PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : - PERDE ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Altuğ YAVAŞ, Şerf SAYLAN Balıkesr Üverstes, Mühedslk-Mmarlık Fakültes, İşaat Mühedslğ Bölümü, Çağış Kampusu-/Balıkesr Gelş Tarh :.. ÖZET So o ılda apıları dzaıı hed deplasma vea deplasma profl ç apıldığı drekt deplasma esaslı dza metodu, brçok apı tp dzaı ç kullaılmaktadır. Bu çalışmada momet aktara çerçeve tp apılar ç gelştrle Drekt Deplasma Esaslı Dza (DDED) metodu perde çerçeve tp apıları dzaı ç geşletlmştr. Perde çerçeve apıları DDED ıı apılablmes ç perde çerçeve tp apılar at leer olmaa deplasma profl belrlemes gerekr. Bu edele, perde çerçeve tp apıları deplasma profller elde edlmes ç DDED ve leer olmaa damk aalz brlkte kullaıldığı teratf br ötem öerlmş ve bu ötem kullaılarak sstemde tek br perde kullaıldığı, çerçeve ortasıda olduğu, altı katlı apı ç leer olmaa deplasma profll elde edlmştr. Arıca farklı perde erleşm ve farklı açıklık saısıı deplasma profle etks araştırılmıştır. Aahtar Kelmeler : Perde çerçeve sstem, Deplasma profl, DDED, Leer olmaa damk aalz DISPLACEMENT PROFILE FOR DISPLACEMENT BASED DESIGN OF WALL-FRAME SYSTEMS ABSTRACT Drect dsplacemet based desg that desgs the structure for a gve target dsplacemet profle s used for the desg of several tpes of structures the last decade. I ths stud, the drect dsplacemet based desg (DDBD) method developed for the desg of momet resstg structures s exteded for the desg of wallframe tpe structures. Dsplacemet profles of the wall-frame tpe structures must be determed for the DDBD of wall frame structures. Therore, a teratve method that uses DDBD ad olear tme hstor aalss together s proposed for determg the dsplacemet profles. Dsplacemet profles for sx stored four spa wall-frame tpe structures that have oe wall the mddle of the frame are determed. Also the affects of the locato of the wall ad the umber of the spa s vestgated. Ke Words : Wall frame sstem, Dsplacemet profle, DDBD, Nolear tme hstor aalss. GİRİŞ Deplasma esaslı dza, deplasmaları metodu esası olarak kullaıldığı br ssmk dza metodudur. Drekt deplasma esaslı dza (DDED) metodu le aı deprem etks altıda üform rske sahp apılar dza edlmektedr. Metot aı deprem altıda farklı mühedsler tarafıda dza edlmş apıları brbre çok bezer davraış göstermes amaçlamaktadır. Güümüzde kullaılmakta ola geleeksel kuvvet esaslı dzada, ö boutlarla belrlemş apısal perot ve elastk vme spektrumu kullaılarak, elastk spektral vme katsaısı belrlemektedr. Daha sora spektral vme katsaısı apı davraış

2 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala katsaısı (vea apı süeklk faktörü) le azaltılarak elde edle ata deprem kuvvetlere göre apı dza edlmektedr. Deplasma kotrolü se geellkle dza tamamladıkta sora apılmaktadır. Acak drekt deplasma esaslı dza metoduda tasarımcı apıı hed br deplasma vea deplasma profle göre dza etmektedr. Daaım ve rjtlkler bu metotta dzaı değşkeler değl, dzaı soucu olarak elde edlmektedrler. DDED metodu kuvvet esaslı dzaa göre k açıda farklıdır. () Yapı davraış katsaısı (vea apı süeklk faktörü) kullaılmasıa gerek oktur. () Deprem esasıda elemalarda oluşacak elastk olmaa davraışlar metoda dahl edlmektedr. DDED lk olarak Kowalsk et al., (99) tarafıda Tek Serbestlk Derecel (TSD) betoarme apılar ç kuvvetler ere deplasmaları esas ala br ssmk dza metodu olarak öerlmştr. DDED, apısal sstemler ç gerekl ola daaım ve rjtlkler dzaı soucu olarak elde edldğ br teratf metottur. Bu çalışmada TSD köprü koloları celemş ve kuvvet esaslı dza le deplasma esaslı dza metotları karşılaştırılmıştır. Deplasma esaslı dza metoduda TSD br köprü kolouu başlagıç verler; kolo ükseklğ, hed deplasma ve deplasma davraış spektrumudur. Metot, hed deplasmaıı oluşturacak kolo daaımı ve rjtlğ le souçlamaktadır. DDED metoduda daaım ve rjtlk değşke değl, metodu br soucu olarak elde edlmektedr. Calv ad Kgsle (99) de TSD apılar ç öerle DED metoduu Çok Serbestlk Derecel (ÇSD) köprü apılarıı dzaı ç geşletmşlerdr. Gelştrdkler DDED ı smetrk ve asmetrk köprüler dzaı ç kullamışlardır. Metot ÇSD apı ç br deplasma profl kabulüe daamaktadır ve sstem bu deplasma profl kullaılarak TSD ssteme drgemektedr. Gelştrle DDED metodu smetrk apılar ç souçlar vermese rağme asmetrk apılar ç souçlar vermemştr. Prestle et al., (99) tarafıda apıla çalışmada, DDED metoduu aa lkeler ve çıkış oktaları özetlemştr. Arıca ÇSD l karmaşık apıları DDED ıı e öeml adımlarıda br taes ola ÇSD sstem eşdeğer TSD ssteme asıl drgeeceğ üzerde durulmuştur. Ba türü betoarme apılar ç başlagıç DDED metodu öerlmştr. Kowalsk (997) de üform rske sahp balar dza etmek ç DDED metoduu mevcut kuvvet esaslı dza metodua göre üstülükler ortaa koulmuştur. Arıca deplasma esaslı dza metodu le elastk olmaa davraışı drekt olarak metoda asıl dahl edlebleceğ özetlemştr. TSD l sstemler DDED ıa at aaltk ve deesel doğrulama çalışmaları apılmıştır. Arıca çok açıklıklı köprüler gb ÇSD sstemler celep doğrulama çalışmaları leer olmaa damk aalz le apılmıştır. Prestle ad Calv (997) de DDED metoduu geel felses özetlemş, TSD ve ÇSD köprüler ç prosedürü gelşm aşamaları verlemştr. ÇSD sstemler ç öerle DDED, asmetrk köprüler ç de souçlar verecek şeklde gelştrlmştr. ÇSD ba türü apıları değerledrlmesde kullaıla deplasma profller DDED da da kullaılableceğ belrtlmştr. Leodg et al., (998) de betoarme ba çerçeveler kuvvet talepler ere deplasma taleplere göre dza edecek br drekt deplasma esaslı dza metodu öermşlerdr. Deplasma talepler dza kuvvetlere döüştürülmes ç temsl apı aklaşımıda ararlaılmıştır. Br çok apısal aalz soucu Elemalara at talepler elde edlp, çerçevee at elamaları spesfk br krtere göre dza edlmştr. Çalışmada çerçeveler performaslarıı maksmum deplasma ve süeklk bakımıda değerledrlmes ç elastk olmaa damk aalz kullaılmıştır. Geleeksel kuvvet esaslı dza le deplasma esaslı dza karşılaştırılmış ve deplasma esaslı dzaı gerçekç br dza prosedürü olduğu belrtlmştr. Jud et al., () de kuvvet esaslı dza (KED) ve deplasma esaslı dza metotları karşılaştırılmıştır. Çalışmalarıda KED le DED ı ede celep karşılaştırmak, DED ı geçmş tartışmak ve brkaç bast TSD apıı KED ve DED le dza edp leer olmaa damk aalz souçları le deplasma davraışlarıı değerledrlmes amaçlamıştır. Br grup TSD apı farklı er hareketler kullaılarak k farklı dza metodua göre dza edlmştr. Leer olmaa damk aalz souçları, tpk br kolo ç rjtlk azalmalı br hsteress lşk kullaıldığıda deplasma esaslı dza, kuvvet esaslı dzaa göre daha tutarlı souç verdğ belrlemştr. Prestle () tarafıda apıla çalışmada ssmk dza üklemes altıda apıları verle sıır durumu sağlaablecek şeklde dza edlebleceğ br dza metoduu temel kavramları verlmştr. Çalışmada detaları açıklaa metot, deplasma spektrumuu kullaa, apıı maksmum davraıştak br eşdeğer sekat rjtlkle karakterze ede DDED metodudur. Bu çalışmada sadece kosol perdelerde oluşa apılara at br DDED metodua at hesap adımları da verlmştr. Dört katlı, altı katlı, sekz katlı ve o k katlı dört apı, gelştrle DDED le dza edlmştr. Aı apılar KED le de dza edlp apıları maksmum deplasma davraışları leer olmaa damk aalz le elde edlp karşılaştırılmıştır. Josso () de geleeksel erde dökme betoarme çerçeveler ve ardgermel prabrk çerçeveler drekt deplasma esaslı dza metotları celemştr. Çalışmada deplasma Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

3 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala esaslı dzaı temelde ola geel kavramları geçerl olduğu gösterlmştr. İcelee her k apı tp ç DDED metoduda kullaılacak elastk olmaa deplasma profl ve söüm oraıa at fadeler öerlmştr. Sullva () de sekz farklı deplasma esaslı dza metoduu celep karşılaştırmıştır. Çalışmada rjt temell, esek temell düzel kosol perde duvarlı apı, düzesz kosol perde duvarlı apı le düzel momet aktara çerçeve ve düzesz momet aktara çerçeve olmak üzere beş farklı apı tp sekz farklı deplasma esaslı dza prosedürü kullaılarak dza edlp souçları karşılaştırılmıştır. Dza metotları bastlk, çok ölülük, performas ve bütülük açısıda değerledrlmş ve çok zaıf, zaıf, kabul edleblr, ve mükemmel olarak değerledrlmştr. DDED bastlk, performas ve bütülük açısıda mükemmel, metodu sadece çerçeve tp apılar ç ugulaablr olduğuda çok ölülük açısıda kabul edleblr olarak değerledrlmştr. Bu çalışmada, momet aktara çerçeve tp ve sadece kosol perdelerde oluşa apılar ç gelştrle DDED metodu, perde çerçeve sstemler DDED ı ç geşletlmştr. DDED hesap adımlarıı e öemls ola perde-çerçeve ssteme at deplasma profller altı katlı perde çerçeve apı ç elde edlmş ve br deplasma profl öerlmştr.. DDED METODUNA AİT HESAP ADIMLARI DDED metoduda apıı leer olmaa davraışı Temsl Yapı olarak smledrle üksek söümlü eşdeğer tek serbestlk derecel leer br sstemle fade edlr (Şekl ). Momet aktara çerçeve tp apıları DDED metodu farklı hesap adımıda oluşmaktadır. Bu hesap adımları aşağıda verlmştr: Adım. Ugu br deplasma davraış spektrumuu seçlmes : Deplasma davraış spektrumu, Şekl de verldğ gb deplasmaa karşılık tek serbestlk derecel sstem ttreşm perodua göre çzlr. Adım. Maksmum deplasma profl hesaplaması : Perde çerçeve sstemler ç öerle br deplasma profl mevcut değldr. Bu çalışmada perde çerçeve sstemler ç Bölüm de deplasma profl öerlecektr. Deplasma (cm) 7 Perot (s) Şekl. Deplasma davraış spektrumu Adım. Sstem deplasmaıı hesaplaması Şekl de verle temsl eşdeğer TSD sstem maksmum deplasmaı, ektf deplasmaa eşttr ve deklem () le hesaplaır. Bu adım temsl TSD apı le gerçek ÇSD apı arasıda deplasmalar csde lşk kurar. = = = m m % söümlü deplasma spektrumu () F F m m h F M Burada; eşdeğer TSD sstem deplasmaı, lgl katı deplasmaı, m se lgl katı kütlesdr. F F = = V b h (a) (b) Şekl. ÇSD apıı TSD apı olarak temsl edlmes (a) ÇSD Yapı (b) Eşdeğer TSD apı h h Adım. Ugu Br Sstem Söüm Seves Seçlmes: Sstem söümü, ÇSD çerçeve çdek elemaları eşdeğer vskoz söümler foksou olarak TSD apıı eşdeğer vskoz söümü olarak taımlaır. Sstem söümü tasarımcı tarafıda seçlr. Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

4 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala Adım. Efektf Yapısal Perodu Elde Edlmes: Efektf perot (T ) hesaplaa sstem deplasmaı ve seçle sstem söümüe göre çzle deplasma davraış spektrumuda elde edlr (Şekl ). Deplasma (cm) 7 Perot (s) Şekl. Efektf perodu elde edlmes Adım. Efektf Kütle Hesaplaması: Efektf kütle (M ) deklem () le hesaplaır. Efektf kütle toplam ba kütles % 8 ~ % 9 kadardır. M = () m = Adım 7. Efektf Rjtlğ Hesaplaması: Efektf rjtlk kavramı, temsl apıı leer damk davraışla modellemektedr. Efektf rjtlk (K ) eşdeğer k doğru parçalı olarak dealleştrle TDS sstem sekat rjtlğdr ve deklem() le hesaplaır. K π = M () T T % söümlü deplasma spektrumu Şekl de K ektf rjtlğ, K ça elastk sstem rjtlğ, K e TSD sstem elastk davraış sorası rjtlğ göstermektedr. Efektf rjtlk, ektf kuvvet sstem deplasmaıa bölümes le hesaplaablr. Adım 8. Taba Kesme Kuvvet Hesaplaması: Taba kesme kuvvet (V b ) eşdeğer TSD l apıı ektf kuvvete (F ) eşttr ve deklem () le hesaplaır (Şekl ). ÇSD sstem, bu adımla eşdeğer TSD sstemde tekrar başlagıçtak ÇSD ssteme çevrlr. V b = F = K () Adım 9. Taba Kesme Kuvvet Çerçeve Katlarıa Dağıtılması: Hesaplaa taba kesme kuvvet deklem () le kat deplasmalarıa ve kat kütlelere oratılı olarak kat kuvvetler (F ) olarak katlara dağıtılır. m F = Vb () m = Kat kuvvetler, kat deplasmaları le oratılıdır. Çerçeve ç kuvvet profl maksmum deplasma profl le aı şekle sahptr. Adım. Yapısal aalz ugulaması ve elemaları dza edlmes: Bu adımda apısal aalz ugulaır ve elemalar hesaplaa kest tesr taleplere göre dza edlr. Perde-çerçeve br sstem temsl apı aklaşımı le taımlaablmes ç, momet aktara çerçeve sstemler ç öerle azaltılmış rjtlkl süek krşlerle ve elastk rjtlkl kololarla temsl edldğe bezer br aklaşıma htaç duulmaktadır. (Şekl ) Perde-çerçeve sstemde taımlaa perde rjtlğ, perde alt bölümlerde temsl apı aklaşımı ede le beklee süeklk taleble oratılı olarak azaltılmalıdır (Prestle, ). F F I b =I cr /µ I c =I cr I b =I cr /µ F u =F F K e F I c =I cr M w I w =I cr I c =I cr K çat K Deplasma M c M c I w =I cr Şekl. Sabtlemş kolo ve perde mometler ve elema rjtlkler M c M c Şekl. Efektf rjtlk u = Yapısal aalz tamamlaablmes ç çerçeve ve perde taşıacağı taba kesme kuvvet ç br Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

5 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala ora belrlemeldr. Belrlee bu taba kesme kuvvet oraıa bağlı olarak kolo ve perde elemaları rjtlk oraları belrlemektedr. Daha sora koloları taşıacağı taba kesme kuvvet, rjjtlklerle oratılı olarak dağıtılıp Şekl de gösterldğ gb zem kat kololarıı alt uçlarıda sabtlemş kolo taba mometler (M c ) belrlemektedr. Sabtlemş kolo mometler ve perde-kolo rjtlk oraıa bağlı olarak da sabtlemş M w perde momet elde edldğde apısal aalz ç gerekl ola bütü değşkeler belrlemş olur... Elemaları Rjtlk Oraları Perde-çerçeve sstemde perde karşıladığı taba kesme kuvvet ç br ora belrlemes gerekmektedr. Farklı perde-kolo rjtlğe sahp apılarda, tek br perde karşıladığı taba kesme kuvvet toplam taba kesme kuvvete oraıı belrlemek ç öcelkle Şekl da özellkler verle apı ele alımıştır. Ele alıa dört açıklıklı perde çerçeve apıı, açıklıkları m, kat ükseklkler m dr ve perde, çerçeve tam ortasıdadır. Bu geometrk özellklere sahp apıı kat saısıı altı, dokuz ve ok olduğu durum ç aalzler apılmıştır. m m lw m m C C W C C Şekl. Dört açıklıklı perde-çerçeve tp apı xm Ele alıa apıı ata ükler altıda statk aalz apılmada öce rjtlk oraları belrlemştr. Çerçeve apıda olduğu gb kolo ve krşler rjtlkler brbre eşt alımıştır. Perde rjtlğ se değşkedr. Elemalara at kama rjtlkler hmal edlmemştr. Perde-çerçeve sstemde kolo ve perde rjtlkler değştrlerek oluşturula altı katlı farklı apı, sabt üçge ata ük altıda aalz edlmştr. Tablo de aalz apıla tapıa at kolo boutları düşe eksede, perde boutları se ata eksede verlmştr. Kololar C, perde se W le gösterlerek aalz apıla apıları perde erleşmler verlmştr. Aalzlerde perdeler tek boutlu elema olarak modellemştr. Perdee saplaa krşler perde aksıa kadar ola bölümler sosuz rjt taımlamıştır. Tablo. Yata Yük Aalz Yapıla Perde-Çerçeve Yapılar Wx W7x Wx C x CCWCC CCWCC CCWCC C x CCWCC CCWCC CCWCC C x CCWCC CCWCC CCWCC C7 x 7 CCWCC CCWCC CCWCC Perde taba kesme kuvvet karşılama oraı sadece ata ükler etks altıda ele alımıştır. Bütü aalzlerde düşe ükler hmal edlmştr. Statk ata ük aalzler altı katlı, dokuz katlı ve ok katlı apılar ç arı arı apılıp aralarıdak lşk celemştr. Dört açıklıklı altı, dokuz ve ok katlı apılar ç perde taba kesme kuvvet karşılama oraıa göre perde/toplam kolo rjtlk oraıı belrlemek ç deklem () öerlmştr (Yavaş, ). I w I c = A e V B V perde Taba * () Burada I w perde duvarı atalet momet, ΣI c zem kat kololarıı atalet mometler toplamı, V perde perde duvarı karşıladığı taba kesme kuvvet, V Taba apıa at taba kesme kuvvetdr. Altı, dokuz ve ok katlı dört açıklıklı apılar ç A ve B değşkeler Tablo de verlmştr. Tablo. Dört Açıklıklı Altı, Dokuz ve O k Katlı Yapılar İç A ve B Değşkeler A B Katlı Katlı.77.8 Katlı.79.7 Tablo de dört açıklıklı perde sstem tam ortasıda olması hale at A, B değşkeler kat saısı le değşmemektedr. Bu edele A=.77 ve B =.8 alıablr. Arıca, açıklık saısıı ve perde erleşm deklem () da kullaıla A ve B değşkee etks celemştr. Bu amaçla sekz açıklıklı ve altı açıklıklı, sstemde perde orta aksta olduğu altı katlı apıları aalz, altı açıklıklı perde çerçeve sstemde perde sırası le brc, kc üçücü ve dördücü akta olduğu sstemler aalzler apılmıştır. Elde edle A ve B değşkeler Tablo de verlmştr Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

6 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala Tablo. Farklı Açıklık ve Perde Yerleşm İç A ve B Katsaıları A B 8 Açıklıklı Katlı Perde orta aksta.9. Açıklıklı Katlı Perde. aksta..7 Açıklıklı Katlı Perde.,. ve orta aksta..7 Açıklıklı Katlı Perde orta aksta Kolo ve Perde Momet Taleb Perde taşıacağı taba kesme kuvvet oraıa bağlı olarak perde/kolo toplam rjtlk oraı hesapladıkta sora koloları taşıacağı kesme kuvvet belrler. Kolo rjtlkler eşt kabul edldğde kololar tarafıda taşıa taba kesme kuvvet bütü kololara eşt olarak dağıtılır. Çerçeve apılarda olduğu gb kolo sabtlemş mometler taba kesme kuvvete ve h c k a bağlı olarak hesaplaır. Burada h c zem kat kolouu ükseklğ, k se zem kat kolou momet sıfır oktasıı er belrlemek ç kullaıla br katsaıdır ve.7 le arasıda br değer seçleblr (Prestle, ). Tablo de celedğde perde erleşm, açıklık saısı ve kat saısıı C ve D değşkeler çok değştrmedğ görüleblr. Bu edele C =. ve D =.9 alıablr.. DEPLASMAN PROFİLİNİN ELDE EDİLMESİ Deplasma profl DDED metoduu e öeml adımlarıda brdr. Bu çalışmada, deplasma profl elde edleblmes ç kullaıla DDED metodu ve Leer Olmaa Damk Aalz (LODA) beraber kullaıldığı teratf br aklaşıma at akış şeması Şekl 7 de verlmştr. Deplasma Spektrumu Seç Başlagıç Deplasma Profl Seç Eşdeğer TSD Sstem Deplasmaıı Hesapla Perde-kolo rjtlk oralarıı belrlemesde kullaıla aalzler ardımıla, perde momet toplam kolo momete oraı deklem (7) le belrlemştr. Rjtlk oralarıda olduğu gb momet fadeler de C ve D değşkeler le fade edleblr. M w M c = C I w I c D (7) Burada M w perde duvarı alt ucudak momet, ΣM c zem kat kololarıı alt uçlarıdak mometler toplamıdır. Altı, dokuz ve ok katlı apılar ç C ve D değşkeler Tablo de verlmştr. DDED Ugu Br Söüm Seves Seç Efektf Perodu Belrle Efektf Kütle ve Efektf Rjtlğ Hesapla Taba Kesme Kuvvet Hesapla Taba Kesme Kuvvetler Katlara Dağıt Yapıı Dza Et Tablo. Aalz Yapıla Yapılar İç C ve D Değşkeler Açıklıklı Katlı Perde Orta Aksta Açıklıklı 9 Katlı Perde Orta Aksta Açıklıklı Katlı Perde Orta Aksta 8 Açıklıklı Katlı Perde Orta Aksta Açıklıklı Katlı Perde.,. ve. Aksta Açıklıklı Katlı Perde lk aksta Açıklıklı Katlı Perde Orta Aksta C D LODA Yapa Deprem Kadı İç LODA Yap Deplasma Profl Elde Et Ye Deplasma Profl le Seçle Profl Uumlu mu? Evet Aalz Btr Haır Şekl 7. Deplasma profl elde edlmes ç gerekl hesap adımları Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

7 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala.. Leer Olmaa Damk Aalz Yapıları leer olmaa damk aalzde (LODA) Newmark-Beta saısal tegraso ötem kullaılmıştır. Adım adım tegrasoda sabt ortalama vme (β=/, γ=/) kabulü seçlmştr. LODA, RAM Perform D (Ramt, ) programı le apılmıştır. LODA de plastk şekl değştrmeler plastk kest adı verle belrl bölgelerde topladığı ve bu bölgeler dışıda davraışı leer elastk olduğu varsaımı apılmıştır. Tüm LODA lerde P- etks gözöüe alımamıştır. Plastkleşe krş ve koloları belrlemesde K(M) akma bağıtısı kullaılmış acak kolo elemaları taşıma kapasteler belrlerke ormal kuvvet göz öüe alımıştır. Kesme kuvvet akma bağıtılarıa etks terk edlmş acak kesme kuvvet taşıma kapasteler bağımsız olarak kotrol edlmştr. Krş ve kololara at momet-plastk döme bağıtısı ç pekleşe rjt plastk, perde elemaa at momet plastk-döme bağıtısı çde rjt plastk davraış esas alımıştır. Elemalara at çatlamış kest rjtlkler deklem (8 a-c) le hesaplamıştır (Prestle, ). Plastk kestlere at akma momet ve akma eğrlğ χ momet eğrlk aalz le buluablr. Kololar Perdeler Krşler χ =. ε / h (8-a) w c χ =.ε / l (8-b) χ =.7 ε / h (8-c) Bu fadede verle ε doatıı akma şekl değştrmes, h c kolou br kear boutu, h b se krş ükseklğ, l w se perde duvarı uzu kearıı boutudur. DDED metoduda düzleştrlmş spektrum kullaıldığıda leer olmaa damk aalzde, ortalamaları bu düzleştrlmş spektrumu vere apa adet apa deprem kadı dkkate alımıştır.... Yapa Deprem Kaıtlarıı Oluşturulması Yapa deprem kaıtlarıı oluşturulması ç k arı program kullaılmış ve toplam adet apa deprem kadı üretlmştr. Yapa deprem kaıtları SEOAC Blue Book da (999) da D tp zemde deprem seves III, (DSIII) ç verle deplasma spektrumuu verecek şeklde üretlmştr. Kulaıla programlarda lk Ruaumoko () programıı br parçası ola ve orjal Vamarcke (97) tarafıda gelştrle ve daha sora Carr () tarafıda değşklkler apıla SIMQKE() programıdır. Bu program kullaılarak e büük er vmes.g olacak şeklde adet apa deprem kadı üretlmştr. Kullaıla dğer program Buffalo b Üverstesde gelştrle TARSCTHS (999) (Target Accelerato Spectra Compatble Tme Hstores) programıdır. TARSCTHS programı le üretle her br apa kaıt farklı br pk er vmese sahptr. Her k program le üretle kaıtlara at e büük er vmes değerler Tablo de verlmştr. Tablo. Üretle Yapa Deprem Kaıtlarıı E Büük Yer İvmeler SIMQKE TARSCTHS Kaıt İsm PGA Kaıt İsm PGA YK-. YP-YK-.97 YK-. YP-YK-.89 YK-. YP-YK-. YK-. YP-YK-. YK-. YP-YK-. Şekl 8 de her br apa kada at deplasma spektrumu ce czg le, hed deplasma spektrumu se kalı çzg le gösterlmştr. Spektral Deplasma (cm) 8 Hed YK YK YPYK YPYK YPYK YK YK YK YPYK YPYK Perot (s) Şekl 8. Hed ve apa kada at deplasma spektrumu. SAYISAL UYGULAMALAR Tam ortada tek br perde olduğu ve altı katlı dört açıklıklı, perde ssteme etke taba kesme kuvvet % s karşıladığı apılara at saısal ugulamalar apılmış ve bu sstemlere at deplasma profller elde edlmştr. Seçle başlagıç profl deplasma profle etks ve kat kütles değşm deplasma profle etks altı katlı apı kullaılarak elde edlmştr. Açıklık saısıı deplasma profle etks araştırmak ç perde sstem ortasıda olduğu ve taba kesme kuvvet % s perde tarafıda karşıladığı altı katlı dört, altı ve sekz açıklıklı üç apıa at deplasma profller de elde edlmştr. Şekl 9 da özellkler verle altı katlı, perde çerçeve orta aksıda olduğu dört açıklıklı br apı ele alımıştır. Sstemde Mühedslk Blmler Dergs () - 7 Joural of Egeerg Sceces () -

8 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala kat ükseklğ her katta sabt olup h=m. dr. Açıklılar se m. dr. Yapıı kat ağırlığı W=88kN alımıştır. Yapıı br katıı toplam kütles m = 897 kg dır. Özellkler verle altı katlı apıı deplasma profl teratf br aklaşımla elde edlmştr. Dördücü terasoda farklı deprem kadı kullaılarak apıla leer olmaa damk aalz soucuda elde edle zarf deplasma profller ve deplasma profller ortalaması Şekl de verlmştr. x l w Şekl 9. Altı katlı perde-çerçeve tp apı DDED metodu ç öcelkle ugu br deplasma spektrumu olarak SEOAC Blue Book da (999) D tp zemde deprem seves III, (DSIII) ç verle deplasma spektrumu seçlmştr. Brc terasoa başlaablmek ç br başlagıç deplasma profl seçlmes gerekmektedr. Seçle bu deplasma profl perde-çerçeve apıda beklee deplasma profl verecek şeklde rasgele seçlmştr. Sstem söüm oraı % seçlmştr. Bu söüm oraıa bağlı olarak deplasma spektrumu drgemştr. Elemalar Bölüm de verle DDED a at hesap adımları kullaılarak dza edlmştr. Elemaları dzaı tamamladıkta sora üretle apa deprem kadı kullaılarak apıa at deplasma profl her br kaıt ç LODA le de arıca elde edlmştr. Deplasma profl dördücü terao souda akısamıştır. Başlagıç.teraso. İteraso. İteraso. İteraso,,,, Deplasma (m) Şekl. Altı katlı apı ç terasolar soucu elde edle deplasma profller,,, Deplasma (m) Şekl. Altı katlı apıı so terasodak apa deprem kaıtlarıa at zarf deplasmaları ve ortalama deplasma profl.. Farklı Başlagıç Profller Souç Deplasma Profle Etks Altı katlı apıı DDED metoduda kullaılacak deplasma profl elde etmek ç kullaıla teratf aklaşımda, brc terasoda br başlagıç deplasma profl seçlmes gerekmektedr. Şekl 9 da özellkler verle altı katlı apı ç dört farklı başlagıç profl seçlerek terasolar apılmıştır. =θ Seçle deplasma profllerde lk momet aktara çerçeveler ç Prestle (99) tarafıda öerle deklem (9) le verle deplasma profldr (Dk9). d ( ) h h (9) h Burada; maksmum θ d görel öteleme oraı,. h kat ükseklğ, h apı ükseklğ ve kat saısıdır. Kullaıla kc deplasma profl se üç, beş, sekz ve obeş katlı momet aktara çerçeve apılar ç Josso () tarafıda öerlmş ve deklem() le verlmştr (Dk). Altı katlı apı ç deklem () da kullaılacak değşkeler γ =. ve χ =.8 dr (Yavaş, ). Mühedslk Blmler Dergs () - 8 Joural of Egeerg Sceces () -

9 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala = θ d h γ h ( ) χ h h. () γ h Üçücü deplasma profl se Kowalsk () tarafıda kosol perdeler deplasma profl ç öerle ve deklem () le fade edle deplasma profldr. Kullaıla deplasma profl apıı sadece x cm boutlarıda kosol br perdede oluştuğu varsaılarak elde edlmştr. (Dk) h ε h l h p = ε. + θ h () d l w h lw Burada; l w perde kear uzuluğu, ε doatıı akma şekl değştrmes, l p perde plastk mafsal uzuluğudur ve deklem () de hesaplaablr. l l p p =.l w =.h +.h +.f d b () Bu fadede, f doatıı akma daaımı, d b se dzada kullaıla doatıı çapıdır. Kullaıla dördücü profl se br öcek bölümde brc terasoda kullaıla deplasma profldr Bu deplasma profl rasgele seçlmştr ve Şekl de (RS) olarak verlmştr. Farklı başlagıç deplasma profller kullaılarak elde edle apıla terasolar soucu elde edle deplasma profller Şekl de verlmştr Şekl de görülebleceğ gb seçle farklı başlagıç deplasma profller le apıla teraaolar soucu deplasma profller heps aı souç deplasma profle akısamıştır. Dolaısı le deplasma profl belrlemes ç seçle başlagıç deplasma profl souç profl değştrmemektedr. Seçle farklı deplasma profller kullaılarak elde edle souç deplasma profl deklem () le fade edleblr. h d h =.θ ( h + 7.)( h.7) ().. Kat Kütles Deplasma Profle Etks Şekl 9 da özellkler verle altı katlı apıı her br açıklığıı ağırlığı kn ere kn seçlerek deplasma profl tekrar elde edlmştr. Kütle.7 kat artması e sstemdek taba kesme kuvvet de aı orada arttırmıştır. Acak eşdeğer TSD sstem deplasmaı dolaısı le ektf perodu değşmemştr. Ye büük taba kesme kuvvetde dolaı sstemdek daaım talepler de.7 kat artmıştır. Bu edele kestler büümüştür. Yapıla LODA soucu elde edle ortalama deplasma profl Şekl de verlmştr,,,,, Deplasma (m) Dk9 Dk Dk Dk-İtr Dk-İtr Dk-İtr RS RS-İtr RS-İtr RS-İtr RS-İtr SONUÇ W=88 kn W= kn,,,,, Deplasma (m) Şekl. Farklı kat kütleler ç deplasma profller.. Açıklık Saısıı Deplasma Profle Etks Şekl. Farklı başlagıç deplasma profller ve terasolarla elde edle souç deplasma profll Açıklık saısıı deplasma profle etks belrlemek ç apılara etke ata deprem üküü % s sstem tam orta aksıda Mühedslk Blmler Dergs () - 9 Joural of Egeerg Sceces () -

10 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala bulua perde tarafıda karşıladığı dört, altı ve sekz açıklıklı perde-çerçeve tp apıları deplasma profller elde edlmştr (Şekl ). açıklıklı açıklıklı 8 açıklıklı,,,, Deplasma (m) Şekl. Altı katlı, dört, altı ve sekz açıklıklı perdeçerçeve sstemlere at deplasma profller.. Perde Koumuu Deplasma Profle Etks Tek br perde perde-çerçeve sstemdek koumu deplasma profle etks belrlemes ç perde ssteme etke ata deprem üküü % s karşıladığı altı katlı altı açıklıklı br apı ele alımıştır. Bu apıda perde koumu değştrlerek deplasma profller elde edlmştr. altı katlı apıda perde sırası le brc, kc, üçücü ve dördücü aksta olduğu dört apı ç elde edle deplasma profller Şekl de verlmştr.. Aks. Aks. Aks. Aks,, Deplasma (m). SONUÇLAR Bu çalışmada, momet aktara çerçeve tp apılar ç gelştrle drekt deplasma esaslı dza metodu tek perdel düzlem perde-çerçeve sstemler dzaı ç geşletlmştr. Perde ortada olduğu dört açıklıklı altı katlı, altı açıklıklı altı katlı ve sekz açıklıklı altı katlı durum ve perde koumuu farklı olduğu dört adet altı açıklıklı altı katlı apı celemştr. Deplasma profller belrlemesde kullaıla teratf aklaşım da öcelkle başlagıç deplasma profl belrlemes gerekmektedr. Altı katlı perde çerçeve tp apıda dört farklı başlagıç profl souç deplasma profle etks celemştr. Bu amaçla, (a) Prestle (99) tarafıda öerle çerçeve tp apıa at deplasma profl, (b) apıı x cm boutlarıda kosol br perdede oluşması durumua at kosol perde deplasma profl, (c) rastgele seçlmş deplasma profl ve (d) altı katlı çerçeve tp apılar ç öerle deplasma profller başlagıç profl olarak kullaılmıştır. Bu dört farklı başlagıç deplasma profl le apıla teratf aalzler tümüde, seçle başlagıç profller souç deplasma profle akısamıştır. Dolaısı le teratf aklaşım le deplasma profl elde edlmesde seçle başlagıç profl öeml olmadığı, sadece teraso saısıı değştğ belrlemştr. Elde edle souç deplasma proflle at leer olmaa deplasma fokso görel kat ötelemes, kat ükseklğ ve apı ükseklğ değşkelere bağlı olarak elde edlmştr. DDED metoduda apıa etke taba kesme kuvvet kat kütles le oratılı olarak artmasıa rağme, atı katlı apıda kat kütles değşm deplasma profle etks olmadığı belrlemştr. Açıklık saısıı deplasma profle etks belrlemek ç dört, altı ve sekz açıklıklı altı katlı apıa at deplasma profller elde edlmş ve souç deplasma profl açıklık saısı le değşmedğ belrlemştr Perde, perde çerçeve sstemdek koumuu deplasma profle etks belrlemek ç altı katlı altı açıklıklı sstemde perde er değştrlerek apıla aalzler soucuda perde koumuu deplasma profle etks olmadığı belrlemştr. Şekl. Farklı perde erleşm perde-çerçeve tp apıları deplasma profle etks Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

11 Perde Çerçeve Sstemler Deplasma Esaslı Dzaı İç Deplasma Profl, A. Yavaş, Ş. Sala. KAYNAKLAR Calv, G. M. ad Kgsle, G. R. 99. Dsplacemet-Based Desg of Mult Degree-of- Freedom Brdge Structures, Earthquake Egeerg & Structural Damcs,, 7. Carr, A. J. 99. RUAUMOKO- Program for Ielastc Damc Aalss, Departmet of Cvl Egeerg, Uverst of Caterbur, New Zealad. Carr, A. J.. SIMQKE- A Program Artfcal Moto Geerato, Departmet of Cvl Egeerg, Uverst of Caterbur, New Zealad. Josso, R.. Drect Dsplacemet Based Desg of Sesmc Momet Resstg Cocrete Frames, M.Sc. Thess, Uverst of Washgto. Jud, H. J., Davdso, B. J. ad Fewck R. C.. The Drect Dsplacemet Based Desg Method A Dampg Perspectve, Twelfth World Coferece o Earthquake Egeerg, Paper No. New Zealad. Kowalsk, M. J., Prestl, M. J. N. ad MacRae, G. A. 99. A Methodolog for Sesmc Desg Aplled to Sgle Degree of Freedom Rorced Cocrete Strucutres, SSRP-9/, Structural Sstems Research Project, Sa Dego, La Jolla, Calfora, Kowalsk, M. J Drect Dsplacemet Based Desg: A Sesmc Desg Methodolog Ad Its Applcato to Cocrete Brdges, Ph.D. Dssertato the Uverst of Calfora, Sa Dego. Kowalsk, M. J.. RC Structural Walls Desged Accordg to UBC Ad Dsplacemet Based Methods, Joural of Structural Egeerg, 7,. Leodg, S., Kowalsk, M. J. ad Prestle, M. J. N Drect Dsplacemet Based Desg of Rorced Cocrete Buldg Frames SSRP-98/8 Structural Sstems Research Project, Sa Dego, La Jolla Calfora. Prestle, M. J. N., Razo, G. ad Bezo, G. 99. Prelmar Developmet of Drect Dsplacemet Based Desg for Mult-Degree of Freedom Sstems, Proceedgs, of th SEAOC Aual Coferece, Hawa. Prestl, M. J. N. ad Calv, G. M Cocepts Ad Procedures For Drect Dsplacemet Based Desg ad Assesmet, Sesmc Desg Methodologes For The Next Geerato of Codes, eds. Fajfar,P. ad Krawkler, H. Rotterdam, Balkema (997). Prestle, M. J. N.. Performace Based Sesmc Desg, Twelfth World Coferece o Earthquake Egeerg, Paper No. 8 New Zellad, Prestle, M. J. N.. Mths Ad Fallaces İ Earthquake Egeerg, Revsted, The Mallet Mle Lecture, IUSS Press, Pava. RAM PerformD. RAM Iteratoal, Perform s a trademark of Graham H. Powell Ic SEAOC Blue Book Recommeded Lateral Force Requremet Ad Commetar, 7th Ed. Sullva, T.. The Curret Lmtatos of Dsplacemet Based Desg, M.Sc. Thess, Europea School of Adveced Studes Reducto of Sesmc Rsk, Pava, Vamarcke, E. H. 97. SIMQKE A Program For Artfcal Moto Geerato, User s Maual Ad Documetato, Dept. Of Cvl Egeerg, MIT, Cambrdge, MA Yavaş, A.. Betoarme Yapıları Deplasma Esaslı Ssmk Dzaı, Doktora Tez, Balıkesr Üverstes Mühedslk Blmler Dergs () - Joural of Egeerg Sceces () -

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ

ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN DEPLASMAN ESASLI DİZAYNI İÇİN DEPLASMAN PROFİLİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XIX, S.2, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XIX, No:2, 2006 Makalenn Gelş Tarh : 26.04.2005 Makalenn Kabul Tarh : 5.08.2005 ÇERÇEVE TİPİ YAPILARIN

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2

S.Erhan 1 ve M.Dicleli 2 1. Türkye Deprem Mühedslğ ve Ssmoloj Koferası 11-14 Ekm 2011 ODTÜ ANKARA ÖZET: SİSMİK YÜKLERİN İNTEGRAL KÖPRÜ KAZIKLARINDA DÜŞÜK DEVİRLİ YORULMAYA ETKİLERİ S.Erha 1 ve M.Dclel 2 1 Araştırma Görevls, Mühedslk

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERİN. YÜKSEK LISANS TEZI İnş. Müh. Bedri Sinan GÜL 501021123. Prof.Dr. Yalçın AKÖZ (Maltepe Üniversitesi)

PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMLERİN. YÜKSEK LISANS TEZI İnş. Müh. Bedri Sinan GÜL 501021123. Prof.Dr. Yalçın AKÖZ (Maltepe Üniversitesi) İSTANBU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ PERDE-ÇERÇEVE SİSTEMERİN DİNAMİK ANAİZİ YÜKSEK SANS TEZ İş. Mü. Bedr Sa GÜ 53 Tez Esttüye Verldğ Tar : 8 Mayıs Tez Savuulduğu Tar : Hazra Tez Daışmaı :

Detaylı

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi

Zaman Skalasında Box-Cox Regresyon Yöntemi Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:7, Sayı:, Yıl:0, ss.57-70. Zama Skalasıda Bo-Co Regresyo Yötem Atlla Özur İŞÇİ Sbel PAŞALI GÖKTAŞ ATMACA 3 M. Nyaz ÇANKAYA 4 Özet Hata term

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Altğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 12 57 aavas@balikesir.ed.tr

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI

BETONARME YAPI TASARIMI BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 008 GENEL BİLGİ 18 Mart 007 ve 18 Mart 008 tarhler arasında ülkemzde kaydedlen deprem etknlkler Kaynak: http://www.koer.boun.edu.tr/ssmo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

WEİBULL DAĞILIMININ ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİN İSTATİSTİKSEL TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İstabul Tcaret Üverstes Sosal Blmler Dergs Yıl:8 Saı:5 Bahar 2009 s.73-87 WEİBULL DAĞILIMII ÖLÇEK VE BİÇİM PARAMETRELERİ İÇİ İSTATİSTİKSEL TAHMİ YÖTEMLERİİ KARŞILAŞTIRILMASI Flz ÇAKIR ZEYTİOĞLU* ÖZET Güümüzde

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem ühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye UZAY ÇERÇEVE SİSTEERİN STİK-PASTİK ANAİZİ İÇİN BİR YÖNTE Erdem Damcı, Turgay Çoşgun, Tuncer Çelk, Namık

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları genel olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürekl brleşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR 2013 yılı fo getrs 02/01/2013-02/01/2014 tarhl brm pay değerler kullaılması le hesaplamıştır. 2013 yılı karşılaştırma ölçütü getrs

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

Polinom İnterpolasyonu

Polinom İnterpolasyonu Polom İterpolasyou (Ara Değer Bulma Br foksyou solu sayıdak, K, R oktalarıda aldığı f (, f (,, f ( değerler bls (foksyou keds blmyor. Bu oktalarda geçe. derecede br tek, P a + a + a + + a (... polumu vardır

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Joural of Egeerg ad Natural Sceces Mühedslk ve Fe Blmler Dergs Sgma 005/ A PRATICAL METOD FOR DYNAMIC ANALYSIS OF MULTISTOREY BUILDINGS ACCORDING TO CONTINUUM APPROXIMATION MODEL Kaat rak BOZDOĞAN *, Duygu

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ Değşkeler Arasıdak İlşkler Regresyo ve Korelasyo Dr. Musa KILIÇ http://ks.deu.edu.tr/musa.klc 1. Grş Buda öcek bölümlerde celedğmz koular, br tek değşke ç yorumlamalar yapmaya yöelk statstk yötemler üzerde

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi

Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi Yüzücü Yıl Üverstes, Zraat Fakültes, Tarım Blmler Dergs (J. Agrc. Sc.), 008, 18(1): 1-5 Araştırma Makales/Artcle Gelş Tarh: 10.06.007 Kabul Tarh: 7.1.007 Lojstk Regresyoda Meydaa Gele Aşırı Yayılımı İcelemes

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üverstes Mühedslk Blmler Dergs Pamukkale Uversty Joural of Egeerg Sceces Kabul Edlmş Araştırma Makales (Düzelememş Sürüm) Accepted Research Artcle (Ucorrected Verso) Makale Başlığı / Ttle Karayolu

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması

Olabilirlik Oranı Yöntemine Dayalı, Yapısal Homojen Olmayan Varyans Testlerinin Piyasa Modeli İçin Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:6, Sayı:, Yıl:011, ss.135-144 Olablrlk Oraı Yöteme Dayalı, Yaısal Homoje Olmaya Varyas Testler Pyasa Model İç Karşılaştırılması Flz KARDİYEN

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: 1 s. 1-17 Ocak 25 DEPREM EKİSİ ALINDA YAPILARDA OLUŞAN ABAN KESME KUVVELERİNİN KIYASLANMASI (COMPARISON OF BASE SHEAR FORCES A BUILDINGS

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI 03 III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 411 EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI Mehmet YUNT Ark YETIS Koray K. SAFAK Osma S. TÜRKAY ÖZET Pömatk sstemler

Detaylı

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi

Çelik çerçevelerin enerjiye dayalı tasarımında kat yatay yer değiştirmelerinin etkisi Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes mühendslk dergs mühendslkdergs Dcle Ünverstes Mühendslk Fakültes Clt:,, 1, 67-78 3-9 Çelk çerçevelern enerjye dayalı tasarımında kat yatay yer değştrmelernn etks Onur

Detaylı

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ 2. HAFTA Doç. Dr. Haka GÜLER (2015-2016) 1. TRAFİK AKIM PARAMETRELERİ Üç öeml rafk akım parameres vardır: Hacm veya akım oraı, Hız, Yoğuluk. 2. KESİNTİSİZ AKIM HACİM E AKIM

Detaylı

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Desg of Real Tme Iput Shaper Sa ÜNSL, Sırrı Suay GÜRLEYÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR 2015 yılı fo getrs 02/01/2015-04/01/2016 tarhl brm pay değerler kullaılması le hesaplamıştır. 2015 yılı karşılaştırma ölçütü getrs

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ

GRİ MARKOV KESTİRİM MODELİ KULLANILARAK DÖVİZ KURU TAHMİNİ Joural of Ecoomcs, Face ad Accoutg (JEFA), ISSN: 48-6697 Year: 4 Volume: Issue: 3 CURRENCY EXCHANGE RATE ESTIMATION USING THE GREY MARKOV PREDICTION MODEL Omer Oala¹ ¹Marmara Uversty. omeroala@marmara.edu.tr

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION

TEDARİKÇİ SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ A DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUPPLIER SELECTION Süleyma Demrel Üverstes Mühedslk Blmler ve Tasarım Dergs 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Araştırma Makales Suleyma Demrel Uversty Joural of Egeerg Sceces ad Desg 3(2), 9-04, 205 ISSN: 308-6693 Research

Detaylı

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu

Polinom Filtresi ile Görüntü Stabilizasyonu Polno Fltres le Görüntü Stablzasonu Fata Özbek, Sarp Ertürk Kocael Ünverstes Elektronk ve ab. Müendslğ Bölüü İzt, Kocael fozbek@kou.edu.tr, serturk@kou.edu.tr Özetçe Bu bldrde vdeo görüntü dznnde steneen

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör

AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör AES S Kutusua Bezer S Kutuları Ürete Smulatör M.Tolga SAKALLI Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ tolga@trakya.edu.tr Erca BULUŞ Trakya Üverstes Blgsayar Mühedslğ ercab@trakya.edu.tr Adaç ŞAHİN Trakya Üverstes

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ

ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Gaz Üv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eg. Arch. Gaz Uv. Clt 5, No 3, 60-60, 00 Vol 5, No 3, 60-60, 00 ANFIS VE ARMA MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ Özka DEMİREL, Ada KAKİLLİ ve Mehmet TEKTAŞ Elektrk

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ)

GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ) . Türkiye Deprem Mühedisliği ve Sismoloi Koferası - Ekim ODTÜ ANKARA ÖZET: GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ) F.S. Alıcı, K. Kaatsız ve H. Sucuoğlu Araştırma Görevlisi,

Detaylı

DIŞ MERKEZ ÇELĐK ÇAPRAZ PERDELĐ BĐR YAPININ DBYBHY 2007 KURALLARINA GÖRE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

DIŞ MERKEZ ÇELĐK ÇAPRAZ PERDELĐ BĐR YAPININ DBYBHY 2007 KURALLARINA GÖRE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DIŞ MERKEZ ÇELĐK ÇAPRAZ PERDELĐ BĐR YAPININ DBYBHY 007 KURALLARINA GÖRE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Đnş. Müh. Cavit Utku TURGUT Anabilim Dalı:

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde fazla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla veya ayrıca örek verlerde hareketle frekas dağılışlarıı sayısal olarak düzeleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlede

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI DAĞILIMLAR İÇİN EN ÇOK OLABİLİRLİK VE FARKLI KAYIP FONKSİYONLARI ALTINDA BAYES TAHMİN EDİCİLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Gülca GENCER

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI

PORTFÖY OPTİMİZASYONUNDA ORTALAMA MUTLAK SAPMA MODELİ VE MARKOWITZ MODELİNİN KULLANIMI VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI Süleyma Demrel Üverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2008, C.3, S.2 s.335-350. Suleyma Demrel Uversty The Joural of Faculty of Ecoomcs ad Admstratve Sceces Y.2008, vol.3, No.2 pp.335-350. PORTFÖY

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ ( ) (TRANSLOG MALİYET FONKSİYONU UYGULAMASI) Yaşar AKÇAY 1 Kemal ESENGÜN 2 l Ta rr ım ı Ekooms Kog rres 6-8 - Eylül l 2000 Tek rrdağ TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE FAKTÖR TALEP ANALİZİ (980-998) (TRANLOG MALİYET FONKİYONU UYGULAMAI) Yaşar AKÇAY Kemal EENGÜN 2. GİRİŞ Türkye tarımı

Detaylı

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri

Çelik Bağ Kirişleri, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeleri Çelk Bağ Krşler, Kullanım Alanları ve Çözümsel Modellenmeler Afşn Sarıtaş Orta Doğu eknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Flp C. Flppou Kalfornya Ünverstes, Berkeley Kampüsü, İnşaat ve Çevre Mühendslğ

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl@deu.edu.tr Taımlayıcı İstatstkler Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Đst201 Đstatistik Teorisi I

Đst201 Đstatistik Teorisi I Đst20 Đstatstk Teors I DERSĐN TÜRÜ Zorulu DERSĐN DÖNEMĐ Yaz DERSĐN KREDĐSĐ Ulusal Kred: (4, 0, 0 ) 4 KTS: 7 DERSĐN VERĐLDĐĞĐ Bölüm: Đstatstk 200/20 Öğretm Yılı DERSĐN MCI Đstatstğ matematksel temeller

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24

=... 29 İÇİNDEKİLER. E(X) = k... 22. 3.5. Pascal (Negatif Binom) Dağılımı... 22 1. 3.6. Hipergeometrik Dağılım... 22. N y= ... 24 İÇİNDEKİLER SİMGE LİSTESİ... KISALTMA LİSTESİ... v ÇİZELGE LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... v ÖNSÖZ... v ÖZET... x ABSTRACT... x GİRİŞ... BÖLÜM : OLASILIK DAĞILIMLARI VE OLASILIK YOĞUNLUKLARI... BÖLÜM : OLASILIK

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI

Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Doç. Dr. Mehmet AKSARALI www.mehmetaksarayl İstatstksel araştırmalarda k yada daha çok değşke arasıdak lşk celemes ç e çok kullaıla yötemlerde brs regresyo aalzdr. Değşkeler arasıdak lşk matematksel br

Detaylı

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri

2.7 Bezier eğrileri, B-spline eğrileri .7 Bezer eğrler, B-splne eğrler Bezer eğrler ve B-splne eğrler blgsaar grafklernde ve Blgsaar Destekl Tasarım (CAD) ugulamalarında çok kullanılmaktadır.. B-splne eğrler sadece br grup ver noktası çn tanımlanan

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr.

Okan Yurduseven 1, Ahmet Serdar Türk 2. Marmara Üniversitesi oyurduseven@marmara.edu.tr. Yıldız Teknik Üniversitesi asturk@yildiz.edu.tr. Mkrodalga Radar Stemler İç Koekat-Kare Işıma Deel Dışbükey Parabolk Yaıtıcı Ate Taarımı Covex Parabolc Reflector Atea Deg Wth Coecat-Squared Radato Patter For Mcrowave Radar Sytem Oka Yurdueve, Ahmet Serdar

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir.

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir. Bölüm 2 Matrsler aım 2.1 F br csm, m, brer doğal sayı olsu. a F ( 1,.., m; j 1,..., ) olmak üzere, a11... a1 fadese m satır sütuda oluşa (veya m tpde) br F matrs der. am 1... a m Böyle br matrs daha sade

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (1) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (1) : 35-42 Poltekk Dergs, 015; 18 (1) : 35-4 Joural of Polytechc, 015; 18 (1) : 35-4 Atakya Bölgesde Rüzgâr Gücü Yoğuluğu ve Rüzgâr Hızı Dağılımı Parametreler İstatstksel Aalz İlker Mert *, Cuma Karakuş ** * Dezclk

Detaylı