[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]"

Transkript

1 [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013

2 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSMANI 3. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE İHTİYACIN HESAPLANMASI 4. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HAZIRLANMASI 5. İŞLETME SERMAYESİNİN ANALİZİ 6. İŞLETME SERMAYESİ YETERLİLİĞİNİN TESPİTİ 7. İŞLETME SERMAYESİ VARLIK UNSURLARI 8. İŞLETME SERMAYESİ KAYNAK UNSURLARI 9. NAKİT VE BENZERİ MENKUL KIYMETLERİN YÖNETİMİ 10. İŞLETMELERİN NAKİT TUTMA AMAÇLARI, FAYDA VE MALİYETLERİ 11. OPTİMUM NAKİT TUTARININ BELİRLENMESİ 12. ALACAK YÖNETİMİ 13. STOK YÖNETİMİ 14. KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

3 HAFTA 1 [İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI] Kazanımlar 1. İşletme sermayesi yönetimi hakkında fikir sahibi olur 2. İşletme sermayesinin işletme için önemi kavrar 3. İşletme sermayesinin özellikleri kavranır 4. Sürekli işletme sermayesi öğrenir 5. Değişken işletme sermayesi öğrenir

4 [İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI] 1.İşletme Sermayesinin Tanımı Firmanın net şimdiki değerini kendi ortakları için maksimum kılmak, fonların uygun varlıklara yatırılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Üretim için gerekli faktörlerden bir kısmı yatırım aşamasında kullanılır ve kesin üretime başlayıncaya kadar olan döneme yatırım dönemi, üretime geçtikten sonra üretim faaliyetinin devam ettiği döneme de işletme dönemi denilmektedir. Yatırım döneminde yapılan harcamalar karşılığı kullanılan üretim faktörleri işletime döneminin son yılına kadar üretime katkıda bulunarak değerlerinden kaybederler ve kuramsal olarak sıfır değere yaklaşırlar. Yatırım harcamaları sonucunda kurulan tesislerin üretime ve gelir getirmeye başlaması zorunlu olur. İşletme sermayesi, ürünlerin üretilmeye başlamasından gelir sağlayıncaya kadar geçen süre boyunca üretim faktörlerine bağlanan fonlardan oluşmaktadır. İşletme gelirleri elde edilinceye kadar yapılacak karşılanması için kullanılır. Bir başka deyişle işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kullanılan ve kısa sürede paraya dönüşme özelliğine sahip varlıklara işletme sermayesi denilmektedir. İşletmelerin sahip oldukları kısa sürede paraya dönüşme özelliği bulunan varlıklara, cari aktifler, dönen varlıklar, mütedavil kıymetler gibi isimler de verilmektedir. Bu tür varlıklar aynı zamanda işletme sermayesi, çalışma sermayesi, döner sermaye gibi de almaktadır. İşletme sermayesi bazen likidite yönetimi ile eş anlamda görülmektedir. Vadesi gelen borçları ödeme kabiliyeti olarak da tanımlanabilmektedir. İşletme sermayesi nakdin, pazarlanabilir senetlerin, alacakların, stokların ve firmanın diğer cari varlıklarının yönetimini kapsamakla beraber daha geniş ifade ile ayrıca cari borçların yönetimini de içine almaktadır.

5 2.İşletme Sermayesinin Finansal Yönetimdeki Yeri Kasa Hammadde Alacaklar Mamül Şekilde de görüldüğü kasa ile başlayan döngü tekrar kasa ile bitmektedir. Belirtilen dönüşüm süresi firmadan firmaya farklılık gösterir. Bu süre bazı işletmelerde bir yıldan uzun sürmektedir ve işletme sermayesi dönüşümü olarak tanımlanmaktadır. İşletme sermayesi yönetimi daha önce de ifade edildiği gibi bir yıldan kısa sürede paraya çevrilebilen varlıkların yönetimini kapsamaktadır. Borçların anapara ve faiz ödemeleri likit varlıklara sahip olmaya gerektirdiği gibi, sabit varlıkların yenilenmeleri için gerekli olan fonlar, kar payı ödemeleri de likit fonlarla yani nakitle yapılmaktadır. İşletme sermayesi yönetiminin bilançonun diğer kalemleri ile de ilişkisi bulunmaktadır. İşletme sermayesinin yönetiminin firmanın net şimdiki değerini maksimumlaştırma şeklinde gerçekleşmektedir. İşletme sermayesinin yönetiminin temel amaçları şu şekilde belirtilmektedir; a) Dönen varlıkları firma değerinin arttırılmasına yönelik katkıları çoğaltmak için yönetmek b) Dönen varlıkların finansmanında kullanılan sermayenin maliyetini minimize etmek c) Firmanın vadesi gelmiş yükümlülüklerini karşılayabilmesi için, dönen varlıkların borçlarla sağlanan fonları ödemeye yeterli olması açısından fon akışlarını kontrol etmektir. 3.İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma İçin Önemi İşletme amacının elde edilmesinde işletme sermayesi yönetimi önemli fonksiyona sahiptir. İşletmenin tam kapasite ile çalışabilmesi, üretimin kesintisiz devam edebilmesi, iş hacminin genişletilebilmesi, yükümlülüklerini karşılayamama riskinin azaltılması, kredi değerliliğinin arttırılması, olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmenin önlenmesi, faaliyetin karlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi açısından büyük

6 önem taşımaktadır. İşletme sermayesi yönetimi yöneticilerin zamanın yarıdan çoğunu alması bakımından önem arz etmektedir. İşletme sermayesinin büyüklüğü işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlara göre değişim göstermektedir. Örnek olarak üretim sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, işletme sermayesine çok fazla ihtiyaç duymazken, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, işletme sermayesine daha fazla ihtiyaç duyacaktır. İşletme sermayesinin aktifler içindeki yeri işletmeden işletmeye değişmekle birlikte genel olarak aktiflerin %50 sinden fazlasına denk gelmektedir. İşletme sermayesinin daha etkin bir şekilde kullanımı ile satışlardaki artış ve işletme sermayesine duyulan ihtiyaç aynı oranda olmayacaktır. Stok devir hızının arttırılması, vadeli satışlarda vadenin kısaltılması yolu ile alacakların devir hızının arttırarak aynı işletme sermayesi düzeyinde daha fazla faaliyet hacmini yürütmek mümkünse de belirli bir sınırdan sonra yine de işletme sermayesinde artışa gerek duyulacaktır. İşletme sermayesi her işletme için büyük önem arz etmesinin yanında Kobiler için daha fazla önem arz etmektedir. Para piyasalarından ve sermaye piyasalarından fon sağlama bakımından zayıf kalan Kobiler duran varlıklara sahip olmakta da ksıtları bulunmaktadır ve kiralama yoluna gitmektedirler. Dolayısı ile işletme sermayesi yönetimi Kobiler için daha büyük önem arz etmektedir. 4.İşletme Sermayesinin Özellikleri İşletmeye kredi veren kurumlar için ilk öncelik olarak krediyi alacak işletmelerin likidite durumları olmaktadır. Bu gibi sebeplerden ötürü işletme sermayesi önem arz etmektedir. a.işletme Sermayesi Unsurları Kısa Vadelidir İşletme sermayesinin unsurları bir yıl içinde paraya dönüşmektedir. b.işletme Sermayesi Unsurlarının Hareketliliği Fazla Olup Unsurlar Birbirleri İle İçten İlişkilidir İşletme sermayesi unsurlarının vadesi 1 yıl olmakla birlikte bir yılda birden fazla haraketlilik göstermektedir. Ayrıca işletme sermayesinin oluşturan unsurların kalitatif görünümü karşılıklı olarak birbiriyle içten ilişkilidir. Bir unsur hemen başka bir unsura dönüşmektedir. Firmanın sahip olduğu nakitler stoklara dönüştüğünde azalmakta, vadeli satış yapıldığında stoklar azalmakta, tahsil edilmesiyle nakit tekrar artıp alacaklar azalmaktadır. Böylece bir unsur diğerine dönüşerek devrini tamamlamaktadır. Örnek olarak para karşılığı stok alınması işletme sermayesini değiştirmemektedir yalnızca bir iç ilişki gerçekleşmektedir. Fakat öz sermaye ve işletme sermayesi arasındaki ilişki ise dış ilişki olarak nitelendirilmektedir. 5.İşletme Sermayesi Çeşitleri İşletme sermayesi çeşitleri beş başlık altında incelenmektedir. Bunlar; brüt işletme sermayesi, net işletme sermayesi, sürekli işletme sermayesi, değişken işletme sermayesi ve olağanüstü işletme sermayesi şeklindedir Brüt ve Net İşletme Sermayesi Brüt işletme sermayesi cari varlıkların toplamı olarak ifade edilmektedir. Brüt işletme sermayesi kavramı cari varlıkların yönetimine ilişkin konuların, dolayısıyla

7 sorumlulukların sınırını belirleme açısından önem taşımaktadır.net işletme sermayesi, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısımıdır. Başka bir deyişle net işletme sermayesi cari varlıkların yabancı kaynaklarla finanse edilmemiş kısmıdır. Net işletme sermayesinin bir başka hesaplanma biçimi de Devamlı Sermayeden (Özsermaye Uzun Vadeli Yükümlülükler) Duran varlıkların çıkarılması ile de hesaplanmaktadır Sürekli İşletme Sermayesi Aydan aya veya haftadan haftaya satış ve üretim birbirine yakın düzeylerde ise işletme sermayesi yatırımı devamlı ve belli bir tutarla bu normal dönemlerin rakamı olarak karşımıza çıkacaktır. İşte işletme sermayesinin bu türde devam eden kısmına sürekli işletme sermayesi denilmektedir. İşletme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesine imkan sağlayan minimum cari varlıklar toplamıdır. Bu sermaye işletmenin karşılaştığı normal veya ortalama talep ve buna bağlı iş hacmi doğrultusunda, yani mevsimsel özel ihtiyaçlar dışında, sürekli olarak ihtiyaç duyulan işletme sermayesi düzeyini ifade eder. Faailyet hacmi kalıcı olarak genişledikçe sürekli işletme sermayesi ihtiyacı artmaktadır. Tersi durumda ise sürekli işletme sermayesi ihtiyacı azalmaktadır. 5.3.Değişken İşletme Sermayesi ihtiyacı Çeşitli dönemlerde işletmeler mevsimsel nedenlerden dolayı stoklarını ve kredili satışlarını arttırmak zorunda kalabilmektedirler. Üretim, satış ve stok politikalarındaki bu tür değişimleri desteklemek için ihtiyaç duyulan, sürekli işletme sermayesini aşan ve zaman içinde farklılık gösteren işletme sermayesi ihtiyacını değişken işletme sermayesi olarak adlandırılmaktadır. 5.4.Olağanüstü İşletme Sermayesi İşletmeler zaman zaman yangın, deprem, su baskınları, grev gibi beklenmeyen olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Söz konusu beklenmeyen durumlar nedeniyle faaliyetlerin aksamaması, etkinliğin azalmaması için işletme sermayesi unsurlarına daha fazla yatırım yapılabilmesi gerekebilir. Bu durumda ortaya çıkan işletme sermayesi ihtiyacı, olağanüstü işletme sermayesi ihtiyacı olarak nitelendirilmektedir.

8 KAYNAKÇA Aksoy, A., Yalçıner, K., İşletme Sermayesi Yönetimi, 2008, Ankara Şamiloğlu, F., Akgün, A., İ., Finansal Yönetim; 2012, İstanbul

9 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İşletme sermayesini finansal yönetim bakımından kısaca değerlendiriniz 2- Değişken ve sürekli işletme sermayesi arasındaki farkları sıralayınız 3- İşletme sermayesinin özelliklerini belirtiniz

10 HAFTA 2 [İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSMANI] Kazanımlar 6. İşletme sermayesinin kaynakları hakkında fikir sahibi olur 7. İşletme sermayesinin finanslama stratejileri öğrenir 8. Finanslama stratejilerinin risk ve kar ile olan ilişkisi tespit eder 9. Kaynak seçimini etkileyen faktörler kavrar 10. İç ve dış kaynakların avantajlı ve dezavantajları yönleri kavrar

11 [İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSMANI] 1. İşletme Sermayesinin Kaynakları İşletme sermayesi finansmanı uzun vadeli finanslama politikası ile iç içedir. Örneğin, uzun vadeli kredilerin vadesi gelen taksitleri ile faiz ödemeleri ksıa vadeli kaynaklar arasına katılarak işletme sermayesi yönetiminin konusu içine girmiş olurlar. Diğer yandan işletme sermayesi unsurlarının finanslamasının sadece kısa vadeli kaynaklarla yapılacak diye bir şey yoktur. Bu durum finanslama politikasına göre değişmektedir. Firmanın karlılık, risk ve likidite durumları birlikte ele alınarak işletme sermayesini oluşturan varlıkların finanslamasına gidilmektedir İşletme Sermayesinin Dış Kaynaklarla Karşılanması Firma dışındaki kişi ya da kuruluşlardan faiz karşılığında belli bir süre kullanıp geri ödenmek üzere alınan fonlar dış kaynaklardır. Net işletme sermayesi TL dir. Aşağıda Kart-Post A.Ş. nin örnek bilançosuna yer verilmektedir İşletme Sermayesinin İç Kaynaklardan Karşılanması İşletmelerin temel olarak iki kaynağı bulunmaktadır. İster cari olmayan varlıklarını isterse işletme sermayesi unsurlarını bu iki temel kaynakla finanse ederler. Yabancı kaynaklar olarak, kısa ve uzun vadeli sağlanabilen kaynakları varlıklarla uyumlu hale getirmek zorundadır. Öz sermaye olarak nitelendirilen kaynakların da varlıklara uyumlu

12 biçimde kullanılma mecburiyeti vardır. Temel kural olarak öz sermaye unsurlarının cari varlıkların finansmanı için uygun olmayacağı ifade edilirse de öz sermaye unsurlarının bir kısmının doğası gereği işletme sermayesini finanslamada kullanıldığı görülür. Karşılıklar yoluyla elde edilen fonlar bu niteliktedir. Firma faaliyetlerinden elde edilen ve firmada bırakılan yedekler, karşılıklar ve dağıtılmayan karlar oto finansman kaynakları olarak kabul edilirler. Oto finansman kaynaklarından yedekler ve dağıtılmayan karlarla cari olmayan varlıklar finanse edilebildiği gibi işletme sermayesi unsurları da finanse edilebilmektedir. Oto finansman kaynaklarından karşılıkların durumu karla elde edilen fonlardan farkldır. Bu nitelikteki fonlar varlıkların biçim değiştirmesini sağlayarak varlıkların yenilenmesine aracılık etmektedir. Varlıkların yenilenmesine kadar oluşan işlemlerde işletme sermayesini finanse ederler İşletme Sermayesinin Karlarla Finanse Edilmesi Faaliyetlerin borçlarla finanse edilmesi durumunda, maliyet harcamaları kredi ile finanse edildikten sonra, satış bedelleri tahsil edildiğinde borçların geri ödemesi yapılır. Karlı sonuçlanan işlemlerde borç maliyetlerinin, diğer maliyetlerin karşılanmasından sonra bir miktar da işletmeye kalmaktadır. Net işletme sermayesi seviyesinin muhafaza edilmesinde işletme kendi iç finansman kaynaklarından olan karlardan yararlanmış olmaktadır. İşletmeler sabit varlıklarını ve işletme sermayesi unsurlarını kullanma başarısına bağlı olarak karlar elde edecektir. Başlangıçta kullanmaya başladığı işletme sermayesi unsurları elde edilen karlara bağlı olarak artacak normal faaliyetlerin sürdürülmesinde daha rahat davranılmayı sağladığı gibi devlete vergilerini ve firmaya ortak olanların ortaklığın karşılığında kazandığı getirilerin temettülerini ödeyebilecek büyüklüklere ulaşacaktır. Faaliyetler her zaman karla sonuçlanmayabilir. Zarar edildiğinde firmanın maliyetleri karşılanmamış olacağından varlıkların bir kısmı kaybedilecektir. Aynı faaliyetleri sürdürebilmek için dahi kaybolan varlıkların yerine konulması gerekecek ve yeni fonların bulunmasına ihtiyaç duyulacaktır. Aynı durumun sürmesi halinde kaybedilen varlıklar borçla karşılandığında öz sermaye kaybedilecek firmanın varlıkları borçlarını da karşılamaya yetmiyecek duruma düşülerek faaliyetten çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bir firmanın dönem başı bilançosu aşağıda olduğu gibidir

13 Firmanın 300 TL işletme sermayesi ile çalışabileceği her 30 günde üretim yapıp, bir gün vadeli satış yaptığını kabul edelim.diğer unsurlarının etkisini göstermeye ihtiyaç olmadığını, duran varlıkların, uzun vadeli borçların özsermayesinin herhangi bir değer alabileceğini düşünerek 5000 Tl tutarında olacağı kabul edilmiştir. İşletmenin 300 Tl nakitle başlayıp aşağıdaki döngüyü 1 ayda tamamladığı düşünülmektedir. Aynı işlem her ay olmak üzere yılda 12 defa tekrarlandığında işletmenin yıl sonundaki bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. Firmanın 300 TL sına elde ettiği ürünleri çeşitli nedenlerle 200 TL sına satması da mümkündür. Bu durumda birinci faaliyet döngüsünün sonunda;

14 İşletme Sermayesi Nakit Akışının Hızlanması Tipik bir üretim firmasında işletme sermayesi nakit akış sistemi aşağıdaki belirtildiği gibidir. a. Satılacak mamulleri üretmek için hammadde alımlarının yapılması ki, bu alımlar genellikle kredili yapılmaktadır. b. İşçilik kullanımları; hammaddenin istenilmesinde kullanılan işçiliklerdir. İşçilik harcamalarının hemen peşin ödemesi yapılmayabilir. c. Mamüllerin satılması işlemi olup, bu işlemde kredili yapılabilir. d. Faaliyetler esnasında kullanılmış kredilerden bir kısmı ödenmektedir. Bu işlem için alacakların tahsil edilmesi beklenilmemektedir. e. Firma vadeli sattığı mal bedellerinden doğan alacaklarını tahsil ettiğinde, işletme sermayesi nakit akımı tamamlanmaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleşme süresi işletme sermayesi tutarını etilemektedir. Nakit ile başlayan ve tekrar nakit ile sona eren süreç ne kadar kısa olursa, ihtiyaç duyulan sermaye miktarı da o kadar az olacaktır. Bu sürecin kısalığının veya uzunluğunun net bir göstergesi işletmelerin nakde dönüşüm süreleridir. Nakit dönüşüm süresi, stok dönüşüm süresi ve alacakların dönüşüm süresi toplamının borçların dönüşüm süresinden farkına eşittir. Nakit dönüşüm süresi eşitlik olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. Stokların Dönüşüm Süresi: Hammadde ve malzemelerin üretiminden önce satın alınmasıyla başlayan, hammadde ve malzemenin mamul mal haline dönüşmesiyle devam eden ve mamullerin satışı işlemiyle sona eren bir süreçtir. Stok Dönüşüm Süresi : Ortalama Stoklar / (Yıllık Satılan Malın Maliyeti / 365)

15 Alacakların Dönüşüm Süresi : Mamul malların satışıyla başlayan ve alacakların tahsiline kadar devam eden süreçtir. Diğer bir ifadeyle, firma alacaklarının nakde dönüşümü için geçecek sürenin uzunluğudur. Alacakların Dönüşüm Süresi : Ortalama Ticari Alacaklar / (Yıllık Satışlar /365) Borçların Dönüşüm Süresi: Hammaddelerin ve malzemelerin satın alınmasıyla başlayan ve hammadde bedelinin ödenmesiyle birlikte son bulan süreçtir. Borçların Dönüşüm Süresi : Ortalama Ticari Borçlar / (Yıllık Satılan Malın Maliyeti /365) Aşağıdaki verilerden stok, alacak ve borç dönüşüm sürelerini, daha sonra da nakit dönüşüm süresini hesaplayınız; Satışlar Satılan M. M Ortal.Stok. 250 Ort.Tic.Al. 500 Ort.Tic.Borç. 300 Stok Dönüşüm Süresi : 250 / (7500/365) Alacak Dönüşüm Süresi: 500/ ( / 365) Borç Dönüşüm Süresi: 300 / (7500 / 365) Nakde Dönüşüm Süresi: ( ) 14.6 Alacakların tahsil süresinin uzaması, işletmenin daha uzun vadelerle satış yapması, alacak dönüşüm süresini uzatacaktır İşletme Sermayesinin Amortismanla Finanse Edilmesi Daha önce de ifade edildiği üzere kar işletme sermayesini finanse etmiş olmaktadır. Muhasebecilere göre, amortismanlar sabit kıymet maliyetlerinin sistematik ve makul bir şekilde işlemlere verilmesi ve dağıtılması olarak kabul edilirken, finansal yöneticilere göre amortismanlar müşterilerden sağlanan fonların, sabit kıymetler için harcanmaya veya önceki sabit kıymetlerin alımından doğan uzun vadeli borçların ödenmesine ayrılan ve ayrılması gereken kısım olarak kabul edilmektedir. Projeden elde edilen nakit girişlerinin hesabında amortismanlar nakit fon girişi olarak hesaba alınmaktadır. Amortismanlar sadece kaydi olarak gider yazılmaktadır. Dolayısıyla nakit çıkışına neden olmadan gider yazılması amortismanları nakit tasarrufu sağladığı biçimde gösterilmektedir. Ne var ki bu durum amortismanların nakit tasarrufu yanında onların doğrudan nakit girişine neden olduklarını iddia edip amortismanların da işletme sermayesi finansmanında kaynak olduğunu kabul etmekteyiz. Hammadde ve işçilik giderleri gibi giderlerin karşılıkları harcandıklarında ödenirken, amortisman giderinin karşılığı sabit varlık alındığında ödenmiş olmaktadır. Amortismanların diğer giderlerden farkı öncede belirtildiği gibi sadece bedelinin ödenmesine ilişkin zaman yönündedir. Gider ve maliyet unsuru olma özelliği aynı olduğuna göre satış tutarı içerisinde amortismanların da nakit olarak geri döndüğüne itiraz etmemek, burada bir fark görmemek gerekir.

16 2. İşletme Sermayesini Finanslama Stratejileri İşletme sermayesi yönetimi ile ilgili politikaların temel iki odak noktası bulunmaktadır. Bunlardan ilki, toplam ve her spesifik unsur olarak işletme sermayesi tutarının ne olacağı, ikincisi de, işletme sermayesinin bu tutarlarının nasıl finanse edileceğidir. İşletme sermayesinin finanslaması ile ilgili olarak stratejiler 3 e ayrılmaktadır; a. İhtiyatlı b. Dengeli c. Atılgan İhtiyatlı fiananslamada nakit ve benzeri senetler oldukça fazladır. Müşterilere kredili satış politikası izlenmesi sebebi ile alacaklar yüksek tutarlarda bulunmaktadır. Aksine atılgan politikada nakit ve pazarlanabilir senetler, stoklar ve alacaklar minimum tutardadır. Normal politikada ise bu iki ucun arasında işletme sermayesi bulunmaktadır. Atılgan işletme sermayesi stratejisinde, firma nakit ve envanterler için minimum güvenlik stoku bulunudaracak, satışlardaki azalma riskini karşılamak düşüncesiyle daha sıkı kredi politikasına sahip olacaktır. Genellikle atılgan politika yüksek beklenen gelir yanında, ayrıca yüksek düzeyde riski de getirir Dengeli Finanslama Stratejisi Finansal yönetimde genel kural olarak finansal kaynakların süresi ile bu kaynakların kullanılacağı, yatırılacağı varlıkların paraya dönüşme süresi arasında uyum olmalıdır. Bu uyumun sağlanabilmesi açısından işletme sermayesinin finansmanında da çeşitli stratejilerinden biri olarak firmanın sabit varlıklarının ve işletme sermayesinin süreklilik gösteren kısımlarının uzun vadeli kaynaklarla, sadece dalgalanma gösteren işletme sermayesi unsurlarının ise kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmesidir. Kaynakların sağlandığı süre ile kullanıldığı varlıkların paraya çevrilme zamanlarının

17 uyumlu olması kuralı bu politikada yerine getirilmektedir. Bu alternatife firmanın likidite riski oldukça düşük düzeydedir. İşletme sermayesi unsurlarında dalgalanma olmadığında kısa vadeli kaynak kullanımı yoluna gidilmemektedir. Ayrıca bu alternatifte diğerlerine nazaran kaynak kullanım maliyeti yüksektir. Dengeli finanslama stratejisi daha çok işletme sermayesi dalgalanan firmaların başvurdukları bir seçenek özelliği taşımaktadır İhtiyatlı Finanslama Stratejisi Firmanın sahip olduğu tüm varlıklar işletme sermayesi ve sabit varlıklar olarak uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmektedir. İşletme sermayesi unsurlarının sürekli kısmı ile dalgalanma gösteren kısımları dahi uzun vadeli kaynaklarla karşılanmaktadır. İhtiyatlı finanslamanın en büyük avantajı riski azaltmasıdır. Uzun vadeli kaynak kullanıldığından fonların geri ödeme süreleri önceden bilinmekte ve bunlara ödeme için gerekli hazırlık yapılmaktadır. Borçların baskısı fazla olmadığından likidite riski yönünden düşük seviyede kalacaktır. Faaliyet riskinin yüksek olması ve zarar etme ihtimallerinin artması halinde likidite yönünden rahatlık da azalacaktır. Ne var ki, bu politikanın pratiğe uygulanması zor olup genelde teoride kalmaktadır. Bunun 2 sebebi vardır. Birincisi yalnızca güçlü firmalar sermaye pazarına uzun vadeli fon sağlamak için başvurabilirler. İkincisi ise bu politikanın maliyeti ile ilgilidir. İhtiyatlı politika diğer politikalara göre daha maliyetli olmaktadır. Kısa vadeli fonların maliyeti uzun vadeli fonlardan daha düşük olmaktadır Atılgan Finanslama Stratejisi

18 Atılgan finanslama stratejisinde işletme sermayesinin dalgalanan ve süreklilik gösteren kısımları kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmektedir. İşletme sermayesinin finanslaması ile ilgili politikaların da temel amacı firma değerini arttırmaya yöneliktir. Kısa vadeli fonların maliyetinin düşük olması maliyetleri de düşürmektedir. Borçların zamanlamasının çok iyi yapılması yanında kısa vadeli kredilerin yenilenmesine de sık sık başvurmak gerekecektir. Atılganlığın bir miktar daha arttırılması durumda ise sabit varlıkların bir kısmı da kısa vadeli fonlarla finanse edilmektedir. 3. İşletme Sermayesini Finanslama Stratejilerinin Likidite, Karlılık ve Risk İle İlişkileri Finanslama stratejileri likiditei karlılık ve risk ilişkilerine göre oluşmaktadır. Likidite ile karlılık arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Likidite arttıkça lifit varlıklar üzerinden sağlanacak olan karlar azalacaktır. Diğer yandan likiditenin az olması riskin azalmasına yol açacaktır. Risk ile karlılık arasında doğu orantı bulunmaktadır. Kısa vadeli fonlama stratejisinde ise karlılık artarken risk de artmaktadır. Örnek olarak bir firmanın toplam varlıkları 2000 TL TL si sabit varlıklara ve 1000 TL si işletme sermayesi unsurlarına aittir. Firma sermaye yapısını %50 borç %50 öz sermaye şeklinde oluşturmaktadır. Borç kaynaklarından kısa vadeli borçların maliyeti %40 iken uzun vadeli kaynakların maliyeti %60 şeklindedir. Firmanın faiz ve vergi öncesi karı 1500 TL oluğ vergi oranı %50 dir. Fİnanslama stratejileri dengeli, ihtiyatlı ve atılgan durumlar olarak aşağıdaki tabloda belirtilen sonuçları yaratmaktadır.

19 4. İşletme Sermayesi Finansmanında Kaynak Seçimini Etkileyen Faktörler Fİnanslama politikası seçiminde firma değerini maksimum yapma yatmaktadır. Finanslama politikasında yapılacak değişikliklerin firma değerini arttırması beklenir. Ayrıca borçlanmanın, -Kredi olarak alınan fonların serbestçe kullanılması yönünden yararı, -Kredilere ödenen faiz ve giderlerin yaratacağı vergi üstünlükleri, -Kredi kullanmanın karlılığı arttırıcı müsbet etkileri, -Sermaye maliyetini düşürücü yöndeki kararları -Kredilerin fonları kısım kısım kullanma imkanı sağlayarak fonların atıl kalmasını önleyici etkileri - Ekonomik şartlardaki değişimlerin sağlayacağı olumlu sonuçlar olarak çeşitli katkıları bulunmaktadır. Çeşitli kaynaklar arasında seçim yapmada ve uygun bileşimin elde edilmesinde göz önünde tutulacak ilkeler, uygunluk, risk, finansal kaldıraçtan yararlanma, maliyet, esneklik, kontrol ve zamanlama gibi başlıklar altında toplanmaktadır Uygunluk Fonların sağlandığı kaynakların özelliği ile yatırıldığı varlıkların uyum içerisinde olmasıdır. Kısa vadeli kaynaklarla sabit varlıkların finanse edilmesi halinde uyum sağlanmamış olacaktır Risk

20 Finansal bünyede borca yer verme karlılığı arttırdığı gibi borçlar içerisinde kısa vadeli olanların oranının artaması finansal kaldıracın etkisini daha da arttıracaktır. Ancak bu tür finanslama, riskin artması nedeniyle firmanın iflasına dahi neden olabilir. Özellikle faaliyetlerinde dalgalanma görülen firmalar yukarıda belirtilen finansman yolunu seçtiklerinde riskleri artacaktır. Bu tür firmalar finans riskini dengelemek için öz kaynaklara dayalı finanslamaya ağırlık verecektir Maliyet Kaynakların özelliğine, kullanılış biçimine bağlı olarak, kullanılan fonların maliyetleri de değişmektedir. Bir kredi kuruluşundan doğrudan doğruya fon kullanılması ile sermaye piyasasından fon kullanılması farklı şekilde gerçekleşmektedir. Aracı kurumların azalması maliyetlerin de düşmesini sağlamaktadır Finansal Kaldıraçtan Yararlanma Firma bünyesinde borca yer vermek suretiyle karlılığını arttırmaktadır. Kullandığı borca karşılık katlandığı maliyetin üzerinde kazanç sağlayan firmalar finansal kaldıraçtan faydalanmaktadır. Ancak bu etkinin de bir sınırı bulunmaktadır. Borç miktarı arttıkça finansal risk artacağından ilave kullanılacak kredinin maliyeti de artmaktadır. Dolayısı ile finansal kaldıraç belirli bir süre sonra tersine dönecektir Esneklik Fonların kullanılmasında daha rahat davranılması esneklik olarak kabul edilir. Atıl fonların ortaya çıkması durumunda atıl fonları kullanarak borçların ödenebilme avantajı vermesi esnek olmayı göstermektedir. Uzun vadeli kredilerin tercih edilmesi halinde esneklik kabiliyeti azalmaktadır. Uzun vadeli kredilerde sağlanan fonlar uzunca bir süre firmanın kullanımında kalacağından belirsizlik payı yüksektir Kontrol ve Yönetimin Paylaşılması İhtiyaç duyulan fonların kredi biçiminde kullanılması yeni ortak alma ve yönetimi başkalarıyla paylaşmama gibi üstünlük sağlar. Kredi sözleşmelerine konulan sınırlandırıcı hükümlerle yönetimin serbest kalması engellenmektedir. Bu durum uzun vadeli krediler için geçerli olup kısa vadeli kredileri kapsamamaktadır Zamanlama Zamanlama, firmaların fon ihtiyacı duyduklarında rahatlıkla ve elverişli şartlarda kredi bulma imkanıdır. İhtiyacın ortaya çıkışından evvel fonların hazır edilmesi atıl kalmaya neden olur. İhtiyaç duyulduğunda fon bulunamaması da ödemeleri geciktirerek firmayı zor durumlara sokabilir. Sermeye piyasası kısa ve uzun vadeli araçları ile geliştiğinde iyi işler duruma geldiğinde firmalar da sermaye piyasasından fonları uygun şartlarda ve uygun zamanlarda sağlayabileceklerdir. Yukarıda sayılan değişkenlerin kullanılması için dikkate alınması gereken çevresel faktörler şu şekildedir;

21 a) Genel ekonomik durumla ilgili faktörler - Faaliyetlerdeki gelişmeler - Para ve sermaye piyasasındaki gelişmeler - Vergi oranlarındaki gelişmeler b) Endüstrinin özellikleri ile ilgili faktörler - Mevsimlik harketlerden etkilenme - Konjontür hareketlerden etkilenme - Endüstrideki rekabet - Endüstrinin içinde bulunduğu evre - Endüstrinin yerleşmiş görenek ve gelenekleri c) Firmanın özellikleri ile ilgili faktörler - Organizasyon şekli - Firmanın büyüklüğü - Firmanın kredi değerliliği - Firma varlıklarının yapısı - Firmanın büyüme arzusu - Firma yöneticilerinin tutumu d) Yasal hükümler ve para otoritelerinin kararları e) Borç verecek olanların davranışı

22 KAYNAKÇA Büker, S., Aşıkoğlu, R., Sevil, G., Finansal Yönetim, 1997, Eskişehir Aksoy, A., Yalçıner, K., İşletme Sermayesi Yönetimi, 2008, Ankara Şamiloğlu, F., Akgün, A., İ., Finansal Yönetim; 2012, İstanbul

23 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İşletme sermayesinin finanslama stratejisine örnekler vererek açıklayınız 2- Finanslamanın likidite, karlılık ve risk ile ne gibi bir ilişkisi vardır? 3- Nakit akışlarını hızlandırmak için kullanılan yöntemler nelerdir? 4- İşletme sermayesi finansmanında kaynak seçimini etkileyen faktörler nelerdir tasnif ediniz 5- İhtiyatlı ve atılgan finanslama stratejilerini değerlendiriniz

24 HAFTA 3 [İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE İHTİYACIN HESAPLANMASI] Kazanımlar 11. İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme ile ilgili faktörler kavranır 12. İşletme sermayesine ihtiyacına etki eden işletme dışı faktörler kavranır 13. Cari ve pasif kalemlerinin devir hızlarının hesaplanması öğrenilir 14. İşletmelerin faaliyet süreçleri bakımından sınıflandırılması öğrenilir 15. İşletme sermayesi ihtiyacını etkileyen diğer faktörler kavranır

25 [İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI VE İHTİYACIN HESAPLANMASI] 1.İşletme Sermayesi İhtiyacına Etki Eden Faktörler Çalışmanın buraya kadar olan kısmında işletme sermayesinin nasıl finanse edileceği ile ilgili stratejiler temel olarak ele alınmış likidite, risk ve karlılık ilişkileri gösterilmiştir. İşletme sermayesi ihtiyacının ne kadar olacağı, özellikle işletme sermayesi unsurlarının her birine duyulacak ihtiyacın hangi tutarlarda olacağının optimal seviyelerinin hesaplanılması, işletme sermayesi yönetiminin temel noktalarını oluşturmaktadır. Her işletmenin tipine, faaliyet konusuna, büyüklüğüne uyguladığı tekniklere vb. faktörlere bağlı olarak, her işletmeyi değişik şekilde etkileyen işletmenin özelliği ile ilgili faktörler işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler Bir firmada işletme sermayesi ihtiyacı firmanın özelliğine ve içinde bulunduğu şartlara göre değişmektedir. Yıldan yıla ihtiyaç değişebildiği gibi aylık hatta günlük olarak dahi işletme sermayesinin tutarları farklı olmaktadır. Faaliyet hacmine bağlı olarak işletme sermayesi farklı olduğu gibi aynı faaliyete sanıp olunan durumlarda diğer çeşitli nedenlerle işletme sermayesinin tutarı değişmektedir İşletmenin Tipi, Faaliyet Konusu ve Büyüklüğü İşletme sermayesi ihtiyacım belirleyen faktörlerden belki de en önemlisi iletmenin büyüklüğüdür, işletme sermayesi unsurlarının her birine yatırılacak tutarları belirleyen etmenlerin başında da işletmenin faaliyet hacmi görülmektedir. Faaliyet hacminin temel göstergesi satış miktarı ve tutandır. Bu nedenle işletme sermayesinin planlanmâsı ile ilgili çalışmalar ve özellikle ihtiyacın tespitinde kullanılan temel gösterge satışlardır. Satış hacmi arttıkça işletme sermayesi ihtiyacı da artacaktır. Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi satışlarla işletme sermayesi arasındaki ilişki doğrusal değildir. Satışlardakı artışla işletme sermayesi tutarındaki artış aynı oranda olmamaktadır. Satışlardakı artışa nazaran işletme sermayesi artışı belli bir orandan 'sonra azalmaktadır. Bu durum sermayenin etkin kullanımından kaynaklanmaktadır. İşletme faaliyetinin özelliğini yansıtması bakımından da; a. Sipariş ve stok için imalat yapan işletmeler; - Tek mamul üretenler, - İmalatın bir kısmını yapan işletmeler, - Çok mamul üreten işletmeler, b. Perakende satış yapanlar;

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2016/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 20 Mart 2016-Pazar 13:30-15:00 SORU 1- SORULAR a) Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00

2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 2013/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAV SORULARI 1 ARALIK 2013 Pazar 13:30-15:00 Soru 1) (K) Sanayi ve Tic. A.Ş. ile (Y) sanayi ve Tic. A.Ş. aynı sektörde

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı