BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Mikail ALTAN Hazırlayan Ezgi YILDIRIM Konya

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... i Tablolar...viii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK KREDİ VE KREDİLENDİRME 1.1. KREDİNİN TANIMI, AMACI, UNSURLARI VE FONKSİYONLARI Kredinin Tanımı ve Amacı Kredinin Unsurları Kredinin Fonksiyonları KREDİNİN KAYNAKLARI KREDİ-RİSK VE TEMİNAT KREDİNİN TÜRLERİ Kısa Vadeli Krediler Teminat Yapısına Göre Krediler Cari Hesap Kredisi İskonto Kredisi Spot Kredi İhracaat-Eximbank Kredileri Döviz Kredileri Prefinansman Kredileri Kabul / Aval Kredileri Akreditifler Teminat Mektupları i

3 Sayfa No Nakit Yönetimi Kredileri Gün içi İşlem Kredisi Tüzel Kişiler için Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Kredisi Şirket Kredi Kartı Diğer Teminat Karşılığı Krediler Orta ve Uzun Vadeli Krediler KREDİLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER TİCARİ BANKALARDA KREDİLER ORGANİZASYONU KREDİLENDİRMEDE TEMEL İLKELER Uygunluk İlkesi Sağlamlık İlkesi Seyyaliyet İlkesi Randıman İlkesi...35 İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ BANKALARDA KREDİLENDİRME SÜRECİ 2.1. KREDİ BAŞVURUSU VE ÖN DEĞERLENDİRME Firmaların Kredi Kullanma Nedenleri Müşteri İle İlk Görüşme İstihbarat Müşteriden Alınması Gereken Belgeler KREDİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KREDİ ANALİZİ) Kredi Analizinin Amacı Kredi Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Kişisel Faktörler Ekonomik Faktörler...44 ii

4 Sayfa No Finansal Faktörler Hukuki Faktörler Ticari Amaç Faktörü Ülke Ekonomisinin ve Sektörün Analizi Kredi Talep Eden Müşterinin Mali Analizi Mali Analizde Kullanılan Mali Tablolar Mali Tabloların Analize Hazır Hale Getirilmesi Kredi Talebinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Mali Analiz Teknikleri Kullanarak Mali Tabloların Yorumlanması Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Analizi) Oran Yöntemi İle Analiz Kredi Raporunun Hazırlanması ve Onay Süreci KREDİNİN YAPILANDIRILMASI Şube Yetkili Kredilerde Yapılandırma Otorize Kredilerde Yapılandırma Kredi Sözleşmesi Kredi Fiyatlaması Kredi Teminatlandırılması Şahsi Teminatlar Maddi Teminatlar KREDİNİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Kredinin İzlenmesi Kredinin Kontrolü Kredinin Değerliliğini Yitirmesi Durumu iii

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİNDE BANKALARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Sayfa No 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEM VE ÖRNEKLEM ARAŞTIRMANIN BULGULARI Deneklerin Özellikleri Ticari Kredilendirme Sürecinde Müşteriden Kaynaklanan Sorunlar Müşterinin Kredi İhtiyacını Tam Olarak Belirleyememesi Sorunu Müşterinin Profesyonel Yönetim Anlayışını Benimsememesi Sorunu Müşterinin Bankaya Gerekli Bilgiyi Sunma Konusunda İsteksiz Olması Sorunu Müşterinin Bankalara Gerekli Bilgiyi Yanlış veya Eksik Vermesi Sorunu Müşterinin Kendi Bünyesinde Muhasebe Departmanının Olmaması Sorunu Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Genellikle Kısa Vadeli Planlar Yapması Sorunu Maliyetini ve Karlılığını Ölçemeyen Firmaların Bulunması Sorunu Firmanın Krediyi Amaçları Dışında Kullanması Sorunu Firmanın Tahsis Edilen Kredinin Teminat Şartlarına Uygun Davranmaması Sorunu Firmanın Ödeme Planına Uygun Davranmaması Sorunu...87 iv

6 Sayfa No Ticari Kredilendirme Sürecinde Müşteriden Kaynaklanan Sorunların Sıralaması Ticari Kredilendirme Sürecinde Bankadan Kaynaklanan Sorunlar Bankaların Özellikleri Bazı Dönemlerde Kredi Taleplerini Sonuçlandırmada Geç Kalması Sorunu Bankaların Kredi Müşterilerine En Uygun Kredi Türü ve Vadesi Konusunda Fazla Yardımcısı Olmaması Sorunu Bankaların Firmanın Yapısına Uygun Olmayan Tür ve Vadede Kredi Tahsis Etmesi Sorunu Şubelerin Hedeflere Ulaşmak İçin Kredi Taleplerini Yeterince titizlikle değerlendirmemesi Sorunu Kredi Pazarlama Servisinde Çalışanların Yeterli Bilgi ve Deneyime Sahip Olmaması Sorunu Kredi Verildikten Sonraki Sürece Özen Gösterilmemesi Sorunu Kredi Müşterisinin Kalitesi Konusunda Şube Müdürleri İle Üst Yönetim Arasında Anlaşmazlık Olması Sorunu Firmalara Tahsis Edilecek Kredi Limitleri ve Teminat Şartlarını Belirlemede Sadece Mali Verilerin Baz Alınması Sorunu Kredilendirilecek Olan Firmanın Faaliyet Gösterdiği Sektörün Geleceğinin Dikkate Alınmaması Sorunu Bankalarca Batık Kredileri Azaltmak İçin Erken Teşhis Yöntemlerinin Geliştirilmemesi Sorunu Bankaların Basel II ye Uyum İçin Etkin Çalışma Sistemlerini Henüz Oluşturmaması Sorunu Şube Yetkisinde Üst Yönetim Tarafından Sınırlandırılması Sorunu Ticari Kredilendirme Sürecinde Bankadan Kaynaklanan Sorunların Sıralaması Sorunu v

7 Sayfa No Ticari Kredilendirme Sürecinde Ekonomik Sistemden Kaynaklanan Sorunlar Ülkemizde Gayri Safi Milli Hasılanın Düşük Olması Sorunu Ülkemizde Sermaye Büyüklüğünün Yetersiz Olması Sorunu Banka ve Sigorta Muamele Vergisinin Yüksek Olması Sorunu Faiz Oranının Ani Yükselmeler Göstermesi Sorunu Döviz Kurlarında Aşırı Dalgalanma Yaşanması Sorunu Kayıtdışı Ekonominin Kayıt Altına Alınamaması Sorunu Merkez Bankasının Para Politikalarının Başarısız Olması Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Bankların Kaynak Maliyetini Artırması Sorunu Disponibilite ve Mevduat Munzam Karşılığı Ayırma Zorunluluğu Sorunu Kamu Bankalarının Özel Bankaların Rekabet Gücünü Zayıflatması Sorunu Bankacılık Sektöründe Yabancı Ortaklık veya Birleşmelerin Yaşanması Sorunu Ticari Kredilendirme Sürecinde Ekonomik Sistemden Kaynaklanan Sorunların Sıralaması Bankaların Sermaye Yapılarına Göre Kredilendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Bankaların Sermaye Yapısına Göre Kredilendirme Sürecinde Müşteriden Kaynaklanan Sorunlar Bankaların Sermaye Yapısına Göre Kredilendirme Sürecinde Bankadan Kaynaklanan Sorunlar Bankaların Sermaye Yapısına Göre Kredilendirme Sürecinde Ekonomik Sistemden Kaynaklanan Sorunlar Müşteriden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri vi

8 Sayfa No Bankalardan Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri Ekonomik Sistemden Kaynaklanan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri SONUÇ VE DEĞERLENDİRME EKLER KAYNAKÇA vii

9 TABLOLAR Sayfa No Tablo: 1 Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı.. 77 Tablo: 2 Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı. 78 Tablo: 3 Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı Tablo: 4 Katılımcıların bankadaki ünvanlarına göre dağılımı Tablo: 5 Katılımcıların mesleğinizdeki toplam hizmet sürene (yıl) Göre dağılımı...79 Tablo: 6 Katılımcıların görev yaptığınız bankanın yapısına göre dağılımı. 79 Tablo: 7 Müşterinin kredi ihtiyacını tam olarak belirleyememesi sorunu Tablo: 8 Müşterinin profesyonel yönetim anlayışını benimsememesi sorunu Tablo: 9 Firmanın bankalara gerekli bilgiyi sunma konusunda isteksiz olması sorunu Tablo: 10 Firmanın bankalara gerekli bilgiyi yanlış veya eksik vermesi sorunu Tablo: 11 Firmanın kendi bünyesinde muhasebe departmanının olmaması sorunu Tablo:12 Küçük ve orta ölçekli firmaların genellikle kısa vadeli Planlar yapması sorunu Tablo:13 Maliyetini ve karlılığını ölçemeyen firmaların bulunması sorunu Tablo:14 Firmanın krediyi amaçları dışında kullanması sorunu Tablo:15 Firmanın tahsis edilen kredinin teminat şartlarına uygun davranmaması sorunu Tablo: 16 Firmanın ödeme planına uygun davranmaması sorunu...87 viii

10 Sayfa No Tablo 17. Ticari kredilendirme sürecinde müşteriden kaynaklanan sorunların sıralaması Tablo:18 Bankaların özellikle bazı dönemlerde kredi taleplerini sonuçlandırmada geç kalması sorunu Tablo: 19 Bankaların kredi müşterilerine en uygun kredi türü ve vadesi konusunda fazla yardımcı olmaması sorunu Tablo: 20 Bankaların firmanın yapısına uygun olmayan tür ve vadede kredi tahsis etmesi sorunu Tablo: 21 Şubelerin hedeflere ulaşmak için kredi taleplerini yeterince titizlikle değerlendirmemesi sorunu...93 Tablo: 22 Kredi pazarlama servisinde çalışanların yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması sorunu...94 Tablo: 23 Kredi verildikten sonraki sürece özen gösterilmemesi sorunu Tablo: 24 Kredi müşterisinin kalitesi konusunda şube müdürleri ile üst yönetim arasında anlaşmazlık olması sorunu Tablo: 25 Firmalara tahsis edilecek kredi limitlerini ve teminat şartlarını belirlemede sadece mali verilerin baz alınması sorunu Tablo: 26 Kredilendirilecek olan firmanın faaliyet gösterdiği sektörün geleceğinin dikkate alınmaması sorunu Tablo: 27 Bankalarca batık kredileri azaltmak için erken teşhis yöntemlerinin geliştirilmemesi sorunu Tablo: 28 Bankaların Basel II'ye uyum için etkin çalışma sistemlerini henüz oluşturmaması sorunu Tablo: 29 Şube yetkisinin üst yönetim tarafından sınırlandırılması sorunu Tablo: 30 Ticari kredilendirme sürecinde bankadan kaynaklanan sorunların sıralaması Tablo: 31 Ülkemizde gayri milli safi hasılanın düşük olması sorunu ix

11 Sayfa No Tablo: 32 Ülkemizde sermaye büyüklüğünün yetersiz olması sorunu Tablo: 33 Banka ve Sigorta Muamele Vergisinin yüksek olması sorunu Tablo: 34 Faiz oranlarının ani yükselmeler göstermesi sorunu Tablo: 35 Döviz kurlarında aşırı dalgalanma yaşanması sorunu Tablo: 36 Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınamaması sorunu Tablo: 37 Merkez Bankasının para politikalarının başarısız olması sorunu Tablo: 38 Sermaye yeterlilik rasyosunun bankaların kaynak maliyetini artırması sorunu Tablo: 39 Disponibilite ve mevduat munzam karşılığı ayırma zorunluluğu sorunu Tablo: 40 Kamu Bankalarının özel bankaların rekabet gücünü zayıflatması sorunu Tablo: 41 Bankacılık sektöründe yabancı ortaklık veya birleşmelerin yaşanması sorunu Tablo 42. Ticari kredilendirme sürecinde ekonomik sistemden kaynaklanan sorunların sıralaması Tablo 43. Bankaların sermaye yapısına göre kredilendirme sürecinde müşteriden kaynaklanan sorunlar Tablo:44 Bankaların sermaye yapısına göre kredilendirme sürecinde bankadan kaynaklanan sorunlar Tablo:45 Bankaların sermaye yapısına göre kredilendirme sürecinde ekonomik sistemden kaynaklanan sorunlar x

12 GİRİŞ Toplumların ekonomik alanda mutluluğu, üretimin ve dolayısıyla gelirin adil bölüşümünün yüksek bir düzeyde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bunun içinde yeterli tasarruf hacmi yanında, tasarrufları etkin bir şekilde yatırıma, istihdama katma değere dönüştüren bir mekanizmanın mevcudiyeti şarttır. Ülke ekonomisinin temel taşlarını teşkil eden bankalar çeşitli kaynaklardan elde edilen fonları, ekonominin gerektirdiği alanlara aktarıp kalkınma sürecinde aracılık etmektedir. Günümüzde bankaların para-kredi, sermaye konularına giren konularda önemli görev ve fonksiyonları bulunmaktadır. Ticari hayatta hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerin düzenli olarak yürümesi, bankaların bulunmadığı bir ortamda çok zordur. Bu nedenle, bankalar ekonomik hayatın en önemli temel taşlarından birisidir. Bankalar; kişilerin tasarruflarını güvenle saklar, tasarruflarından gelir elde etmesini sağlar. Finansman ihtiyacı olan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını karşılar. Havale, senet tahsili çek gibi bankacılık hizmetleriyle müşterilerine hizmet verir. Paranın fonksiyonları arttıkça, bankacılık gelişme göstererek, günümüzdeki modern bankacılık aşamasına ulaşmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve bankacılığın giderek uluslar arası nitelik kazanması bankaların sunduğu finansal hizmetlerin yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir. Örneğin factoring, forfaiting, swap v.b. yeni finansal hizmetlerin sunulması, bu kanunların kanunlar ile tanımlanmasını gerektirmekte, yapılan bu düzenlemeler ile bankların faaliyetleri de değişmektedir. Diğer taraftan para pazarları, komisyoncu firmalar ve mevduata dayalı olmayan finansal kurumlar arasında artan rekabet yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bankalar tüm faaliyetlerini belirli sınırlamalar, kanunlar ve düzenlemeler dahilinde uygulamak zorundadır. Banklar müşterilerine sunacakları her kredi için bir takım ön çalışmalar (kredi analizi) yapmak ve 1

13 üstlendiği riski minimuma indirmek isteyeceklerdir. Kredi analizinin asıl amacı, borçlunun kredi sözleşmesine uygun olarak sorumluluklarını yerine getirme kapasitesinin olup olmadığını saptayarak, kredi riskinin azaltmış olmakla diğer bir amacı da firmanın finansman gereksinmesine doğru teşhis koymak ve finansman gereksinimlerine uygun düşecek tutar ve vadede kredi verilmesini sağlamaktır. Bankaların ve kredi kurumlarının bilinen fonksiyonlarının yanında en önemli işlevlerinden biri kredilendirmedir. Banka ve kredi kurumlarının uygulayacağı etkin bir kredilendirme faaliyeti, ülke ekonomisini canlandıracak ve firmaların yapmak istedikleri riski yüksek yatırımlarını bile finanse ederek büyümelerini sağlayacaktır. Banka ve kredi kurumlarının firmaları kredi değerliliğini saptarken bankanın veya kredi kurumunun plasmanlarını artırmada, karlı bir kredi politikasının gerekliliği, kredi talepleri incelenirken başvuru da bulunan firmaların mali durumunu ve borç ödeme gücünü tespit ederken mali tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu tablolara geniş bir kullanım alanı sağlamış ve bunların analizinin önemini artırmıştır. Yeni bir kredi talebi değerlendirilirken veya daha önceki dönemde verilmiş olan bir kredinin yeniden değerlemesi yapılırken, ilk önce kredilendirme süreci aşamalandırılmalı ve her aşama için titizlikle çalışılmalıdır. Kredi başvurusu ile başlayan kredilendirme aşaması kredinin verilmesi veya ret edilmesi kararı ile son bulmaktadır. Krediye verilen olumlu karar da kredi kullandırım aşaması başlar ve kredini açılmasından kredinin izlenmesi ve kredinin kapanmasına kadar sürer. Bu çalışmanın amacı bankaların ticari müşterileri için yapmış oldukları kredilendirme sürecini aşamalar halinde incelemek, bu süreçte karşılaşılan sorunları saptamak ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kredinin tanımı, unsurları, fonksiyonları, kredi organizasyonu ve kredilendirmede temel ilkelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ticari bankalarda kredilendirme süreci açıklanmıştır. Firmaların kredi kullanma nedenlerine yer verilerek kredilendirme süreci; 2

14 kredi başvurusu, kredi analizi, kredinin yapılandırılması ve kredinin izlenmesi olmak üzere dört aşamada açıklanmıştır. Üçüncü bölümde kredi taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde bankaların karşılaşmış oldukları sorunları saptamak amacıyla Türkiye nin değişik yerlerinde farklı bankların Ticari Kredi Pazarlama bölümünde çalışan kişilere bir anket uygulanmıştır. Ankette kredilendirme sürecinde yaşanan sorunlar; bankalardan, müşteriden ve genel ekonomik şartlardan olmak üzere üç bölümde ele alınmıştır. Deneklere Likert ölçeğine göre belirtilen ifadelere ne ölçüde katılıp katılmadıkları sorularak sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır ve tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir. 3

15 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK KREDİ VE KREDİLENDİRME KREDİNİN TANIMI, AMACI, UNSURLARI VE FONKSİYONLARI Kredinin Tanımı ve Amacı Latince de inanma güven anlamına gelen kredi credere sözcüğünden gelmekte olup, saygınlığı ifade etmektedir. 1 Kredinin sözlük anlamı itibar dır. Yani bir şahsa kredi vermek, ona mali yönden bir itibar sağlamak anlamına gelmektedir. Kredi bir banka tarafından gerçek veya tüzel bir kişiye nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya herhangi bir şekil ve surette verilen değer olup, bir varlığın belli bir süre sonunda geri alınmak kaydı ile verilmesi ya da verilecek bir varlığın geri ödeneceğinin yahut bir taahhüdün yerine getirileceğinin garanti edilmesi şeklinde ifade edilebilir. Bankalar gerçek ve tüzel kişilerin tasarruflarını toplayıp bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla kanalize eden, ödemelerde aracılık yapan, para nakli, senet tahsili, emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler gören işletmelerdir 2. Genel olarak ifade etmek gerekirse kredi; hazır bir satın alma gücünün kullanılmasından, muayyen bir süreyle diğer bir kişi lehine feragat edilmesi, bu gücün ona terk edilmesidir. Her durumda kredi, ancak geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan kişi veya kuruluşlara ve bir süre sonra geri alınmak şartıyla verilir. Bu tanıma göre kredi; Bir varlığın belirli bir süre sonunda geri alınmak kaydıyla verilmesi veya, Verilecek bir varlığın geri ödeneceğinin, yahut bir taahhüdün yerine getirileceğinin garanti edilmesi şeklinde tarif edilebilir. 1 Ünay, Vecdi, Bankalarca İç Ticaretin ve Sanayii nin Finanse Edilmesi, Ekonomik ve Sosyal Yayınlar A.Ş., Yayın No:5, İstanbul, 1997, s.57 2 Altan, Mikail, Fonksiyonlar Ve İşlemler Açısından Bankacılık, Beta Yayıncılık, Konya, 2001, s.10 4

16 Kredinin Unsurları Kredinin tüm tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, kredi kavramında; zaman, itimat (güven) ve risk olmak üzere üç ana unsurun bulunduğu hususu ortaya çıkmaktadır. 3 Ödünç verilen paranın ve temin edilen saygınlığın belirli bir süre sonra iade edilmesi gerektiğinden zaman unsuru söz konusu olur. Vade uzadıkça risk artar, bunun sebebi ise geleceğin belirsizliğidir. Güven, nakit, mal, teminat, kefalet veya herhangi bir şekilde ve surette verilen kredi, belirli süre sonunda geri alınmak koşulunu taşıdığından arada güven unsurunun bulunması gerekir. Kredi verilecek kişi yada kuruluşun banka ve kendi sektörü/piyasası nezdinde saygınlığı olmalı, kendisine güvenilmelidir. 4 Güven ve saygınlık, nakit, mal, teminat, kefalet biçiminde veya herhangi bir şekilde verilen kredi, belirli bir süre sonunda geri alınmak koşulunu taşıdığından arada bir güvenin bulunması gereklidir. Yani kredide zaman unsurunun bulunması, güven unsurunun en büyük dayanağıdır. 5 Risk, ödünç verilen paraların tahsiline ve verilen garantiye konu taahhüdün yerine getirilmesine kadar meydana gelmesi muhtemel tehlikelerin toplamıdır Kredinin Fonksiyonları Bankaların, kaydi para yaratma, sermaye piyasasında aracılık faaliyetlerinde bulunma, müşteri temelli hizmet ağı faaliyetlerini yürütme gibi fonksiyonlarının yanında en önemli işlevleri kredilendirmedir. Bankacılıkta ve kredi kurumlarında uygulanacak kredilendirme faaliyeti, ülke ekonomisini canlandıracak ve firmaların riski yüksek yatırımlarının bile finanse ederek büyümelerini sağlarken, bu etkin kredilendirme faaliyetleri hem ekonomideki durgunluğun ortadan kalkması için itici bir güç olacak hem de girişimci karakterlerin ileriye çıktığı bir ortam yaratacaktır. 3 Perçin, Nezih, Temel Kredi Bilgileri, Demirbank Eğitim Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1999, s.9 4 Oyakbank A.Ş., Eğitim Notları, Temel Kredi Bilgileri, İstanbul, 03/2005, s.2 5 Takan, Mehmet. (2001). Bankacılık Teori Uygulama ve Yönetim, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, s Oyakbank A.Ş., a.g.e., s.2 5

17 Firmalar, yatırımlarını öz sermaye ile finanse edebildikleri gibi çeşitli finansal kurumlardan sağladıkları yabancı kaynaklarla da finanse edebilirler. Etkin borçlanma politikasına göre kimi zaman firmalar bu yolla kendi çıkarları için vergi kalkanı da oluşturabilmektedirler. Kredi yönetiminin geniş bir tanımı şu şekilde yapılabilir: Müşteri firmaların finansal davranışları ve pazara yönelme nedenleri sonucu finansal sorunlarının çözümüne yönelik uygun kredinin sunulması, müşteriye finansal danışmanlık işleminin gereği uygulama biçimi ve bununla bağlantılı olarak kredinin fiyatlandırılması, kredi organizasyonu ve analistlerin işbirliği ile derlenen veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, kredilendirme sonrası müşteri ilişkilerini ve kredinin takibini kapsayan bir yöntemdir. Kredi yönetimi, ticaret, hizmet ve sanayii firmalarında mal ve hizmet sunumunu yerine getirmeyi kolaylaştırmak amacıyla, bankalara ve kredi kurumlarının verdikleri ve bilançolarının aktifine alacak olarak yansıyan işlemlerin yürütülmesidir. Kredi yönetimi, müşterilerin kredilendirilmesi ve alacakların tahsili alanında yoğunlaşmaktadır. Müşterileri kredilendirilmesi, sunulan fonlara belli bir ödeme süreleri tanınması, kullanım ve geri ödeme koşullarını belirleyerek alacakların güvenceye alınmasını gerektirir. Alacakların müşterilerden tahsil edilmesi, alacak sürelerini izleyerek, vadesi dolanları tahsil etmek ve gerektiğinde uyarı sistemi geliştirerek takip sistemi oluşturup kredilerin geri dönmemesi ile ilgili kayıpları en az düzeye indirgemek çabalarını gerektirmektedir. 7 Kredi yönetiminde banka ve kredi kurumunun amacı, batık kredi yaratmayacak ve yüksek getirilerle krediyi geri ödeyecek müşteriyi bulmak, değeri yüksek riski düşük teminat almak, kredi portföyünün riskini çeşitlendirerek riskini en az seviyeye indirmek (don t up to many rotten eggs in one basket) ve kredi plasmanını yüksek tutarak yüksek maliyetlere 7 Berk, Niyazi, Bankalarda Pazara Yönelik Kredi Yönetimi, İstanbul, Esbank Yayınları, Kros Matbaası, 1987, s. 5 6

18 katlanmadan kaynaklarını talep eden müşterisini tatmin etmek ve bunları yaparken bilinçli plânlama ve yürütme işlemlerini sağlamaktır. 8 Kredi yöneticileri ve mali analistler, firmayı incelemeye alırken üç temel sorunun cevabını bulmalıdır. 9 1.Kredi müşterisinin kredi değerliliği var mıdır? 2. Talep edilen kredi bankanın kredi politikasına ve koruma önlemlerine uygun mudur? mıdır? 3. Müşterinin borç ödeme gücü ve kredinin geri ödenme ihtimali var Kredi yönetiminin temel işlevleri ya da görev alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 10 1.Müşteri bulunması ve müşteri seçimi, 2.Müşterilerin kredilendirilmesi, 3.Toplam kredi mevcutlarının belirlenmesi, 4.Firmaların kredi limitlerinin saptanması, 5.Krediye yaraşırlık, ödeme süreleri ve kredi güvencelerinin belirlenmesi. 6.Alacakların denetimi ve gözetimi, 7.Paranın dönüşüm hızının çabuklaştırılması, 8.Ödeme işlemlerinin denetlenmesi, 9.Ödemelere ilişkin uyarıların gerçekleştirilmesi, 10.Müşteri portföyündeki firmalar hakkında bilgi edinilmesi, 11.Pazar gözlemlerinin ve Pazar analizlerinin değerlendirilmesi. Öte yandan krediler bölümünde iş akışı incelendiğinde, krediler ile ilgili işlerin işlemsel ve analitik olmak üzere iki temel bölümde yürütüldüğü 8 Mishkin, R.S., Economics Of Money Banking and Financial Markets, 3rd Edition, Harper Rollins Publishers, 1992, p Rose, P.S., Commercial Bank Management, Boston, Texas University, 2rd, Edition, 1991, p Berk, a.g.e., 1987, s.5 7

19 görülür. İşlemsel bölüm, kredi başvuruları, araştırma ve incelemeler, kredi dosyasının doldurulması, sekreterlik işlemleri ve raporların hazırlanması, analitik bölüm ise kredi gözetimi ve denetimi, yeni kredi başvurularının analizi, eğitim ve araştırma gibi işlemleri yerine getirir. Kredi yönetimi gerçekleştirilirken, banka veya kredi kurumunun diğer bölümleri (muhasebe, bilgi işlem, hukuk, idari takip v.s) ile koordinasyon içinde olmalıdır KREDİNİN KAYNAKLARI Bankaların ödünç para verebilmeleri için yararlandıkları kaynakları, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar olarak iki grupta toplamak mümkündür. Öz kaynaklar, Ödenmiş Sermaye, Yedekler, Karşılıklar, Dağıtılmamış Kârlar dan oluşur. Yabancı kaynaklar, Mevduat T.C.Merkez Bankası ndan sağlanan krediler, yurtdışı bankalardan sağlanan krediler (sendikasyon v.b), tahvil ihracı ile sağlanan fonlar, muhtelif borçlar (yatırılacak vergiler, fonlar, ödenecek havale bedelleri, keşide çeki bedelleri ve şirket kuruluşu) sermaye artırımlarına aracılık etme gibi bankacılık hizmetleri ile kullandırılan bazı krediler için alınan nakit blokajlar v.b. 12 Bu sayılanlar içerisinde devamlı kaynak niteliği sadece mevduatta vardır. Diğer kaynaklar vadelerinde tasfiye edildiğinden, yabancı kaynak denildiğinde ilk düşünülen mevduat kaynağıdır KREDİ RİSK VE TEMİNAT Bankaların temel sorunu daha yüksek kârlara daha büyük risk maliyetine katlanıldığında ulaşmasıdır. O halde bir bankanın kâr maksimizasyonu riskini büyütmeden sağlaması durumunda yönetim başarılıdır. 11 Berk, a.g.e., 1987,s Usta, Mahmut, Kredi Talepleri nin Değerlendirilmesi ve Tahsisi, İstanbul, Pamukbank T.A.Ş. Eğitim Bölümü Yayınları, No:24, 1994, s. 9 8

20 Riskler nelerdir? Risklerin neler olduğunu anlamak için bankanın aktiflerinin özellikleriyle pasiflerinin özelliklerini karşılaştırmak gerekir. Çek hesabı, banka pasifleri için güzel bir örnek oluşturur. Çek hesabının likiditesi yüksektir. İstenildiği anda nakde dönüştürülebilir. Bu hesap ayrıca bir emirdir. Borcun ödenmeme riski yoktur ve mevduatın değeri piyasa faiz oranları ya da döviz kurları tarafından etkilenmemektedir. Pasiflerden farklı olarak, banka aktiflerinin çoğu likit değildir ve değeri belirsizdir. Temelde banka aktiflerini, kısa zamanda nakde dönüştürülmesi söz konusu olmayan krediler oluşturur. Bununla birlikte, talep edildiğinde bankanın mevduatlarını nakde dönüştürme taahhüdü vardır. Bunun böyle olmaması ya da böyle yapılmasının pahalı olması likidite riskidir. Banka kredileri yalnız kolayca likit hale getirilmemekte aynı zamanda borcun ödenmeme riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. İşte bu riske kredi riski denilmektedir. Ödenmeme riski dışında, banka aktiflerinin değeri piyasa faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki değişmelerden etkilenmektedir. Piyasa faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki değişmeler bir sermaye kaybına neden olacaktır. Bu şekilde meydana gelen riske de piyasa riski denir. 13 Kredi Riskinin Belirlenmesinde 5C Kuralı Karakter (Character); Müşterinin ödeme alışkanlıklarını ve dürüstlüğünü gösterir. Kapasite (Capacity); Belirlenen vadelerde firmanın ödeme gücünü gösterir. Kapital (Capital); İşletme aktiflerinin borçları çıkarıldıktan sonra kanal net varlığı gösterir. Koşullar (Conditions); Kısa ve uzun süreli konjonktür hareketleri işletme başarısını olumsuz etkiler. 13 Parasız, İlker, Para, Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2000, s

21 Teminatlar (Collateral); Kredinin geri ödemesinde güçlükle karşılaşılmaması için firmalardan teminatlar alınır KREDİ TÜRLERİ Krediler, türleri açısından çok çeşitli sınıflara ayrılabilir. Kredileri sınıflamada, kredinin vadesi, kullanım amacı, kullanıldığı sektör, kullanım alanı, güvence gibi kriterler esas alınmaktadır. Çalışmamızda söz konusu kriterlere göre kredileri sınıflandırdıktan sonra vadeleri temel alan incelemelere yer verilecektir: 15 1.Niteliklerine Göre Krediler -Nakit Krediler -Gayri Nakdi Krediler 2.Teminatlarına Göre Krediler -Teminatlı Krediler -Teminatsız Krediler 3.Vadelerine Göre Krediler -Kısa Vadeli Krediler -Orta Vadeli Krediler -Uzun Vadeli Krediler 4.Kullanım Amaçlarına Göre Krediler -Yatırım Kredileri -Yenileme ve Modernizasyon Kredileri -İşletme Kredileri -Tüketim Kredileri 14 S.Wayne, Linder, Total Quality Loan Management Applying The Principles Of TQM For Superior Lending Performans, England, Bankers Publishing Company.a., 1993, s Aras, Güler, Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu, 1996, Ankara, s.15 10

22 5.Kullanan Sektörlere Göre Krediler -Özel Sektör Kredileri -Kamu Sektörü Kredileri 6.Kullandırıldıkları Alanlara Göre Krediler -Tarım Kredileri -Sanayi Kredileri -Turizm Kredileri -Enerji ve Bayındırlık Kredileri -Ulaştırma Kredileri -İhracat Kredileri -İç Ticaret Kredileri Kısa Vadeli Krediler Kısa vadeli krediler bir yıl veya daha kısa süre için kullandırılan kredilerdir. Bu tür krediler firmaların kısa vadeli fon gereksinimlerinin karşılanmasında, özellikle çalışma sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılmaktadır. Kısa vadeli krediler farklı şekillerde kullandırılabilmektedir. Firmalar genel olarak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, belirli dönen varlıkları özellikler stokları ve/veya müşterilerinden olan alacakları finanse etmek için kısa süreli banka kredilerine başvurular Teminat Yapısına Göre Krediler Açık Krediler: Açık kredi, sadece müşterinin imzası karşılığı, kredi değerliliğine güvenilerek hiçbir tazminata bağlanmadan açılan kredi türüdür. Tek imza karşılığı açılan açık krediler borçlu cari hesap şeklinde çalışır. Bankalar, bu krediyi işletmelere; ihracat, hazırlık, akreditif teminatı ve kasa kolaylığı biçiminde kullandırmaktadır. Bu tür kredilerde belirli yasal bir 11

23 karşılık söz konusu olmadığı için diğer kredi türlerine göre daha risklidir. Bu nedenle açık kredilere uygulanan faiz oranı daha yüksektir. Açık kredilerde, kredi alan müşteri açısından bir değerlendirme yapıldığı zaman görünen sakınca, kredinin kısa sürede geri ödenmesi zorunluluğudur. Dolayısı ile bu tür krediler devamlı kullanılan krediler olmayıp yardımcı şeklinde kullanılan kredilerdir. Bu sakıncaya karşılık teminat gösterme zorunluluğunun bulunmaması, maliyetinin düşük olması, piyasada itibar sağlaması ve krediyi her an kullanabilme olanağının bulunması gibi avantajlar sağlaması sebebiyle firmalar tarafından tercih edilmektedir. 16 Senetler Karşılığı Krediler: Senetler karşılığı krediler, ticari senetlerin rehin (teminat) olarak alınması karşılığında açılan ve borçlu cari hesap şeklinde çalışan kredilerdir (Credit Against Bills). Bu tür kredilerde, vadesi gelmemiş senetler rehin edilmekte ve bedelleri toplamından belli bir oranda risk payı (marj) düşüldükten sonra kalan kısım, belirlenmiş olan kredi limitini aşmayacak şekilde müşteriye kullandırılmaktadır. Ayrıca senet karşılığı kredi faiz gelirinin yanında komisyon geliri de sağlayan verimli bir kredidir. 17 Hisse Senedi ve Tahvil Karşılığı Kredi: Hisse senedi ve tahvil karşılığı kredi, tahvil ve hisse senetlerinin rehin edilmesi karşılığında açılan ve borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan bir kredi türüdür. Emtia Karşılığı Kredi:Belirli özelliklere sahip emtianın rehni karşılığında açılan ve borçlu cari hesap şeklinde çalışan bir kredidir. Zaman içinde değeri düşmeyen ve kolayca paraya dönüşebilen malların rehni karşılığında açılan teminatlı bir kredi türüdür. Kefalet Karşılığı Kredi: Kefalet karşılığı kredi, müşterilerin kredi değerliliğine güvenilerek, en az iki imza ile şahsi teminat karşılığı kullandırılan kredidir. 16 Berk, Niyazi, Finansal Yönetim, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1990, s Seval, Belkıs, SEVAL, Selim, Bankacılıkta Kullanılan Formüller, Oranlar, Analizler, Pamukbank Eğitim Yayınları No:1, İstanbul, 1993, ss

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON

BANKA MUHASEBESİ. İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON BANKA MUHASEBESİ İHRACAT KREDİLERİ, TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR ve EVALÜASYON Türev Ürünler Döviz kuru üzerinden oluşabilecek zararları önlemek veya en aza indirmek amacıyla yapılan işlemlerin yer aldığı piyasalara

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MADDE 1 (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948sayılı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ

HAMMADDE ALIMI KREDİSİ İŞLETME KREDİLERİ Bankamız reel sektöre kalkınmadaki önemi ve ülke ekonomisindeki yerine uygun olarak gerekli özeni daima göstermiştir. Bu amaçla sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm kredi türlerini uzun

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı