5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI DOKTORA TEZİ Hazırlayan Murat AYDIN Danışman Prof. Dr. Hakan HAKERİ Konya 2011

2 I

3 II

4 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin Adı Adı Soyadı MURAT AYDIN Numarası Ana Bilim / KAMU HUKUKU Bilim Dalı Danışmanı PROF.DR. HAKAN HAKERİ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI ÖZET Kaçakçılık kısaca yasadışı olarak mal ithali şeklinde tanımlanabilecektir.. Bu yasadışı fiil uyuşturucu gibi yasadışı ürünlere yönelik olduğu gibi mücevher, sigara gibi yasal ürünlere yönelik olarak yapılan ithalat veya ihracat fiillerini de kapsayıcı niteliktedir. Kaçakçılık ülkeler açısından karşımıza çıkan en önemli suç tiplerinden birisini teşkil etmektedir. Bu ülkeler kaçakçılık fiillerinin çeşitli tipleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Buna örnek olarak uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, nükleer madde kaçakçılığı ve yasal malların kaçakçılığı verilebilir. Kaçakçılık fiilleri son yüzyılda teknolojideki ve sosyo-ekonomik ve politik alanlardaki gelişim ve değişiklikler çerçevesinde artış göstermiştir. Kaçakçılık oranlarındaki bu artış neticesinde hükümetler kaçakçılığı önlemeye ilişkin olarak tedbirler alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Hükümetler arası bu genel eğilime paralel olarak Türkiye de de çeşitli yasal düzenlemeler yoluna gidilmiştir. tarihsel süreçte çeşitli kanunlar bulunmakla birlikte günümüz açısından çağa uygun olarak Türk Ceza Kanunu hazırlanmıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu nun hazırlanması da yeni bir kaçakçılıkla mücadele kanunu ihtiyacı doğurmuş ve 5607 sayılı yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu tez çalışmasında özellikle kaçakçılık suçları ve kabahatleri incelemeye tabi tuttum. Kaçakçılık suçlarının ve kabahatlerinin çeşitleri ceza hukuku sistematiği çerçevesinde ele aldım. Konuya ilişkin olarak özellikle Amerikan Hukukunu da değerlendirmeye tabi tuttum. Çalışmamda Türk Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda yer alan suç ve kabahatleri ayrıntılı olarak ele aldım. Tez çalışması boyunca bu suçları ve kabahatleri şu metod çerçevesinde inceledim: Suç ve kabahatlerin konusu, hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, manevi unsur, kusur, teşebbüs, iştirak, içtima. Aynı zamanda kaçakçılık suçlarında evrakta sahtecilik yapılmasını da bu kapsamda inceledim. III

5 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı MURAT AYDIN Numarası Ana Bilim / KAMU HUKUKU Bilim Dalı Danışmanı PROF. DR. HAKAN HAKERİ Tezin İngilizce Adı SMUGGLING ACTIONS AND SANCTION IN THE STRUGGLE OF SMUGGLING CODE WHICH IS THE NUMBER OF 5607 SUMMARY Smuggling can be defined as the clandestine importation of goods from one jurisdiction to another. The clandestine operation can involve the importation or exportation of prohibited goods or the evasion of customs duties on legal goods that are liable to duty. Smuggling is one of the major crimes for countries. These countries fight several kind of smuggling. Smuggling crimes has been increased in parallel the developments in technology and changes in socio-economic and political areas during the last century. As a result in the increment in the rates of smuggling crimes governments need to take precautions to prevent. In parallel to general trend among the governments, Turkey has been prepared different kind of legal regulations. First, a new criminal code was prepared, and this criminal code preperation made obligatory to prepare a new smuggling code which is the named as Struggle of Smuggling Code. In this thesis study especially I focused smuggling crimes and faults. I was working about a variety of smuggling crimes and faults and criminal structure of these crimes and faults. Especially I worked about smuggling crimes in American law. Smuggling crimes organized in Title 18 Crimes and Criminal Procedure in Chapter 27. I studied about smuggling crimes and faults in Turkish Struggle of Smuggling Code. This code seperate the smuggling actions about crimes and faults. Smuggling crimes are seperated as import and export smuggling crimes. Smuggling faults are seperated as import and export smuggling faults. During this study I examine these crimes and faults according to these methods: Crimes or faults topic, legal benefit, perpetrator, aggrieved, actus reus, mens rea, imperfection, attempt, participation, concurrence of crimes. At the same time I worked about counterfeiting about official and private papers for use smuggling crimes. IV

6 TEŞEKKÜR Doktora çalışmamın bütün aşamalarında gerek yurt içi doktora bursuyla gerekse yurt dışı araştırma bursuyla destekleyen TÜBİTAK a teşekkür ederim. V

7 5607 SAYILI YENİ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAÇAKÇILIK FİİLLERİ VE YAPTIRIMLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VI KISALTMALAR...XVIII GİRİŞ... 1 I- KAVRAM... 4 A- KAÇAKÇILIK KAVRAMI... 4 B- GÜMRÜK KAVRAMI... 6 II- GÜMRÜK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE KAÇAKÇILIK TARİHİ... 8 A-GÜMRÜK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ... 8 B- KAÇAKÇILIK TARİHİ III- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAÇAKÇILIK A- GENEL OLARAK B- AMERİKAN HUKUKU C- İSVEÇ HUKUKU D- ÇİN HUKUKU E- İRAN HUKUKU IV- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE A- GENEL OLARAK B-KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ KİŞİLER C-KONTROLLÜ TESLİMAT D-SİLAH KULLANMA YETKİSİ E- İKRAMİYELER V- GÜMRÜK REJİMİ A- GENEL OLARAK VI

8 1- Kavram ABD de Gümrük Rejimi Türkiye de Gümrük Rejimi B- EŞYANIN YASAL YOLLARDAN İTHALİ VE İHRACI Gümrük Bölgesi Gümrük Beyanı Beyan Sahibi ve Temsilcisi Beyannamenin Tescili Beyannamenin İptali C- GÜMRÜK REJİMİ ÇEŞİTLERİ Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri a-antrepo Rejimi b- Dâhilde İşleme Rejimi c- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi d-geçici İthalat Rejimi e- Hariçte İşleme Rejimi Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimleri a- Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi b- Transit Rejimi c- İhracat Rejimi I- GENEL OLARAK II- EŞYANIN ÖZELLİĞİNE GÖRE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN UYGULANMAYACAĞI HALLER A SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN B SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 174. VE 188. MADDELERİ VII

9 1- Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi (TCK m.174) Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m.188) C SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU D SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN E SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU F-SERBEST BÖLGEDE BULUNAN EŞYALAR III- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA KAÇAKÇILIK SUÇLARI A- İTHALAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Türkiye ye İthal Etmek Suçu a- Genel Olarak b- Suçun Konusu c- Korunan Hukuksal Yarar d- Fail ve Mağdur e- Maddi Unsur f- Manevi Unsur g- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Nedenler h- Suçun Nitelikli Hali i-suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima j- Yaptırım Eşyayı Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye ye İthal Etmek Suçu a- Türk Ceza Kanunu Kapsamında Belgede Sahtecilik Suçu VIII

10 aa- Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları bb- Belge Çeşitleri cc- Resmi Belgede Sahtecilik Suçu dd- Özel Belgede Sahtecilik Suçu b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h- Yaptırım Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyayı, Rejim Hükümlerine Aykırı Olarak Gümrük Bölgesinde Bırakmak Suçu a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima IX

11 h- Yaptırım Belli Bir Amaç İçin Kullanılmak veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat ve Dâhilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen Eşyayı, Sahte Belge İle Yurt Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak Suçu a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Şekilleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h- Yaptırım Gümrük İşlemlerine Tabi Tutulmadan İthal Edilen, Sahte Belge Kullanılmak Suretiyle Gümrük Vergileri Kısmen ya da Tamamen Ödenmeyen, Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Serbest Dolaşımda Bulunmayan ve Gümrük Bölgesine Bırakılmış, Belirli Bir Amaç İçin Kullanılmak veya İşlenmek Üzere Ülkeye Geçici İthalat ve Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Getirilen ve Sahte Belge İle Yurt Dışına Çıkarılmış Gibi Gösterilen Eşyayı, Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak veya Saklamak Suçu a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller X

12 g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h- Yaptırım Özel Kanunları Gereğince Gümrük Vergilerinden Kısmen Veya Tamamen Muaf Olarak İthal Edilen Eşyayı, İthal Amacı Dışında Başka Bir Kullanıma Tahsis Etme, Satma Veya Devretme Ya Da Bu Özelliğini Bilerek Satın Alma Veya Kabul Etme Suçu a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h- Yaptırım İthali Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı İthal Etmek Ya Da Eşyanın Bu Özelliğini Bilerek Satın Almak, Satışa Arz Etmek, Satmak, Taşımak Veya Saklamak Suçu a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur XI

13 f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h-yaptırım B- İHRACAT KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI Genel Olarak İhracı Kanun Gereği Yasak Olan Eşyayı Türkiye den İhraç Etmek Suçu a-genel Olarak b- Suçun Konusu c- Korunan Hukuksal Yarar d- Fail ve Mağdur e- Maddi Unsur f- Manevi Unsur g- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller h- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima ı- Yaptırım İhracat Gerçekleşmediği Halde Gerçekleşmiş Gibi Göstermek ya da Gerçekleştirilen İhracata Konu Malın Cins, Miktar, Evsaf veya Fiyatını Değişik Göstererek İlgili Kanun Hükümlerine Göre Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Suretiyle Haksız Çıkar Sağlamak Suçu (Hayali İhracat Suçu) a- Genel Olarak b- Korunan Hukuksal Yarar XII

14 c- Fail ve Mağdur d- Maddi Unsur e- Manevi Unsur f- Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Etkileyen Haller g- Suçun Özel Görünüş Biçimleri aa- Teşebbüs bb- İştirak cc- İçtima h- Yaptırım IV-KAÇAKÇILIK KABAHATLERİ A-İTHALAT KAÇAKÇILIĞI KABAHATLERİ Antrepo Veya Geçici Depolama Yerlerindeki Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmadan İthal Etmek Kabahati a-genel Olarak b-kabahatin Unsurları aa- Maddi Unsur bb- Manevi Unsur cc-kabahatin Özel Görünüş Biçimleri aaa-teşebbüs bbb- İştirak ccc- İçtima Geçici İthalat, Dâhilde İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Çerçevesinde Ülkeye Getirilen Eşyayı Gümrük İşlemlerini Gerçekleştirmeksizin Serbest Dolaşıma Sokmak Kabahati a-genel Olarak b- Kabahatin Unsurları aa- Maddi Unsur XIII

15 bb- Manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle İthali Yasaklanan Eşyayı İthal Etmek Kabahati. 239 a-genel Olarak b- Kabahatin Unsurları aa- Maddi Unsur bb- Manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri İthali, Lisansa, Şarta, İzne, Kısıntıya veya Belli Kuruluşların Vereceği Uygunluk veya Yeterlilik Belgesine Tabi Olan Eşyayı Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla İthal Etmek Kabahati a-genel Olarak b- Kabahatin Unsurları aa-maddi Unsur bb- Manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri B-İHRACAT KAÇAKÇILIĞI KABAHATLERİ Genel Düzenleyici İdari İşlemlerle İhracı Yasaklanan ya da İhracı Lisansa, Şarta, İzne, Kısıntıya veya Belli Kuruluşların Vereceği Uygunluk veya Yeterlilik Belgesine Tabi Olan Eşyayı Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla İhraç Etmek Kabahati a-genel Olarak b- Kabahatin Unsurları aa- Maddi Unsur bb- Manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri Gümrük Vergileri Ödenmek Suretiyle İhraç Edilebilen Eşyayı, Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın veya Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye den İhraç Etmek Kabahati XIV

16 a-genel Olarak b-kabahatin Unsurları aa- Maddi Unsur bb-manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri İhracatın Aracı Şirket Vasıtasıyla Gerçekleştirilmesi Durumunda Aracı Şirket Yetkililerinin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Gerekli Kıldığı Nezaret Görevini Yerine Getirmemeleri Kabahati a-genel Olarak b- Kabahatin Unsurları aa-maddi Unsur bb-manevi Unsur c- Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri V-YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA İLE İLGİLİ KAÇAKÇILIK SUÇ VE KABAHATİ VI-DENİZ TAŞITLARI İLE İLGİLİ SUÇ VE KABAHATLER VII- KAÇAKÇILIK SUÇ VE KABAHATLERİNDE NİTELİKLİ HALLER A-FİİLİN SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENMESİ B-FİİLİN TOPLU İŞLENMESİ C-FİİLİN TÜZEL KİŞİNİN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE VEYA YARARINA İŞLENMESİ D- FİİLİN GÖREVLİ KİŞİLER VEYA MESLEK VE SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK İŞLENMESİ E-FİİLİN BELGEDE SAHTECİLİK YAPILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ F-DEVLET VE KAMU GÜVENLİĞİ ALEYHİNE İŞLENEN KAÇAKÇILIK FİİLLERİ V- KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA VE KABAHATLERİNDE ETKİN PİŞMANLIK I-KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPTIRIM XV

17 A-KAÇAKÇILIK SUÇ VE KABAHATLERİNE UYGULANACAK CEZALAR Hapis Cezaları Adli Para Cezaları İdari Para Cezaları B-TEKERRÜR Suçlarda Tekerrür a-genel Olarak b-tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Şartları Kabahatlerde Tekerrür C-ARAMA VE ELKOYMA Ceza Muhakemesinde Arama ve Elkoyma a-arama aa-genel Olarak bb-önleme Araması cc- Adli Arama b- Elkoyma Kaçakçılık Fiilleri Açısından Arama ve Elkoyma a- Türk Hukukunda b- Amerikan Hukukunda D-MÜSADERE VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ Müsadere Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kapsamındaki Eşyaların Tasfiyesi II-KAÇAKÇILIK FİLLERİNDE YETKİLİ MERCİLER A- GÖREVLİ MAHKEME XVI

18 B- KAÇAKÇILIK KABAHATLERİNDE İDARİ PARA CEZASI VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ BAKIMINDAN YETKİLİ MERCİLER III-KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA DAVAYA KATILMA BAKIMINDAN ÖZEL HÜKÜMLER SONUÇ KAYNAKÇA XVII

19 KISALTMALAR AB. ABD. AÖAY. AÜHFD. bkz. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bakınız C. Cilt CD. CEN. CGTİK. CMK. CMUK. ÇKMK. DGÖ. dn. Ceza Dairesi Customs Enforcement Network Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Çin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Dünya Gümrük Örgütü Dipnot E. Esas GATT. GK. GY. İY. General Agreement on Tariffs and Trade Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliği 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İkramiye Yönetmeliği) K. Karar KDV. KvTVKK. Katma Değer Vergisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu XVIII

20 m. Madde NAFTA PVSK. RILO. The North American Free Trade Agreement Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Regional Intelligence Liaison Offices s. Sayfa S. Sayı TAPDK. TBMM. TCK. TL. vb. vd. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Kanunu Türk Lirası ve benzeri ve devamı Y. Yargıtay Y. Yıl YCGK. Yargıtay Ceza Genel Kurulu XIX

21 GİRİŞ Kaçakçılık fiilleri tüm devletler açısından karşımıza çıkan yaygın bir suç tipidir. Örneğin sadece sigara kaçakçılığı dolayısıyla İngiltere de yılında milyon sterlin, ABD de ise yıllık bir milyar dolar vergi kaybı oluştuğu görülmektedir. Bu çerçevede devletler kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak sınır güvenliklerini sağlamakta ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla uluslararası nitelikte işbirliklerine imza atmaktadırlar. Buna örnek olarak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) verilebilir. Bunların yanı sıra kaçakçılık suçlarına ilişkin olarak cezai nitelikte düzenlemeler yaparak kaçakçılık fiilleri açısından caydırıcılığı sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak devletlerin yapmış olduğu bu çalışmalara ve almış oldukları tedbirlere rağmen kaçakçılık fiillerinin önüne tam manasıyla geçilmesi de mümkün olmamaktadır. Özellikle gelişen teknolojinin transferi, yüksek vergi uygulayan devletler açısından alım gücünü rahatlatmaya ve vergilerden kaçınmaya yönelik talepler, suç örgütleri açısından kazançlı bir gelir kapısı olması gibi nedenler kaçakçılık fiillerinin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Yine gelişen teknoloji ülkeler arasında iletişimi kolaylaştırmış ve bu çerçevede ürünlere olan çabuk ve ekonomik ulaşma ihtiyacı da artmıştır. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan örgütler ise uluslararası nitelikte işbirlikleri yoluna gitmiş ve kaçakçılık faaliyetlerine hız kazandırmışlardır. Kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin olarak eskiyen 1918 sayılı kanunun çağımız şartlarına uyarlanabilmesi için 2003 yılında 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ancak 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu nun, Ceza Muhakemesi Kanunu nun ve Kabahatler Kanunu nun yürürlüğe girmesi ile beraber bu yeni genel düzenlemelere paralel yeni bir kaçakçılıkla mücadele kanunu düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 5. maddesinde Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır şeklinde bir düzenleme söz konusudur. Benzer şekilde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 3/1-b. maddesinde bu kanunun genel hükümlerinin idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımı gerektiren bütün fiiller hakkında uygulanacağı düzenlenmektedir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kaçakçılıkla mücadelenin temel kanunu olması ve bu çerçevede de ceza hukuku ve ceza yargılaması ile kanbağı olması dolayısıyla bunlara paralel olarak ele alınması gereken bir kanun olarak ifade edilmektedir 1. Belirlenen bu gereksinimlere uygun olarak 2007 yılında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe sokulmuştur. 1 Yurtcan, Erdener, Yeni Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Şerhi, İstanbul 2007, s.iii. 1

22 Tezimizde yukarıda ifade ettiğimiz yeniliklere paralel olarak hazırlanmış olan yeni 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nu her yönüyle incelemeye çalışılmıştır. Ancak burada ifade edilmelidir ki bazı kaçakçılık niteliği taşıyan fiiller açısından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun uygulanması söz konusu olamayacaktır. Bunlar çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak ele almaya çalışılmıştır. Bu fiiller dışında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ele alınacak fiillerin tamamını ceza hukuku sistematiği içinde değerlendirilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin yargı kararlarını mümkün olduğu kadarıyla ele alıp, konuya ilişkin olarak diğer ülkelerde özellikle de ABD de söz konusu olan düzenlemeler, uygulama ve teori değerlendirmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede tezimizin üç bölümden oluştuğunu ifade etmemiz mümkündür. Çalışmanın ilk bölümünde öncelikle konunun anlaşılmasına ilişkin gerekli olan kaçakçılık kavramı ve gümrük kavramı açıklanmıştır. Bunun yanında gümrük sisteminin gelişimi ve kaçakçılık tarihi ele alınmıştır. Yine bu bölümde karşılaştırmalı hukukta kaçakçılık fiilleri ve kaçakçılık fiillerine ilişkin olan hukuksal düzenlemeler incelemeye tabi tutulmuştur. Bunların dışında kaçakçılığın önlenmesine ilişkin tedbirleri yine bu bölümde değerlendirmeye çalışılmıştır. Bu bölümde son olarak gümrük rejimlerinin neler olduğunu belirlenmiş ve bunlara ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Nitekim Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan fiiller bu rejimlere aykırılıkların neticesinde suç olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise ilk olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun kapsamı dışında kalan kaçakçılık fiilleri bu bölüm içerisinde değerlendirilmiştir. Ayrıca bu fiillere ilişkin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesi gereken hallerin varlığı durumunda nasıl davranılması gerektiğini de yine burada ele alınmıştır. Bu bölümde kaçakçılık suç ve kabahatlerini ayrıntılı olarak ceza hukuku sistematiği içinde ele alınmıştır. Bu kapsamda, suçun/kabahatin konusu, korunan hukuksal yarar, fail-mağdur, maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık ve kusurluluğu etkileyen haller, suçun/kabahatin özel görünüş biçimleri(teşebbüs, iştirak, içtima) ve yaptırım başlıkları altında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu incelemeler yapılırken konunun daha düzenli ele alınması bakımından öncelikle suçlar ve kabahatler ayrımı yapılmış ve bunlar da kendi içlerinde ithalat kaçakçılığı suçları-ihracat kaçakçılığı suçları, ithalat kaçakçılığı kabahatleri-ihracat kaçakçılığı kabahatleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bu bölümde son olarak kaçakçılık suçları ve kabahatleri açısından söz konusu olabilecek nitelikli halleri ve etkin pişmanlık durumunu ele alınmıştır. 2

23 Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise kaçakçılık fiillerine ilişkin yaptırım, arama ve elkoyma, müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve konuya ilişkin usul hükümleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda uygulanacak olan hapis cezaları, adli para cezaları ve idari para cezalarını ele alınmış ve kaçakçılık suçlarında ve kabahatlerinde tekerrür durumunda nasıl davranılması gerektiğini incelemeye tabi tutulmuştur. Bunların yanı sıra ceza muhakemesi kapsamında ve bununla paralel olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nda arama ve elkoyma hükümlerin, ayrıca kaçakçılık suçları açısından müsadere, kaçakçılık kabahatleri açısından mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirleri incelenmiştir. Bu bölümde son olarak kaçakçılık fiillerinde yetkili mercileri ve kaçakçılık davalarında davaya katılma hususları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 3

24 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK KAÇAKÇILIK I- KAVRAM A- KAÇAKÇILIK KAVRAMI Kaçakçılık kavramı sözlük anlamı itibariyle bir devletin yasalarına karşı gelinerek yapılan ticaret ya da bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş, yasaklanmış bir malı sokmak veya gizli olarak kaçırma işi olarak belirlenebilir 2. Benzer şekilde kaçakçılık hile kullanmak suretiyle devlete verilmesi gereken vergi ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirmeden alım ve satımı yasak edilmiş malı gizlice alıp satarak çıkar temin etme işi şeklinde de tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise kaçakçılık bir ulusun ekonomisine, toplumsal yapısına, sağlığına ve hatta bireylerin kültür durumuna karşı sorunlar meydana getiren özel yasalarla gösterilmiş hükümlere aykırı olan tüm hareket ve davranışlardır 3. Kısaca kaçakçılık bir ülkenin hâkimiyet alanından gizli olarak bir başka ülkenin hâkimiyet alanına mal ihraç etmek olarak ifade edilmektedir. Bu durumda malın çıkarıldığı ülke açısından ihraç kaçakçılığı, malın gittiği ülke açısından ise ithal kaçakçılığı söz konusu olacaktır. Bu gizli fiil uyuşturucu gibi yasaklanmış maddelerin ithalatı ve ihracatı veya gümrüğe tabi eşyalara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır 4. Kaçakçılık fiillerini hırsızlığın bir alt formu olarak değerlendiren yazarlar da bulunmaktadır 5. Kaçakçılığa ilişkin tanım nasıl yapılırsa yapılsın kaçakçılık fiillerinin ekonomik ve diğer açılardan birçok olumsuz etkisi olduğu kesin olarak belirtilebilir 6. Örneğin kaçakçılık kamu gelirlerinde kayıplara neden olur, yasadışı güç örgütlerinin oluşmasına neden olarak toplumun iç 2 Ziyaret tarihi: Bunun yanında kaçakçılık gümrük vergilerinden, kısıtlamalardan ve hukuki diğer engellerden korunmaya yönelik olarak yapılan gizli olarak mal ithal ve ihracı olarak tanımlanmaktadır. Bagrosky, Michael Patrick, The Triple Border Area: A Re-Conceptualızatıon Of The Problem And U.S. Policy, Doktora Tezi, Washington D.C. June 2009, s Ziyaret tarihi: Deflem, Mathieu-Kelly Henry-Turner. Smuggling, The Encyclopaedia of Criminology and Deviant Behaviour, Clifton D. Bryant, Editor-in-Chief. Volume 2, Crime and Juvenile Delinquency, Philadelphia, PA: Brunner-Routledge, 2001, s Theobald, William Henry, Defrauding the Government; True Tales of Smuggling, from the Note-Book of a Confidential Agent of the United States Treasury,1908, s.v. 6 Farzanegan, Mohammad Reza, Illegal Trade in The Iranian Economy: Evidence From A Structural Model Cesifo Working Paper No Category 7: Trade Policy September 2008 Presented At Cesıfo Venıce Summer Instıtute 2008,Workshop On Illıcıt Trade And Globalısatıon, s.2. 4

25 yapısında da olumsuz etkiler doğurur 7. Bunun dışında kaçakçılık büyüme ve gelir dağılımı gibi resmi göstergelerde de olumsuz etkide bulunabilir 8. Kaçakçılık yürürlükte olan kuralları ihlal eden, devletlerin sınırları boyunca mal taşınması suretiyle işlenen gelir ele etme amaçlı faaliyetlerdir 9. Kaçakçılık fiillerinin kural olarak iki nedenden dolayı karşımıza çıktığı savunulmaktadır. Tüketim vergilerinden kaçınmak ve bazı malların satışını yasaklayan kurallardan kaçınmak olarak belirlenen bu nedenler birlikte ya da ayrı ayrı bir olayın içeriğinde söz konusu olabilecektir sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda kaçakçılığın tanımı yapılmamıştır. Ancak bizim konumuz burada sadece Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki kaçakçılık fiilleri olduğu için ortaya koymaya çalışacağımız tanımlarda bu çerçevede söz konusu olacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kaçakçılığı şu şekilde tanımlamıştır; Yurda sokulması veya yurt dışına çıkarılması yasak olan şeyleri yasadışı yollardan yurda sokma veya yurttan dışarı çıkarma yahut girmesi ve çıkması serbest ve fakat gümrük vergisine tabi malları vergi vermeden yasadışı yollardan yurda sokma veya yurttan çıkarma ve fiillere teşebbüs etmektir 11. Dünya Gümrük Örgütü 12 tarafından da kaçakçılık tanımı yapılmıştır. Bu şekilde, Dünya Gümrük Örgütü üyeleri tarafından kaçakçılık fiillerinin iyi kavranması ve bu sayede 7 Afizar, Amir- Tajul, Ariffin Masron- Haslindar, Ibrahim, An Analysıs Of The Underground Economy In Malaysıa, s.3. Ziyaret tarihi: Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Berger, Helge-Nıtsch, Volker Gotcha! A Profile of Smuggling in International Trade Cesıfo Workıng Paper No Category 7: Trade Polıcy November 2008, s.8. 8 Farzanegan, s.2. 9 Farzanegan, s Merriman, David Understand, Measure, and Combat Tobacco Smuggling World Bank Economics Of Tobacco Toolkit Editors: Ayda Yurekli & Joy De Beyer Tool 7. Smuggling, s YCGK , 7-3/32. Karar için bkz. Ertuğrul, Hüseyin, Suç veya Kabahat Olarak Kaçakçılık Fiilleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş, bağımsız, hükümetler arası bir kuruluştur. Dünya Gümrük Örgütü nün kuruluşu, 1947 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi nde yer alan 13 ülkenin bir çalışma grubu kurmalarına dayanmaktadır. Çalışma grubu 1948 yılında Ekonomik Komite ve Gümrük Komitesi olmak üzere iki komite oluşturulmasına karar vermiştir. Ekonomik Komite, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün, Gümrük Komitesi de daha sonra Dünya Gümrük Örgütü adını alacak olan Gümrük İşbirliği Konseyi nin temelini oluşturmuştur. Gümrük İşbirliği Konseyi ni oluşturan sözleşme, Türkiye nin de aralarında bulunduğu kurucu ülkeler tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1952 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugün 171 üyesi bulunan kuruluş, 1994 yılındaki konsey toplantısında, çalışmalarını ve fonksiyonlarını daha iyi yansıtacağı mütalaasıyla 5

26 üyelerin konuya ilişkin düzenlemelerinin bir paralelde yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır 13. Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılan tanıma göre kaçakçılık, Ticari eşya sevkiyatı üzerindeki vergi, resim ve harçları ödemeden kaçınmak veya buna teşebbüs etmek, ticari eşya için uygulanmakta olan yasaklama, sınırlama ve kısıtlamalardan kaçınmak veya buna teşebbüs etmek, herhangi bir vergi iadesi, sübvansiyon veya ödemeyi haksız yere almak veya buna teşebbüs etmek, iş hayatında meşru rekabet ilke ve uygulamalarını zedeleyici haksız ticari avantaj elde etmek veya buna teşebbüs etmek amacıyla gümrüklerin uygulanmasından sorumlu olduğu kural koyucu ve düzenleyici mevzuat hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlali şeklinde tanımlanmıştır 14. Kanaatimizce kaçakçılık kısaca devletin yasalarında öngörmüş olduğu kurallara aykırı olarak bir şeyin yurtdışına çıkarılması veya yurda sokulması şeklinde tanımlanabilir. Bu kapsamda yurt içinde bir yerden bir başka yere götürülen şey açısından kaçakçılık suçunun işlenmesinden bahsedilemeyecektir. Bazı yazarlar tarafından kaçakçılık fiillerinin üç şekilde olabileceği ifade edilmektedir. Buna göre kaçakçılık; kişilerin bireysel olarak taşıyabileceği mallara ilişkin olarak (değerli taşlar gibi), endüstriyel makineler gibi büyük ürünlere ilişkin olarak, gerçek miktarının veya değerinin altında mal beyan ederek mal ithal veya ihracı şeklinde gerçekleşebilecektir 15. Burada ifade edilen hususlar yasal mallara ilişkin olarak vergi ve diğer yükümlülüklerden kaçınılmasının yanı sıra yasadışı mallara ilişkin kaçakçılık fiillerinin de bulunduğu ifade edilmelidir 16. B- GÜMRÜK KAVRAMI Lehçe-i Osmaniye adlı kitapta Gümrük kelimesi, Rumca dan alınmış ve emtiaya ilişkin rüsumun idare mahallinin ismidir diye tanımlanmış ise de, Gümrük kelimesinin Rumca dan alınma olmayıp, Latince de ticaret manasına gelen Commercium kelimesinden alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira, gümrük resminin ticaret eşyasından alınan bir vergi çalışmalarında Dünya Gümrük Örgütü adının kullanılmasına karar vermiştir. Ziyaret tarihi: Bütün, Selçuk, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Gümrük Kaçakçılığı Suçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2008, s Karakaş, Birsen, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı Suçları, Ankara 2004, s.12; Özdoğan, Onur, İhraç Kaçakçılığı, Ziyaret tarihi: Deflem-Kelly, s Gauthier, Melissa, The Fayuca Hormiga of Used Clothing and The Fabric of the Mexico-U.S. Border, Doktora Tezi, Montreal-Quebec, May 2009, s.9. 6

2014 yılı Dünya Gümrük Günü

2014 yılı Dünya Gümrük Günü 2014 yılı Dünya Gümrük Günü içindekiler Yıl: 4 Sayı: 16-2014 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU 4 35 56 61 Yazı

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU

AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖRÜN FÝNANSMANI ÝLE MÜCADELENÝN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara, 2010 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ( CEZA HUKUKU ) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA KARAPARANIN AKLANMASI SUÇLARI VE ÖNLEYİCİ DÜZENLEMELER YÜKSEK LİSANS TEZİ FEYYAZ YONCALIK ANKARA-2008

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

"4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI"

4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü "4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI" Uzmanlık Tezi Fatma ÇAĞLAR Tüketici ve Rekabet Uzman

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İK-YL-2006-0001 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARI VE EKONOMİK ETKİLERİ HAZIRLAYAN Serkan AKKAYA DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ferhat Başkan

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM SERPAM

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi GÖKHAN SAYAR İSTANBUL, 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSAK LİSANS PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı