2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR"

Transkript

1 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız. SORU 2: Muhasebenin Genel Kabul Görmüş Kavramlarından İhtiyatlılık temel kavramını örneklerle açıklayınız. SORU 3: ATAKAN Ticaret İşletmesinin tarihli Bilânçosunda yer alan hesaplar ve bu hesapların bakiyeleri ile hesap döneminde gerçekleştirdiği finansal işlemleri ile dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. a) Bu uygulamada Kurumlar Vergisi hesaplanmayacaktır. b) Rakamlarda yuvarlaştırma sağlanabilmesi için KDV oranı %20 kabul edilmiştir. c) Stok hareketlerini izlemede Dönem Sonu Envanter (Aralıklı Envanter) Yöntemi kullanılacaktır. d) Gerekli yerlerde Nazım Hesaplar kullanılacaktır. e) Maliyet hesaplarının izlenmesinde Tekdüzen Hesap Planının 7/A seçeneği kullanılacaktır. f) Kayıtlar size verilen hesap planından yararlanılarak, hesap ismi ve hesap numaraları birlikte yazılarak yapılacaktır. Bunlardan sadece biri kullanılarak yapılacak kayıtlar değerlemede dikkate alınmayacaktır. İstenenler: 1- ATAKAN Ticaret İşletmesinin 2010 yılında yapması gereken açılış, dönem içi, dönem sonu ve kapanış işlemlerine ilişkin günlük defter (Yevmiye Defteri) ve büyük defter (Defter-i Kebir) kayıtlarını yapınız. 2- ATAKAN Ticaret İşletmesinin 2010 yılı Gelir Tablosunu ve tarihli bilânçosunu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlayınız.

2 ATAKAN TİCARET İŞLETMESİ TARİHLİ BİLÂNÇOSUNDA YER ALAN HESAPLAR VE BU HESAPLARIN BAKİYELERİ Hesap Hesap İsmi Bakiye Kodu Borç Alacak 100 Kasa ,- 102 Bankalar ,- 120 Alıcılar ,- 121 Alacak Senetleri ,- 122 Alacak Senetleri Reeskontu ,- 128 Şüpheli Ticari Alacaklar 4.000,- 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 4.000,- 153 Ticari Mallar ,- 159 Verilen Sipariş Avansları ,- 180 Gelecek Aylara Ait Giderler 5.000,- 190 Devreden KDV 1.500,- 252 Binalar ,- 254 Taşıtlar ,- 255 Demirbaşlar ,- 257 Birikmiş Amortismanlar ,- 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri ,- 320 Satıcılar ,- 321 Borç Senetleri ,- 322 Borç Senetleri Reeskontu 6.000,- 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.200,- 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.800,- 400 Banka Kredileri ,- 500 Sermaye ,- 549 Özel Fonlar (Yenileme Fonu) 8.000,- 570 Geçmiş Yıllar Kârları ,- 590 Dönem Net Kârı ,- TOPLAM , ,- ATAKAN TİCARET İŞLETMESİNİN 2010 MALİ YILINA İLİŞKİN İŞLEMLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 1- Yamaç İşletmesinden ,-TL + %20 KDV tutarında mal kredili (veresiye, açık hesap) olarak satın alındı. Malın taşınmasını Atakan Ticaret İşletmesi üstlendi ve taşıma firmasına taşıma bedeli olarak 200,-TL + %20 KDV nakit olarak ödendi. 2- Mert İşletmesinden ,-TL + %20 KDV tutarında mal satın alındı. Toplam fatura tutarına karşılık olarak, daha önce verilen ,-TL tutarındaki avanstan geriye kalan tutar için çeşitli vadelerde senet düzenlenerek Mert İşletmesine verildi. 3- Gül İşletmesine ,-TL + %20 KDV tutarında mal satıldı. Fatura tutarının tamamı nakit olarak tahsil edildi. Malın taşınmasını Atakan Ticaret İşletmesi üstlendi ve taşıma firmasına taşıma bedeli olarak 250,-TL + %20 KDV nakit olarak ödendi. 4- Karanfil İşletmesine ,-TL + %20 KDV tutarında mal satıldı. Karanfil İşletmesi fatura tutarına karşılık ,-TL tutarında çeşitli vadelerde kendi müşteri çeklerini ciro ederek verdi ve kalan tutarı daha sonra ödeyeceğini bildirdi. 5- Papatya işletmesine ,-TL + %20 KDV tutarında mal satıldı. Papatya İşletmesi ,-TL tutarında senet verdi. Verdiği bu senetlerin fatura tutarını aşan kısmını daha sonra satın alacağı mallar için avans olarak verdiğini bildirdi.

3 6- Defterdeki kayıtlı değeri ,-TL ve birikmiş amortismanları da ,-TL olan kamyonet yerine yenisi alınmak amacıyla 3.000,-TL + %20 KDV bedelle peşin satıldı. 7- Geçen yıl tamamı için karşılık ayrılmış olan 3.000,-TL tutarındaki şüpheli alacağın tahsili imkânsızlaştı ve kayıtlardan silindi. 8- Alınan çeklerin tamamı tahsil edilmek üzere bankaya gönderildi. 9- Yamaç İşletmesinden alınan malların ,-TL + %20 KDV lik kısmı istenilen standartlara uygun olmadığı için Yamaç İşletmesine iade edildi. Fatura tutarı işletmenin hesabından mahsup edildi. 10- İşletmede kullanmak amacıyla ,-TL + %20 KDV tutarında bilgisayar ve ,-TL + %20 KDV tutarında muhasebe otomasyon sistemi satın alındı. İki fatura bedelinin tamamı için işletmenin kendi çeki düzenlenerek verildi. 11- Vadesi gelen alacak senetlerinin ,-TL tutarındaki kısmı nakit olarak tahsil edildi. 12- Bankadan alınan krediye karşılık ,- TL anapara taksiti ve 7.000,- TL de kredi faizi ödendi. 13- Satıcılara ,-TL ve vadesi gelen borç senetleri için de ,-TL ödendi. 14- Bankadan gelen hesap özetine göre, tahsile gönderilen çeklerin tamamı banka tarafından tahsil edilmiş ve 500,-TL masraf düşülüp kalan tutar hesabımıza aktarılmıştır. Verilen çeklerin tamamı banka tarafından ödenmiştir. Karanfil İşletmesinden ,-TL hesabımıza havale gelmiştir. 15- Dönem içerisinde çalışanlar için ,-TL brüt ücret tahakkuk etmiştir. SSK işveren payı 7.200,- TL, SSK işçi payı 5.000,- TL, gelir ve damga vergisi ise TL dir. Ücretler kasadan ödendi. 16- Ödenecek SSK primlerinin ,-TL si ve ödenecek vergi ve fonların da 7.600,-TL si banka kanalıyla ödendi. 17- Toplam 600,-TL (%20 KDV dahil) elektrik, su ve telefon faturaları ödendi. 18- Kasada 5.000,-TL nakit bırakılarak kalan tutarın tamamı bankadaki hesaba yatırıldı. 19- Buraya kadarki işlemlerden doğan KDV lerin mahsup ve tahakkuk kaydı yapıldı. DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Geçen yıl peşin olarak ödendiği için bilânçoda yer alan TL lik tutarın 2010 yılı sigorta gideri olduğu saptandı. 2- Alacak senetleri için TL, borç senetleri için TL reeskont hesaplandı. 3- Dönemin amortisman giderleri; a) Maddi Duran Varlıklar için TL olup, bunun TL lik kısmı geçen yıl yenilenen demirbaşa aittir ve b) Maddi Olmayan Duran Varlıklar için de 2.000,-TL dir. 4- Bankadan alınan kredi borcunun kalan ,-TL tutarındaki kısmı gelecek yıl ödenecektir. Bu yıl yapılan faiz ödemesinden sonra bu yılda tahakkuk eden ve henüz ödenmeyen faiz tutarı 1.260,-TL olarak saptandı. 5- Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda işletmenin mevcut stoklarının maliyetinin ,-TL olduğu saptandı. 6- Vadesi geçtiği için protesto çekildiği halde işletmenin müşterisi tarafından ödenmemiş olan 5.000,- TL tutarındaki alacak için dava açıldı. Bu alacağın tamamı için karşılık ayrıldı.

4 CEVAPLAR CEVAP 1: Gelir ve Giderlerin muhasebeleştirilmesinde muhasebede ve finansal raporlamada iki yaklaşım vardır. Birincisi "Nakit Esası" ve ikincisi de "Tahakkuk Esası"'dır. Muhasebe ve Finansal raporlamada Tahakkuk Esası geçerlidir. "Tahakkuk Esası"na göre; a) Bir gelirin gelir olarak kaydedilebilmesi için nakit olarak tahsil edilmiş olması şart değildir. Nakit olarak tahsil edilse de edilmese de, bir gelir tahakkuk etmişse (gerçekleşmişse) gelir olarak kaydedilir. Tahakkuk esasına göre gelir kaydedilen unsur tahsil edilmemiş ise "alacak" olarak kaydedilir. Tahakkuk etmemiş (Gerçekleşmemiş) bir gelire ilişkin nakit tahsil edilmişse bu tahsilatta gelir olarak değil bir borç olarak kaydedilir. Örneğin, 2010 yılı Ocak ayının başında aylık kirası 1.000,-TL den kullanılmayan mevcut depo kiraya verilmiş olsun yılı sonuna kadar hiç kira tahsil edilmemiş olsa bile 2010 yılının Gelir Tablosunda, 2010 faaliyet döneminde tahakkuk eden bir yıllık kira tutarı olan ,-TL Kira Geliri nin yer alması gerekir. Tutar tahsil edilmediği için de tarihli bilançoda ,-TL Kira Alacağının olması gerekir yılında kira tutarı olarak ,-TL tahsil edilmiş ise; 2010 yılının Gelir Tablosunda yine tahakkuk eden kira tutarı olan ,-TL tutarında Kira Geliri yer alacak ve tahakkuk etmediği halde ödenmiş olan 4 aylık kira tutarı olan 4.000,-TL de de tarihli bilançoda Borç olarak raporlanacaktır. b) Bir giderin gider olarak kaydedilebilmesi için nakit olarak ödenmiş olması şart değildir. Nakit olarak ödense de ödenmese de, bir gider tahakkuk etmişse (gerçekleşmişse) "gider" olarak kaydedilir. Tahakkuk esasına göre gider kaydedilen unsur ödenmemiş ise "borç" olarak kaydedilir. Tahakkuk etmemiş (Gerçekleşmemiş) bir gidere ilişkin nakit ödenmişse bu ödeme de gider olarak değil alacak olarak kaydedilir. Örneğin, 2010 yılı Ocak ayının başında aylık kirası 1.000,-TL olan bir işyeri kiralanmış olsun yılı sonuna kadar hiç kira ödenmemiş bile olsa 2010 yılının Gelir Tablosunda, 2010 faaliyet döneminde tahakkuk eden bir yıllık kira tutarı olan ,-TL Kira Gideri nin yer alması gerekir. Tutar ödenmediği için de tarihli bilançoda ,-TL Kira Borcunun olması gerekir yılında kira tutarı olarak ,-TL ödenmiş olursa; 2010 yılının Gelir Tablosunda yine tahakkuk eden kira tutarı olan ,-TL tutarında Kira Gideri yer alacak ve tahakkuk etmediği halde ödenmiş olan 4 aylık kira tutarı olan 4.000,-TL de tarihli bilançoda Alacak olarak raporlanacaktır. Tahakkuk esasına göre, bir faaliyet döneminde tahakkuk eden gelirler yine aynı dönemde tahakkuk eden giderlerle karşılaştırılarak o dönemin kâr/zarar tutarı hesaplanır. CEVAP 2: Muhasebenin Genel Kabul Görmüş Kavramlarından İhtiyatlılık temel kavramına göre; bir gelirin gerçekleşme ihtimali varsa, gelir olarak yazılmaz ve tahakkuk edinceye (gerçekleşinceye) kadar beklenir. Ancak; bir giderin gerçekleşme ihtimali varsa ve bu ihtimal çeşitli verilerle (istatistiksel veya belgesel) kanıtlanabiliyorsa; gider yazılır ve bu konuyla ilgili olarak karşılık ayrılır. Örneğin, işletme satmış olduğu ürünlere belirli bir süre için parça garantisi veriyorsa; geçmiş deneyimlerine dayanarak bu garanti kapsamında gelecek dönem(ler)de katlanacağı olası parça değiştirme gideri için bu dönemden gider yazıp bu tutarı garanti karşılıkları na kayıt edebilir. Ayrıca, çalıştırdığı personel için gelecek dönem(ler)de olası işten personel çıkarma ve bu işten çıkarma sonucu katlanacağı olası kıdem tazminatı gideri için bu dönemde şimdiden gider yazıp bu tutarı kıdem tazminatı karşılıkları na kayıt edebilir. Bir işletmenin diğer bir işletme aleyhine açmış olduğu bir tazminat davası olsun. Mahkeme yılsonu itibariyle sonuçlanmış ve işletmenin davayı kazanması durumunda da ,-TL tazminat kazanması söz konusu olsun. Yılsonu itibariyle işletmenin avukatları davayı işletmenin kazan

5 ihtimalinin de %95 olduğunu belirtmiş olsun. Bu durumda işletme herhangi bir gelir kaydedemez. Çünkü firma için bir gelir gerçekleşme ihtimali söz konusudur ve ihtiyatlılık temel kavramına göre de bir gelirin gerçekleşme ihtimali söz konusu olsa ve ihtimalinin gerçekleşme olasılığı %99 dahi olsa gelir yazılmaz ve gelirin %100 tahakkuk etmesi (gerçekleşmesi) beklenir. Ancak; işletmeler gereğinden fazla karşılık ayırarak dönem giderlerini gereğinden daha fazla arttırmamalıdırlar.

6 CEVAP 3:. Yıl içi ve Dönem Sonu Kayıtları Yevmiye Madde No AÇILIŞ YEVMİYE KAYDI Kasa Bankalar Alıcılar Alacak Senetleri Şüpheli Ticari Alacaklar Ticari Mallar Verilen Sipariş Avansları Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Borç Senetleri Reeskontu Alacak Senetleri Reeskontu Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Birikmiş Amortismanlar Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri Satıcılar Borç Senetleri Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Banka Kredileri Sermaye Özel Fonlar (Yenileme Fonu) Geçmiş Yıllar Kârları Dönem Net Kârı YILI İÇİ İŞLEMLERİN YEVMİYE KAYITLARI Dönem Net Kârı Geçmiş Yıllar Kârları Alacak Sen. Reeskontu Reeskont Faiz Geliri Reeskont Faiz Gideri Borç Sen. Reeskontu 6.000

7 Ticari Mallar İndirilecek KDV Satıcılar Ticari Mallar İndirilecek KDV Kasa Ticari Mallar İndirilecek KDV Verilen Sipariş Avansı Borç Senetleri Kasa Yurt İçi Satışlar Hesaplanan KDV Nakliye Gideri İndirilecek KDV Kasa Portföydeki Alınan Çekler Alıcılar Yurt İçi Satışlar Hesaplanan KDV Alacak Senetleri Yurt İçi Satışlar Hesaplanan KDV Alınan Sipariş Avansı Kasa Birikmiş Amortisman MDV Satış Zararı Taşıtlar Hesaplanan KDV Şüp Al. Karşılığı Şüpheli Tic. Alacak Tahsildeki Alınan Çekler Bu kayıt Nazım Hesaplar da kullanılarak yapılabilir Portföydeki Alınan Çekler

8 Satıcılar Ticari Mallar Hesaplanan KDV Demirbaşlar Haklar İndirilecek KDV Verilen Çekler Ödeme Emir Kasa Alacak Senetleri U.V.K. Anapara Tak ve Faizi Faiz Gideri Kasa Satıcılar Borç Senetleri Kasa Bankalar Genel Yönetim Gideri Tahsildeki Alınan Çekler Kayıtta Nazım Hesaplar kullanılmış ise, bu kayıttan sonra Nazım Hesapların da kapatılması gerekecek Verilen Çekler ve Öd. Emir Bankalar Bankalar Alıcılar Ücret Giderleri SSK İşveren Payları Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek SG Kesintileri Personele Borç Personele Borç Kasa Ödenecek Vergi ve Fon Ödenecek SG Kesintileri Bankalar

9 Elektrik Su Gideri İndirilecek KDV Kasa Bankalar Kasa Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Devreden KDV Ödenecek Vergi ve Fonlar DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YEVMİYE KAYITLARI Sigorta Gideri Gelecek Aylara Ait Gider Reeskont Faiz Gideri Alacak Senetleri Reeskontu Borç Senetleri Reeskontu Reeskont Faiz Geliri Amortisman Gideri Özel Fonlar (Yenileme Fonu) Birikmiş Amortismanlar Amortisman Gideri Birikmiş Amortismanlar Banka Kredileri Faiz Gideri UVK Anapara Taksit ve Faiz Satılan Ticari Mal Maliyeti Ticari Mallar Şüpheli Ticari Alacaklar Alıcılar Karşılık Gideri Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 5.000

10 GİDER HESAPLARININ DÖNEM SONU YANSITMA İŞLEMLERİNİN YEVMİYE KAYITLARI Pazarlama Sat. Dağ. Gid Paz. Satış Dağ.Gid Yansıtma H Paz.Sat. Dağ. Gid Yan. H Nakliye Gideri Genel Yönetim Gideri Genel Yönetim Gid Yansıtma Genel Yönetim Gid. Yan Banka Komisyon Gideri Ücret Gideri SSK İşveren Payı Elektrik Su Gideri Sigorta Gideri Amortisman Gideri Uzun Vadeli Borç. Gideri Finansman Gider Yansıtma Finansman Gider Yansıtma Faiz Gideri DÖNEM GELİR VE GİDER HESAPLARININ KAPATILMASINA İLİŞKİN YEVMİYE KAYITLARI Yurt İçi Satışlar Reeskont Faiz Geliri Dönem Kar veya Zararı Dönem Kar veya Zararı Satılan Ticari Mallar Maliyeti Pazarlama Satış Dağ. Gideri Genel Yönetim Gideri Karşılık Gideri Reeskont Faiz Gideri Uzun Vadeli Borçlanma Gider MDV Satış Zararı Dönem Net Karı veya Zararı Dönem Net Karı Dönem Kar veya Zararı Dönem Net Karı veya Zararı

11 KAPANIŞ YEVMİYE KAYDI Alacak Senetleri Reeskontu Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Birikmiş Amortismanlar Birikimiş Amortismanlar Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri Satıcılar Borç Senetleri Alınan Sipariş Avansları Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Sermaye Özel Fonlar (Yenileme Fonu) Geçmiş Yıllar Kârları Dönem Net Kârı Kasa Bankalar Alıcılar Alacak Senetleri Şüpheli Ticari Alacaklar Ticari Mallar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Haklar Borç Senetleri Reeskontu 5.000

12 ATAKAN TİCARET İŞLETMESİ 1-1 / DÖNEMİ GELİR TABLOSU BRÜT SATIŞLAR Yurt İçi Satışlar SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0 NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ (-) Satılan Ticari Mal Maliyeti BRÜT KÂR FAALİYET GİDERLERİ (-) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri -250 Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KÂRI DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR Reeskont Faiz Geliri DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) Karşılık Giderleri Reeskont Faiz Gideri FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar VERGİ ÖNCESİ KÂR VEYA ZARAR VERGİ (-) 0 DÖNEM NET KÂRI

13 VARLIKLAR ATAKAN TİCARET İŞLETMESİ TARİHLİ BİLANÇOSU KAYNAKLAR DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR Kasa Bankalar Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Satıcılar Alıcılar Borç Senetleri Alacak Senetleri Borç Senetleri Reeskontu (-) Alacak Senetleri Reeskontu(-) Şüpheli Ticari Alacaklar ALINAN AVANSLAR Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı(-) Alınan Sipariş Avansları STOKLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Mallar Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek SG Kesintileri DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar ÖZKAYNAKLAR Taşıtlar ÖDENMİŞ SERMAYE Demirbaşlar Sermaye Birikmiş Amortismanlar (-) KÂR YEDEKLERİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Özel Fonlar Haklar Birikmiş Amortismanlar (-) GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI Geçmiş Yıllar Kârları DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) Dönem Net Kârı VARLIKLAR TOPLAMI KAYNAKLAR TOPLAMI

14 Büyük Defter 100 KASA 1) (6 8) (9 12) (18 17) ( ( ( ( ( BANKALAR 1) (21 20) (25 22) ) ( ALICILAR 1) (22 10) ( ALACAK SENETLERİ 1) (17 11) ( ( ALACAK SENETLERİ REESKONTU 3) ( ( ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 1) (13 36) ) ( ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI 13) ( ( ) TİCARİ MALLAR 1) (15 5) (35 6) 200 7) (48

15 159 VERİLEN ŞİPARİŞ AVANSLARI 1) (7 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 1) ( PORTFÖYDEKİ ALINAN ÇEKLER 10) ( TAHSİLDEKİ ALINAN ÇEKLER 14) ( VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 21) ( DEVREDEN KDV 1) ( İNDİRİLECEK KDV 5) (28 6) 40 7) ) 50 16) )

16 1) BİNALAR 254 TAŞITLAR 1) ( ( ( DEMİRBAŞLAR 1) ) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 12) ( ( ( ) HAKLAR 16) BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( ( ) UZUN VADELİ KREDİ ANAPARA TAKSİT VE FAİZİ 18) ( ( SATICILAR 15) (1 19) ( ) ) BORÇ SENETLERİ 19) ( (7 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU 1) (4 31) ) (48

17 360 ÖDENECEK VERGİ FONLAR 25) ( ( ( ) ÖDENECEK SG KESİNTİLERİ 25) ( ( ) PERSONELE BORÇLAR 24) ( ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI ( ) HESAPLANAN KDV 28) ( ( ( ( ( BANKA KREDİ BORCU 34) ( SERMAYE (1 549 ÖZEL FONLAR (YENİLEME FONU) 32) ( ) )

18 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI ( (2 590 DÖNEM NET KÂRI 2) ( ( ) ) YURT İÇİ SATIŞLAR 44) ( ( ( SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ 35) ( PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ 38) ( GENEL YÖNETİM GİDERİ 40) ( REESKONT FAİZ GELİRİ 44) ( ( KARŞILIK GİDERİ 37) ( REESKONT FAİZ GİDERİ 4) (45 30) Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 42) (

19 Maddi Duran Varlık Satış Zararı 12) ( DÖNEM KÂR / ZARARI 45) (44 47) DÖNEM NET KÂR / ZARARI 46) ( Nakliye Gideri 9) ( Paz.Satış Dağıtım Gideri Yansıtma Hesabı 39) ( Faiz Gideri 18) (43 14) Finansman Giderlerini Yansıtma Hesabı 43) ( Banka Komisyon Gideri 20) ( Ücret Gideri 23) (

20 SSK İşveren Gideri 23) ( Elektrik, Su ve Haberleşme Gideri 26) ( Sigorta Gideri 29) ( Amortisman Gideri 32) ( Genel Yönetim Giderlerini Yansıtma Hes. 41) (

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı