TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE"

Transkript

1 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TANKLAR, MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB), ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİ (ÇEGK) VE VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE TALİMATI Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, tüplü gaz tankerleri (batarya aracı), çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK), vakumla çalışan atık tanklarının ve mobil patlayıcı üretim birimi (MPÜB) ün tasarım onay, ilk muayene ve periyodik muayene süreçlerini ortaya koymaktadır. Sayfa 1 / 32 Türk Standartları Enstitüsü

2 1 GİRİŞ TANIMLAR STANDARTLAR KAPSAM UYGULAMA SÜREÇ BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EK DOKÜMANLAR TESTLER ÜRETİM DENETİMİ MUAYENE İŞARETLEME KAYITLAR VE DOKÜMANTASYON ÜCRETLENDİRME EK-1 TANK MUAYENESİ İÇİN UYGULANABİLİR HÜKÜMLER - İNCELEME TABLOSU Sayfa 2 / 32

3 1 GİRİŞ Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık alanlarında yapılan düzenlemelere adaptasyon sürecinde olan ülkemizin; ihtiyaç duyduğu tasarım onay ve sertifikalandırma işlemlerine yönelik hazırlanmış olan bu doküman ile TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ne yapılacak başvurular ve başvurularda izlenecek sürecin başvuru sahiplerine açıklanması amaçlanmıştır. Bu talimat, tehlikeli madde taşınması için tasarlanan Tanklar, Mobil Patlayıcı Üretim Birimi (MPÜB), Çok Elemanlı Gaz Konteynerleri (ÇEGK) ve Vakumla Çalışan Atık Tankların tasarım onay ve muayene incelemeleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususları ve testleri taşıma modları açısından detaylandırmaktadır. NOT: 1. Bu bölümün zorunluluklarına ek olarak, aksi belirtilmedikçe, tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Uluslararası Güvenli Konteynerler Konvansiyonu nun (International Convention on Safe Containers CSC) ilgili hükümleri, bu Konvansiyonun terminolojisi kapsamındaki konteyner tanımına uyan her türlü çok modlu tank için ek zorunluluklar geçerli olabilir. 2. Tehlikeli malların MPÜB (Mobil Patlayıcı Üretim Birimi) ile taşınmasına yönelik yığın konteynerler, BK2 tipi yığın konteynerler için ön görülen zorunlulukları karşılayacaktır. Bu tip MPÜB`ler için başvuru Konteyner bölümünden yapılacaktır. Sayfa 3 / 32

4 1.1 TANIMLAR TANIM Sabit Tank (Tanker) Sökülebilir Tank Tank Konteyneri Tank Takas Gövdesi Batarya Aracı Çok Elemanlı Gaz Konteyneri (ÇEGK) Vakumla Çalışan Atık Tankı Mobil (Gezgin) Patlayıcı Üretim Birimi (MPÜB) TABLO 1 - Tanımlar AÇIKLAMA Bir araca kalıcı olarak eklenmiş veya böyle bir aracın iskeletinin gerekli bir parçası olup, 1000 litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamına gelir (eklentiden sonra araç, tanker olarak anılır). Sabit tank dışındaki, portatif tank, tank konteyner veya bir akülü aracın bir parçası veya kapasitesi 450 litreden çok olan bir ÇEGK anlamına gelir ve yükün parçalara ayrılmadan taşınmasına yönelik tasarlanmamış olan ve genellikle, sadece boş iken elleçlenebilen bir tanktır. Bir konteynerin tanımını karşılayan ve bir gövde ve teçhizat parçaları içeren bir taşıma teçhizatı anlamına gelir. Buna tank konteynerin hareketini önemli bir değişiklik olmadan kolaylaştıran teçhizat da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sıvı, toz veya granül maddelerinin taşınmasında kullanılır ve gazların* taşınmasında kullanıldığında kapasiteleri 0,45 m 3 (450 litre) den büyüktür. Bir tank konteyner olarak kabul edilir. Birbirlerine manifoldlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş parçalar içeren bir araç anlamına gelir. Şu sıralananlar batarya aracının parçalarındandır: Silindirler, tüpler, silindir demetleri (şasiler de denir), basınç varilleri gazların* taşınmasına yönelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar. Manifoldla birbirine bağlı ve bir yüzeye tutturulmuş elemanlar içeren birim anlamına gelir. Şu elemanlar çok elemanlı gaz konteyneri elemanları olarak düşünülebilir: Silindirler, tüpler, basınç varilleri ve silindir demeti ayrıca gazların* taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar. Öncelikle tehlikeli atıkların taşınmasında kullanılan atıkların yükleme ve indirme işlemlerini kolaylaştırmak üzere özel yapısı ve/veya teçhizatı olan sabit bir tank, sökülebilir tank, tank konteyner veya tank takas gövdesi anlamına gelir. Patlayıcı olmayan tehlikeli maddelerden patlayıcı üretmek veya bu maddelere patlayıcı yüklemek için kullanılan bir ünite veya bir üniteye yerleştirilmiş düzenek anlamına gelir. Sayfa 4 / 32

5 *Gazlar İlgili Uluslararası Sözleşmede belirtildiği üzere Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar. Gaz: (a) 50 C'de buhar basıncı 300 kpa'dan (3 bar) büyük olan veya (b) 101,3 kpa standart basıncında 20 C'de tamamen gaz halde olan maddedir. NOT 1: Bununla birlikte, BM No HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ Sınıf 8'de sınıflandırılır. NOT 2: Saf bir gaz, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer bileşenleri, bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını (örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemesi kaydıyla içerebilir. 1.2 STANDARTLAR Firmalar ürettikleri ürünün tasarım, yapım, prototip testleri ve ilk muayenelerini ilgili sözleşmenin yapım kriterlerine ve aşağıda belirtilen ilgili standartlara göre yapacaklar ve bu kriterleri/standartları başvuru sırasında belirtecektir. ADR, RID, IMDG CODE ve IATA DGR nin hükümlerinde tanımlanan standartların güncellik durumlarına yönelik ilgili uygulama kuralları ve süreci geçerlidir. Sayfa 5 / 32

6 TABLO 2 - Metalik Malzemeden Mamul Gövdeli Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynırları, Tank Takas Gövdeleri ve Tüplü Gaz Tankerleri, Çok Elemanlı Gaz Konteynırları, Vakumla Çalışan Atık Tanklarını Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA TS_11764_ISO_ TS_EN_ TS_EN_ TS_EN_ A1 TS_EN_ Seri 1 Yük Konteynerleri Özellikler ve Deneyler Bölüm 3: Sıvılar, Gazlar ve Sıkıştırılmış Kuru Yükler İçin Tank Konteynerleri Tanklar - Kriyojenik Tanklar - Malzemeler - Bölüm 1: -80 o C Sıcaklığın Altındaki Dayanım Özellikleri Kriyojenik Kaplar Malzemeler Bölüm 2: -80 C ve -20 C Arasındaki Sıcaklıklar İçin Tokluk Özellikleri Flanşlar ve Bağlantıları Contalı Dairesel Flanş Bağlantıları İçin Tasarım Kuralları Bölüm 1: Hesaplama Yöntemi Çelik Tanklar - Fabrika Yapımı - Bölüm 1: Yanıcı ve Yanıcı Olmayan Su Kirletici Sıvıların Yer Altında Depolanması İçin - Tek ve Çift Cidarlı - Yatay Silindirik TS_EN_ Demiryolu Uygulamaları - Tank Vagonlar Bölüm 6: Tanka Giriş Delikleri (Adam Delikleri) TS_EN_13094 TS_EN_ Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tanklar Çalışma Basıncı 0,5 Bar'ı Geçmeyen Metalik Tanklar - Tasarım ve Yapılış Basınçlı Kaplar Ateşle Temas Etmeyen Bölüm 2: Malzemeler TS_EN_ Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar - Bölüm3: Tasarım TS_EN_ Basınçlı Kaplar Ateşle Temas Etmeyen Bölüm 4: İmalât TS_EN_ Kriyojenik Kaplar - Bölüm, Taşınabilir Vakum Yalıtımlı Kaplar - Bölüm 1: Temel Özellikler TS_EN_ Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_ A1 Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_ AC Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_13807 Taşınabilir Gaz Tüpleri - Akülü Araçlar Tasarım, İmalat, İşaretleme ve Deneyler TS_EN_14286 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Tehlikeli Malzemelerin Stoklanması ve Nakliyesi İçin Kullanılan Tanklarla İlgili Kaynak Edilebilir Haddelenmiş Mamuller Sayfa 6 / 32

7 TS_EN_ A2 Kriyojenik Kaplar - Vakumsuz Yalıtımlı, Taşınabilir Geniş Kaplar - Bölüm 2: Tasarım İmalat Muayene ve Deney TS_ISO_ Flanşlar - Metalik - Bölüm 1: Çelik Flanşlar TS_EN_14025 TS_EN_ TS_EN_13807 Tanklar - Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Basınçlı Metalik Tanklar İmalat ve Tasarım Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar - Bölüm3: Tasarım Taşınabilir Gaz Tüpleri - Batarya Araçlar - Tasarım, İmalat, İşaretleme ve Deneyler TS_EN A1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Kaynaklı Çelik Tanklar - Karayolu Tankerleri - Tasarım ve İmalat EN_14717 TS_11429_EN_ISO_ TS_EN_287-1 Welding and Allied Processes Environmental Check List Kaynak ve İlgili İşlemler Metalik Malzemelerde Geometrik Kusurların Sınıflandırılması Bölüm 2: Basınç Kaynağı Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı Ergitme Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler TS_EN_462-1 Tahribatsız Muayene - Radyografların Görüntü Kalitesi - Kısım 1: Görüntü Kalite Göstergeleri (Tel Tipi) - Görüntü Kalite Değerinin Tespiti TS_EN_462-2 Tahribatsız Muayene - Radyografların Görüntü Kalitesi - Kısım 2: Görüntü Kalite Göstergeleri (Kademeli/Delik Tipi) Görüntü Kalite Değerinin Tespiti TS_EN_473 Tahribatsız Muayene - Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi - Genel Kurallar TS_EN_571-1 Tahribatsız Muayene Penetran Muayenesi - Bölüm 1: Genel Kurallar TS_EN_837-2 Basınç Ölçerler - Bölüm 2 - Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri TS_EN_1321 Metalik Malzemelerdeki Kaynaklarda Tahribatlı Muayene - Kaynakların Makroskobik ve Mikroskobik Muayenesi TS_EN_1418 Kaynak Personeli - Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınavı TS_EN_1435+A1 TS_EN_1435+A2 Kaynak Dikişlerinin Tahribatsız Muayenesi - Kaynaklı Birleştirmelerin Radyografik Muayenesi Non-Destructive Testing of Welds Radiographic Testing of Welded Joints Sayfa 7 / 32

8 TS_EN_4443 (EN) TS_EN_ Havacılık Serisi - Somunlar, Eliptik Şekilli, Kendi Kendine Kilitlenebilen, Mj Dişli, Isıya Dirençli Çelik Fe-Pa2601 (A286)'ten İmal Edilmiş, Mos2 Kaplamalı - Sınıflandırma: 900MPa (Ortam Sıcaklığında)/425 C Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız Yapı Çeliklerinin Genel Teknik Teslim Şartları TS_EN_ TS_EN_ TS_EN_10204 TS_EN_12252+A1 TS_EN_ TS_EN_ISO_148-1 Çelik Yassı Mamuller Basınç Amaçlı Bölüm 2: Belirtilmiş Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Sahip Alaşımsız ve Alaşımlı Çelikler Çelik Yassı Mamuller - Basınç Amaçlı - Bölüm 3: Normalize Edilmiş, Kaynak Edilebilir İnce Taneli Çelikler Metalik Mamuller Muayene Dokümanlarının Tipleri Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) karayolu tankerlerinin teçhiz edilmesi Basınçlı Kaplar - Ateşle Temas Etmeyen - Bölüm 2: Malzemeler Metalik Malzemeler- Charpy Vurma Deneyi -Bölüm 1: Deney Metodu TS_EN_ISO_ Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları - Bölüm 2: Kapsamlı Kalite Şartları TS_EN_ISO_4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi TS_EN_ISO_5173 Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler - Eğme Deneyleri TS_EN_ISO_5817 TS_EN_ISO_ TS_EN_ISO_ Kaynak - Çelik, Nikel, Titanyum ve Bunların Alaşımlarında Ergitme Kaynaklı (Demet Kaynağı Hariç) Birleştirmeler - Kusurlar İçin Kalite Seviyeleri Kaynak ve İlgili İşlemler Metalik Malzemelerde Geometrik Kusurların Sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme Kaynağı Metalik Malzemeler - Çekme Deneyi - Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu TS_EN_ISO_9016 Metalik Malzemelerde Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Vurma Deneyleri Deney Numunesi Yeri, Çentik Yönü ve Muayene TS_EN_ISO_ Metalik Malzemeler İçin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması - Kaynak Prosedürü Deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin Gaz ve Ark Kaynağı, Nikel ve Nikel Alaşımlarının Ark Kaynağı Sayfa 8 / 32

9 TS_EN_ISO_17637 Ergitme Kaynaklarının Tahribatsız Muayenesi - Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle Muayene TS_EN_ISO Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Ultrasonik Muayenesi - Teknikler, Deney Sınırları ve Değerlendirme TS_ Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Tankların Test Edilmesi, Muayene Edilmesi ve İşaretlenmesi TANK TEÇHİZATLARIYLA İLGİLİ OLAN STANDARTLAR EN EN EN EN EN Buhar İletim Vanası Basınç Dengesi Olmayan Ayar Vanası Doldurma Deliği Kapağı Sıvı Kimyasalların Taşınması İçin Tank Donanımları Ürün Boşalma ve Hava Girişi Vanası Emiş Çek Vanası EN A1 LPG Equipment and Accessories - Welded Steel Tanks for LPG Road Tankers Design and Manufacture EN EN EN EN EN EN EN EN EN Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Karayolu Tankerlerinin Teçhiz Edilmesi Basınç Dengeli Ayar Vanası Adam Giriş Kapağı Grubu Basınç ve Vakum Havalandırma Bacası Buhar İletim Vanası (Alttan Yükleme ve Boşaltma Adaptörü Olmalı) Kendi Ağırlığı ile Boşaltma Bağlantısı Sıvı Yakıtlar için Aşırı Doldurmayı Engelleyen Sistemler Acil Durum Tahliye Vanası Sızdırmaz Dolum Sistemleri Çalışma Prensipleri ve Bağlantı Özellikleri Sayfa 9 / 32

10 TABLO 3 - Fiber Takviyeli Plastik Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynırlar ve Tank Takas Gövdelerini Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA EN ISO ISO 75-1 ISO EN ISO EN 977 EN 978 ISO 2078 Plâstikler - Çekme Özelliklerinin Tayini - Bölüm 5: Tek Yönlü Elyaf Takviyeli Plâstik Kompozitler İçin Deney Şartları Plastics Determination of Temperature of Deflection Under Load - Part 1: General Test Method Elyaf Takviyeli Plâstik Kompozitler - Eğilme Özelliklerinin Tayini Plastik Kompozitler - Elyaf Takviyeli - Katmanlar Arası Kayma Mukavemeti - Kısa Kiriş Metodu Tanklar - Yeraltında Kullanılan - Cam Elyaf Takviyeli Plastikten (GRP) Mamul - İç Yüzeyin Sıvılara Maruz Bırakılması Metodu Tanklar - Yer Altında Kullanılan - Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerden (GRP) Yapılan - Alfa ve Beta Faktörlerinin Tayini Textile Glass - Yarns - Designation TABLO 4 - Mobil Patlayıcı Üretim Birimleri (MPÜB) Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA EN AC EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Basınçlı Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Basınçlı Tanklar Tasarım ve Yapım EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Sıvı Kimyasalların Taşınmasına Yönelik Tank Teçhizatı Ürün Boşaltım ve Hava Giriş Valfleri EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Sıvı Kimyasalların Taşınmasına Yönelik Tank Teçhizatı Taban Valfleri Sayfa 10 / 32

11 EN EN AC EN EN AC Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım 2 KAPSAM Bu bölümde sabit tankların, sökülebilir tankların, tank konteynerlerinin, tank takas gövdelerinin, tüplü gaz tankerlerinin, ÇEGK lerin, vakumla çalışan atık tanklarının ve MPÜB lerin; onayı, ilgili belgeleri, başvuru sahibi ve üretimde bulunması gereken teknik ve idari dokümanları, prototip ve ilk muayene deneyleri hakkında bilgi verilmektedir. NOT: Başvuru sahibi taşıyacağı maddelerin BM kodlarını, taşınacak madde/maddelerin sınıfını, yapım işlemleri, asgari test basınçları, asgari gövde kalınlıkları, kapasite, kontrol sıcaklıkları tahliye zorunlulukları ve diğer hükümlerle ilgili talimatları; ilgili uluslararası sözleşmeden yararlanarak tespit etmeli ve gerekli ön hazırlığı üretim öncesi yapmalıdır. Sayfa 11 / 32

12 3 UYGULAMA 3.1 SÜREÇ Tankların/ÇEGK`lerin Onaylanması İle İlgili Genel Gerekler Aşağıda Belirtilmiştir. Bir tasarım onayı başvurusunda Tasarım Onayı ve Üretim Denetimi aynı anda gerçekleştirilebilir. Tasarım onayı; Üretim denetimi, ilk muayene ve test; Başvuru şunları içerir: Başvuru sahibinin adı ve adresi, Başvuru sahibinin başvuru sahibi olmadığı durumlarda uygunluk değerlendirmesi için başvuru sahibinin adı ve adresi, Başka bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna aynı başvurunun yapılmadığına dair yazılı bildirim, TSE temsilcisinin inceleme amacıyla üretim, muayene, test ve depolama alanlarına girmesine yetki tanıyan ve ilgili tüm bilgileri sağlayan beyan, İlgili teknik belgeler (uygulama bölümünde belirtilmiştir). Tasarım Onayı: Başvuru sahibi Tank/ÇEGK`ler ile ilgili olarak, TSE ye üretimi öngörülen ürünün teknik dosyasını sunar. TSE, test programı için gerekliyse daha fazla bilgi talep edebilir. Tasarımın, geçerli tüm hükümleri yerine getirdiği durumlarda TSE başvuru sahibine tasarım onayı sertifikası verir. Tasarım onayları ile onayın geçerli olduğu süre boyunca Tank/ÇEGK`lerin üretimi için yetki verilir. Tasarım onayı, Tank/ÇEGK`in özelliğine bağlı olarak azami 10 yıldır. Bu süre zarfında ilgili teknik zorunluluklar (referans standartlar dâhil) değişirse ve onaylanan tasarım bu değişikliklere uymuyorsa, tasarım onayı iptal edilir ve tasarım onayı sahibi bu konuda bilgilendirilir. Bir tasarım onayı sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tasarım onayına bağlı olarak Tank/ÇEGK`lerin üretimine izin verilmez. Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tasarım onayına dâhil Tank/ÇEGK`ler, kullanımına, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili hükümler, tasarım onayının sona ermesinden veya iptal edilmesinden önce üretilen bu Tank/ÇEGK`ler için geçerli olmaya devam eder. Sayfa 12 / 32

13 Tasarım yenilenmesi gerçekleştiği zaman geçerli olan uluslararası sözleşmenin uygunluğu açısından tam bir gözden geçirme ve uygunluk değerlendirmesi ile tasarım onayları yenilenir. Tasarım onayı geri çekildikten sonra yenileme mümkün değildir. Mevcut bir tasarım onayında uygulanan ara değişiklikler (örn. Tank/ÇEGK`lerin uygunluğunu etkilemeyen küçük değişiklikler ) sertifikanın özgün geçerlilik tarihini uzatmaz veya değiştirmez. Tank/ÇEGK`in geçerli, süresi dolmuş veya geri çekilmiş tasarım onayı ile tadilatı durumunda, test edilme, muayene ve onay sadece bu Tank/ÇEGK`in tadil edilmiş parçaları ile sınırlıdır. Tadilat o sırada geçerli olan uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olmalıdır. Tank/ÇEGK`in tadilattan etkilenmeyen bütün parçaları için, ilk tasarım onayı belgesi geçerlidir. Bir tasarım onayının kapsamında bir veya birkaç Tank/ÇEGK`in tadilatı yapılabilir. TSE tarafından tadilatı onaylamak için başvurana bir sertifika verilir. Üretim Denetimi Üretim süreci, ürünün tasarım onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olmak için TSE nin incelemesine tabidir. İnceleme başvuruda belirtilen üretim yerinde gerçekleştirilir ve onay belgesi üzerine bu üretim yerinin adresi yazılır. Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli uluslararası sözleşme hükümlerine, tasarım onayı sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. Üretim denetimi ve ilk muayene sonucunda TSE ilk muayene ve test raporu düzenler ve üretim hükümleri yerine getirildiyse üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika düzenler ve tescili markasını takar. Üretim yeri sertifikası 3 yıl geçerlidir. Sayfa 13 / 32

14 Tasarım Onay Sürecin Akış Şeması; TASARIM ONAYI İÇİN BAŞVURU EKSİKLİĞİN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL BAŞVURU DOKÜMANLARININ ELEKTRONİK VE BASILI DOKÜMAN OLARAK TMKT MÜDÜRLÜĞÜNE ULAŞTIRILMASI li DOKÜMAN İNCELEMESİ TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL BAŞVURU DOSYASININ TEKNİK YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL SAHA DENETİMİ UYGUN TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL UYGUN DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA TASARIM ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ ÜRETİM VE ÜRETİM YERİ ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ Sayfa 14 / 32

15 Saha Denetim Faaliyetleri Akış Şeması; PROTOTİP ÜZERİNDE TANIMLANAN DENEYLERİN FİRMADA YAPILMASI PROTOTİP ÜZERİNDE TANIMLANAN DENEYLERİN ONAYLANMIŞ LABORATUVARLARDA YAPILMASI İLK MUAYENE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLU ĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL DENEY VE İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME Sİ UYGUN İLK MUAYENE ONAY BELGESİ Sayfa 15 / 32

16 3.2 BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EK DOKÜMANLAR Başvuru sahibi firmalar, aşağıdaki belgelere sahip olmalı ve başvuru sırasında web sitesinden yüklemelidir. Tasarım Onayı, İlk Muayene, Ara Kontrol, Periyodik Muayene, İstisnai Muayene Başvurularında İstenen Dokümanlar Kalite Yönetim Sistemi belgesi Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi (bkz. Tank Tasarım Onay Süreç Dokümanları) Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı Taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili olarak beyan (başvuru sayfasından indirilerek doldurulmuş, kimyasal ve fiziksel özelliklerin belirtildiği belge) İlgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda Bölüm 3.2 Tablo A nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli maddelerin listesi Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler* *Tasarım dosyaları basılı halde ve elektronik ortamda CAD, STP, VDA ve LGES formatlarından herhangi birinde teslim edilecektir Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, maksimum izin verilebilir çalışma basıncı ) Her parça, alt parça, astar, hizmet ve yapısal teçhizat (contalar/sızdırmazlık elemanları/kapaklar ) için üretimde kullanılan standartta istenilen malzemelerin ve eşdeğer malzeme niteliklerinin listesi veya ilgili uluslararası sözleşmeye uygunluğu gösteren eşdeğer beyan Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi WPS-, Kaynak Yöntem Testleri -PQR- ) Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı Tasarım onayı ve üretim için standartlarda veya ilgili uluslararası sözleşmelerde listelenen tüm ilgili testler için hazırlanmış prosedürler (test yöntemi ve geçme kriterleri) İmalat Akış Şeması (hangi aşamadan sonra ilgili hangi testin yapılacağı bu kısımda verilecektir). Kalite Planı (organizasyon şeması, kuruluş içi yetkilendirmeler, ilgili prosedürlere atıflar burada belirtilecektir) Tüm başvuru sahiplerince onaylı imza sirküleri getirilecektir Marka tescil belgesi ya da müracaat ettiğine dair belge Kuruluşun tüzel kişiliğini gösterir belgeler (Ticari sicil kaydı, oda sicil kaydı gibi) 6 Mart 2013 tarihinden önce ürüne ait tasarım onay belgesi varsa, belge fotokopisi Başvuru sahibi dışında, başka bir tesiste üretim var ise, üretim tesisinde denetleme yapılabileceğine yönelik üretim yeri sorumlusunca imzalanmış taahhütname Sayfa 16 / 32

17 3.3 TESTLER Prototip ve ilk muayene deneyleri aşağıda verilmiştir. Bu liste bilgi amaçlı olup başvuru yapılan tasarım türüne göre deneyler değişiklikler gösterir. TESTLER Hidrolik Basınç Testi Vakum Test Sızdırmazlık Test Çarpma Mukavemeti Testi Isı Altında Deformasyon Sıcaklığı (HDT) Tayini Fiber Takviyeli Plastik Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynerleri ve Tank Takas Gövdelerine İlişkin İlave Deneyler Çekme Testi Bükme Sürünmesi Testi Kimyasal Uyum Testi Ateş Girdabına Tutma Testi Top Düşürme Testi Bükme Deneyi Sayfa 17 / 32

18 3.4 ÜRETİM DENETİMİ Üretim denetiminde başvurulan tasarım tipi için firmanın yapabilirliği; - Üretim kayıtları, - Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları, - Isıl işlem kayıtları, - Kalibrasyon kayıtlarının incelenmesi, - Kalite sisteminin, - Firma teknik alt yapısı, - İlk muayene testleri incelenmesi yoluyla denetlenecektir. Kalite Denetimi: TSE Tehlike Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü başvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır: Bir yıllık süre zarfında asgari bir adet denetim yapılır. TSE TMKT Müdürlüğü ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya yasaklamalar uygulayabilir. TSE TMKT Müdürlüğü, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İlgili zorunluluklara uyulmaması durumunda, TSE TMKT Müdürlüğü düzeltici önlemlerin alındığından emin olur. Düzeltici önlemler belirlenen süre içinde alınmazsa, TSE TMKT Müdürlüğü kurum içi muayene hizmetinin faaliyetlerine devam etmesi için gerekli izni askıya alır veya iptal eder. TSE TMKT Müdürlüğü nün aldığı kararın nedenleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi içeren bir rapor başvuru sahibine verilir. Sayfa 18 / 32

19 İmalatçının Kalite Sistemi Kalite sistemi başvuru sahibinin benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve hükümleri içermelidir. Bu sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak belgelendirilmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır: Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları, Tank tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler, tankların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler, Tanklarla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem talimatları, Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları, Kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere yönetim incelemeleri, Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç, Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç, Uygun olmayan tankların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin kontrol yöntemleri ve İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri. Kalite Sisteminin İdame Edilmesi Üretici, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır. TMKT Müdürlüğü, başvuru sahibince kalite sisteminde planlanan her türlü değişiklik hakkında bilgilendirmelidir. Değişikliklerin kalite sisteminin ilgili hükümleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirme TMKT Müdürlüğü tarafından yapılır. İlk Muayene Şunları İçermektedir:* Dokümanların incelenmesi Tasarım karakteristiklerinin incelenmesi Tank içinin incelenmesi Tank dışının incelenmesi Hidrolik basınç testi Sızdırmazlık testi Kapasite kontrolü Hizmet ekipmanlarının incelenmesi Çerçeve ve diğer yapısal ekipmanların incelenmesi (portatif tank ve tank konteynerleri için) *TS EN ye göre Sayfa 19 / 32

20 3.5 MUAYENE İlk Muayene Genel Gerekler Gövdeler ve donanımı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce ilk muayeneye tabi tutulacaklardır. Bu denetim aşağıdaki hususları kapsayacaktır: - onaylanmış tasarım tipine uygunluğun kontrolü; - tasarım özelliklerinin kontrolü; - iç ve dış koşulların incelenmesi; - tank üzerine yerleştirilecek işaretleme plakasında gösterilen test basıncında yapılan bir hidrolik basınç testi * - donanımın sızdırmazlığının testi ve tatmin edici şekilde çalıştığının kontrolü; * Özel durumlarda, bu tür bir operasyon herhangi bir tehlike içermiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir. Sınıf 2 (gazlar) durumu hariç, hidrolik basınç testi için test basıncı hesaplama basıncına bağlıdır ve en az aşağıda gösterilen basınca eşit olacaktır: Hesaplama basıncı (bar) G Test basıncı (bar) G (4 * ) * UN No.1744 brom veya UN No.1744 brom çözeltisi için asgari test basıncı Sınıf 2 için asgari test basınçlar İlgili Uluslararası Sözleşmede Geçen - Gazlar ve Gaz Karışımları Tablosu nda verilmektedir. Sayfa 20 / 32

21 Hidrolik basınç testi, gövde üzerinde bir bütün olarak ve bölmeli gövdelerde her bölmede ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktır. Hidrolik basınç testi, gerekli olduğunda, ısıl yalıtımının kurulumundan önce yapılacaktır. Eğer gövdeler ve donanımları ayrı ayrı teste tabi tutulmuşsa, montajdan sonra da sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır. Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler Test her bölme üzerinde asgari çalışma basıncının en az 1.3 katına eşit bir basınçta - uygulanacaktır Periyodik Muayene Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler 6 yıl 5 yıl dan çok olmayan periyotlarda periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Genel Gerekler Bu ara muayeneler şunları kapsayacaktır: - Dış ve iç inceleme - Gövdenin donanımıyla beraber sızdırmazlık testi ve tatmin edici şekilde çalıştığının kontrolü - Genel bir kural olarak, bir hidrolik basınç testi (gövdeler ve varsa bölmeleri konusundaki test basıncı için bakınız *). * Özel durumlarda, bu tür bir operasyon herhangi bir tehlike içermiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir. Isıl veya diğer yalıtım kaplamaları sadece gövdenin karakteristik özelliklerinin güvenilir bir biçimde değerlendirilmesine yetecek kadar kaldırılacaktır. Toz veya granül (tanecikli) maddelerin taşınması amacına yönelik tanklar söz konusu olduğunda, periyodik hidrolik basınç testi yapılmayabilir ve yerine en az azami çalışma basıncına eşit etkili iç basınçta uygun olan sızdırmazlık testleri yapılabilir. Sayfa 21 / 32

22 Ara Muayene Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler 3 yıl +/- 3 Ay 2.5 yıl +/- 3 Ay İlk muayene ve her periyodik muayeneden sonra gövdeler ve donanımları en çok periyotlarda ara muayeneye tabi tutulacaktır. Bununla birlikte, ara muayene belirlenen tarihten önce herhangi bir zamanda yapılabilir. İki ara muayene tarihi arasında en fazla aşağıdaki süreler bulunmalıdır. 3 yıl 2.5 yıl Genel Gerekler Bu ara muayeneler, gövdenin teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulmasını ve tüm teçhizatların tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü içerecektir. Bu amaçla tank, en az azami çalışma basıncına eşit bir etkin iç basınca tabi tutulacaktır. Sıvıların veya tanecikli ya da toz halindeki katıların taşınmasına yönelik tanklar için sızdırmazlık testinde bir gaz kullanıldığı zaman, test en az azami çalışma basıncının %25'ine eşit bir basınçta yapılacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 20 kpa dan (0,2 bar) (ölçüm basıncı) az olmayacaktır. Devrilmeleri durumunda içeriğin dökülmesini engellemek için havalandırma cihazları bir güvenlik cihazıyla donatılmış tanklar için, test basıncı, doldurulan maddenin statik basıncına eşit olacaktır. Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır. Tankın veya donanım tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar gördüğü zaman, istisnai bir kontrol gerçekleştirilecektir. Periyodik muayene veya ara muayene de istisnai kontrol olarak düşünülebilir. Testler, denetimler ve kontroller TSE TMKT Müdürlüğü Uzmanları tarafından yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlarını, olumsuz sonuçlar olsa bile, gösteren sertifikalar hazırlanacaktır. Bu sertifikalar, bu tankın taşımasına izin verilen maddelerin listesine veya uygun tank koduna ve özel gereklerin alfa nümerik kodlarına atıfta bulunacaklardır. Bu sertifikaların bir kopyası her test edilen tankın, batarya tipi aracın veya ÇEGK in tank kaydına eklenecektir. Sayfa 22 / 32

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-012 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan kontrplak variller (1D) için tasarım

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ Yayın 21/06/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan orta boy

Detaylı

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EK A GENEL HÜKÜMLER İLE TEHLİKELİ MADDE VE NESNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1 2 KISIM 1 GENEL HÜKÜMLER 3 4 BÖLÜM 1.1 1.1.1 Yapı KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Basınçlı kaplar sızdırmaz özellikli tank ve depolardır. (TSE)'ye göre, "Basınçlı kap, 0.490.105 Pa(=0.5 atü) ve daha yüksek üst

Detaylı

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015

Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Kısım 3 Kaynak Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015

Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Kısım 2 Malzeme Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1802 Şubat 2006 ICS 23.020.30 GAZ TÜPLERİ TAŞINABİLİR DİKİŞSİZ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY Transportable gas cylinders Periodic

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ

BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ BASĐT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELĐĞĐ Đlgili Mevzuat: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar. Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 1 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ EKĠPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ġartlari YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 Resmi Gazete Tarihi: 01.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27892 GAZ YAKAN CĠHAZLARA DAĠR YÖNETMELĠK (2009/142/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı