NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR"

Transkript

1 NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık IV. Dönemsellik V. Tarafsızlık ve belgelendirme C) Dönemsellik D) İhtiyatlılık E) Tam açıklama Finansal olayların tahakkuk esasıyla muhasebeleştirilmesinde yukarıdaki muhasebe temel kavramlarından hangileri etkilidir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) I ve V E) II ve III Cevap, B SORU: 14. Gelirlerin ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarına geçirilmesi hangi kavram gereğidir? Çözüm: Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebe kayıtlarını geçirilmesi Dönemsellik Kavramı gereğidir. Dönemsellik kavramı, gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesini ve bir döneme ait gider ve zararlar ile aynı döneme ait gelir ve kârların karşılaştırılması esasını ifade eder. Örnek: X işletmesine, 20 Aralık 2010 tarihinde TL elektrik faturası gelmiştir. Faturanın son ödeme tarihi 15 Ocak 2011 tarihidir. 770 GENEL YÖNETİM GİD GİDER TAHAKKUKLARI Görüldüğü gibi, gider 2011 yılında ödenecek olmasına rağmen, elektrik giderinin 2010 yılının aralık ayına ait olduğu için; Gider Tahakkukları hesabı aracılığıyla 2010 yılı gideri olarak kaydedilmiştir. Yani giderin ait olduğu dönem 2010 yılıdır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:806 SORU:2. Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin öngördüğü stok kalemlerinden biri A) Yarı Mamuller değildir? B) Mamuller A) Ticari mallar C) İlk Madde ve Malzeme B) Yarı mamuller D) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı C) İlk madde ve malzemeler E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti D) Hizmetler E) Mamuller Cevap, D SORU 24. Aşağıdaki hesaplardan hangisi stoklar grubunda yer almaz? Çözüm: Stoklar, satılmak amacıyla alınan ticari mallar, üretimde kullanılmak amacıyla satın alınan hammaddeler, satılmak için üretilmiş yarı mamul ve mamullerin yer aldığı hesap grubudur. Aşağıdaki hesaplar stoklar grubunda yer almaktadır; 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller - Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ( ) 159 Verilen Sipariş Avansları Yukarıda da görüldüğü gibi, İlk Madde ve Malzeme, Yarı Mamuller, Mamuller ve Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı,

2 bilançonun aktifinde stoklar grubunda yer alır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti, gelir tablosunda Brüt Satış Kârı bölümünde yer alır. Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:266 SORU:3. TİCARİ MALLAR X ALACAK SENETLERİ X Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Alınan mal karşılığında senet ciro edilmesi B) Alınan mal karşılığında senet düzenlenmesi C) İade edilen mal karşılığında senet ciro edilmesi D) İade edilen mal karşılığında senet verilmesi E) İade edilen mal karşılığında vadeli çek alınması Cevap, A SORU: 68. X işletmesi, TL lik ticari mal satın almıştır. Karşılığında TL lik çek, TL lik de senet ciro etmiş, TL lik çek düzenlemiştir. Bu işlemle ilgili yapılacak kayıt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (KDV ihmal edilmiştir.) A) Ticari Mallar hesabı TL borçlanır B) Alacak Senetleri hesabı TL alacaklanır C) Alınan Çekler hesabı TL alacaklanır D) Satıcılar hesabı TL alacaklanır E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı TL alacaklanır Çözüm: Ticari mal satın alındığında stoklarda artış olduğu için 153 Ticari Mallar hesabı borçlanır. Çek ciro edildiği için 101 Alınan Çekler hesabı TL alacaklanır, senet ciro edildiği için de 121 Alacak Senetleri hesabı TL alacaklanır. Çek düzenlendiği için 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı TL alacaklanır. Kalan tutar için de satıcılara borçlanıldığından, 320 Satıcılar hesabı TL alacaklanır. İşlemin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 153 TİCARİ MALLAR ALINAN ÇEKLER VERİLEN ÇEK.Ö.EMİR ALACAK SENETLERİ SATICILAR Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:530 SORU: 4. İşletme, yurt dışından getireceği bir makine için bankada üretici firma lehine akreditif açtırmıştır. İşletme bu işlemde aşağıdaki hesaplardan hangisini borçlandırmalıdır? A) Diğer Maddi Duran Varlıklar B) Verilen Avanslar A) Bankalar C) Verilen Sipariş Avansları B) Verilen Avanslar D) İş Avansları C) Yapılmakta Olan Yatırımlar E) Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Diğer Maddi Duran Varlıklar E) Verilen Sipariş Avansları Cevap, B 33. İşletme, üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yurt dışından bir firmaya sipariş ettiği taşıyıcılar için bankada akreditif açtırmıştır. Bu işlemle ilgili olarak işletme hangi hesaba borç kaydı yapmalıdır? Çözüm: Burada akreditif hesabının ne için açtırıldığına dikkat etmek gerekmektedir. Eğer esas faaliyetle ilgili bir mal ithalatı yapılacaksa,(işletmenin alıp sattığı mallar) açtırılan akreditif tutarı 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının borcunda izlenir. Duran varlık ithalatı için açtırılan akreditif tutarı, Verilen Avanslar hesabının borcunda izlenir. Burada akreditif, üretim faaliyetlerinde kullanılacak taşıyıcılar

3 için açtırılmıştır. Akreditif duran varlıklar için açtırıldığından, akreditif tutarı maddi duran varlık grubunda yer alan 259 Verilen Avanslar hesabının borcuna kaydedilir. Akreditif açtırılması, aynı tutarda bankadan kredi kullanılması anlamına geldiğinden 300 Banka Kredileri hesabı akreditif tutarı kadar alacaklanır. Akreditif işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur; Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:625 SORU:5. Bir anonim şirket, ihraç ettiği tahvilleri aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde izlemelidir? A) Menkul Kıymetler B) Mali Duran Varlıklar C) Mali Borçlar D) Borç ve Gider Karşılıkları E) Sermaye Yedekleri Cevap, C 49. Şirket tahvil ihraç ettiğinde, bu tahviller hangi hesap grubunda ve hesapta izlenmelidir? A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Tahviller D) Mali borçlar Çıkarılmış Tahviller E) Ticari borçlar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Çözüm: Şirketler tahvil ihraç ettiklerinde uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alan, 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı alacaklanır, bankaya para gireceği için Bankalar hesabı borçlanır. Tahvilin anapara ödemesi bir yılın altına düştüğünde, 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı borçlandırılır, 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri hesabı alacaklanır. 405 Çıkarılmış Tahviller hesabı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar içinde yeralır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:403 SORU:6. Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede, kredili olarak satılmış olan bir malın iade edilmesi hâlinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? A) Alıcılar hesabı alacaklandırılır. B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır. C) Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır. D) Ticari Mallar hesabı borçlandırılır. A) Kasa hesabı alacaklı TL E) Yurtiçi Satışlar hesabı B) Satıştan İadeler hesabı alacaklı TL borçlandırılır. C) İndirilecek KDV hesabı borçlu TL Cevap, E 132. ve 133. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Mal hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletme KDV dahil TL ye 26 adet mal satın almıştır. Satın alınan malların 18 adedi KDV hariç TL ye satılmıştır. Satılan malların 3 adedi daha sonra işletmeye iade edilmiştir. (Tüm işlemler peşin yapılmış olup KDV oranı % 10 olarak alınacaktır. Dönem başında stok bulunmamaktadır.) 133. Satılan malların işletmeye iadesiyle ilgili yapılan kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? D) Ticari Mallar hesabı borçlu TL E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklı TL Çözüm: Sürekli envanter yönteminde, satış iadesi kaydının yanında; iade alınan mal maliyeti kaydı da yapılmaktadır. İşletme bir adet malı ( /18) TL ye satmıştı. Bu durumda 610 Satış İadesi hesabının borcuna kaydedilecek tutar (3 adet x TL) TL olur. Mallar daha önce peşin satıldığından iade edilen malların tutarı kasadan ödendiği için 100 Kasa hesabı TL alacaklanır.

4 Satış iadesi kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 610 SATIŞ İADESİ İND.KDV KASA İade alınan malların maliyet kaydında, işletmeye mal geldiği için 153 Ticari Mallar hesabı (3 x ) TL borçlanır, bunun karşılığında daha önce borçlandırılan 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı TL alacaklanır. İade edilen malların maliyet kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 153 TİCARİ MALLAR SATILAN TİC.MAL.MALİY Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:405 SORU:7. Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Stoklar grubunda yer almaz? A) Mamuller B) Verilen Avanslar C) İlk Madde ve Malzeme D) Verilen Sipariş Avansları E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Cevap, B 134. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar grubunda yer almaz? A) Diğer Stoklar B) Yarı Mamuller C) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı D) İş Avansları E) Mamuller Çözüm: Stoklar, işletmelerin, satmak veya üretimde kullanmak amacıyla edindikleri varlıklardır. Stoklar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 151 Yarı Mamul Üretim Hesabı 152 Mamuller Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı İş avansları, diğer dönen varlıklar grubunda yer alır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: SORU:8. I. Genel Yönetim Giderleri II. Reeskont Faiz Gelirleri A) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar III. Önceki Dönem Gelir ve Kârları B) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar IV. Menkul Kıymet Satış Kârları C) Brüt satışlar Yukarıdaki hesaplardan hangileri, D) Faaliyet giderleri Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve E) Faaliyet kârı Kârlar arasında yer alır? A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Cevap, D 11. Menkul Kıymet Satış Kârları hesabı aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? Çözüm: Menkul Kıymet Satış Kârı, menkul kıymetlerin alış değerlerinin üstünde satıldıklarında elde edilen kârın izlendiği hesaptır. Bu hesap gelir tablosunda yer alan, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar içinde yer alır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde

5 aşağıdaki hesaplar yer alır; 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 642 Faiz Gelirleri 643 Komisyon Gelirleri 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 645 Menkul Kıymet Satış Kârları 646 Kambiyo Kârları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Enflasyon Düzeltme kârı 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Cevap, B seçeneğidir. 32. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde yer almaz? A) Bağlı Ortaklıklar Temettü Gelirleri B) Kambiyo Kârları C) Gelecek Aylara Ait Gelirler D) Komisyon Gelirleri E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Çözüm: Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda, diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârlar izlenir. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 642 Faiz Gelirleri 643 Komisyon Gelirleri 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 645 Menkul Kıymet Satış Kârları 646 Kambiyo Kârları 647 Reeskont Faiz Gelirleri 648 Enflasyon Düzeltme Kârları 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı bilançoda yer alır. Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:779 SORU: 9 Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde Finansman Giderleri hesabı kullanılmaz? A) Bankadan alınan krediye faiz tahakkuk etmesi B) Çıkarılan tahvillere faiz tahakkuk etmesi C) Alınan teminat mektubu için 4. Aşağıdaki olaylardan hangisinin muhasebeleştirilmesinde finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Nominal değerin altında finansman bonosu ihraç edilmesi B) Banka kredisine faiz tahakkuk etmesi C) Borç senedinin yenilenmesi D) Alacak senedinin yenilenmesi E) Kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredinin tutarında artış olması Çözüm: Finansman Giderleri, İşletmelerin gerek yatırım ve

6 komisyon ödenmesi D) Alacak senetlerinin tahsili için komisyon ödenmesi E) Borç senedinin, ileri vadeli ve daha fazla tutarlı senetle değiştirilmesi Cevap, D gerekse çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğu kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ait faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerdir. Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilir; A Seçeneği, nominal değerinin altında finansman bonosu ihraç edilmesi durumunda, satış değeri ile nominal değer arasındaki fark dönemler itibari ile 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde nominal değeri 4 TL, 8 ay vadeli, adet finansman bonosunu 2,8 TL den ihraç etmiştir. Yapılacak yevmiye kaydında, bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı ( x 2,8) TL borçlanır ( x 4) TL lik finansman bonosu, TL ye satıldığı için ( ) TL ihraç farkı ortaya çıkmıştır. Bu fark da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu ihraç edildiği için, ihraç edilen finansman bonoları nominal değerleri ( TL) ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. 102 BANKALAR MENKUL KIY.İH.F ÇIKARILMIŞ BONO SENET Dönem sonunda ihraç farkından döneme düşen tutar, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu, tarihinde ihraç edildiği için 2010 yılına 3 aylık ihraç farkı düşmektedir. 8 aylık ihraç farkı TL ise aylık ihraç farkı TL olur. Dolayısıyla 2010 yılına düşen ihraç farkı (3 ay x TL) TL olur. Döneme düşen ihraç farkının kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 780 FİNANSMAN GİD MEN.KIY.İH.FARKI B Seçeneği, bankadan çekilen krediye tahakkuk eden faizler, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, bankadan kullanılan kredi borcu arttığı için, 300 Banka Kredileri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesinin, daha önce bankadan aldığı kısa vadeli banka kredisi için TL faiz tahakkuk etmiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS C seçeneği, borç senedi yenilenmesi, senetli borcun vadesinde ödenememesi durumunda, eski borç senedinin alınarak, yerine daha uzun vadeli ve daha fazla tutarlı senet verilmesi işlemidir. İşletmenin borcu, eski senetle yeni senet arasındaki fark kadar artar. Bu da işletme için gider demektir. Bu fark 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, bu senet yerine 5 ay vadeli TL lik yeni bir senet düzenlemiştir. 321 BORÇ SENET.HS FİNANSMAN GİD. HS

7 321 BORÇ SENETLERİ HS D seçeneği, alacak senetlerinin yenilenmesi, borçlusu tarafından vadesinde ödenemeyen alacak senedinin, daha ileri vadeli ve yüksek tutarlı alacak senedi ile değiştirilmesi işlemidir. Eski alacak senedinin yerine yüksek tutarlı yeni alacak senedi alındığında işletmenin alacağı artacağı için gelir elde edecektir, bu gelir de 642 Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik alacak senedinin yerine, 5 ay vadeli TL lik alacak senedi almıştır. 121 ALACAK SENET.HS Yeni alacak senedi 121 ALACAK SENET.HS Portföy. Alacak senedi 642 FAİZ GELİRLERİ E Seçeneği, kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredi tutarının artması, yabancı paralı kredilerde kur arttığında, işletmenin bankaya olan borcu da artmakta ve bu artış işletme açısından gider olmaktadır. Bu gider 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde A Bankasından 1 yıl vadeli Dolar kredi almıştır. Bu tarihteki Dolar kuru 1,4 TL, dönem sonu Dolar kuru ise 1,6 TL dir. Dönem sonuna gelindiğinde işletmenin bankaya olan borcu Dolar başına 0,2 (1,6 1,4) TL artmıştır. O halde, işletmenin kredi borcu ( $ x 0,2 TL) TL artar. Bu tutar da 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir, banka kredisi borcu arttığı için de 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklanır. 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS Dolayısıyla, alacak senedinin yenilenmesi işleminde 780 Finansman Gideri değil, 642 Faiz Geliri ortaya çıkmaktadır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:729 SORU:10. Hisse Senedi İptal Kârları hesabı, aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde yer alır? A) Diğer Kâr Yedekleri A) Sermaye Yedekleri B) Yasal Yedekler B) Kâr Yedekleri C) Kâr Yedekleri C) Olağandışı Gelir ve Kârlar D) Ödenmiş Sermaye D) Menkul Kıymetler E) Mali Duran Varlıklar E) Sermaye Yedekleri Cevap, A 12. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabı, aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır? Çözüm: İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabı, Sermaye Yedekleri hesap grubunda yer alır. Bu hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır; SERMAYE YEDEKLERİ 520 Hisse Senedi İhraç Primleri 521 Hisse Senedi İptal Kârları 522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışı

8 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışı 524 Maliyet Artış Fonu 529 Diğer Sermaye Yedekleri Diğer kâr yedekleri ve Yasal Yedekler, Kâr Yedekleri hesap grubunda yer alır. Hisse senetleri ihraç primleri hesabı yukarıda da görüldüğü gibi Sermaye Yedekleri hesap grubunda yer alır. Cevap, E seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:641 SORU:11. Borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır? A) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı B) Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı C) Borç Senetleri hesabı borçlu - Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı D) Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı E) Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı Cevap, A 12. X işletmesi, elinde bulunan borç senetlerine reeskont işlemi uyguladığında hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapmalıdır? A) Reeskont faiz gelirleri hesabına borç B) Borç senetleri reeskontu hesabına borç C) Reeskont faiz giderleri hesabına borç D) Reeskont faiz giderleri hesabına alacak E) Borç senetleri reeskontu hesabına alacak Çözüm: Reeskont işlemi senetlerin bilanço gününde gerçek değerleriyle gösterilmesi için yapılan işlemdir. Reeskont işlemi soncunda, senetler gerçek değerlerine indirgenir. Bir işletme alacak senetlerini reeskonta tabi tutuyorsa, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Borç senetleri reeskonta tabi tutulurken, bu senetlerin vadesinden önce ödendiği düşünülür, borç senetleri vadesinden önce ödenirse, eksik ödenir, bu da işletme açısından gelir olur. O halde borç senetleriyle ilgili reeskont işleminde 647 Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklanır, 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlanır. Ertesi yılın başında, 322 Borç Senetleri Reeskontu hesabı 657 Reeskont Faiz Giderleri hesabının borcu karşılığında, alacaklandırılarak kapatılır. Borç senetleriyle ilgili reeskont işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 322 BORÇ SENET.REESK.HS. XXX 642 FAİZ GELİRLERİ HS. XXX Ertesi dönemin başında, borç senetleri reeskontunun iptal edilmesi kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 657 REESK. FAİZ GİD.HS. XXX 322 BORÇ SENET.REESK.HS. XXX Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:46 SORU:12. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde, basit madde kullanılması yeterli değildir? A) Satıcıların hesabına havale gönderilmesi B) Kredili olarak yapılan satış sonrasında çek alınması 10. Aşağıdaki finansal olaylardan hangisinin kaydında basit madde kullanılır? A) Yarısı peşin, yarısı kredili olarak KDV dahil TL ye mal satışı B) Bankadaki mevduat hesabına vergi hariç TL faiz işlemesi C) Önceki dönemde tamamına karşılık ayrılan TL tutarındaki şüpheli alacağın tahsil edilememesi

9 C) Özel maliyet harcaması yapılması D) Tamamına karşılık ayrılmış olan alacağın tahsil edilememesi E) Mal alımı için nakit avans verilmesi Cevap, C D) Kayıtlı bedeli TL olan bir demirbaşın KDV dahil TL ye satılması E) KDV hariç tutarı TL olan malın satın alınması Çözüm: Basit madde (1-1); bir hesap borçlanırken bir hesabın alacaklandığı madde türüdür 100 KASA HS. XXX 102 BANKALAR HS. XXX Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilebilir; A seçeneğindeki, yarısı peşin, yarısı kredili olarak KDV dahil TL ye mal satış kaydı aşağıdaki şekilde olur; 100 KASA HS ALICILAR HS YURT İÇİ SATIŞLAR HS HESAPLANAN KDV HS Bu kayıt, borç ve alacak tarafında birden fazla hesap olduğu için, karma (karışık) maddeye uygun kayıttır. B seçeneğindeki, bankadaki mevduat hesabına vergi hariç TL faiz işlemesi kaydı aşağıdaki şekilde olur; Vergi tutarı = x 0,15 = 165 TL Fon payı = 165 x 0,10 = 16,5 TL 102 BANKALAR HS. 918,5 193 PEŞİN ÖD.VER.FON. 181,5 642 FAİZ GELİRLERİ HS Bu kayıt, borç tarafta birden fazla, alacak tarafında bir tane hesap bulunduğu için bileşik maddeye uygun kayıttır. C seçeneğindeki, önceki dönemde tamamına karşılık ayrılan TL tutarındaki şüpheli alacağın tahsil edilememesi işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 129 ŞÜP.TİC.AL.KARŞ.HS ŞÜP.TİC.ALACAK HS Bu kayıt, borç ve alacak tarafında birer hesap yer aldığı için, basit maddeye uygun bir kayıttır. D seçeneğindeki, kayıtlı bedeli TL olan bir demirbaşın KDV dahil TL ye satılması işleminin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 100 KASA HS DEMİRBAŞLAR HS HESAPLANAN KDV 750 Bu kayıt, borcunda bir hesap alacağında birden fazla hesap bulunduğu için, bileşik maddeye uygun bir kayıttır. E seçeneğindeki, KDV hariç tutarı TL olan malın satın alınması işleminin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV KASA HS Bu kayıt, borcunda iki hesap alacağında bir hesap bulunduğu için, bileşik maddeye uygun bir kayıttır. Cevap, C seçeneğidir.

10 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:779 SORU:13. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde, finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Alacak senedinin iskonto ettirilmesi B) Banka kredisine faiz tahakkuk etmesi B) Hisse senedi ihracı C) Borç senedinin yenilenmesi C) Tahvil faizi ödemesi D) Alacak senedinin yenilenmesi D) Borç senedinin yenilenmesi E) Bankaya kredi faizi ödemesi yapılması Cevap, B 4. Aşağıdaki olaylardan hangisinin muhasebeleştirilmesinde finansman gideri ortaya çıkmaz? A) Nominal değerin altında finansman bonosu ihraç edilmesi E) Kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredinin tutarında artış olması Çözüm: Finansman Giderleri, İşletmelerin gerek yatırım ve gerekse çalışma sermayesi ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğu kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ait faiz, kur farkları, komisyon vb. giderlerdir. Seçenekler aşağıdaki şekilde analiz edilir; A Seçeneği, nominal değerinin altında finansman bonosu ihraç edilmesi durumunda, satış değeri ile nominal değer arasındaki fark dönemler itibari ile 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde nominal değeri 4 TL, 8 ay vadeli, adet finansman bonosunu 2,8 TL den ihraç etmiştir. Yapılacak yevmiye kaydında, bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı ( x 2,8) TL borçlanır ( x 4) TL lik finansman bonosu, TL ye satıldığı için ( ) TL ihraç farkı ortaya çıkmıştır. Bu fark da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu ihraç edildiği için, ihraç edilen finansman bonoları nominal değerleri ( TL) ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. 102 BANKALAR MENKUL KIY.İH.F ÇIKARILMIŞ BONO SENET Dönem sonunda ihraç farkından döneme düşen tutar, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Finansman bonosu, tarihinde ihraç edildiği için 2010 yılına 3 aylık ihraç farkı düşmektedir. 8 aylık ihraç farkı TL ise aylık ihraç farkı TL olur. Dolayısıyla 2010 yılına düşen ihraç farkı (3 ay x TL) TL olur. Döneme düşen ihraç farkının kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 780 FİNANSMAN GİD MEN.KIY.İH.FARKI B Seçeneği, bankadan çekilen krediye tahakkuk eden faizler, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, bankadan kullanılan kredi borcu arttığı için, 300 Banka Kredileri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesinin, daha önce bankadan aldığı kısa vadeli banka kredisi için TL faiz tahakkuk etmiştir. Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde olur; 780 FİNANSMAN GİD.HS

11 300 BANKA KREDİLERİ HS C seçeneği, borç senedi yenilenmesi, senetli borcun vadesinde ödenememesi durumunda, eski borç senedinin alınarak, yerine daha uzun vadeli ve daha fazla tutarlı senet verilmesi işlemidir. İşletmenin borcu, eski senetle yeni senet arasındaki fark kadar artar. Bu da işletme için gider demektir. Bu fark 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, bu senet yerine 5 ay vadeli TL lik yeni bir senet düzenlemiştir. 321 BORÇ SENET.HS FİNANSMAN GİD. HS BORÇ SENETLERİ HS D seçeneği, alacak senetlerinin yenilenmesi, borçlusu tarafından vadesinde ödenemeyen alacak senedinin, daha ileri vadeli ve yüksek tutarlı alacak senedi ile değiştirilmesi işlemidir. Eski alacak senedinin yerine yüksek tutarlı yeni alacak senedi alındığında işletmenin alacağı artacağı için gelir elde edecektir, bu gelir de 642 Faiz Gelirleri hesabının alacağına kaydedilir. Örnek, X işletmesi, TL lik alacak senedinin yerine, 5 ay vadeli TL lik alacak senedi almıştır. 121 ALACAK SENET.HS Yeni alacak senedi 121 ALACAK SENET.HS Portföy. Alacak senedi 642 FAİZ GELİRLERİ E Seçeneği, kur değişiminden dolayı bankadan alınan kredi tutarının artması, yabancı paralı kredilerde kur arttığında, işletmenin bankaya olan borcu da artmakta ve bu artış işletme açısından gider olmaktadır. Bu gider 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Örnek, X işletmesi, tarihinde A Bankasından 1 yıl vadeli Dolar kredi almıştır. Bu tarihteki Dolar kuru 1,4 TL, dönem sonu Dolar kuru ise 1,6 TL dir. Dönem sonuna gelindiğinde işletmenin bankaya olan borcu Dolar başına 0,2 (1,6 1,4) TL artmıştır. O halde, işletmenin kredi borcu ( $ x 0,2 TL) TL artar. Bu tutar da 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir, banka kredisi borcu arttığı için de 300 Banka Kredileri hesabı TL alacaklanır. 780 FİNANSMAN GİD.HS BANKA KREDİLERİ HS Dolayısıyla, alacak senedinin yenilenmesi işleminde 780 Finansman Gideri değil, 642 Faiz Geliri ortaya çıkmaktadır. Cevap, D seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:673 SORU:14. işletme, tarihinde belirlediği TL tutarındaki elektrik tüketim bedelini 1. VE 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ X işletmesi, elektrik sayacı üzerinden yaptığı belirlemeye göre, Aralık ayı tüketim bedeli olarak TL hesaplamıştır.

12 ilgili hesaplarda muhasebeleştirmiştir. Söz konusu işleme ilişkin fatura tarihinde TL olarak işletmeye ulaşmıştır. (KDV oranı % 10 dur.) Buna göre, tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu TL B) İndirilecek KDV hesabı borçlu TL C) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL D) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı TL E) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL Cevap, C 2. Aralık ayına ait KDV dahil TL lik elektrik faturası gelmesi durumunda yapılacak kayıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (KDV oranı %10) A) Maliyet giderleri karşılığı TL borçlanır B) Maliyet giderleri karşılığı TL borçlanır C) Gider tahakkukları hesabı TL alacaklanır D) Maliyet giderleri karşılığı hesabı TL alacaklanır E) Kasa hesabı TL alacaklanır Çözüm: Gerçekleşen gider ile tahmin edilen giderin karşılaştırılabilmesi için, öncelikle KDV hariç tutarın bulunması gerekmektedir. Çünkü, KDV giderin içinde yer almaz. KDV siz tutar = 1.650/1,10 KDV tutarı = TL = 150 ( ) TL İşletme, TL elektrik gideri tahmin etmiş, ancak TL elektrik gideri gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna 250 TL daha kayıt yapılmalıdır. Gider gerçekleştiği için 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı TL borçlandırılarak kapatılır. Elektrik gideri ile ilgili KDV nedeniyle, 191 İndirilecek KDV hesabı 150 TL borçlanır, gider tahakkuk ettiği için yani daha sonra ödeneceği için 381 Gider Tahakkukları hesabı TL alacaklanır. Giderin gerçekleşmesi kaydı aşağıdaki şekilde olur; 373 MALİYET GİD.KARŞ.HS GENEL YÖN.GİD.HS İNDİRİLECEK KDV HS GİDER TAHAKKUK.HS Cevap, C seçeneğidir. 25. X işletmesinin tarihi itibarıyla belirlediği doğalgaz tüketim bedeli TL olup ilgili hesaplarda muhasebeleştirilmiştir. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) İlgili doğalgaz faturası tarihinde TL olarak işletmeye ulaştığında yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu TL B) Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu 200 TL C) Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 200 D) Satıcılar hesabı alacaklı TL E) Satıcılar hesabı alacaklı TL Çözüm: Doğalgaz tüketim bedelini işletme kendisi belirlemiştir. Dolayısıyla bu gider kesin değildir. Bu durumda belirlenen doğalgaz tüketim bedeli kesin olmadığı için, 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına kaydedilir. Karşılığında ise 730 Genel Üretim Giderleri hesabı borçlanır. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 730 GENEL ÜRETİM GİD.HS MALİYETİ GİD. KARŞ.HS Ancak Mayıs ayına ait doğalgaz faturası TL gelmiştir.

13 Bu tutarın içinde KDV de yer almaktadır. Gider tutarı (KDV siz tutar) (11.000/1,1) TL olur. Dolayısıyla işletmenin tahmin ettiğinden daha az fatura gelmiştir. İşletme genel üretim giderleri hesabının borcuna TL kaydetmiş, bu hesabın borcunda TL kalması için, alacağına 200 TL kayıt yapılmalıdır. Maliyet giderleri karşılığı hesabı ise gider gerçekleştiği için TL borçlandırılarak kapatılır. Fatura bedeli daha ödenmediği için gider tahakkukları hesabı da TL alacaklanır. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olur; 373 MALİYET GİD.KARŞ.HS İNDİRİLECEK KDV HS GENEL ÜRETİM GİD.HS GİDER TAHAKKUK.HS Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: 567 Bir işletme, büro olarak kullandığı binasını, tadilat yaptırmak üzere bir taahhüt işletmesine teslim etmiştir. Taahhüt işletmesi bir süre sonra aşağıdaki faturayı sunmuştur. (KDV ihmal edilecektir.) Tutar (TL) Binanın boyanması Asansör montajı Koltuk takımı alımı SORU:16. Buna göre, taahhüt işletmesine banka havalesiyle gönderilen TL ile ilgili yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) BİNALAR BANKALAR B) GENEL YÖN. GİD BANKALAR C) BİNALAR GENEL YÖN. GİD BANKALAR D) DEMİRBAŞLAR BANKALAR E) BİNALAR GENEL YÖN. GİD DEMİRBAŞLAR BANKALAR Cevap, E 7. ve 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. İşletme, satış mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin yaptırmıştır. 8. Mağazanın işletmenin aktifine kayıtlı olması durumunda yukarıdaki iş için yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilmelidir? A) Yapılmakta Olan Yatırımlar B) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri C) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri D) Binalar E) Özel Maliyetler Çözüm: Duran varlıklar elde edildikten sonra ya da kullanılabilir duruma geldikten sonra yapılan değer artırıcı harcamalar, duran varlığın ömrünü uzatan harcamalar, kapasitesini artırıcı harcamalar, eğer duran varlık işletme aktifinde kayıtlı ise o duran varlığın maliyetine eklenir. (örneğin, kalorifer tesisatı, asansör, vitrin, asma kat vb. yaptırmak) Duran varlık kiralanmışsa, yukarıda sayılan harcamalar 264 Özel Maliyetler hesabının borcunda izlenir. Ancak duran varlık işletmeye ait olsun ya da olmasın, bu duran varlık için yapılan normal bakım onarım giderleri fonksiyonlarına göre gider hesaplarına kaydedilir. (Araştırma geliştirme gideri, pazarlama satış dağıtım gideri ve Genel yönetim gideri) Cevap, D seçeneğidir.

14 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: 591 SORU: 17. İşletme; TL nominal bedelli, yıllık % 12 faizli, 9 ay vadeli finansman bonolarını TL bedelle tarihinde banka aracılığıyla ihraç A) etmiştir. Buna göre, aynı tarihte KASA HS yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) BANKALAR BANKALAR HS MEN. KIY. İH. FARKI MENKUL KIYMET İH.FARKI ÇIK. BONO. VE SEN B) C) ÖZ. KES. T. SEN.VE BONO BANKALAR HS BANKALAR C) MENKUL KIYMET İH.FARKI ÖZ. KES. TAH. SEN. VE B D) MEN.KIY. İH. FARKI BANKALAR HS BANKALAR D) BANKALAR ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER E) E) ÇIK. BONO VE SENET. HS BANKALAR FİNANSMAN GİDERLERİ ÇIK. BON. VE SENT Cevap, A 10. İşletme 15 Ekim de çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? MENKUL KIYMET İH.FARKI ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS ÇIK. BONO VE SENET. HS FİNANSMAN GİD.HS ÇIK. BONO VE SENET. HS BANKALAR HS MENKUL KIYMET İH.FARKI Çözüm: Kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkarılan finansman bonoları nominal değerleri ile 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabının alacağına kaydedilir. Bu bonolar için tahakkuk eden faizler ise 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna, 381 Gider Tahakkukları hesabının alacağına kaydedilir. Eğer finansman bonoları nominal değerlerinin altında ihraç edilmiş ise nominal değer ile satış değeri arasındaki fark 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilir. Daha sonra bu farktan döneme düşen tutar; 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabının alacağı karşılığında, 780 Finansman Giderleri hesabının borcuna kaydedilir. Yapılacak muhasebe kaydında, ihraç edilen finansman bonoları nedeniyle 305 Çıkarılmış Bono ve Senetler hesabı TL alacaklanır, farktan dolayı da 308 Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabı TL borçlanır. Bankaya para girdiği için 102 Bankalar hesabı TL borçlanır. Finansman bonosu ihracına ait yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 102 BANKALAR HS MEN.KIY.İH.FARKI HS ÇIKARILMIŞ BONO SENET Cevap, C seçeneğidir.

15 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:706 SORU:18 Bir işletme, tarihinde A Firmasına kiraladığı iş yerinin 1 yıllık kira bedeli olan TL yi banka aracılığıyla tahsil etmiştir. (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) Buna göre, işletmenin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) C) Yurt içi satışlar hesabı alacaklı TL BANKALAR D) Yurt içi satışlar hesabı alacaklı TL FAAL.İL. DİĞ. GEL. VE K B) BANKALAR GEL. AY. AİT GELİR C) BANKALAR GEL. AY. AİT GELİR GEL. YIL. AİT GELİR D) BANKALAR ÖZEL FONLAR E) BANKALAR DİĞER SATIŞ GELİRLERİ KASA HS Cevap, C SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. X işletmesi, tarihinde, atıl (boş) duran binasını, 15 aylığına TL tahsil ederek kiraya vermiştir. İşletme mali tablolarını aylık düzenlemektedir. (KDV %10) 6. Buna göre, X işletmesinin tarihinde yapacağı kayıt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Gelecek aylara ait gelirler hesabı borçlu TL B) Gelecek yıllara ait gelirler hesabı alacaklı TL E) Diğer olağan gelir ve kârlar hesabı alacaklı TL Çözüm: Aylık gelir ( TL/15 ay) TL dir. İşletme finansal tablolarını aylık düzenlediği için; tarihinde 10. ay a düşen bir aylık gelir olan TL, dönem geliri olarak 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabının alacağına kaydedilir yılına ait 2 aylık (11. ve 12. ay a ait gelir) gelir olan TL de 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Kalan gelir (12 ay x TL = TL) ise, kira süresi bir yıldan uzun olduğu için 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Kira geliri kasaya tahsil edildiği için 100 Kasa hesabı TL borçlanır tarihinde işlemin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 649 DİĞER OL.GELİR VE KAR GEL.AYLARA AİT GEL GEL.YIL.AİT GELİR HESAP.KDV HS Bu kayıttan sonra her ayın başında aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 380 GELECEK AY.AİT GELİR DİĞER OL.GEL.KAR.HS Bu işlemin kaydı aşağıdaki şekilde de yapılabilirdi; 2010 yılına ait kira geliri, işlem tarihinde, 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Daha sonra, her ayın sonunda döneme (ay a) düşen gelir 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabının alacağına kaydedilir tarihinde aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 100 KASA HS GELECEK AY.AİT GEL GELECEK YIL.AİT GEL HESAPLANAN KDV tarihinde de aşağıdaki şekilde kayıt yapılır; 380 GELECEK AY. AİT GELİR DİĞER OL. GEL.KAR Cevap, E seçeneğidir.

16 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:306 SORU:20 Yalnızca tek tip ticari mal SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE alıp satan işletmenin bir dönem GÖRE CEVAPLAYINIZ. boyunca yaptığı alışlar tarih sırasıyla aşağıda verilmiştir. Miktar (Adet) Birim alış fiyatı (TL) İlgili dönemde adet ticari mal satılmıştır. İşletme LIFO yöntemini kullandığına göre, ilgili dönemde satılan ticari mal maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Cevap, E Tarih Adet Fatura tutarı (TL) Yukarıda verilen mal alışlarını yapan işletme, mal hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izlemekte, stok maliyetlerini ise Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre belirlemektedir, işletme satışlarını % 20 kârlı olarak yapmaktadır. Satılan mallardan 50 adeti iade edilmiştir. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.) 23. İşletmenin tarihinde senet karşılığı sattığı 250 adet malın satış fiyatı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Çözüm: Öncelikle fatura tutarının içinde KDV nin de yer alacağının bilinmesi gerekir. Dolayısıyla, KDV düşüldükten sonra alış maliyetleri ile birim alış maliyetleri aşağıdaki şekilde hesaplanır; Tarih Adet Alış Maliyeti Birim Alış Maliyeti TL (1.980/1,10) TL (1.188/1,10) TL (2.640/1,10) TL (1.650/1,10) TL (792/1,10) 12 TL (1.800/150) 18 TL (1.080/60) 24 TL (2.400/100) 30 TL (1.500/50) 36 TL (720/20) İşletme stok maliyetlerini Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre hesapladığı için, satışını satış tarihinden önce son aldığı maldan itibaren ( ) yapacaktır. 250 adet malın satışı Son Giren ilk Çıkar yöntemine göre aşağıdaki şekilde gerçekleşir; x 30 = TL x 24 = TL x 18 = TL x 12 = 480 TL + Satılan Ticari Mal Maliyeti TL

17 İşletme satışlarını %20 kârlı yaptığı için, satılan ticari mallar maliyetine %20 kâr eklendiğinde, malların satış fiyatı bulunur. Malların satış fiyatı (tutarı) = x 1,20 Cevap, B seçeneğidir. = TL 25. İşletmenin sattığı malların maliyeti kaç TL dir? A) B) C) D) E) Çözüm: Satılan Ticari malların maliyeti ilk soruda TL olarak bulunmuştu. Ancak 50 adet mal iade edilmişti. İşletme son giren ilk çıkar yöntemini kulandığı için, mallar son satılanlardan itibaren iade gelir. O halde iade alınan mal maliyeti aşağıdaki şekilde hesaplanır; işletme en son tarihinde 40 adet mal satmıştı. İade edilen mallardan 40 adeti, bu mallardan gelir. Ondan öncede tarihinde satış yapılmıştı. Kalan 10 adet malda bu tarihte satılanlardan gelir. Bu durumda alınan mal maliyeti: 40x12 = x18 = 180 = 660 Dolayısıyla satılan mallar maliyeti 4800 ( ) TLolur, Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:468 Soru:21. işletmenin bir ay içinde satmış olduğu ticari mallar için hesapladığı KDV tutarı TL dir. İşletme, 4. X işletmesinde, 2010 Haziran ayı sonu itibariyle; Hesaplanan KDV hesabının kalanı TL, İndirilecek KDV hesabının kalanı TL aldığı ticari mallar ve hizmetler için ise Devreden KDV hesabının kalanı TL dir. İşletmenin 2010 Haziran ayı sonunda yapması gereken kayıt TL lik KDV indirim hakkı elde aşağıdakilerden hangisidir? etmiştir. İşletmenin önceki aylardan A) devreden KDV alacağı ise TL dir. HESAPLANAN KDV Buna göre, işletmenin ay sonunda DEVREDEN KDV yapması gereken kayıt İNDİRİLECEK KDV aşağıdakilerden hangisidir? ÖD. VERGİ VE FON A) B) HESAPLANAN KDV HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV C) ÖD. VERGİ VE FON HESAPLANAN KDV B) DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV D) İNDİRİLECEK KDV HESAPLANAN KDV ÖD. VERGİ VE FON İNDİRİLECEK KDV C) E) İNDİRİLECEK KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV HESAPLANAN KDV D) İNDİRİLECEK KDV Çözüm: İşletmenin tahsil ettiği KDV (Hesaplanan KDV)

18 DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV E) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV DİĞER GEL. VE KÂR Cevap, A ödediği KDV den (İNDİRİLECEK KDV + DEVREDEN KDV) ( ) TL fazla olduğu için devlete borcu vardır. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. Yapılacak yevmiye kaydında, 391 Hesaplanan KDV hesabı TL borçlandırılır, 191 İndirilecek KDV hesabı TL, 190 Devreden KDV hesabı da TL alacaklandırılır. Aradaki, TL fark ise 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. 391 HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VER.FON Cevap, A seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir. (TL) 8. Bir işletmenin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: Birikmiş Amortismanlar Yasal Yedekler Kıdem Tazminatı Karşılığı Geçmiş Yıllar Kârları Ödenmemiş Sermaye Özel Fonlar Banka Kredileri Sermaye Dönem Net Zararı Ortaklara Borçlar A) B) C) Yukarıdaki bilgilere göre, D) E) İşletmenin Öz Kaynaklarının toplamı kaç TL dir? A) B) C) D) E) Cevap, D Sermaye Menkul Kıymet İhraç Farkları Hisse Senedi İptal Kârları Birikmiş Amortismanlar Geçmiş Yıllar Zararları Statü Yedekleri Ödenmemiş Sermaye Geçmiş Yıllar Kârları Dönem Net Zararı Menkul Kıymet Satış Zararları Yukarıdaki verilere göre, işletmenin öz kaynaklar toplamı kaç TL dir? Çözüm: Öz kaynaklar, başlangıçta koyulan sermaye ile dağıtılmayıp işletmede bırakılan kârlar, sermaye yedekleri ve kâr yedeklerinden oluşur. Öz kaynaklar grubunda yer alan hesaplar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş sermaye 500 sermaye 501 ödenmemiş sermaye Sermaye yedekleri 520 hisse senetleri ih.prim. 521 His.Senet.İptal Karları 522 M.D.V. Yeniden Değ.Artışı Kar yedekleri 540 Yasal Yedekleri 541 Statü Yedekleri 542 Olağanüstü Yedekler Dönem net kar/z 590 Dönem Net Karı 591 Dönem Net Zararı Geçmiş yıllar K/Z 570 Geçmiş Yıl Zararları 580 Geçmiş Yıl Zararları

19 523 İştirakler Yeniden Değ.Artışı 524 Maliyet Artış Fonu 529 Diğer Sermaye Yedekleri 549 Özel Fonlar Soruda verilen bilgilerden öz kaynak içinde yer alan hesaplar aşağıdaki şekilde ayrılabilir; ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Hisse Senedi İptal Kârları Geçmiş Yıllar Zararları (45.000) Statü Yedekleri Ödenmemiş Sermaye ( ) Dönem Net Zararı (25.000) Geçmiş Yıllar Kârları Cevap, C seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. A İşletmesi tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık A) itibarıyla ihtilaflı konuma girmiş ve BANKALAR hukuki takip için TL ödenmiştir. ALICILAR Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl B) masraflar ile alacağın % 80'i 1,79 TL BANKALAR kuru üzerinden tahsil edilmiş, kalanı ise ALICILAR silinmiştir. YURT DIŞI SATIŞ 80 SORU:24. A İşletmesinde, ihracatla C) ilgili yapılması gereken kayıt BANKALAR aşağıdakilerden hangisidir? ALICILAR A) Alıcılar hesabı borçlu - Yurtiçi KAMBİYO KAR. 80 Satışlar hesabı alacaklı B) Alacak Senetleri hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı C) Alınan Çekler hesabı borçlu - Ticari Mallar hesabı Alacaklı D) Alıcılar hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı 124. İşletme yurt dışında bir firmaya kredili olarak $ tutarında mal satmıştır. Satış tarihinde 1$=1,32 TL dir. Müşteri bir ay sonra malın bedelini bankaya yatırdığında 1$=1,36 TL olmuştur. D) Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? BANKALAR ALICILAR DİĞER ÇEŞ.BORÇ. 80 E) BANKALAR ALICILAR DİĞER GELİR. 80 Çözüm: Mal yurt dışına satıldığında, satış hasılatı elde edildiğinden, 601 Yurt Dışı Satışlar hesabı (2.000 x 1,32) TL alacaklanır. Mal veresiye satıldığından işletmenin alacağı artar buna

20 borçlu Ticari Mallar hesabı alacaklı Cevap, D bağlı olarak da 120 Alıcılar hesabı borçlanır. Mal satış işlemine ilişkin yevmiye kaydı aşağıdaki şekilde yapılır; 120 ALICILAR YURT DIŞI SATIŞLAR Malın satıldığı tarihte 1 $ = 1,32 TL idi, alacağın tahsil edildiği tarihteki Dolar kuru 1,36 TL dir. Dolayısıyla, işletme alacağın tahsilinde kur farkından dolayı 80 ((1,36-1,32)x2.000) TL kâr elde eder. Bu kâr 601 Yurt Dışı Satışlar hesabının alacağına kaydedilir. Ayrıca, alıcılar borcunu ödediği için 120 Alıcılar hesabı TL alacaklanır. Bankaya para girdiği için de 102 Bankalar hesabı ( ) TL borçlanır. Alıcılardan yapılan tahsilat kaydı aşağıdaki şekilde olur; 102 BANKALAR ALICILAR YURT DIŞI SATIŞ. 80 Cevap, B seçeneğidir MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA: soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. A İşletmesi tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık itibarıyla ihtilaflı konuma girmiş ve hukuki takip için TL ödenmiştir. Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl masraflar ile alacağın % 80'i 1,79 TL kuru üzerinden tahsil edilmiş, kalanı ise silinmiştir. 25. A İşletmesinin, 2011 yılına ait dönem sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Genel Yönetim Giderleri hesabı TL borçlu - Kasa hesabı TL alacaklı B) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı TL borçlu - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı TL alacaklı C) Alıcılar hesabı 500 TL borçlu, Genel Yönetim Giderleri hesabı TL borçlu - Bankalar hesabı TL alacaklı D) Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı TL borçlu - Alıcılar hesabı TL alacaklı 18. ve 19. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. X işletmesinin TL tutarındaki alacak senetlerinin tahsili şüpheli hale gelmiş ve tarihinde alacakla ilgili olarak dava açılmıştır. Açılan dava tarihinde sonuçlanmamış olup alacağın %60 ı için karşılık ayrılmıştır. 18. Bu bilgilere göre, işletmenin tarihinde yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ B) KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ C) ŞÜPHELİ TİC.ALACAK KARŞILIK GİDERLERİ D) ALICILAR KARŞILIK GİDERLERİ E) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞ Çözüm: Bir alacağın şüpheli hale gelmesi için; - Yazıyla birden çok kez istenmesine rağmen, tahsil edilemeyen dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar olması, - Alacağın dava veya icra safhasına gelmesi gerekir. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmaz. Alacağın şüpheli duruma düşmesi kaydı; 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ALACAK SENETLERİ

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı