İSTANBUL VE HİNTERLANDI YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR PAZARLAMADA YENİ TARİFLER İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL VE HİNTERLANDI YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR PAZARLAMADA YENİ TARİFLER İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON."

Transkript

1 RAPOR İSTANBUL UN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE RENOVASYON Rapor İçeriği: Yapı sektöründe eğilim: RENOVASYON Kentsel alanlarda mevcut durum: İSTANBUL VE HİNTERLANDI Trend: ĐSTANBUL UN RENOVASYON HEDEFLERĐ Kentsel renovasyonu tetikleyenler: YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR Sektör firmalarının arayışı: PAZARLAMADA YENİ TARİFLER Pazar trendlerine ve dinamiklerine ivme veren bilgi ve ticaret ortamları: İSTANBUL DA FUARLARIN DURUMU İstanbul için yeni heyecan: TADİLAT İSTANBUL

2 Yapı sektöründe yükselen eğilim: RENOVASYON Yapı yenileme kavramı, genel yapı sektörü içinde net biçimde tanımlanmış bir alan olarak son dönemlerde büyük bir hızla öne çıkıyor. Çağdaş batı ülkelerinin hemen hepsinde, 'renovasyon' tanımlaması kullanılarak apayrı bir faaliyet alanı olarak izah edilen yapı yenileme, mimarinin ve kentleşme politikalarının Türkiye deki en önemli gündemi konumuna gelmekte. Modern kentlerde renovasyon olgusu.. Avrupa kentlerinin tümünde şehir merkezleri ortalama yıllık binalarla dolu iken, Prag, Paris, Roma vb. gibi birçok tarihi kentte, merkezi yerleşim alanları yıllık binaları ile korunuyor ve bu yapılarda bugünün modern yaşamı sürdürülüyor. Bu eski yapılar batının tarihi kentlerinde zorunlu olmadıkça yıkılmıyor ve yerlerine yenileri yapılmıyor. Dönemsel olarak en yeni tekniklerle yenilenen binalar, kentin özelliklerini yüzyıllar içinde taşıyarak kullanıcıları ile birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Elbette bu durum, gelişmiş ülkelerin renovasyona verdikleri önem sonucunda sağlanabiliyor. Bu modern batı kentlerinde yeni inşaatlar ise kentlerin tamamen dış çevrelerine yapılıyor. Tüm kent merkezleri renove edilen (yenilenen) eski binalardan oluşuyor ve bunların yarattığı pazara da (sektöre) renovasyon sektörü deniliyor. Gelişmiş ülkelerde renovasyon geleneği neredeyse bir 'kültür'.. Sektörel ayrım.. Genel yapı sektörü içerisinde de 'inşaat' ve 'renovasyon', iki ayrı konu ve uzmanlık alanı olarak tarif edilmekte. Batı ülkelerine benzer biçimde Türkiye deki trendin de yöneldiği gibi, kentin dış çemberlerine açılan alanlarda projelendirilen yeni yerleşim bölgelerindeki yatırımlar, genel anlamda yapı sektörünün verileri içinde inşaat sektörü olarak tanımlanır ve sunulurken, bu alanlar aslında kent stokunun dev kısmını oluşturan yapılar ise, gerek kentsel dokunun korunması gibi yönetimsel politikalar gerekse imar zorunlulukları dolayısıyla, korunarak güçlendirilme, rehabilite edilme, restore edilme veya renovasyon uygulamaları ile tamamen farklı bir sektöre yöneliyorlar; yapı yenileme sektörü!..

3 Renovasyon Çalışması Yapılan Bir Sokak Silüeti Restorasyon Çalışmalarından Proje ve Uygulama Örnekleri Deprem Sonrası Güçlendirme Çalışmaları Akademik ayrım.. Bugün, dünyanın ileri ülkelerinde olduğu gibi Türkiye deki akademik eğitim ortamlarında ve mesleki disiplinler içinde de yapı yenilemesi uzman mimarlık konusu sayılıyor. Örneğin Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisansı programında sunulan akademik bir belgede Prof. Dr. Ahmet Eyüce nin şu saptamaları yer alıyor:...fiziksel çevrede yeni yapılara ve yeni çevre düzenlemelerine giderek artan bir gereksinmenin yadsınamazlığının yanısıra, mevcut yapıların da zaman içinde fiziksel eskimeler hatta bu eskimelerin de önüne geçen işlevsel ve ekonomik eskimelere uğradıkları bilinmektedir.... Birçok yapının yıkılmadan başka işlevlere dönüştürülmek üzere yenilenmesi veya aynı işlev için dönüşümlere uğratılması hem işlevsel hem de yapı ekonomileri açısından daha verimli sonuç vermektedir.... Mevcut yapı içinde tasarım; mevcut taşıyıcı sisteme göre tasarım, yapı dış kalınlığı içinde tasarım gibi yaklaşımları içermektedir. Bu konuda yurt içi ve yurt dışından sayısız örnekler verilebilir. Gar-müze, fabrika-kültür merkezi, ev-okul dönüşümleri sıkça rastlanan

4 uygulamalardır.... Mimarlık Yüksek Lisans programımızın amacı, mevcut yapılaşmış çevrede yeni yapıların üretilmesi zorunluluğunu gözardı etmeden, mevcut yapıların işlevsel ve fiziksel yenilenme ve dönüşüm çözümlemelerini üretecek uzman mimarların eğitilmesidir... Programın hedefleri; yenileme konusunda tasarım ve uygulama yapanları, yenilemeye yönelik malzeme üretimi ve pazarlanmasını daha üst düzeyde uzmanlaştırmaktır. Artık yapı sektörü içindeki akademik eğitim sistemi de, yenileme konusunda tasarım ve uygulama yapanları, yenilemeye yönelik malzeme üretimini ve pazarlamasını, özel bir uzmanlık alanı olarak görmekte, tanımlanmasına ve eğitimine özel önem vermektedir.

5 Kentsel alanlarda mevcut durum: İSTANBUL VE HİNTERLANDI İstanbul 10 milyonun üzerinde nüfusu ile dev bir metropol. Dünyanın en büyük ve en yaygın kentleri arasında ön sıralarda bulunuyor. Son verilere göre adetlik yapı stoku bulunan kentin bir diğer önemli özelliği, ikibin yıllık kültürel tarihi ile bir dünya medeniyetinin yerleşimi olması. Neden renovasyon?.. Kentteki yeni yerleşim alanları üzerinde projelendirilen şantiyelerde yükselen inşaatlar bu büyük yapı stokunun içinde hala çok küçük bir paya sahip. Bir milyonun çok üzerindeki bu genel bina mevcudu, büyük oranda güçlendirilmeyi, yenilenmeyi ya da dönüştürülmeyi bekleyen yapılardan oluşuyor. Kent merkezindeki birçok büyük işyeri binasının cephe renovasyonları, ardarda açıklanan kentsel dönüşüm projeleri, yerel yönetimlerin semt semt siluet yenileme politikaları, bu genel şehir yenilenmesi ihtiyacının ilk örneklerini oluşturuyor. İstanbul un deprem güvenliği açısından yapması gerekenler ise tüm bina stoku üzerinde gelecek dönemlerde önemli yatırımlara girilmesini zorunlu kılıyor. Kentin tarihi özelliği ve tarihi yapıları ile vurguladığı kültürel mirasın korunması gereği de restorasyon politikalarını yönlendiriyor ve kentin mevcut yapıları ile konurmasına da tüm dünya tarafından özellikle önem veriliyor. Çevre kentlerde etki alanı.. İstanbul gerek ticari gerekse akademik merkez konumunda. İstanbul da gelişen her türlü trend, özellikle Ankara, İzmir, Bursa gibi yakın bölgelerde derhal yansımasını buluyor. Sadece adı geçen bu illerdeki yaklaşık adetlik mevcut yapı stokunun da İstanbul ile benzerlikler göstermesi, İstanbul da oluşan ve giderek artan renovasyon eğilimini bu kentlere de taşıyacaktır.

6 Çevre ülkelerde durum.. Türkiye ye yakın coğrafi alanda bulunan Balkan ülkeleri ve özellikle bunların arasındaki Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği yolunda olmalarının da sağladığı özel konumları nedeniyle büyük bir kentsel yenilenme stratejisi belirliyorlar. Bu ülkelerde Sofya, Bükreş gibi başkentler birer Avrupa kenti görünümünü sağlamak için yapı yenileme yatırımlarını birer devlet politikası haline getirmekteler. İstanbul a birkaç saat mesafedeki bu coğrafi alan, renovasyon sektörünün yeni dönemde İstanbul üzerinden yöneleceği dev bir pazarı da işaret ediyor. Önceki Hali (A) Sonraki Hali (A) Önceki Hali (B) Sonraki Hali (B) Bulgaristan daki Konut Renovasyon Çalışmalarından Örnekler Bulgaristan da Ahşap Bir Yapının Yenilenmesiyle Fiyat Artışını Vurgulayan ve Yenilemeyi Teşvik Eden Bir Örnek Trend: İSTANBUL UN RENOVASYON HEDEFLERİ İstanbul un genel bir politika dahilinde belirlediği kentsel dönüşüm projeleri içinde üç temel konuda hedefleri bulunduğu biliniyor: Yapısal güçlendirme Yapı yenileme Restorasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce yayınlanan Büyük Kentsel

7 Dönüşüm Vizyonu raporunda, alıntılarını yaptığımız şu saptamalar yer alıyor:...depreme ve diğer afetlere hazırlık süreci kapsamında İstanbul un yeniden yapılandırma programı çalışmaları, deprem güvenliğinin yapılarda arttırılmasını ön plana almaktadır.... Bir kültür başkenti olma sorumluluğu, süper şehir performansları çok ciddi kentsel dönüşümleri zorunlu kılmaktadır.... çağın ve çağdaşlığın gerekleri olarak, sosyo-ekonomik ömrünü tamamlamış kentsel stokları canlandırmanın çözümleri bulunmak zorundadır.... ülkemizde konuk açığının olmadığı, yürütülen konut politikalarıyla istihdam oluşturucu motor sektör konumuna getirilen inşaat sektörüyle birlikte konut fazlasının ortaya çıktığını, buradan da artık gündemimizde, sağlıksız, niteliksiz ve yenilenecek konut sorunu olduğunu söylemek yanlış olmaz.... eskime sürecine girmiş mevcut yapı stokunun kentsel mekana aktif şekilde kazandırılması ve konut arzına gözardı edilemeyecek şekilde katkıda bulunması mümkün olacaktır. Bunun için gerekli olan unsurlar, kentsel yenileme kapsamında plan ve projelerin üretilmesi, halka ucuz finansman olanaklarının sağlanması ve gerekli altyapı yenilemeleriyle cazibe oluşturulmasıdır yıllık bir süreci kapsayacak, İstanbul u depreme karşı yenileme ve yeniden yapılandırma faaliyetine girilmektedir. Merkezi kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak ilçe yerel yönetimleri de birbirlerinden bağımsız, ancak aynı hedefe yürüyen bir yapı yenileme dönemini başlatmaktalar. Beyoğlu Belediyesince yürütülen; Beyoğlu, Talimhane, Tarlabaşı rehabilitasyon projeleri, Şişli Belediyesince sürdürülen semt yenileme çalışmaları, Kadıköy Belediyesinin bina cepheleri rehabilitasyon projesi, bu dönemin ilk örnekleri.. Kentin yüzbinlerce binadan oluşan eski ve tarihi semtlerinin yoğunluğu, kısa bir süre içinde tüm yerel yönetimlerin ve yatırımcıların İstanbul u bütünüyle yenileme trendi içine gireceklerini açık biçimde gösteriyor. Yapı güçlendirme öncelikli olarak ise Fatih, Zeytinburnu gibi ilçelerde yeniden yapılandırma, rehabilitasyon ve güçlendirme projeleri için belediyelerce ihaleler açılıyor, teklifler toplanıyor.

8 Beyoğlu Belediyesi Planlama Müdürlüğü nün Belirlediği Renovasyon Bölgeleri Avrupa Birliğini hedefleyen bir kültür başkenti olarak İstanbul, tarihi değerlerini aslına uygun korumak için de bundan sonraki dönemde restorasyon uygulamalarına daha çok önem vermek zorunda. Kentin mimari alandaki kültür birikimleri, endüstrideki restorasyon ürün ve uygulamalarının İstanbul a daha iyi anlatılmasını bu anlamda gerekli kılıyor. Önceki Hali (A) Sonraki Hali (A) Önceki Hali (B) Sonraki Hali (B) Beyoğlu Belediyesi nin Renovasyon Çalışmaları Beyoğlu Talimhane Bölgesi Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım ve Uygulama Projesi

9 İstiklal Caddesi ndeki Narmanlı Han ın Restorasyon Çalışmaları Beyoğlu Fransız Sokağı ndaki Renovasyon Çalışmaları

10 Kentsel Dönüşümde Pilot Bölge İlan Edilen Zeytinburnu Yenileme Alanları Büyük bir depremde Zeytinburnu'nda 2500'e yakın binanın ciddi hasar göreceği tahmin ediliyor. Ayazma ve Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi Kentsel renovasyonu tetikleyenler:

11 YAPI YENİLEME PAZARINDAKİ OYUNCULAR Genel inşaat sektöründeki profesyoneller; mimarlar, mühendisler, yükleniciler ve yatırımcılar olarak ifade edilir. Yeni inşaat alanları üzerindeki yatırım ve projeler için bu dört gruba ulaşmak yeterli sayılabilir. Ancak, yapı yenileme (renovasyon) gibi farklı amaç ve hedeflere ivme veren kesimleri daha ayrıntılı belirlemek, tarif etmek, kaçınılmaz bir gerçekliktir. Yapı yenilemelerine karar veren, tercihte bulunan, bedel ödeyen, yönlendiren kesimler ön planda hangi tesirler ile hareket ederler?.. Yatırımlar nasıl yönlenir?.. Şu ana gruplara öncelikle yönlenmek, renovasyon alanında Pazar elde etmek için kaçınılmaz olacaktır: Bina / işyeri / tesis sahipleri ve yatırımcılar Kent merkezindeki sayısız konut yenilenme sorunu ile karşı karşıyadır. Özellikle büyük ölçekli sitelerden oluşan yerleşimlere ait yönetimler her yıl bakım-onarım ve yenileme bütçesi harcarlar. Şehir içindeki işyeri binaları ise mevcut yapılarını modernize etmek için yapı yenileme ihtiyacı içindedirler. Eski binalara yatırım yapanların ilk faaliyeti binanın güçlendirilmesi ve renovasyonu olmaktadır. Renovasyon / restorasyon planlamaları yürüten kurum ve kuruluşlar Eski yapılara yatırım yapan, mülkiyetini bulunduran ya da dönüştürülmesini hedefleyen resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar renovasyon-restorasyon alanında en önemli yatırımcılardır. Yerel yönetimler Kentsel dönüşüm projelerine imza atan ve yürürlüğe koyan ana unsur olarak en önemli karar mercileridir. Emlak sektörü profesyonelleri Özellikle her semtteki küçük emlak büroları, emlak alım-satımı ile birlikte ikincil iş kolu olarak, aracılık ettikleri gayrımenkullerin yenilenmeleri konusunda da yönlendirici ve uygulayıcı olmaktadırlar. Mimarlar, mühendisler Güçlendirme, yenileme ve restorasyon projelerinin müellifleri olarak ana belirleyiciler olarak tanımlanabilirler. Teknik uygulamacılar, dekoratörler Renovasyonun uygulama içinde tadilat, dekorasyon gibi tabirlerle ifade edilebilecek aşamalarında, malzemelerin yetkin kullanımı için doğrudan tanıtım yapılması ve ürün sunulması gereken kesimlerdir. Kullanıcılar ile doğrudan iş yapan esnaf ve zanaatkar gruplar İstanbul da her semtte bulunan orta ve küçük ölçekli mağazalar (halı, parke, dekorasyon vb.) konut sahiplerini mülklerinin yenilenmesi konusunda doğrudan etkileyebilen ve malzeme sunabilen unsurlardır.

12 Nihai yapı kullanıcıları Genel inşaat ve yapı sektörünün hedeflemediği, ancak yapı yenileme amaçlandığında ana unsur olarak öne çıkan son kullanıcılar, kentsel renovasyon konusunda da ilk bilgilendirilmesi ve etkilenmesi gereken gruptur. Finansal kurumlar Yatırımcıların ve son kullanıcıların kararları üzerinde her zaman yönlendirici ve destekleyici olan finansal çözümler, yapı yenileme alanındaki yatırımlar için de en önemli destek unsurudur. Bu anlamda bankaların geliştirdiği kredi olanakları renovasyon için de özelleştirilmektedir. Özellikle son dönemde medyada yoğunlaşan yatırımların şehir merkezine ve eski yapılara kaydırılıp, renovasyon yapılarak değer kazanılması yöntemi önerilmesi, gelecek yatırımlara yön verecek ve toplumdaki renovasyon eğilimini artıracaktır. Birçok bankanın finansal ürünleri içinde konut yenileme kredisi, ev geliştirme kredisi, renovasyon kredisi gibi özel ürünler sunması da pazarın büyümesini destekleyecektir. Sektör firmalarının arayışı: PAZARLAMADA YENİ TARİFLER Yapı sektörüne malzeme üreten ve sunan firmalar, pazarlama argümanları içerisinde, tadilat, renovasyon, yenileme ifadelerini daha etkin ve ön planda kullanmaya başlamışlardır. Tek başına bu durum bile sektöre ürün sunarken, firmanın kendini nasıl anlatmak istediğinin göstergesidir. Tanıtım, pazarlama ve organizasyonlarda kullanılan genel inşaat ve yapı tabirleri/tanımlamaları ve sunumları çoğu kez sektör firmalarını ya da alıcı ve kullanıcıları amaçtan uzaklaştırmakta, ticari platformları bu genellik nedeniyle tam performansa vardıramamaktadır. Dünyadaki gelişmeye paralel olarak Türkiye pazarlarında da artık sektör kuruluşları, kendi özel uzmanlık alanlarını daha net tarif edecek pazarlama argümanlarını seçeceklerdir. Örneğin renovasyon ya da restorasyon alanında uzmanlık, örneğin strüktür alanındaki uzmanlığın anlatılması, örneğin yalıtım teknolojilerindeki uzmanlığın ön planda dile getirilmesi, bir firmanın kendisini genel yapı firması dışında tanımlayarak daha belirgin bir pazar elde etmesinin etkili yöntemidir. Örnek-1 Bugün örneğin, yapı malzemesi üreten bir sektör firması, medyadaki tüm logolarının hemen altında şu ibareyi standart olarak kullanmaktadır: Construction & Renovation.. Anlatmak istediği; firmanın doğrudan uzmanlık alanlarının betimlenmesidir ve bir pazarlama üslubu olarak son derece doğrudur.

13 Kurumsal Kimliğini İnşaat ve Renovasyon Şeklinde Oluşturan Bazı Şirketler Örnek-2 Bir başka yapı malzemesi firması, medyaya vermiş olduğu haber metinlerinde şu manşeti kullanmaktadır: ilk etapta 12 banka şubesinin cephe renovasyonları tamamlandı. Burada kullanılan söylem ise, firmanın salt bir giydirme cephe sistemleri firması olduğu değil, renovasyon konusunda yetkin bir firma olduğunun pazarlanmasıdır. tadilat uzmanlığının pazarlanması.. Birçok yapı firması düzenli yayınladıkları ürün kataloglarına Tadilat Kataloğu adı verebilmekte, dönemsel broşürlerinde ve medya ilanlarında tadilatlarınız için.. ibaresini sıkça kullanmakta, sektörün özellikle yaz dönemleri dilbirliği ile tadilat dönemi olarak kabul edilmekte, özetle renovasyon kavramı Türkiye pazarlarında tadilat ifadesi ile yer etmekte ve uzmanlık alanı haline gelmektedir. Platformlarda uzmanlık alanlarına yönelme.. Pazarlama yöntemleri ve argümanlarındaki bu gelişmeler birçok ticari platformun da daha spesifik alanlara kayması sonucunu doğurmakta. Genel yapı ve inşaat sektörü içinde de birçok farklı uzmanlık konusunda, konunun ve uzmanlığın üzerine vurgulama yapılarak spesifik toplantılar, kongreler, fuarlar kurgulanmakta ve bu organizasyonlar daha konsantre bilgi ve ticaret ortamlarını hedefleyebilmekteler. Pazar trendlerine ve dinamiklerine ivme veren bilgi ve ticaret ortamları: İSTANBUL DA FUARLARIN DURUMU Fuarların çok genel ya da çok spesifik olmalarından kaynaklanan hedefe tam olarak varamama durumları, fuar düzenleyenlerin, katılanların ve izleyenlerin önemli sorunudur. Yapı ve inşaat genel sektörü içinde halen İstanbul da çok sayıda fuar düzenlenmektedir. Bunlar arasında genel sektör fuarları ve ayrıca salt bir ürün grubuna odaklanan birçok malzeme fuarı göze çarpmaktadır.

14 Genel fuarlarda performans.. Genel sektör fuarlarında; tüm dünyadaki büyük fuarlarda olduğu gibi temel sıkıntı, ziyaretçilerin ve alıcı grupların konsantre hedeflerinden uzaklaşmalarıdır. Fuarlara ulaşımlarda yaşanan sorunlar, genel fuar içerisinde geçirilen uzun süreler, salonlardaki yerleşim dağınıklığı ve standart farklılıkları, ziyaretçiyi yormakta, önceden planladığı amaç ve süreleri dağıtmakta, ticari performansı üzerinde de düşmelere zemin oluşturmaktadır. Örneğin bir restoratörün iki ayrı alternatif ürün arasında yapacağı görüşmeler için genel fuar içinde uzun bir yol katetmek zorunda kalması, zaman, dikkat ve ticari performans kaybıdır. Bu performans kayıplarını kendi konsantre konularına yönelik özel fuarlar ile telafi etmek isteyen alt sektörler, son dönemlerde İstanbul da birçok alt grup fuarının organizasyonu ile hedefe ulaşmak istemiştir. Spesifik fuarlarda performans.. İstanbul da alt ürün grupları için düzenlenen fuarların taşıdığı en önemli dezavantaj, olabildiğince zayıf bir ziyaretçi kesimini hedeflemeleridir. Bunun nedeni ise doğal olarak alt grup fuarlarının, yapının sadece belli bir alt ürün grubuna yönelik düzenlenmeleridir. Bu tür organizasyonlardan, entegre bir proje çerçevesinde hedefi olan profesyonel ziyaretçiler tatminsiz olarak ayrılmaktadırlar. Yine örneğin bir restoratörün bir çatı fuarında çatı kaplamalarını inceleyebilmesi, ancak ihtiyaç duyabileceği bir ahşap emprenye çözümünü sunacak yapı kimyasallarını bulamayacak olması, ziyaretçinin çözümsüz kalmasıdır.

15 İstanbul için ihtiyaç: entegre hedeflere konsantre fuar İstanbul un gelecek mimari trendine ve kentsel dönüşüm stratejilerine, yatırımlarına ivme sağlayacak ve gerek katılımcı ürün alternatifleri gerekse ziyaretçi grupların ortak hedefleri üzerinde etkin bir ticari platform yaratacak fuar konsepti ise renovasyon, yani yapı yenileme fuarıdır. Kentsel yapılanmayı ve trendi doğru algılamak, yatırım ve yenileme dinamikleri üzerinde etkili olmayı hedeflemek, sektörün pazarlama argümanlarını desteklemek ve bu yaklaşımda bir fuar ortamı oluşturmak için TADİLAT İSTANBUL fuar projesi düzenlenmektedir. Bu projede amaçlanan; ziyaretçisinin beklentileri ile tam örtüşen, profesyonel ve hedefe yönelik bir sektör fuarıdır. Istanbul için yeni heyecan: TADİLAT İSTANBUL YAPI YENİLEME FUARI Amaç: TADİLAT İSTANBUL Fuarı, kentin yapısal güçlendirme, renovasyon ve restorasyon sürecinde ilgili sektörlerin ve ziyaretçilerin ortak adresi olmak üzere düzenlenmektedir. Organizasyon: TADİLAT İSTANBUL, Yapex Fuarları Kuruluşu Akdeniz Tanıtım A.Ş. ile, Almanya BAU Fuarlarının Kuruluşu Messe München in işbirliğinde hazırlanmaktadır. Bilindiği gibi özel olarak renovasyon konusu, Alman yapı endüstrisi ve organizasyonlarının da bilgi birikimi sağladığı uzmanlık alanıdır. Tarih: Fuar, 7-10 Haziran 2007 de ve her yıl aynı dönemde olmak üzere düzenlenmektedir. Yaz sezonu önünde olması nedeniyle de İstanbul daki geleneksel tadilat pazarı için de en uygun zaman dilimidir.

16 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yer: TADİLAT İSTANBUL Fuarı, Yeşilköy deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeni Fuar Alanlarındadır m 2 net stand alanları kapasitesi, ulaşım ve gezi kolaylıkları, metro olanakları, havalimanına yakınlığı, çağdaş toplantı ve salon olanakları, modern altyapısı ile fuar alanı, fuarın kent ile çok daha kolay ve etkin bütünleşmesini sağlayacaktır. Ziyaretçi profili: Renovasyon konusundaki pazarda etkin olan ve önceki bölümlerde açıklanan tüm sektör dinamikleri fuarın doğrudan ziyaretçi hedefleridir. Saptanan tüm ziyaretçi grupları ile gerek medya gerekse saha çalışmaları yıl boyunca sürdürülecek ve konsantre hedefler dahilindeki nitelikli ziyaretçinin fuar katılımcıları ve ürün alternatifleri ile en sağlıklı ortamda biraraya gelmesi sağlanacaktır. Sofya/Bulgaristan Bükreş/Romanya Bakü/Azerbaycan Moskova/Rusya

17 Berlin/Almanya Roma/İtalya Paris/Fransa Hinterland: TADİLAT İSTANBUL Fuarı, doğal ve ağırlıklı olarak başta İstanbul olmak üzere, renovasyon potansiyeli bulunan tüm büyük kentlerimizde etkin biçimde tanıtılacaktır. Fuarın yurtdışı çalışmaları ise renovasyon yoğunluğu bulunan Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan ve Rusya başta olmak üzere yatırımcı ülkelere ve ayrıca renovasyon teknolojilerinin ileri düzeyde bulunduğu Almanya, İtalya, Fransa gibi ülke endüstrilerine yönelik olacaktır.

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARLA DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL / PENDİK ARALIK, 2014 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2. RAPOR,

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

23. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı. 18-21 Kasım 2015 Çarşamba-Cumartesi Antalya Expo Center

23. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı. 18-21 Kasım 2015 Çarşamba-Cumartesi Antalya Expo Center İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme Çarşamba-Cumartesi Endüstriyel İnovasyon Yapısal ve Kentsel Koruma Çağdaş Tasarım Teknik Çözümler YAPEX, yapı-inşaat sektörlerinden her yıl hedeflenen yaklaşık 30.000

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE

TALLİNN RİGA VİLNİUS MİNSK KİEV BRATİSLAVA KİŞİNEV BÜKREŞ SOFYA ATİNA ANKARA KIBRIS BEYRUT KAHİRE MOSKOVA BAKÜ TAŞKENT AŞKABAT TİFLİS KİŞİNEV KİEV BÜKREŞ ATİNA KIBRIS SOFYA ÜSKÜP BELGRAD SARAY BOSNA Ljubljana BUDAPEŞTE VİYANA VARŞOVA AMSTERDAM DUBLİN LONDRA Edinburgh BRATİSLAVA BRÜKSEL PRAG MİNSK VİLNİUS

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM)

İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) SERPAM İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ARAŞTIRMA DİZİSİ-1 İSTANBUL BÖLGESEL VE ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) EKİM 2012 SUNUŞ İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı