YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

2 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR Yapı Kredi Faktoring A.. nin ( irket ) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve çerii Hakkında Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak düzenlenmi bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, nakit akı tablosu ve özkaynak deiim tablosu, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik e uygun olarak denetlenmi ve söz konusu finansal tablolar üzerinde iliikte Ek te sunulan 1 Mart 2010 tarihli baımsız denetim raporumuzda olumlu görü beyan edilmitir. Ayrıca, BDDK nın 20 Eylül 2007 tarih ve BDDK. UY II/ sayılı yazısı uyarınca idari yükümlülüklere uygunluk açısından IV. Bölümde kapsamı açıklanan ek incelemeler örnekleme yöntemi ile gerçekletirilmi ve istisnai bir hususla karılaılmamıtır. Ancak denetimimiz bir bütün olarak sunulan finansal tablolar üzerinde görü oluturmak amacıyla gerçekletirilmi olup, idari yükümlülükler konusunda uygunluun incelenmesine yönelik deildir. Bu rapor Yapı Kredi Faktoring A.. yönetiminin ve BDDK nın bilgisi ve kullanımı için hazırlanmı olup, söz konusu taraflar dıında kullanılması uygun deildir ve kullanılmamalıdır. Baaran Nas Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Z. Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Badenetçi stanbul, 1 Mart 2010

3 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ÇNDEKLER Sayfa I. GENEL BLGLER II. BAIMSIZ DENETM GÖRÜÜ... 3 III. MUHASEBE KAYITLARI... 3 IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER V. DÖNEM SONRASI GELMELER... 4 VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER VII. ÖNERLER... 6 VIII. EK - 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

4 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER irket Ünvanı: Yapı Kredi Faktoring A.. Ticaret Sicil Numarası: Vergi Sicil Numarası: Kurulu Tarihi ( zin ve tescil tarihleri ): zin tarihi: 25 Mart 1999 Tescil tarihi: 25 Mart 1999 Faaliyet zin Belgesi: 7 Aralık 2007 (BDDK ntibak) Sermaye: Adres: bin TL Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza Merkezi C Blok Balmumcu/Beikta/stanbul Telefon numarası: Faks numarası: nternet adresi: Ortaklık Yapısı: Ortaklar Pay Oranı (%) Tutar (Bin TL) Yapı ve Kredi Bankası A.. 99, Temel Ticaret ve Yatırım A.. 0,04 6 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 0,01 2 Erdinç Tetik 0,01 1 Enternasyonal Turizm Yatırım A. 0,00 0 Koç Yapı Malzemeleri A.. 0,00 0 Zer Madencilik ve Dayanıklı Mallar Yatırım Pazarlama A.. 0,00 0 Mehmet Turgut Alen 0, ,

5 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER (Devamı) Üst Düzey Yöneticiler: Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun Bayazıt Alessandro M.Decio H.Faik Açıkalın Mert Güvenen Feza Tan Marco Cravario Bakan Bakan Vekili Üye Üye Üye Üye 1. Derece imza yetkisine sahip dier yöneticiler: Aye Nida Bekta Ali Koç Nee Kaya Can Özyurt Nur Özsoy Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Grup Bakanı Mali ve dari ler Grup Bakanı Pazarlama ve Yeni Gelitirme Bölüm Bakanı Hazine ve Muhabir likiler Personel Sayısı: 64 Yasal Denetçiler: ubeler: Abdullah Geçer, Adil Giray Öztoprak Bulunmamaktadır. Temsilcilikler: Yapı Kredi Faktoring A..-zmir Bölge Temsilcilii Adres: Gazi Bulvarı No:3 Kat: Pasaport-zmir Telefon: lgili Kiiler : Aslı Kılınç Tescil Tarihi : 05/09/2007 zin Tarihi : 06/08/2007 Yapı Kredi Faktoring A..-Ankara Bölge Temsilcilii Adres: Atatürk Bulvarı No:93 Kat:5 Kızılay/Ankara Telefon: lgili Kiiler: Erdal Dinçer Tescil Tarihi : 28/03/2008 zin Tarihi : 29/02/2008 Yapı Kredi Faktoring A..-Antalya Bölge Temsilcilii Adres: Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı YKB ubesi No:35 Antalya Telefon: lgili Kiiler : Bülent Kenez Tescil Tarihi : 27/03/2008 zin Tarihi : 29/02/2008 2

6 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR I. GENEL BLGLER (Devamı) Yapı Kredi Faktoring A..-Bursa Bölge Temsilcilii Adres:Fevzi Çakmak Cad. Fomara Merkezi Kat:6 Osmangazi/Bursa Telefon: lgili Kiiler : Handan Iık Tescil Tarihi : 27/03/2008 zin Tarihi : 20/02/2008 Yapı Kredi Faktoring A..-Gaziantep Bölge Temsilcilii Adres: Gaziantep YKB ubesi Gazi Muhtar Paa Bulvarı No:13/1 ehit Kamil/Gaziantep Telefon: lgili Kiiler : Fatma Perin Karasu Tescil Tarihi : 05/05/2008 zin Tarihi : 10/04/2008 tirak ve Balı Ortaklıklar: Pay Oranı (%) Tutar (Bin TL) Yapı Kredi Sigorta A.. 7, Yapı Kredi Emeklilik A. 0,

7 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR II. BAIMSIZ DENETM GÖRÜÜ liikte Ek te izah edildii üzere, irket in finansal tablolarıyla ilgili 1 Mart 2010 tarihli baımsız denetim raporumuzda olumlu görü beyan etmi bulunmaktayız. Baımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekletirilmitir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Bu kapsamda, IV. dari Yükümlülükler bölümünde verilen açıklamalar yapılan örneklemeler çerçevesinde deerlendirilmeli, irket in bütün ilem ve bakiyeleriyle ilgili açıklamalar ve deerlendirmeler olarak nitelendirilmemelidir. III. MUHASEBE KAYITLARI irket, finansal tablolarını bin Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve çerii Hakkında Tebli çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilikin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları için Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli hükümlerine uygun olarak hazırlanmıtır. Uygulanan muhasebe standartları ile bunlara ilikin açıklamalar Ek te sunulmutur. IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER a. irketçe tesis edilen ilemlerin Ödünç Para Verme leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelie uygunluu: irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait faktoring ilemlerinden domu olan alacakları sözleme bazında, örnekleme yoluyla seçilerek incelenmitir. Yapılan inceleme sonucunda, örnekleme yoluyla seçilen ilemlerde Ödünç Para Verme leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelie ve ilgili dier mevzuata uygun olmadıı hususunda bir tespitte bulunulmamıtır. b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından periyodik olarak istenen finansal tabloların irket kayıtlarına uygun olarak düzenlendii: irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait üçer aylık dönemler itibariyle hazırlayıp göndermi olduu finansal tablolarda yer alan bilgilerin ilgili dönemlere ait mizanda yer alan bilgilerle sınırlı olmak üzere mutabakatı yapılmı ve bu mutabakat esnasında aritmetik doruluk açısından yasal kayıtlara tüm önemli taraflarıyla uygun olmayan bir herhangi hususa rastlanmamıtır. 4

8 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) c. irket in denetim dönemi boyunca gerçekletirdii faaliyetleri ve ilemleri dolayısıyla gereken dier bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine gönderip göndermedii veya gerekli izinleri alıp almadıı: irket yönetiminden edindiimiz bilgilere göre irket, 2009 yılı boyunca gerçekletirdii faaliyetleri ve ilemleri dolayısıyla gereken bilgi ve belgeleri ilgili kamu otoritelerine göndermi veya gerekli izinleri almıtır. irket in 1 Ocak - 31 Aralık 2009 hesap döneminde BDDK ya göndermi olduu bildirimler incelenmi ve bu bildirimlerle irket in faaliyetleri arasında herhangi bir uyumsuzlua rastlanmamıtır. d. irket bünyesinde ve varsa ubeleri ile temsilciliklerinde, amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ilem tesis edilmesine yönelik hizmet birimleri ile iç kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama sistemlerinin (iç sistemler) kurulup kurulmadıı, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluturulup oluturulmadıı ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluklarının belirlenip belirlenmedii: Genel olarak denetim çalıması sırasında iç denetim sistemine ilikin olarak, denetim yöntemlerinin ekil, zamanlama ve kapsamını belirleyebilmek amacıyla yapılan çalımalar, irket in iç kontrol yapısının unsurlarının anlaılmasını içermekle birlikte, iç kontrol sistemi üzerinde bir güvence vermek veya iç kontrol yapısındaki önemli eksiklikleri belirlemeye yönelik deildir. irket bünyesinde birimlerde iç kontrol mekanizması oluturulmu olup, bunun yanında ç Kontrol yönetici pozisyonunda bir kiinin görev aldıı ç Kontrol birimi de bulunmaktadır. ç Kontrol birimi irket içinde her departmanın yapmı olduu ilemlerin mevcut departman prosedürlerine uygunluunu kontrol etmekte, tespit edilen farklılıkları irket yönetimine raporlamakta ve oluturulan planların zamanında hayata geçirilmesini takip etmektedir. irket in iç kontrol, muhasebe, bilgi ilem ve raporlama yapısına ilikin olarak gözlemlenen finansal tablolara etki edecek önemli bir husus bulunmamaktadır. irket in finansal tabloların bütünü üzerinde, yapılan denetim çalıması sırasında, iç kontrol yapısına ilikin olarak gözlemlenen önemli bir hususa rastlanmamıtır. 5

9 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR IV. DAR YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) e. irket ve yöneticileri hakkında denetim döneminde açılan davalar ve dava sonuçları: irket aleyhine ve lehine açılan davaların özetini içeren bir teyit yazısı irket in yasal temsilcisi tarafından hazırlanmı ve tarafımıza iletilmitir. Bu belge tarafımızca incelenmi ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda ilave karılık ayrılmasını gerektirecek bir durum olmadıı konusunda mutabakata varılmıtır. Ayrıca irket yöneticileri aleyhinde açılmı herhangi bir dava olmadıına dair irket yönetiminden bir beyan yazısı alınmıtır. f. Faktoring ilemlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliin 23. maddesinde belirtilen ilem sınırlarına uygunluu: 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolara göre faktoring ilemlerinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliin 23. maddesinde belirtilen oransal sınırlara uygun olmadıına dair bir tespitte bulunulmamıtır. V. DÖNEM SONRASI GELMELER Bulunmamaktadır. VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER Denetim, BDDK tarafından yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmi, dolayısıyla hesap ve ilemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüümüz dier denetim yöntem ve teknikleri içermitir. Bu esaslar, baımsız denetimin, finansal tablolarda önemli bir hatanın olup olmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, finansal tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilikin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve dorulanmasının yanı sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun deerlendirilmesini içermektedir. Bu kapsamda irket in finansal tabloları bir bütün olarak ele alındıında önemlilik arzeden konularla ilgili uygulanan denetim ilke ve tekniklerinin özeti aaıda yer almaktadır: Nakit deerler ve bankalar Banka bakiyeleri için bankalara mutabakat mektubu gönderilmi ve istisnai bir hususa rastlanmamıtır. Ayrıca, vadeli banka mevduat hesaplarının gelir reeskontları test edilmi ve dövizli bakiyelerin deerlemesi kontrol edilmitir. 6

10 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER (Devamı) Faktoring alacakları Denetim çalımalarımız esnasında örnekleme usulüyle faktoring alacaklarına mutabakat mektubu gönderilmi ve faktoring alacaklarının bir bölümü alacak deerliliinin yitirilmesi ve risk durumlarının tespiti için incelenmitir. Alacak deer düüklüü karılıklarının hesaplaması 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları için Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli çerçevesinde incelenmitir. Örnekleme usulü faktoring alacaklarının vade yapısı, faiz oranları, türleri ile alınan teminatların cinsleri incelenmitir. Örnekleme usulü ile seçilen faktoring alacakları bakiyeleri için faiz gelir reeskontları kontrol edilmitir. Maddi ve maddi olmayan varlıklar 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maddi ve maddi olmayan varlıklara yıl içerisinde yapılan ilaveler ve çıkılar, ilgili dökümanlar ile kontrol edilerek test edilmitir. Amortisman hesaplamaları gözden geçirilmitir. Dier aktifler ve dier pasifler 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle dier aktifler ve dier pasifler incelenmi ve irket in faaliyetlerine uygunluu kontrol edilmitir. Kullanılan krediler Bankalar ve finans kurulularından kullanılan krediler ile ilgili olarak mutabakat mektupları temin edilmitir. lave olarak krediler ile ilgili faiz gider reeskontları ile faiz ve kur farkı giderleri kontrol edilmitir. Türev finansal enstrümanlar Türev finansal enstrümanlar ile ilgili olarak ilgili bankalara mutabakat mektupları gönderilmi, ilgili sözlemeler incelenmi, 31 Aralık 2009 itibariyle gerçee uygun deer hesaplamaları kontrol edilmi ve istisnai bir hususa rastlanmamıtır. Mevzuatta belirlenen oransal sınırlara uygunluk 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, irket in mevzuatta belirlenen yasal oranlarının yasal sınırlar çerçevesinde olup olmadıı tarafımızca kontrol edilmitir. Vergi irket in cari döneme ait vergi mükellefiyetleri örnekleme yöntemiyle incelenmitir. Sermaye ve ihtiyatlar Kanunlara uygunluundan emin olmak için, sermaye ve ihtiyatlarda yıl içinde yer almı hareketler gözden geçirilmi ve gerekli dökümanlar tetkik edilmitir. 7

11 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR VI. UYGULANAN DENETM YÖNTEMLER (Devamı) Gelir tablosu Gelir ve gider kalemleri bir önceki yıl ile mukayese edilip önemli farklılıklar hakkındaki izahatların geçerlilii gözden geçirilmitir. Gelir ve gider kalemlerinin önemlilik arzeden kısımlarıyla ilgili testler yapılmıtır. Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu nun 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sona eren yıl içerisinde almı olduu kararlar gözden geçirilmi ve mali konularda verilmi kararların, finansal tablolarda veya bunlara ilikin notlarda yansıtıldıından emin olunmutur. Açıklanmı malumatların teyit mektubu irket idarecilerinden açıklanmı malumatların doruluunu teyit eden mektup alınmıtır. VII. ÖNERLER Belirtilmesi gereken bir öneri bulunmamaktadır. 8

12 VIII. EK YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

13 Yapı Kredi Faktoring A.. Yönetim Kurulu na BAIMSIZ DENETM RAPORU 1. Yapı Kredi Faktoring A.. nin ( letme ) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akı tablosu, özkaynak deiim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile dier açıklayıcı notların bir özetini denetlemi bulunuyoruz. letme Yönetim Kurulunun Sorumluluuna likin Açıklama: 2. letme Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve çerii Hakkında Tebli ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin yayımlanan dier yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlı bilgi içermeyecek ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını salayacak bir iç kontrol sistemi oluturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluunun Sorumluluuna likin Açıklama: 3. Baımsız denetimi yapan kurulu olarak üzerimize düen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Uluslararası Denetim Standartları na uyumlu olarak gerçekletirilmitir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediine ilikin makul güvence salayacak ekilde baımsız denetim planlanmı ve gerçekletirilmitir. Baımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmı; bu teknikler istihdam ettiimiz baımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmı, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinlii dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluu deerlendirilerek belirlenmitir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, irket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Aaıda belirtilen baımsız denetim görüünün oluturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı salanmıtır.

14 Baımsız Denetçi Görüü: 4. Görüümüze göre, iliikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Faktoring A.. nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilikin olarak yayımlanan yönetmelik, tebli, genelge ve açıklamalara uygun olarak doru bir biçimde yansıtmaktadır. Baaran Nas Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Z. Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak Badenetçi stanbul, 1 Mart 2010

15 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASELETRLEN GELR GDER TABLOSU... 4 ÖZKAYNAK DEM TABLOSU... 5 NAKT AKI TABLOSU... 6 NAZIM HESAP KALEMLER... 7 KAR DAITIM TABLOSU... 8 FNANSAL TABLOLARA LKN RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR BANKALAR FAKTORNG ALACAKLARI ALINAN KREDLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR MUHTELF BORÇLAR ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GDER KARILIKLARI MADD DURAN VARLIKLAR MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ERTELENM VERG VARLII/BORCU DER AKTFLER ÖZKAYNAKLAR ESAS FAALYET GELRLER ESAS FAALYET GDERLER SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG KARILII DER FAALYET GELRLER/GDERLER HSSE BAINA KAZANÇ LKL TARAF AÇIKLAMALARI FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DÜZEY KARILIKLAR, ARTA BALI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR... 46

16 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO AKTF KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2009 Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2008 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKT DEERLER II. GERÇEE UYGUN DEER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO LEMLERNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORNG ALACAKLARI skontolu Faktoring Alacakları Yurt çi Yurt Dıı Kazanılmamı Gelirler (-) Dier Faktoring Alacakları Yurt çi Yurt Dıı VII. FNANSMAN KREDLER Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KRALAMA LEMLER Kiralama lemlerinden Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Dier Kazanılmamı Gelirler (-) Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama lemleri çin Verilen Avanslar IX. TAKPTEK ALACAKLAR (1.038) Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama lemlerinden Alacaklar Özel Karılıklar (-) X. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XII. BALI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. TRAKLER (Net) XIV. ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye Dier XVII. ERTELENM VERG VARLII SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XVIII. FAALYETLERE LKN VARLIKLAR (Net) Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XIX. DER AKTFLER AKTF TOPLAMI Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 1

17 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE BLANÇO PASF KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2009 Baımsız Denetimden Geçmi 31 Aralık 2008 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDLER III. FAKTORNG BORÇLARI IV. KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Dier Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) V. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELF BORÇLAR VII. DER YABANCI KAYNAKLAR RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VIII. YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERG VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Yeniden Yapılanma Karılıı Çalıan Hakları Yükümlülüü Karılıı Dier Karılıklar XI. ERTELENM VERG BORCU SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN XII. FAALYETLERE LKN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XIII. SERMAYE BENZER KREDLER XIV. ÖZKAYNAKLAR Ödenmi Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Deerleme Farkları (Etkin kısım) Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıkların Birikmi Deerleme Farkları Dier Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Dier Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmi Yıllar Kâr veya Zararı Dönem Net Kâr veya Zararı PASF TOPLAMI Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 2

18 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT GELR TABLOSU GELR VE GDER KALEMLER Baımsız Denetimden Geçmi Baımsız Denetimden Geçmi Dipnot 31 Aralık Aralık 2008 I. ESAS FAALYET GELRLER FAKTORNG GELRLER Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler skontolu Dier Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar skontolu Dier FNANSMAN KREDLERNDEN GELRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar KRALAMA GELRLER Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama lemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALYET GDERLER (-) Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Karılıı Gideri Aratırma Gelitirme Giderleri Genel letme Giderleri Dier III. DER FAALYET GELRLER Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo lemlerinden Alınan Faizler Menkul Deerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası lemleri Kârı Türev Finansal lemlerden Dier Kambiyo lemleri Kârı Dier IV. FNANSMAN GDERLER (-) Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Faktoring lemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri hraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar V. TAKPTEK ALACAKLARA LKN ÖZEL KARILIKLAR (-) VI. DER FAALYET GDERLER (-) Menkul Deerler Deer Düü Gideri Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Deer Düme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri Maddi Duran Varlık Deer Düü Giderleri Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri erefiye Deer Düü Gideri Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri tirak, Balı Ortaklık ve Ortaklıkları Deer Düü Giderleri Türev Finansal lemlerden Zarar Kambiyo lemleri Zararı Dier VII. NET FAALYET K/Z (I+ +VI) VIII. BRLEME LEM SONRASINDA GELR OLARAK KAYDEDLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (VII+VIII+IX) XI. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG KARILII (±) 18 (7.857) (4.706) 11.1 Cari Vergi Karılıı (9.793) Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+) - (4.706) 11.3 Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) XIII. DURDURULAN FAALYETLERDEN GELRLER Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Karları Dier Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALYETLERDEN GDERLER (-) Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Zararları Dier Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAALYETLER VERG KARILII (±) Cari Vergi Karılıı Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) Hisse Baına Kâr / Zarar 20 1,76 1,14 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını olutururlar. 3

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Bölüm I : Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 2 Genel Bilgiler 4 Kısaca Yapı Kredi Faktoring 5 Yönetim Kurulu Başkanı'ndan 6 Yönetim Kurulu, Üst Yönetim

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Đçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU BURGAN FİNANSAL KİRALAMA AŞ. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU NA Burgan Finansal Kiralama A.Ş. 2013 yılında da faaliyetlerinde istikrarlı büyümeyi hedef alarak Türk Ticaret

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I.

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı