CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF (GÜZ DÖNEMİ) ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I Kredi (2+0)2, AKTS 2 Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı Devleti'nin parçalanması; Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı; Kongreler yoluyla teşkilatlanma; Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması; Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale; Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, Eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele; Mudanya Anlaşması, Lozan Anlaşması. TÜR1001 TÜRK DİLİ I KREDİ(2+0) 2, AKTS 2 Dil nedir? Dillerin doğuşu; Dil düşünce bağlantısı, Dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı; Dünya dilleri ve Türkçe; Türk dilinin tarihçesi; Ses bilgisi; Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler; Yapı Bilgisi: yapım ekleri, çekim ekleri; Kelime: A-Anlam derecelerine göre kelimeler, B-Anlam ilişkilerine göre kelimeler, C- Yapı bakımından kelime çeşitleri; Kelime türleri; Kelime grupları: A-İsim tamlaması, B-Sıfat tamlaması, C-Kısaltma grupları, D-Edat grubu; E-Bağlaç grubu, F-Ünlem grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler, I-Sayı grubu, İ-Birleşik Fiiller; Cümle: Cümlenin Öğeleri; Cümle Çeşitleri; Yazım kuralları. YDİ1001 İNGİLİZCE I KREDİ(2+0) 2, AKTS 2 Nice to meet you! a. Personal pronouns b. Present Simple tense, verb to be c. Verb to be, negative and interrogative form, Nouns : singular and plural Possessive adjectives The indefinite article,prepositions, to be fiili, edatlar; Tanımlayıcı olmayan belirteçler; İsimlerin çoğul halleri; İşaret Sıfat zamirleri there is/thereare; Sahiplik belirten fiiller ( havegot ), sayılan, sayılamayan isimler; İsimlerin sahiplik halleri, sahiplik sıfatları; also/ too / either, sahiplik zamirleri; Miktar belirten sıfatlar; Can/ Can t; Emir Cümleleri; Şimdiki zaman; Nesne durumundaki zamirler; Geniş zaman; Gelecek zaman; Zorunluluk gösteren yapılar. YBİL1027 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI KREDİ(2+0) 2,AKTS2 Bilgisayar temel kavramları, İnternet teknolojileri, Widows 7; MS Word; MS Excel; MS Powerpoint kullanımı. YEKO1001 İKTİSADA GİRİŞ KREDİ(2+0) 2, AKTS 3 Temel Ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü; Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale), Talep ve arz esnekliği, toplam fayda, Tüketici Dengesi; Üretim teorisi, Üretim maliyetleri; Piyasalar (tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, faktör piyasası); Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi); Tüketim harcamaları, tasarruf ve yatırım harcamaları, Para; tanım, fonksiyonları, sistem ve çeşitleri, Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru, Ekonomik istikrar ve büyüme. YHUK1001 GENEL HUKUK BİLGİSİ KREDİ(2+0) 2, AKTS 3 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları; Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri; Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri; Başlıca hukuk sistemleri; Hukukun temel kollara ayırımı, Özel hukuk bilgisi, Kamu hukuku bilgisi, Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı, Hukukun çeşitli açılardan uygulanması; Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet; Hukuksal işlem ve eylemler, Hukukta sorumluluk.

2 YİŞL1001 GENEL İŞLETME KREDİ(3+1) 4, AKTS 5 İşletmeciliğe Giriş; Yönetim ve Strateji, Yönetici ve Lider; İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri; İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Amaçları ve Hedefleri; İşletme Yönetiminin Fonksiyonları, İşletme Büyüklük Ölçüleri, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları; Üretim ve Pazarlama; Girişimcilik; İşletmelerde Kaos Yönetimi; İşletmelerde Markalaşma Süreci; İnsan Kaynakları Yönetimi. YİŞL1003 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 Yönetim Ve Büro Yönetiminin Tanımı; Büro Türleri = Klasik ve çağdaş bürolar; Büro Yönetiminin Fonksiyonları; Bürolarda ergonomi; Bürolarda Organizasyon Şemalarının Hazırlanması, İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi; Bürolarda Oryantasyon ( İşe Alıştırma) Eğitimi, Bürolarda İş Bölümü ve Esnek Çalışma; Bürolarda Verimlilik Yönetimi, Bürolarda motivasyon, Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları, Bürolarda kriz, stres ve zaman yönetimi; Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı ve Hazırlanması. YMAT1023 MATEMATİK KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 Kümeler ve Sayılar; Denklemler ve eşitsizlikler; Fonksiyonlar; Logaritma; Lineer denklem sistemleri ve Matrisler; Türev; İntegral; Sayı kümeleri, üslü ifadeler ve işlemler; Köklü ifadeler ve işlemler; Özdeşlik ve çarpanlara ayırma; Orantının özellikleri ve çeşitleri; Denklemler, I. Dereceden denklemlerin köklerini bulma, II. Dereceden denklem sistemlerinin köklerini bulma; Eşitsizliklerle ilgili işlemler ve değişken için aralık bulma. YMUH1001 GENEL MUHASEBE KREDİ(3+1) 4, AKTS 5 Muhasebenin tanımı, amacı ve kapsamı; Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri; Temel mali tablolar ve tanımları; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Tek düzen hesap planı ve hesapların tanımı; Muhasebe süreci ve işleyişi, Muhasebe belgeleri ve tanımları; Aktif hesapların dönem içi muhasebe işlemleri, Pasif hesapların dönem içi muhasebe işlemleri, Gelir tablosu hesaplarının Dönem içi muhasebe işlemlerinin işleyişi; Maliyet hesaplarının tanıtımı ve yansıtma işlemleri; Genel geçici mizanın düzenlenmesi, Genel Geçici Mizan İle ilgili Monografiler. 1.SINIF (BAHAR DÖNEMİ) ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ - I KREDİ (2+0)2, AKTS 3 Yeni Türk devletinin temeli olan inkılaplar ve tarihi kökeni, Cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları, Mustafa Kemal Atatürk ün iç ve dış politikası, Türkiye de tek parti yönetimi devri, Çok partili hayata geçiş denemesi ve sonuçları; Jeopolitik ve Türkiye nin Jeopolitik durumu; Atatürkçülüğün tanımı ve önemi; Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşması ve temel özellikleri; Atatürk ve Fikir hayatı; Atatürk ve İktisat; Laiklik ve din. TÜR1002 TÜRK DİLİ-II KREDİ (2+0)2, AKTS 2 Sözlü anlatım, Yazılı Anlatım (Kompozisyon) a) Kompozisyon yazmada uyulması gereken hususlar, b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları, Mektup, ilân, reklam, özgeçmiş, Makale, deneme, eleştiri, fıkra, Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, Röportaj, hikaye, roman, tiyatro, masal, Rapor, tutanak, Yazı türleriyle ilgili uygulamalar; Konuşma Sanatı Ve Konuşma Türleri: a)başarılı bir konuşma için yapılması gerekenler b)konuşma türleri (uygulama); Bilimsel araştırma nasıl yapılır? (Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma, Metin inceleme ve seçme yazılar. YDİ1002 İNGİLİZCE II KREDİ(2+0) 2, AKTS 2 Past Simple: negative, yes/no questions and short answers, Past Simple questions, past time phrases with ago, last and in. Can/can?t for possibility, Adjectives to describe places. Comparatives, Present

3 Continuous for?now?, Present Simple or Present Continuous, Imperatives; should/ shouldn't, Questions with like, Health problems and treatment, Be going to: positive, negative, Might; be going to: yes/no questions and short answers, Superlatives, Past participles. Present Perfect for life experiences: positive and negative, Have you ever? Questions and short answers. YBİL1028 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ KREDİ(2+1) 3, AKTS 3 Ofis uygulama programları, MS Word ve Excel in ileri seviyede kullanımı, MS Outlook kullanımı ve bilgisayarı zararlı programlara karşı koruma. YEKO1004 MAKRO İKTİSAT KREDİ(2+0) 2, AKTS 3 Makro ekonomi kavramı; Ekonomide mal, hizmet ve para akımı; Paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, sistemleri, Para arzı ve talebi, Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, Enflasyon, deflasyon,devalüasyon, stagflasyon kavramları ve Para politikası; Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri ve milli gelir hesaplamanın önemi; İstihdam ile ilgili kavramlar, İşsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki, İstihdam teorileri, İstihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler. YHUK1004 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ KREDİ(2+0) 2, AKTS 3 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş; Ticaret unvanı, işletme adı; Marka, Haksız rekabet; Ticari defterler, Ticaret sicili, Faiz; Sözleşme türleri; Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu; Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması, Adi şirket, Ticari Şirket; Kollektif Şirket kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Komandit Şirket kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Limited Şirket kuruluşu, işleyişi,sona ermesi; Anonim Şirket kuruluşu, işleyişi, sona ermesi; Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil. YİŞL1006 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 Sorun, sorunun nedenini, nasıl ortaya çıktığı, sonuçları ve kiminle ilgili olduğu; Sorun çözme ile ilgili kaynaklar ve bilgiler, Yeni ve esnek çözümler üretme, En uygun çözüm yolunun seçimi, Sorun çözmede liderliğin önemi; İşletmelerde ortaya çıkan sorunları grup çalışmaları yoluyla tartışma; Başarılı iletişim süreci Organizasyondaki iletişim kanalları ve araçları, Psiko-sosyal araç olarak iletişim, İşletmelerde çeşitli iletişim teknolojilerini kullanma; Toplantı yönetimi; İş hayatında astlarıyla ve üstleriyle etkili ilişki kurma şekilleri; Organizasyonlarda grupların oluşumu, Grup çalışması uygulamalarının önemi ve grup çalışması, Örgütsel gruplarla etkili ve verimli ilişki kurma yöntemleri; Grup dinamiği, gruplarda etkileşim ve çatışma; İş ahlâkı ve önemi; İş hayatındaki motivasyon araçları ve uygulama şekilleri İş hayatında güç odakları ve baskı unsurları, Kişisel öğrenme gereksinmesinin neler olduğu, Zamanı iyi yönetme becerisi; Yönetimde stres ve stresle başa çıkma yolları; Etkili konuşma, görüşme ve mülakat, İş hayatında başarılı olmanın yol ve yöntemleri Kendi kendini değerlendirme. YMAT1008 TİCARİ MATEMATİK KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 Ticaret Matematiği Hakkında Kısa Bilgiler; Yüzde ile Kesirler Arasındaki İlişkiler; Oran Ve Orantı Hesapları Doğru Orantı, Ters Orantı, Bileşik Orantı; Faiz Hesapları (Basit Faiz, Bileşik Faiz Ve Dönemsel Faiz; İskonto Hesapları (Basit İç İskontolar, Basit Dış İskonto, Bileşik İskontolar ); Karışım Ve Alaşım Hesapları; Senetlerin Değişimi Ve Yatırım; Kar Hesapları. YMAT1014 İSTATİSTİK KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri; İstatistikte seriler, zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi; Duyarlı ortalamalar: aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama, Duyarlı olmayan ortalamalar: mod ve medyan, Değişim aralığı, standart sapma,

4 değişim katsayısı, varyans, Tahmin teorisi; Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi; Kikare testi; Korelasyon analizi; Regresyon analizi; İndeksler. YMUH1002 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KREDİ(3+1) 4, AKTS 5 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (Envanter ve değerlemenin) tanımı ve mahiyeti, Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri, Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları, Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması, Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması, Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması, Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/b ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması, Üretim,Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması. İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri, Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(monografi), Üretim işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları(monografi), Hizmet işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları (Monografi) 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ YDIŞ2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ KREDİ(2+0) 2, AKTS 3 Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Konu İle İlgili Temel Kavramlara Giriş, Diş Ticarette Teslim Şekilleri( Incoterms), Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Türk Dış Ticaret Rejimi Ve Kambiyo Mevzuatı Ve Özellikleri- İthalat Ve İhracatın Kavramsal Açılımı, İhracat Rejimi Kararları-İhracat Yönetmeliği-Hariçte İşleme Rejimi, İthalata İlişkin Hükümler-Dahilde İşleme Rejimi Tedbirleri, Kambiyo Mevzuatı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Genel Esaslar, Dış Ticaret,İthalat Ve İhracatta Görülmeyen İşlemler- Sermaye Haraketleri-Türk Parası, Döviz İle Kıymetli Maden,Taş Ve Eşyalara İlişkin Hükümler, Gümrük Mevzuatı-Gümrük Müsteşarlığı Teşkilatı Ve Birimleri-İhracat Ve İthalatta Gümrük İşlemleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Finansman Teknikleri-Dış Ticarette Devlet Yardımları, Dış Ticaret İşlemlerinde Diğer Rejimler, Avrupa Birliği Ve Diğer İktisadi Birleşmeler. YMLY2021 VERGİ HUKUKU KREDİ(2+1) 3, AKTS 4 Vergi Hukukunun Tanımı Ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergi Kanunlarının Yer Ve Zaman Bakımından Uygulanması, Vergi Kanunlarının Yorumu, Vergi İle İlgili Temel Kavramlar, Vergi Borcunun Tecili, Tehiri Ve Sona Ermesi, Vergi Hukukunda Süreler, Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Cezalarını Sona Erdiren Nedenler, Vergi İdaresi Ve Görevleri, Vergi Denetimi, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargıda Çözümü. YMUH2005 MALİYET MUHASEBESİ KREDİ(3+1) 4, AKTS 5 Maliyet Muhasebesinin Tanımı Ve Diğer Muhasebe Dalları İle İlişkisi, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Satışların Maliyet Tablosu Ve Gelir Tablosu İle İlişkisi, Tekdüzen Hesap Planındaki 7/A Ve 7/B Maliyet Hesapları Ve İşleyişi, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Üretim Maliyetleri (Ham Madde,İşçilik Ve Genel Üretim Giderleri), Üretim İşletmesindeki Maliyet Yerleri, Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Sipariş Ve Safha Maliyeti, Gerçek Ve Tahmini Maliyetler, Standart Ve Değişken Maliyetler, Fireler Ve Maliyetlendirilmeleri, Faaliyet Esaslı Maliyetleme, Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ve Kalite Maliyetleri. YMUH2007 ŞİRKETLER MUHASEBESİ KREDİ(2+1) 3, AKTS 4 Şirketlerin Tanımları, Amaçları Ve Sınıflandırılması, Adi Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Kollektif Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Kollektif Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltımı, Kollektif Şirketlerde Kar - Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri, Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Komandit Şirketlerde Kar - Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri, Limited Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi, Limited Şirketlerde Kar- Zarar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri, Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri ve

5 Muhasebeleştirilmesi, Anonim Şirketlerde Sermeye Artırımı ve Sermaye Azaltımı, Anonim Şirketlerde Tahvil Ve Pay Senedi İhracına İlişkin Muhasebe Kayıtları, Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Tasfiye İşlemleri, Holdingler, Kooperatifler, Faktöring Şirketleri. YMUH2017 FİNANSAL YÖNETİM KREDİ (3+1) 4, AKTS 5 Finans Kavramı Ve Finansın Fonksiyonu, Finansal Planlama Ve Finansal Denetim, Finansal Kaynaklar, Faaliyet Ve Finansal Kaldıracı, Finansal Kaynakların Maliyeti Ve Optimal Sermaye Yapısı, İşletme (Çalışma) Sermayesi Yönetimi, Nakit Yönetimi, Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Net Bugünkü Değer Ve İç Verim Oranı Yöntemleri, Karlılık İndeksi Yönetimi Ve Yöntemlerin Karşılaştırılması, Sermaye Piyasası, İşletmelerde Özel Finansal Sorunlar, Uygulamalı Örnekler. YMUH2063 BİLGİSAYARLI MUHASEBE-I KREDİ (2+1) 3, AKTS 4 Tekdüzen Hesap Planı -Muhasebenin Temel Kavramları, Paket Programı Tanıtımı, Muhasebe Modülü, Raporlama Modülü, Örnek Uygulamalar, Stok+Cari Modüller, Fatura İrsaliye Modülü, Çek +Senet Modülü, Bütçe/Kartoteks, Genel Uygulamar YMUH2071 YÖNETİM MUHASEBESİ KREDİ(1+1)2, AKTS:3 Yönetim muhasebesine giriş; Maliyet Hacim Kar Analizleri; Faaliyet Bütçeleri; Nakit Bütçeleri; Standart Maliyetler; Değişken Maliyetleme; Tam Maliyetleme; Fiyatlama Kararları; Geçerli Maliyetler ve Karar Alma YYÖN2019 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I KRED (0+2)2, AKTS 2 Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması 2.SINIF BAHAR DÖNEMİ YHUK2004 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KREDİ(1+1) 2, AKTS 3 İş Hukukuna Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı, Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar, Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller, Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, Sosyal Riskler ve Çeşitleri, Kurumun, İşverenin ve Sigortalının Yükümlülükleri, Analık, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları, İşsizlik Sigortası, Bireysel Emeklilik. YMLY2006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ KREDİ (3+1) 4, AKTS 5 Gelir vergisi (Gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri, Gelirin Unsurları, Gelir vergisi (Gelirin tanımı, özellikleri ve gelir vergisinde mükellefiyet çeşitleri, Gelirin Unsurları), GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ticari kazançlarda matrahın tespiti, GV-Ücretlerde matrahın tespiti, GV-Serbest meslek kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında matrahın tespiti, GV-Menkul sermaye iratlarında ve diğer kazanç ve iratlarda matrahın tespiti, Kurumlar vergisi, Emlak vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi, Gider vergileri. YMUH2050 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II KREDİ (2+1) 3, AKTS 5 Ticari paket program tanıtımı, Stok+Cari Modülü, Fatura+İrsaliye Modülü, Muhasebe Modülü, Raporlar Modülü, Vega Smart Ticari Paket Program Tanıtımı, Stok+Cari Modülü, Demirbaş Modülü, Muhasebe Modülü

6 YMUH2062 MALİ TABLOLAR ANALİZİ KREDİ (2+1) 3, AKTS 5 Temel Mali Ve Tali Tablolar, Mali Analizin Yapılmasının Amacı, Kavramı Ve Çeşitleri, İşletmelerde Kullanılan Mali Tablolar Ve İlkelerinin Açıklanması, Mali Tabloların Belirlenen Standartlara Göre Düzenlenmesi, Mali Analiz Teknikleri (Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği, Dikey Yüzde Yöntemi, Trend (Eğilim) Yüzdeleri Yöntemi, Oran Analizi Yöntemi, Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu, Proforma Tablosu Ve Konsolide Tablolar, Mali Analiz Tekniklerinden Çıkan Sonuçların Yorumlanması Ve Önerilen Tedbirler. YMUH2068 MUHASEBE DENETİMİ KREDİ (1+1) 2, AKTS 4 Muhasebe denetiminin tanımı, önemi ve kavramı, Muhasebe denetiminin tarihçesi, Muhasebe denetiminin amaçları, Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler, İşletme içi muhasebe kontrol sistemi, Denetim delilleri ve teknikleri, Denetim için kullanılan istatistiki örnekleme yöntemleri, Denetim çalışma programları, Çalışma kağıtlarının hazırlanması, Denetim raporları, Örnek denetim raporunun hazırlanması, 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM kanunun incelenmesi. YMUH2070 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ KREDİ (2+0) 2, AKTS 3 Dış ticaretin ülke politikaları açısından değerlendirilmesi, önemi ve dış ticarette kullanılan terimler, Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, Dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, İhracat işlemleri mevzuatı ve süreci, İthalat işlemleri mevzuatı ve süreci, Dış ticaret işlemlerinde hesap planı ve yapısı, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İhraç kaydıyla satış işlemleri ve muhasebeleştirilme, Konsinye satış işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat ve İthalat kredileri ve muhasebe kayıtları YMUH2027 İNŞAAT MUHASEBESİ KREDİ (1+1) 2, AKTS 3 Yapı işlerinde Muhasebenin önemi; Yapı işleri ile ilgili muhasebenin Temel Kavramları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Yapı Muhasebe Süreci; Tekdüzen Hesap Planı Ve Hesapların Tanımı, Yapı ile ilgili hesap Kavramı Ve İşleyişleri; Aktif Hesaplarda yapım işlemleri ile ilgili Kayıt İşlemleri, Pasif Hesaplarda yapı ile ilgili işlemlerin Kayıt İşlemleri; Sürekli Ve Aralıklı Envanter Yöntemleri; Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri; Genel Geçici Mizan İle Monografiler. YYON2026 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II KREDİ: (0+2)2, AKTS 2 Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

7

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Dersin Adı Z/S Toplam Kredi ECTS Kredisi Türk Dili I MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. YARIYIL TUR01 ATI01 ING01 GEM01 BIK01 GEİ01 BYİ01 IKT01 MAT01 THB01 II.YARIYIL TUR01-B ATI01-B ING01-B GM01-B

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SEYDĠġEHĠR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI NORMAL ÖĞRETĠM DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) D.Kodu Ders Adı Te.

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 1 I. Dünya

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı