YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

2 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere, tarihinde Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilerek kurulmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu Dönem içinde görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. a) Yönetim Kurulu Muharrem KARSLI Yönetim Kurulu Başkanı : Devam Can Akın ÇAĞLAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Dr. Ümran DEMİRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi : Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Devam Bilgehan KURU Yönetim Kurulu Üyesi : Devam Ercüment GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi : Bülent YALIM Yönetim Kurulu Üyesi : Devam Berrin KAYHAN Yönetim Kurulu Üyesi : Neşet AKKOÇ Yönetim Kurulu Üyesi : Devam Halit ERTUĞRUL Yönetim Kurulu Üyesi : Devam 2

3 b) Denetim Kurulu Levent ÖZTÜRK Denetim Kurulu Üyesi : İrfan YALÇIN Denetim Kurulu Üyesi : Ayfer ALPAY Denetim Kurulu Üyesi : Devam Sermaye ve Ortaklık Yapısı tarihinde 125 bin TL sermaye ile kurulan Şirket geçen zaman içerisinde sermayesini 36 Milyon TL na yükseltmiş olup, en son sermaye artırımı tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 11 Milyon TL dan 36 Milyon TL na yükseltilmek suretiyle yapılmıştır. Şirket ortağımız T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı, tarihi itibariyle Şirketimiz sermayesinin %1 ni oluşturan hisselerinin adedini (%0,999997) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ne, 10 adedini ise (%0,000003) Fikrettin AKSU ya devretmiş olup, sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Grafik 1: Şirketimizin tarihi itibariyle ortaklık yapısı. 3

4 Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler Küresel ekonomide 2008 mali krizinin ardından yıllarında sağlanan göreli toparlanma eğilimi yerini, 2011 de tekrardan risklerin arttığı ve büyüme hızlarının yavaşladığı bir görünüme bırakmıştır yılında Euro Bölgesi nde kamu borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişeler, alınan politika tedbirlerine rağmen küresel ekonomileri olumsuz etkilemiştir. Öte yandan ABD nin ekonomik performansının da beklentilerin altında kalmasıyla küresel ölçekte büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde para politikalarının normalleşme sürecinin uzun bir süre için öteleneceğine dair algılamalar güçlenmiştir yılının başı itibarıyla risk iştahında göreli bir iyileşme gözlense de, Euro Bölgesi ne ilişkin mevcut sorunların kısa vadede aşılabilmesine ve küresel büyümenin yeniden ivme kazanmasına ilişkin belirsizlikler devam etmektedir yılı ilk yarısında ekonomik büyümenin beklentilerin altında kalması, artan makro ekonomik riskler ve yüksek kamu borçları nedeniyle ABD nin, tarihinde ilk kez kredi notu düşürülmüştür. Bu durum güven ortamını zedelemiş ve küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin kaygıların artmasına neden olmuştur. ABD ekonomisinde istihdam ve hane halkı harcamaları 2011 yılı son üç aylık döneminde beklenenden bir miktar daha iyi performans göstermiş, ancak yatırımlarda yavaşlama meydana gelirken, emlak sektörü baskı altında kalmaya devam etmiştir. Euro Bölgesi ülkelerinin mevcut durumları ve yapısal farklılıkları nedeniyle işgücü piyasası dinamikleri ülkeden ülkeye farklılaşmakla birlikte, işsizlik oranları genel itibarıyla artmıştır. Başta Euro Bölgesi ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde süregelen sorunlar nedeniyle iktisadi faaliyetin önemli oranda yavaşlaması, enflasyon oranlarının belirgin biçimde düşüş kaydetmesine neden olmuştur. Halihazırda dezenflasyon sürecinin hakim olduğu gelişmiş ülkelerde gerek politika faizleri düşürülerek gerekse miktarsal genişleme paketleri uzatılarak genişletici para politikası uygulamalarına devam edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde de çoğunlukla politika faizlerinde indirime gidilmiştir. Küresel ekonomiye dair artan belirsizlikler ve risk iştahındaki bozulmaya paralel, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanmış, buna bağlı olarak da söz konusu ekonomilerin para birimlerinde değer kayıpları gözlenmiştir. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin endişeler, Türkiye'de de zaman zaman piyasaları tedirgin etmesine rağmen ülke ekonomisi özellikle mali disiplinin devam etmesi sonucu 2011 de yüksek büyüme hızlarını yakalamıştır. Yılın ilk iki çeyreğinde büyüme hızları sırasıyla yüzde 12,0 ve 8,8 olarak gerçekleşen Türkiye ekonomisi, 3. çeyrekte de istikrarını sürdürerek yüzde 8,2 büyümüştür yılı 9 aylık büyüme hızı ise yüzde 9,6 olarak gerçekleşmiştir. 4

5 Grafik 2: Büyüme Kaynak: TÜİK İktisadi faaliyet, artış hızı yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korumuştur yılında yıllık ortalama yüzde 13,1 artış gerçekleşen sanayi üretiminde 2011 yılında yıllık ortalama artış yüzde 8,9 olmuştur. Grafik 3: Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı Sanayi Üretimi KKO Oca.07 Nis.07 Tem.07 Eki.07 Oca.08 Nis.08 Tem.08 Eki.08 Oca.09 Nis.09 Tem.09 Eki.09 Oca.10 Nis.10 Tem.10 Eki.10 Oca.11 Nis.11 Tem.11 Eki.11 0 Kaynak: TÜİK 2010 yılı Aralık ayında yüzde 75,6 olan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 2011 yılı genelinde pozitif seyrini sürdürerek Ekim ayında yüzde 77,0 seviyesini görmüştür. KKO, Aralık 2011 de yüzde 75,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. 5

6 Küresel risk iştahındaki bozulmayla beraber Türk lirasının değer kaybetmesi ve yurt dışında yaşanan sorunlar güven endekslerinde zayıflamaya yol açmıştır yılı Haziran ayındaki 96,4 lük seviyesi ile Kasım arasındaki oniki aylık dönemde en yüksek seviyesine çıkan Tüketici Güven Endeksi, 2011 yılı Ekim ayı itibarıyla 89,7 seviyesine gerilemiş, 2011 Aralık ayında ise 92,0 olmuştur. Benzer şekilde, 2011 yılı Mayıs ayında 117,2 olan Reel Kesim Güven Endeksi Aralık ayında 97,2 ye gerilemiştir. Grafik 4: Tüketici Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı Kaynak: TÜİK Türkiye de 2010 yılı Kasım ayında yüzde 11,0 olan işsizlik oranı, Kasım 2011 de yüzde 9,1 seviyesine gerilerken, aynı süreçte istihdam oranı da yüzde 43,2 den, yüzde 44,9 a yükselmiştir. Grafik 5: İşsizlik Verileri İşsizlik Verileri ,5 13,7 11,3 11,4 10,5 10,8 9,8 9,2 8, Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 sizlik % Kaynak: TÜİK Türk lirasında yılın ikinci yarısından itibaren küresel risk iştahının bozulmasıyla ortaya çıkan aşırı değer kaybı ve yılın son çeyreğinde fiyatı yönetilen/yönlendirilen ürünlerdeki ayarlamalar nedeniyle, temel mal fiyatları öngörülenin ötesinde bir artış sergilemiştir yılı Aralık ayında TÜFE de bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,45 6

7 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,47 artış gerçekleşmiştir. ÜFE de ise 2011 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,33 ve on iki aylık ortalamalara göre de %11,09 artış olmuştur. Grafik 6: TÜFE ÜFE Yıllık Değişim Oranları (%) Kaynak: TÜİK Merkez Bankası, Kasım 2010 dan Avrupa ekonomisindeki belirsizliklerin hızla yoğunlaştığı Ağustos 2011 e kadar olan dönemde, bir yandan kısa vadeli sermaye akımlarının sınırlanması ve döviz kurundaki aşırı değerlenmenin önlenmesini hedeflemiş, diğer yandan da yurt içinde krediler ve talebin daha kontrollü biçimde büyümesinin sağlanması ile iç ve dış talep arasındaki ayrışmanın dengelenmesine odaklanmıştır. Bu dönemde, risk iştahının güçlü olması ve sermaye akımlarının kısa vadede yoğunlaşması nedeniyle, Merkez Bankası faiz koridorunu aşağı doğru genişletmiştir. Diğer taraftan BDDK tarafından da kredi büyümesini sınırlamaya yönelik çeşitli tedbirler uygulamaya konulmuştur. Grafik 7: TCMB Faiz Oranları Gelişimi Kaynak: TCMB 7

8 2011 yılı Ağustos ayından itibaren ise küresel büyümeye ve Euro Bölgesi ülkelerindeki kamu borcu sorununa ilişkin endişelerin derinleşmesi nedeniyle küresel ölçekte riskten kaçınma eğiliminin arttığı ve risk iştahındaki oynaklığın tarihsel olarak yüksek seviyelere geldiği gözlenmiştir. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının hızlanması üzerine Merkez Bankası, politika araçlarını sermaye girişlerinin hızlı olduğu dönemdekinin tersi yönde kullanmıştır. Bu doğrultuda, gecelik borç alma faizi yükseltilerek faiz koridoru daraltılmış ve bankacılık sisteminin likidite ihtiyacını azaltmaya yönelik olarak Türk lirası zorunlu karşılıklarda düzenlemeler yapılmıştır. Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, 2010 yılına kıyasla yüzde 65,3 artarak, 46 milyar 643 Milyon USD seviyesinden 77 Milyar 89 Milyon USD seviyesine çıkmıştır. Grafik 8: Ödemeler Dengesi Verileri Ayl k 12 Ayl k Cari lemler Aç (Milyon USD) 0 ub.08 May.08 A u.08 Kas.08 ub.09 May.09 A u.09 Kas.09 ub.10 May.10 A u.10 Kas.10 ub.11 May.11 A u.11 Kas Kaynak: TCMB Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) verilerine göre ihracat 2011 yılında 2010 yılına göre yüzde 18,5 oranında artarak 134,95 milyar dolara, ithalat ise yüzde 29,8 oranında artışla 240,8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 47,7 artışla 71,66 milyar dolardan 105,88 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 8

9 Grafik 9: Dış Ticaret Dengesi İle İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 100, ,00 80,00 70,00 60, , ,00 30,00 20,00 10, ,00 0 Oca.08 Mar.08 May.08 Tem.08 Eyl.08 Kas.08 Oca.09 Mar.09 May.09 Tem.09 Eyl.09 Kas.09 Oca.10 Mar.10 May.10 Tem.10 Eyl.10 Kas.10 Oca.11 Mar.11 May.11 Tem.11 Eyl.11 Kas.11 D Ticaret Dengesi hracat n thalat Kar lama Oran (%) Kaynak: TUIK Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurtdışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurtdışında yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, 2010 yılında 8 Milyar 409 Milyon dolar iken, 2011 de yüzde 5,8 artarak 8 Milyar 899 Milyon dolar olmuştur. Geçici verilere göre, Türkiye nin 2011/3Ç itibarıyla brüt dış borç stoku 309,6 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 203,8 Milyar dolar ile yüzde 65,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 95,1 Milyar dolar ile yüzde 30,7 olmuştur. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 10,7 Milyar dolar ile yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir yılını puandan tamamlayan İMKB-100 Endeksi 2011/1YY içerisinde volatil bir görünüm sergileyerek, ile puanlar arasında dalgalanmıştır. Avrupa ülkelerindeki kamu borcunun sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin hızla derinleşmesi ve küresel iktisadi faaliyete dair olumsuz veriler sonucu risk iştahının bozulması yılın ikinci yarısında Endeks in sert düşüş göstermesine neden olmuştur. Ağustos ayında ile yıl içerisindeki en düşük seviyesini gören Endeks, yılı, 2010 yılsonuna göre %22,3 kayıpla puandan tamamlamıştır. 9

10 Grafik 10:İMKB -100 Endeksi Kaynak: Matriks Tahvil bono piyasasında 2010 yılı sonunda %7,10 seviyesinde bulunan gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) faiz oranı, 2011 yılının hemen başlarında 7 nin biraz altına sarkarak 6,79 u görmüş, ancak daha sonra yıl genelinde izlediği yükseliş eğilimiyle birlikte yılsonunda %11 in üzerine çıkmıştır yılını 1,5443 TL seviyesinden tamamlayan Dolar kuru (USD/TL) Nisan ayı içerisinde 1,50 düzeyine kadar gevşeme gösterdikten sonra artış trendine girmiş ve yılın son günlerinde 1,9230 TL ile tarihi en yüksek seviyesini görmüştür. USD/TL, 2011 yılını 1,8903 ten kapatmıştır. Grafik 11: USD/TL Kaynak: Matriks 10

11 Küresel ekonomik krizde gelişmiş ülke merkez bankaları krizin derinleşmesini önlemek amacıyla sistemlerine yüklü miktarda para enjekte etmiştir. Para arzının artmasıyla bir yandan faiz oranları düşerken, diğer yandan, başta ABD Doları olmak üzere krizin etkin hissedildiği ülkelerin para birimlerine güven azalmıştır. İşte bu süreçte Altın, güvenli liman olma özelliğiyle finansal yatırımların gözdesi haline gelmiştir yılını USD/Ons tan tamamlayan Altın da, artan yatırımcı talebiyle birlikte 2011 içerisinde yükseliş hareketi ivmelenmiştir. Eylül ayında USD/Ons ile zirve yapan değerli metal, yılsonuna doğru USD/Ons a geriledikten sonra, yılı düzeyinden kapatmıştır. Grafik 12: Altın(USD/ONS) Kaynak: Matriks Faaliyetlerimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 16 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirketimiz; Alım-Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Portföy Yöneticiliği, Türev Araçlar, Yatırım Danışmanlığı, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri ile Repo-Ters Repo yetki belgelerine sahip bulunmaktadır. Bu yetki belgeleriyle ilgili faaliyetler ile diğer faaliyetlerimiz aşağıda sunulmuştur. Alım - Satım Aracılığı Şirketimiz SPK dan aldığı yetki belgesi çerçevesinde Borsa içi ve haricinde her türlü menkul kıymetin alım-satım işlemlerini yapma yetkisini haiz olup, bireysel ve kurumsal müşterilere bu konuda hizmet vermektedir. 11

12 Şirketin tarihi itibariyle hisse senedi işlem hacmi Milyon TL olmuştur. Şirket, İMKB Hisse Senetleri Piyasasındaki %1,59 lik payı ile aracı kurumlar sıralamasında 22. sırada yer almıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak 2011 yılında 2010 yılına nazaran TL artışla TL hisse senedi aracılık komisyon geliri elde edilmiştir. Tahvil/Bono kesin alım satım işlemlerinde ise 2011 yılında işlem hacmimiz Milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş ve %6,91 lik pazar payı ile aracı kurumlar arasında 6.sırada yer alınmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak 2011 yılında TL aracılık komisyon geliri elde edilmiştir. Grafik 13: Şirketimizin tarihi itibariyle geçen seneye oranla işlem hacimlerindeki değişim. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Aracılık Hizmetleri Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nda 2011 yılında Milyon TL işlem hacmi ile ,- TL komisyon geliri elde edilmiştir. Şirketimiz, Aralık 2011 itibariyle %1,47 pazar payı ile işlem yapan aracı kurumlar arasında 22. sırada yer almıştır Kurumsal Finansman Faaliyetleri Şirketimiz 2011 yılında danışmanlık ve şirket değerleme hizmetlerinden ,- TL, 9 şirketin halka arz işlemlerinde konsorsiyum üyesi olarak verilen hizmetler nedeniyle ,- TL, temettü ödemelerine aracılık 12

13 işlemlerinden ise 3.000,- TL olmak üzere toplam ,- TL kurumsal finansman faaliyet geliri elde edilmiştir. Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Repo-Ters Repo Şirketimi 2011 yılında gerek kendi portföyü gerekse yönettiği fonlar ve diğer müşteriler için İMKB nezdinde ve Borsa dışında toplam 59,7 Milyar TL repoters repo işlemi gerçekleştirmiş olup, gerçekleştirilen bu işlemler neticesinde %5,29 luk Pazar payı ile aracı kurumlar arasında 5.sırada yer almıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen bu işlemlere bağlı olarak 2010 yılına nazaran % 442 oranında artışla toplam TL aracılık komisyon geliri elde edilmiştir. Portföy Yöneticiliği 2011 yıl sonu itibariyle toplam portföy büyüklükleri 130,5 Milyon TL olan Ziraat Yatırım Fonlarının yönetim hizmetleri Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yürütülmekte olup, kurucusu bulunduğumuz söz konusu fonlardan tarihi itibariyle toplam TL portföy yönetim geliri elde edilmiş, ayrıca kurucusu bulunulan fonlar ile birlikte toplam 19 farklı fon için verilen operasyon hizmeti karşılığında TL komisyon geliri sağlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı Yatırım Danışmanlığı konusunda uzman personelimiz tarafından, hazırlanan bültenler, şirket raporları ve analizler çerçevesinde; bireysel ve kurumsal yatırımcılara piyasalarda oluşan gelişmeler hakkında danışmanlık hizmeti verilmiştir. Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymet Ödünç Alma ve Verme İşlemleri 2011 yılsonu itibariyle Şirketimiz nezdinde kredi limiti tahsis edilen 975 adet hesap mevcut olup, söz konusu hesaplara yıl içerisinde günlük ortalama 22,6 Milyon TL kredi kullandırılmış ve toplam ,- TL faiz geliri elde edilmiştir. Takasbank Para Piyasası İşlemleri 2011 yılında, Borsa Para Piyasası nda toplam Milyon TL tutarında işlem gerçekleştirilmiş ve bu işlemlerden ,- TL gelir elde edilmiştir. Araştırma Faaliyetleri Sermaye piyasalarında isabetli kararların arkasında, doğru ve güvenilir bilgi yatmaktadır. Ziraat Yatırım A.Ş.'nin ilkesi; güvenilir bilgiyi yatırımcılarına, 13

14 tarafsız şekilde ve zamanında ulaştırmaktır. Ziraat Yatırım Araştırma ve Kurumsal Finansman Bölümü, uzman kadrosu ile para ve sermaye piyasalarıyla ilgili araştırma ve analizler yapmakta, oluşturduğu yorum ve tavsiyeleri belli periyodlarla yayınladığı rapor ve bültenler kanalıyla yatırımcılara ulaştırmaktadır. Günlük Bülten, Teknik Bülten, VOB Bülteni, Seans Bülteni, Gün içi Yorum, Haftalık Bülten, Fon Bülteni, Teknik Analizler, Şirket Analizleri, Sektör Analizleri, Makro Ekonomik Analizler, Hedef Değer Tablosu, İMKB Şirketleri K/Z Tablosu, İMKB Şirketleri Temel Veriler Tablosu, Halka Arz Raporları, üretilen başlıca araştırma ürünleridir. Bültenler; piyasalara ilişkin yorum ve değerlendirmeleri, Analizler ise başta 'İMKB-30 Endeks' kapsamında bulunan hisse senetleri ile yer aldıkları sektörler olmak üzere şirket ve sektör incelemelerini içermektedir. Söz konusu ürünler; Ziraat Yatırım web sayfası, Ziraat Haberci, Yatırımcı Rehberi ( ), Ziraat Trader Mobile uygulamalarını içeren yaygın bir iletişim ağıyla anında yatırımcılara iletilmekte ve objektif nitelikleriyle yatırım kararlarında müşterilerimize geniş bir perspektif sunmaktadırlar. Pazarlama Faaliyetleri 2004 yılında, Ziraat Yatırım, ana hissedarı Ziraat Bankası nın kendi sektöründe bulunduğu konuma uygun bir yere ulaşması amacı ile daha aktif olmayı hedefleyen bir stratejiyi uygulamaya almış, bu strateji çerçevesinde öncelikle, Şirketin Ziraat Bankası nın yaygın şube ağından faydalanarak büyümesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda yatırımcı sayısının yüksek olduğu noktalarda ve Ziraat Bankası nın uygun lokali bulunan şubeleri içinde Yatırım Merkezleri açılmasına başlanmıştır. Geçen süre içerisinde Banka şubelerinde, 3 ü İstanbul da olmak üzere toplam 19 yatırım merkezi açılmıştır. Yine Ziraat Bankası Trabzon Şubesi nde açılan Trabzon Yatırım Merkezi yakaladığı hızlı büyüme sonucunda 2011 yılı başında Trabzon İrtibat Bürosu na döndürülmüştür yılında piyasa koşullarının elvermesi, bu doğrultuda uygun nitelikte personel ile lokal bulunması halinde, Yatırım Merkezi açma politikasının sürdürülmesi planlanmaktadır. Aynı strateji çerçevesinde, Ziraat Yatırım, özelde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB), genelde tüm yatırım ürünlerinde Bankanın ürün yelpazesini tamamlayıcı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ziraat Yatırım ürünlerinin tanıtımını sağlamak ve Banka müşterilerine çapraz satış yapabilmek amacıyla Banka çalışanlarına çeşitli tanıtım programları düzenlenmiştir. Tanıtım ve eğitim faaliyetlerini sıcak satış ile desteklemek amacı ile takip eden dönemlerde hem ürün bazında hem grup bazında çeşitli kampanyalar da düzenlenmiştir. 14

15 Yapılan bu kampanyalara en sıcak örnek 2011 yılı başında Şirketimiz pazarlama faaliyetleri çerçevesinde, Ziraat Bankası kredi kartı müşterilerine yönelik olarak hazırlanan Maxipuan kampanyası gösterilebilir. Bu kampanya ile kredi kartı müşterilerinin Ziraat Maximum Kredi kartı sadakati arttırılmaya çalışılırken Şirketimize de yeni müşteri kazanılması hedeflenmiştir. Kampanya kendi klasmanında bir ilk olarak oldukça başarılı sonuçlar üretmiştir. Yine geçmiş yıllarda Bankamız ile birlikte uygulamaya alınan Eğitim, Sağlık sektörü çalışanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarına yönelik kampanyalarımız 2011 yılında da devam ettirilmiştir. Kurumsal müşteri kitlesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar, 2011 yılında da sürdürülmüştür. Kurumsal müşteri portföyündeki genişleme, Şirketimizin işlem hacmi ve komisyon gelirlerine önemli katkıda bulunmuştur yılında yapılan bu uygulamalar sonucunda, Şirketimizin İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazar payı yüzde 1,59 a yükselmiş ve toplam 89 aracı kurum arasında 22. sırada yer almıştır yılında olan yatırımcı sayımız, 2011 yılı sonunda %25,85 lik artışla e ulaşmıştır. Acentelerin hesap açtığı müşteri sayısı ise ya ulaşmış olup, tüm acentelerin hisse senedi işlemlerinin Şirketimiz toplam işlem hacmi içindeki payı % 45,72 seviyesine yükselmiştir yılında olan e-şube kullanıcısı olarak tanımlanan müşteri sayısı, 2011 yılında a ulaşmıştır. Buna bağlı olarak internet aracılığıyla yapılan hisse senedi işlemlerinin toplam işlem hacmi içindeki payı da %35,46 dan, %44,90 na yükselmiştir. Komisyon paylaşım esasına göre 2011 yılındaki işlemlerinden dolayı acentelerimize 6,5 Milyon TL komisyon ödenmiştir yılı son çeyreğinde çalışmalarına başlanılan sistem değişikliği projesinin hayata geçirilmesi, 2012 yılında Şirketimiz için en önemli gelişmelerden biri olacaktır. Yurtdışı kaldıraçlı işlemler ile ilgili hazırlıkların sistem değişikliği sonrasında devreye alınması planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak netleşmesi gereken diğer bir husus ise hukuki ve işlevsel düzenlemelerin tamamlanması gereğidir. Ziraat Bankası ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen pozitif trendi sürdürmek amacı ile 2012 yılı içerisinde yeni kampanyalar planlanmaktadır. Amacımız, bu kampanyalar sonucunda artan müşteri sayısı ve portföy büyüklüğü ile doğru orantılı olarak yatırım fonu satış stoklarını arttırmak ve böylece SPK kararı çerçevesinde 2012 yıl başı itibari ile düşürülen yatırım fonu komisyon gelirlerinden minimum etkilenmektir. 15

16 Daha önce çeşitli meslek gruplarına yönelik başlatılan kampanyalar, artan müşteri sayılarında takip kolaylığı sağlamak ve alternatif müşteri segmentlerine ulaşabilmek amacı ile Şubat ayında Tüm Kamu Çalışanları ismi altında toplanmıştır de, 2011 yılının ilk 3 ayı içerisinde yapılan kredi kartı kampanyasının tekrarlanması ve müşteri sadakatinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 2012 yılının ilk yarısı içinde geçtiğimiz günlerde tamamlanan Ziraat Trader ürünlerinin lansmanı ile ilgili olarak bir çalışma planlanmaktadır yılında ana hedefimiz, Bankamız kurumsal kimliği ile örtüşen hizmet kalitesi ile En Beğenilen Banka Aracı Kurumu olmak yönünde hızla yol almaktır. DAĞITIM KANALLARIMIZ Şirketimiz; 2011 yılı sonu itibariyle 110 personel, Kadıköy, Eminönü, Levent/İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere toplam 5 Şube, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. nin Adana, Galleria, Ataşehir, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa Balıkesir, Nazilli, Denizli, Antalya, İskenderun, Bandırma, Beşiktaş, Samsun, Muğla, Manisa, Eskişehir, Mersin ve Karşıyaka/İzmir Şubelerinde açılan toplam 19 Yatırım Merkezi ve Trabzon da yer alan 1 İrtibat Bürosu, ayrıca Internet Şubesi ve Müşteri Hizmetleri Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Acentelik Sözleşmesi ile bütün T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Şirketin acentesi konumunda olmakla birlikte 2011 yılı sonu itibariyle acente yetkilisi olarak eğitim verilen 976 personelin bulunduğu 589 Şube aktif acente olarak faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Bankamız ile sinerji ve hizmet kalitesinin arttırılması için ortak projeler geliştirilmeye devam edilmiş; nakit işlemlerinin hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirilmesine yönelik Banka-Şirket Internet Şubelerinin entegrasyonu projesinin VOB entegrasyonu aşaması da uygulamaya alınmıştır. 16

17 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler 2010 yılında TL olan aktif büyüklüğümüz, %16,43 oranında artarak itibariyle TL seviyesine ulaşmıştır. Grafik 14: Şirketimizin tarihi itibariyle geçen seneye oranla aktif toplamındaki değişim yılında ,324.- TL olan Öz sermayemiz, %18,84 oranında artarak 2011 yılı sonu itibariyle TL olarak gerçekleşmiştir yılında ,- TL olan vergi öncesi karımız %27,31 oranında artarak 2011 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Grafik 15: Şirketimizin tarihi itibariyle geçen seneye oranla dönem karı ve özsermayesindeki değişim. 17

18 SONUÇ: Sayın Hissedarlar; Şirketimiz 2011 faaliyet yılını; brüt TL, TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra TL net kâr ile tamamlamış bulunmaktadır. Şirketimiz 2004 yılında izlenmeye başlanan aracılık faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle hizmet ağını genişletme ve piyasadaki rekabet koşullarına uygun pazarlama politikaları uygulama stratejisini 2011 yılında da izlemiş, Şirketimizin en önemli avantajı olan Bankamızın yaygın Şube ağından en üst seviyede yararlanabilmek için işbirliği imkanları geliştirilerek hizmet kalitesi yükseltilmiştir yılında; bu politikanın yanı sıra, kurumsal müşteri portföyünü genişletme yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesi, acente eğitimlerinin yoğunlaştırılması, Vadeli İşlemler Piyasası aracılık hizmetlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Planlanan bu çalışmaların gerçekleştirilmesi ile pazar payının artacağına ve yüksek kâr performansının sürdürüleceğine inanıyoruz. Yeni hesap yılının Şirketimize ve siz Sayın Hissedarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Saygılarımızla, ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU Ek: tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu 18

19 Mali Tablolar 19

20 BİLANÇO Dipnot No VARLIKLAR Dönen Varl klar Nakit ve Nakit Benzerleri [3] Finansal Yat r mlar [4] Ticari Alacaklar [6] Di er Alacaklar [7] Di er Dönen Varl klar [8] li kili Taraf Di er Duran Varl klar Di er Alacaklar [7] Finansal Yat r mlar [4] Özkaynak Yöntemiyle De erlenen Yat r mlar [9] Maddi Duran Varl klar [10] Maddi Olmayan Duran Varl klar [11] Ertelenmi Vergi Varl [12] Toplam Varl klar YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Di er Finansal Yükümlülükler [5] Ticari Borçlar [6] li kili Taraf Di er Di er Borçlar [7] Dönem Kar Vergi Yükümlülü ü [13] Borç Kar l klar [14] Di er K sa Vadeli Yükümlülükler [8] li kili Taraf Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler K dem Tazminat Kar l klar [15] Özkaynaklar Ödenmi Sermaye [16] Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklar [17] Kardan Ayr lan K s tlanm Yedekler [18] Geçmi Y llar Kar / Zararlar [19] Net Dönem Kar / Zarar Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar

21 GELİR TABLOSU Dipnot Kapsaml Gelir Tablosu No Sat Gelirleri [20] Sat lar n Maliyeti (-) [20] Brüt Kar (Zarar) Pazarlama Sat ve Da t m Giderleri (-) [21] Genel Yönetim Giderleri (-) [22] Di er Faaliyet Gelirleri [23] Di er Faaliyet Giderleri [24] Faaliyet Kar (Zarar ) Özkaynak Yöntemiyle De erlenen Yat r mlar n Kar/ Zararlar ndaki Paylar [9] Finansal Gelirler [25] Finansal Giderler (-) [26] Vergi Öncesi Kar (Zarar ) Vergi Gelir (Gideri) Dönemin Vergi Gideri [27] Ertelenmi Vergi Geliri (Gideri) [12,27] Dönem Kar (Zarar ) Di er Kapsaml Gelir 0 0 Toplam Kapsaml Gelir (Vergi Sonras ) Hisse Ba na Kar / Zarar [29] 0, ,

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 1-Genel Bilgiler A- Rapor Dönemi B- Şirketin Unvanı C- Vizyonumuz D- Misyonumuz E- Değerlerimiz F- Yönetim ve Denetim Kurulu G- Sermaye ve Ortaklık Yapısı H- Merkez

Detaylı

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU (01.01.2014 30.09.2014) İÇİNDEKİLER 1-Genel Bilgiler A- Rapor Dönemi B- Şirketin Unvanı C- Vizyonumuz D- Misyonumuz E- Değerlerimiz F- Yönetim Kurulu G- Sermaye

Detaylı

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU (01.01.2015 31.03.2015) İÇİNDEKİLER 1-Genel Bilgiler A- Rapor Dönemi B- Şirketin Unvanı C- Vizyonumuz D- Misyonumuz E- Değerlerimiz F- Yönetim Kurulu G- Sermaye

Detaylı

2014 te Öne Çıkan Yenilikler Yatırımcı Buluşmaları Sosyal Sorumluluk Basında Yatırım Finansman 26 31 38 46 54 58 61

2014 te Öne Çıkan Yenilikler Yatırımcı Buluşmaları Sosyal Sorumluluk Basında Yatırım Finansman 26 31 38 46 54 58 61 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı Gündem Kurumsal Profil Sermaye, Ortaklık Yapısı, İştirakler 04 08 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Yatırım Finansman Kilometre Taşları 2014 te Öne Çıkan

Detaylı

TURKISH YATIRIM A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Dönemi. Faaliyet Raporu

TURKISH YATIRIM A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Dönemi. Faaliyet Raporu TURKISH YATIRIM A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Dönemi Faaliyet Raporu I. GİRİŞ 1. Dönem içinde yönetim kurulunda 30.09.2013 tarihi itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, bu

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014

GÜÇLÜ SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 GÜÇLÜ VE SORUMLU FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 1 Kısaca İş Yatırım 2 İş Yatırım ın Tarihçesinden Satırbaşları 3 İş Yatırım ın İlkleri 4 Başlıca Finansal Göstergeler 5 Kurumsal Değerler, Misyon, Vizyon

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Kurumsal Profil 1 Başlıca Göstergeler 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Yönetim Kurulu 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Üst Yönetim 10 Makroekonomik Görünüm

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

l Çxà Å 9 büztç étáçéç

l Çxà Å 9 büztç étáçéç 2011 Faaliyet Raporu \ Çwx~ ÄxÜ Şeker Yatırım Menkul Değ.A.Ş 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı Genel Müdür Mesajı Yönetim ve Denetim Kurulu Genel Müdürlük 2011 e Genel Bakış Organizasyon

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış G L O B A L M E N K U L D E Ğ E R L E R F A A L İ Y E T R A P O R U 2 0 1 2 İÇİNDEKİLER Giriş Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Genel Müdür Mesajı Global e Bakış Genel Bakış Ortaklık Yapısı Organizasyon Şeması

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010 30.09.2010 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı