BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ"

Transkript

1 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4- Alt apı (Zemin) Malzemesi GÖSTRİMLR b :kesit genişliği f ck :betonun karakteristik basınç daanımı f ctk :betonun karakteristik çekme daanımı f k : g :er çekim ivmesi h :kesit üksekliği m :cismin kütlesi,,z :global koordinatlar A :cismin kesit alanı C u : :zeminin üniformluk katsaısı Cc : D 60 :zeminin dane çapı Dr :zeminin sıklık oranı DT :sıcaklık farkı :malzemenin elastisite modülü G :malzeme kama modülü G :zeminin özgül ağırlığı G :ahşabın aş ağırlığı Gk :ahşabın kuru ağırlığı L :eksenel normal kuvvet R :ahşapta nem oranı V :hacim W :ağırlık :elaman uzunluk υ :malzemenin oisson oranı γ :malzemenin birim hacim ağırlığı σ : normal gerilme τ :kama Gerilmesi α t :ısı genleşme katsaısı ρ :oğunluk Ψ

2 2 1.1 Birim Sistemleri Mühendislikte apılan hesaplar ve tasarımda belli bir ölçüe daanarak bir sınırlama getirilmiştir. Daanım sınırlaması, bo değişimi sınırlaması ve bout sınırlaması gibi. Bu nedenle apılan sistem tasarımlarında hangi öçlüğü ne şekilde kullanmamızı bilmemiz gerekir. Anı zamanda Uluslar arası kanaklardan ararlandığımızdan dolaı farklı ölçü sistemlerile karşılaşmaktaız. Bu bölümde ölçülerin tanımları ve dönüşümleri kısaca anlatılmıştır. Yazılı tarihle başlaan ölçme teknikleri içinde ilk uzunluk standardı, parmak kalınlığı, el genişliği, karış, aak gibi orta bouttaki bir insanın vücudundaki parça vea mesafelerden ola çıkılarak oluşturulmuştur. Birimin adı da Yunanca Metrondan alınan Metre olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Birim Sistemi a da Uluslararası Ölçüm Sistemi ise Fransızca ismi Sstème international d'unités, cümlesinin ilk harfleri olan SI ismini almıştır. Bu sistem fen ve teknolojide kullanmak üzere önerilmiştir. SI Birim Sistemi'nin genel kabulü, teknik iletişimi kolalaştırmaa öneliktir. MKS birim sistemile doğrudan ilgilidir. SI sisteminin en pratik özelliklerinden biri ondalık bir sistem oluşudur. Birimin büüklüğü 10 saısının pozitif vea negatif tam saı kuvvetlerini temsil eden çeşitli önekler kullanılarak değiştirilebilmekte ani, eni birimler üretilebilmektedir. Yazım stili Bir şahıs adından türetilmişler dışındaki semboller küçük harfle azılır. Örneğin basınç birimi ascal'a atfen verilmiştir, dolaısıla onun sembolü "a" olarak azılır, ama sembolün kendi "pascal" olarak azılır. Sembollere, eğer cümle sonunda değillerse, nokta konmaz (örneğin, "kg." değil "kg"). Saı ile sembol arasında bir boşluk konmalıdır (örneğin "2,21 kg" vea "22 C"). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve sanie sembolleridir (, ve ), bunlar saıdan hemen sonra konur. Birden fazla birimden oluşmuş semboller birbirlerine a bir orta nokta ( ) a da bir boşlukla bağlanır (örneğin, N m vea N m). Fiziksel Nicelik Tablo 1.1 Bazı SI Birim Sistemleri için özel isimler ve semboller SI Biriminin Adı SI Birimi için Sembol SI Biriminin Tanımı US Biriminin Adı Kuvvet newton N kg.m/s 2 pound lb Basınç pascal a N/m 2 = kg m 1 s 2 Uzunluk metre m M feet ft Kütle kilogram kg Kg slug Ağırlık (W=mg) newton N kg m s 2 US Biriminin sembol C.G.S Birim sistemleri ve M.K.S Birim Sistemlerinin Temel Birimleri olarak cm-g-s ve m-kg-s, sistemleri olup, her alanın büüklüklerinin ölçülmeleri için kafi gelmedi, ve her alana tatbik edilen eni Temel Birimler tesbit edildi. Bölece Uluslararası Birim Sistemi SI e geçildi. Bu eni birim sistemi ile ilgi ve bağlantısı olduğu için C.G.S ve M.K.S birim sistemleri tamamen ortadan kalkmadı ve çok kullanılmasalar bile onların da geçerliliği devam etti ve birbirlerine olan eşdeğerlikleri verildi.

3 Birimler arasındaki dönüşümde F=ma bağıntısı temel alınmıştır. 3 Örneğin kütlenin U.S. sisteminde hesabı: Kütle, m, parçacığın ağırlığı W=10 lb ve ertçekim ivmesi g=32.2 ft/sec 2 ise, kütle: m W g 10 slugs Tablo 1-2 : birim dönüşümleri SI US Uzunluk 1m inç foot Kuvvet N, kg.m/s 2 pound (lb) Kütle 1kg ons slug(lb.s 2 /ft) Ağırlık,W=mg N, g=9.81m/s 2 pound, g=32.2ft/s 2 Örnek: l lb = N 1 slug = kg 1 ft = m 1 ft = 12 in 1 mile = 5,280 ft 1 kip = 1,000 lb 1 ton = 2,000 lb 1Ma=1N/mm2=10kg/cm2 1kN/m2=10kg/m2 1 ka = 1 kn/m 2 1 N = (1 kg) (1 m/s 2 ) 1 lb= (1 slug) (1 ft/sec 2 ) Şekil 1.1. SI ve U.S. Birim Sisteminde Ağırlıklar Bilgisaar rogramı

4 4 1.2-Genel Bilgiler ve Kabuller İnşaat mühendisliğinde kullanılan taşııcı malzemeler, genellikle beton, çelik, ahşap ve zemindir. Bunlardan beton, çelik ve ahşap malzemeleri üst apı malzemeler olup apının iskeletini oluşturmaktadır. Zemin malzemesi ise bu apının aakta durmasını sağlaan mesnettir. Dolaısıla bu malzemelerin taşıma özelliklerini, inşaat mühendisleri olarak ii bilmemiz gerekir. Zaten mevcut bir apı incelendiğinde, önce apıa ait bu temel malzemeler incelenior, daha sonra bu malzeme değerlerine göre apının performansı çeşitli hesap öntemlerile belirlenior. Üst apı malzemeleri sonlu ve genellikle şekil verilebilen malzemelerdir. Osa zemin malzemesi sonsuz ifade edebileceğimiz ve genellikle şekil verilmeen bir malzemedir. Diğer malzemelere göre apısı daha karmaşık ve değişkendir. Diğer bir değişle üst apı malzemelerinin mukavemetini artırmak, zemin malzemesinin mukavemet değerlerini artırmaa göre daha koladır. Taşııcı Yapı Malzemesi Üst Yapı Alt Yapı Çelik Beton Ahşap Zemin Şekil 1.2 Taşııcı malzemeler Mühendislik hesapları apılınca da üst apı ile zeminin etkileşimi genellikle aklaşık olarak göz önüne alınmaktadır. Zemin sonsuz bölge olduğu için hesaplarda sonlu bir bölge alınır, bu sonlu bölgenin büüklüğüne göre hesabın hassasieti değişebilir. Bir apı oluşturulurken, taşııcı olmaan, kaplama ve dolgu malzemelerinin seçimi de inşaat mühendisliği açısından önemlidir. Bu malzemeler genelde dolgu ve konstriktif malzemeler olmakla beraber, hafifliği ve angına karşı daanıklılığı gibi özellikleri de dikkate alınmalıdır. Yapı malzemesi olarak kullanılan malzemelerin mukavemet özelliklerinin belirlenmesinde homojen ve izotrop kabul edilen malzemede, Malzemenin lastisite Modülü, oisson Oranı, Kama Modülüı, mukavemet değerleri,- çekme, basınç ve kama daanımları Tablo 1.3 Bu dört ana malzeme için bazı temel özellklleri Sembol Beton (C20) Çelik (S220a) Ahşap (Çam) Zemin (Z1 ) f ck (Ma) f ctk (Ma) υ γ (kn/ αt (1/C)

5 5 Lineer elastik teoride katı mekaniği için bazı temel kabuller.malzemeler davranışları açısından incelendiklerinde ise aşağıdaki şekilde sınıflandırma, tanımlar ve kabüller apılabilir. a) Düktil Malzeme Kopmadan önce çok büük şekil değiştirmeler apar, tamamen göçüncee kadar ük taşıabilenr ve basınç ile çekme özellikleri birbirlerine akın olan malzemedir.. Örnek olarak, apı çeliği, alüminum, nikel, nalon olarak saılabilir. b) Gevrek Malzeme Akma sınırları oktur ve kopmadan önce büük bir uzama göstermezler. Basınç ve çekme altındaki davranışları bir birlerinden çok farklı olan bu malzemeler, orantılık sınırları aşıldıktan hemen sonra ufak bir uzama aparlarsa göçerler. Çekme ve kopma mukavemetleri anıdır. Örnek olarak beton, taş, dökme demir, cam, seramik gibi malzemelerdir. c)lastik Malzeme Bunların elastik özellikleri hemen hemen hiç oktur. Örnek olarak kurşun verilebilir d) Süreklilik: Şekil değiştirebilen cisim süreklidir. Uzada er kaplaan cisim tamamen bir madde ile doludur (içinde boşluk oktur) e) Lineer elastik malzeme:malzemede Hooke kanunları geçerlidir. σ :malzemenin elastisite modülü :normal gerilme, τ: kama Gerilmesi G f) Homojen izotrop malzeme: Cismin elastik özellikleri noktadan noktaa göre değişmez. Malzeme özellikleri bütün önlerde anıdır. g) Küçük şekil değiştirmeler: Cisim küçük şekil değiştirmeler z z apar, Yer değiştirmeler küçük olmalı, Şekil değiştirmeler küçük h) Monoklinik malzeme: Bir malzemede bir düzleme göre malzeme simetrisi var ise böle malzemee monoklinik malzeme adı verilir. i) Ortotropik malzeme: Birbirine dik üç düzleme göre malzeme simetrisi olan malzemelere ortogonalli anizotropik kelimelerinin kısaltılmışı olan ortotropik malzeme adı verilir. Teknikte çok kullanılan; ahşap, lifli kompozit malzeme, haddeden geçirilmiş malzemeler ortotropik malzemelerdir. J) İzotropik malzeme: Bu malzemede malzemenin her doğrultuda elastik özellikler anıdır. Bu malzeme iki sabit ile belirlenir. ( ve υ)

6 Aşama Özellik Örnek 6 1 Yapı Malzemesi Malzemee şekil verilir Ahşap, çelik, betonarme, zemin 2 Taşııcı leman Kesiti h Taşııcı eleman oluşturulur Dikdörtgen, Dairesel, Halka, Kutu b 3 H Taşıı- cı le- Taşııcı sistem oluşturulur Kiriş, Kolon, lak, Temel, Kabuk L Taşıcı Sistem 4 z Mühendislik apısı oluşturulur. Bina, köprü, istinat, sanai, havuz,. kompozit Şekil 1.3 Taşııcı sistem aşamaları Bu malzemeler işlenerek taşııcı sistem oluşturulması İnşaat Mühendisliğinde Dört Ana Aşama İnşaat mühendisliğinde malzemenin işlenmesinden apının kurulup ük taşımasına kadar 4 ana grup vardır. Dolaısıla bir inşaat mühendisi bu 4 aşama hakkında bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Her aşamadaki işlemlerin çeşitli kombinasonlarından bir taşııcı sistem üretilmektedir. Her kombinason için ilgili önetmelik ve şartnamelerin ii bilinmesi gerekmektedir. 1 Aşama :Yapı malzemesi oluşturuluor, malzemee şekil verilior, örneğin beton malzemesi kum+ çakıl +çimento+ su nun ugun karışımıla oluşturuluor. 2. Aşama :Taşııcı elemen oluşturuluor, kiriş kolon, plak gibi. 3. Aşama:Taşııcı sistem oluşturuluor, çerçeve, kafes sistem 4. Aşama: Yapı oluşuor. Bina, köprü, su deposu..

7 7 1.3-Üst Yapı Malzemeleri a-betonarme Malzemesi Beton kum-çakıl-çimento ve suun ugun oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir apı malzemesidir. Bu malzeme karışımının içine konulduğu kabın şeklini alan plastik bir malzemedir. Kalıba döküldükten sonra katılaşır zamanla daanım kazanır. Betonun özellikleri karışımında kullanılan malzemelerin özelliklerine ve karışım oranına bağlıdır. Betonun en önemli karakteristiği üksek basınç daanımı olmasıdır. Bu nedenle beton sınıflandırılması apılırken basınç mukavemetine göre sınıflandırılır. Betonun basınç daanımı zamana bağlı olarak artar. Bu olaa sertleşme denir. 28 günlük betonun daanım katsaısı 1 alınarak betonun aşına göre mukavemetler belirlenebilir. Su Kum Çakıl BTON BTON DONATI BTONARM Çimento Şekil 1.14 Betonarme malzemesinin bileşenleri Beton malzemesinin oluşmasında en önemli malzemelerden olan çimento, apının ve apı çevresindeki durumun gereği olan koşullarda gerekli daanımı sağlaan bağlaıcı malzemedir. Kum ve çakıl ise granülometrisinin beton niteliği üzerindeki önemli etkisi olan granülometrik bir malzemedir. Betonda kullanılacak agreganın en büük dane büüklüğü, kalıp genişliğine, döşeme kalınlığına, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığa ugun olacak şekilde seçilmelidir. Betonda kullanılacak su, ilgili standardlara ugun olmalıdır. Karma suu asit özelliği taşımamalı (ph 7 olmalı); zararlı etkisi olacak oranda karbonik asit, mangan bileşikleri, amonum tuzları, serbest klor, madensel ağlar, organik maddeler ve endüstri atıkları içermemelidir. 1.4 Daanım Katsaısı Gün Şekil 1.15 Beton malzemesinin zamana bağlı daanımı Tüm önetmeliklerde 28 günlük daanım standart daanım olarak kabul edilir. Karakteristik basınç daanımı ise denelerden bulunan ve altına düşülme olasılığı %10 olan basınç daanımı değeridir TS500/2000

8 8 ÖRNK C20 C:Concrete 20: Ma olarak 28 günlük karakteristik silindir basınç daanımıdır. fck=20 N/mm 2 40 σ(mpa) Gevrek Sünek ε 0 ε u ε Şekil 1.17 Beton malze- mesinde gevrek ve sünek malzemede gerilme-şekil b Donatı h Beton Betonarme Kesit erspektif Şekil 1.18 Beton malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Betonarme ön gerilmeli, art gerilme, erinde dökme, kolaca şekil verilebilen bir inşaat malzemesidir. Çekme daanımı azdır, bunun için çekme kuvvetini içindeki donatı karşılamaktadır. Betonarmede çekme daanımı (TS500) cekme silindirba sıınçcdaa ımı Ma cekme Betonarmede lastisite modülü silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm silindirbasıınçcdaa ımı Ma silindirbasıınçcdaa ımı kg/cm2 ÖRNK 1.4 C20 için cekme Ma Ma

9 9 Beton Sınıfları ve Daanımları (TS500) Beton Sınıfı Karekteristik Basınç Daanımı fck (Ma) (Silindir) şdeğer Küp (150 mm) Basınç Daanımı Fcd(Ma) Hesap Daanımı Karekteristik ksenel Çekme Daanımı fctk (Ma) 28 Günlük lastisite Modülü c Ma ) C C C C C C C C C C γmc=1.5 Malzeme katsaıları dır b-çelik Malzemesi İnşaat mühendisliğinde kullanılan çelik malzemesi genellikle şekil verilmiş malzemlerdir. Bu şekiller genellikle, kutu, daire, dolu kesitler, halka, T,U,I kesitli malzemelerdir. Çelik malzemesi tekrar kullanılabilme özelliğine sahip bir taşııcı sistem malzemesidir. Kalitesi açısından, paslanmaz, hasır çelik, profiller, betonarme demirleri Genellikle statik ükleri taşıan çelik apı elemanları için hadde profiller tercih edilmelidir. Hadde profiller oksijen kanağı vea pres bıçaklarla kesilirse, kesim üzelerindeki kusurlar mümkün olduğunca düzeltilmelidir.. Kutu kesiti Boru kesiti I Kesit U Kesit L Kesit Şekil 1.16 Çelik malzemede tipik kesitler

10 10 Betonarme çeliği için Mekanik Özellikler Donatı Çubukları Hasır Donatı Doğal Sertlikte Soğukta İşlem Görmüş S220a S420a S500a S420b S500bs S500bk Minimum akma daanımı fk (Ma) Minimum kopma daanımı fsu (Ma) f<= Minimum kopma uzaması esu % Minimum kopma uzaması esu % TS648 Çeliğin Kısa Gösterimi Akma Sınırı Çekme mniğet Kama G Sd Sçem Tem N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe Kırılma noktası 1 1 Akma (tam plastik bölge ) Uzama pekleşmesi Zaıflama bölgesi lastik bölge Şekil 1.17 Çelik malzemesinde gerilme-şekil değiştirme grafiği

11 11 c- Ahşap Malzemesi Taşııcı olarak kullanılan malzemelerden en hafif olanlarından biridir. Şantiee taşınması kola ve hızlıdır. Söküldükten sonra tekrar kullanılması mümkündür. Bunları anında angına karşı ve rutubete karşı zaıftır. Homojen bir malzeme değildir. Ahşabın ipçik doğrultusundaki davranışı ile ona dik doğrultudaki davranışı farklı olduğundan malzeme özellikleri anizotroptur (doğrultua bağlıdır) farklı dir ve önündeki elastisite modülleri farklıdır. (Ma) II (Ma) T σ(ma) I. Sınıf Çam Sınıfı I. Sınıf Meşe kaın h Ahşap L b Şekil 1.18 Ahşap malzemesinde tipik kesit ve perspektif görünüş Modern binalar için masif ahşap apılar, ugulama alanları, ahşap kalıbı, Lamine ahşap (tabakalı ahşap malzemesi), OSB plaka, MDF, kalas ve tahta ürünler, Masif ahşap parke, ahşap kazıklar, ahşap döşemeler Bunlardan Ladin,Göknar,Çam, Karaçam(Avrupa Melezi),Duglas Göknarı olarak sıralanabilirler. Bu malzemelerin mekanik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Birimler N/mm2 DIN 1052 Cinsi Ladin Göknar Çam Karaçam Duglas Kaın Sınfı C16 C16 C24 C24 C30 ğilme fm,k Çekme ft,0,k Çekme ft,90,k Basınç fc,0,k Basınç fc,90,k Kesme fv,k last Mod last Mod Kama Mod Yoğunlık kg/m3 rk meşe ft,0, lifler doğrultusunda ft,90, liflere dik doğrultuda Ahşabın mukavemetine tesir eden faktörlerden biri de ihtiva ettiği rutubet miktarıdır. Ahşabın taşııcı malzemesi olarak kullanılabilmesi için rutubet miktarı % 20 den az olmalıdır. Rutubet % miktarı G:aş ağırlığı Gk:kuru ağırlığı G Gk R 100 G k

12 d- Birleştirme Malzemeleri Kuvvet ve ük aktaran birleştirme malzemeleri 12 İki malzemei birleştirebilmek için üçüncü malzemee ihtiaç vardır. Bu üçüncü balzeme birleştirme malzemesi olmak üzere bu malzemenin de mukavemet özellikleri bilinmesi gerekmetedir. Çünkü mevcut olan bir kuvveti, bu birleştirme malzemesile diğer bir taşııcı malzemee taşıtılacaktır. İnşaat mühendisliğinde asıl taşııcı malzemeler, beton, çelik ve ahşap olduğuna göre birleştirme malzemeleri: Çivi, Bulon, erçin, Tutkal, Kanak, poksi vs. dir Bir birleşimde enaz 3 malzeme vardır A- B- C malzemeleri Ahşap Çivi -Ahşap, Ahşap-Bulon -Çelik, Çelik-Kanak-Çelik, Beton -Bulon-Çelik; beton -Kimasal dübel-çelik B malzemesi A malzemesi C Birleştirme malzemesi Zincirin bir halkası kopsa o zincir artık ük taşıamaz hale gelir. Şekil 1.18 Tipik iki farklı malzemenin üçüncü bir malzeme ile birleştirilmesi RÇİN V CİVATA BAĞLANTILARININ YAIM KURALLARI, erçin ve cıvata delikleri delinerek açılmalıdır. Zımbalanarak açılan delik tam silindirik ve malzeme üzüne dik olmalıdır. Arıca zımbalama esnasında kenarlarda çatlak medana getirmemelidir. ürüz ve çeperler perçinlenmeden önce temizlenmelidir.

13 13 /2 A B /2 Şekildeki sistemde =50kN, t em =1kN/ cm 2, bir perçin kesit alan A=10cm 2 olduğuna göre kaç perçin gerekir. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 D C Şekildeki iki malzeme AB ve CD kenarlarından kanaklanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. A) AB kanak bou CD kanak bouna eşittir Birleştirme malzemelerile B) AB kanak bou CD kanak boundan büüktür erçinler Ugun Civatalar Kaba Civatalar Ankraj Civatalar Yükleme Hali Y IY Y IY Y IY Y I Y Kama Kgf/cm t em zilme s ez Çekme s çek N/mm Kgf/cm N/mm Kgf/cm N/mm Zemin Malzemesi Alt apı malzemesi olan zemin malzemesi oldukça karmaşık bir malzemedir. Bu malzeme üst apıa mesnet (temel) oluşturuor. Özellikle basınca çalışan bir malzeme olduğundan pratik hesaplarda çekme almadığı kabul edilir. Zeminin mekanik özellikleri denelerle belirlenerek, üst apı hesapları bu dene sonuçlarından elde edilen parametreler dikkate alınarak apılır. Zemin emnieti düşük olduğu durumlarda çeşitli öntemlerle zemin iileştirilmesi apılarak zeminin taşıma gücü arttırılır. Zemin malzemesi 3 ana kısımdan oluşur. Dane- Su- Hava, bazen içinde su olmaabilir bu tür zeminler kuru zeminlerdir.

14 14 Dane Hava Su Vw V A Vs Şekil 1.19 Zemin malzemesini oluşturan temel maddeler Tablo 1 Hacim kütle ve ağırlık Faz Hacim Kütle Ağırlık Hava V A 0 0 Su V W m W W W Dane V S m S W S Su oğunluğu ρ w =m/v, ρ w = 1 ton/m 3 = 1 g/cm 3 Ağırlık kuvvet olarak göz önüne alındığından cismin ağırlığı hesaplanmalıdır. g =9.81 m/s 2 er çekim ivmesi alındığında W = m g olarak, ağırlık hesaplanır. Birim hacim ağırlık γ W V m V g = ρg Buradan suun birim hacim ağırlığı, γ w = 9.81 kn/m 3 2 D 60 D30 C u C c D 10 ( D60D10 ), (1.16) Cu üniformluk katsaısı D60:elek analizinde elekten geçen malzemenin %60 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D10:elek analizinde elekten geçen malzemenin %10 nın tekabül ettiği dane büüklüğü D r e e ma ma e e min Sıkılık oranı Gevşek 0.15<Dr<0.3 Orta Sıkı 0.30<Dr<0.5 Sıkı 0.50<Dr<0.75 ema =en büük boşluk oranı e0 =Tabii boşluk oranı emin =en küçük boşluk oranı 0 Zemin emniet gerilmesi qem, atak katsaısı K, Bazı zemin malzemelerinin elastisite modülleri ve poisson n oranları aşağıdaki gibidir

15 15 Zemin Cinsi (ka) v Yumuşak killer Orta katı killer Katı killer Gevşek Kum Orta sıkı kum Sıkı kum

16 16 σ ε Şekil 1.19 Zemin malzemesinde gerilme şekil değiştirme durumu Zeminlerin Sınıflandırma Zemin sınıflandırmasında bir çok sistem vardır. Bu sistemlerin amaçları zemin özelliklerinin belirlenmesidir. Örneğin zeminin daanımı, sıkışabilirliği, kama açısı gibi özelliklerinin belirlenmesidir. n agın kullanılan zemin sınıflandırma sistemi Unified Soil Classification Sstem (USCS) sistemdir. F N N f R F φ φ f içsel sürtünme açısı, m sürtünme katsaısı tanf=m=f/n Şekil 1.20 Zemin malzemesinde kama açısı Kötü derecelenmiş zemin Bunlar kumu, büük parçacıkları ve çakılları içerir. The individual particles ma var from perfectl round to highl angular reflecting their geological origins. If more than half of the material is coarser than the 75 mm sieve, the soil is classified as coarse. The following steps are then followed to determine the appropriate 2 letter smbol Birinci harf kum (sand) S, ikinci harf çakıl (gravel) G, ikinci harf Cu ve Cc sabitlerine bağlı This depends on the uniformit coefficient C u and the coefficient of curvature C c obtained from the grading curve, on the percentage of fines, and the tpe of fines. First determine the percentage of fines, that is the % of material passing the 75 mm sieve.

17 İi derecelenmiş zemin: Tüm dane boutlarından (iri,orta,ince) dengeli olarak içerir. A-İi derecelenmiş zemindir.ani tüm dane boutlarından dengeli olarak içerir. B-Üniform zemin hemen hemen anı daneleri içerir.böle zemin kötü derecelenmiş zemindir. C- Aralıklı derecelenmiş zemin büük ve küçük daneler içeren ancak orta büüklükteki daneleri eksik olan kötü derecelenmiş zemindir. 17 Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır Birleşik Zemin Sınıflama Sistemi Her zemine 2 harften olusan bir siniflama ugulanir (örn. SW). rosedür: İri taneli (>50% 75 m den büük) Ön harf S eğer > 50% iri taneler kum ise refi G eğer > 50% iri taneler çakıl ise Ikinci harf % ince tanelere bağlıdır eğer % ince < 5% ikinci harf W vea eğer % ince > 12% ikinci harf M vea C eğer 5% < % ince < 12% Iki sembol birlikte kullanılmalıdır İi derecelenmiş zeminler Bunlar silt, kil ve 60 mm. Dan küçük parçacıkları içerir. Silt These can be visuall differentiated from clas because the ehibit the propert of dilatanc. If a moist sample is shaken in the hand water will appear on the surface. If the sample is then squeezed in the fingers the water will disappear. Their gritt feel can also identif silts. Kil Clas ehibit plasticit, the ma be readil remoulded when moist, high strengths and if left to dr can attain Organic These ma be of either cla or silt sized particles. The contain vegetable matter. Generall onl a surface phenonomen but laers of peat ma depth. These are ver poor soils for most engineering purposes. significant amounts of be found at Fine grained materials These are classified solel according to the results from the Atterberg Limit Tests. Values of the lasticit Inde and Liquid Limit are used to determine a point in the plasticit chart shown in Figure 5. The classification smbol is determined from the region of the chart in which the point lies.

18 18 Deprem bölgelerinde apýlacak eni binalar ile deprem performansý deðerlendirilecek vea güçlendirilecek mevcut binalarda zemin koþullarýnýn belirlenmesi; betonarme, çelik, ve ýðma bina temellerinin ve zemin daanma (istinat) apýlarýnýn tasarýmý, bu konulardaki önetmelik ve standartlarla birlikte öncelikle bu bölümde verilen kural ve koþullara uularak apýlacaktýr. Zemin Gruplarý ve Yerel Zemin Sýnýflarý Bu Yönetmelikte erel zemin koþullarýnýn tanýmlanmasý için esas alýnan zemin gruplarý Tablo 6.1 de, erel zemin sýnýflarý ise Tablo 6.2 de verilmiþtir. Tablo 6.1 deki zemin parametrelerine iliþkin deðerler, zemin gruplarýnýn belirlenmesinde ol göstermek üzere verilen standart deðerlerdir. Aþaðýda belirtilen binalarda, gerekli saha ve laboratuar denelerine daanan zemin araþtýrmalarýnýn apýlmasý, ilgili raporlarýn düzenlenmesi ve proje dokümanlarýna eklenmesi zorunludur. Raporlarda Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 e göre tanýmlanan zemin gruplarý ve erel zemin sýnýflarý açýk olarak belirtilecektir. (a) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde toplam üksekliði 60 m den fazla olan tüm binalar, (b) Bütün deprem bölgelerinde, bina üksekliðinden baðýmsýz olarak, Bölüm 2 de Tablo 2.3 ile tanýmlanan Bina Önem Katsaýsý nýn I =1.5 ve I =1.4 olduðu binalar Yukarýdaki nin kapsamý dýþýnda kalan diðer binalar için ise, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, zemin gruplarýnýn ve erel zemin sýnýflarýnýn Tablo 6.1 ve Tablo 6.2 deki tanýmlara göre belirlenmesini saðlaacak erel bilgilerin a da gözlem sonuçlarýnýn deprem hesap raporlarýnda belirtilmesi vea bu konuda aýnlanmý kanaklara referans verilmesi zorunludur. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, Tablo 6.1 de (C) ve (D) gruplarýna giren zeminlerde, deprem ükleri altýnda kazýklarýn ata ataklanma parametreleri ile ata ve eksenel ük taþýma güçlerinin belirlenmesi, saha ve laboratuar denelerini içeren zemin araþtýrmalarýna göre apýlacaktýr. Sývýlaºma otansielinin İrdelenmesi Bütün deprem bölgelerinde, eraltý su seviesinin zemin üzeinden itibaren 10 m içinde olduðu durumlarda, Tablo 6.1 de (D) grubuna giren zeminlerde Sývýlaºma otansieli nin bulunup bulunmadýðýnýn, saha ve laboratuar denelerine daanan ugun analiz öntemleri ile incelenmesi ve sonuçlarýn belgelenmesi zorunludur.

19 19 Zeminlerin Önemli Fiziksel arametreleri Zeminlerin üç bileşeni vardır. Bunlar katı, sıvı ve gaz, katı olanları kaa vea organik malzemelerdir. Sıvı olsan genellikle su ve gaz ise hava dır. Zemindeki su ve gaz zeminde boşluk olarak adlandırılır. V hacmi göstermek üzere, V (total), V a(air), V w(water), V s(solid), ve V v(void), W (weight) and M (mass).

20 Adı şitlik Tanımı 20 Boşluk Oranı Ratio of the void volume to the solid volume. orosite ercent of the total volume that is taken up b the void. Degree of Saturation ercent of the void that is taken up b the water. Su İçeriği ercent of the weight of water to the weight of solids. Birim Ağırlık Total densit of the soil. Includes solids and the void. Kuru Birim Ağırlık Densit of the soil when it is completel dried out. Birim Kütle, Kuru Birim Kütle Specific Gravit of Solids Densit of the soil and the dr densit of the soil. Ratio of the densit of solids to the densit of water. Note: Diğer Önemli İlişkiler W=W s +W w V=V s +V v =V s +V w +V a

21 1.3 GRİLM ŞKİL DĞİŞTİRM DURUMLARI 21 Her elastik cisimde bir ükleme altında gerilme, bu gerilmee bağlı şekil değiştirme ve bu şekil değiştirmeden er değiştirmeler oluşur. Daha sonra er değiştirmeler büğüdüğünde cisimde kırılma oluşarak güç tükenmesile ükü taşıamaz duruma gelir. lastisite teorisinde, denge denklemleri kullanılarak gerilme bağıntıları, sonra geometrik esaslardan hareket ederek şekil değiştirme bağıntıları incelenir. Daha sonra ise gerilmeleri şekil değiştirmelere bağlaan gerilme-şekil değiştirme bağıntıları elde edilir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntılarına büne denklemleri adı da verilmektedir. Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları cisimden cisme farklıdır. Normal gerilme A (1.1) Burada : taşııcı elemana etkien eksenel ük A: taşııcı elemanın kesit alanıdır. Bu ükleme durumunda taşııcı elemanda oluşacak şekil değiştirme Ve bu şekildeğiştirmee bağlı er değiştirme L L f L0 L L0 L 0 L L 0, (1.2) :uzunluk Şeklinde hesaplanır. Her elastik cismin bir uzama sınırı vardır bu sınır aşınca cisim kırılarak ükü taşıamaz hale gelir. Kırılma aşamaları Yük Gerilme Şekil Değiştirme Yer Değiştirme Kırılma =/A =/ L=L 0 L> ma kn kn/m 2 mm

22 22 Kırıl ma lastik bölge (geçici şekil değiştirme) lastik bölge (kalıcı şekil değiştirme) Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği =/A A L L 0 L 0 Lf L L 0 Şekil 1.5 Gerilme şekil değiştirme grafiği açısı apan bir cisimde eksenel şekil değiştirme ile kama şekil değiştirmesi eksenel şekil değiştirme =/L kama şekil değiştirmesi =L/L =tan =

23 23 sin cos L L Şekil 1.6 Yükleme durumu sin L sin cos cos L L sin A cos A Şekil 1.7 ğik kuvvetten oluşan eksenel ve kama şekil değiştirmeler ÖRNK-1.1 G 2 (1 ) G Şekildeki L uzunluğundaki çubuğa kuvveti etkimektedir. Kuvvet bo değişim diagramı (-L) şekilde verildiğine göre, çubuk 2mm ve 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa çubuğun toplam bou ne olur (kn) 10 L(mm) L L Şekil 1.8 Normal Kuvvet

24 24 ÇÖZÜM mm uzadıktan sonra ük tekrar kaldırılınca elastik bölgede olduğu için toplam bo değişmez, L olur. 6mm uzadıktan sonra ük tamamen kaldırılırsa, çubuk 4mm lik kalıcı (plastik) er değiştirdiğinden dolaı, çubuğun toplam bou L+ 4mm olur. Lineer lastik (Hooke kanunları) Genel olarak elastik izotrop bir cisimde gerilme-şekil değiştirme bağıntıları G G 2(1 ), (1.3) sabit Şeklindedir. Sadece etkilediğinde,, ve z önündeki şekil değiştirmeler (Şekil 1.5) z,, (1.4) Şekil 1.9 Tek eksenli gerilme Şeklinde hesaplanabilirler. Üç boutlu elastik izotrop bir cisimde ise,, z eksenlerindeki gerilmelerden dolaı, şekil değiştirmeler. Kama gerilmeleri z z Normal gerilmeler Şekil 1.10 Üç eksenli gerilme

25 25 (1.5) (1.6) ) ( 1 z ) ( 1 z ) ( 1 z z G Şeklindedir. Isısal şekil değiştirmeler malzemenin ısı genleşme katsaısı ve ısı farkına bağlı olarak değişimi (1.7) Şeklinde hesaplanabilir. Isı farkından oluşan bo değişim ise L= T LT (1.8) Bağıntısından elde edilebilir. T t z Cisimler ükleme durumu ve boutları itibarıla hesap kolalığı açısından düzlem gerilme vea düzlem şekil değiştirme ada hem düzlem gerilme hem de düzlem şekil değiştirme olarak idealleştirilebilir. Örneğin düzlem gerilmede gerilmeler d]zlem nde vardır\ z d]zlem nde gerilme oktur. Düzlem gerilme hali Gerilme vektörlerinin bulunduğu düzlem düzlemi olarak alındığında, düzlem gerilme hali için σz=0, τz=0, τz=0 dır. Bu durumda Hooke asaları (1.9) 1 1 z G 0 z z

26 26 Düzlem şekil değiştirme hali Düzlem şekil değiştirme halinde, şekil değiştirmelerin bulunduğu düzlem düzlemi olarak seçildiğinde εz=0, γz=0, γz=0 dır. Düzlem şekil değiştirme halinde εz=0 olduğundan (5.18) denkleminden σz=ν (σ+σ) elde edilir. Düzlem gerilme halinde ise σz=0 olup εz=-ν(σ+σ)/ dir. Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme arasındaki bu fark önemlidir. Özel haller: Düzlem gerilme halinde σ=-σ olduğu zaman ukarıda verilen (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durum hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. Bir başka özel durum ile ν=0 olduğunda karşılaşılır. Bu durumda (5.34) bağıntısından εz=0 elde edilir. Bu özel durumda hem düzlem gerilme ve hem düzlem şekil değiştirme halidir. z z z 0 (1.10) z z 0 ÖRNK-1.2 2m p D A p C B p AB kenarı 3m, BC kenarı 2m ve kalınlığı 0.5 cm olan bir levha şekilde görüldüğü gibi p, p düzgün aılı ükler ile üklenmiştir. Yüklemeden sonra AB kenarının cm, BC kenarının 0.08 cm uzadığı ölçülmüştür. Bu duruma göre p ve p ger lmeler i ile levha kalınlığının ne kadar değiştiğini bulunuz. =2*10 6 N/cm 2, G=0.8*10 6 N/cm 2 p 3m Şekil 1.11 Düzlem gerilme Çözüm Düzlem gerilme halinde z=0 =0.195/300= =0.08/200= (1.9) bağıntılarından =0.25 L L G 2(1 ) =1600, =1200 elde eilir. z = ve t= cm elde edilir

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PO.D. MUAT DEMİ AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slatta verilen kanak kitaplardan alıntılar apılarak hazırlanmıştır. Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK.P. Beer, E.. Johnston Çeviri Editörü: Ömer

Detaylı

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ 1-STATİĞİN TEMEL İLKELERİ 1- BİRİMLER 2-TRİGONOMETRİ 3-VEKTÖRLER 3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması 3.3 Vektörlerin uç-uca eklenerek toplanması 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı MCHANICS OF MATRIALS Beer Johnston DeWolf Maurek Çekme testi ve gerilme-birim uama diagramı Sünek bir maleme için çekme testi diagramı P P Lo P 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved -

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik ers Notları Sınav Soru ve Çözümleri ĞHN MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNEKİER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMERİ - İki Boutlu Kuvvet Sistemleri

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bir cismin uygulanan kuvvetlere karşı göstermiş olduğu tepki, mekanik davranış olarak tanımlanır. Bu davranış biçimini mekanik özellikleri belirler. Mekanik özellikler,

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d)

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi

1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi 1.7 ) Çelik Yapılarda Yangın (Yüksek Sıcaklık) Etkisi Çelik yapıların en büyük dezavantajlarından biri yüksek ısı (yangın) etkisi altında mekanik özelliklerinin hızla olumsuz yönde etkilemesidir. Sıcaklık

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ Prof.Dr. Zekai Celep MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ 1. Gerilme 2. Şekil değiştirme 3. Gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 4. Basit mukavemet halleri

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU Rijit Cisimler Mekaniği Statik Dinamik Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği (MUKAVEMET) Akışkanlar Mekaniği STATİK: Dış kuvvetlere maruz kalmasına rağmen durağan halde, yani dengede

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ MAK-AB06 ĠÇ BASINÇ TKĠSĠNDKĠ ĠNC CĠDARI SĠĠNDĠRD DNYS GRĠM ANAĠZĠ DNYĠ. DNYĠN AMACI Mukavemet derslerinde iç basınç etkisinde bulunan ince cidarlı silindirik basınç kaplarında oluşan gerilme ve şekil değişimleri

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ Prof.Dr. Zekai Celep 1. Gerilme 2. Şekil değiştirme 3. Gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 4. Basit mukavemet halleri

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele alınmıştı. Bu bölümde ise, eksenel yüklü elemanların şekil

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BURKULM DENEYİ DENEY FÖYÜ HZIRLYNLR Prof.Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ EKİM 1 SMSUN BURKULM DENEYİ 1. DENEYİN MCI

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

Çekme Elemanları. 4 Teller, halatlar, ipler ve kablolar. 3 Teller, halatlar, ipler ve kablolar

Çekme Elemanları. 4 Teller, halatlar, ipler ve kablolar. 3 Teller, halatlar, ipler ve kablolar 1 Çekme Elemanları 2 Çekme Elemanları Kesit tesiri olarak yalnız eksenleri doğrultusunda ve çekme kuvveti taşıyan elemanlara Çekme Elemanları denir. Çekme elemanları 4 (dört) ana gurupta incelenebilir

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK)

BÖLÜM 2 AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ (HİDROSTATİK) Hidrostatik duran akışkanlar ile üniform olarak hareket eden ( akışkanın hızının her erde anı olduğu ) akışkanların durumunu inceler. 1 BİR NOKTADAKİ BASINÇ Hidrostatik

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Third E CHAPTER BÖLÜM 2 Şekil MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Değiştirme Kavramı Düenleyen:

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin

τ s =0.76 ρghj o τ cs = τ cb { 1 Sin : Taban eğimi J o =0.000 olan trapez kesitli bir sulama kanalı ince çakıl bir zemine sahip olup, bu malzeme için kritik kama gerilmesi τ cb =3.9 N/m dir. Bu kanaldan 35 m 3 /s lik debi iletilmesi halinde

Detaylı

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri . Ua çerçeve örnek çöümleri. Ua çerçeve örnek çöümleri Ua çerçeve eleman sonlu elemanlar metodunun en karmaşık elemanıdır. Bunun nedenleri: ) Her eleman için erel eksen takımı seçilmesi gerekir. Elemanın

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI. ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi

ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI. ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi ÇEKME DENEYİ ve ÇEKME DAYANIMI ÇELİĞİN σ-ε DAVRANIŞI Şekil Değiştirme sertleşmesi 1 Metale akma sınırının üzerinde gerilme uygulanması durumunda dislokasyon yoğunluğu artar, dayanım değerleri artar, sünekliliği

Detaylı

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi:

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi: 5. BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak, eksenleri doğrultusunda basınç türü normal kuvvet taşıyan çubuklara basınç çubukları adı verilir. Bu tür çubuklarla, kafes sistemlerde ve yapı kolonlarında karşılaşılır.

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( )

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( ) 1 3 4 5 6 T AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI (13.11.008) Ad-Soad: No: Grup: 1) a) İdeal ve gerçek akışkan nedir? Hız dağılımlarını çiziniz. Pratikte ideal akışkan var mıdır? Açıklaınız. İdeal Akışkan;

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1.... 1 1.1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. LİNEER ELASTİSİTE TEORİSİNDE YAPILAN KABULLER... 3 1.3. GERİLME VE GENLEME... 4 1.3.1. Kartezyen Koordinatlarda

Detaylı

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz 1. Moleküler momentum iletimi Hız gradanı ve basınç nedenile Kesme gerilmesi (t ij ) ve basınç (p) Momentum iletimi Kuvvetin etki ettiği alana dik ön (momentum iletim önü) Kuvvetin bileşenleri (Momentum

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki outlu Kuvvet

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

Malzemelerin Deformasyonu

Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin Deformasyonu Malzemelerin deformasyonu Kristal, etkiyen kuvvete deformasyon ile cevap verir. Bir malzemeye yük uygulandığında malzeme üzerinde çeşitli yönlerde ve çeşitli şekillerde yükler

Detaylı