ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00"

Transkript

1 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KESİMCİ DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012

2 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) ÖNSÖZ Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) ( Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Yeterlilik taslağı,.. tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen. tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK... Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun / /2011 tarih ve. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir. Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK i

3 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) GİRİŞ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir; a)yeterliliğin adı ve seviyesi, b)yeterliliğin amacı, c)yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, ç)yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar, d)yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, e)yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri f)yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar, g)yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi. Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur. Ulusal yeterlilikler; Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları, Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar, Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar, Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK ii

4 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) [REFERAN KODU] KESİMCİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİĞİN ADI KESİMCİ ( DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) 2 REFERANS KODU 3 SEVİYE 4 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: TÜR 6 KREDİ DEĞERİ A)YAYIN TARİHİ 7 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ 8 AMAÇ 9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I Bu yeterlilik, Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) mesleğinde işin eksiksiz, kaliteli, verimli ve geliştirilerek yerine getirilmesi amacına yöneliktir. Örgün veya yaygın eğitimde elde edilen yeterlilikler ile öğretim sonrasında veya çalışma hayatı içinde edinilen yeterliliklerin de belgelendirilerek deri/kürk hazır giyim sektöründe yetkin bir işgücü oluşturması esastır. Deri/Kürk hazır giyim sektöründe üretim aşamalarını ve kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini bilen ve yerinde uygulayan elemanların üretimde standart sağlayabilmeleri amacıyla Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye4) ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. Kesimci ( Deri/ Kürk Hazır Giyim) ( Seviye4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I 11 YETERLİLİĞİN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler A1)Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği A2) Kesim İşlemleri (Deri/Kürk Hazır Giyim) A3) Kesim Sonrası İşlemleri (Deri/Kürk Hazır Giyim) 11-b) Seçmeli Birimler PERFORMANSA DAYALI UYGULAMA SINAVI A1,A2,A3, Yeterlilik biriminin uygulama sınavı Deri (Zig) veya kürklü deri materyallerinden bir tanesi ile yapılır.uygulama gerçek çalışma ortamında veya gerçeğe en yakın benzeri şartları taşıyan ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 1

5 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) tarafından işin oluşturulması aşamalarında gerçekleştirilir. 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Sınav ve Belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2, A3 Birimlerinin tümünde başarılı olması gerekir. 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde farklı iki sınav yapılır. 1. Teorik Bilgi Sınavı 2. Performansa Dayalı Uygulama Sınavı Adayın belge almaya hak kazanabilmesi için belirlenen 2 bölümünden de başarılı olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Aday herhangi bir bölümden başarı sağlayamazsa bu süre içerisinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Aday 1 yılsonunda 2 bölümden de başarı sağlayamazsa 2. yıldan itibaren yeni aday şartları ile sınava tabi tutulur. TEORİK BİLGİ SINAVI Adayın başarısı ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. UYGULAMAYA DAYALI PERFORMANS SINAVI Uygulama gerçek çalışma ortamında veya gerçeğe en yakın şartları taşıyan ortamda gerçekleştirilir. Değerlendirme her birimin başarım ölçütlerini kapsayan kontrol listeleri ile yapılır. Yeterliliği başarıyla tamamlayabilmek için aday kontrol listelerindeki beceri, bilgi ve anlayışları yapabildiğine dair kanıtları sunmalıdır. Kesimci ( Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesi nin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Bu 14 GÖZETİM SIKLIĞI gözetim; belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan performans değerlendirme ve gözlem formlarının adayın çalıştığı işyeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir. 15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 16 YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) 17 YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ Belge geçerlilik süresi sonunda Belgelendirme Kuruluşu tarafından ikinci bir gözetim yapılır. Gözetim sonucu Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) olarak 2 yıl çalıştığını belgeleyen kişilerin belgeleri beş yıl daha uzatılır. İkinci beşinci yılın sonunda ise kişiler tekrar gerekli teorik sınav ve performans sınavlarına tabi tutularak belge yenilenir. İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri sektörü Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 2

6 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) 18 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 3

7 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) EKLER EK 1: Yeterlilik Birimleri A1) Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği A2) Kesim İşlemleri (Deri/Kürk Hazır Giyim) A3) Kesim Sonrası İşlemler (Deri/Kürk Hazır Giyim) Adaylara meslekte başarılı olmaları için: - Deri ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim kurumlarımdan mezun olmaları, - Saraciye ıstampa bilgisi, renk bilgisi, deri çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi, saraciye kesim mesleğinde deneyim sahibi olmaları, - Meslek ile ilgili yenilikleri takip etmeleri, - Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetimle paylaşmaları - Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılmaları. - Bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarmaları önerilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 4

8 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar Abraj: Deri/kürkte renk farklılıkları Asorti (Asortlama): Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü gibi unsurlara göre sınıflandırılması Ayak: Deri ve kürkün alan ölçü birimi Çıt/Çentik: Kesilmiş parçaların dikiş birleşimini gösteren işaretler Deri Kalite Bölgeleri: Derinin yapısı gereği bazı bölgelerin sık bazı bölgelerin gevşek dokulu olması ve bu özelliklerinden dolayı bölgesel kalite farklılıklar Eğe(Limaki): Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç Finisaj(Bitim İşlemler)i: Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son işlem Gümüş Kalem: Deri ve kürkte kullanılan silinebilen, gümüş renginde yazan kalem ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği İşaretleme: 1.Deri üzerindeki hataların gümüş kalemle işaretlenmesini, 2. Kesilmiş parçaların dikiş birleşimini gösteren çıt/çentikler Kanat: İşlenmiş bütün deri Kesici alet: Kesim yaparken kullanılan maket bıçağı, jilet, bıçak gibi kesici araç Kesim Kalıbı/Şablon/Istampa: Dikiş payları verilmiş, tüm yazı ve işaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıp, Klapa: Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü Manşet: Giysinin kol, paça uçları gibi bölümlerini toplamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla geçirilen, genellikle destekleme malzemesi ile sertleştirilmiş düz veya şekillendirilmiş giysi parçasını, Masat: Bıçak gibi kesici araçları bilemekte kullanılan kayış ya da taş Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi Tehlike: Çalışanların iş kazasına ve meslek hastalığına maruziyeti ile malın veya malzemenin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum Üretim planı: Ürünün zamanında ve belirtilen özelliklere göre tamamlanması için ilgili bölümlere yönelik hazırlanan planlama Yardımcı malzeme: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dışında kullanılan malzeme ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 5

9 [Referans Kodu] Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları - Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğine sahip olan adaylar alacakları kısa süreli eğitimlerden sonra Modelist (Seviye4), Deri Model Makineci (Seviye4), Kalite Kontrolcü (Seviye4),, mesleklerine yatay geçiş yapabilir. - Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğine sahip olan adaylar alacakları eğitimlerden sonra Modelist (Seviye 5) ve Deri Giysi Tasarımcısı (Seviye5) mesleklerine dikey geçiş yapabilirler. EK: 4 (*) : Değerlendirici Ölçütleri - EK 5 (*) : Resmi Görüşe Gönderilmesi Öncesinde Yeterlilik Taslağına Katkıda Bulunan Kurum/Kuruluşlar - EK 6 (*) : Yeterlilik Taslağının Görüşe Gönderildiği Kurum ve Kuruluşlar - EK 7 (*) : Yeterlilik Taslağına ilişkin Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Görüşler ve Gelen Görüşlerin Değerlendirilmesine ilişkin Form - EK 8 (*) : Yeterliliğin Kazanılmasında Uygulanacak Ölçütlerin Belirlenmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Pilot Çalışmaya Yönelik Bilgiler - EK 9 (*) : Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları ve Belge Geçerlilik Süresine İlişkin Açıklamalar Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 ULUSAL YETERLİLİK 6

10 [REFERANS KODU] İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği İle Çevre Güvenliği 2 REFERANS KODU 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ A)YAYIN TARİHİ 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kesimci ( Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilir ve uygular. Bağlam: Başarım Ölçütleri 1.1: İşyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını yasalara uygun ve doğru bir şekilde uygular. 1.2: İş yerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirlemede etkindir. 1.3: Acil durum ve kazalarda ilgili personel ve acil hizmet birimlerini bilgilendirme prosedürünü bilir. 1.4: Acil durum ve kazalarda temel ilk yardım kurallarını bilir ve uygular. 1.5: Kişisel koruyucu donanımları işe uygun olarak kullanır. 1.6: Gerekli koruma ve müdahale araçlarını İSG kurallarına uygun kullanır. Öğrenme Çıktısı 2: Çevre güvenlik önlemlerini bilir ve uygular. Başarım Ölçütleri 2.1: Yapılan işin gereğine uygun çevre koruma önlemlerini etkin bir şekilde uygular. 2.2: Doğal kaynakların tüketimini etkin bir şekilde kontrol eder. 2.3: Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini belirlemede etkindir. 2.4: Çevresel risklerin azaltılması için ilgili güvenlik önlemlerini etkin bir şekilde uygular. Bağlam: 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav Ek-2 de yer alan Bilgi ve Anlayış kriterlerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Kapalı kitap usulü gerçekleştirilir. Sınav tekniğine uygun olarak 10 soru sorulur. Soru başına ortalama 1-1,5 dakika arası cevaplamaya süresi verilir. Teorik sınav yeterli sayıda gözetmen eşliğinde sınav ortamında kağıt üzerinde gerçekleştirilir. Testler bireysel olarak uygulanır. Adaydan en az %65 başarı göstermesi beklenir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Sınav Ek-2 de yer alan tüm beceri kriterlerinin tamamını kapsayacak bir uygulama senaryosu içerisinde gerçekleştirilir. Uygulama sınavından başarılı olabilmek için adayın tüm kriterleri başarı ile gerçekleştirmesi gerekir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 EKLER EK - 1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Mesleki Terimler, Simgeler, Kısaltmalar ve Temel Kavramlar 2. Mesleki Araç, Gereç, Donanım ve Malzemeleri ile Kullanım Alanları 3. İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgisi (İSG) 4. Mesleğin Uygulandığı Çalışma Koşulları ve İş Mevzuatı 5. Çevre ve Çevreyi Koruma 6. Doğal Kaynaklar, Önemi ve Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 7. Temel İlk Yardım Bilgisi EK -2 (*) :Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları İle Ölçülen Başarım Ölçütlerine İlişkin Tablo (*): Bu ekler, yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar için saklanacak olup yeterliliklerin kamuya açık olan nüshalarında yayınlanmayacaktır Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 [REFERANS KODU] KESİM İŞLEMLERİ (DERİ/ KÜRK HAZIR GİYİM) YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Kesim İşlemleri (Deri/ Kürk Hazır Giyim ) 2 REFERANS KODU 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ 5 A)YAYIN TARİHİ B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kesimci ( Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Kesim talimatını inceler.. Başarım Ölçütleri 1.1: Birim yöneticisinden üretim planını alır. 1.4: Model bilgilerini kesim talimatına göre inceler. 1.5: Kesim talimatına göre üründe kullanılacak deri çeşidini inceler. 1.6: Kesim talimatına göre keseceği deri adedini inceler. 1.7: Kesim talimatına göre keseceği derilerin ayak hesabı bilgilerini inceler. Öğrenme Çıktısı 2: Çalışma ortamını, araç, gereç ve ekipmanı hazırlar. Başarım Ölçütleri 2.1: Çalşma ortamını işe uygun şekilde temizler ve düzenler. 2.2: Malzeme ve ürünlerin korunması için önlemleri alır. 2.3: Keseceği deri/kürke uygun kesici aleti belirler (maket bıçağı, jilet, bıçak gibi). 2.4: Kullanacağı kesici alette paslanma, kırılma gibi kontrolleri yapar ve eksiklerini giderir. 2.5: Kesim araçlarını kullanım ve emniyet kurallarına uygun kullanıma hazırlar. 2.6: Keseceği deri/kürke uygun diğer araç, gereç ve ekipmanlarını kontrol eder ve eksikleri giderir Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Öğrenme Çıktısı 3: Model ürünü, model çizimini ve kalıp parçalarını inceler. Başarım Ölçütleri 3.1: Kesim yapacağı ürün hakkında bilgi edinmek için modeli inceler. 3.2: Kesim yapacağı ürün hakkında detaylı bilgi edinmek için model üzerindeki parça, yer ve sayıları inceler. 3.3: Kesim yapacağı üründe model ile ilgili kritikleri inceler. 3.4: Model çizimini model ile karşılaştırır. 3.5: Tespit ettiği farklılıkları birim yöneticisine bildirir 3.6: Modelin kalıp parçalarını bütünü oluşturacak şekilde kesim masası üzerine dizerek inceler. 3.7: Modelin ön, arka beden, kol ve diğer kalıplarını ve birbirine uyumunu inceler. 3.8: Kalıp parçalarını model ile karşılaştırır. 3.9: Kalıp üzerindeki yazı ve işaretleri model çizimine göre inceler. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 Öğrenme Çıktısı 4:Model ürününü, model çizimi ve deri/kürkü inceler. Başarım Ölçütleri 4.1: Asortiden gelen deri/kürk kanatlarının modele uygunluğunu inceler. 4.2: Model için gerekli olan parça adedinin tam olup olmadığını inceler. 4.3: Deri/kürk kanatlarının kesim talimatında belirtilen ayak hesabında olup olmadığını inceler. 4.4: Kesim talimatına göre rengi onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler. 4.5: Renk asortisini deride tek, kürkte çift yönlü inceler. 4.6: Kesim talimatına göre finisajı onaylı deri/kürk olup olmadığını inceler. 4.7: Deri/kürk kalınlığının modele uygunluğunu ve kalınlık asortisini inceler. 4.8: Cilt hatalarını deride tek, kürkte çift yönlü inceler. 4.9: Kürkte tüy asortisini inceler. 4.10: Yaka, klapa ve manşet için ayrı deri/kürk parçalarının olup olmadığını inceler. 4.11: Model, kalıp ve deri/kürkteki hata ve eksikleri tespit eder. 4.12: Tespit ettiği hata ve eksiklikleri birim yöneticisine bildirir ve düzeltilmesini sağlar. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Öğrenme Çıktısı 5: Kesim planı yapar. Başarım ölçütleri 5.1: Modele göre hangi parçada hangi kalıbı kullanacağını en verimli şekilde tespit eder. 5.2: Kesim yapacağı parça üzerindeki hata kaçarlarını belirler. 5.3: Kanat üzerinde hataları tespit eder. 5.4: Tespit ettiği hataların üzerini gümüş kalemle işaretler. Öğrenme Çıktısı 6:Kalıbı derinin üzerine yerleştirir. Başarım ölçütleri 6.1: Öncelikli kesim kalıplarını ve kalıba uygun deri/kürk kanatlarını belirler. 6.2: Kanat üzerindeki hataları, abrajı ve esneme yönünü dikkate alarak minimum fire verecek şekilde uygun kalıbı yerleştirir. 6.3: Kürk kanat üzerine kalıbı yerleştirirken tüy yönü, abraj, kalınlık ve tüy uzunluğu gibi tüy özelliklerini dikkate alarak doğru parçaya doğru kalıbı yerleştirir. 6.4: Finisajlı deri/kürk kanatlarına kalıp parçalarını yerleştirirken desen devamına dikkat ederek yerleştirir. 6.5: Dikim sırasında deri/kürk yapısına göre ortaya çıkabilecek çekme oranlarını dikkate alarak kalıbı yerleştirir. 6.6: Yaka, klapa ve manşet kalıplarını en güzel düzgün tüylü parçalara yerleştirir. 6.7: Küçük kalıpları bakiye parçalar üzerine ekonomik olarak yerleştirir. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Öğrenme çıktısı 7: Elde kesim yapar. Başarım ölçütleri 7.1: Yerleştirdiği kalıp parçalarını öncelik sırasına uygun keser. 7.2: Deriyi dik, kürkü tüyüne zarar vermemek için terst yönden ve yatay açı ile keser. 7.3: Keserken deri/kürk parçasının esnememesine dikkat ederek kesim yapar. 7.4: Keserken her parçada derinin esneme yönüne dikkat ederek kesim yapar. 7.5: Deri/kürk kanatlarını kesim talimatına uygun kalitede keser. 7.6: Kullanılan kesim yöntemine göre kesilmiş parçalar üzerine kalıpta belirtilen yerlere işaretleme yapar. 7.7: Beden serilerini kesilmiş parçalar üzerine işaretler/yazar 7.8: Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav Ek-2 de yer alan Bilgi ve Anlayış kriterlerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Kapalı kitap usulü gerçekleştirilir. Sınav tekniğine uygun olarak 20 soru sorulur. Soru başına ortalama 1-1,5 dakika arası cevaplamaya süresi verilir. Teorik sınav yeterli sayıda gözetmen eşliğinde sınav salonunda kağıt üzerinde gerçekleştirilir. Adaydan en az %65 başarı göstermesi beklenir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Bu birimin uygulama sınavı gerçek veya gerçeğe yakın iş ortamında gerçek deri/kürk malzeme ile iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış ortamlarda, yeterli aydınlatma ve uygun ısı koşullarında yapılır. Adaydan yapılması istenen işlemlere dair bir iş talimatı değerlendirici tarafından verilir. İş talimatı; yapılması istenen işin adı, türü, adedi, vb. gibi başlıklar altında net talimatlar içerir. Adayın kesim işlemleri için sınav materyallerinde belirtilen azami süre içerisinde işi gerçekleştirmesi gerekir. Sınav Ek-2 de yer alan tüm beceri kriterlerinin tamamını kapsayacak bir uygulama senaryosu içerisinde gerçekleştirilir. Uygulama sınavından başarılı olabilmek için adayın tüm kriterleri başarı ile gerçekleştirmesi gerekir. Sınav süresi yaklaşık 60 dakikadır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Uygulamaya dayalı performans sınavında; 1 adet Deri veya Kürk Hazır Giyim Ürünü seçilerek, bu ürünün Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) tarafından kesilmesi beklenir. Performans sınavı gerçek iş ortamında veya gerçeğe en yakın şartları taşıyan ortamlarda ve denetim altında gerçekleştirilir. YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ 9 KURUM/KURULUŞ(LAR) İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

16 EKLER EK- 1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği: 1-İş Programı Ve Planlama 2-Basit Anatomi Bilgisi 3- Renk Bilgisi 4-Görsel Dikkat 5-Sayısal Dikkat 6-Deri Asorti Bilgisi 7-Analitik Düşünme Ve Kıyaslayabilme, 8-Deri Ve Kürk Çeşitleri Ve Özellikleri 9-Temel Kalite Bilgisi 10-Malzeme Yüzey Kontrolü (Optik) 11-Kesim Araçlarını Tanıma Ve Etkin Kullanma, 12-Deri/Kürk Kesim Yöntem Ve Teknikleri EK -2 (*) :Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları İle Ölçülen Başarım Ölçütlerine İlişkin Tablo (*): Bu ekler, yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar için saklanacak olup yeterliliklerin kamuya açık olan nüshalarında yayınlanmayacaktır Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 [REFERANS KODU] KESİM SONRASI İŞLEMLER (DERİ/ KÜRK HAZIR GİYİM) YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Kesim Sonrası İşlemler (Deri/ Kürk Hazır Giyim) 2 REFERANS KODU 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ 5 A)YAYIN TARİHİ B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI Kesimci ( Deri / Kürk Hazır Giyim) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 11UMS ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Kesilen parçaları ve model bütününü kontrol eder. Başarım Ölçütleri 1.1: Modele göre eksik parça olup olmadığını kontrol eder. 1.2: Kesilmiş parça üzerinde kalan cilt, finisaj ve tüy hatalarının modele ve yerine göre toleransını inceler. 1.3: Kesilmiş ürün parçalarını dikilmişgibi sererek bütün oluşturur. 1.4: Bütün üzerinden tüy yönü, finisaj ve abraj gibi kontrolleri yapar. 1.5: Tespit ettiği kesim hatalarını birim yöneticisine bildirir. 1.6: Bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Öğrenme Çıktısı 2: Model kalıplarını, artan deri/kürkü ve kesilmiş işi teslim eder. Başarım Ölçütleri 2.1: Kesimi biten model kalıplarının tüm parçalarını biraraya getirir. 2.2: Grupladığı model kalıplarını birim yöneticisine teslim eder. 2.3: Kesim sonrası artan malzemeyi bir araya getirir. 2.4: Düzenlediği malzemeleri ilgili kişiye teslim eder. 2.5: Model özelliğine göre kesilen deri/kürk parçalarını ilgili kişiye teslim eder. 2.6: Birim yöneticisine işi teslim ettiğinin bilgisini verir. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. Öğrenme Çıktısı 3: Kesim araçlarını düzenler. Başarım Ölçütleri: 3.1: Kesimde kullandığı araçlarda herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol eder. 3.2: Kesim araçlarında tespit ettiği eksiklikleri birim yöneticisine bildirerek düzeltilmesini sağlar. 3.3: Kontrol edilen kesim araçlarını bir sonraki kullanıma uygun şekilde düzenler. Bağlam: Öğrenme Çıktısı 4: Kesim raporu düzenler. Başarım Ölçütleri Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 4.1: Teslim ettiği kesimlerin bilgisini yazılı olarak düzenler. 4.2: Hazırladığı raporu birim yöneticisine teslim eder. 4.3: Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır 4.4: Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. Bağlam: Teknik föydeki kesim talimatları. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav Ek-2 de yer alan Bilgi ve Anlayış kriterlerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. Kapalı kitap usulü gerçekleştirilir. Sınav tekniğine uygun olarak 10 soru sorulur. Soru başına ortalama 1-1,5 dakika arası cevaplamaya süresi verilir. Teorik sınav yeterli sayıda gözetmen eşliğinde sınav salonunda kağıt üzerinde gerçekleştirilir. Adaydan en az %65 başarı göstermesi beklenir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav Bu birimin uygulama sınavı gerçek veya gerçeğe yakın iş ortamında gerçek deri/kürk malzeme ile iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış ortamlarda, yeterli aydınlatma ve uygun ısı koşullarında yapılır. Adaydan yapılması istenen işlemlere dair bir iş talimatı değerlendirici tarafından verilir. İş talimatı; yapılması istenen işin adı, türü, adedi, vb. gibi başlıklar altında net talimatlar içerir. Adayın kesim sonrası işlemler için sınav materyallerinde belirtilen azami süre içerisinde işi gerçekleştirmesi gerekir. Sınav Ek-2 de yer alan tüm beceri kriterlerinin tamamını kapsayacak bir uygulama senaryosu içerisinde gerçekleştirilir. Uygulama sınavından başarılı olabilmek için adayın tüm kriterleri başarı ile gerçekleştirmesi gerekir. Sınav süresi yaklaşık 30 dakikadır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB) MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

19 EKLER EK - 1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Eğitim İçeriği: 1- Deride Yüzey Kontrolleri 2- Kalite Temel Bilgisi 3- Karşılaştırmalı Verimlilik 4- Takip ve Kontrol 5- Problem Çözme 6- Araç, Gereç Bakım Ve Onarımı 7- Dokümantasyon ve Raporlama EK-2 (*) : Yeterlilik Biriminde Belirtilen Değerlendirme Araçları İle Ölçülen Başarım Ölçütlerine İlişkin Tablo (*): Bu ekler, yeterlilik taslaklarının değerlendirilmesi ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar için saklanacak olup yeterliliklerin kamuya açık olan nüshalarında yayınlanmayacaktır Mesleki Yeterlilik Kurumu,

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00..-6 MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY00..-6 Mekatronik Sistem Uzmanı ÖNSÖZ Mekatronik Sistem Uzmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0144-3 OTOMOTİV ÖN DÜZEN VE BALANSÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0144-3 Otomotiv Ön Düzen ve Balansçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Otomotiv Ön Düzen

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0152-2 ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0152-2 Çamaşırhane Görevlisi ÖNSÖZ Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0195-3 PVC DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı ÖNSÖZ 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı (Seviye 3)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-3 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0198-3 Isıl İşlem İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Isıl İşlem İşçisi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0198-4 ISIL İŞLEM İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0198-4 Isıl İşlem İşçisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Isıl İşlem İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 12UY00534 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00534 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Yayın Tarihi:30/05/2012 Rev. No:00

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0075-4 Elektrik Pano Montajcısı Yayın Tarihi: 22.08.2012 Rev. No:00 ÖNSÖZ Elektrik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0204-5 ÇAĞRI MERKEZİ TAKIM LİDERİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0204-5 Çağrı Merkezi Takım Lideri (Seviye 5) ÖNSÖZ Çağrı Merkezi Takım Lideri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 ULUSAL YETERLİLİK 0 ÖNSÖZ Doğal Gaz

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU GÜNEŞ-ISIL SİSTEM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON 00: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY00XX-4 Güneş-Isıl Sistem Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Güneş-Isıl Sistem Personeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK [14UY / 3] BİYOGAZ SİSTEMLERİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 [14UY00XX-3] [Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 3)] Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı ÖNSÖZ Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0078-4 ÖN BÜRO GÖREVLİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0078-4 ÖN BÜRO GÖREVLİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0078-4 ÖN BÜRO GÖREVLİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 12UY0078-4 Ön Büro Görevlisi Yayın Tarihi:26/09/2012 Rev. No:01 ÖNSÖZ Ön Büro Görevlisi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0019-4 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın]

ULUSAL YETERLİLİK. 11UY0019-4 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ Turan SEVİYE 4. [Belge başlığını yazın] [Belge alt başlığını yazın] f 11 UY0019-4 Otomotiv Elektrikçisi Yayın Tarihi: 26.07.2011 Rev. No:01 [Belge başlığını yazın] ULUSAL YETERLİLİK [Belge alt başlığını yazın] [Tarihi seçin] 11UY0019-4 OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ Turan SEVİYE

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı ÖNSÖZ İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT) SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT) SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT) SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0052-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) ÖNSÖZ İş Sağlığı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0170-3 LİMAN KURU YÜK OPERASYON ELEMANI (PUANTÖR) SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0170-3 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Seviye 3 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0165-5 Sistem Yöneticisi ÖNSÖZ Sistem Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜTÜCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0220-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 10.07.2012-28349 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜTÜCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0220-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 10.07.2012-28349 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜTÜCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0220-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 10.07.2012-28349 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÜTÜCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Metal Doğramacı (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI. Seviye: 5 1. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI Seviye: 5 1 Referans Kodu: 12UMS0206-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası 1. Organize

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek VERİ GİRİŞ ELEMANI Seviye 4 I Referans Kodu 12UMS0256-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek WEB VE ÇOKLU ORTAM GELİŞTİRİCİSİ Seviye 5 I Referans Kodu 13UMS0288-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İstanbul Ticaret Odası Koordinasyonunda YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği ve TÜBİDER Bilişim Sektörü

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SATIN ALMA YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REFERANS KODU / 12UMS0268-6 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 25.12.2012-28508 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: SATIN ALMA YÖNETİCİSİ

Detaylı

EK-3 KOÇ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI 13UMS0318-6

EK-3 KOÇ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI 13UMS0318-6 EK-3 KOÇ (SEVİYE 6) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KOÇ Seviye: 6 1 Referans Kodu: 13UMS0318-6 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Koçluk Platformu Derneği (KPD) Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı