Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum."

Transkript

1 2

2 3

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...3 REKTÖRÜN MESAJI..4 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ..6 ÜNİVERSİTE ORGANLARI..6 FAKÜLTELER..8 YÜKSEKOKULLAR 8 MESLEK YÜKSEKOKULLARI..8 ENSTİTÜLER 9 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER..9 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ.9 KAMPUS...9 ULAŞIM...9 BANKA-PTT..10 ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİLER 10 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ..11 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ...21 KURUMLARIMIZIN TELEFON VE FAKS NUMARALARI..38 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ..40 4

4 Sevgili öğrenciler, Üniversite sınavlarındaki üstün başarınızdan dolayı sizleri kutlar, Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemiz, akademik ve idari personeli ile geleceğimizin aydınlık yarınları siz gençlerimizi fikir, sanat ve kültür alanında iyi yetişmiş, kendi başlarına düşünüp bağımsız iş yapabilen, önlerine çıkan sorunlara hoşgörü ve anlayışla yaklaşıp çözümler üretebilen bireyler konumuna getirmeyi hedefledik. Bu kılavuzda sizlere üniversitenizi daha iyi tanıyabilmeniz için verilen bilgilerin yanı sıra mutlaka bilmeniz gereken yönetmeliklere de yer verilmiş ve Yükseköğretim Kanununun amaçlarına uygun olarak bilinçlendirilmeniz esas alınmıştır. Balıkesir Üniversitesinde öğrenci olmanın ve mezun olduktan sonra da Üniversitemizin ismini yukarılara taşıyan ve hedeflerimizi paylaşan, araştırıcı, sorgulayıcı, yapıcı, girişimci, görev ve sorumluluk bilincine sahip, bilimsel analiz ve sentez yetileri gelişmiş, insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı, çevreye duyarlı, evrensel öğeleri benimsemiş, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen nitelikli bireyler olarak yetiştiğinizi gördükçe bizler de hem duygulanacak, hem onurlanacak, hem de gururlanacağız. Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum. Eylül 2011 Prof. Dr. Mahir ALKAN REKTÖR 5

5 Prof. Dr. Mahir ALKAN Rektör 6

6 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ A- TARİHÇE: Balıkesir Üniversitesi nin temelleri, 1910 yılında kurulan Karesi Muallim Mektebi (bugünkü ismi ile Necatibey Eğitim Fakültesi) ne kadar dayanır. Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulunun Eğitim-Öğretim yıllında faaliyete geçmesi ile, Balıkesir Üniversitesinin kuruluşuna giden yolda önemli adımlar atılmıştır. Bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmiş, bağlandıkları Uludağ Üniversitesi çatısı altında on yıl kalmıştır. B- KURULUŞ: Balıkesir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 9 Fakülte, 5 Enstitü, 6 Yüksekokul (Lisans), 16 Meslek Yüksekokulu, 4 Bölüm ve 12 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam 52 birim ile eğitimöğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemizin birimlerindeki bu gelişmeye paralel olarak, akademik ve idari kadrosu da önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Öğrenci sayımızda hızla artmaktadır. Bu sayının eğitim-öğretim yılında, Üniversitemize yeni kayıt olacak öğrencilerimizle 'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. ÜNİVERSİTE ORGANLARI A- REKTÖR : Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Rektör, profesör akademik unvana sahip adaylar arasından Cumhurbaşkanı nca dört yıl için atanır. Süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere en çok üç Rektör Yardımcısı seçer. Rektörün 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13-b maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları özetle şunlardır; 1- Üniversite Kurullarında (Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu) başkanlık etmek, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Üniversitenin çalışmaları hakkında Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3- Üniversitenin yatırım, bütçe ve kadro ihtiyaçlarını tespit ederek Yükseköğretim Kuruluna sunmak ve uygulamak, 4- Üniversite kuruluşlarında çalışanların görev yerlerini değiştirmek veya yeni görevler vermek, 5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaktır. Rektör, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet Kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, 7

7 bilimsel ve idari gözetimin ve denetimin yapılmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. B- ÜNİVERSİTE SENATOSU Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her Fakülteden üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eden Akademik bir organdır sayılı Yükseköğretim Kanununun 14-b maddesinde sayılan görevleri şunlardır; 1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2- Üniversitenin bütünlüğünü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, 3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7- Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek, 8- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Üniversite Senatosunun raportörlüğünü oya katılmaksızın Üniversite Genel Sekreteri yapar. C- ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU Üniversite Yönetim Kurulu: Rektörün başkanlığında Dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur sayılı Yükseköğretim Kanununun 15-b maddesinde sayılan görevleri şunlardır. 1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programları doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 8

8 4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5-Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. yapar. Yönetim Kurulu raportörlüğünü, oya katılmaksızın Üniversite Genel Sekreteri FAKÜLTELER - Necatibey Eğitim Fakültesi - Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi - Tıp Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Veteriner Fakültesi - Bandırma Denizcilik Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Bandırma Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Altınoluk Meslek Yüksekokulu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bandırma Meslek Yüksekokulu Bigadiç Meslek Yüksekokulu Burhaniye Meslek Yüksekokulu Dursunbey Meslek Yüksekokulu Edremit Meslek Yüksekokulu Erdek Meslek Yüksekokulu Gönen Meslek Yüksekokulu Havran Meslek Yüksekokulu İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Manyas Meslek Yüksekokulu Savaştepe Meslek Yüksekokulu 9

9 Sındırgı Meslek Yüksekokulu Susurluk Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Edremit Zeytincilik Enstitüsü Gönen Jeotermal Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü ENSTİTÜLER REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Enformatik Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Burslu Öğrenci Merkezi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi KAMPUS Balıkesir-Bigadiç karayolunun 17. kilometresinde Çağış ve Paşaköy hudutları içinde yaklaşık 5 bin dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur. Balıkesir Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Rektörlük Binası, Spor Salonu, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezi Yemekhane ile Açık Spor Tesisleri tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmıştır. ULAŞIM Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusuna ulaşım Belediye Otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Ayrıca Bigadiç ve Sındırgı otobüsleri ile ulaşım mümkündür. 10

10 BANKA-PTT Üniversitemiz merkez kampusu ve Çağış kampusun de otomatik para çekme makineleri mevcuttur. Üniversitemiz bünyesinde tüm PTT hizmetleri karşılanabilmektedir. Üniversitenin ihtiyaç duyulan her yanında telefon kabinleri mevcuttur. ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİLER Öğrenciler her yıl öğretim birimlerinin özelliğine göre Bakanlar Kurulunca belirlenen ve üniversitemizce ilan edilen miktardaki katkı payı ve öğrenim ücretlerini, kayıt olma ve kayıt yenileme dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez ve yaz dönemi öğretimi için ayrıca yatırarak dekontun bir kopyasını öğretim biriminin öğrenci işlerine teslim etmek zorundadırlar. Kayıt esnasında ve daha sonra yapacağınız kayıt yenileme işlemlerinde katkı payınızı yatırınız ve Banka şubesinden alacağınız dekontun bir kopyasını öğrenci işlerine teslim ettikten sonra, öğrenciliğiniz süresince saklayınız. Katkı paylarını yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu durumdaki öğrenci o dönem veya dönemlerde derslere giremez, girdiği derslerle ilgili herhangi bir hak iddia edemez. edilir. Katkı payı yatırılmadığı halde yapılmış olan ders kaydı işlemleri varsa iptal Öğrenci belgesi, kimlik kartı, transkript, askerlik belgesi, burs, öğrenim ve katkı kredisi, kayıt yenileme ve derslere yazılma, yatay ve dikey geçiş vb. konularda ilgili bilgi ve belgeleri öğrenim biriminizin öğrenci işleri bürosundan temin edebilirsiniz. 11

11 BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağıl değerlendirme: Başarı notunun sınıftaki diğer öğrencilerin başarı puanları dikkate alınarak harflerle belirlendiği sistemi, b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları, yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitim-öğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını, c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri, ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul kurulunu, d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu, e) Meslek yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılan meslek yüksekokullarını, f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal olarak değerlendirildiği sistemi, g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ğ) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü, h) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu, ı) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, i) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu, j) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan yüksekokulları, ifade eder. 12

12 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları Eğitim-öğretim dönemleri MADDE 4 (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar verebilir. (2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. (3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. (4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılabilir. (5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye kayıt MADDE 5 (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında istenen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını yaptırması gerekir. Süresi içinde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt yenileme MADDE 6 (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir. (2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını yenilemek zorundadır. (3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. (4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Eğitim-öğretim dili MADDE 7 (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya derslerin en az %30 u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. Yabancı dil hazırlık programı MADDE 8 (1) Yabancı dilde yeterlik-seviye tespit sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 13

13 Türkçe hazırlık programı MADDE 9 (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Eğitim-öğretim türleri MADDE 10 (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir. Eğitim-öğretim süresi MADDE 11 (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda ise azami dokuz yıl içinde programlarını başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim planları MADDE 12 (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl Mayıs ayı içinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır. (2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir. (3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. (4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok 20 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir. Öğrenci danıģmanlığı MADDE 13 (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitimöğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı 14

14 olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler ve DeğiĢim Programlarına ĠliĢkin Esaslar Dersler MADDE 14 (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir. (2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir. DeğiĢim programları MADDE 15 (1) Yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders alma-bırakma MADDE 16 (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri gereği yerine getirilir. (2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80 in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 20 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 26 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. (3) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler. (4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki dersleri seçerek, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır. (5) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir. Derslere devam MADDE 17 (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30 undan, uygulama saatlerinin de %20 sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar. 15

15 (2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Ders muafiyetleri MADDE 18 (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir. (2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak isteği ile ilgili birime başvurabilirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma MADDE 19 (1) Öğrenciler, yarıyıl başlamadan önce ilgili yönetim kurulundan izin almak koşuluyla diğer üniversite, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından ders alabilirler. (2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre dönüştürülerek değerlendirilir. (3) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Esasları Sınavlar ve değerlendirme MADDE 20 (1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. (2) Bir dersin dönem sonu sınavlarına girebilmek için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki devam koşullarını yerine getirmek; uygulamalardan başarılı olmak gerekir. (3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan ders tanıtım formlarında belirtilir ve dönem başında ilan edilir. (4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin sınavlarından en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır. (5) Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde açıklanır ve ilgili bölüme teslim edilir. (6) Sınav evrakları iki yıl boyunca saklanır. Mazeret sınavı MADDE 21 (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir. 16

16 (2) Dönem sonu sınavına giremeyip mazeret sınavına girecek olan öğrenciler bağıl değerlendirme dışı kalır. BaĢarı değerlendirmesi ve notlar MADDE 22 (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esaslarına göre; aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür: Başarı Notu Katsayı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 FF 0.00 (2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır: a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir. b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez. c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan öğrencilere verilir. ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir. d) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir. e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir. f) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. g) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür. 17

17 (3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir. Not ortalamaları ve baģarı MADDE 23 (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalaması, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir. (2) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde süre uzatmadan bulunduğu yıla kadar, en az alması gereken ders kredisini almış ve başarmış olmak kaydıyla o eğitim-öğretim yılı sonu genel not ortalaması arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi belgeleri verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar. (3) Genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi; genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamazlar. Programın bitirilmesinde koģul MADDE 24 (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir. Ders tekrarı MADDE 25 (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır. (2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır. (3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. Genel not ortalamasının yükseltilmesi 18

18 MADDE 26 (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde tekrar edebilir. Sınavlara itiraz MADDE 27 (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan edilir. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır. Bağıl notlar ilan edildikten sonra itiraz edilemez. BEġĠNCĠ BÖLÜM ĠliĢik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları, Mazeretler, Ġzinler, Yatay ve Dikey GeçiĢler ĠliĢik kesme MADDE 28 (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması, b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir. Diplomalar ve belgeler MADDE 29 (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. (2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir. (3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, ön lisans diploması alabilir. Yandal programları MADDE 30 (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. (2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programı MADDE 31 (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Mazeretler 19

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 26(2). maddesinin uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28632

Resmî Gazete Sayı : 28632 29 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28632 YÖNETMELİK Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı