TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE"

Transkript

1 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TANKLAR, MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB), ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİ (ÇEGK) VE VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE TALİMATI Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, tüplü gaz tankerleri (batarya aracı), çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK), vakumla çalışan atık tanklarının ve mobil patlayıcı üretim birimi (MPÜB) ün tasarım onay, ilk muayene ve periyodik muayene süreçlerini ortaya koymaktadır. Sayfa 1 / 32 Türk Standartları Enstitüsü

2 1 GİRİŞ TANIMLAR STANDARTLAR KAPSAM UYGULAMA SÜREÇ BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EK DOKÜMANLAR TESTLER ÜRETİM DENETİMİ MUAYENE İŞARETLEME KAYITLAR VE DOKÜMANTASYON ÜCRETLENDİRME EK-1 TANK MUAYENESİ İÇİN UYGULANABİLİR HÜKÜMLER - İNCELEME TABLOSU Sayfa 2 / 32

3 1 GİRİŞ Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık alanlarında yapılan düzenlemelere adaptasyon sürecinde olan ülkemizin; ihtiyaç duyduğu tasarım onay ve sertifikalandırma işlemlerine yönelik hazırlanmış olan bu doküman ile TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ne yapılacak başvurular ve başvurularda izlenecek sürecin başvuru sahiplerine açıklanması amaçlanmıştır. Bu talimat, tehlikeli madde taşınması için tasarlanan Tanklar, Mobil Patlayıcı Üretim Birimi (MPÜB), Çok Elemanlı Gaz Konteynerleri (ÇEGK) ve Vakumla Çalışan Atık Tankların tasarım onay ve muayene incelemeleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususları ve testleri taşıma modları açısından detaylandırmaktadır. NOT: 1. Bu bölümün zorunluluklarına ek olarak, aksi belirtilmedikçe, tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Uluslararası Güvenli Konteynerler Konvansiyonu nun (International Convention on Safe Containers CSC) ilgili hükümleri, bu Konvansiyonun terminolojisi kapsamındaki konteyner tanımına uyan her türlü çok modlu tank için ek zorunluluklar geçerli olabilir. 2. Tehlikeli malların MPÜB (Mobil Patlayıcı Üretim Birimi) ile taşınmasına yönelik yığın konteynerler, BK2 tipi yığın konteynerler için ön görülen zorunlulukları karşılayacaktır. Bu tip MPÜB`ler için başvuru Konteyner bölümünden yapılacaktır. Sayfa 3 / 32

4 1.1 TANIMLAR TANIM Sabit Tank (Tanker) Sökülebilir Tank Tank Konteyneri Tank Takas Gövdesi Batarya Aracı Çok Elemanlı Gaz Konteyneri (ÇEGK) Vakumla Çalışan Atık Tankı Mobil (Gezgin) Patlayıcı Üretim Birimi (MPÜB) TABLO 1 - Tanımlar AÇIKLAMA Bir araca kalıcı olarak eklenmiş veya böyle bir aracın iskeletinin gerekli bir parçası olup, 1000 litreden fazla kapasiteye sahip tank anlamına gelir (eklentiden sonra araç, tanker olarak anılır). Sabit tank dışındaki, portatif tank, tank konteyner veya bir akülü aracın bir parçası veya kapasitesi 450 litreden çok olan bir ÇEGK anlamına gelir ve yükün parçalara ayrılmadan taşınmasına yönelik tasarlanmamış olan ve genellikle, sadece boş iken elleçlenebilen bir tanktır. Bir konteynerin tanımını karşılayan ve bir gövde ve teçhizat parçaları içeren bir taşıma teçhizatı anlamına gelir. Buna tank konteynerin hareketini önemli bir değişiklik olmadan kolaylaştıran teçhizat da dahildir. Bu tank konteynerler gaz, sıvı, toz veya granül maddelerinin taşınmasında kullanılır ve gazların* taşınmasında kullanıldığında kapasiteleri 0,45 m 3 (450 litre) den büyüktür. Bir tank konteyner olarak kabul edilir. Birbirlerine manifoldlarla bağlı ve bu araca kalıcı olarak sabitlenmiş parçalar içeren bir araç anlamına gelir. Şu sıralananlar batarya aracının parçalarındandır: Silindirler, tüpler, silindir demetleri (şasiler de denir), basınç varilleri gazların* taşınmasına yönelik 450 litreden fazla kapasitedeki tanklar. Manifoldla birbirine bağlı ve bir yüzeye tutturulmuş elemanlar içeren birim anlamına gelir. Şu elemanlar çok elemanlı gaz konteyneri elemanları olarak düşünülebilir: Silindirler, tüpler, basınç varilleri ve silindir demeti ayrıca gazların* taşınmasında kullanılan 450 litreden daha fazla kapasiteli tanklar. Öncelikle tehlikeli atıkların taşınmasında kullanılan atıkların yükleme ve indirme işlemlerini kolaylaştırmak üzere özel yapısı ve/veya teçhizatı olan sabit bir tank, sökülebilir tank, tank konteyner veya tank takas gövdesi anlamına gelir. Patlayıcı olmayan tehlikeli maddelerden patlayıcı üretmek veya bu maddelere patlayıcı yüklemek için kullanılan bir ünite veya bir üniteye yerleştirilmiş düzenek anlamına gelir. Sayfa 4 / 32

5 *Gazlar İlgili Uluslararası Sözleşmede belirtildiği üzere Sınıf 2 başlığı, saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve gaz karışımlarını kapsar. Gaz: (a) 50 C'de buhar basıncı 300 kpa'dan (3 bar) büyük olan veya (b) 101,3 kpa standart basıncında 20 C'de tamamen gaz halde olan maddedir. NOT 1: Bununla birlikte, BM No HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ Sınıf 8'de sınıflandırılır. NOT 2: Saf bir gaz, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer bileşenleri, bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını (örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemesi kaydıyla içerebilir. 1.2 STANDARTLAR Firmalar ürettikleri ürünün tasarım, yapım, prototip testleri ve ilk muayenelerini ilgili sözleşmenin yapım kriterlerine ve aşağıda belirtilen ilgili standartlara göre yapacaklar ve bu kriterleri/standartları başvuru sırasında belirtecektir. ADR, RID, IMDG CODE ve IATA DGR nin hükümlerinde tanımlanan standartların güncellik durumlarına yönelik ilgili uygulama kuralları ve süreci geçerlidir. Sayfa 5 / 32

6 TABLO 2 - Metalik Malzemeden Mamul Gövdeli Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynırları, Tank Takas Gövdeleri ve Tüplü Gaz Tankerleri, Çok Elemanlı Gaz Konteynırları, Vakumla Çalışan Atık Tanklarını Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA TS_11764_ISO_ TS_EN_ TS_EN_ TS_EN_ A1 TS_EN_ Seri 1 Yük Konteynerleri Özellikler ve Deneyler Bölüm 3: Sıvılar, Gazlar ve Sıkıştırılmış Kuru Yükler İçin Tank Konteynerleri Tanklar - Kriyojenik Tanklar - Malzemeler - Bölüm 1: -80 o C Sıcaklığın Altındaki Dayanım Özellikleri Kriyojenik Kaplar Malzemeler Bölüm 2: -80 C ve -20 C Arasındaki Sıcaklıklar İçin Tokluk Özellikleri Flanşlar ve Bağlantıları Contalı Dairesel Flanş Bağlantıları İçin Tasarım Kuralları Bölüm 1: Hesaplama Yöntemi Çelik Tanklar - Fabrika Yapımı - Bölüm 1: Yanıcı ve Yanıcı Olmayan Su Kirletici Sıvıların Yer Altında Depolanması İçin - Tek ve Çift Cidarlı - Yatay Silindirik TS_EN_ Demiryolu Uygulamaları - Tank Vagonlar Bölüm 6: Tanka Giriş Delikleri (Adam Delikleri) TS_EN_13094 TS_EN_ Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tanklar Çalışma Basıncı 0,5 Bar'ı Geçmeyen Metalik Tanklar - Tasarım ve Yapılış Basınçlı Kaplar Ateşle Temas Etmeyen Bölüm 2: Malzemeler TS_EN_ Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar - Bölüm3: Tasarım TS_EN_ Basınçlı Kaplar Ateşle Temas Etmeyen Bölüm 4: İmalât TS_EN_ Kriyojenik Kaplar - Bölüm, Taşınabilir Vakum Yalıtımlı Kaplar - Bölüm 1: Temel Özellikler TS_EN_ Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_ A1 Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_ AC Kriyojenik Tanklar - Taşınabilir Vakumlu Tanklar Bölüm 2: Tasarım, İmalat, Muayene ve Deneyler TS_EN_13807 Taşınabilir Gaz Tüpleri - Akülü Araçlar Tasarım, İmalat, İşaretleme ve Deneyler TS_EN_14286 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Tehlikeli Malzemelerin Stoklanması ve Nakliyesi İçin Kullanılan Tanklarla İlgili Kaynak Edilebilir Haddelenmiş Mamuller Sayfa 6 / 32

7 TS_EN_ A2 Kriyojenik Kaplar - Vakumsuz Yalıtımlı, Taşınabilir Geniş Kaplar - Bölüm 2: Tasarım İmalat Muayene ve Deney TS_ISO_ Flanşlar - Metalik - Bölüm 1: Çelik Flanşlar TS_EN_14025 TS_EN_ TS_EN_13807 Tanklar - Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Basınçlı Metalik Tanklar İmalat ve Tasarım Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar - Bölüm3: Tasarım Taşınabilir Gaz Tüpleri - Batarya Araçlar - Tasarım, İmalat, İşaretleme ve Deneyler TS_EN A1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Kaynaklı Çelik Tanklar - Karayolu Tankerleri - Tasarım ve İmalat EN_14717 TS_11429_EN_ISO_ TS_EN_287-1 Welding and Allied Processes Environmental Check List Kaynak ve İlgili İşlemler Metalik Malzemelerde Geometrik Kusurların Sınıflandırılması Bölüm 2: Basınç Kaynağı Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı Ergitme Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler TS_EN_462-1 Tahribatsız Muayene - Radyografların Görüntü Kalitesi - Kısım 1: Görüntü Kalite Göstergeleri (Tel Tipi) - Görüntü Kalite Değerinin Tespiti TS_EN_462-2 Tahribatsız Muayene - Radyografların Görüntü Kalitesi - Kısım 2: Görüntü Kalite Göstergeleri (Kademeli/Delik Tipi) Görüntü Kalite Değerinin Tespiti TS_EN_473 Tahribatsız Muayene - Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi - Genel Kurallar TS_EN_571-1 Tahribatsız Muayene Penetran Muayenesi - Bölüm 1: Genel Kurallar TS_EN_837-2 Basınç Ölçerler - Bölüm 2 - Basınç Ölçerler İçin Seçim ve Montaj Tavsiyeleri TS_EN_1321 Metalik Malzemelerdeki Kaynaklarda Tahribatlı Muayene - Kaynakların Makroskobik ve Mikroskobik Muayenesi TS_EN_1418 Kaynak Personeli - Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınavı TS_EN_1435+A1 TS_EN_1435+A2 Kaynak Dikişlerinin Tahribatsız Muayenesi - Kaynaklı Birleştirmelerin Radyografik Muayenesi Non-Destructive Testing of Welds Radiographic Testing of Welded Joints Sayfa 7 / 32

8 TS_EN_4443 (EN) TS_EN_ Havacılık Serisi - Somunlar, Eliptik Şekilli, Kendi Kendine Kilitlenebilen, Mj Dişli, Isıya Dirençli Çelik Fe-Pa2601 (A286)'ten İmal Edilmiş, Mos2 Kaplamalı - Sınıflandırma: 900MPa (Ortam Sıcaklığında)/425 C Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri - Bölüm 2: Alaşımsız Yapı Çeliklerinin Genel Teknik Teslim Şartları TS_EN_ TS_EN_ TS_EN_10204 TS_EN_12252+A1 TS_EN_ TS_EN_ISO_148-1 Çelik Yassı Mamuller Basınç Amaçlı Bölüm 2: Belirtilmiş Yüksek Sıcaklık Özelliklerine Sahip Alaşımsız ve Alaşımlı Çelikler Çelik Yassı Mamuller - Basınç Amaçlı - Bölüm 3: Normalize Edilmiş, Kaynak Edilebilir İnce Taneli Çelikler Metalik Mamuller Muayene Dokümanlarının Tipleri Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) karayolu tankerlerinin teçhiz edilmesi Basınçlı Kaplar - Ateşle Temas Etmeyen - Bölüm 2: Malzemeler Metalik Malzemeler- Charpy Vurma Deneyi -Bölüm 1: Deney Metodu TS_EN_ISO_ Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları - Bölüm 2: Kapsamlı Kalite Şartları TS_EN_ISO_4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi TS_EN_ISO_5173 Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler - Eğme Deneyleri TS_EN_ISO_5817 TS_EN_ISO_ TS_EN_ISO_ Kaynak - Çelik, Nikel, Titanyum ve Bunların Alaşımlarında Ergitme Kaynaklı (Demet Kaynağı Hariç) Birleştirmeler - Kusurlar İçin Kalite Seviyeleri Kaynak ve İlgili İşlemler Metalik Malzemelerde Geometrik Kusurların Sınıflandırılması - Bölüm 1: Ergitme Kaynağı Metalik Malzemeler - Çekme Deneyi - Bölüm 1: Oda Sıcaklığında Deney Metodu TS_EN_ISO_9016 Metalik Malzemelerde Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Vurma Deneyleri Deney Numunesi Yeri, Çentik Yönü ve Muayene TS_EN_ISO_ Metalik Malzemeler İçin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması - Kaynak Prosedürü Deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin Gaz ve Ark Kaynağı, Nikel ve Nikel Alaşımlarının Ark Kaynağı Sayfa 8 / 32

9 TS_EN_ISO_17637 Ergitme Kaynaklarının Tahribatsız Muayenesi - Ergitme Kaynaklı Birleştirmelerin Gözle Muayene TS_EN_ISO Kaynakların Tahribatsız Muayenesi - Ultrasonik Muayenesi - Teknikler, Deney Sınırları ve Değerlendirme TS_ Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Tankların Test Edilmesi, Muayene Edilmesi ve İşaretlenmesi TANK TEÇHİZATLARIYLA İLGİLİ OLAN STANDARTLAR EN EN EN EN EN Buhar İletim Vanası Basınç Dengesi Olmayan Ayar Vanası Doldurma Deliği Kapağı Sıvı Kimyasalların Taşınması İçin Tank Donanımları Ürün Boşalma ve Hava Girişi Vanası Emiş Çek Vanası EN A1 LPG Equipment and Accessories - Welded Steel Tanks for LPG Road Tankers Design and Manufacture EN EN EN EN EN EN EN EN EN Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Karayolu Tankerlerinin Teçhiz Edilmesi Basınç Dengeli Ayar Vanası Adam Giriş Kapağı Grubu Basınç ve Vakum Havalandırma Bacası Buhar İletim Vanası (Alttan Yükleme ve Boşaltma Adaptörü Olmalı) Kendi Ağırlığı ile Boşaltma Bağlantısı Sıvı Yakıtlar için Aşırı Doldurmayı Engelleyen Sistemler Acil Durum Tahliye Vanası Sızdırmaz Dolum Sistemleri Çalışma Prensipleri ve Bağlantı Özellikleri Sayfa 9 / 32

10 TABLO 3 - Fiber Takviyeli Plastik Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynırlar ve Tank Takas Gövdelerini Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA EN ISO ISO 75-1 ISO EN ISO EN 977 EN 978 ISO 2078 Plâstikler - Çekme Özelliklerinin Tayini - Bölüm 5: Tek Yönlü Elyaf Takviyeli Plâstik Kompozitler İçin Deney Şartları Plastics Determination of Temperature of Deflection Under Load - Part 1: General Test Method Elyaf Takviyeli Plâstik Kompozitler - Eğilme Özelliklerinin Tayini Plastik Kompozitler - Elyaf Takviyeli - Katmanlar Arası Kayma Mukavemeti - Kısa Kiriş Metodu Tanklar - Yeraltında Kullanılan - Cam Elyaf Takviyeli Plastikten (GRP) Mamul - İç Yüzeyin Sıvılara Maruz Bırakılması Metodu Tanklar - Yer Altında Kullanılan - Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerden (GRP) Yapılan - Alfa ve Beta Faktörlerinin Tayini Textile Glass - Yarns - Designation TABLO 4 - Mobil Patlayıcı Üretim Birimleri (MPÜB) Kapsayan Standartlar STANDART NUMARASI AÇIKLAMA EN AC EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Basınçlı Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Metalik Basınçlı Tanklar Tasarım ve Yapım EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Sıvı Kimyasalların Taşınmasına Yönelik Tank Teçhizatı Ürün Boşaltım ve Hava Giriş Valfleri EN Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Sıvı Kimyasalların Taşınmasına Yönelik Tank Teçhizatı Taban Valfleri Sayfa 10 / 32

11 EN EN AC EN EN AC Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım Tehlikeli Malların Taşınmasına Yönelik Tanklar Çalışma Basıncı En Fazla 0,5 Olan Çalışma Basıncına Sahip Metalik Tanklar Tasarım ve Yapım 2 KAPSAM Bu bölümde sabit tankların, sökülebilir tankların, tank konteynerlerinin, tank takas gövdelerinin, tüplü gaz tankerlerinin, ÇEGK lerin, vakumla çalışan atık tanklarının ve MPÜB lerin; onayı, ilgili belgeleri, başvuru sahibi ve üretimde bulunması gereken teknik ve idari dokümanları, prototip ve ilk muayene deneyleri hakkında bilgi verilmektedir. NOT: Başvuru sahibi taşıyacağı maddelerin BM kodlarını, taşınacak madde/maddelerin sınıfını, yapım işlemleri, asgari test basınçları, asgari gövde kalınlıkları, kapasite, kontrol sıcaklıkları tahliye zorunlulukları ve diğer hükümlerle ilgili talimatları; ilgili uluslararası sözleşmeden yararlanarak tespit etmeli ve gerekli ön hazırlığı üretim öncesi yapmalıdır. Sayfa 11 / 32

12 3 UYGULAMA 3.1 SÜREÇ Tankların/ÇEGK`lerin Onaylanması İle İlgili Genel Gerekler Aşağıda Belirtilmiştir. Bir tasarım onayı başvurusunda Tasarım Onayı ve Üretim Denetimi aynı anda gerçekleştirilebilir. Tasarım onayı; Üretim denetimi, ilk muayene ve test; Başvuru şunları içerir: Başvuru sahibinin adı ve adresi, Başvuru sahibinin başvuru sahibi olmadığı durumlarda uygunluk değerlendirmesi için başvuru sahibinin adı ve adresi, Başka bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna aynı başvurunun yapılmadığına dair yazılı bildirim, TSE temsilcisinin inceleme amacıyla üretim, muayene, test ve depolama alanlarına girmesine yetki tanıyan ve ilgili tüm bilgileri sağlayan beyan, İlgili teknik belgeler (uygulama bölümünde belirtilmiştir). Tasarım Onayı: Başvuru sahibi Tank/ÇEGK`ler ile ilgili olarak, TSE ye üretimi öngörülen ürünün teknik dosyasını sunar. TSE, test programı için gerekliyse daha fazla bilgi talep edebilir. Tasarımın, geçerli tüm hükümleri yerine getirdiği durumlarda TSE başvuru sahibine tasarım onayı sertifikası verir. Tasarım onayları ile onayın geçerli olduğu süre boyunca Tank/ÇEGK`lerin üretimi için yetki verilir. Tasarım onayı, Tank/ÇEGK`in özelliğine bağlı olarak azami 10 yıldır. Bu süre zarfında ilgili teknik zorunluluklar (referans standartlar dâhil) değişirse ve onaylanan tasarım bu değişikliklere uymuyorsa, tasarım onayı iptal edilir ve tasarım onayı sahibi bu konuda bilgilendirilir. Bir tasarım onayı sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tasarım onayına bağlı olarak Tank/ÇEGK`lerin üretimine izin verilmez. Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tasarım onayına dâhil Tank/ÇEGK`ler, kullanımına, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili hükümler, tasarım onayının sona ermesinden veya iptal edilmesinden önce üretilen bu Tank/ÇEGK`ler için geçerli olmaya devam eder. Sayfa 12 / 32

13 Tasarım yenilenmesi gerçekleştiği zaman geçerli olan uluslararası sözleşmenin uygunluğu açısından tam bir gözden geçirme ve uygunluk değerlendirmesi ile tasarım onayları yenilenir. Tasarım onayı geri çekildikten sonra yenileme mümkün değildir. Mevcut bir tasarım onayında uygulanan ara değişiklikler (örn. Tank/ÇEGK`lerin uygunluğunu etkilemeyen küçük değişiklikler ) sertifikanın özgün geçerlilik tarihini uzatmaz veya değiştirmez. Tank/ÇEGK`in geçerli, süresi dolmuş veya geri çekilmiş tasarım onayı ile tadilatı durumunda, test edilme, muayene ve onay sadece bu Tank/ÇEGK`in tadil edilmiş parçaları ile sınırlıdır. Tadilat o sırada geçerli olan uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olmalıdır. Tank/ÇEGK`in tadilattan etkilenmeyen bütün parçaları için, ilk tasarım onayı belgesi geçerlidir. Bir tasarım onayının kapsamında bir veya birkaç Tank/ÇEGK`in tadilatı yapılabilir. TSE tarafından tadilatı onaylamak için başvurana bir sertifika verilir. Üretim Denetimi Üretim süreci, ürünün tasarım onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olmak için TSE nin incelemesine tabidir. İnceleme başvuruda belirtilen üretim yerinde gerçekleştirilir ve onay belgesi üzerine bu üretim yerinin adresi yazılır. Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli uluslararası sözleşme hükümlerine, tasarım onayı sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. Üretim denetimi ve ilk muayene sonucunda TSE ilk muayene ve test raporu düzenler ve üretim hükümleri yerine getirildiyse üretimin uygunluğunu gösteren yazılı bir sertifika düzenler ve tescili markasını takar. Üretim yeri sertifikası 3 yıl geçerlidir. Sayfa 13 / 32

14 Tasarım Onay Sürecin Akış Şeması; TASARIM ONAYI İÇİN BAŞVURU EKSİKLİĞİN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL BAŞVURU DOKÜMANLARININ ELEKTRONİK VE BASILI DOKÜMAN OLARAK TMKT MÜDÜRLÜĞÜNE ULAŞTIRILMASI li DOKÜMAN İNCELEMESİ TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL BAŞVURU DOSYASININ TEKNİK YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL SAHA DENETİMİ UYGUN TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL UYGUN DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA TASARIM ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ ÜRETİM VE ÜRETİM YERİ ONAY BELGESİ DÜZENLENMESİ Sayfa 14 / 32

15 Saha Denetim Faaliyetleri Akış Şeması; PROTOTİP ÜZERİNDE TANIMLANAN DENEYLERİN FİRMADA YAPILMASI PROTOTİP ÜZERİNDE TANIMLANAN DENEYLERİN ONAYLANMIŞ LABORATUVARLARDA YAPILMASI İLK MUAYENE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLU ĞUN BAŞVURU SAHİBİNE İLETİLMESİ UYGUN DEĞİL DENEY VE İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME Sİ UYGUN İLK MUAYENE ONAY BELGESİ Sayfa 15 / 32

16 3.2 BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EK DOKÜMANLAR Başvuru sahibi firmalar, aşağıdaki belgelere sahip olmalı ve başvuru sırasında web sitesinden yüklemelidir. Tasarım Onayı, İlk Muayene, Ara Kontrol, Periyodik Muayene, İstisnai Muayene Başvurularında İstenen Dokümanlar Kalite Yönetim Sistemi belgesi Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi (bkz. Tank Tasarım Onay Süreç Dokümanları) Tasarım ve üretim için kullanılan standartların listesi Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı Taşınacak tehlikeli maddelerle ilgili olarak beyan (başvuru sayfasından indirilerek doldurulmuş, kimyasal ve fiziksel özelliklerin belirtildiği belge) İlgili uluslararası yönetmelikleri doğrultusunda Bölüm 3.2 Tablo A nın ilgili sütununa göre talimatlar veya ürüne özel olarak taşınan tehlikeli maddelerin listesi Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler* *Tasarım dosyaları basılı halde ve elektronik ortamda CAD, STP, VDA ve LGES formatlarından herhangi birinde teslim edilecektir Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, maksimum izin verilebilir çalışma basıncı ) Her parça, alt parça, astar, hizmet ve yapısal teçhizat (contalar/sızdırmazlık elemanları/kapaklar ) için üretimde kullanılan standartta istenilen malzemelerin ve eşdeğer malzeme niteliklerinin listesi veya ilgili uluslararası sözleşmeye uygunluğu gösteren eşdeğer beyan Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi WPS-, Kaynak Yöntem Testleri -PQR- ) Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı Tasarım onayı ve üretim için standartlarda veya ilgili uluslararası sözleşmelerde listelenen tüm ilgili testler için hazırlanmış prosedürler (test yöntemi ve geçme kriterleri) İmalat Akış Şeması (hangi aşamadan sonra ilgili hangi testin yapılacağı bu kısımda verilecektir). Kalite Planı (organizasyon şeması, kuruluş içi yetkilendirmeler, ilgili prosedürlere atıflar burada belirtilecektir) Tüm başvuru sahiplerince onaylı imza sirküleri getirilecektir Marka tescil belgesi ya da müracaat ettiğine dair belge Kuruluşun tüzel kişiliğini gösterir belgeler (Ticari sicil kaydı, oda sicil kaydı gibi) 6 Mart 2013 tarihinden önce ürüne ait tasarım onay belgesi varsa, belge fotokopisi Başvuru sahibi dışında, başka bir tesiste üretim var ise, üretim tesisinde denetleme yapılabileceğine yönelik üretim yeri sorumlusunca imzalanmış taahhütname Sayfa 16 / 32

17 3.3 TESTLER Prototip ve ilk muayene deneyleri aşağıda verilmiştir. Bu liste bilgi amaçlı olup başvuru yapılan tasarım türüne göre deneyler değişiklikler gösterir. TESTLER Hidrolik Basınç Testi Vakum Test Sızdırmazlık Test Çarpma Mukavemeti Testi Isı Altında Deformasyon Sıcaklığı (HDT) Tayini Fiber Takviyeli Plastik Sabit Tanklar, Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynerleri ve Tank Takas Gövdelerine İlişkin İlave Deneyler Çekme Testi Bükme Sürünmesi Testi Kimyasal Uyum Testi Ateş Girdabına Tutma Testi Top Düşürme Testi Bükme Deneyi Sayfa 17 / 32

18 3.4 ÜRETİM DENETİMİ Üretim denetiminde başvurulan tasarım tipi için firmanın yapabilirliği; - Üretim kayıtları, - Tahribatlı ve tahribatsız testlerin raporları, - Isıl işlem kayıtları, - Kalibrasyon kayıtlarının incelenmesi, - Kalite sisteminin, - Firma teknik alt yapısı, - İlk muayene testleri incelenmesi yoluyla denetlenecektir. Kalite Denetimi: TSE Tehlike Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü başvuru sahibinin kalite sistemini idame ettiğinden ve kalite sistemini uyguladığından emin olmak için yetki süresi boyunca periyodik denetimler yapabilir. Aşağıdaki hükümlere uyulmalıdır: Bir yıllık süre zarfında asgari bir adet denetim yapılır. TSE TMKT Müdürlüğü ek ziyaretler, eğitimler, teknik değişiklikler, kalite sisteminde değişiklikler isteyebilir; başvuru sahibi tarafından yapılan muayenelerde ve testlerde sınırlamalar veya yasaklamalar uygulayabilir. TSE TMKT Müdürlüğü, kalite sistemindeki değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin ilk denetim zorunluluklarını karşılayıp karşılamayacağına veya tam bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İlgili zorunluluklara uyulmaması durumunda, TSE TMKT Müdürlüğü düzeltici önlemlerin alındığından emin olur. Düzeltici önlemler belirlenen süre içinde alınmazsa, TSE TMKT Müdürlüğü kurum içi muayene hizmetinin faaliyetlerine devam etmesi için gerekli izni askıya alır veya iptal eder. TSE TMKT Müdürlüğü nün aldığı kararın nedenleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi içeren bir rapor başvuru sahibine verilir. Sayfa 18 / 32

19 İmalatçının Kalite Sistemi Kalite sistemi başvuru sahibinin benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve hükümleri içermelidir. Bu sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak belgelendirilmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır: Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları, Tank tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler, tankların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler, Tanklarla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem talimatları, Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları, Kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere yönetim incelemeleri, Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç, Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç, Uygun olmayan tankların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin kontrol yöntemleri ve İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri. Kalite Sisteminin İdame Edilmesi Üretici, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır. TMKT Müdürlüğü, başvuru sahibince kalite sisteminde planlanan her türlü değişiklik hakkında bilgilendirmelidir. Değişikliklerin kalite sisteminin ilgili hükümleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirme TMKT Müdürlüğü tarafından yapılır. İlk Muayene Şunları İçermektedir:* Dokümanların incelenmesi Tasarım karakteristiklerinin incelenmesi Tank içinin incelenmesi Tank dışının incelenmesi Hidrolik basınç testi Sızdırmazlık testi Kapasite kontrolü Hizmet ekipmanlarının incelenmesi Çerçeve ve diğer yapısal ekipmanların incelenmesi (portatif tank ve tank konteynerleri için) *TS EN ye göre Sayfa 19 / 32

20 3.5 MUAYENE İlk Muayene Genel Gerekler Gövdeler ve donanımı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce ilk muayeneye tabi tutulacaklardır. Bu denetim aşağıdaki hususları kapsayacaktır: - onaylanmış tasarım tipine uygunluğun kontrolü; - tasarım özelliklerinin kontrolü; - iç ve dış koşulların incelenmesi; - tank üzerine yerleştirilecek işaretleme plakasında gösterilen test basıncında yapılan bir hidrolik basınç testi * - donanımın sızdırmazlığının testi ve tatmin edici şekilde çalıştığının kontrolü; * Özel durumlarda, bu tür bir operasyon herhangi bir tehlike içermiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir. Sınıf 2 (gazlar) durumu hariç, hidrolik basınç testi için test basıncı hesaplama basıncına bağlıdır ve en az aşağıda gösterilen basınca eşit olacaktır: Hesaplama basıncı (bar) G Test basıncı (bar) G (4 * ) * UN No.1744 brom veya UN No.1744 brom çözeltisi için asgari test basıncı Sınıf 2 için asgari test basınçlar İlgili Uluslararası Sözleşmede Geçen - Gazlar ve Gaz Karışımları Tablosu nda verilmektedir. Sayfa 20 / 32

21 Hidrolik basınç testi, gövde üzerinde bir bütün olarak ve bölmeli gövdelerde her bölmede ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktır. Hidrolik basınç testi, gerekli olduğunda, ısıl yalıtımının kurulumundan önce yapılacaktır. Eğer gövdeler ve donanımları ayrı ayrı teste tabi tutulmuşsa, montajdan sonra da sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır. Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler Test her bölme üzerinde asgari çalışma basıncının en az 1.3 katına eşit bir basınçta - uygulanacaktır Periyodik Muayene Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler 6 yıl 5 yıl dan çok olmayan periyotlarda periyodik muayeneye tabi tutulacaktır. Genel Gerekler Bu ara muayeneler şunları kapsayacaktır: - Dış ve iç inceleme - Gövdenin donanımıyla beraber sızdırmazlık testi ve tatmin edici şekilde çalıştığının kontrolü - Genel bir kural olarak, bir hidrolik basınç testi (gövdeler ve varsa bölmeleri konusundaki test basıncı için bakınız *). * Özel durumlarda, bu tür bir operasyon herhangi bir tehlike içermiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir. Isıl veya diğer yalıtım kaplamaları sadece gövdenin karakteristik özelliklerinin güvenilir bir biçimde değerlendirilmesine yetecek kadar kaldırılacaktır. Toz veya granül (tanecikli) maddelerin taşınması amacına yönelik tanklar söz konusu olduğunda, periyodik hidrolik basınç testi yapılmayabilir ve yerine en az azami çalışma basıncına eşit etkili iç basınçta uygun olan sızdırmazlık testleri yapılabilir. Sayfa 21 / 32

22 Ara Muayene Sabit tanklar, sökülebilir tanklar ve Tank konteynerleri, tank trampa gövdeleri, batarya tipi araçlar ÇEGK ler 3 yıl +/- 3 Ay 2.5 yıl +/- 3 Ay İlk muayene ve her periyodik muayeneden sonra gövdeler ve donanımları en çok periyotlarda ara muayeneye tabi tutulacaktır. Bununla birlikte, ara muayene belirlenen tarihten önce herhangi bir zamanda yapılabilir. İki ara muayene tarihi arasında en fazla aşağıdaki süreler bulunmalıdır. 3 yıl 2.5 yıl Genel Gerekler Bu ara muayeneler, gövdenin teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulmasını ve tüm teçhizatların tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü içerecektir. Bu amaçla tank, en az azami çalışma basıncına eşit bir etkin iç basınca tabi tutulacaktır. Sıvıların veya tanecikli ya da toz halindeki katıların taşınmasına yönelik tanklar için sızdırmazlık testinde bir gaz kullanıldığı zaman, test en az azami çalışma basıncının %25'ine eşit bir basınçta yapılacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 20 kpa dan (0,2 bar) (ölçüm basıncı) az olmayacaktır. Devrilmeleri durumunda içeriğin dökülmesini engellemek için havalandırma cihazları bir güvenlik cihazıyla donatılmış tanklar için, test basıncı, doldurulan maddenin statik basıncına eşit olacaktır. Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır. Tankın veya donanım tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar gördüğü zaman, istisnai bir kontrol gerçekleştirilecektir. Periyodik muayene veya ara muayene de istisnai kontrol olarak düşünülebilir. Testler, denetimler ve kontroller TSE TMKT Müdürlüğü Uzmanları tarafından yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlarını, olumsuz sonuçlar olsa bile, gösteren sertifikalar hazırlanacaktır. Bu sertifikalar, bu tankın taşımasına izin verilen maddelerin listesine veya uygun tank koduna ve özel gereklerin alfa nümerik kodlarına atıfta bulunacaklardır. Bu sertifikaların bir kopyası her test edilen tankın, batarya tipi aracın veya ÇEGK in tank kaydına eklenecektir. Sayfa 22 / 32

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-012 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK VARİLLER (1D) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan kontrplak variller (1D) için tasarım

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-011 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER VARİLLER (1G) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber variller (1G)

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-021 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta plastik varille plastik kompozit

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-016 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCE CİDARLI METAL AMBALAJLAR (0A) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCE CİDARLI METAL AMBALAJLAR (0A) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-008 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ince cidarlı metal ambalajlar (0A)

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PLASTİK VARİLLER VE BİDONLAR (1H,3H) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PLASTİK VARİLLER VE BİDONLAR (1H,3H) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-010 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan plastik malzemeden mamul variller (1H) ve bidonlar (3H) için tasarım onay

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü DIŞTA ÇELİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta çelik varille plastik kompozit

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, 3A, 3B) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, 3A, 3B) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL VARİLLER VE BİDONLAR (1A, 1B, 1N, Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan metal malzemeden mamul variller (1A, 1B, 1N) ve bidonlar

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-015 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü FİBER LEVHA KUTULAR (4G) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber levha kutular (4G) için tasarım

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-014 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KONTRPLAK KUTULAR (4D) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan kontrplak kutular (4D) için tasarım onay

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri... TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜ, KÜÇÜK HAZNELİ HÜCRE KARTUŞLARI İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan aerosol püskürtücü, küçük

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü 6H (6HA1, 6HG1, 6HG2, 6HH1 HARİÇ) TİPİ PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJLAR İÇİN Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan plastik kompozit ambalajlar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü CAM, PORSELEN VEYA ÇÖMLEK KOMPOZİT AMBALAJLAR (6P) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan cam, porselen veya çömlek

Detaylı

Doküman No ULM-02-SR-020. Yayın Tarihi 01/07/2013. Revizyon Tarihi. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı

Doküman No ULM-02-SR-020. Yayın Tarihi 01/07/2013. Revizyon Tarihi. Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı Doküman ULM-02-SR-020 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta fiber varilli plastik kompozit ambalaj (6HG1) ve dışta

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü SINIF 6.2 YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL KUTULAR (4A, 4B, 4N) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL KUTULAR (4A, 4B, 4N) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü METAL KUTULAR (4A, 4B, 4N) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan metal malzemeden mamul kutular (4A, 4B, 4N) için tasarım

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü (CSC KAPSAMI DIŞINDA KALAN) DÖKME YÜK KONTEYNERLER İÇİN TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-004 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü (CSC KAPSAMI DIŞINDA KALAN) DÖKME YÜK KONTEYNERLER İÇİN TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü TORBALAR (5H,5L,5M) İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan fiber levha torbalar (5H, 5L, 5M) için tasarım onay süreçlerini

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-003 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan portatif (taşınabilir) tanklar ile

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü BASINÇLI KAPLAR TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE TALİMATI

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü BASINÇLI KAPLAR TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE TALİMATI Doküman ULM-02-TL-03-001 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü BASINÇLI KAPLAR TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY SÜRECİ Yayın 21/06/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan orta boy

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY TALİMATI

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ORTA BOY DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE BÜYÜK AMBALAJLARIN TASARIM ONAY TALİMATI 9 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan orta boy dökme yük konteynerlerin ve büyük ambalajların tasarım onay süreçlerini ortaya koymaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Doküman ULM-02-SR-002 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü MUAYENE VE PERİYODİK MUAYENE SÜRECİ Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan basınçlı kapların tasarım

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : yakdagcik@turkloydu.org

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 6.11 YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 6.11.1 (Rezerve edilmiş) 6.11.2 Uygulama ve genel zorunluluklar 6.11.2.1 Yığın konteynerler, hizmet ve yapısal

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİNLİK KRİTERLERİ LİSTESİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİNLİK KRİTERLERİ LİSTESİ GÖREV ALANI 1 Tehlikeli Madde Tasarım Tip Onayı UZMANLIK SINIFI Taşınabilir Basınçlı Ekipman Tasarım Tip Onayı Uzmanı (0.5 bar üstü sıvı kimyasal taşıyan tank tasarımı dahil) İLİŞKİLİ MESLEK GRUBU edilen

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Detaylı

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ

BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANAMETAL SANAYİ ŞUBESİ MAYIS 2012 BASINÇLI KAPLAR KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER Basınçlı Ekipmanlar

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı - Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta:

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.51 TS EN ISO 3834-2 STANDARDI 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon 00 19.08.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama-

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Evliya Çelebi Mah.Tersaneler Cad. No:26/1 Tuzla 34944 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : agurbuz@turkloydu.org

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar,

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi Ürün Kodu : S26 Genişlik : 2.550 mm Yükseklik : 3.800 mm Dingil Mesafesi : 1.310 mm Boş Ağırlık : 13.000 kg ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir) King-Pin Yüksekliği : 1.220 mm (Yüksüz) ISO 3834

Detaylı

API 653 ve STI-SP001 STANDARTLARI UYARINCA DEPOLAMA TANKLARININ ÇALIŞIR DURUMDA (IN-SERVICE) MUAYENELERİ

API 653 ve STI-SP001 STANDARTLARI UYARINCA DEPOLAMA TANKLARININ ÇALIŞIR DURUMDA (IN-SERVICE) MUAYENELERİ API 653 ve STI-SP001 STANDARTLARI UYARINCA DEPOLAMA TANKLARININ ÇALIŞIR DURUMDA (IN-SERVICE) MUAYENELERİ 1. ÖNSÖZ Endüstriyel tesislerde depolama amaçlı çok farklı tip ve büyüklükte atmosferik(basınçsız)

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, basınçlı

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR

BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR A,B,C Bölüm 1 - Yapım Kurallarına Göre Prosedür 1-1 BÖLÜM 1 YAPIM KURALLARINA GÖRE PROSEDÜR Sayfa A. Prensipler... 1-1 B. Kapsam... 1-1 C. Ürünlerin Sınıflandırılması... 1-1 D. Muayene Sistemi... 1-3 E.

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Cevizli Mh. Tınaztepe Sk. Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe 34846 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 651 08 95

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak uzun ayak kömür üretim sisteminde kullanılmak üzere 300 adet çelik hidrolik direk satın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 462 33 33 Faks : 0 232

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks : 0 216 646 18 62 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2)

ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) 7 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28197 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİK MOTORLARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2012/2) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

GLAUNACH. Susturucuları. 2007 GLAUNACH GMBH Basım 03.07 Sayfa 1 / 8

GLAUNACH. Susturucuları. 2007 GLAUNACH GMBH Basım 03.07 Sayfa 1 / 8 GLAUNACH Çalıştırma El Kitabı Dışatım Susturucuları Sayfa 1 / 8 ENDEKS Sayfa 1. GENEL....... 3 1.1 Önsöz...... 3 1.2 Uygulama Alanı......... 3 2. TEMEL GÜVENLĐK KURALLARI...... 3 2.1 Açıklamalar... 3 2.2

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası,

Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi. a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, SHY-21 DEĞİŞİKLİK TABLOSU Değişiklik Sonrası Mevcut Hali Değişiklik Nedeni 1 SHY-21 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi a) Tip Sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları CEN/TS 1555-7 Plastics

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. Ebru BALİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ATEX YÖNETMELİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HARMONİZE STANDARDLAR ATEX KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERE UYGULANACAK TESTLER Elektrik- Elektronik Mühendisi/TKY Bilim Uzmanı TSE Ex-ATEX-IECEX Sorumlusu

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı