SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDABİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER: İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Amerikan Doları Avro Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kotasyon Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Sicil Gazetesi Madde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Teminat, Rehin, İpotek Uluslararası Muhasebe Standartları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Sanayi Odası USD EURO Şirket, Ortaklık, Elcab Kablo GSYİH NetaYatırım Takasbank BİAŞ veya Borsa BİAŞ Kotasyon KAP MKK SPKn SPK, Kurul TBMM TL TTK TTSG Md UFRS SMMM TRİ UMS YAG KOSGEB ÇED GİP ISO 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz İhraççı Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. Nejdet Tıskaoğlu Refik Balkan Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Eş Bşk. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mehmet Bedir Mustafa Çakmak Genel Müdür Takas ve Operasyon Uzmanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 6

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti nin yılı Bağımsız Denetim Raporu Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması, Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No.457 Yeşilköy adresinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi Süleyman Hilmi Dönmez tarafından yapılmıştır. Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin ara döneme ait Bağımsız Denetim Raporu Ulusal Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması, İstanbul Vizyon Park C 2 Blok Kat:6 No: Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ömer Necdet Aydemir tarafından yapılmıştır Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti. nin 2012 ve Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin ara dönem finansal tablolarını denetleyen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş ve Ulusal Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmalarının Bağımsız Denetim Raporundaki sorumlu ortak baş denetçilerine ait herhangi bir değişiklik mevcut değildir. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) * Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz Kaynaklar Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar Azınlık Payları Bürüt Kar/Zarar

8 Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karının/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) * Hasılat Brüt Kar/Zarar Esas Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı * finansal veriler bağımsız denetimden geçmemiş olup, UFRS uygulanmıştır. Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirket in önemli tedarikçilerinin kaybedilmesi Şirket in üretim işleyişini olumsuz etkileyebilir. Şirket in alıcı firmalarına geniş bir ürün çeşidi sunması, hammadde ve yardımcı malzemeleri tedarik etmesine bağlıdır. Ana Hammadde girdisi olan bakır ve silikon tedarikleri sırasında piyasada oluşabilecek daralma ve/veya yüksek kur artışından dolayı faaliyetlerinde aksama riski bulunmaktadır. Silikon alımları dağıtıcı firma tarafından sağlanmaktadır, tamamı ithal ürünlerdir. Yüksek kur riski girdi maliyetlerini olumsuz etkiyebilir. Bu hammadde alımlarından kaynaklanan riskler faaliyetinin devamı, büyüme ve borçlarını ödemede olumsuz riskler oluşturabilir Şirket in gelirleri, ekonomik büyümeye ve piyasadaki tüketici talebine bağlı olduğundan Şirket in gelirleri 8

9 Tüketici talebinde oluşabilecek bir azalma, ekonomik belirsizlikler, yüksek kur artışları, gümrük vergi düzenlemelerinde olumsuz değişiklikler Şirket in gelirleri üzerinde azalma riski bulunmaktadır Şirket in Müşterilerinin ödeme güçlüğüne düşmesi Şirket in mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Şirket in müşterilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi durumunda bir kısmı şüpheli alacak haline dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir Döviz kurunda yaşanan artışlar Şirket in yabancı para cinsinden olan ticari ve finansal borçlarından kur farkı gideri / geliri oluşmasına neden olabilir. Şirket in maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu USD ve EURO cinsinden kredilerden kaynaklanmaktadır. Finansal tablolardaki tutarlar için kur artışlarından kaynaklanacak tutarları faaliyet dışı zarar yazmasına neden olabilir Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli hukuki davalara muhatap olmuş olup, gelecekte de benzeri davalar ile karşılaşabilir. Küçükçekmece 2. İcra Md. Atalay Kalıp Elk. San. Tic. Ltd. Karşılıksız çeklerden dolayı alacak takibi yapılmıştır. Şu ana kadar Yeni çek yasasından dolayı tahsilat yapılamamıştır Şirket, müşteri talep ve isteklerine, eğilimlerine, ürün hizmetlerindeki değişikliklere uyum sağlamayabilir, hizmet kalitesini yeterli düzeyde tutamayabilir, müşteri memnuniyeti sağlayamayabilir. Şirket müşteri talep ve isteklerine eğilimlerine ürün hizmet ve kalitesine yeterli önemi veremeyebilir ve Şirket satış sonrası hizmetleri müşteriler açısından yeterli düzeyde tatmin yaratmayabilir. Bu durum müşterilerle olan ilişkilere ve ürünlere olan talebi olumsuz etkileyebilir. Müşterilerin tercihleri ve talepleri doğru analiz edilmediği taktirde Şirket in Pazar payı olumsuz etkilenebilir. Şirket bu nedenle değişen ürün teknolojisinde dolayı tercih ve alımlarının değişime olabilir. Bu sonuçta talebi olumsuz etkileyebilir Şirket yapmış olduğu sözleşmelerde, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket dönemlik yaptığı sözleşmeye bağlı tedarik anlaşmalarında işlemlerine ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Fakat piyasalardaki olumsuz değişiklerden kaynaklı sözleşme sonuçlarını yerine getiremeyebilir Şirket ürün grupları itibariyle hitap ettiği sektörde yaşanabilecek daralmadan dolayı oluşabilecek satış riski bulunmaktadır. Şirket satışlarının % 50 yakın kısmı İhracat olarak gerçekleştirmektedir. Şirket 2011 ve 2012 yılı cirosundaki artışlar, genel olarak beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri ürünleri üreten firmalara hitap etmektedir. Bu sektördeki daralma ve teknoloji gibi değişikler talebi azaltacağından, satışların düşme riski bulunmaktadır. Yurtdışındaki müşterilerin ülkelerindeki ekonomi politikalarındaki değişiklik ve krizler satış riski bulundurmaktadır Üretim Maliyetlerinin % 80 ni oluşturan hammadde girdisinin döviz kuruna bağlı olması nedeniyle döviz kuru dalgalanmalarından dolayı karlılık üzerinde risk bulunmaktadır. Hammadde alımları döviz cinsinden ilgili kur karşılığı TL olarak yapıldığından dünya bakır piyasasındaki artış ve silikon fiyatlarının döviz karşılığı TL alım yapıldığından yükselmesi 9

10 karlılığı düşürme riski bulunmaktadır. Yapılan satış anlaşmalarında Türk Lirası üzerinden yapıldığından aradaki fark müşterilere yansıtılamamaktadır Şirket düşük karlılık sebebiyle gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duyabilir. Şirket son yıllarda kar elde etmiş olmasına karşılık net karında düşün yaşanmaktadır. Yüksek finansman borçlanma ihtiyaçlarının yarattığı faaliyet dışı zararlar gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duymasını gerekli kılabilir Kur ve Hammadde fiyatlarındaki dalgalanma brüt kar marjını baskı altına alma riski bulunmaktadır. Şirket kar marjlarının yıllar itibariyle dalgalı özellikle son dönemde yükseliş trendinde olması ve ekonomik krizlerden daha çabuk etkilenmesine neden olabilir. Talep eksikliğine yol açacağından kısa vadede kar marjını aşağı yönlü harekete sebep olması mümkün olabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket yer aldığı sektörde çok sayıda şirket faaliyet göstermektedir. Sektördeki rekabet koşullarının sertleşmesi, sektördeki genel karlılık seviyesini olumsuz etkileyecektir. Fiyat baskısı, rekabetin yoğun olduğu yerlerde Şirket in faaliyetlerini, büyüme beklentilerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Piyasada talep olan firmaların belli bir piyasası bulunmaktadır. Mevcut veya yeni rakiplerin agresif fiyatlandırma politikaları yüzünden Şirket kar marjlarının baskı altına girmesi mümkündür. Şirket in faaliyet gösterdiği sektör dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik veya siyasal krizlerin yol açtığı her türlü daralmadan direkt olarak etkilenme riskini taşımaktadır. Kayıt dışı faaliyet gösteren küçük ölçekte işletmeler haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir Sektörde nitelikli ara eleman eksikliği, çalışanların kariyer basamağı olarak kablo sektörüne sıcak bakmamaları, eğitimli tecrübeli kalifiye eleman bulma zorluğu sektörü negatif yönde etkileyen unsur olarak görülebilir. Şirket, kilit pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına imkan verecek şekilde yeniden eğitemeyebilir veya gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda yeni personeli makul bir maliyet üzerinden işe alamayabilir veya eğitemeyebilir. Şirket, stratejisini uygulayabilmek açısından ayrıca üst düzey yönetim personelinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Üst düzey yönetimin bir veya daha fazla üyesinin kaybı Şirket in mali durumun ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olabilir Diğer riskler: Sermaye Risk Yönetimi Şirket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Şirket, yılındaki toplam borçları TL ilen ara dönemdeki toplam borç TL dir yılındaki Net borç Toplam sermayeye oranı % 59,33 iken, ara dönemde artarak % 63,69 seviyesine ulaşmıştır Faiz Oranı Riski yılına ait kısa vadeli finansal borçlanma faiz aralığı %7,62 - % 12,99 oranındadır ara dönem kısa vadeli finansal borçlanma faiz aralığı %5,19 - %10,02 10

11 oranındadır. Şirket in ara döneme ait döviz cinsinden TL ye çevrilmiş kısa vadeli borçlanma faiz oranı vadeleri için ortalama faiz oranı %16,28 dir. Şirket in Kredilerine ait vadeler 6 ay ile 12 arasındadır. Taşıt kredileri vadeli diğer finansal borçlar Finansal kiralama bedellerinden oluşmaktadır. Şirket bu finansal borçlar için TL ipotek, TL teminat çeklerini vermiştir Fiyat Riski Şirket fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket fiyat riskini farklı işletme yöntemleriyle, yatırım maliyetlerini düşürerek fiyat riskini gidermektedir. Şirket kuruluşlarla yapmış olduğu sözleşme riskini ise ilgili kuruluşların özel sebep olmadığı sürece sözleşme süresi bitmesi takiben sözleşme revize edilerek aynı şekilde devam etmektedir. Şirket faaliyet gösterdiği alanda firmaların ciddi yatırım maliyeti beklediği ve bu alanda şirket haricinde az kuruluş olması sebebiyle firmanın önceki yatırımlarından dolayı en düşük fiyat verebilmektedir Kur Riski Şirket maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu Euro ve USD krediler ve dövize endeksli alımlardan oluşmaktadır. Şirket in finansal verilerine göre; USD nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, USD net yükümlülüğü ara dönemi için TL, EURO nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, EURO net yükümlülüğü ara dönemi için TL, GBP nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, GBP net yükümlülüğü ara dönemi için TL,Döviz in TL karşınıda % 10 değişmesi halindeki etkisi toplam tutarı TL dir Kredi Riski Şirket in yılına ait ticari alacaklardan TL ve diğer taraf alacaklarından TL maruz kalınan azami kredi riski bulunmaktadır. Şirket in ara döneme ait maruz kalınan azami kredi riski toplamda TL dir Likidite Riski Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket ara dönem finansal borçları TL, finansal kiralama yükümlülükleri TL, yılında finansal borçları TL, finansal kiralama yükümlülükleri TL dir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Şirket; - Atatürk Mahallesi Ömür Sokak No.9 Arnavutköy İstanbul - İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu - Ticaret sicil numarası Şeklindedir. 11

12 İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Şirket, tarihinde tescil olarak Limited Şirket olarak kurulmuş ve tarih ve 5969 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur. Kuruluş ana sözleşmesinde bulunan süre 99 yıldır. Şirket, tarihinde kanuni statüsünü Limited Şirket ten tür değiştirerek Anonim Şirket e dönüşmüştür olup, tarih ve 8267 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Şirket, tarihinde tescil olunan tarih 8397 sayılı Ticaret sicil Gazetesinde yayınlanan ana sözleşme tadilinde şirketin süresi süresiz olarak tescil olmuştur İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Ünvanı Hukuki Statüsü Merkez Adresi* Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İhraççının Kurulduğu Ülke : Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi : Anonim Şirket : Atatürk Mahallesi Ömür Sokak No.9 Arnavutköy İstanbul : T.C. Kanunları : Türkiye Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi *Şirketin fiili adresi ile yönetim adresi aynıdır. : İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: olarak Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret Limited Şirket kurulmuştur tarihinde Şirket, Anonim Şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ana faaliyet konusu bakımından Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş, silikon kablo imalatı, silikon makaron ve profiller imalat ihracat alım ve satımı ve konusuyla ilgili sınai fabrikalar tesisler kurmak ve işletmektir yılında 250 m2 işyerinde listedeki ekipman ve makinalarla ile işe Kablo gruplaması yaparak üretime başlamıştır yılında listede belirtilen makine ve ekipman yatırımı yapılarak kablo gruplamalarında kullanılan kabloyu dışarıdan tedarik yerine bünyesinde üretmeye başlamıştır. Kablo ve makaron satışı yapmaya da başlamıştır yılında Alman VDE ve diğer uluslararası Kalite belgeleri alınarak yurtdışına ihracat yapılması için gerekli işlemleri tamamlamıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır. 12

13 2007 yılında şu anki merkez ve üretim yaptığı binanın 2 parsel olarak 1820 m2 arsa alınmış ve inşaata başlanmıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılından Ağustos ayında inşaatın tamamlanmış olan m2 lik kısmında önceki adresinden taşınarak üretime başlamıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alanda devam etmektedir yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alanda devam etmektedir yılında PVC kablo bölümünü üretime geçmiştir. Listede belirtilen makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alan fabrikanın inşaatı tamamlanmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır. Şirket in ürün çeşitliliği makine parkurunun artması ve ilgili kalite kontrol laboratuvarında Alman VDE standartlarına göre oluşturulmuştur. Müşteri odaklı tasarım ve üretim yapmaktadır. Şirket 2008 yılında taşındığı yerinde yapılan yatırımlarla tam entegre bir tesis olarak hizmet vermektedir. Ana sektörü olan Beyaz Eşya üreticilerinin önemli bir tedarikçisidir. Ürün gamı ve kalite olarak önemli ürünler üretmektedir. Şirket Kurumsal kaynakların yönetimi üretim, finans, Stok yapılanması ve kontrolleri için ERP programını kullanmaktadır. Şirket Ürettiği ürünler ile ilgili VDE, İSO, CE, Gost vb Tüm belge ve kalite sertifikalarına sahiptir. Şirket Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerin den (İMMİB) yurtdışı ve yurtiçi fuar destekleri, Makine desteği, Katalog ve tanıtım destekleri, Program desteği desteklerinden yararlanmaktadır yılında ilki düzenlenen Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SME) haftasında 34 ülkenin katılımı ile gerçekleşen fuarda Türkiye den ülkemizi temsil etmiştir. Şirket 2009 yılındaki Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SME) haftasına KOSGEB tarafından 2004 yılından 2009 yılına kadar olan büyüme ve başarı öyküsünden dolayı davet edilmiştir. Şirket bu süreçte gelişmeler ve yatırımları ile her sene artan ciro ile büyümeye devam etmektedir. Yurtdışındaki fuarları ve gelişmeleri takip etmektedir. Yılda ortalama 4-5 fuara katılmaktadır. Her sene artan Pazar payı ile üretiminin % 45 ini yurtdışı müşterilerine satmaktadır yılı itibariyle dünyada 40 ın üzerinde farklı ülkeye ihracat yapmaktadır Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 13

14 Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin , ve tarihleri arasında yapmış olduğu yatırımlar aşağıdaki gibidir. Aktife Giriş Miktar Açıklama Finansman Şekli Yılı Adet Silikon kablo hattı Fırın dahil Finansal Kiralama Tk Elektrik kontrol panoları Finansal Kiralama Adet Motorlu kablo boşaltıcı makinası Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo sarma makinası Finansal Kiralama Adet Mastik makinası Finansal Kiralama Adet Kablo gruplama Board Finansal Kiralama Adet Fabrika havalandırma tesisatı Finansal Kiralama Adet Bakır tel gergi sehpası Özkaynaklar Adet Silikon Kablo Pudralama makinası Özkaynaklar Adet Otomatik Silikon kablo makinası Özkaynaklar Adet Terminal baskı presi Finansal Kiralama Adet Terminal baskı kalıbı Finansal Kiralama Adet Terminal Krimpleme kalıbı Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü conta kesme ve işlem makinası Finansal Kiralama Adet Konveyör bant Finansal Kiralama Adet Silikon Kablo cam elyaf sıvı çekim hattı Finansal Kiralama Adet Kablo makara sistemi Özkaynaklar Adet % 100 fişli kablo test cihazı Özkaynaklar Adet Silikon kablo sarma makinası Özkaynaklar Adet Silikon kablo hattı Finansal Kiralama Adet Silikon conta hattı Finansal Kiralama Adet Silikon conta kesme makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Cam elyaf sarım makinası Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü conta makinası Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü Silikon kablo makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo hamur makinası Finansal Kiralama Adet Silikon conta hattı Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cizgi makinası Finansal Kiralama Adet Karkas makinası Özkaynaklar Adet TTR kesme makinası Finansal Kiralama Adet TTR kablo boşaltıcı Finansal Kiralama Adet TTR kablo toplayıcı Finansal Kiralama Adet Terminal baskı presi Finansal Kiralama Adet Soyçak Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo bağı makinası Özkaynaklar Adet Silikon kablo koli sarma makinası Finansal Kiralama Adet Silikon conta makinası Finansal Kiralama 14

15 Adet Silikon kablo makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo hamur makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Ütü kordonu makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo kesme ve terminal baskı makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo Board Finansal Kiralama İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yapılaması planlanan yatırımlar; Sermaye : ,00 TL ( Adet) Arttırılacak : ,00 TL ( Adet) Toplam : ,00 TL ( Adet) Arttırılan Sermaye Tutarı ile yatırım planları şu şekildedir. Artırımdan gelecek olan tutar : % 60 civarı miktarı makine ve teçhizat parkurunun yenilenmesi ve yeni makine yatırımı için kullanılacaktır. Kalan % 40 tutarı civarı Kısa Vadeli finansman yükünü ödemek ve yapılandırmak için kullanılacaktır. 1. Yatırım Makine Adı Miktar Özellikleri Tahmini Fiyatı : Kablo Hamur hazırlama Makinası (İthal Üründür) : 1 Adet : İş güvenliği ve çevre korunması için kapalı sistem hamur hazırlama makinasıdır. İstenilen miktarda, hızda ve yüksek kalitede kablo hamuru hazırlayabilmektedir. Hem işçilik maliyetini hem de zamandan tasarruf sağlayarak kullanıldığı bölümün kapasitesinde ortalama % 35 oranında artırım sağlayacaktır. : ,00 EUR 2. Yatırım Makine Adı Miktarı : Silikon Kablo Hattı (İthal Üründür) : 2 Adet 15

16 Özellikleri Tahmini Fiyatı : Yeni sistem tam otomatik kablo hattıdır. Tam otomatik olarak besleme sistemi ile bulunduğu üretim hattında % 40 oranında kapasite artırımı sağlayacaktır. : ,00 EUR 3. Yatırım Makine Adı Miktarı Özellikleri Tahmini Fiyatı : Kablo koli sarma makinası (İthal Üründür) : 2 Adet : Tam otomatik kablo sarım makinasıdır. Yeni teknoloji üründür. Üretimden çıkan mamullerin hızlı sevkiyat ve artan üretim kapasitesini sevkiyata hızlı olarak hazırlanmasını sağlar. Bulunduğu bölümde ortalama % 65 oranında kapasite artışı sağlayacaktır. : ,00 EUR İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Gerçekleşen Destekler Kurum Adı Tarihi Tutarı Açıklama KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,20 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,13 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği İMMİB ,50 Yurtdışı Tanıtım Fuar Desteği Devam Eden Projeler Kurum Adı Tarihi Tutarı Açıklama KOSGEB ,00 Sistem ve Erp Yazılım Desteği KOSGEB Personel Desteği KOSGEB Bağımsız Denetim Desteği KOSGEB G.İ.P. Desteği 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: NET SATIŞLAR (TL) % % % EV ÜRÜNLERİ ,52 7,60% ,64 5,96% ,20 6,99% 16

17 GRUPLAMA ,85 28,63% ,66 27,23% ,72 25,65% FİŞLİ KABLO ,53 12,57% ,78 13,76% ,94 11,27% KABLO SATIŞ ,54 49,17% ,04 51,35% ,74 54,34% ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ,56 2,04% ,88 1,69% ,40 1,75% TOPLAM ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Kablo Sektörü Haberleşme ve elektrikli alet gereksinimi arttıkça, iletişim teknolojileri ve elektrikli alet çeşitliliği de gelişmektedir. Kablo, günlük hayatta kullandığımız hemen hemen her cihazda karşımıza çıkan bir üründür. Büyük enerji nakil kablolarından, telekomünikasyon optik kablolarına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılabilecek altyapılar ikiye ayrılabilir. Bunlar frekans bandı, uydu pozisyonu gibi miktarı belli ve kısıtlı, bir başka ifade ile tükenebilir kaynaklara dayalı altyapılar ile kabloların kullanıldığı tükenmeyen kaynaklara dayalı altyapılardır. Tükenebilir kaynaklara dayalı altyapılar; sabit kablosuz yerel şebeke, birinci ve ikinci nesil cep telefonu şebekeleri, 3. nesil cep telefonu şebekesi ve uydulardan oluşmaktadır. Tükenmeyen kaynaklara dayalı altyapılar ise bakır kablolara dayalı yerel telefon şebekesi, kablo TV şebekesi, fiber optik şebeke ve yerel elektrik dağıtım şebekesi kullanılarak oluşturulabilir. Kablo İhracatının Ana Ürün Gruplarına Göre Dağılımı: İhracatın ana ürün gruplarına göre bakıldığında 2011 yılı ihracatı 2010 yılına göre; Enerji Kablosunda +% 9, Haberleşme Kablolarında +% 11, Emaye Bobin Tellerinde +% 18 İhracatın ana ürün gruplarına göre bakıldığında 2012 yılı ihracatı 2011 yılına göre; Enerji Kablosunda +% 9, Haberleşme Kablolarında +% 12, Emaye Bobin Tellerinde +% 9 artış göstereceği beklenmektedir. Şirket in Faaliyet Gösterdiği Sektör İçindeki Üretim Yeri Elcab Kablo, üretim yelpazesi olarak genel olarak aşağıdaki ürün gruplarında üretim yapmaktadır. Şirket'in Ana Ürün Grupları Silikon Kablolar (SIA, SIAF, GL, SIM-H) Fişli Kablolar Kablo & Komponent Gruplama Ütü Kordonu 17

18 Silikon Sızdırmazlık Elemanları Makaronlar Fitiller Silikon Kablolar (SIA, SIAF, GL, SIM-H) Silikon kablo üretimini gerçekleştirebilmek için, önceden hazırlanmış olan reçeteler vasıtasıyla karışım işlemlerine başlanmaktadır. Bu ürünlerin içerisinde ana ham madde silikon kauçuk olup diğer kimyasallar (boya, pişirici, ısı dayanımını arttırıcılar ) ilave edilerek karışım hazırlanmakta ve ilgili kablo bölümüne bırakılmaktadır. Silikon kauçuklar ve diğer kimyasallar (Solpro, Organik kimya ) Kuvars ( Dağaltı) Pişirici (Protek) Üretim emirleri planına göre bükülü vaziyette alınmış bakırlar ilgili makinalara kalıplarıyla beraber takılmaktadırlar. Hazırlanan hamurlar exturizyon makinasına dilimler halinde koyularak bakırın üzerine silikon kaplama işlemi yapılmakta ve fırında pişirme işlemi sağlanmaktadır. Bükülü bakırlarda (Sarda Bakır, Niğdeli oğlu ve Hak Bakır ) dan alınmaktadır. Üretilen kablo işlemleri bittikten sonra, kablo ambalajlama ve paketleme işlemi yapılmaktadır. Şirket in üretmiş olduğu ürünün ciro payı içerisinde %50 lik bir oranı teşkil etmektedir. Şirket in yurt içi pazarda Simfer, Kumtel, Pelsan başlıca müşterileri olmakla birlikte, yurt dışı pazarında Polonya, Ekvator, Sudi Arabistan, Almanya ülkeleridir. Kablo & Komponent Gruplama Kablo gruplamalarını oluşturan malzemelerin başında ağırlıklı olarak (kablo, terminal, konvektörler, sinyal lamları ) ve diğer yardımcı malzemeler (klemensler) oluşturmaktadır. Üretilmiş olan kolilerde hazır şekilde bekleyen kablolar otomatik makinalarda kesilmekte ve uçlarına terminaller basılmaktadır. Bu ürünlerde ortalama olarak cironun %25 ile %30 civarındaki kısmını teşkil etmektedirler. Bu ürünler elektrikli ev aletleri içerisindeki iç donanım kablosu olarak kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak, iç pazar ve dış pazarda kullanılır. İç Pazar ; (Termikel, Simfer, Digiçağ, Esco vb.) Bu ürünleri oluşturmak için, Silikon kablo ( ELCAB KABLO kendi üretimi) Terminaller ve konvektör ( Hisar, Mesa, Hatko, TKS) Klemens ( Nersan) Sinyal lambası ( Anel) Silikon Sızdırmazlık Elemanları Bu ürün grubu dışarıda yaptırılmış olan kalıplar vasıtasıyla makinaya uygun kalıp takılır. Hazırlanmış olan silikon hamurlar dilimlenerek makine ağına verilir. Kalıplar şekil alarak fırına verilir. Pişme ve form alma işlemi tamamlanmaktadır. Otomatik conta kesen ve delen makinalarda teknik resimlere göre ayarlanmak vasıtasıyla işlemleri yapılmaktadır. Metal pimler takılır, silikon yapıştırıcılarla yapıştırılır. Ağırlıklı olarak Yurt içi ve yurt dışı firmalara satılmaktadır. Yurt içi ( Simfer, Ahad, Esco, Icf, Kumtel) Üretilen tüm Ürünler altta listesi bulunan sertifikalardaki Üretim Proseslerinde ve Yüksek Kalite standartlarında yapılmaktadır. 18

19 Fişli Kablo VDE Belgesi ISO Belgesi Elcab Siaf GL Belgesi Silikon Kablo VDE Belgesi İntertek silikon Kablo, Profil ve conta sertifikası Gost Sertifikası (Rusya) Elcab H05VV-F Sertifikası İSO 9001 : 2008 Belgesi Elcab Siaf Elcab Simh Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin merkez ve üretim yeri Atatürk Mahhallesi Ömür Sokak No: 9 Arnavutköy, İstanbul dur. Şirket in fiili binası m 2 kapalı alandan oluşmaktadır. Şirket in fiili merkezinde bulunan üretim hattı, zemin, birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üretim hatları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜRETİM HATTI ZEMİN KAT SİLİKON SİLİKON SİMH KABLO KABLO KABLO ÇEKME ÇEKME HATTI 2 HATTI HATTI 1 SİLİKON KABLO HATTI 3 CONTA PROFİL ÇEKME HATTI KANGALLAMA BÖLÜMÜ KOLİ SARIM METRAJ BÖLÜMÜ HAMURHANE HATTI LABORATUAR Büküm Makinası 1 Boşaltıcı Boşaltıcı Boşaltıcı Silikon Çekme Makinası 5 Adet Kangal sarım Makinası 1 adet Hat 1 Koli sarım Makinası 1 Ad. + Pano HAMUR HAZIRLMA MAKİNASI 3 ADET Ürün Performans Fırın Conta Profil Büküm Makinası 2 Ekstruder Yazı Makinası Fırın Kablo Çekme Palet Toplayıcı Çekici Sehpa Cetvel Ekstroder (Bodinöz) Yazı Makinası Çap Ölçer Fırın 5 Adet Spark Test Cihazı Pudra Makinası Cetvel Ekstruder (Bodinoz) Ekstruder (Çizgi) Yazı Makinası Çap Ölçer Fırın 5 Adet Pano Kontrol Cetvel Ekstruder Çap ölçer Yazı Makinası Fırın 5 adet Kontrol Panosu Spark Test cihazı Ekstruder (Bodinoz) 5 Adet Dik Fırın 5 Adet Çekici ve Elektrik Panosu 5 adet Profil ve Makaron Sarma Makinası 1 adet Makaron Kesme Makinası 1 Adet Otomatik Kangal sarım makinası 1 ad. Boşaltıcı Sehpa 1 Ad. Shrink Makinası 1 Ad. Hat 1 Boşaltıcı densir Hat 1 Spark Test Cihazı Hat 2 Koli sarım Makinası 1 Ad. + Pano Hat 2 Boşaltıcı Sehpa Hat 2 Spark Test Cihazı Hat 3 Koli sarım Makinası 1 Ad. + Pano Hat 3 Boşaltıcı Sehpa Hassas Terazi OMH Metre Profil Basma Test Hassas Terazi Digital Mikroskop Yüksek Gerilim cihazı Numune Test Kaşık aracı 19

20 Çekici Toplayıcı Spark Test Pudra Makinası Hat 3 Spark Test Cihazı Projektör Pudra Makinası Çekici Toplayıcı Sehpa Çekici Toplayıcı Sehpa Kalıp Çıkarma Numune Presi Kontrol Panosu ÜRETİM HATTI KAT 1 MAKİNALAR PVC KABLO ÇEKME HATTI TTR KABLO HATTI PVC TTR OTOMATİK KESME FİŞLİ KABLO MAKİNALARI BÜKÜM HATTI Vinç 2 ton 1 Adet Boşaltıcı Boşaltıcı Boşaltıcı PVC KIRMA MAKİNASI Boşaltıcı 4 adet Post cure Fırını 1 Adet Ekstruder (Bodinoz) Pudra Makinası Cetvel (Densir) ENJEKSİYON MAKİNASI Büküm makinası 1 adet Makaron Kesme Makinası 1 Adet Ekstruder (Çizgi ) Esktruder (Bodinoz) Kesme Otomatik OTOMATİK KARKAS ÇAKMA MAKİNASI 2 ADET Çekici Sehpa 1 Ad (Manuel) Otomatik conta Kesme Makinası 1 Adet Su teknesi Kontrol Panosu Konveyör TERMİNAL BASKI MAKİNASI SOYCAK 3 ADET Kalıp Çıkarma Presi 1 Adet Spark Test Su Teknesi TERMİNAL BASKI MAKİNASI MANUEL 1 ADET Conta Kesme Mak. Pedallı 1 Adet Çekici Toplayıcı Çekici Toplayıcı YÜKSEK GERİLİM TEST CİHAZI 2 ADET Baskı conta Kesme 2 adet Kontrol Panosu KABLO SARMA MAKİNASI 1 ADET Conta silikonlama Makinası 3 adet Conta silikonlama Konveyör 2 adet Dijital Terazi 1 adet Su Pompası + Tank 2 Adet Yangın Pompası 1 Adet Hidrofor + Soğutma Ünitesi Teminal Baskı Presi 16 adet Kablo Kesim Makinası 1 (KM) Kablo Kesim Makinası 2 (Junqiad) Kablo Kesim Makinası 3 (Kodera) Kablo Kesim Makinası 4 (KM) Otomatik Kesme Krimpleme (KM) 1 Ad + Densır Otomatik Kesme Krimpleme (KM Kısa Konveyör) 1 Ad + Densır Otomatik Kesme Krimpleme (KO DERA) 1 Ad + Densır Otomatik Kesme Krimpleme (KM) 1 Ad + Densır 20

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014

TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014 HALKA ARZ KÜNYESĠ: TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014 Ġhraççı ġirket Yetkili KuruluĢ BĠST Kodu Kayıtlı Sermaye Tavanı Halka Arz Öncesi Sermaye Halka Arz Sonrası Sermaye Halka Arz Edilecek

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Borsa Kodu Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli CUSAN Sabit Fiyat ile Talep Toplama Sermaye Artırımı

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Halka Arz Tarihi 21 22 Nisan 2014 Halka Arz Fiyatı 2,00 TL Şirket Profili Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri («Arbul») 19.04.2000 yılında

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.06.2014) 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler 3-4 2. Yönetim Kurulu leri ile Üst Düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.5

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 09.02.2016 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, Deniz Yatırım

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU Rapor No : 2016 / 3 Rapor Tarihi : 25.08.2016 Konu : Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı Hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 0.0.206 30.06.206 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.08.206 A. GENEL BİLGİLER. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 0.0.206 30.06.206 dönemine ait faaliyet raporudur. 2. Şirketin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK NİĞBAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

EREĞLİ DEMİR ÇELİK A.Ş NİN MALİ TABLOLARININ 2010-2014 ARASI YIL BAZINDA VE 2014 3Q - 2015 3Q ARASI ÇEYREK DÖNEM BAZINDA YATIRIM YAPILABİLİRLİK

EREĞLİ DEMİR ÇELİK A.Ş NİN MALİ TABLOLARININ 2010-2014 ARASI YIL BAZINDA VE 2014 3Q - 2015 3Q ARASI ÇEYREK DÖNEM BAZINDA YATIRIM YAPILABİLİRLİK EREĞLİ TARİHÇE Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik ihtiyacını yurt içinden karşılamak üzere 196 yılında kurulmuştur. 1961 yılında temeli atılan tesisler, 1965 yılında fiilen

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı