SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDABİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER: İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Amerikan Doları Avro Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kotasyon Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Sicil Gazetesi Madde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Teminat, Rehin, İpotek Uluslararası Muhasebe Standartları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Sanayi Odası USD EURO Şirket, Ortaklık, Elcab Kablo GSYİH NetaYatırım Takasbank BİAŞ veya Borsa BİAŞ Kotasyon KAP MKK SPKn SPK, Kurul TBMM TL TTK TTSG Md UFRS SMMM TRİ UMS YAG KOSGEB ÇED GİP ISO 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz İhraççı Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. Nejdet Tıskaoğlu Refik Balkan Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kurulu Eş Bşk. Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mehmet Bedir Mustafa Çakmak Genel Müdür Takas ve Operasyon Uzmanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 6

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti nin yılı Bağımsız Denetim Raporu Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. firması, Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No.457 Yeşilköy adresinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi Süleyman Hilmi Dönmez tarafından yapılmıştır. Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin ara döneme ait Bağımsız Denetim Raporu Ulusal Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması, İstanbul Vizyon Park C 2 Blok Kat:6 No: Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi Ömer Necdet Aydemir tarafından yapılmıştır Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti. nin 2012 ve Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin ara dönem finansal tablolarını denetleyen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş ve Ulusal Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmalarının Bağımsız Denetim Raporundaki sorumlu ortak baş denetçilerine ait herhangi bir değişiklik mevcut değildir. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) * Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz Kaynaklar Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar Azınlık Payları Bürüt Kar/Zarar

8 Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karının/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) * Hasılat Brüt Kar/Zarar Esas Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı * finansal veriler bağımsız denetimden geçmemiş olup, UFRS uygulanmıştır. Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirket in önemli tedarikçilerinin kaybedilmesi Şirket in üretim işleyişini olumsuz etkileyebilir. Şirket in alıcı firmalarına geniş bir ürün çeşidi sunması, hammadde ve yardımcı malzemeleri tedarik etmesine bağlıdır. Ana Hammadde girdisi olan bakır ve silikon tedarikleri sırasında piyasada oluşabilecek daralma ve/veya yüksek kur artışından dolayı faaliyetlerinde aksama riski bulunmaktadır. Silikon alımları dağıtıcı firma tarafından sağlanmaktadır, tamamı ithal ürünlerdir. Yüksek kur riski girdi maliyetlerini olumsuz etkiyebilir. Bu hammadde alımlarından kaynaklanan riskler faaliyetinin devamı, büyüme ve borçlarını ödemede olumsuz riskler oluşturabilir Şirket in gelirleri, ekonomik büyümeye ve piyasadaki tüketici talebine bağlı olduğundan Şirket in gelirleri 8

9 Tüketici talebinde oluşabilecek bir azalma, ekonomik belirsizlikler, yüksek kur artışları, gümrük vergi düzenlemelerinde olumsuz değişiklikler Şirket in gelirleri üzerinde azalma riski bulunmaktadır Şirket in Müşterilerinin ödeme güçlüğüne düşmesi Şirket in mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Şirket in müşterilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi durumunda bir kısmı şüpheli alacak haline dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir Döviz kurunda yaşanan artışlar Şirket in yabancı para cinsinden olan ticari ve finansal borçlarından kur farkı gideri / geliri oluşmasına neden olabilir. Şirket in maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu USD ve EURO cinsinden kredilerden kaynaklanmaktadır. Finansal tablolardaki tutarlar için kur artışlarından kaynaklanacak tutarları faaliyet dışı zarar yazmasına neden olabilir Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli hukuki davalara muhatap olmuş olup, gelecekte de benzeri davalar ile karşılaşabilir. Küçükçekmece 2. İcra Md. Atalay Kalıp Elk. San. Tic. Ltd. Karşılıksız çeklerden dolayı alacak takibi yapılmıştır. Şu ana kadar Yeni çek yasasından dolayı tahsilat yapılamamıştır Şirket, müşteri talep ve isteklerine, eğilimlerine, ürün hizmetlerindeki değişikliklere uyum sağlamayabilir, hizmet kalitesini yeterli düzeyde tutamayabilir, müşteri memnuniyeti sağlayamayabilir. Şirket müşteri talep ve isteklerine eğilimlerine ürün hizmet ve kalitesine yeterli önemi veremeyebilir ve Şirket satış sonrası hizmetleri müşteriler açısından yeterli düzeyde tatmin yaratmayabilir. Bu durum müşterilerle olan ilişkilere ve ürünlere olan talebi olumsuz etkileyebilir. Müşterilerin tercihleri ve talepleri doğru analiz edilmediği taktirde Şirket in Pazar payı olumsuz etkilenebilir. Şirket bu nedenle değişen ürün teknolojisinde dolayı tercih ve alımlarının değişime olabilir. Bu sonuçta talebi olumsuz etkileyebilir Şirket yapmış olduğu sözleşmelerde, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket dönemlik yaptığı sözleşmeye bağlı tedarik anlaşmalarında işlemlerine ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Fakat piyasalardaki olumsuz değişiklerden kaynaklı sözleşme sonuçlarını yerine getiremeyebilir Şirket ürün grupları itibariyle hitap ettiği sektörde yaşanabilecek daralmadan dolayı oluşabilecek satış riski bulunmaktadır. Şirket satışlarının % 50 yakın kısmı İhracat olarak gerçekleştirmektedir. Şirket 2011 ve 2012 yılı cirosundaki artışlar, genel olarak beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri ürünleri üreten firmalara hitap etmektedir. Bu sektördeki daralma ve teknoloji gibi değişikler talebi azaltacağından, satışların düşme riski bulunmaktadır. Yurtdışındaki müşterilerin ülkelerindeki ekonomi politikalarındaki değişiklik ve krizler satış riski bulundurmaktadır Üretim Maliyetlerinin % 80 ni oluşturan hammadde girdisinin döviz kuruna bağlı olması nedeniyle döviz kuru dalgalanmalarından dolayı karlılık üzerinde risk bulunmaktadır. Hammadde alımları döviz cinsinden ilgili kur karşılığı TL olarak yapıldığından dünya bakır piyasasındaki artış ve silikon fiyatlarının döviz karşılığı TL alım yapıldığından yükselmesi 9

10 karlılığı düşürme riski bulunmaktadır. Yapılan satış anlaşmalarında Türk Lirası üzerinden yapıldığından aradaki fark müşterilere yansıtılamamaktadır Şirket düşük karlılık sebebiyle gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duyabilir. Şirket son yıllarda kar elde etmiş olmasına karşılık net karında düşün yaşanmaktadır. Yüksek finansman borçlanma ihtiyaçlarının yarattığı faaliyet dışı zararlar gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duymasını gerekli kılabilir Kur ve Hammadde fiyatlarındaki dalgalanma brüt kar marjını baskı altına alma riski bulunmaktadır. Şirket kar marjlarının yıllar itibariyle dalgalı özellikle son dönemde yükseliş trendinde olması ve ekonomik krizlerden daha çabuk etkilenmesine neden olabilir. Talep eksikliğine yol açacağından kısa vadede kar marjını aşağı yönlü harekete sebep olması mümkün olabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket yer aldığı sektörde çok sayıda şirket faaliyet göstermektedir. Sektördeki rekabet koşullarının sertleşmesi, sektördeki genel karlılık seviyesini olumsuz etkileyecektir. Fiyat baskısı, rekabetin yoğun olduğu yerlerde Şirket in faaliyetlerini, büyüme beklentilerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Piyasada talep olan firmaların belli bir piyasası bulunmaktadır. Mevcut veya yeni rakiplerin agresif fiyatlandırma politikaları yüzünden Şirket kar marjlarının baskı altına girmesi mümkündür. Şirket in faaliyet gösterdiği sektör dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik veya siyasal krizlerin yol açtığı her türlü daralmadan direkt olarak etkilenme riskini taşımaktadır. Kayıt dışı faaliyet gösteren küçük ölçekte işletmeler haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir Sektörde nitelikli ara eleman eksikliği, çalışanların kariyer basamağı olarak kablo sektörüne sıcak bakmamaları, eğitimli tecrübeli kalifiye eleman bulma zorluğu sektörü negatif yönde etkileyen unsur olarak görülebilir. Şirket, kilit pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına imkan verecek şekilde yeniden eğitemeyebilir veya gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda yeni personeli makul bir maliyet üzerinden işe alamayabilir veya eğitemeyebilir. Şirket, stratejisini uygulayabilmek açısından ayrıca üst düzey yönetim personelinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Üst düzey yönetimin bir veya daha fazla üyesinin kaybı Şirket in mali durumun ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olabilir Diğer riskler: Sermaye Risk Yönetimi Şirket sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Şirket, yılındaki toplam borçları TL ilen ara dönemdeki toplam borç TL dir yılındaki Net borç Toplam sermayeye oranı % 59,33 iken, ara dönemde artarak % 63,69 seviyesine ulaşmıştır Faiz Oranı Riski yılına ait kısa vadeli finansal borçlanma faiz aralığı %7,62 - % 12,99 oranındadır ara dönem kısa vadeli finansal borçlanma faiz aralığı %5,19 - %10,02 10

11 oranındadır. Şirket in ara döneme ait döviz cinsinden TL ye çevrilmiş kısa vadeli borçlanma faiz oranı vadeleri için ortalama faiz oranı %16,28 dir. Şirket in Kredilerine ait vadeler 6 ay ile 12 arasındadır. Taşıt kredileri vadeli diğer finansal borçlar Finansal kiralama bedellerinden oluşmaktadır. Şirket bu finansal borçlar için TL ipotek, TL teminat çeklerini vermiştir Fiyat Riski Şirket fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket fiyat riskini farklı işletme yöntemleriyle, yatırım maliyetlerini düşürerek fiyat riskini gidermektedir. Şirket kuruluşlarla yapmış olduğu sözleşme riskini ise ilgili kuruluşların özel sebep olmadığı sürece sözleşme süresi bitmesi takiben sözleşme revize edilerek aynı şekilde devam etmektedir. Şirket faaliyet gösterdiği alanda firmaların ciddi yatırım maliyeti beklediği ve bu alanda şirket haricinde az kuruluş olması sebebiyle firmanın önceki yatırımlarından dolayı en düşük fiyat verebilmektedir Kur Riski Şirket maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu Euro ve USD krediler ve dövize endeksli alımlardan oluşmaktadır. Şirket in finansal verilerine göre; USD nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, USD net yükümlülüğü ara dönemi için TL, EURO nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, EURO net yükümlülüğü ara dönemi için TL, GBP nin TL karşısında % 10 değişmesi halinde, GBP net yükümlülüğü ara dönemi için TL,Döviz in TL karşınıda % 10 değişmesi halindeki etkisi toplam tutarı TL dir Kredi Riski Şirket in yılına ait ticari alacaklardan TL ve diğer taraf alacaklarından TL maruz kalınan azami kredi riski bulunmaktadır. Şirket in ara döneme ait maruz kalınan azami kredi riski toplamda TL dir Likidite Riski Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Şirket ara dönem finansal borçları TL, finansal kiralama yükümlülükleri TL, yılında finansal borçları TL, finansal kiralama yükümlülükleri TL dir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Şirket; - Atatürk Mahallesi Ömür Sokak No.9 Arnavutköy İstanbul - İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu - Ticaret sicil numarası Şeklindedir. 11

12 İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: Şirket, tarihinde tescil olarak Limited Şirket olarak kurulmuş ve tarih ve 5969 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur. Kuruluş ana sözleşmesinde bulunan süre 99 yıldır. Şirket, tarihinde kanuni statüsünü Limited Şirket ten tür değiştirerek Anonim Şirket e dönüşmüştür olup, tarih ve 8267 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Şirket, tarihinde tescil olunan tarih 8397 sayılı Ticaret sicil Gazetesinde yayınlanan ana sözleşme tadilinde şirketin süresi süresiz olarak tescil olmuştur İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Ünvanı Hukuki Statüsü Merkez Adresi* Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İhraççının Kurulduğu Ülke : Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi : Anonim Şirket : Atatürk Mahallesi Ömür Sokak No.9 Arnavutköy İstanbul : T.C. Kanunları : Türkiye Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi *Şirketin fiili adresi ile yönetim adresi aynıdır. : İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: olarak Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret Limited Şirket kurulmuştur tarihinde Şirket, Anonim Şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ana faaliyet konusu bakımından Elcab Kablo Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş, silikon kablo imalatı, silikon makaron ve profiller imalat ihracat alım ve satımı ve konusuyla ilgili sınai fabrikalar tesisler kurmak ve işletmektir yılında 250 m2 işyerinde listedeki ekipman ve makinalarla ile işe Kablo gruplaması yaparak üretime başlamıştır yılında listede belirtilen makine ve ekipman yatırımı yapılarak kablo gruplamalarında kullanılan kabloyu dışarıdan tedarik yerine bünyesinde üretmeye başlamıştır. Kablo ve makaron satışı yapmaya da başlamıştır yılında Alman VDE ve diğer uluslararası Kalite belgeleri alınarak yurtdışına ihracat yapılması için gerekli işlemleri tamamlamıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır. 12

13 2007 yılında şu anki merkez ve üretim yaptığı binanın 2 parsel olarak 1820 m2 arsa alınmış ve inşaata başlanmıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılından Ağustos ayında inşaatın tamamlanmış olan m2 lik kısmında önceki adresinden taşınarak üretime başlamıştır yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alanda devam etmektedir yılında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alanda devam etmektedir yılında PVC kablo bölümünü üretime geçmiştir. Listede belirtilen makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır yılında inşaatın tamamlanan 1000 m2 yer ile m2 kapalı alan fabrikanın inşaatı tamamlanmıştır. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında makine ve ekipman yatırımı yapılmıştır. Şirket in ürün çeşitliliği makine parkurunun artması ve ilgili kalite kontrol laboratuvarında Alman VDE standartlarına göre oluşturulmuştur. Müşteri odaklı tasarım ve üretim yapmaktadır. Şirket 2008 yılında taşındığı yerinde yapılan yatırımlarla tam entegre bir tesis olarak hizmet vermektedir. Ana sektörü olan Beyaz Eşya üreticilerinin önemli bir tedarikçisidir. Ürün gamı ve kalite olarak önemli ürünler üretmektedir. Şirket Kurumsal kaynakların yönetimi üretim, finans, Stok yapılanması ve kontrolleri için ERP programını kullanmaktadır. Şirket Ürettiği ürünler ile ilgili VDE, İSO, CE, Gost vb Tüm belge ve kalite sertifikalarına sahiptir. Şirket Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerin den (İMMİB) yurtdışı ve yurtiçi fuar destekleri, Makine desteği, Katalog ve tanıtım destekleri, Program desteği desteklerinden yararlanmaktadır yılında ilki düzenlenen Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SME) haftasında 34 ülkenin katılımı ile gerçekleşen fuarda Türkiye den ülkemizi temsil etmiştir. Şirket 2009 yılındaki Avrupa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SME) haftasına KOSGEB tarafından 2004 yılından 2009 yılına kadar olan büyüme ve başarı öyküsünden dolayı davet edilmiştir. Şirket bu süreçte gelişmeler ve yatırımları ile her sene artan ciro ile büyümeye devam etmektedir. Yurtdışındaki fuarları ve gelişmeleri takip etmektedir. Yılda ortalama 4-5 fuara katılmaktadır. Her sene artan Pazar payı ile üretiminin % 45 ini yurtdışı müşterilerine satmaktadır yılı itibariyle dünyada 40 ın üzerinde farklı ülkeye ihracat yapmaktadır Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 13

14 Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. nin , ve tarihleri arasında yapmış olduğu yatırımlar aşağıdaki gibidir. Aktife Giriş Miktar Açıklama Finansman Şekli Yılı Adet Silikon kablo hattı Fırın dahil Finansal Kiralama Tk Elektrik kontrol panoları Finansal Kiralama Adet Motorlu kablo boşaltıcı makinası Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo sarma makinası Finansal Kiralama Adet Mastik makinası Finansal Kiralama Adet Kablo gruplama Board Finansal Kiralama Adet Fabrika havalandırma tesisatı Finansal Kiralama Adet Bakır tel gergi sehpası Özkaynaklar Adet Silikon Kablo Pudralama makinası Özkaynaklar Adet Otomatik Silikon kablo makinası Özkaynaklar Adet Terminal baskı presi Finansal Kiralama Adet Terminal baskı kalıbı Finansal Kiralama Adet Terminal Krimpleme kalıbı Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü conta kesme ve işlem makinası Finansal Kiralama Adet Konveyör bant Finansal Kiralama Adet Silikon Kablo cam elyaf sıvı çekim hattı Finansal Kiralama Adet Kablo makara sistemi Özkaynaklar Adet % 100 fişli kablo test cihazı Özkaynaklar Adet Silikon kablo sarma makinası Özkaynaklar Adet Silikon kablo hattı Finansal Kiralama Adet Silikon conta hattı Finansal Kiralama Adet Silikon conta kesme makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Cam elyaf sarım makinası Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü conta makinası Finansal Kiralama Adet PLC kontrollü Silikon kablo makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo hamur makinası Finansal Kiralama Adet Silikon conta hattı Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cizgi makinası Finansal Kiralama Adet Karkas makinası Özkaynaklar Adet TTR kesme makinası Finansal Kiralama Adet TTR kablo boşaltıcı Finansal Kiralama Adet TTR kablo toplayıcı Finansal Kiralama Adet Terminal baskı presi Finansal Kiralama Adet Soyçak Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo bağı makinası Özkaynaklar Adet Silikon kablo koli sarma makinası Finansal Kiralama Adet Silikon conta makinası Finansal Kiralama 14

15 Adet Silikon kablo makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo hamur makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Ütü kordonu makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo cam elyaf örgü makinası Finansal Kiralama Adet Otomatik kablo kesme ve terminal baskı makinası Finansal Kiralama Adet Silikon kablo Board Finansal Kiralama İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yapılaması planlanan yatırımlar; Sermaye : ,00 TL ( Adet) Arttırılacak : ,00 TL ( Adet) Toplam : ,00 TL ( Adet) Arttırılan Sermaye Tutarı ile yatırım planları şu şekildedir. Artırımdan gelecek olan tutar : % 60 civarı miktarı makine ve teçhizat parkurunun yenilenmesi ve yeni makine yatırımı için kullanılacaktır. Kalan % 40 tutarı civarı Kısa Vadeli finansman yükünü ödemek ve yapılandırmak için kullanılacaktır. 1. Yatırım Makine Adı Miktar Özellikleri Tahmini Fiyatı : Kablo Hamur hazırlama Makinası (İthal Üründür) : 1 Adet : İş güvenliği ve çevre korunması için kapalı sistem hamur hazırlama makinasıdır. İstenilen miktarda, hızda ve yüksek kalitede kablo hamuru hazırlayabilmektedir. Hem işçilik maliyetini hem de zamandan tasarruf sağlayarak kullanıldığı bölümün kapasitesinde ortalama % 35 oranında artırım sağlayacaktır. : ,00 EUR 2. Yatırım Makine Adı Miktarı : Silikon Kablo Hattı (İthal Üründür) : 2 Adet 15

16 Özellikleri Tahmini Fiyatı : Yeni sistem tam otomatik kablo hattıdır. Tam otomatik olarak besleme sistemi ile bulunduğu üretim hattında % 40 oranında kapasite artırımı sağlayacaktır. : ,00 EUR 3. Yatırım Makine Adı Miktarı Özellikleri Tahmini Fiyatı : Kablo koli sarma makinası (İthal Üründür) : 2 Adet : Tam otomatik kablo sarım makinasıdır. Yeni teknoloji üründür. Üretimden çıkan mamullerin hızlı sevkiyat ve artan üretim kapasitesini sevkiyata hızlı olarak hazırlanmasını sağlar. Bulunduğu bölümde ortalama % 65 oranında kapasite artışı sağlayacaktır. : ,00 EUR İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Gerçekleşen Destekler Kurum Adı Tarihi Tutarı Açıklama KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,00 Tanıtım Desteği KOSGEB ,20 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,13 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği KOSGEB ,50 Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği İMMİB ,50 Yurtdışı Tanıtım Fuar Desteği Devam Eden Projeler Kurum Adı Tarihi Tutarı Açıklama KOSGEB ,00 Sistem ve Erp Yazılım Desteği KOSGEB Personel Desteği KOSGEB Bağımsız Denetim Desteği KOSGEB G.İ.P. Desteği 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: NET SATIŞLAR (TL) % % % EV ÜRÜNLERİ ,52 7,60% ,64 5,96% ,20 6,99% 16

17 GRUPLAMA ,85 28,63% ,66 27,23% ,72 25,65% FİŞLİ KABLO ,53 12,57% ,78 13,76% ,94 11,27% KABLO SATIŞ ,54 49,17% ,04 51,35% ,74 54,34% ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ,56 2,04% ,88 1,69% ,40 1,75% TOPLAM ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 6.2. Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Kablo Sektörü Haberleşme ve elektrikli alet gereksinimi arttıkça, iletişim teknolojileri ve elektrikli alet çeşitliliği de gelişmektedir. Kablo, günlük hayatta kullandığımız hemen hemen her cihazda karşımıza çıkan bir üründür. Büyük enerji nakil kablolarından, telekomünikasyon optik kablolarına kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılabilecek altyapılar ikiye ayrılabilir. Bunlar frekans bandı, uydu pozisyonu gibi miktarı belli ve kısıtlı, bir başka ifade ile tükenebilir kaynaklara dayalı altyapılar ile kabloların kullanıldığı tükenmeyen kaynaklara dayalı altyapılardır. Tükenebilir kaynaklara dayalı altyapılar; sabit kablosuz yerel şebeke, birinci ve ikinci nesil cep telefonu şebekeleri, 3. nesil cep telefonu şebekesi ve uydulardan oluşmaktadır. Tükenmeyen kaynaklara dayalı altyapılar ise bakır kablolara dayalı yerel telefon şebekesi, kablo TV şebekesi, fiber optik şebeke ve yerel elektrik dağıtım şebekesi kullanılarak oluşturulabilir. Kablo İhracatının Ana Ürün Gruplarına Göre Dağılımı: İhracatın ana ürün gruplarına göre bakıldığında 2011 yılı ihracatı 2010 yılına göre; Enerji Kablosunda +% 9, Haberleşme Kablolarında +% 11, Emaye Bobin Tellerinde +% 18 İhracatın ana ürün gruplarına göre bakıldığında 2012 yılı ihracatı 2011 yılına göre; Enerji Kablosunda +% 9, Haberleşme Kablolarında +% 12, Emaye Bobin Tellerinde +% 9 artış göstereceği beklenmektedir. Şirket in Faaliyet Gösterdiği Sektör İçindeki Üretim Yeri Elcab Kablo, üretim yelpazesi olarak genel olarak aşağıdaki ürün gruplarında üretim yapmaktadır. Şirket'in Ana Ürün Grupları Silikon Kablolar (SIA, SIAF, GL, SIM-H) Fişli Kablolar Kablo & Komponent Gruplama Ütü Kordonu 17

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013

AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR YIL: 2010 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANANAYİ TİCARET Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı