BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ"

Transkript

1 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4- Alt apı (Zemin) Malzemesi GÖSTRİMLR b :kesit genişliği f ck :betonun karakteristik basınç daanımı f ctk :betonun karakteristik çekme daanımı f k : g :er çekim ivmesi h :kesit üksekliği m :cismin kütlesi,,z :global koordinatlar A :cismin kesit alanı C u : :zeminin üniformluk katsaısı Cc : D 60 :zeminin dane çapı Dr :zeminin sıklık oranı DT :sıcaklık farkı :malzemenin elastisite modülü G :malzeme kama modülü G :zeminin özgül ağırlığı G :ahşabın aş ağırlığı Gk :ahşabın kuru ağırlığı L :eksenel normal kuvvet R :ahşapta nem oranı V :hacim W :ağırlık :elaman uzunluk υ :malzemenin oisson oranı γ :malzemenin birim hacim ağırlığı σ : normal gerilme τ :kama Gerilmesi α t :ısı genleşme katsaısı ρ :oğunluk Ψ

2 2 1.1 Birim Sistemleri Mühendislikte apılan hesaplar ve tasarımda belli bir ölçüe daanarak bir sınırlama getirilmiştir. Daanım sınırlaması, bo değişimi sınırlaması ve bout sınırlaması gibi. Bu nedenle apılan sistem tasarımlarında hangi öçlüğü ne şekilde kullanmamızı bilmemiz gerekir. Anı zamanda Uluslar arası kanaklardan ararlandığımızdan dolaı farklı ölçü sistemlerile karşılaşmaktaız. Bu bölümde ölçülerin tanımları ve dönüşümleri kısaca anlatılmıştır. Yazılı tarihle başlaan ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, aak gibi orta bouttaki bir insanın vücudundaki parça vea mesafelerden ola çıkılarak oluşturulmuştur. Birimin adı da Yunanca Metrondan alınan Metre olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Birim Sistemi a da Uluslararası Ölçüm Sistemi ise Fransızca ismi Sstème international d'unités, cümlesinin ilk harfleri olan SI ismini almıştır. Bu sistem fen ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi'nin genel kabulü, teknik iletişimi kolalaştırmaa öneliktir. MKS birim sistemile doğrudan ilgilidir. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büüklüğü 10 saısının pozitif vea negatif tam saı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılarak değiştirilebilmekte ani, eni birimler üretilebilmektedir. Yazım stili Bir şahıs adından türetilmişler dışındaki semboller küçük harfle azılır. Örneğin basınç birimi ascal'a atfen verilmiştir, dolaısıla onun sembolü "a" olarak azılır, ama sembolün kendi "pascal" olarak azılır. Sembollere, eğer cümle sonunda değillerse, nokta konmaz (örneğin, "kg." değil "kg"). Saı ile sembol arasında bir boşluk konmalıdır (örneğin "2,21 kg" vea "22 C"). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve sanie sembolleridir (, ve ), bunlar saıdan hemen sonra konur. Birden fazla birimden oluşmuş semboller birbirlerine a bir orta nokta ( ) a da bir boşlukla bağlanır (örneğin, N m vea N m). Fiziksel Nicelik Tablo 1.1 Bazı SI Birim Sistemleri için özel isimler ve semboller SI Biriminin Adı SI Birimi için Sembol SI Biriminin Tanımı US Biriminin Adı Kuvvet newton N kg.m/s 2 pound lb Basınç pascal a N/m 2 = kg m 1 s 2 Uzunluk metre m M feet ft Kütle kilogram kg Kg slug Ağırlık (W=mg) newton N kg m s 2 US Biriminin sembol C.G.S Birim sistemleri ve M.K.S Birim Sistemlerinin Temel Birimleri olarak cm-g-s ve m-kg-s, sistemleri olup, her alanın büüklüklerinin ölçülmeleri için kafi gelmedi, ve her alana tatbik edilen eni Temel Birimler tesbit edildi. Bölece Uluslararası Birim Sistemi SI e geçildi. Bu eni birim sistemi ile ilgi ve bağlantısı olduğu için C.G.S ve M.K.S birim sistemleri tamamen ortadan kalkmadı ve çok kullanılmasalar bile onların da geçerliliği devam etti ve birbirlerine olan eşdeğerlikleri verildi.

3 Birimler arasındaki dönüşümde F=ma bağıntısı temel alınmıştır. 3 Örneğin kütlenin U.S. sisteminde hesabı: Kütle, m, parçacığın ağırlığı W=10 lb ve ertçekim ivmesi g=32.2 ft/sec 2 ise, kütle: m W g 10 slugs Tablo 1-2 : birim dönüşümleri SI US Uzunluk 1m inç foot Kuvvet N, kg.m/s 2 pound (lb) Kütle 1kg ons slug(lb.s 2 /ft) Ağırlık,W=mg N, g=9.81m/s 2 pound, g=32.2ft/s 2 Örnek: l lb = N 1 slug = kg 1 ft = m 1 ft = 12 in 1 mile = 5,280 ft 1 kip = 1,000 lb 1 ton = 2,000 lb 1Ma=1N/mm2=10kg/cm2 1kN/m2=10kg/m2 1 ka = 1 kn/m 2 1 N = (1 kg) (1 m/s 2 ) 1 lb= (1 slug) (1 ft/sec 2 ) Şekil 1.1. SI ve U.S. Birim Sisteminde Ağırlıklar Bilgisaar rogramı

4 4 1.2-Genel Bilgiler ve Kabuller İnşaat mühendisliğinde kullanılan taşııcı malzemeler, genellikle beton, çelik, ahşap ve zemindir. Bunlardan beton, çelik ve ahşap malzemeleri üst apı malzemeler olup apının iskeletini oluşturmaktadır. Zemin malzemesi ise bu apının aakta durmasını sağlaan mesnettir. Dolaısıla bu malzemelerin taşıma özelliklerini, inşaat mühendisleri olarak ii bilmemiz gerekir. Zaten mevcut bir apı incelendiğinde, önce apıa ait bu temel malzemeler incelenior, daha sonra bu malzeme değerlerine göre apının performansı çeşitli hesap öntemlerile belirlenior. Üst apı malzemeleri sonlu ve genellikle şekil verilebilen malzemelerdir. Osa zemin malzemesi sonsuz ifade edebileceğimiz ve genellikle şekil verilmeen bir malzemedir. Diğer malzemelere göre apısı daha karmaşık ve değişkendir. Diğer bir değişle üst apı malzemelerinin mukavemetini artırmak, zemin malzemesinin mukavemet değerlerini artırmaa göre daha koladır. Taşııcı Yapı Malzemesi Üst Yapı Alt Yapı Çelik Beton Ahşap Zemin Şekil 1.2 Taşııcı malzemeler Mühendislik hesapları apılınca da üst apı ile zeminin etkileşimi genellikle aklaşık olarak göz önüne alınmaktadır. Zemin sonsuz bölge olduğu için hesaplarda sonlu bir bölge alınır, bu sonlu bölgenin büüklüğüne göre hesabın hassasieti değişebilir. Bir apı oluşturulurken, taşııcı olmaan, kaplama ve dolgu malzemelerinin seçimi de inşaat mühendisliği açısından önemlidir. Bu malzemeler genelde dolgu ve konstriktif malzemeler olmakla beraber, hafifliği ve angına karşı daanıklılığı gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Yapı malzemesi olarak kullanılan malzemelerin mukavemet özelliklerinin belirlenmesinde homojen ve izotrop kabul edilen malzemede, Malzemenin lastisite Modülü, oisson Oranı, Kama Modülüı, mukavemet değerleri,- çekme, basınç ve kama daanımları Tablo 1.3 Bu dört ana malzeme için bazı temel özellklleri Sembol Beton (C20) Çelik (S220a) Ahşap (Çam) Zemin (Z1 ) f ck (Ma) f ctk (Ma) υ γ (kn/ αt (1/C)

5 5 Lineer elastik teoride katı mekaniği için bazı temel kabuller.malzemeler davranışları açısından incelendiklerinde ise aşağıdaki şekilde sınıflandırma, tanımlar ve kabüller apılabilir. a) Düktil Malzeme Kopmadan önce çok büük şekil değiştirmeler apar, tamamen göçüncee kadar ük taşıabilenr ve basınç ile çekme özellikleri birbirlerine akın olan malzemedir.. Örnek olarak, apı çeliği, alüminum, nikel, nalon olarak saılabilir. b) Gevrek Malzeme Akma sınırları oktur ve kopmadan önce büük bir uzama göstermezler. Basınç ve çekme altındaki davranışları bir birlerinden çok farklı olan bu malzemeler, orantılık sınırları aşıldıktan hemen sonra ufak bir uzama aparlarsa göçerler. Çekme ve kopma mukavemetleri anıdır. Örnek olarak beton, taş, dökme demir, cam, seramik gibi malzemelerdir. c)lastik Malzeme Bunların elastik özellikleri hemen hemen hiç oktur. Örnek olarak kurşun verilebilir d) Süreklilik: Şekil değiştirebilen cisim süreklidir. Uzada er kaplaan cisim tamamen bir madde ile doludur (içinde boşluk oktur) e) Lineer elastik malzeme:malzemede Hooke kanunları geçerlidir. σ :malzemenin elastisite modülü :normal gerilme, τ: kama Gerilmesi G f) Homojen izotrop malzeme: Cismin elastik özellikleri noktadan noktaa göre değişmez. Malzeme özellikleri bütün önlerde anıdır. g) Küçük şekil değiştirmeler: Cisim küçük şekil değiştirmeler z z apar, Yer değiştirmeler küçük olmalı, Şekil değiştirmeler küçük h) Monoklinik malzeme: Bir malzemede bir düzleme göre malzeme simetrisi var ise böle malzemee monoklinik malzeme adı verilir. i) Ortotropik malzeme: Birbirine dik üç düzleme göre malzeme simetrisi olan malzemelere ortogonalli anizotropik kelimelerinin kısaltılmışı olan ortotropik malzeme adı verilir. Teknikte çok kullanılan; ahşap, lifli kompozit malzeme, haddeden geçirilmiş malzemeler ortotropik malzemelerdir. J) İzotropik malzeme: Bu malzemede malzemenin her doğrultuda elastik özellikler anıdır. Bu malzeme iki sabit ile belirlenir. ( ve υ)

6 Aşama Özellik Örnek 6 1 Yapı Malzemesi Malzemee şekil verilir Ahşap, çelik, betonarme, zemin 2 Taşııcı leman Kesiti h Taşııcı eleman oluşturulur Dikdörtgen, Dairesel, Halka, Kutu b 3 H Taşıı- cı le- Taşııcı sistem oluşturulur Kiriş, Kolon, lak, Temel, Kabuk L Taşıcı Sistem 4 z Mühendislik apısı oluşturulur. Bina, köprü, istinat, sanai, havuz,. kompozit Şekil 1.3 Taşııcı sistem aşamaları Bu malzemeler işlenerek taşııcı sistem oluşturulması İnşaat Mühendisliğinde Dört Ana Aşama İnşaat mühendisliğinde malzemenin işlenmesinden apının kurulup ük taşımasına kadar 4 ana grup vardır. Dolaısıla bir inşaat mühendisi bu 4 aşama hakkında bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Her aşamadaki işlemlerin çeşitli kombinasonlarından bir taşııcı sistem üretilmektedir. Her kombinason için ilgili önetmelik ve şartnamelerin ii bilinmesi gerekmektedir. 1 Aşama :Yapı malzemesi oluşturuluor, malzemee şekil verilior, örneğin beton malzemesi kum+ çakıl +çimento+ su nun ugun karışımıla oluşturuluor. 2. Aşama :Taşııcı elemen oluşturuluor, kiriş kolon, plak gibi. 3. Aşama:Taşııcı sistem oluşturuluor, çerçeve, kafes sistem 4. Aşama: Yapı oluşuor. Bina, köprü, su deposu..

7 7 1.3-Üst Yapı Malzemeleri a-betonarme Malzemesi Beton kum-çakıl-çimento ve suun ugun oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir apı malzemesidir. Bu malzeme karışımının içine konulduğu kabın şeklini alan plastik bir malzemedir. Kalıba döküldükten sonra katılaşır zamanla daanım kazanır. Betonun özellikleri karışımında kullanılan malzemelerin özelliklerine ve karışım oranına bağlıdır. Betonun en önemli karakteristiği üksek basınç daanımı olmasıdır. Bu nedenle beton sınıflandırılması apılırken basınç mukavemetine göre sınıflandırılır. Betonun basınç daanımı zamana bağlı olarak artar. Bu olaa sertleşme denir. 28 günlük betonun daanım katsaısı 1 alınarak betonun aşına göre mukavemetler belirlenebilir. Su Kum Çakıl BTON BTON DONATI BTONARM Çimento Şekil 1.14 Betonarme malzemesinin bileşenleri Beton malzemesinin oluşmasında en önemli malzemelerden olan çimento, apının ve apı çevresindeki durumun gereği olan koşullarda gerekli daanımı sağlaan bağlaıcı malzemedir. Kum ve çakıl ise granülometrisinin beton niteliği üzerindeki önemli etkisi olan granülometrik bir malzemedir. Betonda kullanılacak agreganın en büük dane büüklüğü, kalıp genişliğine, döşeme kalınlığına, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığa ugun olacak şekilde seçilmelidir. Betonda kullanılacak su, ilgili standardlara ugun olmalıdır. Karma suu asit özelliği taşımamalı (ph 7 olmalı); zararlı etkisi olacak oranda karbonik asit, mangan bileşikleri, amonum tuzları, serbest klor, madensel ağlar, organik maddeler ve endüstri atıkları içermemelidir. 1.4 Daanım Katsaısı Gün Şekil 1.15 Beton malzemesinin zamana bağlı daanımı Tüm önetmeliklerde 28 günlük daanım standart daanım olarak kabul edilir. Karakteristik basınç daanımı ise denelerden bulunan ve altına düşülme olasılığı %10 olan basınç daanımı değeridir TS500/2000

8 8 ÖRNK C20 C:Concrete 20: Ma olarak 28 günlük karakteristik silindir basınç daanımıdır. fck=20 N/mm 2 40 σ(mpa) Gevrek Sünek ε 0 ε u ε Şekil 1.17 Beton malze- mesinde gevrek ve sünek malzemede gerilme-şekil b Donatı h Beton Betonarme Kesit erspektif Şekil 1.18 Beton malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Betonarme ön gerilmeli, art gerilme, erinde dökme, kolaca şekil verilebilen bir inşaat malzemesidir. Çekme daanımı azdır, bunun için çekme kuvvetini içindeki donatı karşılamaktadır. Betonarmede çekme daanımı (TS500) cekme silindirba sıınçcdaa ımı Ma cekme Betonarmede lastisite modülü silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm silindirbasıınçcdaa ımı Ma silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm2 ÖRNK 1.4 C20 için cekme Ma Ma

9 9 Beton Sınıfları ve Daanımları (TS500) Beton Sınıfı Karekteristik Basınç Daanımı fck (Ma) (Silindir) şdeğer Küp (150 mm) Basınç Daanımı Fcd(Ma) Hesap Daanımı Karekteristik ksenel Çekme Daanımı fctk (Ma) 28 Günlük lastisite Modülü c Ma ) C C C C C C C C C C γmc=1.5 Malzeme katsaıları dır b-çelik Malzemesi İnşaat mühendisliğinde kullanılan çelik malzemesi genellikle şekil verilmiş malzemlerdir. Bu şekiller genellikle, kutu, daire, dolu kesitler, halka, T,U,I kesitli malzemelerdir. Çelik malzemesi tekrar kullanılabilme özelliğine sahip bir taşııcı sistem malzemesidir. Kalitesi açısından, paslanmaz, hasır çelik, profiller, betonarme demirleri Genellikle statik ükleri taşıan çelik apı elemanları için hadde profiller tercih edilmelidir. Hadde profiller oksijen kanağı vea pres bıçaklarla kesilirse, kesim üzelerindeki kusurlar mümkün olduğunca düzeltilmelidir.. Kutu kesiti Boru kesiti I Kesit U Kesit L Kesit Şekil 1.16 Çelik malzemede tipik kesitler

10 10 Betonarme çeliği için Mekanik Özellikler Donatı Çubukları Hasır Donatı Doğal Sertlikte Soğukta İşlem Görmüş S220a S420a S500a S420b S500bs S500bk Minimum akma daanımı fk (Ma) Minimum kopma daanımı fsu (Ma) f<= Minimum kopma uzaması esu % Minimum kopma uzaması esu % TS648 Çeliğin Kısa Gösterimi Akma Sınırı Çekme mniğet Kama G Sd Sçem Tem N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Kırılma noktası 1 1 Akma (tam plastik bölge ) Uzama pekleşmesi Zaıflama bölgesi lastik bölge Şekil 1.17 Çelik malzemesinde gerilme-şekil değiştirme grafiği

11 11 c- Ahşap Malzemesi Taşııcı olarak kullanılan malzemelerden en hafif olanlarından biridir. Şantiee taşınması kola ve hızlıdır. Söküldükten sonra tekrar kullanılması mümkündür. Bunları anında angına karşı ve rutubete karşı zaıftır. Homojen bir malzeme değildir. Ahşabın ipçik doğrultusundaki davranışı ile ona dik doğrultudaki davranışı farklı olduğundan malzeme özellikleri anizotroptur (doğrultua bağlıdır) farklı dir ve önündeki elastisite modülleri farklıdır. (Ma) II (Ma) T σ(ma) I. Sınıf Çam Sınıfı I. Sınıf Meşe kaın h Ahşap L b Şekil 1.18 Ahşap malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Modern binalar için masif ahşap apılar, ugulama alanları, ahşap kalıbı, Lamine ahşap (tabakalı ahşap malzemesi), OSB plaka, MDF, kalas ve tahta ürünler, Masif ahşap parke, ahşap kazıklar, ahşap döşemeler Bunlardan Ladin,Göknar,Çam, Karaçam(Avrupa Melezi),Duglas Göknarı olarak sıralanabilirler. Bu malzemelerin mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Birimler N/mm2 DIN 1052 Cinsi Ladin Göknar Çam Karaçam Duglas Kaın Sınfı C16 C16 C24 C24 C30 ğilme fm,k Çekme ft,0,k Çekme ft,90,k Basınç fc,0,k Basınç fc,90,k Kesme fv,k last Mod last Mod Kama Mod Yoğunlık kg/m3 rk meşe ft,0, lifler doğrultusunda ft,90, liflere dik doğrultuda Ahşabın mukavemetine tesir eden faktörlerden biri de ihtiva ettiği rutubet miktarıdır. Ahşabın taşııcı malzemesi olarak kullanılabilmesi için rutubet miktarı % 20 den az olmalıdır. Rutubet % miktarı G:aş ağırlığı Gk:kuru ağırlığı G Gk R 100 G k

12 d- Birleştirme Malzemeleri Kuvvet ve ük aktaran birleştirme malzemeleri 12 İki malzemei birleştirebilmek için üçüncü malzemee ihtiaç vardır. Bu üçüncü balzeme birleştirme malzemesi olmak üzere bu malzemenin de mukavemet özellikleri bilinmesi gerekmetedir. Çünkü mevcut olan bir kuvveti, bu birleştirme malzemesile diğer bir taşııcı malzemee taşıtılacaktır. İnşaat mühendisliğinde asıl taşııcı malzemeler, beton, çelik ve ahşap olduğuna göre birleştirme malzemeleri: Çivi, Bulon, erçin, Tutkal, Kanak, poksi vs. dir Bir birleşimde enaz 3 malzeme vardır A- B- C malzemeleri Ahşap Çivi -Ahşap, Ahşap-Bulon -Çelik, Çelik-Kanak-Çelik, Beton -Bulon-Çelik; beton -Kimasal dübel-çelik B malzemesi A malzemesi C Birleştirme malzemesi Zincirin bir halkası kopsa o zincir artık ük taşıamaz hale gelir. Şekil 1.18 Tipik iki farklı malzemenin üçüncü bir malzeme ile birleştirilmesi RÇİN V CİVATA BAĞLANTILARININ YAIM KURALLARI, erçin ve cıvata delikleri delinerek açılmalıdır. Zımbalanarak açılan delik tam silindirik ve malzeme üzüne dik olmalıdır. Arıca zımbalama esnasında kenarlarda çatlak medana getirmemelidir. ürüz ve çeperler perçinlenmeden önce temizlenmelidir.

13 13 /2 A B /2 Şekildeki sistemde =50kN, t em =1kN/ cm 2, bir perçin kesit alan A=10cm 2 olduğuna göre kaç perçin gerekir. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 D C Şekildeki iki malzeme AB ve CD kenarlarından kanaklanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. A) AB kanak bou CD kanak bouna eşittir Birleştirme malzemelerile B) AB kanak bou CD kanak boundan büüktür erçinler Ugun Civatalar Kaba Civatalar Ankraj Civatalar Yükleme Hali Y IY Y IY Y IY Y I Y Kama Kgf/cm t em zilme s ez Çekme s çek N/mm Kgf/cm N/mm Kgf/cm N/mm Zemin Malzemesi Alt apı malzemesi olan zemin malzemesi oldukça karmaşık bir malzemedir. Bu malzeme üst apıa mesnet (temel) oluşturuor. Özellikle basınca çalışan bir malzeme olduğundan pratik hesaplarda çekme almadığı kabul edilir. Zeminin mekanik özellikleri denelerle belirlenerek, üst apı hesapları bu dene sonuçlarından elde edilen parametreler dikkate alınarak apılır. Zemin emnieti düşük olduğu durumlarda çeşitli öntemlerle zemin iileştirilmesi apılarak zeminin taşıma gücü arttırılır. Zemin malzemesi 3 ana kısımdan oluşur. Dane- Su- Hava, bazen içinde su olmaabilir bu tür zeminler kuru zeminlerdir.

14 14 Dane Hava Su Vw V A Vs Şekil 1.19 Zemin malzemesini oluşturan temel maddeler Tablo 1 Hacim kütle ve ağırlık Faz Hacim Kütle Ağırlık Hava V A 0 0 Su V W m W W W Dane V S m S W S Su oğunluğu ρ w =m/v, ρ w = 1 ton/m 3 = 1 g/cm 3 Ağırlık kuvvet olarak göz önüne alındığından cismin ağırlığı hesaplanmalıdır. g =9.81 m/s 2 er çekim ivmesi alındığında W = m g olarak, ağırlık hesaplanır. Birim hacim ağırlık γ W V m V g = ρg Buradan suun birim hacim ağırlığı, γ w = 9.81 kn/m 3 2 D 60 D30 C u C c D 10 ( D60D10 ), (1.16) Cu üniformluk katsaısı D60:elek analizinde elekten geçen malzemenin %60 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D10:elek analizinde elekten geçen malzemenin %10 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D r e e ma ma e e min Sıkılık oranı Gevşek 0.15<Dr<0.3 Orta Sıkı 0.30<Dr<0.5 Sıkı 0.50<Dr<0.75 ema =en büük boşluk oranı e0 =Tabii boşluk oranı emin =en küçük boşluk oranı 0 Zemin emniet gerilmesi qem, atak katsaısı K, Bazı zemin malzemelerinin elastisite modülleri ve poisson n oranları aşağıdaki gibidir

15 15 Zemin Cinsi (ka) v Yumuşak killer Orta katı killer Katı killer Gevşek Kum Orta sıkı kum Sıkı kum

16 16 σ ε Şekil 1.19 Zemin malzemesinde gerilme şekil değiştirme durumu Zeminlerin Sınıflandırma Zemin sınıflandırmasında bir çok sistem vardır. Bu sistemlerin amaçları zemin özelliklerinin belirlenmesidir. Örneğin zeminin daanımı, sıkışabilirliği, kama açısı gibi özelliklerinin belirlenmesidir. n agın kullanılan zemin sınıflandırma sistemi Unified Soil Classification Sstem (USCS) sistemdir. F N N f R F φ φ f içsel sürtünme açısı, m sürtünme katsaısı tanf=m=f/n Şekil 1.20 Zemin malzemesinde kama açısı Kötü derecelenmiş zemin Bunlar kumu, büük parçacıkları ve çakılları içerir. The individual particles ma var from perfectl round to highl angular reflecting their geological origins. If more than half of the material is coarser than the 75 mm sieve, the soil is classified as coarse. The following steps are then followed to determine the appropriate 2 letter smbol Birinci harf kum (sand) S, ikinci harf çakıl (gravel) G, ikinci harf Cu ve Cc sabitlerine bağlı This depends on the uniformit coefficient C u and the coefficient of curvature C c obtained from the grading curve, on the percentage of fines, and the tpe of fines. First determine the percentage of fines, that is the % of material passing the 75 mm sieve.

17 İi derecelenmiş zemin: Tüm dane boutlarından (iri,orta,ince) dengeli olarak içerir. A-İi derecelenmiş zemindir.ani tüm dane boutlarından dengeli olarak içerir. B-Üniform zemin hemen hemen anı daneleri içerir.böle zemin kötü derecelenmiş zemindir. C- Aralıklı derecelenmiş zemin büük ve küçük daneler içeren ancak orta büüklükteki daneleri eksik olan kötü derecelenmiş zemindir. 17 Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır eğer % ince < 5% ikinci harf W vea eğer % ince > 12% ikinci harf M vea C eğer 5% < % ince < 12% Iki sembol birlikte kullanılmalıdır İi derecelenmiş zeminler Bunlar silt, kil ve 60 mm. Dan küçük parçacıkları içerir. Silt These can be visuall differentiated from clas because the ehibit the propert of dilatanc. If a moist sample is shaken in the hand water will appear on the surface. If the sample is then squeezed in the fingers the water will disappear. Their gritt feel can also identif silts. Kil Clas ehibit plasticit, the ma be readil remoulded when moist, high strengths and if left to dr can attain Organic These ma be of either cla or silt sized particles. The contain vegetable matter. Generall onl a surface phenonomen but laers of peat ma depth. These are ver poor soils for most engineering purposes. significant amounts of be found at Fine grained materials These are classified solel according to the results from the Atterberg Limit Tests. Values of the lasticit Inde and Liquid Limit are used to determine a point in the plasticit chart shown in Figure 5. The classification smbol is determined from the region of the chart in which the point lies.

18 18 Deprem bölgelerinde apýlacak eni binalar ile deprem performansý deðerlendirilecek vea güçlendirilecek mevcut binalarda zemin koþullarýnýn belirlenmesi; betonarme, çelik, ve ýðma bina temellerinin ve zemin daanma (istinat) apýlarýnýn tasarýmý, bu konulardaki önetmelik ve standartlarla birlikte öncelikle bu bölümde verilen kural ve koþullara uularak apýlacaktýr. Zemin Gruplarý ve Yerel Zemin Sýnýflarý Bu Yönetmelikte erel zemin koþullarýnýn tanýmlanmasý için esas alýnan zemin gruplarý Tablo 6.1 de, erel zemin sýnýflarý ise Tablo 6.2 de verilmiþtir. Tablo 6.1 deki zemin parametrelerine iliþkin deðerler, zemin gruplarýnýn belirlenmesinde ol göstermek üzere verilen standart deðerlerdir. Aþaðýda belirtilen binalarda, gerekli saha ve laboratuar denelerine daanan zemin araþtýrmalarýnýn apýlmasý, ilgili raporlarýn düzenlenmesi ve proje dokümanlarýna eklenmesi zorunludur. Raporlarda Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 e göre tanýmlanan zemin gruplarý ve erel zemin sýnýflarý açýk olarak belirtilecektir. (a) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde toplam üksekliði 60 m den fazla olan tüm binalar, (b) Bütün deprem bölgelerinde, bina üksekliðinden baðýmsýz olarak, Bölüm 2 de Tablo 2.3 ile tanýmlanan Bina Önem Katsaýsý nýn I =1.5 ve I =1.4 olduðu binalar Yukarýdaki nin kapsamý dýþýnda kalan diðer binalar için ise, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, zemin gruplarýnýn ve erel zemin sýnýflarýnýn Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 deki tanýmlara göre belirlenmesini saðlaacak erel bilgilerin a da gözlem sonuçlarýnýn deprem hesap raporlarýnda belirtilmesi vea bu konuda aýnlanmý kanaklara referans verilmesi zorunludur. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, Tablo 6.1 de (C) ve (D) gruplarýna giren zeminlerde, deprem ükleri altýnda kazýklarýn ata ataklanma parametreleri ile ata ve eksenel ük taþýma güçlerinin belirlenmesi, saha ve laboratuar denelerini içeren zemin araþtýrmalarýna göre apýlacaktýr. Sývýlaºma otansielinin İrdelenmesi Bütün deprem bölgelerinde, eraltý su seviesinin zemin üzeinden itibaren 10 m içinde olduðu durumlarda, Tablo 6.1 de (D) grubuna giren zeminlerde Sývýlaºma otansieli nin bulunup bulunmadýðýnýn, saha ve laboratuar denelerine daanan ugun analiz öntemleri ile incelenmesi ve sonuçlarýn belgelenmesi zorunludur.

19 19 Zeminlerin Önemli Fiziksel arametreleri Zeminlerin üç bileşeni vardır. Bunlar katı, sıvı ve gaz, katı olanları kaa vea organik malzemelerdir. Sıvı olsan genellikle su ve gaz ise hava dır. Zemindeki su ve gaz zeminde boşluk olarak adlandırılır. V hacmi göstermek üzere, V (total), V a(air), V w(water), V s(solid), ve V v(void), W (weight) and M (mass).

20 Adı şitlik Tanımı 20 Boşluk Oranı Ratio of the void volume to the solid volume. orosite ercent of the total volume that is taken up b the void. Degree of Saturation ercent of the void that is taken up b the water. Su İçeriği ercent of the weight of water to the weight of solids. Birim Ağırlık Total densit of the soil. Includes solids and the void. Kuru Birim Ağırlık Densit of the soil when it is completel dried out. Birim Kütle, Kuru Birim Kütle Specific Gravit of Solids Densit of the soil and the dr densit of the soil. Ratio of the densit of solids to the densit of water. Note: Diğer Önemli İlişkiler W=W s +W w V=V s +V v =V s +V w +V a

21 1.3 GRİLM ŞKİL DĞİŞTİRM DURUMLARI 21 Her elastik cisimde bir ükleme altında gerilme, bu gerilmee bağlı şekil değiştirme ve bu şekil değiştirmeden er değiştirmeler oluşur. Daha sonra er değiştirmeler büğüdüğünde cisimde kırılma oluşarak güç tükenmesile ükü taşıamaz duruma gelir. lastisite teorisinde, denge denklemleri kullanılarak gerilme bağıntıları, sonra geometrik esaslardan hareket ederek şekil değiştirme bağıntıları incelenir. Daha sonra ise gerilmeleri şekil değiştirmelere bağlaan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları elde edilir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntılarına büne denklemleri adı da verilmektedir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları cisimden cisme farklıdır. Normal gerilme A (1.1) Burada : taşııcı elemana etkien eksenel ük A: taşııcı elemanın kesit alanıdır. Bu ükleme durumunda taşııcı elemanda oluşacak şekil değiştirme Ve bu şekildeğiştirmee bağlı er değiştirme L L f L0 L L0 L 0 L L 0, (1.2) :uzunluk Şeklinde hesaplanır. Her elastik cismin bir uzama sınırı vardır bu sınır aşınca cisim kırılarak ükü taşıamaz hale gelir. Kırılma aşamaları Yük Gerilme Şekil Değiştirme Yer Değiştirme Kırılma =/A =/ L=L 0 L> ma kn kn/m 2 mm

22 22 Kırıl ma lastik bölge (geçici şekil değiştirme) lastik bölge (kalıcı şekil değiştirme) Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği =/A A L L 0 L 0 Lf L L 0 Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği açısı apan bir cisimde eksenel şekil değiştirme ile kama şekil değiştirmesi eksenel şekil değiştirme =/L kama şekil değiştirmesi =L/L =tan =

23 23 sin cos L L Şekil 1.6 Yükleme durumu sin L sin cos cos L L sin A cos A Şekil 1.7 ğik kuvvetten oluşan eksenel ve kama şekil değiştirmeler ÖRNK-1.1 G 2 (1 ) G Şekildeki L uzunluğundaki çubuğa kuvveti etkimektedir. Kuvvet bo değişim diagramı (-L) şekilde verildiğine göre, çubuk 2mm ve 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa çubuğun toplam bou ne olur (kn) 10 L(mm) L L Şekil 1.8 Normal Kuvvet

24 24 ÇÖZÜM mm uzadıktan sonra ük tekrar kaldırılınca elastik bölgede olduğu için toplam bo değişmez, L olur. 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa, çubuk 4mm lik kalıcı (plastik) er değiştirdiğinden dolaı, çubuğun toplam bou L+ 4mm olur. Lineer lastik (Hooke kanunları) Genel olarak elastik izotrop bir cisimde gerilme-şekil değiştirme bağıntıları G G 2(1 ), (1.3) sabit Şeklindedir. Sadece etkilediğinde,, ve z önündeki şekil değiştirmeler (Şekil 1.5) z,, (1.4) Şekil 1.9 Tek eksenli gerilme Şeklinde hesaplanabilirler. Üç boutlu elastik izotrop bir cisimde ise,, z eksenlerindeki gerilmelerden dolaı, şekil değiştirmeler. Kama gerilmeleri z z Normal gerilmeler Şekil 1.10 Üç eksenli gerilme

25 25 (1.5) (1.6) ) ( 1 z ) ( 1 z ) ( 1 z z G Şeklindedir. Isısal şekil değiştirmeler malzemenin ısı genleşme katsaısı ve ısı farkına bağlı olarak değişimi (1.7) Şeklinde hesaplanabilir. Isı farkından oluşan bo değişim ise L= T LT (1.8) Bağıntısından elde edilebilir. T t z Cisimler ükleme durumu ve boutları itibarıla hesap kolalığı açısından düzlem gerilme vea düzlem şekil değiştirme ada hem düzlem gerilme hem de düzlem şekil değiştirme olarak idealleştirilebilir. Örneğin düzlem gerilmede gerilmeler d]zlem nde vardır\ z d]zlem nde gerilme oktur. Düzlem gerilme hali Gerilme vektörlerinin bulunduğu düzlem düzlemi olarak alındığında, düzlem gerilme hali için σz=0, τz=0, τz=0 dır. Bu durumda Hooke asaları (1.9) 1 1 z G 0 z z

26 26 Düzlem şekil değiştirme hali Düzlem şekil değiştirme halinde, şekil değiştirmelerin bulunduğu düzlem düzlemi olarak seçildiğinde εz=0, γz=0, γz=0 dır. Düzlem şekil değiştirme halinde εz=0 olduğundan (5.18) denkleminden σz=ν (σ+σ) elde edilir. Düzlem gerilme halinde ise σz=0 olup εz=-ν(σ+σ)/ dir. Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme arasındaki bu fark önemlidir. Özel haller: Düzlem gerilme halinde σ=-σ olduğu zaman ukarıda verilen (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durum hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. Bir başka özel durum ile ν=0 olduğunda karşılaşılır. Bu durumda (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durumda hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. z z z 0 (1.10) z z 0 ÖRNK-1.2 2m p D A p C B p AB kenarı 3m, BC kenarı 2m ve kalınlığı 0.5 cm olan bir levha şekilde görüldüğü gibi p, p düzgün aılı ükler ile üklenmiştir. Yüklemeden sonra AB kenarının cm, BC kenarının 0.08 cm uzadığı ölçülmüştür. Bu duruma göre p ve p ger lmeler i ile levha kalınlığının ne kadar değiştiğini bulunuz. =2*10 6 N/cm 2, G=0.8*10 6 N/cm 2 p 3m Şekil 1.11 Düzlem gerilme Çözüm Düzlem gerilme halinde z=0 =0.195/300= =0.08/200= (1.9) bağıntılarından =0.25 L L G 2(1 ) =1600, =1200 elde eilir. z = ve t= cm elde edilir

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı