İSTANBUL UN GELECEĞİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER EKO-KİMLİĞE UYGUN İSTANBUL REHABİLİTASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL UN GELECEĞİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER EKO-KİMLİĞE UYGUN İSTANBUL REHABİLİTASYONU"

Transkript

1

2 İSTANBUL UN GELECEĞİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER EKO-KİMLİĞE UYGUN İSTANBUL REHABİLİTASYONU Eko-Kimlik Tanımı ve Mevcut Sorunlar Sanayi Devriminden günümüze, güncel medya başlıkları ve tartışmaların odağında çevresel sorunların bulunduğunu görülmektedir. Gelişen insanlık, yaşadığı coğrafyayı değiştirmiş, her geçen gün artan nüfus ve talepler karşısında sürdürülebilirlik ilkesini sorgulamaya neden olmuştur. Sürdürülebilirliğin temelinde, gelecek kuşakların da aynı imkanlardanolanaklardan yararlanabilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik tartışmasında, "doğal dengelerin bozulmadan insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi" kavramı üzerinde durulmaktadır. Kavramın detaylarına inildiğinde; doğanın kendi kendini temizleyebilmesi mekanizmasının kullanılması gerekliliği (kentsel atıklar), doğayla barışık ve zarar vermeyen enerji alternatiflerinin tercihi (sıfır emisyon) ve doğal alanları tahrip etmeden mikro alanlardan makro verimi elde etmek (GDO lu tarım sanayi) konularının önem kazandığı görülmektedir. Detayların doğru yanları bulunduğu gibi insanı doğadan soyutlayan ve "zararsızdır" etiketini üzerine yapıştıran yanları da bulunmaktadır. "Doğa İçin Zararsızdır" etiketi, insanın gerçekten de bu Dünya nın bir varlığı olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. İnsanın doğadan kopuk olması ve doğal döngülerin içinde kendine yer bulamaması kritik bir sorundur. Kapalı devre bir sistemde yaşamak, pencerenin arkasından hayata bakmak gibi bir "robotlaşma" devrinin başladığı konusuna akıllara getirmektedir. İnsan; doğadan uzak değil, aksine doğaya adapte olabilmiş, sahip olduğu becerileri kullanarak "doğal parametreleri yükselten" sıfatına sahip olmalıdır. Örneğin sahip olduğu becerilerle insanlık; rüzgardan enerji elde ederken havadaki bağıl nemi yoğunlaştırıp suya dönüştürmeli ve derin zeminlerdeki taban suyunu yükseltmeli, derin göllerin yaşadığı H 2 S sıkıntısına yük olacak kanalizasyon deşarjı gerçekleştirmemeli ve kanalizasyon ile yüzeysel akıştan elde edilecek suyu kullanabilmeli, sanayisi-tarımı doğal dengeleri korumalı ve hatta doğa olmadan varlığını sürdüremeyeceği öngörülmelidir. Tüm bu düşüncelere paralel olarak, ekosistemin varlığını "bütünüyle" sürdürebilmesi ve coğrafik tanımına uygun parametrelerini yükseltebilmesi son derece önemlidir. Victor Hugo nun sivil mimarlık örneği ve tarihi mirasın korunmasındaki temel nedenini, her eserin mimarlık dili için bir harf niteliğini taşıması, insanın siyasi-dini yaptırımlarından etkilenmeden yaşam mekanını geliştirmesi olarak dile getirmiştir. Dünden bugüne, eserin korunarak varlığını sürdürdüğü müddetçe mimarlık dilinin "anlamlı" olarak gelişeceği anlaşılmaktadır. Eserler yok oldukça, bu dilin harflerinden parçalar yitirilecek ve sonuç olarak doğadan-kimlikten kopuk, insanlığı yansıtmayan eserlerin sayısı artacaktır. Eserlerin yok olması ve kültürel mirasla beraber kültürel alışkanlıklarımızın da erozyona uğrayacağı gerçektir. Bu sebeple, tarihi mirasın tüm detaylarıyla ve çevresiyle korunması gerekliliği anlaşılmaktadır.

3 Tarihi mirasın çevresiyle kastedilen bir kent ve kentin adapte olduğu doğa parçasıdır. İstanbul; çevresindeki denizleri ve nehirleriyle, gölleriyle ve ormanlarıyla çok farklı türden doğa parçalarının birleştiği, doğal transferin yoğun olduğu bir coğrafyadır. Tarihsel süreçten günümüze kadar bir dizi olayın meydana gelerek şekillendirdiği coğrafik alanlar, insan faktörüyle mevcut evrimsel yöneliminden farklı ve çok daha hızlı şekilde değişime uğramaktadır. Değişim pozitif yönün aksine, insanı ve doğayı negatif yönde etkileyecek şekilde gerçekleşmektedir. Evrimsel yönelim sonucu nehirlerden haliçlere, deltalara ve dalyanlara dönüşmüş araziler kimliklerini kaybetmektedir. Ormanlar endemik yapısını kaybetmekte, göller ve barajlar eskisi gibi dolmamakta, doğal afetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlık, bu gibi tehditlerle beraber güncel medya ve sempozyumlarda sıkça tartışılan çevre konusuna eğilim göstermiştir. Çevreyle uyumlu geliştirilen projeler, yeşil alanlarıyla öne çıkan kentsel dönüşümler, yeşil enerji alternatifleri ve uyumlu cihaz-araçlar; ekolojik restorasyonu hedefleyen çalışmaların temel odağı "çevreyi korumak ve geliştirmek" üzerine olmuştur. Çalışmaların detaylarına inildiğinde ise bunların birer "slogan" olarak kaldığı ve multi-ekosistem analizleri gerçekleştirilmemiş, geleceğe yön vermeyen hedefleri sorgulanmaya başlanmıştır. Eko-kimlik analizleri; kentin veya kent parçasının çevresinin tarihten gelen coğrafik özelliklerini, fizyolojik-kimyevi yapısını, parametrelerini, çevreyle kurduğu transfer ilişkilerini, sahip olduğu inorganik-organik yapıları araştırmayı kapsamaktadır. Örneğin bir halicin eko-kimlik tanımlaması ışığında ilk olarak çevre ekosistemleri ve evrimlerini incelemek, takibinde halicin bu verilerle entegre olmuş özgün yapısını ele almamız gerekecektir. Halicin coğrafik tanımlamasında "tatlı suyun itelediği tuzlu su alanı" olarak ele alınması son derece yetersizdir. Tatlı suyun nasıl limnolojik özellikleri olduğu, tuzlu suyun nasıl oşinografik özellikleri olduğu tartışılmalı ve aralarında kurdukları denge modellenmelidir. İstanbul Haliç i, Dünya nın diğer coğrafik noktalarında bulunan haliçlerden farklı, kendine özgü yapısı bulunan ve yapısındaki bu farklılıktan dolayı bize ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak değerlendirilmelidir. Üretilen projelerde, bu doğal mirası korumayı ve geliştirmeyi hedeflenmeli, insanı doğa için "etkisiz eleman" gibi göstermeden bir bütünün parçası olarak algılanmalıdır. Doğal alanların miras olarak kabul edildiği ve kimliklerini muhafaza ederek korunduğu sistemlerde üç temel husus öne çıkmaktadır. Mevcut yapının muhafazası için koruma projeleri, mevcut yapının tahrip olmuş alanları için geliştirme projeleri ve mevcut yapıya destek verecek-parametreleri yükseltecek yenileme projeleri çalışmanın üç temel hedefidir. Koruma amacıyla oluşturulan projelerde temel amaç, doğal parametreleri dengede tutan veya yükselten mevcut sistemlerin korunması olarak düşünülmelidir. Geliştirme amacıyla oluşturulan projelerde ise temel amaç, tahrip olmuş ve insan baskısıyla hasara uğramış alanların geri kazanılması üzerine olmalıdır. Yenileme projeleri ise geliştirme projelerine destek olan ve tüm ekosistemin doğal parametrelerini yükselten, teknolojik olanaklardan yararlanan ve bu avantajlar ile kentin doğaya tam anlamıyla entegrasyonunu gerçekleştiren çalışmalar olmalıdır.

4 Güncel medyadan yansıyan çalışmalardan bazıları, *eko-kimlik tanımına ters düşecek ve geleceği riske edebilecek özelliklere sahiptir. Analizlerin doğru okunmadığı, sadece slogan olarak kalacak çevresel projelerin tüm bilim insanlarıyla eşgüdümlü çalışmanın ürünü olması gerekliliği henüz anlaşılamamıştır. Mimari bir eserde çevresel duyarlılığı ortaya koymada, bir ekoloji uzmanının değerlendirmeleri ve analizleri son derece önemlidir. Alana özgü çevresel duyarlılık, mimarideki özgünlüğü de besleyecektir. Örneğin su toplanma havzası içinde inşa edilecek bir mimari eserin, yeşil enerjiye ihtiyaç duyduğu kadar, tabansuyunu besleyecek ve yüzeysel akışı engellemeyecek sistemlere de sahip olması son derece önemlidir. Güncel medyadan yansıyan "ekolojik" projelerde hedeflenen, kısa sürede sonuca ulaşabilmek ve maliyet açısından yük getirmeyecek detaylar içermesi olarak düşünülmüştür. Hiçbir ekosistem, kendini bir anda oluşturmadığı gibi bir anda da yenilenmemektedir. Binlerce senenin sonucu olarak oluşmuş ekolojik coğrafya, sadece bazı parametrelerinde birkaç yılda, bütününde ise binlerce yılda kendini yenileyebilir veya evrimsel olarak başka bir basamağa geçebilmektedir. Coğrafik renovasyon; bölgeden bölgeye farklılık göstermekte, hemen hemen aynı coğrafik tanımda bile olsalar, iklimsel ve çevresel faktörlerden ötürü daha fazla veya daha az sürede oluşabilmektedir. Ekosistemin evrimsel sürecinde gelinen nokta coğrafik koşulların; geçmişten bugüne az miktarda değişmiş yapısının insanın kültürel davranışlarını biçimlendirmesi ve özellikler kazandırması dikkate alınmalıdır. İnsan bu anlamıyla, bulunduğu bölgenin eko-kimliğine uygun yaşayış modelleri geliştirmiş bir varlıktır. Örneğin Norveç insanı balıkçılık ile uğraş verirken yanı başındaki Finlandiya insanı ormancılıkta kendini geliştirmiştir. Ülkesel ölçeklerdeki farklılıkların yanı sıra bir şehrin birimleri arasındaki farklılıklarda coğrafik imkanların insan yaşayışına etkisi olarak açıklanmaktadır. Örneğin İstanbul un Samatya mahalinde yaşayan bir insanın doğayla kurduğu irtibat ile çok uzakta olmayan Galata mahalinde ki insanın doğayla kurduğu irtibat birbirinden çok farklı olduğu görülmektedir. Coğrafik model, insanın yaşamına etki etmektedir ve farklı kültürlerin oluşmasında çok önemli bir referans oluşturmaktadır. İnsan gibi canlılarda da, coğrafik modelin etkisinde özgün "yaşam kutusu" modellerini oluşturmuşlardır. Kimyevi-fizyolojik üst ve alt sınırların oluşturduğu bu kutunun içinde, her canlı özgün yapısına uygun sınırlarını çizmektedir. Üst ve alt sınırlara yakın türler ise kesişim coğrafyalarında yaşayan dayanıklı, evrimsel süreçte fazla değişime uğramamış canlılar olarak görülmektedir. Yaşam kutusu, coğrafik bir alanın eko-kimlik tanımlamasında kritik öneme sahiptir. Yaşam kutusu modellemesiyle oluşturulmuş eko-kimlik, canlı ve canlı türleri ile sahip oldukları özgün coğrafik koşulların korunmasında ve yenilenmesinde üst başlık olarak düşünülmelidir. İstanbul ve Çevresinin Tarihten Günümüze Eko-Kimliği Son Yenikapı kazılarıyla beraber İstanbul un insan yaşamı tarihinde 8800 yıllık eser ve bulgulara rastlanmıştır. İstanbul un insan yaşamındaki 8800 yıllık bir süreci işaret ettiği halde, mevcut coğrafyanın canlı yaşamı için önceliği daha uzun bir periyodu kapsamaktadır. Arazinin şekillenmesinde iklimsel faktörler, aktif tektonizma ve çevre coğrafyanın faktörleri etkin

5 olmuştur. Arazi tarihinin analizleri genel olarak bentik foraminifer çökellerinin kimyevi ve fiziksel analizlerinden, fosil kayıtlarından, jeolojik kesitlerden oluşmaktadır. Bazı fosil kayıtları, coğrafik alanın geçmişte çok farklı kimliğe sahip olduğunu işaret etmektedir. Jeolojik kesitlerdeki farklılıklar ise tektonik hareketlerin potansiyellerini ve evrimsel süreçteki etkin rolünü göstermektedir. Günümüz mevcut ortamın evrimsel sürecindeki geldiği son nokta, insan ve canlı yaşamı için oldukça uygun coğrafik bir model oluşturduğu görülmektedir. İstanbul un uygun doğal koşulları ve bütünüyle bir transfer merkezi olması, nüfusunun demografik yapısıyla da, yoğunluğuyla da birebir örtüşmektedir. Bu yönden baktığımızda İstanbul un insan habitatı için "biyoçeşitlilik" alanı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İstanbul un eko-kimlik tanımlamasında beş temel alan ve bu alanların birbiriyle ilişkisi detaylı olarak incelenmelidir. Tuzlu su kütlesi, tatlı su kütlesi, ormanlar ve toprak, rüzgarlar ve yağışlar, kent üzerinde duracağımız beş temel alanın üst kimliğini oluşturmaktadır. Tuzlu su kütlesi olarak ele alacağımız alanlar: Marmara Denizi, Karadeniz ve Haliç Tatlı su kütlesi olarak ele alacağımız alanlar: Kağıthane Deresi, Alibeyköy Deresi, Küçükçekmece Gölü ve Çevresi, Ömerli ve Çevresi, Riva ve Çevresi, Kuzey Sahil Bandı Ormanlar ve toprak olarak ele alacağımız alanlar: Euxine-Colchic Deciduous ormanları Rüzgarlar ve yağış (iklim): poyraz, yıldız karayel ve lodos ile kıble Kent alanıyla ilgili detaylar ise: atık yönetimi, ulaşım sorunları, kentsel mimari ve yeşil enerji olacaktır. İstanbul un tuzlu su kütleleri İstanbul, Boğaziçi ile ayrılmış her iki yakası da yarımada olarak üç tarafı denizler ile çevrilmiştir. Kuzeyde Karadeniz, Güneyde ise Marmara Denizi ve bu iki denizin buluştuğu Boğaziçi ile Haliç alanı İstanbul un tuzlu su kütlelerini oluşturmaktadır. Bundan yaklaşık yıl önce Karadeniz ve Marmara Denizi nin tatlı su kütlesi olduklarını biliyoruz. Bentik foraminifer fosilleri detaylı incelendiğinde tatlı su canlısı özellikleri taşıdıkları görülmektedir. Göllerin kapasitesini, çevresindeki tatlı su girdileri ve çıktıları oluşturmaktaydı. İklimsel koşulların ağırlaştığı ve yağışların arttığı dönemlerde Karadeniz in taşarak Marmara ya döküldüğü ve oradan da Ege Denizi ne bu suların ulaştığı bilinmektedir. Akdeniz Transgresiyonu süreciyle beraber Dünya mız buzul çağından çıkarak ısınma sürecine girmiştir. Yükselen deniz suyu ve aktif tektonizma ile beraber Karadeniz ve Marmara Denizi tuzlanma sürecine girmişlerdir. Aktif tektonizma ile Asya ve Avrupa yakalarına ayrılan İstanbul da, Boğaziçi çöküntü alanının oluşmasıyla beraber bu iki farklı su kütlesi birleşmesini gerçekleştirmiştir. Çanakkale Boğazı geçişinin oluşmasıyla da Dünya denizleriyle tam bağlantı kurulmuştur. Bu olaylardan

6 günümüze kadar yoğun bir su transferi gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye de devam etmektedir. Gerçekleşen bu su transferi ile beraber Marmara Denizi ve Karadeniz in tuzluluğu binlerce yıldır olduğu gibi yavaş yavaş artmaya devam etmektedir. Dünya daki denizlerin çevrelerindeki doğal yapılarla olan dinamik ilişkisi ne kadar fazla olursa, kendilerini yenileyebilme zamanları da o denli hızlı olmaktadır. Örneğin Baltık Denizi, İsveç ve Danimarka tarafından kısıtlanmış havzasıyla tuzlu su dip akıntısının az, tatlı su girdilerinin ise fazla olduğu, fakat yine bu coğrafik modelindeki farklılık yüzünden sağlıklı deşarj akıntısı yapamadığından dolayı kendini 2500 yılda yenileyebildiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde Karadeniz de, sadece Boğaziçi kanalı yoluyla dış denizlerle bağlantısını kurabildiğinden kendini 900 yılda yenileyebilmektedir. Oysa Marmara Denizi ve Haliç gibi dinamiğin çok yüksek olduğu sularımızda yenilenebilme zamanı 6-7 yıl gibi kısa bir dönemi kapsamaktadır. Yenilenebilme zamanlarından kasıt; sadece su kütleleri anlamında olup, bentik flora-fauna nın kendini yenileyebilmesi çok daha uzun zamanlarda gerçekleşmektedir. Kendini kısa sürede yenileyebilen ekosistemler; biyolojik aktivitenin yüksek olduğu, canlılık kartelasının geniş ve çevre ekosistemlerden yoğun biçimde etkilenen yapılar olduğu bilinmektedir. Bu tip sistemler, geçiş alanı olması sebebiyle "ekoton" terimiyle anılmakta, flora ve faunadaki canlı toplulukları ise "lisier etkisine" maruz kalmaktadır. Lisier canlılar bu tipte ki ekosistemleri üremek, korunaklı alan-yuva, göç yolları sebebiyle tercih etmektedirler. Marmara Denizi ve Haliç, sahip olduğu özellikler bakımından ekoton alanlarıdır ve canlıları ise lisier özellik gösteren "özgün" türler ve alttürlerden oluşmaktadır. Karadeniz in binde arası tuzluluk gösteren yapısı ve Akdeniz in binde arası tuzluluk yapısı arasında, kesişim bölgesinde bulunan Marmara Denizi her iki su kütlesi ve karışım tabakası sebebiyle bu iki su kütlesinin de özelliklerine sahiptir. Akdeniz su kütlesi Çanakkale Boğazı kanalıyla giriş yapmakta, Karadeniz kökenli sular ise Boğaziçi kanalı yoluyla giriş yapmaktadır. Her iki su kütlesi de, Marmara Denizi boyunca yoluna devam etmektedirler. Akdeniz kökenli su, Marmara Denizi nde doğuya doğru ilerledikçe, taşıdığı yoğun miktardaki oksijeni (yaklaşık 10 mg/l), atmosfere temassızlık ve floradan beslenemediği için (fotosentetik üretimden uzak) kaybetmektedir. Derin göllerin ortak kaderi olan dip suyunun oksijensizliği, Marmara Denizi nde sanayi atılımları öncesi daima 5 mg/l civarında seyretmiş olsa da, gelişen Dünya ve artan şehir yükü karşısında canlılar için kritik eşik 2 mg/l den daha az seviyeye, 0.2 mg/l seviyesine sadece birkaç yılda ulaşmıştır. Üst su kütlesi olan Karadeniz kökenli sular; Tuna, Dinyeper, Dinyester, Kızılırmak, Yeşilırmak ve daha birçok irili ufaklı tatlı su kütlesi ile beslenmektedir. Ormanlık alanlardan ve buzul vadilerden gelen bu suların ortak özellikleri besin ve mineraller açısından zengin olmasıdır. Erozyon ve askıdaki maddelerin fazla olması, bu suların Karadeniz e dökülürken oksijence çok zengin olmamasına sebebiyet vermektedir. Orman zemininin filtre görevini tam yerine getirdiği ve toprağın dereye taşınamadığı havzalarda, suyun hem mineraller ve besin açısından hem de oksijen açısından yoğun olabileceği bilinmektedir. Karadeniz, oksijence fakir su yapısı, Boğaziçi alanından giriş yapan Akdeniz kökenli alt akıntının da

7 eskisinden çok daha fakir oksijenli yapısıyla beraber anoksik koşulların oluşması yolunda hızla ilerlemektedir. Küçük Karadeniz olarak tanımlanabilecek Haliç alanı ise, Marmara Denizi nden Boğaziçi alanına giriş yapan oksijensiz ve yoğun tuzluluğa sahip Akdeniz kökenli suların baskısı altındadır. Haliç in su kütlesini; kuzey ormanlarının geliştirdiği dere yapıları (Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri), karışım tabakası, Akdeniz kökenli dip akıntısı oluşturmaktadır. Kağıthane Deresi nin en kuzey damarlarında, yapılan ölçümler neticesinde 9.5 mg/l gibi çok yüksek seviyede oksijenin varlığı tespit edilmiştir. Geçmiş dönemlerde, bu derelerin her noktasında benzer seviyelerin bulunduğu bilinmektedir. Sanayi atılımları, yoğun kentleşme ve uygun olmayan tarım aktivitesi sebebiyle dereler sadece insandan uzak, atıl alanlarında eski sistemlerini sürdürebilmekte, insan aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerde ise zengin biyolojik yapısını kaybetmiş bulunmaktadır. Arazideki ağaçların tahribatı ve uygunsuz tarım aktivitesi sebebiyle yüzeysel erozyonu Haliç e taşıyan bu dereler, Haliç in dolmasına sebebiyet veren temel unsurlardır. Dere alanından taşınan askıdaki maddeler ile Haliç in yüzey suları, bir örtüyle örtülmekte, güneş ışığı derinlere nüfuz etme yeteneğini kaybetmekte ve fotosentetik üretim durma noktasına gelmektedir. Fotosentetik üretimin düşmesiyle beraber anoksik koşulların oluşum süreci tetiklenmektedir ve zaten dere alanından 0.4 mg/l oksijenle giriş yapan tatlı su kütlesi ile 0.2 mg/l oksijenle giriş yapan dip akıntısı sebebiyle Haliç in yoğun canlılık aktivitesi tamamen kaybolma noktasına gelmiştir. Haliç in oksijen kaynağı, Boğaziçi alanından gelen, Sarayburnu na çarparak Haliç e yönelen ve yoğun atmosferik ilişki sebebiyle oksijeni zenginleşen su kütlesi sebebiyle olmaktadır. Bunun harici Haliç in sularını oksijence zenginleştiren hiçbir su girdisi bulunmamaktadır. Haliç ve Boğaziçi nde ki üst akıntı, kıyılara çarparak dönen akıntı modeli olan orkoz akıntılardan oluşmaktadır. Son derece lineer harekete sahip bu akıntının aksine dip akıntısı, jeomorfolojik yapıya uygun hareketler geliştirerek, dikey ve yatay yönde karışımlara sebebiyet vermektedir. Haliç ve Boğaziçi alanının engebeli dip yapısının, tamamıyla aktif tektonizma ile oluştuğunu ve birbirlerinden çok farklı kotlarda bulunan büyük dip alanları oluşturduğunu bilmekteyiz. Boğaziçi alanındaki üst suyun lineer hareketliliği, Sarayburnu nda kesintiye uğramakta, Salacak-Kabataş kesitinden yükselen dip akıntısı ile hızını ve karışım oranlarını arttırmaktadır. Sarayburnu na hızla çarpan sular, Haliç e doğru yönelmekte, köprü gözlerini (gemilerin geçit yaptığı) aşabilirlerse Halıcıoğlu na kadar yavaşlayarak devam etmekte ve Silahtarağa civarından gelen üst akıntıyla beraber Haliç in yüzey sularında birikmiş askıdaki materyali sürükleyerek girdiği yerden çıkmakta ve Boğaziçi sularına dahil olmaktadır. Köprüler yapılmadan önce bu "doğal süpürme hareketi", Haliç in doğal kaderi olan dolma ve fotosentetik üretimin düşmesi ihtimalini ortadan kaldırmaktaydı. Yapısı sebebiyle Dünya daki diğer haliçlerden ayrılan bu özelliği sebebiyle sadece "tatlı suyun itelediği tuzlu su alanı" genel tanımının İstanbul Haliç i için çok yetersiz kalacağı düşünülmelidir.

8 İstanbul un tatlı su kütleleri Tuzlu su kütlesine deşarj olan İstanbul un tatlı su kütlelerinin başlıcaları; Kağıthane Deresi, Alibeyköy Deresi, Küçükçekmece Gölü ve çevresi, Ömerli barajı ve çevresi, Riva alanı ve çevresi, Kuzey sahil bandında yer alan irili ufaklı dereler yer almaktadır. Kağıthane Deresi ve Alibeyköy Deresi ortak bir su toplama havzasına sahiptir ve Haliç alanına deşarj olmaktadırlar. Kağıthane Deresi nin kuzey damarlarında oksijen seviyesinin 9.5 mg/l civarlarında olduğunu, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri nin birleştiği Silahtarağa bölgesinde oksijen seviyelerinin 0.4 mg/l seviyelerine düştüğü görülmektedir. Özellikle Kağıthane Deresi, sanayi atılımlarından oldukça fazla etkilenmiş, dere kenarına santraller ve sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu sanayi tesislerinin atıklarının cinslerini, Haliç teki çökellerin analizlerinden anlaşılabilmektedir. Zamanında tesis edilen bu yapıların Haliç in ağır metaller ile kirlenmesindeki rolü oldukça büyük olmuştur. Yoğun ağır metal kirliliğine ek olarak, mezbaha gibi bir tatlı su kaynağının yanında asla açılması düşünülmeyecek sistemlerin kurulması sebebiyle Haliç te organik yığışımdan kaynaklı yoğun bir kirliliğin oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Organik atıkları çürütebilmek için mevcut oksijeninin büyük kısmını harcayan Haliç Ekosistem inde, ötrifikasyon faaliyetleri bugüne kadar sürmüş ve halen sürmeye devam etmektedir. Ötrofikasyonun maksimum olduğu dönemlerde Haliç teki çürük yumurta kokusunun (H 2 S gazı) oluştuğu hatırlanmaktadır. Alibeyköy Deresi analizlerinde, Kağıthane Deresi ne göre farklı bir durum tespiti yapılmıştır. Dereye kurulan baraj sebebiyle Haliç e taşınan materyallerin önüne geçilebilmiştir. Günümüzde tartışma konusu olan barajların, ekosistem için belli zararları olduğu bilinmektedir. Canlı transferlerini engelleyen, sucul kuşların yaşam koşullarını zorlaştıran ve çok derin kıyıların oluşmasına sebebiyet veren, suyun akış dinamiğini yavaşlatarak entegre ekosistemleri zora sokan yapısı bulunmaktadır. baraj mühendisliği ve uygulamalarının tekrar düşünüldüğü bir aşamada; kıyı alanlarının sucul kara canlıları için yeniden ve akıllıca tahsisi, uygun iklimsel koşullarda uygulanması (yağışların olduğu ve bu sebeple suyun akmasına devam edebileceği, biriktirilmeyeceği), canlı transferine imkan verebilecek kesitlere sahip olması gerekliliği yeniden hesaplanmalıdır. Barajların kullanım amacının enerji elde etmek olduğu, kısa süreli kurak zamanlarda su temini gerçekleştirebilecekleri ama uzun süreli kuraklıklar için asla planlanmaması ve tarımsal faaliyet için hayata geçirilmemesi gerekliliği unutulmamalıdır. Alibeyköy Deresi ve deşarj noktası dikkate alındığında, bütünüyle kirlenme sorunu yaşadığı ve oksijen seviyesinin çok düşük olduğu görülmektedir. Kağıthane Deresi, Alibeyköy Deresi ve bu derelere bağlanan diğer su yollarının tamamı kuzey ormanlarının bağıl nemi yoğunlaştırması sonucu ortaya çıkmış vadilerdir. Hidrolik sistemin tamamı "su toplanma havzası" olarak değerlendirilerek, arazi eğiminin su yollarına doğru olan yamaçlarında "su koruma ormanının" yapısı kadar "toprak koruma ormanının" yapısı da son derece önemlidir. Orman zemininin filtre ve çalı gruplarının erozyon önleme yapısı olarak değerlendirildiği tarif edilen tüm sistemler bütününde; Haliç in yaşadığı dolma sorununun önüne geçilebilecek ve suyunun kalite parametrelerini arttıracak yaklaşımlar olarak değerlendirilmelidir.

9 Küçükçekmece Gölü ve göle su taşıyan Sazlı Dere, Haliç kadar önemli bir başka ekosistem alanıdır. Haliçlerin, canlılar tarafından tercih edilmesindeki başlıca sebep, iklimsel sert koşullara karşı korunaklı olmaları, gel-git ve dalgalanma seviyelerinin düşük olması, besin ve minerallerce zengin içerikli olmasıdır. Haliçler kadar bir başka önemli coğrafik model olan dalyanlarda aynı özelliklere sahiptir. Tatlı suların sürüklediği kumul tepeler veya aşındırdığı delta zemini ile göletleşen kıyı alanı, iki taraftan burunla denize açılması sınırlanmış, ortaya yakın dar bir alandan ise tatlı suyun deniz suyuna karıştığı bir alan oluşmuştur. Deltalar bu yapıları itibariyle haliçlere oranlar çok daha tatlı su özelliği gösterirler ve diplerinde durgun, yenilenmesi güç olan az miktarda tuzlu su kütlesi barındırırlar. Bu sebeple dalyanların tuzluluk oranları en fazla binde 10 civarına ulaşabilmektedir. Lisier etkisi canlıların güvenle yavrulayacağı ve yuva kurabileceği alanlardır. Büyük deniz canlıların osmotik değişime hassas olmaları sebebiyle bu türden yüksek oranda farklılık gösteren bir su kütlesine giriş yapmaları yaşamları için risk oluşturur. Sazlı Dere, Alibeyköy ve Kağıthane Dereleri ile birebir özellik gösteren yapıdadır ve kuzey ormanlarından beslendiği için hemen hemen aynı kimyevi-fizyolojik değerlere sahiptir. Küçükçekmece Gölü nün zemininde ise Sazlı Dere den farklı, Marmara kökenli az miktarda tuzlu su kütlesi bulunmaktadır. Fakat bu su kütlesinin yenilenmesi imkansız denecek derecede kısıtlanmıştır. Küçükçekmece Gölü, güneydoğusundan ufak bir geçiş ile Marmara Denizi ne bağlanmış, Asıl bağ kurduğu orta cephesi dolgu alan olarak uygulanmıştır. Dolgu alan imara açılarak inşaat faaliyetleri gerçekleştirildiği gibi şehrin en önemli arteri çevreyolu da bu arazi parçası üzerinden geçmektedir. Tüm bunlarla beraber gölün çevresi inşaat arazisine dönmüş, kentsel ölçekte toplu konut projeleri uygulanmış, geçmiş dönemlerde kentin atık yükü göle deşarj edilmiştir. Son zamanlarda yoğun olarak gölün korunması ve rehabilitasyonu açısından birçok öneri dile getirilmiştir fakat uygulamanın kuzey ormanları ve Sazlı Dere kapsamında büyük bir yeşil koridoru kapsadığı, etki alanının buna göre hesaplanması gerekliliği anlaşılmalıdır. Anadolu Yakası, Avrupa Yakası ndan farklı olarak karasal yönde ve deniz yönünde iki eğimli yamaçlara sahiptir. Karasal yöndeki yamaçlar, çukurlaşan alanlarda gölleşmeye-barajların oluşmasına, denize bakan yamaçlarda ise su yolları Avrupa Yakası nda olduğu gibi denize doğru gelişmiştir. Yine Avrupa Yakası nda olduğu gibi kentleşme bu su yolları çevresinde ve doğrultusunda gelişmiştir. Su yollarının ve göllerin oluşmasında kuzey ormanlarının rolü Avrupa Yakası ndaki gibi etkindir. Anadolu Yakası nda denize bakan yönde güney rüzgarlarının etkin rolüyle ve bağıl nemin yoğunlaşmasıyla oluşmuş Kurbağalı Dere, Göksu Deresi ve Başıbüyük Deresi ile kuzey rüzgarlarının etkin rolüyle oluşmuş su yolları (damarlaşma) ve Ömerli Barajı nın batı kolları ortak bir jeolojik yükseltinin iki farklı sathında bulunmaktadır. Bu alan tek başına ve parçalı yeşil koridorlar oluşturarak kuzey ormanları olan ana yeşil sisteme bağlanmaktadır. Anadolu Yakası nda, Avrupa Yakası ndan farklı olarak dere ağızları yoğun bir şekilde marina hizmeti amacıyla kullanılmakta ve küçük boyutlu teknelerin parklanma alanlarını oluşturmaktadır. Anadolu da yerleşen kentliler, dereleri Kağıthane (Sa dabad) mesire alanı gibi kullanmış, tarihi köşkler ve bahçelerinin bulunduğu, kültürel mirasın yoğunlaştığı dokuya sahip olmuştur. Anadolu Yakası nda birçok dere. Kentleşmenin ağır baskısı

10 altında yok olmuş, doldurularak ya ulaşım için ya da yapılaşma amacıyla dönüşüme uğramıştır. Anadolu Yakası nın ikinci en önemli jeolojik yükseltisi Riva bölgesi nde bulunmaktadır. Ömerli yükseltisinde olduğu gibi bu alanda da güney-kuzey rüzgarlarının şekillendirdiği su yolları bulunmaktadır. Kuzey rüzgarının şekillendirdiği su yolu Karadeniz e, güney rüzgarlarının şekillendirdiği su yolu ise Boğaziçi alanına deşarj olmaktadır. Karadeniz e dökülen Riva Deresi, İstanbul un ekosistem deformasyonuna en az uğramış ve günümüze en sağlıklı ulaşmış su yoludur. İstanbul un diğer su yollarının ekolojik parametrelerine ışık tutacak kimyevi-fizyolojik detaylara sahiptir. Florafaunasında bozulma olmamış ve halen yerli halkın dereden geçimini sağlayacak, balıkçılığı gerçekleştirebilecek kadar potansiyeller barındırmaktadır. Son zamanlarda kentsel büyümenin baskısı altına girmiş, hedef projelerin alanlarının kapsamına dahil edilmiştir. Beykoz ilçesinde bulunan Validesuyu Deresi ise, Anadolu Yakası nın diğer dereleri gibi tarihi mirasın yoğunlaştığı ve mesire alanı-kayıkçılığın yoğun olduğu kent parçası olmuştur. Validesuyu Deresi ve Anadolu Yakası nın diğer dereleri de kentleşmenin ağır baskısı altında ekolojik deformasyona uğramış ve parametreleri düşmüştür. Avrupa Yakası ndaki derelere göre avantajları, yeşil sistemlere yakınlığı ve mevcut yeşil dokularının bir kısmını muhafaza edebilmeleridir. Anadolu Yakası nda bölgesel yükseltilerin çevresinde oluşmuş olan su yollarının aksine Avrupa Yakası nın İstanbul İlini içeren yarımadasının kuzey sahil bandına bakan yamaçlarında birçok irili ufaklı dere bulunmaktadır. Bağıl nemi yoğunlaştırarak zemine indiren ormanların içinde erozyon ile açılmış su yollarından Karadeniz e sürekli bir deşarj hakimdir. Bu derelerin tamamına yakını kuzey yönünden gelen rüzgarların etkisi ile oluşmuştur. Kumsal alanda gelişmiş vejetasyona çarpan rüzgarlar yükselerek orman çatısı ile buluşmakta ve bu durumun doğmasına sebebiyet vermektedir. Son zamanlarda kuzey sahil bandında tahrip olan kumsal vejetasyon sebebiyle kumul erozyon karasal yönde hızla ilerlemektedir. Terkos Gölü nün dolması tehdidi, kumul erozyonun varlığını ortaya koymaktadır. Küresel ısınma sebebiyle, transprisyonun artacağı düşünülürse, bu derelerin kumsal ve çevre vejetasyonlarını kendi kendine rehabilite edebileceği dikkate alınmalıdır.

11 Dere Alanında Riparyan Flora ve Tabansuyu Euxine-Colchic Deciduous: Kuzey Ormanları İstanbul un tatlı su kaynaklarının üretim mekanizması olan kuzey ormanları Euxine-Colchic Deciduous, Bulgaristan ın güneydoğu cephesinden Gürcistan ın güneybatısına kadar Karadeniz in güneyini boydan boya geçen ormanlardır. Ormanların oluşum süreci, Karadeniz-Hazar-Ege nin birleşik bir göl olduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. Sonrasında göl özelliği bozulmuş, Ege Denizi ve Akdeniz ile birleşerek deniz özelliği kazanmıştır. Ege deki bentik yapının analizi ile ortaya çıkan sonuçlar, Karadeniz ile ortak limnolojik özellikleri taşıdığını ortaya koymaktadır. Karadeniz in göl olmasıyla beraber kuzey ormanlarının oluşmaya başladığını söylememiz mümkündür. Ormanların oluşmasında en önemli unsur ise rüzgarlardır. Yoğun kuzey rüzgarları ile göl üzerinden buharlaşan su ve arazide çiçeklenme-döllenmenin gerçekleşmesiyle ormanların bugün ki durumuna ulaştığını söyleyebiliriz. Kuzey ormanları, farklı plato satıhlarına göre farklı ve özgün (endemik) türler geliştirmiştir. Karayel rüzgarına bakan plato sathı ile poyraz rüzgarına bakan plato sathı aynı tür kompozisyonu veya yoğunluluğunu barındırmamaktadır. Genel anlamda yaprağını döken türlerin oluşturduğu kuzey ormanlarında, su koruma ormanı yapısının yanında toprak koruma yapısını da ortaya koyan ibreli türler bulunmaktadır. Kuzey ormanlarının yaprağını döken türleri ve çalıları, orman zeminini oluşturan ve ona filtrasyon özelliği sağlayan güçlü bir sisteme sahiptir. Orman çatısına çarpan rüzgarlar, sürtünmenin fazlalaşması sebebiyle içinde taşıdıkları nemi serbest bırakırlar. Yoğunlaşan nem, orman çatısından zemine doğru süzülür ve orman zemininin gözeneklis yüzeyinde bir süre yüzeysel akıntıya uğrar. Uygun bulunan boşluklardan derinlere doğru akan su, sürüklenme sürecinde bir nevi arıtıma uğrar. Yoğun su hareketliliği

12 nedeniyle orman alanında yüksek oranda gece-gündüz nem bulunmaktadır. Toprak koruma ormanı olarak ibreli türlerin, kentsel sisteme yakınlaştıkça havadaki zehirli gazları yakalayarak suyun bünyesine karıştırma gibi uygun olmayan yanları bulunmaktadır. İbreli türlerin, Sibirya tundura sisteminde olduğu gibi popülasyondaki baskın bireyler olduğunu dikkate alırsak, yaprağını döken türlerin İstanbul un kuzey ormanlarındaki hakimiyeti dikkate alınarak koruma önlemleri alınmalıdır. Geçmişte su sıkıntısı çekmiş bir kent olan İstanbul için özellikle evrimini bu yönde geliştirmiş "membanın" temel karakterini analiz etmek oldukça kritik bir konudur. Rüzgarlar ve Yağış İstanbul un hakim rüzgar yönleri poyraz, karayel, lodos, yıldız ve kıbledir. Hakim rüzgar yönlerinden en güçlüleri poyraz ve lodos tur. Poyraz rüzgarı, Karadeniz in üzerinden buharlaşan suyu kuzey ormanlarına taşırken Lodos rüzgarı Marmara Denizi üzerinden buharlaşan suyu ormanlık alana taşımaktadır. Birbiri ile çakışan bu iki rüzgarın bir diğer ortak özelliği ise Tarihi Yarımada da kendini yoğun biçimde göstermektedir. Hakim rüzgar yönlerinde kurulmuş sokaklar, rüzgarın nüfus etmesi ve daralan alanda ki türbülanslı hareket etmesi sebebiyle hava kirliliği düzeyini azaltmaktadır. Rüzgarların doğadaki temel görevleri, maddeler arası iletişimi mümkün kılmak ve heterojenleşmiş atmosfer ortamını dağıtmaktır. Kıyısal alandaki kara-deniz arası yaşanan organik-inorganik transferlerin, karasal yönde ilerlemesine imkan verebilmektedir. Rüzgar yönlerini bloklayacak veya akım yönlerini değiştirecek her türlü kentsel yapı-donatı, sürekli işleyen bu transferi sekteye uğratarak doğal sistemleri deforme etmektedir. Kent arazisinde, yükselen tepeler rüzgarları keserek ayırırken, vadileşen araziler rüzgar koridorlarını oluşturmaktadır. İstanbul da rüzgarların güçlü olduğu arazilerde yeşil dokunun yoğunlaştığını görmek şaşırtıcı olmamalıdır. İstanbul için rüzgarın güçlendiği arazilerin başında Küçükçekmece Gölü ve çevresi, Büyükçekmece Gölü ve çevresi, Haliç toplanma havzası, Riva toplanma havzası ve Avrupa Yakası kuzey sahil bandı yer almaktadır. Belirtilen bölgelerde rüzgarı setleyecek binalar ve yapılar, yeşil dokunun tahribatına neden olmaktadır. Bu durumun en vahim sonucu olarak da İstanbul un su sorunu çekebildiği ve doğanın kendi içinde kurduğu transfer mekanizmasının bozulduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Son zamanlarda uzak bölgelerden suyun taşınmasını hedefleyen (Melen Çayı Projesi) projeler, su sıkıntısı çekmediği belirtilen İstanbul un aslında büyük bir riskle karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır. Kent ve Sistemleri Kanalizasyon sistemi İstanbul Kanalizasyon Projesi; km uzunlukta ve kıyı kenarı kolektör hatlarıyla oluşturulmuş atık su toplama sistemidir. Atık sular bu kolektörler ile toplanarak arıtma tesisine yönlendirilir. Konvansiyonel arıtma tesislerinde işlemden geçen atık sular, Marmara Denizi nin Ahır Kapı açıklarına ve Balta Limanı na deşarj edilmektedir. Proje ilk ortaya atılmadan önce gerçekleştirilen ölçümler ile Akdeniz kökenli dip akıntısının varlığı ortaya konmuştur. Dip

13 akıntısına karışan atık su, Karadeniz e doğru yönelerek, Karadeniz in ölü dip sularına "ODTÜ Kanalı" denilen bölgeden geçerek karışacağı hesaplanmıştır. Analizler uzun soluklu yapılmadığından yıllara sari sonuçları ortaya konmayan dip akıntısı ile ilgili Marmaray Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, bu akıntının zaman zaman durduğu ve tamamıyla iklimsel koşullara bağlı olduğu vurgulanmıştır. Sürdürülebilirlik ilkesinin sorgulandığı günümüzde, kentin doğanın parçası olması ve doğanın özümseme yeteneğinden fazlasını içerecek atık deşarjını gerçekleştirmemesi gerekmektedir. Konvansiyonel arıtma ile ilgili gerçekleştirilen projede; 1.derece arıtımın yapıldığı, sadece iri taneciklerin tutulduğu, ön arıtma harici arıtılmış su elde etme amacıyla hiçbir arıtma yapılmadığı tespit edilmiştir. Organik içerikli tüm atıklar, derin sulara deşarj edilmekte ve derin suların mevcut oksijenini kullanarak oksitlenmektedir. Bununla beraber atık su ve dip akıntısı arasında karışım gerçekleşerek yükselmekte, geçirimsiz bir tabaka oluşmaktadır. Özet olarak mevcut durum:1 birim özkütleye yakın bir değere sahip üst akıntı su kütlesi, 1 birimden daha ağır sayılabilecek özkütleye sahip alt akıntı su kütlesiyle toplanma havzası veya deniz gibi coğrafik model alanlarda bir araya gelmektedir. Deşarj edilen atık suyun özkütle ağırlığı değişkenlik gösterse de, her iki su kütlesinin arasında bir değere sahiptir. Değer vererek tanım güçlendirildiğinde: 1.00 özkütle değeri üst akıntı, 1.20 özkütle değeri alt akıntı, 1.10 özkütle değeri karışım (acı su) tabakası için düşünülmelidir ve 1.10 ile 1.20 özkütle değeri arasında atık su kütlesi geçirimsiz tabakayı meydana getirmektedir. Bu sebeple dip akıntısı, karışım tabakası ve atık sudaki organik maddelerin oksitlenmesi sebebiyle zamanla oksijenini yitirerek 0.2 mg/l çözünmüş oksijen seviyesine kadar düşmüştür. Canlılar için uygun çözünmüş oksijen seviyesi 5 mg/l düzeyindedir ve 2 mg/l düzeyi minimum risk düzeyidir. Sahip olduğu 0.2 mg/l çözünmüş oksijen düzeyi ile hiçbir canlılık belirtisi göstermeyen dip akıntısı, hacmini gün geçtikçe arttırarak üst akıntının hacmini daraltmaktadır. Canlılık aktivitesi, çok dar bir alana sıkışmış, balık boğulmalarının sayısı gün geçtikçe artmıştır. Atık su akıntısının ulaştığı Karadeniz suları da, Marmara Denizi ile aynı kaderi paylaşmakta ve canlılık aktivitesi-yuvalama alanı özelliğini hızlanarak yitirmektedir. Karadeniz, sadece Türkiye değil, çevresindeki tüm ülkelerin ve nehirlerinin organik atık yükünü taşımakta ve diplerinde bulunan H 2 S yoğunluğunu arttırarak karışım tabakasının geçirimsiz özelliğini güçlendirmekte, tabakayı "Mangan Tabakası" ismiyle anılan ekosistem için son derece riskli geçirimsiz siyah jelatine benzer bir yapıya kavuşmasına neden olmaktadır. Ulaşım konstrüksiyonlarının ekosistem açısından riskleri Ulaşım konstrüksiyon problemleri son zamanlarda oldukça sık dile getirilmiş ve Haliç Metro Köprüsü Projesi nde gündeme getirilmiştir. Birçok kez Haliç alanı için üzerinde yoğunlaşılan ama maliyet veya teknik aksaklıklardan ötürü çelik-kazıklı taşıyıcılı sistemde imalatı gerçekleştirilemeyen dubalı Haliç köprüleri, ekosistem açısından sorunlu yapılar olarak görülmektedir. Haliç köprüleri doğal süpürme hareketini; Boğaziçi nden giriş yapan yüksek hızlı ve yüksek oksijen içerikli suyun girişini engellemektedir. Aynı zamanda askıdaki

14 partiküllerle dolu üst akıntının çıkışını engelleyerek çökelimin artmasını sağlamaktadır. Böyle bir riskin oluştuğu su kütlesinde zamanla adalar (Bahariye Adaları-Haliç Adaları) kendini göstermiş, kayıkların bile geçemeyeceği sığlıkların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Dubalı Haliç köprüleri kadar, kıyıya dik yanaşan teknelerin karinaları da, dubalı köprülerin yarattığı sorununun birebir benzerini yaratmaktadır. Suyun çıkışının engellendiği Haliç te, ekosistemin kendi kendini onarabileceği bir süreçten bahsetmek ilk aşamada zor gözükmektedir. Haliç köprülerinde stratejik hedef olarak kazıklı konstrüksiyonun önceliği dikkate alınmalı, bununla beraber İstanbul Silüetini bozacak temalardan uzak tutulmalıdır. Son derece mütevazı yapılaşmaların mekanı olan Haliç in, çevrelerindeki tepeleri mühürleyen mabetlerle yarışacak ve silueti bozacak köprünün imalatı düşünülmemelidir. Köprünün ayaklı olmasının ekosistem için yararlı olacağı söylense de, ayakların su hareketlerinde türbülansa sebebiyet vereceği de hesaplanmalıdır. Haliç alanında imal edilecek köprülerin, mesleklerarası eşgüdüm mekanizmasıyla projelendirilmesi ve Dünya Mirasına sunulması gerekmektedir. Köprülerle alakalı bir diğer sorun ise Küçükçekmece Gölü için yaşanmaktadır. Dalyan özelliğini gösteren Küçükçekmece Gölü nün ön cephesini kapatan dolgu zemini, gölün denizle bağlantısını sınırlandırmıştır ve su transferi; çok dar olan güneydoğusundaki dar kanaldan gerçekleşmektedir. Gölün bağlantısı kesildikten sonra kirlenme süreci hızlanmış ve hiçbir canlı türünün yaşayamayacağı anoksik koşullara kavuşmuştur. Aynı şekilde kentleşmenin baskısının arttığı Büyükçekmece gölü de aynı riskler ile karşı karşıyadır. Büyükçekmece gölü her ne kadar derelerin döküldüğü bir koy olarak düşünülse de (haliçler ile benzerlik), büyük bir körfez yapısına daha çok yakındır. Büyükçekmece Gölü-Küçükçekmece Gölü ve kuzeydeki Duru Göl, İstanbul un Haliç alanından sonraki 2.büyük hidrolik sistemidir. Büyükçekmece Gölü nü, Küçükçekmece Gölü ndeki gibi güçlü tatlı su kaynakları beslememektedir. Bu bağlamda su kütlesinin, kendi kendini revize edebileceği süreç oldukça uzundur. Kentsel atık yükünün, göl toplanma havzasından uzak tutulması ve doğa koruma-geliştirme planlarıyla su kütlesinin veriminin arttırılması dahilinde Büyükçekmece Gölü nde Marmara Denizi ile bağlantısı zorunlu değildir. Büyükçekmece Gölü nün Marmara Denizi ile birleştirilmesi; hidrolojik dinamiğin artmasına neden olacağından, ekolojik parametrelerin yükselebilmesi amacıyla ve kent yükünün sorun yaratan hususlarından ekosistemin zarar görmemesi adına düşünülmesi gereken detaylar içermektedir. Ulaşım alt yapı problemlerinde ekosisteme yararlılık ilkesi İstanbul un ulaşım yollarının başka bir problemi ise kentsel alt yapı sistemlerinin yetersizliğidir. Yollarda drenaj hattı bulunmamakta, kanalizasyon kentin yükünü taşıyamamakta ve detaylarında teknik sorunlar bulunmaktadır. Kent ulaşımının alt yapı yetersizliği, ortalama her beş yılda bir kendini göstermekte, alt yapı çalışmaları güncellenmektedir. Yeniden kazılarak yeniden imalat yapılan kent içi yollarda, maliyet her defasında hem artmakta hem de gereksiz bir sarfiyata sebep olmaktadır. Bu bağlamda kalıcı üst yapı inşaatlarının yapılmasında kentsel alt yapıyı güçlendirmek ve

15 modern zamanın küresel sorunlarına değinmek oldukça önemlidir. Modern zamanın sorunlarından küresel ısınmayla artan yağış yükünden yararlanmanın önceliği, tarih boyunca susuzluk sorunu yaşamış bir kentte pek ala düşünülmesi gereken durumlardan biridir. Kentin alt yapı sistemlerinin, kentin ileriki yıllarda gelebileceği maksimum seviyeleri karşılayabilir nitelikte olmalıdır. Alt yapı sistemlerinin mühendisliğinde, optimum düzeylerin aranması, gelecek planlar açısından risk oluşturacağından mühendisliğin bu projelerde maksimum risk düzeylerini dikkate alması zaruridir. Kentsel alt yapının gelişiminde temel hedefte ilk olarak ekosisteme zararlı kentsel yükün, ekosistem alanlarına nüfuz etmeden yalıtılmış şekilde toplanması, yararlı içeriğinin (su ve mineraller) ekosisteme geri kazandırılması, proses ürünlerinin ise ekosisteme "yararlı" potansiyeller taşıması düşünülmelidir. Yüzeysel suyun ise toplanarak kısmi kullanımı ve uygun alanlara deşarjı (kentsel alanlarda park sulama gibi) planlanmalıdır. Yol alt yapısının bir diğer önemli hususu ise planlamayı ilgilendiren kısımlarıdır. Kentin park alanı ihtiyacı, ulaşım aksları ve alternatifleri, ulaşım koordinasyon şartları ve erişilebilirliği son derece önemli hususlardır. İstanbul un ulaşım sistemlerinde en önemli problemin başında toplu ulaşım ve park alanı gelmektedir. Sosyal deneylerin yetersiz olduğu ve yerel yönetimlerin anlık kararlarıyla ortaya çıkan projelerin isabetli olması tartışılmalıdır. Ulaşım entegrasyonlarında ve insani standartlarda erişilebilirlik ile transfer kolaylığı, tüm detaylarıyla projelendirilmelidir. Son dönemde gerçekleştirilen erişilebilirlik detayları yetersiz kalmış, göstermelik uygulamalar olarak kent alanında sahnelenmeye başlanmıştır. Yol içi ve tretuar olarak, İstanbul ulaşım akslarında "kent rehberi" oluşturulması zorunluluğu, hem ilçe düzeyinde hem de il düzeyinde yerel yönetimlere uygulatılması gerekmektedir. Yol kenarı parklanmalardan ötürü İstanbul sokakları, yangın ve sel baskını gibi müdahale gerektiren durumlarda, içinden çıkılamaz bir soruna sebebiyet vermektedir. Kent rehberi kapsamında tartışılacak konuların içinde; İstanbul sokaklarının tarihsel-kültürel karakterini bozmayacak sistemler geliştirilmelidir. İlçe belediyelerin, son dönemlerde geliştirdikleri kent rehberleri, standartları açısından sadece "malzeme detayları" üzerine yoğunlaşmakta, insani ölçeğin ve erişilebilirliğin çalışmalarını içermemektedir. Yapılan çalışmaların sahasında uygulanması ise yeterli düzeyde olmamakta, halkın taleplerine göre siyasi yaklaşımlar geliştirilmektedir. Kişisel kararların ötesinde ulaşım planlama ve analiz çalışmaları, toplumsal ölçekte olmalı ve tek bir noktada yapılacak çalışmanın, kentin her noktası için benzer özelliklere sahip olması düşünülmelidir. İstanbul için enerji kaynakları İstanbul da yeşil enerjiden yararlanma, sadece gündemde olarak kalmış ve çalışmalar yeterli düzeyde tutulmamıştır. Tarihi Yarımada da ve yer yer Beyoğlu nda sobalı ısıtma halen varlığını sürdürmekte ve bazı zamanlar, ekonomik durumun yetersizliğinde kullanıcılar sobalı ısıtmaya geri dönmektedirler. Kentin bir başka enerji kaynağı ise doğalgazdır. Doğalgazın kente ulaşması, boru nakil hatlarıyla gerçekleşmektedir. Doğalgaz üretimi, kentin güncel yükü kadarını karşılayabilmekte ve talep edildiği takdirde hat çekilmektedir. Kentin kömürden enerji sağlaması Silahtarağa Santrali nden

16 günümüze kadar ulaşmaktadır. Kentte kullanılan bir diğer önemli enerji kaynağı ise petroldür. Son zamanlarda elektrikli araçlar için hamleler geliştirilse de, Dünya nın birçok gelişmiş ülkesine oranla oldukça geride olduğumuz açıktır. Kentin enerjisini elde edebileceği birçok alternatif mevcutken, diğer kentlere bağımlı şekilde varlığını sürdürmektedir. Enerji alternatiflerinin sayısının azlığı dikkate alındığında, sistemin çökmesi durumunda sorunların oluşacağı kaçınılamaz gerçektir. Kentin rüzgar enerjisi potansiyeli ve sahaları, dalga enerjisi ve sahaları, teknolojik imkanların sağladığı yeni nesil enerji sistemleri, kent içi ulaşımda yeşil enerjinin teşviki ve buna benzer birçok enerji kaynağı, kentin gereksiniminin maksimumu analiz edilerek projelendirilmesi gerekmektedir. İstanbul ve İnsanı İstanbul da yaşayan insanların tercihleri, yaşam şekilleri ve kültürleri, yaşadıkları şehrin özellikleriyle biçimlenmiştir. Kültürel erozyona ve gelişen Dünya nın isteklerine rağmen kimliğini koruyan özellikler halen bulunmaktadır. Ulaşım modelinden örneklendiğinde; deniz yolunun kullanılması durumu İstanbul da yaşayan halk için kültürel tarihin izleri olarak devam ettiği düşünülmektedir. Zorunluluk veya ulaşım kolaylılığından öte, karasal ulaşımın %90 dan daha fazla tercih edildiği ve bu yönde gelişimlerin devam ettiği bir şehirde deniz yolunun varlığını sürdürübilmesi, yoğun Boğaz trafiğine rağmen devam ettirebilmesi, tarihten gelen bir iz olarak değerlendirilmelidir. Haliç Dersaadet Vapurları, böyle bir gelişime dayanamayarak, Alibeyköy-Eyüp otobüslerinin gelişimi altında varlığını sürdürememiş ve kapatılmıştır. Son dönemlerde gündeme gelen Marmaray Banliyö geçişi ve Avrasya Tüneli gibi projeler ile deniz yolunun erozyona uğrayacağı ve tamamıyla şehri seyir amaçlı kullanılacağı düşünülmektedir yıllarının yaz aylarında yaşanılan köprü onarımlarından kaynaklı ulaşım sorunlarında, deniz ulaşımı can simidi görevini üstlenmiş ve geçmiş potansiyelini önemli ölçüde arttırmıştır. Şehrin ulaşımı ile alakalı bilgiye ek olarak şehrin insanının aktarımı; insan canlısını biyoçeşitlilik konusu içine çekmede ve tüm kültürel-tarihsel gelişimiyle beraber değerlendirmede önemli yer arz etmektedir. Tarihi Yarımada ve Galata, tarihten günümüze evrimleşen yaşam şartlarına rağmen kültürel devamlılığı göstermesi açısından son derece önemli kentsel alanlardır. Tarihi Yarımada, tepelerini mühürleyen mabetler ve çevresinde radyo-konsantrik gelişimi ile mahalli birimlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Mühür özelliği taşıyan bu eserler ile mahallenin özelliği arasında çok yakın olmasa da bir ilişki bulunmaktadır. Surp Kevok Kilisesi (7.tepe), Mihrimah Camii (6.tepe), Yavuz Sultan Selim Camii (5.tepe), Fatih Camii (4.tepe), Süleymaniye Camii (3.tepe), Beyazıt Camii (2.tepe) ve Ayasofya Camii (1.tepe) birer mahali birimin merkezi odağını oluşturmaktaydılar. Sayılan her yapı ve çevresinin tarihinden günümüze belirli yaşayış karakterleri bulunmaktadır. Örneğin Samatya halkı balıkçılık ile geçimini sağlarken, Esnaf Lonca halkı geçimini mobilyacılık ve müzik aletleri gibi el sanatları üzerine yoğunlaştırmıştır. Beyazıt esnafı ise depolama, tekstil, dericilik ve kuyumculuk gibi çok çeşitlilik gösteren yapıdadır. Tarihi surlar içinde kalan ve Galata yı kapsayan bu alanlar gibi İstanbul un çeşitli

17 bölgelerine dağılmış kültürel farklılıklarda bulunmaktadır. Artan iletişim ve ulaşım ile farklılıklar azalmış, şehrin kültürel yapısı büyük değişimlere uğramıştır. Sadece mahalle olarak varlıklarını sürdüren halklar, gelecek nesillere kültürlerini taşıyabilmiş, mesire alanlarında ve köylerde oluşan topluluklar kültürel dejenerasyon ile hemen hemen yok olmuşlardır. Geliştirilen projelerde hedefler; şehrin yükünü hafifletebilmek, depreme hazırlayabilmek, teknolojiye ayak uydurmak ve standartlarını yükseltmek olarak düşünüldüğü kadar insan ölçekli ve insana dair gelişimleri de içinde barındırması son derece önemlidir ve kültürel mirasın devamlılığı açısından zorunludur. İstanbul Rehabilitasyonu 1911 tarihli L.Corbusier in doğu gezisi, İstanbulu da kapsayan geniş ölçekli analizleri içermekteydi. İstanbul değerlendirmelerinde; yapıların yeşille kucaklaştığını, kentin doğayla barışık olduğunu, morfolojik yapısının ve özellikle kubbeli yapılarının bu bütünleşmeyi gerçekleştirdiğine değinmiştir. İstanbul, çoğu kez yaşadığı doğal afetler ve yangınlar ile tahrip olmuştur ama ekonomik gücü dolayısıyla üstesinden gelebilmiş, kentin zarar gören parçalarını yenileyebilmiştir. Ekonomik zorluklar yaşandıkça ve Osmanlı İmparatorluğu gücünü kaybettikçe yenilenebilme ve gelişme avantajları ortadan kalkmaya başlamış, insanlar ahşap yapılara göre daha kolay uygulanabilen ve yangına-depreme dayanıklı betonarme yapıları tercih etmeye başlamıştır. Betonarme binaların bir diğer özelliği ise aynı metrekare alan üzerinde daha fazla insanın yaşabilmesini sağlaması ve böylelikle ekonomik avantajlar yaratmasıydı. Tarihi Yarımada, değişimi en hızlı yaşayan kent parçası olmuş, sivil mimarlık örneklerinin büyük bir kısmını yitirmiştir. Şehircilik anlayışında ise devlet birikimlerini geleceğe aktaramamış, başka şehirlerin doğrularını veya işleyen sistemlerini İstanbul a uygun olacağı kararlarına varmıştır. İstanbul un şehircilik karakteri, Avrupa- Asya kültürlerinin arasında kendine has ve L.Corbusier in tanımladığı gibi yeşil dokuyla barışık özgün sistemlere sahiptir. Mabetlerin çevresinde doğudaki mahalle kavramı ve komşuluk ilişkileri nedeniyle radio-konsantrik gelişen şehir parçaları, batısal planlama karakterleriyle birbirine entegre edilmeye çalışılmıştır. Şehrin planında görülen bu karmaşık sistem harici, küçük ölçeklerde de batı-doğu entegrasyonları kendini her daim göstermiştir. Şehrin sembolü Sultanahmed ve Ayasofya gibi iki mabet, farklı kültürlerin entegrasyonlarını gösteren en önemli yapılardır. Son yıllarda İstanbul için tartışılan proje ve uygulamalarda; kültürel mirasınsilüetin yok olmaya başladığı, kıyısal gelişimini tamamlamış şehrin nüfusu arttıkça kuzey ormanlarına doğru gelişerek doğayı tahribata neden olduğu, şehrin denizle olan insansı bağın karayolları ile kesildiği ve denizlerin kirletildiği konularına oldukça fazla değinilmiştir. Tartışmaların temelinde; proje ve uygulamalarda çok kısıtlı bir "projecilik" anlayışının yattığı, öngörülen projenin çevresi ile kurduğu bağlamın eksikliği, içinde bulunduğu ortama yapacağı katkının belirsizliği gibi konular yer almaktadır. Kenti geliştiren ve önemli mekansal müdahalelerde bulunan "kentsel projeler" olgusu ile kentin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları ile ele alındığı stratejik bir mekansal planlama arasında olması gereken ilişkilerin azlığı ve hatta yokluğu, bu

18 tartışmaları daha da arttırtmaktadır. "Yer" bağlamından kopuk, çevresi ile ilişkileri kurulmamış, bir stratejik vizyon ve planlama kararları çerçevesinde geliştirilmemiş mekansal düzenlemeler, özellikle korunması gerekli doğal, tarihi, arkeolojik alanlarda geri dönülmez başka sorunlara da yol açabilmektedir. Güncel tartışılan projelerden bazıları şunlar olarak belirtilmektedir: Faaliyete Girmek Üzere Olan veya Tartışılan Kentsel Ölçekli Projeler: 3.Köprü Projesi: İstanbul un kuzey ormanlarının içinden geçen ve Asya- Avrupa yı birbirine bağlayan yeni bir köprü. Garipçe-Poyrazköy arası kurulacak köprünün transit geçişler amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir. Melen Çayı ndan Transfer Projesi: Melen Çayı ndan İstanbul a içme suyu taşımayı amaçlayan yeni bir sistem. İstanbul un su sorunu için çözüm amacıyla geliştirilmiştir. Kanal İstanbul Projesi: Boğaziçi gemi trafiğini sonlandıracağı söylenen ve yeni kent alanlarının oluşmasını sağlayarak kentsel dönüşüme hizmet verebilecek yeni bir sistem. Su kütleleri ve ekolojiye etkisi ile ilgili analiz, proje kapsamında değerlendirilmemiştir. Haliç e Boğaz Sularını Taşıma Projesi: Büyükdere kanalı açılarak Boğaz ın suları Kağıthane Deresi ne bağlanacak ve Haliç in su kütlesinin temizlenmesini kapsayan yeni bir sistem. Tuzlu suyun karasal vejetasyonun içine nüfuz etmesinin yaratacağı problemler değerlendirilmemiştir ve ekolojik kimlik ile alakalı değerlendirmelerde bulunulmamıştır. Ulaşım sirkülasyon projelerinden geliştirilenler ve uygulanmış olanlar: Ulaşım Açısından Geliştirilen Projeler: Marmaray Banliyö Projesi: Anadolu ve Avrupa Yakası ndaki banliyö hatlarını birbirine bağlayan yeni demiryolu hattı projesi. Boğaziçi nden geçişi Salacak- Sirkeci yönünden gerçekleşecektir ve demiryolu hattında hızlı tren de işleyecektir. Avrasya Tüneli: Marmaray Projesi kapsamında indirilen tünellerin yanına (güneyine) indirilecek karayolu tünelleridir. İki katlı yapının katları farklı yönlerde, tek yön olarak işleyecektir. Tünel çıkışları 4 er şeritli yollar olarak planlanmıştır ve kentin trafiğini rahatlatmada çok büyük öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Üsküdar-Ümraniye Metrosu: Haziran 2012 de temeli atılan ve Anadolu Yakası nın trafik sorunlarını azaltacak ve toplu ulaşıma hizmet verebilecek yeni metro hattıdır. Şişhane-Yenikapı Metrosu: Haliç e kurulacak ayaklı köprü ile geçişinin yapılacağı ve Ana Transfer Noktası Yenikapı İstasyonu na bağlanan sistem

19 ile Avrupa Yakası içinde ki en aktif otobanların trafik yükünün azaltılması ve toplu ulaşımın arttırılması hedeflenmektedir. Mevcut Raylı Sistemler: Havaalanı-Aksaray Hafif Metrosu, Hacıosman-Şişhane Metrosu, Habibler- Topkapı Hafif Metrosu, Bağcılar-Kabataş Tramvayı, Kadıköy-Moda Tramvayı, Taksim-Kabataş Funiküler, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Pierre Loti Teleferikleri. Raylı Sistemler ile Entegre Lastik Tekerlekli Ulaşım Ağları: İ.E.T.T. Otobüs Hatları, Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı, Dolmuşlar, Kıyı Alanı Bisiklet Hatları (Avrupa ve Anadolu Yakası Kıyısı), Taksiler Denizyolu Ulaşım Ağları: Sirkeci-Harem Arabalı Vapur, İstinye-Emirgan-Çengelköy-Arnavutköy-Bebek- Kandilli-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Anadolu Kavağı-Kanlıca İskeleleri, Eminönü-Karaköy-Kadıköy-Üsküdar Vapurları, Beykoz-Bostancı-Adalar- Maltepe-Kartal-Pendik-Avcılar-Bakırköy-Kabataş-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer Deniz Otobüsü İskeleleri İstanbul Kara-Deniz Ulaşımları, paftasında ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Yeni getirilecek sistemler ve mevcut sistemler ile İstanbul Ulaşım Ağı başarılı mühendislik çalışmalarını barındırmaktadır. Çalışmaların belli başlı sorunları ve geliştirmeye dönük hususları bulunmaktadır. İstanbul Ulaşım Ağı, kentsel dokuyla uyumlu yönleri kadar, tartışılması gereken mimari detayları da barındırmaktadır. Kentsel dönüşüm konularında ise hem yerel yönetimler bazında hem de ülke çapında bir hareketlenme gözlemlenmektedir. Kentsel dönüşümde hedefin; depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi olarak gösterilirken, yeşil alanların oluşturulmasında da alandan tasarruf ve akıllı kent sistemleri (site tarzı yapılaşma) gündeme oturmuştur. Globalleşen Dünya da, farklı lokalizasyonlarda başarı sağlamış mühendislik hizmetlerinin, İstanbul gibi bir şehirde de başarılı olacağının düşünülmesi doğru olmayacaktır. İstanbul un kent dokusu ve insanı, özgün şehirleşme modeli ve mahali komşuluk ilişkisiyle, gündemdeki projelerin ve kentsel dönüşümün tamamen uzağında bir karaktere sahiptir. Binaların uygun teknolojiyle donatılması ve standartlarının yükseltilmesi zaruriyetken, kültürel doku ve mahali sistemin temel birimi olan "yuvanın" değiştirilmemesi de düşünülmelidir. Dünya nın şehirlerinden farklı olarak İstanbul; evleri ve kentiyle daha insani ölçülere sahip ve insanın doğası kent ile ekosistemin kaynaştığı ender özellikler bütünüdür. Bu bağlamda, bir bölgede gerçekleştirilecek renovasyon, rekonstrüksiyon veya restorasyon çalışmalarının bütününde "insan ve komşuları" konusunun gözlerden kaçmaması ve insani ölçeğin sınırlarının zorlanmaması gerekmektedir. Yarışma konusunun İstanbul un geleceği olması, birçok tartışma konusunu da beraberinde getirmektedir. Fakat biyoloji ve ekosistemin korunmasının

20 sınırları olarak sadece belli bir kapsam, sunum anlamında ele alınmıştır. Sunum kapsamında üst başlık olarak İstanbul Ekosistemi ve sistemler bütünü, alt başlık olarak da insanının ve doğasının özgünlüğüyle "biyoçeşitlilik" ilkeleri dikkate alınmıştır. İstanbul İnsanı ve Canlısı ile insanınn yuvası-yuvaların oluşturduğu kent dokuları ve canlı doğası; sadece "kısmi" olarak dikkate alınmıştır. Bu bağlamda İstanbul Ekosistemi 6 ana bölgeye ayrılmıştır: Büyükçekmece Koridoru, Küçükçekmece Koridoru, Haliç Koridoru, Boğaz Koridoru, Riva Koridoru ve Marmara Kıyıları Alanı. Bu ekosistemlerin oluşturdukları doğal ortamlar, canlılık faaliyeti ve çeşitliliği üzerinde de oldukça etkin bir rol oynamaktadır. İstanbul İnsanı bazındaki değerlendirme ise mahalle ölçeğinde olduğundan, geniş ölçekte tanımlamanın sunum aşaması için yeterli olacağı düşünülmüştür. Mahali ölçekte insan ve doğasının tanımlaması, planlamanın detayları ve korumayenileme projelerinin konsepti açısından oldukça önemlidir. Analizler ve değerlendirmeler ışığında, İstanbul un geleceğine ışık tutabilecek belli başlı projeler ve planlama kararları paftalarda sunulmuştur. Tasarı proje ve planlama kararlarında amaçlanan; ekosistem parametrelerini yükseltecek bir doğaya entegrasyon sürecinin hedeflenmesidir. İstanbul, doğasıyla barışık olması veya ona etkisiz eleman olarak yakınlık kurması şeklinde planlanması gereken bir şehir değildir. İstanbul; doğasıyla iç içe ve ondan yararlanan, parametrelerine etkisiz kalmadan sürekli yükselten ve canlılar için cazibe ortamına dönüşen bir kimliğe bürünmelidir. İstanbul Biyosistem Mühendisliği kapsamında ele alınan bu üst başlıklarla oluşturulmuş planlama, koruma ve yenileme kararları; tasarımlanarak ifade edilmiş ve gelecek vizyona ışık tutabilecek detayları içermektedir. Sunum çalışmaları, raporda belirtilen analizlerin ışığında ortaya çıkmış olmasına rağmen her türlü mesleklerarası eşgüdümlü değerlendirmeye tabii olmalı, detaylarıyla araştırılmalı, kendini bahse geçmeyen konularda da geliştirerek ilerleyebilmelidir. Doğa, ilerleyen süreçle kendini değiştirmekte ve yenileyebilmekteyken şehrin ondan ayrı tutularak "güncel" durumundan hareketle oluşturulmuş fikirlerden ilerlemesi asla hedeflenmemelidir. Bu bağlamda İstanbul Biyosistem Mühendisliği çalışması üst ölçekte bağlayıcı fakat alt ölçekte kendini yenileyebilen ve gelişimlere ayak uydurabilen bir dinamiğe sahiptir. İstanbul Biyosistem Mühendisliği nde Örnek Detay Proje Ekosistem Rehabilitasyonu ve Restorasyonu Kapsamında Haliç Koridoru: Haliç ekosistem koridoru Kuzey Ormanlarının Alibeyköy ve Kağırhane Dereleri toplanma havzası kısmı ile Haliç Koyu ve Koya bakan plato satıhları şeklinde ele alınmalıdır. Kuzey Ormanları, sistemin birincil üreticisi konumundadır ve tatlı su kütlesinin çıkış noktasıdır. Boğaziçi Alanı Sarayburnu ise sistemin deşarj noktasıdır ve tuzlu su ile buluşma bu alanda gerçekleşmektedir. Haliç, birbirinden farklı su kütlesi ve ekosistemlerin bir araya geldiği "kesişim" bölgesidir. Ekosistem tanımlamasında, ekosistemler arası kesişim bölgesi "ekoton" olarak tanımlanmaktadır. İçinde barındırdığı canlı türleri ise "lisier" özellik gösteren ve evrimleşme sürecinde en güçlü konuma erişmiş (bir çok ekosistemin kesişim noktası olmasından dolayı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Bodrum Golf ve Tenis Kulübü 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra kapanan Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine bir kahvaltı verdi. Kahvaltı sonunda üyelere

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Kavramı Çağatay Tavşanoğlu Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı 2017-2018 Güz Sistem kavramı

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER ÖRNEK-3 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Oluşumuna ve etkenlerine göre erozyon çeşitleri. Erozyon ve Toprak Korunması

Oluşumuna ve etkenlerine göre erozyon çeşitleri. Erozyon ve Toprak Korunması DERS 5 Su Erozyonu Oluşumuna ve etkenlerine göre erozyon çeşitleri Oluşumuna ve etkenlerine göre erozyon çeşitleri Erozyonun meydana gelmesine sebep olan aktif faktörler su ve rüzgar dır. Etki dereceleri

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10.17.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul 9. İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına Dosya No: 2009/1020 E. Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin ÇED raporu onaylandı

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin ÇED raporu onaylandı Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin ÇED raporu onaylandı Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi ne 37 bin metreküp gün kapasiteli olarak yapılacak olan ve Bodrum un en büyük Atıksu Arıtma Tesisi

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Proje Grubu KARINCA Grubu Üyeleri Asıl alt

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON

HAKKIMIZDA MİSYON VİZYON HAKKIMIZDA 2001 yılından beri mesleki tecrübe, bilgi birikimi ve müşteri odaklı çözüm üretme anlayışı ile birçok büyük projeye imza atan Mert Group, Elektronik/Enerji/İnşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar nların Çevresel Yrd. Doç.. Dr. Ali Ertürk rk Prof. Dr. İzzet Öztürk II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu 22-24 24 Mart Afyonkarahisar Taşkın n Nedir? Hidrolojik tanım: Suyun yükselerek akarsu kenarlarını aşması

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı