YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

2 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR Yapı Kredi Faktoring A.. nin ( irket ) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve çerii Hakkında Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak düzenlenmi bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, nakit akı tablosu ve özkaynak deiim tablosu, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik e uygun olarak denetlenmi ve söz konusu finansal tablolar üzerinde iliikte Ek te sunulan 1 Mart 2010 tarihli baımsız denetim raporumuzda olumlu görü beyan edilmitir. Ayrıca, BDDK nın 20 Eylül 2007 tarih ve BDDK. UY II/ sayılı yazısı uyarınca idari yükümlülüklere uygunluk açısından IV. Bölümde kapsamı açıklanan ek incelemeler örnekleme yöntemi ile gerçekletirilmi ve istisnai bir hususla karılaılmamıtır. Ancak denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinde görü oluturmak amacıyla gerçekletirilmi olup, idari yükümlülükler konusunda uygunluun incelenmesine yönelik deildir. Bu rapor Yapı Kredi Faktoring A.. yönetiminin ve BDDK nın bilgisi ve kullanımı için hazırlanmı olup, söz konusu taraflar dıında kullanılması uygun deildir ve kullanılmamalıdır. Baaran Nas Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Z. Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Badenetçi stanbul, 1 Mart 2010

3 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ÇNDEKLER Sayfa I. GENEL BLGLER II. BAIMSIZ DENETM GÖRÜÜ... 3 III. MUHASEBE KAYITLARI... 3 IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER V. DÖNEM SONRASI GELMELER... 4 VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER VII. ÖNERLER... 6 VIII. EK - 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER irket Ünvanı: Yapı Kredi Faktoring A.. Ticaret Sicil Numarası: Vergi Sicil Numarası: Kurulu Tarihi ( zin ve tescil tarihleri ): zin tarihi: 25 Mart 1999 Tescil tarihi: 25 Mart 1999 Faaliyet zin Belgesi: 7 Aralık 2007 (BDDK ntibak) Sermaye: Adres: bin TL Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza Merkezi C Blok Balmumcu/Beikta/stanbul Telefon numarası: Faks numarası: nternet adresi: Ortaklık Yapısı: Ortaklar Pay Oranı (%) Tutar (Bin TL) Yapı ve Kredi Bankası A.. 99, Temel Ticaret ve Yatırım A.. 0,04 6 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 0,01 2 Erdinç Tetik 0,01 1 Enternasyonal Turizm Yatırım A. 0,00 0 Koç Yapı Malzemeleri A.. 0,00 0 Zer Madencilik ve Dayanıklı Mallar Yatırım Pazarlama A.. 0,00 0 Mehmet Turgut Alen 0, ,

5 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER (Devamı) Üst Düzey Yöneticiler: Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun Bayazıt Alessandro M.Decio H.Faik Açıkalın Mert Güvenen Feza Tan Marco Cravario Bakan Bakan Vekili Üye Üye Üye Üye 1. Derece imza yetkisine sahip dier yöneticiler: Aye Nida Bekta Ali Koç Nee Kaya Can Özyurt Nur Özsoy Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Grup Bakanı Mali ve dari ler Grup Bakanı Pazarlama ve Yeni Gelitirme Bölüm Bakanı Hazine ve Muhabir likiler Personel Sayısı: 64 Yasal Denetçiler: ubeler: Abdullah Geçer, Adil Giray Öztoprak Bulunmamaktadır. Temsilcilikler: Yapı Kredi Faktoring A..-zmir Bölge Temsilcilii Adres: Gazi Bulvarı No:3 Kat: Pasaport-zmir Telefon: lgili Kiiler : Aslı Kılınç Tescil Tarihi : 05/09/2007 zin Tarihi : 06/08/2007 Yapı Kredi Faktoring A..-Ankara Bölge Temsilcilii Adres: Atatürk Bulvarı No:93 Kat:5 Kızılay/Ankara Telefon: lgili Kiiler: Erdal Dinçer Tescil Tarihi : 28/03/2008 zin Tarihi : 29/02/2008 Yapı Kredi Faktoring A..-Antalya Bölge Temsilcilii Adres: Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı YKB ubesi No:35 Antalya Telefon: lgili Kiiler : Bülent Kenez Tescil Tarihi : 27/03/2008 zin Tarihi : 29/02/2008 2

6 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER (Devamı) Yapı Kredi Faktoring A..-Bursa Bölge Temsilcilii Adres:Fevzi Çakmak Cad. Fomara Merkezi Kat:6 Osmangazi/Bursa Telefon: lgili Kiiler : Handan Iık Tescil Tarihi : 27/03/2008 zin Tarihi : 20/02/2008 Yapı Kredi Faktoring A..-Gaziantep Bölge Temsilcilii Adres: Gaziantep YKB ubesi Gazi Muhtar Paa Bulvarı No:13/1 ehit Kamil/Gaziantep Telefon: lgili Kiiler : Fatma Perin Karasu Tescil Tarihi : 05/05/2008 zin Tarihi : 10/04/2008 tirak ve Balı Ortaklıklar: Pay Oranı (%) Tutar (Bin TL) Yapı Kredi Sigorta A.. 7, Yapı Kredi Emeklilik A. 0,

7 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR II. BAIMSIZ DENETM GÖRÜÜ liikte Ek te izah edildii üzere, irket in finansal tablolarıyla ilgili 1 Mart 2010 tarihli baımsız denetim raporumuzda olumlu görü beyan etmi bulunmaktayız. Baımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekletirilmitir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Bu kapsamda, IV. dari Yükümlülükler bölümünde verilen açıklamalar yapılan örneklemeler çerçevesinde deerlendirilmeli, irket in bütün ilem ve bakiyeleriyle ilgili açıklamalar ve deerlendirmeler olarak nitelendirilmemelidir. III. MUHASEBE KAYITLARI irket, finansal tablolarını bin Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve çerii Hakkında Tebli çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilikin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları için Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli hükümlerine uygun olarak hazırlanmıtır. Uygulanan muhasebe standartları ile bunlara ilikin açıklamalar Ek te sunulmutur. IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER a. irketçe tesis edilen ilemlerin Ödünç Para Verme leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelie uygunluu: irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait faktoring ilemlerinden domu olan alacakları sözleme bazında, örnekleme yoluyla seçilerek incelenmitir. Yapılan inceleme sonucunda, örnekleme yoluyla seçilen ilemlerde Ödünç Para Verme leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelie ve ilgili dier mevzuata uygun olmadıı hususunda bir tespitte bulunulmamıtır. b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından periyodik olarak istenen finansal tabloların irket kayıtlarına uygun olarak düzenlendii: irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait üçer aylık dönemler itibariyle hazırlayıp göndermi olduu finansal tablolarda yer alan bilgilerin ilgili dönemlere ait mizanda yer alan bilgilerle sınırlı olmak üzere mutabakatı yapılmı ve bu mutabakat esnasında aritmetik doruluk açısından yasal kayıtlara tüm önemli taraflarıyla uygun olmayan bir herhangi hususa rastlanmamıtır. 4

8 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) c. irket in denetim dönemi boyunca gerçekletirdii faaliyetleri ve ilemleri dolayısıyla gereken dier bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine gönderip göndermedii veya gerekli izinleri alıp almadıı: irket yönetiminden edindiimiz bilgilere göre irket, 2009 yılı boyunca gerçekletirdii faaliyetleri ve ilemleri dolayısıyla gereken bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine göndermi veya gerekli izinleri almıtır. irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde BDDK ya göndermi olduu bildirimler incelenmi ve bu bildirimlerle irket in faaliyetleri arasında herhangi bir uyumsuzlua rastlanmamıtır. d. irket bünyesinde ve varsa ubeleri ile temsilciliklerinde, amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ilem tesis edilmesine yönelik hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama sistemlerinin (iç sistemler) kurulup kurulmadıı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluturulup oluturulmadıı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluklarının belirlenip belirlenmedii: Genel olarak denetim çalıması sırasında iç denetim sistemine ilikin olarak, denetim yöntemlerinin ekil, zamanlama ve kapsamını belirleyebilmek amacıyla yapılan çalımalar, irket in iç kontrol yapısının unsurlarının anlaılmasını içermekle birlikte, iç kontrol sistemi üzerinde bir güvence vermek veya iç kontrol yapısındaki önemli eksiklikleri belirlemeye yönelik deildir. irket bünyesinde birimlerde iç kontrol mekanizması oluturulmu olup, bunun yanında ç Kontrol yönetici pozisyonunda bir kiinin görev aldıı ç Kontrol birimi de bulunmaktadır. ç Kontrol birimi irket içinde her departmanın yapmı olduu ilemlerin mevcut departman prosedürlerine uygunluunu kontrol etmekte, tespit edilen farklılıkları irket yönetimine raporlamakta ve oluturulan planların zamanında hayata geçirilmesini takip etmektedir. irket in iç kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama yapısına ilikin olarak gözlemlenen finansal tablolara etki edecek önemli bir husus bulunmamaktadır. irket in finansal tabloların bütünü üzerinde, yapılan denetim çalıması sırasında, iç kontrol yapısına ilikin olarak gözlemlenen önemli bir hususa rastlanmamıtır. 5

9 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) e. irket ve yöneticileri hakkında denetim döneminde açılan davalar ve dava sonuçları: irket aleyhine ve lehine açılan davaların özetini içeren bir teyit yazısı irket in yasal temsilcisi tarafından hazırlanmı ve tarafımıza iletilmitir. Bu belge tarafımızca incelenmi ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda ilave karılık ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadıı konusunda mutabakata varılmıtır. Ayrıca irket yöneticileri aleyhinde açılmı herhangi bir dava olmadıına dair irket yönetiminden bir beyan yazısı alınmıtır. f. Faktoring ilemlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliin 23. maddesinde belirtilen ilem sınırlarına uygunluu: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolara göre faktoring ilemlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliin 23. maddesinde belirtilen oransal sınırlara uygun olmadıına dair bir tespitte bulunulmamıtır. V. DÖNEM SONRASI GELMELER Bulunmamaktadır. VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER Denetim, BDDK tarafından yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmi, dolayısıyla hesap ve ilemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüümüz dier denetim yöntem ve teknikleri içermitir. Bu esaslar, baımsız denetimin, finansal tablolarda önemli bir hatanın olup olmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, finansal tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilikin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve dorulanmasının yanı sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun deerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda irket in finansal tabloları bir bütün olarak ele alındıında önemlilik arzeden konularla ilgili uygulanan denetim ilke ve tekniklerinin özeti aaıda yer almaktadır: Nakit deerler ve bankalar Banka bakiyeleri için bankalara mutabakat mektubu gönderilmi ve istisnai bir hususa rastlanmamıtır. Ayrıca, vadeli banka mevduat hesaplarının gelir reeskontları test edilmi ve dövizli bakiyelerin deerlemesi kontrol edilmitir. 6

10 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER (Devamı) Faktoring alacakları Denetim çalımalarımız esnasında örnekleme usulüyle faktoring alacaklarına mutabakat mektubu gönderilmi ve faktoring alacaklarının bir bölümü alacak deerliliinin yitirilmesi ve risk durumlarının tespiti için incelenmitir. Alacak deer düüklüü karılıklarının hesaplaması 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları için Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli çerçevesinde incelenmitir. Örnekleme usulü faktoring alacaklarının vade yapısı, faiz oranları, türleri ile alınan teminatların cinsleri incelenmitir. Örnekleme usulü ile seçilen faktoring alacakları bakiyeleri için faiz gelir reeskontları kontrol edilmitir. Maddi ve maddi olmayan varlıklar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi ve maddi olmayan varlıklara yıl içerisinde yapılan ilaveler ve çıkılar, ilgili dökümanlar ile kontrol edilerek test edilmitir. Amortisman hesaplamaları gözden geçirilmitir. Dier aktifler ve dier pasifler 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle dier aktifler ve dier pasifler incelenmi ve irket in faaliyetlerine uygunluu kontrol edilmitir. Kullanılan krediler Bankalar ve finans kurulularından kullanılan krediler ile ilgili olarak mutabakat mektupları temin edilmitir. lave olarak krediler ile ilgili faiz gider reeskontları ile faiz ve kur farkı giderleri kontrol edilmitir. Türev finansal enstrümanlar Türev finansal enstrümanlar ile ilgili olarak ilgili bankalara mutabakat mektupları gönderilmi, ilgili sözlemeler incelenmi, 31 Aralık 2009 itibariyle gerçee uygun deer hesaplamaları kontrol edilmi ve istisnai bir hususa rastlanmamıtır. Mevzuatta belirlenen oransal sınırlara uygunluk 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, irket in mevzuatta belirlenen yasal oranlarının yasal sınırlar çerçevesinde olup olmadıı tarafımızca kontrol edilmitir. Vergi irket in cari döneme ait vergi mükellefiyetleri örnekleme yöntemiyle incelenmitir. Sermaye ve ihtiyatlar Kanunlara uygunluundan emin olmak için, sermaye ve ihtiyatlarda yıl içinde yer almı hareketler gözden geçirilmi ve gerekli dökümanlar tetkik edilmitir. 7

11 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER (Devamı) Gelir tablosu Gelir ve gider kalemleri bir önceki yıl ile mukayese edilip önemli farklılıklar hakkındaki izahatların geçerlilii gözden geçirilmitir. Gelir ve gider kalemlerinin önemlilik arzeden kısımlarıyla ilgili testler yapılmıtır. Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu nun 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren yıl içerisinde almı olduu kararlar gözden geçirilmi ve mali konularda verilmi kararların, finansal tablolarda veya bunlara ilikin notlarda yansıtıldıından emin olunmutur. Açıklanmı malumatların teyit mektubu irket idarecilerinden açıklanmı malumatların doruluunu teyit eden mektup alınmıtır. VII. ÖNERLER Belirtilmesi gereken bir öneri bulunmamaktadır. 8

12 VIII. EK YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

13 Yapı Kredi Faktoring A.. Yönetim Kurulu na BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Yapı Kredi Faktoring A.. nin ( letme ) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akı tablosu, özkaynak deiim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile dier açıklayıcı notların bir özetini denetlemi bulunuyoruz. letme Yönetim Kurulunun Sorumluluuna likin Açıklama: 2. letme Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve çerii Hakkında Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlı bilgi içermeyecek ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını salayacak bir iç kontrol sistemi oluturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluunun Sorumluluuna likin Açıklama: 3. Baımsız denetimi yapan kurulu olarak üzerimize düen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Uluslararası Denetim Standartları na uyumlu olarak gerçekletirilmitir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Baımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmı; bu teknikler istihdam ettiimiz baımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmı, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinlii dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluu deerlendirilerek belirlenmitir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, irket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Aaıda belirtilen baımsız denetim görüünün oluturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı salanmıtır.

14 Baımsız Denetçi Görüü: 4. Görüümüze göre, iliikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Faktoring A.. nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin olarak yayımlanan yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. Baaran Nas Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Z. Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Badenetçi stanbul, 1 Mart 2010

15 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASELETRLEN GELR GDER TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEM TABLOSU... 5 NAKT AKI TABLOSU... 6 NAZIM HESAP KALEMLER... 7 KAR DAITIM TABLOSU... 8 FNANSAL TABLOLARA LKN RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR BANKALAR FAKTORNG ALACAKLARI ALINAN KREDLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR MUHTELF BORÇLAR ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GDER KARILIKLARI MADD DURAN VARLIKLAR MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ERTELENM VERG VARLII/BORCU DER AKTFLER ÖZKAYNAKLAR ESAS FAALYET GELRLER ESAS FAALYET GDERLER SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG KARILII DER FAALYET GELRLER/GDERLER HSSE BAINA KAZANÇ LKL TARAF AÇIKLAMALARI FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY KARILIKLAR, ARTA BALI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR... 46

16 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO AKTF KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2009 Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2008 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKT DEERLER II. GERÇEE UYGUN DEER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO LEMLERNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORNG ALACAKLARI skontolu Faktoring Alacakları Yurt çi Yurt Dıı Kazanılmamı Gelirler (-) Dier Faktoring Alacakları Yurt çi Yurt Dıı VII. FNANSMAN KREDLER Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KRALAMA LEMLER Kiralama lemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Dier Kazanılmamı Gelirler (-) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama lemleri çin Verilen Avanslar IX. TAKPTEK ALACAKLAR (1.038) Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama lemlerinden Alacaklar Özel Karılıklar (-) X. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XII. BALI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. TRAKLER (Net) XIV. ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye Dier XVII. ERTELENM VERG VARLII SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XVIII. FAALYETLERE LKN VARLIKLAR (Net) Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XIX. DER AKTFLER AKTF TOPLAMI Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 1

17 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO PASF KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2009 Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2008 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDLER III. FAKTORNG BORÇLARI IV. KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Dier Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) V. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELF BORÇLAR VII. DER YABANCI KAYNAKLAR RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VIII. YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERG VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Yeniden Yapılanma Karılıı Çalıan Hakları Yükümlülüü Karılıı Dier Karılıklar XI. ERTELENM VERG BORCU SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XII. FAALYETLERE LKN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XIII. SERMAYE BENZER KREDLER XIV. ÖZKAYNAKLAR Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Deerleme Farkları (Etkin kısım) Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıkların Birikmi Deerleme Farkları Dier Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr veya Zararı Dönem Net Kâr veya Zararı PASF TOPLAMI Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 2

18 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT GELR TABLOSU GELR VE GDER KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot 31 Aralık Aralık 2008 I. ESAS FAALYET GELRLER FAKTORNG GELRLER Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler skontolu Dier Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar skontolu Dier FNANSMAN KREDLERNDEN GELRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KRALAMA GELRLER Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama lemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALYET GDERLER (-) Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Karılıı Gideri Aratırma Gelitirme Giderleri Genel letme Giderleri Dier III. DER FAALYET GELRLER Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo lemlerinden Alınan Faizler Menkul Deerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası lemleri Kârı Türev Finansal lemlerden Dier Kambiyo lemleri Kârı Dier IV. FNANSMAN GDERLER (-) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Faktoring lemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri hraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar V. TAKPTEK ALACAKLARA LKN ÖZEL KARILIKLAR (-) VI. DER FAALYET GDERLER (-) Menkul Deerler Deer Düü Gideri Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Deer Düme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri Maddi Duran Varlık Deer Düü Giderleri Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri erefiye Deer Düü Gideri Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri tirak, Balı Ortaklık ve Ortaklıkları Deer Düü Giderleri Türev Finansal lemlerden Zarar Kambiyo lemleri Zararı Dier VII. NET FAALYET K/Z (I+ +VI) VIII. BRLEME LEM SONRASINDA GELR OLARAK KAYDEDLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (VII+VIII+IX) XI. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG KARILII (±) 18 (7.857) (4.706) 11.1 Cari Vergi Karılıı (9.793) Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+) - (4.706) 11.3 Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) XIII. DURDURULAN FAALYETLERDEN GELRLER Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Karları Dier Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALYETLERDEN GDERLER (-) Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Zararları Dier Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAALYETLER VERG KARILII (±) Cari Vergi Karılıı Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) Hisse Baına Kâr / Zarar 20 1,76 1,14 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 3

19 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELETRLEN GELR GDER TABLOSU Dipnot Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2009 Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2008 I. MENKUL DEER DEER ARTI FONUNA SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (34.974) 1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçee Uygun Deerindeki Net Deime (34.974) 1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçee Uygun Deerindeki Net Deime (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADD DURAN VARLIKLAR YENDEN DEERLEME DEER ARTILARI - - III. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENDEN DEERLEME DEER ARTILARI - - IV. YABANCI PARA LEMLER ÇN KUR ÇEVRM FARKLARI - - V. NAKT AKI RSKNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLARA LKN KÂR/ZARAR Gerçee Uygun Deer Farkı Kârı/Zararı (Gerçee Uygun Deer Deiikliklerinin Etkin Kısmı) 5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - YURTDIINDAK NET YATIRIM RSKNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLARA VI. LKN KÂR/ZARAR Gerçee Uygun Deer Farkı Kârı/Zararı (Gerçee Uygun Deer Deiikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. MUHASEBE POLTKASINDA YAPILAN DEKLKLER LE HATALARIN DÜZELTLMESNN ETKS - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELETRLEN DER GELR GDER UNSURLARI - - IX. DEERLEME FARKLARINA AT ERTELENM VERG 13 (1.971) X. DORUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELETRLEN NET GELR/GDER (I+II+ +IX) (33.225) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI XII. DÖNEME LKN MUHASEBELETRLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) (14.064) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 4

20 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT ÖZKAYNAK DEM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERNDEK DEKLKLER Dipnot Ödenmi Sermaye Ödenmi Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedek Akçe Dier Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmi Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Deer. Deerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satı Amaçlı/ Durdurulan Faaliyetlerden BDF Toplam Özkaynak ÖNCEK DÖNEM I. Dönem Baı Bakiyesi (01/01/2008) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Deiikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem çindeki Deiimler IV. Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı V. Riskten Korunma lemlerinden Deerleme Farklar Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Deerler Deerleme Farkları (33.225) (33.225) VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları VIII. tirakler, Balı Ort. ve Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Deerler Deerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklik XIII. Nakden Gerçekletirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi hracı XV. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönütürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı XIX. Kâr Daıtımı (24.288) - (19.628) (40.000) 19.1 Daıtılan Temettü (40.000) (40.000) 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (19.628) Dier Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) CAR DÖNEM I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (01/01/2009) Dönem çindeki Deiimler II. Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı III. Riskten Korunma lemlerinden Deerleme Farklar Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Deerler Deerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları VI. tirakler, Balı Ort. ve Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Deerler Deerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklik XI. Nakden Gerçekletirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi hracı XIII. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönütürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı XVII. Kâr Daıtımı (19.161) (14.600) 17.1 Daıtılan Temettü (14.600) (14.600) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (19.161) Dier Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2009) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 5

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi )

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Baımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama,

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na stanbul ARI FNANSAL KRALAM A.. NN 01.01.2009 31.12.2009 HESAP DÖNEMNE

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE BAIMSIZ DENETM RAPORU ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 Yönetim Kurulu na stanbul ARI FNANSAL KRALAM A.. NN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR Pamuk Finansal Kiralama A. Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılıresmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

VFS FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

VFS FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER... 1 II. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 2 III. MUHASEBE KAYITLARI... 3 IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER... 3 V. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER... 4 VI. UYGULANAN DENETİM YÖNTEMLERİ...

Detaylı

PAMUK FACTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

PAMUK FACTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT Pamuk Factoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılıresmi Gazete de

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET!

AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M !RKET! AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET! 01/01-31/12/2010 HESAP DÖNEM!NE A!T BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU!Ç!N HAZIRLANAN BA#IMSIZ DENET!M RAPORU !Ç!NDEK!LER SAYFA F!NANSAL DURUM TABLOLARI

Detaylı

PAMUK FACTORING A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

PAMUK FACTORING A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER... 1-3 II. BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ... 4 III. MUHASEBE KAYITLARI... 4 IV. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER... 4-5 V. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER... 5 VI. UYGULANAN DENETİM YÖNTEMLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ 20.200.000.- YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII 2.300.000.-YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE 122.500.000.- YEN TÜRK LRADAN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU

TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Teblii ne stinaden Hazırlanmı 31 Mart 2008 Tarihli; TEKSTL BANKASI A.. 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALYET RAPORU 1 BRNC BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BLGLER letiim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2010 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU...

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (Eski ünvanıyla KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.)

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL

Detaylı

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

PAMUK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

PAMUK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Pamuk Finansal Kiralama A.Ş. nin ( İşletme

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)...

Detaylı

PAMUK FACTORING A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

PAMUK FACTORING A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Burgan Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İçindekiler: Özet bilanço Özet nazım hesaplar

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı

Detaylı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Bilançolar 1-2 Nazım Hesaplar... 3 Gelir Tabloları. 4 Özsermaye Değişim Tablosu. 5 Nakit Akım Tablosu...

Detaylı