İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi"

Transkript

1 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

2 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

3 İÇİNDEKİLER KISALTMA LİSTESİ... 6 ŞEKİL LİSTESİ... 7 FOTOĞRAF LİSTESİ... 8 HARİTA LİSTESİ... 9 TABLO LİSTESİ ÖZET GİRİŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN MAHALLE ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ KAVRAMLAR-SORUNLAR Kentsel Dönüşüm Sürecini Kavramsallaştırma Sorunsalı Batı Deneyimleri ve Kentsel Dönüşümün Değişen Anlamı Devlet Eliyle Yeniden Geliştirme Çalışmaları (19. yy. ortalarından-1960) Çok Boyutlu Yeniden Gelişim (Redevelopment) ve Sağlıklaştırma (Rehabilitation) Çalışmaları ( ) Gayrimenkul Eksenli Kamu-Özel Ortaklığı Dönüşümleri ( ) Ortaklık Modellerinin Devam Ettiği ve Toplumun Yeniden Hatırlandığı Dönüşüm Çalışmaları (1990 sonrası) Türkiye de Kentsel Dönüşüm Kavramının Algılama Biçimi ve Uygulama Sürecindeki Tehditler ULUSLARARASI ÖLÇEKTE MAHALLE YENİLEMESİ ÖRNEKLERİ VE UYGULAMA MODELLERİ İNGİLTERE DE MAHALLE YENİLEMESİ YAKLAŞIMI Mahalle Yenileme Değerlendirmesi Yöntem Rehberi, Mahalle yenileme değerlendirmesi (NRA) süreci Yerel Stratejik Ortaklıklar Örnek 1: Birinci Aşama Kentsel Pilot Projeler ve Londra Örneği FRANSA DA MAHALLE YENİLEMESİ YAKLAŞIMI Fransa da Yönetimin Merkezileşme ve Yerelleşme Yapısı Fransız Modelinin Önemli Özellikleri Fransız Yaklaşımında Mahalle Politikasının Başlıca Özellikleri Mahalle Yenilemesi Yaklaşımı ve Kentsel Politika Açısından İngiltere ve Fransa daki Yeni Yaklaşımların Karşılaştırması AVRUPA DA URBAN II PROGRAMI UYGULAMALARI Genel olarak URBAN 2 programının yoğunlaştığı hedefler URBAN 2 programının temel özellikleri Örnek 2: Dortmund MEKSİKA DA KENTSEL YENİLEME VE SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI El Salvador da (Mesones) Bütünleşmiş Kentsel Yenileme Programı Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

4 2.5 DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE DENEYİMİ İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER: TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN YASAL VE KURUMSAL YAPININ ANALİZİ DÜNYADA KAMU YÖNETİMİNİN VE PLANLAMA KURUMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİNİN VE PLANLAMA KURUMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Kamu Yönetiminin ve Planlama Kurumlarının Yeniden Yapılandırılmasında Temel Aksaklıklar Yeniden Yapılanma Kapsamda Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler Kentsel Dönüşüm Hedefli Yasal Düzenlemeler sayılı Toplu Konut Kanunu nun Değerlendirilmesi Sayılı Belediye Kanunu nun Değerlendirilmesi sayılı Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun un Değerlendirilmesi Henüz Yasalaşmamış Olan Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı nın Değerlendirilmesi BÖLÜM SONUCU MAHALLE ÖLÇEĞİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İLKE VE ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNİN PROGRAMLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİNDEKİ TEMEL İLKELER VE KAÇINILMASI GEREKEN TEHDİTLER KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ALANLARIN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜTLER Kentsel Dönüşüm Sürecinin Sorun Odaklı Olarak Düzenlenmesinde Öneri Model Temel Sorunun Yoksulluk Yoksunluk Ekseninde Olduğu Tipoloji Temel Sorunun Kent İçinde Kalan Terk Edilmiş ve/veya Boşaltılmış Üretim ve Depolama Alanlarının Yeniden İşlevlendirilmesi Ekseninde Olduğu Tipoloji Temel Sorunun Yasadışı Yapılaşmış, Islah İmar Planlarıyla Yasallaştırılmış, Bu Planlara Göre Dönüşmüş, Kentsel Yaşam Standardı Düşük Konut Alanları Ekseninde Olduğu Tipoloji İSTANBUL DA MAHALLE ÖLÇEĞİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN TASARLANMASINDA KULLANILABİLECEK TİPOLOJİLER Planla Gelişmiş Alanlar İmar Planlarıyla Gelişmiş Alanlar Toplu Konut Alanları Plansız Yapılanmış Alanlar Islah İmar Planları İle Yasallaştırılmış Olan Alanlar Halen Plansız Olup Yasadışı Gelişmekte Olan Alanlar Temel stratejiler ve eylem çerçevesi İmar Planlarıyla Yapılanmış Alanlar Toplu Konut Alanları Islah İmar Planları İle Yasallaşmış Olan Alanlar Halen Plansız Olup Yasadışı Gelişmekte Olan Alanlar Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

5 5. KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ ÖRNEĞİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ KADIKÖY E 5 ÜSTÜ BÖLGESİ ANALİTİK ETÜT RAPORU Küçükbakkalköy Mahallesinin Konumu ve Gelişim Süreci Küçükbakkalköy ve Çevresi İçin Geliştirilen Plan Kararları Küçükbakkalköy Mahallesinde Fiziki Yapı Özellikleri Küçükbakkalköy Mahallesinde Sosyo-Ekonomik Özellikler ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ İÇİN ÖNERİLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ÇALIŞMA ETAPLARI Birinci Etap - Yerel Yönetim Birimleri İle Bilgilenme / Bilgilendirme Toplantıları İkinci Etap Yerel Aktörlerin Saptanması ve Kentsel Dönüşüm Süreçlerindeki Yeri Yerel Aktörlere Göre Bölgenin Temel Sorunları Yerel Aktörler Kapsamında Yerel Dayanışma Dernekleri nin Değerlendirilmesi Üçüncü Etap Yerel Örgütlenme Kapasitelerinin Değerlendirilmesi SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN MAHALLE ÖLÇEĞİNDE YORUMLANMASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ TETİKLEYEN DİNAMİKLER KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİNDE YORUMLANMASI KAYNAKLAR Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

6 KISALTMA LİSTESİ AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri DETR Birleşik Krallık Çevre, Ulaşım ve Bölgeler Dairesi İETT İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. NRA Neighbourhood Renewal Assesment TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TMMOB Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği TOKİ Toplu Konut İdaresi ŞPO Şehir Plancıları Odası Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

7 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: Mahalle Yenileme Sürecinin Adımları Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

8 FOTOĞRAF LİSTESİ Fotoğraf 1: Küçükbakkalköy Mahallesi A Bölgesi Fiziki ve Sosyal Yapı Özellikleri Fotoğraf 2: Küçükbakkalköy Mahallesi B ve D Bölgeleri Fiziki Yapı Özellikleri Fotoğraf 3: SİYAD Sinop İli Kültür ve Yardımlaşma Derneği Fotoğraf 4: Sinop Göller Köyü Derneği Fotoğraf 5: Çorum Kargı Yağcılar Köyü Derneği Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

9 HARİTA LİSTESİ Harita 1: Nordstadt ta Müdahale alanı olarak belirlenen mahalleler Harita 2: Küçükbakkalköy Mahallesinin Konumu Harita 3: Küçükbakkalköy Mahallesi Çevre İşlevleri Harita 5: 1995 onaylı İstanbul Nazım Planında Küçükbakkalköy Mahallesi ve Çevresine Getirilen İşlevler Harita 6: Kadıköy E5 Üstü Bölgesinde Yürürlükte Olan Nazım Planlar Mozaiği Harita 7: Kadıköy E5 Üstü Bölgesinde Yürürlükte Olan Nazım Plan Kararları Harita 8: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Bina Kat Adetleri Harita 9: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Bina Nitelikleri Harita 10: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Mülkiyet Durumu Harita 11: Kadıköy E5 Üstü Bölgesi Sentez Harita 12: Kadıköy E5 Üstü Bölgesi Dönüşebilir Alanlar Harita 13: Küçükbakkalköy Mahallesi Müdahale Alanları Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

10 TABLO LİSTESİ Tablo 1: Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde Öne çıkan Aktörler ve Rolleri Tablo 2: Örnek Uygulamaları Değerlendirme Matrisi Tablo 3: Türkiye de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecindeki Yasal Düzenlemeler Tablo 4: Fiziksel ve Sosyo-ekonomik Yapılar İçin Birbirinden Bağımsız Müdahale Yöntemlerinin Kullanıldığı Durum Tablo 5: Fiziksel ve Sosyo-ekonomik Yapıların Tümünde Aynı Müdahale Yönteminin Kullanıldığı Durum Tablo 6: Fiziksel ve Sosyo-ekonomik Yapılarda Birbiriyle Bütünleşen Müdahale Yöntemlerinin Kullanıldığı Durumlar - a Tablo 7: Fiziksel ve Sosyo-ekonomik Yapılarda Birbiriyle Bütünleşen Müdahale Yöntemlerinin Kullanıldığı Durumlar - b Tablo 8: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Bina Kat Adetleri Tablo 9: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Bina Yapım Cinsleri Tablo 10: Küçükbakkalköy Mahallesi nde Binaların Durumu Tablo 11: Küçükbakkalköy Mahallesinin Nüfus ve Alan Özellikleri Tablo 12: Küçükbakkalköy Mahallesinde Hanelerin Kökenleri Tablo 13: Hanelerin Küçükbakkalköy Mahallesinde Oturma Süreleri Tablo 14: Küçükbakkalköy Mahallesinde Oturanların Mülkiyet Durumu Tablo 15: Küçükbakkalköy Mahallesinde Aile Tipleri Tablo 16: Küçükbakkalköy Mahallesinde Hane Büyüklükleri Tablo 17: Küçükbakkalköy Mahallesinde Oturanların Eğitim Durumu Tablo 18: Kentsel Dönüşüm Sürecinin Tasarlanması İçin Etaplar ve Toplantı Temaları Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

11 ÖZET Bu çalışmada mahalle ölçeğindeki kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin kavramsal düzeyde bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun için kentsel dönüşüm kavramı ve dönüşüm süreçlerinin bugüne dek Türkiye de ve dünyada uygulamaya nasıl yansıdığı, bu süreçlerin nasıl yorumlanması gerektiği tartışılmış, uluslararası ölçekteki uygulamalar değerlendirilmiş, ülkemizde sürece ilişkin nasıl bir yasal tabanın var olduğu irdelenmiş ve bu bilgiler ışığında oluşturulan model kapsamında çalışma alanı olan Küçükbakkalköy mahallesi ele alınmıştır. Kentsel dönüşüm kavramı bugün ülkemizde kritik bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Özellikle medya ve siyasi çevrelerin politik söylemleriyle anlamı bulanıklaşan kentsel dönüşüm, sürecin müdahil aktörlerince parçacıl, gayrimenkul eksenli ve rant temelli bir süreç olarak, sadece fiziki dokunun yıkılıp yeniden inşa edilmesi biçiminde algılanmakta ve bu noktada sürecin bilhassa sosyal boyutu göz ardı edilmektedir. Kentsel dönüşüme ilişkin yeni yasa tasarısının da mevcut olumsuz uygulamaların önüne geçemeyecek nitelikte olması düşündürücüdür. Bunu yanı sıra günümüzde dünyada mahalle yenilemesi uygulamalarının ve mahalle ölçeğinde irdelenebilecek kentsel dönüşüm süreçlerinin de önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Şimdiye kadar gerçekleşmiş olan uluslararası deneyimlerden bir takım dersler çıkarılabilmekte ve tüm bu tartışmalar ışığında başta İstanbul olmak üzere mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm süreçlerinin konu olabileceği Türkiye kentleri için, ulusal düzeyde yasal bir dayanak ve kentsel bir politika olması gerektiği, sürecin ancak böyle bir tabanın üzerine kurgulanabileceği net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu noktada sürece ilişkin özelleştirilmiş değerler, standartlar, kriterler ve ölçüm araçlarının ortaya konulması gerekmektedir. Özellikle dönüşüm sürecine konu olabilecek aday bölgeler in niteliklerini deşifre etmede bilimsel araştırma yöntemine dayanan ve klasik planlamanın analiz-sentez süreçlerinden farklılaştırılmış, mahalle ölçeğindeki kentsel dönüşüm sürecine özel yaklaşımların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Sürecin planlama sürecinden koparılmadan bütüncül bir anlayışla, her bölge için farklı araştırma, uygulama ve denetleme süreçlerini gerekli kılan modellemelerle kurgulanması gerekmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında önemle üzerinde durulan bir konu da yukarıdaki tabanda gerçekleştirilebilecek bir dönüşüm sürecinin toplumun bütün kesimlerini içerecek şekilde katılımcı şartlarda kurgulanması gerektiğidir. Bu şartların oluşturulabildiği bir kentsel dönüşüm sürecinin de, kentsel yenilemenin koruma, sağlıklaştırma ve yıkıp yeniden yapma eylem alanlarını sadece fiziksel altyapı, üstyapı ve işlevlerde değil, sosyo-ekonomik yapıda da etkin bir biçimde devreye sokacağı belirtilmelidir. Sonuç olarak tüm bu konuların ayrıntılı olarak tartışıldığı bu çalışmanın genel dizgesi şu şekilde özetlenebilir: Birinci bölümde kentsel dönüşüm sürecine ilişkin genel kavramsal tartışmalar-sorunlar ele alınmış ve hem Batı hem de Türkiye deneyimleri açısından kentsel dönüşüm süreçlerinin özellikle son 50 yıl içerisindeki temel dinamikleri sorgulanmıştır. İkinci bölümde, kentsel dönüşümün mahalle ölçeğinde irdelenmesine girdi sağlaması bakımından uluslararası ölçekte mahalle yenilemesi örnekleri (İngiltere ve Fransa da mahalle yenilemesi, Meksika da kentsel yenileme ve sağlıklaştırma, Avrupa da URBAN II programı uygulamaları) ortaya konulmuştur. Bu bağlamda mahalle yenilemesi konusundaki farklı bakış açılarından çıkarılacak dersler, amaç, kapsam, içerik, uygulama ve denetleme süreçlerinin Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

12 yöntemi açısından yorumlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, önceki bölümlerden çıkarılan sonuçların Türkiye örneği üzerinde değerlendirilebilmesi noktasında öncelikle ele alınması gerekli görülen kentsel dönüşüme ilişkin yasal ve kurumsal yapının analizi ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, dünyadaki kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreçlerinin ülkemizdeki yansımaları ve özellikle kentsel dönüşüm hedefli olarak gerçekleştirilen yasal ve kurumsal düzenlemelerin mahalle yenilemesi açısından nasıl bir sürece işaret ettiği üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, hem dünyadaki hem de Türkiye deki deneyim ve dönüşüme ilişkin girdiler değerlendirilerek, mahalle ölçeğindeki kentsel dönüşüm sürecinde ilke ve ölçütlerin neler olması gerektiği sorgulanmış, buna bağlı olarak kentsel dönüşüm sürecinde kavramsal düzeyde öneri bir model ortaya konulmuş ve bu model çerçevesinde İstanbul da mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm sürecinin tasarlanmasını kolaylaştıracak bir tipoloji oluşturulmuştur. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise, Küçükbakkalköy Mahallesi örneği kentsel dönüşüm süreci kapsamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin ilk aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü nün İstanbul Metropoliten Alanı Doğu Yakası Genel Veri Toplama İşi kapsamında Kadıköy E-5 Üstü Bölgesi için hazırlamış olduğu analitik etüt raporu verileri ele alınmış, ikinci aşamasında ise ortaya konulan model çerçevesinde tasarlanmış olan çalışma etaplarının, çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen aşamalarında elde edilen sonuçlar, Küçükbakkalköy Mahallesi özelinde mahalle ölçeğinde kentsel dönüşüm yaklaşımı oluşturulması safhasında kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Mahalle Yenilemesi, Mahalle Ölçeğinde Kentsel Dönüşüm. Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

13 GİRİŞ Şehir Planlamanın bir eylem alanı olarak ortaya çıkışı ve gelişim süreci içerisinde kentlerin dönüşümü olgusu her zaman önemli bir belirleyici olarak var olmuştur. Bu noktada kentlerin dönüşümü iki farklı açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan ilki dönüşümün her kentin yaşadığı ve yaşayacağı doğal bir süreç olarak görülmesi, ikincisi ise dönüşümün planlama eylemi içerisinde bir müdahale alanı olarak yer almasıdır. Tarihte siyasal, ekonomik ve toplumsal yapıların yeniden örgütlendiği ya da yeniden yaratıldığı her aşamada, kentlerin doğasını da yeniden örgütleyen ya da yeniden yaratan dönüşümler gündeme gelmiştir. Planlama disiplininin bu noktada bir ihtiyaç olarak devreye girmesi, kentlerin dönüşümünün doğal bir süreç olarak değil, bir müdahale alanı olarak ele alınmasını getirmiştir. Örneğin sanayi devrimi sonrasında, yalnızca üretim biçimlerindeki bir köklü değişimin, geleneksel üretim biçimlerinin örgütlediği kentleri yeniden yarattığı düşünülürse, bu yeniden yaratım sürecinde özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki yıkıp yeniden yapmaya dayalı yenileme uygulamaları, kentlerin dönüştürülmesine yönelik müdahaleler olarak değerlendirilebilir. Yine Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında bir yeniden yaratma süreci tetiklenmiş; buna bağlı olarak da kentlerde yeniden inşa, iyileştirme ve gelişim eylemleri gündeme gelmiştir. Ancak hem kentlerin bugünkü karmaşık ve çok fonksiyonlu yapısı hem de planlama disiplininin evrimi göz önünde bulundurulduğunda, bugün kentlerin dönüşümü hususunda önceki deneyimlere nazaran daha kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem alanının oluşması beklenecektir. Bir müdahale alanı olarak kentlerin dönüşüm süreci özellikle 20. yy.ın kentlerinin önemli bir tartışma noktası ve sorunu haline gelmiştir. Temelde Batı örneklerinde sanayileşme sonrasında yaşanan dönüşümlerin kentlerde yarattığı durağan yapının, bilgi teknolojilerinin üst düzeyde devreye girdiği günümüzde çağın ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesi, kentlerdeki yeniden yapılanma hareketlerinin nedenlerinden başlıcasıdır. Bunun yanında yalnızca kent merkeziyle kalmamakla beraber çeperiyle birlikte tüm kentsel mekânın yeniden organizasyonunu gerekli kılan çağın itici faktörleri, aslında kendi mekânsal organizasyonunu hızla üretmektedir. Ülkemizde ise söz konusu süreçlerin hem Batı örnekleriyle eş zamanlı ve benzer biçimlerde gerçekleşmemiş olması, hem de belirli siyasal, sosyal ve ekonomik krizlerle sekteye uğramış olması Türkiye örneğini daha özel kılmaktadır. Örneğin 1950 lerle birlikte büyük kentlere Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

14 doğru yaşanan göç dalgası ve gecekondulaşma süreçleri büyük kentlerde kalıcı sorunları da beraberinde getirmiş, bu süreçlerin yaşandığı kentsel alanlarla kent bütünü arasındaki gerilim, kentsel dönüşüm süreçlerini hem tetiklemiş hem de güçleştirmiştir. Bu noktada ülkemizde kentsel dönüşüm süreçlerinin beklenilen başarıda gerçekleşememiş olmasının yanında, sürecin doğru algılanması, programlanması ve uygulanmasının koşulları da siyasal, sosyal ve ekonomik açılardan gerçekleşememektedir. Çalışma kapsamında incelenen Küçükbakkalköy Mahallesi kaçak yapılaşmış bir bölge olduğundan, hem Küçükbakkalköy ün hem de benzer nitelikler gösteren diğer İstanbul mahallelerinin dönüşümü konusunda özel bir bakış açısının oluşturulması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak çalışma grubunun hem kentsel dönüşüm ve mahalle yenilemesi olguları üzerine gerçekleştirmiş olduğu kavramsal kuramsal araştırma ve tartışmalar, hem de çalışma alanının analiz edilmesi süreçlerinde vardığı temel kanılar, bu tür mahalleleri dönüşüm açısından özel kılan niteliklerin yalnızca gecekondulaşma süreçlerini yaşamış mahalleler olmalarından ileri gelmediği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalara ilgili bölümlerde yer verilmiştir; fakat burada önemle belirtilmelidir ki, söz konusu kentsel alanlar her ne kadar özel niteliklere sahip olsalar da, hem uluslararası ölçeklerde uygulanmış mahalle yenilemesi örneklerinden hem de Türkiye de yaşanmış kentleşme süreçleriyle dönüşüme yönelik olumsuz uygulamalardan çıkarılacak derslerin doğru bir biçimde yorumlanması, farklı niteliklere sahip olsalar da dönüşüme konu olabilecek tüm kentsel alanları ortak bir kentsel dönüşüm anlayışı içerisinde ele almayı mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı böyle bir ortak amaca katkı sağlayabilmek olmuştur. Buna yönelik olarak mahalle ölçeğinde irdelenebilecek kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin bir model çalışması kurgulanmıştır. Bu modelin içeriğini, hem konunun bilimsel kapsamı içerisinde genel bir dönüşüm anlayışının tariflenmesi hem de Türkiye ve özellikle İstanbul kentinin dönüşüme aday mahalleri açısından uygulanabilir, olumlu sonuçlara ulaşabilir bir yeniden yapılanma sürecinin tetiklenmesi oluşturmuştur. Bu amaç ve içeriğin gerçekleştirilmesinde ise temel yöntem, değerlendirici ve kritik edici bir tutumla, mahalle ölçeğindeki kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin başat stratejilerin ve mutlaka benimsenmesi gereken politikaların ortaya konulması olmuştur. Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

15 1. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN MAHALLE ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ 1.1 Kavramlar-Sorunlar Kentsel Dönüşüm Sürecini Kavramsallaştırma Sorunsalı 20. yüzyılda kentlerin temel eğilimi kentsel alanlarının yeniden yapılandırılması olmuştur. Bu kapsamda özellikle son yirmi yıl kent merkezlerine yeniden değer kazandırma eğiliminin geliştiği dönemdir (Thorns, 2004). Ancak günümüzde yeniden yapılandırma süreci sadece kent merkezleri ile sınırlı kalmamış, kent merkezinin yakın çevresi, kentin çevre alanları ve giderek kırsal alana doğru genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Böylece bir kent içinde birbirinden farklı özellikler taşıyan bölgelerde uygulanan kentsel dönüşüm süreçleri, giderek gelişme biçimleri ve kentleşme düzeyleri birbirinden farklı dünya kentlerinin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm sürecinin bu çok boyutlu olma özelliği, konunun kavramsallaştırılması açısından bir yönüyle önemli bir fırsat gibi gözükse de, bu özelliğin zaman zaman kavramsal kargaşalara neden olduğu da yadsınamaz. Kavramın farklı ele alış biçimleriyle irdelenmesinin getirdiği zenginlik, planlama disiplininin yeni bilim alanlarını bünyesine katarak eksenlerini çeşitlendirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ancak Türkiye kentlerinin pratiklerine bakıldığında sürecin bu şekilde işlemediğini, son yıllarda adeta her derde devaymışçasına algılanan kentsel dönüşümü fiziki mekan odaklı, emlak-eksenli ve rant temelli ele alma biçimlerinin hakim olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Oysa, Roberts ın da (2000) belirttiği gibi kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki, toplumsal ve çevre koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı, bütünleşmiş bir vizyon ve [çok boyutlu] bir eylem alanıdır. Ancak bu genel tanım altında toplanmış olsa da yerleşmelerin özgün karakterlerinden kaynaklanan ve içsel ve dışsal dinamiklerin yön verdiği farklılıklar kentsel dönüşüm sürecinin kavramsallaştırılmasında alt açınımlara gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan, izlenecek kentsel dönüşüm stratejilerinin ve müdahale biçimlerinin belirlenmesinde yerleşmeye özgü karakteristik ve dinamikleri doğru tanımlamak belirlenen hedeflere ulaşmada büyük önem taşıyacaktır. Bu bakımdan, Türkiye de kentsel dönüşüm girişimlerinin kentsel sorunlara çözüm olabilecek sağlıklı bir yörüngeye oturtulabilmesi için kentlerimizin kendine özgü koşullarını ve dinamiklerini göz önüne alan yaklaşımların geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu yaklaşımlar kentsel dinamiklerin boyutları ile tanımlanan sorunlara temellenen ve süreç içinde evrimleşen Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

16 sınıflamalarla tanımlanabilir: a - Yerleşmelerin büyüme/gelişme dinamiklerinin birbirinden farklı olması: Her ölçekteki insan yerleşmesi, konum ve sosyo-ekonomik koşulların belirlediği gelişme süreçlerini izler ve bu süreçler bizi; Hızlı Büyüme Baskısı Altında Yaşayan Yerleşmeler Durağan Yapıya Sahip Olan Yerleşmeler Küçülme Tehdidi Altında Olan Yerleşmeler tasnifi ile karşı karşıya getirir. Farklı özellikler taşıyan yerleşmelerde uygulanacak kentsel dönüşüm süreçlerinin temelinin birbirinden farklı kurgularla düzenlenmesi beklenir. b - Yerleşmelerde fiziksel, sosyal ve ekonomik eskime, bozulma, köhneme süreçlerinin birbirinden farklı olması: Yukarıdaki bağlam içinde bakıldığında bir yerleşmede yaşanan gelişme süreci ile bir diğerindeki aynı olmadığı gibi bu yerleşmelerin eskime süreçleri de birbirinden farklılıklar taşır. Bu nedenle kentsel dönüşüm sürecinin programlanmasının yerleşmelerin gelişme ve eskime süreçlerinden kopuk olarak üretilmemesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan ana gruplar; Sosyo ekonomik ve fiziki özelliklerini kaybetmiş tümüyle köhneme süreci içine girmiş olan yerleşmeler Sosyo ekonomik ve fiziki özelliklerini koruyan fakat eskime süreci içine girmiş olan yerleşmeler İlk yerleşme sürecinde konut ve kentsel yaşam kalitesi düşük olan yerleşmeler dir. c - Uygulanan kentsel dönüşüm süreçlerine yerleşmelerin farklı tepkiler vermesi: Kentsel dönüşüm süreçlerinde uygulanan programlara / projelere yerleşmelerin verdiği tepkilerin de birbirinden farklı olması kaçınılmazdır. Bu kapsamda konuyu şu tasnif ile ele almak mümkündür; Hiçbir kentsel dönüşüm programı / projesi tasarlanmadan kendi iç dinamikleri ile dönüşen yerleşmeler Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

17 Kentsel dönüşüm programı / projesine çabuk ve olumlu tepki veren yerleşmeler Kentsel dönüşüm programı / projesini kolaylıkla benimsemeyen ve dönüşüm sürecinin başlayamadığı yerleşmeler Yukarıda sıralanan tüm bu farklı kategoriler kentsel dönüşüm süreçlerinin dinamiklere ve sorunlara temellenerek özgün modeller geliştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır Batı Deneyimleri ve Kentsel Dönüşümün Değişen Anlamı Kentlerin çok boyutlu olan fiziksel ve sosyal örüntüleri ve bu örüntülerin başka alanlardaki yansımaları tarih boyunca çeşitli gerekçelerle kendiliğinden ya da müdahale yoluyla değişime ve dönüşüme uğramışlardır. Kentlerdeki karmaşık yapılı çevrenin değişim ve dönüşümünün anlaşılabilmesi için bu süreçleri ortaya çıkaran nedenlerin, ve bu nedenler doğrultusunda gelişen yaklaşımların ve kavramsallaştırma çabalarının ortaya çıkış ve gelişme süreçlerini anlamak gerekmektedir. Bu noktada, kavramın ortaya çıktığı batı ülkelerinin deneyimleri incelendiğinde bir müdahale biçimi olarak kentsel dönüşüm olgusuna yaklaşımların çeşitli aşamalardan geçtiği ve kentsel politika alanında yerini aldığı görülmektedir. Bu değişim süreçlerini başlatan olguların, dönemi içinde ortaya çıkan problemlere yanıt üretme ve geliştirilen vizyon doğrultusunda fiziksel, sosyal yada ekonomik dönüşümleri gerektiren politikalar olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda, kökeni 19. yüzyıla temellenen kentsel dönüşüm zaman içinde kentsel yenilemeden (urban renewal) kentsel yeniden canlandırmaya (urban regeneration); salt fizik mekan odaklı bir eylem alanı olmaktan sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları da kapsayan daha bütünleşik bir yaklaşıma doğru evrilmiştir. Bütün kentsel dönüşüm süreçleri ele alındığında öne çıkan aktörler şu üç temel grupta toplanmaktadırlar: Kamu, özel sektör ve sivil toplum. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişme gösteren kentsel dönüşüm uygulamalarında, sosyo-ekonomik ve politik değişimler etkisinde şekillenen dönemler içerisinde, aktörlerin rolleri ve sorumlulukları da değişim göstermiştir (Cook ve Kam, 1998). Kentsel dönüşüm deneyimlerinin temel olarak dört aşamadan geçtiği ifade edilmektedir (Carmon, 1997; Cook ve Kam, 1998, Furbey, 1999): lara kadar devam eden Devlet eliyle toptan yeniden geliştirme ve kentsel yenileme (state-led wholesale redevelopment and renewal). Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

18 ların ortalarından 1970 lere kadar devam eden çok boyutlu yeniden gelişim (redevelopment) ve sağlıklaştırma (rehabilitation) çalışmaları lerden 1990 lara kadar devam eden gayrimenkul eksenli kamu-özel ortaklığı dönüşümleri (property-led public-private partnership urban regeneration) ların ikinci yarısından itibaren ortaklık modellerinin çeşitlenerek devam ettiği ve toplumun yeniden hatırlandığı dönüşüm çalışmaları (bringing the community back in) Devlet Eliyle Yeniden Geliştirme Çalışmaları (19. yy. ortalarından-1960) Devlet eliyle gerçekleştirilen ilk geniş kapsamlı kentsel dönüşüm örneği arasında dönemin valisi Baron Haussmann yönetiminde Paris te gerçekleştirilen ve kentte ortaçağ dokusunun yıkılıp geniş bulvarların açıldığı, yeni kent meydanlarının oluşturulduğu ve konut alanlarının inşa edildiği uygulamadır. Öte yandan, 19. yüzyıl boyunca Sanayi Devriminin tetiklediği hızlı kentleşme süreci Batı Avrupa kentlerinde hem niceliksel hem de niteliksel açıdan önemli boyutlara erişen konut sorununa yol açmıştır. Oluşan sağlıksız yaşam çevreleri, kentleri sıklıkla kasıp kavuran salgın hastalıklar yüzyılın son çeyreğinde kamu sağlığı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuş, konut standartlarının yükseltilmesi, salgın hastalıkların kaynağı olarak görülen çöküntü alanı haline gelmiş konut alanlarının yıkılarak temizlenmesi (slum clearance) başta İngiltere ve ABD olmak üzere gelişmiş Batı ülkelerinde giderek önemli bir kentsel politika olarak benimsenmiştir. Özellikle İngiltere ve ABD de çöküntü alanlarının temizlenmesine odaklanan bu yeniden geliştirme çalışmaları İkinci Dünya Savaşı sürecinde kesintiye uğramakla birlikte savaş sonrası dönemin ekonomik kalkınma ve kentleri yeniden inşa etme döneminde tekrar gündeme gelmiş ve güçlenerek devam etmiştir. Kamu eliyle gerçekleştirilen bu kentsel yenileme faaliyetleri modernist prensiplere dayalı yüksek yapılardan oluşan yeni konut alanlarının ve ofis yapılarının inşa edilmesi, ulaşım sistemini yeniden düzenlemeye yönelik geniş yolların açılması gibi bir dizi dönüşümü beraberinde getirmiş, kentlerin çehresini önemli ölçüde değiştirmiştir (Couch, 1990). Bu süreçte gerçekleştirilen yeniden geliştirme çalışmaları yıkım ve yeniden inşa faaliyetleri olarak iki aşamada incelediğinde kamunun rolünün İngiltere ve ABD de farklılaştığı ifade edilmektedir (Cook ve Kam, 1998). İngiltere de kamu savaşta hasar gören yapı stokunu ve nüfusu yeniden yapılandırmak ve sosyal konut sunumunu (council dwellings) Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

19 gerçekleştirebilmek için inşa faaliyetlerinde özel sektöre yer vermekle birlikte hem yıkım hem de yeniden inşa aşamalarına aktif olarak katılmıştır. Öte yandan ABD de ise kamu sadece yıkım çalışmalarında yer almış yeniden inşa çalışmalarını ise özel sektöre bırakmıştır. ABD deki yeniden geliştirme fonunun sadece 1% den az bir payı yenilenen alanda yaşamakta olan nüfusun yeniden yerleştirilmesi (relocation) çalışmalarına ayrılmış, dolayısıyla yenileme süreci söz konusu çöküntü alanlarında çoğu siyahlardan ve etnik azınlıklardan oluşan grupların yerinden edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle, bu yenileme faaliyetleri siyahları yerinden etme programı (the Negro removal program) veya devletin zorla yıkımı (federal bulldozer) olarak anılmıştır (Cook ve Kam, 1998). Yukarıdan aşağı kararlarla ve bu kararlardan doğrudan etkilenen yerel toplulukların hiçbir şekilde söz sahibi olamadığı süreçlerle gerçekleştirilen bu ilk dönem kentsel yenileme çalışmaları kentlerin eski bölgelerinde yer alan, güçlü toplumsal ilişki ağlarının olduğu ve hatta bu ilişkilerin yoksullukla baş etmede önemli rol oynadığı çoğu sağlıklı yerel topluluğun sosyal yapısını bozmuş, psikolojik maliyeti yüksek olan yerinden etme ile sonuçlanmıştır. Öte yandan, yerinden edilenleri yeni konutlara yerleştirme çalışmaları ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmış ve yerinden edilenler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakılmıştır. Kentsel yenileme hareketinin neden olduğu bu geniş çaplı yıkımlar ve yerinden edilmeler güçlü toplumsal tepkilere yol açmıştır. Giderek artan muhalif toplumsal hareketlerin yanı sıra 1970 sonrası değişen ekonomik yeniden yapılanma koşulları buldozer döneminin de (bulldozer era) sonunu getirmiştir (Cook ve Kam, 1998) Çok Boyutlu Yeniden Gelişim (Redevelopment) ve Sağlıklaştırma (Rehabilitation) Çalışmaları ( ) Ekonomik gelişmenin hız kazandığı savaş sonrası dönemde eşitsiz gelişim dinamikleri özellikle ABD de bazı toplumsal kesimlerin bu gelişmeden pay alamaması toplumsal kutuplaşmanın artması, yoksulluğun derinleşmesi ve bu kesimler için sosyal koşulların giderek daha da bozulması, kötüleşmesi ile sonuçlanmıştır. Bu ise 1960 larla başlayan yeni dönemin yoksulluğun keşfi olarak adlandırılmasına neden olmuştur. (Cook ve Kam, 1998) ların ortalarında, çöküntü alanlarının temizlenmesi, yıkılıp yeniden inşa edilmesine odaklanan kentsel yenileme politikalarının kentsel sorunları çözemediği, aksine bu sorunları kentin başka bölgelerine taşıdığı ve yansıma biçimlerini değiştirdiği (Roberts 2000) ve hatta Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

20 kimi zaman bu sorunları daha da ağırlaştırdığı kabul görmeye başlamıştır. Bunun sonucunda merkezi hükümet yoksullukla mücadele etmeye yönelik yeni programlar ve kurumlar oluşturmuştur. (Model Cities programme, Department of Housing and Urban Development gibi). Bir başka deyişle, nitelikli konut sunumunun yanı sıra kent programlarına eğitim, sağlık, işgücünün eğitimi ve kapasite artırımı, ekonomik gelişim, toplum güvenliği, rekreasyon ve benzeri konular da dahil edilmiştir. Benzer biçimde, İngiltere de de buldozer dönemi (bulldozer era) çöküntü alanı olarak addedilen çoğu mahalleyi ortadan kaldırmış ve düşük maliyetli konut sunumunu azaltmıştır. Öte yandan, düşük gelir gruplarına yönelik çok katlı sosyal konutlar (council housing), konut gereksinimine kısmen yanıt vermekle birlikte çeşitli sosyal problemlerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Sosyal ve ekonomik problemlerin artması ile birlikte ABD deki gelişmeye benzer biçimde kötü konut koşullarının çok boyutlu yoksunluk ve yoksulluk ortamının sadece bir boyutu olduğu fark edilmiştir (Carmon, 1997; Cook ve Kam, 1998). Ayrıca, salt fizik mekan odaklı topyekun kentsel yenilemenin yanı sıra kentsel sağlıklaştırma (rehabilitation) konularına da önem verilmeye başlanmıştır. (Roberts, 1998) Bu dönem kısa bir geçiş aşaması olarak yaşanmış ve kentsel yenileme politikasının ekonomik gelişmeyi ateşleyecek ve toplumsal eşitliği sağlayacak politikalar ile birlikte ele alınması gerektiği fark edilmiştir. Ancak, bu eğilimin ömrü kısa olmuştur ve takip eden dönemde egemen hale gelen gayrimenkul eksenli dönüşüm politikaları 1960 ortalarından itibaren ortaya çıkan bu toplumsal içerikli politikaların çabucak etkisizleşmesine yol açmıştır Gayrimenkul Eksenli Kamu-Özel Ortaklığı Dönüşümleri ( ) Kapitalist ekonominin 1970 lı yıllarda girdiği krizi aşma çabaları ile başlayan süreçte, meydana gelen yapısal değişimler kentsel dönüşüm yaklaşım ve pratiklerini de etkilemiştir. Bu dönemde, değişen üretim biçimleri yeni bir üretim coğrafyasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeniden yapılanan sanayi üretiminin uluslar arası düzlemde desantralize olmasıyla sanayisizleşme eğilimi içine giren gelişmiş Batı ülkelerinde ekonomileri imalat sanayine dayalı olan kentlerde önemli istihdam kayıpları yaşanmış, kent ekonomileri çöküntüye uğramıştır. Buna karşılık, parçalanıp uluslararasılaşan üretimin kontrol ve koordine edilmesi gereği ve finansal sermayenin yapısındaki değişmeler, hizmetler sektörünün giderek gelişmesini ve Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB,

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çeyreğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda, oluşan kentsel dokuların, yeniden, bu kez, sosyal

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENT KAVRAMI KENT KAVRAMI Kent kelimesi, farklı dillerden Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Orta Asya da Türklerle birlikte yaşayan bir

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN

DR. SAVAŞ ZAFER ŞAHİN ANKARA DA ULAŞIMIN GELECEĞİ KARANLIK! Bu raporda kullanılan tüm bilimsel veriler ve görsel materyaller TMMOB DR. SAVAŞ Şehir ZAFER Plancıları ŞAHİN Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanan Ankarada Uygulanan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ Doğan HASOL Mimar Mimarlık Uygarlığın

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm New Regulations and Urban Renewal

Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm New Regulations and Urban Renewal 51 Planlama 2016;26(1):51-64 doi: 10.5505/planlama.2016.54254 ARAŞTIRMA / ARTICLE Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm New Regulations and Urban Renewal Hatice Selcen Seydioğulları Seydioğulları Harita

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı