1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA"

Transkript

1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN TEKLİF ALMA DUYURUSU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç ) personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini gerçekleştiren banka ile imzalanan protokolün süresi 17/08/2013 tarihinde sona ereceğinden 18/08/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumumuz merkez teşkilatı (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç ) personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak banka ile banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak banka tespit edilecektir. Ödeme yapacak bankanın belirlenmesi ve promosyonun ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA Telefon-Faks numaraları: (Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı) 2) Konu: Kurum personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak banka ile banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi. 3) Süresi: 3 (üç) yıl. 4) Teklif Alma Şekli: Kapalı Zarf ve Yazılı Teklif Alma ve Açık Artırma Usulü 5) Teklif Alma Toplantı Yeri: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Ana Bina 2. Kat) Devlet Mahallesi İnönü Bulvar No:16 (06100) Çankaya/ ANKARA 6) Teklif Alma Tarihi, Günü ve Saati:17/06/2013, Pazartesi Günü, Saat 10.00

2 7)Şartnamede bulunan bütün hususlar, teklif veren banka tarafından kesinlikle kabul edilmiş sayılır. Banka tarafından ekteki teklif mektubu 6 ncı maddede belirtilen gün ve saatte komisyona verilir. (Bankanın Ankara da bulunan şube ve ATM sayısı belirtilmelidir.) 8) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekmektedir. 9) Teklifler, 17/06/2013 tarihi, saat da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 Çankaya / ANKARA (Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu) adresine banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecektir. 10) İhale; komisyon ve teklif veren diğer banka yetkilileri huzurunda ilk tekliflere ait zarfların açılmasından sonra, şartnameye uygun olarak aynı anda yazılı teklif alma ve son olarak açık artırma yöntemiyle yapılacaktır. Uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmelerin öncesinde veya esnasında komisyon tarafından teklif sahibi bankalara bildirilecektir. 11) İşbu şartname; Genel Şartlar, Tekliflerin Değerlendirme Usulü, Cezai Hükümler ve Diğer Hükümler olmak üzere 4 (Dört) bölümden oluşmaktadır.

3 GENEL ŞARTLAR 1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatımızda (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç ) çeşitli statülerde 1700 (Bin yediyüz) personel görev yapmaktadır. Söz konusu personel için en son Mayıs 2013 ayında sadece maaş ve ücret olarak (bireysel diğer ödemeler hariç) ( Dörtmilyonyüzyetmişbinsekizyüzyirmi ) TL. ödenmiştir. Ayrıca işçi statüsünde istihdam edilen 290 (İkiyüzdoksan) personele her yıl 112(Yüzoniki) günlük tahmini tl(birmilyondörtyüzatmışbirbinaltıyüz) ilave (ikramiye) tediye yapılmaktadır. Bireysel ödemeler için ise; burslu öğrencilere yapılan ödemeler, yurt dışı yurt içi harcırahlar ve sürekli görev yolluğu ile emeklilikte ödenen tazminat olmak üzere 2012 yılında TL ( İkimilyonsekizyüzaltmışdörtbin )anlaşmalı banka kanalıyla ödeme yapılmıştır. 2) Kurumumuz merkez teşkilatı (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç ) personelinin maaş ve diğer ödemeleri, anlaşma yapılan banka tarafından personel adına açılan hesaplara aktarılmak suretiyle yapılacaktır. 3) Anlaşma yapılan banka, ATM sinin olmadığı yerlerde diğer banka ATM lerinin yılda en fazla 12 (oniki) defa kullanılması durumunda masrafı kendi karşılayacaktır. 4) Kurumca, personelin maaş, ücret ve diğer ödemeler tutarı (ikramiye, fazla mesai, ilave ödeme, v.b.) 1 (Bir) iş günü öncesinde bankanın şubesinde açtırılacak Kurum personelinin maaş ödemeleri hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri, Kurum personelinin hesaplarına ödeme yapılacağı gün, saat dan itibaren aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 5) Personelimizin kurum ve kuruluşlara üye olmaları nedeniyle maaş ve ücretlerinden yapılan özel kesintilerin Kurumumuzca düzenlenecek liste mukabilinde talimatlandırılarak anlaşma yapılan bankaca ilgili hesaplara intikali sağlanacaktır. 6) Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince ATM kullanılmasından, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi veya iptal edilmesinden dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı v.b. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti ile her hangi bir ad altında masraf alınmayacaktır.

4 7) Personel için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile TL olarak yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacaktır. 8) Kurum personelinin talep edeceği tüketici kredisinden masraf ya da herhangi bir ad altında bir kesinti yapılmayacaktır. Yurt dışında DSİ adına burslu okuyan öğrencilere ödenecek aylık ve diğer (sağlık gideri, yol gideri vb.) ödemelerin yurt dışına aktarılmasından kaynaklı herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Kurum personelinin talep edeceği Taşıt ve Konut Kredisi için piyasaya sunulan oranlardan daha düşük oranda özel kredi oranları tespit edilmeyecektir. 9) Personel maaşını, anlaşma sağlanan bankanın ATM lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir. 10) Kurumumuzun personeline yapacağı ödemeler için, gerek kendi hesapları arasında, gerekse üçüncü şahıslara yapacağı havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon alınmayacaktır. Şube içerisinden yapılacak havale ve EFT işlemleri için bankanın cari uygulaması geçerli olacaktır. 11) Anlaşma yapılan banka, teklif ettiği promosyon tutarını, Kurumun talimatı doğrultusunda (gün ve miktar) defaten ödeyecektir. 12) Anlaşma yapılan banka anlaşma tarihinden sözleşme bitim tarihine kadar geçecek süreçte kurumumuzda işe başlayan personele işe başlama tarihi ile sözleşme bitim tarihi arasında oransal olarak, ( naklen gelen personel için daha önce promosyon almış ise karşılaştırma yapılarak) Kurumun talimatı doğrultusunda defaten promosyon ödeyecektir. 13) Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik v.b.) Kurum ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden, ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir. 14) Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 15) Anlaşma yapılan banka tarafından, Kurum personelimizin talebi olmadan nakit avans kredisi ve kredi kartına dönük hesap açılmayacaktır. 16) Anlaşma yapılan banka şubesi tarafından Kuruma (Etlik Eğitim Tesisi ve Lojmanlar dâhil ) en az haftada 1 gün işyeri temsilcisinin görevlendirilmesi.

5 17) Anlaşma yapılan banka, istisnai durumlardan kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, Kurum içerisinde tesis edilecek ATM cihazlarının tatil günleri de dâhil 24 saat kesintisiz ödeme yapabilecek şekilde faaliyette ve hizmette bulunması için her türlü tedbiri alacaktır. Kurum içerisinde tesis edilecek ATM cihazlarında uzun süre para bulunmaması, para çekilememesi, faaliyet ve hizmet dışı kalması v.b. durumlarda Kurum tarafından tutanak düzenlenmek suretiyle banka ihtar edilecektir. Bu şekilde sözleşme süresi içerisinde 3 (Üç) defa ihtar göndermek zorunda kalan Kurum sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 18) Anlaşma yapılan banka tarafından, personel sayısının 50 ila 300 kişi çalışan binalarına (Etlik Eğitim Tesisleri ve Lojmanlar) (Bir) 1adet, personel sayısının 500 kişiyi aştığı Kurum binalarına (Bir tanesi BTM) ise en az 3 (Üç) adet ATM cihazı tesis edilecek, ATM cihazı veya cihazlarının monte edileceği alanlar Kurum tarafından belirlenecektir. Kurum binası veya sınırları içerisinde personelin kullanımı için kurulacak ATM ler için kira bedeli talep edilmeyecek olup, kurulum, elektrik v.b. giderler banka tarafından karşılanacaktır 19) Personel adına açılacak olan vadesiz mevduat hesabından ücretsiz olarak düzenli fatura ödeme imkânı mevcut olmalı, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, kablolu TV, cep telefonu ve her türlü düzenli ödeme için hizmet verilmeli ve bu işlemlerden komisyon alınmamalıdır. 20) Hesap açma işlemleri personelin kendi kurumunda yapılacaktır. Bu nedenle; anlaşma yapılan banka, tüm personel adına vadesiz maaş hesabı açmak ve personelin istemesi durumunda, bankanın bireysel ürün ve hizmetlerini pazarlamak hususunda yeterli personel ve donanımı sağlamak zorundadır. 21) Personele verilecek maaş kartları ilk maaş ödemesinden en geç 1 hafta önce kullanıma hazır hale getirilerek personele teslim edilmeli, talep eden personel için oluşturulan internet bankacılığı işlem koşulları da aynı süre içerisinde sağlanmalıdır. 22) Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 (Üç) yıldır. Sürenin bitiminden en az 3 (Üç) ay önce taraflardan birisi sözleşmenin feshedileceğini karşı tarafa bildirmediği takdirde sözleşme 1 (Bir) yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır. Bu takdirde yüklenici banka, geçerli sözleşmede taahhüt etmiş olduğu promosyon tutarının yarısını Kurumun talimatı doğrultusunda defaten ödeyecektir.

6 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ 1) Banka promosyon görüşmesi kapalı zarf, yazılı teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. a) Teklif zarfının üstünde; bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. b) Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. c) Şartnamede belirtilen sürede verilen teklifler, veriliş sırasına göre açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. d) Banka yetkilisi/yetkililerince imzalanmamış teklif mektubu değerlendirmeye alınmayacaktır. 2) İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açıklandıktan sonra, yazılı teklif turlarına geçilecektir. Yazılı teklif turları sonunda kalan son iki banka arasında açık artırma sonunda en yüksek teklifi veren banka belirlenecektir. 3) Ödemeyi yapmak üzere kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (Yedi) iş günü içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Protokol (sözleşme), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile banka yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirmiş olacaktır.

7 CEZAİ HÜKÜMLER 1) Anlaşma yapılan banka, bu şartnamede belirtilen koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. 2) Personel maaşlarının ödenmesine aracı olacak banka, protokolü (sözleşmeyi) 7 (Yedi) iş günü içinde imzalamaması durumunda, verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder. Bu şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde anlaşma yapılan banka, Kurumdan herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 3) Anlaşma yapılan bankanın, herhangi bir sebepten kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin bitim tarihinden en az 3 (Üç) ay öncesi haber vermek veya karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmenin feshedildiği durumlarda tarafların herhangi hak veya dava talebi olamaz. 4) Banka, protokol (sözleşme) ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Bu takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere; Kurum, mahkeme kararı olmaksızın, ihtar veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka, Kurumdan herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 5) Banka tarafından herhangi bir sebepten dolayı yedi 7 (Yedi) iş günü içinde protokolün (sözleşme) imzalanmaması halinde en yüksek teklifi veren 2 inci banka ile teklif alma duyurusunun 2 inci madde hükümleri de gözetilerek sözleşme imzalanır. 6) Anlaşma yapılan banka, Kurum personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarları, Kurumdan kaynaklanmayan ve mücbir sebep halleri dışında personelin hesabına aktarılmaması veya geç aktarılması halinde, noksan aktarılan tutarları, personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan kanuni faizi ile birlikte Kurum personelinin hesabına aktarır.

8 DİĞER HÜKÜMLER 1) İmzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV bankaya aittir. 2) Komisyon, bankalarca verilmiş olan bütün teklifleri reddederek görüşmeleri iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin Komisyonca reddedilmesi nedeniyle Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez. 3) Şartnamede bulunan bütün hususlar anlaşma yapılan banka tarafından kabul edilmiş sayılır. 4) Genel şartlarda belirlenen her bir maddenin anlaşma yapılan bankaca 3 defa ihlalinin belirlenmesi durumunda kurumca anlaşmanın fesih nedeni sayılabilecektir. 4) Her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 5) Duyuru konusu ile ilgili gerekli bilgiler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı nın telefonlarından temin edilebilir.

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI PROTOKOL 1-TARAFLAR İşbu protokol, bir taraftan Beştepe Söğütözü Cad. 14E Yenimahalle 06560, ANKARA adresinde mukim T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile diğer taraftan Altındağ Doğanbey

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı