KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ"

Transkript

1 KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller arasında oluşmuş olan döviz değerlerini gerçekleştirme sırasında ortak görüşmeleri regüle eden ve döviz kontrolü ile döviz dözenlemesindeki amaç ve maksadını belirtiyor. BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. HukukıMevcut kullanılan temel kavramlar, Bu kanunun, aşağıdaki temel kavramları: İşbu Kanunda kullanılan ana kavramlar: 1) Döviz büroları kambiyo işlemlerini gerçekleştirmek için özel olarak donatılmış mekanlar; 2) döviz diğer ülkelerin mevzuatları uyarınca yasal mübadele aracı olarak kabul edilen para birimleri, dolaşımdan kaldırılan veya kaldırılacak olup dolaşımda olan para birimleri ile değiştirilmesi gerekli olan para birimleri dahil olmak üzere, kağıt para, hazine notları, metal para, kıymetli metal paraları nakit olan veya olmayan resmi değer standartları, banka hesaplarındaki paralar ve uluslararası mübadele veya tahsil araçları; 3) döviz birimleri: yabancı para birimleri; değeri döviz birimi üzerine belirlenmiş olan kıymetli kağıt ve ödeme notları; yabancı uyruklu kuruluşların piyasaya çıkardıkları menkul olmayan kıymetli kağıtlar; rafine külçe altın; yerel kuruluşlar ile yabancı uyruklu kuruluşlar arasında, ayrıca yabancı uyruklu kuruluşlar arasında karşılıklı mübadele aracı olarak kullanılmakta olan yerel para birimi ve değerleri yerel para birimi üzerine biçilmiş kıymetli kağıt ve ödeme notları; yerel kuruluşlar ile yabancı uyruklu kuruluşlar arasında, ayrıca yabancı uyruklu kuruluşlar arasında karşılıklı mübadele aracı olarak kullanılmakta olan yerel kuruluşların yayınladıkları menkul olmayan kıymetli kağıtlar; 4) Kambiyo işlemleri; döviz birimlerin ödeme aracı olarak kullanılması, döviz birimleri ile ilgili mülkiyet hakların devredilmesi gibi işlemler; döviz birimlerin, yerel para birimlerin, yerel para birimi olarak değeri biçilmiş kıymetli kağıtların ve ödeme notlarının, yerel kuruluşların yayınladıkları menkul olmayan değerli kağıtlarının Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine girişi, transferi ve havalesi yada Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkışı, transferi ve havalesi; 5) kambiyo sözleşmesi kambiyo işlemlerin gerçekleştirilmesinin esasının ve gerekçelerinin açıklandığı anlaşmalar, kuruluş evrakları ve bunların ekleri ve ilaveleri;

2 5-1) sözleşme kayıt numarası kapsamında ihracat/ithalat işlemlerin yapılması öngörülen kambiyo sözleşmesi için yetkili banka tarafından verilen ve kambiyo işlemlerin takibinin ve kontrolünün gerçekeştirilmesi için uygulanmakta olan sicil numara; 6) ticaret kredileri mal/hizmet/iş kalemlerinin direkt tedarikçisi/satıcısı ile işvereni/alıcısı arasında gerçekleştirilmekte olan ihracat veya ithalat işleleri için uygulanmakta olan peşin ödeme (avans ödemesi) veya ödemenin ertelenmesi; 7) finansal krediler; krediler (ticaret kredileri haricinde olanlar); uluslararası para piyasalarından para girişini sağlamak amacıyla bankaların yurtdışında kuruldukları kendilerin bağlı kuruluşlar tarafından bankalarda açılan hesaplar (depozitolar); borçlu olanların taahütlerinin garantisi olarak transferi yapılan paralar; mal/iş/hizmet ve diğer taahütlerin satın alınması işlemlerin üçüncü şahıslar tarafından finanse edilmesi ve/veya borçlu olanların taahhütlerinin üçüncü şahıslar tarafından alacaklılar karşısında ifa edilmesi sonucu ortaya çıkan: para veya başka malvarlığını faizle veya faizsiz olarak iade etmesi durumu doğan şahsın, onun adına söz konusu işlemlerin finansmanını veya taahhütlerinin ifasını gerçekleştiren şahıs karşısındaki yükümlülüklerin doğması; gelecekte satın almak şartı ile taşınmazların (Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca taşınmaz olarak addedilen gerçekte taşınır olan malvarlığı hariç) kiraya verilmesi ve/veya finansal lising işlemleri; 8) 530-IV, Kanunu uyarınca hariç 9) Yabancı uyruklu şahıslar; işbu maddenin 10). bendi konusu olmayan kişiler ve şirketler, bunların şube ve temsilcilikleri; uluslararası (ülkeler arası) anlaşmaların kuruluş hükümleri kapsamında aksi öngörülmedikçe uluslararası kuruluşlar; yabancı ülkelerin diplomatik ve diğer resmi temsilcilikleri; 10) Yerel şahıslar; yabancı ülkenin mevzuatı uyarınca yabancı ülkede ikamet izni sahibi olan Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları hariç, geçici olarak Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında bulunanlar veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında memurluk görevi üstlenmiş olanlar dahil, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde sürekli ikamet iznine sahip yabancı uyruklular veya vatansız şahıslar; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde ve dışında yerleşmiş olan şubeleri ve temsilcilikleri dahil olmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kurulmuş olan tüzel kişilikler; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında bulunan Kazakistan Cumhuriyeti diplomatik, ticari ve diğer resmi temsilcilikleri; 11) direkt yatırımlar: ilgili kuruluşun oy hakkına sahip hisselerin yüzde onuna veya daha fazlasına (kurucuların oy haklarının yüzde onuna veya daha fazlasına) tekabül edecek miktarda bir tüzel kişiliğinin hisselerinin (kurucuları hak paylarının) sahibi olan

3 şahısların ya da ilgili tüzel kişiliği hisselerini satın alma sonucu böyle bir hak sahibi olabilecek şahısların para, kıymetli kağıt, eşya, sanat ürünleri dahil telif hakları ve diğer malvarlığı yatırımları ilgili kuruluşun oy hakkına sahip hisselerin yüzde onuna veya daha fazlasına (kurucuların oy haklarının yüzde onuna veya daha fazlasına) tekabül edecek miktarda bir tüzel kişiliğinin hisselerinin (kurucuları hak paylarının) sahibi olan şahısların ana sermayesi haricinde sermaye arttırımına sebep olabilecek malvarlığı yatırımları; 12) yetkili bankalar müşterilerin talimatı üzerine dahil kambiyo işlemlerini organize eden, bazı banka işlemlerini gerçekleştiren ve işbu maddenin 13). bendi konusu olmayan Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde kurulmuş olan bankalar ve diğer kuruluşlar; 13) yetkili kuruluşlar Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kurulmuş olan ve sadece yabancı para birimleri üzerinden mübadele işlemlerini gerçekleştirmekte olan tüzel kişilikler; 14) ulusal para birimi Kazakistan Cumhuriyeti para birimi demek; 15) yabancı para birimleri yabancı ülkelerin para birimleri ve uluslararası para veya hesap birimleri; 16) yabancı bankaları Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında kurulmuş olan ve kuruldukları kendi ülkelerindeki yürürlükteki mevzuat uyarınca banka işlemlerini gerçekleştirmek hakkına sahip bankalar ve diğer mali kuruluşlar; 17) ihracat/ithalat yerel şahısların yabancı uyruklu şahıslara / yabancı uyruklu şahısların yerel şahıslara gerçekleştirdikleri iş/hizmet/mal satışları. Madde 2. Kazakistan Cumhuriyeti Devletinin Para mevzuatı 1. Kazakistan Cumhuriyeti Devletinin Para mevzuat Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası dayanmaktadır ve bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenlemeler oluşmaktadır. 2. uluslararası bir anlaşmayı Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan Eğer bu kanunda belirtilenler dışında kurallar, uluslararası antlaşma kurallarını öngörülüyor. Madde 3. Bu Kanunun Kapsamı Bu Kanuna ve Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında Kazakistan ve takipteki döviz işlemleri Cumhuriyeti sakinlerine dağıtılır. Kazakistan Cumhuriyeti dışında, bu Kanunun Kazakistan Cumhuriyeti sakinleri için de geçerlidir. BÖLÜM 2. PARA DÜZENLEME Madde 4. Amaç ve döviz düzenleme amaçlarını 1. Döviz kontrolü amacı sürdürülebilir bir ekonomik büyüme elde etmek ve ekonomik güvenliği sağlamak kamu politikaları teşvik etmektir.

4 2. parasal yönetmeliğin amaçları şunlardır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti döviz varlıkları kullanım için prosedürler oluşturulması; 2) Küresel ekonominin içine Kazakistan daha fazla entegrasyon için koşulların oluşturulması; 3) döviz işlemleri ve sermaye hareketleri üzerindeki bilgi tabanı sağlamak. Madde 5. döviz düzenleme organları 1. Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası döviz Yönetmeliğin ana gövde. 2. Kazakistan Cumhuriyeti ve kendi yetkileri çerçevesinde diğer kamu otoriteleri para yönetmelik Hükümeti. 3. Kazakistan Ulusal Bankası ve yetkisi içinde bu Kanun uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, yönetmelik, sakinleri ve yerleşik olmayanlara için zorunlu verir. para düzenlenmesi üzerine Normatif yasa, döviz düzenleme organları Kazakistan Milli Bankası ile zorunlu danışma tabidir geliştirdi. 4. döviz düzenleme devletlerin ana gövde olarak Kazakistan Milli Bankası: 1) usul ve döviz ile döviz işlemleri organizasyonu için faaliyetlerin uygulanması için gereksinimleri; 2) döviz kontrol rejimleri dahil sakinleri ve sivil döviz işlemleri için prosedür: bendi 2 ikinci paragraf) kadar geçerlidir. lisans; kaydı; haber; 3) işlem Kazakistan (döviz izleme) Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren yabancı döviz yurt dışı yerleşiklerin izlemek için; 4) Muhasebe biçimleri ve döviz işlemleri, tüm sakinleri için, devlet yetkilileri ile görüşerek, yetki uyarınca zorunlu rapor. olan bu kanunun bunların uygulanması için prosedürler oluşturulması değildir konuda Döviz işlemleri, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yapılmıştır. Madde 6. faaliyetlerinin uygulanması için gerekli şartlar,yabancı ile döviz işlemleri organizasyonu para 1. Kazakistan Ulusal Bankası yetkili kuruluşlar tarafından yabancı para ile döviz işlemleri organizasyonunda faaliyet için lisans verdi. 2. Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankası, döviz büroları kayıt işlemleri (açılış işlemleri) usulü ve düzeni, yabancı para birimleri mübadele işlemleri organizasyonu ile ilgili faaliyetlerin düzeni ve yetkili kuruluşların organizasyonu ve sicili usulü dahil olmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yabancı para birimleri ile ilgili gerçekleştirilecek tüm mübadele işlemleri için kurallarını tespit eder. Döviz bürosunun açılışı sırasında tespit edilmiş forma uygun olacak evrak verilir döviz bürosu sicil belgesi. Yetkili kuruluşlar için ayrıca diğer şirketlerin

5 hisselerine katılma ve alt kuruluşları organizasyonu konusunda sınırlamalar, ana sermaye miktarı ve kuruluş usulü, şirketin hukuki ve organizasyon formu ve şirket kurucuları ile ilgili bazı özel şartların yerine getirilmesi istenmektedir. 3. Ruhsat almak için başvurmuş olan yerel şahıslar, Ruhsat verme hakında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş evraklar dışında, ayrıca işbu Kanunun birinci başlığı 10. maddesi 8). ve 9). bentleri uyarınca istenilen evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul ve düzen şartları gereği Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. 4. döviz veya lisans reddi ile döviz işlemleri örgütün faaliyeti hakkında lisans belgelerinin tam bir paket mukimi teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde verilir. Başvuran lisans reddedilmesi durumunda, yazılı olarak gerekçeli bir cevap verilir. 5. ruhsat reddi için gerekçe vardır: belgeler veya bu Kanun uyarınca verilen diğer bilgileri sağlamak için 1) başarısızlık; 2) Bu Kanuna göre kurulan başvuru şartları arasında tutarsızlık; 3) Diğer gerekçesiyle Kazakistan Cumhuriyeti yasama düzenlenir. 6. Kazakistan Ulusal Bankası yasal hareket için lisans etkinlik hakkında bilgi veren için formlar ve prosedürleri. Madde kadar geçerlidir. Madde 8. Sicil rejimi 1. Kazakistan Ulusal Bankası, bu Kanunun 4. bölümünde belirtilen döviz işlemleri kayıt eder. 2. Kayıt Modu döviz sözleşme ve kayıtlı değişim anlaşması hakkında bilgi mukiminin sonraki sunumun kayıt içerir. 3. Ikamet parti döviz işlemleri kayıt için Kazakistan Ulusal Bankası uygulanacaktır: 1) döviz sözleşme aslında modunda kayıt dağıtıldı - eğer bir partinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine önce; 2) eğer değişim anlaşması kaydı rejimi paylaşmak istiyorsunuz taraflardan birinin bir zorunluluk performans - tür yükümlülüklerinizi yerine önce; 3) kayıt rejimi, değişiklikler ve (veya) eklemeler yapmanın bir sonucu olarak döviz sözleşme geçerli eğer gerekirse tarihinden itibaren otuz gün içinde bir partinin yükümlülüklerini sözleşme kaydı için kur rejimi yayıldı zaman - başlangıcına Bu tür yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 4) diğer durumlarda - sözleşme kayıt için kur rejimi yayıldı tarihten itibaren en geç otuz takvim günü Talep hakkın devredilmesi veya borcun havale edilmesi sonucu registrasyon rejimine tabi olacak kambiyo sözleşmesine devren taraf olacak yerel şahıslar, ilgili sözleşmenin tanzim ve imza edildiği tarihi takip eden otuz takvim

6 günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasına sicil işlemlerini yaptırmak için başvurmakla yükümlüdür. 4. Kambiyo işlemlerin registresi için başvuruda bulunacak yerel şahıslar, işbu Kanunun birinci başlığı 10. maddesi 1).-4). ve 10). bentleri uyarınca istenilen evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul ve düzen şartları gereği Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, sunulmuş evrakların atıfta bulundukları evrakların sunulmasını ayrıca isteme hakkına haizdir. 5. Tescil belgeleri tam bir paket mukimi ibraz tarihinden itibaren on iş günü içinde gerçekleştirilir. Kayıt belgesi - Eğer başvuru sahibi standart bir belge verilir değişim anlaşması kayıt olduğunuzda. 6. durumunda kayıt Reddi: 1) yanlış bilgi veya bu Kanun uyarınca gerekli bilgileri sağlamak için başarısızlık sağlamak; 2) tutarsızlık Kazakistan Cumhuriyeti kanunları. 7. Kazakistan Ulusal Bankası Hukuk hareket olan Kazakistan Ulusal Bankası bildirim ayarlamak hakkına sahiptir açısından kayıt hangi yukarıda döviz sözleşme tescile tabi işlem tutarı ile ilgili olarak eşik gibi durumlar kümesi. Madde 9. Tebliğ rejimi 1. Bildirimi rejiminin döviz işlemleri ve katılımcı döviz sözleşme sakinleri Kazakistan veri National Bank reçete formunda hükmünü içermektedir (veya) yetkili bankalar ve müşterileri adına döviz işlemleri yapan profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcıları ve işlemler hakkında bilgi sonraki hükmü ve sözleşme para birimi cinsinden değiştirir. Yetkili bankalar ve profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcılarının yanı sıra, Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle kurulmuş diğer durumlar için, düzenli olarak Kazakistan Ulusal Bankası rapor şeklinde para cinsinden işlemlere ilişkin tebliğ izin verilir. 2. Tebliğ rejimine tabi kambiyo işlemleri hakkında düzenli olarak rapor şeklinde tebliğ edilmesi şartı tespit edilmemiş ise, kambiyo işlemlerine katılan yerel şahıs, taraflardan birinin kambiyo sözleşmesi konusu taahhütlerini yerine getirmeye başladığı tarihi müteakip yedi iş gününü aşmayacak şekilde olmak şartı ile kambiyo sözleşmesinin tanzim ve imzalandığı tarihten sonra Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına tebliğ işlemi gereği başvuruda bulunur. Kambiyo söleşmesi taahhütlerin gerçekleştirilmesi sonucu tebliğ rejimine tabi durumun vuku bulması halinde, kambiyo sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmekte olan kambiyo işlemlerin tebliğ rejimine tabi olduğu tarihi takip eden otuz takvim gününü aşmayacak şartı ile tebliğ işlemi gerçekleştirilmelidir.

7 Yabancı bankalarda hesap açılması durumunda işbu Kanunun 25. maddesinin 2. bendi ile tespit edilmiş durumların doğması ve belirlenmiş süre zarfında tebliğ işlemleri yapılır. Talep hakkın devredilmesi veya borcun havale edilmesi sonucu tebliğ rejimine tabi olacak kambiyo sözleşmesine devren taraf olacak yerel şahıslar, ilgili sözleşmenin tanzim ve imza edildiği tarihi takip eden otuz takvim günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasına tebliğ işlemlerini yaptırmak için başvurmakla yükümlüdür. 3. mukimi bilgi paylaşım anlaşması tarihinden itibaren yedi iş günü sonra Kazakistan Milli Bankası tarafından düzenli olarak raporlar şeklinde bir haber dışında Onay haber. Bu durumda, mukim parti para işlemi belge standart bir model verilir - bildirim kanıtı. 4. Kazakistan Ulusal Bankası amacıyla döviz işlemleri şartlar netleştirmek ve döviz işlemleri temelinde Döviz sözleşme gerekebilir içinde. 5. Yetkili bankalar ve Kazakistan Ulusal Bankası yönetmeliklere uygun şekilde Kazakistan Ulusal Bankası bildiren parasal işlemleri müşterileri yapmak için haber hiçbir delil ile (ya da) profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcılarının. 6. Kazakistan Ulusal Bankası Yasal hareket bildirim hangi yukarıda döviz sözleşme bildirim formu ve bildirim prosedürleri tabidir işlem tutarı ile ilgili olarak eşik gibi durumlar kümesi. Madde 10. lisans almak için gerekli belgeler ve tescil belgesi İşbu Kanun ile öngörülmüş kambiyo düzenlemeleri rejimleri ile ilgili hükümleri uyarınca ve yabancı para birimleri mübadele işlemleri alanlarında faaliyetlerin organizasyonu konusundaki şartnameler gereği yerel şahıslar aşağıdaki evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasın sunmakla yükümlü: 1) başvuru dilekçesi; 2) ciltlenmiş ve imzalamış (şahıslar ve tüzel kişilikler için) ve mühürlenmiş (tüzel kişilikler için) kambiyo sözleşmesinin kopyası; 3) kimlik bilgilerini açıklayacak evrağın kopyası (kambiyo işlemlerini gerçekleştirme olan kişiler için); 4) tüzel kişiliğinin sicili yapıldığına dair (sadece tüzel kişilikler için) belge kopyası; 5) kuruluş evrakların kopyası (teyit etmek üzere orijinallerin sunu lmamış olduğu durumlarda noter tasdikli kopyasını) sadece tüzel kişilikler için; 6)12 Ocak 2007, N 224-III edildi; 7) 06 Ocak 2012, N 530-IV edildi; 8) işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnameleri ile öngörülen kalifiyelik şartnamelerine uygunluğu dahil, başvuruda bulunan şahsın/şirketin uygunluğunun teyit edici evrakları; 9) yerel şahıs adına yabancı para birimi üzerine bankada hesap açılmış olduğuna dair belge; 10) kambiyo sözleşmesi uygulaması sonucu taahhütlerin ortaya çıkması ve bitmesi olayların vuku bulduğunu teyit edici evrakların kopyaları.

8 İşbu madde konusu evrakların orijinallerini Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası ayrıca sunulmasını isteme hakkına haizdir. Yabancı dilde düzenlenmiş evrakların Kazakçaya ya da Rusçaya tercümeleri Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunulur. Madde 11. Parasal izleme 1. Parasal Kazakistan Cumhuriyeti ödemeler dengesinin istikrarı değerlendirmek için Kazakistan Ulusal Bankası tarafından izlenir. Parasal izleme ana hedefleri şunlardır: 1) kişilerin döviz izleme tarafından yapılan döviz işlemleri ile ilgili bir bilgi tabanının oluşturulması; 2) istatistik, analiz ve ödemeler, dış borç ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin uluslararası yatırım pozisyonu dengesi beklentisi iyileştirilmesi. 2. Nesneleri para izleme şubesi ve bir yıldan fazla için Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren yabancı yerleşik tüzel kişiler temsilcilikleri vardır. Kazakistan Ulusal Bankası tarafından Faaliyetler için hangi belirlenen döviz izleme. 3. Parasal izleme raporlama formlara uygun olarak uygulanmakta olan projeler üzerinde yurt dışı yerleşiklerin ile döviz işlemleri üzerinden bilgi alışverişi izlenmesi için nesneleri toplama yoluyla yapılır. 4. Kazakistan Ulusal Bankası kurulmuş düzenlemeler izleme değişimi için zamanlama ve raporlama formları. Madde 12. yerli ve yabancı para Geri Dönüş 1. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü yetkili bankalarda açılmış olan banka hesaplarına havale olarak gerçekleştirilir. 1) mal/iş/hizmet ihracatından yerel ve yabancı paraların ülkeye girişi; 2) yabancı uyruklu şahıs kendi taahhütlerini yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine getirmesi halinde, mal/iş/hizmet ithalatından yerel ve yabancı paraların yerel şahıstan yabancı uyruklu şahıs lehine havale edilmesi durumu; Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü için belirlenmii süre içinde yerel şahıs söz konusu paraların ülkeye geri dönmesini sağlamakla yükümlüdür. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü için belirlenmii süre olarak Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul uyarınca yerel şahsın kambiyo sözleşmesi konusu taahhütlerin uygulanması durumuna bağlı olarak hesaplayacağı süredir. Yerel şahısların kambiyo işlemlerini gerçekleştirmekte olan yetkili bankalar ülkeye geri dönüş sürelerin kesinleştirilmesini veya kati olarak belirlenmesini talep etme hakkına haizdir. 2. ülkeye geri dönüş şartı, işbu Kanun uyarınca aşağıdaki durumlarda tamamen ya da kısmen yerine getirilmiş sayılır:

9 1) yabancı uyruklu şahsın taahhütlerinin aynı hükümde karşı talep ile tahsil edilmesi sonucu taahhütlerinin ifa edilmiş sayılması; 2) yabancı uyruklu şahsın, sözleşme tarafları arasında mevcut bulunan ilk taahhütlerinin, başka bir eşya veya uygulama usulü ile değiştirilmesini öngörecek şekilde aynı şahıslar arasında başka taahhütler konusunda karşılıklı anlaşmaları ile tahsil edilmesi sonucu ifa edilmiş sayılması; 3) yabancı uyruklu şahısların taahhütlerini ifa etmemeleri riskini üstleyen sigorta sözleşmeleri uyarınca sigorta olayının vuku bulması tespiti sonucu sigorta ödemesinin yapılması; 4) yerel şahsın yurtdışında açmış olduğu şubelerin veya temsilciliklerin faalieytlerini sağlamak amacıyla ya da yabancı uyruklu şahıstan aldığı kredilerin garantisi olarak yerel şahsın taahhütlerini temin etmek için yerel şahsın yabancı bankalardaki hesabına gerçekte yerel veya yabancı para biriminin havale edilmesi; 3. yabancı uyruklu şahıstan para talep etme hakkın sahibi olan yerel şahıs kendi haklarını başka yerel şahsa devretmesi halinde, ülkeye geri dönüş şartının belirlenmiş süre zarfında yerine getirilmesi yükümlülüğü hakkı devralan yerel şahsın üzerine aktarılır. 4. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası yerel şahısların ithalat ve ihracat sözleşmeleri kayıt numaraların alınması ile ilgili ortak kurallarını, ülkeye geri dönüş şartlarının yerel şahıslar tarafından yerine getirilmesi için ithalat ve ihracat durumlarında döviz kontrolü usulünü ve sözleşme için kayıt numarasının alınmasını gerektirecek sözleşme toplam fiyatı limitini belirler. 5. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşünün kontrolünü sağlamak amacı ile kambiyo kontratında yabancı uyruklu şahısların taahhütlerini ifa edecekleri süreler kesinlikle tespit edilmiş olmalıdır. Ülkeye geri dönüş için tespit edilmiş sürelerin etkileneceği taahhütlerinin ifa edileceği sürelerin değişmesi gibi ve diğer durumların orataya çıkması halinde yerel şahıslar, gerekçelerini ve teyit edici evraklarını Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. 6. İşbu maddenin uygulamasının ve dövizlerin ülkeye geri dönmemesi gerekçelerin kontrolü: vergi daireleri, gümrük daireleri, iç işleri müdürlükleri ile birlikte karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirilerek Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası tarafından sağlanır. BÖLÜM 3. TEMEL İLKELERİ DÖVİZ İŞLEMLERİ Madde 13. sakinleri arasında Döviz işlemleri Sakinleri arasında Döviz işlemleri dışında yasaktır: 1) işlemler, Kazakistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Maliye (veya) Bakanlık Merkez Bankası tarafından taraflardan birinin; 2) bankacılık ve lisans koşulları ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti eylemlerine uygun olarak yetkili bankalar ve yetkili kuruluşlar yapabilir diğer işlemler atfedilebilecek para birimlerini işlemler;

10 3) bankacılık hizmetleri yabancı para cinsinden bankacılık hizmetlerinin sağlanması için sözleşmeler cezaların ödeme (para cezası) yanı sıra, döviz operasyonları yürütmek için ödeme; 4) alımı, satımı, faiz ve nominal değeri yabancı para cinsinden olan menkul kıymetler (veya) itfa ödemesini içeren işlemler; 4-1) satın alma ve rafine külçe altının satış işlemleri; 5) ödemeleri ve ihracat uygulanmasıyla ilgili komisyon sözleşmeleri altında para transferleri (ithal), ödeme şekli olarak kredi transfer harflerin kullanımı; 6) parasal yükümlülüklerin performans olarak yabancı para cinsinden notları aktarmak; 7) duty free mağazalarından mal satış hesapları gibi mal ve hizmetlerin uluslararası taşımacılıkta transit yolcular için satışı ile ilgili işlemleri; 8) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında temsilcilik masrafları dahil dış görevde bulunan kişilerin masraflarının karşılanması ile ilgili işlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında görevde kullanmak amacıyla kendisine verilen avansın iadesi ile ilgili işlemleri; 9) hibe para transferi veya para değerleri bağış bireyler olan ve sadaka uygulanmasına ilişkin faaliyetlerin odak yetkili tüzel kişilere bireyler tarafından; 10) diğer bireylere kişilerin banka para yatırmak; vergiler ve durumlarda bütçe diğer zorunlu ödemeler ödenmesi ile ilgili 11) Kazakistan Cumhuriyeti yasama işlemlere uygun olarak düzenlenir. Madde 14. Yurtdışı yerleşiklere sakinleri arasında Döviz işlemleri 1.Sakinleri Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı uyarınca taraflarca kararlaştırılmış ve ulusal (ya da) döviz cinsinden hazine bonolarının yapılan işlemleri içine girebilir. 2.Sağ sakinleri yabancı para cinsinden yerleşik olmayanlara faturaları ile işlem sorunu. 3. Yurt dışı yerleşiklerin almak ve temettü, faiz ve diğer gelir transferi bu Kanunun öngördüğü şekilde etkileyen sakinleri ile mevduat (mevduat), menkul kıymet ödünç alma ve diğer döviz işlemleri üzerinden kazanılan kısıtlama hakkını haizdir. 4. para işlemler ile ilgili bu kanunun Makaleler döviz kontrol ayarlı değil adlandırılan varsa, sakinleri ve yerleşik olmayanlara arasında döviz işlemleri bildirim belirleme hakkı olduğunu Kazakistan Ulusal Bankası tarafından öngörülen bir şekilde kısıtlama olmadan yürütülmektedir bu Kanun ile kurulan Döviz düzenleme rejimi yerleşik olmayanlara olan döviz işlemleri için geçerli değildir, taraflardan birinin Kazakistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Maliye (veya) Bakanlık Merkez Bankası vardır. Madde 15. sakinleri arasında Döviz işlemleri 1. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sakinleri arasında Döviz işlemleri bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen şartları bakımından kısıtlama olmaksızın

11 yapılmıştır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sakinleri arasında döviz işlemleri üzerindeki kısıtlamalar durumlarda sadece empoze olabilir ve bu Kanunun 32 nci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Madde 16. Ödemeler ve para para transferleri sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre işlemler 1. Ödemeleri ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre döviz işlemleri üzerinden para transferleri dışında, yetkili banka banka hesapları üzerinden yapılır: 1) ödemeleri ve Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde ulusal para birimi kendi lehine özel kişilerin yanı sıra, ödeme ve para transferleri için para transferleri; 2) bireylerin para transferleri, bu maddenin 3. fıkrası uyarınca yetkili bankalar ile banka hesabı açmadan gerçekleştirilir; 3) duty free mağazalarından malların satışı, hem de uluslararası taşımacılıkta transit yolcular için mal ve hizmet satışı için hesaplamalar; 4) bireyler ve yetkili banka ya da döviz büroları aracılığıyla yapılan yetkili kuruluşlar arasında ödemeler; 5) yerleşik tüzel kişiler tarafından ödeme yerleşik olmayan işçilerin yanı sıra, tüzel kişiler yerleşik olmayan işçilerin ücret ödemek - sakinleri ve yabancı para cinsinden yerleşik olmayanlara; 6) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında temsilcilik masrafları dahil dış görevde bulunan kişilerin masraflarının karşılanması ile ilgili işlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında görevde kullanmak amacıyla kendisine verilen avansın iadesi ile ilgili işlemleri; 7) havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında gümrük kontrolü altında faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişiler yurt dışı yerleşiklerin arasında ödemeleri, uluslararası trafiğe açık olup; 7-1) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesindeki hava ve deniz limanlarındaki yabancı ülkelerinin mahkemelerinin hizmetleri için yerel şahıs olan tüzel kişiliklerin ve yabancı uyruklu şahısların ödemeleri, ve ayrıca yabancı uyruklu şahısların hava navigasyon aletleri, uluslararası seferlerine hizmet veren deniz limanları hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler; 8)tüzel kişiler arasında ödemeleri - sakinleri ve ödeme ve havale Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulan tutarı ulusal para birimi cinsinden, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyetlerini yürüten; 9) bir değişim (transferi) bir çek, fatura düzenlenmek suretiyle ödeme leri; 10) ödeme ve para transferleri yabancı bankaların yetkili bankalar ile muhabir hesaplar aracılığıyla bu Kanunun öngördüğü şekilde sakinlerinin yanı sıra, ödeme ve para transferleri tarafından açılan yabancı banka hesapları üzerinden yapılan yurt dışı yerleşiklerin ile işlemler için; 11) yabancı bankaların yerleşik olmayanlara hesaplarına para transferleri durumlarda görevlilerince yükümlülüklerinizi yerine onları tarafından, Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle düzenlenir.

12 Nakit döviz yerleşik tüzel kişiler ve yetkili banka banka hesaplarına zorunlu transfer tabi olacaktır Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında para işlemler için yurt dışı yerleşiklerin kazandı. İşbu maddenin birinci bendi hükümleri Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının taraf olduğu işlemlerini kapsamaz. 2. İşbu Kanun hükümleri uyarınca kayıt, tebliğ veya sözleşme kayıt numarası alınacak işlemlerine tabi kambiyo işlemleri ile ilgili Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yapılacak tüm ödemeler nakitsiz gerçekleştirilecektir. 3. Birey - sakinleri ve yerleşik olmayanlara belirtilen süre içinde yetkili banka hesap açmadan egzersiz hakkına sahiptir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (vergi, lisans ücretleri, para cezaları, miras toplamları, nafaka hibe transferleri, ve diğerleri) toprakları üzerinde para karşılıksız transferler; 2) İşbu Kanun hükümleri uyarınca kayıt, tebliğ veya sözleşme kayıt numarası alınacak işlemlerine tabi olmayan ve özel kişilerin ticari ilişkileri ile alakaları olmayan paraların Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına gönderilmesi ile ilgili diğer durumlar. 4. kullanarak ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre yabancı para banka hesabı kredilendirme için prosedür ve miktarı ve para transferi işlemi Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle kurulmuş bir banka hesabı açmadan. Madde 17. Döviz satın alımı ve satımı 1. Yetkili banka lisansı uyarınca yabancı para ile döviz işlemleri organizasyonu hakkı vardır ya, burada verilen doğru satmak ve satın almak döviz Kazakistan ve yurtdışındaki Cumhuriyeti'nde hakkına sahip olacaktır Kazakistan Cumhuriyeti kanunları tarafından verildi. 2. Satış ve döviz alım Kazakistan Cumhuriyeti, sakinleri ve olmayan sadece yetkili bankalara tarafından üretilen Kazakistan Ulusal Bankası tarafından öngörülen şekilde kuruluşların yetkili yetkili bankalar ve döviz büroları döviz büroları aracılığıyla döviz ile döviz işlemleri organizasyonu yetkili. 3. İç döviz piyasasında yabancı para birimlerinin kullanıldığı işlemlerin ve arz-talep kaynaklarının takibi amacıyla yetkili bankalar, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile tespit edilmiş düzen ve usul gereği raporlarını sunmakla yükümlüdür. Madde 18. Ithalat ve ihracat para birimlerini, nakliyesi nakit, menkul değerler ve ulusal para, ödeme belgeleri, nominal değeri ve (veya) ulusal cinsinden, menkul hiçbir nominal değerli para birimi, sakinleri tarafından yayınlanan 1. Gümrük Birliği ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı olmadığı sürece yerel şahısların ve yabancı uyruklu şahısların nakit döviz, menkul kıymetler ve ödeme belgelerini Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmelerine veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarmalarına sınırlama getirilmemiştir. 2. Kişiler, on bin ABD dolarına tekabül eden miktarda nakit döviz ve/veya nakit yerel parayı (kıymetli ma den içeren metal paralar hariç) veya yol çeklerini

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKA DOKÜMANI VE UYGULAMA ESASLARI İçindekiler BÖLÜM I GİRİŞ 4 1.1. AMAÇ 4 1.2. KAPSAM 4 1.3.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Karar No.89/14391 R. Gazete No. 20249 Tarih : 7.8.1989 R.G.Tarihi: 11.8.1989 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı