MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI"

Transkript

1 MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura arasındaki farkı yazınız. S-4: Serbest meslek makbuzu düzenlenirken hangi vergi kesintileri yapılır. S-5: Ece Ticaret firması,aydın Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şirketinden mal almıştır.alınan ürünlere satıcı firma %5 genel iskonto yapmıştır. Satıcı Firmanın Bilgileri: Konur Sokak Nu:2 Kızılay/Ankara, Çankaya vergi dairesi, vergi no: sevk tarihi : , sevk irsaliye no: , Fatura tarihi Fatura no:66529 Tel: KDV oranı % 18 fatura bedeli nakit ödenmiştir Alıcı Firma:Ece Ticaret İşletmesi Atatürk Cad.No:10/2 Çubuk/Ankara Vergi Dairesi :Çubuk Vergi No: Tel: Satılan Malın Cinsi Miktarı(Adet) Birim Fiyatı Televizyon Buzdolabı Yukarıda verilen bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak ekte verilen faturayı düzenleyiniz. S.6. Zorunlu trafik sigortasını tanımlayınız? S.7. Perakende 500 TL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız (20 puan) a)bir hizmet akdi ile bir veya birkaç işverence çalıştırılan kişilere denir. b)sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutara..denir. c)bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasına...denir. d)işçiye ödenmesi gereken ücreti ve kesintileri gösteren işveren tarafından her işçiye ayrı düzenlenmesi gereken belgeye.denir. S-8. Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir? S-9. 4/1-a kapsamında çalışan sigortalıların hizmet sözleşmesi sona erdiğinde nereye, kaç gün içinde, hangi belgeyle bildirilir? S-10. Tehlike sınıfı 1 olan işyerinin tehlike yüzdesini hesaplayınız? S-11. Kısa vadeli sigorta kolu hangi primleri içerir? S.12. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan sigortalının 2011 Ocak ayı brüt ücreti 1000 TL dir. Sigortalı Ocak ayında tam çalışmıştır. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.işçinin net ücretini hesaplayınız? (AGİ= 95,58) 1. SSK primi işçi payı %14= 2. İşsizlik sigortası işçi payı%1 = 3. Gelir vergisi matrahı = 4. Gelir vergisi %15 = 5. Ödenecek Gelir Vergisi= 6. Damga vergisi %06= 7. Kesintiler toplamı = 8. Net ücret = S-13.İşverenin SGK ya karşı sorumluluklarından 3 tanesini yazınız. S sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen 4/1-a sigortalıları kimlerdir? S.15. İş kazası nedir?tanımlayınız S-16. Ciro ve ciranta kavramlarını açıklayınız S-17. Çeki tanımlayarak çekte kaç taraf olduğunu yazınız. S.18. Hisse senedi kaç şekilde düzenlenir? Yazarak açıklayınız S.19.Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız.

2 S.20.Perakende 400 YTL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? S.21.Mali piyasayı tanımlayınız? S Kasım 2010 yılında Görkem Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 90 TL ile temizletiyor.buna göre Kesilecek gelir vergisini hesaplayınız(stopaj%20).yapılan ödeme karşılığında hangi belge düzenlenecektir ve belgeyi kim imzalayacaktır?yazınız. S-23. Yatırım nedir?tanımlayınız S-24.Fatura ile irsaliyeli fatura arasındaki farkı açıklayınız? S-25. Ciro ve ciranta kavramlarını açıklayınız S-26. Çeki tanımlayarak çekte kaç taraf olduğunu yazınız. S.27. Hisse senedi kaç şekilde düzenlenir?yazarak açıklayınız S.28.Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan 3 tanesini yazınız. S.29.Perakende 400 YTL lik mal satılmıştır. Satış tutarına % 8 KDV dahil olduğuna göre mal bedelini ve KDV tutarını hesaplayınız? S.30.Zorunlu deprem sigortasını tanımlayarak ana teminatlarını yazınız? S Kasım 2010 yılında Görkem Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 90 TL ile temizletiyor.buna göre Kesilecek gelir vergisini hesaplayınız(stopaj%20).yapılan ödeme karşılığında hangi belge düzenlenecektir ve belgeyi kim imzalayacaktır?yazınız. S.32.Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. a)tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalına.. denir. b) Bütün ticaret şirketleri. tacir sayılır ve esasına göre defter tutarlar. c) Para cezalarında zamanaşımı süresi. yıldır,hapis cezalarında ise zamanaşımı süresi. yıldır. d) Ticari kazanç elde eden gerçek kişi tacire ve.. erbabı denir. f) Defterler bitmediği için gelecek yılda da defterlerini kullanmak isteyenler defterlerini kullanacakları yılın. ayında defterlerini tasdik ettirmelidirler. g) Gerçek kişi ve tüzel kişiler işe başlama tarihinden itibaren en geç gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine işe başlama bırakma formu ile bildirimde bulunmak zorundadırlar. h) Saklanması zorunlu olan defter ve belgelerin yangın, deprem, sel gibi doğal afetler nedeniyle gün içinde en yakın mahkemeye başvurarak belgesi alırlar. I) Stopaj usulü yapılan kesintileri mükellef adına beyan etmek ve ödemekle sorumlu olan kişiye.. denir. İ) Her yıl ayında geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik için vergi dairesine sunulması gerekir. S.33. Aşağıdaki sorulara doğru (D) yanlış olana (Y) olarak cevap veriniz. a) ( )İşlemlerin defter-i kebirde yer alan hesaplara kaydedilmeden önce tarih sırasıyla ve maddeler halinde kaydedildiği deftere envanter defteri denir. b) ( ) İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolmak, tacirlerde işe başlama belirtisidir. c) (.) VUK a göre yeni işe başlayanlar defterlerini işe başlamadan önce tasdik ettirmelidir. d) (.) Kolektif Şirketlerde; vergi mükellefi ortaklardan her birinin elde ettiği ticari kazançtan dolayı gelir vergisi mükellefidir. e) (.) Yanlış yapılan kaydın üzeri tek çizgi ile çizilerek düzeltilmelidir. f) (.)Yapılan yoklamanın sonucuna göre mükellefe vergi numarası verilerek, mükellefiyet başlar. g) (.)Vergi mükellefiyetinin başlaması ile mükelleflerin vergilendirmeye yönelik beyanname verme, vergi ödeme, ödeme kaydedici cihaz alma ve vergi levhası tasdik ettirme gibi yükümlülükleri de başlamış olur. h) (.) Kira kontratı, kredi, kefalet sözleşmeleri, mektuplar, virman gibi belgeler ticari işlemleri kanıtlayan belgelerdir. I) (.) Tüzel kişiler.. mükellefidir. i) ( ) Ceza Tutanağı, vergi dairelerince yetkilendirilen kişilerce cezayı gerektiren olayın tespiti için düzenlenen belgedir. S.34. Defter ve belgeler kaç şekilde temin edilir? Yazınız. S.35. Defter tutmanın amaçlarından üç tanesini yazınız. S.36. Kimler işyerinde yoklama yapmaya yetkilidir? S.37. Para cezasına çevrilemeyen kaçakçılık suçlarından iki tanesini yazınız. S.38. Vergiyi tanımlayınız?

3 S tarihinde inşaat malzemeleri alım satımı yapmak üzere işe başlayan Osman ANGIN ın elinde.250 YTL mal mevcudu vardır. Osman ANGIN ın işletmesinin diğer işlemleri ise şöyledir: Angın ticaret in tarihli envanter listesi aşağıdaki gibidir; SIRA NU MALIN CİNSİ MİKTAR(TON) BİRİM FİYAT (TL) TUTAR(TL) 1 İnşaat Demiri Çimento Kum 500 1, Kireç TOPLAM tarihinde numaralı noter makbuzuyla 10 YTL defter tasdik ücreti, 1,8 YTL KDV ödenmiştir tarihinde numaralı fatura ile 15 YTL lik kırtasiye alınmıştır.ayrıca 2,7 YTL KDV ödenmiştir tarihinde Kandemir den numaralı fatura ile tonu 60 YTL den ( %18 KDV hariç ) 5 ton demir satın alınmıştır tarihinde numaralı fatura ile tonu 75 YTL den ( %18 KDV hariç ) 4 ton demir satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile 35 YTL ( %18 KDV hariç ) su parası yatırılmıştır tarihinde numaralı fatura ile tonu 32 YTL den ( %18 KDV hariç ) 3 ton çimento satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile 154 YTL lik ( %18 KDV hariç ) 110 ton kum tonu 1,4 YTL den alınmıştır numaralı fatura ile 15 YTL nakliye ödenmiştir ( %18 KDV hariç ) tarihinde numaralı fatura ile 200 YTL lik ( %18 KDV hariç) 100 ton kum satılmıştır tarihinde 2569 numaralı fatura ile tonu 110 YTL den ( %18 KDV hariç ) 5 ton kireç satılmıştır tarihinde numaralı fatura ile ( %18 KDV hariç ) 45 YTL elektrik parası ödenmiştir tarihinde ile tonu 75 YTL den ( %18 KDV hariç ) 15 ton demir satılmış, 5489 numaralı fatura düzenlenmiştir tarihinde brüt 250 YTL iş yeri kirası kesintileri ( %20 gelir vergisi stopajı) (GVS;250 X 0,20=50) = 200 YTL iş yeri sahibine ödenmiştir. Yukarıda verilen soruları işletme defterine kaydediniz. 1-Muhtasar beyannameyi hangi amaçla verilir?yazınız 2- Katma değer vergisi nedir?tanımlayınız 3- Hangi durumda katma değer vergisi ödenir? 4- Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları nelerdir? 5- Geçici vergi nedir?tanımlayınız 6- Hangi kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir? 7- Birinci sınıf tacir olan bay Hasan Akman inşaat malzemeleri alım satım işi ile uğraşmaktadır. Hasan Akman T.C. Kimlik Nu: , E-Posta adresi: tel Nu: , Vergi dairesi : Kadıköy dür. Hasan Akman ın Nisan 2011 dönemi hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 600.Yurt içi Satışlar TL Hesaplanan Satış KDV 3600 TL Alışlardan İade KDV 1500 TL 191.İndirilecek KDV 1500 TL 190.Devreden KDV 2500 TL Yukarıda verilen bilgilere göre gerekli hesaplamaları yaparak KDV beyannamesini düzenleyiniz? TEST SORULARI

4 1. Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne ad verilir? A) Sevk irsaliyesi B) Adisyon C) Slip D) Serbest meslek makbuzu E) Günlük müşteri listesi 2. Yazarkasadan ay sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Aylık Z Raporu E) Hesap özeti 3. Yazarkasa fişi ile tahsil edilen KDV ler hangi beyanname ile ödenir? A) Muhtasar Beyanname B) KDV Beyannamesi C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi E) Geçici Vergi Beyannamesi 4. POS cihazından gün sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Gün sonu hesap özeti raporu E) Z Raporu 5. Faturanın düzenlendiği anda bedeli nakit olarak ödenen; kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında yer aldığı fatura aşağıdakilerden hangisidir? A)Açık Fatura B)Kapalı Fatura C)Fatura D)İrsaliyeli Fatura E)Sevk İrsaliyesi 6. Hangisi tahvilin özelliklerinden biridir? A) Vade yoktur. B)Yönetime katılma hakkı sağlar. C)Kar-zarar ortaklığı sağlar. D)Risklidir. E) Sabit getirilidir. 7. Nama yazılı senetlerin devri nasıl olur? A)Teslim B)Ciro C)Temlik D)Tahsil Cirosu E)Temlik Cirosu 8. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye ne denir? A)Ciro B)Aval C)Temlik D)Teslim E)Keşide Etmek 9. Poliçede kaç taraf vardır? A)1 B)2 C)3 D)4 E) Haziran 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 6,000.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olmadığına göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,080.-TL B)5, TL C) TL D)108.-TL E)1,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E)246.-TL 12. Borsaya kayıtlı çiftçi Ahmet Keskin bir şirkete TL tutarında buğday satıyor. Hesaplanan gelir vergisi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?(stopaj oranı:%4) A)3.20.-TL B)32.-TL C)320.-TL D)8,320.-TL E)7,680.-TL

5 13. Toplam fiyatı TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %20 iskonto uygulanmıştır. Toplam iskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)500.-TL B)900.-TL C)100.-TL D1500.-TL E)1400.-TL 14. Toplam fiyatı TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %1 iskonto uygulanmıştır. Televizyonun ikinci ıskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)48.5.-TL B)135.-TL C) TL D)150.-TL D)165.-TL 15. Bir şirket etiket fiyatı KDV hariç TL olan dikiş makinelerine %15 iskonto uygulamaktadır. İskonto uygulandıktan sonraki dikiş makinesinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A)15.-TL B)150.-TL C)775.-TL D)850.-TL E)1,985.-TL 16.Müstahsil makbuzunda gelir vergisi aşağıdakilerden hangisinden kesilmektedir? A)Alıcı B)Müşteri C)Satıcı D)Defter Tutan İşletme E)Hiçbiri 17. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımcının yatırım yapabileceği alternatiflerden biri değildir? A)Altın B)Poliçe C)Döviz D)Hisse Senedi E)Tahvil 18. Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları kullanarak bir araya getiren, hukuki ve idari kurallar ile yönetilen ve denetlenen piyasalara ne denir? A)Mali Piyasa B)Yatırım Ortaklığı C)Piyasa D)Sermaye Piyasası E)Yatırım 19. Üzerinde yazılı değerden daha yüksek bir bedelle çıkarılan hisse senedine ne denir? A)Kurucu H.S. B)İntifa H.C. C)Adi H.S. D)Primli H.S. E)Primsiz H.S. 20. Nakit yapılmayan alım satımlarda kullanılan, vade olmayan ve bankaya ibraz edildiği anda tahsil edilen belge aşağıdakilerden hangisidir? A)Poliçe B)Bono C)HisseSenedi D)Çek E)Tahvil 21. Cezayı gerektiren olayın belirlenmesi amacıyla yetkili kişi ve kurumlarca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Ceza ihbarnamesi B) Ceza indirimi belgesi C) Ceza tutanağı D) İşi bırakma bildirimi E)Hepsi 22. Faaliyetler sonucu elde edilen kazançtan giderler çıkarıldıktan sonra kalan tutarın çeşitli araçlar ile değerlendirilmesine ne denir? A)Risk B)Yatırım C)Tasarruf D)Kredi E)Piyasa 23. Bir lot kaç adet hisse senedini ifade eder? A)1 B)10 C)100 D)1000 E)10, Devlet tarafından iç borçlanma yoluyla çıkarılan tahvile ne denir? A)Primli Tahvil B)Devlet Tahvili C)Özel Sektör Tahvili D)İkramiyeli Tahvil E)Sabit Faizli Tahvil 25. Şirket kar ettiği zaman ortaklarının aldıkları paya ne denir? A)Rüçhan Hakkı B)Temettü C)Faiz D) Kur Farkı E) Prim 1. Aşağıdakilerden hangisi tacirin vergi dairesine yapmak zorunda olduğu bildirimlerden değildir? A) İşe başlama B) Şube kapama C) Adres değişikliği D) İş değişikliği E) İş yerindeki onarım 2. Yazarkasadan ay sonunda hangi rapor alınmalıdır? A) Rapor alınmaz. B) X Raporu C) Günlük Z Raporu D) Aylık Z Raporu E) Hesap özeti 3. Yazarkasa fişi ile tahsil edilen KDV ler hangi beyanname ile ödenir? A) Muhtasar Beyanname B) KDV Beyannamesi C) Gelir Vergisi Beyannamesi D) Kurumlar Vergisi Beyannamesi E) Geçici Vergi Beyanname 4. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahipleri için işe başlama belirtisi değildir? A) Muayenehane açılması B) Tabela asılması C) İş yerinin tutulması D) İlan yapılması E) Mesleki kuruluşa kaydolma 5. Faturanın düzenlendiği anda bedeli nakit olarak ödenen; kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında yer aldığı fatura aşağıdakilerden hangisidir? A)Açık Fatura B)Kapalı Fatura C)Fatura D)İrsaliyeli Fatura E)Sevk İrsaliyesi

6 6. Hangisi tahvilin özelliklerinden biridir? A) Vade yoktur. B)Yönetime katılma hakkı sağlar. C)Kar-zarar ortaklığı sağlar. D)Risklidir. E) Sabit getirilidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi yoklama yapmaya yetkili olan kişilerden değildir? A) Vergi dairesi müdürleri B) Gelir uzmanları C) Yoklama memurları D) İşletme sahibi E) Maliye müfettişleri 8. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvenceye ne denir? A)Ciro B)Aval C)Temlik D)Teslim E)Keşide Etmek 9. Bonoda, aynı senet üzerinde senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki tutar arasında fark bulunursa aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? A)Rakamla B)İkisi de geçersizdir. C)Yazı ile olan D)Hamilin dediği E)Muhatabın dediği Haziran 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 6,000.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olmadığına göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,080.-TL B)5, TL C) TL D)108.-TL E)1,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E)246.-TL 12. Borsaya kayıtlı çiftçi Mehmet Durmaz bir şirkete 3,500.-TL tutarında buğday satıyor. Stopaj tutarı 70.-TL olduğuna göre kendisine ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?(stopaj oranı:%2) A)3,500.-TL B)70.-TL C)480.-TL D)3,480.-TL E)2,480.-TL 13. Bir şirket etiket fiyatı KDV hariç 6,000.-TL olan dikiş makinelerine %20 iskonto uygulamaktadır. İskonto tutarı 1,200.-TL ve KDV oranı %10 olduğuna göre dikiş makinelerinin fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A)1,200.-TL B)600.-TL C)6,000.-TL D)5,280.-TL E)4,800.-TL Ocak 2010 günü yolcu taşıma şirketi toplam 354.-TL tutarında bilet satmıştır. Bilet tutarına %18 KDV dahil olduğuna göre yolcu listesinde kullanılacak KDV tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A)54.-TL B)5.40.-TL C)300.-TL D)0.54.-TL E) Toplam fiyatı 1,500.-TL olan televizyona ilk olarak %10, ikinci olarak da %1 iskonto uygulanmıştır. Televizyonun ikinci ıskonto tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) TL B)135.-TL C) TL D)150.-TL D)165.-TL 16. Müstahsil makbuzunda gelir vergisi aşağıdakilerden hangisinden kesilmektedir? A)Alıcı B)Müşteri C)Satıcı D)Defter Tutan İşletme E)Hiçbiri 17. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımcının yatırım yapabileceği alternatiflerden biri değildir? A)Altın B)Poliçe C)Döviz D)Hisse Senedi E)Tahvil 18. Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları kullanarak bir araya getiren, hukuki ve idari kurallar ile yönetilen ve denetlenen piyasalara ne denir? A)Mali Piyasa B)Yatırım Ortaklığı C)Piyasa D)Sermaye Piyasası E)Yatırım 19. Üzerinde yazılı değerden daha yüksek bir bedelle çıkarılan hisse senedine ne denir? A)Kurucu H.S. B)İntifa H.C. C)Adi H.S. D)Primli H.S. E)Primsiz H.S. 20. Nakit yapılmayan alım satımlarda kullanılan, vade olmayan ve bankaya ibraz edildiği anda tahsil edilen belge aşağıdakilerden hangisidir? A)Poliçe B)Bono C)HisseSenedi D)Çek E)Tahvil 21. Yeni işe başlayan bir mükellef vergi levhasını ne zaman tasdik ettirmelidir? A)İşe başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde B) Mayıs ayı içinde C) Nisan ayı içinde D) İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde E) Mart ayı içinde 22. Vergi levhaları, kaç yıllık matrah ve vergiyi gösterecek şekilde hazırlanmıştır? A) 4 B) 6 C) 3 D) 5 E) Aşağıdakilerden hangisi yazarkasa kullanmak zorunda değildir? A) Market B) Bakkal C) Kuruyemişçi D) Oto boyacısı E) Kırtasiyeci 24. Hangi şirket ortağının kendi adına vergi levhası düzenleyerek asma zorunluluğu vardır? A) Kolektif şirket B) Limited şirket C) Anonim şirket D) Kooperatif E) Hiçbiri 25. Aşağıda belirtilen kişilerden hangisinin faaliyetleri itibarıyla vergi levhası asma zorunluluğu yoktur? A) Halk otobüsü işleticisi B) Doktor C) Avukat D) Serbest Muhasebeci E) Pazarcı

7 Soru 1: Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına denir. Soru 2: Fiyatı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız? Cevap 2: a). b). c). d). Soru 3:.; belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Kişilerin tek tek taleplerine., kişisel taleplerin toplamına ise. denir. Soru 4: Talebin özelliklerini maddeler halinde yazınız? Cevap 4: Soru 5: Talebi etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Cevap 5: Soru 6: Ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer. Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine. denir. Soru 7: ise; talepteki değişme oranının ürün fiyatlarını aynı oranda etkileyememesi anlamına gelir. Soru 8:, mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Soru 9: Arzı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Cevap 9: Soru 10: Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu piyasalara mükemmel piyasalar da denebilir. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar her zaman eşit sayıda olmayabilir. Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara denir. Alıcı ve satıcı sayısı zamanla kendiliğinden piyasa koşullarında dengesini bulacaktır. 1. Kamu gideri nedir? 2. Kamu gideri çeşitleri nelerdir? 3. Kamu geliri nedir? 4. Kamu geliri çeşitleri nelerdir?

8 5. Harç nedir? 6. Şerefiye nedir? 7. Bütçe nedir? 8. Bütçenin aşamaları nelerdir? 9. Vergi nedir? 10. Dolaylı ve dolaysız vergi nedir? 11. Verginin ilkeleri nelerdir? 12. Vergiyi oluşturan unsurlar nelerdir? 13. Ad Valorem ve spesifik vergi nedir? 14. Kanun Hükmünde Kararname nedir? Yazınız. 15. Verginin Tarhı ve Tahakkuku nedir? Yazınız. MEHMET RUŞEN GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ 1).Tarım.üretimin büyük oranda doğa koşullarına bağlı olması, tarım ürünlerinin arz-talep esnekliğin diğer sektör ürünlerine kıyasla düşük, fakat üretim periyodunun daha uzun olması, toplumda sosyal dengelerin sağlanması ve korunması amaçlarına yönelik katkıları ve aynı zamanda diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi faktörler ile öne çıkan bir sektördür. 2) Tarım ürünleri işletmelerini maddeler halinde yazınız. 3) İşletmelerin büyüklüklerini belirleyen özellikleri maddeler halinde yazınız. 4) Şirketlerin birleşmeleri bakımından büyüme türlerini aşağıdaki uygun boşluklara doldurunuz. a) Konsorsiyum:.. İki ya da daha çok finans kuruluşunun fiziksel ve ekonomik bağımsızlığını zedelemeksizin ve geçici olarak aralarında anlaşmalarına denir. b)..kartel : Üretim, hammadde ve özellikle pazarlama konularında, aynı dalda çalışan işletmelerin rekabeti ortadan kaldırmak ya da sınırlamak amacıyla aralarında yaptıkları anlaşmadır. c) Konsern : İşletmelerin ekonomik bağımsızlıklarını tümüyle yitirdikleri fakat hukuksal bağımsızlığın devam ettiği; birleşmeye daha çok yaklaşan anlaşma türüdür. d).tröst.: Yapılan birleşme sonucu yapılan ekonomik bağımsızlıkların yok olduğu; amacın iki ya da daha çok işletmenin yönetimini belli bir grup altında toplamak olan anlaşmadır. e) Holding.: Bir veya birden çok işletmenin pay senetlerinin denetimine sahip olan şirkete verilen addır. f).tam birleşme : İki ya da daha çok bağımsız işletmenin müşterek bir sahiplik ve yönetim altında tek işletme olacak şekilde birleşmesidir. 5) Perakendeciliğin başlıca fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız. 6) Toptancılığın başlıca fonksiyonlarını maddeler halinde yazınız. 7) Ticarete yardımcı meslekleri maddeler halinde yazınız. 8) Hizmetin özelliklerini maddeler halinde yazınız. 9) Reklam yollarını maddeler halinde yazınız. 10) Banka türlerini maddeler halinde yazınız. 11) factoring, fon oluşturmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır. 12).Forfaiting, genellikle yatırım malları ihracatından doğan ve belli bir ödeme planına göre tahsil edilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu tarafından satın alınmasıdır. 13) Leasing, bir kiralama şirketinin kiracı konumundaki bir işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp, bunu belirli bir süre için bu işletmenin kullanımına tahsis etmesidir. 14) Franchising.., belirli bir ürün ya da hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir süre, çeşitli sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak suretiyle imtiyaz hakkına konu ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli işbirliği olarak tanımlanmaktadır. 15) Ulaştırma hizmetlerinde taşımacılık yollarını maddeler halinde yazınız. Soru 1: Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet ile değişim oranına denir. Soru 2: Fiyatı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız?

9 Soru 3:.; belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile desteklenen mal ve hizmet miktarıdır. Kişilerin tek tek taleplerine., kişisel taleplerin toplamına ise. denir. Soru 4: Talebin özelliklerini maddeler halinde yazınız? Soru 5: Talebi etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Soru 6: Ürünün fiyatı ile satın alma isteği arasında ters orantı vardır. Ürünün piyasadaki talep miktarı çok ise fiyatı düşer. Piyasadaki talep miktarı az ise fiyatı artar. Satış fiyatlarının ürüne gelen talepten etkilenmesine. denir. Soru 7: ise; talepteki değişme oranının ürün fiyatlarını aynı oranda etkileyememesi anlamına gelir. Soru 8:, mal ve hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Soru 9: Arzı etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. Soru 10: Bu piyasada alıcı ve satıcı sayısı fazladır. Alıcıların ve satıcıların fazla olduğu piyasalarda arz ve talebe göre fiyat kendiliğinden oluşur. Bu piyasalara mükemmel piyasalar da denebilir. Tam rekabet piyasasında alıcılar ve satıcılar her zaman eşit sayıda olmayabilir. Alıcıların çok, satıcıların ise az olduğu piyasalara, farklılaştırılmış bir malı satan çok sayıda firmanın olduğu piyasalara denir. Alıcı ve satıcı sayısı zamanla kendiliğinden piyasa koşullarında dengesini bulacaktır. ŞİRKETLER MUHASEBESİ 1. Soru: Aşağıdaki tasfiye sonu bilançosuna göre ortakların alacağı kar paylarını hesaplayıp, tasfiyeyi sonuçlandırınız. (yevmiye kayıtlarını yapınız). Ortakların sermaye payları 1.Ortak: ,00 TL 2.Ortak: 7.000,00 TL 3.Ortak: 8.000,00 TL dir. 2. Soru: Aşağıda verilen bazı tasfiye işlemlerinin yevmiye defteri kayıtlarını yapınız. a) de kasadaki 5.000,00 TL Ziraat Bankasına açtırılan hesaba yatırılmıştır. b) de vadesi gelen 2.000,00 TL. lık çek tahsil edilerek Ziraat Bankasına yatırılmıştır. c) de şirketin 3.000,00 TL değerindeki demirbaşları % 18 KDV hariç (360,00TL) peşin 2.000,00 TL bedel ile peşin satılmış, KDV ve mal bedeli bankadaki hesaba yatırılmıştır. d) de ,00 TL. lık borç senedi vadeden önce ödendiği için ,00 TL olarak bankadaki hesaptan ödenmiştir. e) de 7.000,00 TL. lık taşıt 5.000,00 TL ye peşin satılmış ve mal bedeli ile 900,00 TL KDV bedeli bankaya yatırılmıştır f) 1. Beş kurucu ortak tarafından ani biçimde kurulan HANİ AŞ nin kuruluş sermayesi TL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Ortaklardan Hasan Kel şirketin sermayesinin %004 ünü rekabet kuruluna şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 300 TL lik masraf ortak Ahmet SIRMA tarafından ödenmiştir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız.

10 2. Fahri Çelik ve Burak Boz TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700 TL lik masrafı da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 3. Seçkin Petrol A.Ş. sermayesinin fazla gelmesi nedeniyle sermayesini TL azaltmaya karar vermiş ve bunun için piyasadan nominal değeri TL olan hisse senedi alıp iptal etmiştir. İstenen: A.Ş. in sermaye azatlımı muhasebe kayıtlarını yapınız. 4. Yılmaz Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi sermayesini TL arttırmaya karar vermiş ve formaliteleri yerine getirmiştir. Şirketin iki ortağı olup sermaye payları eşittir. Rekabet kuruluna %004 ü ortaklar tarafından yatırılmış olup artırım sırasında oluşan KDV hariç 300 TL lik gider yine ortaklar tarafından ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü nakit olarak yerine getirmişlerdir. İstenen: Limited Şirketin sermaye artırımı ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 5. YAPISAN AŞ nin ödenmiş sermayesinin tutarı TL dir. Şirketin 2008 yılı dönem karı TL dir. Şirket adet hisse ile temsil edilmektedir. İstenen: Aşağıdaki soruları bu bilgilere dayanarak çözünüz. (Vergiler dikkate alınmayacaktır.) a) Şirketin ayırması gereken 1. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarını hesaplayınız. b) Şirketin dağıtması gereken 1. Temettü Tutarını hesaplayınız. c) Şirketin ayırması gereken 2. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarını hesaplayınız. d) Şirketin karının tamamını dağıttığını varsayarak 2. Temettü Tutarını hesaplayınız. e) Şirket toplamda ne kadar temettü (kar) dağıtmıştır? f) Şirketin hisse başına karı ne kadardır? g) Şirketin hisselerinin karlılık oranı nedir? İNŞAAT MUHASEBESİ 1. Özel inşaat işletmeler tarafından üretilen yapılar,...hesabının borcuna kaydedilir. 2. Özel inşaat işletmelerinde, inşaat taahhüt işletmelerinden farklı olarak, işletme ile yapıyı satın alan kişiler arasında.... yapılır. 3. İnşaat yapılmak üzere bir arsa satın alındığında, alınan arsa maliyet bedeli ile..hesabının borcuna kaydedilir. 4. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, bir sermaye şirketine sermaye olarak konulması durumunda, TTK nun 303. maddesi gereğince tarafından atanacak. tarafından belirlenecek bedel ile kayıtlara alınır. 5. Şahsi servet kapsamında bulunan bir arsanın, ferdi işletmeye veya bir şahıs şirketine sermaye olarak konulması durumunda, sermaye olarak konulan arsalar. ile değerlenir. 6. Bir arazinin birden fazla parçaya bölünmesi işlemine.denir. 7. Bir veya birkaç gayrimenkulun hissedarları arasında bölünmesi işlemine.. denir. 8. Bir gayrimenkul (taşınmaz) meydana getirmek amacıyla, malzeme ve işçilik kullanılarak yapılan sistemli ve birbiriyle ilişkili çalışmaların tümüne. denir. 9. Yapıları. ve olarak ikiye ayırabiliriz 10. Sermaye olarak para dışında (mal, hak, emek, demirbaş, gayrimenkul, işletme v.s) varlıklarda konulabilir. Sermaye olarak konulan para dışındaki bu varlıklara. denir. 11. Hesap dönemi normal koşullarda bir takvim yılıdır..başlar. sona erer. 12. Anonim şirketlerde şirketi.idare eder. 13. Limited ve anonim şirketlerde elde edilen dönem karından öncelikle.... ayrılır. 14. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe.. adı verilir. 15. Maliyet+kar yönteminde inşaatın maliyeti arttıkça..artar. 16. Götürü bedel yönteminde işveren...kurtulmuş olur. 17. Özel inşaat işletmelerinde satın alınan arsanın üzerinde bulunan bir binanın yıkılması için yapılan giderler...eklenir. 18. İfrazın tersi olarak, birbirine bitişik bağımsız arazinin birleştirilmesine. denir.

11 19. İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine. denir. 20. İnşaatı tamamlanan binada bulunan daire ve dükkanların sahiplerinin, sahip oldukları bağımsız bölümlerin mülkiyetini almaları işlemine... denir günü işe başlayan ABC şirketinin sahip olduğu varlık ve kaynakları aşağıdaki gibidir, verilen bilgilere göre şirketin açılış bilançosunu düzenleyiniz? (10 Puan) Ticari Mal Alacak senetleri Bankalar Kasa Borç senetleri Bilgisayarlı muhasebe programında şirket açmak için kullanılan dosyanın ismini yazınız. (5 Puan) 3. Bilgisayarlı muhasebe programında Yapılan peşin satış işlemi için kesilecek kapalı fatura hangi modülden programa girilmelidir. (5 Puan) 4. Bilgisayarlı muhasebe programında Şirketin alıcılarının ve satıcılarının işlemlerinin takip edilmesinde hangi modül kullanılır. (5 Puan) 5. Bilgisayarlı muhasebe programında veresiye faturalar hangi modülden kayıt edilir? (5 Puan) 6. Bilgisayarlı muhasebe programında Çek veya senetlerin işlenmesi ve takip edilmesi için bilgisayarlı hangi modülden işlem yapılmalıdır?(5 Puan) 7. Aydın Durmaz ve Bahar Kale Durmaz Anonim Şirketi ni TL eşit sermayeli anonim şirketi kurmaya karar vermişlerdir? (15 Puan) tarihinde hazırlanan ana sözleşmeye göre iki ortak arasında TL olmak üzere toplam TL.lık sermayeli bir şirket kurulması kararlaştırılmıştır de ortaklar paylarına düşen ¼ sermaye paylarını peşin ödemiştir de bankadaki hesabımıza kasadan TL nakit yatırılmıştır. (5 Puan) 9. İnşaatın yapılması sırasında kullanılmak üzere % 18 KDV hariç TL lik demir peşin alınmıştır. (5 Puan) 10. Kendi nam ve hesabına iş yapan inşaat işletmelerine ne ad verilir? (5 Puan) /12/2010 tarihinde %18 KDV hariç TL lik demirbaş alınmış, karşılığında 10/11/2010 vadeli bir senet verilmiştir. (5 Puan) /06/2011 tarihinde %18 KDV hariç 3.000,00 TL lik mal veresiye alınmıştır. (5 Puan) numaralı fatura ile TL.lık mal % 18 KDV hariç veresiye satılmıştır. (5 Puan) /03/2012 tarihinde TL lık borç senedi kasadan ödenmiştir. (5 Puan) 15. Aşağıdaki verilere göre dönem sonu mal mevcudunu ilgili hesaptan maliyet hesabına devir ediniz? (10 Puan) Dönem başı mal mevcudu + Alışlar : Dönem sonu mal mevcudu : Satılan Ticari Mallar Maliyeti : Aşağıdaki verilere göre işletmenin gelir tablosunda verilen bilgilere göre gelir tablosunu düzenleyerek brüt satış karını hesaplayınız? (10 Puan) 600 YURT İÇİ SATIŞLAR SATIŞ İSKONTOLARI SATIŞ İADELERİ SATILAN TİC.MAL.MALİYETİ Tacirin belediyeye karşı sorumluluklarını maddeler halinde yazınız? tarihinden itibaren işletmede çalışan Emek EGE tarihinde emekliye ayrılacaktır. İşçimizin son aylık brüt ücreti 1.000,00TL olup işçiye yıl içinde başka bir ödeme yapılmamıştır. İşçinin kıdem tazminatını hesaplayınız.

12 3. Tacirin ticaret odalarına kayıt olmada gerekli olan evrakları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 4. Brüt 837,00 TL alan 16 yaşından büyük bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi Tutarı 59,74 TL ve gelir vergisi oranı %15 SGK işveren payı %20 ve İşsizlik Sigortası İşveren payı %2, SGK işçi %14, İşsizlik İşçi %1, Damga Vergisi %0,66 (binde 6,6) olarak net ücretini hesaplayınız. 5. Sicile tescil edilen hususlar; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından, Ankara da çıkarılan hangi gazetede ilan edilir? 6. Tacirler tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri nereden temin ederler? 7. Tacirler tutmak zorunda oldukları defter ve belgeleri Türk Ticaret Kanunu na göre kaç yıl, Vergi Usul Kanunu na göre kaç yıl saklamak zorundadırlar? 8. Mahmut PATİR Rüzgarlı Sokak Çapar İş Hanı No:125Ulus /ANKARA adresinde elektrik malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmakta olduğu iş yerini tarihinde Rüzgarlı Sokak Eser İş Hanı No:78 Ulus /ANKARA adresine taşınmıştır. Yıldırım Beyazıt vergi dairesine kayıtlı vergi nolu Mahmut PATİR gerçek gelir, KDV, Muhtasar ve geçici vergiye tabidir. Mahmut PATİR n durumu ile ilgili değişikliği vergi dairesine bildiren dilekçe örneğini ekte verilen belge üzerinde yazınız. 1.Soru: 17 Aralık 2012 tarihinde Korkmaz Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 40,00 TL ile temizletiyor. Melek Deniz vergiden muaftır. Ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 2.Soru: Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2008 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek net TL ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız. 3.Soru: Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50 TL Bayan ceket 20 Adet 60 TL Soru 4: Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz. Soru 5: İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Aşağıdaki karenin çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini ekli bölümde gerçekleştiriniz. Soru 6: Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. a) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. b) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. c) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL çekle ödenmiştir. d) tarihinde 4.000,00 TL lik mal 720,00 TL KDV si ile birlikte senet karşılığı satılmıştır. e) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alınmıştır. Soru 7: Brüt 1.000,00 TL maaş alan bir işçinin Net ücretini ve İşverene maliyetini hesaplayınız.

13 (SGK işçi payı %14, İşsizlik İşçi payı %1, Gelir Vergisi %15, Asgari Geçim İndirim 66,49 TL, Damga Vergisi %0,6, SGK işveren payı %20, İşsizlik İşveren payı %2) İşçinin ay içinde devamsızlık yaptığı gün yoktur. 30 gün üzerinden hesaplayınız. 1. ULUCANLAR A.Ş İşletmesi, İstanul/Eyüp vergi dairesine ( vergi numarası ile) bağlı olan bir işletmedir. İşletmenin Şubat 2012 hesapları aşağıdaki gibidir: 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %18) 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %8) 600 Yurt içi Satışlar Hesabı: TL (KDV %1) 191 İndirilecek KDV: TL Olduğuna göre İlgili ayın KDV beyannamesini düzenleyiniz. KDV beyannamesi Ek-1 de verilmiştir. (8 puan) tarihinde Yılmaz Beyaz Eşya İşletmesinden, Bahattin Kurugül (Kızılay vergi dairesi, vergi no: ) 70 adet televizyonu tanesi 780 TL dan % 18 KDV hariç peşin almıştır. İlgili faturayı düzenleyiniz. Fatura Ek-2 de verilmiştir. (7 puan) 3. Üretimde kullanılmak için satın alınan malzemenin alış tarihleri, alış fiyatları ve miktarları aşağıdaki gibidir; 05 Ocak 2012, 20 adet malın tanesi 600 TL 10 Ocak 2012, 15 adet malın tanesi 800 TL 15 Ocak 2012, 40 adet malın tanesi 500 TL Stokların maliyet yöntemi FİFO (İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ) kullanılmaktadır. Stoktan üretime 20 Ocak 2012 de 35 adet malzeme gönderildiğine göre elde kalan malzemenin maliyetini hesaplayınız? (5 puan) 4. Brüt ücreti 940,50 TL olan işçinin ücretinden kesilmesi gereken SSK işçi primi % 14, SSK işsizlik primi % 1 ise toplam SSK ya ödenecek kesinti ne kadardır? Hesaplayınız. (5 puan) 5. İşletme defteri tutan bir tacirin defter bilgileri aşağıdaki gibidir; Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçinde Yapılan Satışlar Dönem İçi Alışlar Toplamı Dönem İçi Gelirler Toplamı 500 Dönem Sonu Mal Mevcudu Dönem İçi Giderler Toplamı Verilen bilgilere göre işletme hesabı özetini düzenleyiniz? (6 puan) 6. Muhtasar beyanname neden düzenlenir? (Kimler, niçin düzenler) Açıklayınız. (5 puan) 7. Feza Limited Şirketi nin tarihinde aşağıdaki değerler ile işe başlamıştır. 321 Borç Senetleri Hesabı TL 400 Banka Kredileri Hesabı TL 421 Borç Senetleri Hesabı TL 100 Kasa Hesabı TL 102 Bankalar Hesabı TL 153 Ticari Mallar Hesabı TL 255 Demirbaşlar Hesabı TL İşletmenin işe başlama bilançosunu düzenleyiniz. (6 puan) 8. İşletmenin ay sonunda 191 İndirilecek KDV Borç Toplamı 9.000TL, 391 Hesaplanan KDV Alacak Toplamı TL olmuştur. Ay sonu KDV mahsup kaydını yapınız? (5 puan) tarihinde % 18 KDV hariç TL tutarındaki mal peşin alınmıştır. İşlemin kaydını yapınız.(5 puan) tarihinde % 8 KDV hariç TL demirbaş verilen çek ile alınıyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde % 18 KDV hariç TL tutarındaki mal çek karşılığı satılmıştır. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde 30 TL den adet hisse senedi bedeli bankadan ödenerek alınıyor. Banka işlem için hesabımızdan 900 TL de komisyon kesiyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde TL tutarındaki kısa vadeli alacak senedi peşin tahsil ediliyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) tarihinde şirket çalışanı Hakan Akman a bir makinanın bakımını yaptırması için TL avans veriyor. İşlemin kaydını yapınız. (5 puan) 15. Ali Duman ve Beyhan Öztürk TL sermayeli DUMAN Limitet Şirketini kurmaya karar vermişlerdir. Ortakların sermaye payları eşittir tarihinde ortaklar sermaye taahhütlerinin yarısını nakit olarak ödemişler. Geri kalan taahhütlerini ise bir yıl içerisinde ödeyecektir. İşlemin kaydını yapınız. (8 puan) 16. Borç senedinde ciro işlemi nedir? İşlem senedin hangi yüzüne yapılır? Kaç çeşit ciro vardır? Yazınız. (5 puan) 17. Açık büroların yerleştirilmesinde büro düzenleme kaç şekilde yapılır? (5 puan) 18. İnşaat şirketleri kaç gruba ayrılır? Kısaca açıklayınız. (5 puan) Nisan 2011 tarihinde Canbay Limited Şirketi iş yerini defter tutmayan ev hanımı Melek Deniz e 40,00 TL ile temizletiyor. Melek Deniz vergiden muaftır. Ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 2. Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2010 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek net TL ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız. 3. Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz.

14 4. İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Cevap 4 yazan karenin, çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini gerçekleştiriniz. 5. Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. f) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. g) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. h) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL çekle ödenmiştir. i) tarihinde 4.000,00 TL lik mal 720,00 TL KDV si ile birlikte senet karşılığı satılmıştır. j) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alınmıştır. 6. Aşağıda bir işletmenin depo hareketleri verilmiştir. Bu hareketleri FİFO yöntemine göre depo kartına işleyiniz. 10 Mayıs tarihli malzeme alımını nakit olarak %18 KDV hariç yevmiye kaydını yapınız. 25 Mayıs tarihli malzemenin üzerime verilişinin yevmiye kaydını yapınız tarihinde kilogramı 8 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir tarihinde kilogramı 9 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir. 7. Düzenlenen 1 nolu hak ediş raporuna göre taşeron firmaya ,00 TL +%18 KDV hak ediş tahakkuk ettirilerek bankadaki ticari hesaptan ödenmiştir. İhaleyi alıp taşerona yaptıran firmanın yevmiye kaydını yapınız. 8. Ekli Ücret bordrosu üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını Ücret bordrosu üzerinde yazınız. Asgari geçim indirimi 59,74 TL, Gelir vergisi %15, Sgk işveren %20 alınacaktır. 9. Aşağıda ki Genel Geçici Mizana göre envanter işlemlerinin yevmiye kayıtları yapınız. X TİCARET İŞLETMESİ TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI TUTAR KALAN HESABIN ADI BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK 100 KASA HESABI , , , BANKALAR HESABI , , , VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ , , , ALACAK SENETLERİ , , , SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 3.500, , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI , , TİCARİ MALLAR , , , TAŞITLAR , , DEMİRBAŞLAR , , BANKA KREDİLERİ , , , BORÇ SENETLERİ 5.000, , , SERMAYE , , YURT İÇİ SATIŞLAR , , MENKUL KIYMET SATIŞ KARI , , KOMİSYON GİDERİ 2.300, , AR-GE GİDERİ , , PAZ.SAT DAĞI. GİDERİ , , GENEL YÖNETİM GİDERİ , ,00 TOPLAM , , , ,00 1. Kasada yapılan sayım sonucu mevucudun TL olduğu görülmüştür. Farkın sebebi bulunamamış olup ilgili gider hesabına aktarılmıştır. 2. Verilen çeklerin tamamının bankadaki hesabımızdan çekildiği ve bankada TL nakit mevcudumuzun bulunduğu alınan extreden anlaşılmıştır. 3. Alacak senetleri için TL reeskont, borç senetlerine ise TL reeskont hesaplanmıştır. 4. Şüpheli ticari alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır. 5. Dönem sonu yapılan mal sayımı sonucu işletmede TL lik mal olduğu görülmüştür. 6. Pazarlama bölümünde kullanılan taşıtlar için %20 amortisman ayrılmıştır. 7. Yönetim binasında kullanılan demirbaşlar için %10 amortisman ayrılmıştır. 8. Bankaya olan kredi borcumuzun taksidi olan TL ( anapara ve faizi TL) nakit ödenmiştir. 9. Dönemde TL ye alınan avronun 31 Aralık tarihli kuru TL dir.

15 10. HG İşletmesi Ankara / Cebeci vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinin 2011 Nisan ayı hesapları aşağıdaki gibidir: (ÖN YÜZ DOLDURULACAK SADECE) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : TL (KDV %18) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : TL (KDV %8) 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı : 1000 TL (KDV %1) Alışlardan iade KDV : 3000 TL 191 İndirilecek KDV : 6000 TL 190 Devreden KDV : 5000 TL İSTENEN: Yukarıdaki bilgilere göre ilgili ayın KDV Beyannamesini düzenleyiniz. 11. Aşağıda bakiyeleri verilen gelir ve gider hesaplarını kapatarak dönem net karını bulunuz (Yansıtma kayıtları, Gelir ve Gider hesaplarının kapatılması ve 690 Nolu hesabın bakiyesine göre kar/zarar tutarını belirterek yazınız). 750 ARGE GİDERİ , KOMİSYON GİDERİ 2.300, PAZ.SAT.DAĞ.GİD , KARŞILIK GİDERİ 500, GEN. YÖN. GİD , REES. FAİZ GİDERİ 3.200, FİN.GİD. (KIS.VAD.) 1.100, YURT İÇİ SATIŞLAR , SAT.TİC.MAL.MALİ , FAİZ GELİRİ 1.000, MENK.KIY.SAT.K , KAMBİYO GELİRİ 211, REES.FAİZ GELİR , DİĞ.OL.DIŞ.GEL.VE KAR , Aşağıda tasfiye sonu bilançosu verilen işletmenin tasfiyesini sonlandırılması için gerekli olan yevmiye kayıtlarını yapınız. 13. Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. a) da vadesi gelen 6.950,00 liralık senetli borç nakit sıkıntısı nedeniyle ödeyemediğimizden ve satıcı ile yapılan görüşme sonucu eski senet yerine 7.300,00 liralık 2 ay vadeli yeni senet verildi. b) da Alıcı Tahir Demir daha önce satın aldığı mallardan 400,00 liralık kısmını ihtiyacını karşılamadığı için iade etti. Tutar müşterinin veresiye borcundan düşüldü. c) da daha önce şüpheli duruma düşen 250,00 liralık alacak, 15,00 lira faiziyle birlikte nakit tahsil edildi. 14. Fahri Çelik ve Burak Boz TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü (On bin de dört) şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700 TL lik masrafı da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir. İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 15. Ekli Gelir tablosu üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını gelir tablosunun üstüne yazınız. 16. Ekli Bilanço üzerinde (?) ile belirtilerek yazılmayan yerlerin tutarlarını bilançonun üstüne yazınız. 17. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50 TL Bayan ceket 20 Adet 60 TL 2. Ekli ücret bordrosu üzerindeki eksik bilgileri tamamlayınız. Gelir Vergisi oranı % 15, Damga Vergisi oranı %0 6,6 dır. 3. Canbay Ltd.Şti. 3 Mart 2011 de defter tutmayan taşıyıcı Ahmet Akın a 100,00 TL karşılığı makine taşıttırıyor. Ahmet Akın defter tutmadığı için şirkete belge veremiyor. Şirket 15 sıra ve A seri numaralı gider pusulasını düzenliyor. Buna göre ekli gider pusulasını düzenleyiniz. 4. Karadeniz Tarım Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 15 Eylül 2010 günü borsaya kayıtlı olan Temel Güçlü den 3 ton fındığı tonu TL den, 1 ton kuru fasulyeyi tonu TL den anlaşarak almaya karar veriyor. Şirket çiftçi Temel Güçlü ye aynı gün ürün bedellerinden gerekli vergi ve fonları keserek ödüyor. İşletmenin düzenlemesi gereken C seri ve 32 sıra numaralı müstahsil makbuzunu hazırlayınız.

16 5. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak kapalı fatura düzenleyiniz. KDV oranını % 8 olarak yapınız. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Çorap 200 Adet 2,50 TL Bayan pantolon 30 Adet 50,00 TL Bayan ceket 20 Adet 60,00 TL 6. Semra BULUT, tarihinde, İrem BURNAZ dan TL tutarında mal almıştır. Semra BULUT bu malı 60 gün vadeli olarak almış ve karşılığında bono vermiştir. Ekte verilen bonoyu düzenleyiniz. 7. İhsan Görkem elinde bulunan çeki Ayşe Kaya ya tam ciro ile devretmiştir. Ekli bölümdeki boşluğun çekin arka yüzü olduğunu varsayarak tam ciro işlemini gerçekleştiriniz. 8. Aşağıdaki işlemlerin işletme defteri kayıtlarını ekli belge üzerinde yapınız. a) tarihinde KDV tutarı 360,00 TL olan demirbaş satın alınmıştır. Demirbaşın bedeli 2.000,00 TL dir. b) tarihinde KDV tutarı 540,00 TL olan 3.000,00 TL lik mal alınmıştır. c) tarihinde işletmenin haziran ayı kira bedeli olarak 500,00 TL, % 20 Gelir Vergisi Stopajı düşüldükten sonra çekle ödenmiştir. d) tarihinde 1.300,00 TL lik mal % 18 KDV hariç senet karşılığı satılmıştır. e) tarihinde yapılan bir aracılık hizmeti karşılığında 400,00 TL komisyon 72,00 TL KDV si ile birlikte peşin alındı. 9. Ahmet Öztürk ten kiralanan iş yeri için kira olarak brüt 500,00 TL ödemiştir. İstenen: Yapılan ödemeye ilişkin vergi kesintilerini hesaplayarak muhtasar beyannamenin Tablo 1 ve Tablo 2 yi düzenleyiniz. Beyannameye ait damga vergisi 19,90 TL dir. Kira stopaj oranı % 20 dir. 10. Aşağıda bir işletmenin depo hareketleri verilmiştir. Bu hareketleri LİFO yöntemine göre depo kartına işleyiniz. 10 Kasım tarihli malzeme alımını nakit olarak %18 KDV hariç yevmiye kaydını yapınız. 25 Kasım tarihli malzemenin üzerime verilişinin yevmiye kaydını yapınız tarihinde kilogramı 8 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir tarihinde kilogramı 9 TL den kg İlk madde ve malzeme alınmıştır tarihinde kg İlk madde malzeme üretime verilmiştir. 11. Sınırlı sorumlu Güzel Evler Konut yapı kooperatifi kaba inşaatını yaptırmak üzere Güven İnşaat ticaret işletmesi ile sözleşme imzalamıştır. Kooperatifin bu inşaat işi ile ilgili işlemleri aşağıda ki gibidir. İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız. a) de KDV çek karşılığı kalanı veresiye ,00 liralık demir alındı. b) de taşeron firmaya avans olarak 2.000,00 lira % 06 (binde 6) damga vergisi kesildikten sonra çekle ödendi. 12. Fahri Çelik ve Burak Boz ,00 TL ile XYZ Nakliyat Limited Şirketini kurmuşlardır. F.Ç. rekabet kuruluna %004 ü (On bin de dört) şirket adına yatırmıştır. Kuruluş sırasında ortaya çıkan KDV hariç 700,00 TL lik masraf da ortak B.B. tarafından şirket adına ödenmiştir. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 1\4 ünü şirketin bankadaki hesabına yatırmışlardır. Geri kalan sermaye taahhütlerini ise 3 yıl içinde eşit olarak ödeyeceklerdir.

17 İstenen: Şirketin kuruluş ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapınız. 13. Aşağıda tasfiye sonu bilançosu verilen işletmenin tasfiye işlemlerini sonuçlandıran yevmiye kayıtlarını yapınız. Not: Şirketin iki ortağı Ali Özgüven ve Veli Düzgören in sermaye payları eşit olup kalan değerler ortaklara eşit olarak paylaştırılmıştır. 14. Ali ile Veli nin ortak oldukları kolektif şirketin 2010 yılı karı 2.000,00 TL dir tarihinde karın dağıtılması kararlaştırılmış, tarihinde ortaklara kar payları çekle ödenmiştir. Ortakların sermaye payları eşittir. İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız. 15. Aşağıdaki işlemlerin yevmiye kayıtlarını yapınız. a) da vadesi gelen 6.950,00 liralık senetli borç nakit sıkıntısı nedeniyle ödeyemediğimizden ve satıcı ile yapılan görüşme sonucu eski senet yerine 7.300,00 liralık 2 ay vadeli yeni senet verildi. b) da Alıcı Tahir Demir daha önce satın aldığı mallardan 400,00 liralık kısmını ihtiyacını karşılamadığı için iade etti. Tutar müşterinin veresiye borcundan düşüldü. c) da daha önce şüpheli duruma düşen 250,00 liralık alacak, 15,00 lira faiziyle birlikte nakit tahsil edildi. 16. Aşağıda ki Genel Geçici Mizana göre yalnızca envanter işlemlerine ait yevmiye kayıtlarını yapınız. YUNUS TİCARET İŞLETMESİNİN TARİHLİ GENEL GEÇİCİ MİZANI S.NO HESAP ADI BORÇ TOPLAM ALACAK TOP. BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI , , , ALINAN ÇEKLER , , , BANKALAR , , , VER. ÇEK VE ÖD. EM , , , HİSSE SENETLERİ , , , ALICILAR , , , ALACAK SENETLERİ , , , TİCARİ MALLAR , , İNDİRİLECEK KDV , , , DEMİRBAŞLAR , , BİR. AMORTİSMAN 4.900, , BANKA KREDİLERİ , , ,00

18 SATICILAR , , , BORÇ SENETLERİ , , , HESAPLANAN KDV , , , SERMAYE , , YURT İÇİ SATIŞLAR , , MEN. KIY. SATIŞ KÂR. 550,00 550, KAMBİYO KARLARI 432,00 432, KOMİSYON GİDER 185,00 185, PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD , , GENEL YÖN. GİDER 9.970, , FİNANSMAN GİDERLERİ 8.724, ,00 TOPLAM , , , ,00, ENVANTER İŞLEMLERİ: da KDV mahsup kaydı yapıldı da veresiye 450,- liralık alacağın tahsili şüpheli hale geldi da şüpheli alacağın tamamı için karşılık ayrıldı da Alacak senetleri için 123,- lira, borç senetleri için 145,- lira reeskont hesaplandı da yönetimde kullanılan Demirbaşlara % 20 amortisman ayrıldı da Bankadaki ticari mevduatımıza 95,- lira faiz tahakkuk ettirildiği anlaşıldı da Banka Kredi hesabına hesaplanan 360,- lira faiz giderinin Ticari mevduat hesabımızdan alındığı belirlendi da mal sayımı sonucu depoda ,- liralık mal mevcudu tespit edildi. 17. Coşkun Ticaret İşletmesinin faaliyetleri sonucu tarihli bazı hesaplarının bakiyeleri aşağıda ki gibidir. Buna göre dönem net karı veya zararına ulaşınız. 600 YURT İÇİ SATIŞLAR , REESKONT FAİZ GELİR. 447, SATIŞ İADELERİ 4.550, KOMİSYON GİDERLERİ 339, SATIŞ İSKONTOLARI 6.500, KAMBİYO ZARARLARI 245, SATILAN TİC. MAL MALİYETİ , REESKONT FAİZ GİDER. 54, FAİZ GELİRLERİ 222, DİĞER OL.DIŞI GELİR VE KAR , KONUSU KALMAYAN KARŞILIK. 440, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞ. G , MENKUL KIYMET SATIŞ KAR , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.115, KAMBİYO KARLARI 414, FİNANSMAN GİDERLERİ 791, Ekli gelir tablosunun eksik bölümlerini doldurunuz. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. 1) Devlet gücüyle uyulması zorunlu halet getirilmiş kurallara denir. 2) Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine. denir.

19 3) Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına.. denir. 4) Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler. kurallarına aykırıdır. 5) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması gereken ortak davranışlara. denir. 6) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerler ile o değerleri ileriki kuşaklara iletmede kullanılan araca.. denir. 7) Binalarımız, yollarımız, tekniklerimiz, ulaştırma araçlarımız. kültürümüzü gösterir. 8) İnsan hakları bildirisi,.. yılında ilik yazılı metin olarak hazırlanmıştır. 9) Zihinsel becerilere. denir. 10) Bayan ve erkeğin selamlaşmasında önce elini uzatır. Aşağıdaki yargıları doğru/yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz. 11) Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilen simgeler kullanılarak iletilmesine iletişim denir. 12) Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığa uyarıcı denir. 13) Eksiklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce dürtü denir. 14) Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasına şuur (bilinç) denir. 15) İletişimde alıcı kaynak konumuna geçemez. 16) Dilin uç kısmı acıya duyarlıdır. 17) Dönüt (geri besleme), hedef alıcının kaynağa ilettiği mesaja verdiği cevaptır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Her sorunun tek doğru cevabı bulunmaktadır. 18) Öğrenilenlerin zihinde yeniden canlandırılmaması olayı nedir? a) Öğrenme b) Unutma c) Merak d) Dikkat 19) Aşağıdakilerden hangisi iletişim engelidir? a) Sözler ve mimikler arasında uyumsuzluk b) Empati yapmak c) Sesiz ortam d) Soru sormak 20) Dürtü-güdü ilişkisi aşağıdaki sıralamaların hangisinde doğru verilmiştir? a) Güdü-Dürtü-İhtiyaç-Davranış b) İhtiyaç-Güdü-Dürtü-Davranış c) İhtiyaç-Dürtü-Güdü-Davranış d) Davranış-Dürtü-İhtiyaç-Güdü 21) Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir. a) Çevre-Zaman-Uyarıcı b) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı c) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım d) Çevre-Zaman-Kalıtım 22) Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyonu gösterir? a) Sorumluluk alma b) Sevgi, saygı c) Yardımdan kaçınma d) Sorumluluk alma

20 23) Okul müdürü Nisari AÇIKEL okulun tüm öğrencilerine Önümüzdeki Cuma günü tüm sınıflarda denetim yapacağız, herkes önlemini alsın şeklinde konuşma yapmıştır. Bu iletişimin öğeleri (kaynak, alıcı, mesaj, kanal, kod, dönüt) nelerdir? Sınav süresi 40 dakikadır. Sınav sorularının 1-22 doğru cevapları 4 er puan, 23. sorunun doğru cevabı ise 12 puan olup toplam 100 puandır. Başarılar. 01/11/2011 Semra COŞKUNCA Muhasebe ve Finansman Öğretmeni CEVAPLAR Kaynak : (2p) Alıcı : (2p) Mesaj :.. (2p) Kanal :.. (2p) Kod :.. (2p) Dönüt :.. (2p) X Ticaret İşletmesi tarihinde aşağıdaki değerler ile işe başlamıştır. Kasa : TL Banka : TL Ticari Mal : TL Alınan Çekler : TL Verilen Çek : TL Alacak Sen. : TL Alıcılar : TL Banka Kredisi : TL Borç Sen. : TL

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÇIKMIŞ MUHASEBE UYGULAMA SINAV SORULARI 1) Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık,

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00

2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 30 Mart 2008- Pazar 09:00-12:00 Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 8 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI - BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız.

Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. Tüm uygulamalarda 7/A Seçeneğini kullanınız. UYGULAMA - 1 Cemil POYRAZ (tek şahıs), inşaat malzemesi alım-satımı yapmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurmuş ve aşağıdaki varlık ve borçlarla işe

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir:

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı