6. BÖLÜM. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN. MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. BÖLÜM. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN. MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ"

Transkript

1 6. BÖLÜM ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

2 476 FERUDUN KAYA

3 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe insan yeni okyanuslar keşfedemez. Andre Gide 6. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Bu bölümde peģin, akreditifli, mal mukabili, vesaik mukabili ve kabul kredili ithalat iģlemlerinin muhasebesine yer verilmiģtir PEġĠN ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ PeĢin ödeme; mal bedelinin, ithalat gerçekleģmeden ödenmesi nedeni ile ithalatçı risk altındadır. Ġthalatçının, ihracatçıya sağladığı bir ön finansman olup mal bedelinin, ithal konusu malların sevkinden önce ihracatçıya ödenmesidir. 235 Mal bedeli peģin ödendiği için, alıcıya (ithalatçıya) mal bedelinden iskonto yapılması imkanı doğar, Diğer ödeme Ģekillerinde ortaya çıkan banka komisyon ve masraflarına oranla düģük maliyet oluģturur. Satıcının (ihracatçının) mal bedelini peģin almasına rağmen malları göndermemesi riski daima mevcuttur. Bu nedenle kesinlikle karģılıklı güvene dayalı bir ödeme Ģeklidir. Örnek: Caner Aġ. Ġspanya daki Beta firmasından ithalat yapmaktadır. 1) Caner A.ġ ithal edeceği mal bedeli için Doları Ġspanya daki Beta Firmasına tarihinde transfer etmiģtir. (1 Dolar =1.5 TL) 2) Caner Aġ TL tutarındaki banka masrafları tarihinde Halk Bankası hesabından ödenmiģtir. 3) Caner A.ġ tarihinde TL tutarında SĠGORTA poliçesi bedeli hesaplara kredili olarak kaydedilmiģtir. 4) Caner A.ġ tarihinde TL TaĢır ġirketine navlun bedelini kasadan ödenmiģtir. 5) Caner A.ġ tarihinde TL tutarında KKDF primi banka hesaba hesabından ödenmiģtir. 235 Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, (MEGEP) (2008). Muhasebe ve Finansman, Ġthalat Kayıtları, Ankara.

4 478 FERUDUN KAYA 6) tarihinde Caner A.ġ TL TL KDV lik çeģitli ithalat giderlerini kasadan ödenmiģtir. 7) Ġspanya dan ithal edilen ticari malın maliyeti TL olarak gerçekleģmiģtir. Ġstenilen: Caner Aġ nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz. 1) Caner A.ġ ithal edeceği mal bedeli için Doları Ġspanya daki Beta Firmasına tarihinde transfer etmiģtir. (1 Dolar =1.5 TL) Caner Aġ FiĢ Tarihi 01/12/ VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri BANKALAR HS Ġspanya daki Beta Firmasına mal bedeli transferi kaydı. 2) TL tutarındaki banka masrafları tarihinde Halk Bankası hesabından ödenmiģtir. FiĢ Tarihi 02/12/ VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri BANKALAR HS TOPLAM Banka masraflarının ödenmesi kaydı 3) tarihinde Caner Aġ TL tutarında SĠGORTA poliçesi bedeli hesaplara kredili olarak kaydedilmiģtir. FiĢ Tarihi 03/12/ VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri SATICILAR HS TOPLAM Sigorta masraflarının kredili olarak ödenmesi kaydı 4) tarihinde Caner Aġ TL TaĢır ġirketine navlun bedelini kasadan ödenmiģtir. Caner Aġ FiĢ Tarihi 04/12/ VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri KASA HS Navlun faturasının ödenmesi kaydı

5 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ 479 5) tarihinde Caner Aġ TL tutarında KKDF primi banka hesaba hesabından ödenmiģtir. FiĢ Tarihi 05/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri BANKALAR HS KKDF nin banka hesabından ödenmesi kaydı Bilgilendirme: Ġthalatın fiilen yapılmasından sonra ithalat masrafları ve Katma Değer Vergisi ve 191 nu lu hesaplara borç, nakden ödeme yapıldığında 100 KASA hesabına alacak kaydedilir. 6) tarihinde Caner A.ġ TL TL KDV lik çeģitli ithalat giderlerini kasadan ödenmiģtir. FiĢ Tarihi 06/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri ĠND. KDV KASA HS Navlun faturasının ödenmesi kaydı Bilgilendirme: Ġthalatın fiilen gerçekleģtiği tarihe kadar oluģan maliyet bedeli, eğer ithal edilen mal ilk madde ve malzeme ise 150 nu lu hesaba, satmak üzere satın alınan ticari mal ise 153 TĠCARĠ MALLAR hesabına borç, VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI hesabına alacak kaydedilir, böylece VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI hesabı kapatılmıģ olur. 7) Ġspanya dan ithal edilen ticari malın maliyeti TL olarak gerçekleģmiģtir. FiĢ Tarihi 06/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak 153 TĠCARĠ MALLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalatı gerçekleģen malın stok hesaplarına devir kaydı AKREDĠTĠFLĠ ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Akreditifli dıģ ticaret iģlemleri: belirli koģulların yerine getirilmesine müteakip ödeme yapılacağına iliģkin bir kambiyo aracıdır. Bu koģullar ithalatçı ve ithalatçı arasında düzenlenen sözleģmede yer alan koģullardır. Akreditifli ödeme yöntemi ithalat iģlemlerinde sık kullanılan bir araçtır. Ġhracatçının talebi üzerine ithalatçı bankasına nakit para yatırarak veya kredi baģvurusunda bulunarak akreditif açtırabilmektedir. Akreditif sözleģmede belirtilen koģulla-

6 480 FERUDUN KAYA rın yerine getirildiğini kanıtlayan belgelerin bankaya ibraz edilmesinden sonra alacaklı bedeli almaya hal kazanır Vadeli Akreditifle Ġthalat 236 Vadeli akreditifle ithal edilen malın bedeli yurt dıģındaki satıcı firmaya malın tesliminden daha sonra, yani akreditif Ģartlarına uygun olarak akreditifin vadesinde ödenir. Bu sebeple her türlü ithalat giderleri ile birlikte transfer edilen mal bedeli de döviz satıģ kuruyla Türk Lirası na çevrilerek. nu lu hesaba borç, 320 nu lu hesaba alacak kaydedilir. PeĢin olarak ödenen ithalat masrafları ise 100 veya 102 nu lu hesap alacalandırılarak muhasebeleģtirilir. Örnek:Akın Aġ Belçika daki Alfa Firmasından makine ithalatı için teklif almıģtır. Teklifin değerlendirilmesi sonucu Euro luk akreditifli (Gayri Kabili Rücu Akreditifli) makine ithalatı konusunda sözleģme yapılmıģtır. Ġthalat bilgileri Ģunlardır. 237 Akın Aġ tarihinde ĠĢ Bankasına ilgili belgelerle birlikte Euro tutarında kredili akreditif baģvurusunda bulunmuģtur. 1. ĠĢ bankası tarihinde Euro luk akreditifli açtığını Akın Aġ ye bildirmiģtir. 2. Akın Aġ %1 oranında ithalat için harç yatırmıģtır. (1 Euro = 2 TL kuru üzerinden) 3. Alfa firması makineyi Belçika dan THY uçağını teslim ederek Gümrük çıkıģ beyannamesini onaylatmıģtır. Makine ihracatıyla ilgili vesaikleri bankasına tarihinde teslim etmiģtir. Vesaiklerin incelenmesinden sonra 1 Euro = 2.15 TL kuru üzerinden ĠĢ Bankası Euro yu muhabir bankaya (Akın Aġ. Adına kredi açarak) transfer etmiģtir. 4. Makinenin Ġstanbul Kurtköy Havalimanından iģletmeye nakliyesi esnasında aģağıdaki giderler oluģmuģtur. Bu oluģan giderler nakit olarak ödenmiģtir. Gümrük Komisyoncusuna 150 TL Nakliye Firmasına 300 TL Nakliye KDV si 54 TL Gümrük Vergisi TL Banka ĠĢlem Masrafları 750 TL Sigorta 500 TL tarihinde Akın Aġ. ĠĢ Bankasında açtırmıģ olduğu Euro tutarındaki krediyi (akreditif karģılığı) 1 Euro = 2.50 TL kuru üzerinden nakit olarak kapatmıģtır. 236 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, (MEGEP) (2008). Muhasebe ve Finansman, Ġthalat Kayıtları, Ankara, s Ferudun Kaya, DıĢ Ticaret ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.

7 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Akın Aġ 31/12/2011 tarihinde makine ile ilgili ithalat dosyasını kapatarak avans hesabındaki bakiyeyi ilgili duran varlık hesabına aktarmıģtır. Ġstenilen: Akın Aġ nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz. 1. Akreditif açıldığını öğrendiğimiz anda nazım hesaplarında izleyebiliriz. Akın Aġ FiĢ Tarihi: 02/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak YABANCI PARALI YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen Avanslar Euro Euro YABANCI PARALI VARLIKLAR Euro Banka Kredileri Euro TOPLAM Makine ithalatı için oluģan giderleri stoklara dahil oluncaya kadar 259 VERĠLEN AVANSLAR HESABINA kaydederiz. FiĢ Tarihi 02/12/ VERĠLEN AVANSLAR HS Ġthalat harcı KASA HS TOPLAM % 1 = EURO 2 = TL 3. Makinelerin Alfa Aġ. tarafından gönderilerek vesaiklerinin teslim edilmesinden sonra Akın Aġ nin düzenlemesi gereken muhasebe kaydı. FiĢ Tarihi: 10/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak VERĠLEN AVANSLAR HS Makine bedeli BANKA KREDĠLERĠ HS Euro ( ) TOPLAM x 2.15 = TL Makine için açtırılan akreditifin banka tarafından ödendiğinin anlaģılmasından sonra nazım hesaplarının kapatılması kaydı. FiĢ Tarihi Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak YABANCI PARALI VARLIKLAR Banka Krd Euro Euro 980 YABANCI PARALI YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen Avanslar Euro TOPLAM

8 482 FERUDUN KAYA 4. ĠĢletmeye makinenin nakliyesi sırasında oluģan giderler VERĠLEN AVANSLAR HS MED Gümrük MüĢavirlik BaĢak Sigorta Çağ Nakliyat T. ĠĢ Bankası Gümrük Vergisi ĠND. KDV KASA HS TOPLAM Kredinin ödenmesi kaydı. FiĢ Tarihi: 30/12/ BANKA KREDĠLERĠ Yabancı Paralı Krediler Euro VERĠLEN AVANSLAR Ġthalat kur farkı KASA TOPLAM Gül Aġ ĠĢ Bankasından ithalat için kullanmıģ olduğu Euro tutarındaki krediyi (1 Euro = TL kuru üzerinden) ödemiģtir. 6. Ġthalat dosyasının kapatılarak avanslarda biriken tutarın 253 TESĠS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR HESABINA devir kaydı. FiĢ Tarihi 31/12/ TESĠS, MAKĠNA VE CĠHAZLAR Makine VERĠLEN AVANSLAR HS Ġthalat harcı Makine bedeli MED Gümrük MüĢavirlik BaĢak Sigorta Çağ Nakliyat T. ĠĢ bankası Gümrük Vergisi Ġthalat kur farkı TOPLAM Görüldüğünde Ödemeli Akreditifle Ġthalat Akreditif bedeli peģin ödeniyorsa transfer edilen mal bedeli ve her türlü ithalat giderleri no lu hesaba borç, kasadan ise 100 KASA veya bankadan ise 102 BANKALAR hesaplarına alacak kaydedilir.

9 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ 483 Örnek: Ezgi Aġ nin ithalat iģlemleri Ģöyledir. 1) Ezgi Aġ ithalat için oluģan 500 TL lik masrafı tarihinde kasadan ödenmiģtir. 2) Ezgi Aġ ithalat bedeli olan Doları tarihinde bankadan transfer ederek ödenmiģtir. (1 Dolar = TL) EZGĠ Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi 01/12/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat SipariĢ Giderleri BANKA HS TOPLAM Giderlerin kasa hesabından ödenmesi kaydı 2) EZGĠ Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi 05/12/2011 Kaynak Program Muhasebe FiĢ Sıra No Yevmiye FiĢ No.09 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLAR HS Ġthalat Bedeli BANKALAR HS TOPLAM Ġthalat fiilen tamamlandığında VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI hesabı ithalat konusu stok hesaplarına devredilerek kapatılır. Örnek:Eren Aġ. (ithalatçı), Hollanda da yerleģik Holland (ihracatçı) firması ile tarihinde Euro tutarında ipek kumaģ için akreditifli ithalat sözleģmesi imzalamıģtır. Ġthalat bilgileri aģağıdaki gibidir. 1. Vakıflar Bankası na %50 karģılık (marj) yatırılarak finansmanlı bir akreditif açılması konusunda anlaģma sağlanmıģtır. (1 Euro = TL kuru üzerinden) Vakıflar Bankası karģılık tutarı ile akreditif gideri olan TL yi iģletmenin vadesiz mevduat hesabından çektiğini ve akreditifin açıldığını dekontla Deren Aġ ye tarihinde bildirmiģtir. 2. Akreditiflerin vesaikleri, Vakıflar Bankası na gelmiģtir tarihinde vesaikler Vakıflar Bankası ndan alınmıģ ve verilen avanslar ilgili stok hesabına devredilmiģtir. 3. Akreditif tutarının bakiyesi ile 750 TL lik faizi tarihinde Akbank ta bulunan vadesiz mevduat hesabından internet aracılığı ile transfer edilmiģtir. 4. Ġpek kumaģlar gümrükten çekilirken TL gümrük vergisi (270 TL si KDV olmak üzere) ödenmiģtir. 5. Nakliyesi için Çağ Nakliyat a 90.- TL si KDV olmak üzere 590 TL ödenmiģtir. Ġstenilen; 1. Akreditif açılması, 2. Vesaik in teslim alınması ve verilen avansların ilgili stok hesabına devri,

10 484 FERUDUN KAYA 3. Akreditif bakiyesi ve faizinin ödenmesi, 4. Gümrük giderleri, 5. Nakliye masraflarının, kayıtlarını düzenleyiniz. 1. Vakıflar Bankası na Eren Aġ tarafından %50 karģılık yatırılarak akreditif açılması kaydı Ģu Ģekildedir. FiĢ Tarihi: 20/10/ VERĠLEN SĠPARĠġ AVANS. Açılan akreditifler Akreditif karģılıkları Dosya No:1 Akreditif karģılıkları Akreditif giderleri BANKALAR HS T. Vakıflar Bankası Vadesiz TL Mevduat BANKA KREDĠLERĠ Türk parası krediler T. Vakıflar Bankası EREN Aġ TOPLAM Deren Aġ Holland firmasından Euro ya (1 Euro = kuru üzerinden) ithal edeceği kumaģlar için % 50 karģılık yatırarak Vakıflar Bankası na akreditif hesabı açması kaydı. 2. Akreditiflerin vesaikleri Vakıflar Banka sından teslim alınması. EREN Aġ TĠCARĠ MALLAR HS Yoldaki Stoklar ve Tedarik Giderleri VERĠLEN SĠPARĠġ AVNS. HS Akreditif karģılıkları Akreditif giderleri TOPLAM Vesaiklerin tarihinde teslim alınmasından sonra kodlu hesabın bakiyesi ilgili stok hesabına devredilmesi kayıt. 4. Akreditifin bakiyesi ile 750 TL lik faizi tarihinde Akbank ta bulunan vadesiz mevduat hesabından internet aracılığı ile transfer kaydı. EREN Aġ FiĢ Tarihi: 28/10/ BANKA KREDĠLERĠ HS TL krediler T. Vakıflar Bankası TĠCARĠ MALLAR HS Yoldaki stoklar ve tedarik giderleri BANKALAR HS T.C. Ziraat Bankası Vadesiz TL Mevduat TOPLAM Akreditifin bakiyesi ile 750 TL lik faizi tarihinde Akbank ta bulunan vadesiz mevduat hesabından internet aracılığı ile transfer edilmiģtir.

11 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ KumaĢların gümrükten teslim alınması sırasında oluģan giderlerinin kayıtları Ģöyledir. FiĢ Tarihi: 30/10/ TĠCARĠ MALLAR HS Yoldaki Stoklar ve Tedarik Giderleri ĠNDĠRĠLECEK KDV HS KASA HS TOPLAM KumaĢların gümrükten çekilmesi sırasında oluģan giderlerin kaydı. 6. KumaĢların nakliyatı için Çağ Nakliyat a yapılan ödemenin muhasebe kaydı aģağıdaki gibidir. FiĢ Tarihi 30/10/ TĠCARĠ MALLAR HS Yoldaki Stoklar ve Tedarik Giderleri ĠNDĠRĠLECEK KDV KASA HS TOPLAM Deren Aġ nin kumaģları stoklara dahil edilinceye kadar ödediği nakliye giderleri kaydı. Bilgilendirme: ĠĢletmelerin faaliyetlerinden oluģan borcun ifasının alıcısı tarafından vazgeçilmesi halinde borçlunun muhasebe kayıtlarında 549 ÖZEL FONLAR hesabına aktarılır. (Alacaklısı tarafından alınmasından vazgeçilen borçlar alt hesabında gösterilir) 549 ÖZEL FONLAR hesabının bakiyesi 3 yıl içinde zararla mahsup edilebilir. 3 yıl sonunda 549 kodlu hesabın bakiyesi 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR hesabına devredilerek kapatılır MAL MUKABĠLĠ ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Ġhracatçı açısından en fazla riski olan ödeme Ģeklidir. Ġhracatçı malı sevk eder, sevkiyata ait belgeleri doğrudan veya herhangi bir bedel tahsil edilmeksizin teslim edilmek üzere aracı banka kanalıyla ithalatçıya gönderir. Belgeleri (Vesaikleri) teslim alan ithalatçı, malları gümrükten çeker, satıcı ile aralarındaki mutabakata göre tespit olunan süre içinde mal bedelini öder. BaĢka bir ifade ile kredili olarak da ifade edilebilir. Burada Ġthalatçının malları aldığı halde ödemeyi yapma riski vardır. 238 Ġthalatçı tarafından mallar satıldıktan sonra mal bedelini ödenebileceğinden, ithalatçı için avantaj sağlayan bir ödeme Ģeklidir. Mal mukabili ödeme Ģeklinde aģağıdaki süreç izlenir. 238 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, (MEGEP) (2008). Muhasebe ve Finansman, Ġthalat Kayıtları, Ankara, ss

12 486 FERUDUN KAYA Mal mukabili ithalat iģlemlerinde mal bedelinin ithalat fiilen yapıldıktan sonra ödenme yapılması nedeniyle yevmiye kayıtlarında da farklılık oluģmaktadır. Mal mukabili ithalat iģlemlerinde yurt dıģındaki ihracatçı firma tarafından mallar sevk edilirken malın faturası ve vesaikler de ithalatçı firmaya gönderilir. Ġthalatçı ise malın faturasını nu lu hesaba borç, 320 nu lu hesaba alacak kaydeder. Örnek: Kale Aġ. Hollanda da yerleģik New firması ile Euro tutarında kumaģ boyası ithalatı konusunda anlaģma yapmıģtır. Boyaların bedeli kabul kredili mal mukabili Ģeklinde ödenecektir. 1. Kale Aġ, ithal ettiği kumaģ boyalarını 01 Mart 2011 tarihinde HaydarpaĢa gümrüğünden çekmiģtir. (1 Euro = 2 TL) 2. Kale Aġ. ithal konusu boyaların bedeli için tarihinde ihracatçı New firması tarafından düzenlenen 6 ay vadeli Euro tutarındaki poliçeyi imzalayarak kabul etmiģ ve geri göndermiģtir. (1 Euro = 2 TL) 3. Kale Aġ vadesi gelen kumaģ boyalarının borcunu tarihinde Akbank ta bulunan vadesiz döviz tevdiat hesabından transfer etmiģtir. (1 Euro = 2.30 TL kuru üzerinden) Ġstenilen: Mert Aġ nin yevmiye kayıtlarını düzenleyiniz. Bilgilendirme: Ġthalat konusu ürünlerin bedelinin ödenmesi poliçeye bağlanabilir. Ġthalatçı poliçeyi kabul ederek ödemeyi gerçekleģtirir. 1. KALE Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi: 01/03/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak 150 ĠLK MADDE VE MALZEME Diğer iģletme malzeme stokları Boya 320 SATICILAR HESABI Yurt dıģı satıcılar Fransa New firması TL = TL TOPLAM

13 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ KALE Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi: 02/03/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak 320 SATICILAR HESABI Yurt dıģı satıģlar Fransa New Firması 321 BORÇ SENETLERĠ HS Yabancı paralı senetler Euro TOPLAM KALE Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi: 01/09/2011 Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak BORÇ SENETLERĠ HS Yabancı paralı senetler (Euro) FĠNANSMAN GĠDERLERĠ Borçlanmadan doğan kur farkları BANKALAR HESABI Akbank Vadesiz döviz tevdiat hesabı TOPLAM VESAĠK MUKABĠLĠ ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ VE MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Vesaik mukabili iģlemlerin muhasebeleģtirilmesinde ürünler henüz yoldayken, ürünlerin sevkıyat ile ilgili belgelerinin ithalatçıya ulaģmasına müteakip ödeme yapılır. ġayet vesaiklerin (ürün sevkıyatı ile ilgili belgelerin) ithalatçıya ulaģmasına müteakip ödeme poliçe kabulü Ģeklinde olur ise kabul kredili vesaik mukabili ödeme Ģeklinde ihracat olur. Vesaik mukabili ödeme biçiminin aģamaları Ģunlardır. 1. Ġhracatçı ve ithalatçı aralarında satıģ sözleģmesi düzenler, 2. Ġhracatçı, malları ithalatçıya teslim edilmek üzere sevk eder, 3. Ġhracatçı sevk belgelerini kendi ülkesindeki bankaya teslim eder, 4. Ġhracatçıdan vesaiki alan banka, vesaik mukabili Ģartı ile ithalatçının bankasına gönderir, 5. Ġthalatçının bankası, gelen vesaiklerin ihbarını ithalatçıya yapar, 6. Ġthalatçı bankasına ithalat bedellerini yatırır, 7. Ġthalatçının bankası ithalat bedellerini ihracatçının bankasına transferini yapar ve sevk belgelerini ithalatçıya teslim eder, 8. Ġhracatçının bankası mal bedelini ihracatçıya öder, 9. Mallar nakliyecisi tarafından ithalatçının bulunduğu gümrük idaresine getirilir, 10. Bankadan vesaikleri alan ithalatçı gümrük idaresine baģvurarak, malların ithalatını gerçekleģtirir.

14 488 FERUDUN KAYA Vesaik Mukabili ĠĢlemde Alınan Vergi, Resim ve Harçlar Talimat Damga Pulu, Transfer Komisyonu var ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Ġthalat Harcı TCMB cari döviz satıģ kuru üzerinden, Transfer döviz satıģı yapılarak sonuçlanıyor ise Kambiyo Gider Vergisi (KGV), Kabul kredili iģlem ise kabul tarihinde TCMB Döviz satıģ kuru üzerinden Damga Vergisi, Kabul kredili iģlem ise fiili ithalattan önce TCMB Döviz alıģ kuru üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF). Vesaik mukabili ithalat iģlemlerinde yurt dıģındaki ihracatçı tarafından mallar ithalatçı firmaya sevk edilirken malın ilgili vesaikleri de banka aracılığıyla ithalatçı firmaya gönderilir. Ġthalatçı firma fatura bedelini ihracatçı firmaya transfer ederek bankadan mal ile ilgili vesaikini alarak malları gümrükten çeker. Örnek: Ege A.ġ. Ġtalya da yerleģik Brilla firması ile Euro tutarında vesaik mukabili kumaģ ihracatı konusunda anlaģmıģlardır. Ege Aġ 1 Kasım 2011 tarihinde proforma faturaları düzenleyerek ithalatçı firmaya göndermiģtir. Proforma fatura üzerinden ihracat sözleģmesi düzenlenmiģtir Kasım 2011 tarihinde kumaģlar sevkiyat için depolardan tırlara yüklenerek gümrük iģlemleri tamamlanmıģ ve sevkıyat gerçekleģmiģtir. (Gümrük beyannamesinin düzenlendiği tarihteki döviz kuru 1 Euro=2.10 TL dir.) 2. Berilla firmasına sevk edilen kumaģlarla ilgili belgeler 20/11/2011 tarihinde ulaģmıģtır. Bunun üzerine sözleģme gereği ürünlerin bedelini 20 Kasım 2011 de Ege Aġ nin döviz tevdiat hesabının bulunduğu Vakıflar Bankası na (1 Euro = 2.25 TL kuru üzerinden) transfer edilmiģtir. Ege Aġ nin talebi üzerine, Vakıflar Bankası 100 Euro iģlem masrafı kestikten sonra bakiyeyi iģletmenin döviz tevdiat hesabına yatırmıģtır. Ġstenilen: Ege Aġ nin kumaģ ihracatının kayıtlarını düzenleyiniz. 1. Ege Aġ nin Euro tutarındaki kumaģların (1 Euro = 2.10 TL) fiili ihracatının yapılmasından sonraki yevmiye kaydı. EGE Aġ Mahsup FiĢi FiĢ Tarihi 15/11/ ALICILAR HESABI Yurt dıģı alıcılar AB ülkeleri Ġtalya YURT DIġI SATIġLAR Berilla firmasına nolu fatura ile ihracat kaydı = TL

15 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ FiĢ Tarihi: 20/11/ BANKALAR HESABI Vakıflar Bankası Vadesiz döviz tevdiat hesabı PAZAR. SATIġ ve DAĞ. GĠD YURT DIġI SATIġLAR Ġhracat kur farkı geliri ALICILAR HESABI Yurt dıģı alıcılar AB ülkeleri Ġtalya TOPLAM tarihinde ihracat bedelinin Ege Aġ nin hesaplarına yansıma kaydı = TL Örnek: Martı Aġ. satıģını yapmıģ olduğu çelik kapılardan Euro değerindeki çeģitli kapı örneklerinden 10 tanesini tarihinde Gorki firmasına numune 239 olarak sevk etmiģtir. (1 Euro = 2 TL) MARTI Aġ MAHSUP FĠġĠ FiĢ Tarihi 10/10/ PAZ. SAT. DAĞ. GĠDERLERĠ Numune giderleri TĠCARĠ MALLAR HS /10/2011 tarihinde Gorki firmasına 10 adet çelik kapı gönderilmesi kaydı. (10 adet TL = TL ) Götürü Gider Uygulaması 4108 sayılı Kanununla Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 1 numaralı bendine eklenen parantez içi hükümle, tarihinden geçerli olmak üzere, ihracat, yurt dıģında inģaat, onarma, montaj ve taģımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere, bu iģlerle ilgili tevsik edemedikleri giderlerine karģılık olmak üzere götürü gider müessesesi getirilmiģtir. Söz konusu hükümle tevsik edilemeyen giderlere karģılık olmak üzere getirilen götürü gider müessesesi ile ilgili açıklamalar 194 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıģtır. Götürü gider uygulamasından ihracat, yurt dıģı inģaat, onarma, montaj ile taģımacılık faaliyetinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları mümkün değildir. "(Ġhracat, yurt dıģında inģaat, onarma, montaj ve taģımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak 239 7/A seçeneğini benimsemiģ iģletmeler numune giderlerini 760 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ hesabında izleyeceklerdir.

16 490 FERUDUN KAYA elde ettikleri hasılatın binde beģini aģmamak Ģartıyla yurt dıģındaki bu iģlerle ilgili giderlerine karģılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.)" Bilgi: Götürü giderler; Nakliye, Sigorta ve Diğer giderler ayıklanarak FOB bedeli üzerinden hesaplanması gerekir. FOB Bedel üzerinden %005 götürü gider hesaplanabilir. Ġhracat kaydıyla satıģlarda götürü gider uygulamasından yararlanamazlar. Götürü Gider Uygulaması: Gama Aġ TL tutarındaki makineyi tarihinde ihraç etmiģtir. Gama Aġ ,005 = 750 TL götürü gider kaydedebilir. GAMA Aġ MAHSUP FĠġĠ FiĢ Tarihi: 03/11/ PAZ. SAT. DAĞ. GĠDERLERĠ Götürü belgesiz giderler KASA HS 750 TOPLAM KABUL KREDĠLĠ ĠTHALAT ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Malın bedeli, kabul edilen poliçede belirtilen tarihte ödenir. Ġhracatçı, ithalatçının poliçe kabulüne rağmen bankanın da avalini talep edebilir. Bankanın ithalatçı tarafından kabul edilen poliçeye aval vermesi için firmaya kredi limiti tahsis etmesi ve gerekli teminatları alması gerekecektir. Ġthalatçı kendisine keģide edilen bu poliçeyi vadesinde ödemese dahi, poliçeye aval vermiģ bulunan bankası ödemek zorundadır. Bu ödeme Ģeklinde ithalatçı, belirli bir süre ihracatçı tarafından finanse edilmektedir. Ġhracatçı tarafından keģide edilen poliçenin, ithalatçı tarafından kabul edilmesinden sonra malların teslimi sağlanır. Ġthalatçı firmanın, ihracatçı firma tarafından keģide edilen poliçeyi kabul ederek malları gümrükten çekmesini imkân sağlayan ödeme Ģeklidir. 240 Kabul kredili ithalat iģlemlerinde yurt dıģındaki ihracatçı tarafından mallar sevk edilirken, bu mallara ait belgeler ile birlikte bir poliçe de banka aracılığıyla ithalatçı firmaya gönderilir. Ġthalatçı firma poliçeye onaylayarak vesaikini bankadan alır ve malın ithalatını fiilen gerçekleģtirir. Bu durumda poliçe tutarı kadar VERĠLEN SĠPARĠġ AVANLARI hesabına borç, 320 SATICILAR HESABINA veya 321 BORÇ SENETLERĠ hesabına alacak kaydı yapılır. 240 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, (MEGEP) (2008). Muhasebe ve Finansman, Ġthalat Kayıtları, Ankara, ss

17 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ 491 Örnek: 1. Tanem Aġ Yunanistan da yerleģik VoV iģletmesinden tarihinde, satmak üzere (kredili) tanesi 100 Euro dan (1 Euro = 1.75 TL kuru üzerinden) adet deri ofis koltuğu ithalatı için sözleģme imzalamıģtır. Ġthalat sürecinde aģağıdaki giderler oluģmuģtur. 241 Yurt dıģı nakliye gideri ( Euro) TL Ardiye ücreti TL Yurt içi nakliye gideri TL Yükleme boģaltma ücreti TL Sigorta gideri TL TSE onay ücreti TL Gümrük vergisi TL Tercüme gideri 50.- TL Damga vergisi 25.- TL Teminat mektubu masrafı TL Banka transfer bedeli 50.- TL Montaj ücreti TL Döviz satım belgesi ücreti (DSB) 75.- TL Gümrük müģaviri ücreti TL Not: Banka masrafları, döviz satım belgesi ücreti ve teminat mektubu giderleri bankadaki vadesiz mevduat hesabından ödenmiģtir. 2. Koltukların bedeli Türkiye ĠĢ Bankası ndaki tevdiat hesabından tarihinde ihracatçı firmanın banka hesabına (1 Euro =1.770 TL kuru üzerinden) transfer edilmiģtir. Dekont iģletmenin yetkili birimine ulaģmıģtır. 3. Deri koltuklarla ilgili ithalat dosyası kapatılarak stoklara alınmıģtır. Ġstenilenler: 1. Ġthalat maliyet tablosunu oluģturunuz. 2. Giderleri Verilen SipariĢ Avansları hesabına kaydediniz. 3. Koltukların bedeli olan Euro Tanem Aġ nin ĠĢ Bankasındaki döviz tevdiat hesabından (1.770 TL kuru üzerinden) transfer edilmesi kayıtlarını düzenleyiniz. 4. Tanem Aġ, Vov firmasından koltukların ithalatını gerçekleģtirerek stoklara giriģinden sonra kodlu hesabı 153 kodlu hesaba devrederek kapatınız. 241 Ferudun Kaya, DıĢ Ticaret ve Muhasebe Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.

18 492 FERUDUN KAYA Ġstenilen: 1 Ġ T H A L A T M A L Ġ Y E T TA B L O SU ÜRÜNÜN CĠNSĠ: Adet Koltuk FATURA NO: 0011 ÜRÜN KODU : 0110 ĠġLEM TÜRÜ DÖVĠZ DÖVĠZ TL TOPLAM TUTARI FĠYATI TUTARI 1. MAL BEDELĠ Mal Bedeli FOB Mal Bedeli CIF 2. NAKLĠYE GĠDERLERĠ Yurt DıĢı Nakliye Gideri Yurt Ġçi Nakliye Gideri SĠGORTA GĠDERĠ GÜMRÜK MASRAFLARI Gümrük Vergisi Damga Vergisi Kay. Kul. Des. Fonu (KKDF) 4.4. Gümrük Fazla Mesai Ücreti 4.5. Demuraj Bedeli 4.6. Anti Damping bedeli 5. BANKA MASRAFLARI Banka Havale Bedeli Banka Komisyon Ücreti 5.3. DSB-Döviz Satım Bel. Ücreti ANTREPO GĠDERLERĠ Ardiye Ücreti Yükleme-BoĢaltma ücreti ĠSTEK-KOġULLU GĠDERLER TSE. Onay Gideri Tercüme Gideri Kimya hane Raporu 7.4. TSE ve Kimya Yolluk Gideri 7.5. Tam Tespit Raporu Gideri 7.6. Ġthali Ġzne Bağlı Mal Ġzin Gideri 8. KUR FARKI GĠDERLERĠ 8.1. Ġthalat Bedeli Kur Farkı 8.2. Diğer Kur Farkları 8.3. Değerleme Kur Farkları 9. KREDĠ GĠDERLERĠ 9.1. Kredi Faiz Giderleri 9.2. Kredi Faizi Kur Farkları 10. TEMĠNAT MEKTUBU GĠDERĠ MONTAJ GĠDERLERĠ M.D. Varlık Montaj Gideri Montaj Malzeme Giderleri 12. ORDĠNO BEDELĠ+Damga Vergisi 13.KONTEYNER GĠDERĠ Geçici Kabul Gideri 14. GÜMRÜK MÜġAVĠRĠ ÜCRET Güm. MüĢaviri Hizmet Bedeli DĠĞER GĠDERLER TOPLAM TUTAR BĠRĠM MALĠYET Türk Lirası Dövizli Fiyatı Birim Maliyet = Toplam Tutar/Birim Sayısı / 1000 = TL / = Euro Birim Fiyatı DÖVĠZ FĠYATI TL. FĠYATI Kaynak: GÜRSOY Yaser, DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Muhasebesi Ekin Yayınları, Bursa 2005:173

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3.BÖLÜM 3.BÖLÜM Yabancı Paralı Alınan Çekler 101. ALINAN ÇEKLER HS. 101.01.TL. Alınan Çekler 101.02.Yabancı Paralı Alınan Çekler 101.02.01 Y.P.A.Ç.Dolar Cinsinden Çekler 101.02.01.01 Portföydeki Y.P.A.Çekler (

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

4. BÖLÜM. ULUSLARARASI TĠCARET ĠġLEMLERĠNDE KDV

4. BÖLÜM. ULUSLARARASI TĠCARET ĠġLEMLERĠNDE KDV 4. BÖLÜM ULUSLARARASI TĠCARET ĠġLEMLERĠNDE KDV 386 FERUDUN KAYA ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ 387 4. ULUSLARARASI TĠCARET ĠġLEMLERĠNDE KDV 194 4.1. ĠHRACAT ĠġLEMLERĠNDE KDV DıĢ ticarete

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ. Hazırlayan: Süleyman YEŞİL

TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ. Hazırlayan: Süleyman YEŞİL TEMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Hazırlayan: Süleyman YEŞİL BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Dış Ticaret: Ülkeler arasında gerçekleşen mal ve hizmet alış verişleridir. Bir ülkenin ithalat ve ihracat toplamıdır.

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1- İLGİLİ MEVZUAT Kdv uygulama genel tebliği Iv. Kdv iadesinde ortak hususlar d. Diğer hususlar 8. Kayıt Düzeni 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre,

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2.

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2. VAKA 007 Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Cezmi TADIM (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 70.000,-

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır.

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. MADDE 21 : İTHALATTA MATRAH MADDE METNİ : " İthalatta Matrah : Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 İstanbul, 3 Şubat 2017 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO: 2017 / 31 KONU : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Yazılım ve Gayrimaddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası ve İmalat Sanayine Yönelik YTB Kapsamında

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/85-1 30 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 30 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4760

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr E-Yaklaşım Ağustos 2014

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KUR FARKLARININ FATURA EDİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Mali Pusula,

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SULTANBEYLİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2016 Onay Zamanı : 20.04.2017-14:11:07 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı