Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz."

Transkript

1 ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre kalorifik bazda fiyat avantajı ve kullanım kolaylığı ile sanayi tesisleri ve ticarethanelerde tercih edilen enerji girdisi konumu taşıması, benzer sebepler ve çevresel avantajları ile konut kullanımında da etkin konumu ve giderek yaygınlaşmasına paralel olarak doğal gaz Türkiye enerji sektörünün temel kaynağı konumundadır. Hal böyle iken Türkiye doğal gaz sektörünün mevcut durumunun nereden nereye geldiğinin ve gelecek öngörüsünün en güncel, sağlıklı verilerle analiz edilmesi temel bir gereksinimdir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır. Bu amaca yönelik doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma zorunluluğunun bilinci içerisinde, doğal gaz piyasasına ilişkin tüm verilerin zamanında ve doğru bir şekilde Kurumumuz tarafından toplanmasına, analizine, raporlanmasına ve nihayetinde ilgili tüm taraflarla ve kamuoyuyla paylaşılmasına önem vermekteyiz. Özellikle piyasa katılımcılarından alınan beyan ve bildirimlerin belli bir düzen ve sistem içerisinde temin edilmesi, tasnifi, işlenmesi, analizi ve raporlanması için Kurumumuz tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Doğal Gaz Piyasası 2009 Yılı Sektör Raporu bu çabanın ilk ürünüdür. Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından sürdürülen otomasyon çalışmaları sayesinde enerji piyasasından daha hızlı ve daha güvenilir veri akışının sağlanması ile birlikte gelecek yıllarda sektör raporlarının daha kapsamlı ve daha sık dönemler içerisinde hazırlanması düşünülmektedir. Böylece, hem Kurumumuz düzenlemelerine esas teşkil edecek olan ve hem de piyasa katılımcılarının etkin ve verimli yönetsel kararlar almalarına katkı sağlayacak projeksiyonların teminine imkân sağlayacak, piyasa hareketleri ve büyüklükleri ortaya konmuş olacaktır. I

2 Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. Bu çalışmanın ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. Hasan KÖKTAŞ Başkan II

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ...İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİ GİRİŞ DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASI DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ VE DÜNYADA DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNÜN YERİ DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN TEMEL RAKAMSAL VERİLER AVRUPA BİRLİĞİ DOĞAL GAZ PİYASASI Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Bölgesel İlişkiler Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG) INOGATE Programı International Confederation of Energy Regulators (ICER) Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı 2009 Yılı Gelişmeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projelerine İlişkin 2009 Yılı Gelişmeleri Diğer Uluslararası Kuruluşlara İlişkin Olarak 2009 Yılında Yaşanan Gelişmeler TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİM SEYRİ TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASININ MEVCUT DURUMU ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TOPTAN SATIŞ SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) İLETİM DAĞITIM SERTİFİKA FAALİYETLERİ Meslek Standartları İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Yapım Ve Hizmet Sertifikası DEPOLAMA TÜKETİM VERİLERİ EKLER EK-1: LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLER VE LİSANS BİLGİLERİ (DAĞITIM LİSANSI HARİÇ) TABLOSU EK-2: BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM SİSTEMİ HARİTASI EK-3: DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ ŞİRKETLER VE LİSANS BİLGİLERİ TABLOSU EK-4: DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ DURUM HARİTASI III

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1- Enerji Kaynakları Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi ve Tüketim Projeksiyonu (Mtoe)... 2 Tablo 2- Ülkelere Göre Doğal Gaz Üretim (Milyar m3) ve Rezerv (Trilyon m3) Verileri... 8 Tablo 3- Bölgelere Göre Rezerv (Trilyon m3) ve Üretim (Milyar m3) Verileri... 9 Tablo 4- Dünya Doğal Gaz Üretim Projeksiyonu (Milyar m3) Tablo 5- Ülkelere Göre Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) Tablo 6- Bölgelere Göre 2008 Yılı Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) Tablo 7- Dünya Doğal Gaz Talep Projeksiyonu (Milyar m3) Tablo 8- Bazı Önemli Bölgelerin İthalat Bağımlılık Oranları Değişimi Tablo Dünya LNG İthalatı (Milyar m 3 ) Tablo 10- AB Gaz Dengesi Senaryosu (Milyar m3) Tablo 11- Doğal Gaz Alım Sözleşmeleri Tablo Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları (milyon m kcal/m3 e baz) 32 Tablo 13- Sözleşme Devir Miktarları Tablo LNG Satış Miktarlarının Tüketimi Karşılama Oranları Tablo CNG Satış Miktarları (Sm kcal/m3 e baz) Tablo 16- Dağıtım Bölgelerine Göre 5 Yıllık Süreler Tablo 17- Dağıtım Bölgesi Bazında Konut Eşdeğeri Abone Sayısı Tablo 18- Dağıtım Şirketleri Yılları Satış ve Taşıma Miktarları (Milyon m3)* Tablo 19- İzleme ve Denetim Faaliyeti Gerçekleştirilmiş Dağıtım Bölgeleri Tablo Yılında Yürürlüğe Giren Doğal Gaz Meslek Standartları Tablo 21- Depolama Faaliyetine İlişkin Veriler i

5 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik Yılı Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı (*)... 3 Grafik Arası Enerji Kaynakları Paylarının Değişimi... 4 Grafik Arası Doğalgaz, Kömür Ve Petrolün Enerji Kaynakları İçindeki Paylarının Değişimi... 5 Grafik Dönemi Dünya Kümülatif Enerji Yatırım İhtiyacı... 6 Grafik 5- Bölgelere Göre Rezerv-Üretim Verileri Grafik 6- Yıllar İtibariyle Doğal Gazın Toplam Enerji Tüketimi İçindeki Payı Grafik Yılı Toplam Doğal Gaz Arzının Karşılandığı Kaynakların Payları Grafik 8- Toptan Satış Lisansı Sahibi Üretim Şirketlerinin Üretim Payları (2009 Yılı) Grafik 9- Ülkeler Bazında 2009 Yılı Doğal Gaz İthalatı Grafik Yılları İthalat Kaynakları Payları Değişimi Grafik 11- İthalatçı Şirketler ve Üretim Şirketlerinin 2009 Yılı Piyasa Payları Grafik 12- Toptan Satış Lisansı Sahibi Üretim Şirketleri Piyasa Satış Payları Grafik Yılları İtibariyle Gaz Arzı Sağlanan Dağıtım Bölgesi Sayıları Grafik 14- İhaleli Şirketler Toplam Yatırım Miktarı (TL) Grafik 15- Dağıtım Bölgeleri Toplam Polietilen Şebeke (Km) Grafik 16- Dağıtım Bölgeleri Toplam Çelik Şebeke (Km) Grafik 17- Dağıtım Bölgeleri Toplam Konut Eşdeğeri Abone Sayısı (Adet) Grafik 18- Yapılan İzleme ve Denetim Faaliyetleri (Adet) Grafik Yılları Arası Yıllık Sertifika İşlem Sayıları Grafik Yılları Arası Sertifika İşlemleri Grafik Yılı Sektörel Doğal Gaz Tüketimi Grafik Yılları Tüketim Miktarı Artış Oranları Grafik Yılları Tüketim Miktarları ii

6 GİRİŞ Sahip olduğu belirgin avantajları nedeniyle dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğal gaz, uluslararası alanda önemli ticaret akımlarına konu olmaktadır. Gelişmekte olan ve enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak Türkiye açısından ise hızlı ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Bu rapor, ülkemiz için stratejik öneme sahip olan doğal gaz sektörü ile ilgili temel verilerin tablo ve grafik haline getirilmesi ve sektörün yapısını belirleyen hukuki düzenlemeler ile önemli ulusal ve uluslararası gelişmelerin ışığında ortaya konulmasını konu edinmiş bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlar, piyasa katılımcısı şirketler ve büyük doğal gaz kullanıcılarından edinilen temel piyasa verileri, raporun sistematiği içinde analize uygun hale getirilmiş, sektörün bugüne kadarki gelişim seyri, sektörle doğrudan bağlantı kurulabilecek mevcut ve muhtemel ulusal ve uluslararası gelişmeler de ilave edilmek suretiyle bir sektör raporu oluşturulmuştur. Rapor; Dünya Doğal Gaz Piyasası, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Tarihsel Gelişim Seyri, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Mevcut Durumu olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 1

7 1. DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASI 1.1 Dünya Enerji Tüketimi ve Dünyada Doğal Gaz Sektörünün Yeri Uluslararası Enerji Ajansı tarafından dönemine ilişkin olarak oluşturulan projeksiyona göre; 2007 yılında 12 milyar ton petrol eşdeğeri olan dünya enerji tüketiminin, %40 oranında artış göstererek 20ında 16.8 milyar ton petrol eşdeğerine yükseleceği öngörülmektedir. Aynı döneme ilişkin yıllık ortalama artış oranı %1,5 olarak hesaplanmıştır. Finansal ve ekonomik kriz nedeniyle tüketim projeksiyonu revize edilmiş ve daha önceki yıl öngörülen ortalama yıllık artış oranı düşürülmüştür. Projeksiyon döneminde petrol için %0,9 ve doğal gaz için %1,5 lik yıllık ortalama artış oranı öngörülürken, bu oran kömür için %1,9 dur. Söz konusu projeksiyon dönemi için, OECD üyesi olmayan ülkelerin toplam birincil enerji tüketimlerindeki yıllık ortalama artışın %2,3 olarak gerçekleşeceği öngörülürken, OECD üyesi ülkelerin toplam enerji tüketimlerinde ise yıllık ortalama artışın %0,2 olacağı öngörülmektedir. Dünya enerji tüketiminde öngörülen artışa önemli ölçüde katkıda bulunacak ülkeler Hindistan ve Çin olurken, ABD tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payının azalacağı beklenmektedir. Tablo 1 Enerji Kaynakları Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi ve Tüketim Projeksiyonu(Mtoe) * Kömür ,9% Petrol ,9% Doğal Gaz ,5% Nükleer ,3% Hidro ,8% Biyokütle ve Çöp ,4% Diğer ,3% TOPLAM ,5% Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario 2

8 BP (British Petroleum) nin 2008 yılı verilerine göre dünya enerji tüketiminin karşılandığı kaynakların paylarına bakıldığında; en fazla paya sahip olan enerji kaynağının petrol olduğu, doğal gazın payının ise %24 olduğu görülmektedir. Grafik Yılı Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı (*) (*) Biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları hariçtir. Kaynak: BP Statistical Rewiev of World Energy 2009 Uluslararası Enerji Ajansının dönemine ilişkin projeksiyonuna göre; fosil yakıtların toplam enerji tüketimindeki payı %81 den %80 e düşecektir döneminde en büyük artış oranının kömürde, daha sonra ise doğal gaz ve petrolde olacağı beklenmektedir. 3

9 Grafik Arası Enerji Kaynakları Paylarının Değişimi Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Doğal gaz ve petrole göre daha az maliyetli olması ve Çin, Hindistan ve ABD gibi büyük enerji tüketicisi ülkelerde de bol miktarda bulunması nedeniyle kömürün payında belirgin bir artış olacağı beklenmektedir. Petrolün toplamdaki payında düşme olacağı beklenmesine rağmen en yüksek paya sahip enerji kaynağı olarak kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 4

10 Grafik Arası Doğalgaz, Kömür ve Petrolün Enerji Kaynakları İçindeki Paylarının Değişimi Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur dönemi için elektrik üretiminde kullanılan diğer kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi miktarında yıldan yıla artış ve azalışlar görülürken, söz konusu dönemde doğal gazdan sağlanan elektrik üretim miktarında doğal gaz fiyatlarında artış olan yıllarda dahi azalma olmadığı belirtilmektedir dönemi için de; doğal gazın, elektrik üretiminde önemli bir kaynak olarak kalmaya devam edeceği ve dünya elektrik üretimindeki payının %21 ler seviyesinde kalmaya devam edeceği beklenmektedir yılında elektrik üretiminin %42 sini karşılayan kömürün 20ında elektrik üretimindeki payının ise %44 e yükseleceği öngörülmektedir. 5

11 Uluslararası Enerji Ajansı dönemi kümülatif enerji yatırım ihtiyacını 25,5 trilyon (2008 yılı) $ olarak öngörmektedir. Bu tutarın %53,7 sini elektrik yatırım ihtiyacı oluştururken, %23,1 i petrol, %20,4 ü doğal gaz, %2,7 si ise kömür için öngörülen kümülatif yatırım ihtiyacıdır. 5,1 trilyon (2008 yılı) $ olarak öngörülen doğal gaz kümülatif yatırım ihtiyacının %58 inin arama ve üretim faaliyetleri için, %42 sinin ise doğal gazın iletimi, dağıtımı, sıvılaştırılması, gazlaştırılması, LNG tankerleri ile taşınması faaliyetleri için gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Grafik Dönemi Dünya Kümülatif Enerji Yatırım İhtiyacı (Trilyon $ 2008 Yılı Doları) Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario 6

12 1.2 Dünya Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Dünya doğal gaz rezerv miktarının yaklaşık 1/4 ü Rusya da bulunmakta ve Rusya, İran ve Katar ın sahip olduğu toplam rezerv miktarı dünya rezervlerinin yarısından fazlasına karşılık gelmektedir. Dünya toplam rezervinin 3/4 ünün İran ve Katar ın da içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi ile Rusya nın da içinde bulunduğu Avrupa&Avrasya bölgesi toplam rezervlerinden oluştuğu görülmektedir. İran ve Katar ın sahip olduğu toplam rezerv miktarı Ortadoğu bölgesi rezervlerinin %73 ünü oluşturmaktadır. Avrupa&Avrasya bölgesine dahil olan Rusya, bu bölge rezervlerinin %69 una sahiptir. Avrupa Birliği rezerv miktarının yaklaşık %60 ı İngiltere ve Hollanda nın rezervlerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliğine üye olmayan Norveç ise Avrupa Birliği toplam rezervlerinden daha fazla rezerve sahiptir. Dünya doğal gaz üretiminin %44 ü Rusya, ABD ve Kanada tarafından gerçekleştirilmektedir. Rusya ve ABD den her biri, Ortadoğu bölgesi toplam üretiminden daha fazla üretim gerçekleştirmektedir yılı üretim hızıyla devam edildiği varsayımı altında Katar, İran, Nijerya, Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkmenistan ülkelerinin her birinde 100 yıldan daha fazla yetecek kadar doğal gaz rezervi bulunmaktadır. 7

13 Tablo 2 Ülkelere Göre Doğal Gaz Üretim (Milyar m3) ve Rezerv (Trilyon m3) Verileri REZERV MİKTARI 2007 YILSONU REZERV MİKTARI 2008 YILSONU 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM PAYI ÜRETİM MİKTARI 2007 YILI ÜRETİM MİKTARI 2008 YILI 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM PAYI R/Ü (*) RUSYA 43,32 43,30 0,0% 23,4% 592,0 601,7 1,4% 19,6% 72,0 İRAN 28,13 29,61 5,3% 16,0% 111,9 116,3 3,6% 3,8% 254,6 KATAR 25,46 25,46 0,0% 13,8% 63,2 76,6 20,9% 2,5% 332,4 S.ARABİSTAN 7,30 7,57 3,6% 4,1% 74,4 78,1 5,0% 2,5% 96,9 B.A.E. 6,44 6,43 0,1% 3,5% 50,4 50,2 0,7% 1,6% 128,0 ABD 6,73 6,73 0,0% 3,6% 540,5 582,2 7,5% 19,3% 11,6 NİJERYA 5,22 5,22 0,0% 2,8% 35,0 35,0 0,2% 1,1% 148,9 VENEZUELLA 4,84 4,84 0,0% 2,6% 32,1 31,5 2,2% 1,0% 153,7 CEZAYİR 4,50 4,50 0,0% 2,4% 84,8 86,5 1,7% 2,8% 52,1 IRAK 3,17 3,17 0,0% 1,7% ENDONEZYA 3,00 3,18 6,1% 1,7% 67,6 69,7 2,7% 2,3% 45,7 NORVEÇ 2,88 2,91 1,0% 1,6% 89,7 99,2 10,4% 3,2% 29,3 TÜRKMENİSTAN 2,43 7,94 227,6% 4,3% 65,4 66,1 0,7% 2,1% 120,3 AVUSTRALYA 2,41 2,51 3,9% 1,4% 40,0 38,3 4,5% 1,2% 65,6 MALEZYA 2,39 2,39 0,0% 1,3% 60,8 62,5 2,5% 2,0% 38,2 MISIR 2,07 2,17 4,8% 1,2% 55,7 58,9 5,4% 1,9% 36,9 KAZAKİSTAN 1,85 1,82 1,3% 1,0% 26,4 30,2 13,9% 1,0% 60,3 ÇİN 2,26 2,46 8,9% 1,3% 69,2 76,1 9,6% 2,5% 32,3 KANADA 1,63 1,63 0,0% 0,9% 184,1 175,2 5,1% 5,7% 9,3 AZERBAYCAN 1,16 1,20 3,1% 0,6% 9,8 14,7 50,0% 0,5% 81,3 HOLLANDA 1,39 1,39 0,0% 0,8% 60,5 67,5 11,2% 2,2% 20,6 UKRAYNA 0,93 0,92 1,0% 0,5% 19,1 18,7 2,3% 0,6% 49,2 İNGİLTERE 0,34 0,34 0,0% 0,2% 72,1 69,6 3,7% 2,3% 4,9 DÜNYA TOPLAMI 177,05 185,02 4,5% 100,0% 2945,3 3065,6 3,8% 100,0% 60,4 Kaynak: BP Statistical Review of World Energy (*) O yılki üretim hızıyla devam edildiği takdirde kaç yıllık rezerv miktarı kaldığını göstermektedir. 8

14 Tablo 3 Bölgelere Göre Rezerv (Trilyon m3) ve Üretim (Milyar m3) Verileri BÖLGE REZERV MİKTARI (2008 YILSONU) 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI ÜRETİM MİKTARI 2008 YILI 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI ORTADOĞU 75,9 2,3% 41,0% 381,1 6,6% 12,4% AVRUPA&AVRASYA 62,9 9,6% 34,0% 1087,3 3,2% 35,5% AFRİKA 14,7 0,8% 7,9% 214,8 5,1% 7,0% ASYA PASİFİK 15,4 4,0% 8,3% 411,2 3,7% 13,4% KUZEY AMERİKA 8,9 0,1% 4,8% 812,3 4,3% 26,5% GÜNEY&ORTA AMERİKA 7,3 0,6% 4,0% 158,9 2,5% 5,2% DÜNYA TOPLAMI 185,0 4,5% 100,0% 3065,6 4,1% 100,0% AVRUPA BİRLİĞİ 2,9 1,4% 1,6% 190,3 1,5% 6,2% Kaynak:BP Statistical Review of World Energy En fazla rezerve sahip olduğu görülen Ortadoğu bölgesinin gerçekleştirdiği doğal gaz üretiminin dünya toplamının ancak %12 sine karşılık geldiği görülmektedir. Rusya nın da içinde bulunduğu Avrupa&Avrasya bölgesinin, dünya toplamının %35 lik kısmına karşılık gelen üretim miktarıyla en fazla üretim yapılan bölge olduğu görülmektedir. Dünya doğal gaz üretiminde önemli bir paya sahip olan ABD nin de içinde bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinin, rezerv miktarı yönünden beşinci sırada yer alırken, üretim miktarı sıralamasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 9

15 Grafik 5 Bölgelere Göre Rezerv Üretim Verileri Kaynak:BP Statistical Review of World Energy 2009 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre; döneminde doğal gaz üretiminin, Kuzey Denizi üretiminde azalmanın beklendiği Avrupa bölgesi dışında diğer bölgelerde artması beklenmektedir. Kuzey Amerika üretim artışının 2020 yılından sonra yavaşlaması beklenmektedir. Projeksiyon dönemi boyunca üretimde miktar olarak büyük artışların gerçekleşeceği beklenen bölgeler, büyük doğal gaz ihracatçısı ülkelerin bulunduğu Orta Doğu ve Afrika dır. Bu bölgelerin doğal gaz ihracatlarının önemli bir kısmının ise LNG ihracatı olacağı beklenmektedir. Dünya doğal gaz rezervleri, döneminde beklenen talep artışlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde bulunmaktadır. Bununla birlikte doğal gaz üretiminin gerçekleştirilmesi rezerv miktarına bağlı olduğu kadar, doğal gazın ağırlıklı olarak yoğunlaştığı ülkelerin bu rezervleri uzun mesafeler boyunca tüketim bölgelerine taşıyabilmelerini sağlayacak yeterli miktarda ve uygun yatırımların gerçekleştirilmesine de bağlı bulunmaktadır. 10

16 Tablo 4 Dünya Doğal Gaz Üretim Projeksiyonu (Milyar m3) * OECD ,2% KUZEY AMERİKA ,3% AVRUPA ,2% PASİFİK ,9% OECD HARİÇ ,2% AVRUPA&AVRASYA ,1% RUSYA ,7% ASYA ,0% ÇİN ,6% HİNDİSTAN ,6% ORTA DOĞU ,6% AFRİKA ,1% LATİN AMERİKA ,5% DÜNYA TOPLAMI ,5% AVRUPA BİRLİĞİ ,1% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario ABD, dünya toplam tüketiminin % 22 sini oluşturan ve AB toplam tüketim miktarından daha fazla olan 657 milyar m 3 lük tüketim miktarıyla en fazla doğal gaz tüketen ülke konumundadır. ABD ve Rusya tüketim miktarları toplamı ise dünya doğal gaz tüketiminin 1/3 ünden fazlasını oluşturmaktadır. Dünyada en fazla doğal gaz tüketen Avrupa&Avrasya bölgesinin tüketim miktarı, dünya toplamının %37,8 ini oluşturmaktadır. Bu bölgenin tüketim miktarının %43 ü Avrupa Birliğinin, %36,7 si ise Rusya nın tüketim miktarlarından oluşmaktadır. 11

17 Tablo 5 Ülkelere Göre Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) 'ye GÖRE DEĞİŞİM PAYI (%) ABD 634,4 660,7 629,7 651,5 630,8 634,0 623,3 614,1 652,6 657,2 0,6% 22,0 RUSYA 352,8 366,0 361,5 377,3 381,2 389,9 393,0 419,2 425,7 420,2-1,6% 13,9 İRAN 58,4 62,9 70,1 79,2 82,9 86,5 105,0 108,7 113,0 117,6 3,8% 3,9 KANADA 87,4 92,8 88,2 90,2 97,7 95,1 98,1 96,9 96,7 100,0 3,2% 3,3 İNGİLTERE 93,6 96,9 96,4 95,1 95,4 97,4 94,7 90,1 90,9 93,9 3,0% 3,1 JAPONYA 69,4 72,3 74,3 72,7 79,8 77,0 78,6 83,7 90,2 93,7 3,6% 3,1 ALMANYA 80,2 79,5 82,9 82,6 85,5 85,9 86,2 87,2 82,9 82,0-1,3% 2,7 İTALYA 62,2 64,9 65,0 64,6 71,2 73,9 79,1 77,4 77,8 77,7-0,4% 2,6 S.ARABİSTAN 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 71,2 73,5 74,4 78,1 4,7% 2,6 ÇİN 21,5 24,5 27,4 29,2 33,9 39,7 46,8 56,1 69,5 80,7 15,8% 2,7 UKRAYNA 70,9 71,0 68,8 67,7 65,8 71,0 70,9 65,1 62,7 59,7-5,0% 2,0 MEKSİKA 37,4 40,2 40,7 45,8 50,6 53,4 53,3 60,9 63,1 67,2 6,2% 2,2 ÖZBEKİSTAN 47,8 45,7 49,6 50,9 45,8 43,4 42,7 41,9 45,9 48,7 5,9% 1,6 ARJANTİN 32,4 33,2 31,1 30,3 34,6 37,9 40,4 41,8 43,9 44,5 1,0% 1,5 B.A.E. 31,4 31,4 37,9 36,4 37,9 40,2 42,1 43,4 49,3 58,1 17,5% 1,9 FRANSA 37,7 39,7 41,7 41,7 43,3 44,5 45,8 44,1 42,5 44,2 3,7% 1,5 HİNDİSTAN 25,1 26,4 26,4 27,6 29,5 31,9 35,7 37,3 40,1 41,4 3,0% 1,4 HOLLANDA 38,5 39,0 40,0 39,8 40,0 40,9 39,3 38,1 37,0 38,6 3,9% 1,3 G.KORE 18,7 21,0 23,1 25,7 26,9 31,5 33,7 35,6 38,5 39,7 2,8% 1,3 TÜRKİYE 12,4 14,6 16,0 17,4 20,9 22,1 26,9 30,5 35,1 36,0 2,5% 1,2 ENDONEZYA 32,0 29,7 31,0 32,9 35,2 33,2 35,2 35,9 34,0 38,0 11,5% 1,3 MISIR 16,4 20,0 24,5 26,5 29,7 31,7 31,6 36,5 38,4 40,9 6,3% 1,3 PAKİSTAN 20,3 21,5 22,7 24,6 30,4 34,5 35,5 36,1 36,5 37,5 2,6% 1,2 MALEZYA 16,1 24,3 25,8 26,7 27,1 24,5 29,3 29,0 28,5 30,7 7,2% 1,0 AVUSTRALYA 20,2 20,5 22,0 22,4 22,4 22,8 21,9 24,0 24,9 23,5-5,7% 0,8 CEZAYİR 21,3 19,8 20,5 20,2 21,4 22,0 23,2 23,7 24,3 25,4 4,1% 0,8 TÜRKMENİSTAN 11,0 12,2 12,5 12,9 14,2 15,0 16,1 18,4 21,3 19,0-10,9% 0,6 KATAR 14,0 9,7 11,0 11,1 12,2 15,0 18,7 19,6 19,7 19,8 0,4% 0,7 KAZAKİSTAN 7,7 9,4 9,8 10,8 12,9 14,9 18,8 20,3 19,5 20,6 5,1% 0,7 AZERBAYCAN 5,4 5,2 7,5 7,5 7,7 8,3 8,6 9,1 8,0 9,3 16,0% 0,3 NORVEÇ 3,6 4,0 3,8 4,0 4,3 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 2,9% 0,1 DÜNYA TOPLAMI 2322,8 2424,8 2453,3 2529,7 2595,5 2683,9 2769,8 2842,7 2938,0 3018,7 2,5% 100,0 AB 428,6 440,1 450,8 451,5 471,6 485,0 495,5 488,9 480,9 490,1 1,6% 16,2 Kaynak:BP Statistical Review of World Energy

18 Tablo 6 Bölgelere Göre 2008 Yılı Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) TÜKETİM MİKTARI DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI 2007'YE GÖRE DEĞİŞİM AVRUPA&AVRASYA 1.143,9 37,8% 0,2% KUZEY AMERİKA 824,4 27,6% 1,3% ASYA&PASİFİK 485,3 16,0% 5,9% ORTADOĞU 327,1 10,8% 7,6% GÜNEY&ORTA AMERİKA 143,0 4,7% 3,5% AFRİKA 94,9 3,1% 6,1% DÜNYA TOPLAMI 3.018,7 100,0% 2,5% AVRUPA BİRLİĞİ 490,1 16,2% 1,6% Kaynak:BP Statistical Review of World Energy Uluslararası Enerji Ajansı nın dönemi doğal gaz tüketim projeksiyonuna göre; 2007 yılında 3 trilyon m 3 olan dünya doğal gaz tüketiminin 2030 da 4,3 trilyon m 3 olacağı öngörülmektedir. Finansal ve ekonomik krizin etkileri ve oldukça düşük ekonomik büyüme oranları nedeniyle dönemi ortalama yıllık tüketim artış oranı projeksiyonu revize edilerek %1,8 yerine %1,5 olarak tahmin edilmiştir. Doğal gaz, dünya sanayi ve elektrik sektörleri enerji ihtiyacının giderilmesinde önemli bir enerji kaynağı olarak kalmaya devam edecektir. 20ında dünya toplam doğal gaz tüketiminin %41 inin elektrik sektörü tüketiminden oluşacağı öngörülmektedir döneminde OECD ülkeleri toplam tüketim miktarı yıllık ortalama artış oranı %0,6 olarak gerçekleşecek iken, OECD üyesi olmayan ülkeler için aynı oran %2,3 olarak öngörülmektedir. OECD ülkelerinin üretim ve tüketim miktarlarının dünya toplamındaki paylarının azalacağı, doğal gaz tüketimlerinin karşılanmasında ithalata olan bağımlılıklarının artacağı, LNG formundaki ithalat miktarının ve ithalatta LNG nin payının gittikçe artacağı beklenmektedir. 13

19 Doğal gaz talebindeki en hızlı artış gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Miktar olarak en büyük artış 429 milyar m 3 lük artış miktarı ile Asya bölgesinde gerçekleşecektir. Buna rağmen, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgeleri dünya tüketiminin toplamda %36 sı olarak hesaplanan tüketim miktarlarıyla, 20ında da büyük doğal gaz tüketicisi bölgeler olarak kalmaya devam edecektir. Tablo 7 Dünya Doğal Gaz Talep Projeksiyonu (Milyar m3) * OECD ,6% KUZEY AMERİKA ,4% AVRUPA ,8% PASİFİK ÜLKELERİ ,1% OECD HARİÇ ,3% AVRUPA&AVRASYA ,6% RUSYA ,4% ASYA ,8% ÇİN ,3% HİNDİSTAN ,4% ORTA DOĞU ,2% AFRİKA ,7% LATİN AMERİKA ,6% DÜNYA TOPLAMI ,5% AVRUPA BİRLİĞİ ,7% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario Hali hazırda net ithalatçı olan ülkeler bakımından gerek ithalat miktarı gerekse ithalatın toplam tüketimi karşılama oranı, dolayısıyla ithalat bağımlılığı daha da artacaktır. Son zamanlarda önemli miktarlarda LNG ithalatı gerçekleştiren Kuzey Amerika nın da başlıca ithalatçı bölgelerden birisi olacağı öngörülmektedir. 14

20 Tablo 8 Bazı Önemli Bölgelerin İthalat Bağımlılık Oranları Değişimi OECD 8,30% 20,90% 24,50% 31,00% KUZEY AMERİKA 1,40% 3,80% 2,90% 8,00% AVRUPA 18,10% 36,30% 42,70% 54,00% PASİFİK 65,70% 68,40% 67,80% 57,00% ÇİN 0,00% 21,00% HİNDİSTAN 17,10% 22,00% Kaynak: IEA WEO 2007, Reference Scenario 2008 yılı verilerine göre; LNG ticareti toplam doğal gaz ticaretinin %28 ini oluşturmaktadır. Katar, %18 lik pay ile en büyük ihracatçı ülke olup bu ülkeyi Malezya, Endonezya ve Cezayir izlemektedir. En büyük ithalatçı ülke ise Japonya dır. Diğer önemli ithalatçı ülkeler Güney Kore, İspanya ve Fransa dır. Tablo Dünya LNG İthalatı (Milyar m 3 ) Sıralama Ülke Miktar Dağılım 1 Japonya 92,13 2 Güney Kore 36,55 3 İspanya 28,73 4 Fransa 12,59 5 Tayvan 12,07 6 Hindistan 10,79 7 ABD 9,94 8 Türkiye 5,31 9 Çin 4,44 10 Meksika 3,61 11 Portekiz 2,63 12 Belçika 2,49 13 İtalya 1,56 14 İngiltere 1,04 15 Yunanistan 0,94 16 Porto Riko 0,81 17 Dominik Cumhuriyeti 0,47 18 Arjantin 0,41 Kaynak: 15

21 1.3 Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasası Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Doğal gaz, Avrupa Birliği enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynaktır. Toplam birincil enerji ihtiyacının karşılanmasındaki payı 1973 te %10 iken, 1990 da %18, 2008 yılı verilerine göre ise %26 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa gaz talebinin, ekonomik yavaşlamanın etkisiyle dönemindeki seviyelerine gelmesinin zaman alacağı tahmin edilmektedir dönemi için talepteki yıllık ortalama %0,7 lik artış ve toplam üretim miktarındaki yıllık ortalama %3,1 lik azalış sonucunda ithalat bağımlılığının artacağı tahmin edilmektedir. Tablo 10 AB Gaz Dengesi Senaryosu (Milyar m3) * Talep ,7% Üretim ,1% Net İthalat ,2% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario Avrupa da 1990 yılında elektrik üretiminin %7 si doğal gaza dayalı iken, bu oran 2000 yılında %16 ya yükselmiş, 2005 yılında ise %20 yi aşmıştır yılında %22 olan oranın, 2030 da %24 lere yükseleceği beklenmektedir. Avrupa daki gaz üretiminin 20ına kadar kademeli olarak düşeceği beklenmektedir. OECD Avrupa ülkelerinde 2008 yılında 309 milyar m 3 olan üretim miktarının 20ında 222 milyar m 3 e düşmesi beklenmektedir. Norveç üretimi hariç olduğu için AB üyesi ülkelerin toplam üretim miktarında daha bariz düşme beklenmektedir. AB ülkelerinin 2008 yılındaki 200 milyar m 3 lük seviyelerdeki üretim miktarının, 2030 yılında yarı yarıya azalarak 100 milyar m 3 ler seviyesine inmesi beklenmektedir. 16

22 Avrupa Birliği toplam doğal gaz üretiminin %72 si İngiltere ve Hollanda tarafından gerçekleştirilmektedir. Geri kalan %28 e karşılık gelen üretimin tamamına yakını ise Danimarka, Romanya, Almanya ve İtalya tarafından gerçekleştirilmektedir Bölgesel İlişkiler Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA); Kurumun da dahil olduğu 24 üyeden oluşmakta olup üye ülkelerde ulusal enerji piyasalarındaki düzenlemelerin geliştirilmesi, düzenleyici kurumların güçlendirilmesi, düzenleme bilgilerine erişim ve eğitim imkanlarının sağlanması, bilgi alışverişi ve iletişimi geliştirerek işbirliğinin artırılmasını amaçlamak üzere 2001 de Budapeşte de kurulmuştur. ABD Kamusal Hizmet Şirketleri Düzenleyicileri Ulusal Birliği (NARUC) ve ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı (USAID), birliğin çalışmalarında sürekli destek sağlamaktadır Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG) Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG); Avrupa Komisyonu nun 11 Kasım 2003 tarihli Kararı ile, bağımsız ulusal düzenleyici kurumlardan oluşan bir danışman grup olarak, Komisyon un elektrik ve doğal gaz için tek iç piyasa gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere kurulmuştur. ERGEG toplantılarına Kurum personeli gözlemci üye sıfatıyla katılmaktadır. ERGEG in başlıca faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir: a) Bölgesel Girişimler (Regional Initiatives RI-) Bölgesel teşebbüsler, piyasa entegrasyonu için engelleri belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 17

23 b) Şeffaflık (Transparency) Piyasaya ilişkin bilgilere herkesin ulaşabilmesi ve şeffaflık kurallarının geliştirilmesi için hedefler belirlenmektedir. c) Dengeleme (Balancing) Sınır ötesi elektrik ve gaz alım satımları için ticareti engellemeyecek dengeleme piyasasının tesisi ile ulusal düzenleyici kurumlar, sistem operatörleri, sistem kullanıcıları, depolama sistemi operatörleri için kurallar belirlenmekte, emniyetli ve güvenilir sistem işletmesi için kılavuzluk yapılmaktadır. d) Ayrışım (Unbundling) İşlevsel ve kurumsal ayrışım için yol gösterilmektedir. e) Tüketiciler (Consumers) Tüketicilerin korunması konusunda (şeffaf faturalama, fiyat açıklama ve karşılaştırma, sözleşme örnekleri, tedarikçiyi değiştirme vb.) öneriler sunulmaktadır. Doğal Gaz Bölgesel Girişimi 25 Nisan 2006 tarihinde tek gaz piyasası oluşturulmasında ön adım olmak üzere bölgesel piyasaların tesisi amacıyla kurulmuştur. Doğal gaz için üç adet Bölgesel Enerji Piyasası planlanmıştır: - Kuzey Batı (Avrupa) - Güney (Avrupa) - Güney-Güney Doğu (Avrupa) INOGATE Programı Devletlerarası Petrol ve Doğal Gaz Taşıma (INOGATE) Programı, Avrupa Birliği ile Karadeniz ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler ve bunlara komşu ülkeler arasında enerji işbirliğini geliştirmeyi destekleyen uluslar arası bir program olup, aşağıdaki dört temel hedefi gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı amaçlar: 18

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013

Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi. Aralık 2013 Türkiye Doğalgaz Ticareti Üssünün / Borsasının Geliştirilmesi Aralık 2013 İçerik Yönetici Özeti 5 Giriş 13 Önemli Tanımlar 15 Türkiye Doğalgaz Piyasası 16 Liberalleşmeye Bakış Türkiye Doğalgaz Piyasası

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı