Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1

2 2

3 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý giriþine uygunluk Her tip tornavidaya uygun baðlantý vidasý Raya montaja uygun gövde Yardýmcý aksesuar montajý Yüksek ýsýya dayanýklý gövde Açýk ya da kapalý konumda kilitleme Kurma kolu 3

4 Kutup Sayýsý Anma Akýmý (In) 1A-125A 2 C 16 N Tip B - C Nötr hattý (varsa) Teknik Þema Teknik Bilgiler ON/OFF Göstergesi Etiket Alaný ON/OFF Göstergesi 4

5 O t o m a t i k S i g o r t a l a r VTB Serisi Otomatik Sigorta Özellikleri 1Kolay ve güvenli montaj 2Bara giriþine uygunluk 3Hatalý baðlantýyý önlemek için korumalý terminaller 5

6 A v a n t a j l a r VTB Serisi Otomatik Sigorta Özellikleri 4Etiket alaný AYDINLATMA 5ON - OFF Ýhbar göstergesi OFF pozisyon ON pozisyon AYDINLATMA 6Çoklu baðlantýlarda izolasyon duvarý 6

7 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Taným: Baðlý bulunduðu elektrik tesisatýný aþýrý akým ve kýsa devrelere karþý koruyan ve sistemi kumanda etmeye yarayan bir cihazdýr. Ýþlevler: Kýsa devre akýmlarýna karþý (Manyetik) devre koruma Aþýrý yük akýmýna karþý (Termik) devre koruma Teknik Bilgiler Birim Açýklama Koruma Aþýrý akým ve kýsa devre Standartlar TS EN Kutup Sayýsý 1P - 2P - 3P - 4P Açma Karakteristikleri B - C Anma Akýmý In A Anma Gerilimi Un V AC 230/400 Anma Frekansý f Hz 50/60 Kesme Kapasitesi ka Anma Darbe Dayaným Gerilimi Uimp kv 6 Anma Yalýtým Gerilimi Ui V 690 Çevre Sýcaklýðý Min/Max C -5 / +40 Koruma Sýnýfý IP20 Montaj Biçimi DIN EN mm 35 Baðlantý Kesit mm A 4P 3P 2P 1P max A 4P 3P 2P 1P ,00 60,00 45,00 80,50 49,50 65,50 7

8 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 3kA B, C Eðrileri 3VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 3kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P 1A 3VTB-1B01 3VTB-1C A 3VTB-1B02 3VTB-1C A 3VTB-1B03 3VTB-1C A 3VTB-1B04 3VTB-1C A 3VTB-1B06 3VTB-1C A 3VTB-1B10 3VTB-1C A 3VTB-1B16 3VTB-1C A 3VTB-1B20 3VTB-1C A 3VTB-1B25 3VTB-1C A 3VTB-1B32 3VTB-1C A 3VTB-1B40 3VTB-1C A 3VTB-1B50 3VTB-1C A 3VTB-1B63 3VTB-1C P+N 1A 3VTB-2B01N 3VTB-2C01N A 3VTB-2B02N 3VTB-2C02N A 3VTB-2B03N 3VTB-2C03N A 3VTB-2B04N 3VTB-2C04N A 3VTB-2B06N 3VTB-2C06N A 3VTB-2B10N 3VTB-2C10N A 3VTB-2B16N 3VTB-2C16N A 3VTB-2B20N 3VTB-2C20N A 3VTB-2B25N 3VTB-2C25N A 3VTB-2B32N 3VTB-2C32N A 3VTB-2B40N 3VTB-2C40N A 3VTB-2B50N 3VTB-2C50N A 3VTB-2B63N 3VTB-2C63N P 1A 3VTB-2B01 3VTB-2C A 3VTB-2B02 3VTB-2C A 3VTB-2B03 3VTB-2C A 3VTB-2B04 3VTB-2C A 3VTB-2B06 3VTB-2C A 3VTB-2B10 3VTB-2C A 3VTB-2B16 3VTB-2C A 3VTB-2B20 3VTB-2C A 3VTB-2B25 3VTB-2C A 3VTB-2B32 3VTB-2C A 3VTB-2B40 3VTB-2C A 3VTB-2B50 3VTB-2C A 3VTB-2B63 3VTB-2C

9 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 3kA B, C Eðrileri 3VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 3kA In: 1-125A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P 1A 3VTB-3B01 3VTB-3C A 3VTB-3B02 3VTB-3C A 3VTB-3B03 3VTB-3C A 3VTB-3B04 3VTB-3C A 3VTB-3B06 3VTB-3C A 3VTB-3B10 3VTB-3C A 3VTB-3B16 3VTB-3C A 3VTB-3B20 3VTB-3C A 3VTB-3B25 3VTB-3C A 3VTB-3B32 3VTB-3C A 3VTB-3B40 3VTB-3C A 3VTB-3B50 3VTB-3C A 3VTB-3B63 3VTB-3C A 3VTB-3B80 3VTB-3C A 3VTB-3B100 3VTB-3C A 3VTB-3B125 3VTB-3C P+N 1A 3VTB-4B01N 3VTB-4C01N A 3VTB-4B02N 3VTB-4C02N A 3VTB-4B03N 3VTB-4C03N A 3VTB-4B04N 3VTB-4C04N A 3VTB-4B06N 3VTB-4C06N A 3VTB-4B10N 3VTB-4C10N A 3VTB-4B16N 3VTB-4C16N A 3VTB-4B20N 3VTB-4C20N A 3VTB-4B25N 3VTB-4C25N A 3VTB-4B32N 3VTB-4C32N A 3VTB-4B40N 3VTB-4C40N A 3VTB-4B50N 3VTB-4C50N A 3VTB-4B63N 3VTB-4C63N P 1A 3VTB-4B01 3VTB-4C A 3VTB-4B02 3VTB-4C A 3VTB-4B03 3VTB-4C A 3VTB-4B04 3VTB-4C A 3VTB-4B06 3VTB-4C A 3VTB-4B10 3VTB-4C A 3VTB-4B16 3VTB-4C A 3VTB-4B20 3VTB-4C A 3VTB-4B25 3VTB-4C A 3VTB-4B32 3VTB-4C A 3VTB-4B40 3VTB-4C A 3VTB-4B50 3VTB-4C A 3VTB-4B63 3VTB-4C

10 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1PN-1P+N - 2P 4,5kA B, C Eðrileri 4VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 4,5kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P 1A 4VTB-1B01 4VTB-1C A 4VTB-1B02 4VTB-1C A 4VTB-1B03 4VTB-1C A 4VTB-1B04 4VTB-1C A 4VTB-1B06 4VTB-1C A 4VTB-1B10 4VTB-1C A 4VTB-1B16 4VTB-1C A 4VTB-1B20 4VTB-1C A 4VTB-1B25 4VTB-1C A 4VTB-1B32 4VTB-1C A 4VTB-1B40 4VTB-1C A 4VTB-1B50 4VTB-1C A 4VTB-1B63 4VTB-1C PN TEK MODÜL 1A 4VTB-1B01N 4VTB-1C01N A 4VTB-1B02N 4VTB-1C02N A 4VTB-1B03N 4VTB-1C03N A 4VTB-1B04N 4VTB-1C04N A 4VTB-1B06N 4VTB-1C06N A 4VTB-1B10N 4VTB-1C10N A 4VTB-1B16N 4VTB-1C16N A 4VTB-1B20N 4VTB-1C20N A 4VTB-1B25N 4VTB-1C25N A 4VTB-1B32N 4VTB-1C32N A 4VTB-1B40N 4VTB-1C40N A 4VTB-1B50N 4VTB-1C50N A 4VTB-1B63N 4VTB-1C63N P+N 1A 4VTB-2B01N 4VTB-2C01N A 4VTB-2B02N 4VTB-2C02N A 4VTB-2B03N 4VTB-2C03N A 4VTB-2B04N 4VTB-2C04N A 4VTB-2B06N 4VTB-2C06N A 4VTB-2B10N 4VTB-2C10N A 4VTB-2B16N 4VTB-2C16N A 4VTB-2B20N 4VTB-2C20N A 4VTB-2B25N 4VTB-2C25N A 4VTB-2B32N 4VTB-2C32N A 4VTB-2B40N 4VTB-2C40N A 4VTB-2B50N 4VTB-2C50N A 4VTB-2B63N 4VTB-2C63N P 1A 4VTB-2B01 4VTB-2C A 4VTB-2B02 4VTB-2C A 4VTB-2B03 4VTB-2C A 4VTB-2B04 4VTB-2C A 4VTB-2B06 4VTB-2C A 4VTB-2B10 4VTB-2C A 4VTB-2B16 4VTB-2C A 4VTB-2B20 4VTB-2C A 4VTB-2B25 4VTB-2C A 4VTB-2B32 4VTB-2C A 4VTB-2B40 4VTB-2C A 4VTB-2B50 4VTB-2C A 4VTB-2B63 4VTB-2C

11 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 4,5kA B, C Eðrileri 4VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 4,5kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P 1A 4VTB-3B01 4VTB-3C A 4VTB-3B02 4VTB-3C A 4VTB-3B03 4VTB-3C A 4VTB-3B04 4VTB-3C A 4VTB-3B06 4VTB-3C A 4VTB-3B10 4VTB-3C A 4VTB-3B16 4VTB-3C A 4VTB-3B20 4VTB-3C A 4VTB-3B25 4VTB-3C A 4VTB-3B32 4VTB-3C A 4VTB-3B40 4VTB-3C A 4VTB-3B50 4VTB-3C A 4VTB-3B63 4VTB-3C P+N 1A 4VTB-4B01N 4VTB-4C01N A 4VTB-4B02N 4VTB-4C02N A 4VTB-4B03N 4VTB-4C03N A 4VTB-4B04N 4VTB-4C04N A 4VTB-4B06N 4VTB-4C06N A 4VTB-4B10N 4VTB-4C10N A 4VTB-4B16N 4VTB-4C16N A 4VTB-4B20N 4VTB-4C20N A 4VTB-4B25N 4VTB-4C25N A 4VTB-4B32N 4VTB-4C32N A 4VTB-4B40N 4VTB-4C40N A 4VTB-4B50N 4VTB-4C50N A 4VTB-4B63N 4VTB-4C63N P 1A 4VTB-4B01 4VTB-4C A 4VTB-4B02 4VTB-4C A 4VTB-4B03 4VTB-4C A 4VTB-4B04 4VTB-4C A 4VTB-4B06 4VTB-4C A 4VTB-4B10 4VTB-4C A 4VTB-4B16 4VTB-4C A 4VTB-4B20 4VTB-4C A 4VTB-4B25 4VTB-4C A 4VTB-4B32 4VTB-4C A 4VTB-4B40 4VTB-4C A 4VTB-4B50 4VTB-4C A 4VTB-4B63 4VTB-4C

12 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 6kA B, C Eðrileri 6VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 6kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P 1A 6VTB-1B01 6VTB-1C A 6VTB-1B02 6VTB-1C A 6VTB-1B03 6VTB-1C A 6VTB-1B04 6VTB-1C A 6VTB-1B06 6VTB-1C A 6VTB-1B10 6VTB-1C A 6VTB-1B16 6VTB-1C A 6VTB-1B20 6VTB-1C A 6VTB-1B25 6VTB-1C A 6VTB-1B32 6VTB-1C A 6VTB-1B40 6VTB-1C A 6VTB-1B50 6VTB-1C A 6VTB-1B63 6VTB-1C P+N 1A 6VTB-2B01N 6VTB-2C01N A 6VTB-2B02N 6VTB-2C02N A 6VTB-2B03N 6VTB-2C03N A 6VTB-2B04N 6VTB-2C04N A 6VTB-2B06N 6VTB-2C06N A 6VTB-2B10N 6VTB-2C10N A 6VTB-2B16N 6VTB-2C16N A 6VTB-2B20N 6VTB-2C20N A 6VTB-2B25N 6VTB-2C25N A 6VTB-2B32N 6VTB-2C32N A 6VTB-2B40N 6VTB-2C40N A 6VTB-2B50N 6VTB-2C50N A 6VTB-2B63N 6VTB-2C63N P 1A 6VTB-2B01 6VTB-2C A 6VTB-2B02 6VTB-2C A 6VTB-2B03 6VTB-2C A 6VTB-2B04 6VTB-2C A 6VTB-2B06 6VTB-2C A 6VTB-2B10 6VTB-2C A 6VTB-2B16 6VTB-2C A 6VTB-2B20 6VTB-2C A 6VTB-2B25 6VTB-2C A 6VTB-2B32 6VTB-2C A 6VTB-2B40 6VTB-2C A 6VTB-2B50 6VTB-2C A 6VTB-2B63 6VTB-2C

13 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 6kA B, C Eðrileri 6VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 6kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P 1A 6VTB-3B01 6VTB-3C A 6VTB-3B02 6VTB-3C A 6VTB-3B03 6VTB-3C A 6VTB-3B04 6VTB-3C A 6VTB-3B06 6VTB-3C A 6VTB-3B10 6VTB-3C A 6VTB-3B16 6VTB-3C A 6VTB-3B20 6VTB-3C A 6VTB-3B25 6VTB-3C A 6VTB-3B32 6VTB-3C A 6VTB-3B40 6VTB-3C A 6VTB-3B50 6VTB-3C A 6VTB-3B63 6VTB-3C P+N 1A 6VTB-4B01N 6VTB-4C01N A 6VTB-4B02N 6VTB-4C02N A 6VTB-4B03N 6VTB-4C03N A 6VTB-4B04N 6VTB-4C04N A 6VTB-4B06N 6VTB-4C06N A 6VTB-4B10N 6VTB-4C10N A 6VTB-4B16N 6VTB-4C16N A 6VTB-4B20N 6VTB-4C20N A 6VTB-4B25N 6VTB-4C25N A 6VTB-4B32N 6VTB-4C32N A 6VTB-4B40N 6VTB-4C40N A 6VTB-4B50N 6VTB-4C50N A 6VTB-4B63N 6VTB-4C63N P 1A 6VTB-4B01 6VTB-4C A 6VTB-4B02 6VTB-4C A 6VTB-4B03 6VTB-4C A 6VTB-4B04 6VTB-4C A 6VTB-4B06 6VTB-4C A 6VTB-4B10 6VTB-4C A 6VTB-4B16 6VTB-4C A 6VTB-4B20 6VTB-4C A 6VTB-4B25 6VTB-4C A 6VTB-4B32 6VTB-4C A 6VTB-4B40 6VTB-4C A 6VTB-4B50 6VTB-4C A 6VTB-4B63 6VTB-4C

14 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P 10kA B, C Eðrileri 10VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 10kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P 1A 2A 10VTB-1B01 10VTB-1B02 10VTB-1C01 10VTB-1C A 10VTB-1B03 10VTB-1C A 10VTB-1B04 10VTB-1C A 10VTB-1B06 10VTB-1C A 10VTB-1B10 10VTB-1C A 10VTB-1B16 10VTB-1C A 10VTB-1B20 10VTB-1C A 10VTB-1B25 10VTB-1C A 10VTB-1B32 10VTB-1C A 10VTB-1B40 10VTB-1C A 10VTB-1B50 10VTB-1C A 10VTB-1B63 10VTB-1C P+N 1A 2A 10VTB-2B01N 10VTB-2B02N 10VTB-2C01N 10VTB-2C02N A 10VTB-2B03N 10VTB-2C03N A 10VTB-2B04N 10VTB-2C04N A 10VTB-2B06N 10VTB-2C06N A 10VTB-2B10N 10VTB-2C10N A 10VTB-2B16N 10VTB-2C16N A 10VTB-2B20N 10VTB-2C20N A 10VTB-2B25N 10VTB-2C25N A 10VTB-2B32N 10VTB-2C32N A 10VTB-2B40N 10VTB-2C40N A 10VTB-2B50N 10VTB-2C50N A 10VTB-2B63N 10VTB-2C63N P 1A 10VTB-2B01 10VTB-2C A 10VTB-2B02 10VTB-2C A 10VTB-2B03 10VTB-2C A 10VTB-2B04 10VTB-2C A 10VTB-2B06 10VTB-2C A 10VTB-2B10 10VTB-2C A 10VTB-2B16 10VTB-2C A 10VTB-2B20 10VTB-2C A 10VTB-2B25 10VTB-2C A 10VTB-2B32 10VTB-2C A 10VTB-2B40 10VTB-2C A 10VTB-2B50 10VTB-2C A 10VTB-2B63 10VTB-2C

15 O t o m a t i k S i g o r t a l a r 3P -3P+N - 4P 10kA B, C Eðrileri 10 VTB max Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: TS EN B-C Açma Eðrileri 10kA In: 1-63A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 25 mm 2 Bükülgen iletken max. 16 mm 2 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In B Eðrisi C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 3P 1A 2A 10VTB-3B01 10VTB-3B02 10VTB-3C01 10VTB-3C A 10VTB-3B03 10VTB-3C A 10VTB-3B04 10VTB-3C A 10VTB-3B06 10VTB-3C A 10VTB-3B10 10VTB-3C A 10VTB-3B16 10VTB-3C A 10VTB-3B20 10VTB-3C A 10VTB-3B25 10VTB-3C A 10VTB-3B32 10VTB-3C A 10VTB-3B40 10VTB-3C A 10VTB-3B50 10VTB-3C A 10VTB-3B63 10VTB-3C P+N 1A 2A 10VTB-4B01N 10VTB-4B02N 10VTB-4C01N 10VTB-4C02N A 10VTB-4B03N 10VTB-4C03N A 10VTB-4B04N 10VTB-4C04N A 10VTB-4B06N 10VTB-4C06N A 10VTB-4B10N 10VTB-4C10N A 10VTB-4B16N 10VTB-4C16N A 10VTB-4B20N 10VTB-4C20N A 10VTB-4B25N 10VTB-4C25N A 10VTB-4B32N 10VTB-4C32N A 10VTB-4B40N 10VTB-4C40N A 10VTB-4B50N 10VTB-4C50N A 10VTB-4B63N 10VTB-4C63N P 1A 10VTB-4B01 10VTB-4C A 10VTB-4B02 10VTB-4C A 10VTB-4B03 10VTB-4C A 10VTB-4B04 10VTB-4C A 10VTB-4B06 10VTB-4C A 10VTB-4B10 10VTB-4C A 10VTB-4B16 10VTB-4C A 10VTB-4B20 10VTB-4C A 10VTB-4B25 10VTB-4C A 10VTB-4B32 10VTB-4C A 10VTB-4B40 10VTB-4C A 10VTB-4B50 10VTB-4C A 10VTB-4B63 10VTB-4C

16 T e k n i k Ö z e l l i k l e r 1P -1P+N - 2P - 3P - 3P+N - 4P 10kA C Eðrisi 80A-100A-125A 73,00 60,00 10VTB 45,00 80,50 Açýklama: Elektrik devrelerini aþýrý yük ve kýsa devrelere karþý koruma, kumanda. Teknik bilgiler: IEC C Açma Eðrisi 10kA In: A Kablo baðlantýsý: Sert iletken max. 50 mm 2 Bükülgen iletken max. 35 mm 2 49,50 65,50 REFERANS Kutup Sayýsý Tip In C Eðrisi Kutu/Adet Koli/Adet 1P C Tipi 80A 10VTB-1C A 10VTB-1C A 10VTB-1C P+N C Tipi 80A 10VTB-2C80N A 10VTB-2C100N A 10VTB-2C125N P C Tipi 80A 10VTB-2C A 10VTB-2C A 10VTB-2C P C Tipi 80A 10VTB-3C A 10VTB-3C A 10VTB-3C P+N C Tipi 80A 10VTB-4C80N A 10VTB-4C100N A 10VTB-4C125N P C Tipi 80A 10VTB-4C A 10VTB-4C A 10VTB-4C

17 O t o m a t i k S i g o r t a l a r OTOMATÝK SÝGORTA AKSESUARLARI VTBA-SR VTBA-UVR VTBA-AU11 VTB Ürün Adý Açýklama Referans Yardýmcý Kontak Bloðu 230V AC 1NO + 1NC VTBA-AU/11 Þönt Açtýrma Bobini 230V-400V AC VTBA-SR Düþük-Gerilim Bobini 230V AC VTBA-UVR Mekanik Kilit VTBA-MI 17

18 18

19 t e k n i k b i l g i l e r 19

20 20

21 G e n e l B i l g i l e r TEMEL PRENSÝPLER Doðru devre koruyucu cihaz seçiminde, potansiyel tehlikelere karþý ön çalýþma gereklidir. Kablolama düzeni bazý tehlikelerle özdeþleþmiþtir: 1) Elektrik Þoku 2) Termik Etki 3) Aþýrý Akým 4) Düþük Gerilim 5) Ýzolasyon 1. Elektrik Þoku Ýki bölüme ayrýlýr: Direkt temas: Elektrikli cihazlarýn aktif iletkenlerine ya da diðer aktif kýsýmlarýna insanlarýn doðrudan temas olayýdýr. Endirekt temas: Elektrikli cihazlarda genellikle bir yalýtým hatasý sonucunda gerilim altýnda kalan kýsýmlara insanlarýn temasýdýr. Direkt temastan korunabilmek için kablolama düzeninde aþaðýdaki temel tedbirler alýnmalýdýr: a) Aktif iletken kýsýmlarýn izolasyonu ile b) Kaplama veya bariyerlerle c) Engellerle d) Ulaþýlabilecek yerlerden uzaða monte ederek Endirekt temastan korunabilmek için kablolama düzeninde aþaðýdaki temel tedbirler alýnmalýdýr: a) Topraklanmýþ eþpotansiyel bað ve otomatik devre kesme b) Klas II veya eþdeðer izolasyon c) Yalýtkan yer d) Topraksýz bölgesel gövde e) Ayýrýcý Baðlantýnýn kesilmesi yeterince hýzlý olmalýdýr. Metal yüzeyde depolanmýþ gerilimin bir tehlikeye neden olmamasý için koruma cihazýnýn çalýþma karakteristikleri ve toprak empedansýna baðlý olarak, birçok baðlantý kesilmesi ya aþýrý akým cihazlarý, sigortalar, minyatür devre kesicileri ya da kaçak akým cihazlarý tarafýndan saðlanýr. 2. Termik Etki: Normal kullaným ve hata koþullarý altýnda elektrik ekipmanlarýnca oluþturulan ýsýdýr. Termik etkilere karþý dayanýklýlýk ve koruma için en son elektriksel standartlara uyumlu cihazlar seçmek faydalýdýr. 3. Aþýrý Akým: Devre bileþenlerinin nominal deðerinin üstündeki akýmlar olarak tarif edilebilir. Çalýþan bir devrenin aþýrý yüklenmesinden kaynaklanabilir veya kýsa devre akýmýnýn bir formunu alabilir. Aþýrý akým korumasý, sigorta ve devre kesicilerin tek veya kombinasyonu þeklinde kullanýlmasýyla da saðlanabilir. 4. Düþük Gerilim: Þebeke geriliminin nominal deðerinin altýnda seyretmesidir. Elektrik devrelerinde gerilimin belirli bir deðerin altýna düþmesi çeþitli cihazlarýn arýzalanmasýna sebeb olabilir. Özellikle soðuk havalarda elektrik tüketiminin arttýðý zamanlarda daðýtým istasyonundan nominal gerilimden daha düþük bir gerilim gelir. Büyük sanayi sitelerinin ve fabrikalarýn çalýþtýðý esnada ve yüksek güçlü makinelerin kalkýþý sýrasýnda da görülmektedir. Uygun kontrol ve koruma cihazlarýnýn seçiminde düþük gerilime karþý koruma göz önüne alýnmalýdýr. 5. Ýzolasyon: Elektrik tesisatý, cihazlarý ve makinelerinin çeþitli tehlikelere karþý izolasyonu tam olmalýdýr. Yeni standartlar devre kesici ve sigortalar için bu durumu hesaba katmaktadýr. AÞIRI AKIMA KARÞI KORUMA Aþýrý akým - "Anma deðerini aþan akýmdýr. Ýletkenin taþýyabileceði akým kapasitesidir". Aþýrý yük akýmýna karþý koruma - Koruyucu cihazlar devredeki aþýrý yük akýmýný devreye zarar verici izolasyondan veya kablo baðlantýsýndan kaynaklanan bir sýcaklýk artýþý olmadan önce kesmelidirler. KISA DEVRE AKIMINA KARÞI KORUMA Kýsa devre - Bir devrede genellikle farklý gerilimli iki veya daha fazla noktanýn baðýl olarak düþük direnç veya empedans üzerinden kaza veya kasýt ile birbirine temasýna denir. Koruma cihazlarý her türlü kýsa devre akýmýný, iletkenlerde ve baðlantýlarda termik veya mekanik (elektro-dinamik) bir tehlike yaratmadan kesmelidir. Kesicinin kesme kapasitesi kurulu olduðu devrede meydana gelebilecek bir kýsa devre akýmýndan daha düþük olmamalýdýr. 21

22 G e n e l B i l g i l e r ELEKTRÝKSEL SEMBOLLER Alçak gerilim devre kesicilerini kapsayan uluslar arasý standartlar, kesicinin asli çalýþma koþullarý dikkate alýnarak kullanýcýya daha iyi kalite ve performans saðlar. Elektriksel taným ve sembollerin sýkça kullanýlanlarý; In : Anma Akýmý Ir : Ayarlanan Anma Akýmý Icn : Anma Kýsa Devre Kapasitesi Icm : Anma Kýsa Devre Kapama Kapasitesi Ics : Servis Kýsa Devre Kesme Kapasitesi Icu : Kýsa Devre Kesme Kapasitesi IDn : Kaçak Akým Eþik Deðeri Ue : Anma Ýþletme Gerilimi Ui : Anma Yalýtým Gerilimi Uimp: Anma Darbe Dayaným Gerilimi Anma Akýmý (In): Ýmalatçýnýn belirttiði, devre kesicinin belirli bir referans ortam hava sýcaklýðýnda, kesintisiz çalýþmada taþýmak üzere tasarýmlandýðý akýmdýr. Ayarlanan Anma Akýmý (Ir): Devre kesicinin termik ayarlanabilir anma akým deðeridir. Anma Kýsa Devre Kapasitesi (Icn): Ýmalatçýnýn devre kesici için kararlaþtýrdýðý sýnýr kýsa devre kesme kapasitesi deðeridir. 36 kv Anma Kýsa Devre Kapama Kapasitesi (Icm): Ýþletme geriliminde, beyan edilen frekans ve belirlenmiþ güç faktörü için devre kesicinin imalatçý tarafýndan bildirilen kýsa devre kapama akým deðeridir. Bu, en fazla beklenen tepe akýmý deðeri olarak ifade edilir. Servis Kýsa Devre Kesme Kapasitesi (Ics): Ýþletme geriliminde ve tanýmlanan güç faktörü için bir devre kesicinin üç defa kesebileceði kýsa devre akým deðeridir. Kýsa Devre Kesme Kapasitesi (Icu): Ýþletme geriliminde, bir devre kesicinin iki defa kesebileceði en büyük kýsa devre akým deðeridir. Kaçak Akým Eþik Deðeri (IDn): Koruma cihazýnýn devreyi açacaðý hata akým deðeridir. Anma Ýþletme Gerilimi (Ue): Bir devre kesicinin, ilgili test ve kullanma þartlarýna göre imalatçý tarafýndan bildirilen gerilim deðeridir. Anma Yalýtým Gerilimi (Ui): Bir devre kesicinin ilgili dielektrik testleri ve mesafelerine göre belirlenmiþ yalýtým gerilimidir. Hiçbir durumda en büyük anma gerilimi, anma yalýtým gerilimini aþmamalýdýr. Anma Darbe Dayaným Gerilimi (Uimp): Bir devre kesicinin, öngörülen biçim ve polaritede bulunan darbe geriliminin, belirlenmiþ test þartlarýnda dayanabileceði pik deðeridir. 36 kv TR1 TR2 ACB In 630~6300A ACB ACB In 630~6300A VME In 32 ~1600A VME VME VMT VMF In 32~1600A In 16~400A In 16~2500A VMF VME VMF VMF VMF In 32~1600A ln 16~2500A VMF VMT VMF ln 16~2500A ln 16~400A ln 16~2500A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VMT In 16~400A VMT VMT VMT VMT ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A ln 16~400A M VTB In 1 ~ 125A VTB M 7,5 ~ 55kW VTB ln 1~125A VTB VTB VTB M M M 22

23 O t o m a t i k S i g o r t a l a r OTOMATÝK SÝGORTA TANIM Ýçinde termik ve manyetik koruma saðlayan birimler bulunan, akýmlarý taþýma, kesme ve sistem aþýrý yüklere karþý koruma özellikleri olan minyatür mekanik anahtarlama cihazýdýr. Akým Sýnýrlama Eðrisi Açma Karakteristikleri : B Tipi - Devreyi çabuk açar. Manyetik koruma aralýðý, anma akýmýnýn 3 ile 5 katý arasýndadýr. Ev aydýnlatmasý, priz ve kumanda devrelerinde kullanýlýrlar. C Tipi - Devreyi geç açar. Manyetik koruma aralýðý, anma akýmýnýn 5 ile 10 katý arasýndadýr. Transformatör, motor gibi elektrik makinalarýnýn korunmasýnda kullanýlýrlar. 0 Ak m Gerilim Kesme Ak m Zaman Yüksek Beklenen Hata Ak m 0 t x t 1 t 2 OTOMATÝK SÝGORTA KARAKTERÝSTÝKLERÝ In 1.45 In Termik Açma Manyetik Açma I 1 I 2 t I 4 I 5 t dakika t v (s) B E risi C E risi B Eðrisi 1.13xI N >1h 3xI N >0.1s 1.45xI N <1h 5xI N <0.1s C Eðrisi 1.13xI N >1h 5xI N >0.1s 1.45xI N <1h 10xI N <0.1s I 3=2.55x I N I N <32A için 1 s<t<60s I N <32A için 1 s<t<120s x I n In : Otomatik sigortanýn anma akýmý I1 : Alt sýnýr akýmý (otomatik sigortayý 1 saat içerisinde açtýrmayan akým) I2 : Üst sýnýr akýmý (otomatik sigortayý 1 saat içerisinde açtýran akým) I3 : Tolerans bandý I4 : Manyetik açtýrýcýnýn tutma akýmý (t>0,1s.) I5 : Manyetik açtýrýcýnýn açma akýmý (t>0,1s.) 23

24 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Elektrik karakteristikleri 3VTB 4VTB 6VTB 10VTB Kutup sayýlarý 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Anma iþletme gerilimi 230/ / / /400 Anma akýmý 1-125A 1-63A 1-63A 1-125A Kesme kapasitesi - IEC 898 3kA 4.5kA 6kA 10kA (1-63A) Kesme kapasitesi - IEC kA (80-125A) Anma yalýtým gerilimi Ui (V) Anma darbe dayaným gerilimi Uimp (kv) Elektriksel dayaným birim (açma-kapama) OTOMATÝK SÝGORTA AKSESUARLARI Kablo Þemasý Yardýmcý Kontak Düþük Gerilim Bobini Ph N Ph N D1 x U < x D2 Elektrik Karakteristikleri VTBA-AU/VTBA-W VTBA-SR VTBA-UVR 1 x 0 1 x C kontak 230V AC ~ 230V~ 50Hz Elektrik baðlantýsý Bükülgen: 2 x 1,5 mm 2 Sert : 2 x 1,5 mm 2 VTBA-UVR Anma geriliminin % i arasýnda devreye girer. Bobin Tüketimi: 3 VA VTBA-SR Tolerans: Anma geriliminin % 15 i 24

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Piyasayı alt eden şalt!

Piyasayı alt eden şalt! Piyasayı alt eden şalt! 1 GENİŞ KULLANIM ALANI Eksiksiz ürün ailesi Konutlar, ofisler ve fabrikalar AKILLI TASARIM Kolay montaj ve uygulama Endüstriye uygun tasarım YÜKSEK PERFORMANS Yeni tasarım 6 ka

Detaylı

YENİ. Amb. Ref. Bağlant aksesuarlar adet bağlant koruyucu A e kadar A den 100 A e kadar

YENİ. Amb. Ref. Bağlant aksesuarlar adet bağlant koruyucu A e kadar A den 100 A e kadar DRX TM 00 5A den 00A e termik manyetik kompakt şalter YNİ 270 28 27 83 27 42 27 54 Teknik detaylar ve eğriler sf. 9 Boyutlar sf. 88 Menteşeli ön kapak 3 Kutuplu IC 60947-2 Standartlar na uygun alçak gerilim

Detaylı

k o m p a k t ş a l t e r l e r 1 K o m p a k t Ş a l t e r l e r 36 kv TR1 ACB In 630~6300A VM In 3 ~1600A VM VMF VM VMF VMF VMF In 3~1600A ln 16~500A VMT In 16~00A VMT In 16~00A VMT In 16~00A VTB In

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Ekim 2015 * Bu fiyat listesi 1 Ekim 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Her hangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fiyatlarımızda

Detaylı

M NYATÜR DEVRE KES C LER

M NYATÜR DEVRE KES C LER Anahtarl Otomatik Sigortalar Ç NDEK LER FM A... A FM A... A Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş Kodları Eğriler Faz - Nötr Anahtarlı Otomatik Sigortalar Özellikler Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...

İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3

Detaylı

Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP20 Pacific Nemli Yer Serisi IP54 Palmiye Nemli Yer Serisi IP54

Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP20 Pacific Nemli Yer Serisi IP54 Palmiye Nemli Yer Serisi IP54 8 Anahtar ve Priz Serileri Rollina Linnera Meridian Karre Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 indeks 8 9 0 Grup Priz, Aksesuarlar ve Sigorta Kutuları Multilet Beyaz

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Darbe Akım Anahtarı Yük Ayırıcı Anahtarlar Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Darbe Akım Anahtarı Yük Ayırıcı Anahtarlar Boyutlar. MODÜLER ÜRÜNLER MODÜLER ÜRÜNLER AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar............................ 49 Boyutlar.................................................

Detaylı

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup

otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi 1 Kutup 2 Kutup otomatik sigortalar 3 ka B E risi 3 VTB Serisi Anma Ak m (A) 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 7,30 4 3VTB-1B04 12 120 7,30 6 3VTB-1B06 12 120 6,10 10 3VTB-1B10 12 120 5,30 16 3VTB-1B16 12 120 5,30 20 3VTB-1B20

Detaylı

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar.

Modüler Ürünler. İçindekiler. Yük Ayırıcı Anahtarlar. Yük Ayırıcı Anahtarlar Darbe Akım Anahtarı Boyutlar. AC-A ı 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 4V~ /6Hz AC-A ı 3 4 6 4V~ /6Hz AC-A ı 3 7 4 6 8 Modüler Ürünler İçindekiler Yük Ayırıcı Anahtarlar... 4 Boyutlar... 4 Sipariş Bilgileri... 4 Ledli Ray Tipi Sinyal Lambaları....

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar

5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar 5SL6 Serisi Otomatik Sigortalar BETA Alçak Gerilim Devre Koruma Yeni 5SL6 serisi otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi 6 ka dir. Bu otomatik sigortalar, tüm Siemens otomatik sigortaların göstermiş

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ

MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ LOVATO Electric motor koruma șalterleri yüksek verimlilik değerlerine sahip IE3 sınıfı yeni motorlar için uygundur. MOTOR KORUMA ȘALTERLERİ SM... SERİSİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s)

Açma eğrileri. Compact NSX Dağıtım sistemlerinin koruması DB t(s) DB t(s) Açma eğrileri Compact NX - Dağıtım sistemlerinin koruması TM manyetik açma üniteleri TM6D / TM6G TMD / TMG DB479 DB476. TM6D : Im = x In. TMD : Im = x In... TM6G : Im = 4 x In...... t < ms... TMG : Im

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. 18 Mayıs Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi 18 Mayıs 2015 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik Türkiye nin Bir Noktada En Büyük Güneş Santrali 7 MVA Bor/Niğde Paneller: Chint 260

Detaylı

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri. Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Doğru Tercih Alçak Gerilim Çözümleri Ekim 2013 FİYAT LİSTESİ Alçak Gerilim Çözümleri İçindekiler Otomatik Sigortalar Kaçak Akım Koruma Anahtarları Kompakt Şalterler Açık Tip Devre Kesiciler Silindirik

Detaylı

YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı

YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı 07.11.2018 EMO ANKARA ŞUBESİ e-design Yazılımı YG/AG Kısa Devre Hesaplamaları ve AG Pano Dizaynı Naim Hakan EREN, Teknik Tanıtım ve Dizayn Uzmanı İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği (Acil Durum Prosedürü)

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

ELINEMK Teknik Tablo E L E K T R İ K Beyan Akımı Busbar Kodu Standartlar Beyan Yalıtım Gerilimi Maks. Beyan Çalışma Gerilimi Beyan Frekansı Kirlilik Derecesi Koruma Sınıfı Mekanik Darbe Dayanımı (IK Kodu)*

Detaylı

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans

Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans Temel gereksinimler için istediğiniz kalite ve performans EasyPact 100 den 4000 A ya kadar AG devre kesiciler ve motor yolvericiler Binalar Endüstriyel Uygulamalar Panel Üreticileri ve OEM 00252 Easypact

Detaylı

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Meridian Karre Carmen Opak Carmen Plus Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 Multilet Aksesuar ve Kasalar Sigorta Kutuları 5 7 8 9

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler

SCHNEIDER ELECTRIC. Devre Kesiciler. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu. Multi9 minyatür devre kesiciler SCHNEIDER ELECTRIC Devre Kesiciler Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Multi9 minyatür devre kesiciler Minyatür Devre Kesici Ürün Özellikleriyle ilgili Bilgiler: Minyatür devre kesici, aşırı yük ya da

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

Alçak Gerilim Çözümleri

Alçak Gerilim Çözümleri Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Mart 2015 * Bu fiyat listesi 1 Mart 2015 Tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir. * Fiyatlarımızda her hangi bir iş ara luzum kalmaksızın

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 60 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER 60 A E KADAR GENİŞLETİLMİŞ SERİ Her türlü koşulda çalışmak için tasarlandı! DRX

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! RCCB Kaçak Akım Genel Sigma kaçak akım koruma şalterleri insan hayatını tehlikeli elektrik şoklarına karşı koruma veya tesiste oluşabilecek izolasyon hatalarını önceden

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü

A İşletme kontakları PCB montaj - çatal terminaller. Pin yüzeyi görünümü 66 Serisi - Güç Röleleri 30 A Özellikler 66.22 66.82 2 Kutuplu geniş (DPDT) 30 A Güç Rölesi 66.22 PCB bağlantıları & montaj 66.82 Faston 250 bağlantıları - Flanş montaj EN 60335-1 e göre bobin ve kontak

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-4AR2D2 UE43-4AR A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-4AR2D2 6034772 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-4ar

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için, güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni, sağlam bir ser... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi olarak

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler

kutup, 6 A 5 mm kontak pin mesafesi PCB ya da 95 serisi soketler 44 Serisi - Minyatür PCB Röleler 6-10 A Özellikler 44.52 44.62 2 kutuplu röle değerleri 44.52-2 kutup 6 A (5 mm pin mesafesi) 44.62-2 kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) PCB montaj - direkt ya da PCB soketli

Detaylı

YATAY SİGORTALI YÜK AYIRICILAR

YATAY SİGORTALI YÜK AYIRICILAR Giriş VOLTRANO Markalı Yatay Sigortalı yük ayırıcılarda, güvenirlik ve performans sağlamak için en son teknoloji kullanılır. Yatay Sigortalı Yük ayırıcılar TS EN 60647-3 de belirtilen şartlara ve ölçülere

Detaylı

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj

4C.01 4C kutup, 16 A Vidalı terminal bağlantısı 35 mm raya (EN 60715) montaj Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8-10 - 16 A Özellikler.01.02 1 ve 2 kutup röle arayüz modülleri, vidalı terminal soket, mm genişliğinde. PL ve elektronik sistemler için ideal arayüz.01-1 kutup 16 A.02-2

Detaylı

Motor Koruma Şalterleri

Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri ABB global pazara yüksek teknoloji geniş bir motor koruma çözümü sunuyor. Neden motor koruma şalteri? Motor koruma şalterleri, elektrik devreleri ve motor koruma uygulamalarında

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE48-2OS3D2 UE48-2OS A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE48-2OS3D2 6024916 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE43-2MF2D2 UE43-2MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-2MF2D2 6024893 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-2mf H I J K L M N O

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları

Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları Yeni SENTRON Otomatik Sigortalar ve Hata Akımı Koruma Anahtarları (Kaçak akım koruma röleleri) 5SL Classic Serisi Otomatik Sigortalar 5SL... -.YA, ka 000 Konutlar ve Ticari Binalar çin Ekonomik Otomatik

Detaylı

Açık Tip AlTerleri Güç Ş

Açık Tip AlTerleri Güç Ş Açık Tip Güç Şalterleri Açık Tip Güç Şalterleri İçindekiler Teknik Özellikler.... 54 Genel Bilgi.... 55 Çekmeceli Açık Tip Güç Şalterleri.... 55 Çekmeceli Açık Tip Güç Şalteri İşletme Pozisyonları... 55

Detaylı

TIK ALAR OTOMA SIGORT

TIK ALAR OTOMA SIGORT OTOMATIK SIGORTALAR OTOMATIK SIGORTALAR İçindekiler Teknik Özellikler................................. 4 ka Otomatik Sigortalar.......................... 6 Akm-Zaman Karakteristikleri.............................

Detaylı

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016

MORE THAN POWER. Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi. Mart 2016 Alçak Gerilim Ürünleri Fiyat Listesi Mart 2016 MORE THAN POWER sales@chint.com.tr /chint.elektrik /ChintElektrik /elektrikchint /company/chint elektrik san. ve tic. a. ş. Tüm çabamız daha güvenli bir dünya

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde

Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde YENİ CTX KONTAKTÖRLER Bütün ihtiyaçlarınız için temel ürünler hizmetinizde Endüstrİyel kontaktörler 9A den 310 A e 3 KUTUPLU CTX üç kutuplu endüstriyel kontaktörler, aile düşüncesi Yenilenen CTX serisi

Detaylı

NH BIÇAKLI SİGORTA ALTLIKLARI

NH BIÇAKLI SİGORTA ALTLIKLARI Giriş VOLTRANO Markalı alçak gerilim NH Bıçaklı Sigorta Altlıklarında güvenirlik ve performans sağlamak için en son teknoloji kullanılır. Alçak gerilim NH Bıçaklı Sigorta Altlıkları TS EN 60269-1/-2 de

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In

188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In Diğer ürünlerde Mart 2014 tarihli liste geçerlidir. Fiyat Listesi Mart 2014 v2 188-K Serisi Otomatik Sigortalar 6kA C Eğrisi sigorta, DIN raya monte edilebilir. Ani Açma Değeri 5 10 In In (A) Min. Sipariş

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

MPX 3 CTX 3 RTX 3 MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

MPX 3 CTX 3 RTX 3 MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER MPX CTX RTX MOTOR KORUMA VE KONTROL İÇİN KESİN PERFORMANS BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER MPX CTX RTX Tüm sektörlerde motorların korunması ve kontrolü bir ihtiyaçtır: Ticari

Detaylı

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler

b Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas b K sa devrelere karfl devre korumas b Kontrol b Ay rma Teknik veriler CDBa Standart: IEC 0- Açma e risi: B ve C e rileri Kesme kapasitesi: 000A Fonksiyon CDBa serisi otomatik sigortalar afla daki fonksiyonlar yürütür: Afl r yük ak mlar na karfl devre korumas K sa devrelere

Detaylı

HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25

HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25 HİMEL-HDB6SL1C1 HİMEL-HDB6SL1C2 HİMEL-HDB6SL1C3 HİMEL-HDB6SL1C4 HİMEL-HDB6SL1C6 HİMEL-HDB6SL1C10 HİMEL-HDB6SL1C16 HİMEL-HDB6SL1C20 HİMEL-HDB6SL1C25 HİMEL-HDB6SL1C32 HİMEL-HDB6SL1C40 HİMEL-HDB6SL1C50 HİMEL-HDB6SL1C63

Detaylı

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri

Doğru Tercih. Alçak Gerilim Çözümleri Doğru Tercih Alçak Gerilim Çözümleri Fiyat Listesi Fiyat Listesi Ocak 2013 Ocak 2013 HDM6s Aksesuarlar ve Yardımcı Donanımlar Bağlantı Barası MX Bobini Fiş Tipi Arka Bağlantı Aparatı Seperatör MN Bobini

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa UE43-3MF2A3 UE43-3MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-3MF2A3 6024901 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

TAIS-EX SERİSİ. fişler ve kilitli prizler BÖLGE 2, 21, 22 KİLİTLİ PRİZLER TERMOSET (GRP) ANTİSTATİK. NOVSEN 2018 Mayıs Fiyat Listesi

TAIS-EX SERİSİ. fişler ve kilitli prizler BÖLGE 2, 21, 22 KİLİTLİ PRİZLER TERMOSET (GRP) ANTİSTATİK. NOVSEN 2018 Mayıs Fiyat Listesi BÖLGE 2, 21, 22 KİLİTLİ PRİZLER TERMOSET (GRP) ANTİSTATİK Standartlara Uygunluk ATEX Directives 94/9/EC and 2014/34/EU EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010 EN 60079-31:2014 Directive 2006/95/EC

Detaylı

Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler.

Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler. Yeni Tmax XT. 250A e kadar yeni alçak gerilim kompakt tip devre kesiciler. Yeni Tmax XT. XT, kesinlikle extra mükemmel. 2 Rakipsiz bir kullanım çeșitliliğine sahip ve tüm tesisat sorunlarını çözebilen

Detaylı

Sertifikalarımız Sertifikalarımız

Sertifikalarımız Sertifikalarımız Sertifikalarımız İçindekiler 3kA Otomatik Sigortalar 4-5 6kA Otomatik Sigortalar 6-7 10kA Otomatik Sigortalar 8-9 Kaçak Akım Koruma Röleleri 11 Termik Manyetik Şalterler 13 Yangın Korumalı Termik Manyetik

Detaylı

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

EK 1 ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ EK ENTERKONNEKTE ŞEBEKEDE KULLANILACAK İNDİRİCİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 2 EK 2 İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA 380 kv ELEKTRİK İLETİM HATLARINDA ÇAPRAZLAMA A C B B A C C B A 0 yaklaşık

Detaylı

Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR GÜVENLIK RÖLELERI

Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR GÜVENLIK RÖLELERI Online teknik sayfa UE43-3AR3D2 UE43-3AR A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE43-3AR3D2 6034568 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue43-3ar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI

KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI 2 KUTUP - 4 KUTUP TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 4 KUTUP KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARI İÇERİK Elektriksel ve mekaniksel karakterislikler 1-4 Kurulum 5-6 Standartlar 6 Çevre 6 Genel

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00048 Easy9 Katalog.indd 1 26/03/15 16:46

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00048 Easy9 Katalog.indd 1 26/03/15 16:46 Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00048 Easy9 Katalog.indd 1 26/03/15 16:46 Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI

ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI ALÇAK GERILIM PARAFUDRLARI İçindekiler Genel Bilgiler.................................... 157 Parafudrların Seçimi.............................. 157 Koruma Seviyesi......................................

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Sertifikalarımız Sertifikalarımız

Sertifikalarımız Sertifikalarımız Sertifikalarımız İçindekiler 3kA Otomatik Sigortalar 4-5 6kA Otomatik Sigortalar 6 10kA Otomatik Sigortalar 7 Kaçak Akım Koruma Röleleri 9 Termik Manyetik Şalterler 11 Yangın Korumalı Termik Manyetik

Detaylı

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler

55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A. Özellikler 55 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 7-10 A Özellikler 55.12 55.13 55.14 ACB montaj, genel amaçlı 2, 3 ve 4 Kutup röleler 55.12-2 Kutup 10 A 55.13-3 Kutup 10 A 55.14-4 Kutup 7 A AC ve DC bobin seçenekleri

Detaylı

Online teknik sayfa UE23-2MF2D3 UE23-2MF GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE23-2MF2D3 UE23-2MF GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE23-2MF2D3 UE23-2MF A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE23-2MF2D3 6026146 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue23-2mf H I J K L M N O

Detaylı

Online teknik sayfa UE42-2HD2D2 UE42-2HD GÜVENLIK RÖLESI

Online teknik sayfa UE42-2HD2D2 UE42-2HD GÜVENLIK RÖLESI Online teknik sayfa UE42-2HD2D2 UE42-2HD A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. UE42-2HD2D2 6024878 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/ue42-2hd H I J K L M N O

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. AMAÇ TTK ya bağlı Taşkömürü işletme müesseselerinin ihtiyacı olarak GRUP-1 (metan gazı) ihtiva eden yer

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler 60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A Özellikler 60.12 60.13 Soket Tipi Montajlı 10 A Akımlı genel amaçlı röleler 2 ve 3 kutuplu değişken kontaklar Kadminyumsuz kontaklar AC ve DC bobinler UL Liste (belirli

Detaylı

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için

Debrolİft mekanizması. yardımcı kontaklar İçİn konnektör. kaideler Çekmeceli veya soketli tip için Debrolİft mekanizması yardımcı kontaklar İçİn konnektör kaideler Çekmeceli veya soketli tip için DPX : sabit, çekmeceli veya soketli 16-250 A termik-manyetik DIN raya veya saca montaj 3 boyut : 125, 160,

Detaylı

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 10 A PCB ya da 95 serisi sokete montaj 40 Serisi - Minyatür PCB/Sokete Montaj Röleler 8-10 - 16 A Özellikler 40.31 40.51 40.52 1 ve 2 Kutup Röleler 40.31-1 Kutup 10 A (3.5 mm pin mesafesi) 40.51-1 Kutup 10 A (5 mm pin mesafesi) 40.52-2 Kutup

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı