DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ"

Transkript

1 DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında temel bilgilere sahibi olacaklar. Banka mevduatını kavrayarak, mevduat hesaplarının açılması ve kapanması ile ilgili esasları öğrenecekler. Havale işlemlerini tanıyacak ve genel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Kiralık kasa kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar. Çeki tanıyacak ve uygulamalarını öğrenecekler. Bankaların senet tahsil işlemleri ile ilgili esasları kavrayacaklar. Temel kredi bilgisine sahip olacaklar ve kredi türlerini tanıyacaklar. Kredi kartlarını yakından tanıyarak, risklerini ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri öğrenecekler. Elektronik bankacılık hizmetlerini tanıyacaklar. Bankaların dış ticarette oynadıkları rolleri kavrayacaklar. Uluslararası bankacılık uygulamalarını öğrenecekler. DERS İŞLEYİŞ Dersin anlatımı, belirlenen haftalık programdaki saatte, ilgili öğretim üyesi tarafından canlı (senkron) olarak yapılacaktır. Ayrıca ders anlatımı kaydedilerek daha sonra izleme imkanı sunulmaktadır. Dersle ilgili hazırlanmış ders içeriğine, ders sunumlarına ve ders notlarına öğrenci sistemi üzerinden ulaşılabilecektir. 1

2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Öğrencinin başarı durumu yapılacak vize ve final sınavları ile ölçülecektir. Vize sınavı elektronik ortamda, final sınavı ise sınıf ortamında yapılacaktır. Değerlendirme % 50 vize ve % 50 final notları üzerinden yapılacaktır. DERS PLANI Bölüm Ders İçeriği İşleneceği Hafta Birinci Bölüm Banka ve Bankacılık 1. Hafta İkinci Bölüm Mevduatlar 2. Hafta Üçüncü Bölüm Havale ve Kiralık Kasalar 3. Hafta Dördüncü Bölüm Çek ve Senet İşlemleri 4. ve 5. Hafta Beşinci Bölüm Temel Kredi Bilgisi 6. ve 7. Hafta Altıncı Bölüm Kredi Kartları 8. ve 9. Hafta Yedinci Bölüm Elektronik Bankacılık Hizmetleri 10. ve 11. Hafta Sekizinci Bölüm Yabancı Para İşlemleri 12. Hafta Dokuzuncu Bölüm Uluslararası Bankacılık 13. ve 14. Hafta DERS İÇERİĞİ 1. BANKA VE BANKACILIK 1.1. Banka Kavramı 1.2. Bankaların Ekonomik İşlevleri Kredi Alışverişinde Güveni Sağlama Fon Birikimini Sağlama Vade Uyumlaştırma Kredilere Aracılık 2

3 Tasarrufları Saklama Ulusal ve Uluslararası Ticareti Geliştirme Kaydi Para Yaratma Para Politikalarının Etkinliğini Geliştirme 1.3. Banka Türleri Faaliyet Konularına Göre Bankalar Örgütlenme Alanlarına Göre Bankalar Mülkiyet Yapılarına Göre Bankalar Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar 1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar 2. MEVDUATLAR 2.1. Mevduatın Tanımı ve Niteliği 2.2. Mevduatın Önemi 2.3. Mevduatın Sınıflandırılması Vadelere Göre Sınıflandırma Tasarruf Sahibine Göre Sınıflandırma 2.4. Mevduatla İlgili Hukuki Esaslar, Çeşitli Kavramlar ve Kurallar Gerçek Kişi-Tüzel Kişi Ayrımı Mevduatta Gizlilik ve Banka Sırrı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Mevduatta Zaman Aşımı 2.5. Mevduat Hesaplarının Açılması Genel Esaslar Küçükler Adına Hesap Açılması Görme Özürlüler Adına Hesap Açılması 3

4 Okuma Yazma Bilmeyenler Adına Hesap Açılması Müşterek Mevduat Hesapları 2.6. Hesabın Kapanışı Hesap Sahibinin İsteği ile Mevduat Hesabının Kapatılması Hesap Sahibinin Ölümü ile Mevduat Hesabının Kapatılması Zamanaşımı ile Hesabın Kapatılması Hesap Sahibinin Haciz veya İflası ile Mevduat Hesabının Kapatılması 2.7. Mevduat Hesaplarında Faiz Genel İlkeler Valör Vadesiz Mevduatta Faiz Hesaplaması Vadeli Mevduatta Faiz Hesaplaması 3. HAVALE VE KİRALIK KASALAR 3.1. Havale Tanım Genel İlkeler Bankaca Havale Emrinin Alınması Havalenin Gönderildiği Şubece Lehdara Ödenmesi Havalenin İptali (Havaleden Rücu) Havalede Ölüm Havalede Zamanaşımı 3.2. Elektronik Fon Transferi (EFT) 3.3. Kiralık Kasalar Genel Esaslar Kiralık Kasa Sözleşmesi 4

5 Kiralık Kasanın Kullanımı Kiralık Kasalardan Alınan Ücretler Kiralık Kasa Sahibinin Ölümü Kiralık Kasaya İflas veya Haciz Tebliği Kiralık Kasalarda Zamanaşımı 4. ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ 4.1. Çek İşlemleri Tanım Çekin Hukuki Niteliği Çekin Ekonomik Önemi Çekte Taraflar Çekin Unsurları Çeklerin Düzenlenme (Keşide) Şekilleri Çek Ödenirken Dikkat Edilecek Hususlar Hamiline Çeklerin Ödenmesi Emre Yazılı Çeklerin Ödenmesi Nama Yazılı Çeklerin Ödenmesi Karşılıksız Çekler Süresi İçinde İbraz Edilen Çekin Karşılıksız Olması Karşılıksız Çeklerde Muhatap Bankanın Yükümlülükleri Çek Çeşitleri Ciro Çeklerde İbraz Süreleri Çek Hamilinin Müracaat Hakları Çekin İbraz Süresinin Geçmesi 5

6 Çekte Cayma Hakkı Ödemeden Men Çekte Zamanaşımı Çek Hesabının Açılması Çekin Ödenmesi Karşılıksız Çekler 4.2. Senet Tahsil İşlemleri Genel Esaslar Senedin Unsurları Bankaların Tahsil Edilmek Üzere Senet Kabul Etmesi Vadesinde Ödenmeyen Senetlerin Banka Tarafından Protesto Edilmesi Müşterinin Senedin İadesini İstemesi 5. TEMEL KREDİ BİLGİSİ 5.1. Kredi İşlemlerinde Temel Bilgiler 5.2. Kredi Politikasının Belirlenmesi 5.3. Kredi Kullandırma İlkeleri 5.4. Kredi Yönetiminde Temel Prensipler 5.5. Kredilendirme Süreci Kredi Başvurusu Kredi İsteğinin İncelenmesi Kredibilite Değerlendirmesi Kredilerin İzlenmesi ve Kredi Kayıplarının Önlenmesi Kredinin Reddi 5.6. Kredilerin Sınıflandırılması 6

7 Niteliklerine Göre Sınıflandırma Vadelerine Göre Sınıflandırma Teminatlarına Göre Sınıflandırma Kaynaklarına Göre Sınıflandırma Kullanım Amacına Göre Sınıflandırma Kullanan Sektörler Açısından Sınıflandırma İzin Açısından Sınıflandırma 5.7. Nakdi Krediler Borçlu Cari Hesap Kredisi İskonto ve İştira Kredileri Senet Karşılığı Avans Kredisi Spot Krediler Dövize Endeksli Kerdiler Taksitli Ticari Kredi Gün İçi Kredi 5.8. Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Diğer Gayrinakdi Krediler 5.9. Dış Krediler İhracat Kredileri Döviz Kredileri Prefinansman Kredileri İthalat Kredileri Bireysel Krediler Genel Bilgiler 7

8 Bireysel Kredi Türleri 6. KREDİ KARTLARI 6.1. Kredi Kartının Tanımı 6.2. Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 6.3. Kartlı Ödeme Sistemleri Genişletilmiş Üç Taraflı Kredi Kartı Sistemi POS (Point of Sale) Makineleri Kredi Kartlarında Chip&PIN Uygulaması 6.4. Kredi Kartlarının Sınıflandırılması Bireysel Müşteri Kartı Şirket Kartları Klasik Kart ve Premium Kartlar Ortak Kartlar Sanal Kart 6.5. Kredi Kartlarının Yararları 6.6. Kredi Kartı Taraflarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Kredi Kartı Kullanımında Güvenlik Tedbirleri Olta (Phishing) Saldırılarına Karşı Tedbirler 7. ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ 7.1. Elektronik Para Elektronik Para Kavramı Elektronik Para Kullanımının Sağlayacağı Yararlar Elektronik Para Kullanımının Neden Olacağı Sorunlar Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Para Uygulamaları 7.2. Elektronik Ticaret 8

9 Elektronik Ticaret Kavramı Elektronik Ticaretin Hacmi 7.3. Elektronik Bankacılık Elektronik Bankacılığın Tarihsel Gelişimi Elektronik Banakcılıkta Ödeme Araçları Elektronik Bankacılık ve Elektronik Para Faaliyetlerinde Riskler 7.4. Elektronik Bankacılığın Temel Bileşenleri Teknoloji İşgücü Banka Çevresi 7.5. Elektronik Bankacılığın Kanalları ATM Telefon Bankacılığı İnternet Bankacılığı 7.6. Elektronik Bankacılıkta Risk Önleme Yöntemleri 8. YABANCI PARA İŞLEMLERİ 8.1. Dış Ticaret İşlemleri Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 8.2. İhracat 8.3. İthalat 8.4. Görünmeyen İşlemler 9. ULUSLARARASI BANKACILIK 9.1. Uluslararası Bankacılık Hizmetleri 9

10 Uluslararası Geleneksel Bankacılık Hizmetleri Bilgi Aktiflerini Kullanmaya Dayalı Hizmetler 9.2. Uluslararası Bankacılığın Gelişmesi 9.3. Uluslararası Bankacılığın Örgütlenmesi 9.4. Kıyı Ötesi (Off-Shore) Bankacılık 9.5. Uluslararası Bankacılıkta Krizler 10

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 2. HAFTA (PARA PİYASASI ARAÇLARI) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL FİNANSAL ARAÇLAR Fon sunanlar fon isteminde bulunanlara devrettikleri fonların karşılığında, bu alış-veriş sonucu doğan alacak veya ortaklık

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU -FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ- Bankacılık ve Sigortacılık Programı( Normal ve İkinci Öğretim) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ders Planı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı