KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ"

Transkript

1 KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ ( tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller arasında oluşmuş olan döviz değerlerini gerçekleştirme sırasında ortak görüşmeleri regüle eden ve döviz kontrolü ile döviz dözenlemesindeki amaç ve maksadını belirtiyor. BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. HukukıMevcut kullanılan temel kavramlar, Bu kanunun, aşağıdaki temel kavramları: İşbu Kanunda kullanılan ana kavramlar: 1) Döviz büroları kambiyo işlemlerini gerçekleştirmek için özel olarak donatılmış mekanlar; 2) döviz diğer ülkelerin mevzuatları uyarınca yasal mübadele aracı olarak kabul edilen para birimleri, dolaşımdan kaldırılan veya kaldırılacak olup dolaşımda olan para birimleri ile değiştirilmesi gerekli olan para birimleri dahil olmak üzere, kağıt para, hazine notları, metal para, kıymetli metal paraları nakit olan veya olmayan resmi değer standartları, banka hesaplarındaki paralar ve uluslararası mübadele veya tahsil araçları; 3) döviz birimleri: yabancı para birimleri; değeri döviz birimi üzerine belirlenmiş olan kıymetli kağıt ve ödeme notları; yabancı uyruklu kuruluşların piyasaya çıkardıkları menkul olmayan kıymetli kağıtlar; rafine külçe altın; yerel kuruluşlar ile yabancı uyruklu kuruluşlar arasında, ayrıca yabancı uyruklu kuruluşlar arasında karşılıklı mübadele aracı olarak kullanılmakta olan yerel para birimi ve değerleri yerel para birimi üzerine biçilmiş kıymetli kağıt ve ödeme notları; yerel kuruluşlar ile yabancı uyruklu kuruluşlar arasında, ayrıca yabancı uyruklu kuruluşlar arasında karşılıklı mübadele aracı olarak kullanılmakta olan yerel kuruluşların yayınladıkları menkul olmayan kıymetli kağıtlar; 4) Kambiyo işlemleri; döviz birimlerin ödeme aracı olarak kullanılması, döviz birimleri ile ilgili mülkiyet hakların devredilmesi gibi işlemler; döviz birimlerin, yerel para birimlerin, yerel para birimi olarak değeri biçilmiş kıymetli kağıtların ve ödeme notlarının, yerel kuruluşların yayınladıkları menkul olmayan değerli kağıtlarının Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine girişi, transferi ve havalesi yada Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkışı, transferi ve havalesi; 5) kambiyo sözleşmesi kambiyo işlemlerin gerçekleştirilmesinin esasının ve gerekçelerinin açıklandığı anlaşmalar, kuruluş evrakları ve bunların ekleri ve ilaveleri;

2 5-1) sözleşme kayıt numarası kapsamında ihracat/ithalat işlemlerin yapılması öngörülen kambiyo sözleşmesi için yetkili banka tarafından verilen ve kambiyo işlemlerin takibinin ve kontrolünün gerçekeştirilmesi için uygulanmakta olan sicil numara; 6) ticaret kredileri mal/hizmet/iş kalemlerinin direkt tedarikçisi/satıcısı ile işvereni/alıcısı arasında gerçekleştirilmekte olan ihracat veya ithalat işleleri için uygulanmakta olan peşin ödeme (avans ödemesi) veya ödemenin ertelenmesi; 7) finansal krediler; krediler (ticaret kredileri haricinde olanlar); uluslararası para piyasalarından para girişini sağlamak amacıyla bankaların yurtdışında kuruldukları kendilerin bağlı kuruluşlar tarafından bankalarda açılan hesaplar (depozitolar); borçlu olanların taahütlerinin garantisi olarak transferi yapılan paralar; mal/iş/hizmet ve diğer taahütlerin satın alınması işlemlerin üçüncü şahıslar tarafından finanse edilmesi ve/veya borçlu olanların taahhütlerinin üçüncü şahıslar tarafından alacaklılar karşısında ifa edilmesi sonucu ortaya çıkan: para veya başka malvarlığını faizle veya faizsiz olarak iade etmesi durumu doğan şahsın, onun adına söz konusu işlemlerin finansmanını veya taahhütlerinin ifasını gerçekleştiren şahıs karşısındaki yükümlülüklerin doğması; gelecekte satın almak şartı ile taşınmazların (Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca taşınmaz olarak addedilen gerçekte taşınır olan malvarlığı hariç) kiraya verilmesi ve/veya finansal lising işlemleri; 8) 530-IV, Kanunu uyarınca hariç 9) Yabancı uyruklu şahıslar; işbu maddenin 10). bendi konusu olmayan kişiler ve şirketler, bunların şube ve temsilcilikleri; uluslararası (ülkeler arası) anlaşmaların kuruluş hükümleri kapsamında aksi öngörülmedikçe uluslararası kuruluşlar; yabancı ülkelerin diplomatik ve diğer resmi temsilcilikleri; 10) Yerel şahıslar; yabancı ülkenin mevzuatı uyarınca yabancı ülkede ikamet izni sahibi olan Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları hariç, geçici olarak Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında bulunanlar veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında memurluk görevi üstlenmiş olanlar dahil, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde sürekli ikamet iznine sahip yabancı uyruklular veya vatansız şahıslar; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde ve dışında yerleşmiş olan şubeleri ve temsilcilikleri dahil olmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kurulmuş olan tüzel kişilikler; Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında bulunan Kazakistan Cumhuriyeti diplomatik, ticari ve diğer resmi temsilcilikleri; 11) direkt yatırımlar: ilgili kuruluşun oy hakkına sahip hisselerin yüzde onuna veya daha fazlasına (kurucuların oy haklarının yüzde onuna veya daha fazlasına) tekabül edecek miktarda bir tüzel kişiliğinin hisselerinin (kurucuları hak paylarının) sahibi olan

3 şahısların ya da ilgili tüzel kişiliği hisselerini satın alma sonucu böyle bir hak sahibi olabilecek şahısların para, kıymetli kağıt, eşya, sanat ürünleri dahil telif hakları ve diğer malvarlığı yatırımları ilgili kuruluşun oy hakkına sahip hisselerin yüzde onuna veya daha fazlasına (kurucuların oy haklarının yüzde onuna veya daha fazlasına) tekabül edecek miktarda bir tüzel kişiliğinin hisselerinin (kurucuları hak paylarının) sahibi olan şahısların ana sermayesi haricinde sermaye arttırımına sebep olabilecek malvarlığı yatırımları; 12) yetkili bankalar müşterilerin talimatı üzerine dahil kambiyo işlemlerini organize eden, bazı banka işlemlerini gerçekleştiren ve işbu maddenin 13). bendi konusu olmayan Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde kurulmuş olan bankalar ve diğer kuruluşlar; 13) yetkili kuruluşlar Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kurulmuş olan ve sadece yabancı para birimleri üzerinden mübadele işlemlerini gerçekleştirmekte olan tüzel kişilikler; 14) ulusal para birimi Kazakistan Cumhuriyeti para birimi demek; 15) yabancı para birimleri yabancı ülkelerin para birimleri ve uluslararası para veya hesap birimleri; 16) yabancı bankaları Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında kurulmuş olan ve kuruldukları kendi ülkelerindeki yürürlükteki mevzuat uyarınca banka işlemlerini gerçekleştirmek hakkına sahip bankalar ve diğer mali kuruluşlar; 17) ihracat/ithalat yerel şahısların yabancı uyruklu şahıslara / yabancı uyruklu şahısların yerel şahıslara gerçekleştirdikleri iş/hizmet/mal satışları. Madde 2. Kazakistan Cumhuriyeti Devletinin Para mevzuatı 1. Kazakistan Cumhuriyeti Devletinin Para mevzuat Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası dayanmaktadır ve bu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenlemeler oluşmaktadır. 2. uluslararası bir anlaşmayı Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan Eğer bu kanunda belirtilenler dışında kurallar, uluslararası antlaşma kurallarını öngörülüyor. Madde 3. Bu Kanunun Kapsamı Bu Kanuna ve Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında Kazakistan ve takipteki döviz işlemleri Cumhuriyeti sakinlerine dağıtılır. Kazakistan Cumhuriyeti dışında, bu Kanunun Kazakistan Cumhuriyeti sakinleri için de geçerlidir. BÖLÜM 2. PARA DÜZENLEME Madde 4. Amaç ve döviz düzenleme amaçlarını 1. Döviz kontrolü amacı sürdürülebilir bir ekonomik büyüme elde etmek ve ekonomik güvenliği sağlamak kamu politikaları teşvik etmektir.

4 2. parasal yönetmeliğin amaçları şunlardır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti döviz varlıkları kullanım için prosedürler oluşturulması; 2) Küresel ekonominin içine Kazakistan daha fazla entegrasyon için koşulların oluşturulması; 3) döviz işlemleri ve sermaye hareketleri üzerindeki bilgi tabanı sağlamak. Madde 5. döviz düzenleme organları 1. Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası döviz Yönetmeliğin ana gövde. 2. Kazakistan Cumhuriyeti ve kendi yetkileri çerçevesinde diğer kamu otoriteleri para yönetmelik Hükümeti. 3. Kazakistan Ulusal Bankası ve yetkisi içinde bu Kanun uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, yönetmelik, sakinleri ve yerleşik olmayanlara için zorunlu verir. para düzenlenmesi üzerine Normatif yasa, döviz düzenleme organları Kazakistan Milli Bankası ile zorunlu danışma tabidir geliştirdi. 4. döviz düzenleme devletlerin ana gövde olarak Kazakistan Milli Bankası: 1) usul ve döviz ile döviz işlemleri organizasyonu için faaliyetlerin uygulanması için gereksinimleri; 2) döviz kontrol rejimleri dahil sakinleri ve sivil döviz işlemleri için prosedür: bendi 2 ikinci paragraf) kadar geçerlidir. lisans; kaydı; haber; 3) işlem Kazakistan (döviz izleme) Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren yabancı döviz yurt dışı yerleşiklerin izlemek için; 4) Muhasebe biçimleri ve döviz işlemleri, tüm sakinleri için, devlet yetkilileri ile görüşerek, yetki uyarınca zorunlu rapor. olan bu kanunun bunların uygulanması için prosedürler oluşturulması değildir konuda Döviz işlemleri, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yapılmıştır. Madde 6. faaliyetlerinin uygulanması için gerekli şartlar,yabancı ile döviz işlemleri organizasyonu para 1. Kazakistan Ulusal Bankası yetkili kuruluşlar tarafından yabancı para ile döviz işlemleri organizasyonunda faaliyet için lisans verdi. 2. Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankası, döviz büroları kayıt işlemleri (açılış işlemleri) usulü ve düzeni, yabancı para birimleri mübadele işlemleri organizasyonu ile ilgili faaliyetlerin düzeni ve yetkili kuruluşların organizasyonu ve sicili usulü dahil olmak üzere Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yabancı para birimleri ile ilgili gerçekleştirilecek tüm mübadele işlemleri için kurallarını tespit eder. Döviz bürosunun açılışı sırasında tespit edilmiş forma uygun olacak evrak verilir döviz bürosu sicil belgesi. Yetkili kuruluşlar için ayrıca diğer şirketlerin

5 hisselerine katılma ve alt kuruluşları organizasyonu konusunda sınırlamalar, ana sermaye miktarı ve kuruluş usulü, şirketin hukuki ve organizasyon formu ve şirket kurucuları ile ilgili bazı özel şartların yerine getirilmesi istenmektedir. 3. Ruhsat almak için başvurmuş olan yerel şahıslar, Ruhsat verme hakında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu hükümleri uyarınca belirlenmiş evraklar dışında, ayrıca işbu Kanunun birinci başlığı 10. maddesi 8). ve 9). bentleri uyarınca istenilen evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul ve düzen şartları gereği Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. 4. döviz veya lisans reddi ile döviz işlemleri örgütün faaliyeti hakkında lisans belgelerinin tam bir paket mukimi teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde verilir. Başvuran lisans reddedilmesi durumunda, yazılı olarak gerekçeli bir cevap verilir. 5. ruhsat reddi için gerekçe vardır: belgeler veya bu Kanun uyarınca verilen diğer bilgileri sağlamak için 1) başarısızlık; 2) Bu Kanuna göre kurulan başvuru şartları arasında tutarsızlık; 3) Diğer gerekçesiyle Kazakistan Cumhuriyeti yasama düzenlenir. 6. Kazakistan Ulusal Bankası yasal hareket için lisans etkinlik hakkında bilgi veren için formlar ve prosedürleri. Madde kadar geçerlidir. Madde 8. Sicil rejimi 1. Kazakistan Ulusal Bankası, bu Kanunun 4. bölümünde belirtilen döviz işlemleri kayıt eder. 2. Kayıt Modu döviz sözleşme ve kayıtlı değişim anlaşması hakkında bilgi mukiminin sonraki sunumun kayıt içerir. 3. Ikamet parti döviz işlemleri kayıt için Kazakistan Ulusal Bankası uygulanacaktır: 1) döviz sözleşme aslında modunda kayıt dağıtıldı - eğer bir partinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine önce; 2) eğer değişim anlaşması kaydı rejimi paylaşmak istiyorsunuz taraflardan birinin bir zorunluluk performans - tür yükümlülüklerinizi yerine önce; 3) kayıt rejimi, değişiklikler ve (veya) eklemeler yapmanın bir sonucu olarak döviz sözleşme geçerli eğer gerekirse tarihinden itibaren otuz gün içinde bir partinin yükümlülüklerini sözleşme kaydı için kur rejimi yayıldı zaman - başlangıcına Bu tür yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 4) diğer durumlarda - sözleşme kayıt için kur rejimi yayıldı tarihten itibaren en geç otuz takvim günü Talep hakkın devredilmesi veya borcun havale edilmesi sonucu registrasyon rejimine tabi olacak kambiyo sözleşmesine devren taraf olacak yerel şahıslar, ilgili sözleşmenin tanzim ve imza edildiği tarihi takip eden otuz takvim

6 günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasına sicil işlemlerini yaptırmak için başvurmakla yükümlüdür. 4. Kambiyo işlemlerin registresi için başvuruda bulunacak yerel şahıslar, işbu Kanunun birinci başlığı 10. maddesi 1).-4). ve 10). bentleri uyarınca istenilen evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul ve düzen şartları gereği Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, sunulmuş evrakların atıfta bulundukları evrakların sunulmasını ayrıca isteme hakkına haizdir. 5. Tescil belgeleri tam bir paket mukimi ibraz tarihinden itibaren on iş günü içinde gerçekleştirilir. Kayıt belgesi - Eğer başvuru sahibi standart bir belge verilir değişim anlaşması kayıt olduğunuzda. 6. durumunda kayıt Reddi: 1) yanlış bilgi veya bu Kanun uyarınca gerekli bilgileri sağlamak için başarısızlık sağlamak; 2) tutarsızlık Kazakistan Cumhuriyeti kanunları. 7. Kazakistan Ulusal Bankası Hukuk hareket olan Kazakistan Ulusal Bankası bildirim ayarlamak hakkına sahiptir açısından kayıt hangi yukarıda döviz sözleşme tescile tabi işlem tutarı ile ilgili olarak eşik gibi durumlar kümesi. Madde 9. Tebliğ rejimi 1. Bildirimi rejiminin döviz işlemleri ve katılımcı döviz sözleşme sakinleri Kazakistan veri National Bank reçete formunda hükmünü içermektedir (veya) yetkili bankalar ve müşterileri adına döviz işlemleri yapan profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcıları ve işlemler hakkında bilgi sonraki hükmü ve sözleşme para birimi cinsinden değiştirir. Yetkili bankalar ve profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcılarının yanı sıra, Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle kurulmuş diğer durumlar için, düzenli olarak Kazakistan Ulusal Bankası rapor şeklinde para cinsinden işlemlere ilişkin tebliğ izin verilir. 2. Tebliğ rejimine tabi kambiyo işlemleri hakkında düzenli olarak rapor şeklinde tebliğ edilmesi şartı tespit edilmemiş ise, kambiyo işlemlerine katılan yerel şahıs, taraflardan birinin kambiyo sözleşmesi konusu taahhütlerini yerine getirmeye başladığı tarihi müteakip yedi iş gününü aşmayacak şekilde olmak şartı ile kambiyo sözleşmesinin tanzim ve imzalandığı tarihten sonra Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına tebliğ işlemi gereği başvuruda bulunur. Kambiyo söleşmesi taahhütlerin gerçekleştirilmesi sonucu tebliğ rejimine tabi durumun vuku bulması halinde, kambiyo sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilmekte olan kambiyo işlemlerin tebliğ rejimine tabi olduğu tarihi takip eden otuz takvim gününü aşmayacak şartı ile tebliğ işlemi gerçekleştirilmelidir.

7 Yabancı bankalarda hesap açılması durumunda işbu Kanunun 25. maddesinin 2. bendi ile tespit edilmiş durumların doğması ve belirlenmiş süre zarfında tebliğ işlemleri yapılır. Talep hakkın devredilmesi veya borcun havale edilmesi sonucu tebliğ rejimine tabi olacak kambiyo sözleşmesine devren taraf olacak yerel şahıslar, ilgili sözleşmenin tanzim ve imza edildiği tarihi takip eden otuz takvim günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasına tebliğ işlemlerini yaptırmak için başvurmakla yükümlüdür. 3. mukimi bilgi paylaşım anlaşması tarihinden itibaren yedi iş günü sonra Kazakistan Milli Bankası tarafından düzenli olarak raporlar şeklinde bir haber dışında Onay haber. Bu durumda, mukim parti para işlemi belge standart bir model verilir - bildirim kanıtı. 4. Kazakistan Ulusal Bankası amacıyla döviz işlemleri şartlar netleştirmek ve döviz işlemleri temelinde Döviz sözleşme gerekebilir içinde. 5. Yetkili bankalar ve Kazakistan Ulusal Bankası yönetmeliklere uygun şekilde Kazakistan Ulusal Bankası bildiren parasal işlemleri müşterileri yapmak için haber hiçbir delil ile (ya da) profesyonel menkul kıymetler piyasa katılımcılarının. 6. Kazakistan Ulusal Bankası Yasal hareket bildirim hangi yukarıda döviz sözleşme bildirim formu ve bildirim prosedürleri tabidir işlem tutarı ile ilgili olarak eşik gibi durumlar kümesi. Madde 10. lisans almak için gerekli belgeler ve tescil belgesi İşbu Kanun ile öngörülmüş kambiyo düzenlemeleri rejimleri ile ilgili hükümleri uyarınca ve yabancı para birimleri mübadele işlemleri alanlarında faaliyetlerin organizasyonu konusundaki şartnameler gereği yerel şahıslar aşağıdaki evrakları Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasın sunmakla yükümlü: 1) başvuru dilekçesi; 2) ciltlenmiş ve imzalamış (şahıslar ve tüzel kişilikler için) ve mühürlenmiş (tüzel kişilikler için) kambiyo sözleşmesinin kopyası; 3) kimlik bilgilerini açıklayacak evrağın kopyası (kambiyo işlemlerini gerçekleştirme olan kişiler için); 4) tüzel kişiliğinin sicili yapıldığına dair (sadece tüzel kişilikler için) belge kopyası; 5) kuruluş evrakların kopyası (teyit etmek üzere orijinallerin sunu lmamış olduğu durumlarda noter tasdikli kopyasını) sadece tüzel kişilikler için; 6)12 Ocak 2007, N 224-III edildi; 7) 06 Ocak 2012, N 530-IV edildi; 8) işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnameleri ile öngörülen kalifiyelik şartnamelerine uygunluğu dahil, başvuruda bulunan şahsın/şirketin uygunluğunun teyit edici evrakları; 9) yerel şahıs adına yabancı para birimi üzerine bankada hesap açılmış olduğuna dair belge; 10) kambiyo sözleşmesi uygulaması sonucu taahhütlerin ortaya çıkması ve bitmesi olayların vuku bulduğunu teyit edici evrakların kopyaları.

8 İşbu madde konusu evrakların orijinallerini Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası ayrıca sunulmasını isteme hakkına haizdir. Yabancı dilde düzenlenmiş evrakların Kazakçaya ya da Rusçaya tercümeleri Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunulur. Madde 11. Parasal izleme 1. Parasal Kazakistan Cumhuriyeti ödemeler dengesinin istikrarı değerlendirmek için Kazakistan Ulusal Bankası tarafından izlenir. Parasal izleme ana hedefleri şunlardır: 1) kişilerin döviz izleme tarafından yapılan döviz işlemleri ile ilgili bir bilgi tabanının oluşturulması; 2) istatistik, analiz ve ödemeler, dış borç ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin uluslararası yatırım pozisyonu dengesi beklentisi iyileştirilmesi. 2. Nesneleri para izleme şubesi ve bir yıldan fazla için Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren yabancı yerleşik tüzel kişiler temsilcilikleri vardır. Kazakistan Ulusal Bankası tarafından Faaliyetler için hangi belirlenen döviz izleme. 3. Parasal izleme raporlama formlara uygun olarak uygulanmakta olan projeler üzerinde yurt dışı yerleşiklerin ile döviz işlemleri üzerinden bilgi alışverişi izlenmesi için nesneleri toplama yoluyla yapılır. 4. Kazakistan Ulusal Bankası kurulmuş düzenlemeler izleme değişimi için zamanlama ve raporlama formları. Madde 12. yerli ve yabancı para Geri Dönüş 1. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü yetkili bankalarda açılmış olan banka hesaplarına havale olarak gerçekleştirilir. 1) mal/iş/hizmet ihracatından yerel ve yabancı paraların ülkeye girişi; 2) yabancı uyruklu şahıs kendi taahhütlerini yerine getirmemesi veya eksik olarak yerine getirmesi halinde, mal/iş/hizmet ithalatından yerel ve yabancı paraların yerel şahıstan yabancı uyruklu şahıs lehine havale edilmesi durumu; Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü için belirlenmii süre içinde yerel şahıs söz konusu paraların ülkeye geri dönmesini sağlamakla yükümlüdür. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşü için belirlenmii süre olarak Kazakistan Cumhuriyeti Uluslar Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile öngörülen usul uyarınca yerel şahsın kambiyo sözleşmesi konusu taahhütlerin uygulanması durumuna bağlı olarak hesaplayacağı süredir. Yerel şahısların kambiyo işlemlerini gerçekleştirmekte olan yetkili bankalar ülkeye geri dönüş sürelerin kesinleştirilmesini veya kati olarak belirlenmesini talep etme hakkına haizdir. 2. ülkeye geri dönüş şartı, işbu Kanun uyarınca aşağıdaki durumlarda tamamen ya da kısmen yerine getirilmiş sayılır:

9 1) yabancı uyruklu şahsın taahhütlerinin aynı hükümde karşı talep ile tahsil edilmesi sonucu taahhütlerinin ifa edilmiş sayılması; 2) yabancı uyruklu şahsın, sözleşme tarafları arasında mevcut bulunan ilk taahhütlerinin, başka bir eşya veya uygulama usulü ile değiştirilmesini öngörecek şekilde aynı şahıslar arasında başka taahhütler konusunda karşılıklı anlaşmaları ile tahsil edilmesi sonucu ifa edilmiş sayılması; 3) yabancı uyruklu şahısların taahhütlerini ifa etmemeleri riskini üstleyen sigorta sözleşmeleri uyarınca sigorta olayının vuku bulması tespiti sonucu sigorta ödemesinin yapılması; 4) yerel şahsın yurtdışında açmış olduğu şubelerin veya temsilciliklerin faalieytlerini sağlamak amacıyla ya da yabancı uyruklu şahıstan aldığı kredilerin garantisi olarak yerel şahsın taahhütlerini temin etmek için yerel şahsın yabancı bankalardaki hesabına gerçekte yerel veya yabancı para biriminin havale edilmesi; 3. yabancı uyruklu şahıstan para talep etme hakkın sahibi olan yerel şahıs kendi haklarını başka yerel şahsa devretmesi halinde, ülkeye geri dönüş şartının belirlenmiş süre zarfında yerine getirilmesi yükümlülüğü hakkı devralan yerel şahsın üzerine aktarılır. 4. Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası yerel şahısların ithalat ve ihracat sözleşmeleri kayıt numaraların alınması ile ilgili ortak kurallarını, ülkeye geri dönüş şartlarının yerel şahıslar tarafından yerine getirilmesi için ithalat ve ihracat durumlarında döviz kontrolü usulünü ve sözleşme için kayıt numarasının alınmasını gerektirecek sözleşme toplam fiyatı limitini belirler. 5. Yerel ve yabancı paraların ülkeye geri dönüşünün kontrolünü sağlamak amacı ile kambiyo kontratında yabancı uyruklu şahısların taahhütlerini ifa edecekleri süreler kesinlikle tespit edilmiş olmalıdır. Ülkeye geri dönüş için tespit edilmiş sürelerin etkileneceği taahhütlerinin ifa edileceği sürelerin değişmesi gibi ve diğer durumların orataya çıkması halinde yerel şahıslar, gerekçelerini ve teyit edici evraklarını Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına sunmakla yükümlüdür. 6. İşbu maddenin uygulamasının ve dövizlerin ülkeye geri dönmemesi gerekçelerin kontrolü: vergi daireleri, gümrük daireleri, iç işleri müdürlükleri ile birlikte karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirilerek Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası tarafından sağlanır. BÖLÜM 3. TEMEL İLKELERİ DÖVİZ İŞLEMLERİ Madde 13. sakinleri arasında Döviz işlemleri Sakinleri arasında Döviz işlemleri dışında yasaktır: 1) işlemler, Kazakistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Maliye (veya) Bakanlık Merkez Bankası tarafından taraflardan birinin; 2) bankacılık ve lisans koşulları ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti eylemlerine uygun olarak yetkili bankalar ve yetkili kuruluşlar yapabilir diğer işlemler atfedilebilecek para birimlerini işlemler;

10 3) bankacılık hizmetleri yabancı para cinsinden bankacılık hizmetlerinin sağlanması için sözleşmeler cezaların ödeme (para cezası) yanı sıra, döviz operasyonları yürütmek için ödeme; 4) alımı, satımı, faiz ve nominal değeri yabancı para cinsinden olan menkul kıymetler (veya) itfa ödemesini içeren işlemler; 4-1) satın alma ve rafine külçe altının satış işlemleri; 5) ödemeleri ve ihracat uygulanmasıyla ilgili komisyon sözleşmeleri altında para transferleri (ithal), ödeme şekli olarak kredi transfer harflerin kullanımı; 6) parasal yükümlülüklerin performans olarak yabancı para cinsinden notları aktarmak; 7) duty free mağazalarından mal satış hesapları gibi mal ve hizmetlerin uluslararası taşımacılıkta transit yolcular için satışı ile ilgili işlemleri; 8) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında temsilcilik masrafları dahil dış görevde bulunan kişilerin masraflarının karşılanması ile ilgili işlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında görevde kullanmak amacıyla kendisine verilen avansın iadesi ile ilgili işlemleri; 9) hibe para transferi veya para değerleri bağış bireyler olan ve sadaka uygulanmasına ilişkin faaliyetlerin odak yetkili tüzel kişilere bireyler tarafından; 10) diğer bireylere kişilerin banka para yatırmak; vergiler ve durumlarda bütçe diğer zorunlu ödemeler ödenmesi ile ilgili 11) Kazakistan Cumhuriyeti yasama işlemlere uygun olarak düzenlenir. Madde 14. Yurtdışı yerleşiklere sakinleri arasında Döviz işlemleri 1.Sakinleri Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı uyarınca taraflarca kararlaştırılmış ve ulusal (ya da) döviz cinsinden hazine bonolarının yapılan işlemleri içine girebilir. 2.Sağ sakinleri yabancı para cinsinden yerleşik olmayanlara faturaları ile işlem sorunu. 3. Yurt dışı yerleşiklerin almak ve temettü, faiz ve diğer gelir transferi bu Kanunun öngördüğü şekilde etkileyen sakinleri ile mevduat (mevduat), menkul kıymet ödünç alma ve diğer döviz işlemleri üzerinden kazanılan kısıtlama hakkını haizdir. 4. para işlemler ile ilgili bu kanunun Makaleler döviz kontrol ayarlı değil adlandırılan varsa, sakinleri ve yerleşik olmayanlara arasında döviz işlemleri bildirim belirleme hakkı olduğunu Kazakistan Ulusal Bankası tarafından öngörülen bir şekilde kısıtlama olmadan yürütülmektedir bu Kanun ile kurulan Döviz düzenleme rejimi yerleşik olmayanlara olan döviz işlemleri için geçerli değildir, taraflardan birinin Kazakistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Maliye (veya) Bakanlık Merkez Bankası vardır. Madde 15. sakinleri arasında Döviz işlemleri 1. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sakinleri arasında Döviz işlemleri bu Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen şartları bakımından kısıtlama olmaksızın

11 yapılmıştır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sakinleri arasında döviz işlemleri üzerindeki kısıtlamalar durumlarda sadece empoze olabilir ve bu Kanunun 32 nci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Madde 16. Ödemeler ve para para transferleri sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre işlemler 1. Ödemeleri ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre döviz işlemleri üzerinden para transferleri dışında, yetkili banka banka hesapları üzerinden yapılır: 1) ödemeleri ve Kazakistan Cumhuriyeti toprakları üzerinde ulusal para birimi kendi lehine özel kişilerin yanı sıra, ödeme ve para transferleri için para transferleri; 2) bireylerin para transferleri, bu maddenin 3. fıkrası uyarınca yetkili bankalar ile banka hesabı açmadan gerçekleştirilir; 3) duty free mağazalarından malların satışı, hem de uluslararası taşımacılıkta transit yolcular için mal ve hizmet satışı için hesaplamalar; 4) bireyler ve yetkili banka ya da döviz büroları aracılığıyla yapılan yetkili kuruluşlar arasında ödemeler; 5) yerleşik tüzel kişiler tarafından ödeme yerleşik olmayan işçilerin yanı sıra, tüzel kişiler yerleşik olmayan işçilerin ücret ödemek - sakinleri ve yabancı para cinsinden yerleşik olmayanlara; 6) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında temsilcilik masrafları dahil dış görevde bulunan kişilerin masraflarının karşılanması ile ilgili işlemleri, Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışında görevde kullanmak amacıyla kendisine verilen avansın iadesi ile ilgili işlemleri; 7) havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında gümrük kontrolü altında faaliyetlerini yürüten gerçek ve tüzel kişiler yurt dışı yerleşiklerin arasında ödemeleri, uluslararası trafiğe açık olup; 7-1) Kazakistan Cumhuriyeti ülkesindeki hava ve deniz limanlarındaki yabancı ülkelerinin mahkemelerinin hizmetleri için yerel şahıs olan tüzel kişiliklerin ve yabancı uyruklu şahısların ödemeleri, ve ayrıca yabancı uyruklu şahısların hava navigasyon aletleri, uluslararası seferlerine hizmet veren deniz limanları hizmetleri karşılığında yapılan ödemeler; 8)tüzel kişiler arasında ödemeleri - sakinleri ve ödeme ve havale Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulan tutarı ulusal para birimi cinsinden, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyetlerini yürüten; 9) bir değişim (transferi) bir çek, fatura düzenlenmek suretiyle ödeme leri; 10) ödeme ve para transferleri yabancı bankaların yetkili bankalar ile muhabir hesaplar aracılığıyla bu Kanunun öngördüğü şekilde sakinlerinin yanı sıra, ödeme ve para transferleri tarafından açılan yabancı banka hesapları üzerinden yapılan yurt dışı yerleşiklerin ile işlemler için; 11) yabancı bankaların yerleşik olmayanlara hesaplarına para transferleri durumlarda görevlilerince yükümlülüklerinizi yerine onları tarafından, Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle düzenlenir.

12 Nakit döviz yerleşik tüzel kişiler ve yetkili banka banka hesaplarına zorunlu transfer tabi olacaktır Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında para işlemler için yurt dışı yerleşiklerin kazandı. İşbu maddenin birinci bendi hükümleri Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının taraf olduğu işlemlerini kapsamaz. 2. İşbu Kanun hükümleri uyarınca kayıt, tebliğ veya sözleşme kayıt numarası alınacak işlemlerine tabi kambiyo işlemleri ile ilgili Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinde yapılacak tüm ödemeler nakitsiz gerçekleştirilecektir. 3. Birey - sakinleri ve yerleşik olmayanlara belirtilen süre içinde yetkili banka hesap açmadan egzersiz hakkına sahiptir: 1) Kazakistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (vergi, lisans ücretleri, para cezaları, miras toplamları, nafaka hibe transferleri, ve diğerleri) toprakları üzerinde para karşılıksız transferler; 2) İşbu Kanun hükümleri uyarınca kayıt, tebliğ veya sözleşme kayıt numarası alınacak işlemlerine tabi olmayan ve özel kişilerin ticari ilişkileri ile alakaları olmayan paraların Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına gönderilmesi ile ilgili diğer durumlar. 4. kullanarak ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre yabancı para banka hesabı kredilendirme için prosedür ve miktarı ve para transferi işlemi Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle kurulmuş bir banka hesabı açmadan. Madde 17. Döviz satın alımı ve satımı 1. Yetkili banka lisansı uyarınca yabancı para ile döviz işlemleri organizasyonu hakkı vardır ya, burada verilen doğru satmak ve satın almak döviz Kazakistan ve yurtdışındaki Cumhuriyeti'nde hakkına sahip olacaktır Kazakistan Cumhuriyeti kanunları tarafından verildi. 2. Satış ve döviz alım Kazakistan Cumhuriyeti, sakinleri ve olmayan sadece yetkili bankalara tarafından üretilen Kazakistan Ulusal Bankası tarafından öngörülen şekilde kuruluşların yetkili yetkili bankalar ve döviz büroları döviz büroları aracılığıyla döviz ile döviz işlemleri organizasyonu yetkili. 3. İç döviz piyasasında yabancı para birimlerinin kullanıldığı işlemlerin ve arz-talep kaynaklarının takibi amacıyla yetkili bankalar, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının Kanun Hükmündeki Kararnamesi ile tespit edilmiş düzen ve usul gereği raporlarını sunmakla yükümlüdür. Madde 18. Ithalat ve ihracat para birimlerini, nakliyesi nakit, menkul değerler ve ulusal para, ödeme belgeleri, nominal değeri ve (veya) ulusal cinsinden, menkul hiçbir nominal değerli para birimi, sakinleri tarafından yayınlanan 1. Gümrük Birliği ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı olmadığı sürece yerel şahısların ve yabancı uyruklu şahısların nakit döviz, menkul kıymetler ve ödeme belgelerini Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmelerine veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarmalarına sınırlama getirilmemiştir. 2. Kişiler, on bin ABD dolarına tekabül eden miktarda nakit döviz ve/veya nakit yerel parayı (kıymetli ma den içeren metal paralar hariç) veya yol çeklerini

13 gümrük beyannamesiz Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmelerine veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarmalarına izin verilir. 3. Gümrük Birliğinin Gümrük Ülkesi kapsamında bulunan topraklarda gerçekleştirilen giriş çıkış işlemleri haricinde, kişilerin, on bin ABD dolarını aşan miktarda nakit döviz ve/veya nakit yerel parayı (kıymetli maden içeren metal paralar hariç) veya yol çeklerini Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmeleri veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarmaları için gümrük beyannamesini vermekle yükümlüdür. Nakit dövizin ve/veya nakit yerel paranın veya yol çeklerinin kaynağı ile ilgili ve nakliye amacı ile ilgili bilgilerini gümrük beyannamesinde yansıtarak elinde bulundurduğu, ülkeye sokmakta veya ülke dışına çıkarmakta olduğu, nakit dövizin ve/veya nakit yerel paranın veya yol çeklerinin tamamı için gümrük beyannamesini vermekle yükümlüdür. 4. Gümrük Birliğinin Gümrük Ülkesi kapsamında bulunan topraklarda gerçekleştirilen giriş çıkış işlemleri haricinde, kişilerin, hamiline yazılı menkul kıymetlerin, çek (yol çekleri hariç) ve senetlerin Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmeleri veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarmaları için gümrük beyannamesini vermekle zorunludur. 5. Rafine edilmiş külçe altınların, kıymetli maden içeren metal olan yasal paraların Gümrük Birliğinin Gümrük Ülkesi dışından Kazakistan Cumhuriyeti ülkesine getirmeleri ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti ülkesinden Gümrük Birliğinin Gümrük Ülkesinin dışındaki bir ülkeye çıkarmaları Gümrük Birliği ve/veya Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Madde 19. Yükümlülük bilgi ve sağlamak belgeler 1. Sakinleri ve yurt dışı yerleşiklerin yetkililer döviz düzenleme ve kontrol ve para kontrol ajanları raporlama, bilgi ve sipariş bu Kanun ile kurulan gereklerini yerine getirmek için kendi döviz işlemleri üzerinden düzenlenen belgeleri sağlamak zorundadır Kazakistan Cumhuriyeti, topraklarında faaliyet. 2. Sakinleri ve yerleşik olmayanlara ve döviz işlemleri üzerinden bunlar aracılığıyla yapılan ödemeler ve para transferleri amacı göstermek amacıyla bu Kanun ile kurulan gereklerini yerine getirmek için, ödemeler ve para transferleri amacını doğrulayan belgeleri yetkili bankaların talebi olacaktır. BÖLÜM 4. SERMAYE VE AÇILIŞ HESAP İŞLETİM HAREKET Madde 20. ihracat (ithalat) dayalı hesaplamalar 1. mal ihracatı için ödeme Para (işler, hizmetler) sakinleri tarafından kabul edilmeli ve hesaplarına yatırılır yetkili bankalara 180 gün içinde mal ihracatı (işleri, hizmet) tarihinden itibaren 365 gün içinde veya belirli malların ihraç tarihinden itibaren, Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kurulan listesi Kazakistan.

14 Kazakistan Ulusal Bankası lisans dayanarak yabancı bankaların kendi hesaplarına mal ihracatı için ödeme (işler, hizmetler) olarak sakinleri tarafından alınan döviz kayıt izni yabancı bankada bir hesap açmak için. 2. Para, mukimi tarafından kabul edilmeli ve hesaplarına yatırılır yetkili bankalara geç transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde yurt dışı yerleşiklerin tarafından temerrüt halinde, yurt dışı yerleşiklerin, ticari krediler açısından malı ithalatı çözülmesi için yurt dışı yerleşiklerin lehine bir yerleşik (işler, hizmetler) tarafından aktarılır. 3. sakinleri ve 180 günü aşan bir süre için malların ihracat (ithalat) ile ilişkili ticari krediler için yerleşik olmayanlara arasında ödemeler, kayıt rejimi yapılmaktadır. Kayıt rejimi de mal ihracatı (ithalatı) ile ilişkili ve verilen bir ikamet veya yerleşik olmayan tarafından geri ödeme veya yükümlülüklerinin diğer performans gerçek süresi 180 gün aşmış ise bir süre 180 günü aşmamak için ticari krediler kadar uzanır sakinleri ve yerleşik olmayanlara arasında Ödemeler ihracat ödeme yaparken (ithalat) iş veya hizmet bildirim modunda gerçekleşir. Bildirim bu ödemeler hizmet veren bir yetkili banka tarafından yapılır Kontrat kayıt numarası alınması gereken ihracat/ithalat işlemleri için verilen ticaret kredileri için döviz düzenlemeleri rejimleri uygulanmaz kadar geçerlidir kadar geçerlidir kadar geçerlidir IV N 167 olarak RK Kanunu ile Kaldırılan. 8. kredi döviz cinsinden hazine bonolarının lehine kredi transferi dahil sakinleri yararına transfer mektupları açmak için ithalat uygulanması, sağ ile ilişkili sakinleri arasında komisyon sözleşmeler kapsamında Yetkili bankalar. Madde 21. Doğrudan yatırım Kazakistan Cumhuriyeti'nde yerleşik olmayanlara doğrudan yatırımlar ve yerleşiklerin yurt dışında öğrenim modunda yürütülmektedir. Madde 22. Iştirak, operasyon, menkul kıymetler ve türev araçları 1. Menkul kıymetlerin ve/veya hisse senetlerinin satın alınması, bir işletmenin kuruluşuna (ana sermayesine) katılmak amacıyla para veya diğer malvarlıklarını yatırması, ya da söz konusu şirketin malvarlığı için kendi payının yatırılması, ve ayrıca türev finansal araçların kullanılması ile ilgili döviz işlemlerini gerçekleştirecek yerel şahıslar, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasın söz konusu işlemleri tebliğ etmekle yükümlüdür kadar geçerlidir kadar geçerlidir kadar geçerlidir kadar geçerlidir kadar geçerlidir 7. Bu madde hükümleri, doğrudan yatırımlar için geçerli değildir.

15 Madde 23. Finansal krediler 1. Yurt dışı yerleşiklerin fazla 180 gün boyunca sakinlerine olmayan sakinlerine Finans kredi kayıt rejimi yapılmaktadır. 2. bir ikamet veya yerleşik olmayan tarafından geri ödeme veya yükümlülüklerinin diğer performans gerçek süresi 180 gün aşıldı eğer Kayıt rejimi değil, 180 günü aşan bir süre için verilen mali krediler için de geçerlidir. Madde 24. Sermaye başka işlemler 1. Diğer faaliyetlerden sermaye hareketleri şunlardır: 1) emlak ile Kazakistan Cumhuriyeti eylemleri olarak sınıflandırılan menkul varlıklar dışındaki taşınmaz satın alma; 2) satın alma fikri mülkiyet hakkının olduğunu; 3) ortak bir düzenleme yerine getirilmesi yanı sıra varlık yönetimi para ve diğer mülkiyet devri. 2. dışı yerleşiklere sakinleri tarafından Ödemeler, gayrimenkul tapu edinme gibi para transferi ve varlık yönetimi için Yurtdışı yerleşiklere sakinleri (yurt dışı yerleşiklerin) diğer mülkiyet ile ilgili sakinleri dışı yerleşiklerin için yapılan ödemeler bildirim modunda yürütülmektedir. 3. yerleşik tüzel kişilere Ödemeler yanı sıra kayıt rejim yapılan gayrimenkul için başlığın edinimi ile ilgili kendi lehine, olmayan sakinlerine ödemeler. 4. dışı yerleşiklere sakinleri tarafından Ödemeler için özel haklar tüm satın alma ile ilgili sakinlerine dışı yerleşiklerin yapılan ödemeler Kendi yanı gönderme ve kayıt rejiminde yapılan ortak faaliyetlerine katılan kişilerin yerine getirilmesi para ve diğer mülkiyet sakinleri dışarı alma gibi entelektüel. Madde 25. Hesapları sakinlerinin 1. kısıtlama olmaksızın yetkili bankalarda yabancı para açık banka hesapları sakinleri, aksi Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasama düzenlenir. 2. bankalar ve Ulusal Posta Operatörü hariç yerel şirketler, yabancı bir banka ile sözleşme imzaladığı tarihi takip eden otuz takvim günü içinde yabancı banka hesap açtığını Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasına tebliğ etmekle yükümlüdür Bildirim yabancı bir banka hesabı tek tek için gerekli değildir. yabancı banka kendi hesapları ile dar mükellef gerçek kişi (kendi fiyatlarıyla) çevirileri birimlerinde bu transferi gerçekleştiren yetkili banka, bildirecektir tarihine kadar geçerlidir tarihine kadar geçerlidir tarihine kadar geçerlidir. Madde 26. Mukim olmayanların hesapları

16 1. Yurt dışı yerleşiklerin yabancı açık banka hesapları (ya da) kısıtlama olmaksızın yetkili bankalar yerel para birimi. 2. Yurt dışı yerleşiklerin kısıtlama olmaksızın Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışında kendi hesaplarına yetkili bankaların yanı sıra banka hesaplarından de, yetkili bankalardaki banka hesaplarına Kazakistan Cumhuriyeti sınırları dışında hesaplarından döviz ve yerel para transfer edebilir. 6. BÖLÜM. DÖVİZ KONTROL Madde 27. Amaç ve döviz kontrol hedefleri 1. Döviz kontrolü amacı; döviz işlemleri yürütürken Kazakistan sakinleri ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin yerleşik olmayanlara Cumhuriyeti mevzuatına uyumu sağlamaktır. 2. döviz kontrol amaçları şunlardır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti döviz yasalara uygunluğunu belirlemek; 2) yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin ödemeler geçerlilik ve bunların uygulanması için gerekli belgelerin durumunu kontrol etmek; bütünlüğü ve muhasebe objektiflik ve döviz işlemleri raporlama 3) doğrulanması. Madde 28. Organları ve para kontrol ajanları 1. Kazakistan (döviz kontrolü yetkililer) Cumhuriyeti ve para kontrol ajanları kanunlarına göre kurulan yetki içinde Kazakistan, diğer devlet kurumları Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kazakistan'da Döviz kontrolü. 2. Para kontrol ajanları bankaların yetkili ve yetkili kuruluşlar. Madde 29. Hak ve kurum ve birimlerin sorumlulukları 1. yetkisi dahilindeki Kurum ve para kontrol ajanları, Kazakistan Cumhuriyeti, lisans, kayıt ve bildirim gereksinimleri koşullarının mevzuata Bu işlemler yazışma bölgelerinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nde yerleşik ve yerleşik olmayanlara tarafından yapılan döviz işlemleri üzerindeki kontrolü yerine getirir. 2. kendi yetkisi içinde Kambiyo kontrol yetkilileri: 1) sakinleri ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı doğrulama yürütmek; 2) eksiksiz ve muhasebe ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara göre para cinsinden işlemlere ilişkin raporlamanın doğruluğunu onaylayacaktır; 3) talep belgeleri ve döviz işlemleri ile ilgili bilgiler; 4) döviz kontrollerinin düzgün bir şekilde uygulanması için bunların yerine getirilmesini siparişleri için gerekli döviz kontrol ajanları izin verilmesi; 5) para cinsinden işlemlere ilişkin raporlama prosedürü oluşturulması; 6) ihlallerinin kaldırılması üzerine şartları empoze) ve diğer tedbirlerin tüm sakinleri ve yerleşik olmayanlara Kazakistan Cumhuriyeti için de zorunludur Kazakistan Cumhuriyeti, mevzuatın öngördüğü alır. 3. Para kontrol ajanları gerekir:

17 1) müşterileri adına da dahil olmak üzere operasyonları yürütürken Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı gereklerine uygun monitör; 2) dürüstlük, muhasebe ve döviz işlemlerinin raporlama objektifliği sağlamak; 3) gerçekler onların müşterilerine, Kazakistan Ulusal Bankası yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş güçlerini uygun olarak diğer döviz kontrolü makamları ve kolluk tarafından onaylanan Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı ihlal edilmesi bilinir hale rapor; 4) Kazakistan Cumhuriyeti yasaları tarafından öngörülen bir biçimde katılımı ile oluşan döviz işlemleri hakkında bilgi döviz kontrol yetkilileri sağlamak üzere, Kazakistan Cumhurbaşkanı Faaliyetlerinin ve döviz yönetmelik düzenlemeleri. 4. Organları ve para kontrol ajanları kendi yetkilerini kendilerine bilinir hale, Cumhuriyeti Kazakistan ticari, bankacılık ve hukuk tarafından korunan diğer sırlarını yasaları altında tutmak gereklidir. 5. Yetkili banka ödemeleri ve sakinlerinin para transferleri ve yapar (veya) koşuluyla yurt dışı yerleşiklerin, bu Kanun ve Kazakistan Ulusal Bankası'nın düzenlemelerine uygun olarak gerekli son belgeler. 6. onların döviz işlemleri sırasında sakinleri ve yerleşik olmayanlara gelen talep edebilir, bu Kanun uyarınca döviz kontrolleri para kontrol ajanları uygulamak için: 1) bir kimlik belgesi (bireyler için); 2) Kazakistan Cumhuriyeti'nde daimi ikamet hakkı (yabancılar ve vatansızlar için) kanıtlayan bir belge; 3) kurucu belgeleri (tüzel kişiler için); 4) tüzel kişiliğinin devlet sicili (tekrar sicil) yapıldığına dair belge (sadece tüzel kişilik olan işletmeler için); 5) (silindi - 12 Ocak 2007, N 224); 6) mükellef devlet kayıtlı olduğunu gösterir belge; 7) kambiyo sözleşmesi, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının kararnameleri uyarınca sözleşme için kontrat kayıt numarası alınması gerektiği durumlarda ilgili numarası üzerine işaretlenmiş hali ile; 8) lisans, tescil belgesi, durumlarda bildirim belgesi bu Kanunun öngördüğü; 9) Pasaport İşlemi; 10) olan ihracat (ithalat) için işlem yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken bazında veya icra teyit belgeler. 7. Yetkili banka doğrudan devam eden parasal işlemlerle ilgili belgelerin sunulması gerekmeyebilir. 8. Yetkili bankalar bu Kanun uyarınca gerekli belge ve para düzenleme ve döviz kontrolü, ya da sahte belge sunulması, yönetmelik veya Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı tarafından kurulan eylemlerin olmayan uygulanması için yüz başarısızlık durumunda para işlemi uygulamak için reddetti. Madde 30. Önlemler ve yaptırımlar

18 1. Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı ihlal belirlenmesinde Kazakistan Milli Bankası, bankalar ve yetkili kuruluşlar yaptırımlar Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına öngördüğü geçerli olabilir yetkili. Onların döviz büroları aracılığıyla yetkili bankalar ve yetkili kuruluşlar tarafından yetkili döviz ile döviz operasyonları yürütmek için sipariş ihlal tespit olarak, Kazakistan Ulusal Bankası altı aya değişim noktalarının tescil belgesi, askıya alabilir. 2. Lisansı askıya alabilir Cumhuriyeti Kazakistan lisansı sahibi tüzel kişinin para mevzuatı ihlal belirlenmesinde Kazakistan Milli Bankası. Madde 31. Hak ve sakinleri ve yerleşik olmayanlara sorumlulukları 1. Sakinleri ve non-kazakistan, Cumhuriyeti döviz performans, olabilir: 1) kambiyo kontrol yetkilileri tarafından yapılan denetimlerin sonuçları hakkında soruşturmalar ile kendilerini tanıtmak; 2) yetkilileri ve Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre döviz kontrolleri ajanların eylemleri itiraz; 3) Kazakistan Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde diğer haklarını. 2. Sakinleri ve takipteki döviz işlemleri gereklidir: 1) organları ve döviz kontrol ajanları Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle kurulmuş açısından istenilen belgeleri ve para cinsinden işlemlere ilişkin tüm bilgiler sağlamak; 2) ve bunların sonuçları üzerinde olarak, kendi denetimleri sırasında para kontrol yetkilileri açıklamak için; 3) kayıtlarını tutmak ve sürekli para cinsinden işlemlere ilişkin raporlar hazırlamak, Kazakistan Ulusal Bankası yönetmelikle belirlenen süre içinde kendi güvenliğini sağlamak; 4) ihlallerinin ortadan kaldırılması döviz kontrollerinin gereksinimleri (rehberlik ve gereklilikler) yerine; 5) kendi tesislerinde, belge ve denetimler sırasında bilgisayarlı veritabanlarına para kontrol yetkilileri erişim sağlamak. 3. durumlarda, bu yasanın öngördüğü yılında sakinleri zamanında başvurmaları gerekmektedir ve bir lisans, tescil belgesi, Kazakistan Ulusal Bankası bildirim belgesi yanı sıra, lisans şartlarına uymayı elde etmek için gerekli tüm önlemleri alır. Madde 32. Özel kur rejimi BÖLÜM 6. SON HÜKÜMLER 1. durumun ekonomi politikasının diğer önlemlerle çözülemeyeceğini eğer Kazakistan Cumhuriyeti ekonomik güvenlik ve mali sistemin istikrarı tehdit söz konusu olduğunda, özel bir döviz kuru rejimi tanıttı.

19 Özel kur rejimi, ekonomik güvenlik ve finansal sistemin istikrarını tehdit ortadan kaldırılması için koşulları oluşturmak amacıyla para düzenlemenin bir dizi tedbir sağlayan, döviz işlemleri özel bir moddur ve para kullanımıyla ilgili sakinleri ve sivil operasyonları ile ilgili bazı döviz kısıtlamalarının giriş sağlar değerler. Özel kur rejimi tanıtımından yol açan koşullar ortadan kaldırılması amacıyla kullanılan geçici bir önlemdir. Özel bir döviz kuru rejimi de bir parçası olarak takdim edilebilir Sınırlamalar: 1) yetkili banka veya Kazakistan Ulusal Bankası bir süre için yabancı para miktarının bir yüzdesi olarak belirlenen tutar, bir ücret ödemeden depozito verme gereksinimi; 2) gereksinimi döviz operasyonları yürütmek için Kazakistan Ulusal Bankası özel izin almak; 3) sakinleri tarafından alınan yabancı para zorunlu satış gereksinimi; 4) yabancı banka hesaplarının kullanımı ile ilgili kısıtlamalar, döviz kazancı ve sınırları hacim, sayı ve para birimi döviz işlemleri üzerindeki vade kurulması. Kazakistan Cumhurbaşkanı diğer geçici döviz kısıtlamalar getirebilir. 2. Özel kur rejimi, Kazakistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Milli Bankası Hükümeti ile ortak görüşmeler dayalı Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eylemi tanıttı. 3. Özel bir döviz kuru rejiminin giriş Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Act of içerir: 1) giriş tedbirler ve para birimi değerlerinin kullanımını içeren operasyonları geçici kısıtlamalar listesi; 2) prosedürü özel izin verilmesi için koşullar da dahil olmak üzere özel bir kur rejimi gereksinimlerini karşılamak; 3) yönetim ve süresinin özel bir kur rejimi zamanında. 4. Özel bir döviz kuru rejimi geçerliliği bir yıl geçemez. Kendisi için özel bir kur rejimi tanıttı sürenin bitiminden sonra, özel bir kur rejimi iptal olarak kabul edilir. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bu fıkrada belirtilen sınırlar zaman içinde uzatmak hakkına sahip olacaktır veya erken hareket verilmesi yoluyla tamamen veya kısmen iptal edebilir. 5.Özel bir döviz kuru rejimi sakinleri ve yerleşik olmayanlara süresince özel bir kur rejimi giriş Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hareket tarafından kurulan gereklerine uymak zorundadır. Madde 33. para ihlali için sorumluluk Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı Kazakistan Cumhuriyeti'nin para mevzuatı ihlal Kazakistan Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde cezalandırılabilir.

20 Madde 34. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği sırada 1. Bu Kanun 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren 12 nci maddesi, 1. fıkrası hariç, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 2. Madde 5, Madde 7, paragraf 4 bendi 2 ikinci paragraf) paragraf 1, 2 ve 20 nci madde 4-6, Madde 24 paragraf 3 Madde , paragraflar, bu Kanunun 25 inci maddesi Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girer paragraflar. 3. (Kazakistan, 1996 Cumhuriyeti Parlamentosu Vedomosti, N 20-21, Sanat 404 "para düzenleme On" 24 Aralık 1996 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu; 1997, N 13-14, Sanat 205, g., N 16, sanat 219;. 20 N 1999, Sanat 722, 2001,. N 4, Sanat. 23, 2003, N 10, Sanat. 1951, N 11, Sanat. 1956, N 15, sanat. 139). Kazakistan Cumhuriyeti Başkanı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın,

SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, SINIRLI SORUMLU ORTAKLIK Kazakistan Cumhuriyeti Sınırlı ve İlave Sorumluluğu olan Ortaklıklar Kanunu na istinaden sınırlı sorumlu ortaklığın, ortaklığın adını ve sınırlı sorumlu ortaklık kelimeleri veya

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /29-1

Sirküler Rapor Mevzuat /29-1 Sirküler Rapor Mevzuat 07.01.2016/29-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde Yolcu

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU

459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU 459 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ DUYURUSU Maliye Bakanlığı, Tahsilat ve Ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL lik Had di 7.000 TL ye indirmiştir. Konuya ilişkin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu

Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198 Kanunu Limited Ortaklıkların resmi sicili,şube ve temsilciliklerin kayıt işlemleri (29.09.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti 17.04.1995 tarihli No 2198

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 13.03.2017/46-1 ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARINCA YAPILAN ÖDEME HİZMETLERİNİN BSMV VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ÖZET : 91 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde elektronik para ve ödeme kuruluşları

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 İstanbul, 24 Mayıs 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 56 KONU : Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi Şirket ve Şubelerce Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne Gönderilmesi Gereken Bilgi Formları

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI Tanım: Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırmadır. Bu yöntemle

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Gözetim faaliyeti nedir? Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki

Detaylı