MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ"

Transkript

1 MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ BANKA KREDİLERİ SEMİNERİ Mete GÜNER FİNANSBANK TİCARİ BANKACILIK 17/04/2014

2 AJANDA FİNANSBANK Finansbank Hakkında Rakamlar KREDİLİ ÜRÜNLERİMİZ Nakit Krediler Gayri Nakdi Krediler TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ Dğrudan Brçlandırma Sistemi Alacak Sigrtası

3 FİNANSBANK Finansbank Hakkında Rakamlar

4 FİNANSBANK RATING VE ORTAKLIK YAPISI IFC 5.00% Halka Açık 0.19% Uzun Vadeli Döviz Ntu Mdy's Fitch CI Ba2 BBB- BB+ NBG Grubu 94.81% GÜÇLÜ YAPI 66 Milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye nin 5. büyük özel bankası 2013 yıl snu verilerine göre %17 ranında sermaye yeterlilik rasysu 2,7 Milyar TL Ödenmiş Sermaye 7,6 Milyar TL Tplam Özkaynak

5 FİNANSBANK ŞUBE AĞI Türkiye nin tplam yurtiçi hasılasının %97 sini kapsayan tplam 674 şube İlk 5 Diğer Yk

6 FİNANSBANK KARLILIK (Milyn TL) Net faiz geliri 2,261 2,254 2,225 2,877 3,163 Net ücret ve kmisyn gelirler ,029 1,032 Diğer faaliyet giderleri 1,162 1,376 1,574 1,796 2,294 Vergi öncesi faaliyet kârı 591 1,134 1,120 1, Vergi karşılığı (-) Net dönem kârı BÜYÜME (Milyn TL) Tplam krediler 19,119 25,836 30,838 36,793 42,910 Menkul kıymetler 5,635 7,504 6,949 7,310 8,731 Tplam aktifler 29,318 38,087 46,199 54,402 66,010 Müşteri mevduatı 18,768 23,552 28,989 31,874 36,980 Özkaynaklar 3,627 5,208 5,696 7,290 7,648

7 KREDİLİ ÜRÜNLERİMİZ Nakit Krediler Gayri Nakdi Krediler

8 KREDİLİ ÜRÜNLERİMİZ NAKİT/GAYRİNAKDİ KREDİLER NAKİT KREDİLER Spt Krediler Brçlu Cari Hesap Taksitli Krediler İsknt/İştira Kredileri GAYRİNAKDİ KREDİLER Teminat Mektupları Harici Garantiler Akreditif Kabul/Aval Kredileri Eximbank Perfrmans/Reesknt Döviz Kredileri Dövize Endeksli Krediler Eximbank Kredileri Yatırım Kredileri

9 NAKİT KREDİLER SPOT KREDİLER Kısa vadeli finansman ihtiyacı için (maksimum 360 gün) Uygulanacak faiz ranı ve vadesi, kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa kşullarına göre belirlenir Belirlenen faiz ranı kredi vadesi byunca değişmez Kredi anaparası ve faizi defaten vade tarihinde kapatılır

10 NAKİT KREDİLER BORÇLU CARİ HESAP Dönemsel faiz tahsilatı Kredi vadesi içerisinde muhtelif zamanlarda aynı vade şartı ile ilave kullandırımlar ve geri ödemeler yapabilme imkanı İhracat taahhütlü döviz şeklinde kullanım da mümkün

11 NAKİT KREDİLER TAKSİTLİ KREDİLER İşletme sermayesi, taşıt alımı ya da işyeri alımı amaçlı İşlem bazında yapılan değerlendirmelere göre kısa, rta ya da uzun vadeli kullanım imkanı Ödeme planları ana para ve buna bağlı faiz eşit ya da esnek ödemeli şekilde belirlenebilir TL ya da dövize endeksli kullandırım mümkün

12 NAKİT KREDİLER İSKONTO/İŞTİRA KREDİLERİ Ticari işlemden dğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine lanak sağlar Çek/senedin bankaya veriliş tarihinden vade snuna kadar geçecek süre için, çek/senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, kmisyn ve vergi düşüldükten snra kalan bakiye meblağ ödenir Krediye knu edilecek çek/senedin ticari bir işlemden dğmuş lması ve bankamıza temlik cirsu ile devredilmesi önemli

13 NAKİT KREDİLER DÖVİZ KREDİLERİ İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla İhracat taahhüdü içerdiği için KKDF ve BSMV'den istisna Spt ya da rtatif kullandırım Rtatif kullanımda faiz tahsilatın 3 er aylık devrelerde Döviz Geliri Olmayan Tüzel Kişilere Kullandırılan Döviz Kredileri; rtalama vadenin 1 yıldan uzun ve kredi tutarının USD 5 Milyn üzerinde lması kaydıyla

14 NAKİT KREDİLER DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER Kredinin tutarı döviz ancak kullandırım TL Kredi lehdarına herhangi bir yasal döviz taahhüdü yüklemez Anapara, faiz (kur artışları dahil), BSMV'nin (faiz ve kur farkı üzerinden) tahsili ile geri ödenen/kapanan kredilerdir

15 NAKİT KREDİLER YURTDIŞINDAN SAĞLANAN İŞLETME KREDİLERİ Kredi lehdarına herhangi bir yasal döviz taahhüdü yüklemez Orta/uzun vadeli çözüm imkanları sunar Ortalama vadeye göre KKDF yükümlülüğü; 1 yıla kadar lan krediler % 3 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında lan krediler % 1 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında lan krediler % 0,5 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde lan krediler % 0

16 NAKİT KREDİLER EXIMBANK KREDİLERİ Firmaları ihracata teşvik edebilmek, ülke eknmisinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlı Devlet kanalıyla ihracatçı veya imalatçı vasfına sahip ihracatçı firmalar ile, ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere Eximbank tarafından sağlanır Kullandırım kşulları da Eximbank tarafından belirlenerek bankalar aracılığıyla TL ve YP larak kullandırılır

17 NAKİT KREDİLER YATIRIM KREDİLERİ Yatırımların finansmanı amaçlı rta ve uzun vadeli Yatırım prjeksiynları dğrultusunda yatırımcının dinamiklerine uygun dğru finansman yapısı Prje Finansmanı Birimi tarafından hazırlanan iş planı, nakit akış prjeksiynları ve sektör analizleri

18 GAYRİNAKDİ KREDİLER TEMİNAT MEKTUPLARI Brçlunun üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür Bu mektupla banka, brçlunun üzerine aldığı yükümlülüğün alacaklı ile aralarındaki sözleşme kşullarına uygun larak yerine getirilmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı lan tutarı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir İşin mahiyetine göre süreli ya da süresiz Özel durumlar dışında 3 er aylık devrelerde kmisyn tahsilatı

19 GAYRİNAKDİ KREDİLER SÜRESİNE GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI Süresiz Teminat Mektupları: Süresiz larak yürürlükte kalır ve bankanın srumluluğu, lehdar ile muhatap arasındaki sözleşme ilişkisi bittikten snra zamanaşımı süresi snuna kadar devam eder. Zamanaşımı süresi snunda bankanın srumluluğu da kalkar. Vadeli Teminat Mektupları: Belirli bir vadesi lan, vade snunda mektubun hükümsüz lduğu, bankanın srumluluğunun sna erdiği teminat mektuplarıdır.

20 GAYRİNAKDİ KREDİLER AMACINA GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI - 1 Mal Alımı Amaçlı: Firmaların mal alımlarında, alınan mal bedellerinin ödemeleri banka teminat mektubu ile taahhüt Bayilik / Acentalık Teminatı İçin Verilen: Bayilik sözleşmesi kşullarını ya da acentenin vermesi gereken kesin teminat tutarını garanti eden mektuplardır

21 GAYRİNAKDİ KREDİLER AMACINA GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI - 2 Taahhüt Knulu Teminat Mektupları; Geçici: İhalelere katılmak için ihale makamına hitaben, ihalenin lehdarın üzerinde kalması halinde kesin teminatı vereceği ve sözleşmeyi imzalayacağını garanti eden mektuplardır Kati: Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun larak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle belirli randa alınan kati teminat knulu mektuplardır Avans: Yüklenicilere verilecek avansların geri ödenmesinin banka tarafından garanti edilmesi ile ilgilidir

22 GAYRİNAKDİ KREDİLER AMACINA GÖRE TEMİNAT MEKTUPLARI - 3 Diğer Teminat Mektupları; Gümrük Müdürlüklerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları Mahkemelere veya İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları Kredi Teminatı Olarak Verilen Teminat Mektupları Vergi Dairelerine Hitaben Teminat Mektupları Diğer Teminat Mektupları (Milli Piyang, Para Piyasaları, Elektrik, )

23 GAYRİNAKDİ KREDİLER TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİNİ Yazılı tazmin talebi Tazmin yazısında lehdarın teminat mektubu ile garanti edilen yükümlülüğünü yerine getirmediğinin ya da riskin gerçekleşmiş lduğunun açıkça belirtilmesi Banka garanti ettiği yükümlülüğün dğup dğmadığını araştırmaksızın muhatabın yazılı beyanını yeterli görerek ödemede bulunur Muhatabın bankaya yapacağı ödeme talebi hukuka veya garanti sözleşmesi metnine aykırı ise; yani ödeme talebi haksız, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise banka ödeme talebini reddedebilir

24 GAYRİNAKDİ KREDİLER ULUSLARARASI İŞLEMLERDE TEMİNAT MEKTUPLARI Uluslararası işlemlere aracılık eden bir banka kendi müşterisinin riskini alarak düzenlediği bir teminat mektubunu yurtdışındaki muhatap kuruluşa dğrudan verebildiği gibi, muhatabın bulunduğu ülkedeki muhabir bankasına bir kntrgaranti göndermek suretiyle de muhabirinin muhataba bir teminat mektubu düzenleyip vermesini sağlayabilir. Türk firmalarının yurt dışında iş yapmasını teminen yurt dışına verilen kntrgarantilere bankacılık uygulamalarında harici garantiler denilmektedir Harici garantilerde Türk bankasının ilgili ülkedeki muhataba kntrgaranti verebilmesi için rada muhabir bankasının lması ve bu banka nezdinde de işlem limitinin (line) lması gerekir.

25 GAYRİNAKDİ KREDİLER TEMİNAT MEKTUPLARININ AVANTAJLARI Kredibilitenizi gösterdiği için prestij sağlar. Nakit teminat vermeksizin iş yapabilmenize lanak yaratır. Muhatap için de, işin tamamlanmaması ihtimaline karşı bir banka güvencesi içermesi bakımından güven ve rahatlık duygusu yaratır. Nakit teminata göre esneklik ve maliyet avantajı

26 GAYRİNAKDİ KREDİLER AKREDİTİF Akreditif, ithalatçının talebi üzerine ithalatçının bankası tarafından, akreditif şartlarında belirtilen malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren vesaikin, belirlenen süre içinde ihracatçı tarafından ibrazı karşılığında, bedelin ödeneceğini taahhüt eden bir ödeme yöntemidir. İşlemin vadesi ve türüne göre belirlenen ranlar üzerinden kmisyn tahsilatı

27 GAYRİNAKDİ KREDİLER AKREDİTİFLERİN AVANTAJLARI İthalatçıya Sağladığı Avantajlar Banka akreditif şartlarını yerine getirmeyen ya da eksik gerçekleştiren satıcıya ödeme yapmadığı için alıcı güvence altında lur. Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar. Aksi halde, satıcıya ödeme yapılmaz. İhracatçıya Sağladığı Avantajlar Malın sevk edilmesi ve vesaikin akreditif şartlarına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun larak hazırlanması durumunda; ödemeyi akreditifi açan banka kesin larak taahhüt ettiğinden alacak garanti altındadır. Akreditifte belirlenen şartları yerine getirdiği anda ödeme yapıldığı için satıcıya finansman klaylığı sağlar.

28 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ Dğrudan Brçlandırma Sistemi Alacak Sigrtası

29 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ (DBS) Özellikle bayi/distribütör ağı aracılığıyla satış yapan firmaların tahsilatlarını, bu iş için dizayn edilmiş teknljik altyapı aracılığıyla, vade tarihinde banka garantisi ile yapmalarını sağlayan yüksek teknlji tabanlı tahsilat çözümü Bayilerin tamamı ile kredili larak çalışılabileceği gibi tamamen veya kısmen kredisiz de çalışılabilir.

30 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ DBS NİN İŞLEYİŞİ Vade tarihinde Bayi hesabı kntrl edilir, hesapta para varsa ödeme yapılır, yksa eksik bakiye kadar DBS limitinden kredi kullandırılarak ödeme yapılır. Vade tarihinde Bayi hesabı kntrl edilir. Hesapta para var ise ödeme yapılır, yksa eksik bakiye kadar DBS limitinden kredi kullandırılarak ödeme yapılır.

31 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ DBS NİN AVANTAJLARI Ana Firmaya Sağladığı Avantajlar Firmanızın alacaklarına Finansbank garantisi Operasynel maliyet minimizasynu ve verimliliğin artması Bayi finansman maliyetinin azalması Etkin nakit akışı planlaması Bayinin mali yapısını takip etme imkanı Tahsilat garantisinin satış fiyatlarına yansıması Rekabet avantajı Otmatik muhasebe entegrasynu Bayiye Sağladığı Avantajlar Ödeme klaylığı Vade tarihinde Bayi hesabı kntrl edilir, hesapta para varsa ödeme yapılır, yksa eksik bakiye kadar DBS limitinden kredi kullandırılarak ödeme yapılır. Operasynel maliyet minimizasynu Kısa süreli finansman klaylığı Penetrasyn snucu diğer bankacılık ürünleri için fiyat avantajı Ana firmanın maliyetlerini azaltması snucu bu sisteme dahil lması için bayiye sunacağı ek avantajlar Nakit veya çek ile yapılan ödemeler snucu luşan taşıma riski, masrafı, zaman kaybı ve perasynel maliyetlerin önlenmesi

32 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ ALACAK SİGORTASI Peşin, grupiçi, kamuya yapılan, gerçek kişilere yapılan ve banka garantili satışlar hariç tutulmak kaydı ile açık hesap ya da çek karşılığı vadeli satışlardan dğan alacaklara (sigrtalanabilir cirya) teminat sağlayan bir sistemdir. 3 farklı hizmet tek bir pliçede; Riski Önleme Alacak Tahsilatı Tazminat Ödemesi Müşterinin faaliyet gösterdiği sektör, satış yaptığı pazarlar, cirsu, alacak yapısı, perfrmansı ve satış vadeleri gibi ölçütler göz önüne alınarak prim ranı hesaplanır Cface ve Euler Hermes & Finansbank İşbirliği

33 TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ ALACAK SİGORTASI NIN AVANTAJLARI Şüpheli Ticari Alacaklara Karşı Kruma Satışların Artması Kredi Yönetim Hizmetleri ve Desteği Rekabet Üstünlüğü

34 TEŞEKKÜRLER

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 02/08/2012 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1 - TARAFLAR Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul (34467) adresinde mukim ING Bank A.Ş. Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ YATIRIMLARINDA FĠNANS KURULUġLARINDAN KREDĠ TEMĠN SÜRECĠ M. Aykut KELECĠOĞLU, Ankara 2011. 1. Genel Olarak Artan enerji talebinle bağlı olarak enerji sektörü son dönemlerde yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE ÜRETEN KOBİ KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4, 34746 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF)... 2 1.1 KKDF NİN TANIMI VE KURULUŞ AMACI... 2 1.2 KKDF YE TABİ TUTULAN İŞLEMLER... 2 1.2.1 VADELİ AKREDİTİF... 3 1.2.2 VADELİ AKREDİTİF

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TİCARİ BANKALARDA KREDİ PORTFÖYÜ VE KREDİ RİSKİ YÖNETİMİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi SONGÜL

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı