Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz."

Transkript

1 ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre kalorifik bazda fiyat avantajı ve kullanım kolaylığı ile sanayi tesisleri ve ticarethanelerde tercih edilen enerji girdisi konumu taşıması, benzer sebepler ve çevresel avantajları ile konut kullanımında da etkin konumu ve giderek yaygınlaşmasına paralel olarak doğal gaz Türkiye enerji sektörünün temel kaynağı konumundadır. Hal böyle iken Türkiye doğal gaz sektörünün mevcut durumunun nereden nereye geldiğinin ve gelecek öngörüsünün en güncel, sağlıklı verilerle analiz edilmesi temel bir gereksinimdir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır. Bu amaca yönelik doğru ve güvenilir piyasa bilgilerine sahip olma zorunluluğunun bilinci içerisinde, doğal gaz piyasasına ilişkin tüm verilerin zamanında ve doğru bir şekilde Kurumumuz tarafından toplanmasına, analizine, raporlanmasına ve nihayetinde ilgili tüm taraflarla ve kamuoyuyla paylaşılmasına önem vermekteyiz. Özellikle piyasa katılımcılarından alınan beyan ve bildirimlerin belli bir düzen ve sistem içerisinde temin edilmesi, tasnifi, işlenmesi, analizi ve raporlanması için Kurumumuz tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Doğal Gaz Piyasası 2009 Yılı Sektör Raporu bu çabanın ilk ürünüdür. Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından sürdürülen otomasyon çalışmaları sayesinde enerji piyasasından daha hızlı ve daha güvenilir veri akışının sağlanması ile birlikte gelecek yıllarda sektör raporlarının daha kapsamlı ve daha sık dönemler içerisinde hazırlanması düşünülmektedir. Böylece, hem Kurumumuz düzenlemelerine esas teşkil edecek olan ve hem de piyasa katılımcılarının etkin ve verimli yönetsel kararlar almalarına katkı sağlayacak projeksiyonların teminine imkân sağlayacak, piyasa hareketleri ve büyüklükleri ortaya konmuş olacaktır. I

2 Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. Bu çalışmanın ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. Hasan KÖKTAŞ Başkan II

3 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ...İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİ GİRİŞ DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASI DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ VE DÜNYADA DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNÜN YERİ DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASINA İLİŞKİN TEMEL RAKAMSAL VERİLER AVRUPA BİRLİĞİ DOĞAL GAZ PİYASASI Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Bölgesel İlişkiler Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG) INOGATE Programı International Confederation of Energy Regulators (ICER) Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı 2009 Yılı Gelişmeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projelerine İlişkin 2009 Yılı Gelişmeleri Diğer Uluslararası Kuruluşlara İlişkin Olarak 2009 Yılında Yaşanan Gelişmeler TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİM SEYRİ TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASASININ MEVCUT DURUMU ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TOPTAN SATIŞ SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) İLETİM DAĞITIM SERTİFİKA FAALİYETLERİ Meslek Standartları İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Yapım Ve Hizmet Sertifikası DEPOLAMA TÜKETİM VERİLERİ EKLER EK-1: LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLER VE LİSANS BİLGİLERİ (DAĞITIM LİSANSI HARİÇ) TABLOSU EK-2: BOTAŞ DOĞAL GAZ İLETİM SİSTEMİ HARİTASI EK-3: DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ ŞİRKETLER VE LİSANS BİLGİLERİ TABLOSU EK-4: DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALELERİ DURUM HARİTASI III

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1- Enerji Kaynakları Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi ve Tüketim Projeksiyonu (Mtoe)... 2 Tablo 2- Ülkelere Göre Doğal Gaz Üretim (Milyar m3) ve Rezerv (Trilyon m3) Verileri... 8 Tablo 3- Bölgelere Göre Rezerv (Trilyon m3) ve Üretim (Milyar m3) Verileri... 9 Tablo 4- Dünya Doğal Gaz Üretim Projeksiyonu (Milyar m3) Tablo 5- Ülkelere Göre Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) Tablo 6- Bölgelere Göre 2008 Yılı Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) Tablo 7- Dünya Doğal Gaz Talep Projeksiyonu (Milyar m3) Tablo 8- Bazı Önemli Bölgelerin İthalat Bağımlılık Oranları Değişimi Tablo Dünya LNG İthalatı (Milyar m 3 ) Tablo 10- AB Gaz Dengesi Senaryosu (Milyar m3) Tablo 11- Doğal Gaz Alım Sözleşmeleri Tablo Yılları Doğal Gaz İthalat Miktarları (milyon m kcal/m3 e baz) 32 Tablo 13- Sözleşme Devir Miktarları Tablo LNG Satış Miktarlarının Tüketimi Karşılama Oranları Tablo CNG Satış Miktarları (Sm kcal/m3 e baz) Tablo 16- Dağıtım Bölgelerine Göre 5 Yıllık Süreler Tablo 17- Dağıtım Bölgesi Bazında Konut Eşdeğeri Abone Sayısı Tablo 18- Dağıtım Şirketleri Yılları Satış ve Taşıma Miktarları (Milyon m3)* Tablo 19- İzleme ve Denetim Faaliyeti Gerçekleştirilmiş Dağıtım Bölgeleri Tablo Yılında Yürürlüğe Giren Doğal Gaz Meslek Standartları Tablo 21- Depolama Faaliyetine İlişkin Veriler i

5 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik Yılı Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı (*)... 3 Grafik Arası Enerji Kaynakları Paylarının Değişimi... 4 Grafik Arası Doğalgaz, Kömür Ve Petrolün Enerji Kaynakları İçindeki Paylarının Değişimi... 5 Grafik Dönemi Dünya Kümülatif Enerji Yatırım İhtiyacı... 6 Grafik 5- Bölgelere Göre Rezerv-Üretim Verileri Grafik 6- Yıllar İtibariyle Doğal Gazın Toplam Enerji Tüketimi İçindeki Payı Grafik Yılı Toplam Doğal Gaz Arzının Karşılandığı Kaynakların Payları Grafik 8- Toptan Satış Lisansı Sahibi Üretim Şirketlerinin Üretim Payları (2009 Yılı) Grafik 9- Ülkeler Bazında 2009 Yılı Doğal Gaz İthalatı Grafik Yılları İthalat Kaynakları Payları Değişimi Grafik 11- İthalatçı Şirketler ve Üretim Şirketlerinin 2009 Yılı Piyasa Payları Grafik 12- Toptan Satış Lisansı Sahibi Üretim Şirketleri Piyasa Satış Payları Grafik Yılları İtibariyle Gaz Arzı Sağlanan Dağıtım Bölgesi Sayıları Grafik 14- İhaleli Şirketler Toplam Yatırım Miktarı (TL) Grafik 15- Dağıtım Bölgeleri Toplam Polietilen Şebeke (Km) Grafik 16- Dağıtım Bölgeleri Toplam Çelik Şebeke (Km) Grafik 17- Dağıtım Bölgeleri Toplam Konut Eşdeğeri Abone Sayısı (Adet) Grafik 18- Yapılan İzleme ve Denetim Faaliyetleri (Adet) Grafik Yılları Arası Yıllık Sertifika İşlem Sayıları Grafik Yılları Arası Sertifika İşlemleri Grafik Yılı Sektörel Doğal Gaz Tüketimi Grafik Yılları Tüketim Miktarı Artış Oranları Grafik Yılları Tüketim Miktarları ii

6 GİRİŞ Sahip olduğu belirgin avantajları nedeniyle dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğal gaz, uluslararası alanda önemli ticaret akımlarına konu olmaktadır. Gelişmekte olan ve enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak Türkiye açısından ise hızlı ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Bu rapor, ülkemiz için stratejik öneme sahip olan doğal gaz sektörü ile ilgili temel verilerin tablo ve grafik haline getirilmesi ve sektörün yapısını belirleyen hukuki düzenlemeler ile önemli ulusal ve uluslararası gelişmelerin ışığında ortaya konulmasını konu edinmiş bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlar, piyasa katılımcısı şirketler ve büyük doğal gaz kullanıcılarından edinilen temel piyasa verileri, raporun sistematiği içinde analize uygun hale getirilmiş, sektörün bugüne kadarki gelişim seyri, sektörle doğrudan bağlantı kurulabilecek mevcut ve muhtemel ulusal ve uluslararası gelişmeler de ilave edilmek suretiyle bir sektör raporu oluşturulmuştur. Rapor; Dünya Doğal Gaz Piyasası, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Tarihsel Gelişim Seyri, Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Mevcut Durumu olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 1

7 1. DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASI 1.1 Dünya Enerji Tüketimi ve Dünyada Doğal Gaz Sektörünün Yeri Uluslararası Enerji Ajansı tarafından dönemine ilişkin olarak oluşturulan projeksiyona göre; 2007 yılında 12 milyar ton petrol eşdeğeri olan dünya enerji tüketiminin, %40 oranında artış göstererek 20ında 16.8 milyar ton petrol eşdeğerine yükseleceği öngörülmektedir. Aynı döneme ilişkin yıllık ortalama artış oranı %1,5 olarak hesaplanmıştır. Finansal ve ekonomik kriz nedeniyle tüketim projeksiyonu revize edilmiş ve daha önceki yıl öngörülen ortalama yıllık artış oranı düşürülmüştür. Projeksiyon döneminde petrol için %0,9 ve doğal gaz için %1,5 lik yıllık ortalama artış oranı öngörülürken, bu oran kömür için %1,9 dur. Söz konusu projeksiyon dönemi için, OECD üyesi olmayan ülkelerin toplam birincil enerji tüketimlerindeki yıllık ortalama artışın %2,3 olarak gerçekleşeceği öngörülürken, OECD üyesi ülkelerin toplam enerji tüketimlerinde ise yıllık ortalama artışın %0,2 olacağı öngörülmektedir. Dünya enerji tüketiminde öngörülen artışa önemli ölçüde katkıda bulunacak ülkeler Hindistan ve Çin olurken, ABD tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payının azalacağı beklenmektedir. Tablo 1 Enerji Kaynakları Bazında Dünya Birincil Enerji Tüketimi ve Tüketim Projeksiyonu(Mtoe) * Kömür ,9% Petrol ,9% Doğal Gaz ,5% Nükleer ,3% Hidro ,8% Biyokütle ve Çöp ,4% Diğer ,3% TOPLAM ,5% Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario 2

8 BP (British Petroleum) nin 2008 yılı verilerine göre dünya enerji tüketiminin karşılandığı kaynakların paylarına bakıldığında; en fazla paya sahip olan enerji kaynağının petrol olduğu, doğal gazın payının ise %24 olduğu görülmektedir. Grafik Yılı Dünya Birincil Enerji Tüketiminin Enerji Kaynakları Bazında Dağılımı (*) (*) Biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları hariçtir. Kaynak: BP Statistical Rewiev of World Energy 2009 Uluslararası Enerji Ajansının dönemine ilişkin projeksiyonuna göre; fosil yakıtların toplam enerji tüketimindeki payı %81 den %80 e düşecektir döneminde en büyük artış oranının kömürde, daha sonra ise doğal gaz ve petrolde olacağı beklenmektedir. 3

9 Grafik Arası Enerji Kaynakları Paylarının Değişimi Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Doğal gaz ve petrole göre daha az maliyetli olması ve Çin, Hindistan ve ABD gibi büyük enerji tüketicisi ülkelerde de bol miktarda bulunması nedeniyle kömürün payında belirgin bir artış olacağı beklenmektedir. Petrolün toplamdaki payında düşme olacağı beklenmesine rağmen en yüksek paya sahip enerji kaynağı olarak kalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. 4

10 Grafik Arası Doğalgaz, Kömür ve Petrolün Enerji Kaynakları İçindeki Paylarının Değişimi Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur dönemi için elektrik üretiminde kullanılan diğer kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi miktarında yıldan yıla artış ve azalışlar görülürken, söz konusu dönemde doğal gazdan sağlanan elektrik üretim miktarında doğal gaz fiyatlarında artış olan yıllarda dahi azalma olmadığı belirtilmektedir dönemi için de; doğal gazın, elektrik üretiminde önemli bir kaynak olarak kalmaya devam edeceği ve dünya elektrik üretimindeki payının %21 ler seviyesinde kalmaya devam edeceği beklenmektedir yılında elektrik üretiminin %42 sini karşılayan kömürün 20ında elektrik üretimindeki payının ise %44 e yükseleceği öngörülmektedir. 5

11 Uluslararası Enerji Ajansı dönemi kümülatif enerji yatırım ihtiyacını 25,5 trilyon (2008 yılı) $ olarak öngörmektedir. Bu tutarın %53,7 sini elektrik yatırım ihtiyacı oluştururken, %23,1 i petrol, %20,4 ü doğal gaz, %2,7 si ise kömür için öngörülen kümülatif yatırım ihtiyacıdır. 5,1 trilyon (2008 yılı) $ olarak öngörülen doğal gaz kümülatif yatırım ihtiyacının %58 inin arama ve üretim faaliyetleri için, %42 sinin ise doğal gazın iletimi, dağıtımı, sıvılaştırılması, gazlaştırılması, LNG tankerleri ile taşınması faaliyetleri için gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Grafik Dönemi Dünya Kümülatif Enerji Yatırım İhtiyacı (Trilyon $ 2008 Yılı Doları) Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario 6

12 1.2 Dünya Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Dünya doğal gaz rezerv miktarının yaklaşık 1/4 ü Rusya da bulunmakta ve Rusya, İran ve Katar ın sahip olduğu toplam rezerv miktarı dünya rezervlerinin yarısından fazlasına karşılık gelmektedir. Dünya toplam rezervinin 3/4 ünün İran ve Katar ın da içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi ile Rusya nın da içinde bulunduğu Avrupa&Avrasya bölgesi toplam rezervlerinden oluştuğu görülmektedir. İran ve Katar ın sahip olduğu toplam rezerv miktarı Ortadoğu bölgesi rezervlerinin %73 ünü oluşturmaktadır. Avrupa&Avrasya bölgesine dahil olan Rusya, bu bölge rezervlerinin %69 una sahiptir. Avrupa Birliği rezerv miktarının yaklaşık %60 ı İngiltere ve Hollanda nın rezervlerinden oluşmaktadır. Avrupa Birliğine üye olmayan Norveç ise Avrupa Birliği toplam rezervlerinden daha fazla rezerve sahiptir. Dünya doğal gaz üretiminin %44 ü Rusya, ABD ve Kanada tarafından gerçekleştirilmektedir. Rusya ve ABD den her biri, Ortadoğu bölgesi toplam üretiminden daha fazla üretim gerçekleştirmektedir yılı üretim hızıyla devam edildiği varsayımı altında Katar, İran, Nijerya, Venezüella, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkmenistan ülkelerinin her birinde 100 yıldan daha fazla yetecek kadar doğal gaz rezervi bulunmaktadır. 7

13 Tablo 2 Ülkelere Göre Doğal Gaz Üretim (Milyar m3) ve Rezerv (Trilyon m3) Verileri REZERV MİKTARI 2007 YILSONU REZERV MİKTARI 2008 YILSONU 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM PAYI ÜRETİM MİKTARI 2007 YILI ÜRETİM MİKTARI 2008 YILI 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM PAYI R/Ü (*) RUSYA 43,32 43,30 0,0% 23,4% 592,0 601,7 1,4% 19,6% 72,0 İRAN 28,13 29,61 5,3% 16,0% 111,9 116,3 3,6% 3,8% 254,6 KATAR 25,46 25,46 0,0% 13,8% 63,2 76,6 20,9% 2,5% 332,4 S.ARABİSTAN 7,30 7,57 3,6% 4,1% 74,4 78,1 5,0% 2,5% 96,9 B.A.E. 6,44 6,43 0,1% 3,5% 50,4 50,2 0,7% 1,6% 128,0 ABD 6,73 6,73 0,0% 3,6% 540,5 582,2 7,5% 19,3% 11,6 NİJERYA 5,22 5,22 0,0% 2,8% 35,0 35,0 0,2% 1,1% 148,9 VENEZUELLA 4,84 4,84 0,0% 2,6% 32,1 31,5 2,2% 1,0% 153,7 CEZAYİR 4,50 4,50 0,0% 2,4% 84,8 86,5 1,7% 2,8% 52,1 IRAK 3,17 3,17 0,0% 1,7% ENDONEZYA 3,00 3,18 6,1% 1,7% 67,6 69,7 2,7% 2,3% 45,7 NORVEÇ 2,88 2,91 1,0% 1,6% 89,7 99,2 10,4% 3,2% 29,3 TÜRKMENİSTAN 2,43 7,94 227,6% 4,3% 65,4 66,1 0,7% 2,1% 120,3 AVUSTRALYA 2,41 2,51 3,9% 1,4% 40,0 38,3 4,5% 1,2% 65,6 MALEZYA 2,39 2,39 0,0% 1,3% 60,8 62,5 2,5% 2,0% 38,2 MISIR 2,07 2,17 4,8% 1,2% 55,7 58,9 5,4% 1,9% 36,9 KAZAKİSTAN 1,85 1,82 1,3% 1,0% 26,4 30,2 13,9% 1,0% 60,3 ÇİN 2,26 2,46 8,9% 1,3% 69,2 76,1 9,6% 2,5% 32,3 KANADA 1,63 1,63 0,0% 0,9% 184,1 175,2 5,1% 5,7% 9,3 AZERBAYCAN 1,16 1,20 3,1% 0,6% 9,8 14,7 50,0% 0,5% 81,3 HOLLANDA 1,39 1,39 0,0% 0,8% 60,5 67,5 11,2% 2,2% 20,6 UKRAYNA 0,93 0,92 1,0% 0,5% 19,1 18,7 2,3% 0,6% 49,2 İNGİLTERE 0,34 0,34 0,0% 0,2% 72,1 69,6 3,7% 2,3% 4,9 DÜNYA TOPLAMI 177,05 185,02 4,5% 100,0% 2945,3 3065,6 3,8% 100,0% 60,4 Kaynak: BP Statistical Review of World Energy (*) O yılki üretim hızıyla devam edildiği takdirde kaç yıllık rezerv miktarı kaldığını göstermektedir. 8

14 Tablo 3 Bölgelere Göre Rezerv (Trilyon m3) ve Üretim (Milyar m3) Verileri BÖLGE REZERV MİKTARI (2008 YILSONU) 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI ÜRETİM MİKTARI 2008 YILI 2007 YILINA GÖRE DEĞİŞİM DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI ORTADOĞU 75,9 2,3% 41,0% 381,1 6,6% 12,4% AVRUPA&AVRASYA 62,9 9,6% 34,0% 1087,3 3,2% 35,5% AFRİKA 14,7 0,8% 7,9% 214,8 5,1% 7,0% ASYA PASİFİK 15,4 4,0% 8,3% 411,2 3,7% 13,4% KUZEY AMERİKA 8,9 0,1% 4,8% 812,3 4,3% 26,5% GÜNEY&ORTA AMERİKA 7,3 0,6% 4,0% 158,9 2,5% 5,2% DÜNYA TOPLAMI 185,0 4,5% 100,0% 3065,6 4,1% 100,0% AVRUPA BİRLİĞİ 2,9 1,4% 1,6% 190,3 1,5% 6,2% Kaynak:BP Statistical Review of World Energy En fazla rezerve sahip olduğu görülen Ortadoğu bölgesinin gerçekleştirdiği doğal gaz üretiminin dünya toplamının ancak %12 sine karşılık geldiği görülmektedir. Rusya nın da içinde bulunduğu Avrupa&Avrasya bölgesinin, dünya toplamının %35 lik kısmına karşılık gelen üretim miktarıyla en fazla üretim yapılan bölge olduğu görülmektedir. Dünya doğal gaz üretiminde önemli bir paya sahip olan ABD nin de içinde bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinin, rezerv miktarı yönünden beşinci sırada yer alırken, üretim miktarı sıralamasında ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 9

15 Grafik 5 Bölgelere Göre Rezerv Üretim Verileri Kaynak:BP Statistical Review of World Energy 2009 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre; döneminde doğal gaz üretiminin, Kuzey Denizi üretiminde azalmanın beklendiği Avrupa bölgesi dışında diğer bölgelerde artması beklenmektedir. Kuzey Amerika üretim artışının 2020 yılından sonra yavaşlaması beklenmektedir. Projeksiyon dönemi boyunca üretimde miktar olarak büyük artışların gerçekleşeceği beklenen bölgeler, büyük doğal gaz ihracatçısı ülkelerin bulunduğu Orta Doğu ve Afrika dır. Bu bölgelerin doğal gaz ihracatlarının önemli bir kısmının ise LNG ihracatı olacağı beklenmektedir. Dünya doğal gaz rezervleri, döneminde beklenen talep artışlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde bulunmaktadır. Bununla birlikte doğal gaz üretiminin gerçekleştirilmesi rezerv miktarına bağlı olduğu kadar, doğal gazın ağırlıklı olarak yoğunlaştığı ülkelerin bu rezervleri uzun mesafeler boyunca tüketim bölgelerine taşıyabilmelerini sağlayacak yeterli miktarda ve uygun yatırımların gerçekleştirilmesine de bağlı bulunmaktadır. 10

16 Tablo 4 Dünya Doğal Gaz Üretim Projeksiyonu (Milyar m3) * OECD ,2% KUZEY AMERİKA ,3% AVRUPA ,2% PASİFİK ,9% OECD HARİÇ ,2% AVRUPA&AVRASYA ,1% RUSYA ,7% ASYA ,0% ÇİN ,6% HİNDİSTAN ,6% ORTA DOĞU ,6% AFRİKA ,1% LATİN AMERİKA ,5% DÜNYA TOPLAMI ,5% AVRUPA BİRLİĞİ ,1% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario ABD, dünya toplam tüketiminin % 22 sini oluşturan ve AB toplam tüketim miktarından daha fazla olan 657 milyar m 3 lük tüketim miktarıyla en fazla doğal gaz tüketen ülke konumundadır. ABD ve Rusya tüketim miktarları toplamı ise dünya doğal gaz tüketiminin 1/3 ünden fazlasını oluşturmaktadır. Dünyada en fazla doğal gaz tüketen Avrupa&Avrasya bölgesinin tüketim miktarı, dünya toplamının %37,8 ini oluşturmaktadır. Bu bölgenin tüketim miktarının %43 ü Avrupa Birliğinin, %36,7 si ise Rusya nın tüketim miktarlarından oluşmaktadır. 11

17 Tablo 5 Ülkelere Göre Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) 'ye GÖRE DEĞİŞİM PAYI (%) ABD 634,4 660,7 629,7 651,5 630,8 634,0 623,3 614,1 652,6 657,2 0,6% 22,0 RUSYA 352,8 366,0 361,5 377,3 381,2 389,9 393,0 419,2 425,7 420,2-1,6% 13,9 İRAN 58,4 62,9 70,1 79,2 82,9 86,5 105,0 108,7 113,0 117,6 3,8% 3,9 KANADA 87,4 92,8 88,2 90,2 97,7 95,1 98,1 96,9 96,7 100,0 3,2% 3,3 İNGİLTERE 93,6 96,9 96,4 95,1 95,4 97,4 94,7 90,1 90,9 93,9 3,0% 3,1 JAPONYA 69,4 72,3 74,3 72,7 79,8 77,0 78,6 83,7 90,2 93,7 3,6% 3,1 ALMANYA 80,2 79,5 82,9 82,6 85,5 85,9 86,2 87,2 82,9 82,0-1,3% 2,7 İTALYA 62,2 64,9 65,0 64,6 71,2 73,9 79,1 77,4 77,8 77,7-0,4% 2,6 S.ARABİSTAN 46,2 49,8 53,7 56,7 60,1 65,7 71,2 73,5 74,4 78,1 4,7% 2,6 ÇİN 21,5 24,5 27,4 29,2 33,9 39,7 46,8 56,1 69,5 80,7 15,8% 2,7 UKRAYNA 70,9 71,0 68,8 67,7 65,8 71,0 70,9 65,1 62,7 59,7-5,0% 2,0 MEKSİKA 37,4 40,2 40,7 45,8 50,6 53,4 53,3 60,9 63,1 67,2 6,2% 2,2 ÖZBEKİSTAN 47,8 45,7 49,6 50,9 45,8 43,4 42,7 41,9 45,9 48,7 5,9% 1,6 ARJANTİN 32,4 33,2 31,1 30,3 34,6 37,9 40,4 41,8 43,9 44,5 1,0% 1,5 B.A.E. 31,4 31,4 37,9 36,4 37,9 40,2 42,1 43,4 49,3 58,1 17,5% 1,9 FRANSA 37,7 39,7 41,7 41,7 43,3 44,5 45,8 44,1 42,5 44,2 3,7% 1,5 HİNDİSTAN 25,1 26,4 26,4 27,6 29,5 31,9 35,7 37,3 40,1 41,4 3,0% 1,4 HOLLANDA 38,5 39,0 40,0 39,8 40,0 40,9 39,3 38,1 37,0 38,6 3,9% 1,3 G.KORE 18,7 21,0 23,1 25,7 26,9 31,5 33,7 35,6 38,5 39,7 2,8% 1,3 TÜRKİYE 12,4 14,6 16,0 17,4 20,9 22,1 26,9 30,5 35,1 36,0 2,5% 1,2 ENDONEZYA 32,0 29,7 31,0 32,9 35,2 33,2 35,2 35,9 34,0 38,0 11,5% 1,3 MISIR 16,4 20,0 24,5 26,5 29,7 31,7 31,6 36,5 38,4 40,9 6,3% 1,3 PAKİSTAN 20,3 21,5 22,7 24,6 30,4 34,5 35,5 36,1 36,5 37,5 2,6% 1,2 MALEZYA 16,1 24,3 25,8 26,7 27,1 24,5 29,3 29,0 28,5 30,7 7,2% 1,0 AVUSTRALYA 20,2 20,5 22,0 22,4 22,4 22,8 21,9 24,0 24,9 23,5-5,7% 0,8 CEZAYİR 21,3 19,8 20,5 20,2 21,4 22,0 23,2 23,7 24,3 25,4 4,1% 0,8 TÜRKMENİSTAN 11,0 12,2 12,5 12,9 14,2 15,0 16,1 18,4 21,3 19,0-10,9% 0,6 KATAR 14,0 9,7 11,0 11,1 12,2 15,0 18,7 19,6 19,7 19,8 0,4% 0,7 KAZAKİSTAN 7,7 9,4 9,8 10,8 12,9 14,9 18,8 20,3 19,5 20,6 5,1% 0,7 AZERBAYCAN 5,4 5,2 7,5 7,5 7,7 8,3 8,6 9,1 8,0 9,3 16,0% 0,3 NORVEÇ 3,6 4,0 3,8 4,0 4,3 4,6 4,5 4,4 4,3 4,4 2,9% 0,1 DÜNYA TOPLAMI 2322,8 2424,8 2453,3 2529,7 2595,5 2683,9 2769,8 2842,7 2938,0 3018,7 2,5% 100,0 AB 428,6 440,1 450,8 451,5 471,6 485,0 495,5 488,9 480,9 490,1 1,6% 16,2 Kaynak:BP Statistical Review of World Energy

18 Tablo 6 Bölgelere Göre 2008 Yılı Doğal Gaz Tüketim Verileri (Milyar m3) TÜKETİM MİKTARI DÜNYA TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI 2007'YE GÖRE DEĞİŞİM AVRUPA&AVRASYA 1.143,9 37,8% 0,2% KUZEY AMERİKA 824,4 27,6% 1,3% ASYA&PASİFİK 485,3 16,0% 5,9% ORTADOĞU 327,1 10,8% 7,6% GÜNEY&ORTA AMERİKA 143,0 4,7% 3,5% AFRİKA 94,9 3,1% 6,1% DÜNYA TOPLAMI 3.018,7 100,0% 2,5% AVRUPA BİRLİĞİ 490,1 16,2% 1,6% Kaynak:BP Statistical Review of World Energy Uluslararası Enerji Ajansı nın dönemi doğal gaz tüketim projeksiyonuna göre; 2007 yılında 3 trilyon m 3 olan dünya doğal gaz tüketiminin 2030 da 4,3 trilyon m 3 olacağı öngörülmektedir. Finansal ve ekonomik krizin etkileri ve oldukça düşük ekonomik büyüme oranları nedeniyle dönemi ortalama yıllık tüketim artış oranı projeksiyonu revize edilerek %1,8 yerine %1,5 olarak tahmin edilmiştir. Doğal gaz, dünya sanayi ve elektrik sektörleri enerji ihtiyacının giderilmesinde önemli bir enerji kaynağı olarak kalmaya devam edecektir. 20ında dünya toplam doğal gaz tüketiminin %41 inin elektrik sektörü tüketiminden oluşacağı öngörülmektedir döneminde OECD ülkeleri toplam tüketim miktarı yıllık ortalama artış oranı %0,6 olarak gerçekleşecek iken, OECD üyesi olmayan ülkeler için aynı oran %2,3 olarak öngörülmektedir. OECD ülkelerinin üretim ve tüketim miktarlarının dünya toplamındaki paylarının azalacağı, doğal gaz tüketimlerinin karşılanmasında ithalata olan bağımlılıklarının artacağı, LNG formundaki ithalat miktarının ve ithalatta LNG nin payının gittikçe artacağı beklenmektedir. 13

19 Doğal gaz talebindeki en hızlı artış gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Miktar olarak en büyük artış 429 milyar m 3 lük artış miktarı ile Asya bölgesinde gerçekleşecektir. Buna rağmen, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgeleri dünya tüketiminin toplamda %36 sı olarak hesaplanan tüketim miktarlarıyla, 20ında da büyük doğal gaz tüketicisi bölgeler olarak kalmaya devam edecektir. Tablo 7 Dünya Doğal Gaz Talep Projeksiyonu (Milyar m3) * OECD ,6% KUZEY AMERİKA ,4% AVRUPA ,8% PASİFİK ÜLKELERİ ,1% OECD HARİÇ ,3% AVRUPA&AVRASYA ,6% RUSYA ,4% ASYA ,8% ÇİN ,3% HİNDİSTAN ,4% ORTA DOĞU ,2% AFRİKA ,7% LATİN AMERİKA ,6% DÜNYA TOPLAMI ,5% AVRUPA BİRLİĞİ ,7% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario Hali hazırda net ithalatçı olan ülkeler bakımından gerek ithalat miktarı gerekse ithalatın toplam tüketimi karşılama oranı, dolayısıyla ithalat bağımlılığı daha da artacaktır. Son zamanlarda önemli miktarlarda LNG ithalatı gerçekleştiren Kuzey Amerika nın da başlıca ithalatçı bölgelerden birisi olacağı öngörülmektedir. 14

20 Tablo 8 Bazı Önemli Bölgelerin İthalat Bağımlılık Oranları Değişimi OECD 8,30% 20,90% 24,50% 31,00% KUZEY AMERİKA 1,40% 3,80% 2,90% 8,00% AVRUPA 18,10% 36,30% 42,70% 54,00% PASİFİK 65,70% 68,40% 67,80% 57,00% ÇİN 0,00% 21,00% HİNDİSTAN 17,10% 22,00% Kaynak: IEA WEO 2007, Reference Scenario 2008 yılı verilerine göre; LNG ticareti toplam doğal gaz ticaretinin %28 ini oluşturmaktadır. Katar, %18 lik pay ile en büyük ihracatçı ülke olup bu ülkeyi Malezya, Endonezya ve Cezayir izlemektedir. En büyük ithalatçı ülke ise Japonya dır. Diğer önemli ithalatçı ülkeler Güney Kore, İspanya ve Fransa dır. Tablo Dünya LNG İthalatı (Milyar m 3 ) Sıralama Ülke Miktar Dağılım 1 Japonya 92,13 2 Güney Kore 36,55 3 İspanya 28,73 4 Fransa 12,59 5 Tayvan 12,07 6 Hindistan 10,79 7 ABD 9,94 8 Türkiye 5,31 9 Çin 4,44 10 Meksika 3,61 11 Portekiz 2,63 12 Belçika 2,49 13 İtalya 1,56 14 İngiltere 1,04 15 Yunanistan 0,94 16 Porto Riko 0,81 17 Dominik Cumhuriyeti 0,47 18 Arjantin 0,41 Kaynak: 15

21 1.3 Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasası Avrupa Birliği Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Temel Rakamsal Veriler Doğal gaz, Avrupa Birliği enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynaktır. Toplam birincil enerji ihtiyacının karşılanmasındaki payı 1973 te %10 iken, 1990 da %18, 2008 yılı verilerine göre ise %26 olarak gerçekleşmiştir. Avrupa gaz talebinin, ekonomik yavaşlamanın etkisiyle dönemindeki seviyelerine gelmesinin zaman alacağı tahmin edilmektedir dönemi için talepteki yıllık ortalama %0,7 lik artış ve toplam üretim miktarındaki yıllık ortalama %3,1 lik azalış sonucunda ithalat bağımlılığının artacağı tahmin edilmektedir. Tablo 10 AB Gaz Dengesi Senaryosu (Milyar m3) * Talep ,7% Üretim ,1% Net İthalat ,2% *Yıllık ortalama artış oranıdır. Kaynak: IEA WEO 2009, Reference Scenario Avrupa da 1990 yılında elektrik üretiminin %7 si doğal gaza dayalı iken, bu oran 2000 yılında %16 ya yükselmiş, 2005 yılında ise %20 yi aşmıştır yılında %22 olan oranın, 2030 da %24 lere yükseleceği beklenmektedir. Avrupa daki gaz üretiminin 20ına kadar kademeli olarak düşeceği beklenmektedir. OECD Avrupa ülkelerinde 2008 yılında 309 milyar m 3 olan üretim miktarının 20ında 222 milyar m 3 e düşmesi beklenmektedir. Norveç üretimi hariç olduğu için AB üyesi ülkelerin toplam üretim miktarında daha bariz düşme beklenmektedir. AB ülkelerinin 2008 yılındaki 200 milyar m 3 lük seviyelerdeki üretim miktarının, 2030 yılında yarı yarıya azalarak 100 milyar m 3 ler seviyesine inmesi beklenmektedir. 16

22 Avrupa Birliği toplam doğal gaz üretiminin %72 si İngiltere ve Hollanda tarafından gerçekleştirilmektedir. Geri kalan %28 e karşılık gelen üretimin tamamına yakını ise Danimarka, Romanya, Almanya ve İtalya tarafından gerçekleştirilmektedir Bölgesel İlişkiler Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA); Kurumun da dahil olduğu 24 üyeden oluşmakta olup üye ülkelerde ulusal enerji piyasalarındaki düzenlemelerin geliştirilmesi, düzenleyici kurumların güçlendirilmesi, düzenleme bilgilerine erişim ve eğitim imkanlarının sağlanması, bilgi alışverişi ve iletişimi geliştirerek işbirliğinin artırılmasını amaçlamak üzere 2001 de Budapeşte de kurulmuştur. ABD Kamusal Hizmet Şirketleri Düzenleyicileri Ulusal Birliği (NARUC) ve ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı (USAID), birliğin çalışmalarında sürekli destek sağlamaktadır Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG) Avrupa Elektrik ve Doğal Gaz Düzenleyicileri Grubu (ERGEG); Avrupa Komisyonu nun 11 Kasım 2003 tarihli Kararı ile, bağımsız ulusal düzenleyici kurumlardan oluşan bir danışman grup olarak, Komisyon un elektrik ve doğal gaz için tek iç piyasa gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere kurulmuştur. ERGEG toplantılarına Kurum personeli gözlemci üye sıfatıyla katılmaktadır. ERGEG in başlıca faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir: a) Bölgesel Girişimler (Regional Initiatives RI-) Bölgesel teşebbüsler, piyasa entegrasyonu için engelleri belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 17

23 b) Şeffaflık (Transparency) Piyasaya ilişkin bilgilere herkesin ulaşabilmesi ve şeffaflık kurallarının geliştirilmesi için hedefler belirlenmektedir. c) Dengeleme (Balancing) Sınır ötesi elektrik ve gaz alım satımları için ticareti engellemeyecek dengeleme piyasasının tesisi ile ulusal düzenleyici kurumlar, sistem operatörleri, sistem kullanıcıları, depolama sistemi operatörleri için kurallar belirlenmekte, emniyetli ve güvenilir sistem işletmesi için kılavuzluk yapılmaktadır. d) Ayrışım (Unbundling) İşlevsel ve kurumsal ayrışım için yol gösterilmektedir. e) Tüketiciler (Consumers) Tüketicilerin korunması konusunda (şeffaf faturalama, fiyat açıklama ve karşılaştırma, sözleşme örnekleri, tedarikçiyi değiştirme vb.) öneriler sunulmaktadır. Doğal Gaz Bölgesel Girişimi 25 Nisan 2006 tarihinde tek gaz piyasası oluşturulmasında ön adım olmak üzere bölgesel piyasaların tesisi amacıyla kurulmuştur. Doğal gaz için üç adet Bölgesel Enerji Piyasası planlanmıştır: - Kuzey Batı (Avrupa) - Güney (Avrupa) - Güney-Güney Doğu (Avrupa) INOGATE Programı Devletlerarası Petrol ve Doğal Gaz Taşıma (INOGATE) Programı, Avrupa Birliği ile Karadeniz ve Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler ve bunlara komşu ülkeler arasında enerji işbirliğini geliştirmeyi destekleyen uluslar arası bir program olup, aşağıdaki dört temel hedefi gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı amaçlar: 18

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı

DOĞAL PİYASASI YILI SEKTÖR RAPORU. Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı YILI 2011 PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı PİYASASI Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2012 Bu raporda

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU

DOĞAL GAZ PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU DOĞAL GAZ PİYASASI 2014 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE DOĞALGAZ İHTİYACINDA BAĞIMLILIKTAN, ÇEŞİTLİLİĞE ULAŞABİLECEK Mİ? LNG İTHALATI BİR ÇÖZÜM MÜ? Mehmet ÖZÇELİK

TÜRKİYE DOĞALGAZ İHTİYACINDA BAĞIMLILIKTAN, ÇEŞİTLİLİĞE ULAŞABİLECEK Mİ? LNG İTHALATI BİR ÇÖZÜM MÜ? Mehmet ÖZÇELİK ÇEŞİTLİLİĞE ULAŞABİLECEK Mİ? LNG İTHALATI BİR ÇÖZÜM MÜ? Mehmet ÖZÇELİK Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Mart, 2016 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı TUROGE 2011 16 Mart 2011 Ankara PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM,

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu

Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Türkiye nin Enerji Görünümü Işığında Doğalgaz Piyasasının Liberalizasyonu Nusret Cömert Yönetim Kurulu Üyesi STEAM 13.Uluslararası Enerji Arenası 8 Eylül 2011 İstanbul PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu / 2015

Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu / 2015 Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu / 2015 A PİYASASI 2015 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI

Detaylı

DOĞALGAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU DOĞAL GAZ PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOĞALGAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU DOĞAL GAZ PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞALGAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU DOĞAL GAZ PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

2016 DOĞAL GAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU

2016 DOĞAL GAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2016 DOĞAL GAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU DOĞAL GAZ PİYASASI 2016 YILI SEKTÖR RAPORU Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

PETFORM üyelerinin 2 ana faaliyet alanı: Arama Üretim Sektörü Doğalgaz Piyasası

PETFORM üyelerinin 2 ana faaliyet alanı: Arama Üretim Sektörü Doğalgaz Piyasası Küresel Dinamikler Işığında Türkiye Doğalgaz Piyasası Altan Kolbay Genel Sekreter ODTÜ Mezunları Derneği Ankara 17 Nisan 2010 PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 10 yılda tüm enerji

Detaylı

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi

PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Üyesi 34 Enerji Şirketi AKSA ALADDIN MIDDLE EAST ARGM ATTİLA DOĞAN İNŞAAT AVRASYA GAZ BOSPHORUSGAZ BP ÇALIK ENERJİ EDISON EGEGAZ ENERCO ENERJİ ENERGY OPERATIONS

Detaylı

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan

PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde (Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kan Şeffaf ve Rekabetçi Bir Doğalgaz Piyasası Oluşturma Yolunda Çözüm Önerileri Nusret Cömert Yönetim Kurulu Başkanı PETFORM Hakkında 2000 yılında kurulan PETFORM, geçtiğimiz 9 yılda tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne?

Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Doğal Gaz Piyasasındaki Hedef Model Ne? Barış Sanlı 24 Eylül 2014 All Energy Turkey 24.9.2014 Barış Sanlı 1 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24.9.2014 Barış Sanlı 2 www.enerji.gov.tr (Yayınlar/Raporlar) 24.9.2014

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu

2008 Yılı. Petrol ve Doğalgaz. Sektör Raporu Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu Mart 2008 İÇİNDEKİLER DÜNYADA PETROL ve DOĞALGAZ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ... 3 Petrol Sektörü... 3 Petrol Tüketimi... 3 Petrol

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU NUN İTHALAT VE TOPTAN SATIŞ SEGMENTİNDE UYGULANMASI

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU NUN İTHALAT VE TOPTAN SATIŞ SEGMENTİNDE UYGULANMASI 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU NUN İTHALAT VE TOPTAN SATIŞ SEGMENTİNDE UYGULANMASI Doğal Gaz Piyasası Liberalizasyonu: Süreç ve Öneriler Paneli 16.09.2008, Sheraton Hotel, Ankara 1 İÇERİK 4646 Sayılı

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim.

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. BAŞKANIN MESAJI Düzenleyici Kurum olarak piyasanın sağlıklı işlemesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde, piyasa izlemenin ve sağlıklı ve güncel verilerin zamanında üretilmesinin çok önemli

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI OCAK- MART DÖNEMİNDE HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı yılını % 18,4 oranında artışla kapanmış ve 1 milyar 286 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2011 yılına da

Detaylı

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu çalışmada, petrol

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı