MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI"

Transkript

1 MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura arasındaki farkı yazınız. S-4: Serbest meslek makbuzu düzenlenirken hangi vergi kesintileri yapılır. S-5: Ece Ticaret firması,aydın Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şirketinden mal almıştır.alınan ürünlere satıcı firma %5 genel iskonto yapmıştır. Satıcı Firmanın Bilgileri: Konur Sokak Nu:2 Kızılay/Ankara, Çankaya vergi dairesi, vergi no: sevk tarihi : , sevk irsaliye no: , Fatura tarihi Fatura no:66529 Tel: KDV oranı % 18 fatura bedeli nakit ödenmiştir Alıcı Firma:Ece Ticaret İşletmesi Atatürk Cad.No:10/2 Çubuk/Ankara Vergi Dairesi :Çubuk Vergi No: Tel: Satılan Malın Cinsi Miktarı(Adet) Birim Fiyatı Televizyon Buzdolabı Yukarıda verilen bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak ekte verilen faturayı düzenleyiniz. S.6. Zorunlu trafik sigortasını tanımlayınız? S.7. Perakende 500 TL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız (20 puan) a)bir hizmet akdi ile bir veya birkaç işverence çalıştırılan kişilere denir. b)sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutara..denir. c)bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasına...denir. d)işçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belgeye.denir. S-8. Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir? S-9. 4/1-a kapsamında çalışan sigortalıların hizmet sözleşmesi sona erdiğinde nereye, kaç gün içinde, hangi belgeyle bildirilir? S-10. Tehlike sınıfı 1 olan işyerinin tehlike yüzdesini hesaplayınız? S-11. Kısa vadeli sigorta kolu hangi primleri içerir? S.12. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan sigortalının 2011 Ocak ayı brüt ücreti 1000 TL dir. Sigortalı Ocak ayında tam çalışmıştır. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.işçinin net ücretini hesaplayınız? (AGİ= 95,58) 1. SSK primi işçi payı %14= 2. İşsizlik sigortası işçi payı%1 = 3. Gelir vergisi matrahı = 4. Gelir vergisi %15 = 5. Ödenecek Gelir Vergisi= 6. Damga vergisi %06= 7. Kesintiler toplamı = 8. Net ücret = S-13.İşverenin SGK ya karşı sorumluluklarından 3 tanesini yazınız. S sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen 4/1-a sigortalıları kimlerdir? S.15. İş kazası nedir?tanımlayınız S-16. Ciro ve ciranta kavramlarını açıklayınız S-17. Çeki tanımlayarak çekte kaç taraf olduğunu yazınız. S.18. Hisse senedi kaç şekilde düzenlenir? Yazarak açıklayınız S.19.Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.

2 S.20.Perakende 400 YTL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? S.21.Mali piyasayı tanımlayınız? S Kasım 2010 yılında Görkem Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 90 TL ile temizletiyor.buna göre Kesilecek gelir vergisini hesaplayınız(stopaj%20).yapılan ödeme karşılığında hangi belge düzenlenecektir ve belgeyi kim imzalayacaktır?yazınız. S-23. Yatırım nedir?tanımlayınız S-24.Fatura ile irsaliyeli fatura arasındaki farkı açıklayınız? S-25. Ciro ve ciranta kavramlarını açıklayınız S-26. Çeki tanımlayarak çekte kaç taraf olduğunu yazınız. S.27. Hisse senedi kaç şekilde düzenlenir?yazarak açıklayınız S.28.Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız. S.29.Perakende 400 YTL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? S.30.Zorunlu deprem sigortasını tanımlayarak ana teminatlarını yazınız? S Kasım 2010 yılında Görkem Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 90 TL ile temizletiyor.buna göre Kesilecek gelir vergisini hesaplayınız(stopaj%20).yapılan ödeme karşılığında hangi belge düzenlenecektir ve belgeyi kim imzalayacaktır?yazınız. S.32.Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. a)tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalına.. denir. b) Bütün ticaret şirketleri. tacir sayılır ve esasına göre defter tutarlar. c) Para cezalarında zamanaşımı süresi. yıldır,hapis cezalarında ise zamanaşımı süresi. yıldır. d) Ticari kazanç elde eden gerçek kişi tacire ve.. erbabı denir. f) Defterler bitmediği için gelecek yılda da defterlerini kullanmak isteyenler defterlerini kullanacakları yılın. ayında defterlerini tasdik ettirmelidirler. g) Gerçek kişi ve tüzel kişiler işe başlama tarihinden itibaren en geç gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine işe başlama bırakma formu ile bildirimde bulunmak zorundadırlar. h) Saklanması zorunlu olan defter ve belgelerin yangın, deprem, sel gibi doğal afetler nedeniyle gün içinde en yakın mahkemeye başvurarak belgesi alırlar. I) Stopaj usulü yapılan kesintileri mükellef adına beyan etmek ve ödemekle sorumlu olan kişiye.. denir. İ) Her yıl ayında geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik için vergi dairesine sunulması gerekir. S.33. Aşağıdaki sorulara doğru (D) yanlış olana (Y) olarak cevap veriniz. a) ( )İşlemlerin defter-i kebirde yer alan hesaplara kaydedilmeden önce tarih sırasıyla ve maddeler halinde kaydedildiği deftere envanter defteri denir. b) ( ) İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolmak, tacirlerde işe başlama belirtisidir. c) (.) VUK a göre yeni işe başlayanlar defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmelidir. d) (.) Kolektif Şirketlerde; vergi mükellefi ortaklardan her birinin elde ettiği ticari kazançtan dolayı gelir vergisi mükellefidir. e) (.) Yanlış yapılan kaydın üzeri tek çizgi ile çizilerek düzeltilmelidir. f) (.)Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek, mükellefiyet başlar. g) (.)Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükelleflerin vergilendirmeye yönelik beyanname verme, vergi ödeme, ödeme kaydedici cihaz alma ve vergi levhası tasdik ettirme gibi yükümlülükleri de başlamış olur. h) (.) Kira kontratı, kredi, kefalet sözleşmeleri, mektuplar, virman gibi belgeler ticari işlemleri kanıtlayan belgelerdir. I) (.) Tüzel kişiler.. mükellefidir. i) ( ) Ceza Tutanağı, vergi dairelerince yetkilendirilen kişilerce cezayı gerektiren olayın tespiti için düzenlenen belgedir. S.34. Defter ve belgeler kaç şekilde temin edilir? Yazınız. S.35. Defter tutmanın amaçlarından üç tanesini yazınız. S.36. Kimler işyerinde yoklama yapmaya yetkilidir? S.37. Para cezasına çevrilemeyen kaçakçılık suçlarından iki tanesini yazınız. S.38. Vergiyi tanımlayınız?

3 S tarihinde inşaat malzemeleri alım satımı yapmak üzere işe başlayan Osman ANGIN ın elinde.250 YTL mal mevcudu vardır. Osman ANGIN ın işletmesinin diğer işlemleri ise şöyledir: Angın ticaret in tarihli envanter listesi aşağıdaki gibidir; SIRA NU MALIN CİNSİ MİKTAR(TON) BİRİM FİYAT (TL) TUTAR(TL) 1 İnşaat Demiri Çimento Kum 500 1, Kireç TOPLAM tarihinde numaralı noter makbuzuyla 10 YTL defter tasdik ücreti, 1,8 YTL KDV ödenmiştir tarihinde numaralı fatura ile 15 YTL lik kırtasiye alınmıştır.ayrıca 2,7 YTL KDV ödenmiştir tarihinde Kandemir den numaralı fatura ile tonu 60 YTL den ( %18 KDV hariç ) 5 ton demir satın alınmıştır tarihinde numaralı fatura ile tonu 75 YTL den ( %18 KDV hariç ) 4 ton demir satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile 35 YTL ( %18 KDV hariç ) su parası yatırılmıştır tarihinde numaralı fatura ile tonu 32 YTL den ( %18 KDV hariç ) 3 ton çimento satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile 154 YTL lik ( %18 KDV hariç ) 110 ton kum tonu 1,4 YTL den alınmıştır numaralı fatura ile 15 YTL nakliye ödenmiştir ( %18 KDV hariç ) tarihinde numaralı fatura ile 200 YTL lik ( %18 KDV hariç) 100 ton kum satılmıştır tarihinde 2569 numaralı fatura ile tonu 110 YTL den ( %18 KDV hariç ) 5 ton kireç satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile ( %18 KDV hariç ) 45 YTL elektrik parası ödenmiştir tarihinde ile tonu 75 YTL den ( %18 KDV hariç ) 15 ton demir satılmış, 5489 numaralı fatura düzenlenmiştir tarihinde brüt 250 YTL iş yeri kirası kesintileri ( %20 gelir vergisi stopajı) (GVS;250 X 0,20=50) = 200 YTL iş yeri sahibine ödenmiştir. Yukarıda verilen soruları işletme defterine kaydediniz. 1-Muhtasar beyannameyi hangi amaçla verilir?yazınız 2- Katma değer vergisi nedir?tanımlayınız 3- Hangi durumda katma değer vergisi ödenir? 4- Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları nelerdir? 5- Geçici vergi nedir?tanımlayınız 6- Hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir? 7- Birinci sınıf tacir olan bay Hasan Akman inşaat malzemeleri alım satım işi ile uğraşmaktadır. Hasan Akman T.C. Kimlik Nu: , E-Posta adresi: tel Nu: , Vergi dairesi : Kadıköy dür. Hasan Akman ın Nisan 2011 dönemi hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 600.Yurt içi Satışlar TL Hesaplanan Satış KDV 3600 TL Alışlardan İade KDV 1500 TL 191.İndirilecek KDV 1500 TL 190.Devreden KDV 2500 TL Yukarıda verilen bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak KDV beyannamesini düzenleyiniz? TEST SORULARI

4 1. Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne ad verilir? A) Sevk irsaliyesi B) Adisyon C) Slip D) Serbest meslek makbuzu E) Günlük müşteri listesi 2. Yazarkasadan ay sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Aylık Z Raporu E) Hesap özeti 3. Yazarkasa fişi ile tahsil edilen KDV ler hangi beyanname ile ödenir? A) Muhtasar Beyanname B) KDV Beyannamesi C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi E) Geçici Vergi Beyannamesi 4. POS cihazından gün sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Gün sonu hesap özeti raporu E) Z Raporu 5. Faturanın düzenlendiği anda bedeli nakit olarak ödenen; kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında yer aldığı fatura aşağıdakilerden hangisidir? A)Açık Fatura B)Kapalı Fatura C)Fatura D)İrsaliyeli Fatura E)Sevk İrsaliyesi 6. Hangisi tahvilin özelliklerinden biridir? A) Vade yoktur. B)Yönetime katılma hakkı sağlar. C)Kar-zarar ortaklığı sağlar. D)Risklidir. E) Sabit getirilidir. 7. Nama yazılı senetlerin devri nasıl olur? A)Teslim B)Ciro C)Temlik D)Tahsil Cirosu E)Temlik Cirosu 8. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye ne denir? A)Ciro B)Aval C)Temlik D)Teslim E)Keşide Etmek 9. Poliçede kaç taraf vardır? A)1 B)2 C)3 D)4 E) Haziran 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 6,000.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olmadığına göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,080.-TL B)5, TL C) TL D)108.-TL E)1,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E)246.-TL 12. Borsaya kayıtlı çiftçi Ahmet Keskin bir şirkete TL tutarında buğday satıyor. Hesaplanan gelir vergisi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?(stopaj oranı:%4) A)3.20.-TL B)32.-TL C)320.-TL D)8,320.-TL E)7,680.-TL

5 13. Toplam fiyatı TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %20 iskonto uygulanmıştır. Toplam iskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)500.-TL B)900.-TL C)100.-TL D1500.-TL E)1400.-TL 14. Toplam fiyatı TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %1 iskonto uygulanmıştır. Televizyonun ikinci ıskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)48.5.-TL B)135.-TL C) TL D)150.-TL D)165.-TL 15. Bir şirket etiket fiyatı KDV hariç TL olan dikiş makinelerine %15 iskonto uygulamaktadır. İskonto uygulandıktan sonraki dikiş makinesinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A)15.-TL B)150.-TL C)775.-TL D)850.-TL E)1,985.-TL 16.Müstahsil makbuzunda gelir vergisi aşağıdakilerden hangisinden kesilmektedir? A)Alıcı B)Müşteri C)Satıcı D)Defter Tutan İşletme E)Hiçbiri 17. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımcının yatırım yapabileceği alternatiflerden biri değildir? A)Altın B)Poliçe C)Döviz D)Hisse Senedi E)Tahvil 18. Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları kullanarak bir araya getiren, hukuki ve idari kurallar ile yönetilen ve denetlenen piyasalara ne denir? A)Mali Piyasa B)Yatırım Ortaklığı C)Piyasa D)Sermaye Piyasası E)Yatırım 19. Üzerinde yazılı değerden daha yüksek bir bedelle çıkarılan hisse senedine ne denir? A)Kurucu H.S. B)İntifa H.C. C)Adi H.S. D)Primli H.S. E)Primsiz H.S. 20. Nakit yapılmayan alım satımlarda kullanılan, vade olmayan ve bankaya ibraz edildiği anda tahsil edilen belge aşağıdakilerden hangisidir? A)Poliçe B)Bono C)HisseSenedi D)Çek E)Tahvil 21. Cezayı gerektiren olayın belirlenmesi amacıyla yetkili kişi ve kurumlarca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceza ihbarnamesi B) Ceza indirimi belgesi C) Ceza tutanağı D) İşi bırakma bildirimi E)Hepsi 22. Faaliyetler sonucu elde edilen kazançtan giderler çıkarıldıktan sonra kalan tutarın çeşitli araçlar ile değerlendirilmesine ne denir? A)Risk B)Yatırım C)Tasarruf D)Kredi E)Piyasa 23. Bir lot kaç adet hisse senedini ifade eder? A)1 B)10 C)100 D)1000 E)10, Devlet tarafından iç borçlanma yoluyla çıkarılan tahvile ne denir? A)Primli Tahvil B)Devlet Tahvili C)Özel Sektör Tahvili D)İkramiyeli Tahvil E)Sabit Faizli Tahvil 25. Şirket kar ettiği zaman ortaklarının aldıkları paya ne denir? A)Rüçhan Hakkı B)Temettü C)Faiz D) Kur Farkı E) Prim 1. Aşağıdakilerden hangisi tacirin vergi dairesine yapmak zorunda olduğu bildirimlerden değildir? A) İşe başlama B) Şube kapama C) Adres değişikliği D) İş değişikliği E) İş yerindeki onarım 2. Yazarkasadan ay sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Aylık Z Raporu E) Hesap özeti 3. Yazarkasa fişi ile tahsil edilen KDV ler hangi beyanname ile ödenir? A) Muhtasar Beyanname B) KDV Beyannamesi C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi E) Geçici Vergi Beyanname 4. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahipleri için işe başlama belirtisi değildir? A) Muayenehane açılması B) Tabela asılması C) İş yerinin tutulması D) İlan yapılması E) Mesleki kuruluşa kaydolma 5. Faturanın düzenlendiği anda bedeli nakit olarak ödenen; kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında yer aldığı fatura aşağıdakilerden hangisidir? A)Açık Fatura B)Kapalı Fatura C)Fatura D)İrsaliyeli Fatura E)Sevk İrsaliyesi

6 6. Hangisi tahvilin özelliklerinden biridir? A) Vade yoktur. B)Yönetime katılma hakkı sağlar. C)Kar-zarar ortaklığı sağlar. D)Risklidir. E) Sabit getirilidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya yetkili olan kişilerden değildir? A) Vergi dairesi müdürleri B) Gelir uzmanları C) Yoklama memurları D) İşletme sahibi E) Maliye müfettişleri 8. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye ne denir? A)Ciro B)Aval C)Temlik D)Teslim E)Keşide Etmek 9. Bonoda, aynı senet üzerinde senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki tutar arasında fark bulunursa aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? A)Rakamla B)İkisi de geçersizdir. C)Yazı ile olan D)Hamilin dediği E)Muhatabın dediği Haziran 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 6,000.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olmadığına göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,080.-TL B)5, TL C) TL D)108.-TL E)1,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E)246.-TL 12. Borsaya kayıtlı çiftçi Mehmet Durmaz bir şirkete 3,500.-TL tutarında buğday satıyor. Stopaj tutarı 70.-TL olduğuna göre kendisine ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?(stopaj oranı:%2) A)3,500.-TL B)70.-TL C)480.-TL D)3,480.-TL E)2,480.-TL 13. Bir şirket etiket fiyatı KDV hariç 6,000.-TL olan dikiş makinelerine %20 iskonto uygulamaktadır. İskonto tutarı 1,200.-TL ve KDV oranı %10 olduğuna göre dikiş makinelerinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,200.-TL B)600.-TL C)6,000.-TL D)5,280.-TL E)4,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E) Toplam fiyatı 1,500.-TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %1 iskonto uygulanmıştır. Televizyonun ikinci ıskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) TL B)135.-TL C) TL D)150.-TL D)165.-TL 16. Müstahsil makbuzunda gelir vergisi aşağıdakilerden hangisinden kesilmektedir? A)Alıcı B)Müşteri C)Satıcı D)Defter Tutan İşletme E)Hiçbiri 17. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımcının yatırım yapabileceği alternatiflerden biri değildir? A)Altın B)Poliçe C)Döviz D)Hisse Senedi E)Tahvil 18. Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları kullanarak bir araya getiren, hukuki ve idari kurallar ile yönetilen ve denetlenen piyasalara ne denir? A)Mali Piyasa B)Yatırım Ortaklığı C)Piyasa D)Sermaye Piyasası E)Yatırım 19. Üzerinde yazılı değerden daha yüksek bir bedelle çıkarılan hisse senedine ne denir? A)Kurucu H.S. B)İntifa H.C. C)Adi H.S. D)Primli H.S. E)Primsiz H.S. 20. Nakit yapılmayan alım satımlarda kullanılan, vade olmayan ve bankaya ibraz edildiği anda tahsil edilen belge aşağıdakilerden hangisidir? A)Poliçe B)Bono C)HisseSenedi D)Çek E)Tahvil 21. Yeni işe başlayan bir mükellef vergi levhasını ne zaman tasdik ettirmelidir? A)İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde B) Mayıs ayı içinde C) Nisan ayı içinde D) İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde E) Mart ayı içinde 22. Vergi levhaları, kaç yıllık matrah ve vergiyi gösterecek şekilde hazırlanmıştır? A) 4 B) 6 C) 3 D) 5 E) Aşağıdakilerden hangisi yazarkasa kullanmak zorunda değildir? A) Market B) Bakkal C) Kuruyemişçi D) Oto boyacısı E) Kırtasiyeci 24. Hangi şirket ortağının kendi adına vergi levhası düzenleyerek asma zorunluluğu vardır? A) Kolektif şirket B) Limited şirket C) Anonim şirket D) Kooperatif E) Hiçbiri 25. Aşağıda belirtilen kişilerden hangisinin faaliyetleri itibarıyla vergi levhası asma zorunluluğu yoktur? A) Halk otobüsü işleticisi B) Doktor C) Avukat D) Serbest Muhasebeci E) Pazarcı

7 Soru 1: Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına denir. Soru 2: Fiyatı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız? Cevap 2: a). b). c). d). Soru 3:.; belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Kişilerin tek tek taleplerine., kişisel taleplerin toplamına ise. denir. Soru 4: Talebin özelliklerini maddeler halinde yazınız? Cevap 4: Soru 5: Talebi etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Cevap 5: Soru 6: Ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer. Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine. denir. Soru 7: ise; talepteki değişme oranının ürün fiyatlarını aynı oranda etkileyememesi anlamına gelir. Soru 8:, mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Soru 9: Arzı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Cevap 9: Soru 10: Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu piyasalara mükemmel piyasalar da denebilir. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar her zaman eşit sayıda olmayabilir. Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara denir. Alıcı ve satıcı sayısı zamanla kendiliğinden piyasa koşullarında dengesini bulacaktır. 1. Kamu gideri nedir? 2. Kamu gideri çeşitleri nelerdir? 3. Kamu geliri nedir? 4. Kamu geliri çeşitleri nelerdir?

8 5. Harç nedir? 6. Şerefiye nedir? 7. Bütçe nedir? 8. Bütçenin aşamaları nelerdir? 9. Vergi nedir? 10. Dolaylı ve dolaysız vergi nedir? 11. Verginin ilkeleri nelerdir? 12. Vergiyi oluşturan unsurlar nelerdir? 13. Ad Valorem ve spesifik vergi nedir? 14. Kanun Hükmünde Kararname nedir? Yazınız. 15. Verginin Tarhı ve Tahakkuku nedir? Yazınız. MEHMET RUŞEN GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ 1).Tarım.üretimin büyük oranda doğa koşullarına bağlı olması, tarım ürünlerinin arz-talep esnekliğin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük, fakat üretim periyodunun daha uzun olması, toplumda sosyal dengelerin sağlanması ve korunması amaçlarına yönelik katkıları ve aynı zamanda diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi faktörler ile öne çıkan bir sektördür. 2) Tarım ürünleri işletmelerini maddeler halinde yazınız. 3) İşletmelerin büyüklüklerini belirleyen özellikleri maddeler halinde yazınız. 4) Şirketlerin birleşmeleri bakımından büyüme türlerini aşağıdaki uygun boşluklara doldurunuz. a) Konsorsiyum:.. İki ya da daha çok finans kuruluşunun fiziksel ve ekonomik bağımsızlığını zedelemeksizin ve geçici olarak aralarında anlaşmalarına denir. b)..kartel : Üretim, hammadde ve özellikle pazarlama konularında, aynı dalda çalışan işletmelerin rekabeti ortadan kaldırmak ya da sınırlamak amacıyla aralarında yaptıkları anlaşmadır. c) Konsern : İşletmelerin ekonomik bağımsızlıklarını tümüyle yitirdikleri fakat hukuksal bağımsızlığın devam ettiği; birleşmeye daha çok yaklaşan anlaşma türüdür. d).tröst.: Yapılan birleşme sonucu yapılan ekonomik bağımsızlıkların yok olduğu; amacın iki ya da daha çok işletmenin yönetimini belli bir grup altında toplamak olan anlaşmadır. e) Holding.: Bir veya birden çok işletmenin pay senetlerinin denetimine sahip olan şirkete verilen addır. f).tam birleşme : İki ya da daha çok bağımsız işletmenin müşterek bir sahiplik ve yönetim altında tek işletme olacak şekilde birleşmesidir. 5) Perakendeciliğin başlıca fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız. 6) Toptancılığın başlıca fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız. 7) Ticarete yardımcı meslekleri maddeler halinde yazınız. 8) Hizmetin özelliklerini maddeler halinde yazınız. 9) Reklam yollarını maddeler halinde yazınız. 10) Banka türlerini maddeler halinde yazınız. 11) factoring, fon oluşturmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır. 12).Forfaiting, genellikle yatırım malları ihracatından doğan ve belli bir ödeme planına göre tahsil edilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu tarafından satın alınmasıdır. 13) Leasing, bir kiralama şirketinin kiracı konumundaki bir işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp, bunu belirli bir süre için bu işletmenin kullanımına tahsis etmesidir. 14) Franchising.., belirli bir ürün ya da hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir süre, çeşitli sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak suretiyle imtiyaz hakkına konu ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli işbirliği olarak tanımlanmaktadır. 15) Ulaştırma hizmetlerinde taşımacılık yollarını maddeler halinde yazınız. Soru 1: Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına denir. Soru 2: Fiyatı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız?

9 Soru 3:.; belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Kişilerin tek tek taleplerine., kişisel taleplerin toplamına ise. denir. Soru 4: Talebin özelliklerini maddeler halinde yazınız? Soru 5: Talebi etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Soru 6: Ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer. Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine. denir. Soru 7: ise; talepteki değişme oranının ürün fiyatlarını aynı oranda etkileyememesi anlamına gelir. Soru 8:, mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Soru 9: Arzı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Soru 10: Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu piyasalara mükemmel piyasalar da denebilir. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar her zaman eşit sayıda olmayabilir. Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara denir. Alıcı ve satıcı sayısı zamanla kendiliğinden piyasa koşullarında dengesini bulacaktır. ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1. Soru: Aşağıdaki tasfiye sonu bilançosuna göre ortakların alacağı kar paylarını hesaplayıp, tasfiyeyi sonuçlandırınız. (yevmiye kayıtlarını yapınız). Ortakların sermaye payları 1.Ortak: ,00 TL 2.Ortak: 7.000,00 TL 3.Ortak: 8.000,00 TL dir. 2. Soru: Aşağıda verilen bazı tasfiye işlemlerinin yevmiye defteri kayıtlarını yapınız. a) de kasadaki 5.000,00 TL Ziraat Bankasına açtırılan hesaba yatırılmıştır. b) de vadesi gelen 2.000,00 TL. lık çek tahsil edilerek Ziraat Bankasına yatırılmıştır. c) de şirketin 3.000,00 TL değerindeki demirbaşları % 18 KDV hariç (360,00TL) peşin 2.000,00 TL bedel ile peşin satılmış, KDV ve mal bedeli bankadaki hesaba yatırılmıştır. d) de ,00 TL. lık borç senedi vadeden önce ödendiği için ,00 TL olarak bankadaki hesaptan ödenmiştir. e) de 7.000,00 TL. lık taşıt 5.000,00 TL ye peşin satılmış ve mal bedeli ile 900,00 TL KDV bedeli bankaya yatırılmıştır f) 1. Beş kurucu ortak tarafından ani biçimde kurulan HANİ AŞ nin kuruluş sermayesi TL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Ortaklardan Hasan Kel şirketin sermayesinin %004 ünü rekabet kuruluna şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 300 TL lik masraf ortak Ahmet SIRMA tarafından ödenmiştir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız.

10 2. Fahri Çelik ve Burak Boz TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700 TL lik masrafı da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 3. Seçkin Petrol A.Ş. sermayesinin fazla gelmesi nedeniyle sermayesini TL azaltmaya karar vermiş ve bunun için piyasadan nominal değeri TL olan hisse senedi alıp iptal etmiştir. İstenen: A.Ş. in sermaye azatlımı muhasebe kayıtlarını yapınız. 4. Yılmaz Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sermayesini TL arttırmaya karar vermiş ve formaliteleri yerine getirmiştir. Şirketin iki ortağı olup sermaye payları eşittir. Rekabet kuruluna %004 ü ortaklar tarafından yatırılmış olup artırım sırasında oluşan KDV hariç 300 TL lik gider yine ortaklar tarafından ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü nakit olarak yerine getirmişlerdir. İstenen: Limited Şirketin sermaye artırımı ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 5. YAPISAN AŞ nin ödenmiş sermayesinin tutarı TL dir. Şirketin 2008 yılı dönem karı TL dir. Şirket adet hisse ile temsil edilmektedir. İstenen: Aşağıdaki soruları bu bilgilere dayanarak çözünüz. (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) a) Şirketin ayırması gereken 1. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarını hesaplayınız. b) Şirketin dağıtması gereken 1. Temettü Tutarını hesaplayınız. c) Şirketin ayırması gereken 2. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarını hesaplayınız. d) Şirketin karının tamamını dağıttığını varsayarak 2. Temettü Tutarını hesaplayınız. e) Şirket toplamda ne kadar temettü (kar) dağıtmıştır? f) Şirketin hisse başına karı ne kadardır? g) Şirketin hisselerinin karlılık oranı nedir? İNŞAAT MUHASEBESİ 1. Özel inşaat işletmeler tarafından üretilen yapılar,...hesabının borcuna kaydedilir. 2. Özel inşaat işletmelerinde, inşaat taahhüt işletmelerinden farklı olarak, işletme ile yapıyı satın alan kişiler arasında.... yapılır. 3. İnşaat yapılmak üzere bir arsa satın alındığında, alınan arsa maliyet bedeli ile..hesabının borcuna kaydedilir. 4. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, bir sermaye şirketine sermaye olarak konulması durumunda, TTK nun 303. maddesi gereğince tarafından atanacak. tarafından belirlenecek bedel ile kayıtlara alınır. 5. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, ferdi işletmeye veya bir şahıs şirketine sermaye olarak konulması durumunda, sermaye olarak konulan arsalar. ile değerlenir. 6. Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi işlemine.denir. 7. Bir veya birkaç gayrimenkulun hissedarları arasında bölünmesi işlemine.. denir. 8. Bir gayrimenkul (taşınmaz) meydana getirmek amacıyla, malzeme ve işçilik kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne. denir. 9. Yapıları. ve olarak ikiye ayırabiliriz 10. Sermaye olarak para dışında (mal, hak, emek, demirbaş, gayrimenkul, işletme v.s) varlıklarda konulabilir. Sermaye olarak konulan para dışındaki bu varlıklara. denir. 11. Hesap dönemi normal koşullarda bir takvim yılıdır..başlar. sona erer. 12. Anonim şirketlerde şirketi.idare eder. 13. Limited ve anonim şirketlerde elde edilen dönem karından öncelikle.... ayrılır. 14. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe.. adı verilir. 15. Maliyet+kar yönteminde inşaatın maliyeti arttıkça..artar. 16. Götürü bedel yönteminde işveren...kurtulmuş olur. 17. Özel inşaat işletmelerinde satın alınan arsanın üzerinde bulunan bir binanın yıkılması için yapılan giderler...eklenir. 18. İfrazın tersi olarak, birbirine bitişik bağımsız arazinin birleştirilmesine. denir.

11 19. İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine. denir. 20. İnşaatı tamamlanan binada bulunan daire ve dükkanların sahiplerinin, sahip oldukları bağımsız bölümlerin mülkiyetini almaları işlemine... denir günü işe başlayan ABC şirketinin sahip olduğu varlık ve kaynakları aşağıdaki gibidir, verilen bilgilere göre şirketin açılış bilançosunu düzenleyiniz? (10 Puan) Ticari Mal Alacak senetleri Bankalar Kasa Borç senetleri Bilgisayarlı muhasebe programında şirket açmak için kullanılan dosyanın ismini yazınız. (5 Puan) 3. Bilgisayarlı muhasebe programında Yapılan peşin satış işlemi için kesilecek kapalı fatura hangi modülden programa girilmelidir. (5 Puan) 4. Bilgisayarlı muhasebe programında Şirketin alıcılarının ve satıcılarının işlemlerinin takip edilmesinde hangi modül kullanılır. (5 Puan) 5. Bilgisayarlı muhasebe programında veresiye faturalar hangi modülden kayıt edilir? (5 Puan) 6. Bilgisayarlı muhasebe programında Çek veya senetlerin işlenmesi ve takip edilmesi için bilgisayarlı hangi modülden işlem yapılmalıdır?(5 Puan) 7. Aydın Durmaz ve Bahar Kale Durmaz Anonim Şirketi ni TL eşit sermayeli anonim şirketi kurmaya karar vermişlerdir? (15 Puan) tarihinde hazırlanan ana sözleşmeye göre iki ortak arasında TL olmak üzere toplam TL.lık sermayeli bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır de ortaklar paylarına düşen ¼ sermaye paylarını peşin ödemiştir de bankadaki hesabımıza kasadan TL nakit yatırılmıştır. (5 Puan) 9. İnşaatın yapılması sırasında kullanılmak üzere % 18 KDV hariç TL lik demir peşin alınmıştır. (5 Puan) 10. Kendi nam ve hesabına iş yapan inşaat işletmelerine ne ad verilir? (5 Puan) /12/2010 tarihinde %18 KDV hariç TL lik demirbaş alınmış, karşılığında 10/11/2010 vadeli bir senet verilmiştir. (5 Puan) /06/2011 tarihinde %18 KDV hariç 3.000,00 TL lik mal veresiye alınmıştır. (5 Puan) numaralı fatura ile TL.lık mal % 18 KDV hariç veresiye satılmıştır. (5 Puan) /03/2012 tarihinde TL lık borç senedi kasadan ödenmiştir. (5 Puan) 15. Aşağıdaki verilere göre dönem sonu mal mevcudunu ilgili hesaptan maliyet hesabına devir ediniz? (10 Puan) Dönem başı mal mevcudu + Alışlar : Dönem sonu mal mevcudu : Satılan Ticari Mallar Maliyeti : Aşağıdaki verilere göre işletmenin gelir tablosunda verilen bilgilere göre gelir tablosunu düzenleyerek brüt satış karını hesaplayınız? (10 Puan) 600 YURT İÇİ SATIŞLAR SATIŞ İSKONTOLARI SATIŞ İADELERİ SATILAN TİC.MAL.MALİYETİ Tacirin belediyeye karşı sorumluluklarını maddeler halinde yazınız? tarihinden itibaren işletmede çalışan Emek EGE tarihinde emekliye ayrılacaktır. İşçimizin son aylık brüt ücreti 1.000,00TL olup işçiye yıl içinde başka bir ödeme yapılmamıştır. İşçinin kıdem tazminatını hesaplayınız.

12 3. Tacirin ticaret odalarına kayıt olmada gerekli olan evrakları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 4. Brüt 837,00 TL alan 16 yaşından büyük bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi Tutarı 59,74 TL ve gelir vergisi oranı %15 SGK işveren payı %20 ve İşsizlik Sigortası İşveren payı %2, SGK işçi %14, İşsizlik İşçi %1, Damga Vergisi %0,66 (binde 6,6) olarak net ücretini hesaplayınız. 5. Sicile tescil edilen hususlar; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından, Ankara da çıkarılan hangi gazetede ilan edilir? 6. Tacirler tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri nereden temin ederler? 7. Tacirler tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri Türk Ticaret Kanunu na göre kaç yıl, Vergi Usul Kanunu na göre kaç yıl saklamak zorundadırlar? 8. Mahmut PATİR Rüzgarlı Sokak Çapar İş Hanı No:125Ulus /ANKARA adresinde elektrik malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmakta olduğu iş yerini tarihinde Rüzgarlı Sokak Eser İş Hanı No:78 Ulus /ANKARA adresine taşınmıştır. Yıldırım Beyazıt vergi dairesine kayıtlı vergi nolu Mahmut PATİR gerçek gelir, KDV, Muhtasar ve geçici vergiye tabidir. Mahmut PATİR n durumu ile ilgili değişikliği vergi dairesine bildiren dilekçe örneğini ekte verilen belge üzerinde yazınız. 1.Soru: 17 Aralık 2012 tarihinde Korkmaz Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 40,00 TL ile temizletiyor. Melek Deniz vergiden muaftır. Ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 2.Soru: Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2008 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek net TL ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız. 3.Soru: Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50 TL Bayan ceket 20 Adet 60 TL Soru 4: Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz. Soru 5: İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Aşağıdaki karenin çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini ekli bölümde gerçekleştiriniz. Soru 6: Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. a) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. b) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. c) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL çekle ödenmiştir. d) tarihinde 4.000,00 TL lik mal 720,00 TL KDV si ile birlikte senet karşılığı satılmıştır. e) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alınmıştır. Soru 7: Brüt 1.000,00 TL maaş alan bir işçinin Net ücretini ve İşverene maliyetini hesaplayınız.

13 (SGK işçi payı %14, İşsizlik İşçi payı %1, Gelir Vergisi %15, Asgari Geçim İndirim 66,49 TL, Damga Vergisi %0,6, SGK işveren payı %20, İşsizlik İşveren payı %2) İşçinin ay içinde devamsızlık yaptığı gün yoktur. 30 gün üzerinden hesaplayınız. 1. ULUCANLAR A.Ş İşletmesi, İstanul/Eyüp vergi dairesine ( vergi numarası ile) bağlı olan bir işletmedir. İşletmenin Şubat 2012 hesapları aşağıdaki gibidir: 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %18) 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %8) 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %1) 191 İndirilecek KDV: TL Olduğuna göre İlgili ayın KDV beyannamesini düzenleyiniz. KDV beyannamesi Ek-1 de verilmiştir. (8 puan) tarihinde Yılmaz Beyaz Eşya İşletmesinden, Bahattin Kurugül (Kızılay vergi dairesi, vergi no: ) 70 adet televizyonu tanesi 780 TL dan % 18 KDV hariç peşin almıştır. İlgili faturayı düzenleyiniz. Fatura Ek-2 de verilmiştir. (7 puan) 3. Üretimde kullanılmak için satın alınan malzemenin alış tarihleri, alış fiyatları ve miktarları aşağıdaki gibidir; 05 Ocak 2012, 20 adet malın tanesi 600 TL 10 Ocak 2012, 15 adet malın tanesi 800 TL 15 Ocak 2012, 40 adet malın tanesi 500 TL Stokların maliyet yöntemi FİFO (İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ) kullanılmaktadır. Stoktan üretime 20 Ocak 2012 de 35 adet malzeme gönderildiğine göre elde kalan malzemenin maliyetini hesaplayınız? (5 puan) 4. Brüt ücreti 940,50 TL olan işçinin ücretinden kesilmesi gereken SSK işçi primi % 14, SSK işsizlik primi % 1 ise toplam SSK ya ödenecek kesinti ne kadardır? Hesaplayınız. (5 puan) 5. İşletme defteri tutan bir tacirin defter bilgileri aşağıdaki gibidir; Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçinde Yapılan Satışlar Dönem İçi Alışlar Toplamı Dönem İçi Gelirler Toplamı 500 Dönem Sonu Mal Mevcudu Dönem İçi Giderler Toplamı Verilen bilgilere göre işletme hesabı özetini düzenleyiniz? (6 puan) 6. Muhtasar beyanname neden düzenlenir? (Kimler, niçin düzenler) Açıklayınız. (5 puan) 7. Feza Limited Şirketi nin tarihinde aşağıdaki değerler ile işe başlamıştır. 321 Borç Senetleri Hesabı TL 400 Banka Kredileri Hesabı TL 421 Borç Senetleri Hesabı TL 100 Kasa Hesabı TL 102 Bankalar Hesabı TL 153 Ticari Mallar Hesabı TL 255 Demirbaşlar Hesabı TL İşletmenin işe başlama bilançosunu düzenleyiniz. (6 puan) 8. İşletmenin ay sonunda 191 İndirilecek KDV Borç Toplamı 9.000TL, 391 Hesaplanan KDV Alacak Toplamı TL olmuştur. Ay sonu KDV mahsup kaydını yapınız? (5 puan) tarihinde % 18 KDV hariç TL tutarındaki mal peşin alınmıştır. İşlemin kaydını yapınız.(5 puan) tarihinde % 8 KDV hariç TL demirbaş verilen çek ile alınıyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde % 18 KDV hariç TL tutarındaki mal çek karşılığı satılmıştır. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde 30 TL den adet hisse senedi bedeli bankadan ödenerek alınıyor. Banka işlem için hesabımızdan 900 TL de komisyon kesiyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde TL tutarındaki kısa vadeli alacak senedi peşin tahsil ediliyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde şirket çalışanı Hakan Akman a bir makinanın bakımını yaptırması için TL avans veriyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) 15. Ali Duman ve Beyhan Öztürk TL sermayeli DUMAN Limitet Şirketini kurmaya karar vermişlerdir. Ortakların sermaye payları eşittir tarihinde ortaklar sermaye taahhütlerinin yarısını nakit olarak ödemişler. Geri kalan taahhütlerini ise bir yıl içerisinde ödeyecektir. İşlemin kaydını yapınız. (8 puan) 16. Borç senedinde ciro işlemi nedir? İşlem senedin hangi yüzüne yapılır? Kaç çeşit ciro vardır? Yazınız. (5 puan) 17. Açık büroların yerleştirilmesinde büro düzenleme kaç şekilde yapılır? (5 puan) 18. İnşaat şirketleri kaç gruba ayrılır? Kısaca açıklayınız. (5 puan) Nisan 2011 tarihinde Canbay Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 40,00 TL ile temizletiyor. Melek Deniz vergiden muaftır. Ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 2. Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2010 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek net TL ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız. 3. Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz.

14 4. İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Cevap 4 yazan karenin, çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini gerçekleştiriniz. 5. Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. f) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. g) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. h) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL çekle ödenmiştir. i) tarihinde 4.000,00 TL lik mal 720,00 TL KDV si ile birlikte senet karşılığı satılmıştır. j) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alınmıştır. 6. Aşağıda bir işletmenin depo hareketleri verilmiştir. Bu hareketleri FİFO yöntemine göre depo kartına işleyiniz. 10 Mayıs tarihli malzeme alımını nakit olarak %18 KDV hariç yevmiye kaydını yapınız. 25 Mayıs tarihli malzemenin üzerime verilişinin yevmiye kaydını yapınız tarihinde kilogramı 8 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir tarihinde kilogramı 9 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir. 7. Düzenlenen 1 nolu hak ediş raporuna göre taşeron firmaya ,00 TL +%18 KDV hak ediş tahakkuk ettirilerek bankadaki ticari hesaptan ödenmiştir. İhaleyi alıp taşerona yaptıran firmanın yevmiye kaydını yapınız. 8. Ekli Ücret bordrosu üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını Ücret bordrosu üzerinde yazınız. Asgari geçim indirimi 59,74 TL, Gelir vergisi %15, Sgk işveren %20 alınacaktır. 9. Aşağıda ki Genel Geçici Mizana göre envanter işlemlerinin yevmiye kayıtları yapınız. X TİCARET İŞLETMESİ TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI TUTAR KALAN HESABIN ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA HESABI , , , BANKALAR HESABI , , , VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ , , , ALACAK SENETLERİ , , , SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 3.500, , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI , , TİCARİ MALLAR , , , TAŞITLAR , , DEMİRBAŞLAR , , BANKA KREDİLERİ , , , BORÇ SENETLERİ 5.000, , , SERMAYE , , YURT İÇİ SATIŞLAR , , MENKUL KIYMET SATIŞ KARI , , KOMİSYON GİDERİ 2.300, , AR-GE GİDERİ , , PAZ.SAT DAĞI. GİDERİ , , GENEL YÖNETİM GİDERİ , ,00 TOPLAM , , , ,00 1. Kasada yapılan sayım sonucu mevucudun TL olduğu görülmüştür. Farkın sebebi bulunamamış olup ilgili gider hesabına aktarılmıştır. 2. Verilen çeklerin tamamının bankadaki hesabımızdan çekildiği ve bankada TL nakit mevcudumuzun bulunduğu alınan extreden anlaşılmıştır. 3. Alacak senetleri için TL reeskont, borç senetlerine ise TL reeskont hesaplanmıştır. 4. Şüpheli ticari alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır. 5. Dönem sonu yapılan mal sayımı sonucu işletmede TL lik mal olduğu görülmüştür. 6. Pazarlama bölümünde kullanılan taşıtlar için %20 amortisman ayrılmıştır. 7. Yönetim binasında kullanılan demirbaşlar için %10 amortisman ayrılmıştır. 8. Bankaya olan kredi borcumuzun taksidi olan TL ( anapara ve faizi TL) nakit ödenmiştir. 9. Dönemde TL ye alınan avronun 31 Aralık tarihli kuru TL dir.

15 10. HG İşletmesi Ankara / Cebeci vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinin 2011 Nisan ayı hesapları aşağıdaki gibidir: (ÖN YÜZ DOLDURULACAK SADECE) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : TL (KDV %18) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : TL (KDV %8) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : 1000 TL (KDV %1) Alışlardan iade KDV : 3000 TL 191 İndirilecek KDV : 6000 TL 190 Devreden KDV : 5000 TL İSTENEN: Yukarıdaki bilgilere göre ilgili ayın KDV Beyannamesini düzenleyiniz. 11. Aşağıda bakiyeleri verilen gelir ve gider hesaplarını kapatarak dönem net karını bulunuz (Yansıtma kayıtları, Gelir ve Gider hesaplarının kapatılması ve 690 Nolu hesabın bakiyesine göre kar/zarar tutarını belirterek yazınız). 750 ARGE GİDERİ , KOMİSYON GİDERİ 2.300, PAZ.SAT.DAĞ.GİD , KARŞILIK GİDERİ 500, GEN. YÖN. GİD , REES. FAİZ GİDERİ 3.200, FİN.GİD. (KIS.VAD.) 1.100, YURT İÇİ SATIŞLAR , SAT.TİC.MAL.MALİ , FAİZ GELİRİ 1.000, MENK.KIY.SAT.K , KAMBİYO GELİRİ 211, REES.FAİZ GELİR , DİĞ.OL.DIŞ.GEL.VE KAR , Aşağıda tasfiye sonu bilançosu verilen işletmenin tasfiyesini sonlandırılması için gerekli olan yevmiye kayıtlarını yapınız. 13. Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. a) da vadesi gelen 6.950,00 liralık senetli borç nakit sıkıntısı nedeniyle ödeyemediğimizden ve satıcı ile yapılan görüşme sonucu eski senet yerine 7.300,00 liralık 2 ay vadeli yeni senet verildi. b) da Alıcı Tahir Demir daha önce satın aldığı mallardan 400,00 liralık kısmını ihtiyacını karşılamadığı için iade etti. Tutar müşterinin veresiye borcundan düşüldü. c) da daha önce şüpheli duruma düşen 250,00 liralık alacak, 15,00 lira faiziyle birlikte nakit tahsil edildi. 14. Fahri Çelik ve Burak Boz TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü (On bin de dört) şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700 TL lik masrafı da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 15. Ekli Gelir tablosu üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını gelir tablosunun üstüne yazınız. 16. Ekli Bilanço üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını bilançonun üstüne yazınız. 17. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50 TL Bayan ceket 20 Adet 60 TL 2. Ekli ücret bordrosu üzerindeki eksik bilgileri tamamlayınız. Gelir Vergisi oranı % 15, Damga Vergisi oranı %0 6,6 dır. 3. Canbay Ltd.Şti. 3 Mart 2011 de defter tutmayan taşıyıcı Ahmet Akın a 100,00 TL karşılığı makine taşıttırıyor. Ahmet Akın defter tutmadığı için şirkete belge veremiyor. Şirket 15 sıra ve A seri numaralı gider pusulasını düzenliyor. Buna göre ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 4. Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2010 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız.

16 5. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50,00 TL Bayan ceket 20 Adet 60,00 TL 6. Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz. 7. İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Ekli bölümdeki boşluğun çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini gerçekleştiriniz. 8. Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. a) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. b) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. c) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL, % 20 Gelir Vergisi Stopajı düşüldükten sonra çekle ödenmiştir. d) tarihinde 1.300,00 TL lik mal % 18 KDV hariç senet karşılığı satılmıştır. e) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alındı. 9. Ahmet Öztürk ten kiralanan iş yeri için kira olarak brüt 500,00 TL ödemiştir. İstenen: Yapılan ödemeye ilişkin vergi kesintilerini hesaplayarak muhtasar beyannamenin Tablo 1 ve Tablo 2 yi düzenleyiniz. Beyannameye ait damga vergisi 19,90 TL dir. Kira stopaj oranı % 20 dir. 10. Aşağıda bir işletmenin depo hareketleri verilmiştir. Bu hareketleri LİFO yöntemine göre depo kartına işleyiniz. 10 Kasım tarihli malzeme alımını nakit olarak %18 KDV hariç yevmiye kaydını yapınız. 25 Kasım tarihli malzemenin üzerime verilişinin yevmiye kaydını yapınız tarihinde kilogramı 8 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir tarihinde kilogramı 9 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir. 11. Sınırlı sorumlu Güzel Evler Konut yapı kooperatifi kaba inşaatını yaptırmak üzere Güven İnşaat ticaret işletmesi ile sözleşme imzalamıştır. Kooperatifin bu inşaat işi ile ilgili işlemleri aşağıda ki gibidir. İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız. a) de KDV çek karşılığı kalanı veresiye ,00 liralık demir alındı. b) de taşeron firmaya avans olarak 2.000,00 lira % 06 (binde 6) damga vergisi kesildikten sonra çekle ödendi. 12. Fahri Çelik ve Burak Boz ,00 TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü (On bin de dört) şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700,00 TL lik masraf da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir.

17 İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 13. Aşağıda tasfiye sonu bilançosu verilen işletmenin tasfiye işlemlerini sonuçlandıran yevmiye kayıtlarını yapınız. Not: Şirketin iki ortağı Ali Özgüven ve Veli Düzgören in sermaye payları eşit olup kalan değerler ortaklara eşit olarak paylaştırılmıştır. 14. Ali ile Veli nin ortak oldukları kolektif şirketin 2010 yılı karı 2.000,00 TL dir tarihinde karın dağıtılması kararlaştırılmış, tarihinde ortaklara kar payları çekle ödenmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız. 15. Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. a) da vadesi gelen 6.950,00 liralık senetli borç nakit sıkıntısı nedeniyle ödeyemediğimizden ve satıcı ile yapılan görüşme sonucu eski senet yerine 7.300,00 liralık 2 ay vadeli yeni senet verildi. b) da Alıcı Tahir Demir daha önce satın aldığı mallardan 400,00 liralık kısmını ihtiyacını karşılamadığı için iade etti. Tutar müşterinin veresiye borcundan düşüldü. c) da daha önce şüpheli duruma düşen 250,00 liralık alacak, 15,00 lira faiziyle birlikte nakit tahsil edildi. 16. Aşağıda ki Genel Geçici Mizana göre yalnızca envanter işlemlerine ait yevmiye kayıtlarını yapınız. YUNUS TİCARET İŞLETMESİNİN TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI S.NO HESAP ADI BORÇ TOPLAM ALACAK TOP. BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI , , , ALINAN ÇEKLER , , , BANKALAR , , , VER. ÇEK VE ÖD. EM , , , HİSSE SENETLERİ , , , ALICILAR , , , ALACAK SENETLERİ , , , TİCARİ MALLAR , , İNDİRİLECEK KDV , , , DEMİRBAŞLAR , , BİR. AMORTİSMAN 4.900, , BANKA KREDİLERİ , , ,00

18 SATICILAR , , , BORÇ SENETLERİ , , , HESAPLANAN KDV , , , SERMAYE , , YURT İÇİ SATIŞLAR , , MEN. KIY. SATIŞ KÂR. 550,00 550, KAMBİYO KARLARI 432,00 432, KOMİSYON GİDER 185,00 185, PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD , , GENEL YÖN. GİDER 9.970, , FİNANSMAN GİDERLERİ 8.724, ,00 TOPLAM , , , ,00, ENVANTER İŞLEMLERİ: da KDV mahsup kaydı yapıldı da veresiye 450,- liralık alacağın tahsili şüpheli hale geldi da şüpheli alacağın tamamı için karşılık ayrıldı da Alacak senetleri için 123,- lira, borç senetleri için 145,- lira reeskont hesaplandı da yönetimde kullanılan Demirbaşlara % 20 amortisman ayrıldı da Bankadaki ticari mevduatımıza 95,- lira faiz tahakkuk ettirildiği anlaşıldı da Banka Kredi hesabına hesaplanan 360,- lira faiz giderinin Ticari mevduat hesabımızdan alındığı belirlendi da mal sayımı sonucu depoda ,- liralık mal mevcudu tespit edildi. 17. Coşkun Ticaret İşletmesinin faaliyetleri sonucu tarihli bazı hesaplarının bakiyeleri aşağıda ki gibidir. Buna göre dönem net karı veya zararına ulaşınız. 600 YURT İÇİ SATIŞLAR , REESKONT FAİZ GELİR. 447, SATIŞ İADELERİ 4.550, KOMİSYON GİDERLERİ 339, SATIŞ İSKONTOLARI 6.500, KAMBİYO ZARARLARI 245, SATILAN TİC. MAL MALİYETİ , REESKONT FAİZ GİDER. 54, FAİZ GELİRLERİ 222, DİĞER OL.DIŞI GELİR VE KAR , KONUSU KALMAYAN KARŞILIK. 440, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. G , MENKUL KIYMET SATIŞ KAR , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.115, KAMBİYO KARLARI 414, FİNANSMAN GİDERLERİ 791, Ekli gelir tablosunun eksik bölümlerini doldurunuz. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 1) Devlet gücüyle uyulması zorunlu halet getirilmiş kurallara denir. 2) Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine. denir.

19 3) Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına.. denir. 4) Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler. kurallarına aykırıdır. 5) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması gereken ortak davranışlara. denir. 6) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerler ile o değerleri ileriki kuşaklara iletmede kullanılan araca.. denir. 7) Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız. kültürümüzü gösterir. 8) İnsan hakları bildirisi,.. yılında ilik yazılı metin olarak hazırlanmıştır. 9) Zihinsel becerilere. denir. 10) Bayan ve erkeğin selamlaşmasında önce elini uzatır. Aşağıdaki yargıları doğru/yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz. 11) Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilen simgeler kullanılarak iletilmesine iletişim denir. 12) Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığa uyarıcı denir. 13) Eksiklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce dürtü denir. 14) Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasına şuur (bilinç) denir. 15) İletişimde alıcı kaynak konumuna geçemez. 16) Dilin uç kısmı acıya duyarlıdır. 17) Dönüt (geri besleme), hedef alıcının kaynağa ilettiği mesaja verdiği cevaptır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Her sorunun tek doğru cevabı bulunmaktadır. 18) Öğrenilenlerin zihinde yeniden canlandırılmaması olayı nedir? a) Öğrenme b) Unutma c) Merak d) Dikkat 19) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engelidir? a) Sözler ve mimikler arasında uyumsuzluk b) Empati yapmak c) Sesiz ortam d) Soru sormak 20) Dürtü-güdü ilişkisi aşağıdaki sıralamaların hangisinde doğru verilmiştir? a) Güdü-Dürtü-İhtiyaç-Davranış b) İhtiyaç-Güdü-Dürtü-Davranış c) İhtiyaç-Dürtü-Güdü-Davranış d) Davranış-Dürtü-İhtiyaç-Güdü 21) Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir. a) Çevre-Zaman-Uyarıcı b) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı c) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım d) Çevre-Zaman-Kalıtım 22) Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyonu gösterir? a) Sorumluluk alma b) Sevgi, saygı c) Yardımdan kaçınma d) Sorumluluk alma

20 23) Okul müdürü Nisari AÇIKEL okulun tüm öğrencilerine Önümüzdeki Cuma günü tüm sınıflarda denetim yapacağız, herkes önlemini alsın şeklinde konuşma yapmıştır. Bu iletişimin öğeleri (kaynak, alıcı, mesaj, kanal, kod, dönüt) nelerdir? Sınav süresi 40 dakikadır. Sınav sorularının 1-22 doğru cevapları 4 er puan, 23. sorunun doğru cevabı ise 12 puan olup toplam 100 puandır. Başarılar. 01/11/2011 Semra COŞKUNCA Muhasebe ve Finansman Öğretmeni CEVAPLAR Kaynak : (2p) Alıcı : (2p) Mesaj :.. (2p) Kanal :.. (2p) Kod :.. (2p) Dönüt :.. (2p) X Ticaret İşletmesi tarihinde aşağıdaki değerler ile işe başlamıştır. Kasa : TL Banka : TL Ticari Mal : TL Alınan Çekler : TL Verilen Çek : TL Alacak Sen. : TL Alıcılar : TL Banka Kredisi : TL Borç Sen. : TL

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI

MUHASEBE MUHASEBENİN FAYDALARI MUHASEBE Muhasebenin Önemi Her tacirin verimli çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekir. Ekonomik faaliyetleri düzenli takip etmesi ve gelişmelere hazırlıklı olması gerekir. İşletme için alınan tedbirlerin

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı