 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının batı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf Hüseyin KURTEL tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada Tutanak Defleri sayfa No : 6 bulunan yerli kayaya 4 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güney yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf Hüseyin KURTEL tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 5 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf aym şahıs tarlasının güneyine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 6 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf aynı şahıs tarlasının güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 7 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf aynı şahıs tarlasının kuzeydoğu köşesi ile Tapulama Müdürlüğü çalışma alanı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 8 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan (çalışma alam sının ile )orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe devlet ormam sol taraf tapulama çalışması alam dışı olmak üzere takiple Ayşe AKBULUT a ait tarlanın çalışma alanı sınırındaki kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 9 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf Ayşe AKBULUT tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 10 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf Ayşe AKBULUT tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 11 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 7 Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf Ayşe AKBULUT tarlasının güney köşesi ile yol kenarına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 12 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattını yol ile birlikte doğuya yakın güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe devlet ormanı sol taraf köy yolu ile İsmail UFUK'a ait tarlanın doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 13 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf İsmail UFUK ve takiple Ahmet Nihat ÜNAL tarlasının doğu kenarına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 14 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet Nihat ÜNAL tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 15 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf taşlık ve kayalık olan olmak üzere takiple Bucakaîan köyü tüzel kişiliğine ait tarlanın güney sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 16 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın güney sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 17 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormam sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın kuzey sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 18 nolu O.S noktası tesis edildi.

7 6 Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sağ taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın kuzeybatı sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 19 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan çalışma alam sının ile orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf çalışma alanı dışı olmak üzere hattın kırık yaptığı yerde bulunan yerli kayaya 20 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan çalışma alam sımrı ile orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf çalışma alanı dışı olmak üzere hattın kınk yaptığı yerde bulunan yerli kayaya 21 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan çalışma alam sının ile orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf çalışma alam dışı olmak üzere daha önce bu orman için tesis edilen 1 poligon kapatıldı. Bugün tesis edilen 1-21 nolu O.S noktalarının tamamı yerli kaya olup O.S numaraları oyularak efrenç boya ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarım birleştiren orman sınır hatlan 1/5000 ölçekli paftalarına arazi ve harita karşılaştırılması suretiyle ölçü yapmadan tersim edildi. Bu çalışma sırasında 1/ ölçekli Konya N27-c4 paftası ile 107/ nolu fotoğraflar kullanıldı. Yukanda açıklandığı üzere bugün başlanılan 1 nolu O.S noktasından 21 nolu O.S noktasına ve buradan da tekrar 1 nolu başlagıç noktasına kadar gidiş yönüne göre sağ taraf yapraklı ağaçla kaplı Topraklık tepe Devlet Ormanı sol taraf ise orman sayılmayan tarım arazileri ile çalışma alanı dışında kalan alan olarak sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı Üye Ziraatçı Üye Ali ERDOĞAN İ ErcanUÇAK Ramazan ONURLU İmza Ziraat Odası Tem. Üyesi Köy Temsilci Üyesi Bilirkişi Hasan PETEK İlker PETEK Mustafa KURTEL İmza * Tutanak Defteri sayfa No : 9 ORMAN SINIRLARI TESPİT TUTANAĞI (DIŞ SINIR) TUTANAK NO: 3 Orman Adı : Darıçukuru I ve II Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No : 1/ ölçekli Konya-N27-c4 Kullanılan Fotoğraf ve Şerit No : 107/ Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırları içinde kalan Darıçukuru I Devlet Ormamnda orman kadastro çalışmalarına devam etmek üzere; Komisyon Başkanı Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de dahil edilerek Darıçukuru mevkiinde işe başlandı. Darıçukuru I Devlet Ormanının tarla yolu ve çalışma alam sınırında bulunan yerli kayaya 22 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan çalışma alanı sınırı ile orman sınır hattını güneydoğu yönde kırık hatla takip edilerek sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormanı sol taraf çalışma alanı sınırı olmak üzere takiple Kerim ASLAN'a ait tarlanın orman ve çalışma alam ile müşterek kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 23 nolu O.S noktası tesis edildi.

8 7 Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormam sol taraf Kerim ASLAN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 24 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormanı sol taraf Kerim ASLAN tarlası ile Sadık CİLASAN tarlasının orman bitişik kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 25 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde Tutanak Defteri sayfa No : 10 düz hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormanı sol taraf Sadık CÎLASAN, Azime CİLASAN tarlalarını takiple Mehmet Cavit ERDOĞAN'a ait tarlanın orman ve Azime CÎLASAN tarlasına bitişik kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 26 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormam sol taraf Mehmet Cavit ERDOĞAN tarlasının kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 27 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I.Devlet Ormanı sol taraf Mehmet Cavit ERDOĞAN tarlasının kuzeyinde bulunan Azime CÎLASAN tarlasına bitişik ve bu tarlanın güneydoğu köşesindeki yerli kayaya 28 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormam sol taraf Azim CÎLASAN tarlasını takiple Hatice ARICI tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 29 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru I.Devlet Ormam sol taraf Hatice ARICI tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 30 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde kırık hatla sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormam sol taraf Hatice ARICI tarlasının yola bitişik kuzey köşesine geldiği tespit edilerek yol kenarındaki yerli kayaya 31 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde yolu takiple sağ taraf Darıçukuru I Devlet Ormanı sol taraf yol ve köylüye ait orman sayılmayan tarlalar olmak üzere 22 nolu başlangıç O.S noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bu orman için tesis edilen nolu O.S noktalarının tamamı yerli kaya olup numaraları oyularak efrenç boya Tutanak Defteri sayfa No : 11 ile yazıldı. Çalışmaya aynı mevkiide bulunan Darıçukuru II Devlet Ormanında başlamak üzere Kerim ASLAN'a ait tarlanın orman ve çalışma alanı sınırındaki kuzeydoğu köşesinde bulunan yerli kayaya 32 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır ve çalışma alam sınırını güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf çalışma alam dışı olmak üzere ormanın sınırındaki köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 33 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 34 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru Ü.Devlet Ormanı sol taraf Mustafa KURTEL tarlasının ormanla bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 35 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Mustafa KURTEL tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 36 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf Mustafa KURTEL tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 37 nolu O.S noktası tesis edildi.

9 8 Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Mustafa KURTEL tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 38 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Tutanak Defteri sayfa No : 12 Mustafa KURTEL tarlasının Ömer ÜNAL tarlası ile ormanla müşterek kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 39 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Ömer ÜNAL tarlasının yoldaki kuzey köşesine geldiği tespit edilerek yol kenarında ve orman sınırında bulunan yerli kayaya 40 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf yol ve Mustafa KURTEL tarlasının ormanla bitişik doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 41 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru H.Devlet Ormanı sol taraf Mustafa KURTEL tarlası ile Hatice ARICI tarlasının ormanla bitişik doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 42 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının batı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Hatice ARICI tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 43 nolu O. S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Hatice ARICI tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 44 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Hatice ARICI tarlasının kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 45 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf Hatice ARICI tarlasını takiple Sadık CİLASAN tarlasının Hatice ARICI tarlası ile orman kenarında bitişik kuzey köşesine geldiği Tutanak Defteri sayfa No : 13 tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 46 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru n Devlet Ormanı sol taraf Hatice ARICI tarlası ile MCavit ERDOĞAN tarlasının ormanla bitişik doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 47 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf M Cavit ERDOĞAN tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 48 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf MCavit ERDOĞAN tarlasının takiple Azime CİLAS AN tarlasının Sadık CİLAS AN tarlası ile bitişik doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 49 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf Sadık CİLASAN tarlasının Kerim ASLAN tarlası ile birleşen kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 50 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru H.Devlet Ormam sol taraf Kerim ASLAN tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 51 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormanı sol taraf Kerim ASLAN tarlası olmak üzere başlangıç noktası olan 32 nolu O.S noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Darıçukuru II Devlet Ormam için tesis edilen nolu O.S noktalarının tamamı yerli kaya olup numaralan oyularak efrenç boya ile yazıldı. Bugün tesis edilen Darıçukuru I ve II Dev-

10 9 Tutanak Defteri sayfa No : 14 let Ormanlarına ait orman sınır nokta ve hatları 1/5000 ölçekli paftalarına arazi ve harita karşılaştırılması suretiyle ölçü yapmadan tersim edildi. Yukarıda açıklandığı üzere bugün başlanılan 22 nolu O.S noktasından 31 nolu O.S noktasına ve buradan da 22 nolu başlangıç noktasına kadar sağ taraf yapraklı ağaçla kaplı Darıçukuru I Devlet Ormanı sol taraf ise orman sayılmayan tarım alam ile çalışma alanı dışında kalan alan olarak 32 nolu O.S noktasından 51 nolu O.S noktasına buradan da başlangıç noktası olan 32 nolu O.S noktasına kadar gidiş yönüne göre sağ taraf Darıçukuru II Devlet Ormam sol taraf ise orman sayılmayan tarım alanı ve çalışma alam dışmda kalan alan olarak sınırlandırılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ormancı Üye Ziraatçı Üye Ali ERDOĞAN İ.Ercan UÇAK Ramazan ONURLU Ziraat Odası Tem. Üyesi Köy Temsilci Üyesi Bilirkişi Hasan PETEK ilker PETEK Mustafa KURTEL İmza Tutanak Defteri sayfa No : 15 ORMAN SINIRLARI TESPİT TUTANAĞI (DIŞ SINIR) TUTANAK NO:4 Ormanın Adı : Sudurağı Devlet Ormam Kullanılan Pafta No : 1/25000 ölçekli Konya-N27-c4 Kullanılan Fotoğraf ve Şerit No : 107/ Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırlan içinde kalan Sudurağı Devlet Ormanında orman kadastro çalışmalarına devam etmek üzere; Komisyon Başkam Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye LErcan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de dahil edilerek Sudurağı mevkiinde işe başlandı. Sudurağı Devlet Ormanının kuzeybatısında bulunan Safiye KAVAS'a ait tarlanın orman ve çalışma alam(büyükalan köyü orman kadastro sınırı) sınırındaki kuzeybatı köşesinde bulunan yerli kayaya 52 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Safiye KAVAS tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 53 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Safiye KAVAS tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 54 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Safiye KAVAS tarlasını takiple yine Safiye KAVAS varislerine ait tarlanın güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 55 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Safiye KAVAS ile Raşit ALTINTAŞ tarlasının birleştiği kuzey köşesine geldiği Tutanak Defteri sayfa No : 16 tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 56 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının güneybatı lcöşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 57 nolu O.S noktası tesis edildi.

11 10 Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 58 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Hasan PETEK tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 59 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının batı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 60 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 61 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının batı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 62 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güney yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının köy tüzel kişiliğine ait tarla ile güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 63 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz Tutanak Defteri sayfa No : 17 hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 64 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 65 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 66 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının doğuya yakın kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasını takiple bu tarlanın güneyine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 67 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Hasan PETEK tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 68 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf Hasan PETEK tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 69 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Hasan PETEK tarlasının batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 70 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Hasan PETEK, Zeynep ATEŞ tarlalarını takiple Osman KAPLAN 5 a ait tarlanın kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 71 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 18 Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Osman KAPLAN tarlasının Ahmet YAVUZ tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 72 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının Lütfiye AKMAN tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 73 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Lütfiye AKMAN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 74 nolu O.S noktası tesis edildi.

12 11 Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Lütfiye AKMAN tarlasının Mehmet KARABULUT tarlası ile birleşik batı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 75 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Mehmet KARABULUT tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 76 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güney yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf KARABULUT tarlasının yol ile sınır güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 77 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde yolu takiple sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf yol ile Ahmet GÜVEN tarlasının güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 78 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Ahmet GÜVEN tarla Tutanak Defteri sayfa No : 19 sının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 79 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn batı yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormam sol taraf Ahmet GÜVEN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 80 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güney yönde düz hatla sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf Ahmet GÜVEN tarlasının yol ile birleşik güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 81 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde yolu takiple sağ taraf Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf köy yolu olmak üzere çalışma alanı sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 82 nolu O.S noktası tesis edildi, Bu noktadan orman sınır hattımn kuzey yönde çalışma alam sınırım (Bu sınır aynı zamanda Büyükalan köyü orman kadastro sınırıdır.)takiple bu ormanın başlangıç noktası olan 52 nolu O.S noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Kapatılan bu poligona SUDURAĞI DEVLET ORMANI adı verildi. Bugün tesis edilen nolu O.S noktalan yerli kaya olup O.S numaraları oyularak efrenç boya ile yazıldı. Bu orman sınır noktalarını birleştiren orman sınır hatları 1/5000 ölçekli paftalarına arazi ve harita karşılaştırılması suretiyle ölçü yapmadan tersim edildi. Yukarıda açıklandığı üzere Sudurağı Devlet Ormanın dış smınmn belirlenmesi bugün başlanılan 52 nolu O.S noktasından en son tesis edilen 82 nolu O.S noktasına buradan da başlangıç noktası olan 52 nolu O.S noktasına kadar sağ taraf yapraklı ağaçla kaplı Sudurağı Devlet Ormanı sol taraf köylüye ait tanm alanı ve çalışma alam sımrı dışı alan olarak sınırlandırılmasına bu orman içerisinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilerecek kararlara saklı kalmak üzere komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. Tutanak Defteri sayfa No : 20 Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ali ERDOĞAN İmza Ormancı Üye LErcan UÇAK Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU Ziraat Odası Tem. Üyesi Köy Temsilci Üyesi Bilirkişi Hasan PETEK ilker PETEK Mustafa KURTEL îmza

13 ORMAN SINIRLARI TESPİT TUTANAĞI (İÇ SINIR) TUTANAK NO:5 12 Ormanın Adı Kullanılan Pafta No Kullanılan Fotoğraf ve Şerit No : Sudurağı Devlet Ormam : 1/25000 ölçekli Konya-N27-c4 : 107/ Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırlan içinde kalan Sudurağı Devlet Ormanının iç smırlannın tayin ve tespiti için; Komisyon Başkam Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de dahil edilerek Sudurağı mevkiine gelindi. PARSEL: 1 Bu mevkiide bilirkişi tarafından Raşit ALTINTAŞ'a ait olduğu ve kadimden beri ziraat arazisi olarak kullanıla geldiği, komisyonumuz tarafından yerinde tapılan inceleme sonucu üzerinde orman örtüsünün bulunmadığı, bu hali ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 1. maddesi uyannca orman sayılmayan yerlerden olduğuna oy birliği ile karar verilerek parselin kuzeybatı köşesinde bulunan yerli kayaya 83 nolu O. S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 21 Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Sudurağı Devlet Ormam sağ taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 84 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Sudurağı Devlet Ormam sağ taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 85 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Sudurağı Devlet Ormanı sağ taraf Raşit ALTINTAŞ tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 86 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Sudurağı Devlet Ormanı sağ taraf Raşit ALTINTAŞ tarlası olmak üzere başlangıç noktası olan 83 nolu O.S noktasına gelinerek parsel (poligon) kapatıldı. Bu parselin başlangıç noktası olan 83 nolu O.S noktasından 86 nolu O.S noktasına buradan da tekrar başlangıç noktasına kadar gidiş yönüne göre sol taraf yapraklı ağaçla kaplı Sudurağı Devlet Ormanı sağ taraf Raşit ALTINTAŞ'a ait orman sayılmayan yer olduğuna oy birliği ile karar verildi. Bu kapalı poligona (I) parsel numarası verildi. Bu orman sınır noktalanm birleştiren orman sımr hatlan 1/5000 ölçekli paftalarına ölçü yapılmadan tersim edildi. Bu orman içerisinde 6831 Sayılı Yasanın I.maddesine göre orman sayılmayan başkaca yer olmadığı görülerek sınırlandınlmaya oy birliği ile son verildi. Bugün tesis edilen nolu O.S noktalan yerli kaya olup O.S numaralan oyularak efrenç boya ile yazıldı NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ali ERDOĞAN Ziraat Odası Tem. Üyesi Hasan PETEK İmza Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU Tutanak Defteri sayfa No : 22 Bilirkişi Mustafa KURTEL

14 ORMAN SINIRLARI TESPİT TUTANAĞI (DIŞ SINIR) TUTANAK NO: 6 13 Ormanın Adı Kullanılan Pafta No : Karadağ tepe Devlet Ormanı : 1/25000 ölçekli Konya-N27-c4; 1/25000 ölçekli Alanya-027-bl Kullanılan Fotoğraf ve Şerit No : 107/ Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırları içinde kalan Karadağ tepe Devlet Ormanında orman kadastro çalışmalarına devam etmek üzere; Komisyon Başkanı Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye Î.Ercan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de dahil edilerek köy içi mevkiine gelindi. Bu mevkiide Sami PETEK'e ait tarlanın çalışma alanı sınırındaki güneybatı köşesinde bulunan yerli kayaya 87 nolu O.S noktası tesis edilerek işe başlandı. Bu noktadan orman sımr hattımn doğuya yakın kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Sami PETEK tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 88 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Sami PETEK tarlasının takiple Fatma SAĞIROĞLU tarlasının Ali PETEK tarlasına bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 89 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 23 Bu noktadan orman sımr hattımn güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sol taraf Ali PETEK tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 90 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasının kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 91 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 92 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 93 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 94 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 95 nolu O.S noktası tesis edildi: Ormam sol taraf Ahmet CÎLASAN tarlasını takiple Ali PETEK tarlasının Mustafa CÎLASAN tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 96 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Mustafa CÎLASAN güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 97 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 24 Ormanı sol taraf Mustafa CÎLASAN tarlasının Azime CÎLASAN tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 98 nolu O.S noktası tesis edildi.

15 14 Ormam sol taraf Azime CİLAS AN tarlası ile takiple Sadık CİLASAN tarlasının güney sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 99 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Sadık CİLASAN tarlasını takiple Durmuş AY tarlasının Cavit ERDOĞAN tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 100 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Cavit ERDOĞAN tarlasının güney sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 101 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Cavit ERDOĞAN tarlasının Sami PETEK tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 102 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Sami PETEK'e ait bağın güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 103 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Sami PETEK bağının Fadime PETEK bağı ile sınır güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 104 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Fadime Tutanak Defteri sayfa No : 25 PETEK bağının Hüseyin KURTEL ile bitişik güneydoğu sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 105 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Hüseyin KURTEL bağının güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 106 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Hüseyin KURTEL bağının köy tüzel kişiliğine ait tarla ile bitişik doğu sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 107 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın M. Cavit ERDOĞAN tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 108 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf M. Cavit ERDOĞAN tarlasının Ahmet YAVUZ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 109 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının Cavit ERDOĞAN tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 110 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sol taraf Cavit ERDOĞAN tarlasını takiple Ali ARICI tarlasının yol ile sınır güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 111 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Ali ARICI tarlasının Mehmet ARICI tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek bu Tutanak Defteri sayfa No : 26 rada bulunan yerli kayaya 112 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Mehmet ARICI tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 113 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Gülten ZORLU tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 114 nolu O.S noktası tesis edildi.

16 15 Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Gülten ZORLU tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 115 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Gülten ZORLU tarlası ile takiple Ahmet GÜVEN tarlasının Ömer ÜNAL tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 116 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormanı sol taraf Ömer ÜNAL tarlasının Ahmet YAVUZ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 117 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 118 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 119 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya Tutanak Defteri sayfa No : nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 121 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 122 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 123 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf Ahmet YAVUZ tarlasının köy tüzel kişiliğine ait tarla ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 124 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın güney sınırına geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 125 nolu O.S noktası tesis edildi. Ormam sol taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın çalışma alam sınırındaki kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 126 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn çalışma alam sınır hattı olarak güneydoğu yönde düz hatla sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sol taraf çalışma alanı dışı olarak önce 1163m rakımlı Kara tepe oradan yine düz hatla 1354m. rakımlı Kara tepeyi takiple çalışma alam sınırı olarak kabul edilen Dikmen köyü orman kadastro sınırı takiple Tutanak Defteri sayfa No : 28 Gatarkayağı tepeye buradan yine çalışma alanı sının olarak kabul edilen Büyükalan köyü orman kadastro sınırım takiple bu ormanın başlangıç noktası olan 87 nolu O.S noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bu kapalı poligona KARADAĞ TEPE DEVLET ORMANI adı verildi. Bugün tesis edilen nolu O.S noktalannm tamamı yerli kaya olup numaralan oyularak efrenç boya ile yazıldı. Bu orman sınır noktalannı birleştiren orman sımr hatlan 1/5000 ölçekli paftalanna ölçü yapılmadan tersim edildi. Yukanda açıklandığı üzere Karadağ tepe Devlet Ormanın dış sınınmn belirlenmesinde bugün başlanılan 87 nolu O.S noktasından 126 nolu O.S noktasına buradan da tekrar başlangıç noktası olan 87 nolu O.S noktasına kadar sağ taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sol taraf ise orman sayılmayan

17 16 tarım arazisi ile çalışma alanı dışı alan olarak sınırlandırılmasına bu orman içinde kalan mülk ve topraklar hakkında verilecek kararlar sakil kalmak üzere oy birliği ile karar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve landı NOLU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Başkan Ali ERDOĞAN İmza Ormancı Üye LErcan UÇAK Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU Ziraat Odası Tem. Üyesi Köy Temsilci Üyesi Bilirkişi Hasan PETEK İlker PETEK Mustafa KURTEL İmza Ormanın Adı Kullanılan Pafta No ORMAN SINIRLARI TESPİT TUTANAĞI (İÇ SINIR) TUTANAK NO:7 : Karadağ tepe Devlet Ormanı : 1/25000 ölçekli Konya-N27-c4 1/25000 ölçekli Alanya-027-bl Tutanak Defteri sayfa No : 29 Kullanılan Fotoğraf ve Şerit No : 107/ Antalya ili, Akseki ilçesi, Bucakalan köyü sınırları içinde kalan Karadağ tepe Devlet Ormanının iç sınırlarının tayin ve tespiti için orman kadastro çalışmalarına devam etmek üzere; Komisyon Başkanı Ali ERDOĞAN, Ormancı Üye İ.Ercan UÇAK, Ziraatçı Üye Ramazan ONURLU, Ziraat Odası Temsilci Üyesi Hasan PETEK, Köy Temsilci Üyesi İlker PETEK'den teşekkül eden komisyonumuza bilirkişi Mustafa KURTEL'de refakate alınarak Erkele mevkiine gelindi. PARSEL:2 Bucakalan köyü toplu arazilerinin bulunduğu Erkele mevkiine gelindi. Bu mevkiide yapılan inceleme, bilirkişi beyanından bu yerlerin kadimden beri ziraat arazisi olarak kullanıldığı harita ve fotoğrafların tetkikinde köy toplu tarım arazisi olarak gözüktüğü bu hali ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 1. maddesi uyarınca orman sayılmayan yerlerden olduğuna oy birliği ile karar verildi. Parselin sınırlamasına bu parselin kuzey köşesinde bulunan Emine BİLGİÇ'e tarlanın köşesinde bulunan yerli kayaya 127 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının Mustafa KURTEL tarlası ile bitişik kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 128 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Mustafa KURTEL, Ali ARICI, Ayşe Seviyen ARICI tarlalarım takiple Emine BİLGİÇ tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 129 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Hasan PETEK tarlasının Hatice ARICI tarlasıyla bitişik güneydoğu köşesine geldiği Tutanak Defteri sayfa No : 30 tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 130 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Hatice ARICI tarlasının Havva PETEK tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 131 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Havva PETEK tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 132 nolu O.S noktası tesis edildi.

18 17 Bu noktadan orman sımr hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Havva PETEK tarlasının Sevim ARICI tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 133 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf SEVİM ARICI tarlasının M.Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 134 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının köy tüzel kişiliğine ait tarla ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 135 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf köy tüzel kişiliğine ait tarlanın Emine BİLGİÇ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 136 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının M.Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 137 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 31 Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 138 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 139 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasını takiple Emine BİLGİÇ tarlasının Sadık CÎLASAN tarlasıyla bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 140 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Sadık CÎLASAN tarlasının Emine BİLGİÇ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 141 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının M Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 142 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 143 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 144 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK tarla Tutanak Defteri sayfa No : 32 sımn kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 145 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 146 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sımr hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK tarlasının M.Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 147 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının Şükriye KAPLAN tarlası ile bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 148 nolu O.S noktası tesis edildi.

19 18 Bu noktadan orman sınır hattının güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Şükriye KAPLAN tarlasının Hasan PETEK tarlasıyla bitişik güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 149 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK tarlasını takiple Hatice ARICI tarlasının M.Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 150 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının Cavit ERDOĞAN tarlası ile bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 151 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Cavit ERDOĞAN tarlasının Ahmet GÜVEN tarlası ile bitişik güneybatı köşesine geldi Tutanak Defteri sayfa No : 33 ği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 152 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Ahmet GÜVEN tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 153 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn güneydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Ahmet GÜVEN tarlasının doğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 154 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Ahmet GÜVEN tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 155 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Hasan PETEK tarlasının Sevim ERMİŞ tarlasıyla bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 156 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Sevim ERMİŞ tarlasının güneydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 157 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattımn güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Sevim ERMİŞ tarlasının Emine BİLGİÇ tarlasıyla bitişik güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 158 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman smır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 159 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasını takiple Lütfiye AKMAN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tes Tutanak Defteri sayfa No : 34 pit edilerek burada bulunan yerli kayaya 160 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Lütfiye AKMAN tarlasının kuzeydoğu köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 161 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Sevim ERMİŞ tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 162 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Sevim ERMİŞ tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik kuzey köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 163 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK tarlasının Ahmet GÜVEN tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 164 nolu O.S noktası tesis edildi.

20 19 Bu noktadan orman sınır hattının kuzey yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Ahmet GÜVEN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 165 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Durmuş ŞAHÎN tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 166 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeydoğu yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Durmuş ŞAHİN tarlasının Mustafa KURTEL tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 167 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzey yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Mustafa KURTEL tarlasının M Raşit ALTINTAŞ tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 168 nolu O.S noktası tesis edildi. Tutanak Defteri sayfa No : 35 Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf M.Raşit ALTINTAŞ tarlasının Sevim ARICI tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 169 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Sevim ARICI tarlasının Havva PETEK tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 170 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Havva PETEK tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 171 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzey yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Hatice ARICI tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 172 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Hatice ARICI tarlasının Hasan PETEK tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 173 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Hasan PETEK, Emine BİLGİÇ, Ayşe Seviyen ARICI, Ali ARICI ve Mustafa KURTEL tarlasının Emine BİLGİÇ tarlası ile bitişik kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 174 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormam sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının güney köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 175 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattının güneybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının güneybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan yerli kayaya 176 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının kuzeybatı köşesine geldiği tespit edilerek burada bulunan Tutanak Defteri sayfa No : 36 yerli kayaya 177 nolu O.S noktası tesis edildi. Bu noktadan orman sınır hattımn kuzeybatı yönde düz hatla sol taraf Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf Emine BİLGİÇ tarlasının kuzeybatı köşesindeki başlangıç noktası olan 127 nolu O.S noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bu parselin başlangıç noktası olan 127 nolu O.S noktasından 177 nolu O.S noktasına ve bunun bağlandığı başlangıç noktasına kadar gidiş yönüne göre sol taraf yapraklı ağaçla kaplı Karadağ tepe Devlet Ormanı sağ taraf orman sayılmayan yer olduğuna oy birliği ile karar verildi. Bu kapalı poligona (II) parsel numarası verildi. Orman sınır nokta ve hatları 1/5000 ölçekli paftalara ölçü yapılmadan tersim edildi. Bugün tesis edilen nolu O.S noktalarının tamamı yerli kaya olup numaraları oyularak efrenç boya ile yazıldı. Bu orman sınırları içerisinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 1. maddesine göre orman sayılmayan başkaca alan bulunmadığı görülerek sımrlandırılmaya oy birliği ile son verildi.

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ SARIHACILAR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 32 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 İÇİNDEKİLER (Defter Sayfasv 87 KONUŞU: Sayfa No: 1 -İlanlar

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI H.Koçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi hkocak@tkgm.gov.tr Özet: Ormanlar tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için öncelikle

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 22 2013/856 KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksı Uzatılması Hk. 2013/856 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü nün 11.04.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısında; İlgi :

Detaylı

Salıife : [ İLİ '.J9MT.&LY/3. -6 L-BEŞf:...t<Q.V. /K KÖYÜ. ...,. Numaralı Orman Kadastro Komisyonu NumaraİHEl<ip-Ba kanlı- ı

Salıife : [ İLİ '.J9MT.&LY/3. -6 L-BEŞf:...t<Q.V. /K KÖYÜ. ...,. Numaralı Orman Kadastro Komisyonu NumaraİHEl<ip-Ba kanlı- ı Salıife : [ ORMAN KADASTRO TUTANAK DEFTERİ İLİ '.J9MT.&LY/3 İLÇESİ :. /Y/.SMK.Z^ -6 L-BEŞf:...t

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

% ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ % ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:30.11.2017 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1

SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1 SAYISALLAŞTIRMA RAPORU EK-1 İli İlçesi Mahalle/Köy Parsel Numaraları Mevki/Sokak Pafta No Ada Numaraları Sayısallaştırma İşlerine Ait Açıklama GÖREVLİLERİN Unvanı Kad.Tek. Kad.Tek. Kontrol Me./Mühendis

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

Belediye Başkan Vekili Divan Katibi Divan Katibi

Belediye Başkan Vekili Divan Katibi Divan Katibi T.C. ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Birleşim 1 0. ' Belediye Başkan Vekili Divan Katibi Divan Katibi Zafer YÖRÜK Bekir DİKMEN Arzu YILDIRIM Oturum 1. Karar Tarİ.hİ: Saati 02/10/2018-14:00

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU â ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR... XV BİRİNCİ KİTAP YENİLEME KADASTROSU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR... XV BİRİNCİ KİTAP YENİLEME KADASTROSU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR... XV BİRİNCİ KİTAP YENİLEME KADASTROSU 1. Giriş:... 3 2. Genel olarak kadastro:... 6 3. İkinci kadastro yasağı:... 10 4. İkinci kadastro yasağının ayrık halleri:...

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA . 6*1 tn lu e. M T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9085 2 2 6 2-3 0 1.U3 Konu: Kumluca 287 ve 290 adalar UİP. K EXP02016 ANTALYA ^.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90Ö52262-301,03-E 3019 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarası: 2017-198215 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Döşemealtı İlçesi, K. Yeniköy Mahallesi, 1980 Ada 1 parsel UİP.değ. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/46) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları KTÜ - Harita Mühendisliği Bölümü HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları Prof. Dr. Bayram UZUN Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3415 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/7/1997 No: 97/9637 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/10/1983 No: 2924 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.07.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli imza altına alındı. Gündem maddelerinin

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 17.05.2016 Kararın Nosu : 63 Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Kargınkürü Mahallesi 102 ada 112 ve 113 parsel 1/1000 ölçekli

Detaylı

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) -172- ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 18.11.2003 Sayı: 25293 ) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinin

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 370 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN TARİH VE 370 SAYILI KARARI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2018 TARİH VE 370 SAYILI KARARI Gündemin 20. Maddesi Karar No. 370 Özü: 479 Ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan parsellerle mükerrerliğin giderilmesine

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:29.08.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

6 / B ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI. ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I

6 / B ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI. ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I - ORMANIN ADI- İLİ- İLÇESİ-* DEFTER MUM AHA SI ANTALYA İLİ M A N A V G A T İLÇESİ AVASON SİRİ Sİ DEVLET O R 1 âl 1 A H I 1 - AVASON SERİSİ 2 ~ AVASON SERİSİ 3 «AVASON SERİSİ 4 - AVASON SERİSİ 5 ~ AVASON

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 104 2013/924 KONUNUN ÖZÜ: Cadde, Sokak İsimlendirmeleri Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarihli birleşiminde 2013/924 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar

Detaylı

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon. 52-53 8/D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı*

1-51 8/D Kepez Tepesi Devlet ormanının iç poligon. 52-53 8/D Kocaoğlu Devlet ormanının dış poligon. hattı* ili ilçesi OHaanın adı Antalya Manavgat : Karacalar serisi Devlet ormanı 1 - Karacalar serisi Büyük Grülendağı Devlet ormanı 2 «Karacalar serisi Yarbaşı Devlet ormanı* 3 - Karacalar serisi Kepez Tepesi

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN ĠġLEMLERLE GEOMETRĠK DURUMLARI KESĠNLEġMĠġ OLAN TAġINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSĠMAT VE HESAPLAMALARDAN DOĞAN HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler..v b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları - - 4 - Ubt 2 İLAHLAR ' ( t } u -ı.'» '. \

Detaylı

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. i. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ * Y * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Ü T - JL < Ç L /^ a ^ Konu: Elmalı, Yenimahalle, 618

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Meclis Başkan Katip Katip Dr. İbrahim YAMAN Sevcan DURAN Hasan ABDULLAHOĞLU

Meclis Başkan Katip Katip Dr. İbrahim YAMAN Sevcan DURAN Hasan ABDULLAHOĞLU GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 61 : İmar Konularının Görüşülmesi 06.05.2015 tarih ve 58 Sayılı Meclis Kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Mülga Harbiye Belediyesinin 04.12.2008 tarih ve 69/2 sayılı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3490 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı