TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN KOÇ TEKİRDAĞ 2015 Her hakkı saklıdır

2 İÇİNDEKİLER DİZİNİ ÇİZELGE LİSTESİ... ii ŞEKİL LİSTESİ... iii 1. GİRİŞ TARIM ALANLARININ MEVCUT DAĞILIMI TEKİRDAĞ IN HAYVAN VARLIĞI VE KABA YEM İHTİYACININ HESAPLANMASI Tekirdağ ın Hayvan Varlığının Mevcut Durumu Büyükbaş hayvan varlığı Küçükbaş hayvan varlığı Hayvan Varlığının Kaba Yem İhtiyacı BBHB yoluyla hayvanların kaba yem ihtiyacının hesaplanması Günlük kuru madde ihtiyacının tespiti yoluyla kaba yem ihtiyacının hesaplanması Kaba yem üretiminin mevcut durumu Mera alanlarının mevcut durumu Yem bitkileri ekiliş ve üretim durumu Yem bitkisine ödenen desteklemeler Kaba yem ihtiyacının karşılanması durumu SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA i

3 ÇİZELGE LİSTESİ Çizelge 1. Tekirdağ arazi varlığı (da)... 3 Çizelge 2. Tekirdağ da tarla bitkileri ekiliş alanları (da)... 3 Çizelge 3. Büyükbaş hayvan varlığının yıllara göre değişimi (Adet)... 5 Çizelge 4. İlçelere göre büyükbaş hayvan sayıları (Adet)... 7 Çizelge 5. Küçükbaş hayvan varlığının yıllara göre değişimi (Adet)... 8 Çizelge 6. İlçelere bazında Büyükbaş ve küçükbaş sağılır hayvan sayıları (Adet)... 9 Çizelge 7. İlçeler bazında büyükbaş ve küçükbaş hayvan süt üretimi (Kg) Çizelge 8. BBHB ne çevrilme katsayıları ve BBHB hesaplanması Çizelge 9. Büyükbaş hayvan sayıları (Adet) Çizelge 10. Manda sayısı (Adet) Çizelge 11. Küçükbaş hayvan varlığı (Adet) Çizelge 12. Tek tırnaklı hayvan sayıları (Adet) Çizelge 13. Günlük kuru madde gereksinimi yoluyla kaba yem hesaplanması (ton) Çizelge 14. İlçeler bazında mera alanları (da) ve ot üretimi (ton) Çizelge 15. Yem bitkileri ekiliş alanı ve üretiminin yıllara göre değişimi (da) Çizelge 16. Yem bitkileri ekim alanlarının tür bazında dağılımı (da) Çizelge 17. Kaba yem açığı tablosu ii

4 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Büyükbaş hayvanların yıllara göre oransal değişimi (%)... 6 Şekil 2. Küçükbaş hayvanların yıllara göre oransal değişim (%)... 8 Şekil 3. Yem bitkileri ekiliş alanlarının yıllara göre değişimi Şekil 4.Yem bitkileri ekiliş alanlarının tarla bitkileri içindeki payı (%) Şekil 5. Yem bitkileri ekim alanlarının ürün bazında dağılışı Şekil 6. Yıllar bazında yem bitkileri desteklemeleri iii 2

5 1

6 1.GİRİŞ Kaba yemler, hayvanların özelikle ruminantların beslenmesinde hem fizyolojik hem de ekonomik önemi olan yemlerdir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadarı kaba yem (%60 kaba yem-%40 kesif yem) bulunmalıdır. Ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır meralardan ve/veya yem bitkileri ekimi yapmak suretiyle karşılamak zorundadır. Kaliteli kaba yem olmadan karlı bir süt sığırcılığı yapılması düşünülemez. Süt sığırlarının sindirim faaliyetlerinin düzenli olması, istenilen süt yağı ile süt veriminin alınabilmesi için mutlaka yeterli düzeyde kaba yem tüketmeleri gerekir. Kaba yemlerin hayvan besleme fizyolojisine uygunluğu yanı sıra, kaliteli ve ucuz olması halinde, daha pahalı olan ve insan beslenmesinde de kullanılan yoğun ya da kesif yemlerin hayvan beslemede kullanımını azaltmaktadır. Kuru ot, yeşil yemler ve silo yemleri gibi kaba yemlerin maliyetlerinin düşük olması hayvancılık işletmelerinin karlılığını artırmaktadır (Alçiçek 1995; Bilgen ve ark. 1996). Süt ya da besi sığırcılığı işletmelerinde üretim maliyetlerinin % ini yem girdilerinin oluşturması yemleme ile yapılacak iyileştirmenin karlılığa etkisini açıklamaya yeterlidir (Alçiçek ve ark. 1999; Alçiçek 2002). Bu nedenle, hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem gereksinimini karşılamak için çayır-meraların ıslahı, yem bitkisi üretim alanlarının artırılması, ucuz ve alternatif diğer kaba yem kaynaklarının hayvansal üretime kazandırılması ve kaliteli kaba yem üretim tekniklerinin üreticilere aktarılması gerekmektedir. Kaba yem bitkileri içinde baklagiller yem bitkileri protein bakımından zengin ve kaliteli kaba yemdir. Buğdaygiller yem bitkileri ve çayır meralardan elde edilen kuru otlarda kaliteli kaba yemlerdendir. Bunun yanında danesi için yetiştirilen tahılların ot ve samanları özellikle protein bakımından çok fakirdir. Türkiye deki serin iklim tahıllarından elde edilen sap saman miktarı %40 hasat indeksine göre 40 milyon tondur ve bunun yaklaşık 10 milyon tonu (Sancak, 2011) hayvan beslenmesinde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır ki sap ve saman kaliteli kaba yem değildir. Yemler besin maddeleri içeriklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Filya 2013). Kaba Yemler : (Ham selüloz içeriği %18 den yüksek yemler) Otlatılan çayır mera ve yayla bitkileri Biçilerek veya doğranarak yedirilen bitkiler (yeşil yemler) Silajlar 1

7 Konservecilik veya insan gıdası artığı olan yeşil yemler Kuru Kaba Yemler Buğdaygil kuru otları Baklagil kuru otları Baklagil Buğdaygil karışımı kuru otlar Baklagil Buğdaygil samanları Kesif Yemler Enerji Yemleri (%20 den az protein, %18 den az ham selüloz içerir) Tahıl daneleri Değirmencilik yan ürünleri Şeker pancarı posası Melas Selektör altı ve elek üstü ürünler Hayvansal ve bitkisel yağlar Diğer enerji yemleri Protein Ek Yemleri (Ham protein içeriği %20 den yüksek yemler) Bitkisel kaynaklı protein ek yemleri (baklagil tohumları) Yağlı tohumlar ve küspeleri Hayvansal kaynaklı protein yemleri Protein olmayan azotlu bileşikler 2

8 2. TARIM ALANLARININ MEVCUT DAĞILIMI Tekirdağ ilinin yüzölçümü çizelge.1 de incelendiğinde; dekar (da) olup, bu alanın (%59.33) dekarı işlenen tarım arazisi, dekarı (%16.51) orman arazisi ve dekarı (%5.16) çayır-mera arazisidir. Çizelge 1. Tekirdağ Arazi Varlığı (da) Arazinin Kullanım Amacı Kapladığı Alan % İşlenen Tarım Alanı ,33 Ormanlık Alan ,51 Çayır-Mera Alanı ,16 Tarım Dışı Arazi ,99 TOPLAM ,00 Kaynak: Tarım Raporu (Tarım il Müdürlüğü, 2013) İlin çayır-mera alanlarının ve yem bitkileri ekiliş alanlarının yetersizliği, hayvancılıkta yem gereksiniminin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. İlde yaygın olarak yapılan süt sığırcılığı göz önüne alındığında kaliteli ucuz kaba yeme olan gereksinim artmaktadır. Genellikle il dışından satın alınan kaba yemin maliyeti yükselmekte, bu durum ise işletmelerin karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çizelge 2. Tekirdağ da tarla bitkileri ekiliş alanları (da) Adı Ekiliş Alanı (da) Ekiliş Oranı (%) Tahıllar ,31 Yağlı Tohumlar ,44 Yem Bitkileri ,68 Yumrulu Bitkiler ,49 Baklagiller ,04 Endüstri Bitkileri ,04 TOPLAM Kaynak: Tarım Raporu (Tarım il Müdürlüğü, 2013) 3

9 Çizelge 2 de görüldüğü gibi 2013 yılında toplam tarım alanlarının büyük kısmını oluşturan tarla bitkilerinin yaklaşık ; %53 ünü tahıllar, % 42 sini yağlı tohumlu bitkiler oluşturmaktadır. Yem bitkileri üretim alanı ise sadece % 3,68 dir. Bu oranın Türkiye genelinde % 9,13 olduğu düşünüldüğünde ilin yem bitkisi ekilişlerinin ne kadar düşük olduğu anlaşılmaktadır. 4

10 3. TEKİRDA HAYVAN VARLIĞI VE KABA YEM İHTİYACININ HESAPLANMASI İlin hayvan varlığının genel durumuna ile tür ve ırk bazında mevcut hayvan sayılarına göre analiz yapılması uygun olacaktır. 3.1.Türkiye nin Hayvan Varlığının Mevcut Durumu Tekirdağ genelinde aktif işletmede büyükbaş hayvancılık yapılırken, 5200 işletmede küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Büyükbaş hayvan popülasyonun %99 kültür ve kültür melezi ırklardan oluşmaktadır. Son yıllarda Manda Birliğinin gayretleriyle manda sayısında kısmen artış sağlanmıştır. Hayvancılık; İlin toplam tarımsal gayri safi üretim değerinin sini ( %27,45 ) oluşturmakta olup, ilin önemli bir tarımsal faaliyet koludur yılında hayvansal G.S.Ü.D. içindeki en büyük pay u ile süt üretimine aittir. Hayvansal G.S.Ü.D içerisinde süt üretiminin payı % 63,54 ile ilk sıradadır. Bunu % 34,01 ile et üretimi takip etmektedir. İnek sütü G.S.Ü D. değeri, toplam hayvansal G.S.Ü.D. nin % 59,15 ini oluşturmaktadır Büyükbaş hayvan varlığı Tekirdağ ilinde yıllar itibariyle büyükbaş hayvan sayılarında yatay seyirde kısmi bir artış gözlenmiş, ırk bazında ise olumlu yönde önemli gelişmeler olmuştur. 5

11 Çizelge 3. Büyükbaş hayvan varlığının yıllara göre değişimi (Adet) Sığır Sığır (Kültür Sığır Yıllar Melezi) Manda Toplam (Kültür) (Yerli) Kaynak: Tarım Raporu (Tarım il Müdürlüğü, 2013) 6

12 Şekil 1. Büyükbaş hayvanların yıllara göre oransal değişimi Değişken esaslı endeks hesaplamasında yılları incelendiğinde kültü ırkı sığırların bir önceki yıla göre hiç azalış göstermediği görülmüştür. Bu yöntemle gerçekleşen değişiklikler incelendiğinde Kültür melezi sığır sayılarında ise yılları arasında dalgalanma görülmekle birlikte genel olarak azalış yönünde değişim görülmektedir. Yerli sığır sayısında düzensiz bir dağılış görülmektedir. Manda sayısında 2006 yılından sonra genel bir artış görülmektedir. Kültür ırkı sığırlardaki bu artış, ileride de ele alınacağı üzere kaliteli kaba yem ihtiyacını ve dolayısıyla yem maliyetlerini artırıcı etkisi olmuştur. Çizelge 4 te 2013 yılı büyükbaş hayvanların ilçeler göre dağılımı incelendiğinde Malkara da % 36,83 ü, Hayrabolu da %17,04 ve Merkez ilçede % 12,14 oranında bulunduğu görülmektedir. En az hayvan sayısı ise % 1,51 ile Marmara Ereğlisi ilçesindedir. Manda ise sadece 3 ilçede yetiştirilmektedir. 7

13 Çizelge 4. İlçelere göre büyükbaş hayvan sayıları (2013) İlçe Adı Sığır (Kültür Irkı) Sığır ( Kültür Melezi) Sığır ( Yerli Irk ) Manda Toplam Çerkezköy Çorlu Hayrabolu Malkara M.Ereğlisi Merkez Muratlı Saray Şarköy Toplam Küçükbaş hayvan varlığı Çizelge 5. de görüldüğü üzere 2013 yılında 2000 yılına göre toplam koyun sayısında %21,43 artış görülmüş, kıl keçisi sayısında dalgalanmalar olmakla birlikte önemli bir değişim görülmemiştir. Merinos sayısında da dalgalanmalarla birlikte önemli bir değişim olmamıştır yılında yurt dışından çok sayıda kurbanlık koyun getirilmesiyle bir önceki yıla göre geçici bir artış görülmüş, sonrası tekrar normal seyrine dönmüştür. 8

14 Çizelge 5. Küçükbaş Hayvan Varlığının Yıllara Göre Değişimi (Adet) Yıllar Koyun(Yerli) Koyun(Merinos) Keçi(Kıl) K.Baş Toplamı Kaynak: Tarım Raporları (Tarım İl Müdürlüğü, 2013a) Şekil 2. Küçükbaş hayvanların yıllara göre oransal değişimi Değişken esaslı endeks hesaplamasında yılları incelendiğinde merinos ırkı koyun sayısında 2006 yılına kadar sürekli bir düşüş görülmüş, bu yıldan sonra 2012 yılına kadar bir sürekli artış göstermiştir. İldeki merinos koyunları genellikle yerli ırklarla melezlenmiş, saf olarak yetiştiriciliği çok az sayıdadır. Yerli ırk koyunlar yılları arasında (2011 hariç) genel aynı oranda kısmı bir artış göstermiştir. Tekirdağ ilinde yerli gen kaynağı olarak kıvırcık ve kıvırcık melezi ırklar çoğunlukta olup, Tahirova, Türkgeldi, Sakız 9

15 ve diğer yerli ırklarda az sayıda bulunmaktadır. Türkiye genelinde yerli ırk koyunlarda, kıl ve tiftik keçisinde uygulanan Halk Elinde Islah Projesi Tekirdağ da yapılmaması, orman ve mera alanların daralması, tüketici talepleri ve diğer kültürel etmenlerin etkisiyle küçükbaş hayvancılık ta istenilen ilerleme sağlanamamıştır. Çizelge 6. İlçeler Bazında Büyükbaş ve Küçükbaş Sağılır Hayvan Sayıları İlçeler Kültür Irkı Kültür Melezi Yerli Manda Sağılır Büyükbaş Keçi Merinos Koyun Diğer Koyunlar Sağılır Küçükbaş Çerkezköy Çorlu Hayrabolu Malkara M.Ereğlisi Merkez Muratlı Saray Şarköy Toplam Kaynak: Tarım Raporları (Tarım İl Müdürlüğü, 2013b) Tekirdağ ilinde sağılan; inek sayısı , koyun , keçi (saanen melezi + kıl keçisi) baştır. Küçükbaş hayvancılıkta süt daha ziyade kuzu büyütmede kullanılmakta, süt ikinci planda kalmaktadır. 10

16 Çizelge 7. İlçeler Bazında Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Süt Üretimleri Büyükbaş Küçükbaş İlçeler Kültür Merinos Diğer Kültür Irkı Yerli Manda Toplam Keçi Toplam Toplam Süt Melezi Koyun Koyunlar Büyükbaş Süt Küçükbaş Süt Üretimi Laktasyon Süt Üretimi ( kg ) Üretimi ( kg ) ( kg ) Verimi ( kg ) Çerkezköy Çorlu Hayrabolu Malkara M.Ereğlisi Merkez Muratlı Saray Şarköy Toplam Kaynak: Tarım Raporları (Tarım İl Müdürlüğü, 2013c) Tekirdağ toplam süt üretiminin % 95,42 si sığır, % 3,49 u koyun, % 1,01 i keçi ve % 0,08 i mandalardan elde edilmiştir. Yıllık ortalama süt verimi; saf kültürde kg, kültür melezinde kg, manda da 1100 kg, kıl keçisinde 100 kg, merinos koyununda 80 kg, kıvırcık ve diğer melezlerde 90 kg dır Hayvan Varlığının Kaba Yem İhtiyacı İlin hayvan varlığının kaba yem gereksinim duyduğu kaba yem miktarının hesaplanması iki yolla yapılmaktadır. Birincisi Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) yoluyla kaba yem ihtiyacının hesaplanması, diğeri ise Günlük Kuru Madde İhtiyacının Hesaplanması yoluyla kaba yem ihtiyacının hesaplanmasıdır BBHB yoluyla hayvanların kaba yem ihtiyacının hesaplanması BBHB yoluyla hayvanların kaba yem hesaplanmasına bazı çevirme katsayıları kullanılarak (çizelge 8) mevcut hayvan sayıları üzerinden büyükbaş hayvan birimine çevrilmektedir. 11

17 Çizelge 8. BBHB ne çevrilme katsayıları ve BBHB HAYVANIN NİTELİĞİ KATSAYI HAYVAN SAYISI BBHB Bir kültür ırkı süt ineği 1,00 BBHB Kültür melezi inek 0.75 BBHB Yerli inek 0.50 BBHB Dana-düve (kültür ırkı) 0.60 BBHB Dana-düve (kültür melezi) 0.45 BBHB Dana-düve (yerli) 0.30 BBHB Buzağı (dişi-erkek) 0.06 BBHB Koyun 0.10 BBHB Keçi 0.08 BBHB Manda (erkek) 0.90 BBHB Manda (dişi) 0.75 BBHB Öküz 0.60 BBHB - - Kuzu-Oğlak 0.04 BBHB Boğa 1.50 BBHB At 0.50 BBHB Katır 0.40 BBHB Eşek 0,30 BBHB TOPLAM BBHB Kaynak: Anonim (2013a). Çizelge 8 de belirtilen katsayılara göre Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü ve TUİK verilerine göre hayvan sayıları tekrar sınıflandırıldığında Çizelge 9, 10, 11 ve 12 deki gibi bir tasnif ortaya çıkmaktadır. Çizelge 9. Büyükbaş hayvan varlığı (Adet) Dana Düve İnek Kültür Kültür Kültür Yerli Kültür Yerli Boğa Melezi Melezi Çizelge 10. Manda sayısı (Adet) Dişi Erkek

18 Çizelge 11. Küçükbaş hayvan varlığı (Adet) Koyun Keçi Sayısı Kuzu + Oğlak Sayısı Çizelge 12. Tek tırnaklı hayvan varlığı (Adet) At Katır Eşek Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) 500kg kabul edilmektedir. Hayvanlara günlük, canlı ağırlığının %2,5 i kadar kuru ot veya %10 u kadar yeşil ot yedirileceği esas alınmaktadır yılı hayvan varlığımız yukarıdaki çizelgelere göre hesaplandığında BBHB ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda mevcut hayvan varlığının kaliteli kaba yem ihtiyacı günlük 396 ton kuru ot ve 1697 ton silaj + yeşil ot, yıllık ise yaklaşık ton kuru ot ve yaklaşık ton silaj + yeşil ot gereksinimi bulunmaktadır. Bu yemler kuru madde içeriğine göre hesaplanacak olursa yaklaşık tona karşılıktır Günlük kuru madde ihtiyacının tespiti yoluyla kaba yem ihtiyacının hesaplanması Mevcut hayvan varlığının ağırlıklarının maksimum %2,5 ü kadar günlük kuru madde ihtiyacı olduğu ve hesaplanan kuru madde ihtiyacının %60 ının kaba yem olması gerektiği varsayımı ile hesaplama yapılabilen bir yöntemdir. (Sabancı, Baytekin, Balanlı, & Acar, 2013). Çizelge 13. Günlük kuru madde ihtiyacının tespiti yoluyla kaba yem ihtiyacı Hayvan Türü Hayvan Varlığı(adet) Günlük Kuru Madde Miktarı(kg) Rasyon Kaba Yem Miktarı(kg) Yıllık Kaba Yem Gereksinimi (kuru ot) (ton) Büyükbaş Hayvanlar Küçükbaş Hayvanlar Tek Tırnaklılar TOPLAM

19 Yukarıda yapılan hesaplamalarda da görüleceği gibi Tekirdağ da yapılan hayvan yetiştiriciliği için kuru madde bazında yıllık ton kaba yeme gereksinim bulunmaktadır. İki farklı yolla hesaplanması birbirini doğrulamaktadır Kaba yem üretiminin mevcut durumu Bunu hesap edebilmek için mera alanlarından elde edilen kaba yem miktarı ile yem bitkileri ekilişleri ile elde edilen kaba yem miktarının hesaplanması gerekir Mera alanlarının mevcut durumu Tekirdağ Mera Alanları (2013 kayıtlarına göre) dekardır. İlimiz şartlarında meralardan yararlanılabilir yem oranı ise %60-70 olarak kabul edilebilir. İlimizin yağış kuşağı ( mm) dikkate alındığında meralarımızdan ortalama kg/da yeşil ot alınabilmektedir. Çizelge 14. İlçeler bazında çayır-mera alanı ve ot üretimi İlçe Adı Mera Alanı (da) Kuru ot Üretimi (ton) Çerkezköy Çorlu Hayrabolu Malkara M.Ereğlisi Merkez Muratlı Saray Şarköy TOPLAM Çayır - Meralardan ortalama 320 kg/da yeşil ot verimi hesabıyla toplam ton kaba yem elde edilmektedir. Bir başka ifadeyle çayır ve meralardan dekara 80 kg kuru ot hesabıyla ton kuru ot elde edilmektedir. (çizelge 14) Yukarıda hesapladığımız 310 bin ton kaba yem ihtiyacı için meralardan elde edilen ton haricinde 284 ton daha kaba yem ihtiyaç vardır. Yani meralardan elde edilen kuru ot üretimi, toplam ihtiyacın sadece % 8,5 ini karşılamaktadır Yem bitkileri ekiliş ve üretim durumu Tekirdağ ilinin işlenen toplam alanın %3,68 inde ( da) yem bitkisi ekiliş yapılmaktadır. İldeki tarım alanlarının toprak sınıfının iyi olması, yeter arazi büyüklüğünün 14

20 ülke ortalamasının iki katında bulunması ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle birlikte üreticiler daha çok hububat ve yağlı tohumlu bitkilere önem vermektedir. İldeki sulanabilir arazi potansiyeli olduğu halde bu konuda yeterli yatırımlar henüz faaliyete geçirilememiştir. Şekil 3. Yem bitkileri ekiliş alanlarının yıllara göre değişimi (da) Yem bitkilerinin ekilişlerinde 2007 yılına kadar genel bir artış görülmüş, sonraki 2008 yılında %17,7 lik düşüş görülmüştür yılı ise dekar ile en çok alanda üretim yapılan yıl olmuştur. Şekil 3. te yem bitkilerinde; 2003 yılında dekar alandan ton yeşil kaba yem üretilirken, 2013 yılında dekar alandan ton yeşil kaba yem üretilmiştir. 15

21 Çizelge 15. Yem bitkileri ekiliş alanı ve üretiminin yıllara göre değişimi (da) Yıllar İşlenen Tarım Alanı (A) Yem Bitkileri Alanı (B) % (B/A*100) Yem Bitkileri Üretimi (yeşil ot) (ton) , , , , , , , , , , , Kaynak: Anonim 2013b Şekil 4. Yem bitkileri ekiliş alanlarının tarla bitkileri alanı içindeki payı (%) 16

22 Yem bitkileri üretimi 11 yılda yaklaşık 3,8 kat artmış olsa da beklentilerin çok altında kalmıştır yılı toplam ekim tarla alanlarının %1.68 i yem bitkisi ekilişi iken, 2013 yılı sonunda bu oran %3,68 olarak yükselmiştir. Yem bitkileri yıllar itibariyle toplam ekiliş alanlarının, ekili tarla alanlarına toplamına oranı Şekil 4 te daha net görülmektedir. Çizelge 16. Yem bitkileri ekim alanlarının tür bazında dağılımı (da) Ürün Ekiliş Alanı (da) Ortalama Verim (Kg/Da) Üretim (ton) Mısır (silaj) , Mısır (hasıl) ,2 645 Fiğ (yeşil ot) , Yulaf (yeşil ot) , Tritikale (yeşil ot) ,8 308 Yonca (yeşil ot) , Korunga ,0 580 Sorgum (yeşil ot) ,9 200 Hayvan Pancarı , Toplam Kaynak: Tarım Raporu (Tarım il Müdürlüğü, 2013) Şekil 5. Yem bitkileri alanlarının dağılımı (2013) 17

23 Şekil 5 incelendiğinde yem bitkileri 2013 üretim sezonu toplam ekiliş alanlarının; %63 nün silajlık mısır, %22 fiğ, % 12 yonca ve %3 diğer ürünler olduğu görülmektedir. Şekil 7. Yıllar bazında yem bitkileri desteklemeleri (TL) Yem bitkileri desteklemeleri, üretim miktarına paralel bir dalgalanma göstermiş, 2009 yılından itibaren genel bir artış görülmektedir. (Şekil.7) Kaba yem ihtiyacının karşılanması durumu Tekirdağ 2013 yılı rakamlar ile yaklaşık dekar yem bitkileri ekiliş alanından; tonu silaj, tonu yeşil ot olmak üzere toplam ton kaba yem elde edilmektedir. Kuru ot/yeşil ot oranı yaklaşık 1/3 veya ¼ kabul edilmekte olup yaklaşık ton yeşil otun, kuru ot cinsinden karşılığı ton dur. Mevcut meralardan elde edilen ton kaliteli kuru ot ile yem bitkileri ekilişinden elde edilen ton kuru ot toplandığında Tekirdağ kaba yem (kuru ot) üretimi toplam tondur. 18

24 Çizelge 17. Kaba yem açığı tablosu (ton) Kaliteli Kaba Yem Kaynakları Üretim (ton) Çayır ve Meralar (kuru ot) Yem Bitkileri Üretimi Kuru ot Yeşil ot Silaj Toplam ,00 Hayvan Varlığı Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) Büyükbaş Küçükbaş Tek Tırnaklı 550 Toplam Gereksinim Duyulan Kaliteli Kaba Yem Yaşama Payı+7 kg Süt Üretimi İçin, ton Kuru ot Silaj+Yeşil ot Toplam Kaliteli Kaba Yem Açığı (YP+7 kg süt) Yaşama Payı+7 kg Süt Üretimi İçin, ton Kuru ot Silaj+Yeşil ot Toplam Açık Kuru Kaba Yem (Kuru Ot) karşılanma durumu şu şekildedir; İlde bulunan hayvanların gereksinim duyduğu yıllık kaba yem (kuru ot ) ton olduğuna göre bunun %42,72 si ( ton) mevcut üretimle karşılanmaktadır. Diğer bir ifade ile kaliteli kuru ot açığı %57,28 oranında ( ton ) açık bulunmaktadır. (çizelge 17.) Sulu Kaba yem (Silaj + Yeşil Ot) karşılanma durumu şu şekildedir; İlde bulunan hayvanların gereksinim duyduğu ton silaj gereksiniminin %53,20 si ( ton) karşılanmakta iken, %46,80 oranında ( ton) açık olduğu görülmektedir. (çizelge 17) Toplam kaba yem karşılama oranı olarak bakıldığında gereksinim duyulanın yarısının bile karşılanamadığını görülmektedir. Yukarıda 500 kg canlı ağırlığındaki bir BBHB için (12,5kg/günX365gün) yıllık 4,5 ton kuru ot ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 4,5 ton kaliteli kaba yemi; yaklaşık 5,5 ton mısır silajı ile 1,3 ton kuru ota (yonca, fiğ, korunga v.b )denk düşmektedir. Bu nedenle kurulacak veya kurulu hayvancılık işletmesinin kaba yem üretimi yapabileceği hayvan başına en az 2,5 dönüm sulu veya 5 dönüm kuru arazisi olmalıdır. Tekirdağ ilinde mevcut tarla ekim alanlarının %3,68 lik kısmında ( da) üretimi yapılan yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla; kuru kaba yem (kuru ot) üretimi 19

25 için yaklaşık dekar ilave alanda ekim yapılması ayrıca silaj üretimi için de dekar alanda ilave üretim yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak mera alanlarının artırılması pek mümkün görünmediğinden, il genelinde yem bitkisi ekim alanlarının 326 bin dekara çıkartılması gerekmektedir. Kaba yemlerin besin değerini artırmak ve korumak için en iyi yöntem silolama metodudur. Yeşil yemler silaj yapılarak hayvanların tüketimine sunulmalıdır. Kaba yem üretimi için arazisi bulunmayan işletmelerin uzun dönemde yaşama şansının olamayacağı bilinmelidir (Anonim,2013d). Hayvansal üretimin önemli unsurlarından biri olan yem bitkileri, toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerine ayrıca münavebe uygulanıyor ise kendisinden sonra gelen tarla bitkilerine verim ve kalite yönünden olumlu etkilerde bulunmaktadır. Tekirdağ iklim verileri, kışlık olarak yetiştirilen serin iklim tahıllarından sonra ikinci ürün yem bitkileri yetiştiriciliğine uygundur. Özellikle kültür ırkı melezi sığırların ve merinos koyunlarının son on yılda önemli miktarda artışı ile beraber hayvan varlığının niteliği pozitif yönde etkilenmiştir. Gerek başka sektördeki sermayenin hayvancılık sektörüne kayması, gerekse planlı şekilde yapılan ve desteklenen bir hayvancılık yapılması ile hayvanların ahır ve ağılda bakımının artırılması ile beraber, çayır ve meralarda aşırı otlatma baskısı azaltmıştır yılında çıkarılan Mera Kanununa rağmen çayır mera alanlarının iyi yönetilememesi, ıslah çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması ve meraların bilinçsiz kullanılması ile beraber hayvancılığı istenilen noktalara taşıyamamaktadır. 4. SONUÇ VE ÖNERILER İlimiz hayvan varlığının kaba yem gereksinimi, üretimimizle karşılaştırıldığında kaba yem üretimimiz hayli yetersiz kalmaktadır. Büyükbaş hayvan popülasyonun büyük bir kısmının yüksek verimli ırklardan oluştuğu göz önüne alındığında, süt sığırcılığının fazla olmasıyla, hayvanların verim performansları gereği kaliteli kaba yeme mutlak gereksinim duyulduğu açık olup, konuyla ilgili yeni çözüm yollarının ortaya konulması gerekmektedir. Çayır-Mera alanlarımızın ıslah çalışmaları çok yavaş ilerlemekte, yeterli ödenek ve destek sağlanamamaktadır. Köy otlatma planlarına uyulmadığından yararlanılabilir ot miktarı çok az düzeydedir. 20

26 Hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem maliyetlerinin düşürülmesi bakımından çayır ve meralar mutlaka korunmalı-ıslah edilmelidir. İlimizin büyükşehir olmasıyla birlikte meralar için önemli bir kaynak ayrılacağı beklenilmektedir. Çiftçilerimiz tarafından üretilen kaba yemlerin muhafaza ve depolama şartlarının uygun olmaması, biçim ve hasat işlemlerinde ürün kayıplarına neden olmaktadır. Özellikle silo yemlerinde, silolama hataları nedeniyle silaj kalitesinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yem bitkisi ekiminin artırılması için diğer ürün desteklerine etkileyecek şekilde münavebe sistemlerinin uygulanması gerekmektedir. Yem bitkileri desteklemelerinde minimum 10 da alan sınırı kaldırılmalı, hasıl olarak kullanılan ürünler de destekleme kapsamında alınmalıdır. Sertifikalı Yem Bitkileri tohumu üretimi yapan ve kullananlara ayrı olmak üzere destekleme verilmelidir. Kaba yem ticaretinin yaygınlaştırılması ve sağlıklı bir piyasanın oluşumu için kaba yem borsaları oluşturulmalı, çiftçi örgütleri pazarlama noktasında üreticilere yardımcı olmalıdırlar. Meyve ve zeytin bahçelerinde tek yıllık baklagil yem bitkilerinin ara ziraatına izin verilmeli ve desteklenmelidir. Sulanabilir tarım alanları artırılarak, özelikle 2. ürün yem bitkisi ekilişi yaygınlaştırılmalıdır. Yem bitkilerinde sözleşmeli üretim yapanlara ilave destekler verilerek üretim özendirilmelidir. Yem bitkileri üretimi yapanlara alet-ekipman desteğinde öncelik tanınmalıdır. Tek yıllık yem bitkisi türlerinin karışım olarak ekiminin artırılması için, eğitim ve yayım faaliyetlerinin köy toplantılarıyla yaygınlaştırılması gerekir. İl dışından veya yurtdışından satın alınan yemlerin taşıma masraflarıyla beraber yem maliyetleri yükseldiğinden, küçük işletmeler kalitesiz yem kullanmak zorunda kalmakta, büyük işletmeler ise mecburen yüksek fiyatlı kaba yem satın almak zorunda kalmaktadırlar. 21

27 Yıllık ürün ve ihtiyaç potansiyeli çıkarılarak, gerektiğinde üreticilere bedelsiz yem bitkisi tohumu verilmek suretiyle açığın kapatılması noktasında uzun vadeli projeler hazırlanarak ilimiz hayvancılığının geliştirilmesi sağlanmalıdır. 5. KAYNAKLAR Anonim.(2013b). Tekirdağ tarım il Müdürlüğü 2013 Tarım Raporu. Ak, İ. (2013). Süt Sığırlarının Beslenmesi. Hayvan Besleme: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: Anonim (2013b). TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri. Anonim (2013a) Sayılı Mera Kanunu Anonim (2013b). TÜİK Hayvancılık İstatistikleri. adresinden alınmıştır Anonim (2013h).Türkiye de hayvancılık ve hayvan yemleri çalıştayı. Filya İ. (2013).Yemler ve Yem Katkı Maddeleri Hayvan Besleme Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: Sabancı, C.O., Baytekin, H.,Balanlı,C., Acar, Z.(2013). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. adresinden alınmıştır. Sancak, C. (2011).Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. agri.ankara.edu.tr: _1_Bolum_1.pdf adresinden alınmıştır. 22

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

TÜRKİYE DE KABA YEM ÜRETİMİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE KABA YEM ÜRETİMİ VE SORUNLARI 1 TÜRKİYE DE KABA YEM ÜRETİMİ VE SORUNLARI Ahmet ALÇİÇEK 1 Asım KILIÇ 2 Veysel AYHAN 3 Mürsel ÖZDOĞAN 4 ÖZET Ülkemizde, kaliteli kaba yem, çayır ve meralarımız ve yem bitkileri tarımı olmak üzere iki önemli

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ

T.C...İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ T.C. İLİ..İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI KOYUNCULUK PROJESİ..-2003 İÇİNDEKİLER I- PROJENİN ÖZETİ II- III- IV- PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN AMACI PROJE KAPSAMINA GİRECEK KÖYLER VE

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:3Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ SEKTÖRÜ KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ SEKTÖRÜ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YEM BİTKİLERİ SEKTÖRÜ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL Araştırma ve Planlama Birimi TRA1 2013 Her hakkı

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Iğdır İli Çayır-Mera ve Yem Bitkilerinin Durumu, Hayvan Beslenmesinde Önemi

Iğdır İli Çayır-Mera ve Yem Bitkilerinin Durumu, Hayvan Beslenmesinde Önemi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 49-55, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Iğdır İli Çayır-Mera ve Yem Bitkilerinin Durumu, Hayvan Beslenmesinde Önemi Fikret BUDAK Iğdır

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı Ali GÖZÜGÜL Ziraat Mühendisi İlhan ÖZTÜRK Tarım Teknikeri Samsun / 2008 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ

Detaylı

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ

SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ SIĞIRLARDA KURU DÖNEM BESLEMESİ daha ver ml b r laktasyon ç n Mehmet AK Z raat Mühend s Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... 0248 233 91 41 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Neden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

ÖZET. 1 GİRİş: Türkiyenin başlıca hayvan yetiştiricilik bölgesi olan Doğu Anadolu bölegesinde

ÖZET. 1 GİRİş: Türkiyenin başlıca hayvan yetiştiricilik bölgesi olan Doğu Anadolu bölegesinde YULAF KÜLTÜRÜNÜN DOGU ANADOLU HAYVANClLIGINDA HAYVAN \'EMİ OLARAK YERİ VE ÖNEMİ I. Doğu ~DaCıolu Bölgesinde Kaba ve Kesit Yem DunımD Özer SENe.AR(I) ÖZET Türkiyenin başlıca hayvan yetiştiricilik bölgesi

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Türkiye`de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Çünkü koyun ve keçiler verimsiz meralarla nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan, başka

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

KARATAY HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME PROJESİ ÇALIŞTAY RAPORU

KARATAY HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME PROJESİ ÇALIŞTAY RAPORU KARATAY HAYVANCILIĞINDA RASYONELLEŞME PROJESİ ÇALIŞTAY RAPORU 13.12.2013 Çalıştay Sonuç Raporu Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2013 yılı Teknik Destek programı kapsamında desteklenen Karatay Gıda Tarım

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg. 40 (1), 61-69, 2009 ISSN : 1300-9036 Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma İnci AKAY TUVANÇ Vedat DAĞDEMİR Atatürk

Detaylı

Türkiye'de keçi yetiştiriciliği

Türkiye'de keçi yetiştiriciliği Türkiye'de keçi yetiştiriciliği Son bir iki yıl kendi içinde değerlendirildiğinde keçi varlığı artmış gibi görünebilir, ancak Ülkemizde son 20 yılda keçi varlığı %52 azalmıştır. Türkiye de 1986 yılında

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu

Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 21-32 Türkiye de ve Batı Karadeniz Bölgesi nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu Alpaslan KUŞVURAN 1 R. İrfan NAZLI

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (1): 23-27,2016 ISSN: , E-ISSN: ,

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (1): 23-27,2016 ISSN: , E-ISSN: , Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 9 (1): 23-27,2016 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Türkiyede Kaliteli Kaba Yem Kaynaklarını Mevcut Durumu Uğur ÖZKAN 1 Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ 1 1 Ankara

Detaylı

YEM BĠTKĠLERĠNDE TOHUMLUK ÜRETĠMĠ. Sabahaddin ÜNAL. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle/ Ankara

YEM BĠTKĠLERĠNDE TOHUMLUK ÜRETĠMĠ. Sabahaddin ÜNAL. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle/ Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) YEM BĠTKĠLERĠNDE TOHUMLUK ÜRETĠMĠ Sabahaddin ÜNAL Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yenimahalle/ Ankara ÖZET Hayvancılığın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

YOZGAT YÖRESİNDE KABA YEM ÜRETİM POTANSİYELİ VE HAYVANSAL ÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ Cahit BALABANLI 1, Emre BIÇAKÇI 2

YOZGAT YÖRESİNDE KABA YEM ÜRETİM POTANSİYELİ VE HAYVANSAL ÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ Cahit BALABANLI 1, Emre BIÇAKÇI 2 YOZGAT YÖRESİNDE KABA YEM ÜRETİM POTANSİYELİ VE HAYVANSAL ÜRETİM AÇISINDAN ÖNEMİ Cahit BALABANLI 1, Emre BIÇAKÇI 2 Özet Bu çalışmanın amacı; Yozgat ilinin kaba yem potansiyeli ve hayvansal varlığının yem

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI BURDUR TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLİMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun ortam

Detaylı

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ

YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ Aralık 2015 1 YALOVA İŞ DÜNYASI VE EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ 2 3 YALOVA İŞ DÜNYASI EKONOMİK DURUM ANALİZİ YALOVA İŞ DÜNYASI

Detaylı

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG

KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUNCULUK GAP TEYAP İHG KOYUN IRKLARI Koyunları verimlerine göre 3 grupta toplayabiliriz. Etçi ırklar, Sütçü ırklar, Yapağıcı ırklar, Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı seçilirken şu hususları dikkate

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 2014 Bilgi Notu. 1 S a y f a. www.tigem.gov.tr

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 2014 Bilgi Notu. 1 S a y f a. www.tigem.gov.tr Bilgi Notu 1 S a y f a Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Geçmişi Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarına dayanan Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerinin 1984 yılında tek çatı altında

Detaylı

1.Silo yeminin kimyasal kompozisyonu 2.Silo yemine oksijen girişi 3.Bakteriyel populasyonun aktivasyonu

1.Silo yeminin kimyasal kompozisyonu 2.Silo yemine oksijen girişi 3.Bakteriyel populasyonun aktivasyonu SİLAJ Yeterli miktarda kuru madde (%30-40) içeren yeşil yemlerin biçildikten sonra sıkıştırılarak, oksijensiz koşullarda saklanması sonucu elde edilen fermente yemlere silaj yemi denir Silaj yeminin yapılması

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

152. YIL. Ziraat Bankası. Bir Bankadan Daha Fazlası. Kasım 2015 İstanbul

152. YIL. Ziraat Bankası. Bir Bankadan Daha Fazlası. Kasım 2015 İstanbul Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası 152. YIL 0 Kasım 2015 İstanbul Bir Bankadan Daha Fazlası 1.781 Şube 35 Bölge Yöneticiliği 8 Koordinatörlük 404 yerde TEK BANKA! Yurt Dışında Ziraat RUSYA AZERBAYCAN

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

TÜRKİYE SIĞIRCILIĞININ DURUMU, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE SIĞIRCILIĞININ DURUMU, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE SIĞIRCILIĞININ DURUMU, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Mete YANAR 1 Prof. Dr. Naci TÜZEMEN 2 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum. 2 Kastamonu Üniversitesi,

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ TARIMININ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ TARIMININ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ : 59-67 J.ASgric. Fac. HR.U., 2010, 14(2): 59-67 Derleme Makale GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YEM BİTKİLERİ TARIMININ MEVCUT DURUMU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Salih SAYAR 1* A. Emin ANLARSAL 2

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Proje ile yüksek genetik kapasiteli damızlıklar öncelikle yurt içinden temin edilmeye çalışılacaktır. YÖNETİCİ ÖZETİ Önerilen projenin kapasitesi 100 Baş Ana kadrolu Damızlık Süt Sığırcılığı ve işletmede doğan erkek buzağıların besiye alınarak değerlendirilmesidir. Proje, 100 ana başlık bir damızlık süt

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI OLANAKLARI

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI OLANAKLARI YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI OLANAKLARI Cafer Olcayto SABANCI 1, Harun BAYTEKİN 2, Cahit BALABANLI 3, Zeki ACAR 4 Özet Türkiye de yem bitkilerinin mevcut durumunun yansıtıldığı bu çalışmada tarımsal

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı

T.C. KIRIKKALE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: KIRIKKALE TİCARET BORSASI Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. KIRIKKALE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: KIRIKKALE TİCARET BORSASI Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BEYAZ T.C. Sayfa: - 9 ARPA FFARK KG 6,098.00 ARPA MTS 0.50 6.60 0.682 4,903,329.60 KG 28,543,274.7 202 ARPA MTS- 0.68 0.69 0.6832,367,37 KG 934,24.24 2 GT ARPA OFİS-S 0.67 0.75 0.725

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ AÇIĞI 1. Giriş Berrin TAŞKAYA TOP Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

06.08.2012 250 BAŞ DAMIZLIK SAANEN KEÇİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. Nihal GÜVEN Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi/Zooteknist nihalguven@outlook.

06.08.2012 250 BAŞ DAMIZLIK SAANEN KEÇİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. Nihal GÜVEN Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi/Zooteknist nihalguven@outlook. 06.08.2012 250 BAŞ DAMIZLIK SAANEN KEÇİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU Nihal GÜVEN Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi/Zooteknist nihalguven@outlook.com Saanen Keçisi; Dişi Saanenler %3-4 yağ içeren süt sağlarlar.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI Mustafa UYAR Birlik Başkanı 26.09.2012 1 26.09.2012 2 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine göre; 97.800 baş koyun, 29.370 baş keçi

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluş amacı Ziraat Fakültesi öğrencilerine en son bitkisel

Detaylı