YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM"

Transkript

1

2 YENİ İSTANBUL YİNE DEPREM GİRİŞ Başbakan çılgın(rant) projelerini açıklarken, artık alıştığımız biçimde Deprem tehlikesini öne sürüyor. Öyle ki İstanbul un yönetim biçimini Deprem Korkusu olarak adlandırabiliriz. Peki deprem dönüşümü olarak meşrulaştırılmaya çalışılan bu projeler gerçekte depreme ne kadar duyarlı? Projeleri irdelediğimizde cevabın hiç olduğunu görüyoruz. Bu çalışmada Michigan Üniversitesi öğrencilerinin de çalışma yaptığı anlaşılan ve Başbakanın Avrupa yakasının kuzeyinde yer aldığını açıkladığı İstanbul a iki yeni şehirden birisi olan projeyi ele alacağız. Erdoğan bu projeyle İstanbul nüfusunun artmasının değil deprem riski taşıyan yerlerde yaşayan nüfusun bu alana kaydırılmasını hedeflediklerini böylece riskli alanlarda ki dönüşümün mümkün olabileceğini iddia ediyor. Toplum İçin Şehircilik bilimsel verilerle bu açıklamalar arasındaki tutarsızlığı ve somut verilerle bir araya getirdiği projenin gerçek gerekçelerini ortaya çıkarıp deprem söyleminin MASKESİNİ DÜŞÜRÜYOR. Deprem söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan rant projelerinin maskesini düşürmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek

3 2 Yeni İstanbul Nerede? Yeni şehir projesini coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanarak İstanbul uydu fotoğrafı üzerinde projenin basına yansıyan görüntülerini oturttuğumuzda konumsal özelliklerine dair bazı değerlendirmede bulunabiliyoruz. Söz konusu değerlendirmeler İstanbul Çevre Düzeni Planı ve daha önce hazırlanmış raporlar ve coğrafi yapıya ilişkin verilerden yararlanılarak yapılıyor. Yeni İstanbul projesinin konumunun, Michigan üniversitesinin hazırladığı çalışmanın basına yansıyan görüntülerinden Terkos gölü ile Kısırkaya arasında olduğunu anlıyoruz. Ancak dikkatli bakıldığında projenin Kısırkaya dan sonra da devam ettiği anlaşılıyor. İstanbul Çevre Düzeni Planında yer alan kıyı rehabilite alanı sınırlarına göre tahmini olarak projenin Kilyos a kadar devam ettiğini söyleyebiliriz.

4 3 Şekil 1:Yenişehir Projesinin Konumu Kaynak: Toplum İçin Şehircilik*

5 4 İstanbul da Deprem Açısından Riskli Alanlar İstanbul Çevre Düzeni Planına göre yeni belirlenecek Konut gelişme alanlarının; orman alanları, içme suyu toplama havzaları, tarım alanları ve jeolojik sakıncalı alanlar gibi yerleşime uygun olmayan alanların dışında seçilmesi 1 gerekiyor. Bilindiği gibi jeolojik açıdan riskli alanlar aynı zamanda deprem riskinin de en fazla olduğu alanları oluşturuyor. Plan da bu alana ilişkin tespit ve öngörüleri incelemeye devam ediyoruz. Yapı yasağı ya da sınırlama getirilen alanlar kapsamındaki plan kararları; Su Toplama Havza Alanları, Yeraltı Suyu Rezerv Alanları, Jeolojik Açıdan Yerleşime Sakıncalı Alanlar, Doğal Afetler Açısından Sakınım Gerektiren Alanlar, Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar, Kıyı Alanları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alanlar ve Kent Görünümü (Siluet) konu başlıkları ile açıklanmıştır. 2 Plan hazırlık döneminde, doğal yapı konusunda yapılan sektörel analiz ve sentez çalışmaları sonucunda yerleşim sakıncalı alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar aktif ve potansiyel heyelan bölgeleri, zayıf zeminlerin ve dolguların bulunduğu alanlar, deprem tehlikesi altında bulunan alanlar, sıvılaşma ve tsunami beklenen alanlar ile derelerin taşkın alanlarını kapsamaktadır. 3 1 Çevre Düzeni Planı Raporu sy Çevre Düzeni Planı Raporu sy Çevre Düzeni Planı Raporu sy 598

6 5 Şekil 2:Deprem Kuşakları ve Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar Kaynak: 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı

7 6 Yukarıdaki haritada( Şekil:2 ) en alt kısımdaki kırmızı hat Marmara denizinden geçen kuzey Anadolu fay hattını gösterirken, koyu pembe renk 1. Derece deprem kuşağını, en açık pembe ise 4. Derece de deprem kuşağını gösteriyor. Haritaya göre yeni İstanbul projesinin bulunduğu bölge 3. Deprem kuşağında yer alıyor. Deprem kuşakları açısından bakıldığında bu alanda deprem riskinin az olduğu düşünülebilir, tabi haritada sarı renkle gösterilen jeolojik açıdan sakıncalı alanları dikkate almazsak. Yeni İstanbul Projesinin Riskleri? İstanbul üzerinde yapılan jeolojik analizlere göre İstanbul un Avrupa yakasında belirlenen Yenişehir projesinin zemini jeolojik açıdan riskli ve yerleşime uygun olmayan bir alan. Kuşkusuz jeolojik açıdan riskli alanlarda da kentler gelişebilir, ancak çok daha yüksek maliyetlerle ve deprem, heyelan, zemin sıvılaşması gibi riskler göz önüne alınarak. Bugün İstanbul da depremde en çok hasarı görmesi beklenen ilçelerin jeolojik açıdan riskli alanlar olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kentsel projeler üzerinden inşaat sektörüne bağlanan ülke ekonomisinin önüne yeni kentsel/kırsal alanlar atan iktidar partisi bu alanın da ileride potansiyel bir kentsel dönüşüm alanı olabileceğini hesaplamış olmalı. Gerekçe ise bugünden hazır DEPREM.

8 7 Şekil 3: Yeni İstanbul Jeolojik Açıdan Riskli ve Sakıncalı Alanlar (Gri renkle gösterilen alanlar) Kaynak : Toplum İçin Şehircilik*

9 8 Alanın bir başka özelliği de büyük bölümünün eski maden çıkarma alanı niteliğinde olmasıdır. Kapatılmayan bu alanların, hafriyatla doldurulması ve bina yapılabilecek bir biçimde düzenlenmesi de artı maliyet anlamına gelmektedir. Hafriyatlarla doldurularak elde edilen bu alanların depreme ne kadar dayanıklı olacağı da şüphelidir. Çevre Düzeni Planında, Plan ın Kullanım Ömrünü Tamamlayan Yeraltı Kaynak Alanlarına Doğal Değerlerinin Geri Kazandırılması ilkesi uyarınca; Kilyos Karadeniz Sahili gerisinde yer alan kullanım ömrü tamamlanmış Karadeniz kömür ocakları alanı ve sahil kesimi; ormanalanları, maden ocakları, kültür turizm amaçlı kullanımlar ile kırsal yerleşmelerin gelişmeleri arasında optimum bir denge kurarak doğal kaynakları koruma ve kullanma dengesini bozmayacak şekilde kıyı rehabilite alanı olarak gösterilmiştir. 4 Bu alanın kıyı kesimlerinde; tekne imalatları, korunaklı yerel kayık barınakları ve plaj kullanımları; kıyıya yakın ocak göletlerinde yelken sporu alanları; ağaçlıklı ve açık alanlarda ise kültür ve kongre turizmin yanı sıra, doğa ve yaşamın kaynaştığı, ekolojiye uyumlu doğal yaşam temalı park alanları ile açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, piknik alanları, botanik bahçesi, hobi bahçesi gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. 4 Çevre Düzeni Planı Raporu sy

10 9 Şekil 4:Çevre Düzeni Planında Yeni İstanbul = Kıyı Rehabilite Alanı Gümüşdere-Yeniköy arasındaki bu alanlar rehabilite edilerek, İstanbul da yaşayanların günübirlik rekreasyon, spor, dinlence ve eğlence ve turizm ihtiyaçlarına yönelik olarak değerlendirilecektir. Kaynak: İstanbul Çevre Düzeni Planı

11 10 Jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alanların sınırları ve kullanım kararları ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine göre alt ölçekli planlarda netleştirilecektir. Zorunlu yapılaşma ve mevcut yapılar için ilgililerince zemin iyileştirme ya da temellerin güçlendirilmesi zorunludur. Jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alanlarda 8.3. Doğal Afetler Açısından Riskli Alanlara Yönelik Hükümler geçerlidir. 5 Görüldüğü üzere çevre düzeni planında zemin yapısı nedeniyle alanın açık alan olarak kullanılmasını sağlayacak fonksiyonlar tanımlanıyor. Bu fonksiyonlar yapı gereksinimi yüksek olmayan fonksiyonlar olmakla birlikte bina yapımına ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemesi Planın taşıdığı önemli bir çelişki olarak ortada duruyor. Örneğin Michigan Üniversitesi nin hazırladığı projede yer alan çok katlı ve yoğun yapılaşmanın önünde Çevre Düzeni Planı hükümlerinin ne kadar işleyebileceği soru işaretidir. Yine de Çevre Düzeni Planını hazırlayan uzmanların bu alanlarda yaşanacak yapılaşmanın taşıdığı deprem riskini görmezden gelmediklerini söyleyebiliriz. 5 Çevre Düzeni Planı Raporu syf 727

12 11 Şekil 5:Yeni İstanbul ve Orman Alanları Kaynak: Toplum İçin Şehircilik

13 12 Yeni İstanbul un Jeolojik sakıncalı alanda kalmasının yanı sıra Orman alanlarına da giriyor olması üzerinde durulması gereken önemli noktalardan. Maden çıkarılması amacıyla izin verilen ancak Orman mülkiyetinde yer alan bu alanların madencilik faaliyetini yürüten şirketlere tahsis edilirken maden çıkarma işlemi sona erdiğinde yeniden ormana kazandırılması şartı ile kiralanıyordu. Yeni İstanbul Projesi yle bu alanlarında ağaç yerine betonla kapatılmasının önü açılıyor. Jeolojik riskli alanlar ve orman alanlarının üst üste koyduğumuzda Yeni İstanbul Projesi ortadan kayboluyor.

14 13 Şekil 6:Yeni İstanbul Orman alanları Jeolojik Riskli Alanlar Kaynak: Toplum İçin Şehircilik*

15 14 Deprem Riskinin İstanbul un Mevcut Konut Alanlarından Daha Yüksek Olduğu Açık Olan Yeni İstanbul Projesini Rant Açısından Cazip Kılacak Özellikleri Nelerdir? Bu özelliklerin başında kuşkusuz coğrafi konumu gelmektedir. Proje alanı sırtını ormana vermiş yüzünü Karadeniz e dönmüş konumuyla rantçılara kucak açan bir niteliğe sahip. Alanın mülkiyet durumu ise önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. Mülkiyeti hazineye ait olmasına rağmen alanın büyük bir bölümünün kullanım hakkı eskiden madencilik şirketi olup bugün inşaat faaliyetlerine yönelen büyük sermayedarlara 49 yıllığına kiralanmış durumda. Alandaki madencilik faaliyetleri sona ermesine rağmen kullanım haklarını hala elinde bulundurun şirketler bilindiği gibi bu tahsislerde cüzi miktarlarla sözleşmelerini uzatabiliyorlar. Alanın rant değerini yükselten özelliklerinden birisi de kuşkusuz 3. Köprü. İktidarın 3. Köprüyü transit geçişler için yapıyoruz açıklaması, ihalede araç geçişi garantisi verilmesiyle zaten inandırıcılığını yitirmişti. Yeni şehir projeleriyle bir araya getirdiğimizde ise taşların yerine oturduğunu söyleyebiliriz.

16 15 Şekil 7:3. Köprü Yeni İstanbul ilişkisi Kaynak: Toplum İçin Şehircilik

17 16 Sonuç Bu proje deprem dönüşümü değil, olsa olsa rant projelerini meşrulaştırmak için deprem söyleminin kullanıldığının bir başka ispatıdır. Bulunduğu alanın özellikleri gereği normal maliyetlerin yaklaşık 5 katına oluşturulacak yeni İstanbul projesi aklımıza ister istemez ülkenin kalkınmada öncelikli geri kalmış yörelerini getiriyor. İlk olarak 1968 de Devlet Planlama Teşkilatının belirlediği ve 2012 ye yaklaştığımız şu günlerde aradan geçen 44 yılda kalkınmada öncelikli kentlerin sayısı artarak devam ediyor yılında 22 il ile başlayan kalkınmada öncelikli yöreler son olarak 2003 yılında 50 ile ulaştı, bu yıldan sonra Anadolu nun tamamı kalkınmada öncelikli yöre haline geldiğinden bu statü önemini yitirdi. Yeni İstanbul projesinin maliyeti ile devletin adeta unuttuğu bu kentlerden en az beş tanesinin(örneğin Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari, Çankırı) kalkınması sağlanabilir. Bu kentlerin kalkınması göçü önleyecek nüfusun büyük kentlere yığılmasını engelleyecektir. İktidar eğer büyük kentlerdeki trafik sorununu çözmek, olası depremlerde can kayıplarını azaltmak istiyorsa 3. Köprü, Kanal İstanbul ve Yenişehir gibi rant amaçları projeleri bir kenara bırakıp Kalkınmada öncelikli yörelerin istihdam olanaklarını arttırmaya ve üretime yönelik projeleri gündemine almalıdır. Toplum İçin Şehircilik *Haritalar basında yer alan Michigan Üniversitesi New İstanbul projesi görsellerinin Uydu fotoğrafı üzerine yerleştirilmesi ve Jeolojik Sakıncalı alanlar ve Orman alanları ile eşleştirilmesi yolu ile Toplum İçin Şehircilik tarafından üretilmiştir.

18

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BEYKOZ İLÇESİ 195 ADA 7 PARSEL 200 ADA 3 PARSEL 209 ADA 3 PARSEL BEYKOZ PAŞABAHÇE ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

13. BASIN AÇIKLAMALARI

13. BASIN AÇIKLAMALARI 13. BASIN AÇIKLAMALARI 24. Çalışma Dönemi nde ülkemizi, toplumumuzu ve mesleğimizi ilgilendiren konularda; kamuoyunu bilgilendirmek, görüşlerimizi paylaşmak ve karar vericileri uyarmak amacıyla basın açıklamaları

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- KAĞITHANE İLÇESİ 1947 ADA 91 PARSEL SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE RESIDENCE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı