BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ"

Transkript

1 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4- Alt apı (Zemin) Malzemesi GÖSTRİMLR b :kesit genişliği f ck :betonun karakteristik basınç daanımı f ctk :betonun karakteristik çekme daanımı f k : g :er çekim ivmesi h :kesit üksekliği m :cismin kütlesi,,z :global koordinatlar A :cismin kesit alanı C u : :zeminin üniformluk katsaısı Cc : D 60 :zeminin dane çapı Dr :zeminin sıklık oranı DT :sıcaklık farkı :malzemenin elastisite modülü G :malzeme kama modülü G :zeminin özgül ağırlığı G :ahşabın aş ağırlığı Gk :ahşabın kuru ağırlığı L :eksenel normal kuvvet R :ahşapta nem oranı V :hacim W :ağırlık :elaman uzunluk υ :malzemenin oisson oranı γ :malzemenin birim hacim ağırlığı σ : normal gerilme τ :kama Gerilmesi α t :ısı genleşme katsaısı ρ :oğunluk Ψ

2 2 1.1 Birim Sistemleri Mühendislikte apılan hesaplar ve tasarımda belli bir ölçüe daanarak bir sınırlama getirilmiştir. Daanım sınırlaması, bo değişimi sınırlaması ve bout sınırlaması gibi. Bu nedenle apılan sistem tasarımlarında hangi öçlüğü ne şekilde kullanmamızı bilmemiz gerekir. Anı zamanda Uluslar arası kanaklardan ararlandığımızdan dolaı farklı ölçü sistemlerile karşılaşmaktaız. Bu bölümde ölçülerin tanımları ve dönüşümleri kısaca anlatılmıştır. Yazılı tarihle başlaan ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, aak gibi orta bouttaki bir insanın vücudundaki parça vea mesafelerden ola çıkılarak oluşturulmuştur. Birimin adı da Yunanca Metrondan alınan Metre olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Birim Sistemi a da Uluslararası Ölçüm Sistemi ise Fransızca ismi Sstème international d'unités, cümlesinin ilk harfleri olan SI ismini almıştır. Bu sistem fen ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi'nin genel kabulü, teknik iletişimi kolalaştırmaa öneliktir. MKS birim sistemile doğrudan ilgilidir. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büüklüğü 10 saısının pozitif vea negatif tam saı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılarak değiştirilebilmekte ani, eni birimler üretilebilmektedir. Yazım stili Bir şahıs adından türetilmişler dışındaki semboller küçük harfle azılır. Örneğin basınç birimi ascal'a atfen verilmiştir, dolaısıla onun sembolü "a" olarak azılır, ama sembolün kendi "pascal" olarak azılır. Sembollere, eğer cümle sonunda değillerse, nokta konmaz (örneğin, "kg." değil "kg"). Saı ile sembol arasında bir boşluk konmalıdır (örneğin "2,21 kg" vea "22 C"). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve sanie sembolleridir (, ve ), bunlar saıdan hemen sonra konur. Birden fazla birimden oluşmuş semboller birbirlerine a bir orta nokta ( ) a da bir boşlukla bağlanır (örneğin, N m vea N m). Fiziksel Nicelik Tablo 1.1 Bazı SI Birim Sistemleri için özel isimler ve semboller SI Biriminin Adı SI Birimi için Sembol SI Biriminin Tanımı US Biriminin Adı Kuvvet newton N kg.m/s 2 pound lb Basınç pascal a N/m 2 = kg m 1 s 2 Uzunluk metre m M feet ft Kütle kilogram kg Kg slug Ağırlık (W=mg) newton N kg m s 2 US Biriminin sembol C.G.S Birim sistemleri ve M.K.S Birim Sistemlerinin Temel Birimleri olarak cm-g-s ve m-kg-s, sistemleri olup, her alanın büüklüklerinin ölçülmeleri için kafi gelmedi, ve her alana tatbik edilen eni Temel Birimler tesbit edildi. Bölece Uluslararası Birim Sistemi SI e geçildi. Bu eni birim sistemi ile ilgi ve bağlantısı olduğu için C.G.S ve M.K.S birim sistemleri tamamen ortadan kalkmadı ve çok kullanılmasalar bile onların da geçerliliği devam etti ve birbirlerine olan eşdeğerlikleri verildi.

3 Birimler arasındaki dönüşümde F=ma bağıntısı temel alınmıştır. 3 Örneğin kütlenin U.S. sisteminde hesabı: Kütle, m, parçacığın ağırlığı W=10 lb ve ertçekim ivmesi g=32.2 ft/sec 2 ise, kütle: m W g 10 slugs Tablo 1-2 : birim dönüşümleri SI US Uzunluk 1m inç foot Kuvvet N, kg.m/s 2 pound (lb) Kütle 1kg ons slug(lb.s 2 /ft) Ağırlık,W=mg N, g=9.81m/s 2 pound, g=32.2ft/s 2 Örnek: l lb = N 1 slug = kg 1 ft = m 1 ft = 12 in 1 mile = 5,280 ft 1 kip = 1,000 lb 1 ton = 2,000 lb 1Ma=1N/mm2=10kg/cm2 1kN/m2=10kg/m2 1 ka = 1 kn/m 2 1 N = (1 kg) (1 m/s 2 ) 1 lb= (1 slug) (1 ft/sec 2 ) Şekil 1.1. SI ve U.S. Birim Sisteminde Ağırlıklar Bilgisaar rogramı

4 4 1.2-Genel Bilgiler ve Kabuller İnşaat mühendisliğinde kullanılan taşııcı malzemeler, genellikle beton, çelik, ahşap ve zemindir. Bunlardan beton, çelik ve ahşap malzemeleri üst apı malzemeler olup apının iskeletini oluşturmaktadır. Zemin malzemesi ise bu apının aakta durmasını sağlaan mesnettir. Dolaısıla bu malzemelerin taşıma özelliklerini, inşaat mühendisleri olarak ii bilmemiz gerekir. Zaten mevcut bir apı incelendiğinde, önce apıa ait bu temel malzemeler incelenior, daha sonra bu malzeme değerlerine göre apının performansı çeşitli hesap öntemlerile belirlenior. Üst apı malzemeleri sonlu ve genellikle şekil verilebilen malzemelerdir. Osa zemin malzemesi sonsuz ifade edebileceğimiz ve genellikle şekil verilmeen bir malzemedir. Diğer malzemelere göre apısı daha karmaşık ve değişkendir. Diğer bir değişle üst apı malzemelerinin mukavemetini artırmak, zemin malzemesinin mukavemet değerlerini artırmaa göre daha koladır. Taşııcı Yapı Malzemesi Üst Yapı Alt Yapı Çelik Beton Ahşap Zemin Şekil 1.2 Taşııcı malzemeler Mühendislik hesapları apılınca da üst apı ile zeminin etkileşimi genellikle aklaşık olarak göz önüne alınmaktadır. Zemin sonsuz bölge olduğu için hesaplarda sonlu bir bölge alınır, bu sonlu bölgenin büüklüğüne göre hesabın hassasieti değişebilir. Bir apı oluşturulurken, taşııcı olmaan, kaplama ve dolgu malzemelerinin seçimi de inşaat mühendisliği açısından önemlidir. Bu malzemeler genelde dolgu ve konstriktif malzemeler olmakla beraber, hafifliği ve angına karşı daanıklılığı gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Yapı malzemesi olarak kullanılan malzemelerin mukavemet özelliklerinin belirlenmesinde homojen ve izotrop kabul edilen malzemede, Malzemenin lastisite Modülü, oisson Oranı, Kama Modülüı, mukavemet değerleri,- çekme, basınç ve kama daanımları Tablo 1.3 Bu dört ana malzeme için bazı temel özellklleri Sembol Beton (C20) Çelik (S220a) Ahşap (Çam) Zemin (Z1 ) f ck (Ma) f ctk (Ma) υ γ (kn/ αt (1/C)

5 5 Lineer elastik teoride katı mekaniği için bazı temel kabuller.malzemeler davranışları açısından incelendiklerinde ise aşağıdaki şekilde sınıflandırma, tanımlar ve kabüller apılabilir. a) Düktil Malzeme Kopmadan önce çok büük şekil değiştirmeler apar, tamamen göçüncee kadar ük taşıabilenr ve basınç ile çekme özellikleri birbirlerine akın olan malzemedir.. Örnek olarak, apı çeliği, alüminum, nikel, nalon olarak saılabilir. b) Gevrek Malzeme Akma sınırları oktur ve kopmadan önce büük bir uzama göstermezler. Basınç ve çekme altındaki davranışları bir birlerinden çok farklı olan bu malzemeler, orantılık sınırları aşıldıktan hemen sonra ufak bir uzama aparlarsa göçerler. Çekme ve kopma mukavemetleri anıdır. Örnek olarak beton, taş, dökme demir, cam, seramik gibi malzemelerdir. c)lastik Malzeme Bunların elastik özellikleri hemen hemen hiç oktur. Örnek olarak kurşun verilebilir d) Süreklilik: Şekil değiştirebilen cisim süreklidir. Uzada er kaplaan cisim tamamen bir madde ile doludur (içinde boşluk oktur) e) Lineer elastik malzeme:malzemede Hooke kanunları geçerlidir. σ :malzemenin elastisite modülü :normal gerilme, τ: kama Gerilmesi G f) Homojen izotrop malzeme: Cismin elastik özellikleri noktadan noktaa göre değişmez. Malzeme özellikleri bütün önlerde anıdır. g) Küçük şekil değiştirmeler: Cisim küçük şekil değiştirmeler z z apar, Yer değiştirmeler küçük olmalı, Şekil değiştirmeler küçük h) Monoklinik malzeme: Bir malzemede bir düzleme göre malzeme simetrisi var ise böle malzemee monoklinik malzeme adı verilir. i) Ortotropik malzeme: Birbirine dik üç düzleme göre malzeme simetrisi olan malzemelere ortogonalli anizotropik kelimelerinin kısaltılmışı olan ortotropik malzeme adı verilir. Teknikte çok kullanılan; ahşap, lifli kompozit malzeme, haddeden geçirilmiş malzemeler ortotropik malzemelerdir. J) İzotropik malzeme: Bu malzemede malzemenin her doğrultuda elastik özellikler anıdır. Bu malzeme iki sabit ile belirlenir. ( ve υ)

6 Aşama Özellik Örnek 6 1 Yapı Malzemesi Malzemee şekil verilir Ahşap, çelik, betonarme, zemin 2 Taşııcı leman Kesiti h Taşııcı eleman oluşturulur Dikdörtgen, Dairesel, Halka, Kutu b 3 H Taşıı- cı le- Taşııcı sistem oluşturulur Kiriş, Kolon, lak, Temel, Kabuk L Taşıcı Sistem 4 z Mühendislik apısı oluşturulur. Bina, köprü, istinat, sanai, havuz,. kompozit Şekil 1.3 Taşııcı sistem aşamaları Bu malzemeler işlenerek taşııcı sistem oluşturulması İnşaat Mühendisliğinde Dört Ana Aşama İnşaat mühendisliğinde malzemenin işlenmesinden apının kurulup ük taşımasına kadar 4 ana grup vardır. Dolaısıla bir inşaat mühendisi bu 4 aşama hakkında bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Her aşamadaki işlemlerin çeşitli kombinasonlarından bir taşııcı sistem üretilmektedir. Her kombinason için ilgili önetmelik ve şartnamelerin ii bilinmesi gerekmektedir. 1 Aşama :Yapı malzemesi oluşturuluor, malzemee şekil verilior, örneğin beton malzemesi kum+ çakıl +çimento+ su nun ugun karışımıla oluşturuluor. 2. Aşama :Taşııcı elemen oluşturuluor, kiriş kolon, plak gibi. 3. Aşama:Taşııcı sistem oluşturuluor, çerçeve, kafes sistem 4. Aşama: Yapı oluşuor. Bina, köprü, su deposu..

7 7 1.3-Üst Yapı Malzemeleri a-betonarme Malzemesi Beton kum-çakıl-çimento ve suun ugun oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir apı malzemesidir. Bu malzeme karışımının içine konulduğu kabın şeklini alan plastik bir malzemedir. Kalıba döküldükten sonra katılaşır zamanla daanım kazanır. Betonun özellikleri karışımında kullanılan malzemelerin özelliklerine ve karışım oranına bağlıdır. Betonun en önemli karakteristiği üksek basınç daanımı olmasıdır. Bu nedenle beton sınıflandırılması apılırken basınç mukavemetine göre sınıflandırılır. Betonun basınç daanımı zamana bağlı olarak artar. Bu olaa sertleşme denir. 28 günlük betonun daanım katsaısı 1 alınarak betonun aşına göre mukavemetler belirlenebilir. Su Kum Çakıl BTON BTON DONATI BTONARM Çimento Şekil 1.14 Betonarme malzemesinin bileşenleri Beton malzemesinin oluşmasında en önemli malzemelerden olan çimento, apının ve apı çevresindeki durumun gereği olan koşullarda gerekli daanımı sağlaan bağlaıcı malzemedir. Kum ve çakıl ise granülometrisinin beton niteliği üzerindeki önemli etkisi olan granülometrik bir malzemedir. Betonda kullanılacak agreganın en büük dane büüklüğü, kalıp genişliğine, döşeme kalınlığına, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığa ugun olacak şekilde seçilmelidir. Betonda kullanılacak su, ilgili standardlara ugun olmalıdır. Karma suu asit özelliği taşımamalı (ph 7 olmalı); zararlı etkisi olacak oranda karbonik asit, mangan bileşikleri, amonum tuzları, serbest klor, madensel ağlar, organik maddeler ve endüstri atıkları içermemelidir. 1.4 Daanım Katsaısı Gün Şekil 1.15 Beton malzemesinin zamana bağlı daanımı Tüm önetmeliklerde 28 günlük daanım standart daanım olarak kabul edilir. Karakteristik basınç daanımı ise denelerden bulunan ve altına düşülme olasılığı %10 olan basınç daanımı değeridir TS500/2000

8 8 ÖRNK C20 C:Concrete 20: Ma olarak 28 günlük karakteristik silindir basınç daanımıdır. fck=20 N/mm 2 40 σ(mpa) Gevrek Sünek ε 0 ε u ε Şekil 1.17 Beton malze- mesinde gevrek ve sünek malzemede gerilme-şekil b Donatı h Beton Betonarme Kesit erspektif Şekil 1.18 Beton malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Betonarme ön gerilmeli, art gerilme, erinde dökme, kolaca şekil verilebilen bir inşaat malzemesidir. Çekme daanımı azdır, bunun için çekme kuvvetini içindeki donatı karşılamaktadır. Betonarmede çekme daanımı (TS500) cekme silindirba sıınçcdaa ımı Ma cekme Betonarmede lastisite modülü silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm silindirbasıınçcdaa ımı Ma silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm2 ÖRNK 1.4 C20 için cekme Ma Ma

9 9 Beton Sınıfları ve Daanımları (TS500) Beton Sınıfı Karekteristik Basınç Daanımı fck (Ma) (Silindir) şdeğer Küp (150 mm) Basınç Daanımı Fcd(Ma) Hesap Daanımı Karekteristik ksenel Çekme Daanımı fctk (Ma) 28 Günlük lastisite Modülü c Ma ) C C C C C C C C C C γmc=1.5 Malzeme katsaıları dır b-çelik Malzemesi İnşaat mühendisliğinde kullanılan çelik malzemesi genellikle şekil verilmiş malzemlerdir. Bu şekiller genellikle, kutu, daire, dolu kesitler, halka, T,U,I kesitli malzemelerdir. Çelik malzemesi tekrar kullanılabilme özelliğine sahip bir taşııcı sistem malzemesidir. Kalitesi açısından, paslanmaz, hasır çelik, profiller, betonarme demirleri Genellikle statik ükleri taşıan çelik apı elemanları için hadde profiller tercih edilmelidir. Hadde profiller oksijen kanağı vea pres bıçaklarla kesilirse, kesim üzelerindeki kusurlar mümkün olduğunca düzeltilmelidir.. Kutu kesiti Boru kesiti I Kesit U Kesit L Kesit Şekil 1.16 Çelik malzemede tipik kesitler

10 10 Betonarme çeliği için Mekanik Özellikler Donatı Çubukları Hasır Donatı Doğal Sertlikte Soğukta İşlem Görmüş S220a S420a S500a S420b S500bs S500bk Minimum akma daanımı fk (Ma) Minimum kopma daanımı fsu (Ma) f<= Minimum kopma uzaması esu % Minimum kopma uzaması esu % TS648 Çeliğin Kısa Gösterimi Akma Sınırı Çekme mniğet Kama G Sd Sçem Tem N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Kırılma noktası 1 1 Akma (tam plastik bölge ) Uzama pekleşmesi Zaıflama bölgesi lastik bölge Şekil 1.17 Çelik malzemesinde gerilme-şekil değiştirme grafiği

11 11 c- Ahşap Malzemesi Taşııcı olarak kullanılan malzemelerden en hafif olanlarından biridir. Şantiee taşınması kola ve hızlıdır. Söküldükten sonra tekrar kullanılması mümkündür. Bunları anında angına karşı ve rutubete karşı zaıftır. Homojen bir malzeme değildir. Ahşabın ipçik doğrultusundaki davranışı ile ona dik doğrultudaki davranışı farklı olduğundan malzeme özellikleri anizotroptur (doğrultua bağlıdır) farklı dir ve önündeki elastisite modülleri farklıdır. (Ma) II (Ma) T σ(ma) I. Sınıf Çam Sınıfı I. Sınıf Meşe kaın h Ahşap L b Şekil 1.18 Ahşap malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Modern binalar için masif ahşap apılar, ugulama alanları, ahşap kalıbı, Lamine ahşap (tabakalı ahşap malzemesi), OSB plaka, MDF, kalas ve tahta ürünler, Masif ahşap parke, ahşap kazıklar, ahşap döşemeler Bunlardan Ladin,Göknar,Çam, Karaçam(Avrupa Melezi),Duglas Göknarı olarak sıralanabilirler. Bu malzemelerin mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Birimler N/mm2 DIN 1052 Cinsi Ladin Göknar Çam Karaçam Duglas Kaın Sınfı C16 C16 C24 C24 C30 ğilme fm,k Çekme ft,0,k Çekme ft,90,k Basınç fc,0,k Basınç fc,90,k Kesme fv,k last Mod last Mod Kama Mod Yoğunlık kg/m3 rk meşe ft,0, lifler doğrultusunda ft,90, liflere dik doğrultuda Ahşabın mukavemetine tesir eden faktörlerden biri de ihtiva ettiği rutubet miktarıdır. Ahşabın taşııcı malzemesi olarak kullanılabilmesi için rutubet miktarı % 20 den az olmalıdır. Rutubet % miktarı G:aş ağırlığı Gk:kuru ağırlığı G Gk R 100 G k

12 d- Birleştirme Malzemeleri Kuvvet ve ük aktaran birleştirme malzemeleri 12 İki malzemei birleştirebilmek için üçüncü malzemee ihtiaç vardır. Bu üçüncü balzeme birleştirme malzemesi olmak üzere bu malzemenin de mukavemet özellikleri bilinmesi gerekmetedir. Çünkü mevcut olan bir kuvveti, bu birleştirme malzemesile diğer bir taşııcı malzemee taşıtılacaktır. İnşaat mühendisliğinde asıl taşııcı malzemeler, beton, çelik ve ahşap olduğuna göre birleştirme malzemeleri: Çivi, Bulon, erçin, Tutkal, Kanak, poksi vs. dir Bir birleşimde enaz 3 malzeme vardır A- B- C malzemeleri Ahşap Çivi -Ahşap, Ahşap-Bulon -Çelik, Çelik-Kanak-Çelik, Beton -Bulon-Çelik; beton -Kimasal dübel-çelik B malzemesi A malzemesi C Birleştirme malzemesi Zincirin bir halkası kopsa o zincir artık ük taşıamaz hale gelir. Şekil 1.18 Tipik iki farklı malzemenin üçüncü bir malzeme ile birleştirilmesi RÇİN V CİVATA BAĞLANTILARININ YAIM KURALLARI, erçin ve cıvata delikleri delinerek açılmalıdır. Zımbalanarak açılan delik tam silindirik ve malzeme üzüne dik olmalıdır. Arıca zımbalama esnasında kenarlarda çatlak medana getirmemelidir. ürüz ve çeperler perçinlenmeden önce temizlenmelidir.

13 13 /2 A B /2 Şekildeki sistemde =50kN, t em =1kN/ cm 2, bir perçin kesit alan A=10cm 2 olduğuna göre kaç perçin gerekir. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 D C Şekildeki iki malzeme AB ve CD kenarlarından kanaklanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. A) AB kanak bou CD kanak bouna eşittir Birleştirme malzemelerile B) AB kanak bou CD kanak boundan büüktür erçinler Ugun Civatalar Kaba Civatalar Ankraj Civatalar Yükleme Hali Y IY Y IY Y IY Y I Y Kama Kgf/cm t em zilme s ez Çekme s çek N/mm Kgf/cm N/mm Kgf/cm N/mm Zemin Malzemesi Alt apı malzemesi olan zemin malzemesi oldukça karmaşık bir malzemedir. Bu malzeme üst apıa mesnet (temel) oluşturuor. Özellikle basınca çalışan bir malzeme olduğundan pratik hesaplarda çekme almadığı kabul edilir. Zeminin mekanik özellikleri denelerle belirlenerek, üst apı hesapları bu dene sonuçlarından elde edilen parametreler dikkate alınarak apılır. Zemin emnieti düşük olduğu durumlarda çeşitli öntemlerle zemin iileştirilmesi apılarak zeminin taşıma gücü arttırılır. Zemin malzemesi 3 ana kısımdan oluşur. Dane- Su- Hava, bazen içinde su olmaabilir bu tür zeminler kuru zeminlerdir.

14 14 Dane Hava Su Vw V A Vs Şekil 1.19 Zemin malzemesini oluşturan temel maddeler Tablo 1 Hacim kütle ve ağırlık Faz Hacim Kütle Ağırlık Hava V A 0 0 Su V W m W W W Dane V S m S W S Su oğunluğu ρ w =m/v, ρ w = 1 ton/m 3 = 1 g/cm 3 Ağırlık kuvvet olarak göz önüne alındığından cismin ağırlığı hesaplanmalıdır. g =9.81 m/s 2 er çekim ivmesi alındığında W = m g olarak, ağırlık hesaplanır. Birim hacim ağırlık γ W V m V g = ρg Buradan suun birim hacim ağırlığı, γ w = 9.81 kn/m 3 2 D 60 D30 C u C c D 10 ( D60D10 ), (1.16) Cu üniformluk katsaısı D60:elek analizinde elekten geçen malzemenin %60 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D10:elek analizinde elekten geçen malzemenin %10 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D r e e ma ma e e min Sıkılık oranı Gevşek 0.15<Dr<0.3 Orta Sıkı 0.30<Dr<0.5 Sıkı 0.50<Dr<0.75 ema =en büük boşluk oranı e0 =Tabii boşluk oranı emin =en küçük boşluk oranı 0 Zemin emniet gerilmesi qem, atak katsaısı K, Bazı zemin malzemelerinin elastisite modülleri ve poisson n oranları aşağıdaki gibidir

15 15 Zemin Cinsi (ka) v Yumuşak killer Orta katı killer Katı killer Gevşek Kum Orta sıkı kum Sıkı kum

16 16 σ ε Şekil 1.19 Zemin malzemesinde gerilme şekil değiştirme durumu Zeminlerin Sınıflandırma Zemin sınıflandırmasında bir çok sistem vardır. Bu sistemlerin amaçları zemin özelliklerinin belirlenmesidir. Örneğin zeminin daanımı, sıkışabilirliği, kama açısı gibi özelliklerinin belirlenmesidir. n agın kullanılan zemin sınıflandırma sistemi Unified Soil Classification Sstem (USCS) sistemdir. F N N f R F φ φ f içsel sürtünme açısı, m sürtünme katsaısı tanf=m=f/n Şekil 1.20 Zemin malzemesinde kama açısı Kötü derecelenmiş zemin Bunlar kumu, büük parçacıkları ve çakılları içerir. The individual particles ma var from perfectl round to highl angular reflecting their geological origins. If more than half of the material is coarser than the 75 mm sieve, the soil is classified as coarse. The following steps are then followed to determine the appropriate 2 letter smbol Birinci harf kum (sand) S, ikinci harf çakıl (gravel) G, ikinci harf Cu ve Cc sabitlerine bağlı This depends on the uniformit coefficient C u and the coefficient of curvature C c obtained from the grading curve, on the percentage of fines, and the tpe of fines. First determine the percentage of fines, that is the % of material passing the 75 mm sieve.

17 İi derecelenmiş zemin: Tüm dane boutlarından (iri,orta,ince) dengeli olarak içerir. A-İi derecelenmiş zemindir.ani tüm dane boutlarından dengeli olarak içerir. B-Üniform zemin hemen hemen anı daneleri içerir.böle zemin kötü derecelenmiş zemindir. C- Aralıklı derecelenmiş zemin büük ve küçük daneler içeren ancak orta büüklükteki daneleri eksik olan kötü derecelenmiş zemindir. 17 Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır eğer % ince < 5% ikinci harf W vea eğer % ince > 12% ikinci harf M vea C eğer 5% < % ince < 12% Iki sembol birlikte kullanılmalıdır İi derecelenmiş zeminler Bunlar silt, kil ve 60 mm. Dan küçük parçacıkları içerir. Silt These can be visuall differentiated from clas because the ehibit the propert of dilatanc. If a moist sample is shaken in the hand water will appear on the surface. If the sample is then squeezed in the fingers the water will disappear. Their gritt feel can also identif silts. Kil Clas ehibit plasticit, the ma be readil remoulded when moist, high strengths and if left to dr can attain Organic These ma be of either cla or silt sized particles. The contain vegetable matter. Generall onl a surface phenonomen but laers of peat ma depth. These are ver poor soils for most engineering purposes. significant amounts of be found at Fine grained materials These are classified solel according to the results from the Atterberg Limit Tests. Values of the lasticit Inde and Liquid Limit are used to determine a point in the plasticit chart shown in Figure 5. The classification smbol is determined from the region of the chart in which the point lies.

18 18 Deprem bölgelerinde apýlacak eni binalar ile deprem performansý deðerlendirilecek vea güçlendirilecek mevcut binalarda zemin koþullarýnýn belirlenmesi; betonarme, çelik, ve ýðma bina temellerinin ve zemin daanma (istinat) apýlarýnýn tasarýmý, bu konulardaki önetmelik ve standartlarla birlikte öncelikle bu bölümde verilen kural ve koþullara uularak apýlacaktýr. Zemin Gruplarý ve Yerel Zemin Sýnýflarý Bu Yönetmelikte erel zemin koþullarýnýn tanýmlanmasý için esas alýnan zemin gruplarý Tablo 6.1 de, erel zemin sýnýflarý ise Tablo 6.2 de verilmiþtir. Tablo 6.1 deki zemin parametrelerine iliþkin deðerler, zemin gruplarýnýn belirlenmesinde ol göstermek üzere verilen standart deðerlerdir. Aþaðýda belirtilen binalarda, gerekli saha ve laboratuar denelerine daanan zemin araþtýrmalarýnýn apýlmasý, ilgili raporlarýn düzenlenmesi ve proje dokümanlarýna eklenmesi zorunludur. Raporlarda Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 e göre tanýmlanan zemin gruplarý ve erel zemin sýnýflarý açýk olarak belirtilecektir. (a) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde toplam üksekliði 60 m den fazla olan tüm binalar, (b) Bütün deprem bölgelerinde, bina üksekliðinden baðýmsýz olarak, Bölüm 2 de Tablo 2.3 ile tanýmlanan Bina Önem Katsaýsý nýn I =1.5 ve I =1.4 olduðu binalar Yukarýdaki nin kapsamý dýþýnda kalan diðer binalar için ise, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, zemin gruplarýnýn ve erel zemin sýnýflarýnýn Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 deki tanýmlara göre belirlenmesini saðlaacak erel bilgilerin a da gözlem sonuçlarýnýn deprem hesap raporlarýnda belirtilmesi vea bu konuda aýnlanmý kanaklara referans verilmesi zorunludur. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, Tablo 6.1 de (C) ve (D) gruplarýna giren zeminlerde, deprem ükleri altýnda kazýklarýn ata ataklanma parametreleri ile ata ve eksenel ük taþýma güçlerinin belirlenmesi, saha ve laboratuar denelerini içeren zemin araþtýrmalarýna göre apýlacaktýr. Sývýlaºma otansielinin İrdelenmesi Bütün deprem bölgelerinde, eraltý su seviesinin zemin üzeinden itibaren 10 m içinde olduðu durumlarda, Tablo 6.1 de (D) grubuna giren zeminlerde Sývýlaºma otansieli nin bulunup bulunmadýðýnýn, saha ve laboratuar denelerine daanan ugun analiz öntemleri ile incelenmesi ve sonuçlarýn belgelenmesi zorunludur.

19 19 Zeminlerin Önemli Fiziksel arametreleri Zeminlerin üç bileşeni vardır. Bunlar katı, sıvı ve gaz, katı olanları kaa vea organik malzemelerdir. Sıvı olsan genellikle su ve gaz ise hava dır. Zemindeki su ve gaz zeminde boşluk olarak adlandırılır. V hacmi göstermek üzere, V (total), V a(air), V w(water), V s(solid), ve V v(void), W (weight) and M (mass).

20 Adı şitlik Tanımı 20 Boşluk Oranı Ratio of the void volume to the solid volume. orosite ercent of the total volume that is taken up b the void. Degree of Saturation ercent of the void that is taken up b the water. Su İçeriği ercent of the weight of water to the weight of solids. Birim Ağırlık Total densit of the soil. Includes solids and the void. Kuru Birim Ağırlık Densit of the soil when it is completel dried out. Birim Kütle, Kuru Birim Kütle Specific Gravit of Solids Densit of the soil and the dr densit of the soil. Ratio of the densit of solids to the densit of water. Note: Diğer Önemli İlişkiler W=W s +W w V=V s +V v =V s +V w +V a

21 1.3 GRİLM ŞKİL DĞİŞTİRM DURUMLARI 21 Her elastik cisimde bir ükleme altında gerilme, bu gerilmee bağlı şekil değiştirme ve bu şekil değiştirmeden er değiştirmeler oluşur. Daha sonra er değiştirmeler büğüdüğünde cisimde kırılma oluşarak güç tükenmesile ükü taşıamaz duruma gelir. lastisite teorisinde, denge denklemleri kullanılarak gerilme bağıntıları, sonra geometrik esaslardan hareket ederek şekil değiştirme bağıntıları incelenir. Daha sonra ise gerilmeleri şekil değiştirmelere bağlaan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları elde edilir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntılarına büne denklemleri adı da verilmektedir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları cisimden cisme farklıdır. Normal gerilme A (1.1) Burada : taşııcı elemana etkien eksenel ük A: taşııcı elemanın kesit alanıdır. Bu ükleme durumunda taşııcı elemanda oluşacak şekil değiştirme Ve bu şekildeğiştirmee bağlı er değiştirme L L f L0 L L0 L 0 L L 0, (1.2) :uzunluk Şeklinde hesaplanır. Her elastik cismin bir uzama sınırı vardır bu sınır aşınca cisim kırılarak ükü taşıamaz hale gelir. Kırılma aşamaları Yük Gerilme Şekil Değiştirme Yer Değiştirme Kırılma =/A =/ L=L 0 L> ma kn kn/m 2 mm

22 22 Kırıl ma lastik bölge (geçici şekil değiştirme) lastik bölge (kalıcı şekil değiştirme) Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği =/A A L L 0 L 0 Lf L L 0 Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği açısı apan bir cisimde eksenel şekil değiştirme ile kama şekil değiştirmesi eksenel şekil değiştirme =/L kama şekil değiştirmesi =L/L =tan =

23 23 sin cos L L Şekil 1.6 Yükleme durumu sin L sin cos cos L L sin A cos A Şekil 1.7 ğik kuvvetten oluşan eksenel ve kama şekil değiştirmeler ÖRNK-1.1 G 2 (1 ) G Şekildeki L uzunluğundaki çubuğa kuvveti etkimektedir. Kuvvet bo değişim diagramı (-L) şekilde verildiğine göre, çubuk 2mm ve 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa çubuğun toplam bou ne olur (kn) 10 L(mm) L L Şekil 1.8 Normal Kuvvet

24 24 ÇÖZÜM mm uzadıktan sonra ük tekrar kaldırılınca elastik bölgede olduğu için toplam bo değişmez, L olur. 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa, çubuk 4mm lik kalıcı (plastik) er değiştirdiğinden dolaı, çubuğun toplam bou L+ 4mm olur. Lineer lastik (Hooke kanunları) Genel olarak elastik izotrop bir cisimde gerilme-şekil değiştirme bağıntıları G G 2(1 ), (1.3) sabit Şeklindedir. Sadece etkilediğinde,, ve z önündeki şekil değiştirmeler (Şekil 1.5) z,, (1.4) Şekil 1.9 Tek eksenli gerilme Şeklinde hesaplanabilirler. Üç boutlu elastik izotrop bir cisimde ise,, z eksenlerindeki gerilmelerden dolaı, şekil değiştirmeler. Kama gerilmeleri z z Normal gerilmeler Şekil 1.10 Üç eksenli gerilme

25 25 (1.5) (1.6) ) ( 1 z ) ( 1 z ) ( 1 z z G Şeklindedir. Isısal şekil değiştirmeler malzemenin ısı genleşme katsaısı ve ısı farkına bağlı olarak değişimi (1.7) Şeklinde hesaplanabilir. Isı farkından oluşan bo değişim ise L= T LT (1.8) Bağıntısından elde edilebilir. T t z Cisimler ükleme durumu ve boutları itibarıla hesap kolalığı açısından düzlem gerilme vea düzlem şekil değiştirme ada hem düzlem gerilme hem de düzlem şekil değiştirme olarak idealleştirilebilir. Örneğin düzlem gerilmede gerilmeler d]zlem nde vardır\ z d]zlem nde gerilme oktur. Düzlem gerilme hali Gerilme vektörlerinin bulunduğu düzlem düzlemi olarak alındığında, düzlem gerilme hali için σz=0, τz=0, τz=0 dır. Bu durumda Hooke asaları (1.9) 1 1 z G 0 z z

26 26 Düzlem şekil değiştirme hali Düzlem şekil değiştirme halinde, şekil değiştirmelerin bulunduğu düzlem düzlemi olarak seçildiğinde εz=0, γz=0, γz=0 dır. Düzlem şekil değiştirme halinde εz=0 olduğundan (5.18) denkleminden σz=ν (σ+σ) elde edilir. Düzlem gerilme halinde ise σz=0 olup εz=-ν(σ+σ)/ dir. Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme arasındaki bu fark önemlidir. Özel haller: Düzlem gerilme halinde σ=-σ olduğu zaman ukarıda verilen (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durum hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. Bir başka özel durum ile ν=0 olduğunda karşılaşılır. Bu durumda (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durumda hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. z z z 0 (1.10) z z 0 ÖRNK-1.2 2m p D A p C B p AB kenarı 3m, BC kenarı 2m ve kalınlığı 0.5 cm olan bir levha şekilde görüldüğü gibi p, p düzgün aılı ükler ile üklenmiştir. Yüklemeden sonra AB kenarının cm, BC kenarının 0.08 cm uzadığı ölçülmüştür. Bu duruma göre p ve p ger lmeler i ile levha kalınlığının ne kadar değiştiğini bulunuz. =2*10 6 N/cm 2, G=0.8*10 6 N/cm 2 p 3m Şekil 1.11 Düzlem gerilme Çözüm Düzlem gerilme halinde z=0 =0.195/300= =0.08/200= (1.9) bağıntılarından =0.25 L L G 2(1 ) =1600, =1200 elde eilir. z = ve t= cm elde edilir

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d)

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ MAK-AB06 ĠÇ BASINÇ TKĠSĠNDKĠ ĠNC CĠDARI SĠĠNDĠRD DNYS GRĠM ANAĠZĠ DNYĠ. DNYĠN AMACI Mukavemet derslerinde iç basınç etkisinde bulunan ince cidarlı silindirik basınç kaplarında oluşan gerilme ve şekil değişimleri

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) Hidrostatik duran akışkanlar ile üniform olarak hareket eden ( akışkanın hızının her erde anı olduğu ) akışkanların durumunu inceler. 1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Hidrostatik

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin : Taban eğimi J o =0.000 olan trapez kesitli bir sulama kanalı ince çakıl bir zemine sahip olup, bu malzeme için kritik kama gerilmesi τ cb =3.9 N/m dir. Bu kanaldan 35 m 3 /s lik debi iletilmesi halinde

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri . Ua çerçeve örnek çöümleri. Ua çerçeve örnek çöümleri Ua çerçeve eleman sonlu elemanlar metodunun en karmaşık elemanıdır. Bunun nedenleri: ) Her eleman için erel eksen takımı seçilmesi gerekir. Elemanın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI. ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi

ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI. ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi 1 Metale akma sınırının üzerinde gerilme uygulanması durumunda dislokasyon yoğunluğu artar, dayanım değerleri artar, sünekliliği

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ 3. ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ Zemin plağı üzerine etki eden dış ükler, plakta momentlerin oluşmasına sebep olurlar. Kolon ve taban plakası vasıtasıla plağa etkien tekil ükler

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 10 KATLI ÇELİK BİR YAPININ DEPREM YÜKLERİ ALTINDA TASARIMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 10 KATLI ÇELİK BİR YAPININ DEPREM YÜKLERİ ALTINDA TASARIMI İSTABUL TEKİK ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ 10 KATLI ÇELİK BİR YAPII DEPREM YÜKLERİ ALTIDA TASARIMI YÜKSEK LİSAS TEZİ İnş. Müh. Armağan ERCA Anabilim Dalı : İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ Programı : YAPI MÜHEDİSLİĞİ

Detaylı

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KMİLE TOSUN ELEKOĞLU 1 Mekanik olaları ölçmekte a da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büüklükler: Skaler büüklük: sadece bir saısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI fonksionunun ekseninin kestiği k noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b c f()= denkleminin n kök leridir p in eksenini kestiği nokta ise (,p)

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Arş. Gör. Melda A. ÇAKIROĞLU Sayfa 1 21.04.2006/11:10 Osman GENÇEL

Arş. Gör. Melda A. ÇAKIROĞLU Sayfa 1 21.04.2006/11:10 Osman GENÇEL Arş Gör Melda A ÇAKIROĞLU Safa 04006/:0 MUKAVEMET GİRİŞ - Mekanik Tanımı - Elastisite - İdeal Kavramlar (elastik cisim- homogen- izotrop- hooke asası) İÇ KUVVETLER ve NORMAL KUVVET HALİ - Normal Gerilme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 :

Örnek...1 : Örnek...3 : Örnek...2 : FONKSİYONLR FONKSİYONUN EKSENLERİ KESİM NOKTLRI =f() fonksio - nunun ekseninin kestiği noktaların m apsisleri b, c, e dir. u noktalar a b f()= denkleminin kökleridir n =f() in p eksenini kestiği nokta

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler

Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler Dişli (Nervürlü) ve Asmolen Döşemeler 3 2 diş Ana taşıyıcı kiriş 1 A a a Đnce plak B Dişli döşeme a-a plak diş kiriş Asmolen döşeme plak diş Asmolen (dolgu) Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı,

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

2. TOPRAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

2. TOPRAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 2. TOPRAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Topraktaki Üç Faz S : Katı W: Sıvı Su A: hava hava Zemin taneleri Faz Diyagramı V t =V v +V s =(V a +V w )+V s M t =M w +M s Hacim Oranları (1) Boşluk oranı (Void ratio),

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example A-PRESSURE FORCES FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES Consider a duct as shown in figure. First identify the control volume on which to conduct a force balance. The inner passage is filled with

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar

Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar. 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.1 7.2 Varsayımlar ve Tanımlar Tekil Yükleri Aktaran Kablolar Örnekler Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.3 Yatayda Yayılı Yük Aktaran Kablolar 7.4 Örnekler Kendi Ağırlığını Taşıyan Kablolar (Zincir Eğrisi)

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 2 Malzemelerin Mekanik Davranışı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı 2. Malzemelerin

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ÇELİK YAPILAR. Prof. Dr. Beytullah TEMEL

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ÇELİK YAPILAR. Prof. Dr. Beytullah TEMEL Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ÇELİK YAPILAR Prof. Dr. Beytullah TEMEL İŞLENECEK KONULAR 1.GİRİŞ 2. MALZEME OLARAK ÇELİK VE ÇELİK YAPILARIN HESABINA İLİŞKİN

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı