Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194"

Transkript

1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A Research on Determination of Relations Between, Temperature of Exhaust Gas and Specific Fuel Consumption Depending on Power and the Loading Levels in Agricultural Tractors S. K. SÜMER 1 A. SABANCI 2 K. ÜLKER 3 ÖZET Bu çalışmada, traktörlerde güç ve yüklenme koşullarına bağlı olarak egzoz gazı sıcaklığı ve özgül yakıt tüketimi arası ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada; Fiat-64, Fiat-54C ve Universal-445 traktörleri kullanılmış ve bu traktörler, hidrolik bir kuyruk mili dinamometresi ile kademeli olarak yüklenmiştir. Uygulanan her yük için maks. 1 o C ye kadar ölçüm sağlayan bir termometre ile egzoz gazı sıcaklıkları ve yakıt tüketimi ölçüm seti ile yakıt tüketimleri ölçülmüştür. Çalışma sonunda elde edilen değerler yardımıyla egzoz gazı sıcaklığı, güç ve özgül yakıt tüketimi arasında önemli ilişkiler bulunmuş ve bu ilişkilere dayanılarak traktörün ekonomik kullanımı için öneriler getirilmiştir. ABSTRACT In this study, the relations between temperature of the exhaust gas and specific fuel consumption of the tractor depending upon tractor power and its loads were examined. For this purpose, Three tractor (Fiat-64, Fiat-54C and Universal-445) were used. Tractors were loaded step by step with a p.t.o. dynamometer. The temperatures at each load level was measured by a thermometer which can measure a max. of 1 o C. Fuel consumption at each load measured by a special measuring set. In conclusion, it s found that there is a significant relationship among exhaust gases temperature, power and specific fuel consumption of the tractor. Some proposals developed by this relationships amongs the measured characteristic, in order to use tractor economically. 1. GĠRĠġ 1 Ar. Gör., Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Adana. 2 Prof. Dr., Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Adana. 3 Uzman, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Adana.

2 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 195 Tarımsal üretim, pek çok çalışma şekline sahiptir. Bu çeşitlilik, kullanılan iş makinalarına paralel bir şekilde, kuvvet makinası olarak traktörün özelliklerinde de çeşitliliğe neden olmaktadır. Bu nedenle traktör, sadece bir çeki aracı olmaktan çıkmış, bir çok iş makinası bileşiminin çok değişik enerji gereksinimlerini karşılayarak kullanılabilen çok amaçlı bir tarım makinası haline gelmiştir (3). Dünyada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, traktör sayılarında günden güne hızlı bir artış söz konusudur. Ancak sayısal artışın yanında, traktörün etkin kullanımınıda amaçlamak gerekir. Traktör gibi çok pahalı bir güç kaynağının daha yüksek bir kapasitede ve daha ekonomik olarak kullanımının sağlanması, traktör parkının büyütülmesinden çok daha önemlidir. Tarımsal mekanizasyon uygulamalarında verimliliğin sağlanması için, tarımsal işletmelerde traktörün yeteneklerinin bilinmesi ve buna uygun şekilde kullanılması ile, işletmeci, işletmede mevcut traktör ve iş makinalarının kullanım etkinliğini artırarak işletme giderlerinin azalmasını sağlayabilir (1, 2). Bu araştırmada, traktörlerin farklı güçlerde yüklenmesi ile elde edilen egzoz gazı sıcaklığı ve özgül yakıt tüketimi değerleri arasında ilişkiler incelenmiş ve grafikler yardımıyla açıklanmıştır. Ayrıca, traktörün daha verimli ve ekonomik çalıştırılması için, kullanıcıyı yönlendirici bilgilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2.1. Materyal Deneysel çalışmalarda ölçmeler, Fıat 54 C, Fıat 64 ve Üniversal 445 traktörleri üzerinde yapılmıştır. Bu traktörlere ait teknik özellikler, Çizelge 1 de verilmiştir. Traktörleri farklı oranlarda yüklemek amacıyla, atelye tipi P-4 B hidrolik dinamometresi kullanılmıştır. Hidrolik dinamometrenin ana elemanı, traktör kuyruk milinden veya direkt olarak motordan aldığı hareketle özel bir yağa hareket veren hidrolik bir pompadır. Dinamometre, çalışması esnasında yağı sürekli olarak iki deposu arasında hareket ettirir ve hareket eden yağ depo içerisinde hareket eden su ile soğutur. Çalışmada, egzoz gazı sıcaklığını ölçmek amacıyla, 1 o C ye kadar ölçüm sağlayan, 1 o C taksimatlı bir termometre kullanılmıştır (Industrial Pyrometer). Yakıt tüketiminin belirlenmesinde ise bir yakıt deposu, akışmetre ve yakıt sistemi ile bağlantı sağlayan hortumların oluşturduğu bir ölçüm sistemi kullanılmıştır. Çizelge 1. Araştırmada Kullanılan Traktörlere Ait Teknik Özellikler Özellikler ÜNIVERSAL 445 FIAT 64 FIAT 54 C Anma adı U-445 FI-64 FI-54C Yapım yılı Anma gücü 45 (33.1) 64 (47.1) 55 (4.4) BG (kw) Traktörün toplam ağırlığı (kg) Motor tipi Diesel, 3 silindirli, direkt enjeks. Diesel, 4 slindirli, direkt enjeks. Diesel, 3 indirli direkt enjeks Yöntem

3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ Yakıt Tüketimi ve Egzoz Gazı Sıcaklık Ölçümleri Ölçümler açık hava koşullarında FI-64, FI-54 C ve U-445 traktörleri üzerinde yapılmıştır. Değerler alınmaya başlanmadan önce, motor, işletme ısısına ulaşması için 1 dakika rolantide çalıştırılmıştır. Dinamometre, traktörün kuyruk miline bağlandıktan sonra, kuyruk mili devri 54 d/dak ya ayarlanmış ve elektronik bir devir ölçer ile dinamometre kalibrasyonu yapılmıştır. Daha sonra kuyruk mili kademeli olarak yüklenmiştir. Ölçümlerde yük kademesi olarak, FI-54 C de 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, BG, FI-64 da 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, 55 BG, U-445 de ise 1, 15, 2, 25, 3, 35, 4 BG seçilmiştir (Yüklemelerde kullanılan dinamometrenin yük kademelerinin BG ne göre düzenlenmiş olması nedeni ile, çalışmada güç birimi olarak kw yerine BG kullanılmıştır). Traktörlerin kuyruk miline uygulanan bu yüklerin her biri için egzoz gazı sıcaklığı ve yakıt tüketim değerleri ölçülmüştür. Egzoz gazı sıcaklık ölçümleri için kullanılan termometrenin algılama ucu, egzoz susturucusu içerisine yerleştirilmiş ve kuyruk miline uygulanan her yük kademesinde oluşan egzoz gazı sıcaklık değeri anolog göstergeden okunmuştur. Yakıt tüketimi ölçümleri, egzoz gazı sıcaklık ölçümleri ile paralel olarak aynı zaman içerisinde yapılmıştır. Traktörden ayrı bir yere yerleştirilmiş olan yakıt deposundan alınan yakıt, akışmetreye gelmekte ve akışmetreden bir bağlantı hortumu ile yakıt sistemine taşınmaktadır. Enjektörlerde ve injeksiyon pompasında kullanılmayan fazla yakıt ise bağlantı hortumları ile tekrar akışmetreye iletilmektedir. Traktörün bu sistem ile çalışması sırasında, traktör kuyruk miline uygulanan her yük kademesinde, elektronik bir kronometre ile akışmetre üzerinde 5 cc lik yakıtın ne kadar zaman içerisinde tüketildiği 5 tekrarlı olarak saptanmış ve elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınmıştır. Daha sonra bu ortalama yakıt tüketimi değerleri, özgül yakıt tüketimi cinsinden (g/bg-h) hesaplanmıştır. Güç, egzoz gazı sıcaklığı ve yakıt tüketimi arasındaki ilişkiler, grafiksel olarak incelenmiş ve regresyon analizleri ile modellenmiştir. 3. BULGULAR ve TARTIġMA 3.1. Güç, Egzoz Gazı Sıcaklığı ve Özgül Yakıt Tüketimi Arasındaki iliģkiler Araştırmada kullanılan üç traktör üzerinde farklı yüklenme koşullarında yapılan ölçümlerde elde edilen egzoz gazı sıcaklığı ve özgül yakıt tüketimi değerleri çizelgeler halinde, çizelge 2, 3 ve 4 te verilmiştir. Çizelge 2. FI-64 Traktöründe Kuyruk Miline Uygulanan Farklı Yüklerde Ölçülen Egzoz Gazı Sıcaklığı ve Özgül Yakıt Tüketimi Ortalama Değerleri. Güç (BG) Egzoz gazı sıcaklığı ( o C) Yakıt tüketimi (L/h) Özgül yakıt tüketimi (g/bg-h) , , , , , , , , , , Çizelge 3. U-445 Traktöründe Kuyruk Miline Uygulanan Farklı Yüklerde Ölçülen Egzoz Gazı Sıcaklığı ve Özgül Yakıt Tüketimi Ortalama Değerleri Güç Egzoz gazı Yakıt tüketimi Özgül yakıt tüketimi

4 Özgül yakıt tüketimi (g/bg-h) Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 197 (BG) sıcaklığı ( o C) (L/h) (g/bg-h) , , , , , , , Çizelge 4. FI-54 C Traktöründe Kuyruk Miline Uygulanan Farklı Yüklerde Ölçülen Egzoz Gazı Sıcaklığı ve Özgül Yakıt Tüketimi Ortalama Değerleri Güç (BG) Egzoz gazı sıcaklığı ( o C) Yakıt tüketimi (L/h) Özgül yakıt tüketimi (g/bg-h) , , , , , , , , Güç Ġle Özgül Yakıt Tüketimi Arasındaki ĠliĢkiler Güç ile özgül yakıt tüketimi arasındaki ilişkinin belirgin bir şekilde incelenebilmesi için, Çizelge 2. 3 ve 4 teki değerlerden yararlanılarak Şekil 1 deki eğriler oluşturulmuştur. Ayrıca, güç ile özgül yakıt tüketimi arasındaki ilişki, regresyon analizleri ile modellenmiş ve güç ile özgül yakıt tüketimi arasında üssel bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen eşitlikler ve iyilik dereceleri, Şekil 1 de verilmiştir y (FI-54 C) = 2,9346x 2-45,773x + 329,6 R 2 =,9334 y (FI-64) = 3,8686x 2-63,881x + 436,9 R 2 =,9454 y (U-445) = 3,1845x 2-44,765x + 323,91 R 2 =, Güç (BG) U-445 FI-54 C FI-64 ġekil 1. U-445, FI-54 C ve FI-64 traktörlerine ait güç ve özgül yakıt tüketimi değişim eğrileri. Şekil 1 deki eğrilere bakıldığında, 54 d/dak standart kuyruk mili devrinde, kuyruk miline uygulanan yük kademelerindeki artışa bağlı olarak her üç traktörün de özgül yakıt tüketiminde azalma görülmektedir. Çizelge 2, 3 ve 4 teki değerler incelendiğinde, güç ile yakıt tüketimi arasında ise doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir.

5 Egzoz Gazı Sıcaklığı ( o C) Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 198 Traktöre uygulanan ilk yük kademelerinde özgül yakıt tüketimleri en yüksek seviyededir. Bu nedenle, traktörlerin işletmede minimum özgül yakıt tüketiminde yani efektif olarak kullanımı için orta ve üstündeki güçlerde çalıştırılması gerekmektedir. Son yük kademesinde özgül yakıt tüketimi minimum seviyededir. Fakat, son yük kademesinde çalışma sırasında traktörlerde kararsız bir çalışma görüldüğü için, traktörün bu güçler altında çalıştırılması önerilmemektedir Güç Ġle Egzoz Gazı Sıcaklığı Arasındaki ĠliĢkiler Güç ile egzoz gazı sıcaklığı arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi için, Çizelge 2, 3, ve 4 teki değerlerden yararlanılarak Şekil 2 deki grafik oluşturulmuştur. Ayrıca, güç ve egzoz gazı sıcaklığı arasındaki ilişki, regresyon analizleri ile modellenmiş ve güç ile egzoz gazı sıcaklığı arasında üssel bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen eşitlikler ve iyilik dereceleri de Şekil 2 de verilmiştir. 1 1 y (U-445) = 1,395x ,452x + 221,43 R 2 =,9431 y (FI-64) = -,2841x ,58x + 365,75 R 2 =, y (FI-54 C) = -,7738x 2 + 6,893x + 199,46 R 2 =,9612 U-445 FI-54 C FI Güç (BG) ġekil 2. U-445, FI-54 C ve FI-64 Traktörlerine ait güç ve egzoz gazı sıcaklığı değişim eğrileri Şekil 2 deki eğrilere bakıldığında, kuyruk miline uygulanan yük kademelerindeki artışa bağlı olarak, her üç traktöründe egzoz gazı sıcaklığında belirli bir noktaya kadar artış olduğu görülmektedir. Traktörlerin kuyruk miline uygulanan son yük kademesinde ise, her üç traktörün de egzoz gazı sıcaklığında ani bir azalma görülmektedir Egzoz Gazı Sıcaklığı ve Özgül Yakıt Tüketimi Arasındaki ĠliĢkiler Traktör kuyruk miline uygulanan farklı yüklerde ölçülen özgül yakıt tüketimi ve egzoz gazı sıcaklığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla Çizelge 2, 3 ve 4 teki değerlerden yararlanılarak, FI-54 C, FI-64 ve U-445 traktörleri için ayrı grafikler oluşturulmuştur. Ayrıca, egzoz gazı sıcaklığı ile özgül yakıt tüketimi arasındaki ilişki, regresyon analizleri yapılarak modellenmiş ve aralarında üssel bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen eşitlikler ve iyilik dereceleri, egzoz gazı sıcaklığı ile özgül yakıt tüketimi değişim eğrileri ile birlikte verilmiştir.

6 Özgül Yakıt Tüketimi (g/bg-h) Özgül Yakıt Tüketimi (g/bg-h) Özgül Yakıt Tüketimi (g/bg-h) Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ y = 2,9346x 2-45,773x + 329,6 R 2 =, Egzoz Gazı Sıcaklığı ( o C) ġekil 3. FI-54 C traktörüne ait özgül yakıt tüketimi ve egzoz gazı sıcaklığı değişim eğrisi y = 3,8686x 2-63,881x + 436,9 R 2 =, Egzoz Gazı Sıcaklığı ( o C) ġekil 4. FI-64 traktörüne ait özgül yakıt tüketimi ve egzoz gazı sıcaklığı değişim eğrisi y = 3,1845x 2-44,765x + 323,91 R 2 =, Egzoz Gazı Sıcaklığı ( o C) ġekil 5. U-445 traktörüne ait özgül yakıt tüketimi ve egzoz gazı sıcaklığı değişim eğrisi. FI-64, FI-54 C ve U-445 traktörleri için oluşturulan egzoz gazı sıcaklığı ile özgül yakıt tüketimi değişim eğrileri incelendiğinde, üç traktörde de kuyruk miline uygulanan yüke bağlı olarak, egzoz gazı sıcaklığı ile özgül yakıt tüketimi arasında ters bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak, her üç traktörde de kuyruk millerine uygulanan son yük kademesinde hem egzoz gazı sıcaklığında hem de özgül yakıt tüketiminde ani bir azalma görülmektedir. Buradan da, bu yükler altında traktörün, dengesiz bir şekilde çalıştığı anlaşılmaktadır.

7 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Kuyruk miline uygulanan yük kademelerindeki artışa bağlı olarak her üç traktöründe özgül yakıt tüketiminde azalma olduğu saptanmıştır. Traktörün işletmede efektif olarak kullanımı için minimum özgül yakıt tüketimi ile çalıştırılması gerekmektedir. Bu nedenle, traktörün orta ve yüksek güç düzeylerinde çalıştırılması, işletme için daha ekonomik kullanım sağlayacaktır. Minimum özgül yakıt tüketimi, üç traktörde de kuyruk miline uygulanan son yük kademelerinde oluşmasına rağmen, traktörlerin bu güçler altında kararsız bir şekilde çalışması nedeni ile, tarımsal işlerde kullanılan traktörlerde yapılan işin kararlılığı açısından traktörün aşırı yükler altında çalıştırılması uygun olmamaktadır. Bu nedenle, tarımsal işlemlerin daha ekonomik olarak yapılabilmesi için, traktörü zorlamak yerine uygun büyüklükteki traktörlerin kullanılması daha doğru olacaktır. Kuyruk miline uygulanan yük kademeleri ile egzoz gazı sıcaklığı arasında doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır. Traktöre uygulanan son yük kademelerinde, özgül yakıt tüketimlerinde olduğu gibi egzoz gazı sıcaklık değerlerinde de ani bir azalma olması, traktörün bu güçler altında dengesiz bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Egzoz gazı sıcaklığındaki bu artış, traktör motorundaki yıpranmaları ve egzoz gazı ile atılan ısı enerjisindeki artışı göstermektedir. Traktör kuyruk miline uygulanan yüke bağlı olarak, egzoz gazı sıcaklığı ile özgül yakıt tüketimi arasında ters bir ilişki, yakıt tüketimi arasında ise doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır. Günümüzde, tarımsal işletmelerde traktörler, yeterince bilinçli bir şekilde kullanılamamaktadır. Traktörlerin bu şekilde kullanımı, önemli ekonomik kayıplara neden olacaktır. Bu araştırmada elde edilen güç, egzoz gazı sıcaklığı ve özgül yakıt tüketimi arasındaki ilişkilere dayanılarak, kullanılacak bir termometre ile, sürücünün traktörü daha verimli olarak kullanması olanaklı olacaktır. Örneğin, işletmede bulunan traktör ile yapılan tarımsal işlem sırasında bir termometre ile egzoz gazı sıcaklığı ölçülerek, yapılan işin güç ihtiyacı ve özgül yakıt tüketimi, dolaylı olarak belirlenebilir ve bu bilgiler doğrultusunda daha verimli bir çalışma sağlanabilir. Aynı zamanda, traktörün kullanımına bağlı oluşan yıpranmalar nedeniyle traktörlerde oluşan verim kayıpları bu denemelerin tekrarlanması ile kontrol edilebilir. Bu önlem, zamanında ve daha etkin bir traktör bakımına ve kullanımına olanak sağlayacaktır. KAYNAKLAR

8 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ Kılıç, A., Arın, S., Trakyada Yaygın OlarakKullanılan Bazı (Ford 36, Steyr 768, MF 185) Traktörlerin 2 km/h lik Sabit Hızda, En Yüksek Vites Kademesinde Gereksinme Duyulan Güç, Enerji ve Yakıt Değerlerinin Saptanması. Tarımsal Mekanizasyon 6. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. Bursa 87-97s 5-7 Eylül Koertner, R.G., Bashford, L.L., Lane, D.E., Tractor Instrumentation for Measuring Fuel and Energy Requirement. Transactions of the ASAE. V:2(3) 42-45s Sabancı, A., Tarım Traktörleri, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 46, Ders Kitapları Yayın No: s

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Murat IŞIKTEPE 1, Sarp Korkut SÜMER 1, Peter KISS 2, Lajos LAIB 2 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri

Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 129-136 ISSN 1018-8851 Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri Bülent ÇAKMAK 1 Erdem AYKAS 2 Summary Load Carrying Characteristics of

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

Tahrik Tipinin ve Ek Ağırlıkların Traktörün Bazı Karakteristiklerine Etkisi

Tahrik Tipinin ve Ek Ağırlıkların Traktörün Bazı Karakteristiklerine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 215, 11 (2), 97-14 Tahrik Tipinin ve Ek Ağırlıkların Traktörün Bazı Karakteristiklerine Etkisi Murat ARIÖZ 1, Metin GÜNER 2 1

Detaylı

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Performans nedir? Performans nedir?... Performans: İcraat, başarı 1. Birinin veya bir şeyin görev veya çalışma biçimi; Klimaların soğutma performansları karşılaştırıldı."; Jetin

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115

T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 NEW HOLLAND T5 Serisi t5.95 t5.105 t5.115 Hi-Lo & Electro Command Düşük yakıt sarfiyatı Yüksek tork Uzun ömürlü motor Çevre dostu *T5.95 sadece EC modellerinde bulunmaktadır. Comman Rail Motor ile, Daha

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Tarım Traktörlerinde Biyodizel Kullanımının Çeki Gücü Performansına Etkisinin Belirlenmesi *

Tarım Traktörlerinde Biyodizel Kullanımının Çeki Gücü Performansına Etkisinin Belirlenmesi * 37 Tarım Traktörlerinde Biyodizel Kullanımının Çeki Gücü Performansına Etkisinin Belirlenmesi * Emrullah BAŞER, Ali AYBEK KSÜ, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Geliş Tarihi: 12/5/29 Kabul Tarihi:

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları

DEN 322. Gemi Sevk Makinaları DEN 322 Gemi Sevk Makinaları Ana Makina Seçim Kriterleri gerekli beygir gücü ağırlık hacim maliyet işletme masrafları geminin elektrik ve ısı enerjisi gereksinimi güvenilirlik ve bakım gereksinimi gemiden

Detaylı

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ*

TEKSTÝL FABRÝKALARINDA GÜRÜLTÜ DÜZEYÝ VE ETKÝLERÝ* Öðr. Gör. Fikri EGE Arþ. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Bölümü Sarp Korkut SÜMER Öðr. Gör. Ç.Ü. Mühendislik ve Mimarlýk Fak. Endüstri Müh. Alaettin SABANCI Prof., Ziraat Fak. Tarým

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi

NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi NEW HOLLAND T4 F/N/V Serisi t4.75f/n/v t4.85f/n/v t4.95f/n/v Bağ ve bahçe uygulamaları için tasarlanmış, her biri kendi alanının uzmanı modellerimizle tanışın New Holland T4 F/N/V serisi traktörler kompakt

Detaylı

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN

ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI C. AYDIN K. ÇARMAN Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 773 ELMALAR ARASINDA ÇARPIŞMA ENERJİSİNE BAĞLI OLARAK ZEDELENMENİN SAPTANMASI Determination Of Bruise Damage Depending On Impacted Energy In Apple To Apple

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (4) 364-368 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK 1 Ayten

Detaylı

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75

TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 TT4 Serisi TT4.50 TT4.55 TT4.65 TT4.75 Gelişmiş Özellikler ve Seçkin Konforun Yeni Temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen vitesi

Detaylı

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM

ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM Daha Sessiz Daha Temiz Bir Çevre İçin Elektrikli Hidrolik Sistem Nedir? Elektrikli Hidrolik Sistem Üst yapılı araçlarda PTO aracılığı ile motordan alınan güce alternatif olarak

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ : 1-8 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(1): 1-8 Araştırma Makalesi ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Cevdet Sağlam Melih Yavuz Çevik ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (4), 211-215 Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Mehmet Uğur YILDIZ, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN K.M.Ü. Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Yerleşkesi,

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Traktörlerde 540 ve 540E Kuyruk Mili Çalışma Karakteristiklerinin Tarla Koşullarında Kıyaslanması

Traktörlerde 540 ve 540E Kuyruk Mili Çalışma Karakteristiklerinin Tarla Koşullarında Kıyaslanması Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Traktörlerde 540 ve 540E Kuyruk

Detaylı

Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU***

Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU*** Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 22 ADÜ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ÇİFTLİĞİNDEKİ TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİNİN AGROTEKNİK İŞLEM AŞAMALARINA GÖRE SAPTANMASI Determination of Tractor Use Periods

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi ÖZET Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi H.Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü01330 Adana hhozturk@cu.edu.tr Bu çalışmada, Türkiye tarımında enerji tüketimi incelenmiştir.

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Şubat 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler EW 100 Tekerlekli Ekskavatörler EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun 10 tonluk mobil ekskavatör EW100, güçlü bir çıkış, düşük yakıt tüketimi ve özellikle kullanıcı dostu özellikleriyle göz doldurur.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

NEW HOLLAND. TT Serisi

NEW HOLLAND. TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi NEW HOLLAND TT Serisi Türk çiftçisi taraf ndan en çok tercih edilen serilerinden biri olan TT Serisi, 50 HP, 55 HP, 65 HP ve 72 HP güçlerindeki geniş ürün yelpazesiyle yeni, ekonomik

Detaylı

TR5 Serisi TR5.105 TR5.115

TR5 Serisi TR5.105 TR5.115 TR5.105 TR5.115 MOTOR YÜK UYGULANDI Motor Hızı New Holland TR 5 serisi, 2 farklı model seçeneği ile Türk çiftçisinin hizmetine sunuluyor. TR5 Toparlanma Noktası Tier 3 Traktörler Motor Hız Düşüşü GELİŞTİRİLMİŞ

Detaylı

İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM

İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM İŞ MAKİNALARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROAKTİF BAKIM Ali ÖZDERE BAKIMIN FAYDALI OLMASI İÇİN; Motorlu araç ve iş makinalarının işletme süreçlerinde; 1-Makinaların verimli olarak kullanılması, 2-İşletme maliyetlerinin

Detaylı

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

DEUTZ-FAHR 4E Serisi

DEUTZ-FAHR 4E Serisi DEUTZ-FAHR 4E Serisi YENİ 4E SERİSİNİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİYLE TANIŞIN DAİMA DAHA FAZLASINI İSTE! 4E Serisi 4050E 4055E 4065E 4075E 4080E Maksimum Güç Hp/kW 50/36,8 62/46,2 72/53,7 82/61,1 80/59,7

Detaylı

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları M.R. Durgut S. Arın Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli

Detaylı

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları

TARIM TRAKTÖRLERİ 21.07.2015. Tarım Traktörleri. Traktör Tipleri. Tarım traktörlerindeki önemli gelişim aşamaları TARIM TRAKTÖRLERİ Tarım Traktörleri Traktör, kelime olarak çekici veya hareket ettirici anlamına gelmektedir Traktörler, tarımsal işletmelerde çeşitli iş makinelerinin çalıştırılması için kullanılan kuvvet

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 4 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: Tarım Alet ve Makinaları, Ünite 3, Traktörler,

Detaylı

8 03 dual power. 1 ekskavatör, 2 tahrik:803 dual power

8 03 dual power. 1 ekskavatör, 2 tahrik:803 dual power 8 03 dual power İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri 1 ekskavatör, 2 tahrik:803 dual power Wacker Neuson dual power, emisyonsuz bir yardımcı tahrik için yenilikçi çözümdür.803 kompakt ekskavatöre gerekirse

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ O. YALDIZ D. WECKENMANN H. ÖCHSNER

SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ O. YALDIZ D. WECKENMANN H. ÖCHSNER Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 180 SÜREKLİ AKIŞLI BİR BİYOGAZ TESİSİ VE GAZ MOTORUNDA ENERJİ ÜRETİMİNİN İRDELENMESİ Evaluation of Energy Production in Continious Flow Biogas Plant and

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU

ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM-TÜKETİM DURUMU ANKARA İLİ ELEKTRİK ÜRETİM- DURUMU Yusuf BAYRAK TEİAŞ APK Dairesi Başkanlığı Türkiye elektrik sistemi tümleşik bir sistemdir. Bölgelerin veya illerin coğrafi sınırları ile elektrik sistemi işletme bölgelerinin

Detaylı

MIKRO EKSKAVATÖR. ViO10-2A. Motor Net Güç Çalışma ağırlığı Kazma kuvveti (kepçe) 3TNV70-WBVB 12,5 HP 1220 kg 13,73 kn

MIKRO EKSKAVATÖR. ViO10-2A. Motor Net Güç Çalışma ağırlığı Kazma kuvveti (kepçe) 3TNV70-WBVB 12,5 HP 1220 kg 13,73 kn MIKRO EKSKAVATÖR Motor Net Güç Çalışma ağırlığı Kazma kuvveti (kepçe) 3TNV70-WBVB 12,5 HP 1220 kg 13,73 kn KOMPAKTLIK İşte, kapalı alanlarda basit ve verimli çalışma için uygun şekil., konut temelleri,

Detaylı

Traktör ve Tarım Makinaları Tarla Performansının Belirlenmesinde Kullanılan Bir Veri Toplama Sistemi

Traktör ve Tarım Makinaları Tarla Performansının Belirlenmesinde Kullanılan Bir Veri Toplama Sistemi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (4), 225-231 Traktör ve Tarım Makinaları Tarla Performansının Belirlenmesinde Kullanılan Bir Veri Toplama Sistemi Ercan GÜLSOYLU, Tuncay GÜNHAN Ege Üniversitesi,

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD)

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD) Ürün Gamı TIER III HRT yeni nesil motor 12+3 vites Sürüngen vites 540-540ECO PTO 3.000kg hidrolik kaldırma kapasitesi Kabin seçeneği Üstün manevra kabiliyeti Performans ve yakıt ekonomisi TIGER 55 65 (2WD)

Detaylı

Traktör Performans Testlerinde Evaporatif Soğutma Sisteminin Ortam Sıcaklığı Üzerine Etkisi

Traktör Performans Testlerinde Evaporatif Soğutma Sisteminin Ortam Sıcaklığı Üzerine Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 167-174 Traktör Performans Testlerinde Evaporatif Soğutma Sisteminin Sıcaklığı Üzerine Etkisi Hasan SİLLELİ 1, Halil

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi *

Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, -8 Eylül 2, Çanakkale 115 Hidrostatik Dümenleme Sistemine Sahip Bazı Traktörlerde Farklı Çalışma Şartlarında Dümenleme Etkinliğinin Belirlenmesi * Gülden Özgünaltay

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere...

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni PUMA Serisi Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni Case IH Puma Serisi traktörlerde kullanılan yeni nesil common rail motorlar, gücü ve ekonomiyi bu güne kadar üretilmiş olan en

Detaylı

Bölüm 9 GAZ AKIŞKANLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Bölüm 9 GAZ AKIŞKANLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Bölüm 9 GAZ AKIŞKANLI GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 Amaçlar Tüm çevrim boyunca iş akışkanının gaz fazında kaldığı gaz akışkanlı güç çevrimlerinin performanslarını değerlendirmek. Gaz akışkanlı güç çevrimlerine uygulanabilir

Detaylı

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler:

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler: Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen aktörler: motor perormansı yakıt tüketimi ve kullanılan yakıtın iyatı motor gürültüsü ve hava kirliliği yaratan emisyonları motor maliyeti ve donanım masraları

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları *

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 135-139 Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları * Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

NEW HOLLAND. T8 Auto Command Serisi

NEW HOLLAND. T8 Auto Command Serisi NEW HOLLAND T8 Auto Command Serisi Yeni T8 AC Serisi, Sahip olduğu yeni ve en son teknolojiye sahip Tier 4B SCR motorları ile kendi sınıfında gücün ve ekonominin simgesi olmaya devam etmektedir. T8 AC

Detaylı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı 1-Tasarımda kıyas yapılacak motor seçimi 2- Sayfa 86 dan 99 a kadar ısıl analiz yapılacak Uygulama-1 Motor hacmi 1298 cc 1000 rpm Sıkıstırma oranı (ε) 10 2000 rpm Ne 64 kw/6000 rpm Uygulanacak Motor 3000

Detaylı

EZ 17. Üst formda sıkılık:ez17. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 17. Üst formda sıkılık:ez17. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 17 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Üst formda sıkılık:ez17 EZ17 kompakt ekskavatör, sınıfındaki en iyi performanslı Zero Tail modelidir.büyük hacimli Dizel motorla LUDV'nin (Yük Algılama Sistemi) ve

Detaylı

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi

Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (), 219-224 Budama Atıklarının Parçalanmasında Kullanılan Makinanın Performans Değerlerinin İrdelenmesi Ali Yavuz Şeflek, Kazım Çarman, Osman Özbek Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Yapı ve Düzenlemelerdeki Lastik Tekerleklerin Beton Zeminde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri

Farklı Yapı ve Düzenlemelerdeki Lastik Tekerleklerin Beton Zeminde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (1), 25-32 Farklı Yapı ve Düzenlemelerdeki Lastik Tekerleklerin Beton Zeminde Traktör Performansı Üzerindeki Etkileri Sarp Korkut SÜMER 1, Alaettin SABANCI 2 1 Çanakkale

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

KUBOTA SIFIR KUYRUK ÇIKINTILI MİNİ EKSKAVATÖR

KUBOTA SIFIR KUYRUK ÇIKINTILI MİNİ EKSKAVATÖR KUBOTA SIFIR KUYRUK ÇIKINTILI MİNİ EKSKAVATÖR Sıfır kuyruk çıkıntısı. Ultra kompakt. Çalıştırması kolay. Kubota U10-3, kuyruk çıkıntısı olmayan mini bir ekskavatörden beklediğiniz her şey ve daha fazlasıdır.

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 69-74 TEKNOLOJİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Can ÇINAR* Yakup SEKMEN* Ali AKBAŞ* Mustafa BALCI*

Detaylı

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Tansu Machinery KARA, Fikret Science) DEMİR 212, 8 (2), 179-184 Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tansu

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ

VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ VANA VE SÜZGEÇLERĐN BĐRLĐKTE KULLANILMASI DURUMUNDA BASINÇ DÜŞÜŞÜNÜN BELĐRLENMESĐ Y. Doç Dr. Đbrahim GENTEZ 1949 yılında Đstanbul'da doğdu. 1972 yılında ĐTÜ Makina Fakültesi'nden mezun oldu. 1973 yılından

Detaylı