TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi."

Transkript

1 SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bakanlık personelinin Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmet birleştirme TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI 2-) Unvan Belgesi. İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SGK tan prim evrağı geldikten sonra Valilik Personelinin sigortalı ve Bağ-Kur lu hizmet birleştirme ve intibak onayı Bakanlık personelinin üst öğrenim intibakı Mesleki üst öğrenimi tamamlayan Bakanlık personeline ÖHT uygulanması Valilik personelinin üst öğrenim intibakı Bakanlık Personelinin ÇKYS den günlük terfi takibi ve Kurumlarına tebliğ Vefat eden personelin yazışma 1-) Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmetin geçtiği İl ve Sigorta / Bağ-Kur Numarası, 2-) Dilekçe. 2-) Noter Tasdikli Mezuniyet Belgesi. 2-) Mezuniyet Belgesi. SGK tan prim evrağı geldikten sonra -Bakanlığa bildirim: 1 hafta -Terfi gelmesi: 1 hafta 2-) Noter Tasdikli Mezuniyet Belgesi. 2 hafta -ÇKYS Terfi kararları çıktıları. 1-) Ölüm Belgesi aslı 2-)Kimlik Araştırma Formu. 3-)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 4-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi( vefat edene ait 5-)Nüfus Cüzdan fotokopisi (var ise ve eş ve çocuğa ait 1 hafta

2 5-)Mirasçılık Belgesi 6-) Hizmet belgesi. 7-)Var ise eş ve çocuğa ait dilekçe 8-)Var ise eş ve çocuğa ait 2 adet fotoğraf. 9-)Adres Bilgisi aslı 10-)Son altı aylık kesenek belgesi 11-)Var ise SSK Prim ödeme belgesi. 12-)Var ise Bağ-kur belgesi. 13-)Öğrenim Belgesi Askerlik hizmeti borçlanma Yurtdışı hizmeti borçlanma Valilik Personelinin emeklilik 2-) Askerlik Terhis Belgesi, 3-) Onaylı Hizmet Belgesi. 2-) Onaylı Hizmet Belgesi, 3-) Hizmet süresinin gösterir belgenin hizmetinin geçtiği ülke dilinde ve Türkçe tercümeli noter tasdikli sureti. 1- Dilekçe, 2-4 adet fotoğraf, 3-Öğrenim Belgesi, 4-Nüfus Cüzdan fotokopisi, 5-Sigorta/Bağkur Belgesi, 6-Askerlik Terhis belgesi, 7- Varsa borçlanma işlemlerine ait belgeler, 8-Varsa kaza-i rüşt kararı. 2 ay

3 Fahri Asistanlık / Tıpta Uzmanlıkta geçen hizmet sürelerinin borçlanma Naklen/açıktan İlimiz emrine başlayan Bakanlık/Valilik personelinin ÇKYS ye ön kayıt (Tahsil bil.,kimlik bil. vs.) Kıdem hizmet süresi hesaplama Bulgaristan dan göç eden personelin Bulgaristan hizmetlerini fiili hizmeti ile birleştirilmesine dair işlemler. Ad/Soyad (evlenme, boşanma) değişikliğine dair işlemler. 2-) Onaylı Hizmet Belgesi, 3-) Tıp Diploması ve Uzmanlık Belgesinin noter tasdikli suretleri, 4-) Yabancı uyruklular için kişinin Türk Vatandaşlığına kabulüne dair Bakanlar Kurulu Kararının tarih ve sayısını gösterir belge, 5-) Yurtdışında ihtisas yapanlar için ihtisas süresinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belgenin o ülke dilinde ve Türkçe tercümesinin aslı yada noter tasdikli suretleri. Özlük dosyasında mevcut olan bilgi/belgeler. 2-) Bordro Örneği, 3-) Hizmet Belgesi. 2-) Mahkeme Kararı, 3-) Onaylı Diploma Örneği, 4-) Onaylı Hizmet Belgesi, 5-) Terfi Kararı. 2-) Evlenme Cüzdan Fotokopisi / Boşanma Karar Örneği, 3-) Yeni durumu gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 1 Hafta 1 Hafta

4 Bakanlık personelinin emeklilik Bulgaristan'lı personelin emeklilik 61 Yaş emekliliğe dair işlemler. 1-) Emeklilik Dilekçesi (2 Nüsha), 2-) 4 Adet Fotoğraf, 3-) En Son Tamamladığı Öğrenim Belgesi, 4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 5-) Sigorta / Bağ-Kur Hizmetini Gösterir Belge, 6-) Askerlik Terhis Belgesi, 7-) Varsa borçlanma işlemlerine ait belgeler (askerlik, ücretsiz izin, yurtdışı hizmeti, tıpta uzmanlıkta ve fahri asistanlıkta geçen hizmet süresi), 8-)Varsa kaza-i rüşt kararı. 1-) Emeklilik Dilekçesi (2 Nüsha), 2-) 4 Adet Fotoğraf, 3-) En son Öğrenim Belgesi, 4-) Nüfus Cüzdan fotokopisi, 5-) Sigortalı hizmetini gösterir belge, 6-) Bulgaristan Hizmeti Mahkeme Kararı, 7-) Diploma ve Denklik Belgesi, 8-) Çalışma Karnesi, 9-) Kıdem Tazminatı yazısı aslı, 10-) Kesenek Farklarının Ödendiğine Dair Banka Dekontları aslı, 11-) Emekli Kesenekleri İcmal Bordrosu (Şahıs-Devlet). 1-) Emeklilik Dilekçesi (2 Nüsha), 2-) 4 Adet Fotoğraf, 3-) En Son Tamamladığı Öğrenim Belgesi, 4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 5-) Sigorta / Bağ-Kur Hizmetini Gösterir Belge, 6-) Askerlik Terhis Belgesi, 7-) Varsa borçlanma işlemlerine ait 2 3 Ay 2 3 Ay 2 3 Ay

5 belgeler (askerlik, ücretsiz izin, yurtdışı hizmeti, tıpta uzmanlıkta ve fahri asistanlıkta geçen hizmet süresi), 8-) Varsa kaza-i rüşt kararı Yaş haddinden (resen) emekliliğe dair işlemler. Bakanlık personelinin özürlülük / malulen emeklilik 4/B li personelin izin için kıdem süresi hesaplama 4/B den kadroya geçen personelin sigortalı ve Bağ- Kur lu hizmetlerine ait belgelerin temin edilerek intibaklarına dair yapılan 1-) Tebellüğ Belgesi, 2-) 4 Adet Fotoğraf, 3-) 2 Adet Nüfus Cüzdan Örneği, 4-) Açık İkametgah Adresi Bilgileri, 5-) Sigortalı / Bağ-Kur'lu hizmetine dair belge, 6-) Varsa hizmet borçlanma evrakları, 7-) Varsa kaza-i rüşt kararı. 1-) Emeklilik Dilekçesi (2 Nüsha), 2-) Sağlık Kurulu Rapor Aslı, 3-) Nüfus Cüzdan fotokopisi, 4-) Sigorta / Bağ-Kur Hizmetini Gösterir Belge, 5-)Varsa hizmet borçlanma evrakları, 6-) Varsa kaza-i rüşt kararı. Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmetin geçtiği İl ve Sigorta / Bağ-Kur Numarası belirtilecek, 2-) Unvan Belgesi, 3-) Hizmet Belgesi. Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmetin geçtiği İl ve Sigorta / Bağ-Kur Numarası belirtilecek, 2-) Unvan Belgesi aslı, 3-) Sigortalı / Bağ-Kur'lu hizmet dönemine ait Onaylı Öğrenim Belgesi, 2 Ay SGK dan prim evrağı geldikten sonra 1 hafta SGK dan prim evrağı geldikten sonra

6 4-) Onaylı Askerlik Terhis Belgesi, 5-) Hazırlık Sınıfı Belgesi aslı Kızılaydan devrolan personelin intibak Emekliye esas hizmet süresi ve yaşın bildirilmesine dair işlemler. Hizmet Belgesi talebinde bulunan personele belge düzenlenmesi Hatalı olan emekli sicil numarasının düzeltilmesi hakkındaki yazışma ve kayıt Aile Hekimliği ek yerleştirmesine katılacak hekimlerin hizmet hesaplama 28 Hemşirelik Yetkisi. Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmetin geçtiği İl ve Sigorta / Bağ-Kur Numarası belirtilecek, 2-) Sigortalı / Bağ-Kur'lu hizmet dönemine ait Onaylı Öğrenim Belgesi, 3-) Onaylı Askerlik Terhis Belgesi, 4-) Hazırlık Sınıfı Belgesi aslı, 5-) Kızılayda geçen hizmetlerini gösterir sigorta belgesi. SGK dan prim evrağı geldikten sonra - Dilekçe. - Dilekçe. 1 hafta 1-) Dilekçe. 2-) Kurum üst yazısı. 3-) Emekli sicil nosunun hatalı olduğunu gösterir belge örneği. Hizmet Belgesi tanzimi. 2-) Ebelik Diplomasının Tasdikli Sureti, 3-) Fiilen Hemşire olarak görev yaptığı Emekli Sandığında doğru emeklilik sicil numarası geldiğinde 1 hafta içinde bildirim yapılır. Güncel

7 tarihleri belirtir belge aslı Uzmanlık Belgesi teslimi Bulgaristan göçmeni personelin hizmet birleştirme 2-) Dilekçesi ile doğrudan Bakanlığımıza başvuranlar Başvuru neticesinde Müdürlüğümüze ulaşan Uzmanlık Belgesinin kişiye teslimi sonucunda alınacak Teslim Tutanaklarının Bakanlığımıza gönderilmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmesi. 2-) Mahkeme Kararı, 3-) Çalışma Karnesi, 4-) Noter Tasdikli Diploma Örneği. 3 Ay 31 Yeşil Pasaport 2-Nüfus cüzdan fotokopisi 3-Fotoğraf (Biyometrik) Başvurduğu gün 32 Aday Personel İşlemleri 1-Aday Staj Değ.Formu 2-Yemin Belgesi 3-İl Onayı 33 Çalışma Belgesi Başvurduğu gün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri Hazırlık Sınıfı İşlemleri 36 Sendikalı Personel İşlemleri 2-Öğrenim Belgesi 3-Unvana göre istenen belgeler (Bilgisayar Sertifikası,Ehliyet vs) 2-Okuldan alınan hazırlık sınıfı okuduğuna dair onaylı belge 1-Üst Yazı (Sendika Üyelik için) 2-Dilekçe (Sendika Çekilme İçin) 1 Yıl

8 37 38 Emekli,İstafa vb bildirim işlemleri Mal Beyanı İşlemleri 39 Özlük Dosyası İşlemleri. 40 Sicil Raporları İşlemleri 41 Doktor Bilgi Bankası İşlemleri 1-Emekli,istifa Aylık Bildirim Formu 2-Mal Beyanı Bildirim Formu(kapalı zarf olarak) 1-Üst Yazı 2-Teslim Tutanağı 1-Üst Yazı 2-Sicil Raporları (Kapalı Zarf olarak) 2-Öğrenim Belgesi (Onaylı) 3-Nufus Cüzdan fotokopisi (onaylı) 5 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı-Soyadı: Mahmut YILMAZ Adı-Soyadı: Halil UTKAN Ünvanı : Şube Müdürü Ünvanı : Halk Sağlığı Müdür Yrd. Adres : Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Adres : Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Tel : Tel : Faks : Faks : e posta : e posta :

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 10 Dakika VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI SIRA NO BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (EN GEÇ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sınav Başvuru Formu Başvuru 0 Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ

İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ SIR A NO EK 2 HİZMETİN ADI 1 Poliklinik Muayene 2 Hasta Yatış İşlemleri 3 4 Randevulu Hasta Sevk Hizmetleri Ayaktan ve Yatan Hasta Sevk Hizmetleri İL DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLO ÖRNEĞİ İSTENİLEN

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Önlisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 1- Yüksekokul

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı