NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI (2008-2013)"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PROJE ÖZETLERİ KİTABI ( ) Tekirdağ Mayıs 2014

2 toprak grafik Adres Ortacamii Mah. Çınarlıçeşme Sk. No:6 Süleymanpaşa / Tekirdağ Tel e-posta

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 1. Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Faculty of Agriculture / Field Crops 2. Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Faculty of Agriculture / Agricultural Economics 3. Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Faculty of Agriculture / Horticulture 4. Ziraat Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği Faculty of Agriculture / Biosystem Engineering 5. Ziraat Fakültesi / Gıda Mühendisliği Faculty of Agriculture / Food Engineering 6. Ziraat Fakültesi / Zootekni Faculty of Agriculture / Animal Sciences 7. Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Faculty of Agriculture / Soil Sciences And Plant Nutrition 8. Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Faculty of Agriculture / Plant Protection 9. Tıp Fakültesi / Faculty of Medicine Çorlu Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Çorlu Faculty of Engineering 11. Çorlu Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Çorlu Faculty of Engineering 12. Fen Edebiyat Fakültesi / Kimya Faculty of Arts and Sciences / Chemistry 13. Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Faculty of Arts and Sciences / Physics 14. Fen Edebiyat Fakültesi / Biyoloji Faculty of Arts and Sciences / Biology 15. Fen Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Faculty of Arts and Sciences / Archaeology 16. Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Faculty of Arts and Sciences / Turkish Language and Literature 17. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Peyzaj Mimarlığı Faculty of Arts, Designnd Architecture 18. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences 19. Meslek Yüksekokulları Vocational Schools

4

5 Namık Kemal Üniversitesinde ARGE Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi bugün gelinen noktada 8 Lisans 14 ön lisans programı, öğrencisi ve 1000 e yakın akademik personel ile üniversitede ARGE potansiyelini harekete geçirmek için çalışmaktadır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından mali veya teknik destek verilen proje sayısı toplamda 500 ü bulurken, destek miktarı 5 milyon liraya ulaşmıştır. Üniversitemiz, bilimsel araştırma proje desteklerinin yanı sıra, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlamakta, işbirliğini geliştirecek platformlar oluşturmaktadır. Ayrıca, Namık Kemal Üniversitesi bilim ve teknoloji üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın bir Üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bu amaçla; bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası ilişkilerimizi geliştirerek, ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesinin tanınmasına, dolaylı olarak da ülkemizin uluslararası ilişkilerde hak ettiği yeri almasına katkı sağlamaktadır. Bu ilişkiler, özellikle AR-GE çalışmalarımızın uluslararası pazarlara açılması, teknolojik yetkinliklerini artırması ve rekabetçi üstünlük kazanmaları için önem arz etmektedir.

6

7 Öncelikle Araştırma Geliştirme ve Proje Günleri Etkinliğinin ve Proje Özetleri kitabının bu denli zengin olmasını sağlayan tüm AR-GE Proje sahiplerine ve BAP Komisyonuna teşekkürlerimi sunuyorum. Araştırma Geliştirme ve Proje Günleri Etkinliğinin ve bu kitabın sürdürülebilir üretime yönelik yeni işbirlikleri ve AR-GE odaklı gelişimler için iyi bir örnek ve başlangıç olmasını diliyorum. Proje kitabında üniversite/bilimsel Araştırma Proje koordinasyon biriminin yanı sıra çok sayıda diğer kamu kuruluş (TUBİTAK, TAGEM, SANTEZ ve Kalkınma Ajansı) projelerine de yer verilmektedir. Bu kitapta üniversitemizde yürütülmüş olan projelerin kısa özetlerine ve proje sahiplerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Araştırma Geliştirme ve Proje Günleri Etkinliğinin ve bu proje özetleri kitabının pek çok farklı sektörü ve disiplini bir araya getirdiği görülmektedir. Bu çeşitlilik farklı mühendislik ve teknoloji alanları (inşaat, malzeme, ziraat, çevre, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kimya) kadar mimarlık, peyzaj ve güzel sanatlar gibi farklı alanları da içermektedir. Bu etkinliğin bölgesel ve ulusal bazdaki potansiyeli ve bazı odak alanlarını ortaya koyması açısından da önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Prof.Dr.Osman ŞİMŞEK Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

8

9 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Faculty of Agriculture / Field Crops 9

10 Proje Adı Proje Açıklaması TEKİRDAĞ SAHİL KUŞAĞINDA BAZI BUĞDAYGİL ÇİM BİTKİLERİ VE KARIŞIMLARININ YEŞİL ALAN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Bu araştırma, Tekirdağ sahil kuşağında bazı buğdaygil çim bitkileri ve karışımlil alan performanslarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. İngiliz çimi (Lolium perene L.), çayır salkım otu (Poa pratensis L.), kamışsı yumak (Festuca arundinacea L.), rizomlu kırmızı yumak (Festuca rubra L. subsp. rubra) rizomsuz kırmızı yumak (Festuca rubrasubsp. commutata) gibi beş buğdaygil çim bitkisi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, çıkış hızı, kaplama hızı, kaplama derecesi, kıklılık, yaprak rengi, yenilenme gücü, kardeş sayısı, genel görünüm, yabancı ot oranı, seyrekleşme derecesi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Tekirdağ sahil kuşağında çim alan tesisinde; -L. perenne (%40)+F. rubra var. commutata(%30)+f. rubra var. rubra(%30) -L. perenne (%40)+F. arundinacea (%30)+F. rubra var. commutata (%30) L. perenne (%40)+F. rubra var. rubra (%40)+P. pratensis (%20) F. rubra var. rubra (%40)+F. arundinacea (%40)+P. pratensis (%20) L. perenne (%40)+P. pratensis (%20)+F. arundinacea (%40) L. perenne (%40)+F. rubra var. commutata (%40)+P. pratensis (%20) karışımları ve yalın Lolium perenne (çok yıllık çim) in kullanılması uygun olacaktır. Anahtar Kelimeler: çıkış hızı, kardeş sayısı, kışa dayanıklılık, kaplama derecesi, yabancı ot oranı, yeşil alan. Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. ADNAN ORAK - Deniz ARSLAN Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (282)

11 Project Name Project Description DETERMİNATİON OF TURF PERFORMANCE OF SOME PERENNİAL TURF GRASSES AND MİXTURES İN TEKİRDAG COAST CONDİTİONS The aim of the experiment was to determine turf performance of some perennial turf grasses and mixtures in Tekirdag coast conditions. Five perennial turf grasses which are perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.), tall fescue (Festuca arundinacea L.), creeping red fescue (Festuca rubra L. subsp. rubra) chewings redfescue (Festuca rubra L. subsp. commutata) are used as materials. This study was carried out at experimental area of department of Field Crops, faculty of Agriculture, University of Namık Kemal during years. The experiment was designed as randomised complate block design with 3 replications. In the research was determined speed of establishment, ground cover speed, ground cover rate, cold tolerance, leaf color, regeneration power, tiler er, general appearence, ratio of weed, and infrequency degree. The results of the study indicate that; -L. perenne (%40)+F. rubra var. commutata(%30)+f. rubra var. rubra(%30) -L. perenne (%40)+F. arundinacea (%30)+F. rubra var. commutata (%30) L. perenne (%40)+F. rubra var. rubra (%40)+P. pratensis (%20) F. rubra var. rubra (%40)+F. arundinacea (%40)+P. pratensis (%20) L. perenne (%40)+P. pratensis (%20)+F. arundinacea (%40) L. perenne (%40)+F. rubra var. commutata (%40)+P. pratensis (%20) mixtures and perennial ryegrass can used for turf establishment in Tekirdag coast conditions. Key Words: speed of establishment, tiller number, cold tolerance, ground cover rate, ratio of weed, green area. Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof.Dr. ADNAN ORAK - Deniz ARSLAN Faculty of Agriculture Field Crops Department (282)

12 Proje Adı Proje Açıklaması YAZLIK EKİLEN BAZI YAYGIN FİĞ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Bu araştırmada; bazı yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tohum verimi ve bazı bitkisel özellikleri tespit edilmiştir. Araştırma, Uzunköprü İlçesi Çakmak ve Saçlımüsellim köylerinde 2008 yılında yürütülmüştür. Denemede 6 yaygın fiğ çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Deneme, tesadüf bloklarına deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, Saçlımüsellim ve Çakmak Köylerinde yaygın fiğ çeşitlerinin tohum verimi ortalama kg/da olarak saptanmıştır. En yüksek tane verimi Orakefe ve Selçuk çeşitlerinde belirlenmiştir. Yaygın fiğ çeşitlerinin tohumlarındaki ham protein oranı % , selüloz oranı % , kül oram ise % arasında değişmiştir. En yüksek ham protein oranı Kadmos çeşidinde, en düşük ise Selçuk çeşidinde saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yaygın fiğ, Vicia sativa L., tohum verimi, ham protein oram, selüloz oranı Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. ADNAN ORAK - Doç. Dr. İlker Nizam, Fatma Çiğdem DÜNDAR Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (282)

13 Project Name Project Description DETERMINATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME COMMON VETCH CULTIVARS IN SUMMER SOWING In this research determined the seed yield and some plant characters of some common vetch (Vicia sativa L.) cultivars. The study was conducted at Cakmak and Saclimiisellim villages of Uzunkopru province during 2008 years. In the experiment, six common vetch cultivars used as a material. Experimental design was randomized complete block with three replications. As a result of this research, seed yield of common vetch cultivars were changed between kg/da. High seed yield was determined Orakefe and Selcuk varieties, crude protein ratio, fiber ratio and ash ratio of common vetch seeds were changed between %, %, %, respectively. While high crude protein ratio of common vetch seeds was determined Kadmos cultivar, lowest crude protein ratio was determined Selcuk cultivar. Keywords: Common vetch, Vicia sativa L., seed yield, crude protein ratio, fiber ratio Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof. Dr. ADNAN ORAK - Assoc. Prof. Dr. İlker Nizam, Fatma Çiğdem DÜNDAR Faculty of Agriculture Field Crops Department (282)

14 Proje Adı Proje Açıklaması BİTKİSİNDE İNORGANİK VE ORGANİK GÜBREUYGULAMALARININ VERİM VE BAZI KALİTE UNSURLARINA ETKİLERİ Araştırmada; sater (Satureja hortensis L.) bitkisinde organik ve inorganik gübre uygulamalarının, verim ve bazı kalite unsurlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Organik gübre olarak; solucan gübresi ve leonardit, inorganik gübre olarak; 20:20:0 kompoze gübre kullanılmıştır. Sater bitkisinin bitki boyu, bitkide dal sayısı, yeşil herba verimi, drog herba verimi, uçucu yağ oranı, uçucu yağ verimi ve GC-MS ile uçucu yağ bileşenleri incelenmiştir. Solucan gübresi uygulaması; yeşil herba verimi ve drog herba verimlerinde 20:20:0 uygulaması ile birlikte, uçucu yağ oranı ve veriminde ise tek başına en yüksek değerleri vermiştir. Anahtar kelimeler: Sater (Satureja hortensis L.), Leonardit, Solucan Gübresi, Verim Kriterleri, Uçucu Yağ Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. A. Canan SAĞLAM - Ezgi DİNÇ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkieri Bölümü (282)

15 Project Name Project Description EFFECTS OF INORGANIC AND ORGANIC FERTILIZER APPLICATIONS ON YIELD AND SOME QUALITY COMPONENTS İN SATER (SATUREJA HORTENSİS L.) In this research, effects of inorganic and organic fertilizer applications on yield and some quality components aimed to determine in Summer savory (Satureja hortensis L.) As organic fertilizer; vermicompost and leonardit, and inorganic fertilizer; 20:20:0 was used. At Satureja hortensis L. determined plant height, number of branches per plant, green herb yield, drug herb yield, essential oil content and essential oil components were analyzed by GC-MS. The applications of vermicompost and 20:20:0 granted the highest values on green herb yield and drug herb yield; while it granted the highest values alone on essential oil content and yield Key words: Satureja hortensis L., Leonardit, Vermicompost, Yield components, Essential oil Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof. Dr. A. Canan SAĞLAM - Ezgi DİNÇ Faculty of Agriculture Field Crops Department (282)

16 Proje Adı Proje Açıklaması EKMEKLİK BUĞDAYDA(TRİTİCUM AESTİVUM L.)KURAĞA DAYANIKLILIKLA İLİŞKİLİ MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİN SAPTANMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Bu araştırma, kuraklık stresine yanıtları farklı 8 ekmeklik buğday çeşidi (dayanıklı olarak; Kate A1, Karahan 99, Tosunbey, orta dayanıklı olarak; Golia, hassas olarak; Alpu 2001, Sultan 95, Konya 2002, Eser) ile tarla, saksı ve laboratuar denemeleri şeklinde yürütülmüştür. Çalışmada, ele alınan çeşitlerin çimlenme, fide gelişme ve olgunlaşma dönemlerinde kuraklık stresine yanıtlarının belirlenmesi ve buğdayda kurağa dayanıklılık ıslahı çalışmalarında kullanılabilecek morfolojik ve fizyolojik seleksiyon parametrelerinin saptanması amaçlanmıştır ve yetiştirme dönemlerinde yürütülen tarla denemelerinde, çeşitlerin başaklanmasından 14 gün sonra bitkilere kimyasal desikant (% 4 lük potasyum klorat) uygulanarak fotosentez ürünlerinin taşınımı (translokasyon) belirlenmiştir yetiştirme döneminde, tarla kapasitesi üzerinden yaratılan 4 farklı kuraklık stresi (% 100, % 75, % 50, % 25) altında yürütülen saksı denemesinde, kuraklık stresinin çeşitlerin fide gelişme, başaklanma ve olgunlaşma dönemlerindeki morfolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi incelenmiştir yetiştirme döneminde, polietilen glikol ile oluşturulan 4 farklı osmotik basınç çözeltisinde (0 MPa., -0.5 MPa., -1.0 MPa., -1.5 MPa.) yürütülen laboratuar denemesinde, kuraklık stresinin çeşitlerin çimlenme-erken fide gelişme dönemindeki morfolojik ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Tarla, saksı ve laboratuar denemeleri birlikte değerlendirildiğinde, Kate A1, Karahan 99 ve Tosunbey çeşitlerinin kuraklık stresine yanıtlarının diğer çeşitlerden daha iyi olduğu; Sultan 95 ve Eser çeşitlerinin ise kurağa en hassas çeşitler olduğu belirlenmiştir. Ekmeklik buğdayda çimlenme-fide gelişme döneminde, çimlenme oranının, çim kını uzunluğunun, kök uzunluğunun, fide boyunun, kök kuru ağırlığının, toprak üstü yaş ve kuru ağırlığının, yaprak alanının, klorofil içeriğinin, yaprak su kayıp oranının, stoma sayısı, eni ve boyunun; başaklanma döneminde, başaklanma gün sayısının, yeşil yaprak sayısının, bayrak yaprak açının, bayrak yaprak klorofil içeriğinin, mumsuluğun, yaprak su kayıp oranının, oransal nem içeriğinin, stoma eni ve boyunun, translokasyon miktarı ve oranının; olgunlaşma döneminde ise, olgunlaşma gün sayısının, tane veriminin, başakta tane sayısının, başakta tane ağırlığının, bin tane ağırlığının, hasat indeksinin, kök uzunluğunun ve kök kuru ağırlığının kurağa dayanıklılık yönünden etkili morfolojik ve fizyolojik parametreler olduğu saptanmıştır. Ayrıca, buğdayda kurağa dayanıklılık ıslahı çalışmalarında, çimlenme-erken fide gelişme döneminde polietilen glikol gibi kimyasallarla yaratılan osmotik basınç uygulamalarının; başaklanmadan sonraki dönemde ise, potasyum klorat gibi kimyasal desikant uygulamalarının özellikle erken generasyonlarda genotiplerin kurağa dayanıklılıklarını test etmede hızlı ve etkili yöntemler olabileceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kuraklık stresi, morfolojik ve fizyolojik özellikler. Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Temel GENÇTAN - Dr. Alpay BALKAN Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

17 Project Name Project Description RESEARCHES ON DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL TRAITS ASSOCIATED WITH DROUGHT RESISTANCE IN BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) This research was carried out as the experiments of field, pot and laboratory using 8 bread wheat cultivars with different response to drought (Kate A1, Karahan 99, Tosunbey as resistant cultivars; Golia as moderate-resistance cultivar; Alpu 2001, Sultan 95, Konya 2002, Eser as sensitive cultivars). The aim of study was to obtain the cultivar s response to drought stress at germination, seedling growth and maturing stages, and to determine the morphological and physiological selection parameters for the studies of drought resistance breeding in wheat. In field experiments conducted in and growing seasons, was applied chemical desiccant (4 % potassium chlorate) to plants on 14th day after heading of cultivars for determination of accumulation of photosynthesis products to grains (translocation). The pot experiment was conducted under the 4 different drought stress created through field capacity (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) to investigate the effect of drought stress on morphological and physiological traits of cultivars at seedling growth, heading and maturing stages in growing season. The laboratory experiment was set up under the 4 different osmotic pressure solutions (0 MPa., -0.5 MPa., -1.0 MPa., -1.5 MPa.) having polyethylene glycol for study of the effect of drought stress on morphological and physiological traits of cultivars at germination-early seedling growth stage in growing season. The simultaneous assessments of results of field, pot and laboratory experiments showed that responses of Kate A1, Karahan 99 and Tosunbey cultivars to drought stress were better than the other cultivars, and Sultan 95 and Eser were the most sensitive cultivars to drought stress. The morphological and physiological traits such as germination rate, coleoptiles length, root length, seedling height, root dry weight, shoot fresh and dry weight, leaf area, chlorophyll content, leaf water loss rate, number of stomata, width and length of stomata for germination-seedling growth stage; number of days to heading, number of green leaf, flag leaf angle, chlorophyll content of flag leaf, waxiness, leaf water loss rate, relative water content, width and length of stomata, amount and rate of translocation for heading stage, and number of days to maturing, grain yield, number of grain per spike, weight of grain per spike, thousand grain weight, harvest index, root length and root dry weight for maturing stage, were found as effective selection parameters in bread wheat drought resistance breeding. In addition to this, it was concluded that technique of osmotic pressure solution created by chemicals such as polyethylene glycol at germination-early seedling growth stage and applications of chemical desiccant such as potassium chlorate after heading stage can be used for rapid and effective testing in early generations of drought resistance breeding of wheat. Keywords: Bread wheat, drought stress, morphological and physiological traits. Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof. Dr. Temel GENÇTAN - Dr. Alpay BALKAN Faculty of Agriculture Field Crops Department

18 Proje Adı Proje Açıklaması TRİTİKALENİN FARKLI TOPRAK KOŞULLARINAUYUM YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ VE DİĞER SERİN İKLİM TAHILLARIİLE VERİM VE KALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Çalışmada 7 tritikale, 3 ekmeklik buğday, 2 arpa, 2 yulaf ve 1 çavdar çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Denemeler toprak özellikleri yönünden farklı dört lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekimler 6 m uzunluğunda 1 m genişliğindeki (17cm sıra arası ve 6 sıra) parsellere metrekarede 500 tohum bulunacak şekilde el ile yapılmıştır. Çalışmada, bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, başak ağırlığı, başak hasat indeksi, tane verimi, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, gluten oranları, gluten indeksi, sedimantasyon değerleri, ham kül, ham selüloz, ham protein, kuru madde, protein oranı, bin tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Ortalama tane verim sonuçlarını göre ITYN 818, TT 201 ve ITYN 819 tritikale çeşitlerinin verimlerini en yüksek verimi, Presto 2000 ve Tatlıcak 97 tritikale çeşitlerinin ise en düşük verim verdiği belirlenmiştir.farklı toprak yapıları dikkate alındığında iki yıllık tane verim sonuçlarını incelediğimizde, Ziraat Fakültesi lokasyonunda TT 201 ve ITYN 818 tritikale çeşitlerini, su tutan arazide (Ortaca köyü lokasyonunda) TT 201, ITYN 818 ve TR 2201 tritikale çeşitleri, kıraç arazilerde (Kılavuzlu köyü lokasyonunda) TT 201, ITYN 818 ve ITYN 819 tritikale çeşitleri ve taban arazide (Selçuk köyü lokasyonunda) TT 201 ve Tatlıcak 97 tritikale çeşitleri en yüksek değerleri vermiştir. İki yıllık yeşil ot verimine göre TR 2201, Tatlıcak 97 ve Karma 2000 tritikale çeşitlerinin ise en yüksek yeşil ot verimi verdiği belirlenmiştir. Presto, TT 201 ve ITYN 819 tritikale çeşitlerinin ise en düşük yeşil ot verimi verdiği belirlenmiştir. Ortalama kuru ot verim sonuçlarını göre ITYN 819, Karma 2000 ve TR 2201 tritikale çeşitlerinin ise en yüksek değeri verirken, TT 201, Presto ve Tatlıcak 97 tritikale çeşitlerinin ise en düşük değerleri vermişlerdir yılında Tritikale çeşitleri ekmeklik buğdaylardan ortalama 100 kg/da, arpadan 200 kg/da, çavdardan 300 kg/da ve yulafdan ise 400 kg/da fazla verim verdiği tartılmıştır yılında ise tritikale çeşitleri ekmeklik buğdaylardan ortalama 40 kg/da, arpadan 100 kg/ da, çavdardan 110 kg/da, yulafdan ise 110 kg/da fazla verim verdiği belirleniştir. Tritikale çeşitleri ekmeklik buğdaylardan ortalama 1,00 ton/ da, arpadan 1,00 ton/da, çavdardan 1,00 ton/da, yulafdan ise 0,40 ton/ da fazla yeşil ot verimi verdiği belirlenmiştir. Tritikale çeşitleri ekmeklik buğdaylardan ortalama 0,25 ton/da, arpa çeşitlerinden 0,25 ton/da, çavdar çeşidinden 0,05 ton/da, yulaf çeşitlerinden ise 0,25 ton/da fazla kuru ot verimi verdiği gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Tritikale, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, tane verimi Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi -NKÜBAP Prof. Dr. İsmet BAŞER - Samet DUĞAN Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

19 Project Name Project Description ADAPTATION ABILITY OF TRITICALES GENOTYPES FOR DIFFERENT SOILCONDITIONS, AND COMPARISON WITH OTHER COOL CLI- MATE CEREALS IN TERMS OF YIELD AND QUALITY In the study, 7 triticale, 3 bread wheat, 2 barley, oats and 1 rye varieties were used as material. Experiments were established in four different locations in terms of soil properties as a randomized block design with three replications. Sowing were made by hand on a length of 1 m to 6 m wide (17cm row spacing and 6 lines) 500 seeds per square meter plots. In the study, plant height, spike length, spikelet number, grain number per spike, grain weight per spike, spike weight, spike index, grain yield, forage yield, hay yield, gluten content, gluten index, sedimentation value, crude ash, crude fiber, crude protein, dry matter, protein content, thousand grain, weight and test weight were investigated. According to the results of average grain yield, ITYN 818, TT 201 and ITYN 819 triticale varieties were the highest grain yield while Presto 2000 and Tatlıcak 97 triticale varieties were determined the lowest yield. As given the results of a two-year grain yield, TT 201 and ITYN 818 triticale varieties in Agriculture Faculty location, TT 201, ITYN 818 and TR 2201 triticale varieties in Ortaca village location (water holding land), TT 201, ITYN 818 and ITYN 819 triticales varieties in Kılavuzlu village lokasyon (arid lands) and TT 201 and Tatlıcak 97 varieties of triticale in Selçuk village lokasyonunda (land base) gave the highest yield. ivaccording to average green grass yield, Tatlıcak 97 and Karma 2000 triticale varieties were the highest yield of green grass and TT 201 and ITYN 819 triticale varieties were determined from the lowest green herbage yield. In terms of the average dry matter yield, the average dry matter yield, the average dry matter yield, ITYN 819, Karma 2000 and TR 2201 were found the highest dry matter yield, while the TT 201, Presto 2000 and Tatlıcak 97 triticale varieties gave the lowest values. Triticale varieties were given more than the grain yield from 100 kg/da of bread wheat 200 kg/da of barley, 300 kg/da of rye and 400 kg/ da of oat in year. Triticale varieties were given more than the grain yield from 40 kg/da of bread wheat 100 kg/da of barley, 110 kg/ da of rye and 110 kg/da of oat in year. Triticale varieties were given more green herbage yield from 1,00 ton/da of bread wheat, barley and rye varieties, 0,40 ton/da of oat vareties. Triticale varieties were given more dry matter yield from 0,25 ton/da of bread wheat, barley and oat varieties, 0,05 ton/da of rye vareties. Key words: Triticale, green herbage yield, dry matter yield, grain yield Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof. Dr. İsmet BAŞER - Samet DUĞAN Faculty of Agriculture Field Crops Department

20 Proje Adı IŞIKLAR DAĞI NDA (GANOS-TEKİRDAĞ) HYPERİCUM L. (CLUSİACEAE) TÜRLERİNİN TEŞHİSİ VE ÖRNEKLENDİRİLMESİ Bu araştırma Işıklar Dağı nda (Ganos-Tekirdağ) Hypericum L. türlerinin toplanması, teşhisi ve örneklenmesi amacıyla 2012 yılında yapılmıştır. Proje Açıklaması Hypericum türlerinin doğal alanlardan toplanması için Kumbağ-Yeniköy, Yeniköy-Nişantepe, Uçmakdere, Bakacak Tepe, Ormanlı (Dolapdere), Güzelköy-Gaziköy, Işıklar köyü-yenice ve Palamut mevkiilerine iki kez (16-22 Temmuz 2012 ve 6-30 Ekim 2012) materyal toplama seyahatleri yapılmış ve her bölge 1 gün boyunca taranmıştır. İlk seyahatler çiçeklenmede ikincisi ise türlerin meyve ve tohum olgunlaştırma dönemlerinde olmuştur. İklim ve bölgeye göre farklılıklar göstermekle beraber ilk seyahat Temmuz, ikinci seyahatler Ekim ayları içinde yapılmıştır. Birinci seyahatte her bir türün yerleri GPS ile tespit edilerek, teşhis için herbaryum örnekleri toplanmış ve her bir türden sekonder metabolit analizleri için yeterli miktarda örnek (en az 10 bitki) alınmıştır. İkinci seyahatte ise ileriki çalışmalarda materyal olarak saklanmak üzere her bir tür için tohum temin edilmiştir. Araştırma kayıtlarında; bitki numarası, bitki ismi, kordinat, yükseklik, lokalite, habitat, bitki sosyolojisi, toplanma tarihi ve tür ismi belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Işıklar Dağı nın (Ganos-Tekirdağ) doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde olmak üzere 8 lokasyonda. sadece Hypericum perforatum L. türü görülmüştür. H. perforatum türü; 68 numaralı, rakımı 13 m olan Kumbağ ile numaralı yine rakımı 932 m olan Işıklar Dağı nın zirve noktası olan ve Bakacak Tepe olarak adlandırılan lokasyonda bulunmuştur. Bu türün, yaklaşık deniz seviyesinden zirve noktasına kadar ki geniş bir alanda yayıldığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Işıklar Dağı, Ganos, Hypericum, Sarı kantaron Proje Başlangıç Bitiş Tarihi Destekleyen Kuruluş Proje Yöneticisi Araştırmacılar Çalıştığı Kurum Bölüm Telefon,E-Posta Namık Kemal Üniversitesi -NKÜBAP Prof. Dr. Burhan ARSLAN - Dr. Aziz ŞATANA, Yrd. Doç. Dr. Ertan ATEŞ, Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜZEN, Doç. Dr. Cüneyt ÇIRAK Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

21 Project Name IDENTİFİCATİON AND EXEMPLİFİCATİON OF HYPERİCUM L. SPECİES ON MOUNT IŞIKLAR (GANOS-TEKİRDAĞ) This research was done in 2012 with the aim of gathering,identification and exemplification of Hypericum L. species. Project Description In order to gather Hypercium species from the natural areas, the travels of collecting material were carried out twice to Kumbağ-Yeniköy, Yeniköy-Nişantepe, Uçmakdere, Bakacak Tepe, Ormanlı (Dolapdere), Güzelköy-Gaziköy, Işıklar village-yenice and Palamut (16-22 July 2012 and 6-30 October 2012), and each area was screened during a day. The initial travels were in flowering while the second was in the periods of ripening of seed and fruit of the species. Although it differs according to climate and region, the first travel was in July, and the second ones were in October. In the first travel, the examples of herbarium were collected for diagnosis by determining the places of each species with GPS, and the sufficient amount of example (at least 10 plants) was taken for secondary metabolite analyses. But in the second travel, seed was supplied for each species in order to preserve for the next studies. In the research records, the name of plant,the number of plant,- coordinate,height,locality,habitat,phytosociology, collecting date and species name were remarked. According to the research results,only Hypericum perforatum L. Species was seen in 8 locations, particularly in the east-west and northsouth of Mount Işıklar. H. Perforatum species was found in Kumbağ whose elevation is 13 m with number 68 m and in the location that is called Bakacak Tepe, the peak point of Mount Işıklar, whose elevation is 932 m with number It was determined that this species spreads in such a wide area as to be from the sea level to the peak point. Key Words: Tekirdağ, Mount Işıklar, Ganos, Hypericum, St. John s wort Start and Finish Date of Project Financial Supporter of project Manager of Project and Researchers Faculty Department Phone, Namık Kemal University Prof. Dr. Burhan ARSLAN - Dr. Aziz ŞATANA, Asist. Prof. Dr. Ertan ATEŞ, Asist. Prof. Dr. Erdal ÜZEN, Assoc. Prof. Dr. Cüneyt ÇIRAK Faculty of Agriculture Field Crops Department

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2012 Yılı Araştırma Faaliyet Raporu Tekirdağ-2013 SUNUŞ Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Türkiye arazi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLETLERİ KİTABI 2-4 EYLÜL 2014 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TEKİRDAĞ i 10. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU 2-4 EYLÜL - TEKİRDAĞ Editörler Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ 2011 YILI PROJELERİ (2013 ANTAKYA-HATAY) EDİTÖRLER Doç.Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Dilşad BULANIK Dizgi Faruk GÖKŞEN Esen GÜZEL Mehmet CENGİZ Baskı Color Ofset Matbaacılık Yayıncılık ltd.şti. İskenderun-HATAY

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1- BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, 35 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ

BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ-ÖZEL SEKTÖR PROJE SONUÇ RAPORU BİSKÜVİLİK BUĞDAY ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ Mehmet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleranslı ve Hassas Genotiplerde Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanılarak Kalıtım Değerlerinin Ġncelenmesi Seyfi

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ

ZİRAAT FAKÜLTESİ. FACULTY of AGRICULTURE Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Z İ R A A T 1982 F A K Ü L T E S İ ZİRAAT FAKÜLTESİ FACULTY of AGRICULTURE TARİHÇE Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

1 2 3 4 bbca kepler weber 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 74 milyon ton düşüş Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 17 Ocak ta açıkladı. Rapor, 2012/13

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı