ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI"

Transkript

1 İŞ MAKİNALARI İÇİNDEKİLER Giriş İş Makinaları İş Makinaları Çeşitleri İş Makinesi Operatörlük Belgesi İş Makinalarında Bakım Stratejileri İş Makinalarında İş Güvenliği Genel Kuralları MAKİNA VE TEÇHİZAT Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş makinalarını sınıflandırabilecek ve işlevlerini bilebilecek, İş makinalarının bakımlarının genel ilkelerini bilebilecek, Motorlu araç kullanıcıları ve iş makinesi operatörlerinin sahip olması gereken belgeleri tanımlayabilecek, İş makinları ile ilgili iş güvenliği kurallarını bilebileceksiniz. ÜNİTE 13

2 GİRİŞ Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile birlikte makineleşme oranları da artmaktadır. Makineleşme beraberinde sanayileşmeyi getirmekte ve gelişmişlik düzeyini arttırmaktadır. İş makinelerinin teknolojik gelişimi 16. yüzyıldan sonra hız kazanmıştır. 16. yüzyıla kadar alt yapı faaliyetleri teknolojik olmayan iş ekipmanları ile yapılmıştır yılında mekanik şekilde çalışan kazı makinesinin icat edilmesi günümüzün teknolojik iş makineleri için başlangıç noktası olmuştur. Son yıllarda ülkemizdeki iş makinesi üretim artışı ve üretim kalitesi umut vericidir. İş makineleri; çağdaş, planlı ve sağlıklı kentlerin oluşturulması için sanayi, inşaat ve imar işlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında yok olan alt yapıyı yeniden oluşturmak için iş makinelerinin önemi artmıştır. Bunun sonucu olarak iş makinelerin üretimi hızlı bir gelişim göstermiştir. Alt yapı yatırımlarının kısa sürede tamamlanmak istenmesi sektördeki yatırımların artmasına neden olmuştur. Özellikle son zamanlarda batı ülkelerindeki inşaat sektöründeki daralma iş makineleri sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu gelişmeler sonucunda, bazı firmalar ya birleşme yoluna gitmişler ya da üretimlerini durdurmak zorunda kalmışlardır. Günümüzde iş makineleri pazarında Amerikan ve Japon firmalarının hâkim olduğu görülmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde, alt yapı yatırımlarının tamamlanmış olması, bu ülkelerde iş makinelerinin daha çok bakım, onarım vb. faaliyetlerde kullanılmasına neden olmaktadır. Fakat gelişmekte olan ülkelerde, alt yapı yatırımlarının fazla olması, iş makinelerine olan talebi artırmaktadır. Üretici firmalar, hem ülkelerinde atıl durumda bulunan ikinci el makineleri hem de yeni üretilen iş makinelerini Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere ihraç etmektedir. İş makinaları; iş ve hizmet üreten, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımayan ve işe uygun özel ekipmanlarla donatılmış motorlu araçlardır. Ülkemizde iş makineleri sektörünün gelişimi çok yenidir yılı öncesi parça üretimi yapan firmalar daha sonra iş makinelerini üretmeye başlamışlardır. Özellikle gelişmiş ülkelerin dış pazara açılma ihtiyacı, 1980 sonrası iş makinelerindeki ithalat patlaması ve yüksek girdi maliyetleri yüzünden ülkemizde üretim açısından uzun bir süre istenilen üretim potansiyeline ulaşılamamıştır. Ayrıca ithal edilen iş makineleri, yedek parça ve servis sorununu da beraberinde getirmiştir. Yabancı firmaların Türkiye pazarında fiyat kırarak rekabet etmesi ve kırmış oldukları fiyat farkını yedek parça fiyatları üstüne koyarak kapatma yoluna gitmesi, iş makinesi sahiplerini kalitesiz ve ucuz yedek parça kullanmaya yöneltmiştir. Bu durum ise oldukça yüksek değerleri bulan iş makinelerinin uzun sure atıl kalmasına ve güvenlik açısından risklerin oluşmasına neden olmuştur. Son yılarda, gerek yedek parça hizmetlerinde gerekse servis hizmetlerinde kalite giderek yükselmektedir. Ülkemizde çok sayıda iş makinası üretimi yapan firmalar bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda ülkemizdeki iş makinesi üretim artışı ve kalitesi umut vericidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 İŞ MAKİNALARI Tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma vb. devlet kurumlarının ve özel sektörün kullanıldığı iş makinaları; iş ve hizmet üreten, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımayan ve işe uygun özel ekipmanlarla donatılmış motorlu araçlardır. Üstyapı, altyapı, karayolu yapım, bakım ve onarım, su yapıları inşaatı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb. inşaat işlerinde de kullanılan çok amaçlı iş makinaları mevcuttur. İş Makinaları Çeşitleri Çok çeşitli ve özel amaçlı kullanılan çok farklı iş makinaları mevcuttur. İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun harici kullanıldıkları alanlara göre de iş makinalarını sınıflara ayırmak mümkündür. Özel işler için geliştirilmiş çok özel iş makinaları bulunmaktadır. Çok çeşitli iş makinası olmasına rağmen Şekil de yaygın olarak kullanılan iş makinaları gösterilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Şekil Uygulamada Yaygın Olarak Kullanılan İş Makinaları Loderlar (Yükleyiciler) Bu makine tipi yükleme işlerinde kullanılır. Loder, bir traktör ve önde yüklemeyi sağlayan kepçe kısmından oluşur. Kepçe kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir. Şekil de Loder (Yükleyici) gösterilmektedir. Şekil Loder (Yükleyici) Beko-loderlar (Kazıcı-Yükleyiciler) Beko-loderin, loderden farkı, aynı zamanda kazıcı özelliğinin olmasıdır. Hem kazıcı hem yükleyicidir. Bir traktör, önde yüklemeyi sağlayan kepçe, arkada ise kazıcı kısmından oluşur. Kepçe ve kazıcı kısmı hidrolik sistemlerle hareket ettirilir. Şekil de Beko-Loder (Kazıcı-Yükleyici) iş makinası verilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Şekil Beko-Loder (Kazıcı-Yükleyici) Ekskavatörler Alt kısım paletli, lastik tekerlekli veya kamyon şasilidir. Üst kısımda tahrik motoru ve kumanda tertibatı bulunur. Makinanın ön kısmında ise kazmayı sağlayan mekanizma mevcuttur. Kepçeli, düz kepçeli, ters kepçeli, çeneli, draglin kovalı gibi çeşitleri vardır. Paletli veya lastik tekerleklidir. Paletli çeşitleri lastikliye göre daha kuvvetlidir. Lastik tekerlekli ekskavatörler ise daha esnek ve hareketlidir. Diğer türlerde olduğu gibi, kazıcı levhanın alt kısmında aşındıkça değiştirilebilen bir bıçak bulunur. Kendi bulunduğu düzeyin altında veya üzerinde iş yapabilen esnek bir iş makinasıdır. Şekil de paletli ve lastikli ekskavatörler ve Şekil de ise paletli ekskavatörlerin bir inşaat temelinde kazı işlemi çalışması verilmektedir. Şekil Paletli ve Lastikli Ekskavatörler Şekil Paletli Ekskavatörlerin İnşaat Temelinde Kazı İşlemi Çalışması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Greyderler Greyderler; genel olarak tesviye işlerinde, hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı makinalardır. Ayrıca uygun bir şekilde kullanıldıkları takdirde, tesviye ve bombelik verme, karıştırma ve yayma, malzemeyi yana yığma işleriyle birlikte hafif kazıma işlerinde de kullanılırlar. Greyderler ön kısım, arka kısım, şasi ve kazıyıcı levhadan oluşur. Ön kısım iki tekerlekli aks şeklinde olup direksiyon hareketini sağlar. Tahrik motoru ve kumanda mekanizmaları makinanın arkasındadır. Kazıyıcı levha, makinanın ön ve arka kısmını bağlayan şasi üzerine bağlanmıştır. Dozerde olduğu gibi levhanın alt kenarında aşındıkça değiştirilebilen bıçak bulunur. Greyderler ağır kazı işleri için uygun makinalar değildirler. Şekil da greyderin çalışması gösterilmektedir. Dozerler Şekil Greyder Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makinalarıdır. Makinanın altında uygun bıçak düzeneği vardır. Dozerlerin bıçak boyları değişik olup çeşitli işlerde kullanılma özellikleri vardır. Dozerler genelde ağır ve güçlü iş makinalarıdır. Şekil de dozer gösterilmektedir. Şekil Dozer Finişer (Asfalt Serme) Makineleri Beton asfalt, mekanik stabilizasyon vb. malzemeleri istenilen kalınlık, eğim ve yüzeysel düzgünlükte serme işlemini yapan iş makinalarıdır. Şekil de finişer (asfalt serme) makinesi verilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Şekil Finişer (Asfalt Serme) Makinesi Silindir Motorlu araç olan silindirler; toprak, stabilize ve asfalt gibi zeminlerde zeminin yapısına ve çeşidine uygun sıkıştırma ve ezme işlemlerini yapan makinelerdir. Şekil da silindir iş makinası gösterilmektedir. Zemin Süpürme Şekil Silindir Makinesi Araç üzerine monte edilen vakumlu yol süpürme makinası; yardımcı motor, çöp haznesi, vakum fanı, hidrolik ve pnömatik sistem, fırça ve sulama sistemlerinden meydana gelmektedir. Genellikle belediyeler tarafından temizlik amacı için kullanılmaktadırlar. Şekil da zemin süpürme aracı gösterilmektedir. Şekil Zemin Süpürme Aracı Mobil ve araç üstü vinçler Bu tür vinçlerin araçları yol ve arazi şartlarına uygun olmalıdır. Çok çeşitli amaçlar için mobil ve araç üstü vinçler kullanılmaktadır. Mesela yangın askerî ve amaçlı vinçler Şekil in en alt sırasında gösterilmektedir. Bu tür mobil Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 vinçlerin paletli olanları da vardır. Teleskopik platformlar yanal alanda en çok kullanım avantajı sağlayan platformlardır. Diğer hidrolik platformlara göre daha yüksek yerlere ulaşma imkânı sağlarlar. Teleskopik platformlar çalıştıkları sahalarda zemine ve çalışma alanına zarar vermeden kolay ve güvenli kullanım olanağına sahip platformlardır. Bu tür mobil vinçlerin özel uygulamalar için paletli olanları da vardır. Mobil ve araç üstü vinçler çok çeşitli amaçlar için kullanılmakta firmalar özel ihtiyaçlar için özel tasarımlar yapmaktadırlar. Şekil Mobil ve Araç Üstü Vinçler Kapalı alanlarda dizel, benzin ve LPG yakıtı ile çalışan forkliftler kullanılmamalıdır. Forkliftler Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek veya istiflemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. Forkliftler, daha çok paletlerin üzerine yüklü ağırlıkları taşımak, kaldırmak ve yerleştirmek/istif etmek için kullanılırlar. Açık alanlarda kullanım için dizel, benzin ve LPG motorlu tipleri, kapalı alanlarda ise AC ve DC elektrik akımı ile çalışabilen tipleri vardır. Şekil de farklı tip forkliftler gösterilmektedir. Şekil Farklı Tip Forkliftler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Forkliftler kullanılırken iş güvenliği açısından dikkat edilecek önemli noktalar; Forkliftler operatörlük belgesi olan kişilerce kullanılmalıdır. Operatörlük belgesi olmayanlara asla forkliftler kullandırılmamalıdır. Forklift çatallarında insan taşınmamalıdır. Yük, çatallara asılı olarak taşınmamalıdır. Çataldaki yükün üstüne insan alınmamalıdır. Forkliftin üzerine insan alınmamalıdır. Kapalı alanlarda çalışan forkliftlerin geliş/gidiş yolları işaretlenmelidir. Ani manevra, duruş ve kalkış hareketleri yapılmamalıdır. Forklift üzerinde yangın tüpü bulundurulmalıdır. Taşıyabileceği maksimum yük üzerinde yazılı olmalıdır. Üzerinde yazılı olan yük ağılığından daha ağır yükler taşınılmamalıdır. Kapalı alanlarda dizel, benzinli ve LPG li forkliftler kullanılmamalıdır. Kapalı alanlarda elektrikli forkliftler kullanılmalıdır. Fabrika açık alanlarında dizel, benzinli ve LPG li forkliftler kullanılabilir. Çalışmadığı zamanlarda belirlenen ve işaretlenen yerlerde park yapılmalıdır. Eğimli yerlerde park yapılma zorunluluğu varsa mutlaka takoz kullanılmalıdır. Forkliftlerin periyodik bakımları 6331 iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanılarak çıkarılan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre periyodik kontrollerin kimler tarafından yapılabileceği belirtilmiştir. Tablo de kaldırma ve taşıma araçlarının periyodik kontrolleri için azami kontrol süreleri ve ilgili standartlar verilmektedir. Tablo Kaldırma ve taşıma araçları için azami periyodik kontrol süreleri ve standartlar Operatör belgesi olmayanlar iş makinası kullanamaz. Lastik tekerlekli iş makinaları ile karayoluna çıkacak operatörlerin (G) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları yasal zorunluluktur. EKİPMAN ADI Kaldırma ve/veya iletme (1), (2),(3) araçları KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** TS 10116, TS EN A2, TS EN A1, TS EN A2, TS EN 1709, TS EN , TS EN , TS EN A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO , TS ISO , TS ISO , TS ISO , FEM 9.751, FEM 9.752, FEM ve FEM standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Asansör (İnsan ve Standartlarda süre 31/1/2007 tarihli ve sayılı Resmî Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Yük Taşıyan) (4) Yürüyen merdiven ve yürüyen bant İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) belirtilmemişse 1 Yıl Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl Gazete de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81 3, TS EN 13015, TS ISO ve TS ISO , standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır. TS EN standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır. TS 10689, TS EN , TS ISO 5057, TS ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. (2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.) (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır. (**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. İş Makinesi Operatörlük Belgesi 27 Ekim 1996 tahinde, sayılı Resmî Gazete de ilan edilen, 2918 sayılı Trafik Kanunu nun 42. maddesinde yapılan değişiklik ile iş makinesi kullanılan şahısların operatör belgesi almaları ve ayrıca karayoluna çıkacak lastik tekerlekli iş makinelerinin sürücülerinin (G) sınıfı sürücü belgesi olması yasal olarak zorunlu hâle getirilmiştir. İş makinesi operatörlük belgesi 2918 sayılı Trafik Kanunu na göre G sınıfı ehliyet alabilmek için operatörlerin en az 18 yaşını bitirip 19 dan gün almaları gerekmektedir. Şu andaki yönetmeliğe göre en az ilkokul diploması sahibi olmak yeterlidir. İş makinesi operatörlük belgesi hangi tip makina için kullanılacak ise o makine türü için geçerlidir. Operatörlük belgesi ile iş sahası, şantiye, fabrika içinde, araç parkında bu belge ile makine kullanılabilmektedir. İş makinesi operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda iş makinesi kullanılamaz. Taşıt trafiğine açık olan yollarda iş makinesini kullanmak için (G) sınıfı ehliyet almak zorunludur. Operatörlük belgesi olmayanlara kesinlikle (G) sınıfı ehliyeti verilmez. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 G sınıfı ehliyet I.Durum G sınıfı ehliyeti alabilmek için iki faklı durum vardır. Operatörlerin (G) sınıfı ehliyet alabilmeleri için en az 18 yaşını bitirip 19 dan gün almaları gerekmektedir. Operatörlük belgesi olanlar (G) sınıfı ehliyeti alma hakkına sahiptirler. Operatörlük belgesi ve sürücü belgesi olanlar ilgili Trafik Tescil şubesine müracaat ederek hiç bir sınava girmeden (G) sınıfı ehliyeti alabilirler. Bunun için; Operatörlük belgesini Kurstan almış olduğu belgelerle birlikte sürücü belgesini ve evraklarını bağlı bulunduğu Trafik Tescil şubesine teslim etmeleri gerekir. II. Durum Operatör belgesi var ama hiçbir ehliyeti yok ise sürücü ehliyeti için sürücü kursuna müracaat edip başarılı olduktan sonra sürücü belgesi sertifikasını aldıktan sonra operatörlük belgesiyle birlikte Trafik Tescile müracaat ederek G sınıfı ehliyeti alabilirler. Diğer bir yöntem ise, operatör belgesi olanlar sürücü kursuna G sınıfı sürücü belgesi için müracaat edip başarılı olduktan sonra G sınıfı ehliyeti alabilirler. Buradan anlaşılacağı gibi operatörlük belgesi tek başına G sınıfı ehliyete çevrilmemektedir. Bir diğer önemli nokta ise G sınıfı ehliyetini sadece operatörlük belgesi olanlar alabilmektedir. İş Makinalarında Bakım Stratejileri İş Makinalarına yapılacak bakımların kullanıcı firma, distribütör veya yetkili servis tarafından yapılması durumunda dikkat edilmesi gerekli olan temel hususlar aşağıda verilmektedir: Bakım planlanması Bakımın hangi periyotlarda ne zaman yapılacağı üretici firma tarafından belirtilen çalışma saatleri takip edilerek bulunur. Bu saatlerden önce ya da sonra yapılacak bakımın bir sonraki zamanı olumsuz yönde etkileyeceği bilinmelidir. Hijyen İş makinalarının bakım ve onarımın planlanması ve zamanında uygun kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Bakımı yapan kişinin ve bakımın yapıldığı ortamın temiz olması ideal bir bakım için ilk şarttır. İster arazide ister atölye ortamında yapılsın yağ ve filtre değişimi sırasında sistemlerin dış ortama tamamen açık duruma gelmesi mikron mertebesindeki toz parçacıklarının sistem içine girme tehlikesi oluşturur. Bu durum özellikle hidrolik sistemler için büyük tehlike meydana getirebilir. Ayrıca bakım sırasında kullanılan geleneksel üstüpü, yerine temizleyici bez ya da kâğıt pedlerin kullanılması gerekmektedir. Malzeme Bakım sırasında kullanılacak yağın üretici firma tavsiyesini içeren kalite ve özellikte olması çok önemlidir. Ayrıca diğer yedek parça malzemelerinin ise orijinal olması bakım kalitesini ve arıza yapma olasılığını azaltmaktadır. Kaliteden verilecek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 ödün, bakım ve onarım masrafını ve iş kazalarını artırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Personel İş makinalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmak olası kazaları azaltmaktadır. Bakımı yapacak personelin makinaya ait temel özellikleri bilmesi bu konuda eğitim almış olması bakım kalitesini artırıcı önemli bir etkendir. Yeni teknolojiye dayalı makinaların bakımlarının uzman olmayan bakım elemanları tarafından yapılması bakımın kalitesini düşürmekte ve çalışma esnasında çeşitli tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araç ve teçhizat Bakımın çeşitli alanlara yayılmış olması ve zorluluğu nedeniyle lojistik açısından büyük kolaylıklar sağlayan bakım araçlarının kullanılmasında fayda vardır. Bu araçlar bakımın gerektirdiği takım ve teçhizata göre tasarlandıkları için bakım ekiplerine büyük kolaylıklar sağlar. Bu da iş gücü ve zaman tasarrufu sağladığı için bakım maliyetinin düşmesine neden olur. Yetkili servisler için özel olarak hazırlanmış bakım araçları da büyük bakım kolaylığı sağlarlar. İş makinalarındaki bakım ve onarım masraflarının parasal tutarının ortalama bir iş makinası ömründeki toplam masrafların %30 una yaklaştığı yapılan hesaplamalarla tespit edilmiştir. İş Makinalarında İş Güvenliği Genel Kuralları İş makinası ile ilgili tehlike kaynakları Sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin çalışmaması Çalışmadan önce günlük kontrol ve bakımların yapılmaması Yakıt ikmali esnasında ateşli madde kullanılması Uygun park edilmemesi Bakımların yetkili kişiler tarafından yapılmaması Araç ile nakil esnasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması Kapasitesi üzerinde iş yüklenmesi Hareketli kısımlara kapılma Yüke maruz kalan halat ve zincirlerin yıpranması Amacı dışında başka işlerde ve konumda kullanılması Periyodik bakımlarının azami süreler içerisinde yapılmaması Çalışma sahasında olası tehlikeler Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması Çalışma alanlarında aşırı toz ve sis oluşması Çalışma alanının sınırlarının belirlenmemesi ve uygun olamayan hava şartları Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatma yapılmaması İş makinelerinin hareket yollarının belli olmaması Çalışma alanında aşırı yağış olması Kazı alanında çıkan toprağın kayması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Kazı esnasında patlayıcı madde olasılığı Çalışma alanında aynı iş makinelerinin ortak kullanımı Fazla eğimli arazide çalışma yapılması Yüksek gerilim hatlarına yaklaşma İş makinesinin bir kısmının gerilim hattına teması Kazı alanlarında elektrik kabloları, doğal gaz, telefon vb. hatların olması Operatörlerle ilgili tehlike kaynakları Operatörün belgesinin olmaması İş makinaları ile aşırı hız yapılması Hareket etmeden önce etrafın uyarılmaması Yetkisiz kişilerin makine üzerine bindirilmesi Operatörün iş makinasını sürücü koltuğuna oturmadan kumanda etmesi Operatörün çalışma anında uygunsuz davranışları Operatörün veya diğer çalışanların iş makinesinin altında/yanında istirahat etmeleri Kişisel koruyucu kullanılmaması Operatör ve işaretçiler arasında uyumsuzluk İş makinelerinin emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığının kontrol edilmemesi Motor çalıştıktan sonra da tüm araç gösterge ve kumandalarının çalışır hâlde olduğuna bakılmaması Çalışma yerini görerek tehlikeli durumları tespit edip gerekli emniyet tedbirlerinin belirlenmemesi (Yer altı ve yer üstü iletim hatları vb. ile arazi durumu) İşe başlamadan önce uyarı ikaz sistemlerinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmemesi. Çalışma anında emniyet için konulmuş tüm ikaz levhalarına, emniyet çizgi ve şeritlerine uyulmaması İş makinasının çalışır ve yüklü hâlde terk edilmesi Bazı iş makinalarının ve kaldırma araçlarının hareketlerinin yönlendirilmesi için kullanılan el ve kol işaretleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 01/09/2013 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ne göre yapılmaktadır. Bu yönetmelikte taşıma hareketlerini yönlendirmek için verilen el ve kol işaretleri (Tablo genel işaretler, Tablo dikey işaretler, Tablo yatay işaretler ve Tablo tehlike işaretleri ) aşağıdaki tablolarda verilmektedir: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Tablo Genel İşaretler Anlamı BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu Şekil/Tarif Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel DUR Kesinti / ara Hareketi durdur komutu Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık TAMAM İşlemin sona erdiğini belirten komut Her iki kol göğüs hizasında, eller kenetli Tablo Dikey İşaretler Anlamı KALDIR İNDİR Şekil/Tarif Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer. Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer. DÜŞEY MESAFE Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Tablo Yatay İşaretler Anlamı Şekil/Tarif İLERİ Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder. GERİ Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır. SAĞ İşaretçinin sağı Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler SOL İşaretçinin solu Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Tablo Tehlike İşaretleri Anlamı Şekil/Tarif KES Acil dur. Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık HIZLI YAVAŞ Bütün hareketler daha hızlı Bütün hareketler daha yavaş Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Özet İş makinelerinin teknolojik gelişimi 16. yüzyıldan sonra başlamıştır. Bu yüzyıla kadar altyapı faaliyetleri teknolojik olmayan ekipmanlarla yapılmıştır yılında mekanik şekilde çalışan kazı makinesinin icat edilmesi günümüzün teknolojik iş makinelerinin üretilmesine başlangıç olmuştur. Tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma vb. devlet kurumlarının ve özel sektörün kullanıldığı iş makinaları; iş ve hizmet üreten, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımayan ve işe uygun özel ekipmanlarla donatılmış motorlu araçlardır. Çok çeşitli ve özel amaçlı kullanılan çok farklı iş makinaları mevcuttur. İş makinalarının bakım ve onarımının planlanması ve zamanında uygun kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. Operatör belgesi olmayanlar iş makinası kullanamaz. Lastik tekerlekli iş makinaları ile karayoluna çıkacak operatörlerin (G) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları yasal zorunluluktur. İş makinalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmak olası kazaları azaltmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Trafik Kanunu na göre G sınıfı ehliyet alabilmek için en az kaç yaşında olma zorunluluğu vardır? a) 17 yaşını tamamlama 18 yaşından gün alma b) 18 yaşını tamamlama 19 yaşından gün alma c) 19 yaşını tamamlama 20 yaşından gün alma d) 20 yaşını tamamlama 21 yaşından gün alma e) 21 yaşını tamamlama 22 yaşından gün alma 2. Forkliftler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Forkliftler operatörlük belgesi olan kişilerce kullanılır. b) Dizel forklifler kapalı alanlarda kullanılmamalıdır. c) Forklift çatallarında insan taşınmamalıdır. d) Forkliftin üzerine yönlendirme amacı için insan bindirilmelidir. e) Kapalı alanlarda AC ve DC akımla çalışabilen elektrik motorlu akü ile çalışan forkliftler kullanılmalıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları için tehlike kaynağı değildir? a) Çalışmadan önce günlük kontrol ve bakımların yapılmaması b) Kapasitesi üzerinde iş yüklenmesi c) Araç ile nakil esnasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması d) Amacı dışında başka işlerde ve konumda kullanılması e) Periyodik bakımlarının azami süreden önce yapılması 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Karayoluna çıkacak lastik tekerlekli iş makinelerinin sürücülerinin (G) sınıfı sürücü belgesi olması yasal olarak zorunludur. b) İş makinaları ile karayolunda insan, hayvan, yük taşımak yasaktır. c) Greyderler, dozerlerden daha ağır ve güçlü iş makinalarıdır. d) Beko-loderlar aynı zamanda kazıcı ve yükleyici özelliği olan iş makinalarıdır. e) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre çıkarılan İş ekipmanlarının kullanımı Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliği ne göre standartlarda aksi belirtilmediği sürece forkliftlerin periyodik bakımları azami hangi süre içerisinde yapılmalıdır? a) 1 yıl b) 6 ay c) 2 yıl d) 9 ay e) 1,5 yıl 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Asansör: İnsan ve yük taşıma b) Beko-Loder: Kazıcı-yükleyici c) Greyder: Tesviye, serme ve düzleme d) Finişer: Yük taşıma e) Forklift: Taşıma, yükleme ve istifleme 7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Operatörün, iş makinasını sürücü koltuğuna oturmadan ve emniyet kemerini bağlamadan kumanda etmesi veya kullanması b) Operatörün veya diğer çalışanların, iş makinesinin altında/yanında istirahat etmeleri c) Operatörün çalışma anında emniyet için konulmuş tüm ikaz levhalarına, emniyet çizgi ve şeritlerine uymaması d) Operatörün, işe başlamadan önce iş makinelerinin emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi e) Operatörün, çalışma esnasında sesli veya ışıklı uyarı sistemlerini çalıştırmaması 8. Aşağıdakilerden hangisi iş makinalarında çalışma sahasından kaynaklanan olası tehlikelerden biri değildir? a) Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması b) Operatörün kişisel koruyucu kullanmaması c) Kazı alanında çıkan toprağın kayması d) Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatma yapılmaması e) Kazı alanlarında elektrik kabloları, doğal gaz, telefon vb. hatların olması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre çıkarılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yukarıdaki işaretin anlamı nedir? a) Acil Dur b) Hazır Ol c) Dur d) Başlat e) Kaldır Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 10. Aşağıdaki işaretlerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çıkarılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği nde işlemin tamamlandığını/sona erdiğini gösterir? a) b) c) d) e) Cevap Anahtarı 1. B, 2.D, 3.E, 4.C, 5.A, 6.D, 7.D, 8.B., 9.A, 10. C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

22 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Özdemir, G.(2011). İş Makinalarının Tescili. İş Makinaları Mühendisleri Birliği Dergisi, s.6-7 sayı35 ISSN , s.6-7. Güllü, U. (2011). İş Makinalarında Önleyici ve Planlı Bakımın Önemi ve Bakım Planlaması Yapılırken Dikkat edilecek Hususlar. İş Makinaları Mühendisleri Birliği Dergisi, sayı35 ISSN , s Anonim (1996) 27 Ekim1996 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan ve Kara Yolları Trafik Kanununun 42. Maddesi. CASGEM Motorlu araçlarda İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Notları Anonim. (2013). İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete , Sayısı Anonim. (2013). Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Resmi Gazete, 01 Eylül 2013, Sayı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER TANIM Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir. A GÖREVLER Forklift

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

OPERATÖRLÜK BELGESİ. www.bilgin.net

OPERATÖRLÜK BELGESİ. www.bilgin.net İŞ MAKİNALARI VE MOTORLU ARAÇLARIN KULLANIM BELGELERİ İş makinesi operatörlük belgesi hangi tip makine kullanılacak ise o makine türüne göre makinenin kullanılabilmesi için gerekli olan belgedir. İş sahası

Detaylı

KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125

KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125 KALDIRMA OPERASYONLARINDA (VİNÇ) İŞ GÜVENLİĞİ BURAK KALENDEROĞLU 400514125 TANIM Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek başka bir yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün

Detaylı

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK 1 KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK 1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 2-KULLANIMDA GÜVENLİK İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D: 9 Tel : 0216 573 55 53 Faks : 0216 573 88 01 E-Posta : info@tcsbelgelendirme.com Website

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM TANIM Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar;

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Toprak İşleri. Ders Notları İŞ MAKİNELERİ 23.12.2014. İş makineleri iki gruba ayrılırlar; İŞ MAKİNELERİ İş makineleri iki gruba ayrılırlar; -Sabit konumda çalışan araçlar -Yer değiştirerek çalışan araçlar 1 Sabit konumda çalışan araçlar; Bunlarda aracın toprak işini gerçekleştiren donatısı

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

KEPÇELİ ARAÇ OPERATÖRÜ

KEPÇELİ ARAÇ OPERATÖRÜ TANIM Depo veya diğer tesislerde kum, çakıl ve gübre gibi gevşek malzemeleri, kepçesi olan bir araçla bir yere veya bir araca boşaltan kişidir. A - GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Aracı, çalışacak

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler Manuel Transpalet 2,5 (1,0) ton Manuel Transpalet Manuel transpalet malzeme istiflemede hiç şüphesiz en temel ve gerekli araçtır. On yıl

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kaldırma ve İletme Makinaları -Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Monoray

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ

İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ 1. Sahanın rölevesi temin edilerek, çalışma sahası ve şantiye sınırları tespit edilerek, sahaya giriş çıkış noktaları kontrol altında tutulmalı, şantiyenin çevre güvenliğini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Motorlu Araçlarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan her türlü motorlu araçtan kaynaklanan riskleri ve

Detaylı

ASFALT SERME ZEMİN SIKIŞTIRMA SINAV SORULARI

ASFALT SERME ZEMİN SIKIŞTIRMA SINAV SORULARI ASFALT SERME ZEMİN SIKIŞTIRMA SINAV SORULARI 1- Asfalt serme makinesi (Finişer) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kazıcısı temizlenir b) Tablası ısıtılarak işe başlanır c) Kepçesi temizlenir

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı

YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı YAPI MAKİNALARI YÖNETİMİ Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı 1 Bu ders kapsamında neler göreceğiz? 1.HAFTA: Genel bilgiler, genel verimlilik hesapları, yapı makinalarının sınıflandırılması 2. HAFTA:Kazı Makinaları,

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

Bir grup şirketidir.

Bir grup şirketidir. Bir grup şirketidir. Taiwan Japonya nın güneyinde bir ada ülkesidir. Hızla gelişen ekonomisi ile Taiwan, 21. Yüzyılda küresel bazda Dünya Makine Gereçleri Üreten ülkeler sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir.

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme:

Diyarbakır Beton Kesme Firmaları. Derz kesme: Diyarbakır Beton Kesme Firmaları Derz kesme: Kesim sistemi bir sokak ve caddenin bir kısmını yüzeye zarar vermeden kesip değiştirme olanağı sağlar. Derz kesme çevresindeki yapıya zarar vermeden, betonu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Tel : 0 216 593 25 75 Faks : 0 216 593 25 74 E-Posta : posta@meyer.gen.tr Website : www.meyer.gen.tr Muayene Alanı Muayene Türü Standard /

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Doç. Dr. Fırat KAÇAR Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol işareti

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONU BAŞLIKLARI : Motorlu araç ve iş makinesi tanımları ve operatörlerinin belgeleri, Motorlu araç ve İş makinesi ile yapılan işerde meydana gelen kaza çeşitleri,

Detaylı

İSTİFLEME MAKİNASI-FORKLİFT PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KONTROL LİSTESİ FORKLİFTLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

İSTİFLEME MAKİNASI-FORKLİFT PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KONTROL LİSTESİ FORKLİFTLER İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME İSTİFLEME MAKİNASI-FORKLİFT PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KONTROL LİSTESİ Ürünün kapsamına girdiği yönetmelik: 2006\42\AT Makina Emniyet Yönetmeliği 2000\14\AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarınca döner sermaye kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin 22.09.2008 tarihinden

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 TRAKTÖRLER Traktör, tarım işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli ya da her ikisini de ihtiva

Detaylı

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Süpürme İş Makinesi Operatörü Yetiştirme 5. PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

ORMAN YOLLARININ MAKİNALARLA İNŞASI (1) 40

ORMAN YOLLARININ MAKİNALARLA İNŞASI (1) 40 Kİ İŞS (1) 40 rman yollarında makinalı inşaata geçiş her şeyden önce yol yapımının tekniğine uygun şekilde hızlı bir şekilde yürütülebilmesi yanında çetin dağlık arazilerde bu çalışmaların yaygınlaştırılması

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 1. KURUMUN ADI : KURS PROGRAMI 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Detaylı

İŞ MAKİNASI VE KAMYON YOL DIŞI LASTİKLERİ

İŞ MAKİNASI VE KAMYON YOL DIŞI LASTİKLERİ İŞ MAKİNASI VE KAMYON YOL DIŞI LASTİKLERİ L-3/E-3 KAYA TİPİ (Radial) 17,5R25 / Yönsüz blok deseni yumuşak zeminlerde güçlü aşınma direnci ve yüksek çekiş sağlar. Lastik tekerlekli yükleyici, lastik tekerlekli

Detaylı

4- Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sisteminin parçasıdır? a) Hidrolik pompa b) Kompresör c) Yön kontrol valfı d) Hidrolik motor

4- Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sisteminin parçasıdır? a) Hidrolik pompa b) Kompresör c) Yön kontrol valfı d) Hidrolik motor 1- Diferansiyel kilidi hangi durumda kullanılır? a) Lastikler patinaj yapmaya başladığı anda kullanılır. b) Lastikler kaymaya başladığı anda kullanılır c) Araç savrulmaya başlamadan önce kullanılır d)

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ARAÇ BAKIM VE ONARIMI Bu faaliyet sonucunda Araç Bakım Onarımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ İnsanoğlu yaratılışından beri yaşadığı

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ EĞİTİMİ

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ EĞİTİMİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ EĞİTİMİ Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR

KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR KURTARMADA KULLANILAN EKİPMANLAR Karabinalar değişik tiplerde çelik ve alüminyum Mapalar Tekli Makara 8 li İnici 8 li Kulaklı İnici El jumarı Jumarlı Makara Stop Decender Makaralı Palanga Makara Sistemi

Detaylı

İŞ ÖNCESİ HAZIRLIK SORULARI

İŞ ÖNCESİ HAZIRLIK SORULARI 1- İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir? a. Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir b. İş makinesi çalışma alanına işi olmayan

Detaylı

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE TASLAĞI

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE TASLAĞI İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş,

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Marmara Üniversitesi İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Marmara Üniversitesi İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Marmara Üniversitesi İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİMİ 27 Ekim 1996 Tarih, 22800 Sayılı Resmi Gazete 'de Yayımlanan Ve Karayolları Trafik Kanununun Değişik

Detaylı

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI Not: Müteahhit terimi, aşağıdaki terimlerin herhangi birini veya hepsini kapsamaktadır: Teklif veren - Ana müteahhit - İş müteahhiti - Taşeron. Müteahhit

Detaylı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı 2016 İş Güvenliği Eğitim Programı Eğitmen Kemal ÜÇÜNCÜ,Mak.Müh.MSc. 1984 Yılında İ.T.Ü Makine Fakültesinden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Beuth Üniversitesi-Berlin de

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı

İnşaat Mühendisliği Bölümü. Niğde Üniversitesi Toprak İşleri Ders Notları TOPRAK İŞLERİ. Dersin Amacı TOPRAK İŞLERİ Dersin Amacı Ulaştırma projelerinin yapımında gerekli olan toprak işleri konularında temel kavramların öğretilmesi. 1 Dersin Hedefleri Toprak işlerin hakkında genel bilgiye sahip 1 : olmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ZEMİN SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ (SİLİNDİR) OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:15 Tepeören Tuzla 34959 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 462 33 33 Faks : 0 232

Detaylı

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır:

Greyder operatörlerinin makineyi kullanırken bilmeleri gereken belirli teknik ve makine fonksiyonları şunlardır: MOTORLU GREYDERLERİN KULLANIM TEKNİKLERİ VE ÜRETİM HESABI Greyderler hafif-ağır inşaat, ocak ve madencilik uygulamalarında, taşıma yollarının bakımında, yol inşaatlarında sıfırlama ve tesviye işlemlerinde,

Detaylı

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞ : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) 'A Tipi' Muayene Kuruluşu Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sk. No:2 D:3 Yeni Dudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 313 14 20 Faks : 0 216 313 14 33

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood X1. İnovasyon sınır tanımıyor...

Lachenmeier Stretch Hood X1. İnovasyon sınır tanımıyor... Lachenmeier Stretch Hood X1 İnovasyon sınır tanımıyor... Lachenmeier Stretch Hood Azaltılan elektrik tüketimi Önceki modellerimize oranla %40. Küçültülen ebatlar Maliyetli fabrika alanından avantaj. Azaltılan

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz...

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz... Karayolu ve Demiryolunda Çalışabilen DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı TEREX 1604 Ekskavatör, Seri 168 DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı zemin üzerinde veya raylar üzerinde gidebilir. Bu sebeple

Detaylı

KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER

KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR) İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri ve durumu itibariyle ihtiyaç

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. 1. Taşıması Kolay Esnek itme kolu ile her pozisyona uygundur. Kullanıcı dostudur ve otomobiliniz

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler

Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Yenilikçi Teknoloji, Yenilmez Güç! Mini Lastikli Yükleyici, Mini Teleskobik Lastikli Yükleyici ve Telehandler Faaliyetlerine, 1925 yılında, Almanya nın Gutmadingen şehrinde traktör üretimi ile başlayan

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24

Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24 R Teleskopik,Mobil ve Kafes Bomlu Vinçler Servis,Bakım ve Yedek Parça 7 / 24 Firmamız sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle Teleskobik Mobil Vinç, Kafes Boomlu Vinçler,Kamyon Üstü Vinçler, Hidrolik Sistemli

Detaylı

İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift)

İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift) İş güvenliği İş Ekipmanları Yönetmeliği-İstif Makinaları (Forklift, Transpalet, Lift) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği nde (25.4.2013-28628) İş Ekipmanı tanımı, İşin

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ İMTİHAN SİRKÜLERİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ İMTİHAN SİRKÜLERİ 3- Ünvanın Derecesi 4-15 4- Alınacak Personel Adedi 14 10- Adayda Aranan Nitelik :Şoför (Binek araç şoförü 8 Adet, Kamyon Şoförü 5 Adet, Tır Şoförü 1 Adet) İl Özel idaresi Yemekhanesinde. Yazı-Sözlü-Tatbiki

Detaylı

Mo M to t rl r u l Ara r çla l rd r a İ S İ S G www.bilgin.net

Mo M to t rl r u l Ara r çla l rd r a İ S İ S G www.bilgin.net Motorlu Araçlarda İ S G Dersin Amacı: İş yerinde kullanılan her türlü motorlu aracın ortaya çıkardığı riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemleri öğrenmektir. Motorlu Araç Sürücüleri ile İş

Detaylı